ТВРЂАВА се разликује од већине националних и конзервативних организација, јер одбацује либерализам и егалит аризам, и п о ка зу ј е и н т е р е с о в а њ е з а евроазијску, а посебно за словенску културу

, идентитет и традицију. ТВРЂАВА себе не види ни у једном политичком или идеолошком правцу. Ми смо против свих политичкоидеолошких догми, изнад левице и деснице. ТВРЂАВА иде путем који се ослања на оставштину разних традиционалиста и европских конзервативних револуционара, као што су Ернст Јингер, Освалд Шпенглер, Вилфредо Парето, Јулијус Евола, Драгош Калајић, Милош Црњански... ТВРЂАВА свој национализам и родољубље не усмерава на државу или било коју институцију, која има монопол власти у друштву и брани интерес искључиво владајуће класе. Наше родољубље идентификује се са сопственим народом и земљом. Земља је израз за географску територију на којој један народ живи.

тврђава.срб

НАШ СИМБОЛ

„Звезда апсолутне експанзије“ ј е с и м б о л ко ј и ко р и с т е козервативно-револуционарни покрети широм Европе и света. Моћ алтернативних и нових идеја. Моћ долази из центра Идеја. Из центра пробија се осам звезда које симболишу позив на акцију. Соларни симбол који приказује сунчеве зраке, и атрубут је ратника.

МАНИФЕСТ „ТВРЂАВЕ“ Родољубље Родољубље обухвата позитивна осећања и позитивне ставове према сопственом народу, земљи, идентитету и култури. Оно подразумева развијену националну свест, оформљен национални идентитет, као и осећање привржености свом народу, али без идеализације властитог и потцењивања туђег народа. Са тим је повезан и наш други принцип: Етничке вредности Ми поштујемо своје етничке вредности, свесни смо их, и сматрамо да оне треба да се промовишу. Не желимо да их замењујемо туђим вредностима, али то не значи да непоштујемо туђе вредно сти. Гајимо романтичарска и позитивна осећања према свом народу, земљи или традицију, али смо истовремено и против наметања сопствене културе као и против ксенофобије. Јер само схватањем и поштовањем својих сопствених вредности сваки народ може доћи до сазнања о једнакој вредности свих људи и народа. Социјализам Социјална правда је стање у коме већина или сви чланови друштва имају иста основна

права, могућности, обавезе и социјалне бенефиције. Сматрамо да наше друштво није такво и да принцип социјалне правде још увек нема свој одјек у реалности. Највећа права имају они који имају највише новца, па у нашем друштву још увек влада примитивни закон силе. Због тога радници често не могу да наплате свој рад на одговарајући начин, немају практично никаква права и у немилости су послодавца ког штити држава. Зато верујемо да систем у коме је капитал једина вредност (капиталистички систем) треба заменити системом у коме су доминантне неке друге вредности (морал, традиција), и у коме се цени конкретан рад а не дубина нечијег џепа. Такође желимо указати и на превлст државе. Антиглобализам Оно што нас чини антиглобалистима, јесте одупирање процесу наметања западног економског, политичког, културног и информационог кода нашој држави. Такође смо против насилног инсистирања да се уведе штетан либералан модел привреде. Јер стратешки, таква глобализација означава контролу САД и њихових партнера и слуга. Овај свет није једнополаран тако да треба тражити партнере и на другим странама под повољнијим условима. Против смо лажног хуманизма који нам доноси глобализација, и том лажном хуманизму супротстављамо традиционални систем вредности. Ми смо против либералне диктатуре јер сматрамо да и други политички системи имају право на постојање уколико се народ на то одлучи. Стављамо морал изнад технике, а човека не посматрамо као само као

појединца, индивидуу или ‘грађанина’ већ као део једне шире заједице или културе. Антикапитализам Наши антикапиталистички ставови полазе од чињеница да данашњем свету владају економска, политичка и духовна беда и да капиталистички систем треба заменити новим. Овај систем је већ на издисају и наликује цару коме нико не сме да каже да је го. Ми имамо храбрости да укажемо на ту чињеницу.

Традиционализам Традиционализам је вера у вредност прошлости, схватање важности традиције и значаја историјских корена. Наше порекло представља стваралачки и важан чинилац наше националне историје и ако то одбацимо, наш покрет губи смисао. Традиција је један од наших најважнијих принципа и садржан је у сваком претходном. Јер без поштовања своја традиције нема родољубља, а без поштовања туђе традиције нема ни свести о етничким вредностима других народа. Економској, политичкој и духовној беди капитализма супротстављамо Традицију која је способна да поново удахне живот бескрвној и беживотној Европи. Глобализму, који није ништа друго до доминација

западне цивилизације, супротстављамо плурализам култура, народа и традиција.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful