KOD: PJM3110 Bahagian A 1.

Angka Giliran : __________________

Pendidikan Jasmani di Malaysia pada zaman kolonial sebelum merdeka banyak menitikberatkan kepada aspek-aspek berikut KECUALI (A) (B) (C) (D) aktiviti berkebun latihan fizikal tubuh sukan riadah mengisi masa lapang perkembangan kognitif, afektif dan psikomotor

2.

Kanak-kanak yang berumur enam tahun dikehendaki oleh masyarakatnya melakukan aktiviti jasmani untuk memenuhi objektif ketenteraan. Perkara ini berlaku di negara (A) (B) (C) (D) Mesir China Parsi India

3.

Pendidikan Jasmani ditakrifkan sebagai suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi manusia melalui aktiviti-aktiviti fizikal terpilih. Apakah matlamat Pendidikan Jasmani? (A) (B) (C) (D) Membantu seseorang untuk bersenam dengan betul. Supaya setiap individu mempunyai kemahiran motor. Supaya setiap individu cergas dari segi fizikal dan mental. Membantu seseorang untuk mencapai pembangunan individu yang optimum.

KOD: PJM3110

Angka Giliran : __________________

4.

Melalui mata pelajaran Pendidikan Jasmani, seseorang individu adalah diharapkan untuk memperolehi faedah dari aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Pilih pernyataan yang paling tepat berkaitan dengan faedah yang diperolehi dari aspek psikomotor.

(A) (B) (C) (D)

Pemahaman berkaitan dengan komponen kesihatan Perkembangan saingan dalam pelbagai kemahiran fizikal untuk tubuh berfungsi dengan berkesan Penguasaan kemahiran khusus dalam sukan, aktiviti lasak dan rekreasi, peralatan serta aktiviti manipulasi khusus Memperolehi pengetahuan berkaitan dengan pencapaian kemahiran motor dan pemeliharaan kecergasan

5.

Pendidikan Jasmani yang berkesan adalah melalui penglibatan murid yang aktif dalam setiap aktiviti pembelajaran. Pengalaman yang diperolehi melalui penyertaan yang aktif dalam proses pembelajaran adalah seperti berikut : i. ii. iii. iv. v. (A) (B) (C) (D) memperkembangkan proses mental membentuk perhubungan yang sihat peluang untuk meluahkan emosi secara bebas melakukan aktiviti fizikal dalam keadaan yang selamat mewujudkan interaksi yang tidak terbatas antara ahli kumpulan

i, ii, dan iv sahaja iii, iv, dan v sahaja i, ii, iii, dan v sahaja ii, iii, iv, dan v sahaja

menekankan kepada kecergasan sesuai dengan keperluan sekolah 8. Konsep dan proses pendidikan jasmani dilaksanakan dalam KBSR melalui tiga tunjang utama iaitu kecergasan. Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani disusun mengikut tiga tunjang pembelajaran. Proses pengajaran dan pembelajaran sesuatu permainan memberi penekanan kepada langkah-langkah keselamatan. Antara langkah keselamatan yang boleh diamalkan oleh guru ialah (A) pembahagian kepada kumpulan kecil . Setiap tunjang pembelajaran mengandungi tajuk atau topik pembelajaran yang membolehkan murid-murid berpeluang untuk (A) (B) (C) (D) meneroka alam sekeliling mereka melibatkan diri dalam pelajaran secara aktif dan selamat menyesuaikan diri dengan bahan. alat dan rakan secara terhad. Yang mana antara berikut bukan aktiviti dalam tunjang kecergasan ? (A) (B) (C) (D) Menyatakan tiga jenis aktiviti lompatan Berlari ulang alik pada jarak lima meter Melambung bola melepasi kepala sambil tepuk tangan dua kali Melakukan dirian bangau di atas bangku gimnastik selama dua saat 7.KOD: PJM3110 Angka Giliran : __________________ 6. permainan dan kesukanan.

Murid didedahkan kepada pergerakan yang yang mungkin dilakukan atau dilalui dalam situasi permainan sebenar. Dalam merancang program Pendidikan Jasmani untuk Kurikulum Baru Sekolah kecuali Rendah (KBSR).KOD: PJM3110 Angka Giliran : __________________ (B) (C) (D) 9. 10. beberapa aspek penting perlu diberi perhatian (A) (B) penekanan kepada prinsip-prinsip penekanan kepada Falsafah Pendidikan Negara dalam aktiviti mental dan fizikal (C) penekanan kepada aspek sosiologi yang menjurus kepada aspirasi dan kehendak negara (D) penekanan kepada prinsip-prinsip fisiologi selari dengan peringkat umur serta aktiviti yang bersesuaian dan mencabar mereka . Penglibatan murid-murid ditentukan mengikut minat dan kebolehan Guru mempelbagaikan aktiviti yang diajar tetapi kemahiran tetap sama. Berikut adalah ciri-ciri variasi kecuali (A) (B) (C) (D) Murid melakukan penguasaan kemahiran yang diajar. kawasan yang luas supaya risiko pelanggaran menjadi minimun peralatan yang baru dan menepati piawaian kebangsaan kumpulan pelajar diketuai oleh pelajar yang berkemahiran tinggi Variasi merupakan pelbagai aktiviti yang dirancang untuk mengajar sesuatu kemahiran dalam kelas Pendidikan Jasmani.

KOD: PJM3110 Angka Giliran : __________________ .

KOD: PJM3110 11. Rajah 1 menunjukkan lakaran kedudukan pelajar di dalam kelas pendidikan Jasmani. Angka Giliran : __________________ Pernyataan objektif dalam bentuk tingkah laku murid amat penting untuk memastikan samada tercapai atau tidak. Objektif yang manakah berbentuk objektif tingkahlaku dalam domain kognitif? (A) (B) (C) (D) Murid memahami cara melakukan hantaran paras dada Murid mengetahui cara melakukan hantaran paras dada Murid dapat menerangkan teknik melakukan hantaraan paras dada Murid dapat melakukan hantaras paras dada tepat kepada rakan sejauh 3 meter sebanyak 8 dari 10 percubaan 12. Susunan pelajar yang paling sesuai dalam pengajaran menggunakan teknik demonstrasi ialah pada lakaran 1 2 Rajah 1 3 4 (A) (B) (C) (D) 1 2 3 4 .

Menggalakkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambilkira dalam melakukan aktiviti pergerakan manipulasi alatan Menggayakan aktiviti pergerakan manipulasi alatan dengan gaya yang betul dan selamat Melakukan aktiviti pergerakan manipulasi alatan Mengenalpasti anggota badan yang terlibat semasa melakukan aktiviti manipulasi alatan Menjelaskan satu rangkaian pergerakan yang menggambarkan aktiviti-aktiviti manipulasi alatan Kenyataan berikut menggambarkan objektif kognitif. III. Kadang-kadang berkelakuan lebih buruk lagi apabila ditegur oleh guru. II. membaling. Objektif yang difikirkan sesuai ialah : I. Apakah tindakan yang paling sesuai untuk mengatasi masalah ini? (A) (B) (C) (D) Denda Amaran Ganjaran Kaunseling . V. V sahaja Pelajar yang hiperaktif dan suka mengganggu rakan-rakannya semasa kelas Pendidikan Jasmani. I. III.KOD: PJM3110 13. (A) (B) (C) (D) 14. Antara aktviti yang dicadangkan ialah melambung. dan III I. II dan IV sahaja II. II. dan V sahaja I. Angka Giliran : __________________ Seorang guru bercadang melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani. menyambut. menampar dan menggolek. IV. IV.

alat dan rakan. interaksi yang kreatif dengan bahan. adalah betul kecuali (A) (B) (C) (D) penilaian yang berterusan. penglibatan murid secara aktif dan selamat. . penyimpanan rekod kegiatan murid.KOD: PJM3110 Angka Giliran : __________________ 15. Semua pendekatan dalam kandungan sukatan pelajaran PJPK (KBSR). Apakah asas sains dalam Pendidikan Jasmani yang melibatkan aspek psikologi ? (A) menganalisis perkembangan fizikal dengan kaedah penilaian dan pengukuran (B) kajian pergerakan menggunakan pelbagai teknik yang menghasilkan daya paling optimum (C) penerangan mengenai perubahan yang dialami oleh tubuh dari segi biokimia hasil dari senaman (D) pengajaran bagaimana memupuk keyakinan diri dan motivasi untuk mempercepatkan pembelajaran sesuatu kemahiran sukan 16.

IV dan V sahaja Seorang guru pendidikan jasmani semestinya mahir dalam menekankan aspek butiran mengajar untuk memastikan para pelajar dapat menguasai kemahiran dengan baik. dan II sahaja II. I. I. dan V sahaja III. Perkara berikut perlu diberi perhatian. III. Berikut adalah faedah Pengajaran Mikro. II.KOD: PJM3110 17. Menggambarkan pengajaran sebenar Menambah keyakinan diri dan menilai prestasi diri Mengenalpasti kelemahan dan kekuatan diri dan rakan Latihan praktikal yang dimudahkan dari segi skop dan organisasinya Pensyarah sahaja yang memberi maklumbalas tentang prestasi pengajaran guru pelatih (A) (B) (C) (D) 18. kecuali (A) (B) (C) (D) Tahap umur Kebolehan kendiri Kemudahan asas Pengetahuan sedia ada . VI. III. IV. Angka Giliran : __________________ Guru pelatih telah didedahkan dengan kemahiran Pengajaran Mikro sebelum dihantar ke sekolah bagi menjalani latihan mengajar dengan harapan mereka dapat mengajar secara berkesan dan mengikut prosedur yang telah ditetapkan. IV sahaja I. V.

Sebagai seorang guru pendidikan jasmani apakah kaedah yang paling baik untuk mengatasi masalah tersebut? (A) (B) (C) (D) Kaedah stesen Kaedah kumpulan Kaedah demonstrasi Kaedah penyelesaian masalah . Walaupun guru tersebut telah mengambil semua langkah keselamatan. pelajar didapati masih lagi melakukan kesilapan memukul dan menahan dalam permainan hoki. Selepas melalui sesi aktiviti secara individu dan kumpulan. Angka Giliran : __________________ Satu kemalangan telah berlaku sewaktu pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani.KOD: PJM3110 19. pihak berkepentingan masih boleh mendakwa pihak sekolah kerana (A) (B) (C) (D) murid terlalu aktif dan sukar dikawal murid ingkar peraturan yang telah ditetapkan kerjasama antara guru dan murid kurang memuaskan kecuaian perancangan semasa pembinaan struktur kemudahan 20.

KOD: PJM3110 STRUKTUR : Angka Giliran : __________________ Dalam pelaksanaan kurikulum Pendidikan Jasmani di sekolah. Objektif Pendidikan Jasmani memberi sumbangan positif terhadap kesegaran dan pertumbuhan fizikal. emosi dan sosial. seseorang guru akan menghadapi pelbagai masalah. mental. Jelaskan kenyataan di atas dari aspek-aspek berikut :i. Emosi . Jawapan: • • • • • • Kemudahan peralatan Peruntukan Kaki tangan/pakar Persekitaran Jawapan-jawapan lain yang sesuai 1 perkara = 1 markah 5 perkara x 1 markah = 5 markah SOALAN STRUKTUR 1. (a) Senaraikan lima perkara yang perlu dipertimbangkan dalam melaksanakan kurikulum Pendidikan Jasmani di sekolah. Mental iii. Fizikal ii.

Sosial (8 Markah) Jawab semua soalan.KOD: PJM3110 Angka Giliran : __________________ iv. Domain psikomotor merupakan salah satu domain penting dalam Pendidikan Jasmani. (i) (ii) (iii) (iv) (vi) Pergerakan refleks Keupayaan persepsi Keupayaan fizikal Kemahiran asas Pergerakan bukan diskusif . 1. Apakah aspek-aspek penting yang terkandung dalam domain tersebut? (i) (ii) (iii) (iv) _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ (8 markah) PMM Aspek-aspek penting yang terkandung dalam domain psikomotor.

KOD: PJM3110 Angka Giliran : __________________ (4 jawapan x 2 markah = 8 markah 1. jelaskan 4 prinsip yang boleh dijadikan sebagai panduan bagi memastikan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani di sekolah. Sebagai seorang guru Pendidikan Jasmani. i) ________________________________________________________________ ii) ________________________________________________________________ iii) ________________________________________________________________ iv) ________________________________________________________________ ( 6 markah ) .

KOD: PJM3110 Angka Giliran : __________________ ESEI 1. sejahtera dan . Cadangkan enam (6) pertimbangan yang anda akan ambil semasa penggubalan kurikulum tersebut. daya cipta dan estetika prospek baru pembinaan perwatakan dan sahsiah kendiri. Anda adalah salah seorang ahli panel untuk menggubal kurikulum Pendidikan Jasmani. (6 fakta x 1 markah = 6 markah) (6 huraian x 2 markah = 12 markah) (Pengolahan = 2 markah) (Jumlah = 20 markah) “ Kurikulum Pendidikan Jasmani digubal untuk memenuhi pertumbuhan dan perkembangan individu bagi membentuk masyarakat yang cergas. (20 markah) Jawapan: Enam (6) pertimbangan penggubalan Kurikulum PJ berpusat kepada murid berdasarkan kepda tahap dan pergerakan murid mengikut aliran zaman (Sains & Teknologi & Inggeris) keperluan masyarakat mempunyai nilai-nilai murni berdasarkan kepada Falsafah Pendidikan Negara berpandu kepada Rukun Negara aspirasi rakyat bersifat progresif agen pembahan kreativiti.

Mengaplikasikan pengetahuan kesihatan dan keselamatan semasa menyertai pelbagai kegiatan fizikal. Membentuk sahsiah dan disiplin diri vi. v. ii. ii. Membuat keputusan bijak dalam kehidupan 1 huraian = 2 markah 5 huraian x 2 markah = 10 markah “ Kurikulum Pendidikan Jasmani digubal untuk memenuhi pertumbuhan dan perkembangan individu bagi membentuk masyarakat yang cergas. Mempertingkatkan dan mengekalkan kecergasan berasaskan kesihatan dan perlakuan motor.KOD: PJM3110 Angka Giliran : __________________ produktif. iv. Melakukan senaman dan aktiviti fizikal sebagai rutin harian iv. iii. Menguasai kemahiran asas pergerakan dan permainan mengikut kemampuan diri. Di samping itu ia juga membantu murid menguasai kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif”. vi. sejahtera dan produktif. Jawapan (a) Objektif Pendidikan Jasmani i. Huraikan lima objektif dan lima nilai yang terkandung dalam Kurikulum Pendidikan Jasmani . xi. iii. Jawapan (b) i. ix. x. Nilai-nilai murni. disiplin berdaya saing kepimpinan penyertaan bertanggungjawab kerjasama permainan bersih toleransi semangat kesukanan semangat berpasukan dan lain-lain 1 huraian = 2 markah . vii. Di samping itu ia juga membantu murid menguasai kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif”. Huraikan lima objektif dan lima nilai yang terkandung dalam Kurikulum Pendidikan Jasmani . v. viii.

xiv. xiii. xxii. xxi. adalah betul kecuali (A) (B) (C) (D) penilaian yang berterusan. xx. disiplin berdaya saing kepimpinan penyertaan bertanggungjawab kerjasama permainan bersih toleransi semangat kesukanan semangat berpasukan dan lain-lain 1 huraian = 2 markah 5 huraian x 2 markah = 10 markah Semua pendekatan dalam kandungan sukatan pelajaran PJPK (KBSR).KOD: PJM3110 Angka Giliran : __________________ 5 huraian x 2 markah = 10 markah “ Kurikulum Pendidikan Jasmani digubal untuk memenuhi pertumbuhan dan perkembangan individu bagi membentuk masyarakat yang cergas. . Di samping itu ia juga membantu murid menguasai kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif”. xviii. interaksi yang kreatif dengan bahan. xvii. Jawapan (b) xii. xvi. penyimpanan rekod kegiatan murid. Huraikan lima objektif dan lima nilai yang terkandung dalam Kurikulum Pendidikan Jasmani . sejahtera dan produktif. xv. alat dan rakan . Nilai-nilai murni. xix. penglibatan murid secara aktif dan selamat.

prestasi murid akan meningkat dan suasana pengajaran dan pembelajaran . seseorang guru • • • Bermula dari kemahiran yang mudah kepada kemahiran yang sukar Bermula dengan jarak yang dekat dikuti dengan jaraak yang jauh Bermula dengan tahap yang rendah kepada tahap yang lebih tinggi Pendekatan di atas merujuk kepada (A) latih tubi (B) (C) (D) ansur maju focus mengajar pemindahan pembelajaran 15. Sekiranya guru dapat menguasai kemahiran menyoal dengan baik. Maklumat berikut menunjukkan objektif satu fasa dalam pengajaran. • • • Mendapatkan perhatian murid Memotivasikan murid Membuat perkaitan antara yang telah dialami dengan yang di luar Pengalaman murid Fasa yang dimaksudkan di atas ialah (A) (B) (C) (D) penutup kemuncak permulaan perkembangan 14.KOD: PJM3110 Angka Giliran : __________________ 13. Dalam mengajar sesuatu kemahiran menggunakan pendekatan berikut : permainan.

KOD: PJM3110 bertambaha aktif dan merangsangkan Angka Giliran : __________________ Prinsip manakah yang harus diamalkan untu menjayakan kemahiran menyoal? (A) (B) (C) (D) Soalan direka secara spontan Menyoal murid mengiku susunan kedudukan dalam kelas Soalan dikemukakan setelah menyebut nama murid yang perlu menjawab Soalan hendaklah sesuai dengan umur dan kebolehan murid yang berbeza dalam kelas. IX. 16. Berikut adalah faedah Pengajaran Mikro. Menggambarkan pengajaran sebenar Menambah keyakinan diri dan menilai prestasi diri Mengenalpasti kelemahan dan kekuatan diri dan rakan Latihan praktikal yang dimudahkan dari segi skop dan organisasinya . Guru pelatih telah didedahkan dengan kemahiran Pengajaran Mikro sebelum dihantar ke sekolah bagi menjalani latihan mengajar dengan harapan mereka dapat mengajar secara berkesan dan mengikut prosedur yang telah ditetapkan. VII. Semua di bawah adalah aktivit penilaian pendidikan jasmani dalam program KBSR melainkan (A) (B) (C) (D) penilaian untuk penguasaan penilaian mengesan kemajuan penilaian mengesan pencapaian penilaian untuk menentukan kematangan 17. I. VIII.

KOD: PJM3110 X. IV dan V sahaja II. Angka Giliran : __________________ Pensyarah sahaja yang memberi maklumbalas tentang prestasi pengajaran guru pelatih (E) (F) (G) (H) I. III. . Terdapat beberapa objektif dalam pengajaran dan pembelajaran bertujuan I. II. III. II. III dan V sahaja 19. II dan III sahaja I. Pengajaran Mikro memberi guru pelatih pengalaman dan kemahiran yang hampir sama dengan situasi sebenar. IV dan V sahaja 18. IV sahaja I. III dan IV sahaja I. dan II sahaja II. (A) (B) (C) (D) menilai kemahiran spesifik menjimatkan masa dalam pengajaran mengurangkan risiko guru dan pelajar membekalkan situasi pengajaran yang realistik mengaplikasikan teori pengajaran dan pembelajaran I. dan V sahaja III. V. IV. 20.

KOD: PJM3110 SOALAN STRUKTUR Angka Giliran : __________________ 1. . (a) Kaedah dan teknik pembelajaran Pendidikan Jasmani KBSR sangat penting dalam penyampaian isi pelajaran. (i) (ii) (iii) (iv) (v) _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ (5 markah) 2. (a) (b) 3. Nyatakan kepentingan Pendidikan Jasmani. guru perlu memahami kepentingan Pendidikan Jasmani. Berikan lima (5) objektif Pendidikan Jasmani yang telah ditetapkan (i) (ii) (iii) (iv) (v) _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ (5 markah) (b) Bagi memenuhi aspirasi dan keperluan yang digariskan oleh Falsafah Pendidikan Negara. (a) Objektif Pendidikan Jasmani dapat membantu guru memantapkan lagi kaedah pengajaran dan pembelajaran yang telah dirancang.

Guru mestilah bijak memilih gaya pembelajaran yang terdiri daripada gabungan kaedah dan teknik untuk mencapai objektif pengajaran. Senaraikan lima (5) tujuan penilaian dalam pendidikan jasmani. (i) (ii) (iii) (iv) (v) _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ (b) Gaya pembelajaran adalah cara bagaimana sesuatu isi pelajaran itu disampaikan oleh guru. (a) Penilaian adalah proses mengesan kemajuan dan perkembangan pelajar yang dijalankan secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. (i) _____________________________________________________ .KOD: PJM3110 Angka Giliran : __________________ Nyatakan lima (5) kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam Pendidikan Jasmani. Nyatakan lima (5) faktor yang perlu diambil kira dalam menentukan gaya pembelajaran? (i) (ii) (iii) (iv) (v) _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ (5 markah) 4.

Cadangkan enam (6) pertimbangan yang anda akan ambil semasa penggubalan kurikulum tersebut. Berdasarkan satu kemahiran asas Dalam merancang dan melaksanakan aktiviti Pendidikan Jasmani berbagai faktor perlu difikirkan. Anda adalah salah seorang ahli panel untuk menggubal kurikulum Pendidikan Jasmani. (20 markah) 2. Faktor utama yang harus diteliti ialah infrastruktur. 3. Nyatakan lima (5) ciri penilaian formatif. .KOD: PJM3110 Angka Giliran : __________________ (ii) (iii) (iv) (v) _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ (5 markah) (b) Dua bentuk penilaian yang boleh dijalankan dalam proses pengajaran dan pembelajaran pendidikan jasmani ialah penilaian sumatif dan penilaian formatif. (i) (ii) (iii) (iv) (v) _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ (5 markah) BAHAGIAN C 1.

Ketiga-tiga faktor jika diurus dengan baik akan menjadi aset bagi kejayaan pelaksanaan aktiviti Pendidikan Jasmani di sekolah. (20 markah) .KOD: PJM3110 Angka Giliran : __________________ perkembangan murid dan persekitaran. Huraikan satu (1) daripada faktor yang tersebut di atas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful