You are on page 1of 8

Analiza točke pokrića

PRODAJNIH CIJENA.DEFINICIJA TP • PRIMJENJUJE SE U POSLOVNIM SUBJEKTIMA S NAMJEROM DA SE ISTRAŽI PONAŠANJE UKUPNOG PRIHODA. UKUPNIH TROŠKOVA I OPERATIVNE DOBITI OBZIROM NA PROMJENU RAZINE OUTPUTA. . VARIJABILNIH TROŠKOVA PO JEDINICI TE FIKSNIH TROŠKOVA.

SVRHA TP • DONOŠENJE POSLOVNIH ODLUKA O RAZINI OUTPUTA. CILJANOJ OPERATIVNOJ DOBITI I NETO DOBITI. PRODAJNIM CIJENAMA. MARŽI SIGURNOSTI I OPERATIVNOM LEVERAGE-U . TROŠKOVIMA PROMOCIJE. • ODLUČIVANJE O PRODAJNOM MIX-U.

UKUPNI TROŠKOVI DIJELE SE NA FIKSNU KOMPONENTU (KOJA NE VARIRA S PROMJENOM RAZINE OUTPUTA) I VARIJABILNE KOMPONENTE KOJA VARIRA PROMJENOM RAZINE OUTPUTA. KADA SE RADI O VIŠE RAZLIČITIH PROIZVODA TADA SE PRETPOSTAVLJA KONSTANTNA PROPORCIJA PRODANIH PROIZVODA SVI PRIHODI I TROŠKOVI SE USPOREĐUJU BEZ UZIMANJA U RAČUN VREMENSKU PREFERENCIJU NOVCA. .PRETPOSTAVKE TP • • • • • PROMJENA RAZINE PRIHODA I TROŠKOVA PRIZLAZI SAMO ZBOG PROMJENE • BROJA PROIZVEDENIH I PRODANIH PROIZVODA. PRODAJNE CIJENE. ANALIZE SE ODNOSE NA JEDAN PROIZVOD. KADA SE PREZENTIRA GRAFIČKI PONAŠANJE UKUPNOG PRIHODA I UKUPNIH TROŠKOVA JE LINEARNO. VARIJABILNI TROŠKOVI PO JEDINICI I FIKSNI TROŠKOVI ( U OKVIRU JEDNOG RELEVANTNOG OBUJMA I RAZDOBLJA) SU KONSTANTNI.

TOČKA POKRIĆA (TP) TO JE PRODANA KOLIČINA OUTPUTA KOD KOJE JE UKUPAN PRIHOD JEDNAK UKUPNIM TROŠKOVIMA Kn Up Od Ut Vt TP Ft Kol OPERATIVNA DOBIT JE NULA (Od = 0) .

RAČUNANJE TOČKE POKRIĆAkratice za analitičku metodu • • • • • • • • • pc = prodajna cijena vt = varijabilni troškovi po jedinici mc = marginalna kontribucija po jedinici (pc – vt) % mc = postotak marginalne kontribucije ( mc / pc) Ft = fiksni troškovi Q = količina prodanih jedinica outputa Od = operativna dobit COd = ciljana operativna dobit CNd = ciljana neto dobit .

ako je Od = 0 tada je : mc Q= Ft mc .Broj prodanih jedinica (količina Q) kod koje je ostvarena TP prihodi – varijabilni troškovi – fiksni troškovi = operativna dobit (pc x Q ) – (vt x Q) – Ft = Od Q x ( pc – vt) = Od + Ft mc x Q = Od + Ft Q= Od + Ft .

Prihod (promet P) kod kojeg je ostvarena TP P= Ft mc / pc Ft P= % mc Ili : .