You are on page 1of 3

Peratus Mata Pelajaran Tahun Masa Tajuk Hasil Pembelajaran : : : : : i. ii.

mencari nilai peratus daripada sesuatu objek secara lisan dan bertulis dalam masa 10 minit dengan bantuan guru. mengira peratus kuantiti daripada kuantiti lain secara bertulis dalam masa yang ditetapkan dan dengan bantuan guru. Membuat latihan pemulihan dan pengayaan secara bertulis dalam lembaran kerja dalam masa 15 minit tanpa rujuk. Pembelajaran mastery Kajian tempatan Pendidikan moral Matematik 5 60 minit Peratus Pada akhir proses pengajaran-pembelajaran, pelajar boleh:

iii. Strategi Pengajaran Penyerapan Ilmu Kemahiran Generik Penerapan nilai i. : i. : ii.

: i. ii. i. ii. iii. iv. i. : ii. iii. i. : ii. iii.

Ketepatan Kecekapan Memproses secara mental Mengecam perhubungan Mengecam pola Kemahiran menghitung Logikal Interpersonal Intrapersonal Lembaran kerja Transparensi Kad gambar

KBKK

Kecerdasan Pelbagai Media Pengajaran

Pengetahuan sedia ada

Pelajar telah mengenal konsep peratus. :

Langkah/ Masa (Peristiwa Pengajaran) Langkah 1 Set Induksi 5 minit (Mengimbau pengetahuan sediada)

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Isi pelajaran Guru Pelajar Media Pengajaran Kemahiran Generik

Menyatakan pecahan daripada satu benda.

Guru menunjukkan transperansi beberapa objek dan minta pelajar menyatakan pecahan dari kumpulan objek tersebut.

Pelajar meneliti transperansi yang ditunjukkan dan menjawab soalansoalan yang dikemukakan oleh guru

Transperansi Lampiran 1

Memproses secara mental Kecerdasan logikal Kecerdasan intrapersonal Kecerdasan interpersonal

Langkah 2 20 minit (Menyampai objektif ) (Memberi bimbingan)

Mencari nilai peratus

Guru menunjukkan kad gambar beberapa objek dan membimbing pelajar bagaimana mendapatkan peratus dari satu kumpulan benda.

Pelajar mendengar dengan teliti penerangan yang diberikan oleh guru

Kad gambar Lampiran 2

Mengecam perhubungan Ketepatan Kecekapan Kecerdasan logikal Kecerdasan intrapersonal

Kemahiran menghitung Langkah 3 20 minit (Menyediakan bimbingan) (Menampil pencapaian) Langkah 4 15 minit (Pengukuhan dan pemindahan) Perbincangan hasil kerja, pemulihan dan pengayaan. Guru berbincang dengan pelajar hasil aktiviti yang telah dijalankan. Seterusnya guru mengedarkan lembaran kerja bagi aktiviti pemulihan dan pengayaan. Pelajar menyemak hasil kerja yang telah mereka laksanakan dan membuat pembetulan kepada kesalahan yang dilakukan. Pelajar menjalankan aktiviti pemulihan dan pengayaan berdasarkan kebolehan mereka. Lembaran kerja 1-3 Lampiran 3 dan 4 Mengira peratus kuantiti daripada kuantiti lain. Guru membimbing pelajar langkahlangkah bagaimana mendapatkan peratus daripada satu kuantiti. Pelajar menjalankan aktiviti berdasarkan lembaran kerja sambil dibimbing oleh guru Lembaran Kerja 1-3 Mengecam perhubungan Kecerdasan logikal Kecerdasan intrapersonal

Kemahiran menghitung Mengecam pola. Ketepatan Kecekapan Kecerdasan logikal Kecerdasan intrapersonal