You are on page 1of 5

Armamentul din dotarea subunităţilor de infanterie

Mitraliera de calibru mare CPVT (КПВТ) este destinată pentru nimicirea obiectivelor uşor blindate, mijloacelor de foc şi forţei vii ale inamicului aflate în adăpostiri uşoare precum şi ţintelor aeriene la înălţimi mici.

Se instalează în turela transportorului blindat. Caracteristici tactico-tehnice: 1. Calibru 14,5 mm 2. Distanţa eficientă de trageri 2000 m 3. Cadenţa de tragere : - teoretică 550 – 600 lov/min - practică 70 – 80 lov/min 4. Seria permisă a focului neântrerupt până la 150 lov 5. Capacitatea încărcătorului 50 cartuşe 6. Masa încărcătorului 12 kg 7. Masa mitralierei 52 kg Mitraliera este construită din următoarele părţi şi mecanise: - ţeavă - capacul cutiei închizătorului - cutia închizătorului - închizător - arc recuperator - alimentator - mecanism de dare a focului - declanşator electric - mecanism de încărcare pneumatică 1

înrăutăţirii evidente a grupării şi preciziei bătăii sau alcătuirii ţintei de control. schimbării ţevii. pentru reducerea consumului de timp şi muniţii. înălţătorului.se demontează ţeava de la cutia închizătorului . se verifică dispunerea reciprocă a axei canalului ţevii şi axei optice a înălţătorului în succesiunea următoare: . se cuplează viteza iniţială şi se frânează maşina cu ajutorul frânei de staţionare .se demontează mecanismul de dare a focului de la cutia închizătorului .se opreşte motorul.se demontează arcul recuperator .se demontează umerarul de la cutia închizătorului .se scot amortizatoarele de la cutia închizătorului .se desface mecanismul de alimentare .se demontează jgheabul de la alimentator .se ficsează panoul cu ţinta de verificare la o distanţă de 100m de la gura ţevii 2 .se demontează baza alimentatorului de la cutia închizătorului .Demontarea incompletă se execută ori de câte ori mitraliera necesită curăţare în ordinea următoare: .se încarcă banda şi se trage foc din 5 cartuşe în sectorul de executare a focului (pentru încălzirea ţevii).se demontează capacul cutiei închizătorului . .se verifică dacă lipseşte cartuşul în camora cartuşului .maşina de luptă se instalează pe un plan orizontal. Iniţial.se desface închizătorul .se deconectează întrerupătorul declanşatorului electric si se verifică dacă lipseşte cartuşul în camera cartuşului . .se separă ascunzătorul de flăcări. Montarea mitralierei după demontarea incompletă se efectuiază în ordine inversă.se demontează de pe leagăn cutia închizătorului . Aducerea mitralierei la bătaia normală şi încercarea prin tragere se efectuează în cazul schimbării mitralierei pe TAB.se scoate placa de evacuare a tuburilor trase de la cutia închizătorului .se scoate ţeava din manşon .se demontează închizătorul .

încât numărul găurilor din ambele părţi ale acestei linii. mitraliera se pune sub unghiul maxim de nivel şi se deconectează întrerupătorul declanşatorului electric.se apasă pe butonul declanşatorului electric şi se execută 10 lovituri. .se schimbă ţinta de verificare cu cea de reglaj. . . pentru aceasta: a) se duce linia orizontală astfel. se dezarmează cocoşul şi se pune piedica de siguranţă. După terminarea tragerii se verifică dacă lipseşte cartuşul în camera cartuşului.se ocheşte pe centrul cercului cu diametrul 120 mm. 3 . precum şi distanţele până la cele mai apropiate găuri de această linie să fie egale .se determină pe ţintă punctul mediu de lovire (PML) al seriei mitralierei. Tragerea se execută cu cartuşe B-32. .se dirijează instalaţia cu ajutorul mecanismelor de ochire în înălţime şi direcţie pe punctul de ochire a ţintei.cu ajutorul mecanismelor de ochire se dirijează reticulul TRTR pe centrul crucii ţintei cu marcajul КПВТ şi se fixează cu ajutorul mecanismelor de reglare. .se întroduce tubul reglării tirului la rece în ţeava mitralierei .se încarcă mitraliera având în benzi câte 10 cartuşe şi se declanşează întrerupătorul declanşatorului electric.. . După verificrea dispunerii reciproce a axei canalului ţevii şi axei optice a înălţătorului se verifică gruparea şi precizia loviturii mitralierei prin trageri asupra ţintei de reglaj.

Din punctul mediu de lovire al seriei se descrie o cercumferin-ţă cu raza de 350 mm.b) se duce linia verticală astfel. 4 . Gruparea loviturilor se consideră nesatisfăcătoare şi durata de serviciu a ţevii este iepuizată dacă raza de împrăştiere sa mărit mai mult de 2. precum şi distanţele până la cele mai apropiate găuri de această linie să fie egale. se determină gruparea loviturilor fiecarei serii şi punctul mediu de lovire real al acestor serii.5ori faţă de cea iniţială (350mm) sau când mai mult de 50% din găuri sunt de formă ovală După obţinerea grupării satisfăcătoare a loviturilor se trage încă două serii câte 10 cartuşe. în limitele căruia trebuie să fie cel puţin 8 găuri. Punctul de intersecţie al liniilor orizontală şi verticală va fi punctul mediu de lovire al seriei care trebuie să coincidă cu punctul de referinţă sau să se abată de la acesta în orice direcţie cel mult cu 5 cm. încât numărul găurilor din ambele părţi ale acestei linii.

5 .Precizia tragerii se consideră satisfăcătoare dacă punctul mediu de lovire a trei serii se află în limitele unei cercumferinţe cu raza de 350 mm.