Penguatkuasaan Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004 Pengenalan Aktiviti ini merupakan aktivit yang penting di lapangan yang

melibatkan penguatkuasaan secara giat. Ia melibatkan undang-undang yang mesti dilakukan dengan teliti, tegas daan betul mengikut prosedur tertentu.

Tujuan  Menguatkuasakan Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004.  Melindungi kesihatan umum dari terdedah kepada asap rokok.  Memastikan tempat larangan merokok bebas daripada pencemaran asap rokok.

Undang-undang berkaitan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Akta Makanan 1983. Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004. Akta Keterangan 1950 (Disemak 1971) – Akta 56 Kanun Tatacara Jenayah (Disemak 1999) – Akta 593 Akta Tafsiran 1948 (Disemak 1989) – Akta 388 Kanun Keseksaan (Disemak 1997) – Akta 574 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993

Senarai Rekod / Daftar & Borang 1. 2. 3. 4. Daftar notis Kesalahan dan Kompaun Daftar Kes & Eksibit Daftar Butiran Operasi Borang Pemeriksaan (Bongkar)

8. 6. 2. 5. Kamera dan Negatif Folder Notis Kesalahan Bekas Eksibit Label Eksibit Lak Rasmi Kementerian Borang Senarai Bongkar Alat Komunikasi Lampu Suluh . 3. 6. 4. 2. 3. 4.Senarai semak 1. 7. Kad Kuasa Buku Notis Kesalahan / Kompaun Senarai Kesalahan yang boleh dikompaun Garis panduan Penguatkuasaan PPKHT 2004 Pekeliling Kesihatan Awam 1 / 2005 Pekeliling Kesihatan Awam 2 / 2005 (pindaan) Keperluan Peralatan 1. 5.

kenalkan diri. 13. ID pegawai diberi kuasa dan saksi serta salinan keratan pendua notis kesalahan dalam tempoh 3 hari dari tarikh notis dikeluarkan untuk mendapatkan izin daripada TPR untuk mengkompaun dan mendakwa pesalah. Bil. Terangkan kesalahan yang telah dilakukan. Kemaskini maklumat pemilik dan pengurus kenderaan awam dan kawasan merokok di dalam premis larangan merokok yang telah diluluskan dibawah Peraturan 21. dapatkan bantuan polis. 11. Pastikan pesalah memegang atau mempunyai kawalan ke atas rokok yang bernyala dan dilihat menghembus asap rokok sebelum bertindak untuk menangkapnya. 4. 16. alamat tepat dan pelan lokasi kawasan / premis larangan merokok dan premis-premis lain yang manan PPKHT 2004 terpakai. alamat dan maklumat pemilik dan pengurus kenderaan awam di kawasan operasi. menutupkan serta melabelkannya dan melak botol tersebut di hadapan pesalah dan disaksikan oleh pembantu. 12. 15. Semak dan minit kepada TPR untuk mendapat keizinan mengeluarkan kompaun atau mendakwa di mahkamah. pegawai-pegawai yang terlibat dan pelan perlaksanaan operasi mengikut layout kawasan larangan merokok. 8. Keluarkan notis kesalahan kepada pesalah dan meminta pesalah untuk menandatangani bagi memperakui penerimaan notis tersebut. 6. tunjukkan kad perakuan kuasa dan meminta beliau untuk menyerahkan puntung rokok. Rekodkan kompaun yang dikeluarkan. skop penguatkuasaan. 2. Hampiri pesalah. 3. Kenalpasti dan sediakan makliumat berikut :  Nama. 14. Daftar Notis Kesalahan dan sediakan Kertas Siasatan yang dilengkapi dengan laporan ringkas perlanggaran seperti yang ditetapkan. Keluarkan kompaun dan serahkan salinan asal kepada pesalah mengikut amaun yang ditetapkan di Pekeliling Kesihatan Awam 1/ 2005.Prosedur Menguatkuasakan Notis Peraturan-Peraturn kawalan Hasil Tembakau 2004. 9. Laksanakan pemantauan kawasan operasi untuk memastikan sama ada sesiapa merokok dalam kawasan larangan merokok. Bagi kawasan berisiko tinggi. PPKHT 2004 sekali setiap tahun. 10. PPKHT 2004. alamat tepat. Keluarkan senarai geledah dalam dua salinan dan menyerahkan salinan pendua kepada pesalah.  Nama. 5. 7. . 17.  Nama. Sediakan pelan tindakan penguatkuasaan yang merangkumi kawasan operasi. Prosedur Kenalpasti dan sediakan kawasan / premis larangan merokok dan premispremis yang mana PPKHT 2004 adalah terpakai di sesuatu kawasan operasi secara risikan. Masukkan puntung rokok yang diambil ke dalam botol spesimen. Hantar Kertas Siasatan kepada TPR untk keizinan. Serahkan Kertas Siasatan kepada KPPKP / PPKPK untuk semakan dan mendapat keizinan TPR untuk mengeluarkan kompaun atau mendakwa di mahkamah. Laksanakan operasi mengikut pelan yang dirancang khas bagi kawasan operasi berkenaan. 1. maklumat pemilik dan pengurus serta pelan lakar Terperinci kawasan merokok di dalam premis larangan merokok yang telah diluluskan oleh pejabat dibawah Peraturan 21.

Daftarkan kompaun yang telah dikeluarkan.PROSEDUR PENGUATKUASAAN PERATURAN-PERATURAN KAWALAN HASIL TEMBAKAU 2004 DI KAWASAN LARANGAN MEROKOK CARTA ALIR Mula Kenalpasti dan sediakan senarai kawasan larangan merokok dalam daerah. Hantar Kertas Siasatan kepada TPR Keluarkan kompaun kepada pesalah. tutup. Laksanakan operasi mengikut pelan tindakan yang telah disediakan. Semak dan Minit Kertas Siasatan kepada TPR. Hampiri perokok dan memperkenalkan diri dan saksi. Memerhati dan mengenalpasti perokok dalam kawasan larangan merokok.Keluarkan Borang Pemeriksaan(Bongkar). TAMAT . label dan lak di hadapan pesalah dan saksi. Pastikan pesalah merokok. Keluarkan Notis Kesalahan dan serahkan satu salinan serta dapatkan akuan penerimaan. Serahkan Kertas Siasatan kepada KPPKP / PPKPK untuk semakan. Sediakan pelan tindakan penguatkuasaan. Daftar Notis Kesalahan yang dikeluarkan dan lengkapkan Kertas Siasatan. Ambil punting dan masukkan ke dalm botol specimen.

atau oleh Menteri melalui . pada bila-bila masa apabila tempat itu dibuka kepada orang awam . kecuali mana-mana pub. e) Di dalam mana-mana kenderaan awam atau hentian pengangkutan awam . s) Di dalam mana-mana kawasan di dalam suatu kafe internet . t) Di dalam mana-mana kawasan di dalam suatu tempat latihan khidmat negara . l) Di dalam mana-mana bas sekolah . h) Di dalam mana-mana premis kerajaan . k) Di dalam mana-mana kawasan di dalam suatu taman asuhan kanak-kanak . m) Di dalam mana-mana tingkat yang menpunyai kaunter perkhidmatan di dalam bangunan yang dinyatakan dalam Jadual Kedua . i) Di dalam mana-mana kawasan yang digunakan bagi apa-apa aktiviti perhimpunan di dalam sesuatu bangunan selain bangunan kediaman atau persendirian . f) Di dalam mana-mana bangunan yang dinyatakan pemberitahuan dalam Warta di bawah peraturan 22 . kelab malam atau kasino. o) Di dalam mana-mana kawasan di dalam stesyen minyak . d) Di dalm mana-mana tempat makan atau kedai berhawa dingin . kompleks sukan. j) Di dalam mana-mana kawasan di dalam suatu institusi pendidikan atau institusi pendidikan tinggi .11. g) Di dalam mana-mana lapangan terbang . r) Di dalam mana-mana kawasan di dalam suatu perpustakaan . q) Di dalam mana-mana bangunan atau tempat awam yang digunakan untuk tujuan keagamaan . Tempat dilarang Merokok (PPKHT 2004) (1) Tiada seorang pun boleh merokok – a) Di dalam mana-mana pusat hiburan atau teater. b) Di dalam mana-mana hospital atau klinik . pusat kecergasan atau gymnasium . disko. p) Di dalam mana-mana kawasan di dalam suatu stadium. n) Di dalam man-mana kawasan di dalam kompleks membeli belah . c) Di dalam mana-mana lif atau tandas awam .

meluluskan mana-mana kawasan sama ada secara tetap atau bagi tempoh yang ditentukan olehnya sebagai kawasan merokok.u) Di dalam mana-mana tempat kerja berhawa dingin dengan suatu sistem hawa dingin berpusat . Menteri boleh. . (3) Mana-mana orang yang melanggar subperaturan (1) melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi sepuluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun. apabila permohonan dibuat. (2) Walau apa pun subperaturan (1).

2. 6. 7. 3. Kamera dan Negatif Folder Notis Kesalahan Bekas Ekshibit Label Ekshibit Lak Rasmi Borang Senarai Bongkar Alat Komunikasi Lampu Suluh PERKARA ADA Disemak Oleh : Tandatangan Nama Jawatan :_____________________________________ Tarikh : ____________ :__________________________________________________________ :__________________________________________________________ .PROSEDUR PENGUATKUASAAN PERATURAN – PERATURAN KAWALAN HASIL TEMBAKAU 2004 DI KAWASAN LARANGAN MEROKOK SENARAI SEMAK BIL 1. 3. 5. 4. 4. 2. 6. 8. 5. PERKARA Kesihatan Awam Kad Pengenalan Penguatkuasaan Buku Notis Kesalahan / Kompaun Senarai Kesalahan yang boleh dikompaun Garis panduan Penguatkuasaan PPKHT 2004 Pekeliling Kesihatan Awam 1 / 2005 Pekeliling Kesihatan Awam 2 / 2005 (pindaan) ADA SENARAI PERALATAN DIPERLUKAN BIL 1.

Barang yang dijumpai Tempat dijumpai Pegawai yang dijumpai Tandatangan Pegawai Penyiasat Senarai barang di atas telah diambil di bawah _______________________Akta Makanan 1983.KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA SENARAI PEMERIKSAAN BONGKAR Ruj. Pegawai Penyiasat yang memeriksa Tandatangan :____________________________ Sesalinan Senari Pemeriksaan (Bongkar) ini telah diserahkan kepada : Tandatangan :___________________ Nama :_________________________ Jawatan :_______________________ Tarikh : ________________________ Kad Pengenalan :_________________________ Nama :__________________________________ Tarikh :__________________________________ . Kami :____________________________________ Tarikh :_______________ Pejabat : ____________________________________ Nama :______________________________________ No. K/P :_______________ Bil.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful