You are on page 1of 22

1.

2.
3.
1.1

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
1.1

1. ............
.................
2. ,
...............
3. ................
................
4. ................
5. ..............
................
6. ............
7. ..............
8. .............
9. ..............

1.2


1.2
.

......

......

.......

.....

.......

.....

()
(2001)

1.3


()
(2001)( )

1.3

10

1.4
1.4.1

,
,

a.

b.

1.4.2


16

1
2
3

1.4.340 51.4.4

http://www.pep.com.cn


1.4.5
10

1.4

1
2 30
5

1011

1.5


1.5.1

(1)

(2)
(3)

1.5.2

12

1. ;
2. ;
3. ;
4. ;
5. ;
6.
1.5.3

1.
2.
3.
4.
5.

1.5.4

(1)
(2)
(3)

13

1.2.
3.
4.

1.5.5

(1)
(2)
(3)

1.
2.
3.
4. :

1. ;
2. ;
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
1.5.6

14

1. a
(c) (d)
2.
3.
4.
5.

(b)

1.5.7

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

1.5.8

15

1.

2.

3.

1.5

12

1.6

a.
b.
c.
d.

16

e.

1.6.1

17
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

1.6.2

1.6.3

17

1.6.4

1.6.5

1.6

18

(1981), .

(2001)

(2002)

(2002)

(2003)

(2003)

(1983),
, 53565965
(2002) ()

(1983)


Pusat Perkembangan Kurikulum(1981), Buku Panduan Am, Malaysia, Dewan
Bahasa dan Pustaka.

(1989)
(1990)

19

http://www.vastman.com
http://go2.163.com/yangjinhong

(1992)
1982

1997
1993

1.

()

2.

a.
b.

(1992)

1997
1993

1.1
1.
2.
3.
4.
5.

20

6.
7.
8.
1.2

1.3

21

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.4
1.
2.
3.
4.
5.

1.5
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

1.6

22