You are on page 1of 10

Oec. basisschool t Prisma Hoofdlocatie Overwhere GASINJETSTRAAT 1-3 1442 WN PURMEREND TEL 0299 421982 Email:locatieoverwhere@prismapurmerend.

.nl Dependance Wheermolen MERCURIUSWEG 27 1443 VA PURMEREND Email:locatiewheermolen@prismapurmerend.nl Website : www. prismapurmerend.nl

Prismail
Nr. 10, schooljaar 2012-2013

Opbrengst van het koetje (het spaarpotje voor ons adoptiekind)


Bij deze houden wij u weer op de hoogte van de opbrengst van ons spaarkoetje. De leerlingen kunnen elke maandagochtend hun bijdrage in het koetje stoppen. Van de opbrengst onderhouden wij een jongen, Nelson, in Bolivia. Met onze bijdrage bieden wij hem (en zijn familie) een betere toekomst. Hartelijk dank voor de opbrengst. Bij deze het overzicht van 18-3 6.60 en 25-3 12.30.

Eindelijk meer nieuws over onze nood locatie:


Vorige week was er opnieuw een overleg met de Gemeente m.b.t. onze tijdelijke huisvesting. Lopende het gesprek kwamen we (eindelijk) tot een acceptabele oplossing. Het volgende is nu besloten: De dagen voor de zomervakantie gaan we opruimen, bepaalde spullen inpakken etc. Maar we verhuizen nog niet. We moeten namelijk wachten op nader vleermuizen onderzoek (die nestelen waarschijnlijk aan de buitenkant van het gebouw, in de spouwruimte) en bovendien is het gebouw waar we naar toe moeten dan nog niet klaar. De BSO gaat wel al weg uit het gebouw aan de Gasinjetstraat (zij gaan gedurende de bouwwerkzaamheden voorlopig naar t Carrousel maar hebben de intentie in het nieuwe gebouw terug te komen naar t Prisma)) De Mrt. Luther King school verhuist na de zomervakantie naar hun nieuwe gebouw. Mercuriusweg nr. 2 komt dan vrij. Het is de bedoeling dat wij daar uiteindelijk allemaal in gaan. De Gemeente trekt ca. 75.000,-- !! uit voor het opknappen van het gebouw en de noodlokalen zodat deze voor ons geschikt worden. Voor het eerst werd er ook officieel toestemming gegeven de Schakelklassen mee te nemen naar de tijdelijke huisvesting, mits ons bestuur wat mee investeert in het opknappen van n van de noodunits. Het bestuur is daar, tot op zekere hoogte, toe bereid. Voor de herfstvakantie moet Mercuriusweg 2 dan klaar zijn en gaat de hele hoofdlocatie (Gasinjetstraat) in ieder geval over naar dat gebouw. Het gebouw aan de Gasinjetstraat wordt dan zo snel mogelijk gesloopt en er wordt met de nieuwbouw begonnen. (Indien er al vleermuizen aanwezig zijn, zijn die dan inmiddels ook uitgevlogen) We mogen nog t/m december gebruik blijven maken van ons dependance, Mercuriusweg 27. Voordeel daarvan is dat we niet alles tegelijk hoeven te verhuizen (kan/mag natuurlijk wel. Daar moeten we het nog over hebben). Tweede voordeel is dat we met Sint en Kerst nog een grote zaal + podium tot onze beschikking hebben. Derde voordeel is dat we nog een opslagruimte houden en in dat opzicht dus ook niet alles tegelijk hoeven aan te pakken. Na december 2013 moet de dependance leeg opgeleverd worden. Daar gaat dan ook vrij snel de sloophamer doorheen. Men streeft er nog steeds naar om in oktober 2014 terug te verhuizen. (Zelf houden wij rekening met een mogelijke uitloop naar december 2014, maar dat zal de tijd ons leren ) In ieder geval zijn wij blij met de huidige stand van zaken..

Fijn dat je er bent!

t Prisma

Een school die er toe doet!

En hoe mooi wordt dan die nieuwe school?


Zoals we in de vorige Prismail al schreven is er een ontwerp voor de nieuwbouw en dat wil het bouwteam graag aan de ouders en buurtbewoners presenteren. Wij combineren die presentatie met de informatieavond over Basisschoolnet op donderdagavond 4 april, zodat u maar n avond naar school hoeft te komen. Tussen 19.00 uur en 20.00 uur is er dan een inloopavond m.b.t. de presentatie van het schoolontwerp. Om 20.00 uur gaan we dan over op de informatie over Basisschoolnet. Noteer deze datum dus in uw agenda, het is een belangrijke avond! Onder aan deze Prismail vindt u de officile uitnodiging zoals deze ook vandaag naar de buurtbewoners is gegaan. KOMT ALLEN!

Op 4 april gaan we, samen met u, over op Basisschoolnet!


Op 4 april gaan wij op school over naar Basisschoolnet. Dat houdt in dat u vanaf dat moment in een beschermde digitale omgeving de Prismail ontvangt en andere informatie m.b.t. school en de groep van uw kind(eren). Op dit moment kan bijvoorbeeld iedereen zich in principe aanmelden voor de Prismail. Dat is dan niet meer mogelijk. Inmiddels heeft het team een scholing gevolgd en zijn alle leerlingen aangemaakt binnen basisschoolnet. Op donderdag 4 april , aansluitend op de inloopavond over de nieuwbouw, houden wij een informatieavond voor alle ouders. Die informatieavond is in tegenstelling tot eerdere berichten op de hoofdlocatie (dit heeft zoals u zult begrijpen te maken met de ingelaste inloopavond over de nieuwbouw). U ontvangt dan ook allemaal een eigen inlogcode. Vanaf dat moment is het ook mogelijk om meer zaken via de digitale weg te delen (bijvoorbeeld het invullen van een 10-minuten gespreksrooster, een oproep voor hulpouders etc.)

Wat vindt u van de kwaliteit van onze school?


Direct nadat ons nieuwe Basischoolnet de ether in gaat willen wij op school een kwaliteitsonderzoek uitzetten. Dat gaat dan direct via een linkje op de computer in basisschoolnet. Wij willen dan op een aantal vragen m.b.t. onze kwaliteit graag een antwoord van u zodat we een indruk krijgen hoe u over de school denkt en wij met uw op- en aanmerkingen ons onderwijs nog beter kunnen inrichten en/of afstemmen. Op onze informatieavond over basisschoolnet, op donderdag 4 april, ontvangt u een dus een persoonlijke code en daarmee kunt u dan direct ook met het kwaliteitsonderzoek aan de slag. Ook daar vertellen wij op die avond meer over. Noteert u de datum dus alvast in uw agenda! We hopen op een grote opkomst. Mocht u op die avond onverhoopt niet kunnen ontvangt u de volgende dag uw persoonlijke code. Maar..dan mist u natuurlijk wel de nuttige informatie! Komt dus allen! De kwaliteitsenqute kan ingevuld worden tussen 5 en 26 april. In diezelfde periode vullen ook de kinderen van groep 6, 7 en 8 een enqute in (speciale kinder versie) als mede al het personeel. Hoe meer ingevulde enqutes wij ontvangen, hoe beter wij hier ons beleid op af kunnen stemmen. Wij hopen dan ook dat velen van u de moeite willen nemen deze, tegen die tijd, in te vullen.

Studieochtend team op woensdag 3 april:


Voor de kinderen wordt het paasweekend, zoals op de jaarkalender al aangegeven staat, verlengd met de woensdag 3 april. Deze woensdag houdt het schoolteam een studiedag over Autisme. Als team willen we graag leren hoe wij kinderen, die een vorm van autisme hebben, op t Prisma nog beter kunnen begrijpen, helpen en begeleiden. We verwachten alle kinderen dus weer op school op donderdag 4 april.

Kinderboerderij
Op donderdag 28 maart gaan de groepen 1 tot en met 4 naar de kinderboerderij zij gaan van school weg om 12.15 uur en zijn voor 14.00 uur weer terug op school. Wij zoeken nog enkele ouders die willen rijden en daar een groepje willen begeleiden, aanmelden graag bij de groepsleerkracht!

Fijn dat je er bent!

t Prisma

Een school die er toe doet!

Wat doen wij met de Koningsspelen op 26 april!


Zoals u ongetwijfeld gehoord of gelezen heeft is er op vrijdag 26 april een landelijke sport en spel dag voor alle basisschoolleerlingen. Dit i.v.m. de komende troonswisseling. Ook is er op die dag voor alle leerlingen een schoolontbijt. Hoe gaan wij die dag vorm geven? 8.30/8.45 uur: Alle kinderen gewone tijd op school (op de eigen locatie, in de eigen klas) We starten met een warming up op het schoolplein op de melodie van het koningslied (Bij slecht weer binnen) 8.45/9.00 uur: Aansluitend ontbijten we samen (de kinderen hoeven thuis dus niet te eten!) Na het ontbijt gaan we met de kinderen allerlei spelletjes doen. Hiervoor neemt SPURD een deel van de organisatie op zich door op de grote sportcomplexen voor de basisscholen allerlei leuke sportactiviteiten te organiseren (over hoe dit verder zal gaan informeren wij u later) Voor een deel organiseren wij zelf oudhollandse koningsdag spelletjes. Bij mooi weer ook buiten, bij slecht weer uitsluitend binnen. Na het Paasweekend hebben we hierover via SPURD vast en zeker meer informatie. 12.00/12.15 uur:Alle kinderen blijven op school eten! (op de eigen locatie) 13.00 uur: De kinderen van de hoofdlocatie lopen na de lunch met de leerkrachten naar de dependance 13.30 uur: De groepen 5/6 (van juf Irene) en 7 (van juf Irma) verzorgen een maandsluiting (i.v.m. de ruimte zijn alleen de ouders/verzorgers etc. van die groepen welkom!) 14.00 uur: Iedereen vrij, start vakantie, alle kinderen ophalen bij de dependance (uiteraard zorgen wij er voor dat kinderen die naar de BSO moeten netjes naar de BSO gebracht worden. Meldt u dit wel even bij de leerkracht van uw kind)

Spurd onderzoekt sportwensen


Spurd is benieuwd naar de sportbehoefte van inwoners uit de wijk Overwhere. Kinderen in de basisschoolleeftijd maken wellicht al gebruik van de verschillende sportieve mogelijkheden in deze wijk. Misschien hebben zij sportieve wensen waar momenteel nog geen mogelijkheden voor zijn. Binnenkort ontvangen de kinderen van groep 1 t/m 4 een enqute van Spurd. Wilt u deze enqute samen met uw kind invullen. Met de uitkomsten wil Spurd vraag en aanbod beter op elkaar laten aansluiten, zodat elk kind uit de Overwhere wordt uitgedaagd om te bewegen. Alvast dank voor uw medewerking!

Gezond tussendoortje
Zo rond 10 uur krijgen leerlingen en leerkrachten allemaal een beetje trek. Het ontbijt is alweer een tijdje geleden, maar de lunch is nog zo ver weg. Tijd dus, voor een tussendoortje en iets te drinken. Woensdag houden we op school de fruitdag en op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag mogen de kinderen meenemen wat ze willen. Maar. meenemen wat je wilt is niet helemaal vrij. Het komt de laatste tijd steeds vaker voor dat kinderen suikerwafels, donuts, chocoladecroissants enz. mee naar school nemen. We willen u eraan helpen herinneren dat dit niet de bedoeling is. (zie achterkant kalender). Dit soort tussendoortjes valt niet onder een gezond en verantwoord tussendoortje. We willen bewerkstelligen dat ieder kind met een gezond tussendoortje op school komt. Een gezond tussendoortje kan bijvoorbeeld fruit, stukjes komkommer of kleine tomaatjes zijn. Of een tussendoortje met minder vet en suiker, zoals een rijstewafel, minikrentenbol, plakje ontbijtkoek of kinderkoekje. Tip: Let u bij de kinderkoekjes eens op de totale calorien per koekje, deze kunnen namelijk flink variren. Twee of drie koeken per verpakking is voor een aantal kinderen teveel. Geef uw kind mee wat het lust; het is zonde als de overtollige koeken in de vuilnisbak belanden.

Fijn dat je er bent!

t Prisma

Een school die er toe doet!

Wat het drinken betreft. Veel kinderdrinkpakjes bevatten veel suiker. Kinderen hebben uiteraard voldoende vocht nodig, maar u kunt dit het beste zoeken in magere of halfvolle melk, karnemelk, yoghurtdrank (light) of water. En pure melk, yoghurt of karnemelk is altijd nog beter dan de kant-en-klare pakjes. We willen onze kinderen graag leren bewust om te gaan met goede voeding, een gezond gebit en een gezond lichaam. We rekenen op uw medewerking! Dank u wel.

De kleuterklassen hebben donderdag 21 maart met 4 prachtige palmpasenstokken het Jaap van Praag huis bezocht. Ze hadden mandjes mee met eitjes en ander lekkers dat de ouders hadden meegegeven om uit te delen aan de bewoners. De kinderen werden hartelijk ontvangen en in groepjes gingen ze naar de verschillende etages. Daar zongen ze de bewoners toe en lieten ze de gevulde mandjes achter. Na afloop was er limonade. Ouders, weer hartelijk bedankt voor jullie lekkers en betrokkenheid. Het was voor de kinderen een leuke ervaring en voor de bewoners een mooi moment. De Paascommissie

Paasviering:

donderdag 28 maart 2013


Er is donderdag een continue rooster. De kinderen krijgen van de Ouderraad een paasbrunch aangeboden en zijn om 14.00 uur vrij. De onderbouw en bovenbouw hebben elk een eigen programma. Dit programma is op de eigen locatie. Groep 1 t/m 4 en OB van de schakelklas Eigen programma in de klas tot 11.00 uur, waarna we gaan genieten van een Paasbrunch in de klas tot 12.00 uur. Om 12.15 brengen ouders ons met autos naar de kinderboerderij, daar gaan we paaseieren zoeken en de opdrachten die daarop staan uitvoeren. Om 13.30 gaan we weer terug naar school. Groep 5 t/m 8 en BB van de schakelklas De leerkrachten verzorgen voor de kinderen een circuit in 4 rondes: kook circuit doe circuit knutsel circuit spel circuit

8.45 uur start workshop 1. Na de 3de workshop gaan we heerlijk smullen van de paasbrunch. Hierna volgt de laatste workshop en vervolgens sluiten we de dag af in de eigen klas. Om 14.00 uur eindigt de schooldag en gaan we allemaal genieten van een hopelijk zonnig paasweekend! Met vriendelijke groeten, De Paascommissie

Fijn dat je er bent!

t Prisma

Een school die er toe doet!

Schooltuinen:
Groep 7 gaat vanaf maandag 8 april naar de schooltuinen. Elke maandagochtend om 8:45 gaan we direct naar de schooltuinen, we hopen dat we dit jaar weer een goede opbrengst krijgen. De leerlingen krijgen deze week nog een briefje mee met meer informatie voor de ouders. Namens de gemeente geeft John Leek de lessen samen met juf Irma.

Schoolvoetbal groep 7/8:


Vanaf dinsdag 9 april doen groep 7 en 8 mee met het schoolvoetbaltoernooi bij vv de Wherevogels. Afhangende van de resultaten, duren de wedstrijden ongeveer twee weken. We hopen dat er veel supporters zullen komen om onze teams aan te moedigen. Komt u a.u.b. wel zo veel mogelijk op de fiets naar het veld, parkeren langs de Westerweg is niet toegestaan. We hopen op een leuk en sportief toernooi.

Denkt u er nog aan? Veranderingen voor de gymlessen op vrijdag (groep 3, 5 en 7):


Onze gymmeester, Sander Wiffrie, gaat binnenkort ook gymles geven op basisschool De Vlieger. Zij hebben daar echter ook gymles op de vrijdagochtend en kunnen niet op een ander moment over een gymzaal beschikken. Wij kunnen dat wel en hebben besloten daarom de gymlessen van de vrijdagochtend naar de donderdagochtend te verplaatsen. Dat betekent dat groep 3, groep 5 en groep 7 vanaf donderdag 4 april gym hebben op de donderdag.

Bloesemtocht
De briefjes voor de bloesemtocht gaan vandaag met de kinderen mee. Ingevulde strookjes graag retour voor 5 april. Dan sluit de voorinschrijving.

Wat heeft onze Kika actie opgebracht?


Beste ouders en verzorgers, Zoals jullie weten hebben we onlangs meegedaan aan de Kika-actie! Dit was werkelijk een enorm succes. De grote betrokkenheid was fijn om te zien. Kinderen (en dus ouders) hebben massaal flessen ingezameld. Per groep zijn er tientallen flessen ingezameld. Deze werden uiterlijk vrijdag 15 maart jongstleden bij de supermarkten in de buurt ingeleverd. En dat heeft een heel mooi resultaat opgeleverd. In totaal hebben wij 368 opgehaald aan statiegeldflessen en dat is een prachtige bijdrage waar we als school heel trots op mogen zijn!!! Dit bedrag zal worden omgezet in stenen met een waarde van 5 per steen. In het Prinses Maxima Centrum ( het nieuw speciaal kinderoncologisch centrum dat gebouwd gaat worden) zullen dus ruim 73 stenen op naam van onze school staan. Dat is toch fantastisch!!! Ook hebben teamleden en ouders nog apart een steentje bijgedragen. Er staan al 35 namen op de poster bij de hoofdingang van onze hoofdlocatie, wat ook weer een waarde heeft van 175. Mocht het zo zijn dat u ook een steentje heeft bijgedragen maar uw naam nog niet op de poster staat, kunt u dit alsnog doen. Nogmaals hartelijk dank voor jullie enorme inzet en grote betrokkenheid! Namens Deborah Goudland, team t Prisma en uiteraard namens KIKA!

Fijn dat je er bent!

t Prisma

Een school die er toe doet!

Alles in 1: project Planten


Op de hoofdlocatie starten de groepen 4, 5, 6 en 8 op 11 maart met het alles in 1 project: Planten. Uiteraard is hier ook een knutselmoment aan gekoppeld en wel op woensdag 13 maart van 11:00=> 11:45 uur. Naast de lesstof en de bijbehorende films zullen de groepen ook nog een aantal uitstapjes gaan maken, wanneer hiervan de definitieve data bekend zijn, wordt u hierover verder genformeerd. Groetjes van juf Femke, juf Henny, meester Tiago, juf Jacqueline, juf Natasja en juf Pamela Op de dependance werken de groepen 5/6 en 7 aan het project Energie. Het project Energie behandelt vele vragen als: - Wat is energie? - Welke energiebronnen ken je? - Waar hebben we energie voor nodig? - Waarom moet je zuinig zijn met energie? Enz. Een greep uit de onderwerpen die met de kinderen behandeld worden is: verbranding, windenergie, elektriciteit, zonnepanelen, magnetisme, brandstoffen, milieuvervuiling, kernenergie, schone energie, aardwarmte en ruimtevaart etc. Aan de hand van filmpjes, gedichten, verhalen en leuke proefjes passeren de diverse onderwerpen de revue. We verklappen niet alles, want op 26 april a.s. staat de maandsluiting van de groepen 5/6 en 7 in het teken van dit Energie project. Kinderboerderij 12.15 uur to 13.30 uur

Weet u het nog? Maandsluiting groep 3 en 4 op dinsdag 26 maart:

Voor de papas, mamas, opas en omas van groep 3 en 4


Op dinsdag 26 maart 2013 doen wij mee aan een spannende wedstrijd in

de mini drie-viershow
Wij vinden het leuk als jullie allemaal komen! Tot ziens, groep 3 en 4

Komt u ook kijken? U bent van harte welkom om half twee in de aula op Prisma Wheermolen

Dinsdag 26 maart verwachten wij alle kinderen van groep 3 en 4 om 13.00 uur bij de hoofdingang van locatie Overwhere. De juffen lopen dan met de kinderen naar locatie Wheermolen om ons daar samen voor te bereiden op de maandviering. Wij hebben die extra tijd echt nodig dus we verwachten dat alle kinderen op tijd zijn!

Fijn dat je er bent!

t Prisma

Een school die er toe doet!

Uitnodiging
Betreft:nieuwbouw basisschool t Prisma

Purmerend, maart 2013

Geachte ouders van basisschoolschool t Prisma en buurtbewoners, Zoals u al langer weet wordt het huidige schoolgebouw aan de Gasinjetstraat op niet al te lange termijn gesloopt. Op de plaats waar nu, al ruim 40 jaar, de school staat, wordt een nieuw gebouw neergezet dat beter zal voldoen aan de eisen van deze tijd. Inmiddels zijn de voorbereidingen al in volle gang en zijn er ook eerste schetsen en impressies beschikbaar. We zijn nu op het punt aangekomen dat het bouwteam, waaronder de architect, de bouwplannen graag met u wilt delen. Wij nodigen u daarom van harte uit voor de inloopavond in het schoolgebouw op donderdag 4 april van 19.00 tot 20.00 uur. U kunt dan, op informele wijze, de (voorlopige) tekeningen bekijken en vragen stellen. Deze inloopavond zal plaatsvinden in de huidige aula van de school. Aansluitend is er voor alle ouders van t Prisma nog een informatieavond over ons nieuwe digitale communicatiesysteem basisschoolnet (BSN). Deze informatieavond start om 20.15 uur en zal tot uiterlijk 21.15 uur duren. Op deze avond krijgt u uitleg over het systeem, kunt u vragen stellen en ontvangt u bovendien direct uw persoonlijke code. Deze informatieavond houden we in de gymzaal van de kleuters, achter in het gebouw. Wij hopen u allen te ontmoeten op donderdag 4 april. Met vriendelijke groeten, ook namens het bouwteam, Kathy Stander, directeur t Prisma

Fijn dat je er bent!

t Prisma

Een school die er toe doet!

Belangrijke data:
Dinsdag 26 maart Donderdag 28 maart Groep 3 en 4 verzorgt de maandsluiting (op de dependance) Paasfeest; continurooster; iedereen is om 14.00 uur vrij; start paasweekend. groep 1 t/m 4 naar de kinderboerderij 12.15 uur tot 13.30 uur Vrij i.v.m. Paasweekend en studiedag team Iedereen weer naar school 19.00 uur: inloopavond m.b.t. ontwerp nieuwbouw hoofdlocatie 20.00 uur: ouderavond over basisschoolnet op de hoofdlocatie Kwaliteitsenquete invullen! Start voetbaltoernooi bij Wherevogels voor groep 7 en 8 Groep 5/6 (Juf Irene/Joyce) naar de bibliotheek voor Dwalen door de bieb. Groep 7 gaat naar de bibliotheek voor Waterland toen en nu Vrij; studiedag voor alle leerkrachten van ons bestuur (CPOW) OR vergadert op de hoofdlocatie Prismail no. 11 gaat uit. Finale voetbaltoernooi Wherevogels groep 7 en 8 Afsluiting projecten Planten en Energie Maandsluiting groep 5/6 en 7 op de hoofdlocatie (Misschien sportactiviteiten i.v.m. de landelijke acties rond de troonswisseling)

29 maart t/m woe. 3 april Donderdag 4 april

4 t/m 26 april Dinsdag 9 april Maandag 15 april

Woensdag 17 april Maandag 22 april Woensdag 24 april Vrijdag 26 april

Meivakantie van 29 april t/m vrijdag 10 mei


Heeft u zich nog niet eerder aangemeld en wilt u het ouderbulletin digitaal ontvangen? mail dan naar: prismapurmerend@gmail.com

Hieronder vindt u nog aangeleverde informatie: 1. Het sportvoedingsadviesbureau 2. SPURD jeugdsportpas

Fijn dat je er bent!

t Prisma

Een school die er toe doet!

Aangeleverde informatie 1.

Deze vijfde editie van de S&VA nieuwsbrief staat in het teken van lastige eters. Vele ouders kennen het: u zit aan tafel, maar echt niet dat u kind zijn/haar eten wil opeten. Het kan zomaar een dagelijkse strijd worden aan tafel. Hoe om te gaan met lastige eters? Hieronder een aantal ideen en tips hoe u hier mee om kunt gaan: Laat kinderen helpen met het kiezen. Laat ze bijvoorbeeld uit 3 groenten kiezen welke er gegeten zal worden. Laat kinderen helpen met het boodschappen doen. Betrek kinderen bij het klaarmaken van het eten. De smaak van kinderen verandert. Laat ze daarom regelmatig dingen proeven Varieer met de maaltijden. Kinderen zelf hun maaltijd laten opscheppen.

Contactgegevens Yvonne van der Pol Sportditist S&VA www.sportvoedingsadviesbureau.nl Voor het maken van een afspraak kunt u bellen of mailen naar: T 06-51544623
info@sportvoedingsadviesbureau.nl

Locatie Purmerend: Fysiotherapie Overwhere Gasinjetstraat 2 1442 WN Purmerend

Gezonde tussendoortjes en traktaties voor op school. Dagen en tijden in overleg mogelijk. Groenten en fruit kunnen prima als een tussendoortje of traktatie meegenomen worden naar school. Ze zijn gezond en lekker! Gezonde maar lekkere voorbeelden zijn: Komkommer krokodil met kaas en worstjes. Sateprikker met kaas, aardbei (of ander fruit), komkommer en worst. Spies met snoeptomaatjes, appel, mandarijntje en paprika. Een tussendoortje hoeft niet perse eten te zijn, kan ook speelgoed zijn. Enkele sites voor traktaties: Www.partykids.nl Www.traktatie-maken.nl De wortel Met honing geroosterde wortelen voor 4 personen. Ingredinten: 600 gram wortelen. 1 el heldere honing. 1 el olijfolie. 1 tl karwijzaad. Zeezout. Zwarte peper. Recept: Was of schil de wortelen. Halveer ze in de lengte indien nodig. Stoom ze in 10-15 minuten tot ze net zacht zijn. Niet te lang laten garen (ze moeten nog wat knapperig blijven). Leg ze in een braadslede en bestrijk ze rijkelijk met honing, olijfolie, karwijzaad, peper en zout. Bak ze ongeveer 20 minuten in een voorverwarmde over (200 graden) tot ze een gouden kleurtje krijgen. Voedingswaarde per persoon: 29 calorien, 4 g koolhydraat, 1 g eiwit, 1 g vet. Bron: Wat je zeker moet (w)eten voor een lang en gezond leven

De wortel bevat betacaroteen. Dit kan door het lichaam omgezet worden naar vitamine A. Vitamine A houdt uw huid gezond, houdt de slijmvliezen van de luchtwegen en spijsvertering gezond en versterkt uw immuunsysteem. Vitamine A is belangrijk voor de ogen en een tekort leidt tot gezichtsproblemen in het duister.

Fijn dat je er bent!

t Prisma

Een school die er toe doet!

Aangeleverde informatie 2. SPURD

De Spurd-JeugdSportPas komt er weer aan.


Leerlingen van groep 3 t/m 8 kunnen weer kennismaken met een leuke sport door zich aan te melden voor de JeugdSportPas. Om een keuze te kunnen maken uit het aanbod van de sporten is een digitale brochure gemaakt waar alles in staat, zoals: de sport, waar, wanneer en voor wie. Een kennismakingscursus kost 7,50 voor vijf lessen per periode. Een kennismakingsles kost dus maar 1,50! De brochure wordt niet op school uitgedeeld maar is net als het aanmeldingsformulier te vinden op de website van Spurd www.spurd.nl. Aanmelden: Voor de JeugdSportPas is het schooljaar verdeeld in vier periodes. Voor elke periode kun je apart inschrijven. De vierde periode gaat na de meivakantie van start. Maar aanmelden voor deze periode kan vanaf zaterdag 23 maart t/m zondag 7 april. In de brochure vind je ook de gegevens voor de overige periodes. Zijn er nog vragen bel dan gerust naar Olga Does van Spurd. Op maandag, dinsdag en donderdag tel.0299-418116, mailen kan natuurlijk ook sportpas@spurd.nl .Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met het algemene nummer van Spurd tel: 418100 of mail naar info@spurd.nl.

Fijn dat je er bent!

t Prisma

Een school die er toe doet!

Related Interests