You are on page 1of 167

NIVELL DE SUFICINCIA SS

MATERIAL DIDCTIC

NDEX
UNITAT 1 ........................................................................................................................ 5 Contingut i correspondncia amb el llibre Curs de llengua catalana. Nivell C. Ed. Castellnou ..................................................................................................................... 6 Tasca 1 .......................................................................................................................... 7 Tasca 2 ........................................................................................................................ 10 Tasca final................................................................................................................... 12 Com mha anat? .......................................................................................................... 14 UNITAT 2 ...................................................................................................................... 11 Contingut i correspondncia amb el llibre Curs de llengua catalana. Nivell C. Ed. Castellnou ................................................................................................................... 12 Tasca 1 ........................................................................................................................ 13 Tasca final (grup A).................................................................................................... 16 Tasca final (grup B) .................................................................................................... 18 Com mha anat? .......................................................................................................... 21 UNITAT 3 ...................................................................................................................... 22 Contingut i correspondncia amb el llibre Curs de llengua catalana. Nivell C. Ed. Castellnou ................................................................................................................... 23 Tasca 1 ........................................................................................................................ 24 Tasca 2 ........................................................................................................................ 25 Tasca final................................................................................................................... 31 Com mha anat? .......................................................................................................... 32 UNITAT 4 ...................................................................................................................... 33 Contingut i correspondncia amb el llibre Curs de llengua catalana. Nivell C. Ed. Castellnou ................................................................................................................... 34 Tasca 1 ........................................................................................................................ 35 Tasca 2 ........................................................................................................................ 38 Tasca 3 ........................................................................................................................ 40 Tasca final................................................................................................................... 42 Com mha anat? .......................................................................................................... 44 UNITAT 5 ...................................................................................................................... 46 Contingut i correspondncia amb el llibre Curs de llengua catalana. Nivell C. Ed. Castellnou ................................................................................................................... 47 Tasca 1 ........................................................................................................................ 48 Tasca 2 ........................................................................................................................ 52 Tasca final................................................................................................................... 55 Com mha anat? .......................................................................................................... 57 UNITAT 6 ...................................................................................................................... 58 Contingut i correspondncia amb el llibre Curs de llengua catalana. Nivell C. Ed. Castellnou ................................................................................................................... 59 Tasca 1 ........................................................................................................................ 60 Tasca 2 ........................................................................................................................ 63 Tasca final................................................................................................................... 65 Com mha anat? .......................................................................................................... 68 UNITAT 7 ...................................................................................................................... 68 Contingut i correspondncia amb el llibre Curs de llengua catalana. Nivell C. Ed. Castellnou ................................................................................................................... 69 Tasca 1 ........................................................................................................................ 70 2

Tasca 2 ........................................................................................................................ 72 Tasca final................................................................................................................... 75 Com mha anat? .......................................................................................................... 77 UNITAT 8 ...................................................................................................................... 78 Contingut i correspondncia amb el llibre Curs de llengua catalana. Nivell C. Ed. Castellnou ................................................................................................................... 79 Tasca nica ................................................................................................................. 80 Com mha anat? .......................................................................................................... 83 EXERCICIS DE REFOR ......................................................................................... 84 Ortografia - Vocalisme: les grafies a/e i o/u ............................................................... 85 Ortografia - Consonantisme: les grafies b/v ............................................................... 85 Ortografia - Consonantisme: la hac ............................................................................ 86 Ortografia - Consonantisme: les consonants oclusives .............................................. 87 Ortografia - Consonantisme: ix/x, g/j, tx/ig ................................................................ 88 Ortografia - Consonantisme: les consonants laterals .................................................. 88 Ortografia - Consonantisme: les consonants nasals ................................................... 89 Ortografia - Consonantisme: les consonants vibrants ................................................ 90 Ortografia - Consonantisme: la essa sorda i la essa sonora ........................................ 91 Ortografia - La sllaba................................................................................................ 92 Ortografia - Laccentuaci i la diresi ........................................................................ 93 Ortografia - Tots els temes ......................................................................................... 97 Morfosintaxi - Larticle: apstrof i contracci .......................................................... 98 Morfosintaxi - El substantiu i ladjectiu ................................................................... 100 Morfosintaxi - Els quantitatius ................................................................................. 108 Morfosintaxi - Els verbs: temps i modes. Correlacions verbals ............................... 110 Morfosintaxi - Les preposicions ............................................................................... 121 Morfositanxi - Les conjuncions i els elements denlla ........................................... 126 Morfosintaxi - Funcions sintctiques ....................................................................... 129 Morfosintaxi - Els pronoms relatius ......................................................................... 130 Morfosintaxi - Els pronoms febles ........................................................................... 134 Usos textuals - La puntuaci .................................................................................... 139 Lxic - La derivaci .................................................................................................. 142 Lxic - La precisi lxica ......................................................................................... 146 Lxic - Composici .................................................................................................. 149 Lxic - Expressions i frases fetes ............................................................................. 150 Marc sociolingstic - Dialectologia ........................................................................ 154 Exercicis integrats..................................................................................................... 158

Reconeixement-NoComercial-Compartir amb la mateixa llicncia 2.5 Espanya Sou lliure de: copiar, distribuir i comunicar pblicament lobra

fer-ne obres derivades Amb les condicions segents: Reconeixement. Heu de reconixer els crdits de lobra de la manera especificada per lautor o el llicenciador (per no duna manera que suggereixi que us donen suport o rebeu suport per ls que feu de lobra). No comercial. No podeu utilitzar aquesta obra per a finalitats comercials. Compartir amb la mateixa llicncia. Si altereu o transformeu aquesta obra, o en genereu obres derivades, noms podeu distribuir lobra generada amb una llicncia idntica a aquesta. Quan realitzeu o distribuu lobra, heu de deixar ben clar els termes de la llicncia de lobra. Alguna daquestes condicions pot no aplicar-se si obteniu el perms del titular dels drets dautor. No hi ha res en aquesta llicncia que menyscabi o restringeixi els drets morals de lautor. Els drets derivats dusos legtims o altres limitacions reconegudes per llei no queden afectats per lanterior. Aix s un resum del text legal de la llicncia completa http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/legalcode.ca

2008 Consorci per a la Normalitzaci Lingstica

Redacci: Xavier Abell Xavier Abell i Jordi Esteban han coordinat lelaboraci daquest material

Montserrat Gimeno, de la Secretaria de Poltica lingstica, i Carme Bov, del Consorci per a la Normalitzaci Lingstica, han fet el seguiment institucional del material per validar-ne la qualitat pedaggica i didctica.

UNITAT 1 UN ESPAI MS MODERN PER A LENTITAT

SUFICINCIA U1. UN ESPAI MS MODERN PER A LENTITAT

UNITAT 1

Contingut i correspondncia amb el llibre Curs de llengua catalana. Nivell C. Ed. Castellnou
EXPRESSI ESCRITA La descripci Linforme pg. 52

EXPRESSI ORAL La descripci pg. 238

MARC SOCIOLINGSTIC I SOCIOCULTURAL Marc legal pg. 375

ORTOGRAFIA Lalfabet catal La vocal neutra La o i la u Fenmens de fontica (voclics) pg. 12 pg. 59 pg. 83 pg. 190

MORFOSINTAXI Larticle El substantiu Loraci pg. 64 pg. 17 pg. 23

LXIC Precisi en el significat pg. 153

SUFICINCIA

UNITAT 1

Tasca 1

Com voleu la sala polivalent?


LAjuntament de la vostra localitat t la intenci de rehabilitar la planta duna antiga fbrica perqu des de fa molt de temps lassociaci de msics de la localitat, lescola de dansa local, el grup de teatre i el gremi darts plstiques demanen al consistori de disposar duna sala mplia on poder dur a terme les seves activitats. En aquesta unitat haureu de redactar un informe per a l Ajuntament per explicar als tcnics i a les tcniques municipals com voleu que sigui la distribuci de la sala, de quin equipament ha de disposar, quin mobiliari hi ha d haver i com hauria destar decorada. Activitat 1 Abans de comenar lactivitat heu de decidir lentitat a qu voleu pertnyer, segons si us agrada ms la msica, la dansa, el teatre o les arts plstiques. Encercleu lentitat escollida. Associaci de msics Escola de dansa Grup de teatre Gremi darts plstiques Ara completeu individualment la graella que teniu a continuaci sobre les caracterstiques que hauria de tenir la sala polivalent que rehabilitar lAjuntament perqu sigui til a la vostra associaci. Entitat Nom per a la sala Caracterstiques Distribuci despais interns

SUFICINCIA

UNITAT 1

Equipament que hauria de tenir

Mobiliari que necessitareu

Decoraci ms adequada

Activitat 2 Reuniu-vos ara amb les persones que tamb han escollit la mateixa entitat que vosaltres (si nhi ha moltes podeu fer ms dun grup de la mateixa entitat) i exposeu als altres membres de lentitat com voldreu que fos la sala polivalent. Feu-ho de manera detallada i entenedora. Finalment, apunteu a la graella que teniu a continuaci les caracterstiques que considereu ms avantatjoses per a la vostra associaci de totes les exposades. Penseu tamb quin pot ser el cost de les vostres propostes. Entitat Nom per a la sala Caracterstiques Distribuci despais interns

SUFICINCIA

UNITAT 1

Equipament que hauria de tenir

Mobiliari que necessitareu

Decoraci ms adequada

Avantatges de la proposta

SUFICINCIA

UNITAT 1

Tasca 2
LAjuntament vol un informe Els representants de lAjuntament, que han assistit a les conclusions de la tasca anterior, volen un informe per escrit sobre les vostres propostes per a la sala polivalent per poder-les valorar de forma acurada. En aquesta tasca redactareu linforme que presentareu a lAjuntament per descriure com ha de ser la sala que satisfaria les necessitats de la vostra entitat i el llegireu en veu alta a la resta dentitats i associacions per posar en com les diferents propostes de condicionament de la sala polivalent. Activitat 1 Recupereu la informaci que heu acordat a la tasca anterior i a partir de la informaci que heu recollit als diversos quadres, redacteu individualment linforme, segons lesquema segent, i doneu-lo al professor o a la professora perqu us el revisi: Ttol de linforme: ________________________________________________ _______________________________________________________________ Introducci: ____________________________________________________ _______________________________________________________________ Ttol del primer fragment: _________________________________________

10

SUFICINCIA

UNITAT 1

Ttol del segon fragment: _________________________________________

Ttol del tercer fragment: __________________________________________

Ttol del quart fragment: __________________________________________

Data: Autors de linforme: Activitat 2 Reuniu-vos per grups i, un cop revisat, trieu linforme que considereu que reflecteix millor les caracterstiques que ha de tenir la sala polivalent segons els interessos de lentitat a la qual pertanyeu. Llegiu ara en veu alta linforme a les altres entitats i associacions perqu tothom estigui assabentat sobre les vostres propostes per a la sala polivalent. Abans, decidiu quina part llegir cadasc i assageu-ne la lectura diverses vegades.

11

SUFICINCIA

UNITAT 1

Tasca final

Hi cabem tots
Els tcnics i les tcniques de lAjuntament han llegit linforme de lassociaci de msics, el de lescola de dansa local, el del grup de teatre i el del gremi darts plstiques i consideren que la sala polivalent ha de configurar-se de tal manera que les quatre entitats en puguin fer s. En aquesta tasca redactareu individualment un informe final per a lAjuntament de la localitat per explicar als tcnics i a les tcniques com hauria de ser aquesta sala perqu les quatre entitats en pugueu fer s simultniament. Activitat 1 A partir dels informes que han elaborat totes les entitats, decidiu quins elements hauria de tenir la sala polivalent per donar cabuda a les quatre entitats. Podeu utilitzar propostes originals vostres o algunes de les exposades als informes que puguin ser vlides per a tothom. La graella que teniu a continuaci us pot ajudar a preparar linforme, que no pot excedir les 100 paraules. Caracterstiques Distribuci despais

Equipament que hauria de tenir

Mobiliari que necessitareu

Decoraci ms adequada

12

SUFICINCIA

UNITAT 1

Activitat 2 Nom i cognoms: ________________________________________________ Redacteu ara individualment el vostre informe definitiu. Mxim, 100 paraules Un cop redactat llegeix-lo en veu alta a un company o companya de classe perqu et digui qu li sembla. Revisa tamb linforme per si hi ha faltes dortografia.

13

SUFICINCIA

UNITAT 1

Com mha anat?


Nom i cognoms: _________________________________________________ Respon les preguntes segents per reflexionar sobre com t ha anat aquesta unitat abans de passar a la segent. 1. Qu he aprs a fer en aquesta unitat? a) b) c) 2. Qu s el que em surt millor? a) b) c) 3. Qu s el que em costa ms? a) b) c)

4. Quina qualificaci em poso en aquesta unitat? __ Molt b __ B __ Regular __ Malament

14

UNITAT 2 CONEIXEU LA NOSTRA TERRA?

11

SUFICINCIA

UNITAT 2

U2. CONEIXEU LA NOSTRA TERRA?

Contingut i correspondncia amb el llibre Curs de llengua catalana. Nivell C. Ed. Castellnou
EXPRESSI ESCRITA El text explicatiu La carta formal pg. 238 pg. 99

EXPRESSI ORAL El text explicatiu pg. 238

MARC SOCIOLINGSTIC I SOCIOCULTURAL La varietat estndard Conceptes bsics de sociolingstica pg. 241 pg. 403

ORTOGRAFIA La sllaba Laccentuaci grfica Casos especials daccentuaci pg. 38 pg. 107 pg. 134

MORFOSINTAXI Ladjectiu Demostratius i possessius Numerals, quantitatius i indefinits El verb (I) El verb (II) pg. 64 pg. 87 pg. 110 pg. 148 pg. 175

LXIC Sinnims i antnims pg. 74

12

SUFICINCIA

UNITAT 2

Tasca 1

Us agradaria anar-hi?
Sacosten les vacances, i amb alguns companys i companyes del curs heu decidit que aquest any fareu un itinerari plegats per un indret on no sigui gaire car desplaar-se. Com que no teniu encara clar on voleu anar, heu decidit que entre tots prepareu propostes ditineraris i que demanareu informaci a una agncia de viatges. En aquesta primera tasca treballareu per grups per preparar una proposta ditinerari, que presentareu oralment a la resta de companys i companyes perqu us diguin si els atreu o no.

Activitat 1 En primer lloc completeu individualment la graella que teniu a continuaci. Coneixes algun indret per fer-hi un itinerari turstic? Quins atractius pot tenir per a la gent que hi vagi?

1. 2. 3.

On sen pot trobar informaci detallada? Per qu el recomanaries? 1. 2. 3.

Feu grups de 3 o 4 persones i expliqueu-vos les diverses propostes ditinerari. Seleccioneu el que us agradi ms entre tots els que hgiu exposat.

13

SUFICINCIA

UNITAT 2

Activitat 2 Amb les persones del vostre grup completeu litinerari que proposareu de fer als companys i a les companyes del vostre curs. La graella que teniu a continuaci us pot ajudar. Empleneu-la de forma esquemtica. Nom de litinerari Quins llocs proposeu de visitar? 1. 2. 3. Per qu proposeu aquest itinerari als companys i a les companyes? Com s el primer lloc que proposeu visitar?

1. 2. 3.

Com s el segon lloc?

1. 2. 3.

Com s el tercer lloc?

1. 2. 3.

Per qu shauria dacceptar la vostra proposta?

14

SUFICINCIA

UNITAT 2

Activitat 3 Feu les diferents exposicions i escolteu les propostes dels altres grups per tal de decidir a quina tagradaria apuntar-te. La graella que tens a continuaci tajudar a fer-ho. Llocs que es visiten Qu magrada? Qu no magrada?

Itinerari 1

Itinerari 2

Itinerari 3

Itinerari 4

Feu finalment una posada en com per manifestar les vostres preferncies per litinerari que us agradaria fer entre tots els que shan exposat. Expliqueu els motius de la vostra decisi.

15

SUFICINCIA

UNITAT 2

Tasca final (grup A)

No s si apuntar-mhi
A la tasca anterior heu valorat totes les propostes ditineraris que han fet els companys i les companyes. Ara s el moment de decidir quin us agrada ms i de resoldre els dubtes que tingueu abans dapuntar-vos-hi. En aquesta tasca redactareu una carta que enviareu per Internet a una agncia de viatges per plantejar-los els vostres dubtes i perqu us la responguin amb la informaci que els heu demanat. Activitat 1 Es creen dos grups: els que faran litinerari (grup A) i els de les agncies de viatges (grup B). Els del grup A tingueu en compte les anotacions que heu fet a lactivitat 3 de la tasca anterior per decidir-ho. A continuaci prepareu lesquema de la carta que fareu arribar a lagncia de viatges per sollicitar informaci sobre litinerari a qu us agradaria apuntar-vos i preguntar com podeu fer la reserva. Tingueu en compte tamb la informaci que no us ha quedat clara durant lexposici oral de la tasca anterior. Qu voleu que us envin?

Introducci

Per qu ho voleu?

Quina s la informaci ms important que voleu saber? Primer pargraf Per qu ho voleu saber?

Segon pargraf

Com podeu fer la reserva?

16

SUFICINCIA

UNITAT 2

Qu ms us agradaria saber? Tercer pargraf

Per qu?

Agrau la gesti

Conclusi Acomiadeu-vos

Activitat 2 Nom i cognoms: _________________________________________________ Redacteu ara individualment la carta per a lagncia de viatges incloent-hi noms la informaci que heu acordat a lactivitat anterior estructurada de la mateixa manera que a lesquema. Mxim, 110 paraules Lliureu la carta al professor o a la professora perqu us la revisi i comenti.

17

SUFICINCIA

UNITAT 2

Tasca final (grup B)

Lagncia respon
En aquesta tasca el grup B haureu dassumir el rol dempleats i empleades duna agncia de viatges. El vostre objectiu ser redactar una carta de resposta a la que us han enviat les persones del grup A.

Activitat 1 Llegiu detingudament la carta que heu rebut. Amb lajuda de la graella que teniu a continuaci, extraieu-ne la informaci que heu de respondre. Recordeu que heu dassumir el rol dempleats i empleades duna agncia de viatges. Quina s la informaci ms important que volen saber i per quin motiu?

Quines altres informacions volen saber i per quins motius?

18

SUFICINCIA

UNITAT 2

Activitat 2 Decidiu com distribuireu la informaci que voleu incloure a la carta que enviareu a les persones que us lhan sollicitat. Utilitzeu la graella que teniu a continuaci per fer-ho. Introducci Presenteu litinerari i ressalteu-ne latractiu principal

Primer pargraf

Presenteu el lloc amb ms atractiu turstic i ressalteu-ne els motius per qu lincloeu a litinerari.

Segon pargraf

Presenteu el segon lloc de litinerari amb ms atractiu turstic. Compareu-lo amb latractiu turstic principal i justifiqueu la segona posici. Afegiu-hi informaci (encara que no us lhagin demanada) sobre tarifes, tipus dallotjament, vies daccs i formes de fer la reserva (per correu electrnic, fax, telfon). Exposeu-los qu els aportar personalment fer litinerari. Animeu les persones interessades a fer-lo.

Tercer pargraf

Conclusi

19

SUFICINCIA

UNITAT 2

Activitat 3 Noms: _________________________________________________________ Redacteu ara la carta a partir de la graella de lactivitat anterior que heu emplenat conjuntament. Valoreu en tot moment si esteu responent els dubtes de les persones a qui lenviareu. Mxim, 110 paraules Un cop tingueu redactada la carta, lliureu-la al professor o a la professora perqu la revisi i us la comenti. Feu-la arribar a les persones que us lhan demanat.

20

SUFICINCIA

UNITAT 2

Com mha anat?


Respon les preguntes segents per reflexionar sobre com t ha anat aquesta unitat abans de passar a la segent. 1. Qu he aprs a fer en aquesta unitat? a) b) c) 2. Qu s el que em surt millor? a) b) c) 3. Qu s el que em costa ms? a) b) c)

4. Quina qualificaci em poso en aquesta unitat? __ Molt b __ B __ Regular __ Malament

21

UNITAT 3 UNA TROBADA AMB MOLT DE GUST

22

SUFICINCIA

UNITAT 3

U3. UNA TROBADA AMB MOLT DE GUST Contingut i correspondncia amb el llibre Curs de llengua catalana. Nivell C. Ed. Castellnou

EXPRESSI ESCRITA El text instructiu pg. 184

EXPRESSI ORAL El text instructiu pg. 184

ORTOGRAFIA La diresi i el guionet pg. 163

MORFOSINTAXI El verb (III) Les formes verbals no personals El subjecte: el complement del nom Complements del verb: el CD i el CI Els complements circumstancials Els complements preposicionals Els pronoms febles (I) Els pronoms febles (II) pg. 194 pg. 226 pg. 69 pg. 90 pg. 116 pg. 261 pg. 137 pg. 167

23

SUFICINCIA

UNITAT 3

Tasca 1

Els cuiners i les cuineres de la festa


Heu vist anunciada la festa de final de curs del centre on estudieu i us ha agradat. La trobada es far lltim cap de setmana del mes de maig en una casa rural i heu decidit que us hi apuntareu. Com que cada classe pot escollir responsabilitzarse dalguna activitat de la festa i a vosaltres us agrada cuinar, heu decidit que us nencarregareu. En aquesta tasca decidireu en grups els plats de cada pat. Activitat 1 En primer lloc formeu grups de tres persones i expliqueu-vos resumidament els plats que sabeu cuinar, tenint en compte sempre el que us agradaria tastar durant la trobada. Aquestes estructures us poden ajudar: Per encetar lexposici oral A mi em surt molt b... A mi magrada molt / especialment... Jo s fer... El meu plat preferit... Heu tastat mai...? Per explicar la recepta Per fer..., us caldr/necessiteu/compreu... Per comenar... i, a continuaci, poseu-hi/afegiu-hi/tireu-hi... Per acabar/Abans de servir-ho... Decidiu ara quin ser el men de lpat que preparareu a la trobada. El nom de cada plat ha de ser fora creatiu. Cadasc sha dencarregar dun plat. Primer plat Segon plat Postres

24

SUFICINCIA

UNITAT 3

Tasca 2

Receptes per llepar-sen els dits


Desprs dhaver preparat els mens, lorganitzaci ha rebut una allau de preguntes dels assistents a la trobada sobre com es preparen els plats que conformen els pats de tots els dies de la trobada. Per satisfer aquesta demanda se us demana ara que cadasc faci arribar a lorganitzaci la recepta detallada del plat que sencarregar de cuinar. En aquesta tasca les redactareu seguint sempre un mateix estil per tal que es noti que totes aquestes receptes han estat redactades amb una mateixa finalitat. Activitat 1 Abans de res, llegiu els exemples segents:

PSOLS GUISATS
INGREDIENTS: uns 200 g de psols congelats per cap, ceba petita per cap, 1 llesca de bac o un tros de botifarra (negra o blanca) per cap. Poseu una paella o una cassola amb una mica doli (tot just que en cobreixi el fons) a foc lent. Peleu i talleu la ceba a dauets i fregiu-la a foc lent fins que sigui transparent. Quan la ceba estigui feta hi afegiu el bac o la botifarra a trossets, ho fregiu un moment i hi afegiu els psols congelats tal qual. Fregiu-ho tot junt un parell de minuts remenant de tant en tant, i afegiu-hi una mica daigua (una tasseta). Deixeu que faci xup-xup uns quants minuts (el temps varia en funci dels tipus de psol, per normalment basten de cinc a deu minuts) i rectifiqueu-ho de sal. Tamb hi podeu afegir un polsim dherbetes (roman, farigola, orenga). s important no excedir-se en el temps de cocci, perqu els psols es queden ressecs i arrugats. 25

SUFICINCIA

UNITAT 3

En lloc del bac o la botifarra podeu posar-hi trossets de pernil o de qualsevol tipus dembotit. Tamb podeu prescindir del tall i fer-los noms amb herbes. Si voleu que el suc quedi lligat (espesset), hi podeu afegir un rovell dou o una culleradeta de farina que prviament haureu desfet a part amb un dit daigua freda, remenant una mica i deixant que faci xup-xup, durant un parell de minuts.

ARRS A LA PAELLA
INGREDIENTS PER A 4 RACIONS: 5 o 6 tasses (de les de caf) darrs, 1 pebrot verd (si en teniu), 3 tomquets madurs (o 4 cullerades de tomquet triturat en conserva), 3-4 alls, pollastre tallat en 4 o ms trossos, unes 8 gambes, un parell de costelles de porc trossejades o b 200 g de carn magra tamb trossejada, 1 pebrot vermell escalivat o en llauna (opcional). s millor si disposeu duna paella de vora baixa i duns 30 cm de dimetre. Poseu la paella al foc amb quatre o cinc cullerades doli i fregiu primer les gambes, una mica per cada banda. Un cop fetes, les poseu en un plat i fregiu el pollastre i la carn de porc. Mentre la carn cou, renteu el pebrot, traieu-li el tronc i les llavors i talleu-lo a trossets. Peleu i talleu els alls. Partiu els tomquets de travs i ratlleu-los amb una ratlladora fins que us en quedi noms la pell (si no teniu ratlladora, peleu els tomquets i talleu-los a trossets). Quan la carn estigui rosseta afegiu, per aquest ordre, el pebrot, els alls i el tomquet, deixant fregir una mica cada ingredient abans dafegir-hi el segent. Saleu-ho i, desprs de deixar-ho coure tot junt uns quants minuts, tireu-hi larrs, que tamb fareu fregir a foc mitj amb la resta dingredients dos o tres minuts mentre aneu remenant. Finalment aboqueu-hi laigua; recordeu que perqu larrs quedi sec i no senganxi cal doble volum daigua que darrs i una mica ms per levaporaci. Remeneu-ho una mica i quan arrenqui el bull colloqueu les gambes per sobre i deixeu-ho coure a foc mitj uns vint minuts sense remenar, procurant que faci xup-xup uniformement tota la paella. Finalment apagueu el foc, tapeu-ho, cobriu la tapa amb un drap de cuina o amb papers de diari i deixeu-ho reposar de cinc a deu minuts. Abans de servir-ho, podeu guarnir la paella amb unes tires de pebrot vermell de llauna o escalivat i uns quants talls de llimona. 26

SUFICINCIA

UNITAT 3

El tall que hem aconsellat per fer aquest arrs s noms orientatiu. Evidentment, es poden fer arrossos a la paella amb ingredients molt diversos: conill, petxines, calamar... Tamb shi poden afegir verdures, sobretot carxofes o mongetes tendres. Una observaci: si hi poseu calamar s millor fregir-lo a part o, com a mnim, fregir-lo fins que es begui tota laigua que treu. Aix evitareu que el sofregit bulli en lloc de fregir. Finalment, cal observar que aquest s un plat molt complet. Si lacompanyeu duna amanida, no cal fer segon plat.

OUS FARCITS
INGREDIENTS PER A 4 RACIONS: 6 ous, 2 llaunes de tonyina, salsa maionesa o beixamel (segons si els voleu freds o calents). Poseu al foc un pot amb aigua, una cullerada de vinagre (que evita que sesquerdi la closca) i els ous. Deixeu bullir els ous cinc minuts i escorreu-los. Quan els ous siguin prou freds, peleu-los i partiu-los per la meitat en sentit longitudinal. Separeu les clares dels rovells i poseu-los en un bol juntament amb la tonyina esmicolada. A banda prepareu les clares en una plata. Per fer-los amb maionesa: Tireu una cullerada sopera de salsa maionesa sobre els rovells i la tonyina i feu-ne una pasta amb lajut duna forquilla. Farciu els ous amb la barreja i cobriu-los per sobre amb una mica de maionesa. Podeu adornarlos amb olives, amb trossos de pebrot vermell o amb anxoves. Guardeu-los a la nevera fins a lhora de consumir-los. Per fer-los amb beixamel: Prepareu mig litre de salsa beixamel i barregeu dues o tres cullerades soperes de la salsa amb els rovells i la tonyina fins a tenir una pasta. Farciu els ous, colloqueu-los en una plata per a forn i cobriu-los amb la resta de la salsa beixamel. Gratineu-ho uns quinze minuts abans de servir-ho.

27

SUFICINCIA

UNITAT 3

Torneu a fer els grups de la tasca anterior i empleneu aquesta graella amb les caracterstiques daquest tipus de text. Aquesta anlisi us proporcionar recursos lingstics i estilstics que desprs haureu dutilitzar en el vostre text. Shi usen diferents estructures verbals?

Quins verbs sobre accions i activitats de la cuina shi empren? Shi usen quantitats formes de quantitatius? i

Quins pronoms febles hi apareixen? Per a qu shi utilitzen? Shi usen abreviacions?

Activitat 2 Amb els mateixos grups, organitzeu cadasc la manera com explicareu la informaci que ha de contenir la recepta del vostre plat. Cada persona explicar com far el plat. La graella que trobareu a continuaci us ajudar a fer-ho. Assegureu-vos, mentre ho feu, que tothom fa servir els mateixos criteris de redacci: Nom del plat En majscules i subratllat Ingredients En columna i les quantitats abreujades

28

SUFICINCIA

UNITAT 3

PRIMER PARGRAF Preparaci dels ingredients Utilitzeu la construcci CALDRE + INFINITIU/QUE.

SEGON PARGRAF Cocci del plat Utilitzeu noms verbs en la segona persona del plural de limperatiu.

TERCER PARGRAF Presentaci del plat Utilitzeu la perfrasi dobligaci HAVER DE + INFINITIU.

29

SUFICINCIA

UNITAT 3

Ara redacteu individualment la versi definitiva de la vostra recepta. Abans de fer-la arribar a lorganitzaci, lliureu-la al professor o a la professora perqu la revisi i us ajudi a millorar-la.

30

SUFICINCIA

UNITAT 3

Tasca final

Bon profit!
Els assistents a la trobada de final de curs us van felicitar pels mens que els vau preparar i per tota la informaci que els vau facilitar sobre els mens i els plats.

Activitat 1 Recupereu els grups de la tasca 1. Llegiu en veu alta els noms dels plats. Per grups, feu una valoraci de tots els mens, trieu el que ms us agradi i especifiqueu quins sn els arguments en qu us heu basat per arribar a aquesta conclusi. Men triat Arguments que justifiquen la tria

Activitat 2 Exposeu a la resta de grups el perqu de la vostra tria. Feu el recompte de vots i ja tindrem els millors xefs! Del men ms votat, sen far una lectura en veu alta.

31

SUFICINCIA

UNITAT 3

Com mha anat?


Respon les preguntes segents per reflexionar sobre com tha anat aquesta unitat abans de passar a la segent. 1. Qu he aprs a fer en aquesta unitat? a) b) c) 2. Qu s el que em surt millor? a) b) c) 3. Qu s el que em costa ms? a) b) c)

4. Quina qualificaci em poso en aquesta unitat? __ Molt b __ B __ Regular __ Malament

32

UNITAT 4 EN DEFENSA DELS ANIMALS DE COMPANYIA

33

SUFICINCIA

UNITAT 4

U4. EN DEFENSA DELS ANIMALS DE COMPANYIA Contingut i correspondncia amb el llibre Curs de llengua catalana. Nivell C. Ed. Castellnou
EXPRESSI ESCRITA La invitaci El text instructiu El text publicitari pg. 29 pg. 184 pg. 432

EXPRESSI ORAL El text instructiu pg. 184

MARC SOCIOLINGSTIC I SOCIOCULTURAL La divisi dialectal Dialectes orientals: rossellons i catal central pg. 55 pg. 79

ORTOGRAFIA La essa sorda La essa sonora pg. 288 pg. 320

MORFOSINTAXI s dels signes de puntuaci Els pronoms febles (III) Els pronoms febles (IV) pg. 46 pg. 204 pg. 234

LXIC La precisi en el significat de les paraules pg. 429

34

SUFICINCIA

UNITAT 4

Tasca 1

En defensa dels animals de companyia


Darrerament shan donat a la vostra poblaci diversos casos danimals abandonats. A ms, heu llegit als diaris diferents notcies sobre aquesta mala prctica i tamb sobre maltractaments i altres problemes que afecten els animals de companyia. Davant daix, un grup damics heu decidit constituir una associaci per a la protecci i la defensa dels animals domstics amb la finalitat dinformar, orientar i donar suport a les persones que tenen problemes amb les seves mascotes. En aquesta tasca difondreu un fullet informatiu per donar-vos a conixer en qu explicareu qui sou, a qu es dedica lassociaci i quins serveis ofereix.

Activitat 1 Per comenar a entrar en matria, podeu parlar dels animals domstics que teniu o coneixeu, dels problemes (de salut, traumatismes, accidents...) que han tingut i de les vostres experincies en centres veterinaris. Aquestes estructures us poden ajudar a fer-ho. Per encetar lexposici Una vegada el meu gos/gat..., que s molt..., va tenir... i vaig haver de... No et pots imaginar com vaig arribar a preocupar-me/patir quan... No fa gaire, el gos de la meva germana va... El meu gat/gos una vegada... Jo tinc un gat/gos que... i en una ocasi... A mi em va passar que... Per parlar dels problemes amb els animals Aquests animals, que acostumen a..., cal que... Sobretot no el/la/els/les..., perqu aleshores pot ser que... Principalment has/heu de... si voleu evitar que...

35

SUFICINCIA

UNITAT 4

Activitat 2 Poseu-vos per grups de tres o quatre persones i constituu una associaci per a la protecci i la defensa dels animals domstics. Acordeu el nom de lassociaci i la sigla, a qu es dedica, quins objectius t i quins serveis ofereix. No us oblideu dincloure-hi els horaris de consulta, ladrea de la seu, la manera de posar-vos-hi en contacte, etc. Per explicar lassociaci Nom de lassociaci i sigla A qu es dedica?

Quins objectius t?

Quins serveis ofereix?

Formes de posar-shi en contacte On s la seu? Quins horaris t?

36

SUFICINCIA

UNITAT 4

Activitat 3 Nom i cognoms: _________________________________________________ A continuaci redacteu, per grups, un fullet informatiu per difondre lassociaci a la vostra poblaci dacord amb les informacions de lesquema de lactivitat anterior. Mxim, 120 paraules Presenteu els fullets al professor o la professora perqu els revisi.

37

SUFICINCIA

UNITAT 4

Tasca 2

Inauguraci de lassociaci
Ara que ja heu constitut lassociaci, voleu convidar el mxim damics i coneguts a la inauguraci del local. En aquesta tasca redactareu invitaci a lacte dinauguraci. Activitat 1 Per entrar en el tema, comenteu amb el grup tot el que sapigueu daquest tipus de text. Aquestes preguntes us poden ajudar. Invitaci la

Quina informaci s imprescindible?

Quina informaci s optativa?

Quina forma de tractament pot tenir?

T una estructura concreta?

38

SUFICINCIA

UNITAT 4

Activitat 2 Ara redacteu en grup aquestes dues invitacions: 1) A un amic el qual us fa molta illusi que vingui a la inauguraci. 2) A persones i altres entitats relacionades amb la defensa dels animals a qui voleu convidar perqu coneguin lassociaci.

Presenteu els textos al professor o a la professora perqu els revisi.

39

SUFICINCIA

UNITAT 4

Tasca 3

Prevenci de malalties i accidents


Els membres de lassociaci per a la protecci i la defensa dels animals domstics que heu fundat a la tasca 1 penseu que la prevenci s la millor manera daconseguir una qualitat de vida millor per a les mascotes de la localitat. Per aquest motiu, heu decidit organitzar una campanya per a la prevenci de malalties i accidents danimals domstics. En aquesta tasca elaborareu un text instructiu adreat a la poblaci per a la prevenci de malalties i accidents que difondreu per la rdio i tamb en forma de fullet. Activitat 1 Per comenar, reuniu-vos per associacions i decidiu com ser el text de la vostra campanya. Tingueu en compte la informaci que heu acordat a la tasca 1 sobre les caracterstiques de lentitat.

Per elaborar el fullet instructiu per a la campanya Nom de la campanya A qui sadrea?

Qu preteneu aconseguir?

1. 2. 3.

40

SUFICINCIA

UNITAT 4

Instruccions per evitar malalties i accidents

1. 2. 3. 4. 5.

Digueu els avantatges per a les mascotes si la ciutadania segueix els vostres consells.

1. 2. 3.

Activitat 2 Nom i cognoms: _________________________________________________ A continuaci, dacord amb les informacions de lesquema de lactivitat anterior, redacteu individualment el fullet informatiu per difondre la campanya a la vostra poblaci. Mxim, 120 paraules Presenteu els textos al professor o a la professora perqu els revisi.

41

SUFICINCIA

UNITAT 4

Tasca final

Intervenci a la rdio
Arran de la difusi que ha fet la vostra associaci de la campanya per a la prevenci de malalties i animals domstics, la rdio local sha assabentat de la vostra existncia i shan posat en contacte amb vosaltres perqu pugueu explicar als oients la vostra iniciativa. En aquesta tasca explicareu a la rdio de la poblaci qu fa la vostra associaci i, a ms, aprofitareu per donar consells perqu els oients puguin prevenir malalties i accidents de les seves mascotes. Activitat 1 Reuniu-vos per associacions i organitzeu la informaci que necessitareu per a la vostra intervenci a la rdio. Guieu-vos amb aquesta graella i decidiu quina part explicar cadasc. Per organitzar la informaci per a la intervenci Don va sortir la idea de fundar una associaci com la vostra? Com esteu organitzats internament? Quins serveis oferiu? Quins inconvenients hi ha hagut? Teniu gaires associats? Podeu donar-nos unes indicacions bsiques per prevenir malalties i accidents? 1. 2. 3. 4. Quins avantatges nobtindran, les mascotes? 1. 2. 3.

42

SUFICINCIA

UNITAT 4

Teniu algun exemple que ho illustri?

Aprofiteu per fer una crida a la poblaci de la necessitat de cuidar els animals domstics. Activitat 2 Nom i cognoms: _________________________________________________ Ara fareu la intervenci dacord amb la informaci que heu previst a lactivitat 1. Mentre escolteu les intervencions de les altres associacions, valoreu-les mitjanant la graella que teniu a continuaci. Grup 1 S No Ha quedat clar quina s la funci de lassociaci? Han donat indicacions per prevenir malalties i accidents? Han explicat els avantatges per a les mascotes daquestes indicacions? Han donat exemples illustratius? Han fet una crida convincent sobre la necessitat de cuidar els animals? Un cop acabades les intervencions, feu una posada en com sobre com ha anat la intervenci basant-vos en les anotacions que heu fet a la graella. El professor o la professora tamb us comentar com ho heu fet. Tingueu presents les seves indicacions en futures intervencions orals. Grup 2 S No Grup 3 S No Grup 4 S No

43

SUFICINCIA

UNITAT 4

Com mha anat?


Respon les preguntes segents per reflexionar sobre com tha anat aquesta unitat abans de passar a la segent. 1. Qu he aprs a fer en aquesta unitat? a) b) c) 2. Qu s el que em surt millor? a) b) c) 3. Qu s el que em costa ms? a) b) c)

4. Quina qualificaci em poso en aquesta unitat? __ Molt b __ B __ Regular __ Malament

44

UNITAT 5 QUE SURTI ALS DIARIS!

46

SUFICINCIA

UNITAT 5

U5. QUE SURTI ALS DIARIS! Contingut i correspondncia amb el llibre Curs de llengua catalana. Nivell C. Ed. Castellnou
EXPRESSI ESCRITA El text argumentatiu pg. 274

EXPRESSI ORAL El text argumentatiu pg. 274

ORTOGRAFIA Les lletres b/v Fenmens de fontica (consonntics) Les grafies ll, h, r/rr pg. 222 pg. 190 pg. 412

MORFOSINTAXI Les preposicions El de partitiu Conjuncions de coordinaci LXIC El lxic patrimonial s dels diccionaris pg. 153 pg. 250 pg. 293

MARC SOCIOLINGSTIC I SOCIOCULTURAL Nivells de llenguatge i registres lingstics Dialectes occidentals: catal nord-occidental i valenci pg. 50 pg. 129

47

SUFICINCIA

UNITAT 5

Tasca 1

Qui sou i qu en penseu?


Sou vens dun parc municipal on es practiquen de fa temps activitats dequilibri i de velocitat amb monopatins, patins i bicicletes. Aquest fet genera diversitat dopinions entre els practicants que en gaudeixen i molts vens, que hi veuen perills i en pateixen molsties. Al final daquesta unitat haureu de decidir si els vens permeteu o no aquesta activitat a lespai pblic que compartiu. En aquesta tasca haureu dadoptar un rol dins el venat, determinareu la vostra opini personal sobre el tema i buscareu arguments per defensar-la. Totes les opinions del venat hi han destar ben representades! Activitat 1 Llegiu-vos el text segent individualment.

Una plaa hiperactiva


SANTI MAYOR FARGUELL Punt de trobada alternatiu, cam de pas entre els carrers de Ferlandina i Montalegre i morbs mirador de linterior del Macba. s la plaa dels ngels de Barcelona, una conquesta postolmpica convertida en parads dels skaters. Per qu? Perqu una peculiaritat de larquitectura urbanstica els permet lliscar en els dos passadissos parallels, situats en dos nivells, que separen la faana del Macba de la superfcie central. Aquesta plaa va molt b per aprendre a rular [patinar], mexplica la Mar, una barcelonina de 19 anys que es mou per la ciutat en skate, de plaa en plaa. Li agrada venir-hi als matins o a la nit, quan no hi ha ning. Avui la Mar deu haver fet una excepci, perqu sn quarts de 7 i comptabilitzo ms de trenta skaters, uns nens jugant a futbol sota un rtol que diu Prohibit jugar a pilota en tota la plaa, vianants de pas, un gurdia urb, un cami de BCNeta i desenes de persones assegudes. De fet, en una de les faanes que delimiten la plaa, part del convent dels ngels, shi llegeix una inscripci en catal i traduda al castell i a langls. Molts objectes de colors collocats lun al costat de laltre per formar una renglera de molts objectes de colors. No s concisa, per s precisa en descriure qu passa al capvespre quinze metres ms avall: lescrit s a la part de dalt de ledifici.

48

SUFICINCIA

UNITAT 5

En aquesta plaa, si ets sociable, tens sempre loportunitat de conixer gent, em comenta la Mar, que acaba de saludar una altra noia que fa skate. s que mha de passar unes vambes i feia dies que no la veia. Aquest s un dels aspectes del segon nivell de lectura del que succeeix a la coneguda com plaa del Macba. Hi passen ms coses del que sembla a primer cop dull. Nhi ha que venen taules de patinar. Daltres es reuneixen en petit comit, asseguts repenjats contra la vidriera del Macba, cargolant tabac. Al meu costat hi ha asseguda una famlia de francesos, pare, mare, germana i germ; equipats amb uns termos, beuen te mentre el noi fa rodolar lskate. Els comento que la prctica de lskate est restringida per una ordenana municipal i no macaben de creure. Per si s trs joli!, somriuen. Com diu la Mar, aix s un espai de trobada, cvic. Em ve al cap el Frum i la Mar metziba un el Frum s massa lluny quan comento que fra una bona alternativa patinar en aquell recinte per evitar problemes amb la Gu{rdia Urbana. Jo hi he vist entrar la furgona i requisar moltes taules de patinar comenta, i per aix vaig amb compte, per s molt dur que timpedeixin fer el teu hobby. Un hobby que desgasta el terra, li replico. Jo entenc que el desgast del mobiliari urb{ molesti, per no afecta la comoditat. Segons la Mar, estem asseguts sobre una superfcie susceptible de ser patinada i no hem patit cap molstia. O s?. A vint metres en direcci a la seu del Foment de les Arts Decoratives (el FAD), el gurdia urb custodia la seva moto. A la plaa, ms de 40 skaters patinen i els nens segueixen xutant la pilota. Una moto creua la plaa i lurb els crida lalto, per ni el senten. I sen desentn. Mhi atanso i mexplica que ell est fent funcions de suport per al cami de BCNeta que neteja la zona. s un servei especial amb un objectiu especfic. Lurb{ explica: La diferncia amb el servei regular de neteja s que el regular, si troba resistncia dalg (un sense sostre o alg que dorm la mona, em posa com a exemples), passa de llarg, mentre que el servei especial compta amb el meu suport per assegurar-se que pot fer la feina. Uns netegen, altres patinen i de tant en tant una bici transita amb una cadncia que, comparada amb la dels skaters impetuosa, fa que sembli que flota a cmera lenta. Sn les 20.19 h i sencn el llum duna alta torre davant les escales que duen al FAD, tot i que encara hi ha llum dirna. Una constataci ms que aquesta plaa s realment hiperactiva. Notcia publicada al diari Avui, pgina 33. Divendres, 4 dagost de 2006

49

SUFICINCIA

UNITAT 5

Activitat 2 Formeu grups de 4 persones i comenteu amb els companys i les companyes les diferents situacions que veieu representades a larticle que heu llegit. A continuaci adopteu com a grup el rol dun ve del barri. El rol ha de tenir unes caracterstiques personals i socials diferents. La graella que teniu a continuaci us pot ajudar. Nom Edat 19 anys Professi o Aficions estudis Patinar de forma acrobtica al parc Amb qui viu Trets de carcter

Viu en un pis destudiants 72 anys Jubilat/ada

Professor/a dhistria en un institut

Amb el seu marit/muller i tres fills

Ara com a grup, i dacord amb el rol assumit, heu de decidir si esteu a favor o en contra que es practiquin activitats dequilibri i de velocitat amb monopatins, patins i bicicletes al parc del vostre barri. Marqueu amb una creu lopci que heu decidit: A favor En contra

50

SUFICINCIA

UNITAT 5

Activitat 3 De forma individual redacteu ara tres arguments que justifiquin l opini que heu decidit a lactivitat anterior. Procureu que estiguin en consonncia amb el rol de grup que heu triat.

Argument 1

Argument 2

Argument 3

Poseu-los en com amb els membres del vostre grup.

51

SUFICINCIA

UNITAT 5

Tasca 2

s hora de dir-hi la vostra


En aquesta tasca cada grup far pblica la seva opini sobre si cal permetre la prctica dactivitats dequilibri i de velocitat amb monopatins, patins i bicicletes al parc del vostre barri. Per tal que estiguin representades totes les postures, lassociaci de vens del barri ha obert un bloc a Internet. En aquesta tasca redactareu el vostre article i el penjareu al bloc del venat perqu tothom el pugui llegir.

Activitat 1 Segons el rol assumit i els arguments que heu redactat a la tasca anterior, traslladeu tota la informaci a lesquema que teniu a continuaci. Utilitzeu un dels connectors que se us proposen abans diniciar cadascun dels apartats. 1. Ttol:___________________________________ 2. Introducci: retrat de la situaci (Actualment / darrerament / dun temps en / sovint... hi ha un preocupaci creixent per / sentim a parlar de...) _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 3. Tesi: opini breu (Crec que / Estic a favor de / Opino que / Penso que...) _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________

52

SUFICINCIA

UNITAT 5

4. Argumentaci a) Argument 1 (Duna banda / En primer lloc...) _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ b) Argument 2 (Daltra banda / En segon lloc / A ms / No cal oblidar que...) _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ c) Argument 3 (Aix mateix / Tamb cal dir / A ms...) _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 5. Conclusi (Per tant / Per concloure / Aix doncs / Crec que...) _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

53

SUFICINCIA

UNITAT 5

Activitat 2 Nom i cognoms: ________________________________________________ Ha arribat lhora de dir-hi la vostra! De manera individual i a partir de lesquema que heu elaborat amb el grup a lactivitat anterior, redacta individualment un article per expressar la teva opini sobre si cal permetre les activitats amb monopatins, patins i bicicletes al parc del barri. Mxim, 150 paraules Lliural al professor o a la professora perqu tel revisi i tel comenti abans de la tasca final. Finalment penjal bloc del venat per tal que tothom el llegeixi i spiga si ets partidari o no de permetre activitats amb bicicletes, monopatins i patins al parc del barri.

54

SUFICINCIA

UNITAT 5

Tasca final

Que surti als diaris!


Al bloc del venat cada grup hi ha dit la seva. Ara s hora que cadascun dels vens spiga qu pensa la resta sobre si shan de permetre les activitats amb bicicletes, monopatins i patins al parc del barri i es puguin trobar arguments que puguin salvar les discrepncies entre els diferents punts de vista. Finalment, cadascun de vosaltres haur descriure un article defensant la decisi presa pel venat, que es publicar al principal diari local.

Activitat 1 Poseu-vos per grups i decidiu quin article expressa millor la postura presa segons el rol que heu assumit. Cada grup llegir en veu alta larticle escollit. La resta de grups lescoltaran i prendran nota dels arguments donats per cada grup per defensar la seva posici. La graella que teniu a continuaci us ajudar a fer-ho.
Grup Rol Arguments

55

SUFICINCIA

UNITAT 5

Activitat 2 Poseu-vos per grups i, a partir de les exposicions dels altres grups, busqueu dos o tres arguments conciliadors que permetin arribar al mxim consens possible entre les diferents opinions del venat. Primer argument conciliador

Segon argument conciliador

Tercer argument conciliador

Activitat 3 Nom i cognoms: _________________________________________________ De manera individual, i a partir dels arguments exposats a lactivitat anterior, redacta un article per a una publicaci local sobre si s han de permetre les activitats amb bicicletes, monopatins i patins al parc del barri. Tingues en compte els arguments del vostre grup, els arguments aportats pels altres grups i els arguments conciliadors que expressin al mxim lopini de la comunitat de vens. Mxim, 150 paraules Un cop redactat larticle, i abans denviar-lo al diari, llegeix-lo en veu alta a una altra persona de laula que hagi assumit el teu mateix rol o un de similar. Compareu els vostres articles i feu-hi les modificacions que cregueu pertinents. Abans de lliurar-lo al professor o a la professora perqu tel revisi, tornal a llegir atentament per esmenar els possibles errors ortogrfics.

56

SUFICINCIA

UNITAT 5

Com mha anat?


Respon les preguntes segents per reflexionar sobre com tha anat aquesta unitat abans de passar a la segent. 1. Qu he aprs a fer en aquesta unitat? a) b) c) 2. Qu s el que em surt millor? a) b) c) 3. Qu s el que em costa ms? a) b) c)

4. Quina qualificaci em poso en aquesta unitat? __ Molt b __ B __ Regular __ Malament

57

UNITAT 6 HO ACCEPTO O NO HO ACCEPTO?

58

SUFICINCIA

UNITAT 6

U6. HO ACCEPTO O NO HO ACCEPTO? Contingut i correspondncia amb el llibre Curs de llengua catalana. Nivell C. Ed. Castellnou
EXPRESSI ESCRITA El text argumentatiu El resum Lesquema pg. 274 pg. 125

EXPRESSI ORAL El text argumentatiu pg. 274

ORTOGRAFIA ix/x, g/j, tx/ig Les grafies m mpt/mpc n Majscules i minscules pg. 349 pg. 384 annex

MORFOSINTAXI Loraci subordinada; conjuncions i elements denlla Les oracions de relatiu pg. 323 pg. 352

MARC SOCIOLINGSTIC I SOCIOCULTURAL El catal en ledat mitjana pg. 279

59

SUFICINCIA

UNITAT 6

Tasca 1

Ens traslladen! Avantatges i inconvenients


Sou treballadors i treballadores duna indstria automobilstica que ha decidit traslladar la planta de producci, que actualment est situada al Prat de Llobregat, a la ciutat de Berga. Al final daquesta unitat, i desprs dhaver valorat els avantatges i els inconvenients de la nova ubicaci i les condicions que proposa lempresa, haureu de decidir en assemblea si accepteu o no aquest trasllat. A travs daquesta primera tasca decidireu quina s la vostra postura individual respecte a la proposta de lempresa i seleccionareu, amb els companys que han pres la mateixa decisi que vosaltres, quins sn els arguments principals que la defensen. Activitat 1 A travs del comit dempresa heu sabut que la direcci ofereix, a qui accepti el trasllat, una millora salarial compensatria fora interessant i, a ms, facilitats per a ladquisici dhabitatge dels qui optin per fer el canvi de residncia. Ara, individualment, heu de decidir si sou partidaris o no dacceptar el trasllat. La graella segent us pot ajudar a reflexionar sobre alguns dels factors a tenir en compte. Afegiu-nhi ms si ho creieu convenient. Avantatges Pel que fa a la situaci econmica Pel que fa a lhabitatge Desavantatges

Pel que fa a la situaci familiar

Pel que fa a les relacions socials

60

SUFICINCIA

UNITAT 6

Pel que fa als desplaaments

Altres

Decidiu ara si accepteu o no el trasllat que us ofereix lempresa: S Accepto el trasllat que mofereix lempresa? Ara, compartiu les vostres observacions amb tres o quatre persones que hagin pres la mateixa decisi que vosaltres. Seleccioneu els avantatges i els inconvenients que considereu ms importants. Activitat 2 Individualment, feu un esquema que reculli tots els avantatges i desavantatges seleccionats a lactivitat anterior i que els ordeni per ordre dimportncia. Opini personal Accepto el trasllat? S No No

Arguments: Avantatges o desavantatges seleccionats que defensen la meva opini (ordeneu-los per ordre dimportncia). _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ Contraarguments: Avantatges o desavantatges seleccionats que poden ser utilitzats en contra de la meva opini i minteressa rebatre (ordeneu-los per ordre dimportncia). _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 61

SUFICINCIA

UNITAT 6

_______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ Abans de donar lesquema per acabat, ensenyeu-lo a un company o companya per veure com es podria millorar i feu-ne una revisi ortogrfica. Activitat 3 Individualment, contraposeu ara els avantatges i els desavantatges que heu ordenat a lactivitat anterior mitjanant els connectors que us proposem a continuaci. 1. Tot i que + contraargument / crec que + argument _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 2. Opino que + argument / malgrat que... + contraargument _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________

3. Per ms que... + contraargument / considero que... + argument _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 4. Penso que... + argument / encara que... + contraargument _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ Lliureu lesquema al professor o a la professora perqu us el revisi.

62

SUFICINCIA

UNITAT 6

Tasca 2

Aquestes sn les nostres raons


A la tasca anterior heu treballat els arguments que defensen la vostra opini i els contraarguments que haureu de rebatre per convncer els companys o les companyes que tenen una opini contrria pel que fa al trasllat que us proposa lempresa. En aquesta tasca haureu de decidir quins sn els arguments ms vlids que justifiquen la vostra postura. A ms, comenareu a assajar la intervenci que fareu a lassemblea de la tasca final daquesta unitat.

Activitat 1 En aquesta activitat haureu de triar quins sn els millors arguments per defensar la vostra opini a lassemblea de treballadors i treballadores de la tasca final. Torneu a formar els grups de la tasca 1 i empleneu la graella segent amb els arguments que defensen la vostra postura i els contraarguments que preveieu utilitzar durant lassemblea per rebatre els arguments contraris als vostres. Seleccioneu-ne els tres arguments i els tres contraarguments que considereu ms vlids, que seran els que utilitzar el vostre grup a la tasca final. Apunteu-los a la graella que teniu a continuaci, que us servir d esquema definitiu per a lassemblea. Decidiu tamb qui exposar cada part durant lassemblea i feu-ne un assaig.

63

SUFICINCIA

UNITAT 6

Qui lexposa? Opini

Primer argument

Primer contraargument

Segon argument

Segon contraargument

Tercer argument

Tercer contraargument

Conclusi

64

SUFICINCIA

UNITAT 6

Tasca final

Assemblea general!
Ara ja sabeu quins sn els arguments ms vlids que justifiquen la vostra opini i heu assajat les vostres intervencions a lassemblea de treballadors en qu heu de decidir si accepteu o no el trasllat que us proposa lempresa. En aquesta tasca final dureu a terme aquesta assemblea, en qu defensareu la vostra opini sobre el trasllat i intentareu convncer els altres companys i companyes per tal daconseguir que la vostra postura sigui la majoritria entre tots els treballadors i treballadores de la planta. Activitat 1 Ja ha arribat el dia de lassemblea: la convocatria ha estat un xit i tots els treballadors esteu preparats per intervenir, opinar i dialogar. Abans, per, torneu a formar els grups amb qu heu treballat a la tasca 2, repasseu lesquema i assegureu-vos que tothom sap quina part ha dexposar. Atenci! El moderador o la moderadora puja a la tarima per donar la benvinguda a tothom i donar pas a la primera intervenci. Sobre la sessi! Activitat 2 Cada grup fa lexposici de la seva postura. Mentre els altres grups exposen, preneu notes sobre la seva intervenci. La graella que teniu a continuaci us hi pot ajudar.

S La intervenci t una introducci, un desenvolupament i una conclusi? Han fet servir els organitzadors del discurs adequats? Han utilitzat els connectors propis de la contraargumentaci?

No Propostes de millora

65

SUFICINCIA

UNITAT 6

El llenguatge no verbal ha estat adequat? a) Els gestos acompanyen el discurs i no el contradiuen. b) Han mirat el pblic. c) Lentonaci de la veu i el ritme del discurs afavoreixen latenci i fomenten la persuasi. Shan mostrat convincents? a) Han donat informaci adequada i suficient. b) Les raons justifiquen lopini.

Activitat 3 Lassemblea est a punt dacabar-se i s el moment de fer la votaci final per decidir si saccepta o no la proposta de trasllat de lempresa. Independentment del que hgiu defensat durant aquesta unitat, voteu-hi a favor o en contra basant-vos en la vostra opini personal i, sobretot, en els arguments defensats a lassemblea. Anoteu el resultat de la votaci aqu: Lassembla de treballadors i treballadores accepta la proposta de lempresa de traslladar-se a Berga? S, per vots No, per vots

Finalment, feu una breu reflexi collectiva sobre com ha anat lassemblea. Valoreu, per exemple, els aspectes segents amb lajuda del professor o de la professora: Considereu que la postura majoritria ha estat la ms ben defensada? Qu s el que heu fet millor durant la vostra intervenci? Qu s el que heu fet pitjor?

Activitat 4 Com que la negociaci del trasllat de lempresa ha estat llarga i moltes vegades incerta, heu decidit buscar alternatives, com ara enviar el vostre currculum a altres empreses. En grup, comenteu el model de currculum que us lliurar el professor. A continuaci, a la posada en com, exposeu lestructura i la informaci per tal de 66

SUFICINCIA

UNITAT 6

contrastar-ho amb els models dels altres grups. Fixeu-vos que en moltes ocasions va acompanyat duna carta de presentaci. Individualment, redacta el teu currculum i una carta de presentaci. Abans de lliurar-ho al professor o a la professora, llegiu-ho amb la resta del grup per tal de corregir-ho i millorar-ho.

67

SUFICINCIA

UNITAT 6

Com mha anat?


Nom i cognoms: _________________________________________________ Respon les preguntes segents per reflexionar sobre com tha anat aquesta unitat abans de passar a la segent. 1. Qu he aprs a fer en aquesta unitat? a) b) c) 2. Qu s el que em surt millor? a) b) c) 3. Qu s el que em costa ms? a) b) c)

4. Quina qualificaci em poso en aquesta unitat? __ Molt b __ B __ Regular __ Malament

68

UNITAT 7 ELS AVIS ENS NECESSITEN

68

SUFICINCIA

UNITAT 7

U7. ELS AVIS ENS NECESSITEN Contingut i correspondncia amb el llibre Curs de llengua catalana. Nivell C. Ed. Castellnou
EXPRESSI ESCRITA La carta personal El text argumentatiu Abreviacions pg. 76 pg. 274 annex

EXPRESSI ORAL El text argumentatiu pg. 274

ORTOGRAFIA Les lletres p/b, t/d, c/g en posici final pg. 246

MORFOSINTAXI Adverbis i locucions adverbials La doble negaci Les oracions subordinades adverbials pg. 386 pg. 416

69

SUFICINCIA

UNITAT 7

Tasca 1

Com ens ho farem?


En aquesta unitat sereu els membres duna famlia que es troba en una situaci ben complicada. La vostra mare o el vostre pare, que t 83 anys, sha trencat el maluc i no es pot valdre. Daltra banda, el fill o la filla amb qui viu no pot assumir plenament les atencions que ara necessita per diverses raons. Entre tots els familiars directes haureu de buscar solucions i decidir com us ho fareu dara endavant perqu pugui rebre latenci adequada. En aquesta tasca haureu de fer una anlisi de quines sn les necessitats que t ara la vostra mare o el vostre pare per tal de poder trobar propostes per donar-hi resposta. Activitat 1 Formeu grups de quatre persones i decidiu quin ser el rol familiar que assumireu cadascun de vosaltres durant aquesta unitat.

Rol familiar

Edat

Lloc de residncia

Professi i horari laboral

T famlia? Quants sn i quina edat tenen?

70

SUFICINCIA

UNITAT 7

A continuaci feu una breu descripci de les limitacions que suposa al vostre familiar el fet dhaver-se trencat el maluc i de la cura o el tractament que ha de seguir. Finalment, penseu en les possibles solucions.

Limitacions que suposa al pacient

Tractament que haur de seguir

Possibles solucions

Activitat 2 Ara que en grup ja heu trobat solucions a les necessitats derivades de la malaltia, decidiu de forma individual quines responsabilitats us comprometeu a assumir pel que fa a latenci de la vostra mare o del vostre pare tenint en compte les caracterstiques del rol que heu assumit a lactivitat anterior. Apunteu els compromisos a continuaci: Puc comprometrem a... 1. 2. 3. 4.

Compartiu la informaci amb els membres del vostre grup.

71

SUFICINCIA

UNITAT 7

Tasca 2

Busquem solucions
Ara ja sabeu quines atencions necessita la vostra mare o el vostre pare, quina s la disponibilitat de cadascun dels germans i tamb us heu comproms a prestar una collaboraci determinada. En aquesta tasca escriureu un correu electrnic als vostres germans o germanes per fer-los una proposta argumentada sobre com penseu que us podeu organitzar entre tots per afrontar la situaci de la millor manera. Tamb rebreu per correu les propostes de tots els germans o germanes, que haureu de valorar individualment per decidir quina s millor per a tota la famlia. Activitat 1 A partir dels compromisos adquirits a la primera tasca, i tenint en compte la disponibilitat dels vostres germans o germanes, redacteu de manera individual un correu electrnic en el qual feu la vostra proposta de soluci argumentada. Empleneu abans la graella que teniu a continuaci per fer-vos un esquema que us faciliti lorganitzaci de la informaci que voleu fer arribar als vostres germans i germanes. Presenteu-los lestat de la situaci Feu la vostra proposta per organitzar-vos Doneu largument principal amb qu defenseu la vostra proposta Doneu un altre argument que tamb la defensi

Digueu als vostres germans que tamb voleu saber les seves propostes

72

SUFICINCIA

UNITAT 7

Activitat 2 Nom i cognoms: ________________________________________________ Redacta ara el correu electrnic per als teus germans i germanes i fes-lo arribar al professor o a la professora perqu tel revisi. Mxim, 150 paraules

73

SUFICINCIA

UNITAT 7

Activitat 3 Llegiu els correus electrnics de tots els membres del grup i consensueu quina s la millor proposta i quins sn els arguments principals per defensar-la. Quina s la millor proposta?

Per qu? (argument 1)

Per qu? (argument 2)

Per qu? (argument 3)

Desprs del dileg i de lintercanvi dopinions, redacteu entre tots les decisions que heu pres. Hem decidit que: 1. 2. 3. 4. 5. _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________

74

SUFICINCIA

UNITAT 7

Tasca final

La famlia i la tercera edat


Desprs de decidir, argumentar, dialogar i pactar, totes les famlies ja heu trobat la soluci a la situaci plantejada pel trencament de maluc del vostre pare o de la vostra mare. No ha estat fcil, per ho heu aconseguit! En aquesta tasca participareu en una trobada organitzada per lAjuntament de la vostra localitat, convocada sota el ttol de La Famlia i la Tercera Edat, amb la intenci de dialogar al voltant de les necessitats de la gent gran i les seves relacions amb la famlia. A ms, es vol fomentar la recerca de solucions a les qestions que es plantegin en lmbit municipal. La trobada tindr diverses sessions, una de les quals es titula Quan no es poden valdre, i ser en aquesta taula rodona en qu cadascuna de les famlies que hi participeu exposareu la situaci que heu viscut recentment i com l heu resolta. Activitat 1 Reuniu-vos tots els germans i les germanes per preparar la intervenci que fareu a la trobada La Famlia i la Tercera Edat, ja que penseu que s una bona oportunitat per donar a conixer les dificultats que tenen avui les famlies per atendre la gent gran. En primer lloc, heu de decidir qu explicareu i qui de vosaltres exposar cada apartat. La graella segent us pot ajudar a organitzar-vos. Quina s la 1. situaci familiar i laboral dels 2. germans i de les germanes? 3. 4. Qui ho exposa?

Quines solucions vau plantejar? Quins inconvenients tenien?

1. Quina soluci vau plantejar? Quins inconvenients hi vau trobar?

75

SUFICINCIA

UNITAT 7

2. Quina soluci vau plantejar? Quins inconvenients hi vau trobar?

3. Quina soluci vau plantejar? Quins inconvenients hi vau trobar?

Quina soluci vau adoptar, finalment? Quins arguments 1. justifiquen la soluci a qu 2. heu arribat tots els germans i les 3. germanes? 4.

Activitat 2 Avui s el dia de la trobada La Famlia i la Tercera Edat. Durant el mat hi ha hagut diverses sessions a crrec de professionals vinculats a la tercera edat representants de Benestar i Famlia i de lAjuntament, i psiclegs i treballadors socials. Ara, a la tarda, hi haur la taula rodona Quan no es poden valdre, en qu diverses famlies exposaran i intercanviaran les seves experincies. Comena lacte i el moderador, desprs duna breu introducci, donar pas a cadascuna de les famlies participants perqu facin la seva intervenci. Teniu la paraula.

76

SUFICINCIA

UNITAT 7

Com mha anat?


Nom i cognoms: _________________________________________________ Respon les preguntes segents per reflexionar sobre com tha anat aquesta unitat abans de passar a la segent. 1. Qu he aprs a fer en aquesta unitat? a) b) c) 2. Qu s el que em surt millor? a) b) c) 3. Qu s el que em costa ms? a) b) c)

4. Quina qualificaci em poso en aquesta unitat? __ Molt b __ B __ Regular __ Malament

77

UNITAT 8 PER UNA CONDUCCI RESPONSABLE

78

SUFICINCIA

UNITAT 8

U8. PER UNA CONDUCCI RESPONSABLE

Contingut i correspondncia amb el llibre Curs de llengua catalana. Nivell C. Ed. Castellnou
EXPRESSI ESCRITA El text argumentatiu pg. 274

EXPRESSI ORAL El text argumentatiu pg. 274

MARC SOCIOLINGSTIC I SOCIOCULTURAL El catal en ledat mitjana Esplendor, decadncia i renaixena El catal al segle xx pg. 279 pg. 311 pg. 339

79

SUFICINCIA

UNITAT 8

Tasca nica

Una campanya efectiva


Amb larribada de lestiu, les campanyes per reduir els accidents de trnsit sintensifiquen. Segons la temporada, aquestes campanyes tenen enfocaments diferents: unes vegades se centren en les conseqncies fsiques directes dels accidentats i, daltres, emfasitzen el dolor emocional dels qui han perdut alg. Sovint, a ms, alguns eslgans i imatges sn motiu de debat o, fins i tot, de polmica. En aquesta unitat, debatreu la incidncia real de les campanyes per sensibilitzar els conductors i les conductores sobre els accidents de trnsit i reflexionareu sobre lefectivitat dels diferents missatges que shi expressen.

Activitat 1 Poseu-vos per grups de tres o quatre persones. Feu un recull de les campanyes de trnsit que shan fet (eslgans, imatges, etc.) a travs dInternet o de les fonts de qu disposeu. Desprs entre tots descriviu cadascuna daquestes campanyes. Activitat 2 Ara, amb el mateix grup, debateu quines campanyes sn ms efectives. Tingueu en compte consideracions com les segents: En qui se centra el missatge de la campanya? Hi ha imatges dels accidentats? Si nhi ha, sn del moment de laccident (el caos de la situaci, les ferides obertes, etc.) o de les conseqncies posteriors (per exemple, persones paraplgiques, una casa buida)?

80

SUFICINCIA

UNITAT 8

Qu s ms impactant: les imatges dels accidentats o les dels familiars? Sobre qu us fa reflexionar? Quin s, per a vosaltres, el missatge ms colpidor i quin penseu que ser ms efectiu? Per qu? Conclusi

Compartiu amb els altres grups les conclusions a qu heu arribat i seleccioneu les que considereu ms importants. Un de vosaltres far de portaveu per fer aquesta exposici. Mentre cada grup fa la intervenci, la resta heu de prendre apunts per tenir ms arguments per fer lltima activitat.

Activitat 3 Nom i cognoms: ________________________________________________ Redacteu ara larticle, tenint en compte que heu dexposar de forma argumentada quina s la vostra opini sobre lefectivitat de les diferents campanyes per reduir els accidents de trnsit. Tingueu en compte les conclusions a qu heu arribat a lactivitat anterior. Haureu de tractar els punts segents (podeu fer servir el requadre per fer-hi un esquema): 1. Tipus de campanya 2. Caracterstiques de les campanyes 3. Grau defectivitat dels diferents missatges 4. Conclusi

81

SUFICINCIA

UNITAT 8

Mxim, 150 paraules Un cop redactat larticle, llegiu-lo en veu alta a una altra persona perqu us digui si li sembla que el text s prou entenedor i si expliqueu clarament les vostres conclusions. Escolta tamb el text que et llegeixi ell o ella i ajudeu-vos mtuament a millorar-ne la redacci i la correcci. A lhora de llegir, tingueu en compte aquestes recomanacions: 1. Mantingueu un ritme adequat. No llegiu ni massa rpid ni massa lent. 2. No feu pauses on no correspon. Els signes de puntuaci us indiquen on heu de fer les pauses i la durada que han de tenir. 3. No desfigureu les paraules i assegureu-vos que les sabeu pronunciar. 4. Marqueu al text les paraules que tenen sons que us presenten dificultats. Llegiu la paraula repetidament fins que els pronuncieu b. 5. Tingueu en compte els fenmens fontics que shan treballat durant el curs: les sonoritzacions, les assimilacions, les sensibilitzacions, les geminacions, etc. Per acabar, lliureu larticle al professor o a la professora perqu us el revisi.

82

SUFICINCIA

UNITAT 8

Com mha anat?


Respon les preguntes segents per reflexionar sobre com tha anat aquesta unitat abans de passar a la segent. 1. Qu he aprs a fer en aquesta unitat? a) b) c) 2. Qu s el que em surt millor? a) b) c) 3. Qu s el que em costa ms? a) b) c)

4. Quina qualificaci em poso en aquesta unitat? __ Molt b __ B __ Regular __ Malament

83

EXERCICIS DE REFOR

84

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

Ortografia - Vocalisme: les grafies a/e i o/u 1. Omple els buits amb a o e. ass__mblea, __valuaci, eb__nista, av__ria, r__ncor, mon__stir, __mparar, rav__, m__ravella, alb__rcoc, v__rns, tv__c, trf__c, av__ntatge, re__s, nespr__, rour__, tard__, g__lea, el pediatr__, el modist__, el cov__, atl__s, atap__ir, __ix__lebrat, __nv__lat, tempt__jar, cn__m, d__v__nter, __stella. 2. Completa els buits amb a o e: a) Vin__ dhora. b) Si hagus n__scut dues hores abans, hauria estat el primer nad de lany. c) Si estudies ms, tr__urs bona nota. d) Estava tan cansada que va decidir que saj__uria una estona. e) Corr__, ompl__ la galleda que necessitem ms aigua! f) I un 15 de mar, en aquell bar solitari, n__ixia una gran amistat... 3. Omple els buits amb o o u. escrp__l, aix__var, r__b, ret__laci, tram__ntana, tr__fe__, h__ngars, p__lidora, emb__tir, m__ntanya, esc__drinyar, p__lvoritzar, n__drir, tri__mf, rit__, individ__, __rdir, s__streure, s__focar, s__portar, pl__ma, foc__s. 4. Completa els espais buits amb o/u. a) Seria genial que p......gus donar-nos un cop de m. b) Veniu de seguida que p......gueu. c) Feu el que v......lgueu per no em molesteu ms. d) Es passa el dia est......ssegant. e) Dem c......llirem les maduixes. f) Diu que hi tornem sempre que v......lguem. g) Em van assegurar que us deixarien els llibres que v......lgussiu. Ortografia - Consonantisme: les grafies b/v 1. Omple els buits amb b o v. ad___ocat, re___entar, sa___, autom___il, pro___able, mo___iment, pro___a,

a____ortiu, escri____, escri____a, de____ia, escali____ada, end____ia, ra____e, alm___ar, pe___re, ___edella, ___ar, espa___ilat, es___elt, co___ard, a___orriment, arra___assar, arra___atat, capti___ar, apai___agar, a___aluar, enter___olir, a___et, ___adallar, ta___erna, sa___a, tr___ol, tro___ador, esco___ill, i___ori, ___afarada. 85

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

2. Fes el mateix amb aquests topnims i noms de persona. ___iscaia, ___itria, la___a, el Ner___ion, ___ergara, la Ha___ana, Crdo___a, An___ers, Sr___ia, el ___esuvi, la Sa___oia, Este___e, ___erta, ___lanca, ___iel. Ortografia - Consonantisme: la hac 1. Escriu h o segons convingui. a) Van ____ostatjar el mala____urat ____ostatge al castell de Montjuc____. b) LElisabet____ i la Judit____ van llenar l____am en una cala de Ma____. c) A Vic____ van ____issar la senyera el dia del concert de la fil____armnica. d) Construiran un ____orfenat al costa de l____ivernacle. e) Els cal el nostre con____ort, shan quedat ani____ilats per la notcia de l____ecatombe. f) Ales____ores, tot____om sal al____ora i la gentada ex____al un sospir dalleujament. g) Aquest ____ivern ____em fet un bon recorregut, ____em recordo b de Bo____ i Ta____ll. 2. Escriu, si cal, la lletra h als buits de les frases segents. a) L_ivern passat van organitzar una sub_asta a l_ivernacle del Parc de la Ciutadella i es va sub_astar el quadre anomenat Judit_ i Holofernes i tamb un proptotip de co_et fet per la UPF. b) Els caca_uets sutilitzen per fer pastissos i l_orxata s una beguda refrescant que es serveix tamb de postre. c) Ingerir la closca de l_ou va b per al calci dels _ossos d) A_ir van sortir de Ma_ amb la barca i abans d_issar la vela ja tenien l_am preparat per pescar. e) Elisabet_ I va ser reina dAnglaterra. Encara que no era _rfena va ser declarada filla illegtima desprs de la mort de la seva mare Ana Bolena. f) _ester era una noia _rfena de gran bellesa que es va convertir en reina en casarse amb el rei dels Perses.

86

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

g) Lope de Vega va tenir una vida molt agitada i tenia fama de tru_. La seva obra Arte nuevo de hacer comedias est escrita en 367 versos _endecasllabs. 3. Escriu els articles el, l o /la davant les paraules segents: ___harem ___hoquei ___hobby ___hippy ___halar ___hardware ___hamburguesa ___hawai ___hmster ___handbol

4. Escriu de o d davant els noms propis segents: La dictadura ___ Hitler El centre de comandament ___ Houston

Ortografia - Consonantisme: les consonants oclusives 1. Omple els buits dels mots segents amb una consonant oclusiva i desprs classificals a la taula que hi ha a continuaci. Si et cal, consulta les p. 246 i 247 del teu llibre de text. pare__ crre__ rne__ bile__ tu___ solitu__ institu___ quietu___ salu___ nufra__ pedago__ su___ catle___ esprre___ flui___ ado___ xenfo__ anti___ poru___ feixu___ oba___ tuare___ reveren____ mtin___ fsti___ ver___ malastru___ cve___ ferste___ csti__ ser___ ar___ prsse___ mne___ xi___ sli___ rpi___ xlin___ super___ fon___ jo tin___ jo vin___ responen___ (gerundi) sortin___ (gerundi) jo ven___ jo enten___ jo fon___ jo compren___

Acaba en vocal tnica P, T, C norma excepci

Acaba en vocal tona derivat norma excepci

Acaba en consonant derivat norma excepci

87

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

2. Posa p, t, c / b, d, g o , segons calgui. a) Quan___ ens installaran el re___ per aspersi? Per ara, utilitzarem el re___ municipal. b) Quan___ a lafer de canviar de collegi___, nhem de parlar, a veure quan___ ens costar. c) Era un geni___ de la gentica, per aix va obtenir el premi____. d) Descone___ el codi___ de conducta daquesta cultura. e) Escrivim el nom del gro___ com a beguda diferent del gro___ com a color. f) Trepitjar ram en un cu___ produeix una sensaci de sensualitat elevada al cu___! g) Ning no respon___, ara mateix tot roman___ en calma, tan___ de brogit que movien! Ortografia - Consonantisme: ix/x, g/j, tx/ig 1. Omple els buits amb x/ix, g/j, tg/tj, tx/ig. a) Tot duna, els va caure un ____fec i per a____oplugar-se daquell ru____at, en ____avier, que s molt en ____inys, sen____ipon un cobert amb els impermeables i a____ van prote____ir-se de la plu____a i no van acabar ____ops. b) Cone____es la lle____enda de Sant ____ordi? Doncs uns nens molt e____erits la representen i es passen el dia corre____int-se entre ells: es fan un bon garbu____! c) El drac fero____e, la ____amosa donzella i el cavaller que allibera el vena____e del fla____ell del monstre sn els persona____es ms cobe____ats per la canalla.

Ortografia - Consonantisme: les consonants laterals 1. Omple els buits amb les consonants l o ll. ce_____ebrar ininte_____igible co_____itis co_____ocar a_____egria a_____egar i_____uminaci aquare_____a frane_____a pupi_____a inte_____ectual co_____egi so_____uci a_____rgia a_____ucinar i_____egal i_____ustraci varice_____a parce_____a gori_____a inte_____igncia co_____aborar c_____era a_____icient tranqui_____a i_____usi mi_____enari legione_____a nove_____a vi_____a (torre) inte_____ecte co_____ecci co_____esterol a_____udir idi_____i i_____egtim mi_____metre mortade_____a ti_____a vi_____a (poble)

2. Aquests noms propis duen l o ll? Brusse____es Apo____o Fa____opi (trompes) A____ Composte____a

3. Completa aquestes paraules amb l o ll. ____icenciat ____gic porce____ana ____ingstica motxi____a tras____at a____iberar ____i (teixit de...)

re____otge __iberal

88

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

4. Omple els espais buits amb l o ll, segons convingui. a) El grup dinte_____ectuals va e_____egir el seu candidat. b) Lacte que shavia de ce_____ebrar dem sha anu_____at. c) Haurem dinsta_____ar la ca_____efacci central. d) A partir daquesta nove_____a han rodat una pe_____cula. e) A lexposici hi havia un mi_____er daquare_____es. f) Van co___ocar tranqui___ament tot aquell material b___ic al costat del co___egi. g) El seu poder era i_____imitat. h) El de_____egat va trobar una so_____uci exce_____ent. i) Has de co_____aborar amb els teus co_____egues. j) El director del co___egi i els seus co___egues van ce__ebrar la inauguraci del curs acadmic. k) Estava p____id, per parlava tranqui____ament. l) Tots es van rebe____ar contra la injustcia que shavia coms. m) Tenia una pacincia i____imitada. n) La capital t ms dun mi____i dhabitants. o) Lanu____ar s el quart dit de la m. p) El conductor va sortir i____s de lacccident. q) T una inte____igncia prompta. r) Va ser un acte so____emne. Em va agradar molt lexposici duna co____ecci de llibres molt va____uosos amb i____ustracions fetes pels millors artistes de lpoca. 5. Busca un derivat de les paraules entre parntesis per completar les frases: a. b. c. d. e. f. Les platges del Carib tenen una aigua (cristall)___________________ Amb un fil de color gris (metall)___________ es teixiria un vestit. No es troben gaire escriptors al segle XX amb un esperit (Llull)____________ Les restes dels vaixells enfonsats prenen formes (coral)____________ Aquesta ampolla cont una loci (cabell)____________ Hi ha persones com el metall fortes per (mall)______________

Ortografia - Consonantisme: les consonants nasals 1. Omple els buits amb les consonants m, mm, nm, n, nn o mp. a) La____fitri parlava de lassu____te amb fora circu____loquis; era un fa____farr. b) La Susa____a va co____ectar de seguida amb el director de la si____fonia. c) El co___te explic un c___te als nens, que co___taven les hores davorrits que estaven. d) El presu____te autor de late____tat estava exe____t de pagament. e) Amb un so___riure de ni___fa li ofer a___fetamines que li deixaren bona e___pre___ta. f) El tra___via fa circu___vallaci per la plaa i acaba el trajecte davant de la i___pre___ta.

89

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

g) E____ig daquell i____ens desori, ta____ateix hi havia lEsteve, seris i be____parlat. h) La Joa____a i lE____a co____ten els trie____is a la____ex que han rebut. 2. Completa els espais buits dels mots de les frases segents: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) El detectiu comprovava les empre_____tes digitals. La_____fitri es co_____mogu e_____mig dels aplaudiments. No et deixis te____tar pels diners. El presu_____te assass es benefici de la_____nistia. s vctima duna e_____veja inco_____fessable. El so_____riure de la i_____fermera el va consolar. El partit de te_____is encara no sha acabat. Aquell fet va succeir en unes circu_____stncies molt estranyes. He co____tat que vindran unes seixanta persones. s i___ecessari que lE_____a torni a pintar la llar de foc; el f um sempre e___egreix la paret. k) La catedral que vam visitar s la ms su_____tuosa que he vist mai. l) Quan li van dir que havia susps lexamen no es va i______utar. m) Lorquestra va interpretar aquella si_____fonia que li agradava tant. n) Finalment van poder representar lobra de teatre a la______fiteatre del centre cvic. o) En comenar el concert el cantant va co_____ectar de seguida amb el pblic. p) s i______egable que el Toms s i_____ocent.

Ortografia - Consonantisme: les consonants vibrants 1. Posa r als buits, si cal, i, si sona, encercla-la. claue____ coloma____ crre____ calo____ cal____ amargo____ batr____ batre____ majo____ rigo____ fuste____ cendre____ pu____ popula____ consula____ p____endre ciru____gia F____ederic monesti____ sengla____ sena____s superio____ menjado____ posterio____ 2. Escriu r o rr als espais buits. auto____etrat ca____osseria multi____acial ultra____pid co____osiu e____adicar i____ealitzable a____tmia mono____ail semi____emolc

caure____ pens____ meno____ feme____ ciga____ orquest____a singula____ darre____

cnti____ sorti____ carre____ mu____ a____bre cart____ po____ ferre____

extra____adi anti____eligis greco____om a____ossegar co____edor

pe____uca i____esponsable contra____plica tele____adar enda____erir

3. Classifica les paraules segents segons si la r final sona o s muda. bar Ester por mar planter foscor pastor Ter carter amor solter senyor honor clar horror enyor calmar nedar

far cor pur

90

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

robar car

tocar castor

dir agafar

gir radar

cremor motor La r final no sona

rumor flor

estar remor

La r final sona

Ortografia - Consonantisme: la essa sorda i la essa sonora 1. Colloca cada mot sota del so de la essa corresponent i posa-hi la grafia adequada. comi___i, agre___i, emi___i, impre___or, expre___i, entre___l, ante___ala, pe___ar, tran___ent, me___ura, de___embre, ga___patxo, ___ar___uela, ca___ola, ga___os, pre___umpte, di___eny, na___al, mosta___a, ta___a, enverni___ar, discu___i, ca___et, di___enyar, progre___ar, ca___ual, anti___ocial, po___ar, pa___ar, destro___ar, ca___os, endin___ar, exce___iu, epi___odi, mati___ar, actualit___ar, improvi___ar, repo___ar, pa___os, noble___a, ferme___a, deixade___a, cohe___i, anli___i

So de essa sorda [ S ] s / ss / c /

So de essa sonora [ Z ] s/z

91

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

2. Passa al femen els substantius segents tot afegint-hi el sufix - a o - essa. pags, fins, bar, abat, metge, burgs, marqus, jutge, alcalde, francs, vampir, xins

So de essa sorda [ S ] el sufix - essa

So de essa sonora [ Z ] el sufix - a

3. Per reforar la pronncia de la essa sonora en mots conflictius, llegeix fora vegades aquestes paraules tenint en compte que totes les s i les z de lexercici sn sonores. obesitat provisi masia zebra millsim lesi ensim esglsia crisi Csar asil adhesi llosa plausible tesi zel misantrop magnsia explosi entusiasme decisi cohesi bsic anlisi paisatge presagi tisi zona musa resar fase episodi diapas collisi baslica residncia parlisi presumpte Tomasa zoologia museu mausoleu frase Eusebi dicesi concisi casino apoteosi parsit proslit topazi casual musulm medusa fusible Ezequiel divisor corrosi nosa sia parntesi residu tuberculosi oasi nasal metamorfosi gasa exclusi dosi cosac centsim basalt

Ortografia - La sllaba 1. Tenint en compte els dgrafs, separa per sllabes aquests mots. Exemple: car | ros | se | ri | a dibuixar pollancreda collegi aquarella pissarra cotxera polluci installar maduixot metgessa magatzem ascendir politja corregir empnyer 2. Separa per sllabes aquestes paraules i encerclan els diftongs. Eullia Maria Adri Nria Pasqual Jaume Amlia Victria Aina Assumpci Joana Meritxell Oriol Arnau rdio mtua eina aigera qesti mai diari juliol porteu cincia histria iogurt iode aigua iaia maduixa

92

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

3. Separa per sllabes aquestes paraules tenint en compte que sn mots compostos. aleshores, nosaltres, inhum, desordre, besavi, celobert, alhora, malagrat Ortografia - Laccentuaci i la diresi 1. Separa aquests mots per sllabes, classificals en aguts, plans i esdrixols i accentuals, si cal. bruixola grua ferestec pressec pesol feia mutua arees missil esglesia futbol autovia eczema medulla farmacia terapeutic terapia congres pollucio espes avia ingres dioptria periode cano tambe aixo allo despres reptil aguts plans esdrixols

2. Posa accent quan calgui. a) Te, beu-te el te, que es molt mes bo i sa ben calent; el cafe per a ma mare ja es molt. b) Ja he saludat el teu cap, lhe reconegut pels pels! Sembla un rodamon! c) Se que aquest meu que se sent es del meu gat; ves a buscar-lo, ves que no sens perdi. d) Tinc son, pero si sec sem fara un sec al vestit de mora que estreno avui. e) Si no li diu que si al projecte durbanitzacio del sol, sol no sen sortira pas. f) Vos mateix, acosteu-vos, que us dire quin us es dona normalment a aquest com. 3. Completa aquest quadre per columnes i posa accent i/o diresi, segons convingui. donar infinitiu jeure treure nixer voler poder donant gerundi donat participi donveu imperfet ind. donarem donar condicional futur donem present subj. donssiu imperfet subj.

93

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

4. Fes el mateix que a lexercici anterior. trair traint trat traeu trairem trair infinitiu gerundi participi imperfet condicional futur ind. conduir agrair beneir obeir

tram present subj.

trassin imperfet subj.

5. Completa el quadre segent per columnes i posa accent i/o diresi quan calgui. donar donant donat donveu donarem donar dons donssiu reprendre cloure fondre rebatre atreure cabre conixer 6. Colloca els accents i les diresis que falten en el text. Torno a Juneda la setmana que senfonsen les borses arreu del mon i, vist tot plegat des de sota els porxos del carrer Major, la situacio no em sembla tan greu. Sha parlat dun llarg hivern nuclear, dun retorn a lEdat Mitjana. Els cicles historics tenen aquesta cosa que els fa similars a les persones. Quan algu es fa vell i perd el senderi es diu que torna a la infancia. Quan una etapa historica arriba al seu final es parla de retorn a lEdat Mitjana. Infancia i Edat Mitjana venen a ser, doncs, la mateixa cosa. I ho son per a mi especialment aqui, a Juneda, el poble dels pares, el lloc que mes estimo i que sempre em produeix una fonda sensacio de calma. Recordo les nits dhivern, sovint boiroses, caminant sota els porxos, cap a casa, ben tocades les dotze. La nit i la boira feien que el poble sembles lunic lloc del mon, i magradava aquesta sensacio dEdat Mitjana. Les histories apocaliptiques impressionen poc la gent de poble, perque, que than dexplicar de catastrofes globals quan tu ja passes amb el que et dona lhortet? Dhistories de por nhi ha als pobles, pero son aixo, histories. Nexplicare una que va passar a Juneda, fa molts anys, un dia de tempesta. Resulta que havia mort un vell i, despres del funeral, quan la comitiva va arribar al cementiri, es va girar una tempesta tan violenta que no el van poder enterrar i van haver de deixar el taut al ras. Al vespre, una colla que es reunia al Foment feia barrila sobre lincident i, fatxendes, es desafiaven mutuament a veure qui els tenia mes ben posats danar al cementiri aquella nit de tempesta. Un va ser prou valent i, embolicant-se be la capa, va dir que per demostrar que no feia trampes, deixaria clavada la navalla sobre el taut insepult. I va marxar. I va passar una hora, i dues, i el Foment va tancar, i tothom va tornar cap a casa una mica mosca, pero dient-se que segurament havia fet figa i que, abans dadmetre-ho, se nhavia anat a dormir. Lendema seria la riota del poble. Pero el valent no va passar la nit a casa seva, la va passar al cementiri, mort. Aixi el van trobar en fer-se de dia, al costat del taut. Feia una ganyota despant. Havia clavat la navalla al taut sense adonar-se que, moguda pel vent, un extrem de la capa era sobre la fusta. Aixi, en girar-se per marxar i tenint la capa clavada al taut, va sentir com algu lagafava pel coll. 94

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

Francesc Orteu, Avui, 17 doctubre del 2008 7. Colloca els accents i les diresis que falten en el text. Pero no va ser fins a la decada de 1970 que Nicholas Georgescu-Roegen (19061994) dorigen romanes, pero que va desenvolupar carrera als Estats Units va alertar sobre el fet que leconomia no pot deslligar-se de lentropia, es a dir, de la no-reversibilitat de les transformacions de lenergia i la materia. I es que al final del segle XIX, els economistes classics van destruir la idea que leconomia esta deslligada de la biosfera i, per tant, que no te limits. Daqui ve que Georgescu-Roegen assenyales la impossibilitat dun creixement infinit en un mon amb limits, perque la biosfera te les seves propies regles que no podem canviar. Aquest autor denuncia que el pensament economic occidental (ja sigui el capitalisme o el comunisme) te una concepcio mecanicista que no inclou els factors naturals i, si be es possible conservar lenergia en quantitat, aquesta energia es degrada en qualitat, amb la qual cosa provoca el fenomen de lentropia o desordre progressiu. Georgescu-Roegen empra la metafora de critica al sistema economic actual amb largument que es com estudiar laparell circulatori dun animal sense considerar laparell digestiu. En aquesta visio erronia, com passa a la nostra economia actual, podriem veure que laparell circulatori es un sistema en perpetu moviment i que podem estimular a voluntat. Pero la realitat es que es el sistema digestiu, amb laportacio daliments des de fora, aquell que permet el bon funcionament de laparell circulatori, i aquest esta limitat a la disponibilitat daliments i als propis cicles de la natura. Aixi que la nostra economia depen de recursos naturals de baixa entropia i escassos (hidrocarburs, terres fertils, aigua potable, etc.); la contaminacio i lesgotament son consequencies esperables que no hauriem dexternalitzar com fem actualment, perque llavors incrementem lentropia de lentorn i, per tant, dificultem la propia supervivencia. Evidentment, amb noves tecnologies es poden produir adaptacions mes harmonioses entre la societat humana i la natura. Aprendre a viure amb suficincia [Ecoterra, mar 2009] 8. Posa, si cal, accents i diresis en els textos segents. 1.Quan es va cansar de mirar la televisiO, va recollir tot de roba bruta, la ficA a la rentadora i ho deixa tot llest per al dia segent. Despres puja a la seva cambra i es va despullar parsimoniosament. Un cop nua sacosta a una palangana plena daigua que tenia sobre una taula i en va treure unes peces de roba de la mida dun mocador. Les va escorrer fins a la darrera gota, abans daplicar-se-les a les diferents parts del cos. Pel problema de la menopausa i els trastorns que li produia va anar a veure un metge naturista. Ella seguia al peu de la lletra les seves instruccions, encara que a vegades, com aquella nit, havia deixat de prendre la tisana antinerviosa i shavia saltat el regim vegetaria que ell li havia prescrit. Vctor Mora, La dona dels ulls de pluja 2. Per fora mhavia dadonar que mai no haviem estat felios i que sempre ens vam moure en un ambient terbol, en el qual ens vam complaure perque ens expressavem tal com erem. Havia brollat una flama i ens encaravem ardents, desbordats per una cobejana que ens atreia, que ens fonia, tan dura i exasperada que la mateixa rialla, quan es produia amb espontaneitat, era mes un esclafit erotic que una manifestacio dautentica alegria.

95

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

Text adaptat de Manuel de Pedrolo, Joc brut 9. Posa els 12 accents i la diresi que falten en aquest text: Tot i que la mudana nomes shavia de pujar al primer pis, els tres amics van celebrar que la finca tingues muntacarregues. Despres dun viatge llarg, el cos agraia una mica dexercici fisic que desentumis els musculs, pero passat limpuls inicial, lascensor es tornava imprescindible. Quan obrien les portes del remolc, les campanes de lesglesia de Saint Mdard van tocar les cinc de la tarda. Si volien acabar abans que es fes fosc, haurien danar per feina. Lultima campanada va subratllar encara ms la quietud que els envoltava. Des duna cafeteria que hi havia a laltre canto del carrer va arribar -los el repic dunes boles de billar. Sense dir-sho, tots tres van afigurar-se aquells jugadors com uns aliats seus, indiferents al mon. Toni Punt, Maletes perdudes 10. Posa els accents que falten en el text segent: La localitzacio de larteriosclerosi en les arteries que irriguen el cor dona lloc a la malaltia coronaria, que pot presentar diverses manifestacions. Una de les mes caracteristiques es langina de pit, causada per un sofriment del muscul cardiac per una aportacio de sang insuficient. Una altra manifestacio important de la malaltia coronaria es linfart de miocardi, es a dir, la mort duna part del muscul cardiac a conseqencia duna absencia dirrigacio sanguinia. Aquesta manca de sang es pot produir quan es despren una placa dateroma i sencaixa en una arteria mes petita, de manera que lobstrueix del tot. Extret del llibre 1.000 exercicis per al nivell C

11. Posa els accents i les diresis que falten en el text segent: (Hi ha 20 accents i 2 diresis) Lacte dahir se celebra a la seu de la Reial Academia de les Bones Lletres, al carrer del Bisbe Caador. LInstitut dEstudis Bizantins i Neohellenics homenatjava lescriptora grega Alki Zei, popularissima al seu pais i desconeguda a Catalunya malgrat la publicacio de dos dels seus llibres traduits directament del grec al catala per Anna Maria Casassas. Leditorial Empuries les inclou en la seva colleccio LOdissea de narrativa per a joves. Despres dunes paraules dagraiment als seus amfitrions, Alki Zei escolta, commoguda, el discurs de benvinguda pronunciat per lentusiasta professor Alexis Eudald Sol. Els joves hi eren nombrosos. Xavier Folch, leditor dAlki Zei en catala, explica com descobri, casualment, la versio francesa del llibre de lescriptora El tigre de la vitrina i linteres que suscita la lectura. El llibre evoca el cop feixista del general Metaxs lany 1936 des de loptica duna nena i demostra com un fet semblant pot trasbalsar la vida dels infants i alterar profundament les relacions familiars. La guerra de Petros correspon als quatre anys de guerra, docupacio italoalemanya i de resistencia, consecutius a la dictadura del general Metaxs, que tingue tantes afinitats amb el seu collega Francisco Franco. Teresa Pmies, Avui, 12/6/95 (text adaptat) Extret del llibre 1.000 exercicis per al nivell C

96

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

Ortografia - Tots els temes 1. Omple els buits amb les vocals i consonants que hi falten. a) El van so etre a un csti perqu deien que la seva di ertaci ate tava contra la moral i els bons costums. b) Lestudiant va prometre que al final del qua rimestre tr uria ms bona nota de matemtiques. c) Ens van donar una cal rosa benvinguda al local i a continuaci ens van explicar com funcionava aquell joc da ar amb tota sen illesa i conci i. d) Han de se eccionar aviat un projecte o un altre, per ma uradament encara hi ha molts indeci os que vaci en. e) Les seves propietats no sn ni urbanes ni rurals, sin semi urals. f) Lespia va rdir un pla per apoderar-se de les cassets amb les converses gra ades. g) Quan els dinosaures es van extin ir, lhome encara no havia aparegut sobre la fa de la Terra. h) Ara que el pes dels anys el fan caminar encor at, lavi nyora els temps que podia caminar ben dret. i) Estan en una situaci de perill i minent. j) Tant el go ern francs com lautoritat europea han tro_ at solucions a correcuita sota la pre i dels esdeveniments en lloc de pensar els problemes amb previsi i calma. 2. Omple els buits amb les grafies (una, dues o cap) adequades. a) La cal___a den Miquel, la viem brillar entre els a___ets. b) Ta___ateix, no em sa___ greu quedar-me sense vacances. c) La cerve___a magrada ben fresca. d) Tin___ un pe___igolle___ que se me___tn per tot el cos. e) Rembrandt s un dels reis dels auto___etrats. f) Pateixo un problema a les fo___es na___als. g) Els safare___os pblics daquesta ciutat li confere___en un encant e___ocador. h) Tan___ me fa. i) La solitu___ em tranqui___i___a. 3. Fes el mateix que a lexercici anterior: El castell de Malmercat no samplia a la pantalla amb la __eleritat que ell preveia. Per ms que camina i camina en dire__i a lob__ectiu, lHug sadona que aqu les distncies sn diferents que en els llocs __ivilitzats. I aix que va de pre__a: est en forma. Est ave__at a crrer, a patinar i a fer bicicleta e__ig de la natura, duna natura domesticada, aix s, on hi ha indicadors per orientar-se i on si, per exemple, t una an__ina de pit, pot comptar

97

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

amb algun vianant que el reculli o, si ms no, que el trepi__i. Ara es fa creus de com ha anat a parar a aquest laberint de senders fer__stecs. Sens dubte, fa una estona no sabia el que feia, perqu en el seu estat habitual mai no hauria go__at aventurar-se per aquests boscos. Imma Mons, Una tempesta Morfosintaxi - Larticle: apstrof i contracci 1. Tenint en compte les normes de lapstrof, posa el o l i la o l. ___horari ___olla __ndia ___Ignasi ___institut ___ona ___anormalitat ___ema ___ esnob ___stop ___ianqui ___universitat ___utilitat ___una (hora) ___UNESCO ___OTAN ___hawai ___hall ___UEFA ___univers ___hipdrom ___hoquei ___handbol ___ handicap 2. Fixat en les contraccions i passa al singular aquests sintagmes. a) Per als infermers: _________________________________ Des de les eixides: _________________________________ b) Per a les niques: _________________________________ Cap als carrers: _________________________________ c) Fins als barris: _________________________________ Des de cals Prez: _________________________________ d) Amb els avantatges: _______________________________ Dels handicaps: ________________________________ 3. Consulta la pgina 67 del teu llibre de text i substitueix el lo incorrecte per la soluci adient. a) Una altra vegada em surts amb lo mateix! __________________________________ b) Portim lo de sempre, si us plau. __________________________________ c) Per lo que sembla, avui no vindran pas __________________________________ d) Fes-ho tot lo b que spigues. __________________________________ e) A lo millor guanyem el premi. ________________________________ f) Arribar, lo ms tard, a les vuit del vespre __________________________________ g) Veniu lo ms aviat possible. __________________________________

___ira ___1 ___11 ___ull ___oli ___illa

98

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

h) Aqu tothom va a lo seu. _______________________________ i) No saps lo simptica que era! __________________________________ j) Lo que vrem riure ahir amb en Josep! _____________________________________ 4. Reescriu cada sintagma amb el mot indicat entre parntesis. a) A ca la Teresa (Ramon) b) Per al Jordi (Esteve) c) Cap a la ciutat (hort) d) Per Roma (el Vendrell) e) A la gasolinera (stop) f) Per al cos (avi) g) Cap al novembre (agost) h) Per can Borrell (Edo) i) Per al llegum (amanida) ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________

5. Torna a escriure aquestes frases canviant la paraula remarcada per la que apareix entre parntesis. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Lluny del menjador (habitaci): ______________________________ Alertats pel crit del llop (udol): ______________________________ La veu del comandant (hostessa): ______________________________ Acostumats al dubte (incertesa): ______________________________ Una trucada de lameric (ianqui): ______________________________ Es queixa del cop (lcera): ______________________________ La marca de lesgarrinxada (unglada): ______________________________ La recndita illusi del noi (ntima): ______________________________ Dolgut per la falsedat dell (hipocresia): ______________________________ Anem a la botiga? (hipermercat): ______________________________

Font: Llengua catalana. Nivell 5. Edicions Llber 6. Completa els espais buits amb la preposici i/o larticle adequats. a) Per qu no comprem un nmero ........ ONCE? b) Em ressento de lartrosi a causa ........ humitat. c) Vols venir al partit ........ hoquei sobre gel? d) Tinc un sangtrat ........ ungla del polze. e) Saps qu? Mhe matriculat ........ UOC. f) Aquesta notcia es va publicar ........ Avui. g) Quan treballava ........ ICS plegava ........ una del migdia. h) Les autoritats sanitries van analitzar ........ iogurt causant ........ intoxicaci. i) Fer puzles s ........ hobby del Marc. j) Aviat publicaran ........ 11a edici ........ El senyor dels anells.

99

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

k) Ara visc ........ Hospitalet. Morfosintaxi - El substantiu i ladjectiu 1. Canvia el gnere dels sintagmes segents: a) homes tranquils: _____________________ b) emperador ventrloc: _____________________ c) dona velo: _____________________ d) geleg autodidacte: _____________________ e) estudiant sorolls: _____________________ f) hereu corts: _____________________ g) esposes felices: _____________________ h) escriptor pobre: _____________________ i) opositor apte: _____________________ j) comptable ntegre: _____________________ k) ve valent: _____________________ l) savi boig: _____________________ 2. Canvia el gnere de les frases segents: a) El pags es va comprar una ovella, un ase, una cabra, un cavall i un porc. _______________________________________________________________________ . b) Lexdiputat ha estat rebut com un heroi. _______________________________________________________________________ . c) Lemperador far dactor perqu s tot un artista. ______________________________________________________________________ . d) El gendre del masover s loncle del pediatre. ______________________________________________________________________ . e) El meu amic, que s bileg i fa de professor, t un alumne molt lleig. _______________________________________________________________________ . 3. Fixat en els substantius i posa els articles que falten en les frases segents: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) ______ clera s una malaltia encara estesa. ______ canal de Panam s geoestratgic. No veig el dia en qu veurem _____ fi daquest problema. Aquest estiu acamparem a _____ vall de Camprodon. En cap cas ____ fi justifica els mitjans. Hem de comprar _______ llums per al pis nou. _____ llum del sol s ______ senyal que ha arribat el dia. _____ vocal de la junta va obrir _____ llum de la sala. ______ corrent de _____ Noguera permet baixar-la en rai. El metge fa _____ anlisi per examinar _____ bacteris. ______ espinacs no sn ______ llegums. No tenia prou diners en _____ compte per pagar _____ deute.

100

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

m) ______ dot daquella noia era una casa ______ afores. n) _____ smptomes de _____ sndrome encara es desconeixen. 4. Canvia el nombre dels sintagmes segents: a) context difcil: _____________________ b) jove tena: _____________________ c) programa ambigu: __________________ d) frase ambigua: _____________________ e) collegi mixt: _____________________ f) complexos industrials: _______________ g) edifici annex: _____________________ h) reflexos auditius: ____________________ i) anlisis prudents: ___________________ j) paraigua roig: _____________________

5. Canvia el nombre dels substantius segents: a) el cas: _____________________ b) larrs: _____________________ c) lembars:_____________________ d) el calabs:_____________________ e) el sof: _____________________ f) el desig: _____________________ g) el pas: _____________________ h) els oasis: _____________________ i) els guants: _____________________ j) la cal: _____________________ k) el llapis: _____________________ l) els globus:_____________________ m) els atles: _____________________ n) labs: _____________________ o) laccs: _____________________ p) el mats: _____________________ q) els orangutans: _________________ r) les otitis: _____________________

6. Canvia el nombre dels substantius segents: mans cam carb temena forja prleg calaix ans pas bosc temps text corretja despatx verns tros 101

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

poeta pa geganta mareig aigua pasqua monja

reflex imprs metge boca pua platja taronja

7. Per aclarir el gnere daquests noms, posa-hi davant un/una i, darrere, un adjectiu variable. anlisi: una anlisi molt bona

compte: _____________________________________________________________ llegums: _____________________________________________________________ sndrome: _____________________________________________________________ aroma: ______________________________________________________________ dubte: ______________________________________________________________ pendent: ______________________________________________________________ corrent: ______________________________________________________________ postres: ______________________________________________________________ avantatge: _______________________________________________________________ allau: _______________________________________________________________

102

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

8. Posa el/la o un/una davant daquests noms per tal de definir-ne el significat. a) Vora ____ canal dUrgell, a ____ vall tranquilla, va trencar ____ son una bona estona. b) Es veia ____ resplendor de ben lluny i se sentia ____ pudor de cremat. c) ____ llum que has comprat fa ____ llum taronja. d) No li sentien ___ pols, lhome jeia inconscient sobre ____ pols del cam. . e) Per trobar lavaria de ____ canal, han hagut dobrir ____ vall tot al llarg del carrer. f) La nova periodista ha escrit ____ editorial fora contundent; no sha estat de res. g) ____ pudor irracional no li deixava mostrar la seva excellent obra potica. h) ____ clera dels afectats augmentava, maleen ____ planeta que els havia tocat. 9. Substitueix cada espai buit pel determinant (un/una...) o larticle (el/la...) corresponent. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) ______ fi daquesta campanya s acabar amb la delinqncia. Quan puguis, passam ______ pebre i la sal, si et plau. Ha cobert ______ deute amb un tal contra ______ compte corrent del banc. Hi ha hagut ______ allau de neu que ha cobert tres cases. Per fregar ______ terra farem servir ______ lleixiu. Tanca ______ llum que volem dormir. Amb ______ pendent que hi ha, s natural que caiguin. El rtol marca_____ fi de la carretera. No t ______ costum de rentar-se ______ dents. Els fets reclamen ______ anlisi per part despecialistes. Eixugat _____ front que _____ suor no et deixa veure.

10. Fes el mateix que a lexercici anterior. a) En aquest restaurant fan ______ llegums molt bons. b) Ens ho vam passar b, per feia _____ calor...! c) Abans del tro s'havia fet _____ resplendor gran. d) Era _____ costum dels nostres avantpassats. e) Desprs del segon plat ens van portar _____ postres de molta qualitat. f) No podrs fer les lnies rectes si no utilitzes _____ regle. g) Aquest vi fa _____ aroma...! h) Aquesta habitaci s massa fosca. Hi afegirem _____ llums de paret. i) Agafa _____ full i fes la llista de tot el que necessites. j) Anava distret i va topar amb ____ senyal de circulaci. k) No comprarem res fins que no hgim pagat _____ deute que tenim amb el banc.

103

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

l) Si tens _____ dubte pots comentar-lo amb l'assessor. m) Li van fer _____ anlisi de sang i no lhi van trobar res despecial. n) Aquell dia, justament, estava caient _____ dent de llet a la Mireia. o) Els metges diuen que s _____ sndrome daparici recent en aquestes latituds. p) Als mariners els va caure _____ ncora fora del port. q) No teniu _____ lleixiu amb detergent? r) Obrirem _____ compte corrent per a cada nen. s) Aquests pins estan aix perqu aquest hivern han sofert _____ allau de neu. t) Desprs del mareig em va venir _____ suor que em va recrrer tot el cos. 11. Emplena els espais buits amb la proposta correcta de les que hi ha entre parntesis. a) El dentista colloca dents (postissos / postisses) _________________ b) Se sentien aromes (deliciosos / delicioses) ______________________ c) Era tot ple de resplendors (extraordinaris / extraordinries) ________________ d) A la carretera hi havia senyals (lluminosos / lluminoses) ___________________ e) De calor, mai no nhavia passat (tant / tanta) ____________ f) A l'hort noms hi havia enciams (pansits / pansides) _________________ g) Tu parles de postres (bons / bones) _______________? I ca! h) Per sopar farem llegums (cuits / cuites) _________________ i) Li haurem de fer anlisis (diagnstics / diagnstiques) _______________________ j) Al restaurant avui servien arrs (negre / negra) __________________ k) Dem visitarem (els / les) ___________ afores del poble. l) s un ents en comptes (bancaris / bancries) __________________ m) (El / La) ________________ suor em molesta molt. n) Li va quedar una marca negra (al / a la) ______ front. o) Pagar deutes (endarrerits / endarrerides) ____________________, s el que faig. p) Durant tota la nit ha bufat (un fort / una forta) __________________ mestral. 12. Omple la graella amb les formes de ladjectiu que hi falten. SINGULAR Mascul PLURAL Mascul

Femen trista

Femen baixes

europeus fix falses tendres 104

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

elegant com nua andals dura adverses amena ortodox vasta 13. Omple els buits amb la forma de ladjectiu que calgui. Fixat en lexemple. Quina feina ms _________fcil_________! Hi ha un seient ms _______________________. 3. En Pau no s capa de fer-ho. La Laia no s ____________________ de ferho. 4. He vist un llibre anleg. He vist una revista ______________________. 5. He tingut un dia tranquil. He tingut una tarda ______________________. 6. Eren molt violents, aquells insults. Eren molt _________________, aquelles frases. 7. En Carles s un jove fora prudent. LAnna s una jove fora __________________. 8. Hem trobat un gat salvatge. Hem trobat una cabra __________________. 9. Quin acte ms digne! Quina actuaci ms __________________! 10. El trobo lleig, aquest vestit. La trobo _________________, aquesta brusa. 11. Aquest cam s directe. Aquesta drecera s __________________. 12. Un material masss. Una substncia ____________________. 1. Quin treball ms fcil! 2. Hi ha una butaca ms cmoda.

14. Fes el plural dels adjectius segents: 1. Un jove tena 2. Una jove tena 3. Un programa simptic 4. Una frase ambigua 5. Un home capa 6. Un amic bromista 7. Un soldat bellics 8. Un brou esps 9. Una cosina simptica 10. Una lnia obliqua 11. Una tela rstega 12. Un ritme continu 13. Un cas complex 14. Un personatge boig Uns joves _________________ Unes joves ________________ Uns programes _____________ Unes frases ________________ Uns homes ________________ Uns amics _________________ Uns soldats ________________ Uns brous _________________ Unes cosines _______________ Unes lnies _________________ Unes teles __________________ Uns ritmes __________________ Uns casos __________________ Uns personatges _____________

105

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

15. Una idea boja 16. Un avs oport 17. Un termini fix 18. Un mirall convex 19. Un pagament perpetu 20. Un dia ser

Unes idees _________________ Uns avisos _________________ Uns terminis ________________ Uns miralls _________________ Uns pagaments _____________ Uns dies ___________________

15. Torna a escriure les expressions segents canviant el mot subratllat pel que hi ha entre parntesis. Fes-hi els canvis pertinents. a) b) c) d) e) f) g) h) Una bona biloga (bon) __________________ Els amics comuns (amigues) __________________ Oli bullent (aigua) __________________ Gosses porugues (gos) __________________ Animal ferotge (bstia) __________________ Pas agrest (comarca) __________________ Home covard (dona) __________________ Psol cru (psols) __________________

16. Tenint en compte la terminaci, flexiona totes les formes possibles daquests adjectius. Fixat en lexemple. -S: pals palesa, palesos,paleses_________________________________ abunds_________________________________________________________ escs _________________________________________________________ mests _________________________________________________________ subms _________________________________________________________ -: dol _________________________________________________________ descal _________________________________________________________ velo _________________________________________________________ capa _________________________________________________________ -X: perplex _________________________________________________________ complex_________________________________________________________ moix _________________________________________________________ toix _________________________________________________________ -SC: tosc _________________________________________________________ basc _________________________________________________________ -ST: agrest _________________________________________________________ bixest _________________________________________________________ -IG: mig _________________________________________________________ boig _________________________________________________________ lleig _________________________________________________________ roig _________________________________________________________ -ANT: tibant _________________________________________________________ amargant_________________________________________________________ vibrant_________________________________________________________ -ENT: roent _________________________________________________________ coherent_________________________________________________________ fraudulent _________________________________________________________ 106

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

-[ ]: agre _________________________________________________________ esquerre _________________________________________________________ magre _________________________________________________________ tendre_________________________________________________________ cmode_________________________________________________________ pobre_________________________________________________________ digne_________________________________________________________ lliure ___________________________________________________ 17. Completa els espais buits amb el substantiu o ladjectiu adequat. a) llapis blau b) sabates lletges c) dret com d) psicleg fams e) nvol gris f) llop blanc g) home capa h) cigr cru i) documentaci annexa j) bacall salat k) oli bullent l) home pobre m) gas contaminant n) ase vell o) nenes felices ................................. blaus barret ................................. legislaci ................................. ................................. famosa ciutat ................................. ................................. blanca homes ................................. cigrons ................................. document ................................. ................................. salats aigua ................................. dona ................................. ................................. contaminants ................................. vella nena .................................

18. Omple els buits amb la forma de ladjectiu que calgui. a) comproms possible actitud________________ b) camins parallels vies__________________ c) esperit tranquil conscincia____________ d) acusat innocent acusada_______________ e) home valent dona__________________ f) pas pobre terra__________________ g) personatge digne persona_______________ h) pista vaga indici_________________ i) carrer ample avinguda______________ j) un cor tendre una paraula____________ k) bra esquerre m___________________ l) sof cmode cadira________________ m) treball rude feina_________________ n) remei efica medecina_____________ o) noi feli noia_________________ p) vestits iguals jaquetes______________ q) vestits diferents jaquetes______________ r) vi agre llet__________________ s) mal com malaltia______________ t) un cas anleg una situaci___________

107

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

Morfosintaxi - Els quantitatius 1. Escriu res, cap, gens, gens de als espais buits. a) Ja no ens queda __________ ampolla de vi i no tenim _________ conyac. b) No hi ha ________ per beure? Si demanen _________ ms, ja mho direu. c) De la melmelada de gerds de la tieta, ja no en queda __________ pot. d) De mel, ja no en queda _________ i tampoc ________ rajola de xocolata. e) No tenen __________ dol en aquest bar, i ara un entrep no em ve _________ de gust. f) No tenim __________ al rebost. Si volem ___________, haurem danar a comprar ho. g) No fa __________ de fred i ell no t ___________ de vergonya: no du _________ posat! h) Que than donat __________ per a mi? Si et donessin ___________ notcia, avisam. i) Aquest botiguer que no parla _________ ara mateix no pesa _________; sest ben quiet. j) ________ del que ha sentit no lha convenut: _________ raonam ent no el far canviar didea.

2. Corregeix els quantitatius i els indefinits incorrectes que trobis en aquestes frases. a) Han recorregut tota Catalunya buscant una masia per llogar. _______________________________________________________________________ b) Jo no tinc molta gana. I els dems, volen algo per sopar? _______________________________________________________________________ c) El propi Jordi Pujol va inaugurar lacte. _______________________________________________________________________ d) El seu propi fill condua lambulncia. ______________________________________________________________________ e) A la biblioteca installaran ms llums per millorar la illuminaci de la mateixa. _______________________________________________________________________ f) Entr al despatx i mir tots els racons del mateix. _______________________________________________________________________ g) Diu que ho faran aquesta setmana mateixa _______________________________________________________________________ h) No queda res de pa, per hi ha vries galetes. ________________________________________________________________

108

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

i) Han arribat vrios teixits de colors varis. _______________________________________________________________________ j) Li van fer la cirurgia esttica en ambes mans. _______________________________________________________________________ k) Els convidats portaven sendes flors al trau de lamericana. _______________________________________________________________________ l) Avisa els avis, germans, nebots i dems famlia. _______________________________________________________________________ m) Que vinguin tres nois qualsevols. ______________________________________________________________________ 3. Subratlla la paraula correcta de les dues que tens entre parntesis. a) Tinc (bastanta, bastant) gana. b) No hi ha (prous, prou) alumnes per comenar el curs. c) Menja (massa, masses) dolos. d) La mare i (llurs, els seus) fills van a casa. e) Aquest noi no parla (res, gens). f) T (fora, forces) recursos. g) No s (tan, tant) aplicat com el seu germ. h) No t (moltes, gaires) joguines. i) (Quan, quant) t'ha valgut aquest cotxe? j) Lequip i (els seus, llurs) seguidors van anar a Sussa amb autobs. k) T (bastants, bastantes) ganes danar-hi. l) No t (prou, prous) diners. m) La sopa no li agrada (gens, res). n) No tenia (molta, gaire) gana. o) Es van classificar (fora, forces) atletes catalanes. p) Hi ha posat (massa, masses) bolets. q) s (tan, tant) valus que mai no el fan servir. r) No ens han dit (quan, quant) val el sopar. s) No t (gaires, molts) motius per anar-hi. t) Si no t (molta, gaire) set, que no begui. 4. Relaciona, dacord amb el sentit que expressen, les frases de la columna de lesquerra amb les de la dreta. 1. Sortiu aquesta tarda? 2. Si no pot ser, digueu-mho. 3. Tens notcies seves? 4. No trobo coses del meu gust. 5. Et molesta? 6. No el suporto. 7. No tinc amistats. 8. Et ve de gust? 9. No puc confiar en els altres. a. Que en saps res, de lngels i en Quim? b. No tinc cap amic. c. No confio en ning. d. No magrada res. e. No magrada gens. f. Feu res aquesta tarda? g. Et fa res que segui? h. Vols prendre res? i. Si hi ha cap problema, digueu-mho

109

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

5. Acaba les oracions amb algun daquests sintagmes. daigua, de cals, de cantar, de cervesa, de coses, de problemes, den Llus, els meus fills a) No en s gens, _____________________. b) No en vull cap, _____________________. c) No en tinc prou, ____________________. d) En bec bastant, ____________________. e) No en s res, ______________________. f) En tinc massa, _____________________. g) Ja els conec prou, __________________. h) Nhe aprs fora, ___________________. 6. Escriu en lletres els numerals que hi ha entre parntesis. a) Sabeu quin va ser lany de la picor? Va ser lany _____________________ (1471), en qu a Catalunya, a ms daltres calamitats, hi va haver una terrible plaga de puces. Lany 1971 se nhauria pogut commemorar el ___________________ (500) aniversari per va passar desapercebut. b) T entrades per al concert? Les voldria per a la fila ________ (1) o _________ (2). c) Perdoni, a quin pis viu? Al ______________ (8) ___________ (2a) o al ____________ (5) ______________ (1a)? d) s la __________________ (10a) vegada que hi participa i ha quedat _____________________ (19). Morfosintaxi - Els verbs: temps i modes. Correlacions verbals 1. Completa el quadre seguint lexemple. Parlar Dur Dir Conixer Beure Treure Moures Entendre Riure Parla! No parlis! Parleu! No parleu!

2. Omple cada buit de les ordres segents amb la forma adequada del verb indicat entre parntesis. a) No us _____________________ (beure) tota la llet. b) Vosaltres, __________________ (ajeures) a sobre de la catifa. c) No _____________________ (confondres) dadrea. d) Nens! _____________________ (estar-se) quiets! e) Vosaltres, __________________ (venir) cap aqu, shi est millor.

110

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

f) Toni i Mart, no ______________ (venir) gaire tard. g) Vosts, ____________________ (moures) de lloc, si us plau. h) Vosaltres, __________________ (moures) de lloc, si us plau. i) Jana, _____________________ (romandre) aqu una estoneta. j) Anna i Glria, no ____________ (dur) tants embalums, s dolent per a lesquena. k) Noies, ____________________ (endur-se) ms jerseis, que han dit que far fred! l) Nosaltres, _________________ (aprendre) la ruta, que si no ens perdrem. m) Nens, no us ________________ (prendre) tants caramels, que us faran mal. n) Si volem pau, _______________ (viure) en un poblet apartat. o) Si voleu pau, _______________ (viure) en un poblet apartat. 3. Passa aquestes ordres positives a negatives. Exemple: Tingues pacincia! No tinguis pacincia! a) Beveu molta aigua! ____________________________________________ b) Arriba aviat! ____________________________________________ c) Preneu les regnes! ____________________________________________ d) Estigues alerta! ____________________________________________ e) Creieu-vos-ho tot! ____________________________________________ f) Interromp lassemblea! ____________________________________________ g) Corre, vine, que ja s tard! ___________________________________________ h) Viu com vulguis! ____________________________________________

111

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

4. Tingues en compte els verbs amb formes velaritzades i completa aquesta srie. Fixat en lexemple. Present dindicatiu aparec caic conec crec dec dic escric incloc jec obtinc prenc puc romanc sc trec vinc visc Present de subjuntiu aparegui Imperfet de subjuntiu aparegus

Imperatiu (tu/vosaltres) apareix/apareixeu

______________

______________

____________________

5. Completa els espais buits amb la forma correcta del verb entre parntesis: a) Avui nosaltres _____________ (celebrar) la victria de lequip de bsquet. b) Feia molt de fred i el vent _____________ (bufar) de tramuntana. c) Si no treballen ms, no _____________ (acabar) la feina! d) Cada setmana, en Joan i jo _____________ (menjar) al bar de la Facultat. e) Ja saps com sn: _____________ (comenar) moltes coses i no nacaben cap. f) Quan tots nosaltres ja _____________ (estar) cansats, ens van donar ms feina. g) Si _____________ (buscar) millor, encara trobareu el que heu perdut. h) Aquests nens sempre _____________ (trencar) alguna cosa o altra. i) Maria! _____________ (crrer), _____________ (venir), _____________ (obrir) la porta, si us plau! j) Jo no _____________ (tenir) pressa; quan ell _____________ (venir) latendr. k) 6. Completa aquests textos amb la forma verbal que correspongui del verb que encapala cada pargraf. VIURE. Jo, durant aquests darrers anys de soledat, ________________ situacions de tota mena. Els meus fills voldrien que jo _______________ amb ells, per penso que s millor que ells ____________ aix, independents i lliures.

112

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

ESCRIURE. Si es dons el cas que el meu germ m_______________ una postal, jo tamb nhi ______________ una altra. Per no crec que ell me n________________ mai cap. VOLER. Havem convidat la Teresa a la festa daquest mat, per no ________________ venir. Un altre dia, encara que ella ho ___________, no la hi convidarem. Noms la convidarem si ella ______________ disculpar-se. PODER. Manel, si ______________ venir un moment majudaries a traslladar aquest seient. No s que no __________ carregar-lo jo sol, s que sha de tombar, perqu passi per les portes. Ho he provat i fins ara no __________ de cap manera. SABER. Aquest mat els meus cosins ________________ la notcia de la mort de lavi. Els haurem de trucar, perqu _____________ lhora de lenterrament i perqu ho diguin a la tieta Margarida, no fos cas que no ho ___________. Li ___________ molt de greu que no li ho comuniqussim. TREURE. Aquest mat he demanat al Jordi que es _____________ les mans de les butxaques, per no se les _____________. ENTENDRE. Avui em sembla que els alumnes no ______________ res dall que els he explicat. Perqu ho _______________ millor, dem els passar unes diapositives. Si amb tot aix no ho __________________, buscaria la manera de portar-los al Museu de la Cincia, perqu ho vegin de forma ms real. CAURE. Vam posar una barana, perqu lvia no ___________, per no ha servit de res: aquest mat ________________ escales avall duna relliscada. Ja no sabem qu fer, perqu no ______________ ms vegades. NIXER. Aquest mat ________________ tres gatets. Abans que ______________ hem avisat els teus pares perqu vinguessin a veure-ho, per no ha pogut ser. Ja els avisarem una altra vegada quan ____________ els xais. ANAR. Mireia, encara no ten _______________, que s dhora. I a ms, si te n_______________ ara, no podries veure la novella de la tele. Ja te n______________ quan sacabi. ESTAR. Si jo no ________________ tan cansat, us acompanyaria ara mateix. Espereu una estona fins que ________________ ms refet i de seguida _____________ per vosaltres. PROMETRE. El mes passat vosaltres ens haveu _______________ que vindreu un dia a casa nostra. Aniria b que no ens ________________ res ms, si no sou capaos de complir les promeses. 7. Omple els buits amb les formes adequades dels verbs saber i caber. Si ell hagus __________ que no volien que hi ____________, ja no hi hauria anat. s millor ______________-ho abans, per no passar una mala estona. Si jo no _____________ aqu, feu-me lloc que _____________-hi tots, encara que estiguem ms estrets, xalarem ms. Va, ara que ja hi has ____________, no et queixis ms!

113

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

8. Omple cada buit amb la forma verbal adequada del verb indicat entre parntesis. a) Volem que vosaltres _____________ (venir) a sopar a casa. b) Si ells _____________ (viure) a la nostra ciutat, els veurem ms sovint. c) La Maria mha dit que et _____________ (donar) aix. d) Si jo _____________ (saber) on trobar-la, laniria a buscar. e) Quan jo _____________ (saber) on trobar-la, lanir a buscar. f) _____________ (venir) vosaltres, que comena a ploure! g) Vosaltres, _____________ (creure)-vos-ho tot! h) Si vosaltres _____________ (ser) ms educats, us haurien saludat. i) _____________ (riure), tu, tan com vulguis. Aix, s, _____________ (riure) vosaltres tots plegats! j) No conv que en Joan ens _____________ (reconixer).

9. Completa les frases segents amb la forma corresponent del verb que hi ha indicat. a) Si mhagussiu dit que veneu, us _______________ (reservar) un lloc a taula. b) En cas que sorts dhora de la feina, _______________ (anar) a fer una copa plegats. c) Posat que aquest diumenge fes bo, _______________ (poder) anar a la platja. d) Hauria vingut abans si _______________ (dir) que us faltava ajuda. e) Quina hora _______________ (ser)? Doncs ja _______________ ser ben b les tres. f) Se naniria amb ell de viatge, si li ho _______________ (demanar). g) Si van canviar de classe, s que no hi _______________ (cabre) perqu eren molts. h) No mhauria esperat tanta estona si _______________ (dir) que no hi havia classe. i) Li deixo el cotxe si mel _______________ i lhi deixar sempre que mel _______________ (demanar). j) Si el fams davanter _______________ (reaparixer) en el partit de dem, la victria estaria assegurada. k) LEsteve esperava que li _______________ (agrair) el seu gest. l) Si _______________ (poder), li transmetria la noticia per internet. m) Si us falta gent per completar la llista, _______________ hi (incloure) la meva germana. n) Podries guanyar tots els rivals si _______________ (crrer) una mica ms.

114

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

10. Fes el mateix que a lexercici anterior. a) No (resoldre) _______________ els problemes vosaltres, perqu, si no, els vostres fills no aprendran a espavilar-se. b) En Jofre no vol sortir fins que es (pondre) _______________ el sol, perqu t una malaltia a la pell. c) Ara ja ho (entendre) _______________, per no s si ho s explicar. d) No puc esperar que et portin el gelat, si no vull que es (fondre) _______________ el meu. e) Fa un mes el govern ja (respondre) _______________ la pregunta que li han tornat a adrear. f) Ens agradaria que vosaltres ens (comprendre) _______________ una mica quan us diem que volem anar a ballar a la platja. g) Han llanat moltes calmnies sobre la nostra empresa. (respondre, nosaltres) _______________ com es mereixen, amb una denncia. h) No s veritat que ahir jo (confondre) _______________ el teu germ amb el gos. i) Si em permet un suggeriment, (prendre) _______________ aix una mica fred. j) Quan (caldre) _______________ et portar les coses a casa. k) Qu (pretendre, vosaltres) _______________? Ho deixem estar? l) Si sabssiu com funciona lassecadora, no caldria que (estendre) _______________ la roba. m) Quan estiguin distrets, (prendre, vosaltres) _______________-los la pilota! n) Quan us avisin, (estar) _______________ tranquils. o) No em crec que vosaltres (estar) _______________ exempts de fer la prova. p) No magrada que (tenir, vosaltres) _______________ tants miraments. q) Nois, (tenir) _______________ una mica de pacincia. r) Maria i Eduard, no (venir) _______________ abans de les deu, que encara dormim. s) (venir, vosaltres) _______________ tan aviat com pugueu. t) No s veritat que nosaltres encara no (tenir) _______________ les entrades. u) Nena, no t(estar) _______________ tan quieta, que tothom balla! v) Si vost vol, (venir) _______________ al cap de mitja hora. w) Nil, (venir) _______________ de pressa, que encara podrs aconseguir un autgraf! x) Quan (tenir) _______________ divuit anys ja podreu conduir. y) No magradaria que nosaltres (estar) _______________ poc considerats en el grup de treball. z) Si tu (venir) _______________ a veurens, veuries que el paisatge que ens envolta s com el parads. aa) Et van dir que (treure) _______________ el cotxe del garatge a primera hora. bb) La conec des de fa temps, per no sabia que tu tamb la (conixer) _______________. cc) Aleshores, a Europa, les llenges romniques s(estendre) _______________ en un territori ms gran que lactual. dd) No s cert que el que ha comprat la Gemma (valer) _______________ molt ms que el que portaran els teus amics.

115

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

11. Escriu linfinitiu, el gerundi i el participi que corresponguin a aquestes formes verbals. rebatia trasmetem incorreu reflectia romanien 12. Fes el mateix que a lexercici anterior. infinitiu absolgui remetem caigui aparegui rigureu prendria clogueu naixers vencien molgurem 13. Completa els espais buits amb la forma verbal adequada. a) Finalment, el jurat popular ha .................................... (absoldre) lacusat. b) La presidenta ha .................................... (cloure) lacte amb unes paraules. c) El Gens ha .................................... (compondre) una nova can. d) Encara no has .................................... (coure) els cigrons? e) La modista mha .................................. (estrnyer) els pantalons. f) Mhe .................................... (confondre) de clau. g) El gos sha .................................... (ajeure) a lombra. h) Hi han .................................. (incloure) lIVA? i) La seva estada a lfrica lha .................................. (influir) molt. j) Una trucada de telfon ha .................................. (interrompre) la conversa. 14. Completa els espais buits amb la forma verbal adequada. a) Treballant i ........................... (viure) a la mateixa ciutat, deus estalviar fora. b) Tot el mat ha estat ........................... (percebre) la mateixa estranya sensaci de perill. c) Les pluges daquests dies estan ........................... (contradir) les previsions. d) Les teves paraules continuen ........................... (reflectir) certa agressivitat. e) Davant la manca de proves, el jutge va acabar ........................... (absoldre) lacusat. f) Mentre la carn es va ........................... (coure), far lamanida. g) Si em continueu ........................... (interrompre) no acabarem mai. h) Amb aquesta calor, la neu sest ........................... (fondre). i) Malgrat el fracs de lexperiment, continua ........................... (pretendre) patentar linvent. j) Quan em vas trucar, estava ........................... (treure) la pols. gerundi participi

116

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

15. Corregeix les frases incorrectes que hi hagi. a) Llegeix una novella agradant-li molt. b) Sha fet un nom collaborant amb la revista Llegeix. c) Va deixar els estudis, disgustant els seus pares. d) Anant a lescola, el van atropellar, causant-li moltes ferides. e) Li va tocar la grossa de Nadal, convertint-se en milionari. 16. Omple cada buit amb la forma adequada del verb indicat entre parntesis. a) Noies, no la ........................ (distreure) ara, que est ........................ (dur) el programa. b) Si no ............................ (conixer) b la regi, ms val que et .......................... (donar) un plnol, perqu si no, et ........................... (perdre). c) Si els .......................... (interrompre), us ........................... (garantir) que avui no acaben. d) Es ........................ (ressentir) de lesquena i ............................. (pressentir) que plour. e) La lluna .......................... (lluir) en un cel sense nvols i es ............................... (reflectir) sobre el mar, reflex tan sols ................................... (interrompre) per les onades. f) En Pau avui ......................... (lluir) el seu fill per tota lempresa; si us plau: no el ............................ (decebre) i .............................(dir) alguna cosa afalagadora del nen. g) No marxeu, ............................ (romandre) aqu i .......................... (asseures) una estona. h) ........................... -ho (resoldre) nosaltres i ............................... -ho (treures) de sobre. i) Si ell ........................ (ser) ms rpid, ................................ (resoldre) lenigma abans. j) Mart i Joel, ............................ (treure) els trastos del sof i .............................-hi (ajeures). k) Noies, si ............................. (veure) que de moment jo no hi .............................. (cabre), .................................(dur) un seient i ..................................(dir) on mhaig de posar. l) Li han ..................... (rebatre) tot el que ha dit, no li han ................................(admetre) res! m) ............................. (encendre) el foc de la llar, que es vagi fent brasa per cuinar.

117

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

n) Les mesures que la comissi ha ......................... (prendre) no semblen les ms oportunes. o) La calor va provocar que els productes lactis es ....................................... (corrompre). p) Grcies a la seva recerca tena han anat ...................................(aparixer) els documents. q) Si lempresa hagus tingut pressupost, ................................... (difondre) publicitat pel barri. r) Si vosaltres ...................................... (voler), anirem a fer una ruta pel Pirineu aquest estiu. 17. Completa la frase b) de manera que signifiqui exactament el mateix que la frase a) o b de manera que noms vari el significat a causa dalgun element explcit de la frase b). Fixa-thi: Exemple: a) Potser mhe equivocat prenent aquesta decisi. b) s possible que __mhagi equivocat__ prenent aquesta decisi.

1. 2. 3.

4. 5.

6. 7. 8.

a) Si vau dir el secret, el vau comprometre. b) Si hagussiu dit el secret, ___________________________ . a) s important estendre b la roba. b) Cal que tots nosaltres ___________________________ b la roba. a) Possiblement els fogons comencen a cremar malament, i per aix caldria canviar-los. b) Pot ser que els fogons ___________________________ a cremar malament, fet que comportaria que ___________________________ canviar -los. a) Em va dir: Treu la brossa tu! b) Em va dir que ___________________________ la brossa jo. a) Actualment, el nou model no inclou cap prestaci nova. b) Abans, el nou model no ___________________________ cap prestaci nova, per es preveu que ___________________________ alguna ms endavant. a) Quan pugueu, feu-ho. b) Ens va dir que quan __________________________, ho_____________ a) Heu de transmetre un missatge positiu. b) Vull que _____________________ un missatge positiu. a) Has destudiar una miqueta ms. b) Cal que __________________________ una miqueta ms.

18. Completa les frases segents amb la forma corresponent del verb que hi ha indicat. a) Si mhagussiu dit que veneu, us _______________ (reservar) un lloc a taula. b) En cas que sorts dhora de la feina, _______________ (anar) a fer una copa plegats. c) Posat que aquest diumenge fes bo, _______________ (poder) anar a la platja.

118

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

d) Hauria vingut abans si _______________ (dir) que us faltava ajuda. e) Se naniria amb ell de viatge, si li ho _______________ (demanar). f) Si van canviar de classe, s que no hi _______________ (cabre) perqu eren molts. g) No mhauria esperat tanta estona si _______________ (dir) que no hi havia classe. h) Li deixo el cotxe si mel _______________ i lhi deixar sempre que mel_______________ (demanar). i) Abans, ells sempre es ________________ (trobar) a la reuni del sector. j) Ens agradaria que tu ens _______________ (fer) aquest encrrec. k) Jo els _______________ (conixer) des que vaig entrar a treballar a lempresa. l) Vull que la Maria _______________ (escriure) als clients morosos. m) Mhan _______________ (oferir) una feina ben pagada. n) No _______________ (recollir) els documents fins que tho digui. o) Fa dos mesos que est ______________ (viure) dels diners de latur. p) Ens agradaria que tu ens _______________ (fer) ms cas. q) Ens ha _______________ (saber) molt de greu. r) Cal que tu _______________ (cosir) el vestit verd. s) Apaga el foc que el caf ja _______________ (bullir). t) Ells han _______________ (obrir) la porta. 19. Completa els espais buits amb la forma verbal adequada. a) Segur que si lacusat ........................................ (reconixer) la seva culpabilitat, el jurat seria indulgent. b) Si mhaguessis dit que hi havia vaga de trens, ........................................ (agafar) lautobs. c) Si no ........................................ (prendre) la bufanda, segur que us haureu pelat de fred. d) Si us telefona, ..........................-li (dir) que sigui puntual. e) No us ho .......................... (creure) pas! f) Quan us facin la foto .......................... (riure) una mica. g) Aquest mat totes les televisions han .......................... (emetre) el reportatge. h) Finalment, linvestigador ha .......................... (resoldre) les incgnites del cas. i) No s gens ploranera, per conixer com es viu als carrers de Managua lha .......................... (commoure). j) Noms els exiliats saben el que han .......................... (sofrir) durant tants anys. k) Tot i que el sindicat va desmentir ahir la notcia de la prxima vaga de pilots, aquest mat lhan .......................... (difondre) en alguns mitjans de comunicaci.

119

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

l) No han .......................... (saber) qu respondre.

20. Escriu en els espais en blanc la forma verbal ms adequada. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) La Maria vol que jo (beure) ....................... com una granota. Si no (beure) .................... tant de vodka, no aniries tant de tort. Ens han demanat que (moure, nosaltres) ......................... totes les cadires. Si no us (moure) .................... sense parar hi hauria ms silenci. Vull que (escriure, vosaltres) ...................... un annim al Miquel. Ha deixat que el tall es (coure) ...................... ms del compte. Si jo (deure) .................... tants diners, fugiria a Burkina Faso. Em va doldre que no sho (creure, elles) ...................... . Ens va recomanar que (vendre) ......................... tota la vaixella. Digues als nens que (treure) ....................... els peus de sobre la taula. Aniria b que a les vuit (estar) ..................... tot al seu lloc. Quan (poder) ........................., ensenyam els llibres que thas comprat. Ens va exigir que (dur, nosaltres) ................... unes ulleres negres. Volem que (venir, vosaltres) .................... a veure la pellcula de qu us hem parlat. o) Vull que ho (tenir, tu) ..................... a punt abans de lany 2023. p) Si no (voler, vosaltres) ...................... trobar una casa tan a mida, ja fa temps que viureu a Barcelona. 21. Completa la frase B de manera que signifiqui el mateix que la frase A. 1. A. s important treure les bicicletes al carrer i que al barri hi hagi fora espai per aparcar-les. B. Cal que nosaltres _____________________les bicicletes i que al barri hi hagi prou aparcaments per a les bicicletes. 2. A. Larticle, pot ser que lhagin acabat abans desmorzar perqu normalment comencen a treballar dhora. B. ________ haver acabat larticle abans desmorzar perqu normalment comencen a treballar dhora. 3. A. Jo no podr anar a lassemblea. Caldr que hi vagis tu. B. Jo no podr anar a lassemblea. ______________tu. 4. A. Sents la msica? Probablement s el grup que est assajant per a aquesta nit. B. Sents la msica? ______ser el grup que est assajant per a aquesta nit. 5. A. Ha demanat que li posessin una barana a lescala que puja a la terrassa B. _____________________ una barana a lescala que puja a la terrassa.

120

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

6. A. Va comenar a ploure just quan sortem de treballar B. _______________ a ploure just quan sortem de treballar. 7. A. Sestima ms agafar el tren per anar a treballar que haver daparcar el cotxe. B. _____________________el tren per anar a treballar que haver daparcar el cotxe 8. A. El Joan Manuel Serrat va cantar dues vegades Mediterraneo perqu el pblic li ho va demanar. B. El Joan Manuel Serrat ______________Mediterraneo perqu el pblic li ho va demanar. 9. A. Shan de llegir b les instruccions per installar la TDT. B. _________________llegeixis b les instruccions per installar la TDT. 10. A. Ho hem de voler fer ; si no, no ho aconseguirem mai. B. Caldria que ________________ fer; si no, no ho aconseguirem mai.

Morfosintaxi - Les preposicions 1. Completa les frases segents amb la preposici a + article o noms amb larticle. a) Va aixecar la m per cridar ______ taxista. b) El pblic assistent va aplaudir ______ conferenciant ms de deu minuts. c) Jordi, porta el document ______ cap del servei, si us plau. d) La nova reglamentaci afavoreix ______ funcionaris. e) He de preguntar ______ responsable si cal que fem ms fotocpies. f) Espereu-me un moment que vull saludar ______ ponent. 2. Completa aquestes frases tenint en compte les normes de canvi i caiguda de preposicions. a) Cal insistir ............. el compliment de la normativa. Cal insistir ............. fer complir la normativa. Cal insistir ............ es compleixi la normativa. b) No dubtava ........... lxit de loperaci. No dubtava ........... considerar un xit loperaci. No dubtava ........... loperaci fos un xit. c) Lautor savenia ............... introduir esmenes a lobra. Lautor savenia ............... sintrodussin esmenes a lobra. Lautor savenia ............... la introducci desmenes a lobra. d) Vs amb compte ...............els mosquits, quan vagis de viatge. Vs amb compte .............. no et piquin els mosquits, quan vagis de viatge. Vs amb compte ............... no anar a zones on hi hagi molts mosquits, quan vagis de viatge.

121

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

3. Omple els buits de les oracions segents amb a, en, de, amb o que. a) Confiava .............. aquell tipus dembalatge resistiria prou. b) Tenia inters ............... observar-lo ms atentament. c) Desprs .............. tractem dels tipus de peres, parlarem ............... llurs propietats. d) Estaven dacord ............... construir un pont damunt del riu. e) Van tancar les persianes a fi ................no entrs la llum. f) Confiava ............... tenir els resultats a temps. g) Es van entossudir ................ introduir una nova clusula en el contracte. h) Han passat fora anys des ................ van comenar les emissions a TV3. i) Sempre pensava ................ renovar les existncies. j) Lescaldat consisteix ................ posar les hortalisses en aigua bullent durant dos minuts. k) En el cas ............. trigui .............. arribar, comenceu. l) La propaganda ha destar a punt abans ............... obrin les botigues. m) Traduiria els textos a condici ................ li facilitessin un bon diccionari. n) Es complaa ................ la contemplaci del quadre de Renoir. o) Molts diputats es van abstenir ................ votar. p) Cal recordar-se ............... apagar els fars del cotxe. q) Mentre els bombers safanyaven ........ apagar les flames del sud, el foc sestenia pel nord. r) Tenia inters ................ observar el dossier ms atentament. Van quedar ................ continuar la sessi a la tarda. s) Confio ................ solucionarem aquest problema ben aviat. t) Madono ................ tot ha canviat molt de pressa. u) Fa temps que penso ................ collaborar amb aquesta ONG. v) En Ral es penedir ................ haver pres aquesta decisi. w) Abans ................ continus la prova, repassa el que ja has fet.

122

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

4. Omple els buits amb les preposicions que tens a continuaci. cap / cap a Volem anar ________ Andorra. Si vols anar a la biblioteca has danar___________ all. No sabia com anar ____________ aquella platja. Seu ms____________ lesquerra i veurs millor la pellcula. fins / fins a (fes la contracci amb larticle quan calgui) No calia pujar _____________ el cim. Podem anar _______________ aquella masia? Ens haurem desperar _____________ la tardor. Caldr esperar _____________ el 25 de setembre. com / com a 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Hi ha assistit _____________ director del Departament. _____________ exalumna, va rebre una invitaci. Es porten _____________ gat i gos. Tothom deia que era tan bo ______el seu germ. Sestimaven _____________ germans, per no ho eren. Per tots s reconegut _____________ el capdavanter del grup. La premsa el presentava _____________ un salvador providencial.

a/en/amb 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Vol que deixem els treballs ______ aquell prestatge. La reuni es va fer ________ una aula de lescola . La Gina viu ________ Hamburg ________ el seu avi Les obres de pavimentaci sacabaran _________ un mes. Sempre pensa ______ la manera de ser ms efica. La Maria es va llicenciar _______ histria. Prefereixo venir ______ autobs.

5. Omple els buits amb una preposici, un article i una preposici, o res. a) Viuen ......... un casalot rnec ........... que els van fer fora ............. pis. b) T dues camises ........... quadres i una ............. ratlles. c) Aquesta sala fa olor ........... resclosit des ........... que ens en vam anar ........... any passat. d) El gelat t gust ............ llimona i sadiu fora .......... la xocolata; no hi ha res ........... dir! 123

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

e) ......... arribar al cim veurem un cel pur i ser, per ens nanirem abans .......... que plogui. f) Hi aniran ............ bicicleta. g) Viuen ........... Alacant, ........... un poble ........... interior. h) Tothom calla.......... entrar la directora, nhi ha prou .......... aix! i) El veredicte s just ........ tothom. j) Hem quedat dem .......... la tarda .......... fer deures; no nhi ha prou .......... anar a classe. k) Consulten els dubtes ......... el diccionari i sadonen .......... que els va fora b. l) Les maduixes les he comprades ............. nens i les cerveses ................. nosaltres m) Sentossudeixen .......... continuar barallats, no savenen .............. fer les paus. n) Aquell gos noms obea .......... fill petit de la casa, per tenien inters .......... conservar-lo. o) Des ....... que ell ha vingut, tot va millor; sav ........ tothom i t inters ........ que tot vagi b p) Avui, ......... forn, han fet coques ........... vens del carrer. q) ......... 1968 va haver-hi una revolta estudiantil ............. carrers de Pars. r) Es complauen ........... convidar-vos al casament, que tindr lloc .......... una masia dOlot. s) Des .......... que hem format el grup, ja hem fet dues excursions ......... Collserola. t) Abans ........... que acabi la setmana, cal avisar ............ vens ........... que vindran ........... fer la revisi .......... gas .......... dilluns vinent .......... mat, a fi ......... que tothom ho spiga. 6. Completa, si cal, les frases segents amb les preposicions i els articles necessaris. a) Li van preguntar en qu es basava la tcnica del tir amb arc i ella els va dir que es basava ____ tenir un bon pols. b) La secretria va esperar ________ turistes que havien darribar amb lavi de les set.

124

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

c) En Jaume, que sempre sadona de tot, aquella vegada no es va adonar ____ que li havien ratllat el cap del cotxe. d) A tu et correspon de llegir les conclusions de les jornades desprs ____ el senyor Andreu hagi llegit la seva comunicaci. e) I tu, que penses en tot, no vas pensar ____ tancar laixeta dentrada daigua de la casa? f) Pel meu aniversari convidar tamb ________ amics de la meva germana. g) Jo ja no s de qu estic segur; per tant, estic ben segur ____ que tinc molts dubtes. h) Lvia no sentossudeix mai en res, per ahir es va entossudir ____ menjar xocolata. i) Lequip de professors va aprovar ________ alumnes que no havien t reballat gaire. j) Lempresa ha acomiadat ________ treballadors que arribaven tard a la feina. k) Vam consolar ________ noia que no havia guanyat cap premi. l) Ja no ha plogut ms des _____ que hi va haver aquelles pluges tan fortes de la tardor. m) A lascensor vam saludar ________ vens nous de lescala. n) Estic dacord amb vosts en el text del contracte, per no puc estar gens dacord ____ que sigui temporal. o) Diumenge passat vaig anar a visitar ________ oncle que estava operat de cataractes. p) Si no et conformes amb el sou, conformat almenys ____ treballar sense torns variables. q) Aquest estiu hem acompanyat ________ parents per tot Catalunya. r) Hauries dentrar tota la roba eixuta del terrat abans _____ que no plogui. s) Vs amb compte _____ dir-li res ofensiu, que t males puces, el meu germ! t) El meu marit va baixar del cotxe i va atendre ________ persona accidentada. u) Fa uns dies en Carles parlava _____ que es vendria la casa i se naniria a lestranger. v) Si no subscrius aquestes plisses, texposes ____ no cobrar, en cas daccident. w) No hi ha res _____ fer, amb aquest noi. Des _____ va canviar descola no estudia gens.

125

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

x) Els vens tenien molt dinters _____ veure les innovacions del nostre pis. 7. Completa, si cal, els espais buits amb la preposici adequada. a) Al final, vaig renunciar ............. que es posessin dacord. b) Tot i que s una persona segura della mateixa, va vacillar ............. la resposta. c) Malgrat les nostres recomanacions, es va entossudir ............. anar a Pars. Morfositanxi - Les conjuncions i els elements denlla 1. Completa els espais buits amb perqu, per qu o doncs. a) Han vingut ................... els venia de gust veuret. b) Han vingut ................... els solucionis el problema. c) Que plou molt? ................... millor que avui ens quedem a casa. d) Encara no sap ..................... sho ha pres malament. e) Ha obert la finestra .................... feia olor de resclosit. f) Ha obert la finestra .................... hi entrs la fresca. g) Tenia ganes de saber el ................... de tot plegat. h) Diu que dilluns s festa! .................... tenim tres dies!

2. Completa els espais segents amb sin, si no, perqu, per qu, doncs, tanmateix, posat que o com que. a) ...................... us agrada el llibre que us proposo ..................... el trobeu massa llarg, ....................no en proposeu un vosaltres? b) No mha volgut dir ...................... se nhavia anat. Vull saber el .................. de tot aix. c) No vindr avui, ................... dem. d) Eren fora gent i..................... no van fer lexcursi. e) No cal que vinguis ................. et ve de gust ................... la reuni no s gaire important.

126

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

f) Ha arribat tard .............. el tren ha vingut amb retard. ................ , ja seria a casa fa estona. g) ......................... la professora sha fet un esquin, aquesta setmana far classe lAlbert. 3. Tria lopci correcta: a) (Com que / Posat que) encara no han acabat el treball, faran hores extres per ferlo. b) (Com que / Posat que) encara no hagin acabat el treball, faran hores extres per ferlo. c) Els nois van al cine (perqu / doncs) fan una pellcula que els agrada molt. d) Cal que revisis b la redacci. (si no / sin) et descuidars algun accent i s una pena! e) Van descobrir el motiu (perqu / per qu) es concedien tantes llicncies dobres. f) No vindr avui, (si no / sin) dem passat, (perqu / doncs) no es troba b. g) Encara no saben (per qu / perqu) no els renovaran el contracte. h) Obrirem laula a les nou (per qu / perqu) no us hgiu desperar a fora. i) Magradaria que mexpliquessin (per qu / perqu) no deixen entrar en aquest parc. j) No li han dit la veritat (per qu / perqu) no sespanti. k) Fan un reportatge del personatge (perqu / doncs) ha estat molt rellevant per al pas. l) Han tallat el carrer? (perqu / doncs) haurem de deixar el cotxe a laparcament. m) No entenen el (per qu / perqu) de la seva actuaci tan incomprensible. n) Han de complir amb el que sha pactat, (sin / si no), ja no ens en refiarem ms. o) Al final el viatge daquest estiu no ser a Egipte, (sin / si no) a Crocia. p) Donem el sopar a les criatures; (sin / si no), tindran son i no menjaran res. q) Esteu gaire cansats? No? (perqu / doncs) podem anar dexcursi. 4. Posa la forma que consideris ms adequada dacord amb la normativa. a) No em deixis aix ...................... et va b. (si no / sin) b) Elles sempre mestan preguntant ...................... faig aquests comentaris. ( perqu / per qu) c) ........................... encara no ho dominen, hauran de fer un altre curset. (com que / posat que) d) ........................... faci bon temps, anirem a la platja. (com que / posat que) e) Ens ho van comentar ....................... en tragussim profit. (perqu / per qu) f) Aix ens ho haurem de mirar amb molta calma. ...................., no en traurem laigua clara. (si no / sin) g) ...................... serveix, lesquema que has fet? (per a qu / per qu) h) Aquelles persones sempre volen saber els motius ..................... fem les coses. (per qu / perqu) i) No vol saber ....................... ens hem presentat a casa seva. (per qu / perqu) j) No has de fer cap treball ms ....................... amb el que has fet ja nhi ha prou. (doncs / perqu) k) No hem trobat cap dels catorze llibre que ens vas recomanar,.......................... uns altres que ens han fet ms el pes. (si no / sin)

127

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

l) Va estar estudiant una bona temporada el ..................... del seu comportament. (per qu / perqu) m) .......................... nevi, anirem a esquiar uns dies. (posat que / com que) n) .......................... no ho voldr fer, haurem delaborar una altra estratgia. ( posat que / com que) o) Haurem de plantejar-nos una altra opci ........................ vnen. (si no / sin) p) Es prega ..................... deixin la roba sobre el sof. ( / que) q) Et regalar aquest diccionari ..................... et puguis preparar millor. (perqu / per qu) r) Ho han estat preparant amb molta cura; ..................., hauria quedat molt malament. (si no / sin) 5. Omple els espais en blanc amb perqu, per qu o per a qu. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Mheu de dir ......................... no us agrada el cant gregori. Tho portar dem ...................... tho mengis. Vam tornar molt dhora........................ lendem havem de matinar. No ens va dir ......................... ens necessitaven. ......................... es trobava b, va marxar. Ella vol saber el ......................... daquesta decisi tan inoportuna. ......................... tens tanta pressa, Antoni? Aquelles eren les candidates ...................... havia apostat. Vol saber ......................... has portat aix. Explicam ........................ ho dius.

6. Tria la forma ms adequada: a) No vol dir-te ...................... (perqu / per qu) no vol fer la vertical sobre la taula. b) No agafis aquesta jaqueta tan vella, ...................... (si no / sin) la que et vaig regalar laltre dia. c) Hauries de sortir cap a la feina. ....................... (si no / sin), fars tard. d) No cal que vinguis ....................... (si no / sin) en tens ganes. e) Ens ho va comentar .......................... (perqu / per qu) pogussim fer la comanda. f) Hauries danar tirant cap a casa ..................... (doncs / perqu) plour i et mullars. g) .......................... (posat que / com que) fa bon temps anirem a la platja. h) Volia saber les causes ...................... (perqu / per qu) havia vingut. i) Es prega ........................ ( / que) ens facin arribar els documents al ms aviat possible. j) ......................... (per a qu / perqu / per qu) has portat tota aquesta paperassa? k) Ning no sabia ...................... (perqu / per qu / per a qu) servia aquell aparell tan estrany. l) No cantis tan fort, .................. (doncs / que) despertars la teva germana. 7. Fes el mateix que a lexercici anterior. a) Explicam _____________ (per qu/ per a qu) fars servir aquesta andrmina. b) No noms van comprar els productes doferta, _____________ (sin / si no) que tamb van acabar comprant daltres coses que no necessitaven.

128

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

c) _____________ (sin / si no) vigiles, caurs i et fars mal! d) Sollicito _____________ ( / que) em concediu la beca per al curs dangls daquest estiu. e) Aquesta nit no podr venir a la revetlla, _____________ (perqu /doncs) tinc molta feina per fer. 8. Completa els espais buits amb les conjuncions adequades. a) Aquesta nit volem sopar fora, per ........................ (com que / posat que) la cangur no podr venir ens quedarem a casa. b) Segur que ........................ (sin / si no) paguem els rebuts pendents ens tallaran el corrent. c) No entenc ........................ (perqu / per qu) thi entossudeixes tant. d) Posa una falca a la porta ........................ (perqu / per a qu) no es tanqui amb el vent. e) No fumis tant ........................ (perqu / doncs) el tabac s nociu per a la salut. f) Explicam ........................ (per qu/ per a qu) fars servir aquest trasto.

Morfosintaxi - Funcions sintctiques 1. Identifica la funci sintctica dels elements que apareixen en negreta: a) Va portar els nens a lescola. b) Dna aix al conserge. c) Fes el que vulguis, per a mi no memboliquis. d) Jo volia saltar per la finestra. e) Trucar a les teves germanes quan hagi acabat aquesta feina. f) s una estratgia que no t cap sentit. g) El noi sacsej amb fora el cap. h) Texplicar el que va passar amb tots els detalls. i) Va demanar una beca al ministeri. j) s el metge que et va atendre. k) Va agafar unes pedres que va trobar pel carrer. l) No volia que fssim aix. m) Dna la benvinguda als convidats. n) No s tan fcil com semblava. o) Portar les jaquetes a les alumnes. p) No sabem quan arribaran. q) He de fer saber a la Joana que no vindrem. r) Hem dajudar en Pere.

129

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

2. Identifica la funci sintctica dels elements que apareixen en negreta: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) Ella va deixar la jaqueta a larmari de color verd. En Joan va donar menjar al carnisser. Robava pastanagues al mercat. Es va prendre el caf amb llet assegut en un tamboret que hi havia al mig de landana de lestaci de Sants. LAssociaci dAmics de lEscarabat Domstic ha decidit que no assistir a cap altra reuni convocada pel govern. No s la persona ms adequada per fer aquesta feina. Els ms grans escaladors de la Terra shan enfilat alguna vegada a una cadira. Va arribar tard a la presentaci del projecte. Lhome clavava cops als qui formaven el cercle. Jo volia saltar per la finestra. Trucar a les teves germanes quan hagi acabat aquesta feina. Sembla difcil que ella es conformi a viure aqu.

Morfosintaxi - Els pronoms relatius 1. Especifica a quina categoria gramatical pertany cada que (quantitatiu, conjunci o pronom relatiu). a) Mhan dit que la Rosa, que s la monitora que va dur els nens a lexcursi del Montseny, ara plega. b) El dispositiu reductor que es posa a les aixetes, que regala lAjuntament, afavoreix lestalvi daigua. c) Que bonics que eren els paisatges verds del nord dEspanya, que hem vist aquests dies de festa! d) Que nera, de divertida, lobra de teatre! Sabies que tots vam aplaudir fins que no podem ms? e) El seu avi, que va morir al front, no sabia que tindria un nt que lluitaria per la memria histrica. f) El dia que es puguin votar llistes obertes voldr dir que la cpula dels partits tindr menys poder. 2. En les oracions compostes segents, subratllan loraci subordinada i indica si s substantiva, adjectiva o adverbial i quina funci sintctica fa. a) La nostra intenci s que no shi quedi. b)Magradaria que vingus tot el mes dagost amb nosaltres. c) La mixeta que has vist al portal daquell edifici s de la Maria. d)He repartit tots els trptics que em vas enviar. e) Sadonen que han fracassat. f) Guardem el menjar per als qui vinguin aviat.

130

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

g) Volen que ho acabi dimarts vinent. h) El Joan, que s el meu germ gran, treballa amb mi. i) No he vist on ho ha amagat. j) Deixeu el cotxe on vulgueu. k) La sospita que has exposat a la reuni s infundada. l) La seva impressi era que no hi arribarien a lhora prevista. ll) Quan rem petits estiuejvem a Sitges. m) Desitjarem que ens tingussiu al corrent. n) No s a qu et refereixes. o) Mamona que estigui sempre malalt. p) Els qui creguin aix hauran encertat la soluci. q) Regalar un disc a qui sel mereixi. 3. Digues quina funci sintctica t el relatiu dins loraci subordinada. a) Lhome que ha vingut s un cientfic fams. b) Sen va anar a Rssia lany que va comenar la guerra. c) Ja he vist la pellcula el director de la qual ha guanyat el festival. d) Aquests documents, buscals al calaix on guardo els rebuts. e) No em recordo de la festa a qu et refereixes. f) He conegut lescriptor a qui lany passat van donar el premi. g) s una idea en la qual confio plenament. h) Vam trobar un lloc acollidor on ens vam quedar. i) Mha trucat la noia que et vaig presentar.

131

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

4. Omple els buits de cada frase amb un pronom relatiu. Acompanyal, quan calgui, daltres elements. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) s la persona ____________ ms desconfiem. He anat al poble ___________ passo lestiu. En veure el convenciment __________ parlava, el vam creure. El personatge ___________ens referim s pintor. Els pagesos __________ adreava el discurs ni sel van mirar. El cam _________ havia de passar era ple de neu. La cadira _________ seia era de boga. On sn les tenalles __________ has arrencat aquests claus? El problema ________ et refereixes s dequacions. Ens hem trobat aquells xicots _________ vam sortir diumenge.

5. Fes el mateix que a lexercici anterior. a) Lhospital ................................................. lhan operat depn de la Seguretat Social. b) Va trobar una feina fixa i ben pagada, ............................ li ha perms comprar un pis. c) Els negocis ........................................... sha dedicat aquest anys li han anat molt b. d) Els companys .......................................... he de fer el treball viuen lluny daqu. e) El pasts ................................... va preparar per a la festa va tenir molt dxit. f) Aquest mocador i .................................. hem trobat tenen les mateixes inicials. g) El material ............................................ est feta aquesta taula s molt resistent. h) Han posat a cada aixeta un dispositiu reductor, ..................... afavoreix lestalvi daigua. i) Les investigacions ..................... ha dedicat tants anys, a la fi han donat rendiment. 6. Corregeix, si cal, les oracions segents: a) El llibre el qual vaig comprar la setmana passada no mha agradat gens. _______________________________________________________________________. b) Els qui vulguin venir a lexcursi shan dinscriure abans de les nou. _______________________________________________________________________ . c) Comencem la reuni pel punt on ens vam quedar lltim dia. _______________________________________________________________________ . d) Lestudiant de qu et parlo ha aconseguit una beca per anar a estudiar al Jap. _______________________________________________________________________ .

132

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

e) El Mart sha de trobar amb el company que va conixer a Londres i amb el qual va conixer a Berln. ______________________________________________________________________ . f) Ja han acabat les obres al pis, el que ens alegra. _______________________________________________________________________ . g) Anirem a aquell hotel del qual me nheu parlat tan b. _______________________________________________________________________ . 7. Escriu la forma de relatiu ms adequada: a) b) c) d) e) f) g) h) i) All hi ha la plaa __________________ ens espera lAnna. ______________ anaven al balneari en tornaven ben relaxats. He perdut la clau ____________ duia a la bossa. El nad de la Laura i lAndreu, ______________ han posat Joa n, va nixer ahir al vespre. El Llus va deixar ahir la unitat de tractaments palliatius, _______________ havia ingressat la setmana passada. He trucat a lamiga del Mart, ________________ vam anar a passar la revetlla. _______________ ho desitgin ja poden inscriures als cursos de catal. Acaba darribar el Gens, _______________ la Maria havia llogat lapartament. Aquesta novella de Merc Rodoreda no s pas _______________ buscava.

8. Escriu les formes de pronom relatiu que consideris ms adients. a) Has entrat a la botiga _______________ venen postals? b) Un executiu es queda sense feina i no pot mantenir el ritme de vida _______________ estava acostumat. c) El silenci _______________ regnava a la sala era cada cop ms feixuc. d) Sentia que havia abandonat els ideals _______________ havia lluitat sempre. e) Sovint es recordava daquell indret _______________ solia anar a meditar. f) Els amics _______________ es pot comptar sn quatre. g) Els documents histrics _______________volen accedir, de moment no sn a labast del pblic. h) En els darrers mesos han augmentat les taxes datur, _______________ representa un retrocs. i) Hi ha hagut una colla de males gestions _______________ ning no es vol responsabilitzar. 9. Omple els buits de cada frase amb un pronom relatiu. Acompanyal, quan calgui, daltres elements. a) No em refereixo a aquesta pellcula, sin __________ van fer ahir al vespre a la televisi. b) La noia __________ hem saludat s la filla de la meva vena. c) Aix va passar el dia __________ ning no era a casa. d) Es tracta duna persona __________ penso sovint. e) Anirem en aquell bosc __________ es troben tants bolets. f) En aquell barri hi ha algunes cases molts pisos __________ sn buits. g) Vam arribar tard al concert, __________ vam haver desperar-nos fins al final.

133

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

h) Les taronges que he comprat avui en aquesta fruiteria i __________ vaig comprar ahir al mercat no tenen res a veure. 10. Fes el mateix que a lexercici anterior. a) s un indret molt bonic, __________ encara pots trobar pau i tranquillitat. b) T una collecci de segells __________ est molt orgulls. c) El noi __________ acabem de visitar va ingressar ahir. d) Els materials __________ ha estat edificada aquesta casa no sn gaire bons. e) Et porto els discos __________ et vaig parlar la setmana passada. f) Sense recepta no li van voler vendre la medecina, __________ el perjudic fora. g) Hem premiat una can el compositor __________ s amic meu. h) s una idea __________ tinc posada tota la confiana.

Morfosintaxi - Els pronoms febles 1. Identifica la funci sintctica del complement que apareix en negreta (CD, CI, CC, CP, Pred, AT) i substitueix-lo pel pronom que hi correspon. Reescriu la frase fent la substituci pel pronom que havies escollit. Exemple: Inviten la cap de loficina al sopar La inviten (CD: LA) a) Torna tard de lescola. b) Pengeu els abrics a les senyores! c) Telefonin a la gerent. d) Baixen del Pedraforca entusiasmats. e) Telefonin a les senyores. f) Agafin uns quants fullets informatius . g) Havia de sortir daquell embolic com fos. h) Eren els teus dossiers? i) Eren a larmari de dalt? j) Donarem una pastanaga a en Joan. k) Agafa els paquets verds. l) Ella menja sense coberts. m) Tu venies de Trrega. n) Ella s espeleloga. o) Sembla el teu germ. p) Viatja en cotxe. q) Donarem aix als forners. r) Envia la carta a les scies. s) No participa en el sorteig. t) No volen que parlis. u) Agafem pedres de colors. v) Viu en una casa molt gran. w) Vaig enviar una carta a les meves venes. x) El gerro s maco. y) He de trucar per telfon a la meva germana. z) He dinformar lAnna. aa) No vull que vinguis. bb) Compra un regal al teu avi. __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________

134

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

cc) Va estar buscant el gos tot el dia. dd) Van deixar aquella jaqueta a la seva cunyada. ee) Les nenes anaven despullades. ff) Em recordo de vosaltres. gg) Va trobar el seu pare adormit. hh) Va marxar de pressa. ii) Sempre pensa en la seva terra. jj) Estic dacord amb vosaltres. kk) Confio que vindreu aviat. ll) Aquest home era el pags dels Pujals.

__________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________

2. Omple els buits de les frases segents amb el pronom febles que consideris ms adequat: a) Aquells nois sn vens nostres, per els altres no .......... sn pas, de vens. b) Ja he comprat les cerveses i ........ he posat mitja dotzena a la nevera. c) Li fan una pregunta, per no els ........ sap contestar. d) Aix que han demanat, sembla que no els ........ concediran pas. e) Aquestes sn les carpetes noves? No, no ......... sn, encara no han arribat. f) Aqu hi ha larxiu, traieu......... les dades que necessiteu. g) El diari, _____ compra al quiosc. h) Que _____ vas ensenyar el pis, als vens? i) Agafa aquests mitjons i endrea_____ al calaix. j) Aquest moble, treu_____ daqu. k) Aquests pollastres, farceix_____ amb prunes i pinyons. l) De medicina, no _____ puc parlar, perqu no _____ entenc. m) Daquestes ampolles de vi, amaga_____ un parell. n) Que menges pa? No, no _____ menjo mai. o) Senyora, vol que _____ emboliqui el regal? p) Que _____ vas ensenyar el pis, a les venes? q) Quan les nenes arribin de lescola, treu_____ labric i posa_____ la bata. r) En aquesta botiga, no _____ penso tornar ms. s) T, a les venes, torna_____ les revistes que ens van deixar. t) Volem agrair _____ el que han fet per nosaltres, als vens. u) Aquest gos, treu _____ a passejar, que est neguits. v) En aquesta botiga, no _____ penso tornar ms. w) Estan enfadats perqu no _____ has dit la veritat. x) A elles, van donar_____ la notcia massa aviat. y) Planxa_____ la camisa, als nens. z) La factura, ja te _____ enviar per correu. aa) En aquest aeroport, cada dia _____ aterra un avi i se _____ enlaira un altre. bb) On voleu matricular_____, el vostre fill? cc) Els apunts, vaig perdre_____ a lautobs. dd) On vas comprar_____, tot aix? ee) Aix fa nosa. Treu_____ daqu. ff) Sempre estaven malalts, per els diumenges no _____ estaven mai. gg) Jo noms _____ tinc mitja dotzena, de culleres. hh) Per qu no _____ volen convidar, la Carme? ii) On _____ heu comprades, aquestes bicicletes?

135

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

jj) A ella _____ han dit que s. kk) Vaig prometre a les nenes que _____ compraria un gelat. ll) Fa fred: posa _____ la bufanda, al nen. mm) Quan els nens tornin del parc, renta _____ la cara i les mans. nn) La pilota, encara no _____ has inflat? Vinga, va, infla _____, per no _____ inflis massa. 3.Completa les frases escrivint la combinaci pronominal ms adequada. a) Encara que el menjar no us agradi, acabareu acostumant........................... b) Si volen motius per quedar-se, ....................... puc donar uns quants. c) La clau havia de ser en aquell calaix. Jo mateix .................... vaig posar. d) Abans de fer-nos firmar la declaraci, haurien de deixar ................. llegir e) Els treballadors han sollicitat jornada reduda, sembla que ..................... concediran aviat. 4. Segueix el mateix procediment que a lexercici anterior. a) Pugin a les golfes i, si encara hi ha les pintures, treguin_________________. b) No permeteu que els nens sacostin al foc, aparteu_________________. c) Les treballadores demanaven que es contracts ms personal i ___________ han concedit. d) Fa el que vol perqu els seus pares sempre _________________ permeten tot. e) LAnna i la Magda han demanat dues fotocpies: et fa res donar_________________? f) La Llia mha demanat la pauta per a la conversa: et fa res donar_________________? g) Aquest paquet fan molta nosa, aqu, enmig de la sala. Traieu_________________, si us plau. h) S que li agraden molt les tulipes, i _________________ porto uns quants bulbs dHolanda. i) No pateixis per la carta. Quan vegi el director, _________________ donar personalment. j) Sempre que ella s a la masia, _________________ envio les cartes que marriben. k) Com que no saben qu s una senalla, _________________ ensenyar una.

136

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

l) Els nens volien banyar-se al riu i la monitora no _______________ permetia. m) El gurdia va presentar excuses a la noia, per ella no va voler acceptar ________. n) Els vens han de saber que sha apujat el lloguer, per jo no vull dir ____________. o) Calia treure els lleons de la gbia, i en Pep va demanar ajuda per treure ________. p) Ja saben quines sn les regles: no cal que ____________ recordem . q) El govern de Tanznia ha habilitat uns camps de refugiats on acull 750. 000 ruandesos, per no t recursos per acollir ____________ ms. r) Aquella dona necessitava un respir, per estava clar que no estaven disposats a donar ______________ cap ni un. s) Si vnen a demanar-te fulls per a la fotocopiadora, no _____________ donis ms de cinquanta. t) Dna records de part meva als avis. Dna __________! No ten descuidis, eh? u) Ara no tinc ganes de repartir els croissants als nens. Ja __________ donar daqu una estona. v) En aquesta aula falten cadires. Porteu __________ tres o quatre. w) Els clients potser no saben que sha de pagar abans del dia 15. Si us plau, recorda__________ . x) Els treballadors van demanar una explicaci, per no __________ van donar cap. y) La conversa es descabdellava sobre les nostres relacions diplomtiques amb ustria i lesperana daliar__________. z) Ja han arribat els vostres llibres; emporteu__________ a casa. aa) Aquest escriptor ha guanyat un premi i no ho sap. Alg __________hauria de dir. bb) Tots esperen els resultats, per no __________ diran fins dem. cc) La Montse necessita la cafetera. Porta__________. dd) Diuen que no saben res de la sida... Parla __________ una mica. ee) Has pogut anar a classe de dansa? Qui __________ ha acompanyat? ff) El pare es vendr les terres perqu cap dels dos germans no __________ volen dedicar.

137

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

5. Omple els buits de les frases segents amb la combinaci de pronoms febles correcta segons la normativa. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) He buscat la Maria al mercat i no _______________ he trobada. El meu fill necessita molt afecte i per aix _________ dono sovint. Volia que li regals els bolets que havia trobat, per jo _____________ vendr. Demanen quatre cadires, per no ______________ podem deixar cap ms. El meu germ porta els cabells massa llargs; avui a la tarda, la perruquera ______ tallar. Com que vull ensenyar la casa nova als amics, _____________ convidar a sopar. Les meves amigues volen veure el pis, per no _______________ ensenyaran fins dem. Si vols que els membres del jurat sho creguin tot, demostra ___________ amb evidncies. Li he explicat mil vegades a en Joan que no guixi les parets, per no hi ha manera! No _________ puc fer entendre! Agafa el cotxe del meu germ i torna___________ de seguida.

6. Omple els espais buits de les frases segents amb dos pronoms febles. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) Si et demanen ms ratafia, per qu no __________ obres una altra ampolla? Noi, espavilat, que un sant __________ va morir. Tot i que lEnric s estrafolari, no __________ heu de burlar, perqu pateix molt. Traiem els gelats i mengem __________ de seguida, abans que es facin malb. Quan els vens et deixin la bicicleta, conv que __________ tornis ben neta. Si la Gemma i lErnest no tenen dret a la subvenci, cal que __________ diguis aviat. Si tens el cotxe al garatge, no __________ treguis fins que no hgim de marxar. Prepara una plata de bolets per a lvia i porta __________. Compri un sof i nosaltres __________ portarem a casa. Ahir no vaig trobar cap rovell, per aquest mat __________ he fet un fart. Si tagrada explicar aquestes batalletes als teus collegues, et demano que __________ expliquis quan jo no hi sigui. Si tu no pots portar la Sandra a linstitut ja __________ portar jo. Volem posar una persiana a la terrassa, per __________ volem posar una de ms prctica. Les alicates sn a la caixa deines. Quan acabis, torna __________. Ja __________ dirs per telfon, que no hi vas, a en Pau.

7. Completa els espais buits amb la combinaci adequada de dos pronoms febles. a) LAnna i lAgns em van deixar uns llapis de colors, per mai vaig tornar................. b) El Manel no coneix la teva germana. Presenta................. c) La notcia va causar malestar entre els empresaris, perqu fins a lltim moment ning no ................. va informar. d) Conv que allunyis la tortuga de laigua perqu, si no ................. allunyes, la marea se lendur.

138

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

e) Si volen caramels, dna................. uns quants. f) Direu al Joan que he vingut? ......................... direu, si us plau? 8. Fes el mateix que a lexercici anterior: El meu pare ens va deixar el cotxe i encara no _______ hem tornat. Han venut la casa a la immobiliria de la cantonada i _______ han pagada molt b. He de dir a la Marta que no hi podr anar, per no s com dir _______. Shan acabat totes les maduixes i ara si el Joan en vol no _______ podr oferir. Feu arribar la programaci a totes les cadenes. Podeu enviar _______ per fax. s un especialista a donar consells a les amigues, encara que no ho vulguin, sempre _______ dna. Has de dur aquests documents als socis i _______ has de dur abans de les cinc. Aquest mocador s de lEnric. Que _______ pots tornar?

Usos textuals - La puntuaci 1. Posa les comes que calgui en les frases segents a) Amb llet mid ous sucre pell de llimona i canyella en rama pots fer una crema de sant Josep bonssima. b) La Margarida les feia a la llar de foc les torrades. c) En Pere va rentar els plats del dinar i la Roser els del sopar. d) Hi van anar tots els alumnes a lexcursi. e) Els obrers daquella empresa en general eren molt joves. f) Els vens que ja estaven cansats de reunions van aprovar el pressupost per a les obres. g) Hauria pogut fer una carrera brillant per no li agradava gens estudiar. h) Va organitzar una festa esplndida la Roser. i) Corre que si no fars tard! j) No en vol fer dhores extres.

139

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

k) Olot 25 de maig de 2008 l) En Pere que s un sant sha ofert a rentar els plats. ll) No sabia acostumar-se a viure sense treballar en Narcs. m) Mira Josep una papallona. n) T Eullia agafa aquestes arracades i vigila que no les perdis. o) En Ddac que de matemtiques en sap un niu va resoldre el problema en tres minuts. p) El teu amic en Jordi que sap alemany ens podria traduir aquesta carta. q) Sen va fer en quatre diesde vell en Narcs. Exercici extret del dossier Material didctic per al taller de puntuaci de textos (EAP)

2. Posa les comes que calgui en els pargrafs segents a) La precarietat de laccs de les dones al mercat laboral remunerat les desigualtats salarials entre homes i dones i les dificultats per conciliar la vida familiar i la professional configuren un sistema discriminatori que la societat ha de superar. b) Feia anys i panys que venia llibres de segona m per el cas s que de fet noms venia novelles de cincia-ficci aquell llibreter. c) La senyora Puigpelat amb una gran parsimnia preparava pastes de coco vainilla i xocolata per al te i les collocava en una safata dargent coberta amb un tapetet de guipur. d) Li van dir que havia de triar entre una pilota de reglament uns patins en lnia aquella capsa daquarelles que li agradava tant o passar quinze dies amb els avis a Palafrugell. Exercici extret del dossier Material didctic per al taller de puntuaci de textos (EAP)

3.Corregeix i completa la puntuaci de la carta segent i separa els pargrafs amb dues barres inclinades. Benvolguts amics. Us envio aquesta carta per comunicar-vos que finalment hem pogut organitzar lexposici de fotografies en homenatge al nostre associat amic, Josep Masjoan lacte dinauguraci es far el dia 26 de mar a les 20,30 h. a la sala dactes de la fundaci Ateneu Popular (c/. de la Farga, 34, entl). Lexposici es podr visitar fins al dia 31 de juliol de 18,30 a 22 h. tret dels diumenges. Esperant que hi podreu assistir aprofito lavinentesa per saludar -vos cordialment.

140

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

Ramon Aiguader, Vocal de Cultura. Reus, 11 dabril de 2001. Exercici extret del dossier Material didctic per al taller de puntuaci de textos (EAP) 4. Posa les comes i els punts i seguit que falten en aquest text. Ja en aquella poca el Juli havia comenat a passar les nits en blanc escrivint relats des de la mitjanit fins que es feia de dia histries en qu buidava la seva nima a la Penlope desprs visitant la casa de lavinguda del Tibidabo amb una excusa qualsevol buscava el moment desmunyir-se damagat a lhabitaci de la Jacinta i li lliurava les quartilles perqu ella les dons a la noia a la vegada la Jacinta li donava una nota que la Penlope havia escrit per a ell i es passava dies llegint-la i rellegint-la aquell joc dur mesos mentre el temps els robava la sort el Juli feia el que fos necessari per ser a prop de la Penlope la Jacinta lhi ajudava perqu volia veure feli la Penlope per mantenir viva aquella llum el Juli per la seva banda sentia que la innocncia casual de linici sesvania i que calia comenar a guanyar terreny Carlos Ruiz Zafn, Lombra del vent 5. Posa els signes de puntuaci que calguin en els textos segents: TEXT A Al cap de tres mesos quan la panxa se li comenava a arrodonir lAlba que fins aleshores shavia trobat sempre b va comenar a tenir nusees i vmits sobretot de bon mat per ni lun ni laltre no es van enquimerar aix no la privava de dur una vida activa tal com recomanaven els manuals que estaven llegint i continuava sortint per tant amb en Ddac per ajudar-lo tot i que ara sho prenia amb ms calma per no fatigar-se indegudament de tota manera ell mirava de substituir-la en moltes coses que fins llavors sempre havia fet lAlba mestic tornant llepafils deia quan alguna olor li repugnava et fa res acabar de fer el dinar Text adaptat de Manuel de Pedrolo, Mecanoscrit del segon origen TEXT B Al cap dun moment arribaven al moll desprs de deixar caure la motxilla dins la canoa en Noah la va revisar de seguida per comprovar que no shagus deixat res i tot seguit la va empnyer fins a laigua puc fer alguna cosa no noms ficat a dins quan ella va haver abordat la canoa ell la va empnyer ms cap endins sempre a la vora del moll llavors va passar gilment de lembarcador a la canoa bo i collocant els peus amb tota cura per tal devitar que lembarcaci s capgirs lAllie es va quedar impressionada per la seva agilitat sabent que el que havia fet tan prestament i fcil era molt ms difcil que no ho semblava Text adaptat de Nicholas Sparks, El quadern de Noah TEXT C Vaig trigar mesos a tornar-mhi mels vaig passar tancat en mi mateix cada cop ms distanciat del Toms i ms espantat per la mare a qui descobria sempre absent i esporuguida encara bo de la Dolors una mare soltera que els caps de setmana li feia

141

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

damiga i confident el temps transcorria en una monotonia exasperant per no em veia capa de fer res per trencar-la anava de lescola a casa i de casa a lescola dos cops per setmana anava al confessionari per parlar amb mossn Prats ho feia a les hores dangls en una de les visites li vaig preguntar mossn he de revelar a la mare i al Toms que el pare no vivia sol Mrius Serra, AblanatanalbA TEXT D A cal Pobric Innocenci es trovaba a gust la Dolors lesposa del Joanet el tractava amb una cordialitat franca i delicada la Dolors era una pagesa xica per molt ben proporcionada una miniatura de dona era a ms trescadora i neta i per tant de geni viu i cridanera amb tot solia riure i dir plagasitats tenia poc cabell i unes dents molt petites per negroses cosa verament estranya en una camperola estimava el seu home sense deixar datracallar -lo sempre que ho creia just quan als fills una noia de dotze anys i tres nois una mica ms petits havia sabut educar-los a la manera tradicional Prudenci Bertrana, Lhereu Lxic - La derivaci 1. Fes derivats de les paraules segents, amb els prefixos a- o in- (i variants). moral: lgic: simtric: lletrat: mbil: feli: normal: lcit: regular: potent: 2. Completa la graella seguint lexemple segent: fusta sabata fuster tapisser pastisseria llibre paperaire camiseria peix pelleteria vidre 3. Completa la graella seguint lexemple segent: profund aprofundir apropar lluny endarrerir pobresa lleuger humil sordesa lletgesa aprofundiment claror fusteria

142

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

4. Omple els buits amb un derivat de la paraula que hi ha entre parntesis. a) Com que van fer moltes estafes, els van .............................. (pres). b) Els operaris han ........................... (magatzem) el material restant. c) Comprat un .................................. (cadena) perqu no et robin la bicicleta. d) Sha densenyar les criatures a ........................ (travs) el carrer amb compte. e) Al final van .................................... (lliure) les persones segrestades. f) Aquesta piscina t poca .................................. (fondo). g) Gaudeixen de la sensaci de............................ (ple) que se sent a laire lliure. h) Va caure per una escala i li qued el cos ben ............................. (dolor). i) La seva .................................. (tossut) li va fer perdre la feina que tenia. j) Sovint, la .................................(feble) de carcter fa ser poruc. k) Les parets estan ................................. (negre) pel fum de la llar de foc. l) La ......................................... (buit) de les seves paraules era coneguda. m) Volen posar aire ................................... (condici) a ltic. n) Van tancar el pas.................................... (frontera) per por de les allaus. o) Li agrada fer d................................. (argent), s un ofici ben antic. p) No ................................. (pujar) ms el volum de la msica, que ja est fora alt. q) Ms val dir les coses amb tacte i evitar parlar amb .............................. (brusc) r) Quan van inspeccionar la cuina els van exigir ms ............................................ ( net). s) Has sentit aquest soroll de ....................... (trencar)? No t costum de rentar els plats. t) s molt atrevida; manifesta una ................................... (gosar) extraordinria. 5. Omple els buits amb un derivat de la paraula subratllada. a) Aquest noi est molt pllid. Per qu ha ___________________ tant? b) Ens ha quedat rod; ja no es pot ___________________ ms. c) s un covard: qualsevol cosa l___________________.

143

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

d) Porta el greix, que ___________________ aquesta mquina. e) Tot el dia et mires al mirall. Vols deixar d___________________-te? f) Aquest pis no est en condicions. Sha de ___________________ de seguida. g) No el va ___________________ mai perqu el seu favorit era un altre. h) Aquests jardins pertanyen a lAjuntament; per aix, els han ___________________ tan b. i) Desprs de parlar-ne, la pena sem va fer ms lleu; vaig sentir un gran ___________________. j) Al carrer se sentia molta pudor de quitr: lhavien ___________________ dues hores abans. k) T un negoci d___________________: s a dir, ven antiguitats. l) s una situaci greu que es pot ___________________ encara ms. 6. Omple els buits amb un derivat de la paraula que hi ha entre parntesis. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) w) x) y) z) Es va (comiat)....................... de tothom. Es va (nvol)......................... de seguida. Va (coratge).......................... els seguidors. Va (greix)....................... la mquina. Han (rajola).................... la cuina. Han (espai)...................... les seves intervencions. Va (parpella)....................... . Desprs de la caiguda va quedar ben (dent)........................ . Lhan (hospital)....................... . Mhe (fred)........................ . Va (bony).......................... el cotxe. Va (tou).................. la pasta. Va (digne)...................... la proposta. Es va (petit)......................... . Hem d(pla).................... el terreny. Va (malalt)....................... sobtadament. Han (muralla).................... la ciutat. Sha (groc)....................... el paper. Li he dit aix i ha (pllid)........................ . Sha (darrer)...................... la resposta. Haurem d(lluny).................. daqu. Es va (valent).................. desprs de saber els resultats. Va (parrac)................... el drap. Es va (crost) ................... la taula. Va (mats)................... la resposta. Es va (vergonya).................... de la proposta.

144

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

aa) (estiu).................... a la costa. bb) Heu de (sntesi)....................... el document. cc) Van (munt)................... tot de papers. dd) Va (llamp)..................... tota la nit. ee) Va (trena).................... els cabells. ff) Hem d(pressa)..................... per acabar a lhora. gg) Us heu d(sab).................... b el cap. hh) Lavi va (terra)....................... fora de laeroport. ii) Hem d(esgla)................... els continguts. jj) Es va (butxaca)..................... part dels diners. kk) El van (nom).................. regidor de Medi ambient. ll) El van (nom).....................quaranta vegades. mm)Es van (farina).......................... la cara. 7. Omple els buits amb un derivat de la paraula que hi ha entre parntesis. a) No podem ........................... (travs) la carretera per aquest punt perqu no hi ha cap semfor. b) Lavi semblava deu anys ms jove: aquells mesos que va viure a la muntanya el van ........................ (jove). c) Aviat se li va ........................ (munt) la feina sobre la taula. d) Va arribar un moment que les clavegueres no podien ....................... ( gola) tota laigua. e) LAjuntament vol ..................... (jard) aquesta plaa. f) Els troncs i les deixalles que arrossegava el riu han quedat encallades sota el pont i han fet un gran ........................ (bassa) daigua. g) El supermercat vol ........................ (magatzem) totes les llaunes que no shagin venut. h) Al comenament es va enfadar, per de seguida es va ....................... (ser). i) Com que no fa sol, la roba encara no sha .......................... (sec). j) En veure la polmica que havia suscitat, el poltic es va veure obligat a ................. (mats) les seves declaracions. k) Els lladrucs del gos van .................... (poruc) els nens que jugaven a la plaa. l) Com que no va tenir temps de preparar-sel, va ................... (improvs) el seu discurs. m) Abans de dur a la prctica el projecte, cal ........................-lo (pam) molt b. n) La sopa va estar molta estona al foc i es va .................... (esps) massa. o) Els nouvinguts es van .................. (content) amb les restes del sopar. p) Lvia va ........................ (boc) un tros de pa per donar de menjar a les gallines. q) Ha llogat un apartament, per encara lha de .................... (moble). r) Els remordiments van ....................... (turment) lassass fins a la mort. s) Den que va trobar xicota se li va ................... (dol) el carcter. t) En aquesta bassa hi ha llenat tantes escombraries que sembla un .................. (fem). u) El policia va ...................... (manilla) la detinguda abans de traslladar-la al jutjat. v) He comprat dues cassoles fetes de ...................... (terra) a la Fira dArgentona. w) La guerrilla va ........................ (metralla) les posicions de les tropes. x) Els segrestadors estaven farts de sentir-la cridar i la van ................... (mordassa). y) La Marta va .................... (bufetada) aquell poca-solta davant de tothom. z) Els taulons eren massa llargs i el fuster els va .................... (curt) una mica.

145

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

aa) No el contradiguis: s molt ..................... (geni) i tengegar quatre crits. bb) Larxiver ens ha dit que no pot ....................... (garantia) lautenticitat dels documents. cc) El submar alemany va ................. (torpede) ms de quinze naus abans que el destrussin. dd) El malalt sha aconseguit .................. (lleu) grcies al nou medicament. ee) El tastador va ..................... (sabor) lentament el vi abans de donar-ne la seva opini. Lxic - La precisi lxica 1. Completa les frases segents tenint en compte els mots que hi ha en els requadres: mig mitj mitja mitjana medi mitgera a) Per saber la nota hem de fer la ______________ de totes les parts de lexamen. b) Has arribat una hora i ______________ tard. c) Els llibres, les revistes i els diaris sn _____________ impresos. d) Els vens sempre tenen problemes amb la paret ______________. e) El Felip est fent el grau __________ dadministratiu. f) ___________ Europa t inundacions per culpa de les pluges torrencials. g) Caldria buscar el terme ____________ per arribar a la soluci ms justa en aquest assumpte. h) La _____________ dedat a la classe s de quaranta anys. i) s molt important contextualitzar el personatge histric en el seu ____________. j) Cada vegada estem ms preocupats pel _____________ ambient. rendible rentable

a) La inversi que vaig fer comprant aquelles accions ha estat molt ________________. b) Aquesta funda de sof s _____________; quan sembruti les podrem rentar. vestidor vestuari emprovador

a) Desprs del partit tots els jugadors han anat al _____________ per dutxar-se i canviarse de roba. b) Vam deixar els abrics al _______________ de la discoteca. c) Aquesta botiga t els _____________ molt petits i no shi cap gaire b. d) El ____________ del protagonista de lobra s molt variat, per una mica massa bigarrat. complet/incomplet complert/incomplert

a) Aquest expedient est _______________; li falta el full final. b) Lempresa ja ha ___________ amb la seva part del tracte. c) Abans de donar lopini cal tenir una coneixena _______________ de les coses. depenent dependent

146

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

a) En Marc s un nen massa _______________. Quan sigui gran tindr problemes. b) La ___________ daquesta botiga s molt agradable i eficient. c) __________ del que acordi el comit, dem farem vaga. anomenar nomenar

a) Han ______________ lEloi director de la sucursal on treballa. b) Mai, fins ara, havia sentit ______________ aquesta paraula. s ben estranya! c) Aquests mots s______________ conjuncions. trnsit trfic trfec

a) Si volem reduir el _____________ a les principals vies de la ciutat, hem dagafar ms el transport pblic. b) Quines eines tenim per evitar el _____________ de drogues? c) Per sort, ja estem superant aquell _____________. ser estar

El castell de focs ________ a les dotze de la nit. (3a pers. sing. FUTUR) Els nens ________ molt alegres perqu avui arriben els reis. (3a pers. pl. PRESENT) ________ a casa tot el mat; podeu venir quan vulgueu. (1a pers. pl. FUTUR) Sempre ________ de broma. (3a pers. pl. PRESENT) Agafeu les maletes que ja ________ a Sants. (1a pers. pl. PRESENT) A Figueres ________ a la pensi Granada. (1a pers. sing. FUTUR) El Josep Maria ________ al Banc de Sabadell. (Hi treballa, en forma part) (3a pers. sing. PRESENT) On ________ el martell? (3a pers. sing. PRESENT) 2. Subratlla lopci correcta de les dues que hi ha entre parntesis. a) Thas deixat el moneder al (taulell/tauler) del bar. b) La Maria s molt (gelosa/zelosa) en el compliment de les seves responsabilitats a lempresa. c) On (ets/ests)? (Estic/Sc) al supermercat. Arribo daqu a cinc minuts. d) (Porto vint anys treballant) / (Fa vint anys que treballo) en el negoci familiar. e) A lestiu em passava les tardes al (subterrani/soterrani) de la masia dels avis. f) Manel, vs a (llenar/tirar) les escombraries, si us plau. g) (Arrel/Arran) de les inundacions, el Pakistan comena a patir els primers brots de malalties infeccioses. h) Aquestes vacances hem fet una (estana/estada) de deu dies a les illes gregues. i) El dinar ja s a punt! 147

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

Dacord, ja (vaig/vinc)! j) Va caure escales (avall / a baix) i es va trencar el turmell. 3. Fes el mateix que a lexercici anterior. a) Va agrair la presncia de (cadasc/cadascun) dels assistents. b) Sempre (dobleguem/pleguem) els llenols entre tots dos. c) El (cabal/cabdal) del riu evidenciava que havia plogut molt. d) Qu en voleu fer, dels bolets? Els voleu salar o els voleu (eixugar/assecar)? e) El mel ha sortit (ms b / ms aviat) dol. s fora bo. f) (Fica/posa) el llibre damunt la taula. g) Sn les dues, aix que comenceu a (posar/parar) la taula. h) Els nens estaven (asseguts/assentats) a terra. i) Quan vaig arribar en Pau estava ben (dormit/adormit). j) Noms tenia mans per (eixugar-se/assecar-se) la suor. 4.Encercla lopci correcta de cada frase: a) Va (compondre/composar) una pea musical per homenatjar els damnificats. b) El caf (est / s) massa fred. Per qu no (el calentem / lescalfem)? c) Cada dia estudia atentament totes les ofertes de (feina / treball). d) Abans danar-ten a Londres aconsegueix un bon (plnol / planell) de la ciutat. e) Invertir en borsa ltimament no surt (rendible / rentable). f) Dilluns publicaran el (nmero / nombre) de places que convocar lAjuntament. g) Qu (donen / fan) aquest vespre al canal 15? h) En Joan posa la rentadora dos dies a la setmana i lAlbert (frega / renta) els plats cada nit. i) Sempre busquen excuses per justificar que no ens (apugen / pugen) el sou. j) El concert comenar quan es (posi / pongui) el sol. Fes el mateix que a lexercici anterior: a) Tota la (realesa / reialesa) europea sha concentrat a Grcia aquesta tarda. b) Arran del desgel els rius pallaresos tenen molt (cabdal / cabal) c) Lhan (nomenada / anomenada) redactora en cap. d) La Marta treballa mitja jornada i en Llus, jornada (completa / complerta). e) Haureu de fer la (mitjana / mitja) entre els resultats obtinguts.

148

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

f) Treballa en un organisme autnom (depenent / dependent) de la Generalitat. g) Es traslladen a un edifici de set pisos ms el (soterrani / subterrani). h) Per presentar-se a la prova li demanen que presenti un certificat (mdic / metge). i) No van poder (desvetllar /revelar) el secret durant molts anys. j) (Doblegueu / dobleu) els fulls i deixeu-los al damunt de la taula. Fes el mateix que a lexercici anterior. a) Al (fondo / fons) de la sala hi havia deixat els baguls. b) El tren s el (medi / mitj) de transport que magrada ms. c) Cuines del mn permet als participants (tastar / provar) plats dels cinc continents. d) Si volen tornar diumenge a la tarda s molt possible que hi hagi molt (trfic / trfec / trnsit). e) Cada vegada s ms (necessari / precs) comprar dos ordinadors nous. f) La notcia ha estat per al pare (un gerro / una galleda) daigua freda. g) La crisi mundial fa que tinguem una perspectiva econmica (aterradora / aterridora). h) Els experts han reunit totes les (dates / dades) necessries i a partir daqu faran linforme que els hem encarregat. i) Estava tan cansada que es va (dormir / adormir) rpidament. j) La psicloga noms visita (aleshores / a les hores) convingudes. Lxic - Composici 1. Posa guionet o uneix els dos elements daquests mots compostos, segons convingui. penya segat venta focs busca bregues panxa content escalfa plats busca raons lletra ferit cap i cua mata rates abans dahir rau rau boca badat col i flor sud oest bup bup cobre llit sord mut a coll i b nord afric poti poti zig zag cap verd xim xim gira sol

149

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

2. En aquests compostos per prefixos, decideix quan shi ha de posar el guionet. Escriu-los correctament. vice rector audio visual no agressi fisico qumic pre escolar no angloparlant sots secretari plus vlua Pre pirineu ex president ex marit no sexista pre rom

no alineats socio lingista

3. Omple els espais buits de les frases segents amb la paraula adequada. 1. Necessitem el _____________ (vist-i-plau/vistiplau) de lalcaldessa. 2. Vs amb compte perqu ______________ (noms / no ms) amb aix que acabes de dir ja podries tenir un bon ______________ (maldecap / mal de cap). 3. Quina bestiesa; no hi crec, jo, en els _____________ (maldulls / mals dull)! 4. La tcnica del ___________ (clarobscur / clar obscur) va crear-se en el Renaixement. 5. En Bernat va guanyar el premi amb aquell ___________ (curt-metratge/curtmetratge) tan bo que va presentar. 6. Mentre lolla feia ___________ (xup-xup/xupxup), vaig baixar amb els nens al parc. 7. Si aneu a la platja, no us descuideu el _____________ (parasol/para-sol) i la crema solar que, si no, us cremareu. 8. La festa daniversari de lEullia va ser molt divertida; tots tenem confeti i ______________ (espanta-sogres/espantasogres). 9. L_____________ (allioli/all-i-olli) s molt bo per de vegades es repeteix i deixa mal al. 10. La ______________ (magistrada jutgessa/magistrada-jutgessa) va arribar amb el seu cotxe oficial. 11. No facis cas a en Pere que s un ________________ (buscaraons/busca-raons). 12. La _____________ (plusvlua/plus-vlua) ha pujat molt aquest any. 13. A l_______________ (avant-sala/avantsala) del teatre shi va celebrar una gran festa. 14. Actualment, la situaci _________________ (scio-econmica/socioeconmica) de Grcia preocupa tots els pasos de la Uni Europea. 15. L____________ (exlibrisme/ex-librisme) no s una prctica gaire habitual en el nostre pas. Consisteix a colleccionar _______________ (exlibris/ex-libris). Lxic - Expressions i frases fetes 1. Escriu un verb que sigui sinnim de cada una de les locucions adverbials segents. donar carbassa: _________________ donar la llauna: _________________ donar un miquel: ________________ donar labast: ___________________ donar peixet: ___________________ donar un cop de m: _____________

150

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

2. Escriu frases que permetin comprendre el significat de les expressions segents: Resposta oberta. Frases fetes 3.Aparella les frases fetes de la columna de lesquerra amb el seu significat a la columna de la dreta: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Fugir destudi Ficar la banya Tirar-sho a lesquena Tallar el bacall Venir de lhort Estirar ms el bra que la mniga Veure la padrina Haver-hi mala maror Perdre la carta de navegar Posar-se pedres al fetge 1. No amonar-se 2. No saber de qu es tracta 3. Entossudir-se 4. Haver-hi desavinences 5. Passar-sho malament 6. Eludir una qesti 7. Desorientar-se 8. Preocupar-se 9.Gastar ms del que permeten els ingressos 10. Manar,dirigir

4.Fes el mateix que a lexercici anterior: a) Remenar les cireres b) Arrufar el nas c) Una flor no fa estiu d) Treure foc pels queixals e) Passar de taca doli f) No estar per brocs g) Fer lagost h) Donar un cop de m i) Tocar de peus a terra j) Ser un bocamoll Fes el mateix que a lexercici anterior a) Fer-ne de lalada dun campanar b) Fer gruar c) Fer figa d) Ser figues dun altre paner e) Tocar el cor f) Haver menjat llengua g) Passar la patata calenta h) Posar les mans al foc i) Anar a pams j) Tenir cops amagats

1. Ser realista 2. Enfadar-se 3. Manar, dirigir 4. Beneficiar-se 5. Xerrar ms del compte 6. Ajudar 7. Ser lexcepci 8. Mostrar-se disconforme 9. Excedir 10.Estar de mal humor

1. Assegurar plenament 2. Tractar-se duna altra qesti 3. No callar mai 4. Actuar de forma inesperada 5. Fer moltes malifetes 6. Detallar 7. Fallar, defallir 8. Posar dificultats 9. Commoure 10. Desempallegar-se duna dificultat

Cada pregunta t una o ms respostes correctes. Marca les opcions vlides. Ser un escarrs vol dir: a) Ser molt treballador. b) Ser molt intelligent. c) Ser molt prim. d) Ser molt burleta.

151

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

Si alg texplica una cosa amb tota mena de detalls, sense faltar-hi res, diem que: a) Ten fa cinc cntims. b) Ho fa amb prou feines. c) Ho fa amb quatre queixalades. d) Ho fa amb tots els ets i uts. Qu vol dir fer una cosa en una esgarrapada? a) Fer-la rpidament. b) Fer-la en un tres i no res. c) Fer-la amb cara i ulls. d) Fer-la sense xit. Qu vol dir que no hi clisses? a) Que no hi veus. b) Que no et bellugues. c) Que no hi sents. d) Que no hi caus. Ser un mestretites vol dir: a) Ser una persona que presumeix de saber molt. b) Ser una persona que vol ser la primera de la classe. c) Ser una persona sense escrpols capa de qualsevol mala acci. d) Ser una persona que tot ho xerra. Tenir un os a lesquena vol dir: a) Ser geperut. b) Ser un esquenadret. c) Ser un gandul. d) Ser molt tranquil. Anar a tres quarts de quinze vol dir: a) Fer una cosa fora del temps oport. b) Ser desordenat. c) No controlar una situaci. d) Quedar amb alg a una hora indeterminada. Qu vol dir fer la gara-gara? a) Adular. b) Sobreviure. c) Ser un corc. d) Ensabonar. Qu vol dir lexpressi anar-sen al canyet? a) Morir. b) Celebrar alguna cosa. c) Fugir. d) Equivocar-se.

152

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

Quan considerem que una persona t poc seny o enteniment diem que: a) Li falta un bull. b) Fa aiges. c) Fa figa. d) Fa un capms. Qu vol dir veures les orelles? a) Tenir por. b) Riures de si mateix. c) Reviscolar-se. d) Improvisar. Qu vol dir ser un sapastre? a) Ser una persona molt pesada, enganxosa. b) Ser una persona que menja molt. c) Ser una persona que camina malament. d) Ser una persona que fa la feina malament. Qu vol dir lexpressi perdre bous i esquelles? a) Perdre-ho tot. b) Perdre el fil duna conversa. c) Desesperar-se. d) Desmaiar-se. Qu vol dir lexpressi partir peres? a) Renyir. b) Renyar. c) Enemistar-se. d) Discutir. Qu vol dir lexpressi tocar el dos? a) Repartir alguna cosa. b) Molestar alg. c) Quedar en segon lloc. d) Anar-sen dun lloc. Qu vol dir lexpressi buidar el pap? a) Dir tot el que es vol dir. b) Menjar molt. c) Desfogar-se. d) Despreocupar-se. Qu vol dir lexpressi estar tocat del bolet? a) Que sha intoxicat. b) Que est enamorat. c) Que sha trastocat. d) Que no hi toca.

153

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

Qu vol dir lexpressi ser curt de gambals? a) Ser beneit. b) Tenir les cames curtes. c) Treballar a poc a poc. d) Tenir pocs diners. Qu vol dir lexpressi oli en un llum? a) Brut, untat. b) Adequat, efica. c) Fcil, senzill. d) Clar, transparent. Qu vol dir lexpressi no tenir cara ni ulls? a) Ser una cosa deslluda. b) No ser bo per a res. c) Ser una cosa sense sentiments. d) Ser impresentable. Qu vol dir lexpressi tenir pa a lull? a) No veure-hi. b) No encertar les coses. c) No adonar-se del que s obvi. d) Percebre clarament una cosa. Font: El nou nivell C, Ed. Teide Marc sociolingstic - Dialectologia 1. Fes un cercle a la varietat geogrfica a la qual pertanyen els textos segents: 1. Qui s? Potser vos destorb... Cridau ms, que no vos sent. Qu voleu? Vos envia sagncia? No en tenc cap, de dobler... a) balear / b) central / c) nord-occidental / d) rossellons / e) valenci 2. Sem arribats a casa mes el peirer ha pas acabat la feina. Me queixi perqu ha deixat la casa fora bruta. Per me tranquillitzar, vaig a beurem un veire daiguardent. a) balear / b) central / c) nord-occidental / d) rossellons / e) valenci 3. Les meues escultures tenen una pretensi puritana, per sense recrrer mai a tpics sentimentals. El material que jo utilitze est amagat, no t protagonisme. a) balear / b) central / c) nord-occidental / d) rossellons / e) valenci 4 On lo tenim dius, lo pobre sant Peri? Al foc, lo van reixotre, veigues a on. I diven que valive una fortuna de tan vell com era. I ara en tenim un de poca importncia; vull dir, fet de fa poc. Per tant se val, perqu ni missa mos diuen lo diumenge. a) balear / b) central / c) nord-occidental / d) rossellons / e) valenci Id, qu vols que faci! No som homo de viatges, jo, per, qu vols que te digui, sa dona va punyir i ses dones sempre se surten amb sa seva.

154

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

a) balear / b) central / c) nord-occidental / d) rossellons / e) valenci No veus que estic estudiant? No ho s; posat qualsevol cosa, que els nois tampoc no shi fixen gaire, en aquestes coses. Si vols agafa qualsevol co sa meva, que jo avui em quedo aqu. I ara, oi que em deixars que continu estudiant? a) balear / b) central / c) nord-occidental / d) rossellons / e) valenci Ara el que necessite, a banda de les fotos, s que em diga un poc les amistats de la seua filla, els ambients que freqentava. a) balear / b) central / c) nord-occidental / d) rossellons / e) valenci Veiam, jovenet, com te dius? Jo me dic Pep. Coneixiu pas la meva histria? Fa ms dun any i mig que cerqui treball i... Ten facis pas per aix. Nos sem tots deixats agafar. Creguis pas que a la usina tamb s de ben suportar. a) balear / b) central / c) nord-occidental / d) rossellons / e) valenci S que manrecordo, s. Ancara em semble que veic lo Lliser com treballave fent pilotes de drap vell de tres colors, que la canalla hi jugvom; ne feve pagar cinc cntims de cada una. a) balear / b) central / c) nord-occidental / d) rossellons / e) valenci Voltros deis que s un bon homo, per jo dic que s un reaccionari, un feixista. Es poble no el va triar, varen ser ets oligarques. A veure si xerres ms clar, tu, que tu tens lletra i noltros no, i no mos venguis amb paraulasses de llibres. a) balear / b) central / c) nord-occidental / d) rossellons / e) valenci No exagere. Potser mhaja quedat curt fins i tot en lexplicaci daquesta ancdota tan illustrativa. Illustrativa, em repetesc mentalment... I a poc a poc procure rependre el fil dels meus pensaments. I em llampegueja al cervell la frase: Si no fra que.... a) balear / b) central / c) nord-occidental / d) rossellons / e) valenci Aix s lo que jo deman. Per qu el tancaren? Ning creu que hagi estat en Jaument, com se suposa. Un allot tan apocadet poruc, que pareix incapa de matar una mosca... a) balear / b) central / c) nord-occidental / d) rossellons / e) valenci Amb aquesta gent bruta, se caldria malfiar! Me damani el que nos volen apuntar. Pensa-te; saben pas tan solament escriure ni comptar i te farien por? Quan seran eixorits, nosaltres ja haurem marxat i nos trobaran pas ms! I de totes manerea, amb les coneixences que tenim, ja poden crrer. a) balear / b) central / c) nord-occidental / d) rossellons / e) valenci Jo, quan lo Lliser va morir, teniva vuit anys i feva dascolanet amb lo senyor vicari. I recordo que li vam portar lo sant per ajudal a ben morir, perqu pogus marcar una mica net cap a laltre mn, que a fe prou li convenive; penseu que nhavie fetes de totes, i cap de bona. a) balear / b) central / c) nord-occidental / d) rossellons / e) valenci

155

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

Hem treballat per crear un marc de tolerncia i llibertat dexpressi. I, a ms, li recorde que noms tenim el vint-i.cinv per cent de les accions. Vost el que ha de fer s atrapar aquest individu. I com ms prompte millor. a) balear / b) central / c) nord-occidental / d) rossellons / e) valenci No siguis caparruda, dona. Val ms que tenguem un joc complet cada una que no unes coixineres dun color i un llenol dun altre. Id dnam aquestes coixineres. Dnam tu es llenol. a) balear / b) central / c) nord-occidental / d) rossellons / e) valenci Tota la vida, i ja tinc ms de setanta anys, hai fet de terrissaire. Lo meu pare ja en feve. Haur fabricat un ramat de mils de peces. Per aquesta fornada que preparo lltim. No en veurs aixir ms, de fum, praguestes xemeneies del forn de Mart. a) balear / b) central / c) nord-occidental / d) rossellons / e) valenci El clebre personatge va quedar tamb meravellat amb el joc den Pere sobre la sorra. Es deu avorrir, aquest noi, jugant cada setmana amb aquests passerells, pensava. I se li va encendre el llum: I per qu no fitxar-lo? Pot ser el revulsiu que busco pel que resta de temporada... a) balear / b) central / c) nord-occidental / d) rossellons / e) valenci Quan el doctor Sospedra va eixir del despatx, va vorem i va dir-me: Ho lamente; no ha sigut possible a pesar dels esforos que shan fet. Ja ho s; li done les grcies per totes les molsties que sha pres amb nosaltres. a) balear / b) central / c) nord-occidental / d) rossellons / e) valenci Molts de voltros ja hi haveu treballat; ja no necessiteu aprendre res. En sabeu ms que jo mateix i podreu fer de mestres an ets novells. Fies saber que necessit un ajudant, qualc que spiga fer comptes. Fins dilluns, id; no crec que vos hi hagueu de repensar gaire. a) balear / b) central / c) nord-occidental / d) rossellons / e) valenci Segons hai sentit a dir, lo que tenive era una bona sarpa, ms que fora. La fora no la usave pas massa: sastimave ms treballar amb lastcia. Ara, daix, los qui von po drien axplicar fora cosa fra la gent del pas, praguestos poblots. a) balear / b) central / c) nord-occidental / d) rossellons / e) valenci Dell ne fars un futbolista; jo el sn vist a jugar i va eixurit, el paio! En fars pas cap mestre, daquest, aix no! s pas com el seu germ! a) balear / b) central / c) nord-occidental / d) rossellons / e) valenci La veritat: ne tenc enveja. Ets uis me tornen verds cada vegada que pens que tothom t un all que jo no tenc i que es dissabtes horabaixa no queda a dins ms que qui no t altre remei que quedar-hi. Daquests ne som jo. a) balear / b) central / c) nord-occidental / d) rossellons / e) valenci

156

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

Les vesprades de primavera, entre ruixats espectaculars i ullades de sol duna mirada adolescent, mestimulen els pensaments positius i mallunyen del masoquisme. Per aix comence a pensar que la Naturalesa s sovint tan enraonada que busca la manera de compensar-se amb la finalitat que les nostres vides no siguen una pura amargor. a) balear / b) central / c) nord-occidental / d) rossellons / e) valenci [Extret de: Material didctic per a cursos de nivell C. Escola dAdministraci Pblica de Catalunya.] 2. Digues a quina varietat geogrfica pertanyen els fragments de canons segents i assenyalan com a mnim dos trets que justifiquin la teva resposta: TEXT 1 Lo dia que et vaig veure vaig mirar-te als ulls, la teua mirada em deia vull que sigos meu avui. I no s com entrar-te per parlar amb tu dun cop, avui ms que mai espero una mica ms de sort. Lo dia que et vaig veure tenia el vent a favor, loportunitat de tindret era la meua illusi. I no s quantes coses em van passar pel cap amb una subtil ullada tan plena de complicitat. Varietat:_____________________________________ The Companys, Estrany TEXT 2 Perqu sou uns animals, perqu sou es meus germans, perqu sou tan irreals, vos estim a tots igual. I es canaris sedentaris tornen locos dins sa gbia, i ses gutleres, qu bones, sempre nhe de dur de noves. I es mussol sap metafsica i sa fsica no falla, qu difcil separar ses coales des coals! Des meus vidres entelats, des meu cel insufucient, de carrers abandonats, darbres tan indiferents. Perqu sou uns animals, perqu sou es meus germans, perqu sou tan irreals, vos estim a tots igual. Varietat:_____________________________________ Antnia Font, Vos estim a tots igual TEXT 3 Trenca amb el silenci, fes que sescolte la teua veu, ben clara i forta la teua veu. Fes-te respectar, fes que sescolte la nostra resposta, ben clara i forta la nostra resposta. Varietat:_____________________________________ Obrint pas, Tio canya

157

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

Exercicis integrats 1. Llegeix el text segent i desprs encercla la resposta correcta. Arrenca a Valncia la Campus Party amb 3.400 internautes _____________ (1) oficial de la Campus Party que se celebra a Valncia ha estat aquesta mitjanit, per unes hores abans els internautes ja havien comenat a arribar a la Ciutat de les Arts i les Cincies carregats amb els seus ordinadors i aprofitaven els 10 gigabytes per segon de banda ampla. Un dels fundadors d'Apple, Steve Wozniak, ha estat el protagonista del ___________( 2) enrere ___________ (3) sha inaugurat la Campus Party denguany, la tradicional cita dinternautes i amants de les noves tecnologies. A la mitjanit, Wozniak ha donat ___________ (4) amb el qual els assistents han __________ (5) el bot per encendre els seus ordinadors, amb una imatge que es repeteix cada edici. Un total de 3.400 internautes es reuneix al llarg de tota la setmana a la Ciutat de les Arts i les Cincies per compartir experincies, conixer noves tendncies, formar-se en continguts a travs de tallers o conferncies i gaudir duna amplada de banda que pot arribar ___________ (6) 10 GB per segon. El responsable de Telefnica al Pas Valenci, Jos Manuel Plaza Sanz, explica que amb aquesta velocitat es podrien descarregar els 64 partits del Mundial de futbol en noms onze segons. Per tot no s jugar a jocs en xarxa o descarregar continguts en aquesta Campus Party que vol ser una gran cita del talent, en paraules del seu director, Miguel ngel Expsito. Com cada any, les empreses ms importants del sector acudeixen a l_____________ ( 7) a la recerca de talent, una recerca ____________ (8) de la qual la mateixa Campus Party no vol restar absent, amb la celebraci del primer Iron Geek. Aquesta prova cerca el millor de tots els experts en noves tecnologies (geeks) que es troben presents a la Campus Party denguany. El premi ser la incorporaci a la plantilla de lesdeveniment durant un any, amb la possibilitat de viatjar arreu del mn a travs de les edicions que Campus Party celebra en daltres estats. Pel que fa a les ms de 300 hores de contingut que ofereix aquesta Campus Party 2010 destaca la presncia de Steve Wozniak, ___________ (9) dApple, que aquest dimarts pronuncia la conferncia oficial inaugural de la cita. Ser el moment de conixer com va nixer aquesta revoluci de finals del segle XX que va ser el boom de la informtica i lacostament a la societat. La Campus Party va nixer a Mlaga a finals dels 90 com una reuni informal dinternautes i _______________ (10) ha passat per nombroses ciutats del mn. Avui, 27 de juliol de 2010 (text adaptat) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 a. La inaguraci a. comte a. amb qu a. el senyal a. pres a. fins als a. event a. que a. co-fundador a. desde llavors b. Linauguraci b. compte b. amb que b. la senyal b. premut b. fins els b. aconteixement b. de la qual b. cofundador b. des daleshores c. La inauguraci c. conte c. amb el que c. els senyals c. premgut c. fins a els c. esdeveniment c. de la que c. co fundador c. des da les hores

158

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

2. Llegeix el text segent i encercla lopci correcta. Calor mortal a Rssia _____________(1) onada de calor sumada a la capa de fum procedent del centenar dincendis forestals que fa laire irrespirable sest convertint en un ___________(2) per als russos i els turistes que visiten Moscou. El balan que van fer ahir les autoritats ______________(3) la gravetat de la situaci: la mortalitat sha doblat a la capital russa i aix vol dir que dels habituals 360 morts diaris sha passat aquests dies a superar els 700. Les principals causes sn __________________(4) provocada per les altes temperatures. Andri Seltsovski, el cap del Departament de Salut de lAjuntament, va admetre ahir per primer cop que els dipsits de cadvers estan prcticament ______________(5). I no noms aix, ______________(6) ja s difcil trobar a les farmcies mascaretes protectores i mascaretes doxigen. No es preveuen canvis meteorolgics immediats i seguiran temperatures entre els 35 i els 38 graus. Les persones que pateixen problemes pulmonars i ___________(7), diabetis, tiroides i malalties metabliques poden haver-se d____________(8) a situacions dures a causa de la falta doxigen a laire, segons una alerta dels metges. I no ___________(9) veu sortida immediata, perqu la previsi meteorolgica s que lonada de calor duri _______________(10). Les difcils condicions meteorolgiques i els incendis que han provocat almenys 51 morts fan cada dia ms complicades les activitats quotidianes i ____________(11) augmenta entre els russos que consideren que, ___________(12) el centre del pas es crema, les autoritats no han actuat amb prou celeritat ni coordinaci. La gota que ha fet vessar el got ha estat que el president, Dmitri Medvdev, ____________(13) el cap de setmana a la repblica secessionista dAbjazia, a la ribera del mar Negre. Alemanya, ustria, Polnia i Canad han retirat part del personal de les _____________(14), tot i que fugen de parlar devacuaci. ____________(15) que recomanen no viatjar a Moscou i a les zones afectades pels incendis forestals. El govern espanyol es limita a desaconsellar el viatge a infants, persones grans i les persones amb malalties respiratries. Ning no troba encara explicacions a lonada de focs: ahir _______(16) van declarar 247 nous incendis i _______(17) van controlar 239. Des de principis destiu _________(18) devastat gaireb 750.000 hectrees de bosc. Noms ahir _______(19) van cremar __________(20) 175.000. Avui, 10 dagost de 2010 (text adaptat) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) a. Lintensa a. malson a. evidncia a. el calor i la hipertensi a. colapsats a. si no que a. cardiovasculars a. emfrontar a. shi a. fins a mitjans dagost a. lindignaci a. mentres que a. es refugis b.Lintena b. mal-son b. evidencia b. la calor i lhipertensi b. colapats b. sin que b. crdiovasculars b. enfrontar b. es b. fins mitjans dagost b. dindignaci b. mentres b. es refugi c. La intensa c. mal son c. evidenca c. la calor i la hipertensi c. collapsats c. sino que c. crdio-vasculars c. afrontar c. sen c. fins a mitjan agost c. la indignaci c. mentre c. es refugiessi 159

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

(14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

a. enbaixades a. Hi ha a. es a. shi a. se nhan a. sen a. gaire b

b. ambaixades b. Hi han b. sen b. es b. shi nhan b. hi b. gaireb

c. embaixades c. Nhi ha c. en c. sen c. shan c. es c. quasi b

3. Llegeix el text segent i encercla lopci correcta. El temple dAugust, en dubte Arqueologia meditica. Aix ha _________(1) la Reial Societat Arqueolgica Tarraconense (RSAT) lexcavaci que es va fer al juliol a la nau central de la catedral de Tarragona, que, segons els professionals ________(2) la van dirigir, ha ________(3) concloure amb una probabilitat molt alta que es tracta de lespai on al segle I dC es va aixecar el temple en honor a lemperador August, que va residir a Trraco dos anys (26 i 25 aC) i va convertir __________(4) en la capital del mn rom. En un breu comunicat, lassociaci cultural considera que ha estat precipitat informar pblicament de la localitzaci daquesta joia arquitectnica i posa en quarantena que realment _________(5) desenterrat un dels enigmtics focus dadmiraci del mn rom: La necessitat de trobar el centre religis per justificar lexcavaci a la catedral ha dut a anunciar rpidament _____________________(6) la descoberta sensacional. Esperem poder tenir aviat ms detalls sobre la seva estructura, la seva dataci i els indicis que han portat ____________(7) a ___________(8) que es tracta del temple dedicat a August i no a cap altra divinitat. En aquest sentit, els membres de la RSAT afirmen que s cert que han _________(9) murs i uns fragments de marbre romans, si b els treuen importncia ______(10) apuntar que sn com els que es localitzen habitualment en aquesta zona de la ciutat, i afegeixen: Malgrat leufria inicial, potser seria interessant reflexionar sobre el veritable resultat de lactuaci i si aquest justificava aixecar el paviment del segle XIV de la catedral. Aquestes crtiques han estat contestades _______(11) responsables de la troballa, que sha definit ________(12) histrica, i s fruit duna investigaci impulsada per lInstitut Catal dArqueologia Clssica (ICAC), lAjuntament de Tarragona i larquebisbat. En un missatge penjat a la web de la revista Spiens, els responsables de lexcavaci ________(13) la polmica recordant que _________(14) van iniciar aquesta experincia ja van manifestar la seva voluntat dexplicar levoluci de lexcavaci pas a pas en un _______(15). A ms, durant tres divendres del mes de juliol els arquelegs que han estat al capdavant de lactuaci han _______(16) els periodistes que sha n interessat per la investigaci, _________(17) es creu que mantenir una actitud meditica i transparent no s negatiu: Hem utilitzat les tecnologies de la comunicaci i de la informaci per assolir una arqueologia de proximitat, imprescindible _________(18) la socialitzaci de la nostra tasca i la sensibilitzaci __________(19) el patrimoni i la nostra histria. Conixer ajuda a valorar una feina que es desenvolupa en una ciutat ______(20) sovint larqueologia que no sexplica ________(21) com _____(22) entrebanc per al progrs. En la mateixa lnia sha pronunciat la regidora de Patrimoni del consistori, Rosa Rossell, que opina que els integrants de la RSAT sn lliures de dir el que vulguin, per pensa que shan aventurat __________(23) de fer aquestes declaracions: _______(24), lopini que val s la de les persones que han treballat en lexcavaci. La troballa, a part, ha estat avalada per molts altres professionals, com, per exemple, pel reconegut arqueleg i arquitecte alemany Theodor Hauschild. A ms, el temple que sha descobert s de vuit 160

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

columnes i ni ______(25) a Roma __________(26) dos de tanta magnitud en un mateix radi. Avui, 11 dagost de 2010 (text adaptat) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) a. qualificat a. als quals a. perms a. la ciutat a. shagi a. els medis de comunicaci a. a linvestigadors a. senyalar a. aparegut a. en a. per als a. com a. anulen a. des que a. blox a. atengut a. ja que a. de cara a. envers a. on a. sentn a. a un a. a lhora a. Per mi a. solsament a. existeixen b. calificat b. els quals b. perms b. a la ciutat b. shagin b. els mitjans de comunicaci b. els investigadors b. assenyalar b. aparescut b. a b. pels b. com d b. disolen b. des de que b. bloc b. ats b. donat que b. per b. cap b. en la que b. sentn b. un b. aleshores b. Segons mi b. tan sols b. hi existeixen c. nomenat c. que c. perms c. en la ciutat c. hagi c. als mitjans de comunicaci c. als investigadors c. senyalitzar c. aperegut c. a l c. per els c. com a c. dissolen c. desde que c.blog c. ats c. tanmateix c. per a c. en vers c. en que c. sentn c. c. alhora c. Per a mi c. tant sols c. nexisteixen

4.Llegeix el text segent i encercla lopci correcta: Lactor angls havia ___________ (1) el to de veu, per continuava el seu recital. ___________ (2) un brogit constant i ms aviat ___________(3), de casino de poble, havia envat la cafeteria. La fressa del mar excitat, a fora, simulava un jazz de fons. Si no hagus estat pel moviment, ning ___________ (4) que eren al mig duna tempesta. En un rac, el fum esps del cigar donava a la taula dels quatre jugadors una claror de peixera. ___________ (5) va crixer i es va afegir a aquell remol: en un altre extrem, dos nois shavien ___________ (6) a terra. Un tocava la guitarra i laltre cantava. Eren canons ___________ (7), de Bob Dylan, de Donovan, dEric Burdom, que lAnna no havia escoltat mai. Per laccent es notava que eren ___________ (8). Al cap duna estona ___________ (9) va acostar, els va saludar amb un cop de cap i es va asseure a terra amb ells. Els dos nois es van mirar sense deixar de tocar. ___________ (10) va oferir un cigarret i tots dos van ___________ (11). Toni Punt, Maletes perdudes

161

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

a) baixat a) de mica en mica a) harmnic a) hagus dit a) un nou remor a) assegut a) extranyes a) francesos a) es a) els a) aceptar

b) abaixat b) mica en mica b) armnic b) hauria dit b) una nova remor b) sentat b) estranyes b) francessos b) shi b) els hi b) acceptar

5. Transforma la frase a) en la frase b), canviant solament el que sigui necessari. El que escriguis a la frase b) no pot ser mai exactament igual que el que hi ha a la frase a). Exemple: a) Digues qu vols. b) Em va dir que li digus qu volia. 1. a) Jo no hi puc anar. Has danar-hi tu. b) Jo no hi puc anar. ____ que __________ tu. 2. a) Si estudies de valent aquest hivern, aprovars les proves de les oposicions. b) Si estudiessis de valent aquest hivern, ______________ les proves de les oposicions. 3. a) Enceneu el foc. b) Ens va dir que ________________________el foc. 4. a) Les eleccions shan de convocar al ms aviat possible. b) Cal que ____________________ com __________________________. 5. a) Abans, la biblioteca havia estat al davant del mercat. b) Abans, al davant del mercat _________________ la biblioteca. 6. a) A les festes de Portbou, hi havia tots els teus germans. b) A les festes de Portbou, no hi faltava _____________ dels teus germans. 7. a) A mitja cocci, afegiu a la cassola dos trossos de bacall. b) Quan estigui mig ______________, afegiu a la cassola un __________ de trossos de bacall. 8. a) Aquest exercici s ms fcil que l'anterior. Si ms no, a mi m'ha costat menys. b) Aquest exercici no s _____________ difcil com l'anterior. Si ms no, a mi no m'ha costat _________________.

162

SUFICINCIA

EXERCICIS DE REFOR

9. a) Diuen que les regions seques sn ms sanes que les humides. b) Diuen que un clima ____________ s ms ___________ que ____________ humit. Font: http://antalya.uab.es/gab-llengua-catalana/www/cat/formacio/ycexam.htm

163