Proiect de lecţie

Învăţătoare: Potcovaru Delia Cristina
Data: 27.01.2012

Clasa: a II-a Aria curriculară: Limbă şi comunicare Disciplina: Limba română Unitatea de învăţare: Conţinutul învăţării: „Doi frati cuminti”de Elena Farago Tipul lecţiei: fixare de cunoştinţe Obiectiv fundamental: Exersarea citirii fluente, cursive şi expresive şi înţelegerea sensului unor cuvinte noi şi al mesajului textului citit Obiective operaţionale: O1 – să citească în ritm propriu, un text narativ, de mică întindere; O2 – să răspundă corect la întrebări legate de conţinutul lecţiei; O3 – să identifice elementele de bază ale organizării unui text în pagină ( titlu, autor, alineat, fragment); O4 – să completeze corect, pe fişe, propoziţii lacunare, alegând cuvinte potrivite. Resurse (materiale, procedurale): texte suport, fişe de lucru, lectura explicativă, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, învăţarea prin descoperire, -strategii mixte; - activitate frontală, individuală; -1 oră ( 45 minute)

Clasa: a IV-a Aria curriculară: Om şi societate Disciplina: Geografie Unitatea de învăţare: Elemente de geografie a României Conţinutul învăţării: Asezarile omenesti Tipul lecţiei: dobândire de noi cunoştinţe Obiectiv fundamental: Însuşirea cunoştinţelor referitoare la populatia din România şi formarea deprinderilor de a lucra cu harta, manualul, atlasul şi alte materiale geografice Obiective operaţionale: O1 –să precizeze diferentele dintre asezarile rurale si asezarile urbane; O2– să identifice principalele orase folosind harta fizica a Romaniei; O3– să-si insuseasca notiuni de geografie a populatiei si asezarilor omenesti; O4 –să descrie unul din marile orase. Resurse (materiale, procedurale): manual, atlasul, harta fizică a României, fişe de lucru, conversatia, învăţarea prin descoperire, explicatia, demonstratia,. -strategii activ – participative; -activitate frontală, individuală; -1 oră (45 minute)

Momentele lecţiei 1. Moment organizatoric 1 min. 2. Captarea atenţiei 5 min.

Momentele Activitate lecţiei ♦ Pregătirea materialelor necesare pentru 1. Moment ♦ Pregătirea materialelor necesare lecţie. organizatoric pentru lecţie. 1 min. Activitate directă 2.Verificarea Activitate independentă ♦ Se reciteşte textul „Doi frati cuminti”♦ cunoştinţelor ♦ Elevii completează fişa de lucru. Se adresează întrebări referitoare la 7 min. textul citit: despre cine este vorba în text, la ce ne indeamna textul? Activitate

„Astăzi vom lucra exercitii si intrebari 3. Anunţarea referitoare la textul nou.” temei şi a Activitate independentă obiectivelor Elevii lucreaza exercitiile propuse. Activitate directă 2 min. ♦ Se verifică cantitativ şi calitativ fişele 4. Dirijarea 3. Captarea lucrate. învăţării atenţiei 13 min. 1 min. ♦ Pe Harta României elevii observă cum este colorată. 4. Anunţarea „Astăzi vom discuta despre temei şi a populatia si asezarile omenesti din tara obiectivelor noastra.Pe harta României vom 2 min. identifica principalele unităţi orase din ţara noastră”. ♦ Se scrie pe tablă titlul lecţiei. ♦ Se prezintădiferentele dintre asezarile urbane si cele rurale. Se localizeaza pe harta principalele orase.

5. Dirijarea învăţării 10 min.

♦ Elevii vor lua notiţe de la tablă şi utilizând harta vor enumera în caiete, principalele orase. Activitate independenta ♦Pentru a-si fixa cunostintele elevii primesc o fisa de lucru. Fişă de lucru 1. Completati spaţiile punctate: În ţara noastră trăiesc aproximativ...........................de locuitori. Pe lângă români, în ţara noastră mai trăiesc şi alte ................................................... Populaţia este mai rară în regiunile de ...................şi................

Activitate directă ♦ Se verifica exercitiile ♦ Se lucreaza in clasa o fisa de lucru 11 min. 11 min.

2 Faceţi asocierile corespunzătoare: 5.Asigurarea Activitate independentă case apropiate comuna feed – back- ♦ Se completează propoziţii lacunare pe 6.Asigurarea unele de altele ; ului fişa de lucru cu informaţii din textul feed – back10 min. studiat. ului mai multe sate ce sate 10 min. adunate 6. Analiza şi ♦ Se fac aprecieri asupra modului cum au se gospodaresc împreună; aprecierea participat la activitate, iar fişa de lucru va activităţii fi corectată în ora următoare. case presarate ici colo ; oraşul 3 min. case înşirate în lungul văilor ; sate răsfirate

aşezare cu o populaţie mai mare ; risipite

sate

3 Descrie localitatea unde locuieşti ţinând cont de următoarele idei. • localizare pe harta ţării • localităţi învecinate • număr de locuitori • domenii de activitate în care lucrează populaţia clădiri sau monumente importante ♦ Se fac aprecieri asupra modului cum 7. Analiza şi au participat elevii la activitate şi se dă aprecierea tema pentru acasă: să realizeze prin activităţii desen orasele României, utilizând 3 min. şablonul.

FIŞĂ DE LUCRU Noteazǎ pe hartǎ care sunt ţǎrile cu care se învecineazǎ România!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful