LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES

A Balears 1,6% SECTOR PRIMARI S'obtenen productes directament de la natura, materies primes sobre tot Agricultura ( Orígen vegetal)

És el conjunt d'acions que realitza l'home per satisfer les necessitats bàsiques i no bàsiques mitjançant la producció, intercanvi i el consum. A Balears 17,8% A Balears 80,6% SECTOR TERCIARI

SECTOR SECUNDARI

Es transforma la matèria prima en productes acabats o semielaboratst
A Menorca

Sector que no produeix bens, sinó serveis
Trasllat de mercaderies, avió, barco... TICs, diaris, ràdio, TV, telefonia... Comerços majoristes i minoristes ( queviures, roba...) Hotels, restaurants, bars, agències de viatge... Banca, assegurances, borsa... Exèrcit, policia, protecció civil, bombers, jutges, advocats

Calçat Bijuteria

Transports Comunicacions Comercial

Industrial

Ramaderia ( Orígen animal)

Formatge ( DO Mahón)

Turístic Financer

Pesca ( Del riu o de la mar)

Energètic

Administració

Mineria ( de les mines) A Menorca canteres de marès Forestal ( Del bosc)

Construcció Serveis personals Privats

Una part

Educatiu Sanitari

Públics

Perruqueries, estètica,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful