BIDANG MENGGAMBAR

Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media

: : : : : : : :

1 Cemerlang Menggambar Kolaj Alam semulajadi Manggaku 60 minit Alatan – bahan maujud buah mangga Bahan – Kertas Lukisan, Kertas warna, dan Gam Contoh hasil kerja kolaj gambar ‘Buah mangga’ Elemen Kreativiti dan Inovatif Elemen Keusahawanan Elemen Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Bahan Bantu Mengajar : EMK :

STANDARD KANDUNGAN 1. 2. 3. 4. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni: garisan, ruang, rupa, dan warna) Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan karya. Apresiasi terhadap karya seni.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni.

1.1.1 Unsur Seni 1.1.1.1 Garisan –garisan putus-putus 1.1.1.2 Rupa – Organik dan geometri 1.1.1.3 Ruang rata

kefahaman. dan gam. teknik dan proses dalam penghasilan karya 1.2. . warna dan ruang) dalam penghasilan karya 1.1. 1.2 Mengetahui penggunaan media.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat menghasilkan pengetahuan. rupa.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.4.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual 1.2 Menggunakan unsur seni (garisan.2. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.4.2 Bahan – Kertas lukisan. 1. kertas warna.3. 1.2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2.2 Kesatuan – pelbagai unsur alam semula jadi 1.1.3.1.1.2 Prinsip Rekaan 1.1 Teknik – Kolaj (koyakan) 1.2. 1. 1.1 Harmoni – warna 1.2.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan.4.1.3 Menghasilkan karya seni bersama rakan.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 1.3.1 Alat – bahan maujud buah mangga dan gambarkoleksi buah mangga 1.1.1 Mempamerkan hasil karya yang telah dihasilkan.2.1. 1.

“Mari pergi ke kedai nyonya.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik Guru menunjukkan bahan maujud buah mangga.” ILUSTRASI AKTIVITI Aplikasi Seni Guru menunjukkan hasil lukisan bentuk mangga. Guru membimbing murid melafazkan pantun. kertas lukisan gambar mangga yang mempunyai garis putus-putus. Murid juga digalakkan untuk bekerjasama. Murid mengoyakkan kertas warna dalam saiz yang kecil dengan bimbingan guru. daun. Mari dimakan bersama-sama. diikuti dengan daun(warna hijau) dan tangkainya(warna hitam). bentuk dan warna. Guru membimbing murid menjalankan aktiviti dengan memberi penekanan kepada kekemasan hasil kerja. Guru menunjukkan cara-cara untuk menghasilkan kolaj buah mangga. kertas warna hijau/jingga/hitam. Murid diberi peluang untuk menyatakan bahan-bahan lain yang boleh digunakan untuk menghasilkan karya. dan tangkai menggunakan garisan putus-putus. Guru memberitahu bahawa rupa ini akan membentuk satu gambar yang menarik jika ditampal dengan kertas warna. Guru menyatakan perbezaan di antara rupa. - . Buah mangga sedap rasanya. Pergi ke kedai membeli gelama. dan gam. Ekspresi Kreatif Langkah 1 Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil (2-3 ahli) Guru mengedarkan alatan dan bahan. - Langkah 2 Murid menyusun dan menampal kepingan kertas warna mengikut reka bentuk yang disediakan menggunakan gam bermula dengan buah mangga (warna jingga).

Murid menghargai karya sendiri dan rakan.Apresiasi Seni Murid mempamerkan karya seni yang dihasilkan dan cuba memberi penerangan lisan secara ringkas mengenai hasilan karya. . Guru memberikan peneguhan dan pujian terhadap karya yang dihasilkan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful