You are on page 1of 3

INSTRUCTIUNE PROPRIE

Cod document IPSSM-44-RBS Pag. 1 din 3

REGULI GENERALE DE CIRCULATIE IN INCINTA S.C.REMAT BUCURESTI SUD S.A

APROBAT DIRECTOR GENERAL EC. CRISTIAN NICOLAE DRAGHICI

1.SCOP-Prezenta instructiune a fost elaborata in vederea cunoasterii de catre lucratori a principalelor reguli privind circulatia in incinta S.C.REMAT BUCURESTI SUD S.A. 2.DOMENIU DE APLICARE-Prezenta instructiune este aplicabila tuturor salariatilor S.C.REMAT BUCURESTI SUD S.A. independent de functia exercitata. 3.DEFINITII SI TERMINOLOGIE 3.1.IPSSM-Instructiune proprie de securitate si sanatate in munca 3.2.44-Codul de identificare al instructiunii . 4.DOCUMENTE DE REFERINTA Documentele de referinta sunt prezentate in Anexa 1 a prezentei instructiuni; 5.INSTRUCTIUNEA 5.1.ACCESUL IN INCINTA SOCIETATII a)-Intrarea lucratorilor in incinta societatii va fi facuta exclusiv pe poarta principala a acesteia. b)-Accesul lucratorilor pe portile secundare (VSU, CFU) va fi facut numai cu acordul expres al conducerii societatii. 5.2.DEPLASAREA IN INCINTA SOCIETATII a)-Deplasarea lucratorilor va fi facuta dupa caz: a.1.initial la vestiar si apoi la locul de munca; a.2.direct la locul de munca; b)-Deplasarea fiecarui lucrator in incinta societatii va fi facuta numai pe caile de acces amenajate in acest scop; c)-Deplasarea lucratorilor de la un loc de munca la altul va fi facuta numai in baza sarcinii de munca stabilita de conducatorul locului de munca. d)-Sunt cu desavarsire interzise: d.1.deplasarea in zona de circulatie a mijloacelor de transport aflate in miscare sau in timpul operatiilor de incarcare/ descarcare d.2.stationarea in zona echipamentelor de incarcare/descarcare (greifere, poduri rulante, stivuitoare) d.3.deplasarea in fuga; d.4.saritura peste gropi, cavitati, excavatii. d.5.deplasarea si stationarea in locuri unde sunt amplasate panouri de semnalizare de interdictie; d.6.traversarea soselei de centura in afara sarcinii de munca; d.7.nepurtarea echipamentelor individuale de protectie acordate, daca salariatul era in
Intocmit:.Constantinescu Corneliu Emilian Nr. si data editiei I/2011 Nr.si data reviziei 0 Exemplarul nr.

INSTRUCTIUNE PROPRIE

Cod document IPSSM-44-RBS Pag. 2 din 3

REGULI GENERALE DE CIRCULATIE IN INCINTA S.C.REMAT BUCURESTI SUD S.A

timpul programului de lucru. e)- Deplasarea la locurile din societate unde isi desfasoara activitatea parteneri contractuali precum si stationarea im zona de lucru a acestora va fi facuta numai cu acordul conducerii societatii. f)-La deplasarea pe scari se vor respecta urmatoarele reguli: f.1.-nu se vor desfasura decat activitati de deplasare. f.2.-deplasarea se va face incet, unul dupa altul, in sir simplu, in cazul existentei spatiilor inguste; f.3.-se va utiliza balustrada de protectie a scarilor pentru sprijinire in timpul deplasarii; f.4.-nu se vor sari doua sau mai multe trepte deodata; f.5.-vor fi indepartate toate obiectele de pe trepte care pot provoca alunecarea, iar in cazul cand se constata existenta de obiecte taioase si/sau ascutite care pot deterior imbracamintea si /sau incaltamintea in timpul deplasarii pe scari, se va sesiza personalul insarcinat cu activitati administrative pentru remedierea situatiei; 5.3.CIRCULAŢIA PERSOANELOR ÎN ZONA LINIILOR DE CALE FERATĂ a)-Trecerea peste linii trebuie se va face cu atenţie şi perpendicular pe axa căii, după asigurarea, în prealabil, că nu există vagoane, locomotive sau alte vehicule în mişcare pe calea ferată. b)-Personalul care prin natura serviciului este obligat să circule printre linii în timpul nopţii va purta lămpi de mână aprinse şi îmbrăcăminte avertizoare. c)-Trecerea peste schimbătoarele de cale şi peste inimile de încrucişare este interzisă. d)-Atunci când vizibilitatea este redusă (noaptea, pe timp de ceaţă, ploaie, viscol, ninsoare abundentă etc.) trecerea peste linii trebuie să se facă numai prin locuri marcate şi iluminate, cu asigurarea că nu sunt vehicule în mişcare. e)-Trecerea peste linii nu trebuie să se facă prin faţa trenurilor, a locomotivelor sau a altor vehicule care se apropie. f)-Trecerea pe la capetele vehiculelor de cale ferata in stationare se face la o distanta de minimum 5 m de acestea. g)-Atunci cînd nu există condiţii de traversare a liniilor pe la capetele garniturilor aflate în staţionare, trecerea peste linii trebuie să se facă prin gheretele de frână, fiind interzis: g.1.- să se treacă pe sub vagoane; g.2.- să se trecă printre tampoanele materialului rulant, dacă nu au între ele o distanţă de cel puţin 10 m; g.3- să se treacă peste tampoane sau aparatele de cuplare. h)-Traversarea liniilor duble sau multiple trebuie să se facă, având în vedere şi circulaţia de pe liniile vecine. i)-Mersul de-a lungul liniilor trebuie să se facă numai în afara firelor căii, cu atenţie la circulaţia de pe liniile vecine, şi cu respectarea gabaritului de liberă trecere. j)-Pentru a preîntîmpina accidentarea personalului prin cădere în gol, ramele gropilor de cenuşă şi ale canalelor de revizie trebuie să fie văruite în alb, pentru a fi uşor de observat în timpul nopţii, iar puţurile de vizitare şi gurile de canale se vor acoperi cu capace rezistente sau se vor împrejmui cu balustrade. k)-Locurile periculoase din incinta societatii care nu pot fi evitate sau acoperite, trebuie să fie semnalizate prin tăbliţe avertizoare, vopsite cu dungi alternative galben-negru şi vor fi iluminate în timpul nopţii. l)-În cazul în care, apar locuri periculoase necunoscute, conducătorii locurilor de munca au
Intocmit:.Constantinescu Corneliu Emilian Nr. si data editiei I/2011 Nr.si data reviziei 0 Exemplarul nr.

INSTRUCTIUNE PROPRIE

Cod document IPSSM-44-RBS Pag. 3 din 3

REGULI GENERALE DE CIRCULATIE IN INCINTA S.C.REMAT BUCURESTI SUD S.A

datoria de a sesiza în scris conducerea societatii, în cel mai scurt timp, de apariţia şi existenţa acestor locuri, luând măsuri pentru semnalizarea corespunzatoare a acestora. 6.RESPONSABILITATI 6.1.Conducatorul societatii a)-aproba prezenta instructiune; 6.2.Conducatorul locului de munca a)-Respecta cerintele prezentei instructiuni potrivit prerogativelor pe care le are; b)-Asigura efectuarea instruirilor personalului din subordine cu prevederi legislative aplicabile in domeniul securitatii si sanatatii in munca si instructiunile proprii ale societatii; 6.3.Lucratorii a)-Participa la efectuarea instruirii prezentei instructiuni b)-Isi insusesc si respecta prevederile prezentei instructiuni

Anexa 1. 1.-Legea 319/2006-Legea securitatii si sanatatii in munca; 2.-H.G.1425/2006-privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii 319/2006 modificata si completata prin H.G.955/2010; 3.-H.G.493/2006-privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot; 4.-H.G.752/2004-privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a echipamentelor si sistemelor protectoare destinate in atmosfere potential explozive; 5.-H.G.971/2006-privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca; 6.-H.G.1048/2006- privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca; 7.-H.G.1091/2006- privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca; 8.-H.G.1051/2006-privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare; 9.-H.G.1136/2006- privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice; 10.-H.G.1146/2006-privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca; 11.-H.G.1058/2006-privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive; 12.-H.G.457/2003 modificata si completata de H.G.1514/2003-privind asigurarea utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune;

Intocmit:.Constantinescu Corneliu Emilian

Nr. si data editiei I/2011

Nr.si data reviziei 0

Exemplarul nr.