You are on page 1of 2

TEMA 11 OS SERES VIVOS MÁIS SINXELOS 1. O REINO PROTISTAS: a. Definición: O reino Protistas agrupa 1. organismos unicelulares e pluricelulares 2.

con células eucariotas (co material xenético nun núcleo) 3. sen tecidos nin órganos b. Clasificación: hai dous tipos 1. Protozoos : son organismos microscópicos con células parecidas ás animais  Características: son 1. Unicelulares, 2. Heterótrofos (aliméntanse de substancias orgánicas procedentes doutros seres vivos), 3. e acuáticos  Clasificación segundo a forma de desplazarse
a. b. c. Flaxelados: móvense mediante flaxelos Ciliados: móvense mediante cilios Rizópodos: móvense con seudópodos

d. Esporozoos: non se moven  Exemplo: o zooplancto do que se alimentan os animais mariños. 2. Algas: son parecidas aos vexetais, as súas células teñen cloroplastos e parede celular  Características: 1. poden ser unicelulares (e forman colonias) ou pluricelulares, 2. Autótrofas (realizan a fotosíntese), 3.son acuáticas  Clasificación segundo a cor do pigmento:
a. b. c. Verdes pardas Vermellas

 Exemplo: fitoplancto, que serve de alimento a moitos animais 2. O REINO MONERAS a. Definición: O reino Moneras agrupa 1. organismos microscópicos, 2. unicelulares 3. Procariotas (sen núcleo) b. Exemplo: as bacterias c. Estrutura das bacterias:
1. Membrana celular/plasmática 2. Parede celular bacteriana 3. Cápsula bacteriana 4. Citoplasma 5. Material xenético disperso no citoplasma 6. Flaxelos

d. Tipos de bacterias segundo a forma:
1. Coco: redondo 2. Bacilo: alongado 3. Vibrio: forma de coma 4. Espirilo: forma de espiral

e. Nutrición das bacterias: 1. Son heterótrofas (aliméntanse de substancias orgánicas procedentes doutros seres vivos) e segundo o seu modo de vida poden ser:
  Parásitas: aliméntanse doutros seres vivos aos que producen enfermidades Saprófitas: descompoñen materia orgánica (se utilizan para fabricar queixo e iogur)

f.

 Simbiontes: viven asociadas aos seres vivos con beneficio mutuo 2. Tamén as hai autótrofas (capaces de fabricar o seu alimento) como as cianobacterias. A reprodución das bacterias: reprodúcense por bipartición, producindo bacterias fillas idénticas

As principais vías de entrada son: a pel (cando hai unha ferida). Modo de vida dos virus: introdúcese na célula que vai infectar. é dicir. a vía respiratoria. AS ENFERMIDADES PRODUCIDAS POR MICROORGANISMOS a. é un preparado que contén microorganismos mortos ou debilitados da enfermidade que se quere previr.. son tan pequenos que só se poden ver co microscopio electrónico (con gran capacidade de aumento). OS VIRUS a. Antibióticos: é un método curativo. ou alimentos en mal estado. 2. a auga. Hainos beneficiosos e perxudiciais: 1. Cando un microorganismo patóxeno entra nun ser vivo produce unha infección e provoca unha enfermidade infecciosa b. A LOITA CONTRA AS ENFERMIDADES INFECCIOSAS a. OS MICROORGANISMOS E O SEU PAPEL NA BIOSFERA a. que saen da célula infectada e quedan libres. Definición: os microorganismos desempeñan funcións importantes na biosfera.  Bacterias e lévedos serven para fabricar alimentos: iogur e queixo do leite  Algúns microorganismos serven para fabricar antibióticos e outros medicamentos. Ácido nucleico ou material hereditario c. c. Cápsida 3. nin teñen estrutura de célula. o aire.  A penicilina foi o primeiro antibiótico. A hixiene e o consumo de alimentos e bebidas en bo estado son maneiras de previr as enfermidades infecciosas. Estrutura dos virus: 1. cólera (augas contaminadas)  Os protozoos: malaria e paludismo (picadura dun mosquito)  Fungo microscópico: pé de atleta (a través da pel) 6. Unha vez no interior. O descubrimento dos antibióticos foi un dos grandes achados da historia da medicina. Sida (vía sexual)  As bacterias: pneumonía (polo aire). Microorganismos perxudiciais: só unha pequena parte son perxudiciais e producen enfermidades: son os microorganismos patóxenos. Hoxe a medicina dispón de vacinas e antibióticos para loitar contra as enfermidades infecciosas 1. d. . Vacina: é un método preventivo. Ademais. pero son capaces de reproducirse infectando unha célula. Os microorganismos beneficiosos teñen moitas utilidades:  Os microorganismos descompoñedores transforman animais e vexetais mortos en materia inorgánica que son reutilizadas polas plantas  O plancto é alimento de animais acuáticos  A flora intestinal do tubo dixestivo dos animais está formado por bacterias e producen vitaminas útiles para os seres vivos nos que viven.. 4. 2. Definición: non son auténticos seres vivos porque non realizan as función vitais. b. foi descuberto por Alexander Fleming. son parásitos obrigados. transmítense dun enfermo a outro san por contaxio: polos animais.3. reprodúcese e despois do período de incubación provoca efectos como febre. Cadro de enfermidades que provocan:  Os virus: arrefriado (polo aire). salmonelose (alimentos en mal estado). e dentro reproduce novos virus. vía dixestiva e por contacto sexual. 1. Envoltura externa 2. b. 5. son substancias producidas por fungos e bacterias que eliminan ou impiden o crecemento do microorganismo que provoca a enfermidade.