Oleh kirheba murugan a/l krishnan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHAP 1 TAHUN 2

Matapelajaran Kelas/ Tahun Tarikh Masa Bil. Murid Bidang Kegiatan Teknik Tajuk

: Pendidikan Seni Visual : 2 Pilihan : 9.3.2011 (Jumaat) : 10.20 – 11.20 pagi (1 jam) : 37 orang : Menggambar : Lukisan : Itik peliharaan saya

Hasil Pembelajaran : ( Rujuk HSP Tahun 2 PSV) Aras 1 1. Mengetahui dan mengenalpasti alat, bahan, dan teknik dalam asas menggambar berdasarkan beberapa eksperimen. Aras 2 2. Menghasilkan gambar dengan memanipulasi bahan yang berasaskan air, minyak, dan bahan kering.

Objektif : Pada akhir pengajaran murid dapat:(ditukar dari Hasil Pembelajaran di atas
kepada penyataan eksplisit (lebih terperinci) 1. Memahami dan mengenali konsep teknik lukisan iaitu dihasilkan menggunakan bahan kering sahaja. 2. Mengetahui dan mengenali alat, bahan, dan teknik untuk menghasilkan itik dengan menggunakan teknik lukisan. 3. Menghasilkan gambar itik dengan menggunakan teknik lukisan menggikut kreativiti masing - masing. Pengetahuan sedia ada murid: 1. Murid pernah melihat itik di rumah, kampung, kedai atau televisyen. 2. Murid pernah melukis dan mewarna.

Nilai Murni : Bekerjasama, ketekunan, ketelitian dan kekemasan Alat : Pembaris, protektor.

Bahan : kertas lukisan, pensel warna, pensel, krayon, pastel, arang Kemahiran Berfikir : Kemahiran belajar, pemudahcara Strategi Pembelajaran : Direktif, Pemerhatian, Kontekstual,koperatif, Kecerdasan Pelbagai Bahan Bantu Mengajar (BBM) : CD/ Kaset lagu, Carta (Nyatakan BBM guru contoh Carta,
LCD/OHP ,bhn maujud dll.)

Oleh kirheba murugan a/l krishnan
Peringkat Penyampaian Langkah Pengajaran/Masa Set Induksi (5 minit) Perkembangan Isi pelajaran Dengan menggunakan CD, guru memperdengarkan dan menyanyikan lagu ‘Anak Itik Tok Wi’ Memperkenalkan tajuk pelajaran pada hari ini. Aktiviti P&P Murid mendengar dan menyanyikan lagu `Anak Itik Tok Wi ’beramai- ramai. Strategi/Gambarajah /Nilai/ Catatan Kecerdasan Pelbagai- Muzik dan linguistik Lagu ` Anak Itik Tok Wi’

Langkah 1 (10 minit)

Murid mendengar penerangan guru dengan penuh minat. Murid menjawab soalan guru mengenai itik dan dapat membunyikan bunyi itik bersamasama.

Strategi: Kontektual

Menyoal murid dengan soalan : 1. Siapa ada memelihara itik? 2. Bagaimana bunyi itik?

Kecerdasan Pelbagai – Verbal Linguistik

Aras 1
Guru menerangkan alat dan bahan serta proses untuk menghasilkan gambar itik sambil menunjukkan contoh. murid memerhati dengan penuh minat dan memahami dan mengetahui alat, bahan dan teknik serta proses menghasilkan gambar melalui teknik lukisan. Direktif Pemerhatian

Carta / Carta jenisjenis itik ABM maujud

Oleh kirheba murugan a/l krishnan

Langkah 2 (15 minit)

Menerangkan dan menunjukkan cara menghasilkan gambar itik mudah menggunakan pensel..

Murid mendengar dan melihat dengan teliti.

alat dan bahan: Kertas lukisan, pembaris, pensel, pensel warna, krayon, pastel, arang.

-

Mata itik Sayap itik Kaki itik

Pecahkan murid kepada 6 kumpulan.

Murid bergerak mengikut kumpulan masing-masing. Murid mengambil alat dan bahan dari guru. Murid melakukan aktiviti yang diarahkan oleh guru.

Strategi: Koperatif Konstruktivisme

Mengedarkan alat dan bahan untuk setiap kumpulan. Langkah 3 (20 minit) Murid menghasilkan gubahan gambar itik yang menarik dengan menggunakan bahan-bahan yang berbeza.

Kecerdasan Pelbagai – Intrapersonal Ruang

Nilai: Bekerjasama, ketekunan, ketelitian dan kekemasan Murid juga boleh menggunakan kreativiti masingmasing untuk membuat gambar itik tersebut. Pembelajaran Akses Kendiri – Bertanggung jawab ke atas pembelajaran sendiri untuk menghasilkan tugasan

Oleh kirheba murugan a/l krishnan
Langkah 4 (5 minit) Penilaian Hasil Pembelajaran : Apresiasi dan refleksi : Murid mempamerkan hasil kerja mereka. Murid dapat menilai tahap keupayaan masing-masing berdasarkan kategori yang telah ditetapkan oleh guru. Murid dapat menyatakan perasaan dan pengalaman terhadap aktiviti yang telah dilakukan. Kecerdasan Pelbagai

Sesi apresiasi dan refleksi hasil kerja yang telah dihasilkan murid: - baik - sederhana - kurang mencapai tahap

kemahiran interpersonal dan intrapersonal– Linguistik

Memberi pujian kerana murid dapat memahami tajuk hari ini.

Membuat sesi refleksi dan membuat penilaian objektif pengajaran pada hari ini. Penutup (5 minit) Murid nyanyikan lagu “Anak Itik Tok Wi”

Murid dapat menghargai tentang ilmu dan kemahiran yang mereka perolehi.

Murid nyanyikan lagu “Anak Itik Tok Wi” bersama-sama sambil memegang gambar itik yang dihasilkan menggunakan

Murid dapat menyatakan perasaan masing-masing tentang gambar itik yang telah dihasilkan.

Kemahiran Verbal linguistik Muzik Intrapersonal

Oleh kirheba murugan a/l krishnan
teknik lukisan. Refleksi Guru Pelatih : Kekuatan/Kelemahan/Cadangan/Penambahbaikan:

Catatan Pensyarah/ Guru Pembimbing :

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful