မ်ဴိးဆက္တိုင္းရဲ ႔ တာ၀န္ယူမွဳနဲ႔ တာ၀န္ယူခ်င္တဲ့ စိတ္ဓါတ္ေတြဟာ ဗမာျပည္ရဲ ႔ ေကာင္းမြန္တဲ့အနာဂါတ္ကို ဖန္တီးၾကမွာ အေသအခ်ာဘဲ ျဖစ္တယ္။

ကိုေအာင္မွဳိင္း

စစ္ကၽြန္ဆက္မျဖစ္ခ်င္ရင္ ဗမာေတြ အေမွ်ာ္အျမင္ရွိၾက။
ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေအာင္ဆန္းေျပာသလိုဘဲ တခ်ဴိ႔ကိစၥေတြက ရိုင္းရိုင္းေျပာမွ က်ေနာ္တို႔ဗမာေတြသေဘာေပါက္လြယ္
ၾကတယ္။ဒီေတာ့ရိုင္းရိုင္းေျပာရရင္ စစ္ကၽြန္ဆက္ျဖစ္ခ်င္လား ဆက္မျဖစ္ခ်င္ဘူးလားဆိုတဲ့ေမးခြန္းဟာ က်ေနာ္
တို႔ဗမာတိုင္းကို စိမ္ေခၚေနၿပီလို႔ဘဲေျပာရေတာ့မွာဘဲ။ က်ေနာ္တို႔ဗမာေတြဟာ အင္မတန္ကို ေသြးဆူလြယ္တဲ့
လူမ်ဴိးေတြလို႔ေျပာရင္ မမွားဘူးထင္တယ္။ ေနရာတကာမွာ ထစ္္ခနဲရွိ ဒုုတ္ဆြဲဓားဆြဲ အလြန္လုပ္ခ်င္ၾကတယ္။
ၿပီးေတာ့လဲ ေနာင္တရၾကျပန္ေရာ။ ဒါဟာအေမွ်ာ္အျမင္နည္းတာကို ေဖၚျပတာဘဲ။ေကာင္းတဲ့ကိစၥေတာ့မဟုုတ္
ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ တျခားလူေတြရဲ႔အသံုးခ်မွဳကို အင္မတန္ကို ျမန္ျမန္္ဆန္ဆန္ ခံရေလ့ရွိတတ္ပါတယ္။
က်ေနာ္တို႔နိဳင္ငံမွာ တိုက္ဆိုင္မွဳေတြလို႔ဘဲေျပာရမလား တိုက္ဆိုင္ေအာင္လုပ္ခံရတယ္လို႔ဘဲ ေျပာရမလား။ ျဖစ္
ေလ့ ျဖစ္ထရွိတဲ့ ေသြေခ်ာင္းစီးေစတဲ့ အဓိကရုုန္းႀကီးေတြနဲ႔ စစ္ပြဲႀကီးေတြကို သတိထားမိတယ္။ျမန္မာသမိုင္းကို
အရုုပ္ဆိုးေစတဲ့ ျမန္မာလူမ်ဴိးေတြနဲ႔ ဗုုဒၵဘာသာယဥ္ေက်းမွဳအတြက္ အမဲစက္ျဖစ္ေစခဲ့တဲ့ကိစၥႀကီးေတြပါ။ဒီကိစၥ
ေတြက အုုပ္ခ်ဴပ္သူလူတန္းစားကုုိ အေပၚစီးရေစတဲ့ ( upper hand) ရေစတဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြ လက္နက္ႀကီး
ေတြလဘ
ို႔ ဲေျပာပါရေစ။ ၁၉၆၇ခုုႏွစ္မွာ ဗမာျပည္တနံတလ်ား ဆန္ရွားပါးမွဳ ျပႆနာႀကီးနဲ႔ႀကံဳၾကရတယ္။ ရခိုင္
ျပည္နယ္မွာဆန္ရဘို႔ ဆႏ̔ၵျပမွဳေတြျဖစ္လာတယ္။ ၁၉၆၇ ခုုႏွစ္ ၾသဂုုတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔စစ္ေတြမွာ ဆႏၵျပေနတဲ့
လူအုပ္ႀကီးကို စစ္တပ္က ေသနတ္နဲ႔ပစ္လူစုခြဲခဲ့တာေၾကာင့္ လူေပါင္း၂၀၀ေက်ာ္ေသၿပီး ၁၀၀ေက်ာ္အျပင္းအထန္
ဒါဏ္ရာရခဲ့ရတယ္။ အဓိကျပႆနာမွာ နိဳင္ငံျခားကို ဆန္အထိမ္းအကြပ္မဲ့ အလြန္အကၽြံတင္ပို႔ ခဲ့တဲ့အတြက္ ျပည္
တြင္း စားသံုးမွဳ မလံုေလာက္ရာက ဆန္ရွားပါးမွဳျပႆနာျဖစ္ခဲ့တာပါ။ ဆန္ရွားပါးမွဳဳျပႆနာဟာ ျမန္မာနိဳင္ငံ
အျခားေဒသေတြမွာလဲ အလားတူအခက္အခဲေတြႀကံုဳၾကရတယ္။
အျခားေဒသေတြမွာလည္း လူထုဟာထၼင္းအတြက္ ဆန္လုၾကရမဲ့ အေျခ အေနဘဲ။ တနိဳင္ငံလံုး လူထုအံုၾကြမွဳ
ႀကီးအတြက္ အခ်ိန္အခါေကာင္းဘဲ။ မဆလ တပါတီအာဏာရွင္စနစ္ကို ျဖဴတ္ခ်ဘို႔ အခြင့္အလမ္းေကာင္းဘဲ။
လူထုဟာနိဳးၾကားေနတယ္။ မွားယြင္းတဲ့ မဆလေပၚလစီေတြကို လူထုကအေတာ္ကိုစိတ္ကုန္ေနၾကၿပီျဖစ္တယ္။
မွ်ားဦးဟာ မဆလ တပါတီအာဏာရွင္စနစ္ ကိုေရွ ႔ရွဳ ေနခ်ိန္ျဖစ္တယ္။

ဒီအခ်ိန္မွာ အာဏာရွင္ျဖစ္တဲ့ ဦေန၀င္းဟာ တရုုတ္ဗမာ အဓိကရုုန္းကို အစီအစဥ္ရွိရွို စီစဥ္ခဲ့တယ္။ ၁၉၆၇ခုုႏွစ္
ဂၽြန္လမွာပါ။ စစ္တပ္က စစ္မွဳထမ္းတခ်ဴိ ႔ကို အရပ္၀တ္လဲေစၿပီး တရုုပ္အမ်ဴိးသားအိမ္ေတြ နဲ႔ တရုုပ္အမ်ဴိးသား
ေတြကို ပက္ပက္စက္စက္ တိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္ ဖ်က္ဆီးေစခဲ့တယ္။ အကန္႔မသတ္မရွိပါဘဲ။ အဲဒီအရပ္၀တ္
စစ္မွဳထမ္းေတြရဲ ႔ေနာက္မွာ ပိုက္ဆံေပးထားတဲ့ သတင္းေပးတခ်ဴိ ႔ရွိေနေတာ့ လူအုပ္ေကာင္းတယ္။ အေပၚယံက
ၾကည့္ရင္ ဗမာျပည္သူေတြအေနနဲ႔ တရုုပလ
္ ူမ်ဴိးေတြကို အလြန္ကိုမုန္းတီးၾကလြန္းလို႔ ေတာ္လွန္ေနၾကသလိုဘဲ။
အင္မတန္ကိုေၾကာက္ရြံ ႔ ထိပ္လန္႔ဘို႔ ေကာင္းတဲ့ ရာဇ၀တ္မွဳႀကီးေပါ့။ လုုပ္ဇာတ္အႀကီးႀကီးေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီလုပ္ဇာတ္
ေနာက္ကို က်ေနာ္တို႔ဗမာ လူမ်ဴိး အခ်ဴိ႔ဟာ တားမရဆီးမရကို ပါ၀င္ပါတ္သက္လိုကၾ္ ကတယ္။ မဆလ တပါတီ
အာဏာရွင္စနစ္ကို ဦးတည္ေန တဲ့မွ်ားဦး ဟာ တရုုပ္ဗမာအဓိကရုုန္းဘက္ကို ဦးလွည့္သြားေတာ့တယ္။ မဆလ
တပါတီစနစ္ သက္ဆိုးရွညါသြားျပန္တာေပါ့ဗ်ာ။ ၁၉၈၈ခုုႏွစ္အထိပါဘဲ။ တရုုပ္အမ်ဴူိးသားတခ်ဴိ ႔ေသၾကတယ္။
တရုုပ္အမ်ဴိးသားေတြရဲ ႔ အက်ုုိဴးစီးပါြးေတြပ်က္စီးကုုန္တယ္။ က်ေနာ္တို႔လူထုရလိုက္တာကေတာ့ အမုုန္းတရား
ေတြနဲ႔ စစ္ကၽြန္ဘ၀ဆက္ခံလိုက္ၾကရတာပါဘဲ။
ေနာက္အနီးစပ္ဆံုးသမိုင္းတခုုကိုေျပာရရင္ ၈ ေလးလံုးလူထုအေရးေတာ္ပံုကာလက အျဖစ္အပ်က္တခ်ိဴ ႔ကို ျပန္
ေျပာျပခ်င္တယ္။ တနဳိင္လံုးလူထုလွဳပ္ရွားမွဳေတြျဖစ္လာေတာ့ လူထုကိုပစ္ခတ္သတ္ျဖစ္မွဳေတြနဲ႔ ခ်ဴိးႏွိမ္တာကို
ကနဦး လုုပ္ၾကေပမဲ့ လူထုရဲ ႔နိဳင္ငံေရးနိဳးၾကားမွဳအရွိန္ဟာ ယုုတ္ေလ်ာ့မသြားခဲ့ဘူး။ လူထုရဲ ႔တိုက္ပြဲ၀င္စိတ္ဓါတ္နဲ႔
မဆလ တပါတီအဏာရွင္စနစ္ဆန္႔က်င္မွဳေတြဟာ ပင္လယ္လိွဳင္းလံုးေတြအလား တလႊားလႊားေပၚလာခဲ့တယ္။
ဒီအခါမွာ လူထုတြင္းေသြးခြဲဘို႔ ဗိုလ္ခင္ညြန္႔နဲ႔ ေထာက္လွမ္းေရး အေပါင္းပါေတြဟာ ေကာလာဟာလေတြကို လူထု
တြင္း သတင္းေပးေတြကတဆင့္ ျဖန္႔ျဖဴးၾကတယ္။ေသာက္ေရထဲအဆိပ္ခတ္တာတို႔ အိမ္ေတြမီးကြင္းပစ္မွာတို႔ေပါ့။
လူထု ေခါင္းေဆာင္တခ်ဴိ ႔ဟာ အေတာ့္ကို ဒီကိစၥအတြက္ တာ၀န္ယူေျဖရွင္းၾကေပမဲ့ ေထာက္လွမ္းေရးနဲ႔သတင္း
ေပးေတြ စတင္လုပ္ခဲ့တဲ့ ရန္ကန
ု ္ျမိဳ႔လည္ေခါင္ လူသတ္ျဖတ္မွဳေတြမွာေတာ့ လူထုဟာအေတာ္ထိပ္လွန္႔သြားခဲ့သလုုိ
အခ်ဴိ ႔ နယ္ျမိဳ႔ေတြမွာလည္း ေထာက္လွမ္းေရးရဲ ႔ေထာင္ေခ်ာက္ထဲကို ၀င္သြားခဲ့ၾကၿပီး သတ္ျဖတ္မွဳေတြ တခ်ိဴ ႔
ျဖစ္လာခဲ့တယ္။ လူထုအတြင္း စိတ၀
္ မ္းကြဲမွဳေတြ ထိတ္လွန္႔မွဳေတြနဲ႔ စည္းလံုးညီညြတ္မွဳေတြေလွ်ာ့က်လာခဲ့ၿပီး
ရက္ရွည္လာတာနဲ႔ အမွ် ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မွဳနဲ႔စိုးရိမ္ေသာကစိတ္ေတြပမ
ို ်ားလာခဲ့ၾကတယ္။ တဆက္ထဲမွာ နီးစပ္ရာ
စစ္တပ္ကစတင္ၿပီး ဂိုေထာင္ေတြေဖါက္ၿပီးပစၥည္းေတြယူၾကတယ္။သူတို႔ထြက္သြားေတာ့ လူထုေတြ ၀င္အယူမွာ
ေနာက္စစ္တပ္ကလာပစ္ၾကတယ္။ လူထုကဂိုေထာင္ေဖါက္လို႔ပစ္တယ္ေပါ့။ဘယ္္ေလာက္ မိုက္ရိုင္းသလဲဆိုတာ
မေမ့ၾကနဲ႔။ လူထုကို တကယ့္ရန္သူကို ေခ်မွဳန္းသလုုိ အစီအစဥ္ရွိရွိ သတ္ခဲ့ျဖတ္ခဲ့ၾကတာပါ။ ဒီအစီအစဥ္တခုုလံုးကို
စီစဥ္တာကေတာ့ ဗိုလ္ခင္ညြန္႔ပါဘဲ။ ၈ ေလးလံုး အေရးအခင္းတခုုလံုးကို ပက္ပက္စက္စက္ျဖိဳခြဲခဲ့တဲ့ တရားခံဟာ
ဗိုလ္ေစာေမာင္ ဗိုလ္သန္းေရႊထက္ ဗိုလ္ခင္ညြန္႔ ဟာ အဓိက တရားခံလို႔ေျပာရလိမ့္မယ္။ အေရးအခင္းအၿပီးမွုာ
လည္း လူထုေခါင္းေဆာင္ေတြကို ပုုဒ္မအမ်ဴိးမ်ဴိးနဲ႔ ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္ခဲ့တာလဲ သူပါဘဲ။ က်ေနာ္တို႔ အေမွ်ာ္

အျမင္နည္းခဲ့ၾကလို႔ခံလိုက္ၾကရတာျဖစ္ပါတယ္။ ကေန႔ဗိုလ္ခင္ညြန္႔လူေတာထဲျပန္ထြက္လာျပန္ပါၿပီ။ မိထၳီလာျမိဳ ႔
ကုုလား ဗမာအဓိကရုုန္း ျဖဳန္းကနဲေပၚလာခဲ့ျပန္ပါၿပီ။တိုက္ဆိုင္မွဳတိုင္းမွာ ဆက္ႏြယ္ပါတ္သက္မွဳေတြကို က်ေနာ္တို႔
ရွာတတ္ေအာင္ေလ့က်င့္ၾကဘို႔လိုမယ္ထင္တယ္။ ဒီေနရာမွာ မီဒီယာေတြျပည္သူဘက္မ်က္ႏွာမူမွ စတုုထၳမ႑ိဳင္
တာ၀န္ကိုေက်ပြန္လိမ့္မယ္။ စစ္ကၽြန္သက္မရွည္ျခင္ရင္ လူထုေခါင္းေဆာင္ေတြေျပာစကားကို လူထအေနနဲ႔
နားေထာင္ၾကလို႔ အေလးအနက္တိုက္တြန္းခ်င္တယ္။
ကေန႔ က်ေနာ္တႀို႕ ကံဳေနၾကရၿပီျဖစ္တဲ့ မိထၳီလာ ကုုလားဗမာ အဓိကရုုန္းျဖစ္ပ်က္မွဳနဲ ႔ တၿပိဳင္နက္ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့
ျမန္မာနိဳင္ငံ လတ္တေလာအေျခအေနနဲ႔ပါတ္သက္ၿပီး သတိထားမိလိုက္တာတခ်ဴိ ႔ကိုေျပာခ်င္တယ္။ စစ္အစိုးရ
ေခတ္က စည္းလြတ၀
္ ါးလြတ္ အဆင္ျခင္မဲ့ တိုင္းျပည္ကိုလက္ညိဳးထိုးေရာင္းစားခဲ့တဲ့ ဦးပိုင္ကုမၺဏီရဲ ႔စာခ်ဴပ္စာတမ္း
ေတြထဲက လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္း ျပႆနာဟာ အႀကီးအက်ယ္လူသိထင္ရွား ျဖစ္လာခဲ့တယ္။
နိဳင္ငံေတာ္က ၁၂ % သာအက်ဴိးခံစားခြင့္ရမဲ့ ဒီစီမံကိန္းအတြကလ
္ ဲ လူထုဟာ အံၾသထိတ
္ ္လန္႔စြာ ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾက
တာပါ။ ေညာင္ျမစ္တူးပုုတ္သင္ဥေပၚဆိုသလို စစ္အစိုးရေခတ္တေလွ်ာက္လံုး အဓၶမအနဳိင္က်င့္ဗိုလ္က်ခဲ့တာေတြ
လဲ ထိမ္းမနဳိငသ
္ ိမ္းမရ ေန႔တဓူ၀ေပၚလာေနျပန္တယ္။ ေဘာင္းဘီခၽြတ္ေတြ မယားအတြက္ သားအတြက္ ေဆြမ်ဴိး
သားခ်င္းေတြအတြက္ မတရားသိမ္းသြား ခဲ့တဲ့ လယ္ဧက၂သိန္း ျပႆနာေတြကလဲ မီးခိုးၾကြက္ေလွ်ာက္တသီႀကီး။
ဗမာျပည္လူထုလူတန္းစားအလႊာအသီးသီးျဖစ္တဲ့ လယ္သမားေတြ အလုုပ္သမား ေတြ တတ္သိပညာရွင္ေတြ အႏုု
ပညာရွင္ေတြ ကုုန္သည္ပြဲစားေတြ စစ္မွဳထမ္းေဟာင္းေတြကအစ မတရားမွဳေတြကို ရဲ၀ံ့စြာရင္ဆိုင္ေနၾကတာဟာ
လူလိမ္လူေကာက္အစိုးရအဖို႔ အေတာ္ကိုထိတ္လွန္႔တုန္လွဳပ္ေစခဲ့ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ကြန္ယက္ေတြနဲ႔ ေက်ာင္း
သား သမၼဂၢလုပ္ရွားမွဳေတြဟာ အေတာ္က
့ ို ဂုုဏ္ယူဘို႔ေကာင္းတာေတြရ
႔ တယ္။ သူတို႔ေတြရဲ ႔ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စား အနစ္
နာခံေနၾကတာေတြဟာ အနာဂါတ္ကိုေတြ႔ေနရသလို ေျပာင္ေျမာက္လတ
ွ ဲ့ ေတာ္၀င္ပန္းခ်ီကားတခ်က္လိုပါဘဲ။
ဗမာျပည္တျပည္လံုးမွာရွိတဲ့ လူထုလူတန္းစား အဖြဲ ႔အစည္းေပါင္းစံုဟာ ဦးတည္ခ်က္တခုုထဲ ရည္မွန္းခ်က္တခုုထဲ
ဆံုခ်က္တခုုထဲမွာ ညီညြတ္လာၾကတယ္။ ဆိုလိုတာက လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းေရးဟာ
ဘံုဦးတည္ခ်က္ျဖစ္လာတယ္။ ကခ်င္ေဒသၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ သံဃာေတာ္ေတြအပါအ၀င္ ဗမာလူမ်ဴိးေတြ
ကခ်င္ေဒသအထိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေလွ်ာက္ခ်ီတက္ပြဲေတြ မိုင္ေပါင္းရာခ်ီလမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵထုတ္ေဖၚၾကတယ္။
ကခ်က္ေဒသကို စစ္တိုက္ေနတာဟာ ဗမာလူမ်ဴိးေတြဆႏၵလံုး၀မပါေၾကာင္းသက္ေသျပၾကတာလဲျဖစ္တယ္။ စစ္
ဗိုလ္ခ်ဴပ္တစုု အက်ဴိးစီးပါြးအတြက္ စစ္တိုက္ေနတာျဖစ္ေၾကာင္းေဖၚထုုတ္လိုက္တာလဲျဖစ္တယ္။ ဒီထုတ္ေဖၚမွဳ
ေတြေၾကာင့္ အစိုးရရဲ ႔လိမ္ညာမွဳေတြဟာ ခါးေတာင္းက်ဴိက္တျခား ဖင္တျခား အလိမ္ေတြေပၚကုုန္တယ္။ လက္ရွိ
အစိုးရဟာလဲ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္ ခိုးထား၀ွက္ထားတဲ့ ဓနဥစၥာေတြနဲ႔ လူထုအေပၚမတရား ႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္
ခဲ့တဲ့ကိစၥေတြကို ကာကြယ္ဘို႔ ဖြဲ ႔ထားတဲ့ ျပရုုပ္တခုုသာျဖစ္ေၾကာင္းလဲ တျဖည္းျဖည္းေပၚလြင္လာတယ္။

က်ေနာ္အေလးအနက္ ေျပာခ်င္တာက ျမန္မာနိဳင္ငံမွာ နိဳင္ငံေရးအရ အႀကီးအက်ယ္ျပႆနာတက္တိုင္း လူမ်ဴိး
ေရးအဓိကရုုန္းေတြျဖစ္ေလ့ရွိတာရယ္္ စစ္တပ္အတြင္းမေၾကနပ္မွဳေတြနဲ႔ စစ္ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေတြကို ေအာက္ေခ် ရဲေဘာ္
ေတြအေနနဲ႔ အႀကီးအက်ယ္ ယံုၾကည္မွဳကင္းမဲ့လာတိုင္း ျပည္တြင္းစစ္မီးကို စစ္ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေတြ ဇြတ္အဓၶမတိုးခ်ဲ ႔ ေလ့
ရွိတာဟာ တိုက္ဆိုင္မွဳလို႔ေျပာရမလား တိုက္ဆိုင္ေအာင္လုပ္မွဳလို႔ေျပာရမလားပါဘဲဗ်ာ။ခံရလြန္းအားႀကီးလို႕သမိုင္း
ေတာင္ အသားမာတက္ေနၿပီလို႔ေျပာရမေလာက္ပါဘဲ။ က်ေနာ္တို႔ဗမာလူမ်ဴိးေတြခုထက္ထိ အသံုးခ်ခံေနရတုုန္းဘဲ
လို႔ က်ေနာ္ေတာ့ေျပာရေတာ့မွာပါဘဲ။ စစ္ကၽြန္ဆက္မျဖစ္ခ်င္ၾကရင္ လူမ်ဴိးေရးအဓိကရုုန္းေတြ ဘာသာေရးအဓိက
ရုုန္းေတြ ျပည္တြင္းစစ္ေတြကို တနိဳင္ငံလံုးက ၀ိုင္းတားၾကပါ။အမ်ဴိးသားတာ၀န္တရပ္အေနနဲ႔ ၀ိုင္းတားၾကပါ။ ဇြတ္
ဆက္လုပ္တဲ့လူေတြကေတာ့ အမ်ဴိးသားသစၥာေဖါက္ေတြဘဲလို႔ သတ္မွတ္ၾကပါ။
ျမန္မာနိဳင္ငံသမိုင္းဟာ တိုက္ပြဲသမိုင္းဘဲျဖစ္တယ္။ ျမန္မာျပည္သူေတြဟာ ေခတ္အဆက္ဆက္တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့တဲ့
ေတာ္လွန္ၾကသူေတြျဖစ္တယ္။ လူ ႔တန္ဘိုးေတြအတြက္ ဘ၀ေတြ အသက္ေတြမ်ားစြာကို စေတးခံခဲ့ၾကသူေတြ
လဲျဖစ္ၾကတယ္။ ျပည္သူေတြဟာလူနဳံ လူအေတြမဟုုတ္ဘူး။ ေက်ာင္းစာကို က်မ္းေက်ေအာင္တတ္ခ်င္မွတတ္
ၾကမယ္ ဒါေပမဲ့ ဘ၀စာမ်က္ႏွာမ်ားစြာကို ေတာ့ ဘ၀ေတြထဲက နက္နက္နဲနဲ သင္ၾကားတတ္ေျမာက္လာခဲ့ၾကသူ
ေတြဘဲျဖစ္တယ္။ အစိုးရေပါင္းမ်ားစြာကို ျပတ္ျပတ္သားသားရင္ဆိုင္ခဲ့ၾက ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသူေတြဘဲျဖစ္ပါတယ္။
ရုုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာမွာေရာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာမွာပါ ခၽြတ္ၿခံဳက်ေနတဲ့ ျမန္မာနိဳင္ငံကို က်ေနာ္တို႔ ကယ္တင္ၾကဘိ္ု႔ တိုက္ပြဲ
ရည္မွန္းခ်က္ မေျပာက္ၾကပါေစေၾကာင္းပါဗ်ာ။
ကိုေအာင္မွဳိင္း
မတ္လ ၂၄ ရက္ ၂၀၁၃ခုုႏွစ္