You are on page 1of 4

Facultatea de Constructii

BRASOV
PROIECT CAI FERATE
II
3:02 PM / 4/2/2013
Proiect Cai Ferate 2
Tema proiectului
Date i ni ti al e:
Planul regiunii Sc. 1:10000 tip A cu punctul de inceput si sfarsit 14 -
Mijlocul de remorcare... -
Viteza maxima de circulatie a trenului de calatori V.max=..... -
Viteza medie de marfa V.m=.... -
Declivitatea maxima impusa I.max=15% -
Traficul minim pe cele 2 sensuri de circulatie se considera aceeasi -
T[MTB/an]
Capacitatea de circulatie minima pe cele 3 sensuri de circulatie se -
considera aceeasi n[ perechi de trenuri marfa/zi]
Schema statiei intermediare -
Studiul traseului va fi facut intre statil i de la inceput si de sfarsit , -
materializate pe plan
-
Al te date:
Regiunea reprezentata pe planu de situatie dat se caracterizeaza prin pante ale 1.
versantilor5, 20%0, terenurile fiind neamenajate si folosite ca pasuni.
Fundamentul regiunii este constituit din roci metamorfice ce suporta depozite 2.
sedimentare de grosime variabila.
In zona exista o bogata retea hidrografica 3.
Precipitatile au valoarea medie intre 200 si 1000 mm/an 4.
Adancimea de inghet este de 0,75m in zonele de depresiune si 1,2 in zonele de creasta 5.
Conform clasificari din STAS 7859/91 pamanturile intalnite in zona au calitatea mijlocie ca 6.
material pentru executia terasamentelor si pot fi utilizate in zona platformei
Statile de pe traseu vor fi centralizate electro-dinamic 7.

Proiectul va contine
A. Pi ese scri se
Partea I
Determinarea aproximativa a capacitatii de circulatie si de transport in vederea 1.
amplasarii statiei intermediare
Stabilirea razei minime de proiectare si calculul elementelor curbelor de pe traseul 2.
primitiv
Alegerea lucrarilor de arta calculul luminii si lungimii podetelor 3.
Calculul aproximativ al lucrarii terasamentelor pentru circa 2km considerati ca fiind 4.
reprezentativi pentru intreg traseul
Principali parametri tehnico-economici ai traseului studiat 5.
OBS. Piesele scrise de la punctele 2,3,4,5 se vor realiza numai pentru distanta de circulatie
dintre 2 statii intermediare consecutive, inclusiv platforma acestora
student:
Neamtu N. Adrian-Gabriel
1 / 4
Facultatea de Constructii
BRASOV
PROIECT CAI FERATE
II
3:02 PM / 4/2/2013
Partea II
Alegere tipului de suprastructura in linie curenta 1.
Stabilirea elementelor curbelor de pe traseul definitiv 2.
Calculul elementelor unei curbe de pe traseul primitiv in vedere trasari acesteia pe 3.
teren
Calculul curbelor de racordare in plan vertical 4.
Partea III
Alegerea tipului de suprastructura pentru linile din statii si alegerea aparatelor de 1.
cale
Elementele necesare pentru trasarea capetelor de statii, pozitia reciproca a 2.
aparatelor de cale
Calculul lungimii utile si caracteristicile pentru liniile din statii 3.
Determinarea lungimii L.1 intre joantele extreme ale statiei si stabilirea pozitilor 4.
kilometrice ale acestor joante
B. Pi ese desenate
Partea I
Planul de situatie S.c 1:10000, cuprinzand traseul proiectat 1.
Profilul in lung de studiu (sc 1:10000 pentru lungimi si 1:1000 pentru inaltimi 2.
Partea II
Detaliu de trasare pentru o curba de pe traseul definitiv la o scara convenabila 1.
Sectiune transversale caracteristice prin cale sc 1:50 si in aliniament la jumatatea 2.
curbei de racordare si la mijlocul curbei arc de cerc
Partea III
Dispozitia generala a statiei inclusiv dispozitivele de colectare si evacuare a apelor de 1.
suprafata sc 1:1000
2. Sectiune transversala prin statie Sc 1; 1000
V
max
90
km
hr
:=
n
perechi.tr.M.D
32 :=
T 32 :=
MTB
an
|

\
|
|
.
Mijloc de remorcare LDE
V
m
70
km
hr
:=
student:
Neamtu N. Adrian-Gabriel
2 / 4
Facultatea de Constructii
BRASOV
PROIECT CAI FERATE
II
3:02 PM / 4/2/2013
student:
Neamtu N. Adrian-Gabriel
3 / 4
Facultatea de Constructii
BRASOV
PROIECT CAI FERATE
II
3:02 PM / 4/2/2013
student:
Neamtu N. Adrian-Gabriel
4 / 4