Definisi Buli Buli bermaksud perbuatan mengasari orang yang lemah dengan tujuan atau maksud untuk menunjukkan

kekuatan masing-masing. Ini secara tidak langsung, menjadikan mereka yang lemah mematuhi atau menghormati mereka yang kuat. Ada maksud lain yang menyatakan bahawa buli bermaksud tingkah laku agresif sama ada dalam bentuk fizikal atau psikologikal(mental) yang dilakukan secara berulang kali ke atas mangsa dan ia bertujuan mendatangkan perasaan tidak selesa, aman, tenteram dan harmoni. Secara keseluruhannya, perbuatan membuli merupakan perbuatan yang tidak baik serta boleh membuatkan orang lain boleh menjadi mangsa serta boleh mendatangkan ketidak selesaan kepada orang lain.

Rajah 1 Menunjukkan maksud perlakuan buli di kalangan pelajar

1

perlakuan buli merupakan masalah yang memerlukan pencegahan dan intervensi (Greenbaum. Persepsi serta kepirihatinan mereka dalam mengenal pasti punca dan tandatanda awal perlakuan buli adalah amat penting untuk merangka strategi pencegahan dan intevensi bagi menangani masalah perlakuan buli di sekolah.Persepsi yang tepat tentang akibat dan kesan perlakuan buli ini dapat membantu sama ada pembuli dan mangsa buli mendapatkan bantuan pemulihan. Jenis perlakuan buli sama ada secara langsung atau tidak langsung memberi impak negatif kepada pertumbuhan dan perkembangan pelajar yang menjadi mangsa buli dan juga kepada mereka yang terlibat dalam melakukan tingkah laku ini. Adalah jelas sejak beberapa dekad kebelakangan ini.1989. 1992). 2 .Sehubungan daripada pernyataan-pernyataan di atas maka kajian ini akan mengkaji dan meneroka kekerapan perlakuan buli di kalangan pelajar lelaki dan perempuan di sekolah menengah. Sebarang ancaman serta rasa tidak selamat di kalangan pelajar akibat daripada masalah perlakuan buli ini sedikit sebanyak akan mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Di samping itu juga kajian ini akan mengkaji apakah persepsi guru dan pelajar tentang perlakuan buli di sekolah menengah? Kajian ini juga akan meneliti jenis perlakuan buli serta program-program intervensi menangani perlakuan buli di sekolah menengah. Turner. Wilson. Buli dikenal pasti sebagai situasi serangan suatu pihak di mana penyerang lebih berkuasa dan mangsa pula jarang membalasnya atau merasa untuk membalas semula. Pihak sekolah terutama sekali pihak guru perlu peka terhadap masalah ini di sekolah.Pernyataan Masalah Masalah buli memberi implikasi yang sangat besar terhadap emosi pelajar dan keselamatan di sekolah. Persepsi pelajar tentang keselamatan di sekolah juga akan dikaji dalam kajian ini. Persekitaran sekolah yang selamat dan selesa dapat menjana proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. dan Stephens.Sekolah seharusnya menjadi kawasan yang selamat untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak.

dan 40 kes buli di Port Dickson. Kuala Pilah. Kajian ini juga menunjukkan bahawa mengejek pelajar lain dengan panggilan nama yang buruk merupakan kategori perlakuan buli secara verbal yang paling kerap dilihat berlaku di ikuti dengan perlakuan menyinggung perasaan. mencemuh. mempersendakan.Dapatan Kajian Kekerapan dan Kategori Perlakuan Buli Yang Dilaporkan Oleh Pelajar-Pelajar Sekolah Menengah di Negeri Sembilan. Menolak pelajar lain merupakan jenis perlakuan buli secara fizikal yang paling kerap dilihat berlaku di sekolah-sekolah menengah daerah Tampin dengan140 kes buli. Seremban. 80 kes buli di Jempol/Jelebu. kira-kira 500 kes buli direkodkan di negeri ini di mana 140 kes buli di daerah Tampin. 3 . Rembau. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan kekerapan perlakuan buli yang dilaporkan oleh pelajar sekolah menengah di Negeri Sembilan secara keseluruhannya berada pada tahap membimbangkan dengan rekod. mengajak untuk bergaduh dan mengancam untuk memukul dan mencederakan pelajar lain.

untuk suka-suka. untuk mendapatkan sesuatu atau wang.Persepsi Pelajar Tentang Perlakuan Buli di Sekolah. Secara keseluruhannya. untuk menunjukkan kekuatan dan akhir sekali kerana mereka (mangsa buli) adalah pengecut. Terdapatnya peningkatan kesedaran pelajar yang signifikan terhadap keselamatan persekitaran dan sikap terhadap tingkah laku ganas di sekolah. persepsi pelajar terhadap isu-isu keselamatan di sekolah berada pada tahap sederhana. pernyataan `kerana mereka meyakitkan hati saya’ merupakan alasan buli yang paling uta dilaporkan oleh para pelajar sekolah menengah daerah Seremban. Ini menunjukkan wujudnya kesedaran dan sikap pelajar terhadap isu keselamatan persekitaran dan tingkah laku di sekolah. Dapatan kajian menunjukkan. Secara keseluruhannya persepsi pelajar terhadap pencegahan buli berada pada tahap yang. Majoriti pelajar percaya bahawa guru dan pelajar perlu disedarkan tentang menghentikan perlakuan buli di sekolah. Mereka juga bersetuju bahawa guru dan pelajar perlu saling bekerjasama bagi menghentikan perlakuan buli ini. kerana orang lain melakukannya. Ini diikuti dengan alasan untuk membalas semula. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa persepsi pelajar terhadap alasan untuk membuli pelajar lain berada pada tahap sederhana. Pelajarpelajar sekolah menengah daerah Seremban mempunyai persepsi yang tinggi terhadap keupayaan mereka untuk menentang dan menghentikan pelajar sebaya mereka daripada membuli mereka. 4 . Ini selari dengan dapatan kajian.

Kekerapan DiBuli dan Pengalaman Mangsa Buli. diajak untuk bergaduh dan akhir sekali diancam untuk dicederakan. di United Kingdom yang mendapati 4 peratus daripada pelajar yang disoal selidik melaporkan bahawa mereka telah dibuli sekurang-kurangnya 1 kali seminggu. dipukul. hanya 5 orang responden menyatakan bahawa mereka pernah dibuli. Berdasarkan laporan mangsa buli. Daripada 10 orang responden yang dikaji.diikuti dengan perlakuan menolak. Ini mungkin disebabkan guru kurang atau tidak pernah membincangkan tentang permasalahan perlakuan buli kepada pelajar mereka di dalam bilik darjah. Berbeza dengan laporan pelajar yang melihat perlakuan buli. Tahap kekerapan perlakuan buli yang dilaporkan ini jauh lebih rendah daripada dapatan kajian yang dijalankan oleh Smith dan Sharp (1994).menendang dan akhir sekali menampar. Berkenaan perlakuan buli secara fizikal. Dapatan jelas menunjukkan tahap kekerapan perlakuan buli di sekolah menengah daerah Seremban berada pada tahap yang rendah. ditendang dan akhir sekali ditampar. Ini diikuti dengan dikasari. dapatan kajian ini juga mendapati bahawa perlakuan buli secara verbal merupakan perlakuan buli yang paling kerap dialami oleh mangsa buli berbanding perlakuan buli secara fizikal. mengajak untuk bergaduh dan akhir sekali mengancam untuk memukul dan mencederakan. menyinggung perasaan. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa mangsa buli kurang yakin terhadap keupayaan pihak sekolah untuk menyelesaikan masalah perlakuan buli yang dialami oleh mereka. dipersendakan. diejek dengan panggilan nama yang buruk. mengejek dengan panggilan nama yang buruk. Rakan sebaya merupakan orang yang paling kerap dirujuk oleh mangsa buli berkenaan perlakuan buli yang telah dialami. mangsa buli melaporkan bahawa perlakuan buli secara verbal yang paling kerap dialami oleh mereka adalah mereka sering disinggung perasaan. diikuti dengan cemuhan. Kekerapan Perlakuan Buli Di kalangan Pelajar Yang Dilaporkan Oleh Guru-Guru Sekolah. memukul. Mangsa buli juga melaporkan bahawa ditolak oleh pelajar lain merupakan perlakuan buli yang paling kerap dialami oleh mereka. Ini diikuti dengan mencemuh. bapa. Ini diikuti dengan ibu. guruguru melihat perlakuan mengasari pelajar lain sebagai perlakuan buli yang paling kerap berlaku di sekolah. 5 . guru. kaunselor dan akhir sekali pengetua sekolah.

Ini diikuti semasa rehat dan dalam perjalanan dari sekolah. dan enam. berkuasa. para guru melihat bahawa dalam kelas merupakan lokasi di mana perlakuan buli paling kerap berlaku. dan tiga serta pelajar sekolah rendah. 6 . dua.mereke yang bertubuh kecil.Melibatkan sekumpulan pelajar dan biasanya usia mereka adalah sebaya.Sependapat dengan pelajar. lima. dan tinggi. Pembuli Terdiri daripada pelajar menengah atas iaitu tingkatan empat.Kejayaan membuli pelajar junior akan menunjukkan mereka kuat.Bertubuh besar. tegap. pelajar-pelajar yang sering menjadi mangsa ialah pelajar menengah rendah iaitu tingkatan satu.Membuli satu cara untuk menghilangkan perasaan bosan di sekolah.Pelajar baru di sekolah. dan tidak mudah digertak. Siapakah yang sering membuli dan dibuli.Pelajar yang kerap dipuji oleh guru akan menjadi sasaran. Dibuli Di Malaysia.

nakal.Mereka bosan dengan sekolah dan membuli pelajar lain merupakan salah satu cara untuk menghilangkan perasaan bosan.Mereka pernah menjadi mangsa buli.Individu yang membuli ini mungkin ingin memperlihatkan rasa tidak puas hati mereka. pertuturan.Kenapakah mereka sering membuli? Sebenarnya terdapat banyak sebab kenapa mereka suka membuli. Antara sebabnya adalah: Faktor rakan sebaya mempunyai pengaruh paling kuat untuk mengubah tingkah laku pelajar.Individu yang gagal mengendalikan emosi dengan baik. dan tingkah laku yang ditayangkan di media elektronik dan media cetak menjadi ikutan sehingga seolaholah pelakon tersebut menjadi 'role model' bagi golongan remaja.Gangguan personaliti seperti antisosial golongan yang tidak pernah berasa bersalah apabila membuat kesilapan.Marah dan benci pada mangsa atas sebab disayangi guru atau gemar bercakap dalam bahasa Inggeris.Ingin menunjukkan kekuatan sendiri. 7 . Golongan ini biasanya terdapat pada kanak-kanak cergas yang melampau yang sering bersikap tidak pernah mengambil peduli perasaan orang lain.Sekadar mahu berseronok.Terlalu dimanja oleh ibu bapa. Mereka yang tidak berjaya dalam pelajaran.Akibat perceraian ibu bapa. Faktor terakhir yang mungkin memainkan peranan yang penting ialah media massa dan cetak yang memaparkan aksi. dan mempunyai masalah disiplin.

Rajah 2 Menunjukkan faktor-faktor mereka sering di buli 8 .

kes buli jenis ini kurang mendapat perhatian media massa. menampar. 9 . Misalnya. mencubit. atau sepak terajang hingga menyebabkan kecederaan.Sungguhpun. Buli mental Lebih kepada ejek-mengejek.Jenis-jenis buli Buli fizikal Melibatkan pukul-memukul. jika nama pelajar atau nama bapa pelajar agak luar biasa. menendang. menolak. ia sebenarnya serius berlaku di sekolah. memeras ugut.Paling ganas boleh menyebabkan kematian. menarik rambut. maka itu akan dijadikan bahan ejekan pelajar senior yang membuli.

10 . tidak mahu ke sekolah. sanggup melakukan sesuatu demi membahagiakan orang lain.Kesan buli Pembuli Kesan luaran: Apabila dewasa kelak. Sehinggakan ada yang sanggup mencederakan diri sendiri kerana merasakan diri mereka tidak berguna. merompak. Dibuli Kesan luaran Mereka akan membalas dendam kepada orang lain. membiarkan diri diperlakukan apa sahaja. atau menjadi seorang pendera terhadap isteri. Tujuannya untuk mengembalikan harga diri yang hilang akibat dibuli. kemungkinan besar akan menjadi penjenayah.Bertindak agresif apabila dewasa seperti merogol.Mereka akan mengalami kecederaan dan mungkin juga kematian. dan sebagainya. Kesan dalaman Hilang keyakinan diri.

Gangguan personaliti seperti antisosial golongan yang tidak pernah berasa bersalah apabila membuat kesilapan. dan mempunyai masalah disiplin. pertuturan.Ingin menunjukkan kekuatan sendiri. dan tingkah laku yang ditayangkan di media elektronik dan media cetak menjadi ikutan sehingga seolaholah pelakon tersebut menjadi 'role model' bagi golongan remaja.Individu yang gagal mengendalikan emosi dengan baik. nakal.Mereka pernah menjadi mangsa buli. Mereka yang tidak berjaya dalam pelajaran. 11 .Mereka bosan dengan sekolah dan membuli pelajar lain merupakan salah satu cara untuk menghilangkan perasaan bosan. Antara sebabnya adalah: Faktor rakan sebaya mempunyai pengaruh paling kuat untuk mengubah tingkah laku pelajar.Sekadar mahu berseronok. Faktor terakhir yang mungkin memainkan peranan yang penting ialah media massa dan cetak yang memaparkan aksi.Akibat perceraian ibu bapa.Marah dan benci pada mangsa atas sebab disayangi guru atau gemar bercakap dalam bahasa Inggeris.Kenapakah mereka sering membuli? Sebenarnya terdapat banyak sebab kenapa mereka suka membuli.Terlalu dimanja oleh ibu bapa. Golongan ini biasanya terdapat pada kanak-kanak cergas yang melampau yang sering bersikap tidak pernah mengambil peduli perasaan orang lain.Individu yang membuli ini mungkin ingin memperlihatkan rasa tidak puas hati mereka.

APAKAH FAKTOR MENYEBABKAN BULI ? Faktor keluarga: 1. Moral yang rendah di kalangan guru-guru 12 . Kurang perhatian ibu bapa 4. Sikap ibu bapa yang mendera Faktor remaja: 1. Sikap yang mendesak 2. Tekanan atau kemarahan dengan keadaan yang berlaku di rumah atau sekolah 4. Tiada campur tangan dalam mengatasi kes buli 2. Sikap panas baran 3. Tidak cukup pengawasan untuk mengenal pasti pembuli 3. Cara disiplin yang tegas 3. Kurangnya kemesraan dan kasih sayang daripada ibu bapa 2.didera atau dibuli Faktor sekolah: 1. Kurang kawalan terhadap pelajar yang terlalu ramai 4. Menjadi mangsa penderaan fizikal .

13 .

14 .Cara-cara mengatasi masalah buli disekolah.

penyelidik ingin memberi beberapa cadangan yang boleh dipertimbangkan oleh pihak Kemeterian Pelajaran. pengetua. pihak Polis dan Pihak Berkuasa Tempatan adalah perlu untuk memantau kegiatan para pelajar terutama sekali semasa dalam perjalanan ke sekolah dan pulang dari sekolah. Oleh kerana dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapatnya hubungan yang sederhana antara program intervensi dengan kekerapan buli di sekolah maka dicadangkan supaya pihak Kementerian Pelajaran dapat merangka dan mewujudkan model program anti buli yang khusus bagi mencegah dan menangani masalah perlakuan buli di sekolah-sekolah. Ianya dapat dijadikan sebagai asas kepada pembentukan program anti perlakuan buli yang disalurkan melalui kurikulum sekolah. Model ini dapat dijadikan rujukan dan panduan kepada setiap sekolah di seluruh negara. Ianya juga dapat dijadikan sebagai garis panduan umum kepada semua sekolah tentang perlakuan buli serta bagaimana pihak sekolah dapat menangani masalah tersebut di sekolah. 15 . guru-guru dan ibu bapa khususnya di daerah Batu Pahat. Memandangkan perlakuan buli tidak hanya berlaku di dalam kawasan sekolah sahaja maka kerjasama pihak luar seperti komuniti. PPD.Cadangan Berdasarkan dapatan. Dapatan kajian juga mendapati pelajar merasakan pihak guru kurang meyokong dan memberi perhatian terhadap masalah perlakuan buli yang dialami oleh mereka maka dicadangkan pihak Kementerian Pelajaran merangka serta membentuk program latihan kepada guru-guru tentang bagaimana untuk mengenal pasti dan menangani masalah perlakuan buli di kalangan pelajar sekolah. perbincangan dan rumusan daripada kajian yang dijalankan. JPN.

Azizi Yahaya. Tip Menangani Buli Di Sekolah. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn Bhd. Madya Dr. Yusof Boon. (2011. Buli. Abdul Latif Ahmad. Zurhana Muhamad. Universiti Pendidikan Sultan Idris. 2012. (2009). (2007).wikipedia. Shahrin Hashim. Jamaludin Ramli. Azizi Yahaya.my/ 16 . Laman Web Vagobot.org/wiki/Buli http://ms.upsi.com/kes-buli-di-sekolah-dikalangan-pelajar-pelajar Idris. November 24). Y. U.Bibliografi Buku / Media Cetak Aisyah. from Universiti Pendidikan Sultan Idris web site: http://ebuli.edu. Retrieved March 19.wikipedia. 2009). Wikimedia Foundation. from wikipedia web site: http://ms. Prof. Kuala Lumpur: PTS Islamika Sdn Bhd.org/wiki/Buli http://beritasemasa. Kuala Lumpur: UTM Press. Zurhana Muhamad. P. Retrieved March 10. Buli. (2007). (2010. 2012.

W.REFLEKSI Konklusinya. 17 . Bahan yang saya dapati cuma daripada tiga sumber sahaja iaitu daripada bahan ilmiah seperti buku rujukan di pusat sumber dan sebagainya. saya dapat memahami dengan lebih mendalam mengenai objektif sebenar tugasan ini. Sumber kedua pula adalah melalui internet dan yang terakhir ialah rujukan daripada kawan saya sendiri. Setelah menyiapkan tugasan ini. semuanya membuatkan saya menjadi lebih matang untuk menjadikan seorang guru yang baik masa hadapan. Sedikit sebanyak. tugas dan tanggungjawab untuk meningkatkan profession perguruan ini. Semasa menyiapkan tugasan ini. kerja kursus ini telah memberikan saya tentang konsep profession keguruan dan kod etika keguruan. Saya telah banyak mempelajari dan melalui pelbagai dugaan untuk menyiapkan tugasan ini. Dengan bantuan pensyarah yang berkaliber. saya menghadapi pelbagai masalah seperti dalam mencari maklumat untuk diletakkan di dalam tugasan ini.T. Sesungguhnya yang buruk itu datang daripada Allah dan disandarkan kepada saya. Saya berasa berpuas hati dengan hasil kerja saya sendiri walaupun ianya kurang terperinci tetapi sekurang-kurangnya saya telah berusaha untuk mencari maklumat yang terbaik bagi menyiapkan kerja kursus ini.. Walau bagaimanapun. Sekian terima kasih…. dan yang baik itu datang daripada Allah S. saya bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah rahmat dan kurniaNya saya dapat menyiapkan tugasan ini bagi semester satu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful