CRITERII GENERALE DE EVALUARE A CELULELOR ŞI ÎNCADRAREA LOR CITOPATOLOGICĂ  

 Criterii  generale  de  evaluare  a     diferitelor  0puri  celulare  
 Numărul  de  celule  din  fro0u    Modul  de  aranjare  a  celulelor    Dimensiunile  celulelor    Delimitarea  celulară    Aspecte  par0culare  fiecărui  0p  celular  

)   .  mucoase. Categorii  majore  de  celule    recunoscute  în  citologie    Celule  rotunde  (limfonod.  glande.conjunc0v.)    Celule  epiteliale  (piele.)    Celule  mezenchimale  (ţțes.  splină  etc.  etc.  etc.  osos.

  uneori  pot  da  falsa  impresie  de  plaje. Celulele  rotunde    Fro0u  bogat  celular.  etc.  aspectul  croma0nei   nucleare.  uniform  distribuite.  vacuole.  dar  lipsesc   elementele  joncţționale  intercelulare      Dimensiuni  mici  sau  medii    În  general  cu  marginile  bine  delimitate.  celulele  nu  aderă  de  alte   structuri  din  ţțesut  şi  se  desprind  cu  uşurinţță    Celule  independente.)   .  granule.  fără  a  fi   trauma0zate  pe    parcursul  efectuării  fro0ului    Aspecte  par0culare  pentru  fiecare  0p  celular   (ex.

CELULE ROTUNDE   Fro0u  bogat  celular.  celulele  se  desprind  cu  uşurinţță   .

CELULE ROTUNDE Uneori  pot  da  falsa  impresie   de  plaje   .

CELULE ROTUNDE În  general  sunt  bine  delimitate   .

 cu  margini   dis0ncte   .  dispuse  în  plaje. Celulele  epiteliale    Fro0u  bogat  celular    Celulele  se  desprind  cu  uşurinţță  prin  PAAF.  aspect  cuboidal  sau   columnar.  raclare.  lavaj.  în  funcţție  de  ţțesut    În  general  sunt  celule  bine  delimitate.  insule.  prostată.   periaj.  în  sedimentul  urinar)    Reprezintă  componenta  majoră  a  ţțesutului  cutanat.   dar  şi  a  multor  organe  parenchimatoase:  ficat.  acini    Au  dimensiuni  mici  sau  mari.   grupuri.    dar  şi  spontan  (ex.   rinichi.  cordoane.  etc.    Celulele  sunt  unite  între  ele.

 Celulele  epiteliale    Aspecte  par0culare  pentru  fiecare  0p  celular   (ex.)      Stau  la  originea  a  numeroase  procese  tumorale   benigne  sau  maligne    Citologic.  etc.  epiteliu   tranziţțional.  celulele  din  tumorile  epiteliale   benigne  nu  pot  fi    deosebite  de  celulele  epiteliale   normale   .  celule  cu  diferenţțiere  scvamoasă.

CELULE EPITELIALE ficat Celulele  sunt  unite  între  ele.  dispuse  în  plaje.  insule   .   grupuri.

 cordoane   .  grupuri.   insule.CELULE EPITELIALE Celulele  sunt  unite  între  ele.  dispuse  în  plaje.

CELULE EPITELIALE   .

sebacee şi sebacee modificată (circumanală/hepatoidă) .CELULE EPITELIALE gl.

CELULE EPITELIALE uroteliu .

CELULE EPITELIALE de tip scvamos .

  celule  mul0nucleate  (ex.  ficat).  marginile  celulare  nu  se  dis0ng    Aspecte  par0culare:  unele  (ex.  condroblastele)   produc  o  matrice  extracelulară  oxifilă  abundentă.  celule  osoase)    În  general.  reprezentând  stroma      Celule  individualizate  sau  agregate  celulare    Dimensiuni  mici  sau  mari.   dar  pot  fi  şi  rotunde  (ex.  cu  aspect  fusiform.  osteoclastele)     . Celulele  mezenchimale    Fro0u  sărac  sau  bogat  celular    În  general  se  desprind  greu  la  PAAF    Pot  fi  întâlnite  şi  în  fro0urile  făcute  din  organe   interne  (splină.

CELULE MEZENCHIMALE Fro0u  sărac    în  celule  cu  aspect  fusiform.  bine  individualizate   sau  dispuse  sub  formă  de    agregate  celulare   .

 cu  aspect   fusiform   .CELULE MEZENCHIMALE Fro0u  sărac  sau  bogat  în  celule  bine  individualizate.

CELULE MEZENCHIMALE .

CELULĂ MULTINUCLEATĂ osteoclast .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful