AMPRENTA DE CARBON

Noțiunea de ,,amprentă de carbon” a fost implementată de William Rees, în anul 1992. Ea se referă la volumul total de gaze cu efect de seră, realizate de om direct sau indirect într-un an de zile prin activitățile sale. Amprenta de carbon se exprimă în tone de CO2. CO2 este unul din gazele cu efect de seră răspunzător pentru încălzirea globală. Atunci când utilizăm autovehiculul în funcție de tipul de combustibil și de distanța parcursă, el generează CO2. De asemenea se emite CO2 când încălzim locuința cu gaze sau cărbune, când utilizâm curentul electric. Producția de bunuri sau alimente pe care le consumăm emit de asemenea cantități de CO2. Amprenta individuală de carbon se calculează pentru un an de zile. Ea reprezintă o însumare a tuturor emisiilor de CO2 din toate activitățile întreprinse într-un an de zile. Amprenta individuală a unei națiuni se poate determina prin realizarea unor evaluării a emisiilor de gaze cu efect de seră. Odată ce valoarea amprentei de carbon este cunoscută, se pot elabora și implementa strategii pentru reducerea valorii acesteia, cum ar fi de exemplu: strategii pentru dezvoltarea tehnologică, îmbunătățirea proceselor de producție, strategii de consum etc. Cel mai eficient mod de a micșora valoarea amprentei de carbon este de a micșora cantitatea de energie necesară pentru producție sau reducerea consumului de combustibili cu emisii de CO2. Amprenta de carbon a crescut de 11 ori din anul 1961. Reducerea amprentei de carbon a populației reprezintă pasul cel mai important pe care putem sa-l realizăm pentru a trăi cu resursele planetei noastre. O singură cautare pe ,,Google” generează 7 g CO2 (Dr. Alex Wissner-Gross, fizician la Universitatea Harvard). Știați că 1 kg de CO2 se adaugă amprentei noastre individuale de carbon din următoarele activități: • • • călătoria cu un mijloc de transport în comun pe o distanță de 10-12 km; zborul cu avionul pe o distanță de 2,2 km; lucrul la calculator timp de 32 de ore. Media globală a amprentei de carbon este de 4 tone CO2/persoană.

5 l benzina/100 km.5.  Emisii CO2 (g/km): 106.  Consum urban/extraurban/mixt (l/100km): 5. Tkm parcurși în 2012 = 28 959.  Capacitate cilindrică (cmc): 998.7. În cazul nostru amprenta din transporturi este de 3.Breviar de calcul CAZUL 1Presupunem ca un conducator auto parcurge intr-un an . .9/4. cu un autoturism Citroen C1 un traseu ce totalizeaza 28 959.096 tone CO2/an.  Capacitate rezervor (litri): 35. Amprenta de carbon (AC) din transporturi se calculează înmulțind numărul total de km parcurși într-un an de zile cu emisiile de CO 2 din datele tehnice.  Standard emisie noxe: Euro 4. Date tehnice Citroen C1:  Dimensiuni L x l x h: 3435 / 1630 / 1470 mm.5/3.  Carburant: benzină.2 km Ne intereseaza sa cunoastem amprenta de carbon (AC) . stiind ca automobilul are un consum de 4.2 km.  Accelerație 0-100km/h (s): 13.  Viteza maximă (km/h): 157. iar emisiile de CO2 sunt de 106 g/km.

energia solară). Amprenta de carbon s-a calculat înmulțind numarul de kWh necesari într-un an de zile cu 0. CAZUL 3Dacă energia electrică necesară încărcării bateriei nu provine din energii regenerabile.67 [kg CO2/ an] 3 096. curentul necesar sa (energia eoliană.AC = emisii CO2[kg/km] ∙ numărul total de km parcurși [t CO2/an] 106 [g CO2/km] = 0. TkWh 2012 = 20 kWh ∙ 254 zile TkWh 2012 = 5 080 kWh provina din energii regenerabile . gazul metan ). cu conditia ca pentru incarcarea bateriei autovehiculului/baterie de tractiune .106 [kg CO2/km] 0.2 = 3 096. înmulțind cu 254 de zile lucrătoare dintr-un an va rezulta un total de 5 080 kWh necesari autovehiculului pentru a parcurge traseul.0414 tone CO2/an.67 [kg CO2/ an] = 3.096 [t CO2/an] CAZUL 2Dacă exact același traseu ar fii parcurs cu o mașină electrică Citroen C-Zero atunci amprenta de carbon din transporturi ar fi 0 tone CO2/an. Deoarece pentru încărcarea completă a bateriei de tracțiune complet descărcate se consumă aproximativ 20 kWh.106 ∙ 28 959. atunci amprenta de carbon necesară încărcării bateriei ar fi de 1. de exemplu.205 [kg CO2/kWh] (acest coeficient reprezentând emisiile de CO2 pentru generarea unui kWh pentru că se utilizează ca și combustibil în termocentrala IERNUT. ci provine de exemplu de la termocentrala din Iernut.

 Viteza maximă (km/h): 130.  Capacitate rezervor/baterie: 16 kWh.AC = TkWh 2012 ∙ 0. .205 5 080 ∙ 0.475 x 1.608 mm.475 x 1.  Putere maximă (CP): 67. Citroen C-Zero Date tehnice Citroen C-Zero:  Dimensiuni (L x l x h): 3.  Autonomie: 160 km.205 = 1. TkWh 2012 – numărul total de kWh consumați în anul 2012 pentru încărcarea bateriei autoturismului.0414 tone CO2/an AC – amprenta de carbon.

Pentru o încărcare completă a bateriei de tracțiune complet descărcate se consumă circa 20 kWh pentru 16 kWh stocați adică doar 80%.citroen. ceilalți 20 % sunt distribuiți sub formă de căldură de către încărcător (rezistență). Timpii de reîncărcare a bateriei: o la 16 A: 6 ore. el variază în funcție de fiecare țară europeană. Acceleraţie 0-100 km/h (s): 15.  Emisii CO2: zero. o la 8 A: 12 ore .ro Durata de încărcare depinde de intensitatea curentului utilizat. Cablul de încărcare este adaptat la fiecare țară unde este comercializat autovehiculul. o la 10 A: 9 ore. Bateria de tracțiune a vehiculului Citroen C-Zero Sursa: www.

În situaţia în care nu se dispune de această aparatură. inclusiv pentru întocmirea inventarelor şi a rapoartelor statistice. NOx. pulberi . pentru postevaluări pe diferite perioade de timp.3.cenuşă zburătoare (cu efecte la scară locală) şi emisiile de CO 2 (cu efecte la scară globală). Generalităţi Principalele emisii de poluanţi evacuate la coşurile de fum ale cazanelor de abur şi apă caldă sunt emisiile de SO 2 şi NOx (cu efecte sinergice la scară regională). evaluarea emisiilor se face conform „Metodologie de evaluare operativă a emisiilor de SO 2. emisiile de pulberi .1. precum şi pentru elaborarea unor prognoze. Determinarea corectă a emisiilor de poluanţi se realizează pe baza măsurătorilor efectuate cu aparatură specializată.SITUTIE COMPARATIVA CALCULUL EMISIEI DE NOXE PRODUSE ÎN INSTALAŢIILE DE ARDERE 7. pentru verificări ale încadrării în norme.

r . .factorul de emisie pentru SO2. raportată la unitatea de căldură introdusă cu combustibilul în cazan. Factorul de emisie reprezintă cantitatea de poluant evacuat în atmosferă.εSO2 . determinat ca valoare medie. Metodologia poate fi aplicată şi de alte unităţi interesate care nu dispun de metodologii proprii. .mSO -masa moleculară pentru SO2. .(cenuşă zburătoare) şi CO 2 din centralele termice şi termoelectrice”.B cantitatea de combustibil consumată în perioada respectivă.S -conţinutul de sulf al combustibilului (sulful combustibil).gradul de reţinere a sulfului în zgură şi cenuşă. .E cantitatea de poluant evacuat în atmosferă. . indicativ PE -1001/1994. Observaţie: [kg/kJ] mSO2 = 64 ms = 32 . [kg] [kg] [kJ/kg] [kg/kJ] ε factorul de emisie. În cazul utilizării mai multor tipuri de combustibil. Modele de calcul pentru factorii de emisie pentru fiecare poluant • Poluant SO2 mSO2 ε SO = 2 ms ⋅ S 100 Qi ⋅ (1 − r ) unde: .ms masa moleculară a sulfului. Metoda se bazează pe utilizarea factorilor de emisie. 2 . pe baza analizei chimice elementare pe loturi şi exprimat în procente de masă (%). fiind în concordanţă cu cea folosită în prezent în ţările Uniunii Europene. cantitatea de poluant se determină prin însumarea cantităţilor calculate pentru fiecare dintre aceştia. Cantitatea de poluant evacuat în atmosferă se determină cu relaţii de forma: E = B ⋅ Qi ⋅ ε unde: .Qi puterea calorifică inferioară a combustibilului. într-o perioadă de timp.

păcură din ţară: .15 2.lignit: .La calculele de prognoză se recomandă folosirea următoarelor valori pentru concentraţiile de sulf în combustibil (S %): .huilă: .păcură din import: 1 3 1. .05 • Poluant NOx Factorii de emisie pentru acest poluant sunt prezentaţi în tabelul următor: εNO Combustibilul x Puterea termică a cazanului* [MWt] 50-100 g/GJ 100-300 g/GJ 220 420 210 150 >300 g/GJ 260 450 280 170 Lignit Huilă Păcură Gaze naturale 200 380 190 130 *Se determină prin produsul dintre debitul de combustibil introdus în cazan (kg/s sau Nm3/s) şi puterea calorifică inferioară a combustibilului (MJ/kg sau MJ/ Nm3).huile mixte şi şlam (inclusiv din import): .15 Valori recomandate pentru r (gradul de reţinere a sulfului în zgură şi cenuşă): .lignit: .2 0.păcură şi gaze: 0 0.

x . filtru mecanic). [kg/kJ] [%] [%] [%] . . având următoarele valori: . x NO ε100 factorul de emisie la sarcina 100%.X gradul de reţinere a cenuşii în focar.a -coeficient în funcţie de tipul combustibilului.Gaze naturale: 0.5 0.85 • Poluant pulberi (cenuşă zburătoare): εp = A ⋅ (1 − X ) ⋅ (1 − Y ) Qi unde: .Y eficienţa (randamentul) instalaţiei de reţinere a cenuşii zburătoare (electrofiltru. . cuprinsă între 50% şi 100%.A conţinutul de cenuşă în cărbune.Cărbune pulverizat: .εp factorul de emisie pentru pulberi.Observaţie: Valorile prezentate în tabelul anterior corespund pentru o sarcină a cazanului de 100%. În cazul funcţionării cazanului la sarcini parţiale se utilizează următoarea corecţie: NO ε xNO = ε100 ⋅[a + (1 − a ) ⋅ x x L − 50 ] 50 unde: - ε xNO factorul de emisie la sarcina X%. .75 0. . în procente de masă.L -sarcina cazanului.Păcură: .

X=15% .Observaţie: În postcalcul.1%.Lignit: . La calcule de prognoză se recomandă utilizarea următoarelor valori: . A=40% A=30% A=20% • Poluant CO2 Factorii de emisie pentru CO2 sunt cei adoptaţi în prezent în ţările Comunităţii Economice Europene şi sunt prezentaţi în tabelul următor: Combustibil Cărbune Păcură Gaze naturale εCO [g/GJ] 2 98000 72000 50000 Valorile din tabelul anterior pot fi folosite în calculele de prognoză. se vor folosi valori medii efectiv rezultate din exploatare pentru elementele care intră în formulă.Huilă din import: .Huilă din ţară: . Pentru calcule mai exacte se utilizează formula următoare: mCO2 ε CO = 2 mC ⋅ C 100 Qi . care se evacuează integral la coş.Y=97-99% Emisia de particule la arderea păcurii se neglijează dar pentru calcule riguroase se poate considera A = 0.

rezultat din calculul arderii. .mC masa moleculară a carbonului.εCO2 factorul de emisie pentru CO2. [kg/kJ] mCO2 = 44 mC = 12 (%) 7.Anexa 2 Norme de limitare a emisiilor de poluanţi pentru instalaţiile de ardere.1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare .3. Verificarea încadrării în norme Concentraţia poluantului în gazele evacuate se calculează astfel: c= unde: E h ⋅10 6 D .mCO2 masa moleculară pentru CO2.E h cantitatea de poluant evacuată în atmosferă.07. 462/01. .unde: .D debitul de gaze de ardere evacuate. .3. [mg/Nm3] [kg/h] [Nm3/h] Valoarea lui c astfel obţinută se compară cu valoarea de referinţă precizată în Ordinul Ministerului Apelor. Pădurilor şi Protecţiei Mediului nr. exprimat în procente de masă. . . .c concentraţia poluantului în gazele evacuate.C conţinutul de carbon al combustibilului.

huilă: .gaze naturale: 480 380 290 320 .păcură: .Fv factorul de volum. definit ca raportul dintre volumul de gaze de ardere rezultate şi cantitatea de căldură aferentă combustibilului introdus în cazan Fv poate avea următoarele valori: .lignit: .La calcule de prognoză c poate fi determinat astfel: c= ε Fv unde: - ε factorul de emisie [mg/GJ] [Nm3/GJ] .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful