Kegiatan ekonomi tradisional di Malaysia

Bincangkan kegiatan ekonomi di Malaysia sebelum campur tangan British. A. Pengenalan (3/2 markah) Kegiatan ekonomi Tanah Melayu sebelum campur tangan British lebih bersifat sara diri dan komersial. Kegiatan perdagangan juga dijalankan oleh saudagar-saudagar tempatan (Rajaraja Melayu dan pembesar-pembesar Melayu). Di Sabah dan Sarawak kegiatan ekonomi sara diri dan komersial dijalankan oleh kaum Iban, Bidayuh, Melanau dan Melayu. Di Sabah masyarakat pribumi yang menjalankan kegiatan ekonomi saradiri ialah orang Bajau, Kadazan/Dusun, Melayu Brunei dan Kedayan. Mereka menjalankan kegiatan pertanian seperti menanam padi huma, padi sawah, mencari hasil hutan dan memburu binatang. Sebilangan penduduk menjalankan kegiatan perniagaan dan perdagangan. B. Isi 1. Kegiatan Ekonomi di Tanah Melayu (10 markah) Kegiatan Ekonomi Saradiri a. Penanaman Padi. Padi merupakan tanaman utama yang diusahakan oleh masyarakat Melayu tradisional. Padi ditanam untuk kegunaan sendiri, bukan untuk jualan. Dua jenis padi yang ditanam iaitu padi huma dan padi sawah. Padi huma di tanam di kawasan tanah tinggi seperti di lereng-lereng bukit kerana tidak memerlukan air yang banyak. Penanaman padi huma dijalankan secara pertanian pindah yang kebiasaan dijalankan oleh orang Asli seperti Semai Jakun dan Temiar. Padi sawah pula dipercayai diperkenalkan oleh orang Siam dan Minangkabau. Padi sawah ditanam di kawasan tanah rendah dan di kawasan yang mempunyai banyak air. Kebanyakan kawasan penanaman padi sawah adalah kawasan yang subur seperti tebingtebing sungai dan tanah pamah persisiran pantai. Kawasan penanaman padi yang utama ialah Kuala Selangor, Dataran Perlis, Seberang Prai, Pahang dan Negeri Sembilan. Walau bagaimanapun beras masih diimport oleh Selangor, Perak dan Negeri Sembilan. Padi sawah memerlukan banyak air. Antara kaedah yang digunakan ialah sistem pengairan . Melalui sistem ini air sungai disekat dengan membina empangan yang diperbuat daripada kayu, kincir air dan terusan. Kaedah yang digunakan dalam penanaman padi ialah menggunakan binatang untuk membajak, najis binatang, kuku kambing untuk menanam padi. b. Tanaman-tanaman Lain. Selain tanaman padi, tanaman-tanaman lain juga ditanam iaitu jagung, kopi, tembakau, pisang tebu, ubi kayu, lada hitam gambir, kelapa dan keledek. c. Hasil hutan . Memungut hasil hutan merupakan kegiatan tradisi masyarakat Melayu. Antara hasil hutan ialah rempah-ratus, kayu-kayan, rotan, damar, madu lebah, nipah, buluh, kapur barus, buahbuahan, getah jelutung, kayu cendana serta pelbagai hasil hutan yang lain. Pengumpulan hasilhasil hutan ini dilakukan orang-orang Melayu dan Asli. d. Memburu binatang

serkap dan lukah. f. damar. jala. Terangganu dan Pahang menjalankan kegiatan menangkap ikan di laut antara bulan Mac hingga Oktober. ii. Gajah juga dijadikan hadiah oleh pemerintah atau persembahan serta kenderaan semasa peperangan. Kegiatan menangkap ikan dihentikan antara bulan November hingga Februari kerana keadaan laut yang bergelora dan berbahaya kepada nelayan. tali kail. tangguk. gawai. sungai atau laut. Antara binatang yang diburu termasuklah pelanduk. b. bubu. tombak. Kegiatan pertanian dagang. e. Antara alat-alat yang digunakan untuk menangkap ikan di sungai dan tasik ialah serampang. jala. Hasil tangkapan digunakan untuk keperluan diri dan lebihannya dijual atau dikeringkan. Perikanan Kegiatan menangkap ikan merupakan kegiatan utama masyarakat Melayu yang tinggal di kawasan persisiran pantai. pancing. Penduduk di Kelantan. kancil. Mereka mampu membekalkan beras kepada negeri-negeri Melayu lain. Lada hitam dan gambir Lada hitam dan gambir banyak ditanam di Johor dan Pulau Pinang. Di Johor penanaman lada hitam dan gambir dijalankan oleh orang-orang Cina. Selain menjadi sumber makanan. Antara hasil hutan yang dieksport ialah rotan. jaring kelong dan rawai. Kopi . Kegiatan ekonomi komersial. Cara menangkap ikan berbeza-beza dan bergantung kepada keadaan setempat. a. binatang ternakan seperti lembu dan kerbau juga digunakan untuk membajak sawah dan menarik kayu. seladang dan ayam hutan. Di Kedah . gading gajah dan sebagainya. jaring. dan sungai. pukat. tasik. Kegiatan menjerat gajah dijalankan secara meluas di Pahang kerana terdapat banyak binatang liar di negeri tersebut. Negeri-negeri yang dapat menghasilkan lebihan hasil beras ialah Selangor. Kedah mengeksport beras ke Pulau Pinang. Penternakan Antara kegiatan menternak binatang utama masyarakat Melayu ialah ayam. Temenggong Daeng Ibrahim memberi hak berekonomi kepada tauke-tauke dan ketua kongsi gelap Cina bagi mengusahakan ladang-ladang lada hitam melalui Sistem Kangcu atau Surat Sungai. Kegiatan menjerat gajah juga dijalankan kerana gajah boleh digunakan untuk pelbagai kegunaan . Perak dan Terengganu. Hasil Hutan Hasil hutan merupakan kegiatan ekonomi komersial yang sangat diperlukan oleh para pendagangan. Gajah digunakan sebagai alat pengangkutan atau pengangkutan utama golongan pemerintah . Perlis dan Kelantan kegiatan penanaman padi adalah bersifat separa sara diri dan berorientasikan komersial. jermal. itik. rusa. lembu dan kerbau. Manakala Kelantan pula mengeksport beras ke Singapura. Padi dan beras. kelong.di samping menjadi lambang ketinggian taraf seseorang pemerintah.Masyarakat Melayu tradisi menjalankan kegiatan memburu binatang sebagai kegiatan sampingan. Kegiatan berburu dijalankan secara meluas di Pahang dan Terengganu. a. Alatalat yang digunakan menangkap ikan di laut ialah pukat.

Tanaman jualan lain Tanaman tebu banyak ditanam di Seberang Perai dan Krian. Perlombongan Antimoni diusahakan oleh orang Bidayuh.Baram. Bijih Timah Diusahakan oleh raja dan pembesar Melayu. Orang Eropah memainkan peranan penting dalam penanaman. Terengganu. Larut. Kegiatan Perlombongan a. Sistem tali air dibina untuk mengairi kawasan sawah. Antara tanaman lain yang ditanam ialah lada hitam. Kopi ditanam secara besar-besaran di Selangor. Bidayuh dan Kenyah. a. c. Kawasan kegiatan bijih timah yang utama ialah Kinta. Dijalankan oleh orang Melayu yang tinggal di kawasan persisiran pantai Kaum Iban menjalankan penangkapan ikan di kawasan sungai terutamanya di Sungai Rejang. Banyak kilang memproses tebu didirikan di kawasan ini. d. Ditanam secara meluas pada pertengahan abad ke-19. Tanaman-tanaman lain. Selangor dan Negeri Sembilan. Emas. Mereka menggunakan buruh-buruh Cina. Kegiatan ekonomi komersial . Ubi kayu banyak diusahakan di Melaka. Pada peringkat awal emas diusahakan oleh orang-orang Minangkabau dari Sumatera. Padi huma diusahakan oleh masyarakat Kelabit yang tinggal di kawasan bukit Hulu Sg. Orang Melanau menjalankan kegiatan memproses sagu di Oya dan Mukah. Dijalankan oleh orang Melanau dan Brunei di kawasan sempadan. Saribas dan Batang Lupar. Kegiatan Ekonomi di Sarawak ( 5 markah ) Kegiatan Ekonomi Sara diri. dan Dinding di Perak. Negeri Sembilan dan Johor. Sungai Ujong dan Sungai Linggi di Negeri Sembilan. Diusahakan secara bergotongroyong. Antara pembesar Melayu yang menjalankan kegiatan pelombongan bijih timah ialah Long Jaafar. Perikanan. Penanaman Padi. Padi huma diusahakan oleh orang Iban. b. b.Ditanam oleh peladang-peladang Eropah. Barang-barang yang didagangkan ialah sagu. Diusahakan di Pahang. Negeri Sembilan dan Johor. Ngah Ibrahim dan Raja Jumaat. e. Perdagangan. pokok buah-buahan dan pokok mengkuang. b. Sungai Selangor dan Sungai Kelang di Selangor. B.

Dijalankan di sepanjang pantai perairan Sabah dan bersempadan dengan Brunei. Padi sawah diusahakan oleh orang Kadazan dan Dusun. Papar. Perlombongan. buah-buahan dan sayur-sayuran merupakan ‘ makanan selang” c. Harga gambir meningkat pada tahun 1890-an. Perikanan Dijalankan oleh masyarakat Melayu Brunei dan Kedayan. Inggeris membuka kilang di Mukah dan memberi wang pendahuluan kepada pekebunpekebun kecil. menenun kain dan memacu kuda. Sagu ditanam secara meluas di antara tahun 1850-1860. itik dan khinzir. Tembakau mula diusahakan oleh orangorang Cina. Mulai abad ke-20 orang Cina mulai mengambil alih kegiatan ini dan kemudian menguasai perusahaan sagu. Selepas tahun 1884. peladang-peladang Belanda dan Jerman memainkan peranan penting dalam penanaman tembakau. ( 5 markah ) Kegiatan ekonomi sara diri a. Penternakan Binatang yang diternak ialah kerbau. C. Lada hitam Tanaman eksport terpenting pada zaman pemerintahan Brooke. e. Brooke memberi tanah kepada saudagar-saudagar Cina untuk membuka kebun lada hitam. Sagu. tanaman gambir mulai merosot kerana harganya tidak stabil. ayam. Penanaman Padi Tanaman makanan utama. d. Kawasan penanaman padi yang utama ialah Tuaran. Tanaman-tanaman lain Jagung. b. Diusahakan oleh peladang Cina terutamanya pengusaha daripada Singapura. Diusahakan oleh orang Melayu dan Inggeris. b. Pembesar Melayu menggunakan tenaga buruh Dayak. Antimoni dilombong di Bahagian Pertama Sarawak. Kawasan tumpuan ialah Pantai Timur Sabah. Kegiatan ekonomi di Sabah. d. Pada . Pertukangan Dijalankan oleh kaum Bajau. Padi huma ditanam di lereng-lereng bukit landai di kawasan pedalaman yang bergunung-ganang. Tembakau SBUB telah menggalakkan penanaman tembakau. Mereka terkenal dengan kemahiran bertukang besi. Dijalankan oleh suku kaum dusun dan Kadazan. Gambir. Antara tahun 1935-1939 Sarawak merupakan pengeksport kedua terpenting selepas Indonesia. Keningau dan Tambunan. ubi kayu. Pada awal abad ke-20. Gambir ditanam secara meluas di Bau. Brooke memberi tanah kepada peladang Cina. Penampang dan lembah bukit di Ranau. keledek. c.a. Padi huma diusahakan oleh orang Murut dan Bajau. Emas dilombong di Bau oleh orang Cina. Kegiatan Ekonomi Komersial a.

Peladang menggunakan tenaga buruh dari Singapura dan Hong Kong. Penutup ( 2/3 markah ) Kegiatan ekonomi di Malaysia sebelum kedatangan Barat bersifat sara diri dan komersial. Kegiatan ekonomi sara diri adalah untuk keperluan diri dan keluarga sendiri. Perlombongan. C. Emas diusahakan oleh orang Cina di Sungai Segama. Kegiatan ini menjadi komersial apabila lebihan yang ada dijual atau ditukar dengan barangan lain. b.tahun 1890 terdapat 60 estet tembakau yang kebanyakan tertumpu di Bahagian Timur Laut dan Pantai Timur Sabah. Pada penghujung abad ke-19 penanaman tembakau merosot apabila permintaan dari Amerika merosot. Petroleum diusahakan secara komersial oleh SBUB. . kegiatan ekonomi sara diri masih wujud dan kegiatan komersial serta perdagangan semakin berkembang. Setelah kedatangan Barat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful