MAHASISWA MENDEPANI ISU SEMASA

لا للضي نم و هل لضم لف لا هدهي نم ، انسفنأ رورش نم لاب ذوعن و هرفغتسن و هنيعتسن ل دمحلا نإ
هلوسر و هدبع ادمحم نأ دهشأ و لا لإ هلإ ل نأ دهشأ , هل يداه لف
1
( · · ·
` (
2
دعب امأ
3
:
Mahasiswa menurut konotasi umum yang tergambar pada pandangan masyarakat
lebih besar maknanya dari apa yang dijelaskan di dalam Kamus Dewan iaitu
mahasiswa adalah pelajar ( penuntut ) di universiti.
4
Mahasiswa menurut
masyarakat adalah agen perubah, pembela nasib dan penyelamat mereka.
Takrifan ini bukan diada-adakan. Sejarah membuktikan mahasiswa adalah
sedemikian. Mari kita soroti bersama perjuangan mahasiswa yang peka terhadap
isu-isu semasa antaranya :-
- 3 Disember 1974 : Demonstrasi paling besar melibatkan kesatuan mahasiswa
seluruh negara diadakan rentetan isu kelaparan, kemiskinan, penyelewengan dan
lain-lain.
- Tahun 1995 : Penubuhan Gabungan Bertindak Mahasiswa Membela Rakyat, UM
(GABMRUM). GABMRUM telah mengeluarkan memorandum bantahan terhadap
tindakan pencerobohan rumah penduduk-penduduk di Kampung Taman Aman,
Petaling Jaya dan mendesak kerajaan supaya menimbangkan semula cadangan
pembinaan landasan Sistem Transit Aliran Ringan (LRT) di kawasan tersebut yang
memaksa penduduk berpindah ke kawasan lain.
Mahasiswa juga bangkit menyuarakan pandangan mereka dalam isu-isu
antarabangsa sebagai contoh :-
- Tahun 1966 : Pembantahan pengeboman Hanoi – Hanpong oleh Amerika
Syarikat. Seterusnya perarakan menentang sikap Filipina menuntut Sabah dan
mengutuk dasar penaklukan Rusia ke atas Czehoslovakia.
1
Sunan Nasaie ( al-Mujtaba ), Kitab Nikah ( 26 ), Bab ( 39 ).Hadith Sohih
2
Surah Aali ‘Imran , ayat 102
3
Sunan Nasaie ( al-Mujtaba ), Kitab Nikah ( 26 ), Hadith terdapat di penghujung Bab ( 39 ).
Hadith Sohih.
4
Kamus Dewan, Dewan Bahasa dan Pustaka, Cetakan Keempat, Halaman 975
28
- Tahun 18 Ogos 1992 : Satu perhimpunan secara aman diadakan di medan letak
kereta Fakulti Sains UM bagi membantah keganasan Serbia ke atas rakyat Bosnia di
samping mendesak PBB melindungi umat Islam di negara tersebut.
- Tahun 1997 : Mahasiswa bangkit mengecam keputusan kerajaan menjemput
Yahudi menyertai pertandingan kriket antarabangsa di negara kita.
Secara ringkasnya, demikianlah beberapa sorotan perjuangan mahasiswa dalam
mendepani isu semasa
5
. Namun gah mahasiswa sebagaimana yang diwar-warkan
ini semakin lama semakin goyah lantaran ditekan dengan pelbagai faktor antaranya
politik semasa Malaysia, ledakan hiburan dan kelemahan peribadi mahasiswa.
Hasil satu wawancara yang pernah dijalankan terhadap pimpinan mahasiswa di
Malaysia, seorang pemimpin mahasiswa
6
pernah menyatakan :-
“.... gerakan mahasiswa perlu didefinisikan. Pada saya semua mahasiswa
‘bergerak’. Cuma yang membezakan pergerakan itu adalah ‘area of concern’ dan
‘area of influence’. Ada ‘push and pull factor’. Cabaran yang terbesar ialah sikap
“tak kisah”. Sikap ini menular bukan sahaja di Malaysia tetapi juga di kalangan
mahasiswa UK. Tuntutan akademik tak wajar menjadi alasan untuk kita “tak kisah”.
Bila timbul isu hiburan, misalnya, kita selalu “kisah”.
Begitu juga dalam satu wawancara, seorang wartawan bertanya kepada Prof
Dr Atan Long berhubung tujuan seorang pelajar belajar, beliau menjelaskan :
“ .. membina perkembangan diri seorang individu supaya dia menjadi
manusia yang mantap untuk bukan sahaja bagi faedah dirinya, malahan kepada
masyarakat. Menjadi manusia mantap ini termasuklah dari segi fizikal, mental,
kerohanian dan akademik.”
7
Ringkasnya, mahasiswa dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Hubungan
antara keduanya dijalinkan dengan isu-isu yang melanda saban waktu. Semakin
banyak isu, semakin dekat mahasiswa dengan masyarakat. Namun, jika mahasiswa
menyepikan diri dari membicarakan isu-isu ini, mahasiswa hanya akan tinggal nama
sahaja !
Mahasiswa Menurut Al-Qur’an dan as-Sunnah
5
Tidak dinafikan juga peranan PMRAM dengan pelbagai Persidangan yang dianjurkan selama
ini yang melibatkan kepimpinan pelajar di Timur Tengah mahupun di peringkat
antarabangsa.
6
Sdr Noor Amin bin Ahmad, Naib Yang Dipertua MPPUPM
7
Pengurusan dan Pentadbiran Organisasi Pelajar, terbitan Persatuan Kebangsaan Pelajar
Islam Malaysia ( PKPIM ), tahun 1989 , halaman 22.
29
Di dalam al-Qur’an persoalan mahasiswa adalah persoalan penting. Ini
kerana mahasiswa di dalam al-Qur’an digolongkan sebagai golongan yang
menuntut ilmu. Lantaran itu, di dalam membincangkan persoalan
jihad dan perjuangan Islam, al-Qur’an turut menekankan peranan dan
tanggungjawab mahasiswa. Firman Allah
8
:-
( ( ´ ´ f ` ( ` .
( ´ ´ (
´ ` ´
Yang bermaksud : ” Dan tidaklah ( betul dan elok) orang-orang yang beriman keluar
semuanya (pergi berperang); oleh itu, hendaklah keluar sebahagian dari tiap-tiap
puak di antara mereka, supaya orang-orang (yang tinggal) itu mempelajari secara
mendalam ilmu agama, dan supaya mereka dapat mengajar kaumnya (yang keluar
berjuang) apabila orang-orang itu kembali kepada mereka; mudah-mudahan
mereka dapat berjaga-jaga (dari melakukan larangan Allah) ”.
9
Imam al-Qurtubi
10
di dalam kitab tafsirnya
11
menyatakan bahawa ayat ini
menegaskan tentang kewajiban menuntut ilmu di samping menunjukkan ketinggian
martabat golongan yang menuntut ilmu.
Selain itu, ayat ini juga sebenarnya telah meletakkan dengan jelas bentuk
menuntut ilmu yang disarankan oleh Islam dengan kalimah ‘tafaqquh’. Imam
Jamaluddin al-Qasimi di dalam kitab tafsirnya menjelaskan makna tafaqquh sebagai
: “ Ilmu yang berbekas di hati, bersebati pada jiwanya dan tertera kesannya pada
tingkah laku, sehingga tidak mungkin bagi yang memilikinya melakukan sesuatu
yang bertentangan dengan ilmu tersebut. Jika tidak, maka sudah tentu dia tidak
dianggap berilmu”.
12

Ayat ini juga sebenarnya menggariskan tanggungjawab yang tergalas di bahu
penuntut ilmu atau mahasiswa. Mahasiswa perlu menjalankan 4 tanggungjawab
berikut :-
8
Surah at-Taubah, ayat 122. Malah banyak juga hadith yang mengaitkan menuntut ilmu
dengan kebenaran dan perjuangan. Rujuk Fathul Bari syarah Sohih al-Bukhari, cetakan ke-3,
Maktabah Darul Faiha’, tahun 2000, halaman 216 - 224
9
Pembentang kertas kerja memohon maaf atas kesilapan membaca ayat ini pada kalimah
‘al-Mu’minun’.
10
Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansori al-Qurtubi ( meninggal 671 H )
11
al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an, cetakan Darul Kutub ‘Ilmiyyah, Beirut, tahun 2000, jilid 4,
halaman 186 – 188.
12
Kitab Mahasin at-Ta’wil, jilid 8, muka surat 330, ayat 122 surah at-Taubah ( Dinaqalkan dari
nota kaki kitab mini bertajuk ‘ Rahmatul lil’Alamin ’ oleh Syeikh Muhammad ‘Adnan as-Saqa,
cetakan Bait al-‘Ilm, Syria, cetakan ke-2, tahun 2006 M, halaman 6 )
30
1. Menyediakan diri untuk menuntut ilmu dengan sebaik-baik persiapan
2. Menuntut ilmu dengan mendalam dan beramal dengannya ( tafaqquh )
3. Memberi peringatan ( al-Inzar ) kepada masyarakat
4. Optimis dan berkeyakinan dengan usaha yang dilakukan tersebut
Justeru, kita dapati Islam meletakkan definisi yang lebih luas bagi golongan
mahasiswa dan peranannya. Mahasiswa mengikut definisi Islam tidak bermakna
sekiranya mereka tidak beramal. Apabila mahasiswa
beramal dengan ilmunya, maka semua aspek yang berlegar di sekelilingnya akan
dilihat menurut neraca ilmu. Sebeginilah sepatutnya mahasiswa mendepani sesuatu
isu.
Isu Semasa dalam Konteks Mahasiswa
Isu semasa yang ingin dibincangkan oleh mahasiswa bukanlah hanya isu-isu
yang disensasikan, isu-isu yang tertera di dada akhbar, terpampang di kaca
televisyen atau berkumandang di corong radio malah bukan juga isu politik semata.
Bahkan, mahasiswa membincangkan semua isu sekelilingnya tanpa mengambil kira
aspek bangsa, agama, sempadan geografi, politik antarabangsa dan
seumpamanya. Mahasiswa menjadikan kebenaran sebagai kayu ukur sesuatu isu.
Inilah faktor yang menjadikan gerakan mahasiswa sesuatu yang amat digeruni para
diktator, watak protagonis universal di dunia ini.
Sikap mahasiswa dalam mendepani isu semasa apabila berlandaskan kepada
kebenaran akan menjadikan sesuatu gerakan mahasiswa kuat dan mapan.
Mahasiswa tidak perlukan kepada faktor wang atau kuasa untuk menjadikan rakyat
mengikutnya, mahasiswa cuma perlu bersuara dan berjuang dalam sesuatu isu; dan
rakyat akan mendokong perjuangan mereka. Gerakan mahasiswa yang berani
mengutarakan sesuatu isu dengan bersandarkan kepada kebenaran akan memberi
impak yang positif pada pecinta kebenaran, dan akan memberi trauma buat mereka
yang bencikan kebenaran.
Keterlibatan mahasiswa dalam mendepani isu-isu semasa adalah satu usaha
mencurah bakti kepada masyarakat. Mahasiswa rela dimanfaatkan untuk kebaikan
serta keadilan. Mahasiswa tidak mahu maruah dan kesucian agama, bangsa dan
negara dicemari sedang rakyat menjadi mangsa. Ilmu yang dipelajari di universiti
bukan sekadar untuk mendapatkan segulung ijazah tetapi sebenarnya untuk
mempertahankan keadilan rakyat dan negara.
Kenapa Mahasiswa Perlu Dilibatkan
31
Suara mahasiswa pada pandangan awam bukan seperti bicara ahli politik
atau ulasan-ulasan akhbar. Mahasiswa tidak mempunyai kepentingan politik atau
dijanjikan imbuhan oleh mana-mana pihak. Mahasiswa bersuara dalam keadaan
jiwa yang bersih dan tidak dicemari dengan virus-virus pemikiran yang ditabur Iblis
apabila manusia tenggelam dalam kekayaan dan kekuasaan. Justeru, gerakan
mahasiswa adalah gerakan yang paling ideal dalam memperjuangkan hak asasi
manusia, keadilan dan kebenaran.
Mahasiswa sebenarnya memikul tanggungjawab memimpin orang ramai
malah sehingga tahap membangunkan bangsa dan negara. Cuba kita renungi,
kenapa dalam mengejar pembangunan di mana-mana negara, di samping mereka
meningkatkan kemodenan, mereka juga terpaksa memantapkan dan menyediakan
lebih banyak pusat pengajian tinggi. Ini kerana tanpa golongan mahasiswa mengisi
kemodenan tersebut dan menjayakannya, akhirnya kemodenan tersebut akan
dinikmati oleh pihak luar.
Sekiranya sebuah universiti berjaya menghasilkan seorang mahasiswa yang
cemerlang, sebenarnya universiti tersebut telah menyumbang kepada kemajuan
sebuah kampung sekurang-kurangnya . Kenapa ? Kita andaikan bahawa apabila
mahasiswa tersebut pulang, dia akan berbakti di kampungnya. Maka semua ilmu,
kefahaman dan kepakarannya akan dicurahkan kepada masyarakat kampungnya.
Namun, jika mereka membawa kefahaman yang salah dan menyeleweng, maka
seluruh masyarakat kampungnya juga akan menyeleweng.
Sekarang, jika dihitung jumlah mahasiswa Malaysia di Timur Tengah ( Mesir,
Arab Saudi, Yaman , Jordan, Syria , Sudan ) boleh dikatakan menjangkau 10 ribu
orang. Jika setiap mahasiswa ini memikul tanggungjawab dan amanah
menyampaikan dakwah serta menyebarkan ilmu kepada 100 orang, kita akan dapat
menghasilkan hampir 1 juta rakyat Malaysia yang berilmu. Jika jumlah yang sama
mampu berdakwah kepada 10 non-Muslim setiap seorang di Malaysia , kita telah
berjaya menyebarkan dakwah dan kebenaran Islam kepada 100,000 orang.
Bagaimana jika kita mampu membukukan ilmu tersebut atau menyebarkannya
dengan lebih efisien, sudah tentu bilangan tersebut akan meningkat lagi.
13
Ringkasnya, mahasiswa merupakan kelompok yang tidak mempunyai
kepentingan dan hanya berjuang untuk keadilan dan masa depan negara tercinta
secara keseluruhannya. Oleh itu mahasiswa berhak memberikan komen terhadap
situasi yang berlaku . Mahasiswa juga adalah satu golongan yang prihatin terhadap
perkembangan semasa. Mahasiswa ialah kelompok terpelajar dan merupakan suara
nurani rakyat. Menafikan hak mahasiswa bererti menafikan hak rakyat.
13
Pembentang memohon agar pembaca tidak salah faham terhadap maksud pembentang
dalam isu murtad. Pembentang bahkan barisan mahasiswa Jordan sama sekali tidak
memandang remeh permasalahan murtad yang melanda masyarakat Malaysia kini.
32
Saudara Helman b Sanuddin
14
, seorang aktivis mahasiswa menyatakan dalam
satu wawancara : “ .. harus diingat bahawa gerakan mahasiswa bukan bertujuan
untuk menumbangkan kerajaan. Mahasiswa bukan agen anarki. Mahasiswa
hanyalah speaker hati rakyat. Dasar – dasar kerajaan yang baik harus disokong,
idea – idea buruk dari pembangkang harus ditegur dan begitulah sebaliknya.
Mahasiswa perlu berdiri di tengah – tengah dan memegang belati kebenaran,
antara keduanya, jika ada yang tersasar dan menyusahkan rakyat maka belati
mahasiswalah yang akan mengajarkan mereka erti sebuah perjuangan. Sebagai
golongan terpelajar yang tidak mempunyai kepentingan peribadi, rakyat
kebiasaannya mudah mempercayai semangat juang mahasiswa berbanding parti
politik dan rakyat menjadikan mahasiswa sebagai ikon perjuangan massa dalam
membangkitkan perjuangan rakyat seperti yang berlaku dalam peristiwa Revolusi
Iran, Kebangkitan Taliban dan sebagainya. Justeru itu, peranan mahasiswa tidak
boleh dipandang remeh. Mahasiswalah yang menjadi suara yang menyemarakkan
revolusi perjuangan rakyat.”
Beberapa Salah faham di Kalangan Mahasiswa
Antara salah faham yang berlaku di kalangan mahasiswa sehingga
menyebabkannya bersikap ‘tidak peduli’ terhadap isu-isu semasa yang berlegar di
sekelilingnya adalah akibat beberapa faktor berikut :-
Mahasiswa berada di zon selesa
Mahasiswa Timur Tengah kadangkala ketinggalan dengan isu-isu dalam negara
meletakkan alasan mereka jauh dari negara. Namun sebenarnya ini adalah alasan
yang tidak munasabah terutamanya dalam zaman IT seperti sekarang. Hakikatnya
mereka meletakkan diri mereka di dalam zon selesa atau dalam kata lain
mementingkan diri sendiri. Bahkan lebih menyedihkan apabila perkara ini dilakukan
mahasiswa dalam suasana pengajian. Mereka lebih berminat menghabiskan masa
di depan kaca TV berbanding bermasyarakat dengan komuniti mahasiswa.
Kadangkala mereka menyepikan diri dari dunia persatuan walaupun untuk kerja-
kerja kebajikan,
dengan alasan persatuan melekakan dan merugikan masa. Namun apa yang
dikesali, mereka boleh pula mengisi masa dengan berhibur.
Tenggelam dengan hiburan
Hiburan kini umpama barah atau wabak yang boleh menyerang sesiapa. Lebih
parah lagi jika yang diserang itu adalah golongan agamawan. Apabila mahasiswa
leka dengan hiburan, musnahlah harapan ummah. Hiburan sebenarnya menutup
14
Beliau merupakan mantan Setiausaha Agung MPPUiTM 1999 / 2000 dan merupakan antara
mangsa tahanan ISA
33
mahasiswa dari berfikir secara waras, matang dan rasional. Hiburan menjadikan
mahasiswa memandang isu-isu semasa hanyalah perkara normal, yang akan berlalu
dan berputar mengikut edaran zaman, tanpa menyedari isu-isu itu juga sebenarnya
akan mencorakkan diri dan keperibadiannya.
Sistem pendidikan yang tidak membantu
Tidak dinafikan sistem pengajian kini lebih maju dibandingkan dengan ratusan
tahun dahulu. Namun peliknya mengapa kita masih gagal melahirkan ulamak
sehebat ulamak dahulu sedangkan institusinya masih sama. Ringkasnya, sistem
pendidikan kita kini telah mengalami perubahan yang merugikan. Kita didoktrinkan
untuk belajar kerana sijil, malah ditawarkan dengan pekerjaan yang membolehkan
kita tidak beramal dengan ilmu dan pelbagai kepincangan lagi. Malah kadangkala
manhaj di universiti bertentangan dengan prinsip Islam. Keadaan ini sebenarnya
memaksa kita mahasiswa keluar dari budaya ‘disuap’. Kita sewajarnya berdikari dan
rasa bertanggungjawab untuk mengumpul sebanyak mungkin ilmu walaupun tidak
dimasukkan dalam silibus pengajian universiti. Ilmu-ilmu tambahan inilah biasanya
lebih banyak membantu kita mendepani isu semasa.
Muhasabah Buat Mahasiswa – Polemik Keilmuan
Mahasiswa Timur Tengah perlu melakukan beberapa koreksi demi
memastikan masyarakat Islam di Malaysia tidak berpecah atau hilang panduan
menghayati kebenaran dan keindahan Islam disebabkan kesilapan dan kelemahan
kita. Martabat mahasiswa Timur Tengah pada mata masyarakat masih baik namun
sudah ada bibit-bibit yang menyebabkan masyarakat hilang percaya. Ini berlaku
akibat hilangnya sikap amanah ilmu, tidak berlapang dada, kurang bijak memahami
waqi’e setempat dan gagal meletakkan ‘Aulawiyyat dalam berdakwah di kalangan
masyarakat Malaysia.
Malah ada beberapa isu ilmiah yang sewajarnya diselesaikan di peringkat
pengajian di bawa sehingga berlarutan ke Malaysia. Masyarakat yang sentiasa
dahagakan ilmu Islam akhirnya turut menjadi mangsa dan diseret ke medan
perdebatan yang meretakkan komuniti umat Islam, sedangkan musuh-musuh Islam
bergembira melihatkan perpecahan umat Islam dari dalam.
Sebagai golongan mahasiswa yang intelek, terutamanya yang menuntut di
Timur Tengah sewajarnya kita lebih matang dalam membawa sesuatu isu ilmiah
untuk dibincangkan di Malaysia. Akibat keghairahan kita ingin menyampaikan
semua ilmu yang dipelajari tanpa mengambil kira aspek ‘aulawiyyat, tahap
kemampuan masyarakat dan mad’u ; menyebabkan usaha yang asalnya
berdasarkan niat yang baik mengundang perpecahan.
Sekiranya dialog antara Islam dan ahli Kitab dianjurkan oleh Islam, maka
sudah tentulah dialog di kalangan cendekiawan dan ulama’ Islam keluaran Timur
34
Tengah ini lebih utama untuk dilaksanakan. Kita yakin dengan mengamalkan sikap
berlapang dada, bersangka baik, amanah ilmu dan takutkan kemurkaan
Allah serta menjaga perpaduan ummah Islamiyyah sebagaimana yang dianjurkan
RasuluLLAH; semua isu-isu di kalangan mahasiswa Timur Tengah antaranya
pertembungan Salafi-Kholafi, sempadan politik dan identiti mahasiswa Islam dapat
diselesaikan dengan baik dan berhemah.
Saranan Untuk Mahasiswa Timur Tengah
Mahasiswa Timur Tengah bukan sahaja Mesir bahkan di Arab Saudi, Jordan, Sudan ,
Yaman, Syria perlu bergabung dan bersatu dalam menyuarakan pandangan
bersama mereka terhadap isu-isu semasa samada di peringkat mahasiswa,
peringkat negara mahupun di peringkat antarabangsa. Gabungan ini sudah tentu
akan memberi impak yang hebat kepada masyarakat Malaysia. Kita juga yakin isu-
isu yang diutarakan mahasiswa melalui gabungan ini pasti akan mencelikkan mata
rakyat dan membangkitkan mereka dari lena.
Malah mendepani isu semasa dengan cara sebegini lebih bijak sebenarnya.
Kelompok mahasiswa Timur Tengah mampu menjadi moderator rasmi rakyat untuk
membincangkan isu-isu rakyat terutamanya yang berkait rapat dengan agama
Islam. Tambahan rakyat cukup teruja dan yakin dengan kenyataan ustaz dan
ustazah keluaran Timur Tengah , maka bagaimana jika suara-suara para ‘ustaz’ dan
‘ustazah’ ini disatukan. Begitu juga suara golongan profesional di Timur Tengah,
khususnya penuntut bidang perubatan sewajarnya disekalikan agar mampu
mencelikkan mata golongan intelektual dan profesional di Malaysia.
Antara isu yang sewajarnya diselesaikan di kalangan mahasiswa Timur Tengah
adalah seperti isu ‘ Budaya Tafaqquh di kalangan Mahasiswa ‘ , isu ‘ Perkahwinan di
Alam Belajar ‘ , isu Salafi dan Kholafi
15
dan isu – isu seumpamanya yang difikirkan
wajar untuk dibincangkan di peringkat mahasiswa.
Mahasiswa Timur Tengah juga disarankan untuk tampil bersama menyuarakan
pandangan terhadap isu yang berlaku di dalam negara
16
seperti isu Murtad
17
, isu
15
Isu kemahasiswaan ini amat relevan diadakan agar kita mampu mengelakkan atau
sekurang-kurangnya mengecilkan jurang perbezaan dari sudut ilmiah di kalangan
mahasiswa Timur Tengah.
16
Mahasiswa Timur Tengah boleh mengadakan hubungan dengan persatuan-persatuan
mahasiswa di Malaysia malah melibatkan mereka untuk memantapkan perbincangan isu ini
di Malaysia
17
Perkara ini juga pernah disuarakan oleh Presiden PMRAM dalam ucapan dasar beliau pada
Muktamar Sanawi PMRAM ke-70 di Dewan Haflah Kubra, Fakulti Perubatan, Universiti Al-
Azhar Kaherah yang bertemakan "MENGGILAP TAJDID MENDEPANI MASSA" . Mahasiswa di
dalam negara sering terkehadapan dalam usaha seperti ini sebagai contoh pada 9
November 2006 sekumpulan persatuan mahasiswa menubuhkan Barisan Bertindak Anti
Murtad (BBAM) ; dianggotai oleh GAMIS, PKPIM, KARISMA, PMIUM, ISIUKM, Kelab Ma’ruf
35
kezaliman ( akta ISA ) dan penyelewengan harta negara dan wang rakyat , isu
kelemahan sistem pendidikan Malaysia yang kritikal, isu Hedonisme yang semakin
melampau , serta keperluan berdakwah kepada Non-Muslim di Malaysia.
Selain itu , di peringkat Antarabangsa mahasiswa Timur Tengah perlu tampil
bersuara untuk isu Palestin
18
khususnya , dan juga penindasan terhadap negara dan
umat Islam . Selain itu isu yang wajar diketengahkan juga adalah kebencian
terhadap dasar luar Amerika dan kekejaman Israel
19
. Malah mahasiswa Timur
Tengah
perlu menggesa kewujudan kesatuan negara-negara Arab
20
di samping menggesa
agar satu gagasan yang menghimpunkan semua ulamak Islam seluruh dunia
diwujudkan secara rasmi untuk membincangkan semua isu dan permasalahan umat
Islam.
Penutup
Sedarlah mahasiswa sekalian, dalam mendepani isu semasa pasti ada
cabaran yang akan melanda. Namun itulah lumrah dalam berjuang dan
menegakkan kebenaran. Ujian dan cabaran inilah menjadi bukti bahawa kebenaran
itu sesuatu yang amat bernilai dan tidak boleh dipandang remeh. Semoga kita
mampu memikul amanah ini yang telah dimandatkan oleh Allah , Rasul dan seluruh
umat Islam. Marilah kita renungi ayat ini sebagai penutup kertas kerja ini .
Firman Allah
21
:
( ( ` ` ` · (
` ´
Yang bermaksud :
Dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada
(mengesakan dan mematuhi perintah) Allah, serta ia sendiri mengerjakan amal
UIAM, PMIUPM & PMIUTM dan mengadakan Persidangan Akhbar berkenaan isu Murtad di
Petaling Jaya.
18
Rujuk cadangan isu yang boleh diutarakan berkaitan Palestin berdasarkan kitab al-Irhab,
Ta’rifuhu Nasya’atuhu, Anwa’uhu, Tarikhuhu, ‘Ilajuhu, Dr Muhammad ‘Abdul Qadir Abu Faris,
cetakan 1, 2006 M, Darul Furqan , Amman. ( Halaman 229 – 245 : Keganasan Yahudi di
Palestin dan Penyelesaiannya )
19
Isu ini sebaiknya dijalankan bersama dengan mahasiswa Negara lain
20
Kita semua berusaha untuk mengembalikan Khilafah Islamiyyah ke tampuknya semula,
namun antara langkah praktikal yang boleh dijalankan pada masa kini ( langkah awal )
adalah menggesa disatukan negara-negara Arab di samping menguatkan peranan OIC, serta
diwujudkan sistem kewangan yang seragam antara Negara-negara Islam.
21
Surah Fussilat, ayat 33
36
yang soleh, sambil berkata: "Sesungguhnya Aku adalah dari orang-orang Islam
(yang berserah bulat-bulat kepada Allah)!"
Dibentangkan oleh :
Saudara Asyraf Hafdzan bin Abdullah
Timbalan Presiden
Majlis Perwakilan Pelajar Malaysia Jordan ( MPPM ) sesi 2006 / 2007
( beliau memangku tugas Presiden MPPM yang pulang bercuti ke Malaysia )
* Kertas kerja ini disediakan oleh Majlis Tertinggi ( MT ) Majlis Perwakilan Pelajar
Malaysia Jordan ( MPPM ) sesi 2006 / 2007 berdasarkan permintaan penganjur
PERMIT 2007. MPPM merupakan badan induk mahasiswa Jordan yang
bertanggungjawab mentadbir dan menyelaras 4 persatuan zon mahasiswa Malaysia
( PZ ) dan 11 Badan Kebajikan Anak Negeri ( BKAN ). MPPM berdaftar di bawah
Jabatan Penuntut Malaysia Jordan ( JPMJ ).
37

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful