1

MEDIA DAN PILIHANRAYA : KAJIAN KES DI PARLIMEN PERMATANG PAUH, PULAU PINANG
Ismail Sualman, Prof. Madya Ilias Md. Salleh, Norsham Firdaus Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi MARA SHAH ALAM ismail_su61@yahoo.com

Abstrak

Kajian kes yang dijalankan di Permatang Pauh semasa Pilihanraya Umum 2008, mendapati enam sumber utama yang dianggap berkesan adalah ceramah, poster gambar calon, manifesto parti, televisyen dan radio. Manakala enam sumber yang kurang berkesan dalam penyampaian mesej pilihanraya adalah adalah sms / mms, surat layang, persembahan / nyanyian / karaoke, e mel, video / VCD / DVD, dan acara keagamaan di rumah ibadat. Majoriti responden menghadiri ceramah pilihan raya antara 2 hingga 4 kali sepanjang kempen pilihan raya berjalan. Bagaimana pun peratusan mereka yang tidak pernah hadir ceramah agak kecil. Ini menunjukkan bahawa media ceramah masih lagi mendapat tempat di hati para pengundi. Faktor yang paling utama mendorong responden menghadiri ceramah pilihan raya adalah untuk mengetahui isu yang dibincangkan dalam pilihan raya. Mereka juga mengatakan faktor keinginan untuk mendapat maklumat sebagai pendorong. Namun ceramah yang disampaikan oleh penceramah terkenal dan popular mendapat sambutan pengundi dan juga dilihat menjadi faktor mereka menghadiri cermah ketika pilihan raya. Manakala responden mengakui mendapat maklumat tambahan mengenai pemilihan calon yang bertanding melalui kempen yang dijalankan mereka juga menganggap bahawa pola pengundian banyak berdasarkan ketokohan atau personaliti calon. Juga kajian mendapati mereka mengundi berdasarkan kepada parti yang mereka anggotai. Ditinjau dari pemerhatian responden, mereka mengatakan isu ekonomi menjadi tajuk yang sering disampaikan atau dibincangkan dalam kempen pilihan raya kali ini. Ini diikuti isu kenaikan harga petroleum isu kenaikan harga barang pendidikan, isu rasuah dan penyelewengan dan isu HINDRAF. Begitu juga mereka mendakwa mempunyai pilihan calon sendiri tanpa memerlukan kempen oleh mana-mana pihak. Ini sesuai dengan kenyataan bahawa untuk melihat keberkesanan sesuatu kempen perlu dilihat di kalangan khalayak penerima bukan kepada kekerapan kempen media. Kajian ini juga mendapati bahawa mengundi adalah penting dan bukan hanya membuang masa sahaja. Ini disokong dengan hujah bahawa pengundi banyak membawa perubahan dalam kehidupan mereka. Malah mereka tidak merasa bosan mendengar ceramah mengenai kempen pilihanraya di Permatang Pauh. Mereka juga seterusnya memberi tumpuan dan dan perhatian mengenai kempen pilihanraya seperti yang dinyatakan oleh media massa. Ternyata bahawa media massa memberi kesan kepada pengundi.

Keywords : Media. Pilihanraya, Permatang Pauh

2

1. PERNYATAAN MASALAH Walaupun media massa disebut sebagai media yang amat berpengaruh dalam mempengaruhi pengundi menjelang pilihanraya, namun pemilihan seseorang calon bukan hanya bergantung kepada pengaruh media semata-mata. Ciri-ciri seperti ketokohan atau personaliti calon, pemilihan berdasarkan parti politik dan isu yang dimainkan dalam pilihanraya juga dilihat bersaing dalam menentukan kemenangan seseorang calon. Ini kerana factor penentu adalah individu iaitu pengundi dan bukan kekerapan kempen media yang berbaur politik. Media massa di Malaysia merupakan saluran media yang mampu mempamerkan keupayaan untuk menyaingi media tradisi yang sedia wujud. Radio, televisyen, kaset audio dan video, surat khabar, majalah, makalah, risalah, poster dan pelbagai jenis media cetak, merangkumi media tradisi, telah memainkan peranan tertentu untuk mempengaruhi para pengundi semasa pilihanraya. Kini, internet melalui leman web dan blog wujud dan mewarnai dan memperhebatkan peranan media tradisi, dan ada kalanya mencabar kedibiliti media tersebut. Internet merupakan medium terkini yang juga telah diambil kesempatan oleh pihak-pihak tertentu terutama untuk menyalurkan ideologi, pendirian, mesej serta maklumat tertentu agar rakyat dapat mengikutinya. Sejauh manakah rakyat telah mengikuti mesej-mesej ini, dan apakah rakyat akan terpengaruh dengan maklumatmaklumat tertentu yang terpapar menerusi laman web masing-masing, adakah semua mdia dianggap berkesan dan dipecayai di kalangan pengundi, merupakan soalan-soalan pokok kajian ini. Walau pun berbagai-bagai laman web telah wujud yang menjadi premis untuk pihak pemerintah dan pembangkang menyuarakan pendirian masing-masing, namun sejauh mana laman web dan blog menjadi faktor kepada corak pemilihan pengundian semasa pilihan raya? Laman-laman web ini juga telah memuatkan maklumat yang berbeza daripada apa yang lazimnya disiarkan oleh akhbar-akhbar utama di Malaysia. Kandungan berita dan pendapat tentang isu-isu politik dan pilihanraya semasa yang siarkan oleh media arus perdana di Malaysia dilihat bergantung kepada pemilikan media tersebut. Di samping itu, pelbagai pertubuhan bukan kerajaan atau NGOs juga telah mengambil kesempatan untuk menghebahkan pendirian masing-masing menerusi lamanlaman web yang telah diwujudkan dengan kehadiran kemudahan komunikasi ala siber yang bergelar Internet dan world wide web ini. Persoalanya ialah apakah media massa dan bahan-bahan yang disalurkan menerusi pelbagai saluran telah mempengaruhi para penggundi untuk membuat keputusan parti mana dan calon mana yang mereka akan pilih? Adakah media massa meransang pengundi untuk memilih calon dalam pilihanraya atau calon mempunyai pendirian tersendiri dalam menentukan calon mereka tanpa memerlukan “kuasa “ media? Mampukah media baru menambat hati para pengundi dan bersaing dengan media cetak dan elektronik terutama akhbar dan televisyen?. Oleh itu kajian ini ingin melihat pemilihan media dan sikap pengundi terhadap media dalam pilihan raya.

3

2. OBJEKTIF KAJIAN 1. Mengetahui sejauh mana media massa memainkan peranan dalam proses demokrasi dan sebagai sumber maklumat kepada para penggundi; 2. Mengkaji apakah faktor-faktor yang menentukan pemilihan calon dalam pilihanraya. 3. Mengkaji sejauh mana media massa telah mempengaruhi keputusan para pengundi dalam memilih calon mana dan parti mana semasa pilihanraya 4. Mengkaji sejauh mana pengaruh media massa terhadap pembentukan pilihan para pengundi (choice) dan keputusan mereka (decision) untuk mengundi seseorang calon dan/atau sesebuah parti. 2.1 KEPENTINGAN PROJEK :

Kajian secara kuantitatif dan kualitatif mengenai pilihanraya banyak membantu dalam pembentukan dasar berkaitan dengan media dan komunikasi. Juga amat berguna untuk pihak parti-parti politik dalam merangka strategi pilihanraya dan media pada masa akan datang. 2.2 LIMITASI KAJIAN

Kajian kes ini hanya bertumpu di Parlimen Permatang Pauh, Pulau Pinang sahaja. Pemilihan Parlimen ini kerana ia merupakan kawasan yang menjadi tumpuan ramai pemerhati politik apatah lagi pertandingan di antara Datin Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Presiden Parti Keadilan yang dijangka bertanding dengan Dato Firdaus Hj Ismail, seorang bekas Imam Besar Masjid Negara. Pada masa pilihanraya tahun 2004, Parti Keadilan Rakyat (PKR) memenangi kerusi Parlimen Permatang Pauh dengan perbezaan jumlah undi iaitu 500 menjadikan Parlimen ini menjadi tumpuan “panas” dan menarik untuk dikaji. 3. KAJIAN LITERATUR

Pendekatan Penggunaan dan Pemuasan (Uses and Gratification) mengandaikan bahawa perbezaan individu di kalangan audien menyebabkan setiap individu berusaha mendapatkan mesej yang berlainan, menggunakan mesej berkenaan untuk pelbagai kegunaan dan memberikan pelbagai respon. Ini kerana mesej yang disampaikan oleh media merupakan salah satu faktor sosial atau psikologi yang menyebabkan khalayak memilih media yang berbeza untuk merasai kelainan jika tidak kerana impak media terhadap kelakuan khalayak (idionsinkratik). Pendekatan ini mengandaikan bahawa faktor sosial dan psikoloi yang terbentuk pada setiap individu adalah tanggungjawab untuk menghasilkan impak tertentu seperti mesej yang disampaikan oleh media itu sendiri (Bryant dan Thompson,2002) Bagi memahami mengapa individu menggunakan media, adalah penting untuk mengetahui mengapa masyarakat menggunakan media, Lasswell (1984), mengenalpasti tiga fungsi utama media terhadap masyarakat: 1. Media membuatkan khalayak menyedari apa yang berlaku di seluruh dunia dengan mengkaji persekitaran

4

2. Membekalkan pandangan umum terhadap pelbagai komponen di dalam persekitaran keseluruhan 3. Mesej yang disampaikan oleh media berfungsi untuk menghantar norma-norma sosial dan budaya kepada generasi baru khalayak Menurut pengkaji media dan pilihan raya, pengundi yang terdedah dan menggunakan media akan mempengaruhi pendapat dan sikap mereka. Media dianggap sebagai penyalur propaganda parti politik untuk memenangi hati dan mendapat sokongan pengundi. Namun faktor media bukanlah penentu dalam memastikan pemilihan seseorang calon atau parti.

Hasil kajian oleh Syed Arabi Idid sejak tiga pilihanraya iaitu 1990, 1994 dan 1999 jelas menunjukkan terdapat satu aliran kepada peranan media sebagai medium dalam pilihanraya. Perkembangan tersebut terus berkembang dengan ada media massa corak baru seperti internet, sistem pesanan ringkas (sms). Perbincangan penulisan masa memberikan pelbagai konotasi dan fahaman berkaitan impak dan peranan media terutamanya dalam pilihan raya umum di Malaysia. Penulisan masa lalu serta teori yang diguna pakai boleh dikaitkan dengan kajian ini. Oleh itu, kajian ke atas peranan media adalah amat penting dalam mengetahui impak media kepada pilihan raya umum di Malaysia dan juga kesan kepada masyarakat.
3.1 Parlimen Permatang Pauh

Kemampuan Barisan Nasional mengurangkan kemenangan undi majoriti Parti Keadilan Rakyat daripada 9,077 pada tahun 1999 kepada hanya 590 undi pada pilihan raya 2004, merupakan entiti yang menarik dalam kajian ini. Pada pilihan raya 2004, Dato’ Pirdaus Ismail tewas kepada Datin Seri Dr. Wan Azizah Ismail dengan majoriti 590 undi. Pada pilihan raya berkenaan Wan Azizah memperoleh 21,737 undi manakala Pirdaus berjaya meraih 21,147 undi. Dengan kemenangan tersebut, Wan Azizah berjaya mempertahankan kawasan itu bagi tempoh dua penggal berturut-turut. Sementara itu, 14,000 pengundi Cina di Permatang Pauh menjadi penentu dalam memilih BN dalam pilihan raya berikutan prestasi buruk yang ditunjukkan pembangkang ketika itu. Pada pilihan raya umum tahun 1999, Wan Azizah memperoleh 23,820 undi menewaskan calon Barisan Nasional (BN), Datuk Dr. Ibrahim Saad yang mendapat undi 14,743. Majoriti undi 9,077. Dilihat dari segi media massa di Malaysia lazimnya terbahagi kepada dua kategori; media yang dimilki oleh Kerajaan dan media swasta. Namun jika ditinjau dengan teliti, bukan sahaja media kerajaan malah media swasta secara tidak langsung juga dimiliki oleh parti-parti politik pemerintah atau pemilikannya mempunyai kaitan dengan pemimpin parti politik pemerintah. Di samping itu, parti-parti politik pembangkang juga telah menerbitkan lidah rasmi masing-masing seperti Harakah, Roket dan Keadilan. Malah menjelang pilihanraya umum 2008 muncul pula akhbar tabloid Siasah dan Kempen yang mewarnai media dan politik semasa. Perkembangan ini secara tidak langsung memberi gambaran bahawa parti-parti politik sama ada parti yang memerintah atau parti pembangkang masing-masing

5

menggunakan kekuatan yang ada pada media massa bagi tujuan membantu agenda politik mereka. Penerbitan-penerbitan ini diharap dapat menarik perhatian pembaca dan objektif yang tersirat adalah untuk mengharapkan pembaca akan terpengaruh dengan kandungan yang telah disiarkan dan seterusnya mengundi parti tersebut. Satu kajian mengenai peranan media massa dalam pilihanraya l990 telah mendapati bahawa hampir 70 peratus daripada responden yang ditemui dalam kajian tersebut merasa media arus utama tidak memberi liputan yang seimbang kepada partiparti yang bertanding di dalam pilihanraya tersebut (Sankaran Ramanathan dan Baharuddin Aziz, l995). Namun jika ditinjau dari sudut perkembangan teknologi media yang semakin berkembang pesat dan dasar langit terbuka tetapi terhad (limited open-sky policy) akhirakhir ini telah membolehkan masyarakat mempunyai lebih banyak alternatif dalam membuat pemilihan terutamanya yang berkaitan dengan politik semasa. Melalui Internet rakyat dapat melayari laman-laman web dan blog dan akhbar “on-line” setiap masa yang mengandungi berita atau rencana mengenai isu-isu pilihanraya. Dan melalui siaran TV satelit Astro, rakyat yang berupaya untuk melanggannya, boleh menonton berita CNN yang membolehkan mereka mendapat berita yang berlainan daripada apa yang disiarkan di stesen-stesen television di Malaysia. Sesungguhnya, kehadiran media alternatif ini telah mencabar kedudukan, kewibawaan serta kredibiliti media utama di negara ini. Kajian mengenai pengaruh media massa terhadap keputusan pengundi dalam pilihanraya-pilihanraya yang lepas seperti yang pernah dibuat pada tahun 1986 oleh pengkaji-pengkaji dari Universiti Teknologi MARA, mendapati bahawa secara keseluruhannya media massa tidak mempunyai pengaruh yang begitu kuat terhadap para pegundi terutamanya dalam membuat keputusan untuk menentukan calon yang dipilih. Manakala pengkajian yang sama yang dibuat pada tahun 1990 pula telah menyokong hasil yang diperolehi pada tahun 1986 (Sankaran Ramanathan & Baharuddin Aziz, 1995). Hasil daripada kajian yang meninjau pengaruh media massa dan pilihanraya 1990 oleh pengkaji-pengkaji seperti Sankaran Ramanathan dan Baharuddin Aziz telah mendapati bahawa suratkhabar adalah sumber utama berita-berita mengenai pilihanraya diikuti oleh televisyen. Manakala ceramah politik (small group communication) dan saluran komunikasi antara individu (interpersonal communication) seperti pengundi dengan calon, atau antara pengundi dengan pemimpin tempatan, rakan, jiran dan saudara, dianggap sebagai sumber penting apabila ia berkaitan dengan pilihanraya (Abdullah @ Kassim Mohamad, l995). Ini disusuli pula dengan hasil yang diperolehi yang dikatakan agak memeranjatkan, bagaimana sebilangan besar para pengundi mengatakan mereka tidak dipengaruhi oleh kandungan media massa dalam membuat keputusan calon yang dipilih. Selain daripada itu hasil kajian Ismail Sualman (2004) yang melihat peranan media di Parlimen Permatang Pauh juga menunjukkan bahawa majoriti pengundi tidak begitu berminat untuk menjadikan, sama ada kaset mahupun video, sebagai bahan untuk mendapatkan maklumat mengenai pilihanraya ataupun calon yang bakal dipilih. Walaupun demikian, media cetak sama ada media arus perdana atau media parti pembangkang seperti poster, akhbar dan majalah mempunyai kredibiliti yang tinggi di kalangan pengundi. Dari segi komunikasi antara perseorangan pula, kebanyakan pengundi merasakan bahawa mereka pada dasarnya tidak dipengaruhi secara langsung oleh mana-mana kumpulan atau orang perseorangan dalam membuat sebarang keputusan.

6

Walau bagaimanapun, terdapat sebilangan kecil pengundi yang merasakan bahawa ketuaketua tempatan, ketua parti politik, dan aktivis parti sedikit sebanyak telah mempengaruhi mereka.

4.0

KAEDAH PENYELIDIKAN

Kajian ini menggunakan kaedah penyelidikan kuantitatif. Aspek kuantitatif dalam kajian ini pula merangkumi kajian lapangan (field study) yang bertujuan untuk mengumpul pendapat serta maklum balas para pengundi tentang sejauh mana media massa telah berperanan dalam proses demokrasi dan pembuangan undi. Para pengundi ditanya mengenai sejauh mana media massa mempengaruhi mereka dalam memilih calon dan parti semasa pilihanraya yang pada 8 Mac 2008. Responden yang dipilih berdasarkan tiga Dewan Undangan Negeri (DUN) iaitu Permatang Pasir, Penanti dan Seberang Jaya. Begitu juga kajian ini menentukan responden berdasarkan jantina, bangsa dan kawasan iaitu kuat kubu BN dan Barian Alternatif (BA). 4.1 Soal selidik

Soalan kajiselidik dibahagikan kepada enam bahagian iaitu: Bahagian A – responden dikehendaki menjawab sumber media atau faktor yang mana pada pendapat dipercayai boleh memberi maklumat yang betul dan tepat mengenai pilihan raya. Sebanyak 29 soalan telah dikemukakan kepada responden untuk mereka menanda pada ruang ‘sangat percaya’, ‘percaya’ dan ‘tidak percaya’ pada setiap jawapan. Bahagian B – responden ditanya mengenai sumber media atau faktor mana yang pada pendapat mereka berkesan dalam menentukan kemenangan seseorang calon dalam pilihan raya. Responden dikehendaki menanda pada ruang ‘sangat berkesan’, ‘berkesan’ dan ‘tidak berkesan’. Sebanyak 29 soalan mengenai media dan faktor yang berkesan menentukan kemenangan seseorang calon pada pilihan raya di kemukakan kepada responden untuk dijawab. Responden juga ditanya mengenai kekerapan mereka menghadiri ceramah kempen pilihan raya, yakni soalan daripada tidak pernah menghadiri ceramah sehingga menghadri lebih daripada lapan kali. Bahagian C – responden dikehendaki menjawab faktor-faktor yang mendorong mereka untuk menghadiri ceramah sesuatu kempen pilihan raya. Bagi bahagian ini responden menanda ‘ya’ atau ‘tidak’ pada 11 ruang faktor yang mendorong mereka menghadiri ceramah sesuatu kempen pilihan raya. Bahagian D – responden ditanya mengenai pemerhatian mereka terhadap isu-isu yang sering disampaikan atau dibincangkan dalam kempen pilihan raya umum 2008. Sebanyak 28 isu telah dikemukakan untuk ditanda ‘ya’ atau ‘tidak’ oleh responden. Bahagian E – responden ditanya mengenai sikap mereka terhadap pilihan raya dan media dengan bertanyakan soalan sejauh mana mereka ‘bersetuju’, ‘kurang setuju’ dan ‘tidak setuju’ dengan 16 kenyataan yang diberikan. Antara kenyataan tersebut adalah mengenai calon pilihan raya, sebab-sebab responden mengundi, sama ada mereka mengikuti perkembangan isu dalam media, sama ada mereka menyertai kempen pilihan raya, sama

7

ada mendapat maklumat tambahan mengenai pilihan raya, sama ada berbincang mengenai pemilihan calon bersama ahli keluarga serat rakan-rakan, dan lain-lain lagi. Bahagian F – bahagian ini cuba mendapatkan latar belakang demografi responden dari segi umur, kelulusan, jantina, serta pekerjaan. Soal selidik telah diprauji (pre-test) pada hari 28 Feb. 2008 di Permatang Pasir Bukti Mertajam, Pulau Pinang dan beberapa pembetulan telah dibuat. Nilai kebolehpercayan yang lazim digunakan untuk menilai sesuatu kontruk adalah nilai alpha Cronbach. Tahap nilai alpha Cronbach yang telah diuji untuk konstruk soalan adalah seperti dalam jadual 1. Satu set soal selidik telah ditanya terhadap 1,080 pengundi dan digunakan oleh kumpulan penyelidik untuk mendapatkan maklum balas tentang peranan dan pengaruh media massa daripada kelompok sampel para penggundi di Permatang Pauh. Kerja lapangan ini dilakukan pada 1 hingga 8 hb. Mac 2008 di tiga Dewan Undangan Negeri di Parlimen Permatang Pauh iaitu DUN Permatang Pasir DUN Penanti, dan DUN Seberang Jaya. Responden yang ditanya terdiri daripada pengundi yang berdaftar di Parlimen Permatang Pauh yang ditemu bual di markas dan pondok-pondok parti yang bertanding dan juga sebelum atau selepas ceramah oleh parti Barisan Nasional dan Parti Keadilan Rakyat. Penemuduga terdiri daripada 10 graduan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media yang berkelulusan Ijazah Sarjana Muda dan Sarjana dan diawasi oleh penyelidik. JADUAL 1: Indeks kebolehpercayaan konstruk

Nilai alpha Media atau faktor yang dipercayai boleh memberi maklumat yang betul dan tepat mengenai pilihan raya Media atau cara manakah yang berkesan dalam menentukan kemenangan sesuatu calon dalam pilihan raya. Sebab-sebab mereka terdorong untuk menghadiri atau mendengar ceramah kempen pilihan raya Isu-isu yang sering disampaikan atau dibincangkan dalam kempen pilihan raya umum 2008 4.2 Persampelan 0.85 0.87 0.78 0.89

Persampelan responden berdasarkan Persampelan Kelompok Berlapis atau Proportionate Stratified Sampling telah dijalankan dengan penuh teliti berlandaskan fokus kajian yang mempunyai kaitan dengan penggunaan media massa. Beberapa garis panduan persampelan dalam kaedah penyelidikan telah diterima pakai seperti yang telah disarankan oleh Steve Jones (l999) dan Wimmer dan Dominick (2000). Kelompok berlapis berdasarkan lima angkubah bebas yang telah dikenal pasti sebagai penting dalam penyelidikan ini, iaitu: jantina, umur, bangsa, tahap pendidikan dan kawasan berlandaskan ciri-ciri para penggundi yang berdaftar di Semenanjung Malaysia dengan

8

SPR yang berjumlah hampir lapan juta (7,968,417) orang. Berlandaskan jumlah ini, nisbah bangsa diperhitung secara purata sebagai 5:3:1. manakala jantina pula diperhitung sebagai 60:40 menurut nisbah daftar pemilih. Berpandukan garis-garis panduan (parameters) ini, maka jumlah responden yang menjadi sasaran ialah 1080, iaitu dibahagikan sama banyak antara tiga Dewangn Undangan Negeri. Ini bermakna, setiap kawasan akan diwakili oleh 360 responden yang akan mewakili nisbah yang mencerminkan umur, bangsa, kawasan dan jantina yang telah dibentuk khusus untuk kajian ini. Setelah di analisa hanya 1049 sahaja set soal selidik yang diterima kerana tidak lengkap atau dianggap rosak. Semua soalan yang lengkap dipindahkan ke helaian pengekodan atau coding sheet yang mengandungi data akan melalui proses kemasukan data atau data entry dengan menggunakan program SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).

5.0 HASIL KAJIAN 5.1 Taburan responden mengikut umur

Sejumlah 1,049 responden memberikan respon yang sah untuk dinalisis. Merujuk kepada Jadual 2, majoriti responden terdiri daripada 48.3 peratus mereka yang berumur 31 hingga 40 tahun (507 orang) dan 34.9 peratus mereka yang berumur 21 hingga 30 tahun (366 orang). Manakala responden yang berumur lebih 61 tahun adalah 0.6 peratus. 5.2 Mengikut kelulusan Merujuk kepada jadual tersebut, majoriti responden (36.3 peratus atau 381 orang) adalah berkelulusan Sijil Pelajaran Malaysia / Sijil Pelajaran Agama Malaysia, diikuti dengan mereka yang berkelulusan Sijil Rendah Pelajaran / Lower Certificate or Education / Penilaian Menengah Rendah (258 orang). Jumlah responden yang ketiga terbesar dikaji adalah mereka yang berkelulusan Diploma / STPM (238 orang), manakala yang berkelulusan ijazah seramai 113 orang, dan selebihnya berkelulusan Sijil Agama Thanawi dan sekolah rendah. 5.3 Mengikut jantina Merujuk kepada jadual tersebut, responden wanita adalah seramai 563 orang atau 53.7 peratus manakala responden lelaki adalah seramai 486 orang atau 46.3 peratus. 5.4 Mengikut bangsa Kajian juga mendapati majoriti responden terdiri 79.5 peratus daripada bangsa Melayu (834 orang), diikuti dengan 14.5 peratus bangsa Cina (152 orang), seramai 5.5 peratus bangsa India (58 orang) dan selebihnya adalah lain-lain bangsa (0.5 orang). 5.5 Mengikut pekerjaan Merujuk kepada jadual tersebut, seramai 43.4 peratus responden bekerja di sektor swasta (455 orang), diikuti oleh 34.3 peratus mereka yang bekerja dengan kerajaan (360 orang) dan seramai 12.3 peratus bekerja sendiri (133 orang). Selebihnya terdiri daripada responden yang tidak bekerja, surirumah serta para pelajar. 5.6 Kepercayaan Terhadap Sumber Media

Responden ditanya pendapat mereka mengenai sumber media atau faktor yang dipercayai boleh memberi maklumat yang betul dan tepat mengenai pilihan raya umum 2008.

9

Merujuk kepada Jadual 3, responden memilih gambar calon sebagai sumber yang boleh dipercayai dapat memberi maklumat yang betul dan tepat mengenai pilihan raya umum 2008 Peratusan yang ‘sangat percaya’ kepada sumber ini adalah 30.8% dan yang ‘percaya’ adalah sebanyak 53%. Ini diikuti dengan bendera parti di mana 22.9% ‘sangat percaya’ dan 63.1% menjawab ‘percaya’ kepada sumber ini. JADUAL 2 : Demografi Responden Umur 21- 30 Tahun 31 - 40 Tahun 41 - 50 Tahun 51 - 60 Tahun Lebih 61 Kelulusan Sekolah Rendah Sijil Agama Thanawi SRP/LCE/PMR SPM/SPM A Diploma/STPM Ijazah Jantina Lelaki Perempuan Bangsa Melayu Cina India Lain-lain Jumlah Pekerjaan Kerajaan Swasta Kerja Sendiri Tidak Bekerja Surirumah Pelajar/Siswa/Siswi Jumlah Kekerapan 366 507 157 13 6 Peratusan 34.9 48.3 15.0 1.2 0.6

13 46 258 381 238 113

1.2 4.4 24.6 36.3 22.7 10.8

486 563

46.3 53.7

834 152 58 5 1049

79.5 14.5 5.5 .5 100.0

360 455 133 24 53 24 1049

34.3 43.4 12.7 2.3 5.1 2.3 100.0

10

JADUAL 3: Peratusan Sumber Yang DiPercayai
Sumber Ceramah Poster Risalah Brosur / Makalah Blog di Internet Akhbar Majalah Televisyen Manifesto Parti Radio Poster2 Risalah2 Kaset / CD Video/ VCD / DVD Pengumuman Pembesar Suara Sepanduk parti Billboard / Papan Kenyataan Surat Layang SMS / MMS Lawatan rumah ke rumah Bendera parti Gambar Calon Kumpulan Kecil Parti Perarakan Parti Sukan Persembahan / Nyayian / Karaoke Logo Parti di T-shirt / Topi / Air Mineral /dsb Acara keagamaan di rumah ibadah E-mail (internet)
Sangat Percaya 1 Percaya Tidak Percaya 2 3 Min

16.2 23.1 16.1 5.6 15.1 19.7 14.0 30.2 21.8 9.0 16.8 12.1 7.8 14.0 9.9 14.4 4.2 0.7 2.2 13.6 22.9 30.8 15.6 19.9 10.0 8.0 12.5 15.4 16.4

66.9 62.2 53.8 54.1 50.4 50.6 65.0 46.4 60.4 72.9 58.2 59.7 47.0 29.2 38.4 63.4 73.8 29.2 16.1 52.8 63.1 53.0 54.3 48.8 57.3 29.1 43.7 55.4 33.1

16.9 14.7 30.1 40.3 34.4 29.9 21.0 23.4 17.7 18.1 25.1 28.2 45.2 56.8 51.7 22.2 22.0 70.2 81.7 33.6 14.0 16.2 30.0 31.3 32.7 62.9 43.9 29.2 50.5

2.007 1.916 2.140 2.347 2.193 2.099 2.069 1.931 1.959 2.091 2.083 2.161 2.374 2.428 2.417 2.078 2.178 2.695 2.795 2.199 1.911 1.854 2.143 2.113 2.226 2.549 2.313 2.137 2.341

Jadual tersebut juga menunjukkan poster merupakan sumber ketiga terbesar dipilih sebagai sumber yang dipercayai dengan peratusan 23.1% ‘sangat percaya’ dan 62.2% menjawab ‘percaya’. Seterusnya responden memilih televisyen sebagai sumber media keempat terbesar yang dipercayai dapat memberi maklumat yang betul dan tepat mengenai pilihan raya, di mana 30.2% menjawab ‘sangat percaya’ dan 46.4% menjawab ‘percaya’. Seterusnya jadual tersebut menunjukkan manifesto parti menjadi sumber yang kelima terbesar yang dipercayai dapat memberi maklumat yang betul dan tepat mengenai pilihan raya, di mana 21.8% menjawab ‘sangat percaya’ dan 60.4% menjawab ‘percaya’. Akhbar merupakan sumber media yang keenam terbesar yang dipercayai oleh responden dapat memberi aklumat yang betul dan tepat mengenai pilihan raya di mana 19.7% menjawab ‘sangat percaya’ dan 50.6% menjawab ‘percaya’. Manakala sumber yang mendapat kepercayaan paling endah dalam memberi maklumat yang betul dan tepat mengenai pilihan raya adalah sms / mms. Hanya 2.2% daripada responden menjawab ‘sangat percaya’ dan 16.1% menjawab ‘percaya’ kepada sumber ini. Sumber-sumber lain yang mendapat kepercayaan rendah adalah surat layang

11

di mana 0.7% menjawab ‘sangat percaya’ dan 29.2% menjawab ‘percaya’, video (VCD / DVD) dengan 14% responden menjawab ‘sangat percaya’ dan 29.2% menjawab ‘percaya’, pengumuman pembesar suara dengan 9.9% responden menjawab ‘sangat percaya’ dan 38.4% menjawab ‘percaya’, kaset / CD dengan 7.8% menjawab ‘sangat percaya’ dan 47% menjawab ‘percaya’, serta e mel dengan 16.4% menjawab ‘sangat percaya’ dan 33.1% menjawab ‘percaya’. Dapat dirumuskan daripada jadual tersebut bahawa enam sumber media atau faktor yang dipercayai dapat memberi maklumat yang betul dan tepat mengenai pilihan raya mengikut susunan dari atas yang paling dipercayai adalah gambar calon, bendera parti, poster, televisyen, manifesto parti dan akhbar. Manakala sumber yang mendapat kepercyaan rendah dalam memberi maklumat yang betul dan tepat mengenai pilihan raya mengikut susunan dari terbawah adalah sms /mms, surat layang, video (VCD / DVD), pengumuman pembesar suara, kaset / CD dan emel. 5.7 Sumber Berkesan

Responden juga ditanya mengenai sumber media atau faktor mana yang pada pendapat mereka berkesan dalam kempen pilihan raya umum 2008. Merujuk kepada jadual 4, ceramah merupakan sumber yang paling berkesan dalam menentukan kemenangan seseorang calon. Daripada keseluruhan, 40.3% responden mengatakan ceramah adalah ‘sangat berkesan’, dan 49.4% lagi mengatakan ‘berkesan’. Poster pula merupakan sumber yang kedua paling berkesan dalam menentukan kemenangan seseorang calon, di mana 35.7% menjawab ‘sangat berkesan’ dan 55.6% menjawab ‘berkesan’. Seterusnya gambar calon dinyata berkesan dalam menentukan kemenangan seseorang calon. Seramai 31.3% responden menjawab ‘sangat berkesan’ dan 58.5% menjawab ‘berkesan’. Di tempat keempat sumber yang berkesan dalam menentukan kemenangan calon adalah manifesto parti, di mana 27.5% menjawab ‘sangat berkesan’ dan 58.9% menjawab ‘berkesan’. Sumber berikutnya yang berkesan adalah televisyen, iaitu 28% responden menjawab ‘sangat berkesan’ dan 56.2% menjawab ‘berkesan’. Ini diikuti radio di mana 20.8% responden menjawab ‘sangat berkesan’ dan 60.2% menjawab ‘berkesan’ dalam menentukan kemenangan seseorang calon. Responden juga memberi pendapat bahawa sms / mms adalah paling kurang memberi kesan dalam dalam menentukan kemenangan seseorang calon. Hanya 1.8% responden mengatakan ‘sangat berkesan’ dan 25.2% menjawab ‘berkesan’ bagi sumber media ini. Dalam susunan kurang berkesan juga adalah surat layang di mana hanya 8.5% responden mengatakan ‘sangat berkesan’ dan 22.4% menjawab ‘berkesan’. Seterusnya sumber yang kurang berkesan menentukan kemenangan calon adalah persembahan / nyanyian / karaoke. Sebanyak 16.2% responden menjawab ‘sangat berkesan’ dan 30.1% mengatakan sumber ini ‘berkesan’. Emel juga adalah sumber media yang kurang berkesan menentukan kemenangan calon di mana 13.3% responden mengatakan ‘sangat berkesan’, manakala 38.9% lagi mengatakan ‘berkesan’.

12

JADUAL 4: Peratusan Sumber Yang Berkesan
Sumber Sangat Berkesan 1 40.3 35.7 13.9 6.0 14.3 23.9 19.4 28.0 27.5 20.8 13.3 15.8 16.2 11.2 8.1 11.0 9.7 8.5 1.8 22.3 16.8 31.3 16.9 16.2 8.1 16.2 4.9 10.2 13.3 Berkesan 2 49.4 55.6 52.8 68.3 53.4 55.4 67.2 56.2 58.9 60.2 72.2 69.2 45.0 43.9 42.4 68.3 72.3 22.4 25.2 55.4 66.7 58.5 48.5 53.1 62.1 30.1 61.1 49.1 38.9 Tidak Berkesan 3 10.3 8.7 33.3 25.7 32.3 20.7 13.3 15.7 13.6 19.0 14.5 14.7 38.8 44.9 49.5 20.8 18.0 69.1 73.0 22.3 16.5 10.2 34.6 30.7 29.8 53.7 34.0 40.7 47.9 Min

Ceramah Poster Risalah Brosur / Makalah Blog di Internet Akhbar Majalah Televisyen Manifesto Parti Radio Poster Risalah Kaset / CD Video/ VCD / DVD Pengumuman Pembesar Suara Sepanduk parti Billboard / Papan Kenyataan Surat Layang SMS / MMS Lawatan rumah ke rumah Bendera parti Gambar Calon Kumpulan Kecil Parti Perarakan Parti Sukan Persembahan / Nyanyian / Karaoke Logo Parti di T-shirt / Topi / Air Mineral /dsb Acara keagamaan di rumah ibadah E-mail (internet)

1.699 1.729 2.193 2.197 2.180 1.967 1.939 1.877 1.861 1.981 2.011 1.988 2.225 2.336 2.413 2.098 2.082 2.606 2.712 2.000 1.997 1.789 2.177 2.144 2.217 2.374 2.291 2.305 2.346

Selain itu video / VCD / DVD adalah dalam senarai bawah yang kurang berkesan menentukan kemenangan calon, iaitu 11.2% menjawab ‘sangat berkesan’ dan 43.9% menjawab ‘berkesan’. Dalam senarai keenam dari bawah adalah acara keagamaan di rumah ibadat. Sebanyak 10.2% responden mengatakan acara keagamaan di rumah ibadat ‘sangat berkesan’ dan 49.1% lagi menjawab ‘berkesan’ dalam menentukan kemenangan seseorang calon. Daripada jadual tersebut, dapat dirumus enam sumber bermula dari atas yang berkesan menentukan kemenangan calon adalah ceramah, poster gambar calon, manifesto parti, televisyen dan radio. Manakala enam sumber dari terbawah yang kurang berkesan dalam menentukan kemenangan calon adalah sms / mms, surat layang, persembahan / nyanyian / karaoke, emel, video / VCD / DVD, dan acara keagamaan di rumah ibadat.

13

JADUAL 5: Kekerapan Menghadiri Ceramah Kekerapan Hadiri Ceramah 1 kali 2 hingga 4 kali 5 hingga 8 kali Lebih dari 8 kali Tidak Pernah sekali pun Jumlah 269 570 119 25 66 Peratusan 25.6 54.3 11.3 2.4 6.3

5.8

Kekerapan responden hadir ceramah

Berdasarkan Jadual 5, majoriti responden menghadiri ceramah pilihan raya antara 2 hingga 4 kali sepanjang kempen pilihan raya berjalan. Jumlah ini mewakili 54.3% daripada keseluruhan jumlah responden. Bagaimana peratusan mereka yang tidak pernah hadir ceramah adalah 6.3% atau 66 responden. JADUAL 6 : Faktor Dorongan Menghadiri Ceramah Faktor Dorongan Menghadiri Ceramah Atas ajakan kawan Dipengaruhi oleh anggota parti Keinginan untuk mendapat maklumat Penceramah terkenal / popular Tanggungjawab sebagai anggota parti Untuk mengetahui isu yang dibincangkan Memang berminat dan seronok mendengar ceramah pilihanraya Memudahkan untuk membuat keputusan dalam mengundi calon Untuk mengisi masa lapang Menyokong parti yang menganjurkan Terpaksa / dipaksa Jumlah jawab Ya 317 476 509 500 476 608 391 351 265 403 295 Peratusan 30.2 45.4 48.5 47.7 45.4 58.0 37.3 33.5 25.3 38.4 28.1

5.9

Faktor Dorongan hadir ceramah

Merujuk kepada Jadual 5, faktor yang paling besar mendorong responden menghadiri ceramah pilihan raya adalah untuk responden mengetahui isu yang dibincangkan dlam pilihan raya. Sebanyak 58% daraipada jumlah keseluruhan responden mengatakan faktor ini sebagai pendorong mereka menghadiri ceramah. Sebanyak 48% responden pula mengatakan faktor keinginan untuk mendapat maklumat sebagai pendorong, manakala faktor yang paling kecil sekali dikatakan sebagai pendorong responden menghadiri ceramah adalah faktor untuk mengisi masa lapang. Sebanyak 25.3% daripada responden mengatakan faktor ini sebagai dorongan kepada mereka menghadiri cermah.

14

JADUAL 7 : Isu-Isu Pilihan Raya Isu Jumlah jawab Ya 402 301 412 162 590 205 222 286 339 270 199 458 505 138 209 258 215 120 376 256 313 240 61 272 273 302 314 381 Peratusan

Rasuah / Penyelewengan Pekerjaan / Pengangguran Pendidikan Kesihatan Ekonomi Moral Pemimpin Personaliti calon Masalah sosial / moral Pembangunan insan Agama Kehakiman Kenaikan harga barang Kenaikan Harga petroleum / minyak Kelemahan BN Kelemahan Barisan Alternatif (PAS, Keadilan, DAP) Kekuatan BN Kekuatan Barisan Alternatif (PAS, Keadilan, DAP) Suruhanjaya Pilihanraya (SPR) Kecemerlangan kerajaan yang memerintah Jasa-jasa kerajaan kepada rakyat Islam Hadhari Wanita Pertahanan Perkauman Masalah Dalaman Komponen BN Masalah Dalaman Parti Barisan Alternatif (PAS, Keadilan, DAP) Kekecohan / kekacauan yang timbul semasa berkempen HINDRAF Lain-lain

38.3 28.7 39.3 15.4 56.2 19.5 21.2 27.3 32.3 25.7 19.0 43.7 48.1 13.2 19.9 24.6 20.5 11.4 35.8 24.4 29.8 22.9 5.8 25.9 26.0 28.8 29.9 36.3

5.10

Isu-isu yang dibincang dalam kempen

Berdasar pemerhatian responden, mereka juga ditanya mengenai isu-isu yang sering disampaikan atau dibincangkan dalam kempen pilihan raya umum 2008. Berdasarkan Jadual 6, majoriti responden, iaitu 56.2% daripada keseluruhan responden mengatakan isu ekonomi menjadi tajuk yang sering disampaikan atau dibincangkan dalam kempen pilihan raya kali ini. Isu-isu lain yang dinyatakan responden yang sering disampaikan atau dibincangkan adalah kenaikan harga petroleum / minyak (48.1% responden), isu kenaikan harga barang (43.7 responden), pendidikan (39.3% responden), isu rasuah / penyelewengan (38.3% responden), dan isu HINDRAF (36.3%).

15

5.11

Persetujuan Mengenai Sikap

Berdasarkan Jadual 7, penyataan “Saya mendapat maklumat tambahan mengenai pemilihan calon yang bertanding melalui kempen yang dijalankan” merupakan penyataan yang paling disetujui ramai oleh responden. Sebanyak 78% daripada keseluruhan responden ‘setuju’, 11.7% ‘kurang setuju’, dan 10.3% ‘tidak setuju’ mengenai penyataan ini. Penyataan “Saya mengundi berdasarkan ketokohan atau personaliti calon” juga disetujui ramai responden, di mana 64.7% responden mengatakan ‘setuju’, 31.5% ‘kurang setuju’, dan 3.8% ‘tidak setuju’ mengenai penyataan ini. Penyataan lain yang disetujui ramai responden adalah “Saya mengundi berdasarkan kepada parti yang saya anggotai”. Sebanyak 67% daripada responden mengatakan ‘setuju’, 18.3% menjawab ‘kurang setuju’ dan 14.3% tidak setuju bagi penyataan ini. Begitu juga dengan penyataan “Saya mempunyai pilihan calon saya sendiri tanpa memerlukan kempen oleh mana-mana pihak” disetujui ramai responden, di mana 55.8% menjawab ‘setuju’, 21.5% menjawab ‘kurang setuju’ dan 22.7% ‘tidak setuju’ dengan penyataan ini. Penyataan yang paling tidak disetujui oleh ramai responden adalah “Saya berpendapat mengundi hanya membuang masa sahaja”, di mana hanya 4.9% responden saja yang ‘setuju’ dengan penyataan ini, 4.4% ‘kurang setuju’, manakala 90.5% mengatakan ‘tidak setuju’ dengan penyataan ini. Begitu juga penyataan “Saya berpendapat mengundi tidak banyak membawa oerubahan dalam kehidupan saya”. Bagi ini sebanyak 11.8% responden ‘setuju’, 49.9% ‘kurang setuju’ dan 38.3% responden lagi ‘tidak setuju’ dengan penyataan ini.

5.12

Korelasi Antara Pembolehubah

Kajian ini juga membuat hubungan korelasi antara media komunikasi yang dipercayai, media yang diganggap berkesan dan kekerapan menghadiri ceramah dengan pembolehubah-pembolehubah dorongan ke ceramah kempen, isu-isu pilihan raya, sikap pengundi. Secara keseluruhan terdapat hubungan yang positif dan signifikan kecuali hubungan antara kekerapan mengahadiri ceramah dengan isu-isu pilihan raya dan sikap pengundi. Berdasarkan jadual 9, hasil kajian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara media yang dipercayai dengan dorongan untuk menghadiri ceramah (r = 0.35. p <.05). Ini menunjukkan bahawa semakin kerap seseorang itu mempercayai sesuatu media, maka ia mempertingkatkan keinginan untuk menghadiri ceramah atuu kempen yang dianjurkan. Ini kerana media telah mendorong untuk mendapat maklumat yang lebih lanjut dalam ceamah yang dianjurkan oleh parti politik.

16

JADUAL 8: Persetujuan Mengenai Sikap
Item Persetujuan Setuju 1 Saya mempunyai pilihan calon saya sendiri tanpa memerlukan kempen oleh mana-mana pihak Saya mengundi berdasarkan ketokohan atau personaliti calon Saya mengundi berdasarkan kepada parti yang saya anggotai Saya mengundi berdasarkan isu yang wujud semasa pilihanraya Saya sering membaca atau mendengar atau menonton maklumat atau isu mengenai pilihanraya setiap kali disiarkan atau diterbitkan oleh media massa Saya tidak peduli mengenai kempen pilihanraya seperti yang dinyatakan oleh media massa Saya akan sertai ceramah mengenai kempen pilihanraya yang sering dianjurkan di tempat tinggal saya Saya sering mengikuti kempen pilihanraya dan saya menyukainya Kempen pilihanraya merangsang saya untuk mengundi calon pilihan saya Saya mendapat maklumat tambahan mengenai pemilihan calon yang bertanding melalui kempen yang dijalankan Saya mudah merasa bosan apabila mendengar ceramah mengenai kempen pilihanraya kerana ia lebih merupakan janji-janji untuk memenangi pilihanraya Saya merasa puas hati dengan maklumat mengenai kempen pilihanraya kali ini Saya sering berbincang mengenai pemilihan calon bersama rakan Saya kerap berbincang mengenai pemilihan calon bersama ahli keluarga Saya berpendapat mengundi tidak banyak membawa perubahan dalam kehidupan saya Saya hanya akan mengundi pada calon yang saya kenali sahaja Saya berpendapat mengundi hanya membuang masa sahaja 55.8 Kurang Setuju 2 21.5 Tidak Setuju 3 22.7 Min

1.669

64.7 67.4 44.1 45.6

31.5 18.3 36.8 33.0

3.8 14.3 19.1 21.4

1.390 1.469 1.749 1.758

14.7

51.7

33.7

2.189

53.8

28.6

17.6

1.638

46.2 53.3 78.0

33.4 44.1 11.7

20.4 2.6 10.3

1.741 1.492 1.323

9.8

59.8

30.4

2.205

43.8 36.6 31.6 11.8

36.2 47.3 60.3 49.9

20.0 16.1 8.0 38.3

1.762 1.795 1.763 2.265

12.8 4.9

54.1 4.7

33.2 90.5

2.204 2.856

17

JADUAL 9: Korelasi Antara Pembolehbuah Dorongan ke ceramah 0.35* 0.41* 0.44* Isu-isu pilihan raya 0.24* 0.29* 0.36 Sikap pengundi 0.31* 0.41* 0.25

Media yang dipercayai Media yang berkesan Kekerapan Hadiri Ceramah

Begitu juga kajian mendapati terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara media yang dipercayai dengan isu-isu mengenai pilihan raya (r = 0.24, p < .05). Ini menunjukkan bahawa pengundi yang mempercayai media semasa pilihan raya mempunyai kaitan dengan isu-isu semasa pilihan raya. Ini jelas menunjukkan isu-isu pilihan raya diperolehi dari media yang dipercayai oleh pengundi. Semakin kerap pengundi mempercayai media berkenaan, semakin rancak sesuatu isu dibincangkan oleh pengundi dan menjadi agenda publik. Seterusnya hasil kajian menunjukkan terdapat hubungan yang kuat dan signifikan antara media yang dipercayai dengan sikap pengundi (r = 0.31, p < . 05). Ini membuktikan bahawa jika pengundi mempercayai sesuatu media akan mempengaruhi sikap pengundi Trend yang sama dapat dilihat di mana media yang dianggap bekesan akan mempengaruhi seseorang untuk menghadiri ceamah dan media juga merupakan gelanggan untuk mendapat dan menyalurkan sesuatu isu semasa pilihan raya dan seterusnya akan membentuk sikap pengundi dalam membuat keputusan dalam pemilihan calon. Sementara itu, terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara kekerapan menghadiri ceramah dengan dorongan untuk menghadiri ceramah, isu-isi pilihan raya dan sikap pengundi. Namun kajian juga membukti bahawa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kekerapan menghadiri ceramah dengan isu pilihan raya dan sikap pengundi. Ini berkemungkinan sesuatu isu bukannya diperolehi melalui media ceramah sahaja, namun disalurkan melalui pelbagai media. Kajian kes di Permatang Pauh ini juga membuktikan bahawa walaupun seserang pengundi kerap menghadiri ceramah politik, namun ia tidak mempengaruhi sikap dan tidak menjamin sebagai faktor penentu kemenangan dalam pilihanraya. Rumusan Berdasarkan kajian kes yang dijalankan di Permatang Pauh dapat dirumus enam sumber utama yang dianggap berkesan menentukan kemenangan calon adalah ceramah, poster gambar calon, manifesto parti, televisyen dan radio. Manakala enam sumber yang kurang berkesan dalam menentukan kemenangan calon adalah sms / mms, surat layang, persembahan / nyanyian / karaoke, emel, video / VCD / DVD, dan acara keagamaan di rumah ibadat. Majoriti responden menghadiri ceramah pilihan raya antara 2 hingga 4 kali sepanjang kempen pilihan raya berjalan. Bagaimana peratusan mereka yang tidak pernah hadir ceramah agak kecil. Ini menunjukkan bahawa media ceramah masih lagi mendapat

18

tempat di hati para pengundi. Faktor yang paling utama mendorong responden menghadiri ceramah pilihan raya adalah untuk mengetahui isu yang dibincangkan dalam pilihan raya. Mereka juga mengatakan faktor keinginan untuk mendapat maklumat sebagai pendorong. Namun ceramah yang disampaikan oleh penceramah terkenal dan popular mendapat sambutan pengundi dan juga dilihat menjadi faktor mereka menghadiri cermah ketika pilihan raya. Manakala responden mengakui mendapat maklumat tambahan mengenai pemilihan calon yang bertanding melalui kempen yang dijalankan mereka juga menganggap bahawa pola pengundian banyak berdasarkan ketokohan atau personaliti calon. Juga kajian mendapati mereka mengundi berdasarkan kepada parti yang mereka anggotai. Ditinjau dari pemerhatian responden, mereka mengatakan isu ekonomi menjadi tajuk yang sering disampaikan atau dibincangkan dalam kempen pilihan raya kali ini. Ini diikuti isu kenaikan harga petroleum isu kenaikan harga barang pendidikan, isu rasuah / penyelewengan dan isu HINDRAF. Begitu juga mereka mendakwa mempunyai pilihan calon sendiri tanpa memerlukan kempen oleh mana-mana pihak. Ini sesuai dengan kenyataan bahawa untuk melihat keberkesanan sesuatu kempen perlu dilihat di kalangan khalayak penerima bukan kepada kekerapan kempen media. Kajian ini juga mendapati bahawa mengundi adalah penting dan bukan hanya membuang masa sahaja. Ini disokong dengan hujah bahawa pengundi banyak membawa perubahan dalam kehidupan mereka. Malah mereka tidak merasa bosan mendengar ceramah mengenai kempen pilihanraya di Permatang Pauh. Mereka juga seterusnya memberi tumpuan dan dan perhatian mengenai kempen pilihanraya seperti yang dinyatakan oleh media massa. Ternyata bahawa media massa memberi kesan kepada pengundi dari segi menambah pengetahuan mengenai sesuatu isu, namun media dan ceamah baukan factor penentu dalam pemilihan calon atau parti. Batasan Kajian a. Kajian ini dijalankan ketika pilihan raya yang menuntut kami banyak bersabar kerana agak susah untuk mendapat kerjasama daripada para pengundi di Permatang Pauh. Malah sebahagian daripada mereka menganggap pembantu penyelidik kami sebagai berkempen, walaupun kami menunjukkan pengenalan diri. b. Oleh kerana faktor kekangan masa, kertas ini hanya menghuraikan kekerapan dan peratusan terhadap pemboleh ubah yang dikaji. Rujukan Abdul Ghani Karim. l994. “Content analysis of Malaysian radio and television coverage during the l990 General Elections”. Forum Komunikasi. Vol.4, No.1 & 2, Disember 1994. Abdullah @ Kassim Mohamad. l995. "Political Campaign Activities in the 1990 General Election". Kertas kerja Seminar Media & Politics Kajian Sebaran Am, ITM - Media

19

Performance in Malaysia's 1990 General Election: Lessons & Predictions, April, l995, ms. 1-10. Asher, Herbert. l980. Presidential Elections and American Politics. Homewood, Illinois: The Dorsey Press. Ben Adam. 1999. "TV3 Bohong – Pas, Undang-undang fitnah terus subur”. Massa, 24 Julai 1999.

Bryant, J dan Thompson, Susan. 2002. Fundamentals of Media Effects. New York McGraw – Hill
Butler, David dan Cavenagh, Dennis. l983. The British General Elections of l983. London: McMillan & Co. Fishbein, Martin, and Ajzen, I., 1975. Belief, Attitude, Intention and Behavior, Reading, MA: Addison-Wesley. Ismail Sualman, 2004. Media dan Pilihan raya : Kajian Kes di Parlimen Permatang Pauh. Laporan Penyelidikan IRDC, Universiti Teknologi MARA, Shah Alam. Jones, Steve. (l999). Doing Internet Research: Critical Issues and Methods for Examining the Net. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Katz, E., Blumer, G. J., dan Gurevicth. 1974. The uses of mass communication. Sage Publication. Beverly Hills. Kessel, John. l980. Presidential Campaign Politics. Homewood, Illinois: The Dorsey Press. Kotler, Philip, and Andreasen, Alan R., 1987. Strategic Marketing for Nonprofit Organizations, 3rd Edition, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall,. Lazarfeld, Paul; Berelsen, Bernard; dan Gaudet, Hazel. l968. The People's Choice. {edisi 3}. New York: Columbia University Press. McGuire, William, 1981. "Theoretical Foundations of Campaigns,'' in Rice, R.E., and Paisley, W.J. (Eds.), Public Communication Campaigns, Beverly Hills: Sage Publications, pp. 41-70. McLuhan, Marshall. 1964. Routledge & Kegan Paul. Understanding media, the extensions of man. London :

Negrine, R. 1994. Politics and the mass media in Britian. London : Routledge & Keegan Paul. Rogers, E. M. 1976. Communication and development critical perspectives, Baverly Hills: Page Publications. Rogers, Everett, M., 1983. Diffusion of Innovations, New York: Free Press.

20

Syed Arabi Idid, Agenda Setting: The Role of the Media in Elections 1999
Wimmer, Roger D. dan Dominick Joseph R. (2000). Mass Media Research: An Introduction. Belmont, CA: Wadsworth.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.