You are on page 1of 262

ikerketak

i

estudios

e

BIZKAIKO EMAKUMEEN LANBIDEAK ETA ZEREGINAK. Atzoko eta gaurko irudiak PROFESIONES, OFICIOS Y TAREAS DE LAS MUJERES EN BIZKAIA. Imágenes de ayer y hoy

BIZKAIKO EMAKUMEEN LANBIDEAK ETA ZEREGINAK. Atzoko eta gaurko irudiak PROFESIONES, OFICIOS Y TAREAS DE LAS MUJERES EN BIZKAIA. Imágenes de ayer y hoy

IZENBURUA: TÍTULO:

“Bizkaiko emakumeen lanbideak eta zereginak. Atzoko eta guarko irudiak” “Profesiones, oficios y tareas de las mujeres en Bizkaia. Imágenes de ayer y hoy”

AUTOREAK/ AUTORAS: EGILEA: EDITA:

Arantza Pareja Alonso, Karmele Zarraga Sangroniz Bizkaiko Foru Aldundia Ahaldun Nagusiaren Kabinetea Diputación Foral de Bizkaia Gabinete del Diputado General Bizkaiko Foru Aldundiko Genero Politiketarako Arloa Área de Políticas de Género de la Diputación Foral de Bizkaia

KOORDINAZIOA: COORDINA: IRUDI DISEINUA ETA MAKETAZIOA/ DISEÑO GRÁFICO Y MAQUETACIÓN: DATA: FECHA: ALE-KOPURUA/ TIRADA: DESKRIBATZAILEAK: DESCRIPTORES: INPRIMAKETA/ IMPRESIÓN: ISBN: LEGE GORDAILUA/ DEPÓSITO LEGAL:

Ana Rincón 2006ko apirila Abril, 2006

1.000 Emakumea, lana, irudiak, datu estatistikoak, historia, ikerlana Mujer, trabajo, imágenes, datos estadísticos, historia, estudio

Gráficas Santamaría, S.A. C/ Bekolarra, 4. 01010 Vitoria-Gasteiz 84-95790-12-2

VI-111/06

ESKAINTZA
Emakume langileen eredu ditugun gure amei. Bizkaiko emakume guztiei

DEDICATORIA
A nuestras madres, ejemplos de mujeres trabajadoras. A todas las mujeres vizcaínas

5

6. . .. . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . 6. . . EMAKUMEEN LANA ZENBAKITAN. . . . .. 6. . . ... . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . ... . ... . .. . ... .. .8. . . . .2.. .. . . .. .. . . . . ... Bizkaiko emakumeen egoera... . . . . . . . . . Maistrak . . ... . . . . . . . . . . . . ... .. .. . . . . . . . BASERRIAN .. . ... . . . . . . . .. 5. .2. . . Bizkai industrial eta modernoa (1850-1940) . . .. . . .. . . . . . .. .. . . . . . . .. .. . .. . . . . . . ... ... . . . . .4... . .. . . . . . . . . . .. .. 6.. . . . . . ..6. 6. . . . Erizainak . . . . . . . . Desberdintasunezko egiturazko bereizgarriak . . .. . . . . . . 5. . 8 12 18 24 30 30 32 36 40 42 46 54 64 74 76 102 120 122 124 126 154 162 170 182 186 196 206 220 230 236 246 254 260 1. . .. . . . .. . . .7. . . . . . . .11. . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . .. . Prostitutak . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . 6. . . 5. . . . . . . . . . .. . . . . ... . . . . .. . . . .. . 4. . . . . . . . Emakumeen jarduera tasa epe luzera . . . .. . . ... . .. .. . .. . . .. . . . . . . . . . .5. . . . . . Iturri estatistikoak eta iturri horiek erabiltzeko arazoak ..3.. . . .. . .. . . . 6. . Garbitzaileak . .. . . . . .. .. . .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . . .. ... . . . . .. . . . . ... . . . . . ..AURKIBIDEA AURKEZPENA HITZAURREA ESKER ONAK 0.. . .. . . SARRERA . . . ... . . Ehungintzan .. . . . . ... . .. . ... .. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . ... . . . . . . .. . .. . .1. . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . .. . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . .. 1. . . .. .... . .. . . . .. . .. . . . .. . . . . . . . . .. .. . Jostunak . . . . .. . 1.. . .. . .. . . . . . .. . . .. . mendearen erdira arte) . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7. . . . . . 1. .... . . Lepo zuriko eta administrazioko enpleguak .10.9. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .... . .. . .. . INDUSTRIA . .. . . .. . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . .6.. . . . . . . . .. .. . .. 7. . .. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .. .1. . . . . . .. . . . . . . . . . ..1. .. . .. . . .. . . . . . . . Zamaketariak eta sirgaketariak .. . . . . . . .. . . Emakumeak lan munduan. . . . . . .2.. ... .. .. . .... . . . 1. .. . Meategian . .. . . . .. Etxeko zerbitzua . .. . .. . . . .. . . .. . . . . .. . ONDORIOAK . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Zigarro-egileak . . . 6. . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . ... . . . .. . . . . . . . ... . .. . ... . . . . . .. .. ..1. . . Merkataritza . . . . . . . 1850-2006 .. ... .. . .. . .. .. . . .. . . . . . . . . .. 3. . .. . . .... .. . . .. . . . ITSASOAN .. . . . . 1. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . Urketariak . . . . .. . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . .. . . . . . . . Bizkai tradizionala (XIX. .. . . . 6. . 6. . . 6 . . . . . . .. . . . . . . . 2. . .. . . . . . .. . . . . . UGALKETA LANA .. ZERBITZUGINTZA . . . . . . .. .. . . Nekazaritza eta abeltzaintzako produktuen merkaturatzea .. 1. . . . . . . . . . . .. .. 6.. . . gaur egun .. .. . .. . . . .. . . . . . .. .. . Lanbide liberalak ... .. . . . 1.4.3.3. . .. 6. . . . . . .. . . .. . . Bizkaia Francoren garaian (1940-1975) . .. .. . . 3. . . . . .. . .. . . . .. . . . .5. . . . . . . . .. . .. . .. .. . . . . . . . . . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .

. 6.7. . . .2. . . . . . . . . . . . . . Las cigarreras . . . 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .5. . EL TRABAJO DE LAS MUJERES EN CIFRAS. . . . . . . . . . . . . La situación de las mujeres vizcaínas en la actualidad . . . . . . . . .. . . . . . . EN EL MAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Bizkaia industrial y moderna . . ..1. . . . . . .. 2. . . . . . . . . . . . . .. . Comercialización de productos agrarios . . . . . . . . . . . . Bizkaia durante el periodo franquista (1940-1975) . . . . . . . . .1. . . .8. . . . . . . . . . . . . . . . Maestras . . . . En el tejido . . . 1. . . . . . . 1. . . . . . . . . . . 9 13 19 25 31 31 33 37 41 45 47 55 65 75 77 103 121 123 125 127 155 163 171 183 187 197 207 221 231 237 247 255 261 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . La actividad laboral femenina a largo plazo . . . . . . . . . . . . . . . .6. . . . .4. . ..6. . La Bizkaia tradicional (hasta mediados del siglo XIX) . . . . . . . . . . 0. . . .. . . . . .NDICE PRESENTACIÓN . . . .5. . . . . . 1. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . Empleos de cuello blanco y administración . . . . . . . . . .. . . . .2. . . Enfermeras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . 6. . .. . . Servicio doméstico . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. . . . . . . . . ... .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . 6. . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . .. INDUSTRIA . .3.. . . . . . . . . . A MODO DE CONCLUSIÓN . . 6. . . . Costureras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lavanderas . . . . . . Rasgos estructurales de desigualdad . .7. .11. . .. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . EL TRABAJO REPRODUCTIVO . . . . . . . . . .. Prostitutas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 6. . . 1. . . . . . 6. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En la mina . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 5. . . . . . . . . . .. . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Las fuentes estadísticas y sus problemas de utilización . . . . . . EN EL CASERÍO . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . Aguadoras . . . . . . . . . . . . . . . . 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . Mujeres en el mundo laboral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . . SECTOR SERVICIOS . 1. . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . El comercio . . . . . . . . . . . . . 7. . .. . . . . . . . PRÓLOGO . . . . . . . . . . . . . 5.. . . . . . . . . . 6. . . . . . . . . . . . . . 1850-2006 . . Profesiones liberales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cargueras y sirgueras . . . . . . . . . . 4. . . . . . . . . . 6. . . . . . . 6. . . AGRADECIMIENTOS . . . . . . . . .. INTRODUCCIÓN . . . . . .. . . .9. . . . . . 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

Berdintasun Planek helburu garbia dute: egungo gizartean gizonen eta emakumeen arteko ezberdintasun horiek eta beste batzuk murriztea. Bizkaiko Foru Aldundiak gizonen eta emakumeen arteko aukera-berdintasunerako foru plana abiarazi zuen 2000an. Eragileon artean Bizkaiko Foru Aldundia dago. emakumeen lan munduarekin lotutako zenbait helburu ezarri da. 2007ra arteko indarraldia du. eta berritu egin zen 2003an. Genero berdintasunerako politikak bideratzeko tresna nagusiak dira. baita lanbide eta familiako ardurak banatzeko beste helburu batzuk ere. Planak funtsezko tresnak dira zeharkakotasun hori lortzeko. neu buru naizen erakunde honek arreta berezia jartzen du gai horretan. Lehenengo eta behin gizonen eta emakumeen arteko aukera-berdintasuna sustatzea da foru administrazioko eta horren menpeko erakunde eta enpresa publikoko pertsonala hautatzean. Zeharkakotasun edo mainstreaming-aren kontzeptu horiek genero-berdintasunaren ikuspegia politikan eta prozesu politikoen maila eta etapa guztietan txertatzea dakar. Argitalpen honen bidez. trebatzean eta sustatzean. erabaki politiko guztietan kontuan hartu beharreko estrategia den aldetik. Lanaren eta Trebakuntzaren arloan. “gizonen eta emakumeen etxeko ardura-banaketa bultzatzea” epigrafean hainbat neurri bideratu dira. Bestalde. Berdintasunaren Planak eutsi egiten dio emakumeek kultur adierazpenetan duten partaidetza eta ekarpenak agerrarazteko eta aitortzeko xedeari. gizarte eta komunitateko baliabideak familien beharretara egokitzeko. Foru Planak lan munduari eta lan-bizitza eta familia bateratzeari buruzko helburu jakin batzuk ditu argitalpen honetan jorratzen den gaiari dagokionez. Ezberdintasunak argi eta garbi ikusten dira lanaren arloan. Berdintasunerako politiketan. emakumeen enplegurako politikak bultzatzeko. 8 . liburu honetan aztertu nahi dugun arloan. baita eragile politikoen konpromisoa eta inplikazioa ere. emakumeen memoria historikoa berreskuratu nahi da. Ekonomi Sustapenaren. gaur egun. eta ezberdintasunetako batzuk agerrarazten dira liburuan.AURKEZPENA Ikerketa-lan honek egungo gizartean puri-purian dauden gaietako batean murgiltzen gaitu: gizonen eta emakumeen arteko ezberdintasun sozialak. berdintasunaren plan horren planteamenduekin bat etorriz. zeharkakotasuna edo mainstreaming-a bereganatu behar da. izan ere.

El Plan de Igualdad mantiene el hecho de hacer visible y reconocer la participación y aportaciones de las mujeres en las distintas manifestaciones de la cultura. niveles y etapas de los procesos políticos. 9 . Empleo y Formación se establecen unos objetivos vinculados al mundo laboral femenino que pasan por apoyar las políticas de empleo en mujeres. aspecto éste al que la institución que presido viene prestando el máximo interés.PRESENTACIÓN Este trabajo de investigación nos introduce en uno de los temas de más candente actualidad de nuestro tiempo: las desigualdades sociales entre hombres y mujeres. entrando de lleno dentro de los planteamientos de dicho plan de Igualdad. En el Plan Foral se incluyen una serie de objetivos concretos referentes al mundo laboral y a la conciliación de la vida laboral y familiar relacionados con el tema que aborda esta publicación. Estos conceptos de mainstreaming o transversalidad suponen la incorporación de la perspectiva de la igualdad de género a todas las políticas. Por otro lado. así como otros objetivos dirigidos a conciliar responsabilidades profesionales y familiares. organismos y empresas públicas dependientes. bajo el epígrafe de “contribuir al desarrollo de la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en el ámbito doméstico”. Estas desigualdades tienen un claro reflejo en el mundo del trabajo. Son el principal instrumento y la forma de articular las políticas públicas de igualdad de género. Supone. se articulan toda una serie de medidas que tratan de adecuar los recursos socio-comunitarios a las necesidades de las familias. Los Planes de Igualdad surgen para paliar estas y otras desigualdades sociales entre mujeres y hombres en la sociedad actual. Mediante esta publicación se intenta recuperar la memoria histórica de las mujeres. En primer lugar se encuentra el de fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la selección. En materia de Promoción Económica. Desde la Diputación Foral de Bizkaia se puso en marcha en el año 2000 el Plan Foral para la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres que fue revalidado en diciembre de 2003 con validez hasta el 2007. Los planes son una herramienta fundamental para lograr dicha transversalidad. mundo al que intenta acercarse este libro. Las políticas de igualdad hoy en día pasan por asumir la transversalidad o mainstreaming como la estrategia a tener en cuenta en todas las decisiones políticas. constatando algunas de esas diferencias. formación y promoción del personal de la administración foral.

Bizkaiko gizartea berdintasunerantz doa gizarte zuzen eta garatuagoaren bidetik. Bide zaila da.Erakunde politikoek emakumeen eta gizonen arteko ezberdintasunak desegin behar dituzte. JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN JAUNA Bizkaiko Ahaldun Nagusia 10 . ez bakarrik lanaren arloan. baizik eta haien arteko erlazioen munduan sartzen diren alderdi guztietan ere bai. Erronka. gizonen eta emakumeen arteko berdintasunaren printzipioa bideratzeko neurriak benetan eta eraginkortasunez aplikatzen direla bermatzea da. orain. baina lehentasunezko konpromisoa dugu betetzeko.

JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN Diputado General de Bizkaia 11 . La sociedad vizcaína avanza por los caminos de la igualdad hacia una sociedad más justa y desarrollada. Los organismos políticos tenemos la obligación de eliminar las diferencias entre mujeres y hombres. D. compromiso e implicación de los diversos agentes políticos. El camino no resulta fácil pero tenemos un compromiso prioritario por conseguirlo. EXCMO. entre los que se encuentra la Diputación Foral de Bizkaia.también. ya no solo en el área laboral sino en todos los aspectos que abarca el mundo de las relaciones entre ellos. El reto en estos momentos está en garantizar la aplicación efectiva y real de las medidas que articulan el principio de igualdad entre hombres y mujeres.

sarri gizonen itzalpean zeuden emakume ospetsuen ekarpen politiko. norbanakoengan eta taldeengan hainbat sentsazio eragiten ditu. artistiko edo zientifikoa ere ahaztuta gelditu baita. orduan. Liburu hau gizonentzako nahiz emakumeentzako da. beraz. egungo errealitatetik iraganerako begirada bat ematera bultzatuz. ikuspegi teoriko eta enpirikoei dagokienez. ez da ustekabekoa emakumeak eta lan munduak historian zehar izan duten harremana erakusteko irudiak bitarteko egokienak izan daitezkeela pentsatzea. gainera. Emakume horiek talde aktibo gisa ikus daitezke gure memoria historikoan. Egungo gizarteak berdintasunerako eta genero bereizkeria ezabatzeko helburu zehatzak ditu eta. gizarte zientzietan ikerketarako ildo berrienetako eta etorkizunik oparoenetako bat hartzen du oinarritzat: genero ikuspegia. hau da. ildo horretan. baina batez ere egun Bizkaian bizi diren belaunaldi guztietako emakumeei zuzentzen zaie. Irudiak testigantza-balio bikaina ematen du. horrela. benetako berdintasuna duen gizarte berri bat eratu duten milioika emakumeren isilpeko lana zabaldu eta aldarrikatuko dutenak. Hain zuzen ere. orain arte aktore nagusienak gizonak ziren eta. belaunaldi ezberdinetako gizon eta emakumeen artean elkarrizketa ahalbidetu eta oroitzen laguntzen du. intelektual. argazkien. Funtsezko helburu horren ikuspegitik. baina ez hori bakarrik. batez ere eta diziplinen arteko ikuspegia aintzat hartuta gure zibilizazio zaharraren historia berrikusi nahi da. Liburuak. genero berdintasunaren inguruko planen barruan ekimen guztiak babesten baitituzte. Liburua. alde batera ahaztuta utzi dira emakumeek talde gisa eguneroko bizitzan gizarteari egindako ekarpena. ikerketa proiektu serio eta zorrotz baten emaitza da eta egun gorien dagoen gaia ukitzen du: emakumearen eta ekoizpen lanaren arteko harremana eta egun familiaren eta lanaren bateratzeari buruz agertzen diren arazoak. 12 . bidez erakustea gaur arteko ibilbide historikoa eginez. orain arte lortu den guztia azpimarratuz eta era berean egin beharrekoa azalduz. Are gehiago. urteetan zehar ikusi ez den edo gutxietsi den hori irudi grafikoen. oinordetzan hartu dugun gizarte honetako esparru guztietan emakumeek izan duten parte hartzeari buruzko memoria historikoa berreskuratzeko eskatzen du. egunotan Europako politika eta unibertsitate esparruetako erakundeek arlo honi laguntza irmoa ematen ari zaie. lan egin duten emakume guztien memoria historikoa berreskuratzen laguntzen du eta. Ikerketarako ildo horren bidez.HITZAURREA Liburu honen helburu nagusia emakumeen ekoizpen jarduera erakustea da.

poniendo de relieve lo mucho conseguido. casual que se haya elegido el soporte de la imagen como instrumento más adecuado para visualizar la relación entre la mujer y el mundo del trabajo a lo largo de la historia. intelectual. no es. con objetivos decididos por la igualdad y por la eliminación de la discriminación de género. a través del recurso de la imagen gráfica. este libro es el resultado de un proyecto de investigación. posibilita el diálogo y el recuerdo entre hombres y mujeres de diferentes generaciones. a la vez que señalando lo que todavía queda por recorrer. Este es un libro dirigido a hombres y a mujeres. la visión de género. pero de forma muy especial para las mujeres de todas las generaciones que viven en Bizkaia en la actualidad.PRÓLOGO El presente libro tiene como principal objetivo visibilizar lo que ha permanecido invisible o ha estado minusvalorado durante años. sobre uno de los temas de más candente actualidad: la relación entre la mujer y 13 . de la fotografía. no ya sólo de las mujeres como colectivo en su vida cotidiana. la actividad productiva de las mujeres. en donde hasta ahora solamente aparecían como principales actores los hombres. de revisar la historia de nuestra vieja civilización. Esta línea de investigación. por tanto. demanda la recuperación de la memoria histórica en cuanto a la implicación de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad de la que somos herederos y herederas. Para mujeres en cuya memoria histórica pueden reconocerse como colectivo activo. La imagen tiene un excepcional valor testimonial para recuperar la memoria histórica de todo el colectivo femenino trabajador. Aún más. trata fundamentalmente. dejando en el olvido la aportación a la sociedad. al amparo de todas las iniciativas en cuanto a planes de igualdad de género se refiere. y desde un punto de vista interdisciplinar. Nuestra sociedad actual. Desde el punto de vista de este objetivo fundamental. que está recibiendo un apoyo decidido por parte de las instituciones políticas y universitarias europeas. de manera que puedan amplificar y reivindicar el trabajo silencioso de millones de mujeres que han hecho posible la construcción de una nueva sociedad en igualdad real. suscitando gran variedad de sensaciones individuales y colectivas. a menudo a la sombra de otros varones. Este libro se inscribe dentro de una de las líneas de investigación más novedosas y con futuro en el campo de las ciencias sociales. sino incluso de la contribución política. En este sentido. serio y riguroso en cuanto a planteamientos teóricos y empíricos. artística o científica de mujeres insignes. en un recorrido histórico hasta la actualidad. que nos induce a asomarnos al pasado desde nuestra realidad presente.

Dudarik ez dago gure mundua izugarri aldatu dela azken bi mendeetan. eta jardun horrek denboran izan dituen ezaugarriak azaldu ditugu. argazki hoberenak eta orain arte gutxien erakutsi direnak ikus daitezke emakumeak ekoizpen edo ugalketa jardueraren bat egiten dutela erakutsiz. bigarren sektorea (industria) eta hirugarren sektorea (zerbitzuak). Baina gainera. bai ekarpen sozialari dagokionez. hain zuzen ere. jardun hori testu eta irudien bidez azaldu dugu. horregatik. lana ugalketaren esparru pribatuko betebeharrekin uztartuz. Ildo horretan. azpimarratzekoa da liburu honen balio handienetako bat izan dela bertan ageri diren argazki gehienak bilatzeko lan handia egin behar izatea Bizkaiko erakundeetako argazki-agiritegi gehienetan eta enpresa nahiz norbanakoen agiritegietan. ekoizpen sektoreak adiera klasikoan aztertu dira: lehen sektorea (nekazaritza eta abeltzaintza). Gero. lanbide edo zeregin guztietarako argazki zaharrak eta gaur egungoak jartzen ahalegindu gara. beharrezkoa izan denean eta utzi izan diotenean ekoizpen lanean ere parte hartu izan dute. ahal izan den guztietan. jardun honi gehienetan gizonek garatu izan dituzten hiru sektore klasikoei adinako garrantzia eman zaie liburuan. Bada. sarrera gisa Bizkaiko lurralde historikoan emakumeek egin duten jardunaren testuinguru historiko eta soziala. Bizkaiko lan munduaren ezaugarri bereziak azaldu behar izan ditugu. emakumeak mota guztietako eginkizun. Horrela ibilbide osoa egin ahal izango dugu ia aldatu ez diren ofizio tradizionaletan. Sektore honetako lana batez ere emakumeek hartu dute bere gain antzina-antzinatik. Horregatik. gaur egun gizonekin konpartitzen direnak. industrializazioa hasi zenetik gaurdaino. Ondorioz. ugalketa sektoreari dagokion duintasuna eman zaio liburuan. pentsatzen duguna baino zaharragoa den errealitatea azpimarra daiteke. 14 . denbora honetan lan egiteko moduetan izan diren aldaketak. Emakumeek ama eta etxekoandre bezala egindako ugalketa lanaz gain. lanbide eta zereginetan ikus ditzakegu. liburu hau bi ardatzen inguruan egituratu dugu. gaurko teknologiekin sortu diren lanbide berrietan. Horrela. irudiak berreskuratu ahal izan direnetik egun arteko begirada. edo teknologiak arindu dituen betidaniko lanetan. Argazki hauek argi erakusten dute laneko edozein sektoretan emakume bat aurki genezakeela beti. Bigarrenik. izenburuan azaltzen denez. ekoizpen sektore nagusietan zehar. Lehenik eta behin.Argitalpen honen ekarpenik garrantzitsuena historiatik egindako begirada da. Liburuan. Zentzu horretan. bai ekarpen ekonomikoari dagokionez. gaur bezalaxe. leku batean edo gehiagotan. desagertu direnetan. eta emakumeak ekoizpen jardunaren sektore guztietan apurka-apurka baina atzera bueltarik gabe izan duten sarrera.

el trabajo productivo. en uno o en varios a la vez. así como en archivos privados empresariales o personales. cabe resaltar uno de los grandes valores de este libro. se ha intentado siempre presentar imágenes antiguas y actuales para las mismas profesio- 15 . Lo que se presenta en este libro es una selección de las mejores y menos difundidas imágenes fotográficas en donde se refleja a mujeres desempeñando algún tipo de actividad productiva o reproductiva. como madres y amas de casa. Una mirada desde la historia. a los cambios que se han operado en los modos y formas del trabajo a lo largo del tiempo. principalmente realizado por las mujeres desde tiempos remotos. pasando por el secundario (industrial) y finalizando por el terciario o de servicios. por lo que ha sido necesario estructurar este libro en dos líneas de fuerza fundamentales. De esta forma. se ha pretendido dignificar el sector reproductivo. oficios y tareas. En segundo lugar. y los problemas que actualmente se plantean de conciliación familiar y laboral. Por esta razón. cual es la intensa búsqueda de fotografías en la mayoría de los archivos fotográficos de las instituciones vizcaínas. ha resultado inevitable atender a las especificidades y características propias del mundo laboral vizcaíno. como bien se indica en el título. se realiza un recorrido explicativo en texto e imágenes a través de los principales sectores productivos. así como a la paulatina pero irreversible incorporación de las mujeres a todos los sectores de actividad productiva. y posteriormente a una introducción socio-histórica de la actividad femenina y sus características a lo largo del tiempo en el territorio histórico de Bizkaia. colocándolo al mismo nivel de importancia en cuanto a la aportación económica y social que los anteriormente mencionados. Pero además. será posible destacar una realidad que no es tan nueva como se piensa. desde que es posible recuperar imágenes hasta la actualidad es la gran aportación de este volumen. quedando patente la realidad de que se podía encontrar siempre a una mujer en cualquier sector de actividad. observaremos a mujeres realizando todo tipo de ocupaciones. Además del trabajo reproductivo. En este sentido. En este sentido se han contemplado los sectores productivos en el sentido clásico. todo ello simultaneado como en la actualidad con sus obligaciones en la esfera privada de la reproducción. No cabe duda de que nuestro mundo ha cambiado enormemente en los últimos dos siglos. En primer lugar. las mujeres siempre se implicaron en el mundo laboral productivo cuando fue necesario y cuando les fue permitido. más relacionados con los varones en una visión tradicional. en este libro. desde los tiempos de los inicios de la industrialización a nuestros días. Como resultado. desde el primario (agrícola-ganadero).

kate ikusezin eta etengabe baten bidez lotuta. proposatzen dizkien erronka berriei aurre egiten lagunduko dugulakoan gaude.Finean. berdintasunean oinarritutako gizarte batek bere kide guztiei. emakumezko nahiz gizonezko izan. KOLDO MEDIAVILLA AMARIKA JAUNA Ahaldun Nagusiaren Idazkari Orokorra Bizkaiko Foru Aldundia 16 . Irudiaren bidez emakumea nabarmentzen zaigu bere historia pertsonalaren protagonista gisa. Horrela. eta anbizio handikoa. Era berean. emakume eta gizon guztientzako liburua dugu hau. planteamendu eta helburuetan zorrotza. beste garai batzuetako emakumeena. historia luzeago baten ondorengoa da.

D. y que se encuentra unida a una cadena invisible que nunca se quebró. mujeres y hombres. que hace resaltar a través de la imagen a la mujer como protagonista de su historia personal y heredera de una historia. ambicioso y riguroso en planteamientos y objetivos. Así. todo ello para enfrentar los nuevos retos que esta sociedad en igualdad plantea para todos sus miembros. protagonizada por otras mujeres de otros tiempos. ILMO. En definitiva. se puede realizar un recorrido por oficios tradicionales que aún continúan sin apenas cambios apreciables. o tareas de siempre aliviadas ahora por los avances tecnológicos y compartidas con los hombres. otros desaparecidos.nes o actividades siempre que esto ha sido posible. un libro para todas los hombres y mujeres. KOLDO MEDIAVILLA AMARIKA Secretario General de la Presidencia Diputación Foral de Bizkaia 17 . o por profesiones nuevas propias del actual mundo tecnológico.

dokumentazioa eta informazioa bilatzean. Sabinek bilduma utzi zigun. Lana “Demografia Historikoa eta Hiria Ikertzeko Taldea”ren ikerketaren ildoen barruan kokatu behar da. iruzkin baliagarriak eta zuzenak. departamentuak erabilera zientifikoa eman ziezaion. Hari zor dizkiogu ikerlari lez gurekin izan duen konfiantza. departamentuko argazki artxiboa erabiltzen utzi digulako. eskerrak eman nahi dizkiogu Bizkaiko Foru Aldundiaren Genero Politiketarako Arloari. Olga Macias ikerlariak lan handia egin du. haren interesagatik. izan ere. Hala ere. izan ere. Bizkaiko gizartearen prozesuen aditua den aldetik. Eskerrik asko EHUko Historia Garaikideko Departamentuko mikrofilmazioko teknikariari. betiere gure ikerketa historikoaren ildo berriak bultzatuz eta emakumeei buruzko proiektuak lagunduz. Lehenengo eta behin. Egileok diru-laguntza hori izan genuen 2002an eta 2003an Trebatzera egitarauaren bitartez. bertan egin baitugu lan proiektuak iraun bitartean. Gure eskerrik beroena bihoa argazki fondoetan sartzeko baimena eman diguten erakunde eta partikular guztientzat. pertsona eta erakunde askoren laguntza izan dugu. harrera beroagatik eta dagoeneko eginda dagoen lanarekin izan duen konfiantzagatik. borondate onaren edo gure historiako irudiak artxiboetan dokumentatzeko gure artean berria den lanean ari diren pertsonen lan bikainaren ondorioz aurkitu ditugu. Lehenengo eta behin. Ikerketa proiektua ezin gauzatuko zen Bizkaiko Foru Aldundiaren Lan eta Trebakuntza Sailaren finantzaziorik barik. Euskal Herriko Unibertsitatearen azpiegituraren laguntza izan dugu. eta bereziki idazkari teknikoari. Pilar Dosali. emakume langileen memoria historikoa berreskuratzea. Eta bigarrenik. irudiak batzuetan kasualitatearen. 18 . eta zorra nolabait kitatzeko. hasieratik eman zigun laguntza. Bi aldetan zehaztu behar da zorra.ESKER ONA Egileok buruturiko ikerketa-lanaren proiektu baten emaitza da liburu hau. amaierara arte ekarri gaituen helburua betetzeko. Gure zorrik pertsonalena garai hartan saileko burua zen Sabin Arana Gorostiaga diputatuari zor diogu. Haren laguntza barik ezin izango zuen lanak argia ikusi. ez ditugu horiek guztiak atal honetan ahaztu behar. Proiektuan. liburuan agertzen diren argazkien balioaren eta historiarekin eta antzinako irudiekin lotutako guztiaren inguruan interes bera izan dugulako. historia garaikideko katedraduna den Manuel Gonzalez Portillak zuzendua. Artxibo horretan Sabin Arana Gorostiagaren antzinako euskal postalen bilduma pribatua dago. liburu honen benetako balioa irudien bilketan datza. egunkari zaharretan gure liburuari buruzko artikuluak bilatzen departamentu bereko Prentsa Agiritegian. era berean. hau da. argitaratu gabeko bitxi ederrak aurkitzea ahalbidetu baitigute eta aurkituriko argazki guztien benetako hautaketa egiteko modua eman baitigute. zuzendaritza.

queremos agradecer al Área de Políticas de Género de la Diputación Foral de Bizkaia. Manuel González Portilla. el auténtico valor de este libro reside en la recopilación de imágenes. Nuestra deuda más personal recae en la persona que dirigía dicho Departamento en aquel momento. en el que se incluye la 19 . atinados y siempre atentos a las nuevas líneas de investigación histórica. y en todo lo relacionado con la historia y las imágenes antiguas. así como permitirnos realizar una auténtica selección entre todas las fotografías encontradas.AGRADECIMIENTOS Este libro es el resultado de un proyecto de investigación llevado a cabo por las autoras. como buen conocedor de los procesos sociales de la sociedad vizcaína. A él le debemos la confianza en nosotras como investigadoras. disfrutada por las autoras durante los años 2002 y 2003. asimismo. de la buena voluntad. y de forma muy personal a su secretaria técnica. técnico de microfilmación del departamento de Historia Contemporánea de la UPV/EHU. Pilar Dosal. que en su recorrido de búsqueda de documentación e información han contraído numerosas deudas personales e institucionales. apoyando los proyectos relacionados con la actividad femenina. Y segundo. nos apoyó desde un principio en el objetivo que nos ha guiado hasta el final. a través del Programa Trebatzera. y sin cuyo apoyo entusiasta no hubiera podido ver la luz. por facilitarnos el uso del Archivo fotográfico del departamento. Dicha deuda se concreta en dos aspectos que nos gustaría destacar: Primero. y por la confianza depositada en un trabajo ya realizado. o del buen hacer de algunas personas implicadas en la todavía novedosa labor de documentar en archivo las imágenes de nuestra historia. A Juan Carlos Pérez. y que no es otro que la recuperación de la memoria histórica de las mujeres trabajadoras. por su interés. el Diputado Sabin Arana Gorostiaga. El citado proyecto de investigación no hubiera podido concretarse sin la financiación del Departamento de Empleo y Formación de la Diputación Foral de Bizkaia. El proyecto ha contado. dirigido por el Catedrático de Historia Contemporánea. con el apoyo en infraestructura de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. que han hecho posible encontrar auténticas joyas inéditas. por su calurosa acogida. Sin embargo. Este trabajo se ha enmarcado dentro de una de las líneas de investigación del “Grupo de Investigación de Demografía Histórica y Ciudad”. lugar de desarrollo durante este tiempo. Vaya nuestro agradecimiento a todas las instituciones y particulares que nos han permitido acceder a sus fondos fotográficos. sus comentarios útiles. su dirección. cuya obtención ha sido a veces fruto de la casualidad. por el interés compartido con respecto al valor de las fotografías que se muestran en el libro. que no queremos dejar de mencionar en este apartado. En primer lugar.

izan ere. 20 . Honako hauek bisitatu ditugu liburua egiteko: Bermeoko Udala. egungo emakumea islatzeko gure esku jarri dituelako argazki ugari. Angeles Gancedo. zorte handia izan da hainbat emakume bizkaitarren agiritegi pertsonalen ekarpen eskuzabala izatea. aipamen berezia merezi du Gipuzkoako Kutxa banku erakundeak duen argazki-artxibo ederrak. Concepcion Alonso eta Carmen Alonsorenak esate baterako. Halaber. Bilboko Euskal Museoko. Kontsultatu diren erakunde pribatuen barruan. Ez ditugu ahazten Bermeoko Arrantzale Museoak lagatako postalak. Bizkaiko udal askok. beren kultura arloen bidez. Fototekan gordea. Horiei guztiei gure eskerrik zintzoena. Azkenik. Leioako Udala eta Muskizko Udala. Eusko Jaurlaritzako “Argazki” agiritegiko (bertako argazkilaria den Mikel Arrazolari eskerrak ematen dizkiogu egungo argazki onak utzi dizkigulako) eta Alcala de Henaresko Administrazio Orokorreko Agiritegiko argazki fondoetako arduradunei. Gasteizko Santxo Jakintsua Fundazioko. Gure eskerrik zintzoena El Correo egunkariko Dokumentazio Zerbitzuko Mar Arribasi. argazki pertsonal eta familiarren ekarpen baliotsuak izan dira. Emakundeko.Gure aldetik nahitaez eman behar dizkiegu eskerrak Bizkaiko Foru Agiritegiko. herritarren memoria historikoa berreskuratzeko eginiko lana nabarmendu nahi dugu.

el de Leioa y el de Muskiz. como las de Angeles Gancedo. con valiosas aportaciones de fotografías personales y familiares. ha sido una suerte poder contar con la aportación generosa de los archivos personales de varias mujeres vizcaínas. No nos olvidamos de las postales cedidas por el Museo del Pescador de Bermeo. Asimismo. Emakunde. así como al Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares. a cuyo fotógrafo Mikel Arrázola le agradecemos buenas fotografías actuales. el agradecer el uso de los fondos fotográficos del Archivo Foral de Bizkaia. Nuestro más sincero agradecimiento a Mar Arribas. Es de obligado reconocimiento por nuestra parte. a través de su Fototeka.colección privada de postales antiguas vascas de Sabin Arana Gorostiaga quien cedió la misma para uso científico del departamento. Dentro de las instituciones privadas consultadas merece una mención especial el magnífico archivo fotográfico que posee la entidad bancaria guipuzcoana Kutxa. del Archivo “Argazki” de Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco. del Instituto Vasco de la Mujer. de la Fundación Sancho El Sabio en Vitoria. queremos destacar la labor de recuperación de la memoria histórica de sus habitantes. Los que hemos visitado para este libro han sido: el Ayuntamiento de Bermeo. 21 . La investigadora Olga Macías realizó una intensa labor de localización de artículos en prensa antigua sobre la temática de nuestro libro en el Archivo de Prensa del mismo departamento. A todos ellos y ellas nuestra más sincera gratitud. del Servicio de Documentación del Diario El Correo por poner a nuestro servicio una cantidad ingente de fotografías para reflejo de la mujer actual. Finalmente. Concepción Alonso y Carmen Alonso. por parte de muchos ayuntamientos vizcaínos a través de sus Áreas de Cultura. del Euskal Museoa-Museo Vasco de Bilbao.

.

0 SARRERA INTRODUCCIÓN .

Argazki kamerekin herriz herri ibiltzen ziren aspaldiko argazkilariek. Lekukotza dimentsioa hartzen du irudiak. arbuiatu edo ezkutatzea denboran zehar finkatu den. ezbairik barik. Emakumeak. eta iraganera begirarazten digu. SARRERA Ez dago pertsona guztien ahaleginik barik iraun dezakeen gizarterik. gizonezkoek beste ahalegin egin eta ardura ipini dute gizartea mantentzeko lan egin eta parte hartzeko orduan. gauza berri eta ezezagu- 24 . interpretazio aldakorrak egitea ere. garbi dago biztanleria erdia. alegia. behin eta berriro ikusten ditugunean. Ezerk memoria historikoa suspertzen badigu. emakumeak historian zehar. batez ere. aldi berean. Izugarri lan nekeza da. bizitzan zehar pilatzen ditugun bizipen guztiak horra biltzen ditugu. mendearen amaieratik XXI. Memoria historikoa. ez liratekeela gizarte osoa ekonomikoki mantentzeko gai izango. XIX. baizik eta irudiak transmititzen dituen interpretazio eta sentsazio indibidual eta kolektibo ugari eta desberdinetan. gaurko emakumeek beren burua ezagutzeko aukera izan dezaten eta. emakumea lan jardueraren batean ageri zeneko ahalik eta argazkirik gehien aurkitzera bideratu da. Emakumeak garatzen dituen eta beti garatu izan dituen jarduketen eremua izugarri aberatsa eta oparoa da. lortzea nekeza izan arren. benetako berdintasuneko gizarteaz hitz egin ahal izan dezagun. baina orainaren eraginpean. gure kasuan. Mendea joan arren. Genero kontuak alboratuta. eta gizonek dituzten gizarte botereetatik babestu diren pentsamoldeen kontua baino ez da. mendearen hasierara arteko argazkiak daude. gerta daiteke. dagoeneko galdu diren edo erabiltzen ez diren lanbide eta lan moduak ulertu eta azaltzeko balio lezaketen esperientziak elkartruka daitezke. memoria historikoa berreskuratu behar du. eta bereziki antzinako argazkiei dagokienez. Hasteko. gaur arte egin dituen jarduerak irudien bidez berreskuratu nahi ditugu. gizon eta emakumeen arteko berdintasunaren helburua lortzen murgilduta dagoenez. Argazkiko irudia gizartearen irudizko memoria bihurtzen da eta. Emakumearen jarduketa oso-osorik eta historian zehar berreskuratzeko lana eginezina da. ez oso luzera izan ez dadin esperoan. hainbat arazo tarteko. liburu hau argitaratuz. Hemengo argazkiekin. argazkiak gizarte dokumentu gisa duen balioa eztabaidaezina da. ez dago emakumeen jardunarekin zerikusirik duen lekukotza grafiko askorik.0. Guk. beren lan isilarekin errealitate berria eraikitzen lagundu duten milioika emakumeen aldeko aldarria egin ahal izan dezaten. Aurkeztuko ditugun argazkiek oso garai desberdinak islatzen dituzte. gutxietsi. etorkizunean. gizonezkoak. Irudi baten benetako balioa eta indarra ez daude irudian berez. irakurketa askotarako aukera ematen duelako. Emakumeen lana ahaztu. Berdintasun handiagoko errealitate berria. Gure ahalegina. Gaurko gizarteak. emakumeen munduaren eta lanaren munduaren arteko loturaren irudi ere bai. hori irudia da.

donde volcamos todas nuestras vivencias acumuladas a lo largo de nuestras vidas. y nos induce a asomarnos al pasado pero con la influencia del presente. Al margen de consideraciones de género. el valor de la fotografía como documento social es indiscutible. La labor de rescatar la actividad femenina en su totalidad y a lo largo de la historia. INTRODUCCIÓN Ninguna sociedad puede sobrevivir sin el esfuerzo de todos sus miembros. sino en la variedad de interpretaciones y sensaciones individuales y colectivas que transmite. se minusvalore. es una tarea imposible de abarcar. la masculina. no podría mantener económicamente la totalidad de la sociedad. y principalmente en lo que se refie- 25 . solamente es una cuestión de mentalidades afianzadas a lo largo del tiempo y amparadas desde los poderes sociales ejercidos por los hombres. La imagen fotográfica se convierte en la memoria visual de una sociedad. El auténtico valor y fuerza de una imagen no reside en la imagen en sí misma por muy costoso que haya podido ser el conseguirla. demanda una recuperación de su memoria histórica. debido a varios problemas. En primer lugar. A pesar del siglo transcurrido. Si hay algo que reaviva nuestra memoria histórica es la imagen. hablar de una sociedad en igualdad real. y en nuestro caso de una relación entre el mundo femenino y el mundo del trabajo. esperemos no muy lejano. resulta indudable la constatación de que la mitad de la población. Adquiere una dimensión testimonial a causa de todas las lecturas que permite realizar. Una nueva realidad más igualitaria que permitirá en un futuro. incluso con interpretaciones cambiantes según las vamos observando en repetidas veces. Es incuestionable que las mujeres siempre han trabajado y participado con el mismo esfuerzo y dedicación que los hombres. Una memoria en donde las mujeres de hoy puedan reconocerse y a la vez reivindicar a todos aquellos millones de mujeres que con su trabajo silencioso han contribuido a construir una nueva realidad. Que el trabajo de la mujer se ignore. Las fotografías que presentamos abarcan tiempos muy distintos. El espectro de actividades que la mujer desarrolla y ha desarrollado siempre es muy rico y variado.0. se desprecie o se oculte. Esta tarea resulta sumamente costosa. Nuestro propósito con la publicación de este libro no es otro que el de rescatar a través de la imagen todas las actividades que la mujer ha realizado a lo largo de la historia y hasta nuestros días. La sociedad actual inmersa en la consecución de un objetivo como el de la igualdad entre hombres y mujeres. Nuestro esfuerzo se ha enfocado fundamentalmente en la localización del mayor número posible de fotografías en las cuales la mujer esté ejerciendo algún tipo de actividad laboral. se incluyen fotos desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XXI. Las imágenes que presentamos permiten intercambiar experiencias que sirvan para entender y explicar oficios y formas de trabajar perdidas o que ya no se realizan.

Besteak beste. Eulalia Abaituaren argazkiak. gutxitan. emakumeak benetan protagonista zirenekoak.. Alabaina.. 26 . arraina saltzen. paisaien zein herrietako jaien argazkiak ateratzen zituzten. sardinak saltzen. euskal emakumearen lan mundua zorroztasun handiz jaso zuen. Emakumea baserriko nekazaritza lanetan. batez ere argazkietan jasotzen dituen gaiek gizartearen eta pertsonen ikuspegitik duten interesarengatik nabarmentzen dira. erreparoak pizten zituzten jendearengan. ordea. Den-denetan Bizkaiko emakumeek etxean ez eze lan alor ugaritan ere egin duten ekarpena argi eta garbi islatzen da. islatu du argazkietan. zamalanetan. Eguneroko bizitzako eszenak.. Eulalia Abaitua bilbotarrarentzat (1853-1943) aipamen berezia eta toki berezia gorde behar ditugu. gehienbat. Baina enkarguzko argazkiak. argazkigintzaren munduan aitzindari izan den emakume batentzat.na izanik. teknikoki kalitatezkoak direlako ez eze. erretratuak.

sino fundamentalmente por el interés social y humano de los temas que fotografía. en donde las mujeres sí eran las protagonistas. recoge con gran agudeza el mundo laboral de la mujer vasca. Los antiguos fotógrafos que se trasladaban de pueblo en pueblo. Las fotografías de Eulalia Abaitua no solo destacan por su calidad técnica. Sin embargo. de venta de pescado. retrataban por encargo.. paisajes o fiestas populares. con sus aparatos provocaban reticencias en la población ante lo nuevo y desconocido. de sardineras. Fotografía a la mujer realizando actividades campesinas. de cargueras. Aparte de otros temas.re a la fotografía antigua. no existen gran número de testimonios gráficos relacionados con la actividad femenina. Pero sobre todo. como es la bilbaína Eulalia Abaitua (1853-1943). hay que destacar y reservar un lugar especial de referencia para una de las mujeres pioneras en el mundo de la fotografía.. 27 . Pocas veces escenas de vida cotidiana. Todas ellas nos reflejan con absoluta claridad la aportación de la mujer no solo al ámbito de lo doméstico sino a las múltiples facetas laborales de las mujeres vizcaínas.. retratos.

.

1850-2006 EL TRABAJO DE LAS MUJERES EN CIFRAS.1 EMAKUMEEN LANA ZENBAKITAN. 1850-2006 .

Arestian aipatu ditugun bi arazo horiek zailtasun handiak sortzen dituzte emakumeen jarduera neurtzeko orduan. familia buruaren diru sarreren osagarri zirelako. elkarrekin zerikusirik izan arren. udalerriz udalerri. eta emakumeen lana zelakoa zen adituz. arestian aipatutako errolda baino lehenagoko jarduerara ere gerturatu ahal izan dugu. Lan kontzeptua emakumeen lan munduaren azterketaren arazoan. Horretarako. Zehazkiago. partzialak eta tokian tokikoak eta jarduera zehatz batzuei buruzkoak baino ez daude.1. gizartearen pentsamolde nagusiaren arabera. Estatistikak egiteari eta ohiko iturriei buruzko iritzi eta pentsamoldeen aldaketek hainbeste gorabehera izan dute. hau arazo bihur daiteke emakumeek egindako lanari dagokionez zeren. produkzio estatistikoa duela gutxiko kontua da. Bigarren. Hori baino lehenago erreferentzia bakanak. non jarduera tasa bezain adierazle sinple eta errazak doiketa eta interpretazio zehatzak 30 . pixkana-pixkana. Hasteko. eta familiari bizirauten laguntzen ziotelako. mendearen erditik aurrera. 1850-2006 1. Ez da dokumentazio estatistikoko arazoa edo arazo historikoa soilik. “Etxeko andre” kategoriaren unibertsalizazioak emakume ezkonduek egiten zituzten hainbat ordainpeko jarduera ezkutatzen zituen estatistika iturrietan. Bi arazo aurkituko ditugu hor.1. estatistika iturrien beste arazo bat zentsu bakoitzeko lanbideen datuaren kalitatea da. EMAKUMEEN LANA ZENBAKITAN. ITURRI ESTATISTIKOAK ETA ITURRI HORIEK ERABILTZEKO ARAZOAK Emakumeen lana epe luzera zenbakitan zehazten saiatzea. Ondorioz. dokumentu horri esker. enplegua eta lana kontzeptuez ari gara. zer esan nahi duen mende baitago. Ezkutuko ekonomiaren barruan egiten ziren jarduera horiek. horixe litzateke emakumeek historian zehar egindako lana berreskuratu nahi duen azterlanaren lehenengo helburua. lan kontzeptuak. oso garrantzitsuak ziren. erroldatutako jendearen lanbideak zein ziren jakin dezakegu. biztanleria osoaren jarduera neurtzeko aukera ematen digun lehenengo iturria biztanleriaren erroldetan dagoela. estatistika eta zentsuetako iturrietara jo behar dugu. desberdinak diren hiru kategoria adierazteko erabili izan da. lan merkatu ofizialean txertatuta ez zegoena ez baitzen lan jardun duintzat hartzen. XIX. soldatazkoak ez ziren errentekin. Jarduera. Bizkaiaren kasu zehatzean. eta kontzeptu hori denborarekin aldatuz baitoa. norbere etxean zein inorenean etxeko zereginetan aritzea zenbaketa ofizial guztietatik kanpo geratzen zen. eta lehenengo errolda 1877koa dela kontuan izanik. 1825eko “Polizia Errolda” delakoa dagoelako.

En este punto nos encontramos con dos problemas. que varía a lo largo del tiempo. de la problemática del estudio laboral de las mujeres. que municipio a municipio nos permite disponer de datos sobre profesiones ejercidas por la población censada. debido a la existencia del llamado “Censo de Policía” de 1825. parciales y locales para determinadas actividades. la producción estadística es relativamente reciente. LAS FUENTES ESTADÍSTICAS Y SUS PROBLEMAS DE UTILIZACIÓN Intentar cuantificar el trabajo de las mujeres a largo plazo sería el primer objetivo de un estudio que pretende rescatar la labor femenina a lo largo de la historia. quedaba fuera de toda contabilidad oficial. otro problema de las fuentes estadísticas es la calidad del dato de profesión de cada censo. 1850-2006 1. el primero de los cuales data de 1877. estas actividades realizadas dentro de la economía sumergida. EL TRABAJO DE LAS MUJERES EN CIFRAS. esto puede ser un problema para el caso de la actividad desempeñada por las mujeres. No es sólo un problema de documentación estadística o un problema histórico. Estos dos problemas anteriormente enunciados. Nos referimos a la actividad.1. En primer lugar. si tenemos en cuenta que la primera fuente que nos permite medir la actividad de toda la población se encuentra en los censos de población. a partir de mediados del siglo XIX no se considera actividad laboral digna de ser contabilizada aquella que no estuviera inserta en el mercado laboral oficial. ya que progresivamente. al empleo y al trabajo. Más concretamente. Sin embargo. Como consecuencia de ello y debido a la naturaleza del trabajo femenino. hemos podido acercarnos a la actividad en fechas anteriores al censo anteriormente citado. como puede ser el de las labores domésticas en el hogar o fuera de él para otros hogares. con rentas no salariales. Los cambios de considera- 31 . y ayudaban a la supervivencia del grupo familiar. La universalización de la categoría de “amas de casa” en las fuentes oficiales. implican grandes dificultades a la hora de medir la actividad femenina. En segundo lugar. Para ello. aunque interrelacionadas. Anteriormente a esa fecha. En el caso concreto de Bizkaia. ya que completaban los ingresos del cabeza de familia. debemos acudir a las fuentes estadísticas y censales.1. que depende de la mentalidad social imperante con respecto a lo que significa el concepto de trabajo. El concepto de trabajo se ha utilizado para referirse a tres categorías distintas. ocultaba una serie de actividades remuneradas ejercidas por las mujeres casadas. solo existen referencias dispersas. eran de suma importancia.

Horrela. 2003an. Definizio horien arabera.1eko langabezia-tasa izan zen eta 2005. eta ezkutuko ekonomia elikatzen duten guztiak lanaren zenbaketa ofizialetik kanpo geratuko lirateke. 1. erretiratuak. zeren “aktibo”. Lanaren Nazioarteko Erakundearen (OIT) definizioak hartzen dituzte biztanleria osoaren jarduera zenbatzeko orduan. Emakumerik gehienak atal honetan sartuko lirateke. Estatuko Estatistika Institutuak (INE) zein EUSTATek eta abarrek. 1999an Bizkaiko emakumeen langabezia-tasa %25. errentadunak eta ezgaituak”. ikasten ari direnak. Bost urte geroago. oraindik ere. Horrela.eskatzen baititu. hauxe baita: “beren lana ondasun eta zerbitzuak ekoiztera bideratzen dutenak. etxeko lanak ordainpean zein ordainik jaso barik egin dituzten emakumeak (kontratudunak ezik). Aktiboen definizioan egin berri den aldaketa horrek emakumeen langabezia tasak irrealki jaitsaraztea besterik ez du lortu. adin multzo horretako emakume guztien kopuruaren artean zatituz ateratzen dela kontuan hartzen badugu.” “Aktibotzat” landunak zein langabeak hartzen dira. emakumerik gehienak “ez-aktitbotzat” joko lirateke. emaitza ez da beren lan partaidetzaren errealitatera doitzen. “ondasun eta zerbitzuak ekoizteko” lana egin duten emakumeak formulatik kanpo utzi direlako baizik. eta une horretan enplegurik izan ez arren enplegu bila ari eta lanean hasteko prest daudenak dira. hemen azaltzen ari garen arazoak argi eta garbi ageri ohi dira. ezbairik gabe. 32 . Alde horretatik. OITentzat.” Jarduera tasa portzentajetan emakume aktiboen kopurua (16-64 urte).Hori ez da jarduera tasa gehitu zaielako gertatu. urtean %8. %12. hurrengo grafikoan eta taulan. erakunde horren arabera “ez-aktiboak” honako hauek bailirateke: “Aktibo ez diren pertsona guztiak. gaur. emakumeek lan merkatuan izan duten partaidetzan jarduera tasa gizonezkoenaren erdia izan dela ikusten da. pentsiodunak. emakumeen jarduera tasetan azpi-erregistro garrantzitsua dago. emaitzak denboran zehar uniforme iraungo badu.2. zeren “landuna izatea” hauxe baita: “lansaripeko enplegudunak zein beren kabuz aritzen diren eta lanean ari diren pertsonak dira. behin etxeko lanetan aritzen diren emakumeak kontaketa ofizialetik ezabatu eta gero. eta 2002an birformulatu ziren. urte askotan etxetik kanpo ordainpeko lanik egin ez duten baina. Honako kolektibo hauetan sailkatzen dira: etxeko lanak egiten dituztenak.3koa izan zen. ezbairik gabe. 2006an.9koa. esaterako. EMAKUMEEN JARDUERA TASA EPE LUZERA Emakumeen epe luzerako jarduera tasen bilakaeraren taula aurkezten denean. Adibidez. Estatistika erakundeek.

los pensionistas. ya que la definición de “activo” para la OIT. Así. quedarían fuera de la contabilización oficial de su trabajo ya que la definición de ocupación es la siguiente: “son todas aquellas personas que tienen un empleo remunerado o ejercen una actividad independiente y se encuentran trabajando. pero que innegablemente han realizado “un trabajo para producir bienes y servicios”. 33 . se puede apreciar que las mujeres han participado en el mercado laboral menos de la mitad que los hombres. La mayoría de las mujeres se inscribirían en este apartado. 1. una vez que se han eliminado a las mujeres dedicadas a las labores del hogar. han variado de tal manera que un indicador tan simple y sencillo como la tasa de actividad. Según estas definiciones. las tasas de actividad femenina siguen contando con un importante subregistro. Este reciente cambio en la definición de la población activa. Los institutos de estadística.3%. no ha hecho sino disminuir las tasas de paro femeninas de manera irreal.”. de mentalidades en cuanto a la confección de las estadísticas y las fuentes habituales. etc. en 2003 su tasa de paro representa un 12. las que cursan estudios. requiere determinados ajustes e interpretaciones para un resultado uniforme en el tiempo. hoy en día a fecha de 2006. el EUSTAT. En este sentido.. LA ACTIVIDAD LABORAL FEMENINA A LARGO PLAZO Lo cierto es que cuando se presenta una tabla de la evolución de las tasas de actividad femenina a largo plazo aparecen con claridad los problemas que venimos describiendo. Si tenemos en cuenta que la tasa de actividad es una cifra que en términos porcentuales se obtiene de dividir el número de mujeres activas (16-64 años) entre el total de mujeres de este grupo de edad. lo buscan y están disponibles para incorporarse a él. ya que población inactiva según este organismo sería: “todas las personas que no son activas. toman las definiciones de la Organización Internacional del Trabajo a la hora de contabilizar la actividad de toda la población. en 1999 la tasa de paro de las mujeres vizcaínas era un 25. mientras que cinco años más tarde. los rentistas y los incapacitados”. es la siguiente: “son todas las personas que aportan un trabajo para producir bienes y servicios. Se clasifican en los siguientes colectivos: las personas que realizan tareas del hogar.. los jubilados. y las que carecen de empleo en ese momento. Así en el gráfico y tabla siguientes. reformuladas en el 2002. sino porque se ha dejado fuera de la fórmula al colectivo de mujeres que durante muchos años no ha realizado un trabajo remunerado fuera del hogar. Se consideran “activos” tanto a las personas ocupadas como a las paradas.1% y en 2005 un 8. Esto no ha ocurrido porque haya aumentado su tasa de actividad.9%.2. y todas aquellas que nutren la economía sumergida. por ejemplo.”. es indudable que el resultado no se ajusta a la realidad de su participación laboral. la mayoría de las mujeres se considerarían “inactivas”. tanto el Instituto Nacional de Estadística.ción. Por ejemplo. las mujeres que realizan labores domésticas remuneradas o no (excepto las contratadas).

1 1986 53. Hasteko. eta 1995era arte.3 27. TAULA: Jarduera tasak (% 16-64 urte) sexuaren arabera Bizkaian. trantsizioarekin.4 29. 1.4 32. 18772005 80 70 60 50 40 30 20 10 1877 1885 1893 1901 1909 1917 1925 1933 1941 1949 1957 1965 1973 1981 1989 1997 2005 1940 67.5 1991 54.2 15.3 1950 67. GRAFIKOA: Jarduera tasak (% 16-64 urte) sexuaren arabera Bizkaian. 1877an (%32.4 1960 GIZONEZKOAK EMAKUMEAK 62. egiaztatuko dugu emakumeen jarduera tasa jaitsi besterik ez dela egin modernizazioa hasi zenetik. hamarkadatik aurrera soilik. Harrigarria da baina prozesu hori ez da aldi berean gertatzen gizonei dagokienez.3 1930 62. ehun urte inguru geroago. hogei urtean.9 0 GIZONEZKOAK EMAKUMEZKOAK Iturria: Biztanleen zentsuak.6 39.4). etengabe.8 13.6 12.4 9.9 1981 53. joan den 34 .0 1996 62. 1877-2005 1877 GIZONEZKOAK EMAKUMEAK 72.9 1975 54.2 1887 65.9 17.3 13. XIX.2 1910 64. hainbat ondorio aterako ditugu. biztanleen erroldak eta Biztanleriaren Inkesta Jardueraren arabera.9 19.7 15. biztanleen erroldak eta Biztanleriaren Inkesta Jardueraren arabera. INE eta EUSTAT.8 43.7 2005 63. XX.7 20. 1970an (%12. Grafikoari eta taulari arretaz behatzen badiegu. 80. INE eta EUSTAT.1.4 27. zalantzarik barik.eko azkeneko herenean erregistratu zen kotatik gora jartzeraino.2 1920 61.2 1900 66.2) punturik baxuena iritsi arte. tasa hori 30 puntu igo ahal izan zen.2 Iturria: Biztanleen zentsuak.6 16. Horrek. hau da. ordea.6 1970 55. mendeko azkeneko hamarkadetako igoera ikusgarri horrek emakumea lan mundura masiboki sartzea bezalako egoera jarraitu eta itzulezinaren isla da.

4 9. este espectacular aumento de las últimas décadas del siglo XX. Padrones de habitantes y Encuesta de Población en relación con la Actividad.2 1887 65.3 1950 67.4 32. es un reflejo de una situación continuada e irreversible como es la masiva incorporación de la mujer al mundo del trabajo. Curiosamente.9 1975 54. En primer lugar. situándose en una cota superior a la registrada en el último tercio del XIX. este proceso no se produce de forma paralela para el caso de los hombres. 1877-2005 1877 VARONES MUJERES 72.4 1960 VARONES MUJERES 62.1 1986 53.5 1991 54. Ellos nos lle- 35 .4 29. Si observamos el gráfico y la tabla con detenimiento se pueden extraer varias conclusiones. INE y EUSTAT.6 39. en 1877 (32. TABLA 1: Tasas de actividad (% 16-64 años) por sexo en Bizkaia.2 Fuente: Censos de población.2 1910 64. en 1970 (12.3 1930 62.9 19.7 20. Solamente a partir de los años 80 con la transición y hasta 1995.3 27. constatar que la tasa de actividad femenina no ha dejado de descender desde los inicios de la modernización.6 1970 55.6 12.3 13.2 15.9 17. de forma ininterrumpida hasta que alcanza su punto más bajo.8 13.9 0 HOMBRES MUJERES Fuente: Censos de población.2 1900 66. es decir en veinte años.2%).0 1996 62.7 2005 63.9 1981 53. podrá aumentar esta tasa en 30 puntos. Padrones de habitantes y Encuesta de Población en relación con la Actividad.2 1920 61.4 27.8 43. Sin duda. aproximadamente cien años después.6 16.GRÁFICO 1: Tasas de actividad (% 16-64 años) por sexo en Bizkaia.7 15. 1877-2005 80 70 60 50 40 30 20 10 1877 1885 1893 1901 1909 1917 1925 1933 1941 1949 1957 1965 1973 1981 1989 1997 2005 1940 67. INE y EUSTAT.4%).

Nolanahi ere. haurrek txikitatik laguntzen zuten. BIZKAI TRADIZIONALA (XIX. Batetik. esaterako. Horrela. partaidetzak. Horrek XIX. emaztea. landa eremuetan. zeregin edo jarduera nagusia eskulangintza eta ingurunerik gertuenari zerbitzuak ematea ziren. Familiaren multzoaren garrantzia hain zen handia. Bizkaian lan munduan emakumeen partaidetzak izan duen bilakaerarako lehenengo hurbilketa egin nahi bada behintzat. baserriak berez askiak izatera begira ustiatzen ziren. familia buruak produktua egiten zuen eta. etxean egiten zena lana denek egindako lantzat ulertuz. gurasoen ofizioa ikasiz. 1. Talde osoa mantentzeko eta sostengatzeko lanaren zeregin eta jarduerak desberdinak izaten ziren. ia-ia portuaren eta salerosketen ondoriozko jardueretan besterik ari ez zena. etapa frankistari behatuz. gorabehera izugarriak gertatu dira ekonomiaren eta gizartearen egituran eta. jendartean saltzeaz arduratzen zen. zegoen. mendearen erdialdetik atzerako datetan oso dokumentazio estatistiko 36 . Bizkaiko gainerako hiribilduetan.mendearen erdiko urteetako kopuruen bilakaera benetan gertatzen ari zenaren irudi ez-oso edo okerra baino ez dela pentsarazten digu. horien eraginez.3. emakumeen ordezkaritzak. azpimarratu behar da azkeneko hogeita bost urteotan emakumeen jarduera tasaren adierazleak adierazgarri izan daitekeela. ordea. hiriaren eskaeraren berezko eskulangintzetan aritzeaz gain. aukerek eta lan eta gizarte alorretako egoerek aurrera eta atzera egin dute. edo gurdi lanetan arituz osatzen saiatuz beti. etapa historiko desberdinetatik gaur arteko bidean zehar. Horregatik. ekoizpenaren zein berrekoizpen sozio-ekonomikoaren ardura familiako kide guztiek eta bakoitzak zeukaten. ikatza eginez. jarduerarik esanguratsuenak aipatzearren. ateratzen ziren diru sarrerak. Bai landa eremuan bai hiri eremuan. MENDEAREN ERDIRA ARTE) Bizkaiko gizarte tradizionala ekonomikoki oso desberdin eta ugaria zen. Urte hauetan guztietan. Eta. eta estatuko eta nazioarteko merkatu zirkuituetan sartuta zegoen. berriz. arraina saldu eta transformatuz. non iturri estatistikoek pentsamolde horixe bera islatzen baitzuten. barazki eta ortuariak salduz. Bilbo. mendiaren ustiapenaz. azkenik. industria garaiaren aurreko etapatik pasatuz. Egia da denek ez zituztela zeregin berberak orekatsu egiten. eta interpretazioaren aldetik balio handia duela azpimarratu behar dugu. burdinoletan burdina transformatuz. eskulangileen familian. eta gaur hain gori dagoen egoera eta arazoetan amaituz. hiriburua. tradizionalagoak eta apalagoak zirenez. sexuaren eta adinaren arabera. emakumeen jarduera egoera abagune historikoaren arabera desberdin izan den egoerei adituz. azterketa xehatua egin behar dugula uste dugu.

LA BIZKAIA TRADICIONAL (HASTA MEDIADOS DEL SIGLO XIX) La sociedad tradicional vizcaína era una sociedad económicamente muy diversificada e integrada en los circuitos comerciales nacionales e internacionales. que la evolución de las cifras de los años centrales del siglo pasado. son tan solo una representación sesgada de lo que estaba ocurriendo en la realidad. o dedicándose a la carretería. la responsabilidad no sólo de la producción sino de la reproducción socio-económica. desde el momento pre-industrial.3. recaía en todas y cada una de las personas miembros del grupo familiar. a lo largo de estos años se han producido enormes cambios de estructura económica y social. 37 . así como a las artesanías propias de la demanda urbana. 1. con la venta de sus productos hortofrutícolas. dedicada casi exclusivamente a la actividad derivada del puerto y el comercio. el cabeza de familia realizaba el producto mientras su mujer lo vendía al público. Bilbao. por ejemplo. pasando por la etapa de madurez industrial. hay que resaltar que el indicador de la tasa de actividad femenina a lo largo de los últimos veinticinco años. Y finalmente. participación. Por un lado. Tanto en el ámbito rural como en el urbano. resulta ilustrativo y de gran valor interpretativo como primer acercamiento a la evolución de la participación laboral femenina en Bizkaia. Por esta razón. para finalizar con la situación y problemática de más candente actualidad. Así. con la transformación del hierro en las ferrerías. su principal dedicación. y los niños y niñas ayudaban desde la infancia aprendiendo el oficio de su progenitor y progenitora. más tradicionales y modestas. oportunidades y situación socio-laboral de las mujeres ha sufrido avances y retrocesos. tratando siempre de complementar sus ingresos con la explotación del monte para hacer carbón. recorriendo la etapa franquista. en los que la representación. con la venta y transformación del pescado. se encontraba la capital. Sin embargo. en una familia dedicada a la artesanía. explotaban los caseríos en régimen de autosuficiencia. sin embargo. por reseñar las actividades más significativas. Es bien cierto que no todas ellas realizaban las mismas tareas de manera equilibrada. tenían en el artesanado y en proporcionar servicios a su entorno local más próximo. El resto de las villas vizcaínas. El trabajo para mantener y sostener a todo el grupo variaba de funciones y actividades según el sexo y la edad. creemos necesario realizar un análisis pormenorizado recorriendo las distintas etapas históricas hasta la actualidad en las que la situación de actividad de la mujer ha sido diferente en función de la coyuntura histórica. las áreas rurales.van a pensar. En cualquier caso.

6 61. eta dokumentu apur horietan. taula.gutxi aurkitzen dela dakar. ez da aurrerantzean nekazari izango. beren izatezko ekoizpen jarduera ezkuta zekien gehien pairatu zutenak. eta pentsamolde horrek kide bakoitzaren okupazioa islatzen du. eta azkenik. beren beregi. Horra hor. nekazariaren emaztea. Bizkaian aspaldiko 1825 datan garatzen ziren jarduera nagusiak islatzen dituzten hiru adibide hautatu ditugu: batetik. eta “etxea gobernatzen” arituko da. goitik behera.9 Emakumeak 74. estatistikek beste ikuspegi horretatik hartuko dutela eta ez-aktibotzat joko dutela baizik. adina zein egoera zibila zein diren bereiztu barik. dokumentazioan hainbat aldaketa agertzen hasi ziren. pentsamolde nagusiaren eta. arrantza herri tipikoa. Adibidez. ondorioz. eta horrek gizarte tradizionaleko herritarrak beste jarduera batzuetara bideratu eta beste baldintza egiturazko eta sozio-ekonomiko batzutan aritzea ekarri zuen. sexua.4 59. Bilbo. nolanahi ere. arian-arian eta atzerabiderik gabe. mendearen hasierako hiru kasu horietan emakumeen zein gizonen jarduera tasak oso antzekoak direla ikusten da. Emakumeak izan ziren. emakumeak lanaren aldetik zelan hartzen ziren aldetik. Azpimarratu nahi dugu.0 66. egun aurkitu ahal ditugun emakumeen jarduera tasak baino askoz ere gorago daudela azpimarratu behar da. nabarmen gainera. ekonomia eta gizarteko produkzioaren funtzionamenduaren errealitatea zintzoki jasotzen da. argi eta garbi. baina horrek ez du esan nahi bere jarduera aldatu denik. bestetik Lekeitio. Erregimen Zaharraren krisia heldu eta gizarte tradizional hori pixkana desagertuz joateaz batera.2 Iturria: Geuk atondua udal erroldetan oinarrituz. Zeanuri. Diferentzia norbanakoa barik taldea lehenesten duen gizartearen eta estatistikagintzarako pentsamoldean dago. Horrela. Bizkaiko baserri komunitateen adierazgarria 38 . gainera. 2. Eta. mendearen erdialdetik aurrera ernatuz ari zen gizarte berriaren lehenengo zantzuak pentsamoldeak biztanleriaren ezaugarrien erregistro estatistikoen esparruan izandako aldaketan aurkituko ditugu. hiriburua. 2. Bizkaian gizarte industriala bidea ebakiz zihoan. XIX. XIX. Bizkaiko 1861eko erroldetatik ateratako datuetan oso ondo ikusten da orain deskribatzen ari garen hau. emakume ezkonduen jardueraren zenbaketa eta irmotasuna direla emakumeen lan jardueraren tasak hain altu irits daitezen ahalbidetzen dutenak. baserri munduko udalerria. TAULA: Jarduera tasak sexuaren arabera Bizkaian 1825ean (%) Gizonak Zeanuri Lekeitio Bilbo 76. adibidez.6 69. iraganaldi honetan.

las mujeres son las que 39 . La sociedad industrial irá abriéndose paso progresivamente de forma irreversible en la provincia de Bizkaia. El cambio más significativo reside en el paso de un registro familiar a un registro con criterios individuales. Zeanuri. Y en cualquier caso. lo que implica que la población de la sociedad tradicional se dedicará a otras actividades y en otras condiciones estructurales y socio-económicas. Queremos resaltar. las tasas de actividad tanto de las mujeres como de los hombres registran valores muy similares entre sí.4 59.0 66. Por un lado. TABLA 2: Tasas de actividad por sexo en Bizkaia en 1825 (%) Varones Zeanuri Lekeitio Bilbao 76.La relevancia del grupo familiar era tal que las fuentes estadísticas reflejaban esta misma mentalidad.6 61. municipio típicamente pesquero. municipio netamente rural. los encontramos en un cambio de mentalidad con respecto al registro estadístico de las características de la población. A modo de ejemplo. Con la llegada de la crisis del Antiguo Régimen. son extraordinariamente destacables unas tasas de actividad femenina superiores a las que podemos encontrar hoy en día. entendiendo siempre que el trabajo que se realizaba en el hogar era desempeñado por el total de sus componentes. que es la constancia y el cómputo de la actividad de las mujeres casadas.6 69. Bilbao. específicamente. constata casi siempre con fidelidad la realidad de la mentalidad imperante y por lo tanto del funcionamiento de la producción económica y social. Esto se traduce en que la escasa documentación estadística que es posible encontrar en fechas anteriores a mediados del siglo XIX. Como se puede observar en los tres casos de principios del siglo XIX. y la progresiva desaparición de esta sociedad tradicional. En esta transición. La diferencia está claramente en una sociedad y en una mentalidad de confección estadística que prima el grupo sobre el individuo. Lekeitio. en donde hemos seleccionado tres ejemplos representativos de las principales actividades desarrolladas en la provincia de Bizkaia en fecha tan temprana como 1825. Por otro. lo que produce que las tasas de actividad laboral femenina puedan alcanzar niveles tan altos. Y finalmente.9 Mujeres 74.2 Fuente: Elaboración propia a partir de los padrones municipales. edad o estado civil. presentamos la tabla 2. y que por tanto refleja la ocupación de cada miembro independientemente de su sexo. la situación de la documentación va a comenzar a reflejar determinados cambios en cuanto a la consideración laboral de las mujeres. Los primeros signos de esta nueva sociedad que se está gestando desde mediados del siglo XIX. la capital.

nekazaritzaren esparruan duten partaidetza oro ezkutatzeko joera hori. soldata osagarririk ekarri behar izatea ere gertatu zen. ugalketa eta kontsumo paperetara soilik mugatuz. Bizkaiko baserri munduko 1930eko datuei adituz. Familiaren ongizatea hobetzeko. gizonenaren aldean ez eze. hain zuzen. BIZKAI INDUSTRIAL ETA MODERNOA (1850-1940) Industria aurreko garaiko gizartetik gizarte industrializatura igarotzeak. oro har. pentsa daiteke emakume nekazariak ere kodetu gabe uzten direla. bereziki.18 etxeko andreak direla. familia ekonomikoki mantentzeko ardura horretan. etxeko lanarekin lotutako lanekin (ostatua. mendea ondo sartuta zegoen arte. Kontua da industrializazioaren lehenengo etapetan. XX. jardueraren batean. Bizkaian XIX. banaketa horren arabera. ordea. ez hainbeste emakume ezkongai eta alar- 40 . “etxeko aingerua”. mendearen amaierako eta XX. praktikan. Une horretan aldatu zen. bereziki. gizonezkoak fabrikara joaten ziren soldata irabaztera eta. emakumeek lan mundu berriak parte hartu behar ez zutela esan nahi zuten edo adierazten ei zuten “etxerakoa izateko” diskurtsoaren mendeko eginkizun soziala. emakumearen eginkizun sozial berria ekarri zuen.4. Horrek. “ama arduratsua” eta “emazte atsegina” bezalako emakume arketipoak finkatzen zituen eta. batez ere nekazaritzan edo sektore primarioan. bigarren planoan geratzen ziren.den lagin zabal batek dio 14 urtetik gorako emakumeen artean. Kontrapuntu modura. mendearen hasierakoaren aldean ere. gizonezkoen soldataren osagarria atera behar izate horrek emakumea inoiz utzi ez zuen ekoizpen sisteman inplika zedin lagundu zuen. Familiak ekoizpen unitatearen papera betetzeari utzi zion. gero eta handiagoa izango da. 1. sarri. espazioan Bilboko itsasadarraren bi alboetan kokatuta. lisaketa. Familiarik behartsuenetan. baina merkatuaren eta bere familiaren beharrizan berrietara moldatuz.13 etxeko andre izatera igarotzen direla. Emaitza horietan argi ikusten da beren jarduera portzentajean gutxitu dela. emakumeek. mendearen amaieratik ezarri zen eredu industrialean batez ere gizonentzat zabalik zegoen ekoizpen mota nagusitu zen. emakumeek. praktikan. eta %53. XIX. aldaketa sozio-ekonomikoak ekarri zituen. Horrek. lanean baina. mendearen hasierako herenean azkar errotu zirenak. gizona “ogia ekartzen zuena” zeneko familiaren ideal hau ez zela beti gauzatzerik izan. eta siderurgia eta metalurgia ereduan zentratuta. lanaren banaketa sexuala eragin zuen. ikuzketa. Emakumeek. emakumeak. espazio publikoak gizonezkoentzat eta espazio pribatuak emakumeentzat direla bereizten dituen ideal burgesa pixkana ezarriz zihoala gehituta. ordea. XIX. emakumeei merkatu horretan sartzeko oso aukera gutxi uzten baitzitzaizkien. besteak beste. ari diren %62. garbiketa. 14 urtetik gorako emakume landunen %46. eta abar) zein fabriketan arituz.38ren aldean %35. Lan hori. ezkutuan geratu zen estatistiketarako.72ren aldean. berriz.

hasta bien entrado el siglo XX. A modo de ejemplo. De estos resultados. LA BIZKAIA INDUSTRIAL Y MODERNA (1850-1940) El paso de una sociedad preindustrial a una industrializada. se dio el hecho común de que las mujeres hubieran de aportar algún salario complementario. se ve claramente un descenso de su actividad en porcentaje.72% de mujeres mayores de 14 años con ocupación. dejando pocas opciones de entrada en este mercado industrial a las mujeres. sino que estará dedicada al “gobierno de su casa”. junto a la progresiva implantación del ideal burgués de segmentación de los espacios públicos para los hombres y los espacios privados para las mujeres.sufrirán en mayor medida la ocultación de su actividad productiva real. se caracterizó por un tipo de producción muy masculinizado. los hombres salían a ganar el jornal en la fábrica y las mujeres pasaban a ocupar un segundo plano en esta responsabilidad de mantener económicamente a la familia. El modelo industrial implantado en Bizkaia desde fines del XIX. la mujer del labrador. es decir. dio lugar a una nueva función social de la mujer dominada por el discurso de la “domesticidad” que establecía arquetipos femeninos como “ángel del hogar”. que en la práctica significaban o debían significar que las mujeres no participaban en el nuevo mundo laboral. para pasar a ser amas de casa un 53. entre otros similares. por el cual.38% de mujeres con alguna actividad. La familia dejó de ejercer el papel de unidad de producción pasando a desempeñar sólo el papel reproductivo y de consumo. frente a un 46. ocasionó unos cambios socio-económicos que rápidamente arraigaron en la sociedad vizcaína de finales del siglo XIX y primer tercio del XX. 1. Especialmente.13%. frente a un 62. Así. arroja en las mujeres mayores de 14 años un 35. Como contrapunto. “madre solícita” y “dulce esposa”. pero en el ámbito agrario en particular. como inactiva. esto ocasionó una división sexual del trabajo. Este hecho. Los datos procedentes de los padrones vizcaínos de 1861 son muy reveladores de esto que venimos describiendo. los datos de 1930 también de la Bizkaia rural apuntan a que se deja de codificar incluso a las labradoras. Lo cierto es que en las primeras etapas de la industrialización. principalmente labradoras o en el sector primario. no va a dejar de aumentar. entre las familias más desfavorecidas. una amplia muestra vizcaína representativa de comunidades rurales. En la práctica. no solo con respecto a los hombres sino también con respecto a principios del siglo XIX. ya no será más una labradora. este ideal de familia en la que el hombre era el “ganador del pan” no siempre era posible de materializar. esta tendencia en la ocultación de la participación laboral de las mujeres en general.18% de amas de casa.4. lo que no significa que su actividad haya cambiado. situada espacialmente sobre ambas márgenes de la Ría de Bilbao. y centrada en el modelo sidero-metalúrgico. 41 . Sin embargo. sino que las estadísticas van a considerarla bajo otra óptica.

ezkonduta dagoen eta ama den emakumeak zeregin horietaz soilik arduratu behar duela. ezkerreko ideologiatik.55 besterik ez ziren ageri lanbide jardueraren batean. ondoen. Bizkaiko gizartean oro har gertatzen ari zela esan genezakeen hori. esaterako. emakumea aintzatestera begira. Ikerlari guztiek Espainiako emakume guztien aldeko lege ekimenak Europaren esparruan data haietan aurki zitezkeen aurrerakoi eta aurreratuenak izan zirela aitortzen dute. Izan ere. hezkuntzan zeni lan arloan eskubide osoko pertsona modura sar zitezen. etxearen eta etxeko guztien zaindari den. eta bigarren mundu gerratea bukatu ostean argi eta garbi. Lanaren eta ekoizpen jardueren banaketa soziala. beti. mende aldaketa bizi izan zuten emakumeak. esan barik baitoa. baina bai. lan arlokoaren aldetik ezertan bat egiteko aukerarik izatea. Bizitza zikloaren une horretan. hamarkadan aurkituko ditugu. gizartean. emakumeen kasuan. Bigarren Errepublikako gobernuaren garaian. Bilboko 1900eko biztanleen erroldan. etxean eta etxeaz arduratzen zeudelako ideiarekin bat eginez. eta estatu frankista totalitarioa ezarri zenean. emakumeek gizartean parte hartze handiagoa izan dezaten ahaleginduko dira. Horrela. “ideal burgesaren” iruzurrean jaustea saihestu nahirik. eta emakumea “etxera itzultzean”. industrializazioak berarekin dakarren gizartearen klase banaketa garbiaren aldetik begiratuz ikusi behar da. emakume ezkonduen artean %14. bizimodu burgesa barneratu zuen eta emakumeen soldata desberdina zelako eta lan baldintzak okerrak zirelako aitzakiapean. klase hauek. emakumeek ekoizpen lanari utzi eta estatistikoki ez-aktiboen artera sartzen ziren. Gizartearen errealitatearen beste muturrean langileen klaseak aurkituko ditugu. bereziki. Bizkaia XIX. “ama- 42 . emakumeak. amaitu zen Europarekin emakumeen egoera orokorraren eta.gunentzat. liberalizazioaren esparruan emakumeak politikan. lan bizitzan parte hartzea baldintzatzen du. Klase ertain sorberriek etxeko andre. emakumearen boto eskubideen eta beste eskubide batzuen aldeko lehenengo erreferente feministak XX. gizonezkoena den lan mundu zikinetik kanpo dagoen emakumearen ideala herrian zabaltzen saiatuko dira. BIZKAIA FRANCOREN GARAIAN (1940-1975) Gerra Zibila amaitu eta gero. diskurtso berberera bildu ziren.5. Europako diktaduretan politika berdina egin zuten emakumeari buruzko jarreretan. azkenean. mendeko 30. Egoera zibilak. hau da. 1. Franco ez zen salbuespena izan. Bigarren errepublikaren urteetan gizarte eta lan arloan aurrerapen handiak lortu ziren. Batez ere horregatik jaitsi ziren emakumeen jarduera tasak garai horretan. emakume ezkonduentzat. Baina langileriak. mendearen amaieran sartzen ari zen merkatu ekonomikoaren ekoizpen prozesutik desager zitezen oinarriak finkatzen ari zen.

terminan confluyendo en el mismo discurso. Así. limpieza. con el gobierno de la 2ª república. Sin embargo.55% de las mujeres casadas constaban como desempeñando una actividad profesional. a favor del reconocimiento de la mujer en el sentido de la liberalización y de incorporación de las mujeres como miembros de pleno derecho tanto en el plano político.. Cambia en este momento. y con el pretexto de la desigualdad salarial de la mujer. este trabajo quedará oculto para las estadísticas. masculino y sucio. Los primeros referentes feministas españoles en pro del voto y otros derechos para la mujer. En el otro extremo de la realidad social. lavado. en el caso de las mujeres. Sin embargo.bien con trabajos asociados a su labor doméstica (hospedaje. El estado civil. La división social del trabajo y de las actividades productivas estaba asentando las bases para la desaparición de las mujeres del proceso productivo de la economía de mercado en la que Bizkaia estaba entrando a finales del siglo XIX. en la idea de que en el hogar y dedicada al mismo es dónde mejor está la mujer protagonista del cambio de siglo. en el padrón de habitantes de 1900 de Bilbao. Esta es la razón fundamental del descenso de las tasas de actividad femenina en esta época. y de las malas condiciones de trabajo. la clase obrera acabó por interiorizar el modo de vida burguesa. 43 . educativo como en el laboral. cuidadora del hogar y de todos sus miembros. no tanto para las mujeres solteras y viudas. Todos los estudiosos y estudiosas reconocen que las iniciativas legales a favor de todas las mujeres españolas fueron de las más avanzadas y progresistas que es posible encontrar en el marco europeo en las mismas fechas. pero adaptándose a las nuevas necesidades de mercado y de su familia. solamente un 14. Durante los años de la segunda república se hicieron grandes avances sociales y laborales. planchado.) o bien en las fábricas. intentando evitar el caer en la trampa del “ideal burgués “. los encontramos precisamente en los años 30 del siglo XX. etc. nos encontramos con las clases populares obreras que desde una ideología de izquierda intentarán que el papel de la mujer en la sociedad sea mucho más participativo. es decir. por ejemplo. Esta necesidad de la complementariedad del salario masculino en aras de un mayor bienestar familiar contribuyó a que la mujer se implicara en el sistema productivo que nunca abandonó. Esta generalidad aplicable a la sociedad vizcaína ha de visualizarse desde el prisma de la clara división social en clases que la industrialización arrastra consigo. social. condiciona su participación en la vida laboral ya que se entiende que la mujer casada y madre ha de ocuparse solamente de estos quehaceres. En ese momento del ciclo vital las mujeres deben abandonar el trabajo productivo pasando a entrar en la consideración estadística de la inactividad. ajena al mundo del trabajo. Las nuevas clases medias emergentes intentan popularizar este ideal de mujer ama de casa. pero siempre para las mujeres casadas.

Horren ondorioz. Prestakuntza handiagoa izateak. Iritzi hori esparru guztietara zabaltzeak emakumea etxera baztertu zuen. zeinetan emakumeak lege muga guztietatik askatu ziren eta. Horrek. Frankismoaren azkeneko urteetan urrats xumeak egiten hasi ziren emakumeen egoeraren alde. Adierazpenik gorena 1942tik aplikatu zen 1938ko Fuero del Trabajo (Lanaren Forua) hartan aurkituko dugu. Erregimenaren lege berriak atera ziren. desaparece la vida en común. erakunde horren zeregina. erlijio izpirituan eta emakumeak etxerako eta ama izateko prestakuntzan. ezkonduta bazeuden. disminuye la labor educativa sobre los niños. batetik. emakumea ama perfektu izateko fisikoki prestatzean eta “familia” gizartearen muin modura finkatzean zentratutako ideologia berretsi zuen. Errepublikak emandako berdintasun eskubide guztiak indargabetzeko.tasunaren gorespenean”. baita emakumeak unibertsitatean sartzen hastea ere. praktikan. hamarkadatik aurrera. hamarkadetako ekonomiaren goraldiarekin batera. osasun eta administrazio arloetan zerikusirik zuten lansaridun postuak betetzera. ez eta etxean ere eta. emakumeek ez zutela lansaridun jarduerarik egiterik. espresuki: “En especial prohibirá el trabajo nocturno de las mujeres y niños. 44 . que rara vez puede ser recompensada por el salario percibido”. 50. bestetik. gehienera jota beti gizarte. Horren adibide garrantzitsu bat “Sección Femenina” erakundean aurkitzen dugu. produciéndose una pérdida importante. lehenengoz. hara zer dioen. 60 eta 70. Bi prozesuk lagundu dute emakumearen egoerak hobetzen segi dezan. eta bide horretan segitu da gaur arte. eta Europako gaurko emakumeekin parekatzera hel dadin. emakumea etxetik kanpoko lanetara sartzea ekarri zuen. are gutxiago. emakumeak hiru alderditan heztea izan zen: izpiritu nazional-sindikalistan. ugalketaren kontrolaren aurrerapenek. Hezkuntzarako 1970eko Lege Orokorrak emakumeen derrigorrezko hezkuntza 14 urtera arte eta doan izatea ahalbidetu zuen. no hay preparación de los alimentos y de vestuario. eta pixkana-pixkana egungo egoerara bideratu gaituztenak. Lehenengo urratsa hezkuntzaren esparruan egin zen. separa a los miembros de la familia. 1978ko Konstituzioaren legediak. Hona hemen urte haietako legegileek iritzia: “El trabajo de la mujer fuera del hogar degrada a ésta. horrek soldatapeko lanaren banaketa sexuala areagotu besterik ez zen ekarri. regulará el trabajo a domicilio y liberará a la mujer casada del taller y de la fábrica”. es imposible el desarrollo de una economía doméstica.

En la práctica. lo que contribuyó a reforzar la división sexual del trabajo asalariado. sanitario y administrativo. y en el afianzamiento de la “familia” como núcleo esencial de la sociedad. La opinión de quienes legislaban en estos años afirmaba que: “El trabajo de la mujer fuera del hogar degrada a ésta. En los últimos años del franquismo. así como la entrada de las primeras mujeres en la universidad. La Ley General de Educación de 1970 propicia su educación obligatoria y gratuita hasta los 14 años. no hay preparación de los alimentos y de vestuario. Franco no fue una excepción y reafirmó la ideología centrada en el “regreso al hogar” de la mujer. produciéndose una pérdida importante. Como consecuencia. separa a los miembros de la familia. en la “glorificación” de la maternidad. empezaron a darse tímidos pasos a favor de la situación de las mujeres que han conducido paulatinamente a la situación actual. o a lo sumo a que ésta ocupara aquellos puestos remunerados relacionados siempre con el terreno social. en formar a las mujeres en tres aspectos: el espíritu nacional-sindicalista. La máxima expresión la encontramos en el Fuero del Trabajo de 1938 de aplicación a partir de 1942. Esta opinión generalizada a todos los ámbitos. relegó a la mujer exclusivamente al hogar. desaparece la vida en común. cuya labor consistía a partir de los años 50. en donde se dice expresamente que: “En especial prohibirá el trabajo nocturno de las mujeres y niños. se establecen nuevas leyes del Régimen encargadas de derogar todos los derechos igualitarios concedidos por la República. Existió una política común en las dictaduras europeas en lo que se refiere a las actitudes adoptadas frente a la mujer.5. junto con el despegue eco- 45 . El primer paso se produjo en el ámbito de la educación. muy claramente a partir del final de la segunda guerra mundial. en la formación física de la mujer para ser una perfecta madre. disminuye la labor educativa sobre los niños. Su mayor preparación. BIZKAIA DURANTE EL PERIODO FRANQUISTA (1940-1975) A partir del término de la Guerra Civil y con la implantación del estado franquista de signo totalitario. el religioso y la preparación de las mujeres para el hogar y la maternidad. que rara vez puede ser recompensada por el salario percibido”. esto significaba que las mujeres no podían ejercer ninguna actividad remunerada ni siquiera en casa y mucho menos si ésta estaba casada. regulará el trabajo a domicilio y liberará a la mujer casada del taller y de la fábrica”. Como ejemplo importante de esto podemos encontrar la institución de la “Sección Femenina”. finaliza toda la convergencia con Europa con respecto a la situación de las mujeres en general y en el trabajo en particular. es imposible el desarrollo de una economía doméstica.1.

46 . eta emakumea lan merkatuan erabat sar dadin helmugaraino aurrera doan arren. emakumeek espediente akademiko hobeak izaten dituztela beti. eta Espainiako emakumeena. Alde horretatik. Emakundek abiarazitako Ekintza Positiboko Planak aipatu behar dira. ikasketak bertan uzteko joera gutxiago daukatela. egun. Egitate hori zuzenean lotzen da lan merkatura baldintza hobeetan sartzeko dituzten esperantzekin. geldiezina den. eta 2. zehazkiago. unibertsitateko karreretako 1. zikloetan ikasgeletan emakume gehiago aurkitzea ere gerta dakiguke. Unibertsitateetan lizentziatutako EAEko emakumeak. Eusko Legebiltzarrak 2005eko otsailean onetsi zuen Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunari buruzko Legea ere azpimarratu behar da. unibertsitateko lizentziatura. eta emakumeak ere igoera horretan sartuta daude. GAUR EGUN Emakumeen jarduera tasaren segida historikoan ikusi dugunez. Alabaina. BIZKAIKO EMAKUMEEN EGOERA. zehazki. esan dezakegu egoerak itzulerarik ez duen. Zehazkiago. eta lizentziatura lehenago amaitzen dutela.6. Emakumeek lanerako aukera berdinak izango badituzte. hezkuntza eta lan prestakuntza ere eta. Horrela baino ez baita emakumeak gizonak dauden lanbideetan haiek bezala eta haiek beste egon daitezen lortu eta ziurtatu ahalko.1. Agerrarazi behar da emakumeen presentzia lan merkatuan gizonezkoena baino txikiagoa dela oraindik eta. Halaber. baldintza berdinetan eduki beharko dituzte eskueran. ondorioz. oraindik ere gizarte. Bizkaiko emakumeek orain arte inoiz lortu bako lan partaidetzako tasarik handiena erregistratu dute. lizentziatutako gizonezkoak baino hobeto prestatuta egoten dira. erabateko enplegua lortuko bada. Bizkaiko Lurralde Historikoan nabarmentzekoa da 2000ko maiatzean onetsi zen eta 2003ko abenduan 2004-2007 aldirako berretsi zen emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako Foru Planaren itzalpeko lan-esparrua. 2006an. unibertsitatean lizentziatutako emakumeek. Bestalde. Plan hauek emakumeak berdintasuna lortzen laguntzeko sortu dira eta foru eta tokiko euskal administrazioaren esparruan eta Jaurlaritzako sailetan maila guztietan aplikatzeko dira. Beraz. EAEn azkeneko hamarkadan unibertsitateko matrikulazioak gora egin duela egiazta daiteke. politika instantzia guztien laguntza behar duela. gizonezko ikaskideen aldean dituzten zenbait ezaugarri azpimarratuko ditugu. Bizkaiko emakumeena. Ildo horretan. adibidez. Europako batez bestekotik behera daudela. ekonomia.

Más concretamente. Por lo tanto. En este sentido. aunque sigue necesitando el apoyo de todas las instancias sociales. cabe decir que la situación parece irreversible e imparable hacia la plena incorporación de la mujer al trabajo. contribuirán a que la situación social de las mujeres pueda seguir mejorando y equiparándose con las mujeres europeas contemporáneas. Solamente de esta manera es posible lograr y asegurar que las mujeres puedan ocupar y estar situadas laboralmente en todas las ocupaciones de la misma manera y presencia que los hombres.nómico de los años 60 y 70. Sin embargo. de la que las mujeres no han sido ajenas. 1.6. foral. como unos 47 . a fecha de 2006. hoy en día. la legislación de la Constitución de 1978 que libera a la mujer de todas sus limitaciones legales junto con los avances del control de reproducción por otro. en los ciclos 1º y 2º de las carreras universitarias se puede encontrar una mayor presencia de mujeres en las aulas. las mujeres vizcaínas registran la tasa más alta de participación laboral que nunca habían podido alcanzar. es también inferior a la media europea. En este sentido. Dos procesos. y concretamente la de las mujeres vizcaínas junto con las españolas. podemos subrayar algunas características de las licenciadas universitarias con respecto a sus compañeros de aula. facilita por primera vez la incorporación de la mujer al trabajo extra-doméstico que no se detendrá hasta nuestros días. con acción en todos los niveles de la administración vasca. LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES VIZCAÍNAS EN LA ACTUALIDAD Como podíamos observar en la serie histórica de la tasa de actividad femenina. y más concretamente a la licenciatura universitaria. Asimismo. en lo que respecta al Territorio Histórico de Bizkaia. caben destacar los Planes de Acción Positiva. por un lado. económicas y políticas para lograr el pleno empleo. Este hecho está claramente relacionado con sus expectativas de conseguir una mejor incorporación al mercado laboral. destacar el marco de trabajo al amparo del Plan Foral para la igualdad de mujeres y hombres aprobado en mayo de 2000 y revalidado en diciembre de 2003 para el periodo 2004-2007. local y departamental del gobierno. así como la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres aprobada por el Parlamento Vasco en febrero de 2005. para trabajar a favor de la igualdad de la mujer. es posible constatar un aumento en general de la matriculación universitaria en la CAE en la última década. Hay que hacer notar que la presencia de las mujeres en el mercado de trabajo continúa siendo inferior a la de los hombres. puestos en marcha por Emakunde. El acceso de la mujer al trabajo en igualdad de condiciones ha pasado y pasa por el igual acceso de las mujeres a la educación y la formación laboral.

EM. Oro har. GRAFIKOA: EHUn matrikulatutako emakume ikasleen portzentajea 2000/01ean.87) bideratuta baitaude. Oraindik EAEko emakume unibertsitario gazteen beste ezaugarri bat ere aipa genezake. eta oso salbuespen puntualak kenduta. zehazkiago. emakumeen presentzia ez da berdina jakintza arlo desberdinetan. lan merkatuan lan jarduera batzuetarako beste batzuetarako joera handiagoa dagoelako eta. Amaitzeko. %26. 2000/01 ikasturteari buruzko 2. argi eta garbi. zeren lan merkaturako beren bidea zuzenean baldintzatuko baitu. (Genero desberdintasunak EAEko unibertsitate sistema publikoan) Gasteiz: Emakunde. P. hau da. (2003): Las desigualdades de género en el sistema universitario público vasco. zeren emakumeak osasun zientzietara (%84. lanpostu jakin batzuk aurkitzen zailak izaten direlako. jakintza arloka 100 80 60 40 20 0 Humanitateak MAT. 48 . IK % Gizarte eta Lege Zientziak Zientziak eta Teknologia Osasun Zientziak Ingeniaritzak Iturria: PÉREZ-FUENTES. EAEko emakume gazteek gogokoen dituzten ikasketak beren genero rolaren hedapena irudikatzen dutenak dira. kultura eduki eta kontsumitzea irudikatzen dituztenak. eskaintza larregi daukatenez. S. ez dugu unibertsitate ikasketei. eta ANDINO. eta oso deigarria baita. Horrela. Zoritxarrez. grafikoan ikusten denez. beste alde batetik.80) eta giza zientzietara (%71.2. beren etxeko arduren luzapena zein. gizonezkoen esparru tradizionala diren zientzia eta teknika lizentziaturetan.14ko portzentajea baino ez izatea. esan dezakegu oraindik ez garela emakumeen presentzia jakintza arlo guztietan gizonezkoenaren berdina izateraino heldu. eta horrek dakarrena da langabeen artean unibertsitateko ikasketa mailadun neska gazte gehiago daudela gizonezko gazteak baino. Datu horrek berebiziko garrantzia dauka. lizentziatura horiek zailtasun handiak izaten dituzte enplegurik aurkitzeko orduan.

ya que va a condicionar directamente su acceso al mercado laboral. ya que está claramente sesgada hacia las ciencias de la salud (84. coto tradicional de los varones.80%) y las humanidades (71. De forma general.87%).14% en las licenciaturas científico-técnicas. S. tiene como resultado que las mujeres licenciadas ocupadas estén en realidad mejor preparadas que los varones licenciados. P. y salvo algunas 49 . de la Salud Ingenierías Fuente: PÉREZ-FUENTES. de poseer y consumir cultura. Como se puede observar en el gráfico 2 correspondiente al curso 2000/01. la prolongación de su función doméstica. Esto es de extraordinaria relevancia. los estudios más preferidos por las jóvenes vascas son aquellos que representan la extensión de su rol de género. y que terminen antes su licenciatura. que abandonen en menor propensión los estudios. CC. con mayor propensión hacia unas actividades laborales que a otras. y ANDINO. siendo muy llamativo el porcentaje de tan solo un 26. Lamentablemente. es posible afirmar que la igualdad de presencia femenina en todas las áreas de conocimiento no es todavía una realidad. la presencia de mujeres no es equitativa en todas las áreas de conocimiento. (2003): Las desigualdades de género en el sistema universitario público vasco. así como la existencia de dificultades de encontrar puestos de trabajo determinados por exceso de oferta. Sociales y Jurídicas Ciencias y Tecnología CC. GRÁFICO 2: Porcentaje de alumnas matriculadas en la UPV/EHU en el 2000/01 por áreas de conocimiento 100 80 60 40 20 0 Humanidades % ALUMNAS MAT. o por otro lado. Aún podemos señalar otra característica de las jóvenes universitarias vascas. Así. Vitoria-Gasteiz: Emakunde. es decir. Estas características propias de las licenciadas universitarias vascas.expedientes académicos siempre mejores.

prestakuntza handiko lanpostuetan. gizonezkoen bikoitza dira zerbitzuen sektorean. 50 . azkeneko urteotan unibertsitate eta prestakuntza mailaren aldetik egoki hezita dauden emakumeen kopurua goraka egiten ari da. Nek. Deskribatzen ari garen moduan. 2001eko zentsua Lang. ea baldintza hori benetan lan esparru guztietan emakumeen eta gizonen presentzia orekatua bermatzen ari den ala ez. eta arrantza Zerbitzu lanak Administrariak Teknikari ertainak Profesionalak Zuzendariak Militarrak 0 5 GIZONEZKOAK Iturria: INE 10 EMAKUMEZKOAK 15 20 25 30 EAEko 2001eko azkeneko erroldatik atera ditzakegun azkeneko datuak ikusita (3. Harrigarria bada ere. Gure buruari orain egiten diogun galdera zera da. doktoregoan %50eko portzentajera jaisten dira. ez-kual. Emakumeak. grafikoa). nagusiki gizonak dauden lan merkatuan bereizketa sexualak dirauela ohartzen gara. beraz.doktorego ikasketei buruzko azkeneko ohar bat egin barik utzi nahi. EAEn. GRAFIKOA: Gizonezkoen eta emakumeen okupazio alorrak. bitartean. emakume horiek lan merkatuan lehiatzeko moduan daude. administrari postuetan eta prestakuntzarik bako lanetan. eta hori emakumeek karrera akademikorako interesa galdu edo interesik ez dutela adieraz lezake. 3. Beharginak Lang. lizentziatura mailetan emakumeak gehiengo diren arren. Portzentajea 16 urteko eta hortik gorako landunen aldean. etengabe gainera. eta horrek ez du emakumeak unibertsitateko estamentu akademikoetan gizon haina emakume egon dadin errazten. batez ere industriaren arloan. kual.

si realmente esto es así. por lo tanto. lo que ocasiona que las jóvenes universitarias engrosen las filas del paro en mayor número que sus compañeros. y Pesca Trab. más concretamente los de doctorado. Porcentaje sobre personas ocupadas de 16 años y más. si esta condición está propiciando una presencia equilibrada de las mujeres de la misma manera que los hombres en todos los ámbitos laborales. que no colabora a que las mujeres puedan estar en igualdad de presencia en los estamentos académicos universitarios. Censo 2001 Trab. Agric. estas licenciaturas ofrecen serias dificultades a la hora de encontrar un empleo. se observa que continúa manteniéndose la segregación sexual en un mercado de trabajo en el que los hombres están abrumadoramente en los puestos 51 . no cual. competitiva para participar en el mundo laboral. GRÁFICO 3: Sectores de ocupación de hombres y mujeres en la CAE. no queremos dejar de hacer una última observación en relación con los estudios universitarios. lo que puede ser interpretado como una pérdida o desinterés de las mujeres hacia la carrera académica. su presencia decae a un porcentaje del 50% en el doctorado. Operarios/as Trab.excepciones muy puntuales. en los últimos años se ha producido un aumento considerable y constante de las mujeres con una adecuada preparación universitaria y formativa. cual. Curiosamente. La pregunta que nos planteamos ahora es. Finalmente. Como venimos describiendo. Servicios Administrativos/as Técnicos/as medios Profesionales Directivos/as Militares 0 HOMBRES 5 MUJERES 10 15 20 25 30 Fuente: INE A la vista de los últimos datos que podemos obtener a partir del Censo del 2001 en el País Vasco (gráfico 3). mientras las mujeres son mayoría en el nivel de licenciatura.

4. GRAFIKOA: EAEko unibertsitateko lizentziatuen okupazio postuak, sexuaren arabera (%). Landunak, 16 urtekoak eta hortik gorakoak. 2001eko zentsua

60 50 40 30 20 10 0 Teknikari ertainak Profesionalak Administrariak Zerbitzu lanak Nek. eta arrantza Lang. ez-kual. Zuzendariak Lang. kual. Beharginak

GIZONEZKOAK

EMAKUMEZKOAK

Iturria: INE.

EAEko emakumeak hobeto prestatuta egotea lanpostu eta ardura egokiak betetzearekin lotuta doan ondo baloratzeko, 4. grafikoari begira diezaiokegu. Grafiko horretan, EAEko emakume eta gizonezko lizentziatuak 2001ean zer-nolako lanpostuetan zeuden irudikatu dugu. Badago baikor izateko eta panoramak begiratu hutsean dirudien bezain etsigarria ez dela pentsatzeko zantzurik. Emakumeak sektore profesional ertainetan gehiago direla, baita zuzendaritza postuetan daudenen aldea, sexuari adituz, portzentajezko %2,5ekoa baino ez dela ere. Hala ere, ondoriozta dezakegu, argi eta garbi, gizonezkoek segitzen dutela zuzendaritza goreneko tokiak eta, oro har, prestakuntza handiko lanak betetzen, eta unibertsitate ikasketa mailadun emakumeek, berriz, lan munduan ardura ertaineko postuetatik gora egiteko zailtasunak izaten dituztela. Duten prestakuntzatik beherako lan jardunetan ari diren emakume gehiago dago gizon baino, eta horrek adierazten digu oraindik badaudela emakumeek, gizonek ez bezala, gainditu behar dituzten mota guztietako oztopo eta zailtasunak.

52

cualificados, así como en los cualificados, preferentemente del sector industrial. Mientras tanto, las mujeres doblan en número a los hombres en el sector servicios, en los puestos administrativos y en los trabajos sin cualificar.

GRÁFICO 4: Puestos de ocupación de las personas licenciadas universitarias por sexo (%) en la CAE. Población ocupada, 16 años y más. Censo 2001
60 50 40 30 20 10 0 Técnicos/as nivel medio Directivos/as Administrativos /as Profesionales Trab. Servicios Trab. no cual. Trab. cual. Operarios /as Agric. y Pesca

HOMBRES Fuente: INE.

MUJERES

Una valoración adecuada de si esta mejor preparación formativa de las mujeres vascas se corresponde con la ocupación de los puestos de trabajo y responsabilidad adecuadas, se puede extraer desde el gráfico 4. En el mismo, hemos representado los tipos de puestos de trabajo que ocupaban mujeres y hombres licenciados universitarios vascos en el 2001. Hay signos para ser optimistas y pensar que el panorama no es tan desalentador como parece a simple vista. Una mayor presencia de mujeres en los sectores profesionales medios, así como una diferencia porcentual por sexos en los puestos directivos de tan sólo un 2,5%, nos permite entrever que estamos en el camino de un cambio de tendencia. Aún así, claramente se puede concluir que los varones continúan ocupando los altos cargos directivos y en general, los trabajos de cualificación, y que las mujeres universitarias tienen dificultades para traspasar los puestos medios de responsabilidad en el mundo laboral. El hecho de que haya más mujeres universitarias que hombres realizando actividades laborales por debajo de su preparación, nos indica que todavía existen barreras y dificultades de todo orden que las mujeres deben superar con respecto a los hombres.

53

1.7. EMAKUMEAK LAN MUNDUAN. DESBERDINTASUNEZKO EGITURAZKO BEREIZGARRIAK
XXI. mende hasieran emakumeak lan munduan zelan sartu eta zelan irauten duten hizpide dugunean, oso ondo prestatuta dagoen eta bere gaitasunetik beherako lanpostuetan alferrik galtzen, edo langabezian, Bizkaiko emakumeen kasuan bezala, dagoen lan indarra izatea gizartearentzat funtsik gabeko gastua dela azpimarratu behar dugu. Horrez gain, ezin ditugu bi ezaugarri ere ahaztu, aspaldi sustraituta dagoen eta, zoritxarrez, lan merkatuan emakume langileari dagokionez iraunkor bihurtu baitira. Etorkizun ikuspegi batetik, XX. mendearen bigarren erdian lortutako aurrerapenak aurrerapen, oraindik zuzentzeko daukagun guztia azpimarratu behar dugu. Lehenengoa emakumeen egoera zibilaren eta lanaren artean berez dagoen loturari buruzkoa da, praktikan ezkontzeak eta seme-alabak jaiotzeak markatzen duen lan bizitzaren marrazkia dakarrena. Tarte horretan ez da harritzekoa izan, eta oraindik ere horrela da, emakumeak beren lanpostua uztera behartzea, edo gero itzultzea oso zail izango zaien lan merkatutik irteteko gizartearen presiopean sentitzea. Gorago ere aukera izan dugu jarduera tasa baxuen zergati nagusiak hizpide izan ditugunean, ezkondutako emakumeak industrializazioaren hasieratik lan merkatutik desagertu direla aipatzeko. Lanaren banaketa sexualak eta etxerako izatearen diskurtsoak, hasteko, ezkontza emakumeen bizitzako helbururik behinen bihurtu zuten eta, gero, familiaz eta etxeaz esklusiboki arduratzea. 5. grafikoan, non Bizkaiko emakumeen jarduera tasak adinen arabera irudikatu diren, oso agerikoa da hemen adierazi nahi duguna. Bai emakumeen jarduera tasak 1949an marrazten zuen lerroan, bai 1970ean artean ere, eta oso modu garrantzitsuan gainera, emakumearen lana esanguratsua zen ezkontzen zen unera arte. Emakumeak lan merkatuan iraungo zuen, baina ezkongai zegoen bitartean zein, zoritxarrez, alarguntzen zenean soilik. Gogoratu behar dugu, alde horretatik, ezkontzean lana uztea, Francoren garaian, ideologia nagusiaren edo gizartearen presioaren kontua izan ez eze, legeak zehatu zuen arazoa ere izan zela.

54

1.7. MUJERES EN EL MUNDO LABORAL. RASGOS ESTRUCTURALES DE DESIGUALDAD
Cuando se trata de la inserción y permanencia de las mujeres en el mercado laboral a principios del siglo XXI, no solamente debemos destacar el dispendio social que supone que exista una fuerza laboral altamente preparada y desaprovechada en puestos de trabajo por debajo de su competencia, o en el paro como es el caso de las mujeres vizcaínas. No podemos olvidarnos de dos características, de larga raigambre histórica, y que desgraciadamente se han hecho permanentes en el mercado laboral con respecto a la mujer trabajadora. Desde un punto de vista de futuro, resulta necesario remarcar aquello que a pesar de los avances conseguidos en la segunda mitad del siglo XX, aún queda por corregir. La primera de ellas se refiere a la intrínseca relación existente entre estado civil y trabajo femenino, que en la práctica supone el dibujo de una vida laboral marcada por la entrada en el matrimonio y el nacimiento de sus hijos e hijas. Durante este periodo, no ha sido y sigue sin ser extraño, que las mujeres sean obligadas a abandonar su puesto de trabajo, o a sentirse presionadas socialmente para abandonar el mercado laboral al que posteriormente les va a ser muy difícil regresar. Líneas más arriba ya tuvimos ocasión de referirnos a que uno de los motivos principales de las bajas tasas de actividad se debían principalmente a la desaparición del mercado laboral de las mujeres casadas desde los inicios de la industrialización. La división sexual del trabajo y el discurso de la domesticidad, impuso a las mujeres primero el matrimonio como principal objetivo a lograr en la vida, y segundo la plena dedicación en exclusividad a su familia y hogar. En el gráfico 5, en donde se representan las tasas de actividad de las mujeres vizcaínas por edad, se puede apreciar muy evidentemente lo que queremos expresar. Tanto en la línea que dibuja la tasa de actividad de las mujeres en 1940, pero muy relevantemente todavía en 1970, el trabajo de la mujer era significativo mientras ésta estaba soltera hasta el momento de contraer matrimonio. Solamente si una mujer permanecía soltera, desgraciadamente se quedaba viuda, podía permanecer en el mercado laboral. Hay que recordar, en este sentido, que el abandono del trabajo al casarse fue, durante el periodo franquista, no solo una cuestión de ideología dominante o de presión social, sino que en muchos casos fue sancionado por ley.

55

5. GRAFIKOA: Emakumeen jarduera tasa adin taldeka Bizkaian XX. mendearen bigarren zatian (1940-2002)

80 70 60 50 40 30 20 10 0 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 >60

1940

1970

1991

2002

Iturria: Biztanleria zentsuak. INE eta EUSTAT

Horrek, luzaroan, emakumeei eragin dien ahultasun sozio-ekonomikoa ere azpimarra genezake. Lanerako prestakuntzarik eta hezkuntzarik ez izateak, lan ibilbide eta ziklo egonkorrik ez izateak lan indar modura izan zezaketen balioa galarazi zieten, okerrago ikusi eta gutxiago ordaindutako lanak harrarazi zizkieten, prestakuntzarik gabeko lanaren ekonomia informalean sarritan. Ezbairik gabe, ahultasun eta mendetasun horrek oso egoera zailen aurrean jarri izan ditu emakumeak, familiarentzako baliabideak osatu behar izan direnean, zein senarrik eduki ez dutenean. 5. grafikoak erakusten digunez, egoera hori Bizkaian XX. mendeko 90. hamarkadatik aurrera hasi zen aldatzen; eta XXI. mendearen hasieran atzerabiderik gabeko joera duela ematen du. Emakume ezkondu zein dibortziatuak ez dute, jada, beren lana uzten, bizitzaren erdiko urteetan. Hainbat faktorek azaltzen dute emakumeentzako funtsezkoa den aldaketa hau. Modernotasun osteko garaiko gizartea emakume batek lan merkatuan iraun zezan eragozten zuten zailtasun sozio-ekonomikoetako asko desmuntatuz joan da. Berdintasun legeak eta hezkuntzarako laguntza erabakigarriak izan dira, zalantzarik gabe. Baina ezkontza eta amatasuna bezalako baloreek emakumeen helburu nagusi gisa, edozein egoera zibiletan, norbera lanaren bidez ase eta diruz inoren mende ez bizitzearen mesedetan jasan duten atzerakada ere handia izan da.

56

tuvieron como consecuencia su desvalorización como fuerza laboral. las leyes de igualdad y el apoyo en educación han sido decisivas. La sociedad post-moderna ha ido desmontando. una vulnerabilidad y dependencia que ha puesto a las mujeres ante situaciones muy complicadas cuando ha hecho falta complementar recursos en la familia o ante la ausencia del marido. También se puede insistir en la vulnerabilidad socio-económica que esto ha supuesto para las mujeres durante mucho tiempo. INE y EUSTAT. Pero no ha sido menor el retroceso que han sufrido valores como el matrimonio y la maternidad como principales objetivos femeninos. y que muestra una tendencia irreversible en los albores del siglo XXI. muchas veces en la economía informal del trabajo sin cualificación. 80 70 60 50 40 30 20 10 0 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 >60 1940 1970 1991 2002 Fuente: Censos de Población. muchas de las dificultades socio-económicas e ideológicas que impedían la permanencia de una mujer en el mercado de trabajo. Varios factores pueden explicar este cambio fundamental para las mujeres. La falta de preparación y formación para el trabajo. a favor de la consecución de 57 . El gráfico 5 nos muestra que esta situación comenzó a cambiar a partir de los años 90 del siglo XX en Bizkaia. Sin duda.GRÁFICO 5: Tasa de actividad femenina por grupos de edad en Bizkaia (en la segunda mitad del siglo XX) 1940-2002. Las mujeres casadas o divorciadas ya no abandonan su trabajo en los años centrales de su vida. Sin duda. la ausencia de un itinerario y ciclo laboral estable. la aceptación de trabajos peor considerados y remunerados. poco a poco.

“Muchacha: Tu incorporación al trabajo fue recibida con hostilidad. Adibidez. 1933an. lan merkatu berrira sartzeko gogorik izan ez zezaten eta haien presentziak balioa gal zezan. hain zuzen. Y menor sigue siendo. se convino. lan merkatutik irten zedin bultzatzeko izan da. Emakume batek. Azkenik. lana eta familia uztartzea. Bilbon 20. lan merkatuan. bigarren ezaugarria emakumeek gizonezkoek egiten duten lan berbera egiten dutenean historikoki lansari txikiagoa jaso dutela litzateke. eta 30. denborarekin konponduz joan beharko direnak. emakumeek soldata txikiagoak jaso zitzaten. aldaketa horrek arazoak sortzen ditu oraindik. Por que eras mujer. familiarentzat etxetik kanpo lan eginez baino askoz ere hobea zela argudiatuz. 1933ko azaroaren 15a Aspaldi. hala nola.Hala eta guztiz ere. historikoki. Bereizkeria hori agerian geratu da une historiko guztietan. izugarri zail eta nekeza dela. alegia. De esa competencia se aprovechó el patrono. industrializazioaren hasierako faseetan. Alabaina. Lansarietako desberdintasun horren sustraiak zeintzuk diren argi azaltzen du. Garai hartako iturri estatistikoek. hamarkadetan lanbide kategoria sorta batean zer-nolako soldata diferentziak zeuden ikusiko dugu jarraian. egunkari batean agertu zen lerroalde honek argi eta garbi adierazten du lansarizko bereizkeria hura ez zitzaiola oharkabean igaro garai hartako jende guztiari. Te convertías en una competidora del hombre. 58 . ezin bestela izan. argitara irteten ari dien azkeneko ikerlanek diotenez. en que tu retribución podría ser menor. ahaleginean hil barik. lansari txikiagoa lortu badu. generoaren historia alderdi honetaz ateratzen ari den azkeneko ikerlanak frogatzen ari dira gizonezkoen esku zeuden indar ekonomiko eta sozialek erabaki zutela. etxeaz eta etxekoez arduratuz. bereziki emakumeentzat. Siendo igual tu esfuerzo al del hombre. oso agerian uzten dute enplegu berdinetan egon arren lansari desberdinak jasotzen zituztela.” El Liberal. emakumea izatea besterik ez.

argumentando que la dedicación doméstica compensaba más a su familia que trabajando fuera de casa. para desincentivar y desvalorizar su presencia en el nuevo mercado laboral. Te convertías en una competidora del hombre.realización laboral e independencia económica. fuera cual fuere su estado civil. como son las enormes dificultades que implica. aparecido en un periódico de fechas tan tempranas como en 1933. “Muchacha: Tu incorporación al trabajo fue recibida con hostilidad. A pesar de todo. este cambio sigue ocasionando problemas que habrán de resolverse con el tiempo. El menor salario que una mujer podía obtener en el mercado de trabajo ha sido históricamente esgrimido. presentamos las diferencias salariales de una selección de categorías profesionales de los años 20 y 30 en Bilbao. Siendo igual tu esfuerzo al del hombre. simplemente por el hecho de ser mujer. 59 . Como no podía ser de otra manera.” El Liberal. Y menor sigue siendo. nos explica las raíces tan profundas en las que reside esta desigualdad de retribución salarial. precisamente para apoyar su salida del mismo. especialmente para las mujeres. Sin embargo. A modo de ejemplo. las últimas investigaciones que la historia del género está ofreciendo en este aspecto. ilustra claramente que esta discriminación salarial no pasó desapercibida para el mundo contemporáneo. reflejan de forma muy evidente esta diferencia salarial a la hora de desempeñar los mismos empleos. Este párrafo. 15 de noviembre de 1933. se convino. De esa competencia se aprovechó el patrono. están demostrando que las fuerzas económicas y sociales detentadas por los hombres acordaron el menor salario de las mujeres durante las primeras fases de la industrialización. en que tu retribución podría ser menor. las fuentes estadísticas de esta misma época. Por que eras mujer. De forma muy clara. Finalmente. la compatibilidad laboral y familiar sin morir en el intento. Esta discriminación ha sido constatada en todos los momentos históricos a tenor de las últimas investigaciones que recientemente están saliendo a la luz. la segunda característica está relacionada con la histórica menor retribución salarial de las mujeres por la realización del mismo trabajo que los hombres.

Ordutik gaur arte denbora luzea igaro den arren.Zilarginak Dendariak. 2003ko azterlanak dioenez. eta orduan ere diferentzia tartea berbera zen.0 51.3. jarduera zehatz batzuetarako. eta hauxe gehitzen du. antzeko diferentzia portzentajeekin. alegia. %29. eta hor emakumeak nahiago dituztelako.4 47. Itsasontzietako zamalanak nabarmentzen dira. bereizkeria hori dirutan ez eze lan jardueraren kalitatean ere nabari da. bitxia ere izan daiteke ohartzea zelan garai hartako estatistikagileak arduratu ere ez zirela egiten gizonezko eta emakumeen artean zeuden soldata diferentziez. lan gogorra delako. eta errazagoa da denbora partzialean zein kontratu laburren bidez lan egin dezan”. merkataritzarako.2 49. hala dioen ohar bat besterik ez da agertzen:“Elikagaien merkataritza: saltzaile eta ikastunak. oro har Ikazkinak Jostunak Itsasontzietako zamalanak Soldata diferentzia (%) 45. TAULA: Soldata diferentziak sexuka Bilbon okupazio desberdinen arabera (%) 1920-1935 Metalurgiako beharginak Ehungintzako beharginak Papergintza industriako beharginak Zeramika industriako beharginak Oinetako industriako beharginak Beiragintza. edo industrian oro har. soldata diferentziak ez dira hirurogeita hamar urtetan asko hobetu. Gorabehera hori %50ekoa da Bilbon hainbeste jende zegoen jostunen gremioan.8 41. Espainian gizon eta emakumeen soldaten artean dagoen diferentzia %27-28 ingurukoa dela egiaztatu da. gutxiago ordaintzen zaie-eta.6 44. Taula honetako emaitzetan deigarriena da industria zein eskulangintza arloen artean soldata diferentzien artean barruan zelako gorabeherak ikusten diren.8koa.0 26. Aurreko txostena 1995ekoa da. soldatan %25 gutxiagorekin” 1935 urtean.4 Iturria: Bilboko udaleko estatistika buletina. Bilboko Udal Artxiboa. INEren Soldata Egituraren Inkestatik aterata. 2003an. OITren azkeneko txostenean. Europako Batasunean diferentzia hori %15ekoa da.4 31. Azkenik.5 29. esaterako. “emakumeari enplegua gizonezkoei baino okupazio gutxiagotan emateko joera dago.8 39. 60 .

6 44.8% de diferencia salarial.obreros/as Industrias cerámicas.8 39. Finalmente.0 51.obreros/as Industria del calzado. Esta diferencia salarial en la Unión Europea se reduce al 15%.5 29. con similares porcentajes de diferencia. Lo más llamativo de los resultados de esta tabla se encuentra en la variación interna entre las diferencias salariales que se pueden encontrar entre los sectores de actividad tanto industriales como artesanales. A pesar del tiempo transcurrido hasta nuestros días. resulta incluso curioso observar como ni siquiera las estadísticas de la época se molestaban en recoger la cifra de la diferencia salarial entre hombres y mujeres para algunas actividades concretas.Plateadores/as Comercio en general Carbonería Sastres y modistas Carga y descarga de barcos Diferencia salarial (%) 45. como por ejemplo en el comercio. procedente de la Encuesta de Estructura Salarial del INE. “Comercio de la alimentación: dependientas y aprendizas con un 25% menos de salario” en el año 1935. exactamente un 29.TABLA 3: Diferencias salariales por sexos en Bilbao según diferentes ocupaciones (%) 1920-1935 Obreros/as de la metalurgia Obreros/as textiles Industria papelera. El estudio de 2003 afirma que esta discriminación no es sólo económica.0 26. se constata esa diferencia salarial en España en torno al 27-28%. El anterior que es del año 1995. ya reflejaba este mismo tercio de diferencia. y añade que “existe una tendencia a que la mujer sea empleada en una serie más reducida de ocupaciones que el hombre y es más probable que trabaje a tiempo parcial o mediante contratos de corta duración”. Resulta destacable el caso de la carga y descarga de los barcos.4 47. En el último informe de la Organización Internacional del Trabajo de 2003. 61 . la diferencia salarial no ha mejorado sustancialmente en setenta años.8 41. Archivo Municipal de Bilbao. sino que también afecta a la propia calidad de la actividad laboral.4 31. o en la industria en general.2 49.obreros/as Vidriería. en donde son preferidas las mujeres porque se les paga menos jornal.4 Fuente: Boletín de Estadística del Ayuntamiento de Bilbao. apareciendo simplemente una nota que dice. Esta variación alcanza el 50% en un gremio tan extendido en Bilbao como es el de los sastres y las modistas o costureras. por la dureza del trabajo efectuado.

.

2 UGALKETA LANA EL TRABAJO REPRODUCTIVO .

familiaren esparruan hainbat estrategia abiarazten dira taldeak iraun dezan. “eguneroko bizitzako zerbitzuak” deritzenak. produkzio eta ugalketa zereginen banaketa orekatuan. bulegariak zein saltzaileak. arauketarik ezean eta ikusezin izatean oinarritutako lan burtsak sorrarazi dituztenak. bizitzea ezinezkoa izango litzatekeelako. familiaren mantenua (erosketak egin. emakume nekazariak. ugalketa lana egin du beti. eta honetan eztabaidarik ez dago. soldata baxuetan. ordea. Zer gertatzen da. elkarbizitza bide berriei atea zabalduz. oraindik ere. otorduak prestatu. konponketak.). Gai izango ginateke etxean komuna garbitu edo arropa bera ere ikuziko ez litzatekeen mundurik imajinatzeko? Pentsaezina litzateke. politiko eta ekonomikoak alboratuta. eta are gutxiago alderdi ekonomikotik. Oso eremu zabala hartzen dute.). Etxeko andreek egunero egiten dituzten lanak benetan ugariak dira. eta prekariotasunean.. oreka apurtzen bada? Inplikazio soziologiko. Edozein gizartek pertsona guztien arteko elkartasunez funtzionatu beharko luke.. aktiboak zein ez-aktiboak. etxetik kanpo lan egin eta etxeko zereginak hirugarren baten eskuetan uztea erabakitzen duten emakumeak gero eta gehiago diren arren. lisatu. estrategia ugalketa lan horren zati bat kanpokoren baten eskuetan uztera bideratzen da. eta familiako bizikidetza moduak ere izugarri aldatu direla. emakume izateak emakumeen arteko lotura moduko bat dakar. batez ere haurrak txikiak direnean.). etxeko lanak beren zeregina direla-edo. etxeko beren ardu- 64 . baita adineko eta gaixoen ardura ere. baina. Aukera honi esker.. besteak beste. etxeko zereginak kudeatzea (ikastegiak. Etxeko lanek ez daukate preziorik. baina ez dira behar bezala baloratzen.. denetarikoak dira.. etxeko zeregin batzuk egiteko beste emakume batzuk kontratatuz. Etxeko andre batek egiten dituen lanak ugariak. UGALKETA LANA Emakumeak. Beste kasu batzuetan. egoera horren onuradun nagusiak gizonak dira. emakumeek merkaturako lanaldia amaitzean etxeko lana beren gain hartzea da. Horregatik. ondorioz. ez eta estimurik ere. eta amamek haurren ardura asko beren gain hartzen dituztenean. Garbi dago emakumeak seme-alaba gutxiago izatea erabaki duela. Estrategiarik hedatuena. emazte eta ama denak lan egiten duten bitartean. eta abarrek. etxeko lanetan jardun izan dute beti.. familia mantentzen dute. arropen hornidura (erosi.. oheak biltzea). Salerosketako beste zeregin batzutan aritu zein ez. taldearen etxeko sostenguak merkataritza mundutzat daukagun horretan parte hartzea erabakitzen duenean eta. garbitu. Lanak kanpokoren bati kontratatzeak “okupazio berriak” sortzen ditu. haurren zaintza eta arreta. eta ordu asko eskatzen dituzte. etxeko andreak direla. prestigio galeran. Izatez.2. etxea mantentzea (garbiketa. banketxeak. guztiz beharrezkoak dira kolektiboak iraungo badu. Zenbait estrategiak emakumeen belaunaldi-arteko elkartasuna eskatzen dute.

la mujer labradora. pero tampoco aprecio. la estrategia más extendida quizás sea que las mujeres asuman el trabajo reproductivo después de terminar su jornada laboral para el mercado.. Es evidente que la mujer ha decidido tener un menor número de hijos e hijas. EL TRABAJO REPRODUCTIVO La mujer. pero no tienen valoración y mucho menos económica. Cualquier sociedad debería funcionar por solidaridad entre todas y todos sus miembros. Algunas estrategias pasan por la solidaridad intergeneracional femenina. y que suponen el mantenimiento del grupo familiar tanto de los activos como de los elementos inactivos del grupo. En realidad. y esto es un hecho indiscutible. son absolutamente necesarios para la supervivencia de la colectividad. los bajos salarios. el desprestigio social. el mantenimiento de la casa: limpieza. bancos. hacer las camas. abriéndose paso nuevas formas de cohabitación. Los trabajos domésticos no tienen precio. polifacéticas y ocupan un buen número de horas. sobre todo cuando las criaturas son pequeñas y las abuelas se hacen cargo de muchas de las responsabilidades que conlleva su cuidado mientras la esposa y madre trabaja. Pero. gestión de las tareas domésticas: colegio. la falta de regulación y la invisibilidad. etc. Sin embargo. siempre ha realizado el trabajo reproductivo. la condición femenina conlleva un nexo de unión entre todas las mujeres.. arreglos. es decir. Al margen de ejercer otras funciones mercantiles o no.. cuidado y atención de las criaturas así como de las personas mayores o enfermas... aunque cada vez un mayor número de mujeres que trabajan deci- 65 .. siempre ha ejercido la función doméstica. que han dado lugar a la creación de unas bolsas de trabajo basadas en la precariedad. político y económico.2.. como es el de realizar las tareas del hogar. la estrategia pasa por la externalización de parte del trabajo reproductivo. Por esta razón. Es realmente variado el abanico de tareas que las amas de casa desarrollan en el día a día.. Este proceso de externalización genera “nuevas ocupaciones” llamadas de “servicios a la vida diaria”. proporcionar vestido: comprar ropa. y que las formas de convivencia familiar han cambiado enormemente. ¿qué ocurre cuando la parte que mantiene al grupo en el ámbito de lo doméstico decide formar parte del mundo considerado mercantil. además. oficinista o vendedora. ¿Podríamos imaginar un mundo donde tareas simples como limpiar un baño o lavar la propia ropa no se llevaran a cabo en una casa? ¿Resultaría inimaginable por ser un lugar inhabitable. la condición de ama de casa. en el ámbito familiar se ponen en marcha una serie de estrategias para la supervivencia del grupo. Abarcan un espectro muy amplio que va desde la manutención del grupo familiar: compra..... hacer la comida. por medio de la contratación de otras mujeres para realizar algunas de estas tareas. manteniendo un equilibrio en el reparto de tareas productivas y reproductivas. lavarla. En otros casos. rompiendo de esta forma el equilibrio? Dejando al margen las implicaciones de tipo sociológico... plancharla. Las tareas que un ama de casa desarrolla son múltiples.

nolabait. etxeko andre batek urtean 21. baikor izan gaitezke zeren. Emakumeek etxean ordainik jaso gabe egiten duten lana munduko produkzio ekonomikoaren herena da. gai pribatua delakoan. etxeko zereginak egiten segitu behar du. eta etxean ere ez zaio igarri behar lan egitera irten den bitartean egon ez denik. Horregatik. nork ateratzen du tartetxo bat haurra pediatrarengana eramateko?. emakume batek nekez atalka baititzake bi esferak. norabide bikoitzean egin beharko luke. Tira. etxeko lanetan sartzen dituzten orduak nabarmen gehitzen ari dira-eta. fenomeno horri eginkizun bikoitza. etxeko lana termino ekonomikotan zenbatuko balitz (Etxeko produkzioaren kontu sateliteak EAErako EUSTAT. emakume langileak ez du lanean beste betebehar batzuk dituenik agerrarazi behar. Horrela. Amaitzeko. gizonen belaunaldi berrietan aldaketak igartzen baitira. gainera. egun gizona etxeko zereginetan erabat inplikatzen ez dela argi dagoen arren. Gasteiz. Batetik. gure gizartean pertsonen berdintasun solidarioranzko bidean aurrera egin dezan nahi badugu. alegia. etxera itzultzen denan. ordea. Emakumeak lan eta etxe esparruetan parte hartzen duenez. Hala ere. emakumeen etxeko lanak astean 40 ordu baino gehiago hartzen ditu. Ordaindu beharko balitz.000 euro irabaziko luke (3. baina ez da hortik kanpora irteten. lan merkatura sartu nahi badu. Presentzia bikoitzak. 66 . “Gizona familia burua / emakumea etxeko andrea” dikotomia gizartean zenbateraino errotuta dagoen islatzen duen errealitatea dugu. Erakundeen itsutasun hori beste iturri estatistiko batzuetatik zuzentzen saiatzen dira. Nazio Batuen arabera. Baina emakumeak. etxeko andreen lanaren garrantzi ekonomikoari zenbakiak ipintzeko. bai hartzen du. Izan ere. ez baitu ekonomi jarduera modura kontuan hartzen. bi lan esparruetako absentzia bikoitza dakar. Zergatik. biztanleria aktiboari buruzko inkestarik garrantzitsuenak (EPA) etxeko andreak ez-aktibotzat dauzka.rak saihesten segi dezakete. era berean. lehengo pezetetan). berdintasunik gabeko banaketan? Erantzun bat finkatuta dagoen familia eredua izan liteke. ez du etxea inoiz uzten. eta segitzen dute ugalketa lana familiaren multzoari “bizitza kalitatea” benetan ematen diona dela barneratu barik. ez-langiletzat. Etxeko andreen errealitatea etxe barruan ikusten da.5 milioi. esaterako. Botere politikoek eta erakundeek ez dute arduratsu jokatu nahi familia beraren barrukotzat daukan eskema honen gainean. emakumeek hori beren betebehar modura onar dezaten baitakar. denborak eta espazioak doitu behar ditu. eredu horrek. ikusezina da ekonomiaren munduarentzat. 2004). etxetik kanpoko lanetan bikotekideak beste ordu ematen dituen emakumeak. presentzia bikoitza edo lan bikoitza deitu zaio. eragile politiko. eta EAEko BPG %40 haziko litzateke. Denborak eta espazioak malgutzea emakumeari dagokio beti. edo nor joan ohi da haurraren tutorearekin hitz egitera? Emakumeak bi munduen zama bere gain hartzen du.

una mujer trabajadora no debe mostrar en el trabajo que tiene otras obligaciones. en un grado de no-equidad? Una posible respuesta puede ser el arraigo del modelo familiar. la mujer si quiere incorporarse al mercado laboral. pero no trasciende dicha esfera. cuando regresa tiene que seguir realizando tareas domésticas. un ama de casa ganaría 21. ¿Por qué una mujer que trabaja las mismas horas que su pareja fuera de casa. para poner cifras a la importancia económica que tiene el trabajo de la mujer ama de casa. las principales personas beneficiarias de esta situación continúan siendo los hombres. tiene que ajustar sus tiempos y espacios.000 67 . como tampoco debe notarse en el hogar que ha estado ausente durante su jornada laboral para el mercado. además. que. Esta es una realidad que refleja el grado de arraigo social que tiene la dicotomía “hombre jefe de familia / mujer ama de casa”. y continúan sin asumir que la labor reproductiva es la auténtica proveedora de “calidad de vida” para el grupo familiar. hay signos de cambio en las nuevas generaciones de hombres que están aumentando significativamente su participación en número de horas en el trabajo doméstico. no-trabajadoras. hace que muchas mujeres lo acepten como una obligación propia. la EPA. es decir. Aun así. Así. Esta opción les posibilita seguir eludiendo sus responsabilidades en el ámbito doméstico. el trabajo doméstico de las mujeres supone más de 40 horas semanales. Ni los poderes políticos ni las instituciones quieren actuar desde la responsabilidad sobre este esquema que se considera interno a la propia familia. Desde luego. es un asunto privado. o ¿quién va a hablar con su tutor o tutora? La mujer asume como propios los dos mundos.de externalizar gran parte de sus labores domésticas. La doble presencia conlleva. su invisibilidad es clara para el mundo de la economía que no la tiene en cuenta como actividad económica. ¿quién busca un hueco para llevar al niño o a la niña al servicio de pediatría?. Como consecuencia de la participación de la mujer en el ámbito laboral y doméstico. porque una mujer no puede compartimentar ambas esferas. La realidad de las amas de casa es visible desde el propio hogar. Podemos matizar que sí la tiene en cuenta. no abandona nunca el hogar. Esta ceguera institucional se intenta corregir desde otras fuentes. De hecho. la encuesta más importante sobre población activa. Si hubiera que remunerarlo. Por esta razón. La flexibilización de tiempos y espacios siempre corresponde a la mujer. ya que si bien es indudable que actualmente el hombre no se implica totalmente en las tareas domésticas. por ejemplo. asimismo. cabe ser optimistas. Se estima que la labor no remunerada de la mujer en el hogar representa un tercio de la producción económica mundial según las Naciones Unidas. la doble ausencia de los dos ámbitos de trabajo. se ha dado en calificar este fenómeno como doble función. considera a las amas de casa como inactivas. doble presencia o doble trabajo. también estadísticas.

lana eta familia uztatu ahal izateko. toskarako arasa ikusten da. Emakume batzuk XX.. emakumeei ez eze gizonezkoei ere. productos colgando de la techumbre.. con el aparador para la loza. Archivo del Ayuntamiento de Muskiz.. Sukaldean tximini handia ikusten da. Eta bestetik. Horrek laguntzak ematea esan nahi du. Muskizko Udalaren agiritegia.ekonomiko eta sozialetatik neurri erabakitsuak eta premiazkoak ezarri beharko lirateke. teilatutik eskegitako produktuak. jakina. Mujeres en una típica cocina de principios del siglo XX.. berdintasun balioak eta familia ardurak denonak direla transmitituz. mende hasierako sukalde tipiko batean. familiaren erakundetik beretik hezkuntza lan izugarria egin behar da. 68 . la cocina con su gran chimenea.

que sin embargo es de lo más real. debería hacerlo en una doble dirección. 1931. una transmisión de los valores de igualdad y corresponsabilidad de tareas. Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares. Ikastetxe batzuetako jangela. en general. baina oso erreala. Hacer de su quehacer diario una profesión es un proceso relativamente nuevo y vinculado a las empresas de distribución a colectividades. oro har.euros al año (3. Vitoria-Gasteiz. para su familia o como sirvientas especializadas. “La mujer en la cocina” es un tópico. desde los agentes políticos. (Cuentas satélite de la producción doméstica para la C. 69 . de Euskadi. Por un lado. 1931. desde la propia institución familiar se debe hacer una importantísima labor de educación. Y por otro lado. y el PIB del País Vasco crecería en un 40% si se contabilizara el trabajo del hogar en términos económicos.A. 2004) Finalmente. económicos y sociales. se deberían establecer medidas decididas y urgentes para compatibilizar trabajo y familia. Euren eguneroko lana lanbide bihurtzeko prozesua nahiko berria da eta taldeentzako banaketa-enpresei dago lotuta. “Emakumea sukaldean” topiko bat da. Esto debe traducirse en facilitar ayudas no solo a las mujeres. si pretendemos que nuestra sociedad avance hacia una equiparación solidaria entre sus miembros. Emakumeek. Alcalá de Henaresko Administrazioaren Agiritegi Orokorra. Comedor de unas escuelas. beti sukaldatu izan dute senideentzat edo neskame espezializatu bezala. Las mujeres siempre han cocinado. sino también a los hombres. EUSTAT.5 millones de las antiguas pesetas).

Cocineras sirviendo la comida en un self-service. © Euskal Museoa / Museo Vasco de Bilbao. Cocineras dentro de una gran cocina industrial. Egilea: Mikel Arrázola 2001. Autor: Mikel Arrázola 2001. 70 . Eusko Jaurlaritza. Sukaldariak sukalde industrial handi batean. Eusko Jaurlaritza.© Euskal Museoa. © “Argazki” agiritegia. Sukaldariak janaria banatzen ari dira self-service batean. © Archivo “Argazki”.Gobierno Vasco.

Emakunde. Urteko 365 egunetan jaikitzen denetik berriz oheratu arte lanean etenik ez duen bakarra etxeko-andrea da. Beste edozein lan baino askotarikoagoa. 71 . Es un trabajo variado. edo hobeto esanda. Etxeko-andre bat janaria prestatzen. Emakunde. plural. El reto para la mujer del nuevo milenio es hacer que la profesionalidad externa extienda su dignidad y relevancia social a la profesionalidad de la casa. gogorragoa eta menderatzaileagoa da.Emakunde. espezializazio guztiak behar izatea. Es la única que durante 365 días al año no para de trabajar desde que se levanta hasta que se acuesta. Ama de casa preparando la comida. Mujer planchando. Etxekoandreen lanaren ezaugarri nagusiena espezializaziorik behar ez izatea da. Emakunde. O para decirlo mejor. duro y absorvente como ningún otro. Emakume bat lisatzen. Lo más característico de la profesión de ama de casa es que no requiere ninguna especialización. anitzagoa. las requiere todas. Milurteko berriko emakumearen erronka kanpoko lanaren duintasuna eta garrantzia etxean egindako lanak ere izan dezan lortzea da.

.

3 BASERRIAN EN EL CASERÍO .

Kontuan hartu behar da asko direla. teknologia horiek laguntza garrantzitsua ekarri dutelako baserriaren barruan egiten diren lan batzuetan. emakumeen ardura ziren baserriaren kanpoko elementuen itxura eta normala izaten zen urtean behin fatxadak zuritzen eta leiho eta ateak pintatzen ikustea. jakina. emakumeek era oso aktiboan laguntzen zuten nekazaritza. ezer aipatzekotan. irutea. abeltzaintza eta basogintzako lanetan. Etxeko andre bati dagozkion lanak ez ezik. BASERRIAN Landa esparruko jarduerak aldaketa gutxi izan ditu egunera arte baserriari lotuta dagoen lanak eskatzen duen dedikazioari dagokionez. Hau guztia gorabehera kontuan hartu behar da gaur egun ere baserriko lana. eta baita frutak edo txerri-hilketaren emaitzakoak ere. Lan horiek burutu ostean etxera bueltatzen ziren eta garbitu egiten zuten. emakumeek gizonezkoekin bat jarduten zuten besteak beste lurrak laiatzen eta egokitzeko lanetan. produktuak biltzen edo igitai eta segarekin lanean. norberaren eta familiaren arropak eta ohekoak garbitzea eta lisatzea. ezin dugu ahaztu lan horiek guztiak etxeetan urik eduki gabe egiten zituztela eta derrigorrezkoa zela pegar handiak erabiliz iturrietara joatea eguneko kontsumorako behar zen uraren bila. Bizkaiko nekazaritza eta abeltzaintzaren inguruan burutu beharreko atazak eta lan horiek derrigorrez eskatzen dutela familia osoaren ahalegina. espartinak egiten eta pintatzen eta hori lortzeko bere lansaioa egunsentitik gauera artekoa zen. eta baita oinetakoak ere. Mundu tradizionalean ohetik jaiki eta emakumeek egin behar zuten lehen lana behiak jeztea eta abere guztiei jaten ematea zela. 74 . baserria eratzen duten kide guztientzat.3. Agian. ereiten zein ureztatzen. aspaldian bezala izugarri intentsiboa dela eta urtearen egun guztietan eskatzen duela erabateko dedikazioa. Horiek guztiak ez ezik. Horren guztiaren ondorioz emakume baserritarra ema eta emazte ez ezik. gehi ikuilua. etxekoen arropak ehuntzea eta jostea. untzitegi eta oilategiak eta abar garbitzea. horrelakoetan. besteak beste iruten. behiak jezteko makinak eta abar baserritarrek denbora eta ahalegin asko aurrezteko balio izan dutela. edo belarrak egiten. esan behar da aldaketarik nabarmenena teknologiei esker heldu dela. emakumeentzat eurek baino egiten ez zituzten lan batzuk zeudelako. josten. eta etxea berotzeko eta jakiak prestatzeko erabiltzen zen sua piztu. nekazari eta artisau espezializatua zen. lan horren barruan sartzen zela. halaber. hau da. eta era guztietakoak. Kasuen arabera egunaren beste orduak baserrian ekoizten zituzten produktuak hurbileko inguruan saltzen eta banatzen ematen zuten. Eta kontuan hartu behar da nekazaritzako lana asko metatzen eta hazten dela urtearen sasoi jakin batzuetan eta. Baina baserriak maila tradizionalean inorentzat ahalegin handia eskatu badu emakumeentzat izan da. etxea eta familia mantentzeak eskatzen dituenak. Areago ere esan daiteke. Argi dago traktoreak. edo baratzean lanean. Hau izan daiteke emakumeen eguneko lanaren oinarrizko erradiografia. baratzeko ekoizkin galkorrak salazoitan edo kontserba-ontzietan jartzea.

volvían a la casa y se encargaban de la limpieza. la conserva y salazón de productos perecederos procedentes de la huerta. suponen un considerable ahorro y alivio de tiempo y esfuerzo para todos y todas las baserritarras. el resto del día podía invertirse bien en la comercialización y distribución de los distintos productos del caserío por el entorno cercano.. además de las labores de limpieza de las cuadras. 75 . el tejido y el cosido de ropa personal y calzado. Según los casos. o bien en el trabajo de la huerta. de tal forma que una vez al año era corriente verlas encalando las fachadas y pintando las ventanas y puertas.. el mantenimiento de la casa y la familia. pintora. Como consecuencia. Esta es una radiografía del trabajo básico femenino que además implicaba el lavado y planchado de la ropa personal y de cama. En el mundo tradicional. EN EL CASERÍO La actividad del mundo rural ha sufrido pocos cambios hasta nuestros días con respecto a la dedicación que conlleva el trabajo asociado al caserío. Al final del día. el riego. una agricultora y una artesana especializada como hilandera. lo primero que hacían las mujeres al levantarse era ordeñar el ganado y alimentar al resto de los animales. para la cual su jornada era de sol a sol. las mujeres realizaban actividades que solamente a ellas les correspondía. la mujer baserritarra era además de madre y esposa. alpargatera. Son tantas y tan variadas las actividades que hay que desempeñar dentro del mundo agrícola vizcaíno. Si acaso se puede precisar que los cambios han venido de la mano de la tecnología que han supuesto una importante ayuda de cara a realizar algunas de las tareas más pesadas dentro del caserío. colaboraban de forma muy activa en las actividades agropecuarias. costurera. había que volver a encargarse de la ganadería. es decir.. que necesariamente implica el esfuerzo de todas las personas miembros de la familia. También era de su competencia el mantenimiento exterior del caserío.3. como antiguo. Al margen de las labores domésticas que desempeñaban como cualquier ama de casa. Se puede decir más. encendían el fuego que serviría para calentar la casa y preparar la comida de la familia. La naturaleza del trabajo agrícola muy concentrado e intensivo en determinadas épocas del año. conejeras. Es indudable que los tractores. Posteriormente.etc. el hilado. implicaba a las mujeres junto a los hombres en tareas como la preparación de tierra con la laya o el arado. las ordeñadoras. En cualquier caso. Puesto que todavía no había agua corriente. frutales y de la matanza. la recolección o el segado con la hoz o la guadaña y el traslado de la hierba. era necesario el desplazamiento a la fuente más cercana con pesados cántaros para proveerse del agua necesaria para el consumo del día. el trabajo en el caserío para el total de integrantes sigue siendo. la siembra. gallineros. una actividad extraordinariamente intensiva en dedicación y absorbente en tiempo todos los días del año. Si hay alguien para quien la vida en el caserío ha supuesto tradicionalmente un gran esfuerzo ha sido para las mujeres. etc.

Beste alde batetik. Baina atal honetan ere heldu zen modernotasuna eta orduan ohikoagoa zen trena edo tranbia erabiltzea produktu horiek garraiatzeko. Horrela. gizarteari begi lana doiagoa dela esan genezake. berbarako jezteko makina elektrikoak edo traktoreak. edo ekoiztearen arloan gertatu ziren berrikuntzak. edo abereak elikatzeko pentsu industrialak. 3. antzina besterik gabe emakumeek baserrian egiten zuten lana etxeko lantzat jotzen bazen ere gaur egun esan daiteke lanaren inguruan izan diren berrikuntza horien ondorioz. kalera esne-tupinak. euren ardura eta erantzukizuna zen azoketan saltzen zituzten produktuen hautespena. Denborak aurrera egin ahala iturriko ura eta elektrizitatea baserrira iristearekin batera etxeko lan horiek zertxobait arindu ziren eta emakumeek etxeko lanetan arnasa hartzeko aukera izan zuten. Lehen oso astunak ziren ataza batzuk. 2004ko abenduko datuen arabera. erraztu egin ziren etxe modernoan dauden aurrerakuntza hauei esker. esaterako nekazaritza eta abeltzaintzako lan batzuk mekanizatzea.9aren buru dira.Bukatzeko. berbarako.1. bazkaria prestatzea. esnea eta barazkien salmenta. autoenpleguaren sustaketari eta erakundeek berariaz emakumeentzat ematen dituzten laguntzei esker jarduera hori bikoiztu egin da azken bi urteetan. emakumeak nekazaritzako ustiategien %39. Aldi berean. bada. badaude emakumeen lan horiek goitik behera aldatu dituzten beste ezaugarri batzuk. garraioa eta salmenta bera. izan ere. kontuan hartu behar da baserrian egiten zen lanaren banaketak eragin desberdinak zituela familiaren belaunaldien arabera. eta baita loreak ere. edo buruen gainean otzarak jarrita. adibidez nekazaritzako egutegi tradizionalari lotuta ez dagoen produkzio intentsiboa bideratzen duten berotegien instalazioa. Emakumeei dagokienez lanik gogorrenak gazteentzat uzten ziren eta atsoentzat uzten ziren lanen artean biloben zaintza eta etxeko lanik arinenak. edo gurdietan. Arestian ere san dugun bezala salmentarako zen ekoizpen horren ardura zuzena emakumeena izaten zen. adibidez ura ekartzea. emakume horiek duten prestakuntza egokiagoagatik eta nekazaritza eta abeltzaintzako ustiategien buru izateagatik. edo arropa garbitzea eta lisatzea. edo jatorduak prestatzea. Kontua da horiekin emakumeen lana profesionalizatu egin dela. eramaten. Esnearen kasu zehatzean produktua galkorra zen eta derrigorrezkoa zen salmenta egunero burutzea 76 . batez ere kalean saltzen zirenekin. NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO PRODUKTUEN MERKATURATZEA Baserriko ekonomiako sarreren atal garrantzitsua nekazaritza eta abeltzaintzako produktuen merkataritzearekin lortzen zen. barazkiak eta frutak. Ildo horretatik bi jarduera oso tradizional azpimarra daitezke. Ohikoa izaten zen herrietatik hirietarainoko bideetan emakumeak asto gainean ikustea.

En el caso concreto de la leche. y de un gran esfuerzo físico para acarrearlo. Con la llegada de la modernización se convirtió en frecuente el uso del ferrocarril o el tranvía para el transporte de estos productos. este trabajo también resultaba peligroso ya que estaban expuestas a los ataques y robos en los cami- 77 . Con el paso del tiempo. el trabajo más duro estaba reservado para las más jóvenes. lavar y planchar la ropa. ha transformado sobremanera la naturaleza de las labores femeninas hacia una mayor profesionalización. dejando para las ancianas actividades como el cuidado de los nietos y nietas y tareas domésticas más livianas como la preparación de la comida. Tareas que antes eran tan pesadas como ir a por agua. Por otro lado.1. COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRARIOS Una parte importante de los ingresos de la economía del caserío provenía de la comercialización y venta de los distintos productos agrarios destinados al mercado. hay que tener en cuenta que la distribución del trabajo en el caserío no afectaba por igual a las diferentes generaciones que integraban la familia. En este sentido. fundamentalmente urbano. 3. como son la venta de la leche y de las verduras y hortalizas. transportar y vender estos productos en los mercados. habiéndose duplicado esta actividad en los dos últimos años. e innovaciones en los modos de producción como la instalación de invernaderos que permiten una producción más intensiva no sujeta al calendario agrícola tradicional. supusieron un cierto alivio en el trabajo doméstico. éste era un producto perecedero que necesitaba de la venta diaria. En Diciembre de 2004 en Bizkaia las mujeres dirigen el 39.9% de las explotaciones agrarias. las mujeres se encargaban directamente de este tipo de producción destinado a la venta. pero además era de su competencia exclusiva: seleccionar. junto a los piensos industriales para alimentar el ganado. en carretas o cargando cestos en sus cabezas llenos de cantinas de leche. podemos señalar dos actividades tradicionales. podemos hablar de una mayor dignificación de su trabajo de cara a la sociedad. de que además de cansado. Tenemos noticia. la introducción del agua corriente y la electricidad dentro de las casas.Finalmente. la mecanización de muchas tareas agrícolas y ganaderas como las ordeñadoras eléctricas. incluso de flores. Era corriente ver en los caminos desde los pueblos a las ciudades mujeres con sus burros. De esta manera. gracias al fomento del autoempleo y de las ayudas institucionales específicas para mujeres. o de verduras y frutas. por la prensa de la época. Como ya hemos señalado. en la actualidad podemos decir que al hilo de las innovaciones en el trabajo. si tradicionalmente toda la actividad de las mujeres en el caserío se consideraba por extensión como labores domésticas. hacer la comida facilitan a las mujeres parte de su labor diaria. la mayor preparación y el hecho de que estén al frente de muchas explotaciones agrícolas. En el caso de las mujeres. los tractores.

lana arriskutsua ere bazela. 1904ko abuztuaren 19koa. los proveedores en grande escala que reciben de fuera grandes cantidades de mercancía. y a otros quehaceres.. lekak. azak. porruak... Alde batetik.. sus gallinas. “Los productos de huerta y otros de nuestra provincia. beste alde batetik asteroko feriak eta azokak daude eta horietan aurrena aipatu ditugun baraziak eta frutak ez ezik.. Ortuarien eta fruten salmentak jarraitu egin du eta egun artean bizirik dago.. finalmente. sus huevos. las revendedoras que adquieren las existencias de los unos y de las otras”. txakolina eta abar. 1904ko abuztuaren 19koa.eta ahalegin fisiko handia eskatzen zuen. sus nueces. eguneroko hornikuntzari dagokionez. y la mayoría son traídos al mercado en cestos por las propias aldeanas. ortuari eta barazkien saltzaileenak. etc. gazta. piperrak. y. Esne saltzaileei dagokienez esan behar da ia erabat desagertu dela eta esnea transformazio industrialaren prozesuan sartu zela. baina horietan ere ñabardurak egin behar dira. Euren erromana jartzen zuten eta jendea erostera erakartzen zuten preziorik onena ateratzeko erregateatuz. Azokara heltzen zirenean euren produktuak zabaltzen eta erakusten zituzten.. ordea. si algunos son transportados por la vía férrea. 78 .. conformándose con una pequeña ganancia. azaloreak. El Liberal. kontserbak. letxugak. Denborak aurrera egin ahala jarduera hauetatik bakarrak egin du aurrera. y directamente también los venden. tomateak. kipulak. baserriaren zeregina gutxiengoa da. a vender su leche. Garaiko prentsan irakurrita jakin dakigu neketsua ez ezik.. “Hay en el mercado de Bilbao tres clases de vendedores de frutas y hortalizas. es en distancias y en cantidades casi insignificantes. bideetan erasoak eta lapurretak jasaten zituztelako.. eskaintza areagotu egiten da eta artisautzako beste batzuk agertzen dira. sagarrak.” El Liberal. kalabazak. fruitu lehorrak.. besteak beste ogia. aprovechan la ocasión para vender sus frutas y hortalizas. que al mismo tiempo que acuden a Bilbao a hacer sus compras. Las aldeanas que obtienen sus productos directamente de los campos que cultivan. Gaur egun garraioa esnegintzako enpresek egiten dute.

. por otro. a vender su leche. berza.” El Liberal.. entrando la leche dentro del proceso de transformación industrial. que al mismo tiempo que acuden a Bilbao a hacer sus compras.. el transporte lo realizan las compañías lácteas. Con el paso del tiempo. es en distancias y en cantidades casi insignificantes. y directamente también los venden. Una vez en el mercado extendían sus productos: sartas de cebollas. 79 .. Por un lado. frutos secos. aunque con matizaciones. el abastecimiento del caserío es minoritario. diversifican la oferta con productos elaborados artesanalmente. La venta de hortalizas y frutas continúa hasta nuestros días.nos. El Liberal. “Hay en el mercado de Bilbao tres clases de vendedores de frutas y hortalizas. los proveedores en grande escala que reciben de fuera grandes cantidades de mercancía. etc. conformándose con una pequeña ganancia. calabaza. sus nueces. sin embargo.. manzanas. se concentran en las ferias y mercados semanales. se trata de las vendejeras.. las revendedoras que adquieren las existencias de los unos y de las otras”. si algunos son transportados por la vía férrea. finalmente. Las aldeanas que obtienen sus productos directamente de los campos que cultivan.. “Los productos de huerta y otros de nuestra provincia. y la mayoría son traídos al mercado en cestos por las propias aldeanas. sus gallinas. etc... solo una de estas actividades ha pervivido. como pan. y. 19 de agosto de 1904. coliflor. para el mercado diario.. 19 de agosto de 1904. En la actualidad. conservas. queso. sus huevos. y a otros quehaceres. tomates. en donde además de las verduras y frutas. aprovechan la ocasión para vender sus frutas y hortalizas. pimientos. txakoli. puerros. prácticamente han desaparecido. colocaban su romana y animaban al público a comprar.. En el caso de las lecheras.. vainas. o aldeanas. regateando para sacar siempre el mejor precio. lechugas.

© Euskal Museoa. © Euskal Museoa / Museo Vasco de Bilbao. 1853-1943. Eulalia Abaitua-ren funtsa. 80 . Fondo Eulalia Abaitua. 1853-1943.

El País vasco. Revista El País vasco. zokor handia atera eta aurrera bota dute. makila erdiko luzerakoa bakoitza. oin erdira paraleloki jarrita. paralelamente colocadas á medio pié de distancia.navarro. y hacia atrás. 1 de abril de 1870. Reúnense varios labradores y labradoras robustos. eta horrela jarraitu dute azalera guztia apurtu arte”. behetik gora buelta emanez. subiéndose sobre la barretilla por la parte opuesta al mango. y arrancan un gran terron que echan al frente. en una de cuyas extremidades y perpendicular á una de las puntas. Archivo municipal del Ayuntamiento de Muskiz. punta batekiko zut.navarro aldiskaria. “laia sardexka handi bat da. “ la laya es un gran tenedor que tiene dos puntas de hierro de media vara de largo. denek aldi berean. goialdea laztabin bati lotzen zaie eta honen mutur batean. está colocado el mango que es de madera. y acábanlas de hincar en la tierra. Gizonezko eta emakumezko nekazari indartsuak bildu dira eta ilaran jarri eskuan laia bana dutela. zurezko heldulekua du. y siguen así sucesivamente rompiendo toda la superficie”. todos á un tiempo. 81 . 1870eko apirilaren 1a. burdinazko punta bi ditu. unidas por su parte superior á una barretilla. euren aurrean sartu dute laia lurrean eta gero sakonago heldulekuaren kontrako aldetik laztabina igoz. Berehala mugitu dituzte lanabesak indartsu aurrerantz eta atzerantz.Muskizko Udaleko udal agiritegia. muévenlas en seguida con fuerza hacia delante. las clavan delante de sí. volviéndolo de abajo arriba. y puestos en fila con una laya en cada mano.

Historia Garaikidearen Saila. Departamento de Historia Contemporánea. EHU. UPV/EHU. Departamento de Historia Contemporánea. Historia Garaikidearen Saila. 82 . UPV/EHU. EHU.

83 . UPV/EHU. EHU. Departamento de Historia Contemporánea.Historia Garaikidearen Saila.

) exactamente igual que el hombre. Datarik gabea.. 84 . guadaña. hoz. hala nola: idi-parea goldatzeko edo astoa gauzak garraiatzeko. sega. Fondo Casa Lux.. sardea. igitaia. o el burro para transportar. abereak ere gizonak bezalaxe maneiatzen zituen. La mujer utilizaba todos los instrumentos de trabajo agrícola (arado. Emakumeak nekazaritzako lanabes guztiak erabiltzen zituen (goldea. sarda. Segadoras de heno en Zeanuri. Sin fecha. tales como la pareja de bueyes a la hora de arar.. Casa Lux-eko funtsa.) gizonak erabiltzen zituen modu berean. © Euskal Museoa / Museo Vasco de Bilbao. Emakumeak belarra mozten Zeanurin. incluído el manejo de animales.© Euskal Museoa.

© “Argazki” agiritegia. Eusko Jaurlaritza. Egilea: Mikel Arrázola 2000. © Archivo “Argazki” Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco. Autor: Mikel Arrázola 2000.

© “Argazki” agiritegia. Eusko Jaurlaritza. Egilea: Mikel Arrázola 2000. © Archivo “Argazki” Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco. Autor: Mikel Arrázola 2000.

85

© “Argazki” agiritegia. Eusko Jaurlaritza. Egilea: Mikel Arrázola 2000. © Archivo “Argazki” Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco. Autor: Mikel Arrázola 2000.

© “Argazki” agiritegia. Eusko Jaurlaritza. Egilea: Mikel Arrázola 2000. © Archivo “Argazki” Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco. Autor: Mikel Arrázola 2000.

86

Angeles Gancedo-ren agiritegi pribatua, Somorrostro, 1925 inguruan. Baserriko beste jarduera batzuk. Emakumeek baserrietan egindako lan batzuk dira: abereei jaten ematea, ortua zaintzea, fruituak biltzea edo baserriko fatxadak kareztatzea. Archivo privado de Angeles Gancedo, Somorrostro, c. 1925. Otras actividades en el caserío. El trabajo del caserío para las mujeres incluía actividades como la alimentación de los animales, además del trabajo de la huerta, o la recogida de la fruta, o el encalado de las fachadas del caserío.

Angeles Gancedo-ren agiritegi pribatua, Somorrostro, 1950 inguruan. Emakume bi ortuan patatak biltzen. Archivo privado de Angeles Gancedo, Somorrostro, c. 1950. Dos mujeres recogiendo patatas en la huerta.

87

Angeles Gancedo-ren agiritegi pribatua, Somorrostro, 1930 inguruan. Emakumeak baserriaren fatxada kareztatzeko prest. Archivo privado de Angeles Gancedo, Somorrostro, c. 1930. Mujeres viniendo de encalar la fachada del caserío.

Bizkaiko Foru Agiritegia. Archivo Foral de Bizkaia.

88

© “Argazki” agiritegia. Eusko Jaurlaritza. Egilea: Mikel Arrázola 2001. Teknologia berriak sartzean nekazaritzako ustiategietan aldaketa handiak egin dira ekoizpena areagotzeko asmoz. Izan ere, horri lotuta paisaian elementu berriak agertu zaizkigu, hala nola: negutegiak, traktoreak eta aberez betetako ilara amaigabeak dituzten nabeak. © Archivo “Argazki” Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco. Autor: Mikel Arrázola 2001. La explotación agraria ha sufrido grandes cambios con la introducción de las nuevas tecnologías, todo ello destinado a maximizar e intensificar la producción. Así han surgido elementos nuevos en el paisaje como los invernaderos, tractores y naves con filas interminables de animales.

El Correo egunkaria. 2002. Diario El Correo. 2002.

89

Egilea: Mikel Arrázola 2002.© “Argazki” agiritegia. Emakume bat gazta artisau-erara egiten. Egun emakumeen zereginak dira baserria ustiatzea eta nekazaritza eta abeltzaintzako produktuak eraldatzea. Eusko Jaurlaritza. Mujer elaborando queso de forma artesanal. Autor: Mikel Arrázola 2002. © Archivo “Argazki” Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco. 90 . Egilea: Mikel Arrázola 2001. Tanto la explotación del caserío como la transformación de productos agropecuarios pasa actualmente por las manos de las mujeres. © “Argazki” agiritegia. Autor: Mikel Arrázola 2001. © Archivo “Argazki” Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco. Eusko Jaurlaritza.

Casa Lux-en agiritegia. regatear en el precio.© Euskal Museoa. 1918. Oraindik gogoratzen ditugu barazkiak edo fruituak saltzen zituzten. 91 . egungo gizarteak oraindik badu irudi horientzako espazio txiki bat azoketan. Archivo Casa Lux. gritar los precios. © Euskal Museoa / Museo Vasco de Bilbao. Ibarrekolandako barazki eta fruitu saltzaileak tipulatxirikordak prestatzen azokara eramateko. prezioarekin tratua egiten zuten. convencer a la clientela son imágenes que perduran en nuestra memoria y que en la sociedad actual tiene todavía su pequeño espacio en los mercados o ferias muy vinculados a la calidad y alto precio. prezioak garrasika esaten zituzten eta bezeroak konbentzitzen zituzten emakumeak. 1918. halaber. Vendejeras de Ibarrecolanda preparando las cebollas en ristras trenzadas para llevarlas al mercado. Vender verduras o frutas. betiere kalitateari eta prezio altuei oso lotuta.

Alcalá de Henaresko Administrazioaren Agiritegi Orokorra. Baserritarrak Arrikibar plazako azokan otzaretan banatutako produktuekin. Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares. Aldeanas con sus productos repartidos en cestos en el improvisado mercado de la Plaza de Arrikibar.

Bizkaiko Foru Agiritegia. Casa Lux-en agiritegia. 1890-1940. Atso bat bere produktuak saltzen Bilboko Plaza Barrian. Archivo Foral de Bizkaia. Archivo Casa Lux. 1890-1940. Anciana vendiendo sus productos en la Plaza Nueva de Bilbao.

92

Emakumeek eta neskatoek egunero saltzen zituzten euren baserriko produktuak hirian. Goizean goiz, otzarak mota guztietako barazki, fruitu eta loreekin bete eta oinez, astoan edo (geroago) trenean joaten ziren Bilbora. Erriberako azokan, Plaza Barrikoan edo Arrikibar plazakoan euren postua izaten zuten eta postu horretan bezeroaren arreta pizteko asmoz prezioak garrasika ematen zituzten. Archivo del Ayuntamiento de Muskiz. La renta de los productos del caserío en la ciudad era una de las principales actividades que las mujeres y niñas realizaban a diario. Muy temprano por la mañana preparaban los cestos de todo tipo de verduras, frutas, flores, y partían andando, en burros o más tarde en tren para Bilbao. Podrían tener sus puestos asignados en el mercado de la Ribera, en la Plaza Nueva o la plaza de Arrikibar, desde donde gritaban el precio reclamando a la clientela.

93

Emakume bat loraz betetako otzarak prestatzen gero Bilboko Plaza Barrian saltzeko. Mujer preparando cestas con flores para venderlas en la Plaza Nueva de Bilbao.

94

© “Argazki” agiritegia. Eusko Jaurlaritza. Egilea: Mikel Arrázola 2000. © Archivo “Argazki” Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco. Autor: Mikel Arrázola 2000.

© “Argazki” agiritegia. Eusko Jaurlaritza. Egilea: Mikel Arrázola 2000. © Archivo “Argazki” Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco. Autor: Mikel Arrázola 2000.

95

Muskizko Udalaren agiritegia. Esne-saltzaile baten lehen planoa, Bilboko atari batean dago auzokoei esnea banatzeko asmoz. Archivo del Ayuntamiento de Muskiz. Primer plano de una lechera en un portal bilbaíno a punto de repartir leche en el vecindario.

96

Esne-saltzaileak hiriguneetan zehar ibiltzen ziren produktu hori eskura eramateko. las cantinas de leche y los cuartillos eran los elementos distintivos de las lecheras.© Euskal Museoa. la lechera. 97 . edo kantinak bete eta inguruko auzokoei esnea banatu behar zien. © Euskal Museoa / Museo Vasco de Bilbao. Bien en la cabeza. esne-saltzailearena. Esnea saltzeko astoan ibilbide luzeak egin behar izaten zituzten batzuetan. bien en cestos transportados por burros. Esta actividad podía consistir en recorrer largas distancias a lomos de los burros. o cargar con las cantinas para repartir la leche al vencindario próximo. Buruan nahiz astoek eramandako otzaretan esne-kantinak eta txopinak eramaten zituzten. El camino que recorría la leche desde su ordeñe hasta que llegaba al katilu tenía nombre de mujer. Esnearen jezten denetik katilura heldu arteko bidea emakumearen ardura zen. Recorría los caminos hasta los núcleos urbanos para entregar el necesario producto en mano.

Bizkaiko Foru Agiritegia. UPV/EHU. S. 1880-1940. Las Cruces gainan baserritar bik astoetan esnea daramate. Archivo Foral de Bizkaia. Fondo Casa Lux. Casa Lux-en funtsa. 98 . Fondo S. Etxebarriko esne-saltzaileak bidean atseden hartzen. Lezamatik Bilbora.Historia Garaikidearen Saila. en el Alto de las Cruces dos baserritarras transportan la leche en sus burros. Lecheras de Etxebarri descansando en el camino. Arana Gorostiaga-ren funtsa. Desde Lezama a Bilbao. EHU. Arana Gorostiaga. 1880-1940. Departamento de Historia Contemporánea.

Somorrostro.Angeles Gancedo-ren agiritegi pertsonala. Somorrostro. Muskizko auzokoei esnea banatu ostean. Aproximadamente 1960. Imagen de una abuela y su nieta después de repartir la leche entre los vecinos y vecinas de Muskiz. 99 . Amona eta iloba. Archivo privado de Angeles Gancedo. 1960 inguruan.

.

4 ITSASOAN EN EL MAR .

Adibidez.4. gizonek itsasoan egiten dute lan. adibidez neskameak eta jostunak. Arrantzari lotuta dauden ataza gogorrak gizon eta emakumeen artean banatzen dira. arrantzan. antzinatik gainera. mendearen erdian Bizkaiko kostaldeko herri arrantzaleetan emakumeen jarduera-tasa %52. baina jarduerak argi eta garbi bereizten dira sexuaren arabera. Arrantzatik bizi diren udalerrietan gizona ez da etxean egotean eta horregatik emakumea. batez ere sareena. egosi eta. kasurako. etxe horietako berezko etxeko andreen lanak ez ezik. arrantza egun baten barruan egiten den jarduera da. Bukatzeko. eta baita normalean emakumezko generoari lotuta zeuden beste lan batzuk egiten zituztenak ere. esaterako. %18. udal erroldetan aintzatesten ziren jarduera ekonomikoak egiten dituzte. nahiz eta onartu behar orduan ere soldatapekoen maila emakumeen artean altua zela. otzara itzeletan garraiatzea eta saltzea. ontziratuko dutenak. Gaur egun kontserben industrian emakumeek eskulan nagusi izaten jarraitzen dute eta eurek arduratzen dira arraina tamainen arabera bereiztearekin. derrigorrez aipatu behar dugu hemen emakumeek egiten duten artisautzako beste lan bat. XIX. Bermeon gertatzen den bezala. portuan arraina biltzea. beste askoren artean. ITSASOAN Bizkaiko arrantzaren arloko lana gizon eta emakumeen arteko solidaritatean eta elkarren arteko osaketan oinarritzen da. lehenengo eta behin. azkenean. XIX. emakumeak zirelako dendariak eta tabernetako zerbitzariak.43koa zen. “arrain-tratularia” edo “frijitzailea”. Emakumeek egiten zituzten lanak ziren. baizik eta esku hartze aktiboa izaten zutela hirugarren arlo osoan. Lan egiten zuten emakume hauen arteko gehienak sareginak ziren edo jostunak ziren (%32). etxeko burua izaten da eta horrek esan nahi du familiako bururen figura dela eta kide horien ardura duela. arrantza portura iritsi ondoko ataza bereziak egiten dituzte. Lekeitioko 1860ko erroldan. Argi dago gizonak ez zeudenean arrantzatik bizi ziren herrietan emakumeak zirela ez bakarrik arrantzari lotuta zeuden jarduerak egiten zituztenak. bajura eta alturako arrantza egiten da. aparailuen konponketa. “arrantzalea”. “saleroslea”. erraiak kendu. 102 . eta emakumeek. Santurtzin gertatzen den moduan. Eredu batean eta bestean emakumeak betetzen duen lan-esparrua egineran bera da. sareak garbitzea edo despeskan egitea. Bizkaiko portuei dagokienez ere badago alderik eta. Arrain motaren arabera salazoi zein eskabetxetan egiten ziren kontserben esparruko artisautzako atazak berariaz ziren emakumeen ardura. mendearen erditik aurrera kontserba-industriak dauden tokietan emakumeak izan dira enpresa horietako eskulan nagusia. emakumeen ogibideen atalean azaltzen ziren izenen artean ondokoak zeuden: “saregina”. Bizkaiko kostaldean gutxi gorabehera familietako buruen herena emakumeak dira eta gehienetan. ordea. eta. eta horrek esan nahi du derrigorrez etxetik urrun daudela.

“tratante de pescado” o “freidora”. de las redes. 103 . nomenclaturas tales como: “hacer redes de pesca”. sino que entraban a formar parte activa en el sector terciario. desde mediados del siglo XIX. nos hace diferenciar entre aquellos en los que la dedicación pesquera tenía que ver no solo con la pesca de bajura. Por ejemplo. con un 18%. Hombres y mujeres se reparten la dura tarea relacionada con la pesca. Aproximadamente un tercio de “los cabezas de familia” en la costa vizcaína son mujeres que en su mayoría ejercían actividades económicas reconocidas en los padrones municipales desde antiguo.4. en la industria conservera continúan siendo las mujeres las operarias. caso de Santurce por ejemplo. limpiarlo. el desmalle o despesca. alejados de sus hogares dejando a la mujer la tarea no solo doméstica propia de cualquier ama de casa. En la actualidad. en los municipios pesqueros vizcaínos. cocerlo y finalmente envasarlo. Las tareas artesanales que tenían que ver con la conserva en salazón o el escabechado en función de los tipos de pescado. el espacio laboral ocupado por la mujer es prácticamente similar. transporte y venta.43%. Es indudable que en ausencia de hombres en los pueblos pesqueros. ellas serían la mano de obra fundamental de dichas empresas. sin olvidarnos de otro tipo de trabajos más tradicionales relacionados con el género femenino y que abarcan desde la servidumbre hasta la costura. la mano de obra principal. sino las variadas actividades una vez que la pesca entra en el puerto. la tasa de actividad femenina se elevaba hasta un 52. Ellas se encargan de separar el pescado por tamaños. “traficante”. bien como tenderas. pero con una clara diferenciación de actividades en función del sexo. “pescadora”. En estos municipios pesqueros. la ausencia del hombre obliga a la mujer a encabezar los hogares. taberneras. EN EL MAR El trabajo en el mundo pesquero vizcaíno está basado en la solidaridad y complementariedad entre los hombres y las mujeres. A mediados del siglo XIX. donde los pescadores retornaban a puerto cada día. La especificidad de los puertos vizcaínos. como puede ser Bermeo y. En ambos modelos. la limpieza. fundamentalmente. ellas eran las encargadas no solo de actividades relacionadas con la pesca. en el apartado de profesiones de las mujeres. el padrón de Lekeitio de 1860 recoge. Las tareas ejercidas por las mujeres abarcaban desde la recogida del pescado en el puerto. implicándose ellos en las labores de faenar en el mar. no podemos dejar de lado otra actividad artesanal ejercida por mujeres y que tiene que ver con la reparación de los aparejos. Por último. aunque el nivel de jornalerismo femenino para la época también era relevante. Allí donde. aquellos. eran tareas que correspondían exclusivamente al ámbito femenino. salado. el acarreo en impresionantes cestas. sino también con la de altura. hubiera industria conservera. es decir. con lo que ello supone de adoptar la figura de cabeza de familia y sacar adelante a las personas miembros de la misma. La mayor parte de estas mujeres activas eran rederas o costureras (32%). eviscerarlo.

Aparteko aipamena merezi du dute Bizkaia tradizionalenean tipokoa bihurtu zen figurak. el refajo hasta la rodilla y descalza de pie y pierna. sarritan anekdotaz beteta... No hace dos años aún. Sardinen otzarak Santurtzi edo Portugaletetik Bilbora edo eskuineko ertzeko edozein herritara garraiatzeak derrigorrez eskatzen zuen tarte luzeak oinez egitea.. mojada por el sudor y el agua de la sal y las sardinas que en abundancia corría por su rostro tostado por el sol.” El Noticiero Bilbaino. con un cesto repleto de sardinas sobre la cabeza. zapatería yo he visto con mis cien ojos una sardinera con botitos de tacon. temerosa de que se le adelantaran las compañeras. La sardinera corría. 104 . 1880ko apirilaren 20koa. jadeante. jakina. y valían casi siempre dos o cuatro cuartos más en docena de las que llegaban poco después. en menos de dos horas. Ogibide honen inguruan hedatu den folklorea albora utzita esan behar da benetan zela jarduera gogorra. o sea. como en tiempo atrás.. sin detenerse durante todo el camino. eta Bilboko Plaza Barrian egiten ziren lehiaketak eta guzti. buruan pisu handiak jarrita eta oinutsik... con la lengua fuera de la boca. que la sardinera de Santurce. Egunkarietan jarduera honi buruz egiten diren aipamenak hamaika dira. Porque las sardineras que primero llegaban. sardina-saltzaileak. no señor. . dieciseis kilómetros. Y ya no viene la sardinera descalza. trotaba más bien. resonaba por todo el ámbito de la población. vendianse naturalmente las primeras. cuando ya el grito de ¡sardina fresca!. todas o casi todas andan calzadas y ¡oh escarnio!. anhelosa por llegar la primera á las calles de la invicta. hacía la travesía que media entre el lugar del producto y el punto de consumo. la saya recogida en la cintura.. para poder expender su mercancía sin rival que la hiciera la competencia. Hoy solo trota la sardinera en el corto trayecto de dos kilómetros que hay entre Santurce y Portugalete.

. La sardinera corría. incluso con la celebración de concursos que se realizaban en la Plaza Nueva de Bilbao. Al margen del folklore que rodea a esta profesión.. vendianse naturalmente las primeras. hacia Bilbao. no señor. resonaba por todo el ámbito de la población. y valían casi siempre dos o cuatro cuartos más en docena de las que llegaban poco después..Capítulo aparte merece una figura típica de nuestra Bizkaia más tradicional y que no es otra que la sardinera.. Porque las sardineras que primero llegaban. anhelosa por llegar la primera á las calles de la invicta.” El Noticiero Bilbaino. cuando ya el grito de ¡sardina fresca!. trotaba más bien. desde Santurce o Portugalete. 105 . Y ya no viene la sardinera descalza. sin detenerse durante todo el camino. la saya recogida en la cintura. dieciseis kilómetros. supone largas caminatas con un considerable peso en sus cabezas con los pies descalzos. con la lengua fuera de la boca. . zapatería yo he visto con mis cien ojos una sardinera con botitos de tacon. se trata de una actividad realmente dura. Hoy solo trota la sardinera en el corto trayecto de dos kilómetros que hay entre Santurce y Portugalete. mojada por el sudor y el agua de la sal y las sardinas que en abundancia corría por su rostro tostado por el sol. No hace dos años aún. para poder expender su mercancía sin rival que la hiciera la competencia. El transporte de las cestas de sardina. Son incontables las referencias en la prensa a esta actividad. ... que la sardinera de Santurce. todas o casi todas andan calzadas y ¡oh escarnio!. temerosa de que se le adelantaran las compañeras. en menos de dos horas. como en tiempo atrás. con un cesto repleto de sardinas sobre la cabeza.. hacía la travesía que media entre el lugar del producto y el punto de consumo. jadeante. o cualquier pueblo de la Margen derecha. 20 de abril de 1880. el refajo hasta la rodilla y descalza de pie y pierna. cargada de anécdotas. o sea.

1900. Archivo Foral de Bizkaia. Sareak konpontzen. gero konpondu eta josi ahal izateko. Colección de tarjetas postales de Bilbao y de Bizkaia. Bilboko eta Bizkaiko postalen bilduma.Bizkaiko Frou Agiritegia. 1900. Las mujeres sentadas en el muelle renuevan y hacen mil costuras en unas redes que mantienen tensas con la ayuda de los dedos de los pies. Kaian eserita dauden emakumeek behatzen bidez sareak tenk eginda dituzte. 106 . Remendando redes.

janzkera bakarrik aldatu da. © Archivo “Argazki” Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco.© “Argazki” agiritegia. Antzina ohikoa zen. Tanto antaño como hoy en día es corriente observar en los puertos a grupos de mujeres reparando las redes usadas en la pesca. lana eta hori burutzeko modua berberak dira. eta gaur egun ere ohikoa da. Egilea: Mikel Arrázola 2001. 107 . el trabajo y la forma en que se realiza son los mismos. portuetan emakumeak ikustea arrantzarako erabili diren sareak konpontzen. Ehun urte geroago. Eusko Jaurlaritza. Cien años después. Autor: Mikel Arrázola 2001. tan solo ha cambiado la indumentaria.

© Euskal Museoa / Museo Vasco de Bilbao. y el transporte y venta posterior. gero in-situ gazitzen zirenean eta azkenik garraiatu eta saltzen zirenean. Eulalia Abaitua-ren funtsa. Sardinaren etorrera. 1853-1943. Eulalia Abaitua retrata de forma magistral. Eulalia Abaituak modu bikainean atera ditu sardina-saltzaileen lanaren fase guztien argazkiak. 108 . 1853-1943. la recogida en el puerto de las sardinas. el salado in-situ de las mismas. Fondo Eulalia Abaitua. sardinak portuan biltzen zirenean. Llegada de la sardina.© Euskal Museoa. todas las fases del trabajo de las sardineras.

109 . 1853-1943. 1853-1943.© Euskal Museoa. Salando las sardinas. © Euskal Museoa / Museo Vasco de Bilbao. Fondo Eulalia Abaitua. Sardinak gazitzen. Eulalia Abaitua-ren funtsa.

se limitaban a recogerlas en forma de aro sobre la cintura.. El atuendo típico de las sardineras era: “..© Euskal Museoa.. Así dejaban las piernas libres para correr. Fondo Eulalia Abaitua.. El Liberal egunkariko zatia. 1853-1943. bajo su carga chorreante. Sardia-saltzaileek janzkera berezia zuten: “. que colean!”.uztai baten modura biltzen zituzten gerrian. 1853-1943..las faldas. © Euskal Museoa / Museo Vasco de Bilbao. las calles. Horrela. que colean!”. 110 . Eulalia Abaitua-ren funtsa....gonak. betiko pregoiak garrasika esanez: ¡De vara y media. descalzas.. Fragmento de El Liberal. gero. bernak aske izaten zituzten ortozik korrika egiteko kaleetan zehar dariola zeuden zamekin. Sardina-saltzaileak salgaiak eramaten. 1927ko abuztuaren 21a. que atronaban con sus pregones tradicionales: ¡De vara y media. Sardineras transportando la mercancía. 21 de agosto de 1927.

Sardina-saltzaileak Bilboko kaleetan. corriendo bajo la característica cesta fresca y olorosa a mar” Fragmento de El Liberal. Sardineras en las calles de Bilbao. 111 . Hortik auzo guztietarantz joaten ziren. 1927ko abuztuaren 21a. “Ia ikuskizuna ematen zuen sardina-saltzaile guztiak Portugaleteko tren geltokitik korrika ateratzen ikustea. De aquí irradiaban hacia todos los barrios. itsaso usaina zuen otzara freskoarekin korrika” El Liberal egunkariko zatia. 21 de agosto de 1927. “Constituía casi un espectáculo la salida atropellada de las sardineras de la estación del ferrocarril de Portugalete.

SARDINA-SALTZAILEEN LEHIAKETARAKO OINARRIAK: “Bilboko Udalak jaietarako antolatu dituen ekitaldien artean ikuskizun bitxi bat izango da..He aquí las condiciones del mismo.el concurso de pregoneras de pescado. Aste Nagusiaren ospakizunetan.. baita betiko arropak ere...Hona hemen bertan parte hartzeko baldintzak.Alcalá de Henaresko Administrazioaren Agiritegi Orokorra. según su costumbre” El Liberal. BASES PARA EL CONCURSO DE SARDINERAS: “En el programa de fiestas populares que organiza el Ayuntamiento de Bilbao figura un simpático número.Lehiakideek zozketa bidez parte hartuko dute. sardina saltzeko erabiltzen duten otzara eraman beharko dute. pudiendo hacerlo en vascuence o en castellano...... Sardina-saltzaileen lehiaketa Bilboko Plaza Barrian. normalean erabiltzen duten hizkuntzan” El Liberal. 1930eko abuztuaren 12a.. 12 de agosto 1930..arrain-pregoilarien lehiaketa. debiendo llevar consigo la cesta que se usa para la venta de la sardina. Garrasiak euskaraz nahiz gaztelaniaz egin ahal izango dira..Las concursantes actuarán por orden de sorteo... llevando el traje con que van ataviadas de ordinario y voceando la mercancía de modo que logren el mejor punto de vista artístico.. 112 . Concurso de sardineras en la Plaza Nueva de Bilbao durante la Semana Grande. Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares.. sin perder lo típico... eta gero salgaiak aldarrika salduko dituzte ikuspegi artistikoena lortzen ahaleginduz baina ohikotasuna alde batera utzi gabe.

Bermeoko Udaleko agiritegia. Archivo municipal del Ayuntamiento de Bermeo. 113 . Trifona picando bonito. Trifona hegaluzea txikitzen.

Vendedora de pescado con su cesto en las calles de Bermeo. El proceso de venta al detalle. 114 . Arrain-saltzailea Bermeoko kaleetan otzararekin. Grupo de mujeres vendiendo pescado en una lonja. Arraina azoketan edo kaleetan saltzeko prozesu osoa emakumeek egiten zuten. tanto en los mercados como en las calles correspondía a las mujeres.Emakumeak lonja batean arraina saltzen.

Emakume batzuk kanpoko Abran (Santurtzi) zumezko otzarekin. y dependiendo del tipo de pesca. Mujeres en el Abra exterior (Santurtzi) con cestos de mimbre. 115 . se colocaba en cestos o cajas. Lehenbizi. o de transformarlo en la industria conservera. otzaretan edo kutxetan jarri behar ziren edo saretik kendu behar ziren. Gogorra zen eguneroko bizitza bakarrik aurrera eraman behar izatea eta umeak bakarrik heztea. Dureza puede ser la palabra que defina la relación de la mujer con el mar. Emakumeak erabateko parte hartzea zuten arrantzari lotutako zereginetan. arraina bildu. En primer lugar. eraman eta saltzea edo kontserba-industrian arrainak garbitu eta prestatzea.© Euskal Museoa. de recoger el pescado. dureza en la soledad de la vida cotidiana. © Euskal Museoa / Museo Vasco de Bilbao. del trabajo de coser las redes. La implicación de la mujer en los trabajos que se asocian con la pesca es absoluta. Emakumeak itsasoarekin izan duen harremana gogor bezala defini daiteke. eta arrain-motaren arabera. de la crianza de los hijos e hijas. o se desmallaba de las redes. sareak jostea. al amanecer se esperaba la llegada a puerto de los barcos para recoger el pescado. eguna argitzean itsasontziek portura ekarritako arraina batu egin behar zen. de transportarlo y de venderlo.

1920. Museo del Pescador de Bermeo. Mujeres “despescando” anchoas de las redes de deriva. Arrainak saretik kentzeko prozesua. Lekeitioko portuko eskaileretan. 1920. 116 . Proceso de despescado en las escaleras del puerto de Lekeitio. Emakumeak trebes-sareetatik antxoak kentzen.Bermeoko Arrantzalearen Museoa.

© Euskal Museoa / Museo Vasco de Bilbao.© Euskal Museoa. Zamaketariak Bermeoko portuan. 117 . Zamaketariak Bermeoko portuan. Fondo General. Cargueras en el puerto de Bermeo. Funts orokorra.

.

5 INDUSTRIA INDUSTRIA .

oso zaila da lan horren lekukotzak aurkitzea. edo ontzigintzako enpresen barruko berniztatze-tailerretan. bai. txapelak egiten zituen La Encartadan. elektrikoak eta ehungintzakoak nola elikagaietakoak. emakumeak askoz ere trebeagoak zirelako tabakoa biltzen. Galdakaoko lehergaien fabrikan edo sarrailgintzan. Dena dela. zamatzaileek. INDUSTRIA Bizkaian industrializazioa Bilboko itsasadarraren inguruan sortu zen. Burdin-meak eta ontzigintzak funtsean industria astunari lotu zitzaion eredu industriala eratu zuen. soldatei dagokienez bizirauteko mugan egon arren. ezin zutelako parte hartu. horien soldatak beti ziren baxuagoak eta lan ez-koalifikatuak egiten zituzten. Adibide moduan esan daiteke Erandioko Nuestra Señora del Carmen fabrikan. eta oso gutxi ezagutzen dena. hala idatziak nola grafikoak. Hori zen. Baina horiek ez ziren izan emakumeek fabriketan egin zituzten lan bakarrak. Burdinaren transformazioan oinarritzen zen eredu industrial horren ondorioetako bat emakumeen esku hartze eskasa izan zen. edo oro har elikagaien arloko enpresetan. egungintzako lanak. 120 . fabrika horietan beti emakumeek egiten zutelako lan. hain zuzen ere eskatzen zen laneskua ia berariaz gizonezkoa zelako. edo oro har. soldatapekoek zituzten baldintzak baino egonkorragoak ziren.5. Bigarren lana oso ezagunak diren zigarro-egileena da. Bizkaiko ekonomiaren barruan industria siderometalurgikoa nagusia izan arren industrializazioa finkatu zenean industriaren inguruko kapitala aniztu egin zen eta arlo guztietako enpresak agertu ziren. tabako fabriken kasua. hirugarrenean. Hori guztia gorabehera egon ziren. Horietatik guztietatik bereziki hiru jarduera aztertuko ditugu sakonago. Horietatik lehenengoa meategietako lana da. Eta. Beste adibide batzuk la Rica ehungintzako enpresan. eskuz egiten zen ehungintzagatik milaka urtetan emakumeek eskuratutako esperientzia horren bidetik joz. batez ere lan jakin batzuk burutzeko emakumeek berez duten trebezia aprobetxatuz. gure artean normalean gehienok Sevillatik datozen erreferentzia folkloriko eta literarioekin lotzen duguna. gutxik egin zuten lana delako. adibidez. siderurgian lan egin zuten emakumeak. hala kimikoak. industria kimikoetan eta botikagintzan. baina antzeko ezaugarriekin Bilbon ere izan zirenak. iraganean emakumeek egin duten lanari dagokionez bereziak edo esanguratsuak direlako. 1878an. soldatapeko emakume behargin horien lan-baldintzek. Enpresa txiki batzuetan eskulan nagusia emakumeak izaten ziren. adibidez latorria estanpatzeko tailerretan. 510 gizonezkorekin batera 150 emakumek egite zuela lan.

las conocidas cigarreras. o todas aquellas empresas vinculadas al ramo de la alimentación. El segundo. de peculiaridad o singularidad especial con respecto al trabajo de las mujeres en el pasado. como en los talleres de estampado de hojalata. las químicas y farmacéuticas. fue que las mujeres apenas pudieron participar del trabajo fabril. o de la fábrica textil de la Rica. pero que también estuvieron presentes en Bilbao con similares características. y de la que es difícil encontrar testimonios tanto escritos como gráficos. en la fábrica de Nuestra Señora del Carmen del Desierto en 1878. cuya participación era minoritaria pero bastante desconocida. A pesar de ello. Sin embargo. por ejemplo. u otras. las condiciones laborales de las operarias supusieron un cierto grado de estabilidad frente a. El mineral de hierro y la industria naval configuraron un modelo industrial que se vincularía fundamentalmente con la industria pesada. vamos a detenernos en tres actividades en particular. También existieron pequeñas empresas donde la mano de obra principal era la femenina. A modo de ejemplo. un oficio que habitualmente se relaciona más con referencias sevillanas. Una de las consecuencias de este modelo industrial basado en la transformación del hierro. eléctricas. y que aprovechaba la especial destreza manual de las mujeres para realizar determinados trabajos. 121 . De todas ellas.5. Es el caso de la Fábrica de Tabacos. la industria textil que siempre reclutó para sus fábricas a mujeres. con la consolidación de la industrialización surgió la diversificación del capital industrial. la de explosivos en Galdakao. aprovechando la experiencia milenaria que las mujeres siempre tuvieron en la artesanía textil. se puede encontrar a mujeres trabajando en la siderurgia. 150 mujeres con jornales siempre inferiores y desempeñando tareas no cualificadas. debido a la habilidad de las mujeres para liar el tabaco. o en los talleres de barnizado en las empresas navales. folclóricas y literarias. de confección de boinas La Encartada. INDUSTRIA La industrialización en Bizkaia se originó alrededor de la Ría de Bilbao. ya que la demanda de mano de obra era masculina casi en su totalidad. Y en tercer lugar. su trabajo en las minas. como las cerrajeras. El primero. A pesar de la preponderancia de la industria sidero-metalúrgica dentro de la economía vizcaína. desde las químicas. Este no fue el único espacio fabril de trabajo para las mujeres. apareciendo empresas de todos los sectores. textiles hasta las de alimentación. las cargueras o las jornaleras en general. trabajaban junto a 510 hombres. aunque sus salarios rozaran el límite de la subsistencia.

y realizaban una jornada de ocho horas. bat edo gehiago. lan horiek ziren soldatarik gutxien jasotzen zutenak. Meategietako lana oso berezia zen eta horrexegatik etxekoandreek euren ordutegiak egokitu behar izaten zituzten ezarrita zeuden horiekin bateragarri bihurtzeko.. cuando no había material a lavar o faltaba energía eléctrica. MEATEGIAN Bizkaian meagintzaren unerik onena XIX. Hacia 1920-30 trabajaban en cada lavadero hasta catorce. Hasta principios del siglo XX. gizonezkoek ez zirelako etxera bueltatzen jaten eta emakumeak zirelako lantokietara joaten zirenak elikagaiak eramaten. pues se consideraba que podían distraerse. mendearen hasierakoetan gertatu zen.1. Familiaren ekonomiak aparteko sarrera batzuk lortzen zituen horrela. lo acarreaban a los cargaderos. udalerri horietan ia ezinezkoa zelako etxebizitza eta zerbitzuak aurkitzea. Carmelo Urdangarín eta José Mª Izagak oso zehatz deskribatzen dute zein zen lan egiteko sistema garbitegi hauetan: “Esta instalación consistía en un gran plato circular de hierro. Meagintzan lan egiteko erabiltzen zen metodoagatik mea era oso prozedura arruntekin ateratzen zen eta derrigorrezkoa zen indar fisiko nabarmena izatea. emakumeek esku hartu zuten jarduera honetan. kanpotik inmigrante asko etorri zelako. Sarritan meatzari horien emazteen lana izugarri biderkatzen zen euren etxeetan apupiloak... emakumeek meagintzaren arloaren barruan gehien egiten zuten jarduera ostalaritzakoa zen. Las trabajadoras eran en su mayoría jóvenes solteras. nahiz eta egin zuten lana mea garbitzea eta sailkatzea izan zen.. donde en cestos llenos de mineral que colocaban sobre sus cabezas. desde donde. Emakume hauen lana garbitegian egiten zen eta kontua meak zekartzan garbitasunezak kentzea zen. ni cantar. las mujeres del lavadero tenían que ir a los puertos..5. situándose las mujeres de pie a su alrededor. Ondorioz. esaterako hiru jatorduenak. Apupilo horiek ordaindu egiten zuten etxean egoteagatik eta trukean mantenua eta arropen garbiketa jasotzen zuten.. Dena dela. Hori gorabehera. Horregatik emakumeak Bizkaiko meagintzan izan zuen presentzia oso urria izan zen.. izaten zituztelako. Durante el trabajo no se les permitía hablar. mendeko azken hamarkadetan eta XX. aldi berean.. Pilar Pérez-Fuentes-ek “Vivir y morir en las minas” liburuan esaten duen bezala. llegaba a embarcaciones mayores”.. en lanchas. 122 . baina etxekoandrearen lansaioa luzatuz. Jakina. meatzeen aldeko udalerriek hazkuntza itzela izan zuten biztanleriari dagokionez.

ya que como los hombres no se acercaban a casa a comer. en lanchas. las mujeres del lavadero tenían que ir a los puertos. Esto suponía unos ingresos extras para la economía familiar. En consecuencia. cuando no había material a lavar o faltaba energía eléctrica. Sin embargo. debido a que era frecuente que tuvieran en sus domicilios uno o más huéspedes... aunque su trabajo se redujo al lavado y clasificación del mineral. las mujeres sí participaron de esta actividad. Hasta principios del siglo XX. manutención y lavado de la ropa.. llegaba a embarcaciones mayores”. pues se consideraba que podían distraerse.. Las trabajadoras eran en su mayoría jóvenes solteras. por otra parte. El carácter específico del trabajo de la mina obligaba al ama de casa a adecuarse a horarios impuestos como el de las tres comidas. EN LA MINA La actividad minera en la provincia de Bizkaia tuvo su momento álgido en las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX. los municipios mineros experimentaron un enorme crecimiento de población motivado por la gran oleada inmigratoria que se produjo. Carmelo Urdangarín y José Mª Izaga describen exactamente cuál era el sistema de trabajo de estos lavaderos: “Esta instalación consistía en un gran plato circular de hierro. y realizaban una jornada de ocho horas. los peor retribuidos. El trabajo de estas mujeres se efectuaba en el lavadero y consistía en separar las impurezas del mineral. a costa de aumentar la jornada del ama de casa..1.. Los huéspedes pagaban a la familia por el alojamiento.. eran ellas las que se lo llevaban al trabajo. la actividad más generalizada de las mujeres dentro del ámbito minero era la del hospedaje ya que encontrar vivienda y servicios era casi imposible en estos municipios. donde en cestos llenos de mineral que colocaban sobre sus cabezas. Sin embargo. De ahí que la presencia de la mujer en el mundo laboral de la mina en Bizkaia fuera muy restringida. Durante el trabajo no se les permitía hablar. lo acarreaban a los cargaderos. Hacia 1920-30 trabajaban en cada lavadero hasta catorce..5. tal como indica Pilar Pérez-Fuentes en su libro “Vivir y morir en las minas”. desde donde. situándose las mujeres de pie a su alrededor. El método de trabajo empleado en la minería obligaba a la extracción del mineral con procedimientos rudimentarios que exigían una gran fortaleza física. ni cantar. 123 . El trabajo doméstico diario de estas mujeres de mineros podía multiplicarse.

Hay que destacar su valor testimonial y expresivo reflejado en las caras de estas mujeres. Santutxu auzoko kuartel zahar baten. Datarik gabea.2. nahiz eta kopuru hori 300era arte jaitsi 1910ean. 5. Tailerrek zuten egitura edo antolakuntza hau zen: biltegiak. eta emakumeen aurpegiek duten adierazgarritasunaren aldetik ere bai. Emakumeak minerala pikatzen Muskizen. tabako txikituen tailerra. La Tribuna-n. eta hau horietako bat dugu. bena kentzeko tailerra. Lekukotza aldetik balio garrantzitsua du beraz. Emakumeek Bizkaiko meatzaritzan egin duten lanaren gainean oso argazki gutxi gelditu dira. Emilia Pardo Bazánek. Esta es una de las escasísimas imágenes sobre el trabajo desarrollado por las mujeres en la minería de Bizkaia. Baldintza txarrak eta lanaren gogorra azpimarratu zituen: 124 . Mujeres picando mineral en Muskiz.Muskizko Udalaren agiritegia. fabriketan zigarrio-egileek burutzen zuten lana deskribatu zuen. Sin fecha. Enpresaren memoriaren arabera 1894an Bilboko fabrikan 556 emakume langile zeuden. eta puru eta zigarroen tailerrak. Tabako orrietako benak kentzeko lana zen trebezia eta erantzukizun gutxien eskatzen zuena eta puruak egitea esperientziarik handiena zuten zigarro-egileen lana zen. Archivo del Ayuntamiento de Muskiz. ZIGARRO-EGILEAK Bilboko Fábrica de Tabacos 1878an ireki zen.

en 1894 trabajaban en la factoría de Bilbao un total de 556 operarias. la atmósfera estaba saturada del olor ingrato y herbáceo del virginia humedecido. este trabajo era muy codiciado. el de picaduras. destacando sus malas condiciones y dureza: “. A pesar de las malas condiciones laborales. podía ser un auténtico drama económico para la economía familiar: “Las pobres cigarreras de la fábrica de tabacos de Bilbao están condenadas a sufrir todos los meses un nuevo martirio.2. Y en segundo lugar. En Bilbao eran muchas las familias con alguna cigarrera desde finales del siglo XIX.. Las trescientas y pico familias cuya subsistencia depende del trabajo de las operarias del taller de cigarrillos de Santuchu.. cuando faltaba el trabajo. Emilia Pardo Bazán en La Tribuna describe la actividad de las cigarreras de las fábricas. mezclado con las emanaciones de tanto cuerpo humano y con el fétido vaho de las letrinas próximas. aunque su número descendió hasta 300 en 1910. pero creese que por lo menos la paralización durará quince dias” El Noticiero Bilbaino. cigarros y cigarrillos. El trabajo de desvenado de las hojas de tabaco era el que requería menor habilidad y responsabilidad. el polvo de las hojas secas se acumulaba en los pulmones de las operarias. Según la Memoria de la compañía. En primer lugar.5. y como bien refleja el siguiente texto. por sus salarios más elevados que el de cualquier otra jornalera. las condiciones de trabajo eran penosas: con muy escasa ventilación. 21 de marzo de 1880.”. La organización de los talleres era la siguiente: los almacenes. y de la hoja medio verde. En los talleres. 125 . LAS CIGARRERAS La fábrica de Tabacos de Bilbao abrió en 1878 en un antiguo cuartel del barrio de Santutxu.. han vuelto a quedarse privadas de ese auxilio por haber sido paralizados los trabajos sabe Dios hasta cuando. porque no era infrecuente que las mujeres casadas pudieran continuar trabajando en el fábrica. el taller de desvenado. quedando la labor de hacer los puros a las cigarreras con mayor experiencia.

Bilbon hainbeste ziren XIX. XVIII. mendean kotoia heldu zen eta ordura arte Euskal Herrian lihoa eta artilea izan ziren ehungintzako protagonista nagusiak. las condiciones de trabajo eran penosas: con muy escasa ventilación. familia mailan egiten zuten lan nahiz eta hirietan ehungileen elkarteak eta gremioak ere egon. Ehungileek. y de la hoja medio verde. Lan-baldintzak txarrak izan arren emakume guztiek nahi zuten lan hau. Eta. Industri Iraultzarekin heldu zen fabrikazioaren fasea eta baita mekanizazioaren faseak heldu arren ataza horiek beti egon dira emakumeen lanari lotuta. Las trescientas y pico familias cuya subsistencia depende del trabajo de las operarias del taller de cigarrillos de Santuchu. la atmósfera estaba saturada del olor ingrato y herbáceo del virginia humedecido.“. mezclado con las emanaciones de tanto cuerpo humano y con el fétido vaho de las letrinas próximas. el polvo de las hojas secas se acumulaba en los pulmones de las operarias.. Gure ehungintzari dagokionez material tradizional eta nagusia lihoa izan zen. alegia. bada. espartinak egiten dituztela. merkatari nagusi proto-industrialentzat lan egiten zutenak. lana falta zenean benetako drama ekonomiko bihurtzen zelako familiarentzat: “Las pobres cigarreras de la fábrica de tabacos de Bilbao están condenadas a sufrir todos los meses un nuevo martirio. eta hori oso ondo islatzen da ondoko testuan. eta lihoa lantzen zutela. Antropologoek baieztatu egiten dute ehungintzaren artea seguruenik emakumeek hasi eta garatu zuten artea dela eta emakume horiek etxean egiten zituztela ehunak eta irunak landu. han vuelto a quedarse privadas de ese auxilio por haber sido paralizados los trabajos sabe Dios hasta cuando. 1880ko martxoaren 21ekoa. EHUNGINTZAN Ehungintzaren industriak Euskal Herrian beti ehunaren inguruan egin den artisautzako lanaren ildoari jarraitu dio. eta baita ehungailu horizontala eta pila ere ehungintzako artisautza lanetan. Erdi Arotik hasita emakumeek iruteko tornua edo gorua erabiltzen zuten. funtsezko baitzen soinekoetarako eta egunero- 126 .. ehun eta apaintzeko lanak egiten ziren. 5. landare-irunezko oihal. En los talleres.3.. bigarrenean. Horrela. soldatak gainerako soldatapekoenak baino altuagoak zirelako. gehienetan. eta abar. normala izaten zelako ezkondu ostean ere emakumeek fabrikan lanean jarraitzea. mendearen amaieran euren familietan zigarro-egileren bat zutenak. jostun lanak. Lehenengo eta behin. pero creese que por lo menos la paralización durará quince dias” El Noticiero Bilbaino.”.

La cigarrera era quizás la obrera industrial que gozó de más prestigio en los años finales del XIX y principios del XX. costureras. Desde los tiempos medievales las mujeres usaban el torno de hilar o la rueca. Argazki hau 1940. Fototeca Kutxa. en una imagen tomada en 1940. el telar horizontal y el batán para el trabajo textil artesanal. que entre tejedoras. mendeko lehenengoetan.3. emakume hauen lan baldintzak oso txarrak ziren: emakumeen soldata gizonek lan bera egiteagatik jasotzen zutenaren %55 eta %60koa zen eta hamaika eta hamabi ordu egiten zituzten egunero lanean. La situación laboral de estas mujeres era pésima: sus salarios oscilaban entre el 55 y el 60 por ciento del de los hombres por el mismo trabajo. industriako langileen artean ospe handiena izan zuena zigarro-egilea izan zela esan daiteke. Cigarreras en el taller de liado de la fábrica de tabacalera de Egía. La antropología suele afirmar que el arte del tejido fue iniciado con toda probabilidad por mujeres. Con la llegada de la fase manufacturera de la Revolución Industrial e incluso de la fase mecanizada.Kutxa fototeka. Alabaina. EN EL TEJIDO La industria textil en Euskal Herria ha continuado la pervivencia del trabajo artesanal del tejido desde tiempos inmemoriales. alpargateras. urtekoa da. Hasta la llegada del algodón en el 127 .. Zigarro-egileak. mendeko azken urteetan eta XX. Egiako tabako-fabrikako bilketa lantegian. XIX. hilanderas. continuará estando este trabajo en manos femeninas. etc. 5. y cumplían jornadas de once y doce horas diarias. realizaban este trabajo en sus casas. cultivadoras del lino.

Kalkuluen arabera XX. Alabei. Eta industrializazioa heldu zenean ehungintzaren arloko ekoizpenaren ezaugarrien artean adibidez azpimarratu daiteke indar motrizaren bila ibaien ondoetan instalatu zituztela fabrika horiek. zapiak. izarak. Fabrika handienak izateagatik “Rica Hnos. Berezko kolorearekin artatzen den artiletik abiatuta artisautza familiarrean “puntua” zabaldu zen galtzerdiak. 1990ean horietatik 7k jarraitzen zuten eta ordurako beharginak 327 baino ez ziren. Artilez egiten ziren artisautzako ehunen kalitatea baxuagoa zen eta batez ere gizon eta emakumezkoentzako kapak eta mantak egiteko erabiltzen zen. funtsean. fabrikak beste leku batzuetara eraman zituen kapitala. adibidez Balmasedako fabrika. eta jutea iruteko eta txirikordatzeko fabrika bat Barakaldon. Egon dago atsotitz bat esaten duena “el vasco de lino trabajaba. 1983an Bizkaian ehungintzaren arloan 11 enpresa baino ez ziren geratzen eta langileak 509 ziren. jertseak edo kaikuak egiteko. y de lino… moría”. Hirurogeita hamarreko hamarkadaren amaierako krisiak hautsi egin zuen ehungintzako industriaren bilba.ko bizitzako beste gauza askotarako: gizonezkoen eta emakumezkoen alkandorak. lihoaren artisautzan teknika maila oso egokiak lortu ziren. hamaika urte betetzen zituztenean. gure mugetatik kanpo ere arrakasta handia izan zuena. ordua arte familien egituretan oinarritzen zena. Ehungintzaren arloko industria garrantzitsuagoa izan zen Gipuzkoan baina. txalekoak. tapeteak. 1917an sortu zena. Liho horrek arropak egiteko oihal eta ehunak egiteko balioko zuen eta urteetako lanaren ostean ezkontzarako arreoa egiteko. aitak lur sail txikia gortzen zizen lihoa lantzeko. eta atzerriko kapitala duten enpresen aldiari ekin zitzaion. Ekoizpen tradizional horretatik sortu zirenen artean txapelgintzan aritu zirenak ditugu. Industria berriari dagokionez oihal fabrikak instalatu ziren. 128 . argizaiola-oihaltxoak. hori gorabehera. hil-oihalak. Krisi honen ondorioz enpresa askok itxi egin zuten. batez ere Enkarterrietan. umeentzako soinekoak. eskaintzak egiteko oihalak. mantelak. mantalak. prakak. beste batzuetan arloan enplegu erregulazio trinkoak burutu ziren eta. Eskualde eta esparru horretatik kanpo Durangon espartinak egiteko fabrika bat zegoen. edo espartinak fabrikatzekoak. horren ekoizpena arrunta eta landugabekoa zelako. kotoia. Bizkaian eskuorde oso adierazgarriak aurki genitzake. Artilearekin gertatzen ez zen bezala. jutea edo lihoa iruteko fabrika modernoak. de lino comía. mendearen hasieran Bizkaiko Lurraldean jute eta ehungintzako 14 enpresa zeuden eta gutxi gorabehera mila enplegu zuzkitzen zituzten.”. Faktoria batzuen abiaburua liho eta artilearen artisautzako ekoizpena izan zen. Beste batzuk erabat ziren berriak. milaka emakumek euren lanpostuak galdu zituzten. data horietako Anuario Vasco-k ematen dituen datuen arabera. hala enpresen kopuruari dagokionez nola enpresen egiturari. etab. ohe-estalkiak. zakutoak. de lino bailaba. Enkarterrietan zeudenak. Industria osoarekin gertatu den bezala ehungintzak aldaketa sakonak izan ditu azken urteetan Euskal Herrian. ia erabat emakumezkoentzat. “La Conchita” eta “La Encartada” azpimarratu daitezke.

especialmente en la zona de las Encartaciones. A diferencia de la producción lanera. Otras. pantalones. sudarios. fuertes regulaciones de empleo en el sector. y de lino… moría”. En 1990 permanecen 7 de ellas. pañuelos. etc. Como otras ramas industriales. jerseys o kaikus. Entre las derivadas de la producción tradicional se encuentra la fabricación de boinas. chalecos. el lino junto con la lana de oveja fue el gran protagonista de las artes textiles en Euskal Herria. por establecerse en las cercanías de los ríos en busca de su fuerza motriz. de raíces familiares hasta esas fechas. tanto en el número de empresas como en la estructura empresarial. Podemos destacar. la artesanía del lino consiguió una técnica más que aceptable y apreciada fuera de nuestras fronteras. junto a una fábrica de hilatura y trenzaduría de yute en Baracaldo. manteles. delantales. los tejidos artesanales de la lana. se realizaban lienzos. A las hijas. A pesar de que la industria textil tuvo más relevancia en Gipuzkoa. de lino comía. De inferior calidad. la de “Rica Hnos. el nuevo modo de producción textil. pañetes de “argizaiola”. aunque también existieron agrupaciones de gremios de tejedores y tejedoras en las ciudades trabajando para los grandes comerciantes proto-industriales. también en Bizkaia encontramos una buena representación. son absolutamente nuevas. y abre una nueva etapa con empresas de capital extranjero y traslado de fábricas a otros lugares.”. alforjas. Esta crisis implicó el cierre de muchas empresas. de yute. que con los años constituiría el ajuar de la boda. sábanas. A partir del hilo de lana. de moderna hilatura de algodón. Con la llegada de la industrialización. Existe un dicho popular que afirma que “el vasco de lino trabajaba. 129 . paños de ofrenda. de lino bailaba. La crisis de finales de los setenta rompe el entramado de la industria textil.siglo XVIII. se instalarán fábricas de lienzos. Se calcula que a comienzos del siglo XX existían en territorio vizcaíno 14 empresas de yute y tejidos que proporcionaban un millar de empleos. colchas. Así. de lino o de fabricación de alpargatas. se deriva una artesanía familia de “punto” para confeccionar prendas tales como calcetines. ajuar infantil. que dan trabajo a 509 trabajadores y trabajadoras. tan importante para la indumentaria y otros usos de la vida cotidiana: camisas de hombre y de mujer. Las tejedoras trabajaban a escala familiar en su gran mayoría. principales empleadas en el sector. como la fábrica de Balmaseda. en su color natural. por ser más grandes. Con respecto a la nueva industria. Algunas factorías derivan de la producción artesanal del lino y la lana. basta y ordinaria. y básicamente la pérdida de puestos de trabajo para miles de mujeres. Este serviría para la fabricación de lienzos y telas para la confección de la ropa. se caracterizará entre otras cosas. tapetes. El tejido tradicional vasco fue el lino. “La Conchita” y “La Encartada” en la zona de Encartaciones. según los datos del Anuario Vasco de estas fechas. telas y labores ornamentales de hilo vegetal. la industria ha vivido en los últimos años profundos cambios en Euskal Herria. se redujeron a productos como capas y mantas de marraga para las mujeres y los pastores. en Euskal Herria. desde que cumplían los once años. En 1983 solo quedan 11 empresas textiles en Bizkaia. el padre les reservaba un pequeño terreno para que pudieran dedicarlo a cultivar lino. ocupando únicamente a 327 personas empleadas. Fuera de ese ámbito se encontraban una fábrica de alpargatas en Durango fundada en 1917. para mujeres casi en su totalidad.

calcetines. y junto a la lana serían las materias primas sobre las que giraba la artesanía textil.. pantalones. jertseak. izarak. mientras que el tejido artesanal de lana servía para producir: capas. ohe-estalkiak.. Emakumeek lihoarekin gauza asko egiten zuten: gizon eta emakumeentzako alkandorak. colchas. delantales. chalecos. 1853-1943. 130 . kaikuak. Lehengai horiekin etxeko gauzak eta jantziak egiten ziren. mahai-oihalak. Con el lino se confeccionaba la ropa delicada. lihoa eta artilea ehun-artisautzaren funtsezko lehengaiak ziren. manteles. © Euskal Museoa / Museo Vasco de Bilbao. sábanas. artilezko artisau-ehunarekin honakoak egiten ziren: kapak. pañuelos. Con ellas se confeccionaba tanto el ajuar doméstico como la vestimenta... etxean iruten eta ehotzen zen liho horrekin emaztegaiaren ezkontza-puskak egiten ziren. gainera. 1853-1943. que se hilaba y tejía en casa. Fondo Eulalia Abaytua. Baserri gehienek lanabesen artean etxeko goru bat. hain zuzen.© Euskal Museoa. se confeccionaba el ajuar de la futura novia. Bestalde. Eulalia Abaytua-ren funtsa. A las niñas. Con el lino. paños de ofrenda. No había caserío que se precie que no tuviera entre sus aperos de trabajo.. un huso y un telar casero.. eskaintza-oihalak. mantak... con el tiempo con ese lino. Lihoarekin. una rueca. mantas. arropa finak ere egiten ziren. El cultivo del lino era muy corriente en los caseríos. kaikus. cumplidos los once años. prakak. jerseys. musuzapiak. las mujeres confeccionaban camisas de hombre y mujer. txalekoak. amantalak. Oso ohikoa zen baserrietan lihoa landatzea. galtzerdiak. denbora igaro ahala. ardatz bat eta ehugailu bat zituzten. izerdi-zapiak. sudarios. se les reservaba un pequeño terreno en el caserío para cultivar lino. Neskek hamaika urte betetzen zituztenean baserriko lurren zati bat gordetzen zitzaien eurek ere lihoa landatzeko.

131 .© Euskal Museoa. © Euskal Museoa / Museo Vasco de Bilbao. © Euskal Museoa / Museo Vasco de Bilbao. © Euskal Museoa.

Irudi honetan emakumeen belaunaldi ezberdinak ikus ditzakegu etxearen atarian ehunekin lanean. otra cosiendo una alpargata y toda la familia rodeando al último invento. otras remendando. Unas cosiendo. © Euskal Museoa. Familia osoak azken asmakizuna inguratzen du: josteko makina. En esta imagen observamos varias generaciones de mujeres desempeñando diferentes trabajos textiles a la puerta de casa. Postal-bildumako jantzien atala. © Euskal Museoa / Museo Vasco de Bilbao. Batzuk josten daude. beste batzuk adabatzen.© Euskal Museoa. beste bat abarka josten. 132 . la máquina de coser. Sección indumentaria de la colección de postales. © Euskal Museoa / Museo Vasco de Bilbao.

Operarias de la empresa textil Rica. Mende hasieran Bizkaian jute eta ehunen 14 enpresa egon ziren eta horietan mila langile baino gutxiago izan ziren. en Alonsotegi. "La Conchita" y la de boinas "La Encartada". 133 . A comienzos de siglo existen en Vizcaya 14 empresas de yute y tejidos que proporcionan trabajo a menos de un millar de operarios y operarias.EHUko Historia Garaikidearen Saila. Ehunen industria emakumeei lotuta egon den jarduera-adarra izan da beti. Ehunen Rica enpresako langileak. Alonsotegi. Txarrantxa hauskorren atala. La industria textil ha sido una de las ramas de actividad tradicionalmente ligadas al mundo femenino. Pueden citarse las empresas textiles de "Rica Hnos". Empresa Rica. Rica enpresa. Ehun-enpresa batzuk dira: "Rica Hnos". Departamento de Historia Contemporánea de la UPV/EHU. Sección de cardas rompederas. "La Conchita" eta txapelena "La Encartada".

Rica enpresa. Tenkatzeko makinen atala. Sección de máquinas estiradoras. Empresa Rica. 134 . Departamento de Historia Contemporánea de la UPV/EHU.EHUko Historia Garaikidearen Saila.

La industrialización vizcaína basada en la industria siderúrgica. por sus características intrínsecas solo permitió un acceso limitado a las mujeres al mundo del trabajo industrial... metalurgiaren. metalúrgica. 135 . industrian zuen oinarria. ontzigintzaren..EHUko Historia Garaikidearen Saila. Sin fecha.. Datarik gabea. Emakume batzuk Labe Garaietako latorria estanpatzeko tailerrean lanean. Mujeres trabajando en el taller de estampado de hojalata de Altos Hornos. Departamento de Historia Contemporánea de la UPV/EHU. eta berez zituen ezaugarrien ondorioz emakumeek insdustriaren munduan lan egiteko toki mugatuak zituzten. naval. Bizkaiko industrializazioak siderurgiaren.

Las mujeres han participado incluso en la industria naval como en este caso. Kasu honetan ikusten den bezala.EHUko Historia Garaikidearen Saila. Departamento de Historia Contemporánea de la UPV/EHU. 136 . Argazkian La Naval enpresaren bernizatzeko tailerra ikusten da. emakumeek ontzigintzaren industrian ere lan egin izan dute. donde se ve el taller de barnizado de la empresa La Naval.

Mujeres participando en la actividad de una empresa metalúrgica. Aprometal. 137 .EHUko Historia Garaikidearen Saila. Mujeres trabajando rellenando botellas en la empresa “General Licorera” de Bilbao. Emakume batzuk Aprometal enpresa metalurgikoan lan egiten. Departamento de Historia Contemporánea de la UPV/EHU. Emakumeak Bilboko “General Licorera” enpresan botilak betetzen.

1943. FAES izeneko fabrika honetan produktu kimiko-farmazeutikoak eta landare-osasunerako produktuak egiten ziren. S. 138 . fábrica dedicada a la elaboración de productos químico-farmacéuticos y productos fitosanitarios en Fábrica Española de Productos Químicos y Farmacéuticos. 1943.A. Hain zuzen ere. FAES fundada en 1933. urtean sortu zen Fábrica Española de Productos Químicos y Farmacéuticos. S. Departamento de Historia Contemporánea de la UPV/EHU..EHUko Historia Garaikidearen Saila. Nabe handi batean emakumeak botikekin lanean 1933. (FAES) fabrikan. A. Gran nave con mujeres trabajando con los medicamentos que se producían en la FAES.

1920. orfebrería y platería de Luis Anduiza. Archivo Foral de Bizkaia. Mahai-tresnak distirarazten daude. Luis Anduizaren mahai-tresnen. Álbum de la Sociedad Luis Anduiza. gizon batek gainbegiratzen dituen bitartean. Luis Anduiza sozietatearen albuma. Abrillantando cubiertos bajo la supervisión de un hombre en la Fábrica de cubertería.Bizkaiko Foru Agiritegia. 1920. urregintza eta zilargintza fabrikan. 139 .

hamarkada.Leioako Udaleko argazki agiritegia. años 40. La Aguirena enpresako langileak. Bilbon sortu zen. Industriarako makina elektrikoak eta industrialak egiten ditu. 140 . Archivo fotográfico del Ayuntamiento de Leioa. sozietate anonimo bezala 1939. Mª Jesús Larrea Abiega andreak utzitako argazkia. Sociedad anónima constituida en Bilbao el año 1939 y como Sociedad limitada el 1931. 40. urtean. Su objetivo es la maquinaria eléctrica e industrial y materiales eléctricos para la industria. urtean eta sozietate mugatu bezala 1931. Fotografía cedida por Mª Jesús Larrea Abiega. Trabajadoras en La Aguirena.

Emakume bat esne-zentral bateko ekoizpen-prozesuan parte hartzen. Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares.Alcalá de Henaresko Administrazioaren Agiritegi Orokorra. 141 . Mujer participando en el proceso de producción de una central lechera.

Diario El Correo. Egilea: Mikel Arrázola 2001. Autor: Mikel Arrázola 2001. bajo la supervisión de un hombre. 1965. Mujeres trabajando en el proceso de envasado de productos farmacéuticos.El Correo egunkaria. Astrazeneca. 1965. © “Argazki” agiritegia. Emakume batzuk farmaziako produktuak ontziratzeko prozesuan lan egiten. © Archivo “Argazki” Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco. gizon batek gainbegiratuta. Eusko Jaurlaritza. Astrazeneca. 142 .

El Correo egunkaria. Astrazeneca. Konpainia farmazeutiko bateko laborategia. Laboratorio de una compañía farmacéutica. 2002. © Archivo “Argazki” Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco.© “Argazki” agiritegia. Diario El Correo. Egilea: Mikel Arrázola 2001. 2002. Autor: Mikel Arrázola 2001. Astrazeneca. Eusko Jaurlaritza. 143 .

Mujer trabajando con alta tecnología. 2002. Eusko Jaurlaritza. Konpainia farmazeutiko bateko laborategia. © Archivo “Argazki” Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco. Astrazeneca. Autor: Mikel Arrázola. 2002. Emakume bat goi teknologiarekin lanean. Laboratorio de una compañía farmacéutica. Egilea: Mikel Arrázola. 144 .© “Argazki” agiritegia. Astrazeneca. El Correo egunkaria. Diario El Correo.

Emakume bat Durangoko Prestakuntza Fondoan lanean. Diario El Correo. 2000. Mujer trabajando en el Fondo de Formación de Durango. 145 . 2000.El Correo egunkaria.

Diario El Correo. El Correo egunkaria. 2001. Emakume bat Fagor etxetresna elektrikoak muntatzen. Eusko Jaurlaritza. © Archivo “Argazki” Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco.© “Argazki” agiritegia. 2001. Mujer trabajando en el montaje de electrodomésticos de Fagor. Autor: Mikel Arrázola 2002. Emakume bat Gamesa enpresako hegazkinaren hego batean lanean. Egilea: Mikel Arrázola 2002. Mujer trabajando en el ala de un avión en la empresa Gamesa. 146 .

El Correo egunkaria. Mujer trabajando con un soldador en una fábrica de Fagor. 1990. 147 . 1990. Emakume bat soldagailuarekin Fagor-en fabrika batean. Diario El Correo.

Emakumeak eskuz dabiltza hegaluzea prestatzen gero ontzietan sartzeko. Adibidez: antxoa gatzetan edo oliotan jarri behar zen. por ejemplo de la anchoa para salazón o en aceite. La industria conservera ha ocupado tradicionalmente a mujeres debido sobre todo a la estacionalidad de la ocupación y a la destreza que requiere la limpieza. Fototeca Kutxa. eta hegaluzearen zati osoak ontzietan sartu behar ziren. Kontserba-industrian normalean emakumeek lan egin izan dute.Kutxa fototeka. 148 . Grupo de mujeres preparando a mano el bonito para proceder a su enlatado. o el enlatado de bloques enteros de bonito. batez ere zereginak urtaro jakin batean ematen zirelako eta arrainak garbitzeko trebetasuna behar zelako.

kamioilarien. peones.son profesiones en las que a pesar de su tradicional masculinización. Diario El Correo. 2002. Mujer limpiando pescado en la fábrica de conservas Sálica de Bermeo. Albañiles. 2002. Eusko Jaurlaritza. Emakume bat arraina garbitzen Bermeoko Salica kontserba-fabrikan.. Igeltseroen. 149 .. la mujer ha comenzado a participar. Mujer trabajando en un andamio. conductores de autobús. lanbideak tradizioz gizonek bete badituzte ere orain emakumea horietan sartzen hasi da. El Correo egunkaria. taxistas. Egilea: Mikel Arrázola. Emakume bat aldamioan lanean. peoien. © Archivo “Argazki” Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco.© “Argazki” agiritegia.. autobus-gidarien.. taxi-gidarien. udaltzainen. camioneros. Autor: Mikel Arrázola. policías municipales.

2002. Una mujer conduciendo una excavadora. 2002. 2002. Emakume bat hondeatzeko makina gidatzen. Paradas de larga duración trabajando como peonas en las obras de urbanización de una calzada. 150 . Diario El Correo.El Correo egunkaria. lan hau beti egin izan dute gizonek. El Correo egunkaria. trabajo asociado siempre al hombre. 2002. Denbora luzean langabezian egon diren emakumeak galtzada bat urbanizatzeko lanetan peoi moduan lanean. Diario El Correo.

Emakunde. Mujer aprendiendo en un taller de carpintería. Emakume bat aroztegi batean ikasten.Emakunde. 151 .

.

6 ZERBITZUGINTZA SECTOR SERVICIOS .

urketariak. hirietako bizitza hori finkatu zenean. XX. telefonozain. garbitzaile. emakumea mugarik gabe iritsi da lan-merkatura. Hirietan beti egon da emakume gehiago gizonak baino. horiekin batera. jostunak. artisauak… hiri tradizionalean beti emakumeen eskuetan zeuden ohiko ogibidesariak ziren. denboran zehar iraun dutenak. 154 . hirian enplegu berriak sortu ziren eta horietan emakumeek bazuten lekurik. soldatarik baxuenak eta gaitasunik gutxien eskatzen duten enpleguak artean emakumeenak zian. urketari edo jostunen kasuan. XXI. lisatzaileak. lisatzaile. hiriak zerbitzuak zuzkitu behar dituelako eta hirietan enplegua lortzeko aukera gehiago zutelako. hiriaren esparruan. garbitzaileak. ZERBITZUGINTZA Historian zehar lanari dagokionez emakumeek etxetik kanpo egin duten lanarekin identifikatu daitekeen jarduera arlorik badago hori zerbitzuena da. horiekin batera. aldi berean. maistra. lanari buruzko ezegonkortasunik handiena. Garatzen den jarduera motaren araberako aldeak eta diferentziak nabarmenak eta oso handiak dira eta egun desagertuta dauden ogibideak daude eta. mendearen hasieran. Adibidez neskameak. erizain. ekonomia globalak hirugarren arlo honi eman dion lehentasunarekin. mendean sartu ahala. adibidez. modelo. Jarduera horiek ogibidesari askoren inguruan egituratu dira. eta abar. gainditu egiten ditu etxebizitzaren mugak eta kasu askotan soldatapeko lan bihurtzen zen. Hori gertatzen da. prostituzioan jarraitzen zuten eta. enplegu berriak zeuden: idazkari. dendariak.6. zamatzaileak eta zirgatzaileak. Dena dela. Berbarako. Etxeko lanak. argi dago ia elikagaien eta arropen txikizkako merkataritza osoan emakumeek egiten zituztela dendari lanak.

de menores salarios y de empleos menos cualificados. SECTOR SERVICIOS Si hay algún sector de actividad con el que a lo largo de la historia se puede identificar laboralmente a las mujeres fuera de su casa. costureras. 155 . con la consolidación de la vida urbana. lavanderas. Estas actividades abarcan un conjunto amplísimo de oficios. planchadoras. existiendo profesiones que han desaparecido junto a otras que han pervivido a lo largo del tiempo. ya que en la ciudad. encontraban éstas múltiples opciones de empleo. ha supuesto que este sector terciario haya resultado ser el sector de las oportunidades de empleo para las mujeres. maestras. tenderas. criadas. aguadoras. planchadoras. A comienzos del siglo XXI. desde siempre. Esto ocurre en el caso de las lavanderas. Las ciudades. ése es precisamente el sector de los servicios. En la medida en que nos adentramos en el siglo XX. etc. enfermeras. El trabajo doméstico en el ámbito urbano traspasa las fronteras del hogar. aunque también los mayores riesgos de inestabilidad laboral. para convertirse en trabajo asalariado en muchos casos. Las diferencias en cuanto al tipo de actividad desarrollada son muy grandes. modelos. aguadoras o costureras. proveedora de servicios. albergaron a más mujeres que hombres. artesanas… eran oficios comunes desempeñados siempre por mujeres en la ciudad tradicional. cargueras y sirgueras. con la terciarización de la economía global. van surgiendo nuevos empleos en la ciudad. continúan ejerciendo la prostitución. la masiva entrada de la mujer en el mercado laboral. todo ello junto a nuevos empleos como secretarias. Podremos ver cómo mujeres despachan casi todo el comercio al detalle de comestibles y ropa.6. telefonistas. Así. que irán ocupando también las mujeres.

EHUko Historia Garaikidearen Saila. berrogeigarren hamarkadan. Bilboko Erakustazokan eta zehatzago elefantearen komuneko paper ospetsuaren standean. es en la de azafata. en la Feria de Muestras de Bilbao. Azafatas en los años cuarenta. nahiz eta duela hamarkada gutxi batzuk arte ia soilik hegazkinen muduarekin erlazionatuta egon. beste lanbide batzuetan baino nabarmenago gertatzen da azafaten kasuan emakumeek itxura fisiko ona eta izaera atsegina eduki behar izatea. Si en alguna profesión se ha vinculado siempre a la mujer con una buena presencia física y un carácter amable. Azafatak. 156 . Departamento de Historia Contemporánea de la UPV/EHU. Izan ere. Zerbitzuen gizarteak egun dituen beharrizanen ondorioz lanbide honi lotutako lanak ugaritu ditu. en concreto en el stand del famoso papel higiénico del elefante. Las necesidades de la sociedad de servicios actual han multiplicado las labores adscritas a esta profesión hasta hace pocas décadas vinculada casi en exclusiva al mundo de la aviación.

Mujer desarrollando labores de limpieza en la Feria de Muestras. gizarteak zerbitzuan gero eta kalitate gehiago izatea eskatzen duelako. Diario El Correo. En las últimas décadas hemos asistido a una auténtica profesionalización de las limpiadoras. Las empresas que prestan este tipo de servicios se han multiplicado en los últimos años como respuesta a una sociedad que demanda cada vez más calidad en el servicio. 157 . Emakume bat Erakustazoka garbitzen. Azken urteetan zerbitzu hauek ematen dituzten enpresak ugaritu egin dira. Azken hamarkadetan garbitzaileen lanbidea erabat profesionalizatu da.El Correo egunkaria.

Foto Marín. Fototeca Kutxa. 1967. y a la cual no teníamos costumbre debido a la masculinización de la misma. irudi hau askotan ikusten dugu baina orain arte ez gara egon ohituta. esteticistas. Ile-apaintzaileak buruak garbitzen. Foto Marín. peluqueras. masajistas. Grupo de peluqueras lavando cabezas. Diario El Correo. etab. etc. Kutxa fototeka. una imagen que se repite mucho en nuestros días. udaltzainak gizonezkoak izan baitira beti. Policía municipal ordenando el tráfico. masaje-emaileak. estetizistak. 1967. Udaltzaina zirkulazioa antolatzen. 158 . Emakumeen edertasunaren inguruko munduak hainbat lanaukera eskaini dizkio goi mailako ikasketak egin ezin zituzten emakume askori: ile-apaintzaileak. El mundo en torno a la belleza femenina ha generado toda una serie de salidas profesionales para muchas mujeres que no podían acceder a estudios superiores.El Correo egunkaria.

1951. © Archivo “Argazki” Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco. Zerbitzaria jankideei janari-platerak eramaten. Eusko Jaurlaritza. Egilea: Mikel Arrázola 2002. 1951. Autor: Mikel Arrázola 2002. Camarera llevando platos de comida a comensales. © “Argazki” agiritegia. Plantilla de camareros y camareras de la famosa cafetería bilbaína “La Isla de Loto” el día de su inauguración. Archivo privado de Concepción Alonso. Bilbo. Bilboko “La Isla de Loto” kafetegi ospetsuko zerbitzarien plantilla. ireki zen egunean.Concepción Alonso-ren agiritegi pribatua. 159 . Bilbao.

Foto Marín.Kutxa fototeka. Donostiako Udalaren aretoetan eginiko moda desfilea. Foto Marín. Modelos posando en la terraza del Casino Gran Kursaal. Foto Marín. Modeloak Gran Kursaal kasinoko terrazan posatzen. 1956. Foto Marín. Fototeca Kutxa. 1920. Kutxa fototeka. Fototeca Kutxa. 1920. Desfile de modas en los salones del Ayuntamiento de San Sebastián. 160 . 1956.

berandu oheratzen da. Foto Car. eredu horrek. Ruzafa. 161 . hain zuzen ere. bebe wisky. gizonen antzera janzten da eta. 1933 (Citado por R. 1993. 2002 lanean aipatzen da. trasnocha. Vedettes en la barandilla de la terraza del Casino Gran Kursaal. baila. los ademanes y posturas de estrella cinematográfica”. ejemplar moderno de la chica casadera que nos ha traído los tiempos novísimos. Ruzafa. Fototeca Kutxa. “Andre chic-ak eta mekanografa trebeak bat egiten duten “aberaskumearen” estilo bitxia ezkongai den neskaren eredu modernoa da. erre egiten du. 2002). fuma. Vedette-ak Gran Kursaal kasinoko terrazan dagoen barandan. Fragmento de La Gaceta del Norte. La Gaceta del Norte egunkariaren zatia. dantza egiten du. por snob. que no discute pero habla de todo. Foto Car. “Ese extraño tipo de “niña bien” en el que coinciden la señora chic y la mecanógrafa desenvuelta. kirol ezberdinak egiten ditu.Kutxa fototeka. 1930. zineko izarren portaerak eta jarrerak bereak egiten ditu”. esnob bat bezala. whiskia edaten du. R. aldi berriak ekarri dizkigu: emakumeak ez du eztabaidatzen baina denetarik hitz egin dezake. practica toda clase de sports. Or. 26. 1930. viste hombrunamente y adopta.

Getxo. Aparteko aipamena eta kapitulua behar dute sukaldariek. Bilbon 1900ean. Alde batetik etxearen. mendean ogibide hau asko zabaldu zen burgesiak ez zuelako inolako gogorik edo interesik bere umeei bularrik emateko. Zerbitzu horren barruan gizonezkoen ardurak izan dira lan gaituak. eta lan hori uzten zuten ezkontzerakoan. umeak hazten zituztenak.1. mendearen amaieran eta XX. Neskame horien jatorrira jotzen badugu gehienetan hurbileko landa esparruetakoak zirela aurkitzen dugu. Etxean egiten zen beste zerbitzu bat umeen edoskitzeari lotuta zegoena da. eta egun zabalduta dauden elektrotresnarik ez zegoelako. nork bere aukeren barruan. eta ugalketaren jarraipena diren uneen zaintza eta haziera. jakina. eta urte horietan aurreztutako diruak ezkontzako ezkonsari moduan eramaten zituzten. Etenik gabe aldatzen ziren gazteak. neskame eta morroiak zituztela. XIX. burgesia hiri guneetara joan zenean. edo Getxon 1925ean. 10 eta 14 urte bitartean.6. Horregatik hirien biztanleen portzentajeetan beti egon da emakume gehiago.aren hasieran. ETXEKO ZERBITZUA Etxeetan neskame jarduteak bi ezaugarri nagusi zituen. goreneko geruza horien bizitzeko eren “imititazioz”. Inudeak landa esparruetako emakumeak ziren eta hirietan ogibide horren eskaera handia egoten zen burgesiarengandik. Kontua da gizartearen geruza ertain-altuek ere. hiriari lotuta zegoen. bestetik. Prozesu honen argibide moduan esan daiteke 1900ean Bilbon hiribilduko emakume aktiboen %45 neskameak zirela. eta baita hierarkiak euren barruan ere. eta etxeen barruko lana oso intentsiboa zelako. Bilbo edo Portugalete bezalako udalerriek lan egiteko adinean zeuden hamaika neska gazte erakarri zuten. ezkondu egiten zirelako. Kontua da etxearen esparruak bere sareak inoren etxean egiten den lanaren esparrura zabaltzen duela. espezializazio eta esperientzian oinarrituta beste status bat zutelako eta neskameen gainetik zeudelako. arropen eta tresnen mantenu eta garbiketaren arloan lan egiten zutenak zeuden eta. sukaldarien lana ez zen ezkontzen zirenean galtzen. familien %20 inguruk neskameak zituzten euren etxeetan. Ezaugarri horiek espezializazioaren eta etxean egindako urteen arabera neurtzen ziren. Horietatik %90 ezkongabeak ziren eta %75 30 urtetik beherakoak ziren. eta emakumeen ardurapean uzten zen etxeko jardueraren luzapentzat jo daitekeen guztia. XIX. Horregatik. Adibidez. Neskameek egiten zituzten lanen eta jardueren artean diferentzia nabarmenak zeuden. Oso gazte hasten ziren neskame lanetan. alde batetik argi eta garbi emakumeen lana zen eta. Kontua da une asko 162 . maiordomo edo lorazain izatea. Bizkaian. esateko gidari. Halaber. Antzinako Erregimenean neskametza hori esperientzia iragankorra eta motza zen neska gazteen bizitzan. Izan ere kasu askotan neskametza heldutasunerako prestatzeko ikaskuntza zen neska gazte ezkongabeentzat. Gauza jakina da eta beti gertatu da eliteek beti izan dituztela neska eta morroi asko euren familietan. hiri aldeetako familia hauek neskameak izaten zituzten. bigarrena.

o jardinero. la clase media-alta también disponía de servidumbre “por imitación” de los modos de vida de las clases altas. a fines del XIX y principios del XX. dispusiera de servidumbre. mayordomo. y por otro. la de crianza de los niños y niñas. explica que un porcentaje alto de familias en estas zonas urbanas. las ciudades siempre han tenido entre su población un mayor porcentaje de mujeres. esta profesión se extiende. un 90% eran solteras y un 75% no superaban los 30 años. tenían otro status. Existen unas claras diferencias entre las actividades a desarrollar por las sirvientas. arrastra tras de sí un ejército de jóvenes mujeres en edad de trabajar. cerca de un 20% de las familias contaban con servidumbre en sus hogares. y el hecho de que la naturaleza del trabajo doméstico en las casas fuera muy intensivo. La esfera doméstica traslada sus redes al ámbito laboral del trabajo en casas ajenas. De ellas. SERVICIO DOMÉSTICO La servidumbre en las casas. ya que por su especialización y experiencia. entre los 10 y los 14 años. Los hombres se han ocupado. El origen de estas sirvientas casi siempre resulta ser el ámbito rural más cercano. y por la ausencia de los actuales electrodomésticos.1. por el propio proceso de entrada al matrimonio. Otro tipo de servicio doméstico era el relacionado con la crianza de los niños y niñas. llevándose con ellas los ahorros acumulados durante sus años de trabajo como dote para el matrimonio. la ropa. así como jerarquías dentro de las mismas. cuando la burguesía se instala en estos enclaves urbanos. Como ejemplo ilustrativo de este proceso. la servidumbre era el aprendizaje de las chicas jóvenes solteras para preparar su vida adulta. se encuentran las relacionadas con el mantenimiento y limpieza de la casa. era y es una actividad claramente femenina y urbana. además de permanecer en su trabajo más allá de su condición de solteras. Jóvenes que continuamente se estaban renovando. y el cuidado y crianza de los niños y niñas como prolongación del trabajo reproductivo. Por esta razón. la servidumbre era una experiencia transitoria y corta en la vida de las jóvenes. en labores cualificadas como chofer. dentro del servicio. enfocada hacia el matrimonio. Aparte del hecho de que las élites siempre han contado con un número importante de sirvientes y sirvientas en sus familias. en Bilbao en 1900 un 45% de las mujeres activas de la villa se encontraban trabajando como sirvientas. Por ejemplo. Esta razón. el menaje. En el Antiguo Régimen. debido al desinterés por parte de la burguesía 163 . En Bizkaia municipios como Getxo. Capítulo aparte merece el caso de las cocineras. Entraban a servir muy jóvenes. y abandonaban el trabajo cuando llegaba el momento de casarse. aunque dentro de sus posibilidades. dejando en manos de las mujeres el mantenimiento de la casa como prolongación de su actividad doméstica. en Bilbao en 1900 o en Getxo en 1925. Por un lado. Bilbao o Portugalete. De hecho. en muchos casos. En el siglo XIX.6. quedando por encima de las sirvientas. que dependía de la especialización y de los años que llevaran en la casa.

emakume asko soldatapeko inude bihurtzen zen.hiltzen zela bi urteak bete aurretik eta. Denborarekin ogibide hau desagertu egin zen. baizik eta Umezurtz-etxe edo Misericordia bezalako erakundeetan ere. jatorriz bermeotarrak ziren inudeak: “Esas nodrizas cebadas y emperifolladas que se exhiben por calles y paseos públicos en pugilato ostentoso de blondas y puntillas. XX. ondorioz. José Luis Aldekoa y Juaristi. eta ez bakarrik burges aberatsen seme-alabei bularra emateko. horrekin batera sanitateko agintariek amen edoskitzea lehengoratzeko interesa zuten. Orduko egunkarietan etenik gabe azaltzen ziren inudeak eskaintzen zituzten iragarkiak eta hori egiten zuten agentzia espezializatuak ere sortu ziren. batez ere paseoaren orduetan. mediku batek honela definitu zuen Bilboko inudeen kanpoko itxura hori. Gogoan eduki behar da Bilbon bereziki baloratzen zituztela. inudeek baserrietan euren seinak bertan behera uztearen aurka. Ildo horretatik gizartean iritzi-korrontea sortu zen. Kalean argi ezagutzen zen nor zen inudea. Medikuen umeen edoskitzea berriz ere euren amek egiteko medikuek egin zituzten kanpainen aldian. mendearen amaierako higienista eta medikuek makina bat lan eta ahalegin egin zutelako amek seinei bularra ematearen alde. eta beti zeramatzaten burukoak. eta mototsa altua eraman behar zuten. ataviadas con llamativos aderezos y colores al igual que borregos de feria o paquidermos en procesión indostánica” Dr. udalaren aurrekontuen bidez inude asko ordaintzen zirelako ume pobre edo bertan behera utzitakoei bularra emateagatik. 164 . egokiena zen umearen hazkuntza eta garapenerako. 1934ko abuztuaren 17an. mendearen hasieran umeen heriotza-tasa hain altuari aurre egiteko. XIX. janzteko eta orrazteko ere era berezia zutelako eta ez zirelako gainerako neskameenak bezalakoak. Inudeen soinekoak gainerako neskameenak baino deigarriagoak eta koloretsuagoak ziren. Euzkadi Aldizkaria. arestian ere aipatu ditugunak. sendoak eta jatunak zirelako. Director del Dispensario de Higiene infantil de Bizkaia.

con un intenso discurso a favor de la lactancia materna para evitar una alta mortalidad infantil durante las primeras décadas del siglo XX. Director del Dispensario de Higiene infantil de Bizkaia. mujeres procedentes del campo. debido a que su vestimenta y su peinado era diferente del que llevaban el resto de sirvientas. son demandadas en las ciudades para amamantar a las criaturas de la clase burguesa. incluso se crearon agencias especializadas. 17 de agosto de 1934. no solo para la descendencia de la rica burguesía. convertía a muchas mujeres en nodrizas asalariadas. a las nodrizas se las reconocía por su modo especial en la forma de vestir. La alta mortalidad infantil de niños y niñas que no llegaban a cumplir los dos años. refiriéndose concretamente a su aspecto exterior. pagaban a muchas nodrizas de las arcas municipales para que amamantaran a las criaturas pobres o abandonadas. Sus ropas eran más llamativas y coloridas que las del resto de la servidumbre y debían llevar un moño alto siempre con tocado en la cabeza. 165 . Cabe recordar que en Bilbao eran especialmente apreciadas las nodrizas que eran oriundas de Bermeo por su robustez y buen comer: “Esas nodrizas cebadas y emperifolladas que se exhiben por calles y paseos públicos en pugilato ostentoso de blondas y puntillas. Higienistas y profesionales de la medicina de finales del siglo XIX. acompañada del interés por parte de las autoridades sanitarias de recuperar la lactancia materna como beneficiosa para el buen desarrollo de la infancia. Así es como retrata un médico a las nodrizas bilbaínas en los años en que se intenta reconducir a las mujeres hacia la lactancia materna.de amamantar a sus hijos e hijas. En este sentido. José Luis Aldekoa y Juaristi. ataviadas con llamativos aderezos y colores al igual que borregos de feria o paquidermos en procesión indostánica” Dr. hicieron mella entre la población contribuyendo a que esta figura desapareciera con el tiempo. especialmente a la hora del paseo. Revista Euzkadi. Instituciones como la Casa de Expósitos o la Casa de Misericordia. Las nodrizas. En las calles. En la prensa de la época aparecen constantemente anuncios ofertando nodrizas. se generó toda una corriente de opinión contraria al abandono por parte de las nodrizas de sus propios hijos e hijas en el campo.

Haurtzaina modu ikusgarrian apaindutako ume-kotxearekin. Niñera con carrito espectacularmente vestido en los Jardines de Alderdi Eder. Fototeca Kutxa. Alderdi Eder-ko lorategietan. 166 .Kutxa fototeka.

Foto de estudio de nodriza con niño. gainera. Archivo Foral de Bizkaia. euren ugazaba ziren familien maila soziala erakusteko kanpoko ezaugarriak ziren. el vestido de los niños y niñas o los encajes de los cochecitos eran la seña de identidad de estas trabajadoras y eran símbolos externos del status social de las familias para las que trabajaban. Bilbo. Bilbao. umeen jantziak edo haur-kotxeetako parpailak euren lanaren erakusgarri ziren. de las sirvientas. Haurtzainaren eta neskameen uniformea. 167 . Inudea umearekin erakusten duen estudioko argazkia. El uniforme de las niñeras.Bizkaiko Foru Agiritegia.

Soilik izaten zuten soldata maila ertaineko eta goi mailako neskame «espezializatuek». la comida y la cama como pago por su trabajo. Grupo de sirvientas paseando niños y niñas en los Jardines de Alderdi Eder. Las criadas se limitaban a recibir ropa usada.Kutxa fototeka. Neskameek erabilitako arropa. Fototeca Kutxa. janaria eta ostatua jasotzen zuten euren lanaren ordainetan. 168 . Sólo cobraban salario las sirvientas «especializadas» de las clases media y alta. Neskameak umeak paseatzen Alderdi Eder-ko lorategietan.

Neskameak kafe-erretilua prestatzen. Sirvientas preparando la bandeja del café. 169 . Archivo del Ayuntamiento de Muskiz.Muskizko Udala.

baita mutikoek ere. Denborarekin. Lanbide gogorrenetarikoa zen eta oso txarto ordainduta zegoen.2. eraikinen barruan ez zegoen leku egokirik. horrenbestez. hortaz. Goizeko seietatik (udan bostetatik) gaueko bederatzietara arte egoten ziren irekita. hala ere. arropa zikina biltzen zen. hirietako maila baxuek egiten zituzten lanbide guztien artean. Bilbok ekimen arriskutsua abiatu zuen XX. horien barrutik ura zebilen eta. prezioa eskatzaileek ezartzen zuten eta gehienetan diru-kopuru oso txikia zen. garbituriko pieza kopuruaren arabera ordaintzen zen. gainera.6. Gero gehiago eraiki ziren. eguzkitan uzten zen. eta gainera. halako lanak etxetik kanpo egin behar izaten ziren. eta. arropari xaboia kentzeko. gainera. XIX. emakumeek albisteak eta informazioa ematen zioten elkarri. hala ere. Arroparen garbiketan emakume guztiak ibiltzen ziren. bata San Mames etorbidean (1907) eta bestea Castaños kalean (1908). izan ere. ibaietan edo garbitoki publikoetan. eta gero. Arropa garbitzeko tresna mekanikoak agertu zirenean. bertan. debekaturik zuten bertara joatea. otzaratan sartzen zen. Lana. Bilboko lehenengo garbitoki publikoa Bilbo Zaharrekoa izan zen eta 1868an eraiki zuten. Emakumeak inklinaturiko zuretan edo harrietan belauniko jarri eta lan guztiz gogorra egiten zuten. mende hasieran: makinen bidezko garbiketa ahalbidetzen zuten bi garbitoki mekaniko oso onak eraiki ziren. garbitzaileak apurka-apurka desagertzen joan ziren. Arropa sikatu ondoren. ezinbesteko osagarria zen ozta-ozta bizi ziren familien ekonomiarako. zutik egotera igaro ziren. gaixotasunak hartzeko arriskua zuten. arropak ibaiertzetan garbitzen ziren. eta horrela. berriro ere jatorrizko lekura itzultzeko. Garbitzeko banakako harriak zeuden. lan hori beste pertsona batzuentzat egiten zuten emakumeak zeuden. horren truke. eta pila handiak ere bai. mende amaierara arte. emakume asko batera biltzen ziren eta horien lana arropa gutxirekin egiten zen. Arropa garbitu ondoren. luzatu eta tolestu egiten zen. Lehenengo eta behin. eta arropa hori trapu handi baten inguruan biltzen zen. Garbitoki publikoetan. 170 . Etxeetan ez zegoen urik. eta neskatoren bat uzten zen horren arduratan. ez zuten halako hezetasun handirik jasaten. astoen gainean edo zinkezko azpiletan eramaten zen. Hirietan. San Antonen zubiaren eta artileen biltegiaren ondoan. eta horrela. hain zuzen ere. soldata bat jasotzen zuten. Garbitoki horiek hobari handia ekarri zuten garbitzaileen lanera. hiriko auzo garrantzitsu bakoitzean bat. belauniko eta bustita egotetik. eta eginkizun hori etxeko lanaren barruko zatitzat hartzen zen. edo nonbaitetik esekita. bestalde. belar gainean. igurtzi eta kolpatu egiten zen. garbitoki publikoak instalatu ziren. horien gainean arropari xaboia eman. hori buru gainean. gizonek. Horri dagokionez. kontaktu iraunkorra batzuetan hezetasunarekin. GARBITZAILEAK Garbiketa hiriko lanbiderik bitxienetarikoa eta iraunkorrenetarikoa izan zen. pieza kopurua zenbatu ondoren. lanerako banakako postuen edo “aulkitxoen” kopuru aldagarria zegoen.

obligaba a realizar estas tareas fuera del hogar. Una vez terminado el lavado. El trabajo a realizar consistía en ir a recoger la ropa sucia. Su horario de apertura iba desde las seis de la mañana. a razón de uno en cada barrio importante de la ciudad. previo recuento del número de piezas. El lavado de la ropa era una actividad ejercida por todas las mujeres. y que sin embargo. peor retribuidos. (las cinco en verano) hasta las nueve de la noche. Hasta finales del siglo XIX. transportándolo encima de la cabeza. Existían pilas pequeñas individuales para el lavado y pilas grandes. Las mujeres se arrodillaban sobre piedras o maderas inclinadas. a permanecer de pie sin estar sometidas a la constante humedad. 171 . por lo que no estaba permitido el acceso a los hombres. Una vez que la ropa estaba seca. en burros o en barreños de zinc. entendida como una parte del trabajo doméstico. junto a la inexistencia de espacios adecuados en el interior de los edificios de vecindario. LAVANDERAS La lavandera fue uno de los oficios más peculiares y con mayor permanencia en la ciudad entre los ejercidos por las mujeres de las clases populares urbanas.2. En este sentido. Posteriormente. se dejaba secar la ropa extendida al sol sobre la hierba. ni siquiera a los niños y niñas. La progresiva aparición de medios mecánicos para el lavado hizo desaparecer paulatinamente la figura de las lavanderas. y lo enroscaban alrededor de un trapo grande. siendo éstos además. centros de propagación de noticias y de intercambio de información entre las mujeres. en el río o en lavaderos públicos. realizando un trabajo muy penoso. se estiraba y doblaba y se colocaba en cestas para transportarla camino de vuelta. fueron construyéndose más. Con el tiempo. se instalaron los lavaderos públicos por cuyo interior circulaba el agua. precio estipulado por las personas demandantes y que en general suponía siempre un monto muy pequeño. La falta de agua corriente en los domicilios. El primer lavadero público que se construyó en Bilbao fue el de Bilbao la Vieja en 1868. ya que estaban en permanente contacto con la humedad y propensas a contraer enfermedades. restregaban y golpeaban la ropa. ya que pasaron de estar arrodilladas y empapadas. El pago del trabajo era siempre a tanto de cada pieza. existiendo un número variable de puestos de trabajo individuales o “bancas” sobre las cuales jabonaban. colectivas para el aclarado. Se trata de uno de los oficios más duros. en Bilbao.6. la limpieza de las ropas se llevaba a cabo en las orillas de los ríos. Estos lavaderos constituyeron una considerable mejora en las condiciones de trabajo de las lavanderas. el municipio asumió una iniciativa aventurada a principios del siglo XX ya que construyó dos magníficos lavaderos mecánicos que permitían el lavado mediante máquinas en la Alameda de San Mamés (1907) y en la calle Castaños (1908). o colgada con la vigilancia de alguna niña. Los lavaderos públicos eran lugares donde se congregaban muchas mujeres a la vez y cuya actividad se realizaba con poca ropa. Solamente en las ciudades se pueden encontrar mujeres que realizan esta actividad para otras personas a cambio de un jornal o salario. suponían un complemento indispensable para las economías familiares precarias. junto al puente de San Antón y el almacén de lanas.

Eulalia Abaitua-ren funtsa. Ezkerreko emakumea arropa piloarekin ageri da.© Euskal Museoa. besteak. © Euskal Museoa / Museo Vasco de Bilbao. La mujer de la izquierda posa con un gran montón de ropa. la siguiente escurre una prenda mojada y la de su lado golpea sobre la piedra la ropa. bustita dagoen arropa bihurritzen du eta ondokoak arropa harriaren kontra jotzen du. Fondo Eulalia Abaitua. Se recogen en esta imagen varias facetas que incluía el lavado. Irudi honetan garbiketaren alderdi ezberdinak ikus daitezke. 172 .

Postal que recoge la actividad de una mujer frotando la ropa en la piedra del río. Bilboko Los Caños iturri ezagunean daude. y otra escurriendo ropa ayudándose de un palo clavado en el suelo. en la famosa fuente de Los Caños de Bilbao. Biak. 173 .Postal honetan. emakume bat arropa ibaiko harri baten kontra ari da igurzten eta beste bat arropa bihurritzen dabil lurrean iltzatuta dagoen makila batez lagunduta.

Eulalia Abaitua-ren funtsa. En ocasiones. 1853-1943. 1853-1943.© Euskal Museoa. 174 . © Euskal Museoa / Museo Vasco de Bilbao. Batzuetan. Fondo Eulalia Abaitua. era tal la cantidad de ropa para lavar que se hacía necesario recurrir al transporte animal para trasladar la pesada y voluminosa carga. garbitu beharreko arropa kopurua hain handia zen zama pisutsu eta handi hori garraiatzeko abereak behar izaten zirela.

Zubiaurre anaien funtsa. Lau emakume garbitegian. 1900. Fondo Hermanos Zubiaurre. © Euskal Museoa / Museo Vasco de Bilbao. 1900. Cuatro mujeres en el lavadero. 175 .© Euskal Museoa.

sumergir tus manos en agua fría. Apretar un botón resulta sumamente sencillo. un infierno. Lan hori gainera aspertu arte errepikatuz gero infernua bihurtzen da. Si la tecnología ha hecho un favor a la mujer. Botoi bat sakatzea oso erraza da. Ongi etorria.Teknologiak emakumeari mesede egin diola esaten da. Repetido hasta la saciedad. teknikari. eta batez ere garbigailuak. beraz. acarrear sacos de ropa. Bienvenida sea la técnica. restregar y frotar. aitzitik oso lan gogorra da arropa-zakokadak eraman. golpearla contra una piedra. harri baten kontra jo. 176 . eskuak ur hotzean sartu eta igurztea. éste se llama lavadora. escurrir y volver a acarrear los sacos supone un esfuerzo brutal.

Historia Garaikidearen Saila. Gune jakin batzuetako baldintzen ondorioz arropa ibai barruan garbitu behar zen. incluso sobre los propios barreños. El frío y la humedad en los huesos era el coste que había que pagar por tener la ropa limpia. EHU. Sin fecha. Datarik gabea. Departamento de Historia Contemporánea. terreina barruetan ere garbitzen zen batzuetan. Las condiciones en determinadas zonas obligaban a lavar la ropa dentro del río. hezurrek hotza eta hezetasuna jasaten zuten. Arropa garbi edukitzeko. 177 . alabaina. UPV/EHU.

La forma más antigua de lavar se llevaba a cabo en los ríos. Aldeana frotando la ropa en un riachuelo. Antzina arropa garbitzeko erarik ohikoena ibaietakoa izan zen. En muchos de ellos existían lugares acondicionados al efecto con grandes piedras para lavar. garbitzeko harri handiekin. berariaz prestatutako tokiak zeuden. Ibai askotan.Baserritar bat arropa igurzten errekastoan. 178 . gainera.

Fotografía reproducida en la revista Estampa. Imagen curiosa. 179 .Estampa aldizkarian agertutako argazkia. Irudi hau bitxia da: eskuinaldean Dolores Ibárruri dago. inclinada sobre un lavadero en Muskiz. en la que se observa a Dolores Ibárruri a la derecha de la foto. Muskizko garbitegi batean makurtuta.

tanto privados como municipales. Permitían no estar tan en contacto con la humedad.Garbiketa hobetzeko asmoz garbitegi pribatuak eta udal garbitegiak eraiki ziren. garbitzeko tokia hurbilago zuten eta. euria egiten bazuen ere arropa garbitu zezaketen. acercaba el lugar de lavado. 180 . Horrela. garbitzaileek ez zuten hainbeste hezetasun hartzen. supuso una mejora en las condiciones de trabajo a la hora de lavar. La construcción de lavaderos. estalitako garbitegien kasuan. y en el caso de los lavaderos cubiertos permitía lavar hasta lloviendo.

Archivo fotográfico del Ayuntamiento de Leioa. Sakonetako (Leioa) Gaubeka baserriko garbitegia. 181 . Leioako Udalaren argazki agiritegia. La maquinización se introdujo a principios del siglo XX en lavaderos públicos y en los centros asistenciales de Bizkaia. garbitegi publikoetan eta Bizkaiko asistentzia-zentroetan makinak erabiltzen hasi ziren. Lavandería industrial en el Hospital de Basurto.Basurtuko ospitaleko garbitegi industriala. Mediados de los años cuarenta en el lavadero del caserío Gaubeka en Sakoneta. XX. Milagros González Basáñez andreak utzita. mendearen hasieran. Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares. Berrogeigarren hamarkada erdia. Cedida por Milagros González Basáñez. Leioa.

182 . La necesidad del preciado líquido. neskameak eta ur-saltzaileak egoten ziren. Hasieran. ir a por agua era una actividad realizada a diario por todas las mujeres. Antes de que existiera el agua potable manando de los grifos de casa. emakumeak iturri publikoetan biltzen ziren. lehenengo hartzea Pontoneko errotan egin zen.3. bai etxeko andreek eta bai neskameek. eta Pagasarriko Iturrigorri izeneko iturritik jaisten zen zurezko orga batean. Emakume guztiek egunean zenbait aldiz egiten zuten lan hori. eskuen laguntzarik gabe. la cantidad diaria necesitada. Etxean urik ez zegoenez. niños y niñas. emakumeek ur hori etxeraino garraiatzeko lan oso gogorra egin behar izaten zuten. ura Iberniren aterpetxean pilatzen zen.6. Euskal Museoa / Museo Vasco de Bilbao. En Bilbao era muy apreciada el agua que se bajaba en un carro de madera de la fuente de Iturrigorri en el Pagasarri. Urketari bi ageri dira postalean euren ohiko pegarrekin. mendean. umeak. Bilbon ura oso estimatua zen. ilaretan itxaron eta etxera pisu handiarekin itzuli. Likido hori beharrezkoa zen. XVIII. sirvientas. Etxeko txorrotetatik edateko uda ateratzen hasi baino lehen emakumeak egunero joaten ziren ura bila. eta bertatik. esperar colas y volver con pesadas cargas. URKETARIAK Ura iturrietatik edo ubideetatik etxera eramateko lana derrigorrezkoa zen hirian eta baserri inguruan. 1569rako eginik zeuden sei iturri publikotara banatzen zen. así como las tradicionales vendedoras de agua. Emakume horiek buru gainean eramaten zuten ura. Bilbora ura ekartzeari dagokionez. Denborak emakumearen alde egin du. horrenbestez. dagoeneko ez dira joan behar iturrira ura bila. eta gero. egunero ura bila joateko lana oso astuna zen. oinarritzat sorkia erabiliz. Autor: Yobled. Euskal Museoa. El tiempo actúa en beneficio de la mujer. a amas de casa. se acabaron los tiempos de tener que ir a por agua a la fuente. Etxe barruan edateko ura eduki baino lehen. Egilea: Yobled. Postal de dos aguadoras posando con sus típicas “pegarras”. hodiak eta iturri publikoak eraiki ziren. eta pegar handiak horren gainean euskarritzen zituzten. geralditxoa egiteko eta informazioa trukatzeko. egunero kopuru jakin bat behar zen. Iturri inguruetan etxeko-andreak. Era corriente ver en torno a las fuentes. convertían el ir a la fuente en una tarea muy pesada. 1523an.

6. Emakume bat ura biltzen dago Bilboko iturri ezagunenetako batean. Todas las mujeres realizaban esta tarea varias veces al día. el agua se acumulaba en el "Albergue de Ibeni" y. Fondo Casa Lux. balanceándolas por el camino sin ayuda de las manos. existentes ya en 1569.3. 1890-1940. Inicialmente. para transportar las pesadas vasijas de agua (“pegarras”). Casa Lux-en funtsa. la primera toma se hizo en el molino del Pontón en 1523. En la traída de aguas a Bilbao. Archivo Foral de Bizkaia. las fuentes públicas eran lugares y centros de reunión para las mujeres donde hacer una parada e intercambiar información. 1890-1940. Bizkaiko Foru Agiritegia. se distribuía a seis fuentes públicas. la fuente del Perro en la calle del mismo nombre. con un “sorki” como base. La ausencia de agua corriente obligaba a las mujeres a realizar la pesadísima tarea de transportar el necesario líquido hasta sus hogares. Estas mujeres utilizaban la cabeza. y le sucedieron la construcción de cañerías y fuentes públicas en el siglo XVIII. 183 . En los tiempos anteriores a la disponibilidad de agua corriente y potable en las casas. AGUADORAS El trabajo de acarrear agua desde las fuentes o cauces fluviales hasta las casas era una actividad obligada tanto en la ciudad como en el ámbito rural. Txakur kalean zegoen izen bereko iturrian. Una mujer recogiendo agua en una de las fuentes más populares de Bilbao. a partir de ahí. bien fuera el ama de casa o las sirvientas.

184 . Mujer llenando la pegarra de agua en la fuente de una aldea vizcaína.Emakume bat pegarra urez betetzen Bizkaiko herrixka bateko iturrian.

Historia Garaikidearen Saila. Departamento de Historia Contemporánea. Fondo S. Arana Gorostiagaren funtsa. denominado sorki. apoyada en el típico pañuelo enrollado. S. Gazte bat ura bila joateko prest. Mujer transportando el agua sobre su cabeza. Arana Gorostiaga. besoan pertza daramala. sorki izeneko betiko zapi bildu gainean. UPV/EHU. EHU.Emakume batek ura buruan darama. Joven preparada para ir a por agua con el caldero en el brazo. 185 .

funtzionamenduaren aldetik. joskintza eskuz egiten zen. según los adelantos y su aplicación. hona hemen El Liberal egunkarian 1902ko urriaren 24an argitaraturiko aipu bat. Con este título permanecen dos y hasta tres años. eta ordukako lana egiten zuten edo lantegi txikietan lan egiten zuten emakumeak ere baziren. lanbide horren barruan dibertsifikazio handia zegoen. izan ere.. En estas condiciones la mayoría de ellas abandonan el taller. cobrando un estipendio que varia entre cuatro y diez duros mensuales”. Horren ondorioz.. Hay también establecidos en esta villa.4... son tratadas con más cariño y más consideraciones y trabajan menos horas. 186 . ehungintzarekin erlazioren bat duten lanbide guztiak sartzen ditugu. Arte eta Lanbideen Eskolak jantziak ebakitzeko eta neskentzako josteko makinen erabilerako irakaskuntzak eskaintzen zituen XIX. como ellas le denominan. JOSTUNAK Kategoria honen barruan. osagarriak eta abar ere. siendo considerada desde aquel momento como oficiala. de aprendizas. Horren adibidetzat. algunos talleres donde las maestras se dedican á instruir á jóvenes educandas. aunque paulatinamente. Si su aplicación en el taller obtiene la aprobación de la maestra va progresando. Hori oso hedatuta zegoen hiri handietan. izan ere. barruko arropak. “Empiezan su profesión de diez a doce años. bai ikasturte arruntetan eta bai udako ikastaro berezietan.6. eta eskoletan ere batzuetan ikasgaia izaten zen. XX. horrek soldata bat irabazteko aukera eman zien. mendera arte. un real ó dos diarios. Eta joskintzaren barruan ez ziren jantziak soilik sartzen. Desde el momento de su ingreso se las bautiza con el sobrenombre de recadistas.. ume-umetatik ikasten zuten. Su sueldo es muy exiguo. eta horrela. con obligación de hacer los recados. eskola horietan matrikulazio asko egoten ziren. Bilbon. Izen hori oso orokorra zen emakume guztien artean. Emakume batzuek etxean egiten zuten lan. Emakume horietariko askok lanbide bihurtzen zuten jakintza hori. kanpoko eskari bati aurre egiteko. que consiste en sentarse en la silla. lanbide horrek gremio-egiturarekin jarraitzen zuen. hasta llegar á ganar un jornal de ocho á diez reales. Tresna gero eta modernoagoak egon arren. baita arropa zuriak. según sus aptitudes. Emakume guztiak trebeak ziren josten. eskaria handiagoa baitzen. eta horrek laneko estratifikazio handia eragiten zuen.. entrando en el taller ó costura. donde ganan más. con chocolate. hasta que alcanzan el anhelado ascenso. mendeko 80ko eta 90eko hamarkadetan. prefiriendo ir a trabajar á las casas particulares.

la Escuela de Artes y Oficios ofrecía desde los años 80 y 90 del siglo XIX enseñanzas de corte de vestidos y manejo de máquinas de coser para señoritas. Con esto nos referimos no solo al vestido. Podía haber mujeres que trabajaban en casa para una demanda externa. como ellas le denominan.. con notable éxito de matriculaciones tanto en el curso normal como en el especial de verano. de 24 de octubre de 1902. 187 . donde la demanda era más alta. cobrando un estipendio que varia entre cuatro y diez duros mensuales”.. Como consecuencia.. Su sueldo es muy exiguo. complementos. Con este título permanecen dos y hasta tres años. Como ejemplo ilustrativo reseñamos una cita de El Liberal.. hasta que alcanzan el anhelado ascenso. de tal manera. sino a la ropa blanca. En Bilbao. En estas condiciones la mayoría de ellas abandonan el taller. donde ganan más. ya que hasta los años setenta del siglo XX.. con chocolate. trabajadoras por horas. de aprendizas. íntima. que consiste en sentarse en la silla. entrando en el taller ó costura. Esto estaba especialmente extendido en las grandes ciudades. hasta llegar á ganar un jornal de ocho á diez reales. Si su aplicación en el taller obtiene la aprobación de la maestra va progresando. Muchas de estas mujeres profesionalizan este conocimiento. con obligación de hacer los recados. son tratadas con más cariño y más consideraciones y trabajan menos horas. COSTURERAS En esta categoría englobamos de forma genérica todas aquellas profesiones que tienen que ver con la confección textil. Hay también establecidos en esta villa. o trabajadoras en talleres pequeños.4. Desde el momento de su ingreso se las bautiza con el sobrenombre de recadistas. etc. aunque paulatinamente. siendo considerada desde aquel momento como oficiala. incluso como una asignatura escolar. un real ó dos diarios. algunos talleres donde las maestras se dedican á instruir á jóvenes educandas. Esta profesión.6. que supuso una alternativa profesional para ganarse un salario. continuaba con una estructura gremial de funcionamiento que implicaba una rígida estratificación laboral. prefiriendo ir a trabajar á las casas particulares. según los adelantos y su aplicación. Esta cualificación estaba muy generalizada entre todas las mujeres. la confección tenía que ser realizada de forma artesanal.. existía una gran diversificación en el ejercicio de esta profesión. a pesar de la modernización. que se aprendía desde niñas. La costura era una habilidad que todas las mujeres debían de poseer. según sus aptitudes. “Empiezan su profesión de diez a doce años.

larruginak. txaleko-egileak. la una. Industriako joskintzak ordeztu egin du lehen etxean egiten zen lana.Estratifikazioa albo batera utzita. batez ere lanaldiari eta tailerretako baldintzei zegokienez. 1910eko martxoren 5a. Azkenik. sin aire y poco ventilados. kordoi-egileak. joskintza ezabatu egin da hezkuntza sistematik. puntu-egileak. los sastres y los modistos. Menudean los encargos y como la mayoría se piden con urgencia. la clorosis y la tisis acaban con ellas”. Josteko makina hasieran industrian soilik erabiltzen zen. hau da. lanbidea modu independentean garatzeko aukera eman zuen. recluidas por lo general en locales reducidos. tailerretan. oso gogorrak eta nekagarriak ziren. eta horrela. eta gainera. 188 . Jostunak joskintza-dendetako atzeko aldeetara igaro dira. Tienen que enfermar por fuerza estas muchachas. erremate-egileak. Izan ere. “Orratzaren langileen” lan baldintzak. umeen arropak. están sujetas a un trabajo tan desigual y desordenado que a la larga destruye su organismo. baina gero erabilera hori etxeetara ere hedatu zen. hasta producirlas la tuberculosis. arropa zuria. hay varias épocas del año en que el trabajo aumenta de modo extraordinario. con frecuencia las hacen velar hasta las doce o las dos de la madrugada. XX. “jostun” hitzaren barruan sartzen den jarduerak era askotakoak dira: sastreak. modistak. azpildura-egileak. hartzen zuen espezializazio handia. alkandora-egileak. gabardina-egileak. “Las obreras de la aguja. prezioak guztiz merkatu baititu. las dos y las tres de la madrugada. familien %90ek Singer zeritzon josteko makina ospetsua zuten etxean. edo etxeetan egiten dute lan. de vestidos o de sombreros. praka-egileak. etxe gutxitan daude josteko makinak. joskintza fina. se encierran en el obrador de la costura y no salen de allí hasta las doce. emakume askoren etxean. errepasatzaileak. izan ere. joskintzaren barruko lanaren zati baterako. desfallecidas… Luego la anemia. kapusai-egileak. lehendik eginda dagoen jantzietan konponketak egiteko. Gaur egun. prentsan halako emakumeei dei egiten zitzaien elkartzeko eta euren eskubideak eskatzeko. En los talleres de sastrería. El esfuerzo que este trabajo representa va consumiendo la energía de las obreras. etab. mendeko lehenengo hamarkadan. kortse-egileak. obligan a sus obreras a un aumento de trabajo o. zulo-egileak. koloreko arropa. desmayadas. que no otra cosa puede esperarse de un trabajo de catorce o quince horas diarias en locales cerrados. horiek ez baitziren inoiz ere errespetatzen. kapelu-egileak. joskintzak bazeukan beste ezaugarri bat ere. oxkarratzaileak. El Liberal. para no perder un cliente. Salen de casa a las dos de la tarde con unas alubias y dos insignificantes tajadillas de tocino y carne en el estómago. Horrek hobari handia ekarri zuen. hogeita hamarreko hamarkadarako.

y es el alto grado de especialización que se alcanza. impermeables. El esfuerzo que este trabajo representa va consumiendo la energía de las obreras. caladoras. siempre incumplidos. que no otra cosa puede esperarse de un trabajo de catorce o quince horas diarias en locales cerrados. ribeteadoras. vestidos de niños y niñas. se popularizó más tarde también para uso doméstico. o a sus casas para arreglos de ropa ya confeccionada. camiseras. 189 . encajeras. pasamanería y cordonería. hasta producirlas la tuberculosis. desfallecidas… Luego la anemia. la una. modistas. peleteras. están sujetas a un trabajo tan desigual y desordenado que a la larga destruye su organismo. obligan a sus obreras a un aumento de trabajo o. las dos y las tres de la madrugada. ropa de color. chalequeras. trincheras. con frecuencia las hacen velar hasta las doce o las dos de la madrugada. desmayadas. la clorosis y la tisis acaban con ellas”. costura fina. El abanico de actividades específicas que se enmarcan dentro del epígrafe de “costureras” abarca: sastras. gabardinas. son muchas las referencias de prensa que hacen llamamientos para que estas mujeres se asocien y hagan valer sus derechos. Finalmente. pantaloneras. repasadoras. “Las obreras de la aguja. para no perder un cliente. Actualmente. recluidas por lo general en locales reducidos. guarnecedoras. Las condiciones de trabajo de las “obreras de la aguja” en los talleres eran tan duras y penosas que en la primera década del siglo XX. ropa blanca. corsés. el 90% de las familias disponía de la famosa máquina de coser Singer. de vestidos o de sombreros. de tal manera que para la década de los años treinta. los sastres y los modistos. es raro encontrar en los hogares una máquina de coser. sin aire y poco ventilados. Tienen que enfermar por fuerza estas muchachas. Salen de casa a las dos de la tarde con unas alubias y dos insignificantes tajadillas de tocino y carne en el estómago. inicialmente para uso industrial. sobre todo en cuanto a la jornada de trabajo y a las condiciones de los propios talleres. de punto. se encierran en el obrador de la costura y no salen de allí hasta las doce. sombrereras. Las costureras han pasado a la trasera de las tiendas de confección. La confección industrial ha sustituido la anterior labor artesanal. pero también un instrumento que permitió ejercer la profesión de forma independiente y en el hogar a muchas mujeres. El invento de la máquina de coser. 5 de Marzo de 1910. El Liberal. festoneadoras. rematadoras. etc.Al margen de la estratificación hay otra característica definitoria de la costura. Esto supuso un alivio de las condiciones de una parte del trabajo de la costura. hay varias épocas del año en que el trabajo aumenta de modo extraordinario. la costura ha sido eliminada del sistema educativo. abaratando los precios. bordadoras. Menudean los encargos y como la mayoría se piden con urgencia. En los talleres de sastrería.

Cabrerizo.Sancho el Sabio Fundazioa. Lux-en agiritegia. Oinetakoak josten ari dira. 190 . Mujeres cosiendo tras una ventan con máquina de coser. Sin fecha. Ahuntzaina. Emakumeak josteko makinarekin josten leiho baten atzean. Están cosiendo zapatos. Datarik gabea. Archivo Lux. Fundación Sancho el Sabio.

1930. 1930. Carmen Alonso-ren agiritegi pribatua. Bilbo. 191 . Foto Marín. jostun batek gainbegiratzen dituen josketak egiten. Fototeca Kutxa. 1954. Emakume batzuk Gizarte Zerbitzuan. Foto Marín. 1954. Emakume batzuk txapelak egiteko espezializatuta dagoen tailer batean. Grupo de mujeres en el Servicio Social. Archivo privado de Carmen Alonso. realizando diversas labores de costura supervisadas por la modista. Grupo de mujeres en un taller especializado en la confección de sombreros.Kutxa fototeka. Bilbao.

Emakumeak lisatzen. Foto Car... 1910eko otsailaren 26a. 1930.Kutxa fototeka. patronaje. pues muchos días del año.. 192 . 1930.. Foto Car. patroiak egiten. “. 26 de febrero de 1910. urteko egun askotan.gure hirian jostun eta kapelugile ofizial eta ikastun ugari dago. “.las numerosas oficialas y aprendizas de costureras y sombrereras de nuestra villa. Fototeca Kutxa. costura y sesiones de prueba de algunos modelos. lan neketsua egiten dute eta normalean egunean hamar ordu egiten dute lan. á cambio de mezquinas gratificaciones”. las cuales realizan una penosa labor que en circunstancias ordinarias representa un trabajo de diez horas. Mujeres realizando labores de planchado..obligan a realizar el sacrificio de prolongar las veladas. Jostunak eta horiei lotutakoak lanaldi luzeagoak egiten dituzte.lanaldiak luzatzera behartzen dituztelako eskupeko eskas batzuen truke”... josten eta modelo batzuk probatzen.. El Noticiero Bilbaino.. El Noticiero Bilbaino.. Y las modistas y asimiladas realizan veladas más largas.

turnarán en la Cantina.Se anuncia la matrícula de la Escuela Práctica de la Mujer. lenguaje. Se establecerán también cursos trimestrales dedicados a jóvenes casaderas y criadas de servicio...Emakumearen Eskola Praktikoan matrikula egiteko iragarkia. 1920ko irailaren 21a. Para las jóvenes residentes en esta villa y que hayan cumplido los trece años. lengoaia.. kristautasuna. jantzigintza erraza. cuyas clases serán eminentemente prácticas. zuzenbidea. De once y media a tres. janaria prestatzen eta mahaiak prestatzen lagunduz. geometria. 193 . El horario de estas clases estará comprendido entre las nueve y las doce horas de la mañana y las tres y las cinco de la tarde. Eskola honetan teoria eta praktika ematen dira. Praktiken barruan. Escuela vizcaína 1931. zentzuzko sukaldaritzarako kimika aplikatua. aprovechamiento de ropa personal y de casa. Las enseñanzas de esta escuela serán teóricas y prácticas. gainera. etxeko kalkulua eta kontabilitatea. baldin eta hamahiru urte bete badituzte. Teoria aldetik honakoak ematen dira: musulmanak.. geometría. 21 de Septiembre de 1920. cocina y lavado. “. derecho. ondokoak izango dira: pasaratzea. ayudando a guisar y a servir en la mesa. Hamaika eta erdietatik hirurak arte Kantinan egongo dira txandaka. ezkongaientzako eta neskameentzako ikastaroak ere emango dira eta hauen eskolak batez ere praktikoak izango dira. Las primeras comprenderán la moral cristiana. ekonomia eta higienea eta etxeko medikuntza. sencillas confecciones. Bizkaiko eskola. en grupos de a ocho. zortziko taldeetan. Indautxuko eskola-multzoaren barruan. 1931.” El Liberal. Las prácticas comprenderán el zurcido. economía e higiene y medicina casera. norberaren arropak eta etxekoak aprobetxatzea. aldiz. zientzia fisiko-naturalak (arruntkeriak). sukaldatzea eta garbitzea. ciencias físico-naturales (vulgarizaciones). Hirian bertan bizi diren gazteak matrikula daitezke eskolan. Hiru hilabetero. plancha. cálculo y contabilidad doméstica. lisatzea. Eskolen ordutegia goizeko bederatziak eta hamabiak eta arratsaldeko hirurak eta bostak izango da.” El Liberal. “. Archivo de la Administración de Alcalá de Henares. química aplicada a la cocina racional. establecida en el grupo escolar Indauchu.Alcalá de Henaresko Administrazioaren Agiritegi Orokorra.

Foto Marín. Leioako Udaleko argazki agiritegia. 194 . Foto Marín. Lisatzaileak Donostiako lisatze-tailer batean.Kutxa fototeka. Grupo de planchadoras en un taller de planchado en Donosti. Hiriko emakume gehienek ikasten zuten josten edo brodatzen. 1940. Fototeca Kutxa. 1928. El aprendizaje de la costura o el bordado alcanzaba a la mayoría de las mujeres en las ciudades. Clase de bordado de Mª Carmen Escalona en Udondo (Leioa). 1940. 1928. Mª Carmen Escalona andrearen brodatzeko eskolak Udondon (Leioa). Archivo fotográfico del Ayuntamiento de Leioa.

Leioako Udaleko argazki agiritegia. Lisaburdina industriala. 195 . Plancha industrial. Domingorrene baserria. © Euskal Museoa / Museo Vasco de Bilbao. Erizainak ospitale bateko lisatzeko atalean. Grupo de enfermeras en la sección de planchado de un hospital. Emakumeak josteko makina baten inguruan hogeigarren hamarkadan. Leioa. Datarik gabea. Grupo de mujeres en torno a una máquina de coser en los años veinte. Caserío Domingorrene. Archivo fotográfico del Ayuntamiento de Leioa. Sin fecha. © Euskal Museoa. Leioa.

29 41. TAULA: Bilbon 1895ean jardueraren baten burutzan dagoen emakume kopurua Jarduerak Joskintza Ostalaritza Beste zerbitzu batzuk Janarien eta edar. Bizkaiko Foru Aldundiko artxiboa.88 2. Beste salmenta batzuk Lanbide liberalak Guztira Kopurua 73 12 14 135 43 42 7 326 % 22. emakumerik gehienak salmentako negozio txikien burutzan daude (%67). sal.37 Iturria: Bilboko Matrikula Industriala. Hau da. emakumeen mundura dago lotuta. horren barruko espezialitate guz- 196 .5. edo barazkiak. berriz. berriz. Beti egon dira emakume saltzaileak. 4. eta sektore hori garai horretan oso espezializatuta zegoen.68 4. edo ogia. Salmentaren munduan. Oihalen eta zap. Emakume horietako gehienak alargunak ziren (zentsuak eskaintzen zuen zifra aintzat hartuta). beste zerbitzu batzuetan dabil.48 Laburpena Zerbitzuak % 30.6. Gehienek joskintzako tailerren bat zuten.19 12. edo kafea saltzen zuten emakumeak zeuden. 4.39 3. Horrenbestez. MERKATARITZA Hirugarren sektorearen barruko beste arlo zabal bat merkataritza da eta hori ere emakumeen lanari lotuta egon da beti.15 Salmenta 67. bertan. denden edo beste jarduera batzuen titularren herena emakumeak ziren. oilaskoak. tabernariak… Produkzioa. kutxazainak. orokorrean. arlo horretan ez zegoen sexuaren araberako diskriminaziorik egiteko interesik. eta estatistiketan jasota zeuden. Iturri dokumental batek (zerga izaerakoa) negozio edo denda baten burutza duten emakumeak adierazten ditu. taulan ikusten denez. zergapetzeko moduko negozio edo jarduera liberalen titular guztien zerrenda egiten zen. Iturri hori Bilboko 1895eko Matrikula Industriala da. Atal honetan. emakume tabernarien kopuru altua edo ardoa nahiz likoreak saltzeko establezimenduetan lan egiten zuten emakumeen kopuru altua (azken batean gauza bera baitzen) ikusten da. sal. elikaduraren sektorean dabiltzan emakumeek gehiengo osoa dute. eta produktuen banaketa nahiz merkaturatzea. baina produktu horiek bakarrik. eta gainerako herena. 1895. Negozioak zituzten emakumeen beste herenean ere emakumeen betiko lanak aurkituko ditugu. Zerrenda horri dagokionez.41 13. gizonen eremura lotuago dago. negozioen.

las mujeres están mayoritariamente al frente de pequeños negocios de venta (67%). cajeras.19 12. ésta de carácter fiscal.. mientras que la distribución y comercialización de los productos se vincula más al mundo femenino.6. 197 . está más ligada al ámbito masculino. La producción. TABLA 4: Número de mujeres al frente de una actividad en Bilbao en 1895 Actividades Confección Servicios de hospedaje Otros servicios Venta alim. En este apartado también encontramos un porcentaje muy alto de taberneras y establecimientos de venta de vinos y licores. Se trata de la Matrícula Industrial de Bilbao de 1895 en donde se confecciona una lista de todas las personas titulares de negocios o actividades liberales sobre quienes se podría imponer un impuesto. y bebidas Venta textil y calzado Otras ventas Prof.41 13.88 2. que las más de las veces venían a ser lo mismo. Como se ve en la tabla 4. El resultado es que en esta lista un tercio de las personas titulares de negocios. Por esta razón. Una fuente documental. en general. Es decir.39 3. no hay interés en discriminar según el sexo que lo desempeña. había mujeres vendiendo pollos.15 Venta 67. 73 12 14 135 43 42 7 326 % 22.68 4. Archivo de la Diputación Foral de Bizkaia.. fundamentalmente viudas.5. sí refleja a aquellas mujeres que se encuentran al frente de un negocio o tienda. por comparación con la cifra que nos ofrece el censo. vendedoras. EL COMERCIO Otro amplio sector económico enmarcado dentro del sector terciario y muy vinculado a la actividad femenina de manera tradicional es el comercio. comercios u otras actividades están regentados por mujeres. o pan o verduras o café pero solo esos productos. Mujeres dependientas. en esas fechas estaba muy especializado. Estas mujeres. que por cierto.29 41.37 Fuente: Matrícula industrial de Bilbao. han existido desde siempre.48 Resumen Servicios % 30. liberales Total Núm. 1895. En el mundo de la venta es abrumadora la mayoría de mujeres que se encuentran en el sector de la alimentación. y el otro tercio dedicadas a diversos servicios. camareras. sí que aparecen estadísticamente contabilizadas... taberneras.

emakume alargun askok edo baliabide gutxiko emakume askok aurkitzen zuten lanbide bakarra ostalaritza zen . Erakusmahai baten atzean emakume bat aurkituko dugu beti. Sarritan. eta ordutik aurrera emakumeak soldatapekoak izatera igaro ziren. Bilbon zaila zen ostatua aurkitzea. dendaren batean lan egitea zen. itxura funtsezkoa baita edozein produktu saltzeko. Merkataritza jardueraren barruan elikadura. neurri txikiagoan. bigarrenez. hasi edozer aurkitzeko aukera ematen zuten dendetatik eta oraingo azalera handietara. biltegi handietan eta azalera handietan nekez egoten da gizonezko kutxazainik edo saltzailerik. itxura ona dutelako. eta gaur egun ere. Eta. edo lisaketa-tailerren bat. badirudi jarduera horretan ezkutatze estatistiko handia egotea. sektore horrek izandako gorakadaren ondorioz. Aldaketa bat egon zen era guztietako komertzio txikien jabe ziren emakumeen nagusitasunean. Emakumeek hezkuntzarako aukerarik ez zuten garaietan. ezkondu baino lehen. prestakuntza berezirik behar ez delako. jendaurreko lanak egiteko emakumea atseginagoa omen delako. saltzailerik gehienak emakumeak ziren. baina jarduera hori negoziotzat arautu barik. zapatagintza eta. Merkataritzaren arloan emakumeen lanari zegokionez sorturiko aldaketa prozesurik nabariena. Mende hasieran. Baina. eta beraz. hirugarrenez. komertzio horien jabetzaren eremuan gertaturikoa izan zen. oso ohikoa izan da lan horretan dabiltzan emakumeak aurkitzea. Herri guztietan emakume dendariak egon dira. Lehen bezala orain ere. eta. lanbide irtenbiderik ohikoena. baina hau ere sarritan. hiriko gizarte batek eskatzeko moduko ondasun guztiak sartzen dira. izan ere.tietan. etxe arrunt askotan maizter kopuru txikia hartzen baitzen. Iraganean. halako komertzioak oso ugariak ziren 1940 baino lehen. jantzigintza. denda handietan edo txikietan zergatik ote daude emakumeak beti? Lehenengo eta behin. orokorrean. ostalaritzako edo apopilotzako establezimendu baten ardura zuten emakumeak ere bazeuden. jarduera hori oso estu lotuta zegoen etxeko ohiko lanetara. 198 .

debido al fuerte incremento que ha experimentado este sector. Es y ha sido normal encontrar a mujeres ejerciendo dicha labor. muy abundantes antes de 1940. o dependientes en general. Y en menor medida. El proceso más evidente de cambio surgido en el marco del comercio en relación a la actividad femenina. es posible suponer que en esta actividad haya gran ocultación estadística. Dado el problema de habitación en el Bilbao de principios de siglo. porque en general se considera que para realizar labores cara al público resulta más agradable una mujer. por su buena presencia ya que la imagen es fundamental para la venta de cualquier producto. el vestido. antes de casarse. es raro encontrar cajeros. la salida profesional más habitual para ellas.En el otro tercio de mujeres regentando negocios también encontramos actividades muy típicas femeninas. nos encontramos a aquellas mujeres que llevan un establecimiento de hospedaje o pupilaje. En los tiempos en los que las mujeres no tenían acceso a la educación. y. todos los bienes de consumo que una sociedad urbana pueda demandar. y en tercer lugar. Se produce un cambio en el predominio de mujeres propietarias de pequeños comercios de todo tipo. ¿Por qué siempre están mujeres en una tienda grande o pequeña? En primer lugar. hasta las actuales grandes superficies. o uno de planchado. el calzado. pero no menos típico. Muchas veces. en segundo lugar. es el que se produce en el ámbito de la propiedad de dichos comercios. el hospedaje era la única salida laboral que podían encontrar mujeres en situación de viudedad y de escasez de recursos. Las tenderas han sido una estampa típica en todos los pueblos. era colocarse en una tienda. La mayoría tienen un taller de costura en todas las especialidades del cosido. actividad muy ligada a sus habituales quehaceres domésticos. porque no requiere cualificación. La actividad comercial abarca desde el mundo de la alimentación. Detrás de un mostrador siempre vamos a encontrar a una mujer. 199 . En el pasado las mujeres desempeñaban esta labor de venta al detalle de forma mayoritaria y hoy en día tanto en los grandes almacenes como en las grandes superficies. desde aquellas tiendas en las que uno podía encontrar de todo. al de mujer asalariada. en general. ya que muchos hogares normales podían acoger un pequeño número de huéspedes sin que esto supusiera una actividad reglada y transparente como negocio.

1989. Fondo Basualdo. Ardo-saltzailea botilak bidoiko ardoz betetzen gero saltzeko. Ikazkina zakuak betetzen gero saltzeko. Fundación Sancho el Sabio. Carbonera rellenando sacos para su posterior venta. 200 . Basualdo funtsa. 1989. 1919-1943. 1919-1943. Vinatera rellenando las botellas con vino de garrafa para la venta. obligaba a la compra de carbón. Diario El Correo. El Correo egunkaria. Etxeetan txapa edo sukalde ekonomikoa erabiltzen zen eta ondorioz ikatza erosi behar zen. La chapa o cocina económica que se usaba en los hogares.Sancho el Sabio Fundazioa.

Elikagaien denda bateko saltzailea. Dependienta de una tienda de ultramarinos. Archivo Foral de Bizkaia. Fototeca Kutxa. Bilbon. Lux agiritegia.Kutxa fototeka. Archivo Lux. 1890-1940. Bizkaiko Foru Agiritegia. 1942. Famoso estanco de Pepita en Bilbao. 201 . Pepitaren estanko ospetsua. 1942. 1890-1940. Foto Car. Foto Car.

202 . Postal que nos muestra a una chica vendiendo periódicos en la calle Alameda Mazarredo en Bilbao.Neska bat egunkariak saltzen ditu Bilboko Mazarredo zumarkalean.

Han dabiltza gaztainasaltzaile ibiltariak toki finkorik gabe otzara espaloien ertzetan jartzen uzten ez dietelako. 203 .. beste negu bat datorkigula iragarriz.Emakumezko gaztaina-saltzaileak neguaren etorrera iragartzen du. las castañeras ambulantes... Han dabiltza gaztaina-saltzaileak guardia atzetik dutela. Beste bat!. egosita. “. anunciador de que se nos viene encima otro invierno ¡Otro!” Fragmento de El Liberal. 1979.” El Liberal egunkariko zatia..Ya andan por ahí acosadas por los guardias. Foto Echeveste. 1979. “... 1 de octubre de 1924. ¡Asadas. cocidas.Kutxa fototeka. Fototeca Kutxa.. 1924ko urriaren 1a. bero! Hotzaren eta euriaren pregoia dugu hori. a las que no se deja colocar el cesto en el borde de las aceras. Foto Echeveste. sin puesteo fijo. Erreta..La castañera es el heraldo del invierno. calientes! Es el pregón del frío y de la lluvia.

204 . Emakunde. Imagen publicitaria de la Casa Ocina de Barakaldo.Barakaldoko Casa Ocina-ren publizitate-irudia. Azalera handi bateko kutxazaina. Cajera de una gran superficie. Emakunde.

205 . Egilea: Mikel Arrázola 2001. Eusko Jaurlaritza. Pescatera troceando bonito. Autor: Mikel Arrázola 2001.© “Argazki” agiritegia. Arrainsaltzailea hegaluzea zatitzen. © Archivo “Argazki” Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco.

emakumeek lan oso gogor hori egiten jarraitu zuten. como el tiempo. ¿qué le importa?Hube de identificar mi personalidad. aire zabalean egindako lanaldi oso luzeetan.6. Europa Iparraldetik Gaztelako mesetatik eta Amerikatik iritsitako merkantzien sarrerako eta irteerako merkataritza jarduera Bilboko jarduera ekonomiko nagusia zen. Harrigarria bada ere. próximamente se ocupaban de estas operaciones y la lluvia.repuso. Bilboko portuko jarduera dibertsifikatu eta modu ikusgarrian handitu zen. la pertinaz lluvia. Lan horren gogortasuna erakusten duten agiri asko eta asko dago: Ayer me estacioné en el muelle de Ripa para presenciar el continuo y lento desfile de la descarga del vapor Advance. seguían su labor. Ia Bilbo erdian kokaturik zeuden kaietan sartzen ziren eta bertatik irteten ziren itsasontziak eta abar kontuan hartuta. industrializazioa iritsi arte. y aun así y todo. Betiko bakailaoa. El hombre me dirigió una mirada de desconfianza en la que leí lo siguiente. -Las horas son. Zorionez. eskulan asko. -¿En que condiciones trabajan estas infelices mujeres?. con sacacorchos averigüé que ganaban diez reales al día. minerala. ZAMAKETARIAK ETA SIRGAKETARIAK Zamatzaileen lanbidea. caía con persistencia irritante. comienzan á las siete y paralizan á las cinco y media.le pregunté á uno que parecía el encargado de los trabajos. Setenta mujeres. pero generalmente. ohikoa zin da emakume bilbotarrentzat. unas serias y silenciosas y otras tarareando canciones monótonas. -¿Y qué horas trabajan? Nueva mirada inquisitorial y más vacilaciones. Izan ere. jarduera hori guztiz desagertu da. kaietan lan egiten zuten emakumeen lana tradizio luzekoa da. Lanbide hori estu lotuta dago Bilbo hiribildua erlaitz kantabriarreko merkataritza portu nagusia izatearekin.6. zura edo itsasontzian portura iritsi edo sartzen zen edozein merkantzia emakume bilbotarrek zamatzen zuten. era guztietako merkantziak itsasontzietan sartzeko eta bertatik ateratzeko. – Y á usted. Industrializazioa iritsi zenean. sendoa eta merkea behar zen. que seguía empapando sus deshiladas ropas. 206 . estrellándose contra el semblante de las trabajadoras con un ensañamiento horrible. soldata txiki-txikiak kobratuz. aspaldi-aspalditik. halako lanetan gizonen eskulana sartzearen eta makinak erabiltzearen ondorioz. Hortaz. Las mujeres no protestaban. en este tiempo.de seis de la mañana a seis de la tarde.

¿qué le importa?Hube de identificar mi personalidad. la pertinaz lluvia. Setenta mujeres. con sacacorchos averigüé que ganaban diez reales al día. hasta la llegada de la industrialización la actividad comercial de entrada y salida de mercancías procedentes del Norte de Europa. caía con persistencia irritante. la meseta castellana y América. Afortunadamente. Son incontables los documentos que nos muestran la dureza de esta labor: Ayer me estacioné en el muelle de Ripa para presenciar el continuo y lento desfile de la descarga del vapor Advance. El trasiego de barcos. unas serias y silenciosas y otras tarareando canciones monótonas. próximamente se ocupaban de estas operaciones y la lluvia. estrellándose contra el semblante de las trabajadoras con un ensañamiento horrible. gabarras. Curiosamente. El hombre me dirigió una mirada de desconfianza en la que leí lo siguiente. cualquier mercancía que llegara o entrara en un barco al puerto era cargada o descargada por las esforzadísimas mujeres bilbaínas en largas jornadas de trabajo a la intemperie. De modo. – Y á usted. -¿En que condiciones trabajan estas infelices mujeres?.6. De hecho. Desde el bacalao de siempre. 207 . Las mujeres no protestaban. era la principal actividad económica de Bilbao. pasando por el mineral o la madera. las mujeres continuaron realizando este durísimo trabajo por míseros jornales. hacían necesario abundante mano de obra fuerte y barata para proceder a la carga y descarga de todo tipo de mercancías. que seguía empapando sus deshiladas ropas. CARGUERAS Y SIRGUERAS El oficio de las cargueras era un oficio típico de las mujeres bilbaínas desde tiempos remotos. esta actividad ha desaparecido por completo del paisaje por motivo de la introducción de la mano de obra masculina y de las máquinas en la realización de estos trabajos.6. que las mujeres cuyo trabajo estaba en los muelles tiene una larga tradición. Con la llegada de la industrialización. seguían su labor. Este oficio está claramente relacionado con el hecho de que la villa de Bilbao fuera el puerto comercial más importante de la cornisa cantábrica. como el tiempo.le pregunté á uno que parecía el encargado de los trabajos. la actividad del puerto bilbaíno se diversificó y aumentó de forma espectacular. -¿Y qué horas trabajan? Nueva mirada inquisitorial y más vacilaciones. etc. y aun así y todo. que entraban y salían de los muelles bilbaínos situados casi en el centro de la ciudad.

dije yo. -Pero término medio. con objeto de presenciar la carga de mineral. 1902ko azaroaren 21a “Créanme ustedes que el título de “carguera” alcanzado á fuerza de sudores y de zurriagazos.en la época á que yo me refiero no sucedía lo que hoy. otras hacen sesenta.. que al parecer es algo nervioso. -Pero. era un gran recurso para las pobrecitas mujeres que no poseían más bienes muebles que una cesta. pero debían de pasar de ciento. que todas las “cargueras” son de la misma categoría. -Según. que las había entonces de 1ª. A la 1ª pertenecían única y exclusivamente las encargadas de la conducción del metálico por efecto de las transacciones habidas entre los bar- 208 .. 2ª y 3ª clase. -Término medio ignoro si llegarán a cincuenta -Es decir.. ¿no daría mejor resultado para esta clase de operaciones? -Si. como las wagones de viajeros en los ferrocarriles españoles. -Y no crea usted que ganan más en otros trabajos.-¿Y qué número de viajes hacen? A esta pregunta. -¿Harán sesenta viajes?.. no pudo contenerse y me dijo: -Hay preguntas que no pueden contestarse. el hombre. Abandoné el muelle de Uribitarte para dirigirme al de los Astilleros. ni más bienes raices que los cuatro cuartos suyos.. pero... que vienen a ganar cinco céntimos por viaje. .repuso apresuradamente..repuso. -¿Cómo según? -Porque no todas trabajan igual. Ganan poco más ó menos lo que éstas y su trabajo es también penosísimo.. El Liberal. -Y el hombre.No puedo contar el número que se ocupa en estas operaciones. ¿qué? -Sus exigencias son mayores.. por ejemplo.. y mientras una hace cuarenta viajes. y en cambio de no pocos arañazos y de medio moño por lo menos. De estas obreras puede decirse lo mismo que lo que he dejado consignado de las que se ocupan en el carbón.

comienzan á las siete y paralizan á las cinco y media. 2ª y 3ª clase..repuso. El Liberal.No puedo contar el número que se ocupa en estas operaciones. pero debían de pasar de ciento.en la época á que yo me refiero no sucedía lo que hoy. por ejemplo. otras hacen sesenta.. -Y no crea usted que ganan más en otros trabajos. -Según. ¿qué? -Sus exigencias son mayores.. De estas obreras puede decirse lo mismo que lo que he dejado consignado de las que se ocupan en el carbón. 21 de noviembre de 1902. que vienen a ganar cinco céntimos por viaje... pero. -¿Harán sesenta viajes?... que todas las “cargueras” son de la misma categoría. “Créanme ustedes que el título de “carguera” alcanzado á fuerza de sudores y de zurriagazos. -¿Y qué número de viajes hacen? A esta pregunta. Abandoné el muelle de Uribitarte para dirigirme al de los Astilleros. que las había entonces de 1ª. -Y el hombre.de seis de la mañana a seis de la tarde. el hombre. no pudo contenerse y me dijo: -Hay preguntas que no pueden contestarse.. ni más bienes raices que los cuatro cuartos suyos. con objeto de presenciar la carga de mineral.repuso. pero generalmente. Ganan poco más ó menos lo que éstas y su trabajo es también penosísimo. ¿no daría mejor resultado para esta clase de operaciones? -Si. que al parecer es algo nervioso. 209 . -¿Cómo según? -Porque no todas trabajan igual.-Las horas son. -Pero término medio. en este tiempo. .... -Término medio ignoro si llegarán a cincuenta -Es decir. y en cambio de no pocos arañazos y de medio moño por lo menos.dije yo. era un gran recurso para las pobrecitas mujeres que no poseían más bienes muebles que una cesta. y mientras una hace cuarenta viajes. como las wagones de viajeros en los ferrocarriles españoles. -Pero.repuso apresuradamente.

ó sean los billetes de Banco.y dedicábanse estas segundas casi exclusivamente al transporte del bacalao. También eran esas mismas “cargueras” de primera las que cuidaban de la limpieza y barrido de los escritorios y almacenes. será cuando desaparecerá para honra y prez de la villa en que yo habito. gero material guztia lehorreratzeko. baina emakume hauen lana oraindik ere gogorragoa zen: minerala zekarten gabarrak tiraka eramaten zituzten... sin que la congoja oprima el pecho del expectador. por duro de corazón que sea... porque estas están muy por debajo de las unas y de las otras. Ir por el Campo de Volantín y hallarse con una de esas recuas humanas.. esa especie de mujer que hace oficios de cuadrúpedo” ARGOS El Noticiero Bilbaino 1881eko apirilaren 25a Zamaketarien ondoren. A bien que el dia en que se haya rectificado la ria hasta los muelles del Arenal. Zamaketarien antzeko ezaugarriak zituzten. demacradas. de caras arrugadas. desde el muelle á los almacenes. 210 . por encima... Siguen á las primeras por órden correlativo las segundas . más que seres vivos parecen símbolos de la miseria... Itsasadarraren bi ertzetako kaietan ohiko beste irudi bat ere ikusten zen: sirgaketaria.. Sin sentir profunda pena.queros y comerciantes de la villa. las cargueras. por lo que en realidad no se las considera como tales “cargueras” sinó que se les llama despreciativamente “venaqueras” son las que se dedican á la carga de mineral y arena. por esto caminan á la rastra.. Ondoren jaso dugun egunkari-aipu batean argi eta garbi azaltzen da lan oso gogor hori: “Tan brutal es el trabajo de la sirga.. que ni la fuerza de la costumbre basta á nadie.. Y no quiero incluir en el número de aquellas ni de estas. pálidas. antes de que se conociera aquí el papel moneda. desde la gabarra al muelle. á las que se dedican á conducir á la sirga las gabarras. envejecidas prematuramente. ertz batetik (itsasadarretik zehar) Bilboko kaietaraino. sirga izeneko soka lodiak erabiliz (soka hori gorputzean lotuta). tirando como bestias de la gabarra cargada. La última clase de las “cargueras” que por ser la última estaba y está casi postergada del gremio. De cuerpos escuálidos. desde Olaveaga á Bilbao y vice-versa. para dejarle de impresionar dolorosamente. es caer en la tentación de maldecir a la sociedad que tales ignominias consiente. es imposible presenciar el desfile de esas pobres mujeres encorvadas. de un rablon más estrecho que la puerta de la gloria.

A la 1ª pertenecían única y exclusivamente las encargadas de la conducción del metálico por efecto de las transacciones habidas entre los barqueros y comerciantes de la villa, antes de que se conociera aquí el papel moneda, ó sean los billetes de Banco. También eran esas mismas “cargueras” de primera las que cuidaban de la limpieza y barrido de los escritorios y almacenes.... Siguen á las primeras por órden correlativo las segundas ...y dedicábanse estas segundas casi exclusivamente al transporte del bacalao, desde el muelle á los almacenes;.... La última clase de las “cargueras” que por ser la última estaba y está casi postergada del gremio, por lo que en realidad no se las considera como tales “cargueras” sinó que se les llama despreciativamente “venaqueras” son las que se dedican á la carga de mineral y arena, desde la gabarra al muelle, por encima, de un rablon más estrecho que la puerta de la gloria... Y no quiero incluir en el número de aquellas ni de estas, á las que se dedican á conducir á la sirga las gabarras, desde Olaveaga á Bilbao y vice-versa, porque estas están muy por debajo de las unas y de las otras; por esto caminan á la rastra... A bien que el dia en que se haya rectificado la ria hasta los muelles del Arenal, será cuando desaparecerá para honra y prez de la villa en que yo habito, esa especie de mujer que hace oficios de cuadrúpedo” ARGOS El Noticiero Bilbaino, 25 de abril de 1881. Junto a la figura de las cargueras era frecuente encontrar otra estampa típica de los muelles de ambas márgenes de la Ría, como era la sirguera. Con características similares, aunque aún más embrutecido era el trabajo realizado por estas mujeres, que consistía en el arrastre de las gabarras cargadas de mineral con gruesas cuerdas (sirgas) enrolladas al cuerpo desde una de las orillas a través de la ría hasta los muelles de Bilbao para proceder a la descarga posteriormente. En esta cita periodística que recogemos se explica con gran nitidez esta durísima labor: “Tan brutal es el trabajo de la sirga, que ni la fuerza de la costumbre basta á nadie, por duro de corazón que sea, para dejarle de impresionar dolorosamente. Sin sentir profunda pena, sin que la congoja oprima el pecho del expectador, es imposible presenciar el desfile de esas pobres mujeres encorvadas, tirando como bestias de la gabarra cargada. De cuerpos escuálidos, de caras arrugadas, pálidas, demacradas, envejecidas prematuramente, las cargueras, más que seres vivos parecen símbolos de la miseria. Ir por el Campo de Volantín y hallarse con una de esas recuas huma-

211

Y al salir del domicilio de la molicie y de la inutilidad, nos hace acordar de aquellas infelices que pasaron á nuestro lado con la cuerda cruzada al cuerpo para tirar más fuertemente, y nos damos cuenta de que las vimos con el pelo enmarañado y sucia la cara y las manos y hasta las pantorrillas, mal cubiertas por los jirones del pingo con pretensiones de falda, que llevan pendiente de la cintura. ¡Cómo van a ir limpias siendo tan grosera su ocupación! Cuarto de baño, tocador, son frases cuyo significado desconocen. ¡Si en su casa no hay ni palangana siquiera! Además no todas las cargueras tienen familia con quien vivir. Muchas carecen de domicilio. Comen donde y lo que pueden. Dormir... Allá en un tugurio de los barrios altos, por un real las dejan pasar la noche á cubierto de la intemperie. Un destartalado tablero y un jergón de caloca es la cama para dos, tres ó más personas. ¿Ropas? Se acuestan vestidas. Hace años pregunté al patrón de una de esas gabarras que las mujeres arrastran, el por qué de no utilizar caballerías para la sirga. -Nos resultaría caro- fue su contestación” J. Bautista Mercadal. La Lucha de Clases, 1905eko maiatzaren 1a

“De la proa, hasta la estrecha franja enlosada, avanzaba un cable en tensión, y de él, como fantasmas encorvados, como seres condenados por Satanás à un trabajo aniquilador y monstruoso, tiraban tres formas humanas. Eran un viejo y dos mujeres que apenas si podían ser distinguidos en aquella negrura de color y de pensamiento. El hombre, agobiado de dolor y de senectud, cubiertas las canas sudorosas por la santa boina, jadeante, arrastraba la cuerda al hombro del pesado barco. Detrás las mujeres, descalzas, harapientas, los puños cerrados por el esfuerzo, contraídos los labios exangües, los ojos abiertos por una suprema y dolorosa angustia, tiraban también, adelantando el pie con cadencia de atormentado, para arrastrar la nave, en cuya popa aparecía sentado un hombre fuerte y duro con la mirada llena de codicia y la pipa en los dientes. Aquello era la sirga..... Antonio Zozaya. El Liberal, 1903ko abuztuaren 10a

212

nas, es caer en la tentación de maldecir a la sociedad que tales ignominias consiente. Y al salir del domicilio de la molicie y de la inutilidad, nos hace acordar de aquellas infelices que pasaron á nuestro lado con la cuerda cruzada al cuerpo para tirar más fuertemente, y nos damos cuenta de que las vimos con el pelo enmarañado y sucia la cara y las manos y hasta las pantorrillas, mal cubiertas por los jirones del pingo con pretensiones de falda, que llevan pendiente de la cintura. ¡Cómo van a ir limpias siendo tan grosera su ocupación! Cuarto de baño, tocador, son frases cuyo significado desconocen. ¡Si en su casa no hay ni palangana siquiera! Además no todas las cargueras tienen familia con quien vivir. Muchas carecen de domicilio. Comen donde y lo que pueden. Dormir... Allá en un tugurio de los barrios altos, por un real las dejan pasar la noche á cubierto de la intemperie. Un destartalado tablero y un jergón de caloca es la cama para dos, tres ó más personas. ¿Ropas? Se acuestan vestidas. Hace años pregunté al patrón de una de esas gabarras que las mujeres arrastran, el por qué de no utilizar caballerías para la sirga. -Nos resultaría caro- fue su contestación” J. Bautista Mercadal. La Lucha de Clases, 1 de mayo de 1905. “De la proa, hasta la estrecha franja enlosada, avanzaba un cable en tensión, y de él, como fantasmas encorvados, como seres condenados por Satanás à un trabajo aniquilador y monstruoso, tiraban tres formas humanas. Eran un viejo y dos mujeres que apenas si podían ser distinguidos en aquella negrura de color y de pensamiento. El hombre, agobiado de dolor y de senectud, cubiertas las canas sudorosas por la santa boina, jadeante, arrastraba la cuerda al hombro del pesado barco. Detrás las mujeres, descalzas, harapientas, los puños cerrados por el esfuerzo, contraídos los labios exangües, los ojos abiertos por una suprema y dolorosa angustia, tiraban también, adelantando el pie con cadencia de atormentado, para arrastrar la nave, en cuya popa aparecía sentado un hombre fuerte y duro con la mirada llena de codicia y la pipa en los dientes. Aquello era la sirga..... Antonio Zozaya. El Liberal, 10 de agosto de 1903.

213

Itsasontzi edo gabarrei itsasadarrean barrena sartzen laguntzen zietenak sirgariak ziren. “...Udalak ordenantzak berritzeko eratu duen batzordeak erabaki du sirga lotsagarria debekatu egingo dela, lan hori egiten dutenak ez direlako arrasteko animaliak”. El Liberal egunkariko zatia, 1903ko abuztuaren 10a. Ayudar a los barcos o gabarras a entrar hasta el interior de la Ría era un trabajo realizado por las sirgueras. “...La comisión encargada por el Ayuntamiento de reformar las Ordenanzas municipales ha acordado prohibir la vergonzosa sirga, no siendo por animales de arrastre”. Fragmento de El Liberal, 10 de agosto de 1903.

214

Historia Garaikidearen Saila, EHU. Departamento de Historia Contemporánea, UPV/EHU.

215

las mujeres que trabajan en el bacalao. realizan sus operaciones a destajo.Bizkaiko Foru Agiritegia. y algunas veinte. 216 . “.. Archivo Foral de Bizkaia. Datarik gabea. euren lana ikatzarekin dabiltzanena baino onuratsuagoa da. itsasontzi handietatik bakailaoa deskargatzeko itxaroten gero. “.. bakailaoarekin lan egiten zuten emakumeek buru-belarri egiten dute lan eta.. buruan jarrita. hamasei eta hamazortzi erreal inguru irabazten dituzte egunean... 1902ko azaroaren 21a..” El Liberal egunkariko zatia.Ya digo antes... Sin fecha.. según me dijeron. batzuk hogei ere.. Zalantzarik gabe. ganan de dieciseis a dieciocho reales diarios. 21 de noviembre de 1902. Mujeres en fila esperando para descargar de los barcos grandes bacaladas que transportaban sobre sus cabezas hasta los almacenes del Muelle de Uribitarte.” Fragmento de El Liberal. y. Uribitarteko kaian zeuden biltegietaraino eramateko. niri esan didatenaren arabera. Indudablemente su trabajo es más beneficioso que a los del carbón.Lehen esan bezala. Emakumeak ilaran.

Argazkilariaren kameraren objektiboa zamaketarien lana ere harrapatu zuen. nagitasunez ibiltzen otzara buruan duela.. 21 de noviembre de 1902. caminando perezosamente con su cesto en la cabeza. conduciendo cuatro arrobas de cok. descargando carbón en la Ría de Bilbao. “..” El Liberal egunkariko zatia. © Euskal Museoa / Museo Vasco de Bilbao. eta kasu honetan.. 1853-1943. El objetivo de la cámara de la fotógrafa también se fijó en el trabajo de las cargueras.Vedla en el muelle de Ripa. 1902ko azaroaren 21a. Eulalia Abaitua-ren funtsa. desde el vapor. “. 217 .© Euskal Museoa. Bilboko itsasadarrean ikatza deskargatzen zeudela atera zien argazkia. en este caso. Fondo Eulalia Abaitua. que atracado en el muelle. gelditu gabe ondoko biltegira otzarak eramanez.Erripa kaian ikus dezakezue. no cesa de cargar cestos al almacén próximo.” Fragmento de El Liberal..1853-1943. lau arroa koke daramatza kaian porturatuta dagoen lurrunontzitik.

. 1902ko azaroaren 21a. sus aspectos famélicos. errukia erregutuz.“. Archivo Foral de Bizkaia..“. sus tipos desgarvados. que demanda por sus agujeros.Su semblante tiznado por el polvillo del carbón. itxura gosetia. Sin fecha. 218 . Datarik gabea. para conservar la forma de su peinado. buruan kolore zehaztugabea duen zapia daramate.” Fragmento de El Liberal. su pañuelo de color indefinido prendido en la cabeza. gorpuzkera baldarra dute. Zamaketariek otzarak hutsik dituzte. invocan compasión. sus sayas remangadas que las permite mostrar media pierna. zaiazpikoa jasota dute berna erdia erakutsiz.” El Liberal egunkariko zatia. 21 de noviembre de 1902. oinetakoak zabalak dira eta zuloak dituzte. su calzado amplio.Bizkaiko Foru Agiritegia. orrazkera bere horretan mantentzeko. sustitución rápida e inmediata.. Cargueras con los cestos vacíos después de depositar la carga. zama utzi dutelako..aurpegia ikatzaren hautsarekin belztuta daukate. berehala berriak erosteko eskatuz.

llego hasta los cargaderos de mineral de Basurto. Basurtuko meatzea zamatzeko tokietaraino heldu zen eta erabat izututa ikusi zuen zoritxarreko ehunka emakume kapitalagatik esplotatuta.” La Lucha de Clases. sin pudor.. 219 . 1897ko maiatzaren 22a. Cargueras descargando grandes troncos de madera en Zorrozaurrre. zarpail zikinez jantzita eta izugarri beheratuta.. degradadas hasta lo sumo. paseando por la margen izquierda de la ría. itsasadarraren ezkerraldean zehar paseatzen.Zamaketariak zurezko enbor handiak deskargatzen Zorrotzaurren. observo despavorido cientos de desventuradas explotadas del capital.” La Lucha de Clases. sin vergüenza. 22 de mayo de 1897. “Eguraldi atsegina egiten duen arratsaldeetan.. ez dute lotsarik.. “Cuando en las tardes de tiempo apacible. vestidas con inmundos harapos.

Lan horri buruz garai hartan zabaldutako mitologia albo batera utzita. bezero nagusiak gizonak zirelako. burua erabili beharrik ez zuten eta. hasiera-hasieratik..7. erantzukizunik edo aginterik ez zuten lanak. tienes que estar preparada con el lapicero con la punta hecha. txanda oso gogorreko lanaldia zutelako eta diziplina handia ezartzen zitzaielako.. eta gainera. horien kopuruak behera egiten du. allí la disciplina es. emakumeen eremura loturiko lanbideak sortu ziren.. jakina. al revés. laneko sistema berri horretan. emakumeek ordura arte gizonena izandako eremua okupatu zuten 30eko hamarkadatik aurrera.. de timbre. Prozesua okupazio piramidearen aurkakoa da. konpainia horrek nahiago izan zuen familian emakumeei emandako ezagupenak eta trebetasunak erabili. entrar por la izquierda y salir por la derecha con sillas circulatorias. emakumearen partaidetzak gorakada handia izan du denborarekin. teknologia berrietara erraz egokitu da. bertan. lanbide horiei loturiko emakumeen jardueraren mailak altu mantendu dira. LEPO ZURIKO ETA ADMINISTRAZIOKO ENPLEGUAK Batik bat XX. tienes que estar en fila. tienes que entrar por la derecha.. horrenbestez.. Telefónica 1924an sortu zen eta. tienes además. se entra a toque de botón. administrazioaren barruko beherengo mailak bete ditu. idazmakina edo takimekanografia. Emakume funtzionarioen mailak gora egin ahala. hasi idazkaritik edo mekanografotik eta telefonistara. en silencio. hala ere. emakumeak eskatu zituen lan jakinetarako. modernitatea kontuan hartuta lan erakargarria egitea ere bazen. industriari loturiko hedapen ekonomiko handiaren eta aurkikuntza berrien eraginez (esaterako. telefonista lana. hau da. telefonistetarako. Jendeari arreta eskaintzeko eta erabiltzaileentzat oraindik ere arraroa den sistema telefonikoa ezagutarazteko zuten gaitasuna kontuan hartuta. Hogeiko eta hogeita hamarreko hamarkadetako emakume askorentzat. aquello era como un cuartel. Emakumearen heziketa maila hobetzearen ondorioz. que nadie diría que en la Telefónica hay la disciplina que hay.. 220 . bizitzeko modua edo gizartean gora egiteko modua izateaz gain. Idazkaritzan. telefonisten lan baldintzak oso gogorrak ziren. con el aparato puesto y tienes que hacer el relevo con una disciplina enorme.. Eguneroko lanak tentsio handia eragiten zuen. Horri estu lotuta dago herri administrazioaren eremua. batez ere... Hona hemen 1919an jaiotako telefonista batek bere lanari buruz esandakoa: “Eso. beti emakumeenak izandako “rolei” atxikitakoak. ohikeriari edo lan mekanikoari lotutakoak.6.. larako asko erabiltzeko trebetasun handia behar zelako. Batez ere administrazio lanak ziren.. batik bat. Emakumeak bulegoetan modu masiboan sartzeko joera hori bat etorri zen lan-metodo nahiz tresna berriak sortzearekin. telefonoa edo idazmakina). tienes que colocarte en la posición que te pertenece. esate baterako. hori modu masiboan sartu da halako lanetan. mendean.

los altos niveles de actividad femenina vinculados a estos oficios. La Compañía Telefónica.. por lo tanto. adscritas a “roles” tradicionalmente femeninos.7. surgirán toda una serie de profesiones ligadas al ámbito femenino que van desde la secretaria o mecanógrafa a la telefonista.. Las secretarias ocuparon un espacio de trabajo tradicionalmente masculino que fue feminizándose desde los años 30.. aunque sobre todo. su número disminuye. se entra a toque de botón. fundada en 1924.. entrar a trabajar como telefonista no solo suponía un medio de vida o de ascenso social. gran habilidad con las múltiples clavijas.6. pero sobre todo para el de telefonista. y de la mano de la fuerte expansión económica ligada a la industria. aquello era como un cuartel. y por supuesto. las condiciones laborales de las señoritas telefonistas eran especialmente duras. junto a una rígida disciplina. El proceso es contrario a la pirámide ocupacional. El aumento del grado de instrucción de la mujer ha hecho que se incorpore de forma masiva a este tipo de puestos. una jornada laboral con unos turnos durísimos. manteniendo. además de irse adaptando a las nuevas tecnologías sin ningún tipo de dificultad. tienes que estar preparada con el lapicero con la punta hecha. Coincidió esta masiva incorporación de mujeres en las oficinas a la introducción de nuevos métodos de trabajo. A pesar de la mitología que entonces se transmitía socialmente con respecto a este trabajo. Se trata de labores fundamentalmente administrativas.. ligados a actitudes como la rutina o el trabajo mecánico. Muy relacionado con ellos se encuentra el ámbito de la administración pública. que nadie diría que en la Telefónica hay la disciplina que hay. ocupando los puestos inferiores del escalafón administrativo. allí la disciplina es. de timbre. reclamó desde el primer momento como mano de obra preferente a mujeres en determinados trabajos. Este es el relato de una telefonista nacida en 1919 con respecto a su trabajo: “Eso. A medida que aumenta el grado de cualificación de las funcionarias. sin necesidad de esfuerzo mental. hacían que la empresa prefiriera utilizar los conocimientos y habilidades trasmitidos en la familia a las mujeres. Para muchas mujeres de los años veinte y treinta. EMPLEOS DE CUELLO BLANCO Y ADMINISTRACIÓN Sobre todo a lo largo del siglo XX.. de forma preferente en un nuevo sistema de trabajo. donde la mujer ha ido aumentando su participación con el paso del tiempo. con el aparato puesto y tienes que hacer el relevo con una disciplina enor- 221 . como son la máquina de escribir o la taqui-mecanografía.. sin responsabilidad ni autoridad. Su cualificación para la atención al público y para familiarizar un sistema tecnológico aún extraño para las personas usuarias.. sino también la realización de un trabajo atractivo por su modernidad. y a los nuevos descubrimientos como por ejemplo. Su labor cotidiana implicaba mucha tensión por la atención al público preferentemente masculino. el teléfono o la máquina de escribir.

.” Portu aldizkaria. Alde txar asko eta lan sustapenerako aukera gutxi izan arren. Ellas. 1960an. lankideekiko elkartasun eta lankidetza handia zegoen. Modernitateari loturiko eta gainontzekoen laguntzarako nahiz arretarako lana egitearen kontzientzia zegoenez. conducen nuestra palabra al punto deseado. Horrek guztiak balio erantsia ematen zion eguneroko lanari. 1960ko martxoa-apirila. komunikazio batekin oso urrun heltzearen sentsazio atsegina sortzen zen.. 185. por otro lado. 1993.. conferencias. atornilladas ante el cuadro y manipulando una complicada serie de clavijas.que constituye el pulso de la empresa. o sea que si estaban hablando con el abonado ni el cambio se tenía que notar. a través del maremagno de la red. Y convenir que el trabajito se las trae. cuando relevabas a las señoritas desenchufabas y tenías que conectar tú. eta gainera. Figúrenselas equipadas de auriculares y tubo. lan hori honelaxe deskribatzen zen: “Si ustedes vieron aquella deliciosa película italiana “Las señoritas del 09” tendrán una idea cabal de la tarea que asumen nuestras telefonistas. Digamos. or..Plata batida en la voz y limpieza prosódica en la frase. avisos. 222 . cierto arte. con las que canalizan el tropel de voces que cabalgan sobre los hilos. langileentzat alde ona ere bazuen.. Pudiéramos decir que son una especie de guardianas del tránsito operado en el éter. siendo las que regulan ese múltiple mosconeo de colmena laboriosa –consultas.. que hagan cantar al aparato y acaricien el oído. etc. ni un segundo de pérdida de tiempo.. que disponer de una buena telefonista supone todo un hallazgo. Ser telefonista requiere.Y había dos enchufes. y la que sale tiene que estar derecha hasta que suene el timbre y tiene que salir en fila formada hasta los vestuarios” Borderías. resumiendo. C.

. con las que canalizan el tropel de voces que cabalgan sobre los hilos. en silencio. pág.. resumiendo. para las trabajadoras tenía su parte positiva. se describía así este trabajo: “Si ustedes vieron aquella deliciosa película italiana “Las señoritas del 09” tendrán una idea cabal de la tarea que asumen nuestras telefonistas. Marzo-Abril de 1960. cuando relevabas a las señoritas desenchufabas y tenías que conectar tú. conferencias... Todavía en 1960. cierto arte. C. 223 .” Revista Portu. etc.. conducen nuestra palabra al punto deseado... A pesar de todos los inconvenientes y de la escasas posibilidades de promoción laboral. así como la existencia de solidaridad y colaboración entre las compañeras. entrar por la izquierda y salir por la derecha con sillas circulatorias.me. tienes que estar en fila.. tienes además. Y había dos enchufes.. a través del maremagno de la red.. ni un segundo de pérdida de tiempo.Plata batida en la voz y limpieza prosódica en la frase. atornilladas ante el cuadro y manipulando una complicada serie de clavijas. Ellas. El ser consciente de estar haciendo un trabajo ligado a la modernidad. Y convenir que el trabajito se las trae. de ayuda y atención a las demás personas. la sensación gratificante de llegar muy lejos con una comunicación.que constituye el pulso de la empresa. siendo las que regulan ese múltiple mosconeo de colmena laboriosa –consultas. tienes que entrar por la derecha.. que disponer de una buena telefonista supone todo un hallazgo. y la que sale tiene que estar derecha hasta que suene el timbre y tiene que salir en fila formada hasta los vestuarios” Borderías. que aportaban un valor añadido a su trabajo diario. Figúrenselas equipadas de auriculares y tubo. 1993. que hagan cantar al aparato y acaricien el oído. avisos. 185. por otro lado. o sea que si estaban hablando con el abonado ni el cambio se tenía que notar. tienes que colocarte en la posición que te pertenece. Ser telefonista requiere. Digamos. Pudiéramos decir que son una especie de guardianas del tránsito operado en el éter. al revés.

224 . Fototeca Kutxa.Kutxa fototeka. Telefonista. Telefonista.

... esos cascos!. pues eran horrorosos” Testimonio de una trabajadora de Telefónica (Cita de C. 1993). C.eta txandak oso txarrak ziren” Borderías...Kutxa fototeka. kaskoa!. urtean.y los turnos.beti egon behar zenuen kaskoa buruan jarrita eta noizbait denbora laburrerako kendu eta Zaintzailea berehala zetorren atzetik: neska..siempre con el casco puesto. 225 .. Fototeca Kutxa. “Luego es que no te podías mover. Borderías.ko Telefónica enpresako langile batek esandakoa 1993. que a lo mejor te lo quitabas un poco y ya estaba la Vigilanta: niña. “Ezin zinen mugitu..

. máquinas eléctricas. aldaketa horiek geure buruari hurrengo galdera egitera eramaten gaituzte: aldi berean garatu beharreko jarduerak erraztu edo ugaritu egiten dituzte? Fototeca Kutxa. Grupo de secretarias trabajando en una oficina. Bada. El paso de máquinas de escribir. makina elektrikoen. Argazki hauetan argi ikusten da administrazio-lanetan eman den aldaketa teknologikoa.. ikatz-paperezko “fotokopiagailuen”... “fotocopiadoras” de papel carbón. a ordenadores. El cambio tecnológico aplicado a las labores administrativas se observa claramente en este conjunto de fotografías. auriculares para servicios telefónicos. Idazkariak bulego batean lanean. nos plantean la siguiente cuestión: ¿simplifican o multiplican las actividades a desarrollar en el mismo tiempo? 226 . Lehengo idazteko makinen. ordez orain ordenagailuak eta telefono-zerbitzuetarako entzungailuak daude.Kutxa fototeka.

hirurogeigarren hamarkada. 227 .Kutxa fototeka. Secretarias de oficina. Fototeca Kutxa. Bulegoko idazkariak. Años sesenta.

El Correo egunkaria. Diario El Correo. Mujeres desarrollando labores administrativas en Fagor. 228 . Emakumeak administrazio-lanetan Fagor enpresan.

229 . Mujer distribuyendo correspondencia en Correos. baina betiere administrazio-eskala baxuenetan. aunque siempre en los escalones inferiores de la escala administrativa. Diario El Correo. Emakume bat Correos-en gutunak banatzen. Frankoren garaitik gaur arte herri administrazioko langile gehienak emakumezkoak izan dira. El mundo de la administración pública ha sido desde época franquista hasta nuestros días un mundo laboral copado por mujeres.El Correo egunkaria.

lanbide liberal batzuek emakumeentzat edo ezkongabeko “andereñoentzat” utzi ziren (maila ertaineko eta handiko emakumeak). Lanbide horiek irakaskuntzarekin eta osasunarekin lotuta egon ziren. emakumeak hezkuntza maila handiagoa lortu eta unibertsitate ikasketak egin zituen. horiek XX. politikariak. gaur egun ere. LANBIDE LIBERALAK Lanbide liberalik gehienak gizonek egin dituzte urte askotan. ikertzaileak eta abar izaten dira.8. berehala datorkizu burura sendagilearen.6. lanbidea aitatik semera transmititzen zuten familia dirudun gutxi batzuek egiten zituzten halako lanak. horretarako unibertsitateko ikasketak behar direlako eta emakumeek lehen halakorik izaten ez zituztelako. hamarkadatik aurrera. XX. mendeko 70. informatikoak. emakumeek gero eta partaidetza handiagoa dute orain arte itxita izan duten lan merkatuan. sendagileak. emakumeek oraindik ere arazoak dituzte enpresetan erantzukizun handiko karguak lortzeko. notarioaren edo injineruaren irudia. Bilbon. Bi lanbide horiek (haurren hezkuntza eta osasun arreta). kasurik gehienetan emakumeek egiten dituzte. 230 . Lehenengo eta behin. hain zuzen ere. eta halako lanetan jarduteko dagoeneko ez zaie oztoporik jartzen. Bigarrenez. kazetariak. Horrela. Lanbide horiek gaur egun ez dute lehengo garrantzi eta ospe soziala nahiz ekonomikoa. injineruak. gizarte barruko ospe handia eta korporatibismo handia zutelako. Maistrak eta erizainak (mojek ere sarritan egindako lanak). praktikantearen. Hala eta guztiz ere. horren ondorioz. mendeko azken herenera arte beti gizonak izaten baitziren: hirian ospe sozial eta ekonomiko handia zeukaten irudiak. enpresaburuak. Bizkaian. epaileak. Hala eta guztiz ere. ekonomistak. abokatuaren. eta gainera. beti emakumeei loturiko ezaugarriekin zuten erlazio handiaren eraginez. izan ere. kasurik gehien-gehienetan emakumeei loturiko lanbideak izan ziren. enpresaburuaren. abokatua.

juezas.8. y en Bilbao en particular. por su gran prestigio social y corporativismo. En Bizkaia. PROFESIONES LIBERALES El ejercicio de una profesión liberal fue siempre un reducto casi exclusivamente masculino durante muchos años. y concretamente a los estudios universitarios. Sin embargo. Las maestras y las enfermeras. Estas dos profesiones. también fueron desempeñadas por religiosas. ha permitido el acceso cada vez mayor de las mujeres a un mercado laboral que antes les estaba vedado. algunas profesiones liberales permanecieron para las mujeres. en manos mayoritariamente de mujeres. que las mujeres continúan teniendo problemas de ascenso a cargos de responsabilidad en sus empresas. Y en segundo lugar. el practicante. ingenieras.6. que por cierto. porque su desempeño exigía previamente el acceso a estudios universitarios. políticas. nos viene a la memoria de inmediato. el empresario. con el acceso de la mujer a mayores niveles educativos. médicas. el notario o el ingeniero. Estas fueron las relacionadas con la enseñanza y la sanidad. hay que resaltar. como también es cierto. casi siempre vedados a las mujeres. informáticas. periodistas. que desde los años 70 del siglo XX. aún permanecen en la actualidad. economistas. y la atención sanitaria. investigadoras… pueblan un mercado laboral que ya no opone resistencias a las mujeres. la de la educación de los niños y niñas. abogadas. la figura del médico. En primer lugar. debido a su especial relación con cualidades atribuidas tradicionalmente a las mujeres. 231 . figuras de gran prestigio social y económico en la ciudad. el abogado. quedaron como un reducto laboral casi exclusivamente femenino. empresarias. Así. que hasta el último tercio del siglo XX eran siempre hombres. ineludiblemente desempeñados por unas pocas familias acaudaladas que transmitían la profesión de padres a hijos. que estas profesiones no gozan ya de la relevancia social y económica de antaño. o para las “señoritas” solteras de las familias de clase media y alta. Es bien cierto. A pesar de ello.

2001.El Correo egunkaria. Periodistas en la redacción de un periódico. Letradas con la “toga” que caracteriza a su profesión. Diario El Correo. 232 . Kazetari batzuk egunkari bateko erredakzioan. euren lanbidearen ezaugarri den “togarekin”. 2000. El Correo egunkaria. Diario El Correo. 2000. Abokatuak. 2001.

1997. Diario El Correo. 1997.El Correo egunkaria. 233 . Las nuevas tecnologías han eliminado barreras discriminatorias permitiendo a la mujer acceder a nuevos puestos de trabajo. Teknologia berriek bereizten zuten oztopo batzuk kendu dituzte eta emakumeei lanpostu berrietara sartzeko aukera eman die.

© “Argazki” agiritegia. Autor: Mikel Arrázola 2002. 234 . Eusko Jaurlaritza. © Archivo “Argazki” Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco. Egilea: Mikel Arrázola 2002.

gainera. abokatua. 1998. es decir. farmazeutikoa. © Archivo “Argazki” Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco. Actualmente resulta habitual encontrarte con tu médica. ordura arte gizonezkoena baino ez zen mundu batera sartu ahal izan dira. aurkitzea. musika-tresnak artisau-erara egiten.. Diario El Correo.© “Argazki” agiritegia. Emakumeek unibertsitateko ikasketak egiten hasi direnetik. abogada. Egilea: Mikel Arrázola Lanbide “liberalen” barruan emakumeek egiten dituzten lan ugari sartzen dira eta horiek heziketa-maila altuari lotuta egoten dira. 1998. Autor: Mikel Arrázola Las profesiones denominadas “liberales” abarcan un amplio abanico de actividades que desarrollan las mujeres y que van ligadas a un elevado nivel de instrucción. hau da. farmacéutica. Luthier. mantentzen eta konpontzen dituen pertsona. El acceso generalizado de la mujer a los estudios universitarios ha permitido su fuerte entrada en un mundo hasta entonces masculinizado... 235 . mantiene y repara instrumentos musicales de forma artesanal. Luthier-a. persona que elabora. Eusko Jaurlaritza. Orain normala da emakumezko medikua. El Correo egunkaria..

1857ko Moyano Legeak Maistren Lehenengo Eskola Arrunten sorrera ezarri zuen. amatasunarekin loturiko beste ezaugarri batzuekin osatu zen. Kasu askotan. haurren zaintza eta hezkuntza bezalako kontzeptuan ondo txertatzen dira lanbide horren eremuan. adibidez. eta eskola horiek. maistrek ez zuen inolako heziketarik. herrien eta probintzien ekimena mantendu egin zen. 1933an. 1902an. agregasen en el mismo edificio. aunque en salas separadas. Izan ere. etab. bananduta zeuden maisuen eskoletatik eta ikasgai desberdinak izaten zituzten. ondo ikusten dira emakume horien ezaugarriak: “Muy conveniente sería que los maestros. mende hasieratik. (pues) para servir útilmente una escuela de niñas no se necesitan grandes conocimientos”. probintzian 703 maistra eta 550 maisu zeuden. Bizkaiko Maistren Goi Eskola inauguratu zen. haurren osasuna. hezkuntza formalean irakatsi duten emakumeak (maistrak) eta hezkuntza ez formalean irakatsi dutenak daude. a la elemental de niños (…). Bizkaiko eskola publikoak sustapen handia izan zuen XX. Maistren irudiak bilakaera handia izan du mendeetan. oinarrizko eta bigarren mailako irakaskuntzaren garapenean. horiek neskei soilik irakasten baitzitzaien. euren sexuaren rolen luzapentzat. una escuela de párvulos o una de niñas. Azkenik. Bokazioa. Ez zen garrantzitsutzat hartzen neskek beste ezer ikastea.6. mende hasieran. horiek estu lotuta baitaude emakumeei beti esleitu zaizkien rolei. Eskola publiko osoa finantzatzeko aurrekontu publikorik ez zegoenez. horren ikasketa bakarrak joskintza eta erlijioa izaten ziren. bere ezaugarriak kontuan hartuta. ikasgelan maisuari laguntzen zion emakumea zen: garbiketa. mendeko 20ko hamarkadan. Bilbon. izan ere. emakumeei lotuta egon da beti. Moyano Legea promulgatu zenean. eta bertan. 1838ko testu hau Oinarrizko Hezkuntzako Eskola Publikoen Araudia deritzonetik aterata dago.9. eta batzuetan analfabetoa izaten zen. Emakumeentzat ondo ikusita dagoen lanbidea da. XIX. 1797an. esaterako. eta azken talde horren barruan etxe-irakasleak sartzen dira. 8 maisu eta 4 maistra zeuden. 1931n zentro 236 . mendetik eta XIX. maisuen emazteek eurek egiten zuten funtzio hori. XIX. Maistra analfabeto hori. MAISTRAK Irakaskuntza. funtzio hori Estatuak hartu zuen. 1857tik aurrera. arreta. Aldundiak eta udalerriek ekimen publikoa izan zuten. hamar mila biztanletik gorako hiribildu batean. mendean. y otros valiéndose de sirvientas idóneas. jakina. batik bat oinarrizkoa. Bizkaian. ordena eklesiastikoek irakaskuntza pribatuaren ardura hartu zuten (gure probintzian oso hedatua eta sustraitua). XVIII. por medio de sus mujeres unos. ezta irakurtzen edo idazten ikastea ere.

y sus únicas enseñanzas eran las labores (costura) y la religión. Términos como vocación. En 1933. fundamentalmente la primaria. No se consideraba importante transmitirles ningún otro tipo de conocimiento. La figura de las maestras ha evolucionado enormemente a lo largo de los siglos. A partir de 1857 y la promulgación de la Ley Moyano. recoge perfectamente cuáles son las características de estas mujeres: “Muy conveniente sería que los maestros. dirigidas solamente a las niñas. en 1797. como en la no formal. Este texto de 1838 que corresponde al Reglamento de las Escuelas Públicas de Instrucción Primaria. MAESTRAS La enseñanza. una escuela de párvulos o una de niñas. un buen ejemplo de las cuales fueron. por ejemplo. por ejemplo. representadas por las maestras propiamente dichas. nos encontramos con 8 maestros y 4 maestras para una población que sobrepasa un total de diez mil habitantes. etc. La escuela pública en Bizkaia experimentará un importante impulso en la década de los años 20 del siglo XX. En Bizkaia tanto la Diputación como los municipios asumieron la iniciativa pública en el desarrollo de la enseñanza tanto primaria como secundaria desde los siglos XVIII y primera mitad del XIX. muy extendida y arraigada en nuestra provincia. incluso podía ser analfabeta. a la 237 . atención. muy acordes con los roles asignados a las mujeres. buscándose una mujer que ayude en el aula al maestro a la hora de ejercer labores como aseo.6. simplemente como una prolongación de los roles propios de su sexo. En muchos casos serán las propias esposas de estos maestros quienes ejerzan esta función. las órdenes eclesiásticas se ocuparán de la enseñanza privada. Finalmente. y otros valiéndose de sirvientas idóneas. será el Estado quien asuma esta función.9. En Bilbao. Se trata de una profesión bien considerada para la mujer dadas las características específicas de la misma. Esta maestra analfabeta será sustituida a lo largo del siglo XIX por otra con características más maternales. A principios del siglo XIX. se insertan perfectamente en el ámbito de esta profesión. la maestra carece de cualquier tipo de formación. aunque en salas separadas. las institutrices. salud del niño y la niña. por medio de sus mujeres unos. La falta de presupuesto público para financiar la escuela pública en su totalidad hizo que se mantuviera la iniciativa local y provincial. cuidado a la infancia y educación. por ejemplo. agregasen en el mismo edificio. ni siquiera el de leer o escribir. Nos encontramos con mujeres que enseñan tanto en la educación formal. ha estado vinculada tradicionalmente al sexo femenino. contamos en la provincia con 703 maestras y 550 maestros.

hau da. irakaskuntzaren ia %93. frankismoaren etapa desberdinek bilakaera politikoa. eta emakumeen rolak jarraipena izaten zuen ikasgelaren barruan. Hala eta guztiz ere. Nolanahi ere. Jakina.mistoa izan zen eta 1970 unibertsitate lerruna lortu zuen (EHUko Irakasleen Unibertsitate Eskola). ekonomikoa eta soziala markatu zuten.56ko ehunekora iristen ziren. maistraren lanbidea aldatzen eta garai berrietara egokitzen joan zen. oposaketa egin ondoren. profesionalizatzearen testuinguruan txertatu da historian zehar eta hori XX. Bestalde. Bizkaian. euren heziketan jakintzaren barruko arlo guztiak sartu ahala. emakumeen presentzian zeuden gorabeherak aldagarriak ziren hezkuntza mailen arabera. haur hezkuntzaren kasuan. 238 . erregimenak maistren gaineko kontroleko mekanismoak ezartzen zituen. jokabide moral garbi-garbia eskatzen zen eta garai hartako feminitateari ondo atxikitzea: garai hartan hori haurrei irakaskuntza ona ematea baino garrantzitsuagoa zen. 2002/2003 ikasturtean. Bizkaiko unibertsitateetako langilerian emakumeen herena baino ez zegoen (%33. Gero eta profesionalizatze handiagoa zuten. Etapa frankistan sartzean. txertatu ere. Esate baterako. Maistraren lanbidea. Hala eta guztiz ere. mendearen azken herenera arte ez da lortu. eta horrela. maila guztietako irakaskuntza guztietako maistrak %64. Emakumeak haurren zaintzan zituzten berezko gaitasunak goratu egin ziren. eta arlo horiek nagusitu egin zitzaien etxeko lanei edo erlijioari.30 emakumeek ematen zuten. zerbitzu soziala egindakoan. amatasunaren luzapentzat hartzen zen lanbide hori. hirurogeiko hamarkadan oraindik ere mugimenduaren printzipioei zin egin behar izaten zieten. izan ere.50). Frankismoaren azken urteetako maistrek ez zuten zerikusirik berrogeiko hamarkadako maistrekin. maistren lanbidea bokaziokoa izan zen. Emakumearentzako lanbiderik onena maistrarena zen. etab.

Qué mejor profesión para una mujer que la de maestra. Su profesionalización va aumentando. el personal docente femenino en todas las enseñanzas de todos los niveles. hacer el servicio social. las diferencias en cuanto a la presencia femenina varían en función de los distintos niveles educativos. Sin embargo. Sin embargo. Las aptitudes naturales de la mujer en el cuidado de la infancia se enaltecen como virtud. las distintas etapas por las que atravesó el franquismo fueron marcando la evolución tanto política como económica y social. Por supuesto. a las cuales se les exigía una conducta moral intachable. suponiendo las educadoras un 93. por supuesto.elemental de niños (…). de tal manera que la profesión misma fue variando y adaptándose a los nuevos tiempos. Se convierte en centro mixto en 1931 y adquiere rango universitario en 1970 (Escuela Universitaria de Magisterio de la UPV). que van a primar sobre las labores o la religión. etc. supuso el 64.56%. valores más importantes que los conocimientos que pudiera transmitir. en el caso de la enseñanza infantil. y en las cuales también se les impartirán diferentes asignaturas. el régimen establecía mecanismos de control sobre las maestras.50%). Si hay un contexto dentro del cual se inserte la profesión de maestra a lo largo de la historia es el de la búsqueda de su profesionalización. separadas de las de los Maestros. únicamente un tercio de mujeres forman parte de la plantilla universitaria en Bizkaia (33. Las maestras formadas en los años finales del franquismo nada tienen que ver con las de la generación de los cuarenta. En Bizkaia. Al entrar en la etapa franquista nos vamos a encontrar con que la tipología de la maestra pasa por entender la profesión como vocación.30%. De cualquier forma. en el curso 2002/2003. (pues) para servir útilmente una escuela de niñas no se necesitan grandes conocimientos”. y una feminidad al uso. todavía en los sesenta tenían que jurar los principios del movimiento tras aprobar la oposición. La Ley Moyano de 1857 establece la creación de las Primeras Escuelas Normales de Maestras. 239 . Por ejemplo. con una clara continuidad de su rol femenino en la esfera del aula. como prolongación del papel de madre. En el lado opuesto. En 1902 se inaugura la Escuela Normal Superior de Maestras de Bizkaia. en la medida en que en su formación se va incorporando todas las ramas del saber. solo conseguida en el último tercio del siglo XX. prácticamente la totalidad de la docencia está impartida por mujeres.

hamarkada. denok ditugu-eta mota horretako argazkiak. Oroimena bizirik mantentzeko argazki gehienak ikastetxeetakoak dira.. itxurak.. 240 .). Si hay algún ejemplo de imagen con memoria viva son las fotos escolares que todos poseemos. Años 30. Julia Leonor Larrañaga Ugarte andreak utzita. Izan ere.Leioako Udaleko argazki agiritegia. Lamiakoko ikastetxeetako ikasleak Julia Leonor irakaslearekin. 30.. argazki horiek gizarte esparruko dokumentu bikaina eskaintzen digute (janzkerak. aspecto. Archivo fotográfico del Ayuntamiento de Leioa.. y que nos ofrecen un magnífico documento de índole social (indumentaria. Alumnas de las escuelas de Lamiako con su maestra Julia Leonor. Cedida por Julia Leonor Larrañaga Ugarte.).

EHUko Historia Garaikidearen Saila. Maestra en el interior de un aula en Retuerto (Barakaldo). Departamento de Historia Contemporánea de la UPV/EHU. Irakaslea Errekaortuko (Barakaldo) ikasgela batean. 1929. 241 . 1929.

horixe izan baitzen frankismoa amaitu zenetik emakumezko irakasleek izan zuten erronka nagusienetako bat. “Andereñoak” umeekin jolasean ikastetxeko patioan. Bokazio-eredu horiek gero profesionalizatzen joan ziren. Los modelos vocacionales se fueron trasladando hacia el ámbito de la profesionalización. ya no solo profesionales sino también lúdicas. XIX eta XX. eta horrek eragina hezkuntzako eskaintza arlo guztietan zabaltzea: arlo profesionalean eta jolaserako arloan. 242 . Gure gizartearen beharrizanen ondorioz diziplinak gero eta profesionalago izan behar zuten. “Andereños” jugando con las niñas y los niños en el patio de una escuela. Autor: Mikel Arrázola 2001. Las necesidades de nuestra sociedad que cada vez exige una mayor profesionalización de las disciplinas. La vocación de las mujeres hacia la educación se encontraba profundamente arraigada en el esquema de valores de la sociedad de los siglos XIX y XX. que se convierte en el gran reto de las mujeres maestras desde finales del franquismo. Egilea: Mikel Arrázola 2001. ha hecho que la oferta educativa se amplíe en todas direcciones. mendeetako gizartearen balioetan emakumeen hezkuntzarako bokazioa oso sustraituta egon zen.© “Argazki” agiritegia. Eusko Jaurlaritza. © Archivo “Argazki” Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco.

Eusko Jaurlaritza. Irakasle bat informatikako eskola ematen. © Archivo “Argazki” Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco. 243 .© “Argazki” agiritegia. Egilea: Mikel Arrázola 2002. Autor: Mikel Arrázola 2002. Profesora impartiendo una clase de informática.

© “Argazki” agiritegia. Profesora y alumnado de una Escuela Agraria. © Archivo “Argazki” Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco. Autor: Mikel Arrázola 2001. 244 . Eusko Jaurlaritza. Egilea: Mikel Arrázola 2001. Nekazaritza eskola bateko irakaslea eta ikasleak.

Profesora de aerobic de un polideportivo municipal. Departamento de Historia Contemporánea de la UPV/EHU. Udal kiroldegi bateko aerobic-eko irakaslea.EHUko Historia Garaikidearen Saila. 245 .

ordura arte neskek Basurtoko ospitalean eta mutilek akademietan ikasten baitzuten. etxeko jardueraren profesionalizazioa baita: etxeko gaixoak emakumeek zaintzen zituzten. batzuetan sendagilea joaten zen etxera. Erizaintza. organizar el ropero (cosido y planchado). Esate baterako. erizainak edo emaginak). el servicio de cocina y despensa. maila ertaineko “andereñoen” lanbidetzat sortu zen. 1952an Erizaintza karrerako ikasketak sortu ziren. bizimodua aurrera atera eta lanbide mailako poztasuna lortu zuten. baina ospitalean edo kontsultategian lan egitea salbuespenezkoa zen. emakume batzuek lanbidea eta soldata aurkitu zuten. Horren barruan okupazio asko sartzen dira.” XX. 1915ean erizainaren titulu ofiziala ematea onetsi zen. gizarteak baztertu barik. Bizkaian.6. Profesional bakarrak emaginak ziren. Antzina. baterako hezkuntza sistema batekin. zaintzeko jardueraren kasuan. eta titulu hori mojei eta gainerako emakumeei ematen zitzaien. Lanbide hori hasieran euskarritzen zuten generoko eta mailako aurreiritziak handiak izan arren. eta ez zen inoiz ere profesionala izaten. Ordena erlijiosoen kasuan ere. Bilboko Ospitale Zibileko 1884ko Araudiaren arabera. hau da. eta horrela. baina gaixoa batik bat emakumeak zaintzen zuen eta. Erizaintzaren kasuan. Bilakaera hori. horren bilakaera emakumeari lotuta egon da beti. hauxe egiten zen: “atender las salas. Karitatearen Alabak izeneko ordena erlijiosoan. hasieran ordena erlijiosoen presentzia masiboa zegoen eta orain horiek zentro pribatuetara mugaturik gelditu dira. Miren Llonak “Entre señorita y garçonne” liburuan dioenez. eroapenarekin eta sakrifizio-espirituarekin. eskari gero eta handiagoaren ondorioz. 1936an. izatez ere. jakina.10. jardueren euren garapenari ez ezik. estu lotuta dago lanbide horiek betetzen dituzten pertsonei. Jarduera hori bateragarria zen heziketa oneko emakumeek izaten zuten sentsibilitatearekin. oinarri-oinarrizko zaintza eskaintzen zion. erizaintza lanbidetzat hartzen hasi zen. gaixoari eskainitako laguntza karitatezkoa zen. ospitaletan urtebeteko heziketa egin ondoren. prozesu luzea eta konplexua izan da. berriz. gaixotasunak etxean zaintzen ziren. 246 . hain zuzen ere. Osasunari loturiko lanbideek gaur egunera arte izan duten osaketa. y el control del aseo y la limpieza del hospital. eta horiek aldaketak eta egokitzapenak izan dituzte denboran zehar: hasi antzinako emaginetik eta gaur egungo profesionaletara (oraingo sendagileak. eta 1977an ikasketa horiek Euskal Herriko Unibertsitatean integratu ziren. ERIZAINAK Emakumeen jarduerarik ohikoenetariko bat osasunarekin lotuta egon da beti. mendean. Ez zen halako nesken ezaugarri espiritualen aurkakoa eta lagungarria zen borondatezko lana egiteko eta etxeko lanak hobeto egiteko gaitasunak garatzeko. orduantxe eraturiko Eusko Jaurlaritzak erizain eskolaren sorrera onartu zuen.

su evolución se inscribe en clave de mujer desde el momento que supone la profesionalización de una actividad doméstica. es decir. En 1936. después de un año de formación en centros hospitalarios. por supuesto rudimentarias. evolucionando desde las antiguas parteras hasta las profesionales de hoy en día. No contravenía sus cualidades espirituales. podía pasar un médico a visitar. sufriendo modificaciones y adaptaciones a lo largo del tiempo. se encargarían de “atender las salas. y podía contribuir a realizar trabajo voluntario. pasando desde un primera presencia masiva de las órdenes religiosas a quedar éstas reducidas a los centros privados. Por ejemplo. una Orden religiosa.10. Incluso desde las Órdenes Religiosas la prestación de ayuda a la persona enferma era caritativa. pero era la mujer de la casa la encargada de prestar las atenciones. aunque solo como último recurso en un hospital o consulta. integrándose en la Universidad del País Vasco en 1977. organizar el ropero (cosido y planchado). junto a practicantes y médicos eran consideradas profesionales. Pero será en 1952 cuando se organizarán los estudios de la carrera de Enfermería. pudiendo satisfacer el ganarse la vida. médicas. cumplir su satisfacción profesional. del ejercicio de la actividad de cuidar. o las matronas actuales. Son múltiples las ocupaciones que abarca.6. abnegación y espíritu de sacrificio que se les suponía a las chicas bien. cuando se comience realmente a entender la enfermería como una profesión. Antiguamente las enfermedades se trataban en casa. el gobierno vasco recién constituido aprobará la creación de una escuela de enfermeras. la creciente demanda de trabajo hizo que algunas mujeres encontraran su hueco profesional y remunerado.” No será hasta el siglo XX. y el control del aseo y la limpieza del hospital. a la persona enferma. enfermeras. La actividad estaba en armonía con la sensibilidad. el servicio de cocina y despensa. En el caso de la enfermería. tanto a las religiosas como a las no religiosas. nunca profesional. En Bizkaia. las Hijas de la Caridad según el Reglamento de 1884 del Hospital Civil de Bilbao. la del cuidado de las personas enfermas. con un 247 . La enfermera tuvo la particularidad de surgir como una profesión de “señoritas” de clase media. Esta evolución no solo está relacionada con el desarrollo de las propias actividades sino también con las personas que las desempeñan. A pesar de los prejuicios de género y clase sobre los que se sustentaba esta profesión en sus inicios. propia de las mujeres. será en 1915 cuando se apruebe la concesión del título oficial de enfermera. mejorar sus capacidades para desarrollar en su futuro hogar. ENFERMERAS Otra de las actividades femeninas más clásicas y tradicionales es la relacionada con la sanidad. Tan solo matronas o parteras. La conformación de las distintas profesiones sanitarias hasta la actualidad es un proceso largo y complejo. pero sin rechazo social.

eta horrek apustu garbia egiten du ospitaleko laguntzan oinarrituriko erizaintza mota batean. Azkenean medikuntzako laguntzailetzat finkaturik gelditu ziren.Aldiz. Emakumeak ziren beti eta XIX. Azkenik. mendean bertan ere azterketa egin behar izaten zuten osasun-agintarien epaimahai baten aurrean. Erizain bat umeen jolasak zaintzen Bermeoko Casa del Niño haurtzaindegian. eta moralitate garbikoak. mendean ezkonduak edo alargunak izaten ziren nahitaez. aldaketa politikoen eta sozialen arabera. emaginei ordaindu egiten zitzaien euren lana. bisitako erizainak edo osasuneko bisitatzaileak. Mende horren amaieran. 1953an Osasuneko Laguntzaile Teknikoaren irudia sortu zen. sendagileen laguntzarako profesionaltzat arautu zen euren lana. Enfermera cuidando el juego infantil de los niños y niñas en la Casa del Niño de Bermeo. baina ikasketak arautzen eta egokitzen joan ziren. 248 . ospitaletik kanpoko osasun publikoari loturiko gaien zabalkundean. XVIII. eta bazterreko jardueratzat uzten ditu osasun publikoaren erizainak. gehienetan praktikanteen eskutik. nahiz eta horiek tradizio handikoak eta oso garrantzitsuak izan. euren ezagupenak egiaztatzeko.

1998. consolidándose sus currícula como profesiones auxiliares de la medicina. debían estar obligatoriamente casadas o viudas. de amplia tradición y muy importantes en la divulgación de los temas relacionados con la salud pública no hospitalaria. Doctora atendiendo una paciente.1998. Mediku bat gaixoari laguntzen. las matronas sí eran consideradas profesionales remuneradas. Por el contrario. Diario El Correo. en 1953 se creaba la figura de Ayudante Técnico Sanitario. Ya en el siglo XVIII debían examinarse ante un tribunal de autoridades sanitarias para acreditar sus conocimientos. enfermeras visitadoras o visitadoras sanitarias. que claramente apuesta por un tipo de enfermería volcada hacia la asistencia hospitalaria. Esto era lo que las diferenciaba de las parteras. dejando como actividad marginal las figuras de enfermeras de salud pública. pero con una moralidad comprobada. A finales de ese siglo se regula su actividad como profesionales auxiliares de los médicos. Por último. 249 . El Correo egunkaria. y casi siempre de la mano de los practicantes. aunque sus estudios se van regularizando y adaptando en función de los cambios políticos y sociales. Siempre eran mujeres.sistema de coeducación ya que hasta ese momento las chicas lo estudiaban en el Hospital de Basurto y los chicos en academias. e incluso en el siglo XIX. las cuales no poseían estudios.

Enfermeras manejando una compleja maquinaria de alta precisión. Diario El Correo. Alcalá de Henaresko Administrazioaren Agiritegi Orokorra. 250 . Erizainak doitasun handiko makina konplexua erabiltzen. Retrato de las monjas enfermeras del Hospital de Basurto. Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares. Basurtuko ospitaleko moja-erizainen argazkia.El Correo egunkaria.

1960. Archivo Foral de Bizkaia. 251 .Bizkaiko Foru Agiritegia. Erizain batzuk ume gaixo bat aztertzen Gorlizko erietxean. 1960. Grupo de enfermeras examinando a un niño enfermo en el Sanatorio de Górliz.

Taller de costura y planchado del Hospital de Basurto. 252 . Gota de Leche. 1920.Alcalá de Henaresko Administrazioaren Agiritegi Orokorra. 1920. Moja eta erizainak esnea botilatzen bularreko haurrentzat. Donostia. Donostia. Fototeca Kutxa. Esne-tanta. Monja y enfermeras embotellando leche para lactantes. Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares. Fondo foto Marín. Basurtuko ospitaleko joskintza eta lisatze tailerra. foto Marín funtsa. Kutxa fototeka.

XX. Los votos de las órdenes religiosas femeninas incluían la asistencia a las personas enfermas entre otras. Enfermera poniendo una inyección.El Correo egunkaria. lanbide hau profesionalizatu eta espezializatu egin zen eta egun eraizain izateko lanbide-heziketako ikasketak edo unibertsitateko diplomatura egin behar dira. besteak beste. A partir de principios de siglo XX este trabajo se entiende dentro de la profesionalización y especialización que culmina actualmente en estudios de formación profesional y diplomatura universitaria. Erizaina injekzioa jartzen. por lo cual. ordea. 253 . mende hasieratik. gaixoei laguntzea da eta horrexegatik mendeetan zehar mojak izan dira zeregin horretan ibili direnak. Emakumezkoen erlijio-ordenetako botoetako bat. Las características que van ligadas a la actividad de las enfermeras van unidas a determinadas actitudes de un carácter bondadoso y de vocación de cuidado a las personas enfermas. Erizainen lanari lotutako ezaugarriak hauek dira: ontasuna eta gaixoak zaintzeko bokazioa. Diario El Correo. las monjas monopolizaron durante siglos esta actividad.

eta gainera. gaur egun. gazteak eta ezkongabeak dira.8koa da. kontsumoko moduetan…. Izan ere. Zerrenda horretan. XIX. Orain. une historiko bakoitzeko balorazio sozialei lotuta egon da beti. mila biztanleko. prostituzioaren kontrol polizialaren eta sanitarioaren arduradun nagusiak udalak izan ziren. 1901 eta 1904 bitartean. eta horiexek daude baztertuen. Txosten horretatik ondorioztatzen denez. baina inoiz ere ez zaio kritikarik egiten horren zerbitzuak erabiltzen dituen gizonari. berori kontrolatzeko nahiz ezabatzeko legerietan. prostitutaren izena. 1990etik aurrera hasi ziren iristen. mendeetan. ezkutukoa eta bazterrekoa izan da. planteamendu etikoekin eta ideologikoekin izandako lotura alde batera utzita. eta salbuespenez seme-alabaren bat daukate euren kargu. Bilboko udalak Prostituten Inskripzioa ezarri zuen. Prostituzioa ez da ilegala. eta XX. eta bertan. Bizkaiaren kasuan prostitutarik gehienak atzerritarrak. moralitaterik ezari eta bazterkeriari lotutako tabua izan da. Azkenik. Gainera. eskainitako zerbitzuetan. jatorria eta “tolerantzia etxea” adierazten ziren. “Higiene Berezia” zeritzon bulegoaren menpe. gehienak klubetan edo etxebizitzetan egoten dira. baina lanbide hori emakumeek egiten dute beti (ahulenak eta baztertuenak). 25 “tolerantzia etxeetatik” %33rako erabiltzen ziren.11. jakina. prostituzioa egiten duten emakumeen kopurua. “Puta” hitza iraintzat hartzen da. Prostituzioaren definizioa ematea zaila da. prostituzioa egiten zuten emakume guztiak ez zeuden erregistraturik. Gaur egun. %10 Valladoliden…. prostitutak ez dira jazartzen. Emakume horiek.7ren adina 17 eta 25 urte bitartekoa zen. ia guztiak inmigranteak ziren. baldin eta inplikaturiko pertsonek onartzen badute eta inolako hertsapenik jasaten ez badute”. Bilboko Cortes kalean lan egiten duten emakumerik gehienak Estatuko beste autonomia erkidego batzuetatik iritsitakoak dira eta euren adina 40-50 urte bitartekoa da. 2002an Emakundek “Emakumeek EAEn egindako prostituzioa” izeneko txostena argitaratu zuen. Gaur egun. prostituzioak Euskal Autonomia Erkidegoan orain duen egoeraren azterketa bikaina egin zuen. adina.6. 254 . Bizkaian. Prostituzioak bilakaera handia izan du antolatzeko moduetan. Hala eta guztiz ere. interes eta informazio ezaren eraginez. kaleko prostitutak drogamenpekotasuna dutenak eta paperik gabeko atzerritarrak dira. Orain dela hogei urte. Gehienetan. baina proxenetak bai. ez dago gaiari buruzko ikerketa askorik. %11 Madrilen. 290 prostituta zeuden inskribatuta. baita horrek ordura arte izandako lanbidea ere. emakumerik gehienek kalean egiten zuten prostituzioa. Horietatik %5 Bilbon zeuden. horietatik %65 lehen neskameak izandakoak ziren. “adin nagusiko pertsonen sexu askatasunaren eraginezko jarduera. izan ere. Espainiako estatuko Zigor Kode Berrian jasotako definizioa hauxe da. %90. baina ez dago arauturiko jardueren artean jasota. batez ere. hau da. 7. egoera zibila. PROSTITUTAK Prostituzioak presentzia izan du garai guztietako gizarte guztietan.

A lo largo de los siglos XIX y parte del XX fueron los ayuntamientos los principales responsables del control policial y sanitario de la prostitución. De ellas el 5% eran de Bilbao. En Bizkaia. no se persigue a las prostitutas. el 10% de Valladolid. estado civil. En realidad. se calcula que el número de mujeres que ejercen la prostitución por cada diez mil habitantes es de 7. en la calle trabajan drogodependientes y mujeres extranjeras sin papeles.7% de las mismas se situaba entre los 17 y los 25 años.V. en las distintas legislaciones para controlarla o erradicarla.. Hace veinte años. La palabra “puta” se considera un insulto. origen. Estas mujeres comienzan a llegar fundamentalmente a partir de 1990. Actualmente. Recogiendo lo que en dicho informe se analiza.. Finalmente. el 33% se encuentran ejerciendo la prostitución en 3. La prostitución no es ilegal. En la actualidad. es evidente que no aparecían registradas todas las que ejercían. De un total de 25 “casas de tolerancia”. se ha visto como un tema tabú ligado a la inmoralidad y a la marginación. es decir. en España se considera en el Nuevo Código Penal como “una actividad derivada del libre ejercicio de la libertad sexual de las personas mayores de edad. En la actualidad. hoy en día. además de la “casa de tolerancia” en la que trabajaba la prostituta. aunque sí a los proxenetas. al margen de estar vinculada a planteamientos éticos e ideológicos. en donde realizó un magnífico análisis de la situación actual en el País Vasco de la prostitución. en las formas de consumo. la mayoría de las prostitutas son extranjeras.A. no existen muchos estudios sobre este tema debido a la falta de información y de interés. el perfil de la mujer que trabaja en las Cortes es el de una 255 . siempre la parte más débil y desfavorecida. así como su profesión anterior. el 11% de Madrid.8 mujeres. siempre que esté aceptado por las personas implicadas y no intervenga ningún tipo de coacción”. Entre 1901 y 1904 el Ayuntamiento de Bilbao estableció una Inscripción de Prostitutas dependiente del Negociado de “Higiene Especial”.6. han quedado relegadas frente a las que ejercen en clubes o pisos. Sin embargo. sólo en ocasiones con algún hijo o hija a su cargo. así como a su carácter oculto y marginal. De las 290 inscritas. Emakunde publicó en 2002 el informe titulado “La prostitución ejercida por las mujeres en la C. era mayoritaria la mujer que ejercía la prostitución en la calle. Tratar de definirla resulta complicado debido a que siempre ha dependido de valoraciones sociales de cada momento histórico. siendo las más marginadas. jóvenes y solteras. pero nunca se censura o critica al hombre que utiliza sus servicios. pero no se encuadra entre las actividades reguladas. se concluye que en el caso de Bizkaia.. PROSTITUTAS La prostitución ha estado presente en todas las sociedades y en todos los tiempos. Generalmente. casi todas inmigrantes. en los servicios prestados. se detalla el nombre.P..11. un 65% habían trabajado anteriormente como sirvientas....”. La prostitución ha evolucionado en sus formas de organización. El 90. pero si algo ha pervivido es el hecho de que son mujeres las que la ejercen. edad.. En esta lista.

eta lanbide hori gehienetan etxeko zerbitzuari edo ostalaritzari lotuta dago. Ikerketaren ondorio nagusienetariko bat talde horretan esku hartu beharra da. 256 .Lan horretan hasteko arrazoiei dagokienez. azpiegiturak nahiz zerbitzuak garatuz. Herri administrazioaren inplikazio aktiboa eta orokorra eskatzen da. erdiak prestakuntza baxuko beste lanbideren batean bili dira lanean. lege aholkularitza bultzatuz eta heziketa nahiz enplegua sustatuz. inkestaturiko prostitutarik gehienek diotenez. jarduera ekonomiko hori arautu beharra. Las propias palabras de una prostituta nos define perfectamente este trabajo: “No hay mujer que esté a gusto en este trabajo”. eztabaida sortuz. Prostituta baten hitzek definitzen dute hoberen lan hori: “Emakume bakar bat ere ez dago gustora lan hau egiten”. Prostituta bat kalean bezeroak noiz agertuko diren zain. laguntzako arlo soziala dinamizatuz. zenbait arrazoitan oinarrituz: osasun publikoa. zuzenbide konstituzionala (emakumeak “alegalitatean” daude). mende hasierako udal zerrendetan agertzen ziren prostitutei dagokienez. XX. eta oraingo prostituten jatorria eta lehenagoko lanbideak berdinak dira. Prostituten artean. prostituzioan hasteko eragile nagusia arazo ekonomikoak izatea da. informazio hobetuz. Familiako bizitza hobetu nahi izatea da (epe laburrean diru-sarrera handiak ematen dituen lanaren bidez) lanbide horretan ibiltzea eragiten duena. Jarraibide hori ez da aldatu orain dela ehun urtetik hona. arazoari aurre egiteko heldutasun soziala eta emakumeen euren duintasuna. Prostituta esperando clientes en la calle.

generando debate. dotando de infraestructuras y servicios. principalmente. señalando los mismo orígenes y profesiones anteriores que en las listas municipales de principios del siglo XX. prácticamente la mitad.mujer procedente de regiones españolas fuera de la Comunidad Autónoma del País Vasco. el asesoramiento legal. dinamizando el ámbito socialasistencial. Una de las conclusiones más importantes del estudio es la necesidad de intervenir en este colectivo por razones de salud pública. 257 . de regularización de esta actividad económica. Muchas de ellas. Resulta curioso que este mismo patrón continúe vigente exactamente igual que hace cien años. y la formación y el empleo. con una edad que oscila entre los 40 y los 50 años. y que tiene que ver con el servicio doméstico o la hostelería. Se solicita la involucración activa y global de la administración pública. de derecho constitucional (las mujeres se sitúan en la “alegalidad”). En cuanto a los motivos que señalan para iniciarse en esta actividad. los que les llevan a dedicarse a la prostitución. prácticamente todas las encuestadas señalan que son los problemas económicos. trabajan o han trabajado en otra profesión de baja cualificación generalmente. de madurez social para afrontar el problema. y por ellas mismas. La búsqueda de una mejora para la vida familiar mediante el ejercicio de un trabajo con altos ingresos en un corto espacio de tiempo. mejorando la información. es lo que motiva esta dedicación. para su dignificación.

.

7 ONDORIOAK A MODO DE CONCLUSIÓN .

Jakina. bai euren lanaren bidez edo bai euren amen nahiz amonen lanaren bitartez (kasu batzuetan zorionez desagertuta dauden lanak) egindako ekarpena. emakumeek lan merkatuan gaur egun dituzten zailtasun handiak ere agerian jarri nahi izan ditugu. baztertua eta eroapenezkoa baloratzeko (sarritan soldatarik gabea). Horri dagokionez. edo sendagileak.7. Horren helburua emakumeek gizarteari egindako ekarpen sozio-ekonomikoa onartzea da. erronka sozial berri bi ditugu aurrean. igeltseroak dira. produkzioko metodo zein teknika berriek. 260 . Baina orain arte gizonenak izandako lan horietan dituzten baldintzak eta integrazioa oraindik ere arazotsuak dira. lanbide-bidaien zehaztapen berriak eta abarrek lan-merkatuaren bilakaera markatu eta agerian jarriko dute pertsonek gizartearen mantenamenduan nahiz aurrerakuntzan duten funtsezko eginkizuna. merkatuen globalizazioak. ONDORIOAK Lerro hauetan. emakumeek historia osoan gaur egunera arte izandako lan formal eta informal guztia bere lekuan jartzeko. Hala eta guztiz ere. Era guztietako agiriak bilatu dira. legezko aurrerapausoak eman arren oraindik ere diskriminazioa jasaten baitute enpleguetan eta soldatetan. teknologia berrien eraginak. injineruak nahiz epaileak. Gainera. orain emakumeek autobusak gidatzen dituzte. zerbitzuen sektorearen gorakadak. lana antolatzeko sisteman izandako aldaketak. emakumearen presentzian eta aukeretan benetako berdintasuna egon dadin. enplegu berrien sorrerak. gure helburua gizarte osoaren arreta erakartzea izan da. kudeaketa modu berriak. enpresetan buruzagitza garatzeko nahiz erabakiak hartzeko modu berriak. Zalantzarik gabe. emakumeek lehen eta orain produkzio eta lan munduan izandako okupazio guztiak azaldu nahi izan ditugu irudien eta letren bidez. giza ahalmena ahalik eta ondoen erabiltzea eta emakumeak lan-munduan sartzea (oraingo bereizkeria ezabatuz eta emakumeen lana behar bezala baloratuz) funtsezko faktoreak izango dira gure gizartearen etorkizunerako hezkuntzan eta lehiakortasunean. Lan handia dago egiteko. suhiltzaileak dira. traktoreak gidatzen dituzte. bai laneko prestakuntzaren arloan eta bai erabakiak hartzeko zuzendaritza eremuetan. emakumeek euren familiaren eta ingurukoen alde egindako lan gogorra. eta horietan. isila.

marcarán la evolución del mercado laboral y pondrán en evidencia el papel clave de las personas en el sostenimiento y progreso de la sociedad. ingeniera o jueza. el aumento del sector servicios. En este sentido. llevando un tractor o haciendo de bombera. que ahora es posible ver a una mujer conduciendo un autobús público. en el mundo laboral y productivo. A MODO DE CONCLUSIÓN A lo largo de estas líneas. la óptima utilización del potencial humano. Queda mucho por recorrer para que exista una completa igualdad de acceso y presencia de la mujer tanto en los ámbitos de cualificación laboral como en los ámbitos directivos de decisión. de sus madres. trabajando en albañilería. las nuevas formas de gestión. etc. la incorporación de las mujeres a la vida profesional. nos enfrentamos a nuevos retos sociales en los que la globalización de los mercados. 261 . que a pesar de todos los logros legales. Sin ninguna duda. Sin embargo. poco o nada remunerado que las mujeres han realizado básicamente por sus familias y seres queridos. los nuevos métodos y técnicas productivas y de prestación de servicios. el surgimiento de nuevos empleos. los cambios en el sistema de organización del trabajo. Sin embargo. sus condiciones laborales e integración en estos trabajos tradicionalmente masculinos continúa siendo problemática. y continúan desempeñando. muchas veces y en no pocas ocasiones afortunadamente desaparecidos. o a través de los trabajos. de ejercer el liderazgo y adoptar las decisiones en las empresas. la redefinición de viejas profesiones. el impacto de las nuevas tecnologías. Es bien cierto. para que sea consciente de todo el trabajo callado. Todo ello con la intención de que las mujeres se sientan reconocidas en su aportación socio-económica a la sociedad a través de ellas mismas. desvalorizado. Y para que sea consciente también de las dificultades de todo orden que continúan teniendo las mujeres en un mercado laboral. hemos tratado de poner en imagen y letra impresa todas las ocupaciones que las mujeres han desempeñado.. todavía discrimina en empleos y salarios. médica. nuestro propósito también ha sido hacer una llamada de atención a toda la sociedad.7. abnegado. Se ha hecho una labor de búsqueda de todo tipo de documentación que condujera a poner en su lugar todo el trabajo formal e informal de las mujeres a lo largo de su historia hasta la actualidad. abuelas y tatarabuelas. suprimiendo la segregación existente en el mercado laboral y revalorizando el trabajo de las mujeres. va a suponer uno de los factores fundamentales de crecimiento y competitividad para el futuro de nuestra sociedad.