Ce trebuie sa cuprindă un plan de situatie? Orice proiect tehnic trebuie sa aibe plan de situatie si plan de incadrare in zona.

Pe planul de situatie trebuie mentionat in mod obligatoriu urmatoarele:
 Cotele

terenului(dimensiunile terenului);

 amprenta

la sol a constructiei;cotele care pozitioneaza constructia pe teren si dimensiunile la sol; infasuratoarei constructiei: cote care sa pozitioneze infasuratoarea pe teren si dimensiunile infasuratoarei; constructie trebuie scris tipul imobilului si regimul de inaltime;

 Conturul

 Pe

 Daca

constructia este pe calcan cu o alta constructie se repreznta constructia adiacenta si se mentioneaza regimul acesteia de inaltime; precizeaza cota terenului natural si cota terenului sistematizat(acestea pot fi si egale)- in raport cu cota 0 a constructiei; pun indicatoare care sa indice nordul pe plansa; plansa se scriu:

 Se

 Se  Pe 

Steren– suprafata terenului; POT- procentul de ocupare al terenului; CUT– coefcientul de utilizare a terenului; regimul de inaltime al constructiei, hcornisa– inaltimea de la cota terenului la cornisa; hmax– inaltimea de la cota terenului la punctul cel mai superior al constructiei; Sc– suprafata constructiei la sol; St– suprafata teraselor neacoperite si neinchise; Sd suprafata desfasurata a constructiei

  

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful