UNITATEA ŞCOLARĂ: GRUP ŞCOLAR DE ARTE ŞI MESERII „ ION MINCU” DEVA DISCIPLINA: PSIHOLOGIE CLASA: X A LECŢIA: Senzaţia – Percepţia

- Reprezentarea DURATA: 2 ORE PROPUNĂTOR: PROF . BOTICI IRINA PROIECT DE LECŢIE RELAŢIA DINTRE LECŢIE ŞI UNITATEA DE ÎNVĂŢARE SE REALIZEAZĂ PRIN RAPORTAREA LA COMPETENŢELE SPECIFICE PRECIZATE LA NIVELUL PROIECTULUI UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

DATA: S 16 – 8- 12 . I . 2007

Competenţe specifice

Obiective operaţionale

Secvenţe de conţinut Metode
Tehnica florii de nufăr – deducerea de conexiuni între idei, concepte privind definirea
senzaţiei – percepţiei – reprezentării. La nivel de grup.

Forme de activitate
Descrierea şi definirea proceselor senzaţia – percepţia – reprezentarea

Identificarea legăturilor între proceselor psihice şi a corelaţiei acestora cu diferitele etape ale dezvoltării personalităţii Utilizarea unor instrumente specifice psihologiei pentru caracterizarea personalităţii.

Să se definească senzaţia – percepţia – reprezentarea folosind tehnica florii de nufăr.

1.

Să se descopere corelaţiile între procesle psihice.

Senzaţia – proces elementar cognitiv imagine primară(apare sub acţiunea stimului asupra analizatorilor) imagine separată ( fiecare analizator ne oferă un anumit tip de senzaţie 2- Percepţia – proces cognitiv senzorial ( se constituie pe baza senzaţie dar nu se reduce la acestea) - imagine primară( apare sub acţiunea directă a obiectului asupra organului de simţ) - imagine unitară ( caracter obiectual oferind totalitatea însuşirilor unui obiect) - imagine bogată în conţinut

Strategie didactică Forme de Secvenţe Mijloace evaluare temporale didactice/bibliografie Probă orală 20minute Fişe de lucru nr.1 Manual de psihologie Ed. Corvin Psiholigie – Sinteze , aplicaţii teste. Ed. Corvin.
Probă scrisă

Aplicarea testului Lucher,varianta scurtă, a testului arborelui şi vizualizarea unui obiect – determinânduse asemănările şi deosebirile dintre senzaţii – percepţii – reprezentării.

Prezentarea asemănărilor şi deosebirilor între procesele senzaţie – percepţie – reprezentare prin aplicarea testelor Lucher, arborelui.

30 minute

Tesul Arborelui KOKH – STORE Laborator Bucureşti

. Criterii de evaluare portofoliu. . Probă scrisăportofoliu Prezentare criterii. Reprezentarea – Imagine secundară nu presupune acţiunea directă a stimului asupra analizatorilor . 15 minute .Aplicarea unor instrumente de investigare psihologică şi prelucrarea datelor obţinute. Să se realizeze portofoliul caracteristicile de personalitate ce rezultă din testul arborelui şi testul lucher. Ed. .2 Manual de psihologie Ed. După ce legi funcţionează senzaţia. Corvin Psiholigie – Sinteze . 5p Rolul Percepţiei şi reprezentării în activitatea de cunoaştere şi învăţare…2 p Compararea caracteristicilor de personalitate din perspectiva unor modele teoretice.Metoda demonstrativa la legile percepţiei prin încadrarea unui obiect perceptiv în câmpul percepţiei. Legile senzaţiei. Aplicarea unor instrumente de investigare psihologică şi prelucrarea datelor obţinute. Evaluarea personalităţii colegului de bancă în urma testelor Lucher şi Koch. Realizare portofoliu. Descoperirea legăturilor senzaţiei – percepţiei – reprezentării în cunoaştere şi activitate.imagine complexă unitară. Să se identifice calităţile reprezentării.percepţiei . schematică. Corectitudinea interpretării testului ( aplicarea testului Lucher şi testul arborelui colegului de bancă în anexe) ….Metoda ciorhinelui la legile senzaţiei 15 minute Proba practică Fişe de lucru nr.Stor Legături şi distincţii ale senzaţiei – percepţiei – reprezentării în cunoaştere şi activitate. Tesul Arborelui KOKH – STORE Laborator Bucureşti Să se descopere legiile senzaţiei. percepţia. Corvin.iamgine intuitiv figurativă 3. 5 minute Fişa 3. . 15 minute Probă practică Legile percepţiei .3p Relaţia personalitate senzaţiepercepţie – reprezentare raportate la rezultatele testelor…. aplicaţii teste.poate fi modificată voluntar.Învăţarea prin cooperare – descoperirea calităţilor reprezentării Calităţile reprezentării Explicarea unor procese psihice utilizând diferite modele teoretice . Proba scrisă Determinarea funcţionării proceselor senzaţie – percepţie – reprezentare prin intermediul legilor corespondente.

senzaţia reprezentarea percepţia .

nr. nr. nr. nr. Aranjaţi în ordinea preferinţelor culoarea. nr.Fişa nr. nr. nr. nr. 2. Interpretare: .

Fişa nr. 3 Senzaţia Reprezentarea Asemănări Deosebiri Asemănări Percepţia Deosebiri Reprezentarea Asemănări Deosebiri Percepţia Asemănări Asemănări Deosebiri Senzaţia Asemănări Deosebiri Asemănări Deosebiri .

Rolul percepţiei şi reprezentării în activitatea de cunoaştere şi învăţare a colegului de bancă…2 p . 5p 3.Relaţia personalitate senzaţie.1.3p 2.percepţie – reprezentare raportate la rezultatele testelor….Corectitudinea interpretării testului ( aplicarea testului Lucher şi testul arborelui colegului de bancă în anexe) ….

15 minute Activitate de grup. BOTICI IRINA PROIECT DE LECŢIE RELAŢIA DINTRE LECŢIE ŞI UNITATEA DE ÎNVĂŢARE SE REALIZEAZĂ PRIN RAPORTAREA LA COMPETENŢELE SPECIFICE PRECIZATE LA NIVELUL PROIECTULUI UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE DATA: S26.după implicarea procesului volitiv . 10 minute Text Să se prezinte tipuri de memorie. Raportarea memoriei la uitare firească sau Forme de activitate Descrierea şi definirea procesului mnezic. Tipuri de memorie . . Strategie didactică Forme de Secvenţe Mijloace evaluare temporale didactice/bibliografie Activitate de grup.II-2 III Competenţe specifice Identificarea legăturilor între proceselor psihice şi a corelaţiei acestora cu diferitele etape ale dezvoltării personalităţii Utilizarea unor instrumente specifice psihologiei pentru caracterizarea personalităţii.dupa durată . Secvenţe de conţinut Metode Definiție Metoda nufărului definire a memoriei. Aplicarea unor instrumente de investigare psihologică şi prelucrarea datelor obţinute. 5 minute Fișe de lucru Manual Corint Activitate individuala. Exersarea memoriei prin exemple directe prin metode de selectare a conținutului informațional din text. Explicarea unor procese psihice utilizând diferite Obiective operaţionale Să se definească memoria.UNITATEA ŞCOLARĂ: GRUP ŞCOLAR DE ARTE ŞI MESERII „ ION MINCU” DEVA DISCIPLINA: PSIHOLOGIE CLASA: X A LECŢIA: Memoria DURATA: 2 ORE PROPUNĂTOR: PROF .după procesele Determinarea funcţionării proceselor mnezice după calităţile acestora. Descoperirea prin analiza de text .

Metoda imaginii conturate la nivel de grup.modele teoretice . - psihice implicate după existența întelegerii patologică. Identificarea capacităților menzice Test psihologic 5 minute Test de evaluarea capacităţilor mnezice Probă scrisă . Să se analizeze memoria în comparatie cu uitarea. Evaluarea capacităţilor mnezice Analiza memoriei în raport cu uitarea. Compararea caracteristicilor de personalitate din perspectiva unor modele teoretice. Cum ar fi viața făra memorie? Fișa de lucru 15minute Flipchard Activitate de grup.

II.1 Metoda diamant. activare şi de semnalizare a unor dezechilibre fiziologice b. Definiţie Motivaţia – totalitatea mobilurilor interne ale conduitei. BOTICI IRINA PROIECT DE LECŢIE RELAŢIA DINTRE LECŢIE ŞI UNITATEA DE ÎNVĂŢARE SE REALIZEAZĂ PRIN RAPORTAREA LA COMPETENŢELE SPECIFICE PRECIZATE LA NIVELUL PROIECTULUI UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE DATA: S 26 – 30 III.2 Evaluare orală . funcţia de orientare direcţionare a acţiunii c. 2007 Competenţe specifice Obiective operaţionale -Să se definească motivaţia Secvenţe de conţinut Metode I. Sistemul motivaţional Motivul –declanşează. fie dobâbdite. Activitate la nivel de grup Evaluare orală 10 minute Fişă de lucru nr.Funcţiile motivaţiei a funcţia de selectare. Se întocmeţte o listă motivele pentru care bătaia este utilizată ca mijoc educativ de unii părinţi. fie înăscute. conştientizate sau neconştientizate simple trebuinţe fiziologice sau idealuri abstracte. orientează acţiunea.UNITATEA ŞCOLARĂ: GRUP ŞCOLAR DE ARTE ŞI MESERII „ ION MINCU” DEVA DISCIPLINA: PSIHOLOGIE CLASA: X A LECŢIA: Motivatia DURATA: 1 ORĂ PROPUNĂTOR: PROF . Concepţia despre lume şi viaţă Convingerile Idealurile Aspiraţii Interese Trebuinţe Să se aducă argumente pentru a-i convinge pe părinţi să renunţe la o asemenea practică? Activitate la nivel de grup Evaluare orală 10 minute Fişă de lucru nr. Tehnica florii în descoperirea definiţiei motivaţiei. Forme de activitate Activitate la nivel de grup Strategie didactică Forme de Secvenţe Mijloace evaluare temporale didactice/bibliografie 5 minute Flipchard Evaluare orală Manual Psihologie Editura Corvin Deva Identificarea legăturilor între proceselor psihice şi a corelaţiei acestora cu diferitele etape ale dezvoltării personalităţii -Să se determine funcţionarea motivaţiei în raport cu alte procese psihice. susţine. funcţia de suţinere de potenţare a actiunii.

Aplicarea unor instrumente de investigare psihologică şi prelucrarea datelor obţinute. Compararea rezultatelor obţinute – activitate frontală în vederea stabilirii potenţialul motivaţiei. Evaluare scrisă 10 minute . . Formele motivaţiei Motivaţie pozitivă/ negativă Motivaţie intinsecă/ extrinsecă Copii au nevoie de bătaie sau bătaia trebuie eliminată din educaţie? Analizarea factorilor ce optimizează motivaţia Fişă de lucru nr. 5 minute Relaţia dintre intensitatea motivaţiei şi gradul de realizare a sarcinii.. Test de evaluarea a potenţialului rmotivaţional.Evaluarea potenţialului rmotivaţional.Să se descopere formele motivaţiei III. . Evaluarea testului de potenţial motivaţional.3 10 minute Evaluare orală Utilizarea unor instrumente specifice psihologiei pentru caracterizarea personalităţii.Să se evidenţieze optimul motivaţional Motivaţie cognitivă/ afectivă.

Fişă de lucru nr.1 Listă cu motivele pentru care bătaia este utilizată ca mijoc educativ de unii părinţi Care sunt nevoile adolescentului în educaţie? .

aspiraţile . A2 .Fişă de lucru nr. trebuinţele adolescenţilor Tema : Bătaia jicneşte şi doare intim la orice vârstă Argument 1 Argument 2 trebuinţe interese aspiraţii A1 idealuri convingeri concepţie despre lume şi viaţă. idealurile.2 Metoda Diamant Să se aducă argumente pentru a-i convinge pe părinţi să renunţe la o asemenea practică având în vedere concepţia despre lume şi viaţă. interese. convingerile.

3 Dilema Tema : Copii au nevoie de bătaie sau bătaia trebuie eliminată din educaţie? Afirmaţia 1 Afirmaţia 2 Tip de motivaţie Afirmaţia 1 Argument pro Argument contra Afirmaţia 2 .Fişă de lucru nr.