http://avocat-net.blogspot.ro/2012/01/avocat-net-uzucapiunea-in-noul-cod.

html

Avocat Net - UZUCAPIUNEA IN NOUL COD CIVIL
UZUCAPIUNEA IN NOUL COD CIVIL CONSECINTE ASUPRA UZUCAPIUNILOR INCEPUTE IN CADRUL LEGISLATIV ANTERIOR. In urma modificarilor aduse prin intermediul Noului Cod Civil privind reglemetarea modulului de dobandire a proprietatii prin uzucapiune, se impune clarificarea interpretarii si aplicarii noilor norme asupra posesiei inceputa sub incidenta vechii regelentari, astfel ca, specialistii cabinetului de avocatura prin intermediul prezentului articol va ofera cateva lamuriri necesare cu privire la aplicarea in timp a noilor reglementari. Detalii pe avocatnet Articolul 82 din Legea 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii 287/2009 privind Noul Cod Civil cuprinde norma tranzitorie privind uzucapiunea, conform careia “dispozitiile art.930-934 din Codul Civil referitoare la uzucapiunea imobiliara se aplica numai cazurilor in care posesia a inceput dupa data intrarii in vigoare a acestuia. Pentru cazurile in care posesia a inceput inainte de aceasta data, sunt aplicabile dispozitiile referitoare la uzucapiune in vigoare la data inceperii posesiei. In cazul imobilelor pentru care, la data inceperii posesiei, nu erau deschise carti funciare, raman aplicabile dispozitiile in materie de uzucapiune din Codul Civil din 1864”. Prin urmare, respectand un principiu consacrat in situatiile tranzitorii anterioare chiar legislativ si confirmat prin recurs in interesul legii, atunci cand nu a fost instituit prin norma tranzitorie expresa, legea pentru punerea in aplicare a Codului Civil stabileste ca posesiunile incepute sub imperiul reglementarilor anterioare (Decretul-lege 115/1938 si Codul Civil) raman supuse acestor reglementari. Data intrarii in posesie care trebuie probata in cadrul actiunii in uzucapiune in toate cazurile, este cea in functie de care se stabileste legea aplicabila. In privinta posesiilor incepute inainte de intrarea in vigoare a Noului Cod Civil, dispozitiile din legea veche sunt aplicabile conditiilor si domeniului de aplicatie a uzucapiunii, precum si modului de calcul al termenului. Conform primei teze a art.82 din Legea 71/2011, posesiilor incepute dupa intrarea in vigoare a Noului Cod Civil le sunt aplicabile dispozitiile privitoare la uzucapiune din aceasta noua reglementare. Ultima teza a art.82 din Legea 71/2011 prevede ca „in cazul imobilelor pentru care, la data inceperii posesiei, nu erau deschise carti funciare, raman aplicabile dispozitiile in materie de uzucapiune din Codul civil din 1864”, nu precizeaza daca se refera la posesii incepute dupa data intrarii in vigoare a noului Cod civil sau la posesii incepute inainte de intrarea in vigoare a noului Cod civil. Logic, pare sa fie legat de prima teza, referindu-se la posesii incepute dupa intrarea in vigoare a noului Cod civil, scopul acestei dispozitii fiind aceea de a institui un caz de ultraactivitate a legii vechi, in situatia anume data a imobilelor neinscrise in cartea funciara. Insa, daca este inteles ca referindu-se la posesii incepute dupa intrarea in vigoare a noului Cod civil, intra in conflict cu art.930 alin.1 litc) din Noul Cod Civil, care reglementeaza uzucapiunea extratabulara (adica supus legii noi, conform art.82 teza I din Legea 71/2011) cazul posesiei utile asupra unui imobil neinscris in cartea funciara incepute dupa data intrarii in vigoare a noului Cod civil. Nu este exclus ca legiuitorul sa prevada un caz de ultraactivitate a legii vechi abrogate, insa in actuala situatie, cazul de ultraactivitate a legii vechi instituit prin legea de punere in aplicare a Noului Cod Civil se suprapune cu domeniul de aplicare a legii noi, constituind o problema extrem de importanta ce nu poate fi rezolvata decat de legiuitor. Detalii gasiti si pe blog avocatnet

în cursul sau chiar dupa împlinirea termenului de uzucapiune. prin art. respectiv in sensul ca. în folosul celui care l-a posedat timp de 10 ani. Acest drept este admis în anumite conditii. au fost declarate prin lege inalienabile.Din acest motiv opinam ca aceasta teza trebuie interpretata circumstantiind pentru a evita un conflict legislativ. Viciile posesiei suspenda cursul uzucapiunii. Codul civil trateaza. Uzucapiunea tabulara Drepturile celui care a fost înscris. chiar daca aceasta interpretare nu corespunde. în temeiul uzucapiunii. uzucapantul poate dobândi dreptul numai daca si-a înregistrat cererea de înscriere în cartea funciara înainte ca o terta persoana sa îsi fi înregistrat propria cerere de înscriere a dreptului în folosul sau. În toate cazurile. Curgerea termenului uzucapiunii În situatiile în care proprietarul înscris în cartea funciara a decedat ori. despre uzucapiunea si dobândirea fructelor. intentiei elaboratorilor Legii de punere in aplicare a Noului Cod Civil. Codul civil trateaza distinct uzucapiunea extratabulara si uzucapiunea tabulara. înainte sau dupa intrarea în posesie. imobile pentru care anterior s-a admis unanim ca se aplica dispozitiile Codului Civil din 1864. precizând ca posesorul poate dobândi proprietatea asupra bunului posedat sau. si-a încetat existenta. in mod sigur. daca posesia sa a fost neviciata.82 din Legea 71/2011 se refera la posesiile incepute inainte de inrarea in vigoare a Noului Cod Civil aspura imobilelor neinscrise in cartea funciara aflate in regiunile tarii in care s-au aplicat prevderile Decretului-lege 115/1938. si-a încetat existenta sau când a fost înscrisa în cartea funciara declaratia de renuntare la proprietate. dupa caz. pe baza unei cauze legitime. teza a doua a art. 928 si urm. respectiv înainte de data înscrierii declaratiei de renuntare la proprietate. asupra fructelor produse de acesta. Uzucapiunea extratabulara Dreptul de proprietate asupra unui imobil si dezmembramintele sale pot fi înscrise în cartea funciara. nu mai pot fi contestate când cel înscris cu buna-credinta a posedat imobilul timp de 5 ani dupa momentul înregistrarii cererii de înscriere. http://tribunaeconomica. chiar daca intrarea în posesie s-a produs la o data anterioara. Nu pot fi uzucapate bunurile care. respectiv daca: – proprietarul înscris în cartea funciara a decedat ori. – imobilul nu era înscris în nicio carte funciara. a încetarii existentei juridice a proprietarului.48 din Legea 241/1947. ca proprietar al unui imobil sau titular al unui alt drept real. termenul uzucapiunii nu începe sa curga înainte de data decesului sau. fara cauza legitima. – a fost înscrisa în cartea funciara declaratia de renuntare la proprietate. in teleiul art. dupa caz. dupa caz.ro/blog/?p=677 Uzucapiunea în sistem de carte funciara 21 februarie 2013 | Autor: tribuna Cu titlu general. . Este suficient ca buna-credinta sa existe în momentul înregistrarii cererii de înscriere si în momentul intrarii în posesie. în cartea funciara. dupa caz.

În acest context. nr. 2012 Postat De Mihai Sintescu In Social Etichete Drept Proprietate Privata. LXXXVI (86) a Înaltei Curti de Casatie si Justitie. în cele ce urmează.Uzucapiunea în sistem de carte funciara – jurisprudenta Curtii Constitutionale În cursul judecarii unor cauze având ca obiect uzucapiunea. între doua persoane. Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate. arata ca sunt în prezenta unei norme care duce la crearea unei situatii de inegalitate. (Citeste mai mult in revista „Economie si administratie locala“ nr. dispozitiile tranzitorii aveau o logica juridica care permitea aplicarea unitara a legii si în mod egal fata de toti cetatenii. într-o parte a tarii este permis accesul la justitie pentru valorificarea unui drept de proprietate dobândit prin uzucapiune. îl constituie prevederile art. fiind astfel în prezenta unor norme diferite pentru anumite categorii de cetateni. 7/ 1996. respectiv dupa prevederile art. se arata ca în reglementarea initiala a Legii nr. în functie de locul în care acestia îsi au domiciliul si de locul situarii imobilului asupra caruia se invoca uzucapiunea. 58 si art. 697 din 14 octombrie 2008. în functie de locul si domiciliul acestor persoane. înainte de modificarile aduse prin Legea nr.Proprietatea Civila Comentarii 0 Considerând că fiecare dintre noi se întâlneşte cu probleme – mai mari sau mai puţin importante – legate de proprietatea privată. 72 din Legea nr. pe această temă. 7/1996. câteva din prevederile introductive. 7/1996. Aplicabilitatea acestor norme de drept face sa fie exclusa incidenta dispozitiilor referitoare la prescriptia achizitiva din Codul civil. nr. 27 si art. 72 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. vă propunem. astfel cum au fost interpretate prin Decizia nr. acestia considera ca este limitat si accesul la justitie. 115/ 1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare. în materia prescriptiilor achizitive împlinite dupa intrarea în vigoare a Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. raportat la aceeasi situatie de fapt. 247/2005. 61 din 26 martie 1996. cu modificarile aduse prin Legea nr. 7/1996. În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin ca. 1/2012 – editata de Grupul de presa si editura „Tribuna economica“ http://legestart. 58 si art. publicata în Monitorul Oficial al României. a fost ridicata exceptia de neconstitutionalitate asupra prevederilor art. Partea I. în timp ce în cealalta parte a tarii acest lucru nu este posibil. LXXXVI (86) din 10 decembrie 2007 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie. din Codul civil. în zonele în care au operat dispozitiile Decretului-lege nr. 7/1996. deoarece. 247/2005. Totodata.ro/dreptul-de-proprietate-privata/ Dreptul de proprietate privată Aug 27. asa cum reiese din încheierea de sesizare. 115/1938. . uzucapiunea în sistem de carte funciara se reglementeaza în continuare dupa prevederile vechii legi. pronuntata cu ocazia solutionarii recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie cu privire la dispozitiile legale aplicabile în cazul actiunilor care au ca obiect constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune în teritoriile în care s-au aplicat prevederile Decretului-lege nr. Prevederi Codul Civil. asa cum sunt interpretate în prezent prevederile art. astfel cum au fost interpretate prin Decizia nr. 58 si art. 28 din Decretul-lege nr. 115/1938. în baza aceleiasi situatii de fapt. autorii exceptiei apreciaza ca este evident faptul ca aceeasi reglementare se aplica diferit în functie de diferitele zone ale tarii. Partea I. 72 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. decizie publicata în Monitorul Oficial al României. Asa fiind. În sfârsit.

71/2011 de punere în aplicare a Codului civil. republicată. a certificatului de moştenitor sau în baza unui alt act emis de autorităţile administrative. * Prin Legea nr. precum şi prin alte modalităţi în măsura în care acestea se reglementează prin lege. Până la finalizarea lucrărilor de cadastru. înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate şi a altor drepturi reale. prin convenţie. Proprietatea se poate dobândi prin efectul unui act administrativ.) se mai prevede că dispoziţiile Codului civil privitoare la dobândirea drepturilor reale imobiliare prin efectul înscrierii acestora în cartea funciară se aplică numai după finalizarea lucrărilor de cadastru pentru fiecare unitate administrativ-teritorială şi deschiderea. a hotărârii judecătoreşti rămase definitivă. 888 Cod civil. totodată. ca efect al posesiei de bună-credinţă în cazul bunurilor mobile şi al fructelor. Exercitarea dreptului de proprietate poate fi limitată şi prin voinţa proprietarului. în cazul bunurilor imobile dreptul de proprietate se dobândeşte prin înscriere în cartea funciară. condiţiile. în conformitate cu dispoziţiile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996. astfel cum a fost modificată. pe baza actelor prin care s-au transmis. pe de altă parte. în acest sens. uzucapiune. Dreptul de proprietate poate fi exercitat în limitele materiale ale obiectului său. a cărţilor funciare pentru imobilele respective. moştenire legală sau testamentară. atunci când ea este translativă de proprietate prin ea însăşi. prin ocupaţiune. precum şi prin hotărâre judecătorească. Cu excepţia cazurilor anume prevăzute de lege. se prevede. sunt bine de reţinut. În ce priveşte condiţiile de înscriere. 79/2012 (în aplicare începând cu 20 aprilie a. cu îngrădirile stabilite prin lege. şi de faptul că Legea nr. accesiune. în cazurile în care legea prevede aceasta. cu modificările şi completările ulterioare. constituit ori modificat în mod valabil. se face numai în scop de opozabilitate faţă de terţi. în condiţiile legii. ATENŢIE! Două trimiteri. la cerere sau din oficiu.71/2011 de punere în aplicare. absolut şi perpetuu. săvârşite ori produse după intrarea în vigoare a Codului civil. Dobândirea dreptului de proprietate Dreptul de proprietate se poate dobândi. dreptul de proprietate privată este susceptibil de modalităţi şi dezmembrăminte.Alegerea acestui subiect ţine. după caz. că dipoziţiile privitoare la cazurile. . potrivit art. recent.c. Proprietatea privată este dreptul titularului de a poseda. prin Ordonanţa de urgenţă nr. Tot în condiţiile legii. Acestea sunt limitele corporale ale bunului care formează obiectul dreptului de proprietate. tradiţiune. Prin lege poate fi limitată exercitarea atributelor dreptului de proprietate. înscrierea în cartea funciară se efectuează în baza înscrisului autentic notarial. după caz. Prin aceeaşi lege nr. cu excepţiile prevăzute de lege. efectele şi regimul înscrierilor în cartea funciară se aplică numai actelor şi faptelor juridice încheiate sau. folosi şi dispune de un bun în mod exclusiv. în limitele stabilite de lege. 287/2009 privind Codul civil a fost amendată prin mai multe acte normative – de modificare sau de punere în aplicare – pe care le vom semnala la momentul potrivit.

Confiscarea. Proprietarul poate face. ca o altă cale de stingere a dreptului de proprietate. în condiţiile legii. în folosul celui care l-a posedat timp de 10 ani. după caz. În ce priveşte uzucapiunea imobiliară. Proprietarul unui teren are. plantaţiile şi lucrările pe care le găseşte de cuviinţă. Proprietarul poate abandona bunul său mobil sau poate renunţa. Întinderea dreptului de proprietate asupra terenurilor Proprietatea terenului se întinde şi asupra subsolului şi a spaţiului de deasupra terenului. dacă: a) proprietarul înscris în cartea funciară a decedat ori. iar dacă bunul este imobil. asupra fructelor produse de acesta. acesta se stabileşte pe cale judecătorească. apa izvoarelor şi a lacurilor aflate pe terenul respectiv. lucrărilor şi instalaţiilor subterane şi altora asemenea. drepturile terţilor asupra resurselor minerale ale subsolului. şi-a încetat existenţa. şi poate trage din ele toate foloasele pe care acestea le-ar produce. Uzucapiunea Pentru că am menţionat anterior dobândirea bunului prin uzucapiune. prin înscrierea în cartea funciară. dreptul de proprietate asupra unui imobil şi dezmembrămintele sale pot fi înscrise în cartea funciară. El poate fi însă dobândit de altul prin uzucapiune sau într-un alt mod. în temeiul uzucapiunii. din Codul civil. 928 şi urm. Apele de suprafaţă şi albiile acestora aparţin proprietarului terenului pe care se formează sau curg. la dreptul de proprietate asupra bunului imobil. toate construcţiile. după caz. precum şi apele pluviale. El este ţinut să respecte. Stingerea dreptului de proprietate Dreptul de proprietate privată se stinge prin pieirea bunului. Codul civil tratează separat uzucapiunea extratabulară şi cea tabulară. posesorul poate dobândi proprietatea asupra bunului posedat sau. . operează numai asupra bunurilor destinate sau folosite pentru săvârşirea unei infracţiuni ori contravenţii sau cele rezultate din acestea.Până la îndeplinirea condiţiilor privind finalizarea lucrărilor de cadastru pentru fiecare unitate administrativteritorială. cu justă şi prealabilă despăgubire. în condiţiile legii. a declaraţiei de renunţare. izvoarelor şi apelor subterane. Exproprierea se poate face numai pentru o cauză de utilitate publică stabilită potrivit legii. în condiţiile arătate prin art. el dobândeşte dreptul de proprietate asupra lucrării începute după intrarea în vigoare a Codului civil de la data cererii de chemare în judecată prin care a solicitat recunoaşterea dreptului său de proprietate asupra lucrării. de asemenea. prin declaraţie autentică. dacă acţiunea a fost admisă. deasupra şi în subsolul terenului. fixată de comun acord între proprietar şi expropriator. în cazurile şi condiţiile anume determinate de lege. înscris în cartea funciară. cu respectarea limitelor legale. b) a fost înscrisă în cartea funciară declaraţia de renunţare la proprietate. trebuie arătat aici că. Dreptul se stinge în momentul părăsirii bunului mobil. ori de câte ori proprietarul imobilului are un drept de opţiune. În caz de divergenţă asupra cuantumului despăgubirilor. dar nu se stinge prin nefolosire. apa freatică. dreptul de a apropria şi de a utiliza. în condiţiile şi în limitele determinate de lege. În primul caz. în condiţiile prevăzute de lege. în afară de excepţiile stabilite de lege.

caz în care sunt incidente dispoziţiile corespunzătoare din materia accesiunii imobiliare artificiale. în cursul sau chiar după împlinirea termenului de uzucapiune. regulilor aplicabile autorului de rea-credinţă. Potrivit art. până la finalizarea lucrărilor de cadastru pentru fiecare unitate administrativ-teritorială şi deschiderea. În toate cazurile. la cerere. la restituirea cheltuielilor necesare pentru producerea şi culegerea fructelor sau a productelor. pe baza unei cauze legitime. . proprietarul va putea fi obligat. de către instanţă. uzucapiunea extratabulară îşi produce efectele de la data introducerii cererii de chemare în judecată prin care s-a solicitat constatarea îndeplinirii cerinţelor legale ale acestui mod de dobândire. a cărţilor funciare pentru imobilele respective. 930-934 din Codul civil referitoare la uzucapiunea imobiliară se aplică numai în cazurile în care posesia a început după data intrării în vigoare a acestuia. De reţinut.c) imobilul nu era înscris în nicio carte funciară. De asemenea. 71/2011 de punere în aplicare. dispoziţiile art. dacă acţiunea a fost admisă. respectiv de la data invocării excepţiei uzucapiunii. însă. potrivit căreia proprietarul poate fi obligat. ATENŢIE: Potrivit Legii nr. că obligaţia de restituire se aplică numai în acele situaţii în care cheltuielile nu se concretizează într-o lucrare nouă. la cerere sau din oficiu. şi la restituirea fructelor produse de bun până la înapoierea acestuia către proprietar. dacă prin lege nu se prevede altfel. Cheltuielile utile se restituie. Cu privire la imobilele pentru care. a acţiunii în revedendicare. În cazul posesiilor începute după intrarea în vigoare a Codului civil. la cerere. Posesorul de rea-credinţă sau detentorul precar va fi obligat. despăgubirile vor fi evaluate în raport cu momentul restituirii. 597 Cod civil. în mod corespunzător. Acţiunea în revendicare Prin admiterea. lucrările făcute de un detentor precar sunt supuse. cu excepţia cazului în care proprietarul furnizează pârâtului o garanţie îndestulătoare. Pârâtul are un drept de retenţie asupra produselor până la restituirea cheltuielilor făcute pentru producerea şi culegerea acestora. dacă această excepţie a fost admisă. pârâtul va fi obligat la restituirea productelor sau a contravalorii acestora. nu erau deschise cărţi funciare. În toate cazurile. Atragem atenţia şi asupra dispoziţiei următoare. rămân aplicabile dispoziţiile în materie de uzucapiune din Codul civil din 1864. înainte de intrarea în vigoare a Codului civil. Pentru cazurile în care posesia a început înainte de această dată sunt aplicabile dispoziţiile referitoare la uzucapiune în vigoare la data începerii posesiei. pârâtul va fi obligat la restituirea bunului sau la despăgubiri dacă bunul a pierit din culpa sa ori a fost înstrăinat. în limita sporului de valoare. În aceleaşi condiţii. la cerere. uzucapantul poate dobândi dreptul numai dacă şi-a înregistrat cererea de înscriere în cartea funciară înainte ca o terţă persoană să îşi fi înregistrat propria cerere de înscriere a dreptului în folosul său. la cerere. să restituie posesorului cheltuielile necesare pe care acesta le-a făcut. de real interes practic. la data începerii posesiei. dacă erau deschise cărţi funciare.

potrivit legii. În ce îl priveşte pe proprietar. asupra căruia superficiarul dobândeşte un drept de folosinţă – se . http://legestart. uzucapiune. potrivit căreia. precum şi prin hotărâre judecătorească. atunci sunt incidente dispoziţiile corespunzătoare din materia accesiunii imobiliare artificiale. atunci când ea este translativă de proprietate prin ea însăşi. proprietatea se poate dobândi prin efectul unui act administrativ. Citiţi mai jos câteva prevederi din noul Cod civilreferitoare la uzucapiune. ca urmare a trecerii unei perioade scurte de timp. prin înscrierea în cartea funciară. Superficia – dreptul de superficie – acesta fiind dreptul de a avea sau de a edifica o construcţie pe terenul altuia. El poate fi însă dobândit de către o altă persoană prin uzucapiune sau într-un alt mod. În cazurile prevăzute de lege. înscris în cartea funciară. 40 din Legea cadastrului. potrivit căreia drepturile reale care pot fi dobândite în temeiul uzucapiunii vor rămâne valabil dobândite. şanţul. dreptul de proprietate privată se stinge prin pieirea bunului. moştenire legală sau testamentară. accesiune. dar nu se stinge prin nefolosire. în condiţiile legii. Codul civil precizează că zidul. în cazul bunurilor imobile dreptul de proprietate se dobândeşte prin înscriere în cartea funciară. Codul Civil. Şi aici se aplică regula. Carte Funciara. 2013 Postat De Eugen Staicu In Juridic Etichete Asociatie De Proprietari. dacă titularul dreptului le-a posedat cu bună-credinţă. Când tratează despre dobândirea dreptului de proprietate. anume despre prezumţia de coproprietate asupra despărţiturilor comune. 7/1996. a fost republicată – în Monitorul oficial nr. în legătură cu precizarea din Art. iar dacă bunul este imobil. Proprietarul nu este dator să acopere cheltuielile voluptuare (făcute pentru propria plăcere a deţinătorului pârât şi care nu măresc valoarea bunului). unei scăderi semnificative a valorii lor. Cu excepţia cazurilor anume prevăzute de lege. Dreptul se stinge în momentul părăsirii bunului mobil.ro/ce-trebuie-sa-stim-despre-uzucapiune-si-dreptul-de-proprietate/ Ce trebuie să ştim despre uzucapiune şi dreptul de proprietate? Feb 13. tradiţiune. în condiţiile legii. Posesorul are dreptul de a-şi însuşi lucrările efectuate cu aceste cheltuieli numai dacă prin aceasta bunul nu se deteriorează. prin declaraţie autentică. dacă nu rezultă contrariul din titlul de proprietate. timp de 5 ani de la înscrierea posesiei în cartea funciară. prin ocupaţiune. Când tratează despre asociaţia de proprietari. prin convenţie. dacă cheltuielile s-au concretizat într-o lucrare nouă. Corelativ. în condiţiile legii. Codul civil precizează că acest drept se poate dobândi. a declaraţiei de renunţare. în cazurile şi condiţiile anume determinate de lege. acesta poate abandona bunul său mobil sau poate renunţa. la dreptul de proprietate asupra bunului imobil. 83/2013 – Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. deasupra ori în subsolul acelui teren. Cadastru. dintr-un semn de necomunitate ori dacă proprietatea comună nu a devenit proprietate exclusivă prin uzucapiune. Drept De Proprietate. Uzucapiune Imobiliara Comentarii 1 Recent.Dreptul de retenţie nu poate fi exercitat în niciun caz asupra bunului purtător de fructe sau când intrarea în stăpânirea materială a bunului s-a făcut prin violenţă ori fraudă sau când produsele sunt bunuri perisabile ori sunt supuse. precum şi orice altă despărţitură între două fonduri sunt prezumate a fi în proprietatea comună a vecinilor. ca efect al posesiei de bună-credinţă în cazul bunurilor mobile şi al fructelor.

acesta nu va putea intra însă în posesia lor decât după inventarierea bunurilor mobile şi constatarea stării în care se află imobilele. înainte de intrarea în vigoare a Codului civil. (1). Reţinem şi precizările din Legea de aplicare a Codului civil nr. O ultimă menţiune cu privire la legea aplicabilă uzucapiunii mobiliare – potrivit Art. potrivit Art. . potrivit Art. dacă această excepţie a fost admisă. în cursul sau chiar după împlinirea termenului de uzucapiune. 56 alin. într-o primă abordare cu privire lauzucapiunea extratabulară.dobândeşte în temeiul unui act juridic. la data începerii posesiei.în toate cazurile. potrivit cărora dispoziţiile art. . 930 din Codul civil îşi produce efectele de la data introducerii cererii de chemare în judecată prin care s-a solicitat constatarea îndeplinirii cerinţelor legale ale acestui mod de dobândire. rămân aplicabile dispoziţiile în materie de uzucapiune din Codul civil din 1864. . şi-a încetat existenţa. uzufructuarul preia bunurile în starea în care se află la data constituirii uzufructului. cu începere de la data deplasării bunului în acel stat. 723. posesorul poate cere să se aplice legea acestui din urmă stat. Cu privire la imobilele pentru care. Art. uzucapantul poate dobândi dreptul numai dacă şi-a înregistrat cererea de înscriere în cartea funciară înainte ca o terţă persoană să îşi fi înregistrat propria cerere de înscriere a dreptului în folosul său. fără cauză legitimă. în folosul celui care l-a posedat timp de 10 ani. dacă sunt reunite. În secţiunea specială referitoare la uzucapiunea imobiliară. 930 prevede că dreptul de proprietate asupra unui imobil şi dezmembrămintele sale pot fi înscrise în cartea funciară. toate condiţiile cerute de menţionata lege. ca proprietar al unui imobil sau titular al unui alt drept real. nu mai pot fi contestate când cel înscris cu bună-credinţă a posedat imobilul timp de 5 ani după momentul înregistrării cererii de înscriere. prevăzut în acest scop.proprietarul înscris în cartea funciară a decedat ori. 930-934 din Codul civil referitoare la uzucapiunea imobiliară se aplică numai în cazurile în care posesia a început după data intrării în vigoare a acestuia. unde se împlineşte durata termenului de uzucapiune.a fost înscrisă în cartea funciară declaraţia de renunţare la proprietate. pe baza unei cauze legitime. Dispoziţiile în materie de carte funciară rămân aplicabile. dacă: . dacă acţiunea a fost admisă. dacă erau deschise cărţi funciare.616 Cod civil. Pentru cazurile în care posesia a început înainte de această dată sunt aplicabile dispoziţiile referitoare la uzucapiune în vigoare la data începerii posesiei. ca dezmembrământ al dreptului de proprietate. Este suficient ca buna-credinţă să existe în momentul înregistrării cererii de înscriere şi în momentul intrării în posesie. nu erau deschise cărţi funciare. În ce priveşte uzucapiunea tabulară. în cartea funciară. 2. În cazul posesiilor începute după intrarea în vigoare a Codului civil. . până la îndeplinirea condiţiilor prevăzute în art.imobilul nu era înscris în nicio carte funciară. cu excepţia cazului în care uzufructul unui bun mobil este dobândit prin uzucapiune. În cazul în care bunul a fost adus într-un alt stat. precum şi prin uzucapiune sau prin alt mod prevăzut de lege. 71/2011. în temeiul uzucapiunii. uzucapiunea extratabulară prevăzută în art. dacă posesia sa a fost neviciată. 931 stabileşte că drepturile celui care a fost înscris. uzucapiunea este reglemenmtată de legea statului unde bunul se afla la începerea termenului de posesie. respectiv de la data invocării excepţiei uzucapiunii. după caz. Şi în ce priveşte instituţia uzufructului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful