Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΜΑΘΗΜΑ
‘’ Εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις ‘’
(A΄Εξ.)

pasp-polsci-komotinis.blogspot.com

**Οι σημειώσεις δεν αντικαθιστούν το
βιβλίο.

αφού θα συνεπάγεται κόστος για τους πολίτες αυτού του κράτους. -5 κοινωνικές αξίες που πρέπει να ακολουθήσουν τα κράτη(βασικές αξίες ενός διακρατικού συστήματος): Α)ασφάλεια Β)ελευθερία Γ)δικαιοσύνη Δ)τάξη Ε)ευημερία -Η ασφάλεια είναι μία από τις θεμελιώδεις αξίες των διεθνών σχέσεων. αποτελούμενες από άτομα(πολίτες). καθώς είναι φανερό ότι μία πολιτική απομονωτισμού δεν είναι βιώσιμη επιλογή.ENOTHTA 1:ΓΙΑΤΙ ΜΕΛΕΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 1. -Η ανάπτυξη διακρατικών σχέσεων στον οικονομικό τομέα αποτελεί μονόδρομο για ένα κράτος. Οι διεθνείς σχέσεις ως έννοια χρονολογούνται από την πρώιμη σύγχρονη εποχή στην Ευρώπη(16ος. -Διεθνείς σχέσεις είναι η επιστήμη που μελετά τη φύση και τις συνέπειες των διακρατικών σχέσεων.17ος αιώνας). ανταγωνίζονται το ένα το άλλο και κατά περιόδους συγκρούονται. πολιτικά οργανωμένα εντός γεωγραφικών ορίων. Από το 18ο αιώνα και μετά οι σχέσεις ανάμεσα σε αυτά τα κράτη έχει επικρατήσει να λέγονται διεθνείς σχέσεις.Α:Οι διεθνείς σχέσεις στην καθημερινή μας ζωή -Το κράτος είναι μία γεωγραφική οριοθετημένη περιοχή που αποτελείται από άτομα που έχουν υποχρεώσεις και δικαιώματα. . -Το διακρατικό σύστημα είναι ένα σύστημα σχέσεων ανάμεσα σε ομάδες. όταν δημιουργήθηκαν τα πρώτα κυρίαρχα κράτη με κοινά σύνορα. Σήμερα οι διεθνείς σχέσεις αποτελούν τη μελέτη του παγκόσμιου διακρατικού συστήματος υπό το πρίσμα διάφορων επιστημονικών προσεγγίσεων. δηλαδή τους πολίτες. Η βασική θεωρητική παραδοχή των ρεαλιστικών προσεγγίσεων είναι πως οι σχέσεις ανάμεσα στα κράτη θα μπορούσαν να περιγράφουνε ως ένας κόσμος όπου τα κράτη είναι στρατιωτικά εξοπλισμένα. που δεν υπόκεινται στον έλεγχο καμίας ανώτερης αρχής και αποτελεί ένα ξεχωριστό τρόπο οργάνωσης της πολιτικής ζωής.

όπου η ισχύς ενός κράτους εξισορροπείται από την ισχύ άλλων κρατών. Τα κράτη καλούνται να την προασπίσουν τόσο στο προσωπικό όσο και στο εθνικό επίπεδο. 1. πόλεμος) Β)φιλελευθερισμός(δίνει έμφαση σε ελευθερία. ισότητα) -Το δίλημμα της ασφάλειας εντοπίζεται όταν τα κράτη αποτελούν ταυτόχρονα πηγή ασφάλειας. . με την έννοια της εθνικής ανεξαρτησίας. Τα κράτη επίσης οφείλουν να υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. πόλεμο) Γ)διεθνείς κοινωνία(δίνει έμφαση σε τάξη. φτώχεια. -Ισορροπία δυνάμεων είναι δόγμα αλλά και ένας τρόπος ρύθμισης του υφιστάμενου συσχετισμού δυνάμεων. -Εθνική κυριαρχία είναι το χαρακτηριστικό ενός κράτους( η πολιτική ανεξαρτησία του κράτους έναντι των υπολοίπων κρατών) -Κύρια ιδεολογικά ρεύματα μελέτης των διεθνών σχέσεων: Α)ρεαλισμός(δίνει έμφαση στην ασφάλεια. -Σύγχρονη πολιτική εξουσία είναι ο τρόπος πολιτικής οργάνωσης με συγκέντρωση της εξουσίας στο κέντρο. συγκρούσεις. -Η τελευταία βασική αξία που τα κράτη καλούνται να υπηρετήσουν είναι η προάσπιση και η βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας του πληθυσμού της. θεσμοί) Δ)διεθνείς πολιτική οικονομία(δίνει έμφαση σε ευημερία. συνεργασία. βεβαιότητας και προβλεψιμότητας. αντίθετα διαμορφώθηκε από κάποιους ανθρώπους σε μία συγκεκριμένη χρονική συγκυρία. -Μεσαιωνική εξουσία είναι ο τρόπος πολιτικής οργάνωσης με συγκέντρωση στα περιφερειακά κέντρα.-Ελευθερία: Η προσωπική ελευθερία δεν είναι δεδομένη. αποτελεί δηλαδή έναν κοινωνικό οργανισμό. κανόνες. -Δικαιοσύνη και τάξη: Τα κράτη έχουν κοινό συμφέρον να εξασφαλίσουν και να διατηρήσουν τη διεθνή τάξη. πλούτος. πολιτική ισχύος. ούτε κυβερνάται από του νόμους της φύσης. κοινά συμφέροντα.Β:ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ -Το διακρατικό σύστημα είναι ένας ιστορικός θεσμός. προκειμένου να μπορούν να συνυπάρχουν και να συνεργάζονται σε μία βάση σταθερότητας. Όπως όλοι οι κοινωνικοί οργανισμοί έτσι και αυτός έχει πελονεκήματα και μειονεκτήματα που μεταλλάσσονται με το πέρασμα του χρόνου. ακόμη κι αν η χώρα είναι ελεύθερη. ειρήνη. αλλά και απειλή για την ασφάλεια των ανθρώπων. -Ηγεμονία είναι η άσκηση επιρροής και εξουσίας από μέρος μιας ηγέτιδας δύναμης πάνω σε άλλα κράτη. δικαιοσύνη. Δεν υφίσταται ούτε ελέω θεού.

της γνώσης. -Ένας προκαταρκτικός ορισμός του διακρατικού συστήματος περιγράφει τις σχέσεις ανάμεσα σε διάφορες οργανωμένες ομάδες που κατοικούν σε καθορισμένες γεωγραφικές περιοχές. -Το κυρίαρχο κράτος παρόλο που ξεκίνησε στην Ευρώπη. τα οποία είναι τα εξής: Α)Το διακρατικό σύστημα αποτελείται από κράτη που συνορεύουν μεταξύ τους και των οποίων η νομιμοποίηση και ανεξαρτησία δεν αμφισβητείται από κανέναν. Γ)Αυτές οι αχανείς αυτοκρατορίες εξελίχ8ηκαν σε πηγές πλούτου και ισχύος για τα ευρωπαϊκά κράτη για αρκετούς αιώνες. τα οποία δεν ήταν δυνατόν να μετατραπούν σε αποικίες από τη δύση. 1. δεν υπόκειντο σε καμία ανώτερη εξουσία και οι οποίες επιβιώνουν και λειτουργούν ανεξάρτητα η μία από την άλλη. Δ)Κάποιες από αυτές τις αποικίες περιήλθαν υπό τον έλεγχο των ευρωπαϊκών κρατών και προοδευτικά αυτά τα έθνη των μεταναστών έγιναν δεκτά στο διακρατικό σύστημα. εξαπλώ8ηκε ως τρόπος κοινωνικοπολιτικής οργάνωσης και στη Βόρεια Αμερική στο τέλος του 18ου αιώνα για να ακολουθήσει και η Νότια Αμερική στις αρχές του 19ου αιώνα. Δ)Υπάρχει ισορροπία δυνάμεων μεταξύ κρατών-μελών με σκοπό να αποτραπεί κάποιο κράτος να ξεφύγει εκτός ελέγχου και να επιτύχει να εγκαθιδρύσει μία ηγεμονία.-Η εποχή των κυρίαρχων κρατών συμπίπτει με την έναρξη της σύγχρονης εποχής με τη ραγδαία ανάπτυξη της ευημερίας. -Αυτό το ανερχόμενο διακρατικό σύστημα παρουσιάζει ποικίλα σημαντικά χαρακτηριστικά. -Το πρώτο στάδιο της παγκοσμιοποίησης του διακρατικού συστήματος περιλαμβάνει τη ένταξη των μη ευρωπαϊκών κρατών. Β)Αμοιβαία αναγνώριση μεταξύ κρατών δεν ισχύει εκτός των ορίων του ευρωπαϊκού συστήματος. Γ)Οι σχέσεις ανάμεσα στα ευρωπαϊκά κράτη υπόκεινται στους κανόνες του διεθνούς δικαίου και της διπλωματικής πρακτικής. .Γ:ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ -Τα σημεία που βοηθούν στην κατανόηση της φύσης του διακρατικού συστήματος κατά τη περίοδο του πολιτικού και οικονομικού ιμπεριαλισμού των ευρωπαϊκών κρατών είναι τα εξής: Α)Τα ευρωπαϊκά κράτη σύνηπταν ευκαιριακές συμμαχίες με αλλά ευρωπαϊκά κράτη Β)Σχεδόν όποτε είχαν τη δυνατότητα τα ευρωπαϊκά κράτη κατοικούσαν και αποίκιζαν τα μη ευρωπαϊκά κράτη προσαρτώντας τα στις αυτοκρατορίες τους. ελευθερίας κλπ. που στην ουσία θα σήμαινε την ενοποίηση της Ευρώπης υπό μία αυτοκρατορία.

. αλλά και η κοινωνία αποτελούν μαζί αυτό που λεμέ κράτος. αυτή είναι η εσωτερική όψη του κράτους. -Η διάκριση ανάμεσα σε de jure. →Το κράτος ως βασικός πολιτικοοικονομικός αγνισμός.-Το δεύτερο στάδιο της παγκοσμιοποίησης του διακρατικού συστήματος ήταν άμεσο αποτέλεσμα αντιαποικιακου κινήματος που απλώθηκε ραγδαία στις κτήσεις των δυτικών αυτοκρατοριών -Η εξάπλωση του πολιτικού και οικονομικού ελέγχου της Ευρώπης στον πλανήτη σήμανε ταυτόχρονα και την επέκταση του διακρατικού συστήματος. Αυτή η κατηγορία ονομάζεται de jure υπόσταση του κράτους. το κράτος ταυτίζεται με την εθνική κυβέρνηση που είναι η υψίστη εκτελεστική εξουσία σε μια χωρά με αποκλειστική κυριαρχία εντός της επικρατείας. αντίθετα είναι μια χωρά. όμως το κράτος δεν είναι απλά συνώνυμο της κυβέρνησης. Αυτή είναι η εξωτερική όψη του κράτους. Β)Από διεθνή σκοπιά. Γ)Η δεύτερη διάσταση διαχωρίζει τη διεθνή μορφή σε δυο ευρείες κατηγορίες που είναι οι εξής: → Το κράτος ως ένας επίσημος φορεας. -Σήμερα το διακρατικό σύστημα είναι ένας παγκόσμιος θεσμός που επηρεάζει τις ζωές όλων. 1. Ιδωμένο από το εσωτερικό. Αυτή η κατηγορία έχει να κάνει με το βαθμό στο οποίο τα κράτη έχουν ανάπτυξη αποτελεσματικούς θεσμούς. Αν μια χωρά είναι κυρίαρχο κράτος θα αναγνωρίζετε ευρύτερα επίσημα ως πολιτικά ανεξάρτητη. μια σταθερή οικονομική βάση και έχουν επιτύχει ένα σχετικά υψηλό επίπεδο εθνικής ενότητας. το οποίο έγινε πραγματικά παγκόσμιο κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα.ως ένας νομικός θεσμός που εκπροσωπεί τη χωρά στις εξωτερικές του σχέσεις. Από αυτή την οπτική γωνιά και η κυβέρνηση.Δ:ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ -ΚΡΑΤΟΣ Α)Η πρώτη διάσταση περιλαμβάνει το δίπολο κράτος ως κυβέρνηση έναντι του κράτους ως χωρά. -Το τελευταίο στάδιο της παγκοσμιοποίησης του διακρατικού συστήματος περιλάμβανε τη διάλυση της Σοβιετικής ένωσης.de facto: Μας επιτρέπει να αντιληφθούμε τις πολύ σημαντικές διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στα σχεδόν 200 ανεξάρτητα κράτη και νομικά ισότιμα κράτη που υπάρχουν σήμερα. τη διάσπαση της Γιουγκοσλαβίας και της Τσεχοσλοβακίας σε διάφορα κράτη μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου. με την έννοια της λαϊκής ενότητας και ονομάζεται de facto υπόσταση του κράτους.

Η επιστήμη αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια μιας σειράς διακρατικών περιόδων. τεχνολογία. πολιτισμό κλπ. Το διακρατικό σύστημα από τη μεριά του επιδρά στη πολιτική οικονομία. Αυτό το παγκόσμιο σύστημα περιλαμβάνει κράτη διαφορών τύπων όπως α)ισχυρές χώρες και μικρά σταθερά κράτη β)μεγάλης δυνάμεις και μικρότερα έθνη γ)ανάπτυξη που συνδέσετε με τη δημιουργία μιας παγκόσμιας αγοράς και μιας παγκόσμιας οικονομίας. ώστε να εξασφαλίζονται οι αμοιβαίες εγγυηθείς πολιτικής ανεξαρτησίας και εδαφικής ακεραιότητας.Α: ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΠΡΩΤΗ(ΦΙΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ. η ανάπτυξη. η τρομοκρατία κλπ.-ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ -Το διακρατικό σύστημα ήταν αρχικά αποκλειστικά ευρωπαϊκό. . Κάποιες χώρες του τρίτου κόσμου έχουν επωφεληθεί από την ένταξη στη διεθνή οικονομία. αλλά και σε μια σειρά από αλλά θέματα π. -Το πρόγραμμα του WILSON καλούσε τα κράτη να εγκαταλείψουν τη μυστική διπλωματία. παιδεία.χ η οικονομική αλληλεξάρτηση. 2. επιστήμη. Επομένως το διακρατικό σύστημα δεν είναι απλά δεκτής αλλαγών αλλά αποτελεί και το ίδιο φορέα αλλαγών. άλλες όμως παραμένουν φτωχές και υποανάπτυκτες -Είναι λοιπόν σαφές πως τα κράτη και το διακρατικό σύστημα επηρεάζονται από τη κοινωνία. κάθε μια από τις οποίες χαρακτηρίζονται και από μια ιδεολογική αντιπαράθεση. σήμερα όμως είναι παγκόσμιο. Οι φιλελεύθεροι ήταν φαινομενικά οι μονοί με ξεκάθαρες ιδέες και πεποιθήσεις. ΕΝΟΤΗΤΑ 2:Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ -Σήμερα οι διεθνείς σχέσεις δεν εστιάζουν αποκλειστικά στις πολιτικές σχέσεις μεταξύ κρατών. Α)Οι διακρατικές συμφωνίες θα έπρεπε να γινονται γνωστές στο λαο Β)οι περιορισμοι στη ναυσιπλοια και το εμποριο θα επρεπε να καταργηθουν Γ)οι εξοπλισμοι να περιοριστουν στα απολυτος απαραιτητα ωστα να εξασφαλιζεται η ασφαλεια Δ)να δημιουργηθεί μια ευρεία ένωση εθνών με ορούς. Αυτή η σχέση όμως είναι αμφίδρομη.ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ) -Ο φιλελεύθερος τρόπος σκέψης υποστηρίζονταν πολιτικά από την ισχυρότερη δύναμη του διεθνούς συστήματος της εποχής. τα ανθρώπινα δικαιώματα.

-Δυο σημεία του οράματος του για έναν πιο ειρηνικό κόσμο είναι τα σημαντικά: 1)Προώθηση της δημοκρατίας και αυτοδιάθεση των λαών 2)η δημιουργία ενός διεθνούς οργανισμού που θα έθετε τις διακρατικές σχέσεις υπό ένα σταθερό πλαίσιο. -Ο πυρήνας της σκέψης Angel θέτει τις βάσεις για τις μελλοντικές φιλελεύθερες θέσεις περί εκσυγχρονισμού και οικονομικής αλληλεξάρτησης. αποδίδει δηλαδή έμφαση στη συνεχεία και στην επανάληψη. οι παραδοσιακές πολιτικές ισχύος αποτελούν μια ζούγκλα στην οποία κυριαρχούν τα πιο πανούργα ζώα. Πίστεψαν αβάσιμα πως οι σχέσεις μπορεί να είναι αρμονικές. -Το δεύτερο σημαντικό στοιχειό του ρεαλισμού αφορά τη φύση του των διεθνών σχέσεων οι διεθνείς πολιτική χαρακτηρίζεται από αναρχία. Γ)Ισχυρίζονταν πως τα κράτη και οι υπηρεσίες του μπορούν να εξημερωθούν υπό διεθνείς οργανισμού. -O MORGENTHAU εντοπίζεται στις ΗΠΑ με την εμφάνιση του ρεαλισμού. -Ο κλασικός ρεαλισμός των CARR και MORGENTHAU συνδυάζει την απαισιοδοξία για την ανθρώπινη φύση με την πεποίθηση ότι τα κράτη ασκούν πολιτικές ισχύος στο πλαίσιο της διεθνούς αναρχίας. που την ονόμασε ρεαλιστική. Ο CARR αποκάλεσε τη φιλελεύθερη θέση ουτοπική σε αντίθεση με τη δική του. Ο εκσυγχρονισμός και η αλληλεξάρτηση περιλαμβάνουν μια διαδικασία αλλαγών και προόδου μετατρέποντας του πολέμου και τη βία σε ξεπερασμένη αντίληψη. . -Για τους φιλελευθέρους ιδεαλιστές. Δεν υπάρχει προοπτική μεταβολής για του κλασικούς ρεαλιστές.Σ παρανόμησαν την φύση των διεθνών σχέσεων και ερμηνεύσαν ιστορικά γεγονότα με λάθος τρόπο. -Ο ιδεαλισμός του: Α)αποτελεί τη πεποίθηση ότι μέσω ενός σωστού και καλού σχεδιασμένου διεθνούς οργανισμού θα επιτευχθεί η ειρήνη. Β) Δεν υποστηρίζει πως μπορεί να ξεπερασθεί το κυρίαρχο κράτος και οι άλλοι φορείς που παίζουν κάποιο ρολό στις διεθνείς συγκρούσεις. τα ανεξάρτητα κράτη του άναρχου διεθνούς συστήματος αποτελούν μόνιμα στοιχειά των διεθνών σχέσεων. -Το τρίτο σημαντικό στοιχειό του ρεαλισμού αφορά τη κεντρική θεώρηση της ιστορίας. θεσμούς και κανόνες. -Το πρώτο σημαντικό στοιχειό του ρεαλισμού αφορά τη φύση των ανθρώπων και τη κοινωνία. -Ο CARR υποστήριζε ότι οι φιλελεύθεροι στοχαστές των Δ. Έτσι υπονοούσε πως η σκέψη του ήταν σωστότερη και η πιο βάσιμη ανάλυση των διεθνών σχέσεων.. οπού τα κράτη αγωνίζονται να αυξήσουν το μερίδιο της εξουσίας που τους αναλογεί. Πιστεύει πως η ανθρώπινη φύση αποτελεί τη βάση των διεθνών σχέσεων. Για τον CARR σωστό ήταν να θεωρούμε πως υπάρχουν βαθειά αντικρουόμενα συμφέροντα τόσο μεταξύ των κρατών όσο και των ανθρώπων.

Σήμερα και οι δυο μέθοδοι χρησιμοποιούνται στις διεθνείς σχέσεις. Β)την ιστορία και το ρολό του διεθνούς δικαίου Γ) της πολιτική θεωρίας του κυριάρχου κράτους. Αποδίδουν ιδιαίτερη έμφαση στη διατύπωση θεωριών και την εφαρμογή νέων επιστημονικών μεθόδων. τη μέτρηση και εξήγηση αυτών των σχέσεων μέσα από τη διατύπωση γενικών νομών όπως συμβαίνει π. ο ρεαλισμός αποτελεί τον κυρίαρχο τρόπο ερμηνείας των διεθνών σχέσεων.Β: ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ(ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΙΣΜΟΣ) -Η δεύτερη αντιπαράθεση αφορούσε θέματα μεθοδολογίας. → Συμπέρασμα δεύτερης αντιπαράθεσης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 1ης αντιπαράθεσης: οι ρεαλιστές επιβληθήκαν στη πρώτη μεγάλη αντιπαράθεση. όχι μονό για τους διεθνολόγους αλλά και για του πολιτικούς και τους διπλωμάτες. Οι συμπεριφεριστες από την άλλη ασχολούνται με τη ταξινόμηση. Κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Μετά τον ψυχρό πόλεμο παρατηρήθηκε μια τάση προς το παραδοσιακό. αλλά απορήσουν τον ιδεαλισμό. Η σύνοψη των θέσεων του ρεαλισμού από τον MORGENTHAU αποτέλεσε για δεκαετίες τη βάση των διεθνών σχέσεων.χ τάξη.χ στη φυσική και στη χημεία. Οι συμπεριφεριστες φάνηκε να θριαμβεύουν για κάποιο διάστημα. .-Ο ρεαλισμός εξελίχθηκε στον κυρίαρχο τρόπο σκέψης για τις διεθνείς σχέση. ελευθερία και δικαιοσύνη. Η παραδοσιακοί και οι συμπεριφεριστες αποτελούν τα δυο αντίπαλα μέρη. Υπό αυτή την έννοια οι διεθνείς σχέση ανήκουν στην ευρύτερη οικογένεια των ανθρωπιστικών επιστημών και δεν μπορεί να αντιμετωπίσετε ως ένα αυστηρά τεχνικό επιστημονικό αντικείμενο. Η παραδοσιακή προσέγγιση των διεθνών σχέσεων προϋποθέτει: Α)την κατανόηση της ιστορικής και τη πρακτική της διπλωματίας.Γ: ΤΡΙΤΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ( ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ) -Οι νεοφιλελεύθεροι συμφωνούν με τις παλαιότερες φιλελεύθερες ιδέες για τη πιθανότητα προόδου και αλλαγών. 2. Οι παραδοσιακοί προσπαθούσαν να κατανοήσουν τον περίπλοκο κόσμο των ανθρωπίνων κοινωνικών σχέσεων στον οποίο οι αξίες π. αλλά τελικά δεν αναδείχθηκε νικητής. 2. παίζουν κεντρικό ρολό.

Τα κράτη προσπαθούν να δημιουργήσουν διεθνείς θεσμούς για να αντιμετωπίσουν κοινά προβλήματα. υποστηρίζοντας ότι η αστική ή καπιταλιστική τάξη χρησιμοποιούσε την οικονομική της ισχύ για να εκμεταλλεύεται και να καταπιέζει την εργατική τάξη. -Άλλοι φιλελεύθεροι εστίασαν στο πως η επιτυχής ενοποίηση σε ένα τομές συμπαρέσυρε και άλλους. -Ο κοινωνιολογικός φιλελευθερισμός είναι παρακλάδι της νεοφιλελεύθερης σκέψης και ασχολειται ιδιαιτέρα με τον αντίκτυπο των αυξανομένων διασυνοριακών σχέσεων π. ελεγχόμενη . στην οποία παρατηρείται ένας υψηλός βαθμός αλληλεξαρτήσεις. -O DOUBLE θεωρεί πως η δημοκρατική ειρήνη στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: Α)ειρηνική επίλυση των διαφορών Β)κοινές αξίες δημοκρατικών χωρών Γ)οικονομική συνεργασία -Ο KENNETH WALTZ θεμελίωσε μια διαφορετική θεωρία του ρεαλισμού βασισμένη στις επιστημονικές φιλοδοξίες και συμπεριφορισμού και ονομάστηκε νεορεαλισμός. γέρνοντας ελαφρώς προς το φιλελευθερισμό. αλλά πιστεύει πως ερμηνεύουν αποτελεσματικά μερικά μεγάλα και σημαντικά ζητήματα. Εστίασε στον ευρωπαϊκό καπιταλισμό. Αυτοί οι θεσμοί προωθούν τη διασυνοριακή συνεργασία. -Οι θεσμοί που δημιουργούνται μπορεί να αποτελούν διεθνείς οργανισμούς ή μια σειρά από συμφωνίες. οικονομία. -Ο φιλελευθερισμός της αλληλεξάρτησης είναι παρακλάδι του νεοφιλελεύθερης σκέψης. εμπόριο. -Ο δημοκρατικός φιλελευθερισμός είναι παρακλάδι της νεοφιλελεύθερης σκέψης και αναπαράγει την ιδέα πως οι φιλελεύθερες δημοκρατίες προωθούν την ειρήνη. Επιχείρησε να διατυπώσει νομούς για τις διεθνείς σχέσεις που να έχουν επιστημονική εγκυρότητα. Γι’ αυτά τα κράτη επιδιώκουν την ισχύ και προβληματίζονται για την ασφάλεια τους. Οι νεομαρξιστες ισχυριστήκαν ότι η παγκόσμια καπιταλιστικά.-Οι πρώτοι θεωρητικοί της ενοποιήσεις ερεύνησαν τον τρόπο με τον οποίο κάποιες διασυνοριακές δραστηριότητες δημιούργησαν επωφελείς συνεργασίες. Αυτή η μορφή της νεοφιλελεύθερης σκέψης ονομάζεται θεσμικός φιλελευθερισμός.χ. μηνώντας τα κόστη και παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες. Εστίασαν στην ανάλυση του στη δομή του διεθνούς συστήματος και τις συνέπειες του στις διεθνείς σχέσεις. Παρατήρησε την απουσία μιας παγκόσμιας κυβέρνησης και ακόμη ότι αποτελείται από παρόμοιες μονάδες. -Ο ROBERT KEOHANE προσπάθησε να διατύπωση μια σύνθεση του νεορεαλισμού και του νεοφιλελευθερισμού. γιατί η δομή του διεθνούς συστήματος τους αναγκάζει να σκέφτονται έτσι. Δεν ισχυρίζεται ότι η ελλειπτική περιγράφει του για το διεθνές σύστημα και τη δομή του μπορούν να εξηγήσουν τα πάντα. Είναι μια προσπάθεια ανάλυσης της κατάστασης του τρίτου κόσμου. -Ο νεομαρξισμός αποτελεί τη βάση της τρίτης ιδεολογικής αντιπαράθεσης. δηλαδή όλα τα κράτη ασκούν ιδία πολιτική.

2. -Η ιεραρχία του καπιταλισμού βασίζεται στην εκμετάλλευση των φτωχών από τους πλουσίους. αποτελεί εγγενές χαρακτηριστικό του καπιταλισμού. -O ANDRE FRANK υποστήριξε πως αυτή η άνιση κατανομή και οικειοποίηση της οικονομικής υπεραξίας από λίγους σε βάρος των πολλών . μια τέταρτη αντιπαράθεση βρίσκεται σε εξέλιξη. στην ουσία αποζεί και καταδικάζει στην υπανάπτυξη τα φτωχότερα κράτη. Γ)η εθνική ασφάλεια και επιβίωση αποτελούν πρωταρχικό μέλημα για κάθε κράτος Δ)η αμφισβήτηση της δυνατότητας προόδου στη διεθνή πολιτική . ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ -Οι βασικές θεωρητικές ιδέες και παραδοχές του ρεαλισμού είναι: Α)Η απαισιόδοξη ερμηνεία της ανθρώπινης φύσης Β)Η πεποίθηση ότι η αντιπαράθεση αποτελεί εγγενές στοιχειό των διεθνών σχέσεων και πως οι διεθνείς αντιπαραθέσεις επιλύονται με στρατιωτικά μέσα. μελέτησε την ανάπτυξη του παγκοσμίου καπιταλισμού από το ξεκίνημα του. Αφορά την ευθεία αμφισβήτηση τόσων κλασικών παραδόσεων από εναλλακτικές προσεγγίσεις. -Οι φιλελεύθεροι οικονομολόγοι πιστεύουν πως η οικονομική ευημερία μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ανεμπόδιστης παγκόσμιας εξάπλωσης του καπιταλισμού πέραμα από τα όρια του κυριάρχου κράτους. -ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗΣ: Δεν ανέδειξε κανένα νικητή. -O WALLER STEIN συμφωνεί με τον FRANK. -Για τους μερκαντιλιστες η δημιουργία πλούτη αποτελεί απαραίτητη βάση για την αύξηση της ισχύος ενός κράτους. Αυτή η αντιπαράθεση θέτει τόσο ζητήματα μεθοδολογίας όσο και ουσίας. οι οποίες ενίοτε αποκαλούνται και μεταθετικιστικες εναλλακτικές απόψεις.Δ:ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ(ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣΜΕΤΑΘΕΤΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ) -Σήμερα. Αυτές οι προσεγγίσεις απορρίπτουν επίσης τα επιστημονικά ευρήματα του νεορεαλισμού και του νεοφιλελευθερισμού.από τα πλούσια καπιταλιστικά κράτη. ενώ η μαρξιστική σκοπιά της διεθνούς πολιτικής οικονομίας αντιλαμβάνεται το καπιταλισμό ως μέσο εκμετάλλευσης του τρίτου κόσμου.

Τα χαρακτηριστικά της πολιτικής ηθικής του κλασικού ρεαλισμού που ο Θουκυδίδης και οι άλλοι ρεαλιστές προσπαθούν να διαχωρίσουν από την ηθική και την αίσθηση της δικαιοσύνης είναι τα εξής: Α)διορατικότητα Β)σύνεση Γ)προσοχή Δ)κριτική σκέψη.Α:ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ -Κλασικοί ρεαλιστές είναι: Α)Θουκυδίδης Β)Machiavelli Γ)HOBBES ΘΟΥΚΥΔΙΔΗς: -Ο Θουκυδίδης επισημαίνει πως κάθε πράξη έχει και συνέπειες. -Οι ρεαλιστές πιστεύουν ότι ο στόχος της εξουσία.-Οι ρεαλιστές έχουν γενικά μία απαισιόδοξη άποψη για την ανθρώπινη φύση. τα μέσα και η άσκηση της αποτελούν κεντρική μεριμνά της πολιτικής δραστηριότητας. Βασίζεται σε ένα προσεκτικό υπολογισμό των δυνατοτήτων και συμφερόντων του καθενός σε σχέση με τις δυνατότητες και τα συμφέροντα του αντιπάλου. Συνήθως πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν διεθνείς υποχρεώσεις. . διεθνούς τάξης και σταθερότητας αποτελούν υψίστη προτεραιότητα. Υπογραμμίζει τη σημασία της σύνεσης και της προσοχής κατά την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής σε ένα κόσμο α)μεγάλων ανισοτήτων β)περιορισμένων διπλωματικών επιλογών με κινδύνους γ)ευκαιρίες να ελλοχεύουν κάθε στιγμή. Για τους κλασικούς και νεοκλασικούς ρεαλιστές άλλη είναι η ηθική στην ιδιωτική ζωή και άλλη. περιγράφουν τη διεθνή πολιτική ως μια πολιτική ισχύος. Η άσκηση της εξωτερικής πολιτικής είναι ιδιαιτέρα σημαντική. Η πολιτική ηθική επιτρέπει ενίοτε κάποιες κινήσεις που δεν θα ανέχονταν σε καμιά περίπτωση η προσωπική ηθική. δηλαδή σχέσεις αμοιβαίου καθήκοντος ανάμεσα στα κράτη. αντίστοιχη με την εσωτερική. -Για τους ρεαλιστές οι αξίες της εθνικής ασφαλείας. Αμφιβάλουν ιδιαιτέρα για τη δυνατότητα προόδου στη διεθνή πολιτική. διαφορετική στη δημοσιά-διεθνή. εθνικής επιβίωσης. Οι διεθνείς σχέσεις έχουν για του ρεαλιστές συγκρουσιακό χαρακτήρα και η τελική λύση στις διεθνείς συγκρούσεις δίνεται με πόλεμο. 3. Βασίζονται στη παραδοχή ότι η παγκόσμια πολιτική εξελίσσετε σε ένα περιβάλλον διεθνούς αναρχίας ανάμεσα στα κράτη.

HOBBES -Κατά τον HOBBES ο καλύτερος τρόπος να κατανοήσουμε το τρόπο λειτουργίας της πολιτικής ζώνης είναι να φανταστούμε ότι οι άνθρωποι ζούνε σε ένα κόσμο. Η υπέρτατη πολιτική αξία είναι η εθνική ελευθερία. Γ) Δεν υπάρχει κάποια οριστική διέξοδος από τη φυσική κατάσταση. Ο ρεαλιστής ηγέτης. έχει τα ματιά του ανοιχτά για οποιαδήποτε ευκαιρία και είναι κατάλληλα προετοιμασμένος για να την εκμεταλλευτεί. Συμφωνούν ότι Α)Η ανθρώπινη ζωή χαρακτηρίζεται από ανασφάλεια και συγκρούσεις. Επομένως ένας υπεύθυνος ηγέτης δεν μπορεί να λειτουργεί ορθά και αποτελεσματικά αν ακολουθεί τους κανόνες της χριστιανικής ηθικής. Μια τέτοια στάση απαιτεί ισχύ. Τα κυρία μακιαβελικά αξιώματα της ρεαλιστικής πολιτικής πρακτικής είναι: Α) Έχε πάντα επίγνωση του τι συμβαίνει Β) Απέφευγε να βρεθείς προ τετελεσμένων γεγονότων Γ) Ανέμενε τα κίνητρα και τις πράξεις των άλλων Δ) Μην περιμένεις να κινηθούν πρώτα οι αντίπαλοι σου. λοιπόν. Πίστευε πως υπάρχει μια οδός διαφύγεις από τη φυσική κατάσταση σε πιο πολιτισμένες συνθήκες και η οποία δεν ήταν άλλη από τη δημιουργία του κυριάρχου κράτους. λοιπόν αποδίδει έμφαση στη στρατιωτική ισχύ αλλά και στο διεθνές δίκαιο. δηλαδή η ανεξαρτησία. η οποία αποτελεί μόνιμο χαρακτηριστικό της ανθρώπινης ζώνης. ώστε να εξασφαλίζεται η επιβίωση τους. . Αυτός ο φόβος και η ανασφάλεια που προκαλεί η φυσικά κατάσταση είναι και το έναυσμα για να ξεφυσούν από αυτή. ΘΟΥΚΥΔΙΔΗς/MACHIAVELLI/HOBBES: -Η ασφάλεια και η επιβίωση αποτελούν θεμελιώδες αξίες. Πυρήνας της ρεαλιστικής θεωρίας του MACHIAVELLI αποτελεί η άποψη πως οι πολιτικοί πρέπει ταυτόχρονα να είναι λεοντές και αλεπούδες. Η κυρία ευθύνη των ηγετών είναι να αναζητούν πάντα τα πλεονεκτήματα και να υπερασπίζονται τα συμφέροντα του κράτους. Το διεθνές δίκαιο μπορεί να ρυθμίζει τη διεθνή φυσική κατάσταση.MACHIAVELLI -Συμφωνά με τα πολιτικά διδάγματα του α)η ισχύς β)η πανουργία. οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν Β)Υπάρχει η πολιτική γνώση ή σοφία που μπορεί να αντιμετώπιση το ζήτημα της ασφαλείας και ο καθένας προσπαθεί να επισημάνει τα χαρακτηριστικά της. παρέχοντας συμφωνίες και κανόνες. οπού δεν υπάρχει ο θεσμός του κυριάρχου κράτους. αλλά το πάθος όπως εκφράζεται από το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Ο κλασικός ρεαλισμός του HOBBES. είναι τα δυο απαραίτητα μέσα για την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής. δηλαδή το κίνητρο για τη δημιουργία του κυριάρχου κράτους δεν είναι η λογική. Συμφωνά με τον HOBBES τα κράτη είναι δυνατόν να συνάπτουν συνθήκες μεταξύ τους. ώστε οι σχέσεις του να αποκτήσουν νομική βάση.

διατήρησης και άσκησης της εξουσίας καθορίζει τη μέθοδο της πολιτικής δράσης. -Κυρίες αρχές της πολιτικής ηθικής: Α)σύνεση Β)μετριοπάθεια Γ)Κρητική ικανότητα Δ)αποφασιστικότητα Ε)κουράγιο . -MORGENTHAU/MACHIAVELLI-HOBBES -Η πολιτική αποτελεί έναν αγώνα για την απόκτηση της εξουσίας και οποίας και αν είναι ο απώτερος στόχος της. Το onimus dominandi οδηγεί στη συγκρούσει μεταξύ τους. Οι πολιτικοί ηγέτες πρέπει να δρουν με βάση τα βασικά αξιώματα της πολιτικής σοφίας. Γ) Η ιδιοτέλεια αποτελεί βασικό στοιχειό της ανθρώπινης φύσης Δ)Ο ι ρεαλιστές διαφωνούν ότι συγκεκριμένα έθνη μπορούν να επιβάλουν την ιδεολογία σε αλλά και να ξεκινούν σταυροφορίες με αυτό το σκοπό. δηλαδή άλλη ηθική επικρατή στην ιδιωτική ζωή και άλλη διαφορετική στη δημοσιά. δηλαδή τον ανθρώπινο πόθο για εξουσία. O MORGENTHAU σύναψε τη εθνολογική θεωρία σε έξι αρχές του πολιτικού ρεαλισμού που είναι τα εξής: Α)Η πολιτική έχει τις ρίζες της σε μια μόνιμη και αμετάβλητη ανθρώπινη φύση που είναι ουσιαστικά εγωκεντρική. η εξουσία αποτελεί πάντα στην έμμεση προτεραιότητα. Αναγνωρίζοντας αυτό το αξίωμα της πολιτικής ισχύος ο ηγέτης αποκτά το κλειδί για μια αποτελεσματική και υπεύθυνη πολιτική. Αναφερόταν συγκεκριμένα στο onimus dominanti. Η πολιτική ηθική επιτρέπει ή ανέχεται κάποτε κάποιες βρέξεις που θα ήταν απαράδεκτες με κριτήριο την ιδιωτική ηθική. Οι ρεαλιστές εναντιώνοντας σε αυτή τη προοπτική γιατί τη θεωρούν επικίνδυνη. Με αυτή την άποψη ο MORGENTHAU απηχούσε ξεκάθαρα τις απόψεις του MACHIAVELLI και του HOBBES. Ε) Η πολιτική τέχνη είναι μια νηφάλια και πεζή δραστηριότητα που απαιτεί βαθειά κατανόηση των ανθρωπίνων ορίων και ατελειών. Ο τρόπος απόκτησης. ιδιοτελής Β)Η πολιτική αποτελεί μια αυτόνομη σφαίρα δραστηριότητας και συνεπώς δεν μπορεί να περιοριστεί απλά σε οικονομικές ερμηνείας ή σε ηθικές αναλύσεις. Κατά τον MORGENTHAU είναι ξεκάθαρη η διατύπωση ότι η πολιτική και η προσωπική ηθική δεν ταυτίζονται και ότι η πρώτη δεν μπορεί να περιοριστεί στα στενά περιθώρια της δεύτερης.Β:Ο ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΣ ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MAGENTA -MORGENTHAU -Σύμφωνα με τον MORGENTHAU οι άνθρωποι είναι εκ φύσεως πολιτικά οντά.MACHIAVELLI -Ο MORGENTHAU ακολουθούσε τη πάροδος του ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ και του MACHIAVELLI. -MACHIAVELLI/ ΘΟΥΚΙΔΙΔΗΣ. εσωστρεφής.3.

δηλαδή η ανάλυση του αφορά το τρόπο με τον οποίο οι ηγέτες αντιμετωπίζουν ορθολογικά την απειλή και το κίνδυνο ενός πυρηνικού πολέμου. χωρίς να σχολιάζει. Αντίθετα όμως με το MACHIAVELLI. Μια από τις σημαντικότερες έννοιες του ίνα η απειλή. Η χρήση της στρατιωτικής ισχύος στην εξωτερική πολιτική ιδιαιτέρα στο στοργικό ρεαλισμό. απλά αντιλαμβανει ως δεδομένους κάποιους κεντρικούς στόχους της χωράς. Πολιτικών Επιστημών Δύναμη Ανατροπής Δύναμη Εμπιστοσύνης . Π.Π. Για τον SCHELLING η εξωτική πολιτική αποτελεί ένα τεχνικό ζήτημα και δεν τίθεται θέμα διλλήματος.Α. Ο SCHELLING προσδιόρισε με οξύνοια και ανέλυσε σε βάθος διαφόρους μηχανισμούς. Ο SCHELLING δεν έχει κανένα πρόβλημα να μιλήσει για τη βρώμικη και εκβιαστική αντίληψη στου στρατηγικού ρεαλισμού. τεχνάσματα και κινήσεις που αν ακολουθηθούν θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε συνεργασίες. ιδιαιτέρα των μεγάλων δυνάμεων ως μια ορθολογική δραστηριότητα που μπορεί να γίνει πιο κατανοητή μέσα από τη μορφή μιας μεθόδου μαθητικής ανάλυσης που ονομάζεται θεωρία μπαιγνίων. Αντιλαμβάνεται τη διπλωματία και την εξωτερική πολιτική.Σ. SCHELLING -Αναζητεί αναλυτικά εργαλεία για τη στρατηγική σκέψη.3. Το πρωταρχικό της μέλημα είναι η αναζήτηση των συστατικών μιας πετυχημένης πολιτικής. -SCHELLING/MACHIAVELLI -Υπάρχουν διάφορες ομοιότητες μεταξύ του ρεαλισμού του MACHIAVELLI και του SCHELLING.Γ: Ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ SCHΕLLING -Ο στρατηγικός ρεαλισμός εστιάζει κυρίως στη λήψη αποφάσεων για θέματα της εξωτερική απολιτικής. ο στρατηγικός ρεαλισμός του SCHELLING συνήθως δεν ερευνά την ηθική της εξωτερικής πολιτικής.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful