You are on page 1of 6

Rancangan Pengajaran Harian Sains Tahun 2 Matapelajaran Tarikh/Hari Kelas Masa Bil Pelajar : DST : 05/04/2015 (Jumaat) :2 : 30 minit

: 11 orang

Bidang pengajaran : sains hayat Tajuk Standard kandungan 2.3 : Tumbesaran Haiwan Tidak Menyerupai Ibu Bapa :

Memahami tumbesaran haiwan :

Standard pembelajaran

2.3.3 Mengenal pasti perubahan yang berlaku pada haiwan sejak dilahirkan iaitu membesar dari segi perubahan rupa dan pertambahan saiz. 2.3.4 Mengenal pasti anak haiwan yang menyerupai ibunya dan anak yang tidak menyerupai ibunya.

Hasil pembelajaran

Pada akhir pembelajaran, murid dapat 1. menyatakan 2 perubahan yang berlaku pada haiwan sejak dilahirkan sehingga dewasa dengan tepat. 2. Mengenalpasti sekurang kurangnya 2 haiwan yang menyerupai ibunya dan 2 haiwan tidak menyerupai ibunya dengan betul. 3. memberikan 2 contoh haiwan yang menyerupai ibunya dan tidak menyerupai ibunya dengan betul. Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah mempunyai pengetahuan tentang haiwan boleh membesar secara berperingkatperingkat dari kecil hingga besar Konsep Kemahiran proses sains : Rupa bentuk haiwan yang berlainan dengan ibu bapa, contoh Rama-rama dan katak. :

Kemahiran berfikir secara kreatif & kritis Sikap saintifik dan nilai murni : Menyayangi haiwan,

ABM

Fasa Permulaan Set induksi (5 minit)

Isi kandungan Mengenalpasti pasangan haiwan iaitu ibu dan anaknya.

Aktiviti P&P

Catatan / ulasan KPS :

1. Guru menyuruh murid bergerak ke ruang belakang di dalam kelas.

SSNM : KBKK : ABM :

Sampul A

2. Guru memberikan peraturan dan arahan tentang permainan ini supaya murid dapat memahami tujuan permainan ini. 3. Kemudian, guru memberikan sampul yang

Sampul B

mempunyai gambar haiwan iaitu ibu haiwan atau anak haiwan kepada semua murid dalam kelas. 4. Guru memberikan isyarat untuk memulakan permainan dengan meniup wisel. 5. Guru hanya memberikan 2 minit kepada murid untuk mencari pasangannya. 1. Selepas mencari pasangan masing masing, guru memanggil setiap pasangan tersebut tampil ke hadapan.

Perkembangan (20 minit)

1. Mengenal pasti perubahan yang berlaku pada haiwan sejak dilahirkan iaitu membesar dari segi

KPS : SSNM : KBKK : ABM :

perubahan rupa dan pertambahan saiz. 2. Mengenal pasti anak haiwan yang menyerupai ibunya dan anak yang tidak menyerupai ibunya.

3. Jawapan murid: a. Saiz berbeza b. Rupa berbeza

2. Guru bertanya soalan kepada murid seperti, a. Guru menyuruh murid membezakan ibu dan anaknya. b. Guru bertanya apakah perbezaan antara ibu dan anaknya.

4. Anak haiwan yang a. meyerupai ibunya

3. Daripada jawapan murid, guru mengaitkan topik pelajaran pada hari tersebut. 4. Guru mengulagi soalan yang sama dengan memanggil semua pasangan untuk menampil ke hadapan.

b. Tidak menyerupai ibunya

5. Kemudian, guru menyuruh murid membezakan a. Anak haiwan yang meyerupai ibunya

b. Anak haiwan yang tidak menyerupai ibunya. 6. Guru mengedarkann lembaran kerja untuk disiapkan dalam masa 2 minit dan membuat perbincangan. Penutup (5 minit) Penutup kognitif 1. Membuat kesimpulan pelajaran. 1. Guru menaksir kefahaman murid dengan bersoal jawab. a. Apakah perubahan yang berlaku pada haiwan sejak dilahirkan 2. Jawapan murid Soalan a i. ii. Soalan b I. II. Soalan c i. ii. iii. Rama rama Nyamuk Lalat Ayam Kucing Perubahan saiz Perubahan rupa sehingga dewasa? b. Berikan contoh haiwan yang sama rupa dengan ibunya? c. Berikan contoh haiwan yang tidak sama rupa dengan ibunya? KPS : SSNM : KBKK : ABM :

Penutup Sosial Guru memberi peneguhan

2. Guru memuji/ menegur sikap murid.

positif kepada pelajar yang dapat menjawab dengan betul.

3. Guru meminta murid membaca topik Tindakan susulan Pembacaan dan rujuk tajuk seterusnya. seterusnya.