2.

0 Konsep Nisbah Trigonometri, Penyelesaian Segi Tiga dan Trigonometri 3D Konsep Nisbah Trigonometri Trigonometri (bahasa Greek: trigonon = tiga sudut dan metro = mengukur) ialah satu cabang matematik yang berkenaan dengan sudut, segi tiga, dan fungsi trigonometri seperti sinus, kosinus dan tangen. Cabang ini mempunyai sedikit kaitan dengan geometri. Dua segi tiga dikatakan serupa jika satu daripadanya boleh diperolehi dengan mengembangkan yang lagi satu secara seragam. Kes ini adalah kes jika dan hanya jika sudut sepadan adalah sama dan berlaku sebagai contoh dua segi tiga berkongsi satu sudut dan sisi yang bertentangan kepada sudut itu adalah selari. Fakta penting tentang segi tiga serupa adalah panjang sisinya adalah sama atau berkadaran. Maksudnya, katakan jika sisi terpanjang satu segi tiga adalah dua kali kepanjangan sisi terpanjang segi tiga yang serupa, maka sisi terpendek juga dua kali ganda kepanjangan sisi terpendek segi tiga yang lagi satu, dan median sisi juga dua kali ganda dengan segi tiga yang lagi satu.

Hipotenus tentangan

sebelahan

Dengan menggunakan fakta ini, ditakrifkan fungsi trigonometri, bermula dengan segi tiga tegak, segi tiga yang mempunyai satu sudut tegak (90 darjah atau radian). Sisi terpanjang bagi mana-mana segi tiga pula adalah yang bertentangan dengan sudut terbesar.

Pilihlah dua segi tiga bersudut tepat yang berkongsi sudut A.Sisi terpanjang bagi suatu segi tiga yang bertentangan dengan sudut tegak dipanggil hipotenus. Begitu juga untuk mentakrifkan kosin bagi A adalah nisbah bagi sisi yang bersebelahan A kepada hipotenus. sekan. maka nisbah bagi sisi yang bertentangan A kepada hipotenus akan sama bagi kedua-dua segi tiga tersebut. Itulah fungsi trogonometri yang paling penting. kerana hipotenus sentiasa lebih besar dari dua sisi yang lain yang bergantung kepada A. Berikut adalah tangen. . Segi tiga tersebut perlulah serupa. kotangen. Ia haruslah di antara nombor 0 dan 1. fungsi lain boleh diterbitkan dengan mengambil nisbah bahagian yang lagi satu bagi segi tiga tegak yang masih boleh dinyatakan dalam bentuk sin dan kosin. atau hanya sin A. dan kosekan. kita memanggilnya sin bagi A dan menulisnya sebagai sin(A).

Buat masa ini. Hukum ini boleh digunakan untuk mengira sudut dan sisi yang lebihan bagi mana-mana segi tiga apabila dua sisi dan satu sudut atau dua sudut dan satu sisi atau tiga sisi diketahui. Apabila fungsi sin dan kosin dijadualkan (atau dikira menggunakan kalkulator). fungsi trigonometri hanya ditentukan bagi sudut di antara 0 dan 90 darjah (0 dan radian) sahaja. . seseorang itu boleh menjawab hampir-hampir semua segi tiga dengan menggunakan hukum sinus dan hukum kosinus. seseorang itu boleh mengembangkannya kepada pernyataan positif dan negatif (lihat fungsi trigonometri). Dengan menggunakan unit bulatan.

maka sin q = sin ( 180° .Tanda-tanda Nisbah Trigonometri ( bagi sebarang sudut am ) Jika q terletak di dalam sukuan kedua.sin ( q . maka sin q = .180° ) .kos (q .180° ) tan q = tan (q .tan ( 180° .q ) kos q = .q ) tan q = .q ) (ii) Sukuan ketiga Jika q terletak di dalam sukuan ketiga.kos ( 180° .180° ) kos q = .

sin q kos ( .q ) = .q ) = .kos ( 236° .5592 (c) tan 300° = .0.tan 60° = .kos 56 ° = .135° ) = sin 45° = 0.tan ( 360° .q ) = kos q tan ( .1.180 ° ) = . Secara amnya : sin ( .732 Contoh 2 : Sudut Negatif Putaran lengan akan mengukur sudut negatif jika ianya berputar mengikut arah lawan jam.tan q .300° ) = .7071 (b) kos 236° = .Secara ringkasnya keputusan di atas di tunjukkan dalam rajah dibawah : Contoh 1 : (a) sin 135° = sin ( 180° .

707 Identiti Trigonometri Untuk mengolah ungkapan-ungkapan trigonometri.B ) = sin A kos B . kadang-kadang kita perlu mengubah ungkapan asal kapada bentuk yang mudah. Untuk mengubahnya kita gunakan identiti trigonometri. Identiti dari Teorem Pythagoras kos 2 q + sin 2q = 1 1 + tan 2 q = sek2q 1 + kot2 q = kosek2q Identiti dari Formula Kira campur (a) Jumlah dua sudut Sin ( A + B ) = sin A kos B + sin B kos A kos ( A + B ) = kos A kos B . Identiti Trigonometri adalah satu ungkapan yang benar untuk semua sudut yang terkandung dalam ungkapan tersebut.sin B kos A kos ( A .B ) = kos A kos B + sin A sin B .30° ) = .45° ) = kos 45° = 0.sin 30° = .sin A sin B (b) Perbezaan dua sudut Sin ( A .0.(a) sin ( .5 (b) kos ( .

(c) Sudut berganda tan ( A + B ) = – tan ( A .sin2 A = 2 kos2 A – 1 = 1 – s sin2 A tan 2 A = .B ) = sin 2A = 2 sin A kos A kos 2A = kos2 A .

Peraturan kosinus menyatakan bahawa: dengan adalah sudut yang dibentuk oleh sisi a dan sisi b. dalam trigonometri adalah peraturan yang memberikan hubungan dalam suatu segi tiga. jika panjang dari tiga sisi diketahui.Konsep Penyelesaian Segi Tiga Hukum kosinus Hukum kosinus. iaitu antara panjang sisi-sisi segi tiga dan kosinus dari salah satu sudut dalam segi tiga tersebut. apabila panjang dua sisi sebuah segitiga dan sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut diketahui. atau dikenali juga sebagai peraturan kosinus. atau dikenali juga sebagai peraturan kosinus. iaitu antara panjang sisi-sisi segi tiga dan kosinus dari salah satu sudut dalam segi tiga tersebut. dan c adalah sisi yang . maka kita dapat menentukan panjang sisi yang lagi satu. Sebaliknya. kita dapat menentukan . Hukum kosinus. dalam trigonometri adalah peraturan yang memberikan hubungan dalam suatu segi tiga. berhadapan dengan sudut Peraturan yang sama untuk sisi a dan b: Dengan kata lain.

besar sudut dalam segitiga tersebut. Dengan mengubah sedikit peraturan kosinus tadi. kita peroleh: Hukum Kosinus Pertama Hukum Kosinus Kedua .

B and C.Hukum sinus Dalam trigonometri. Kemudian hukum ini dapat ditulis sebagai . dalam kes ini. hukum sinus menyatakan Rumus ini berguna untuk mengetahui panjang sisi yang lain dari segitiga tersebut jika 2 sudut dan 1 sisinya diketahui. maka. Jika sisi segitiga ialah a. ada 2 penyelesaian sahih pada segitiga. Hukum ini dapat juga digunakan apabila 2 sisi dan 1 sudut diketahui. hukum sinus ialah pernyataan tentang segi tiga yang berubahubah. masalah umum dalam teknik segitiga. b dan c dan sudut yang berhadapan dengan sisi iaitu A. rumus ini dapat memberikan 2 nilai penting untuk sudut yang dinyatakan. Timbal balik bilangan yang yang digambarkan dengan hukum sinus (yakni a/sin(A)) sama dengan diameter d . Apabila hal ini terjadi. dalam kes lain. lazimnya hanya 1 hasil akan menyebabkan seluruh sudut kurang daripada 180°.

Dapat ditunjukkan bahwa: Iaitu s merupakan semi-perimeter Bina segi tiga dengan sisi a. B. dan c. dan nyatakan panjang garis ini sebagai h. b. Buat garis dari sudut C pada sisi lawannya c yang menonjol sekali dalam 2 segi tiga sikusiku. dan C. dan sudut yang berlawanan A. Didapati bahawa: .

Kemudian: Dan Melakukan hal yang sama dengan garis yang digambarkan antara sudut A dan sisi a akan menghasilkan: .

maka . maka.. Substitusikan ke persamaan sebelumnya. dan sudut C. maka diperoleh rumus seperti yang di atas. b. . Jika dari segitiga di atas yang dketahui hanyalah sisi a. untuk mencari luas di atas gunakan rumus segitiga biasa: Ingat bahawa (aturan sinus). Lihat segitiga di bawah.Hukum Luas Segi Tiga Bukti Rumus Penurunannya sangat mudah.

Segitiga juga digunakan dalam 2 dimensi untuk mencari lokasi suatu titik di atas kapal terbang. Pembangunan Tiga batang panjang AD yang diketahui. CD berlabuh di tanah di koordinat yang dikenali A. Satu kaedah untuk triangulate lokasi dalam 3D. BD. B.Konsep Trigonometri 3D Segitiga dalam tiga dimensi adalah satu kaedah untuk mencari lokasi mata dalam tiga dimensi yang berdasarkan koordinat lain yang dikenali dan jarak. Pertama merawat ketiga-tiga baris seolah-olah mereka adalah jejari tiga sfera pusat-pusat yang dikenali (pusat-pusat yang diketahui koordinat akhir diketahui setiap baris). ia biasanya digunakan dalam ukur dan astronomi. Sekiranya bahawa tiga sfera tidak bersilang. Perkembangan ini mengira koordinat puncak di mana hujung yang satu lagi daripada tiga batang itu akan memenuhi. Kaedah ini menggunakan analisis vektor untuk menentukan koordinat titik di mana tiga baris memenuhi diberi panjang skalar garisan dan koordinat asas mereka. B dan C. D 'sub-puncak di mana tiga batang akan bertemu di bawah satah A. Koordinat ini adalah diberi oleh D. vektor Dalam kes cermin. ini adalah biasa digunakan di navigation plot jawatan di atas peta. . kaedah ini mendapat penyelesaian yang paling hampir dengan paksi simetri antara tiga sfera. kaedah ini boleh digunakan untuk mengira persimpangan tiga sfera jika mereka bersilang . C.

Hukum kosinus Contoh-contoh Trigonometri 3-D .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful