Accidente nucleare

Nu este o noutate pentru nimeni că energia nucleară este pe larg folosită sub diferite forme, în folosul omenirii. Cu toate beneficiile, riscurile la care ne expunem astfel, datorate unor situaţii accidentale pot atinge nivele catastrofale. Dar ca să înţelegem mai bine aceasta, să aflăm mai întâi mai multe detalii despre fenomenele şi principiile care stau la baza utilizării energiei nucleare.

Reacţii nucleare – sunt transformările suferite de nucleele atomilor bombardaţi cu particule α, β şi neutroni.
a) Reacţii endoenergetice: dacă avem energia de reacţie Q < 0; acestea se petrec cu absorbţia unei părţi din energia cinetică a particulelor incidente. b) Reacţii exoenergetice: dacă avem energia de reacţie Q > 0, în acest caz se eliberează energie nucleară sub formă de energie cinetică; se mai numesc şi reacţii exoterme, deoarece se eliberează şi energie termică.

Exemplu: bombardarea nucleului de azot cu o particulă α:
14 7

N + 42α → 178O + 11H unde 11H ≡ 11p,

(reacţia numită transmutaţie nucleară)

deci rezultă un izotop oxigen şi un proton, iar:
7 3

Li + 11p → 2 42α + Q Be + 42α → 126C + 10n,

unde Q ≈ 836.109J;
1 0

9 4

n este un neutron care se transmută.

Fisiunea nucleară
În 1939 s-a ajuns la concluzia , că la bombardarea cu neutroni lenţi, nucleul de uraniu se rupe în două fragmente, aproximativ egale, eliberându-se în acest proces căldură şi neutroni.
1

n 0

Z/2
235

145 56

Ba

1

U 92 Z/2
88 36

Kr

n 1 n 0 1 n 0
0

Exemple:

1 0 1 0

n + 23592U → 14556Ba + 8836Kr + 3 10n

Q >>>

n + 23592U → 14054Xe + 9436Sr + 2 10n

Definiţie: Fisiunea – este scindarea unui nucleu greu în două nuclee medii .
Explicaţia se poate face cu ajutorul modelului picătură al nucleului – un neutron lent (termic) captat de un nucleu greu, îi transmite acestuia energia lui de legătură

. sub forma unei reacţii continue până la epuizarea completă a materialului fisionabil. Kr 1 0 Kr 1 0 n 235 92 U Kr n 235 92 U Kr 1 0 n 235 92 U .şi energia lui cinetică (vezi figura) şi ca urmare creşte agitaţia termică a nucleonilor. care la rândul ei eliberează 1÷3 neutroni. . de exemplu 23592U are Wc = 6. îl rup în două părţi.5MeV.714%). deci avem o reacţie în lanţ. 23892U (99.00548%. se alungeşte învingând forţele de tensiune superficială.1013J.28%) şi 234 235 92U(0. dar la reacţia în lanţ participă exclusiv 92U. Sunt mai uşor fisionabile nuclee cu număr de masă impar: (23592U. Reacţia în lanţ În fisiunea nucleelor de uraniu s-a găsit o reacţie. dar nu toţi neutronii rezultaţi în urma fisiunii pot produce alte fisiuni. dispun de o energie cinetică mare. prin aceasta procesul furnizează proiectile noi şi există posibilitatea ca procesul de fisiune să fie menţinut. ei putând îndeplini rolul de particule proiectil. Energia din starea de excitare a nucleului care este supus fisiunii se numeşte energie critică. dacă întâlnesc în drumul lor alte nuclee fisionabile. până când forţele de respingere electrostatică dintre nucleoni . Neutronii rezultaţi în urma proceselor de fisiune nucleară. energie care este echivalentă cu arderea a 2500tone de huilă. 23392U. lucru care se poate întâmpla la nuclee de 23592U.. Cantitatea de energie eliberată este însemnată şi se poate calcula prin diferenţa de masă. declanşată de un neutron. 23892U are Wc = 7MeV. iar altă parte ies din volumul de Uraniu. alţii de nuclee de 23892U. 23992U unde neutronii expulzaţi provoacă la rândul lor fisiunea altor nuclee. fiind de aproximativ 200MeV. o parte dintre ei fiind captaţi de nuclee ale impurităţilor. Uraniul natural este format dintr-un amestec de trei izotopi 23592U(0. nucleul începe să vibreze. 239Pu) cu neutroni lenţi şi 238 92U cu neutroni rapizi. fără alimentare cu neutroni din exterior. deci 1kg 23592U produce prin fisiune 8.

7·1026MeV=7. numită masă critică. în oraşul Chicago. nucleele uşoare trebuie să se apropie la o distanţă mai mică de 10-15m. Primul reactor nuclear a fost construit de Enrico Fermi în anul 1942. distanţă la care apar puternic forţele de respingere coulombiană. deoarece din variaţia energiei de legătură pe nucleon. de aceea aceste reacţii se mai numesc şi reacţii termonucleare. Energia eliberată în urma fisiunii nucleare este de ~ 200 MeV. 32He. Li 73. A în zona elementelor grele şi deci energia degajată în procesul de fisiune va fi mult mai mare decât la reacţiile de fisiune (ex: 0. numărul fisiunilor în unitatea de timp creşte în progresie geometrică şi are loc explozia nucleară. diferenţa va fi eliberată în cadrul reacţiei. ca până la aproximativ A = 6. iar următorul la Kurceatov în 1946 în fosta URSS. iar pentru nucleele din 1 kg de 235U se eliberează 4. deci de 3·1016 ori mai eficace decât huila. în funcţie de numărul de masă A. care se poate obţine prin creşterea temperaturii la valori mari T ≈ 5. mai stabil. Dacă numai un singur neutron dintr-un nucleu produce o nouă fisiune. tehnologia actuală nu permite utilizarea acestora. Când mai mult de unul din neutronii expulzaţi din nucleu produc noi fisiuni.85 MeV/nucleon la fisiune şi 4. Dacă energia de legătură a unui nucleon a nucleelor iniţiale este mai mică decât a nucleului final.crescător continuu şi care variază mult mai rapid în zona elementelor uşoare. trebuie să producă o nouă fisiune.Pentru a întreţine reacţia în lanţ. în medie cel puţi unul din neutronii rezultaţi dintr-un nucleu.5·1013J. Fuziunea nucleară este reacţia nucleară de sinteză a unui nucleu greu. 21D. se constată a fi. numărul fisiunilor din unitatea de timp rămâne constant şi atunci avem reacţie în lanţ controlată. La o compoziţie a materialului fisionabil această condiţie este cel puţin egală cu o valoare.109K. 31T. Reactoare nucleare: Reactorul nuclear este un sistem în care se autoîntreţine reacţia în lanţ. din nuclee mai uşoare. . decât ∆W1 .95 MeV/nucleon la fuziune) Pentru a avea loc reacţia de fisiune. Deocamdată. iar energia eliberată la fisiunea nucleelor poate fi folosită în mod controlat. deci nucleele care se unesc trebuie să aibă o energie cinetică iniţială mare. acest lucru este valabil pentru nucleele uşoare: 11H.

apă grea. avem reactoare: cu uraniu slab îmbogăţit. . grafitul). c) după concentraţia nucleelor 23592U. ea absoarbe foarte puţin neutronii. sub formă de bare. uraniul îmbogăţit fisionează mai uşor dar este mai scump decât uraniul natural. rezultând o cantitate mare de căldură preluată de agentul de răcire. heterogene (combustibilul nuclear este separat de moderator. 23392U obţinuţi în reactoare. Cei mai folosiţi moderatori sunt: apa. mediu îmbogăţit şi puternic îmbogăţit. e) după puterea reactoarelor. Centrale nucleare Centralele nucleare sunt centralele în care se produce energie electrică pe baza energiei nucleare. apa grea. Au rol de control al reacţiei de fisiune. care produc reacţa de fisiune avem: reactoare cu neutroni lenţi şi reactoare cu neutroni rapizi. obţinute din reacţii nucleare. produc mai uşor fisiunea nucleelor 23592U şi sunt captaţi mai greu de 23892U. aceştia pot fi: de putere zero (până la 1kw). avem reactoare cu apă obişnuită. grafit. d) după moderatorul folosit. dar produce o încetinire mare a acestora). se poate reprezenta astfel: Reactor nuclear Sistem de răcire Vaporizator Turbină Generator energie nucleară energie termică energie mecanică energie termică energie electrică Părţile constructive ale unui reactor:  Combustibilul nuclear – substanţa fisionabilă formată din bare de uraniu îmbogăţit 23592U sau izotopi artificiali ca 23994 Pu. prin ciocnirile succesive dintre ei şi nucleele moderatorului. Reacţia în lanţ este o reacţie exoenergetică. de putere medie (1÷50 kw). beriliu. avem: reactoare omogene (combustibilul nuclear este amestecat cu moderatorul.  Moderatorul – este substanţa în care neutronii 10n sunt încetiniţi. ca produse secundare prin captarea de neutroni 10n de către 23892U şi 23291Th. beriliu ( apa grea este cel mai bun moderator. care este apa. apa grea. neutronii încetiniţi.În clasificarea reactoarelor nucleare avem mai multe criterii: a) după energia neutronilor. de putere mare (> 100 kw). distribuit uniform în masa moderatorului). b) după structura zonei active. compuşi organici. Schema de principiu al unei centrale nucleare. grafitul.

reflectător şi agent de răcire se folosea apa distilată. metalele lichide. Acest reactor producea izotopii necesari pentru industrie. Centrala Nucleară Electrică de la Cernavodă – având o putere de 700 MW. asigurându-se o bună protecţie contra radiaţiilor apărute.  Barele de control şi barele de securitate – sunt substanţe care absorb neutronii şi sunt sub formă de bare de bor sau cadmiu. Primul reactor a fost dat în folosinţă în anul 1996. în luna martie a avut loc o oprire accidentala a reactorului 1. România a fost a 11-a ţară din lume.  Cuva reactorului – confecţionată din oţel sau fontă pentru a absorbi radiaţiile emise. iar partea exterioară a reactorului este un zid gros de beton. apa grea. furnizând 10% din energia electrică a României. etc. iar ca moderator. dar fără probleme de risc. materialul fisionabil şi servea la efectuarea de cercetări ştiinţifice în Fizica neutronilor. CO2. Ca fluid de răcire se folosesc: apa. Fizica solidului şi studiul fenomenelor referitoare la tehnica reactoarelor nucleare. care a instalat în anul 1957 un reactor nuclear cu uraniu îmbogăţit (4. cu moderator apa grea (produsă la ROMAG – Drobeta Turnu Severin) şi combustibil uraniu natural. Agentul / fluidul de răcire – care circulă prin reactor şi transportă în exterior energia termică degajată în urma reacţiei de fisiune. După cum ştim.5kg) cu 10% 23592U sub formă de 16 bare. fiind prevăzută cu cinci reactoare de tip CANDU (Canadian Deuterium Uranium). . iar al doilea reactor este în construcţie.

diminuarea capacităţii următoare imunobiologice Dupăcum ştim. De exemplu. precum şi numeroasele evenimente nedorite apărute. a producţiei agricole şi a apei potabile din întreaga regiune. accidentul de la Windscale. Prin poluare. a avut loc la centrala nucleara de la Cernobal (langa Pripjat.000 de oameni au participat la proiectele de curatare a zonei. se înţelege prezenţa nedorită sau accidentală. osteosarcom Tulburări neuro-vegetative Leucemie. Nivelul de contaminare este prezentat pe harta din stanga. Clasificarea efectelor biologice Precoce bine Întârziată efectele conturate somatice Precoce stochastice Întârziată Efecte genetice Eritem. Mai mult de 600. Lucrarile au durat pana in 1990.Accidente nucleare şi impactul acestora asupra omului Cu cele de mai sus am intrat în domeniul riscului de accidente nucleare şi impactul acestora asupra populaţiei umane. a Bielorusiei si Rusiei.000 erau ucrainieni. cel mai mare accident nuclear al tuturor timpurilor. în interiorul sau la suprafaţa unor factori de mediu (cum sunt apa. aerul. alimentele) sau în organisme vii situaţie în care se depăşeşte conţinutul radioactiv natural propriu al produsului respectiv. Contaminarea radioactiva s-a intins pe tot teritoriul Ucrainei. Una din principalele surse de poluare radioactivă a globului pământesc îşi avea provenienţa în exploziile nucleare din atmosferă. au demonstrat necesitatea aplicării unor măsuri de securitate pentru a evita eventualele accidente şi consecinţele lor. când au fost eliminate în mod accidental în atmosferă importante substanţe radioactive care au produs contaminarea solului. Ucraina) in data de 26 Aprilie 1986. Prima generaţie reducerea natalităţii Generaţiile Malformaţii recesive. dintre care 200. . leucopenie. printre primele accidente. a materialelor radioactive. sau contaminare radioactiva. epilaţie Cancer de piele. cancer tiroidian Malformaţii ereditare şi congenitale. Anglia în octombrie 1957. Exista niveluri mari de depuneri de Cs-137 in jurul Cernobalului. Creşterea necontenită a numărului de reactori nucleari şi a puterii acestora.

Dar sunt insa posibile accidente datorita supraincalzirii .In ciuda diverselor succese ale revolutiei sanitare.a dat posibilitatea construirii bombei atomice.care s-a soldat cu peste 100.pentru prima data.care a fost experimentata in localitatea Los Alamos(New Mexico. întâmpinând destule obstacole în drumul dezvoltării ei în scopuri paşnice. Centrala Nucleara Tipuri de accidente nucleara * In 1937. Această sursă de energie .SUA).in timpul prigoanei fasciste a acelor ani. In prezent s-au emis multe ipoteze privind posibilitatea exploziei unui reactor nuclear precum o bomba.a fost descoperita in Germania „reactia de fisiune in lant”. De aceea se impune familiarizarea umanităţii cu problemele nucleare.lucru care nu este posibil. întrucât aplicaţiile paşnice ale energiei nucleare se dovedesc importante pentru progresele şi evoluţia societăţii umane.constand in detonarea unei bombe bazate pe fisiunea uraniului.000 morti. sanatatea mediului nostru inconjurator reprezinta inca un domeniu major de preocupare. Efectele radiatiilor asupra sanatatii si activitatile de preventie secundara pentru cei care au fost expusi reprezinta o preocupare majora pentru specialistii in sanatate publica din Ucraina si din alte regiuni. Accidentul centralei nucleare de la Cernobal a reamintit tuturor cat de importanta este prevenirea poluarii mediului inconjurator precum si alte amenintari cauzate de om.energia nucleară – a fost adusă la cunoştinţă omenirii prin forţa distructivă şi va fi multă vreme privită cu teamă şi suspiciune.in care Hitler ameninta cu „bomba finala”. Primul dezastru nuclear a avut loc odata cu detonarea primei bombe atomice asupra orasului Hiroshima.

doi fizicieni germani. au reusit sa divida primul atom de uraniu.de peste un miliard $).In 1957.Reactoarele moderne sunt inchise in conditii extrem de izolate precum ar fi containerele. * In 1979 la centrala din Three Mile Island(Pennsylvania.SUA).dar paguba a fost reparata in catava minute(pagubele materiale fiind „mici”.precum si boli sau mutatii genetice. Reziduurile sunt depuse in containere speciale.Acestea pot infecta grav mediul inconjurator. • In 1937.reactoarelor in care componentele lor se pot topi.a fost descoperita in Germania „reactia de fisiune in lant”.posibilitatile pro ducerii unui accident asemenator Cernobil-ului sunt aproape nule.cand reactorul 4 a suferit o supraincalzire.fapt care a dus la moartea a zeci de oameni.s-a supraincalizit reactorul.rezidurile s-au aprins si au explodat. Fermi devine primul fizician care a divizat atomul.intr-un loc de depozitare din muntii Ural. Lise Meitner si Otto Frisch.provocand mari pagube.cum ar fi mutantii(animale. * August 1939: Scrisoarea lui Einstein Fizicianul Albert Einstein ii trimite o scrisoare presedintelui american Franklin D.puse sub pamant in vechi mine parasite.constand in detonarea unei bombe bazate pe fisiunea uraniului. Roosevelt.in timpul prigoanei fasciste a acelor ani.care a fost experimentata in localitatea Los Alamos(New Mexico. Roosevelt organizeaza un comitet special pentru a analiza implicatiile militare ale cercetarii atomice. In acelasi an. fisiunea nucleara Enrico Fermi cistiga Premiul Nobel in fizica pentru descoperirile sale in domeniul puterii nucleare. Istoric nuclear: * Decembrie 1938: Fermi. O mare problema in energetica nucleara o reprezinta depozitarea rezidurilor nucleare.SUA) datorita defectarii sistemului de racire al centralei.) In prezent.care sunt produse de reactoare.in prezent. Ei au numit procesul ”fisiune nucleara”. * Cel mai mare accident nuclear a avut loc la Cernobil(Ucraina) in 1986.zona fiind.sub radioactivitate.a dat posibilitatea construirii bombei atomice.datorita sistemelor avansate pentru prevenirea a astfel de accidente.in Rusia.pentru prima data. prin care il avertizeaza asupra faptului ca doi cercetatori germani lucreaza la construirea unei bombe atomice.totul fiind datorita temperaturilor mari si a nerespectarii regulilor si a disciplinelor tehnologice fapt care a dus chiar la aparitia accidentelor genetice. Cercetarile sale ulterioare vor constitui punctul de plecare pentru generatia puterii nucleare. .in care Hitler ameninta cu „bomba finala”.etc.cum ar fi pierderi de vieti omenesti.

se zdrobeste de Coasta Spaniei. New Mexico. Sputnik. Acesta este doar unul dintre incidentele reunite de Statele Unite sub termenul de ”broken arrows” . Zeci de mii de persoane au murit in lunile si anii urmatori ca o consecinta a infestarii cu radiatii. Trei bombe cu hidrogen ajung pe pamint. sufera o topire partiala. in luna octombrie. una ajunge in adincul Marii Mediterane. Mai mult de 100 de tari au aderat la acest tratat incepind din anul 1963. *August 1963: Tratatul pentru interzicerea testelor nucleare Statele Unite. *August 1949: Bomba sovietica Uniunea Sovietica detoneaza prima arma atomica. avind ca scop crearea unei arme atomice inaintea germanilor. iar armata americana depune eforturi uriase pentru a curata mediul. echivalentul a mai mult de 50 milioane de tone de TNT sau echivalentul a mai mult decit tot explozibilul folosit in timpul Celui De-al Doilea Razboi Mondial. *Martie 1983: Razboiul stelelor Presedintele american Ronald Regan anunta Initiativa de Aparare Strategica (SDI). SDI a fost pus in practica prin intermediul unui sistem. Martie 1979: Fabrica Three Mile Island Reactorul nuclear din fabrica Three Mile Island. . Aproximativ 110. punind astfel capat monopolului nuclear al Americii. *Octombrie 1961: Mega-Bomba sovietica Uniunea Sovietica detoneaza o arma nucleara de 58 megatone. de linga orasul Harrisburg. Japonezii s-au predat la citeva zile dupa atacul cu bombe.satelit nuclear de aparare. in mediul subacvatic sau in spatiu. care transporta arme nucleare. Este emanat ceea ce a fost descris sub numele de ”minim material radioactiv”. * Iulie 1945: Trinity Test Statele Unite detoneaza prima arma atomica linga Alamogordo. Dar plutoniul radioactiv este emanat in solul Spaniei. *August 1945: Hiroshima/Nagasaki Statele Unite lanseaza bombele atomice asupra oraselor japoneze Hiroshima si Nagasaki. care era capabil sa distruga orice racheta sau alta arma ostila din spatiu. *August 1985: Moratoriu privind testarea nucleara Uniunea Sovietica face public un moratoriu privind testarea nucleara. Septembrie 1942: Proiectul Manhattan Este initiat Proiectul Manhattan.* Decembrie 1941: Pearl Harbor Statele Unite ale Americii intra in Al Doilea Razboi Mondial.000 de oameni sint ucisi in urma exploziei. In acelasi an. din Marea Britanie.arme nucleare pierdute. punind astfel capat Celui De-al Doilea Razboi Mondial.S. Marea Britanie si Uniunea Sovietica semneaza Tratatul pentru Limitarea Testelor cu armament. Cunoscut sub numele de Razboiul Stelelor. B-52. care interzicea testele nucleare in atmosfera. ca urmare a atacului japonez de la Pearl Harbor. la reactorul nuclear Windscale. *Ianuarie 1966: Broken Arrow A U. Nici una dintre ele nu explodeaza si sint recuperate. izbucneste un incendiu. Pennsylvania. Sint emanate radiatii toxice. A fost cea mai puternica arma nucleara cunoscuta pina atunci. *Octombrie 1957: Sputnik Uniunea Sovietica lanseaza prima nava in spatiu.

suspectata de a fi desfasurat un program de inarmare nucleara. insa permite testele de laborator. desfasoara propriile teste nucleare. India respinge tratatul. *Mai 1995: Teste ale Chinei China desfasoara primele doua teste nucleare subpamintene . *Septembrie 1995: Teste ale Frantei In ciuda protestelor internationale. un consortiu international este de acord cu construirea a doua reactoare nucleare pentru a inlocui un reactor sovietic vechi. in replica. cu citeva zile mai tirziu. afectind o mare parte a Europei.*Aprilie 1986: Cernobil Reactorul nuclear Cernobil din Ucraina a suferit o incendiere si o topire. Franta reia testarile nucleare in Pacificul de Sud. . se retrage din Tratatul de non-proliferare. *1992: North Korea Coreea de Nord. Cantitati masive de materiale radioactive sint emanate. Pakistanul declara ca nu semneaza decit dupa semnatura Indiei. Pakistanul. *Mai 1998: Teste ale Indiei si Pakistanului India organizeaza cinci teste nucleare subterane. *Septembrie 1996: Tratatul nesemnat de India si Pakistan Natiunile Unite aproba Tratatul de Interzicere a Testelor care interzice testarea nucleara ce implica explozii. In anul 1995. la Pyongyang. dupa negocieri intense. *August 1995: Interzicerea impusa de SUA Statele Unite anunta o interzicere a tuturor testelor de arme nucleare in America. Acordul s-a semnat in schimbul inghetarii oricaror programe de inarmare desfasurate de Coreea de Nord.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful