You are on page 1of 2

Page 1

1 of 1 DOCUMENT

Het Parool 25 februari 2013 maandag

'Meer concurrentie banken'


BYLINE: VAN ONZE REDACTIE ECONOMIE SECTION: Economie; Blz. 18 LENGTH: 742 woorden Bankwezen: Denktank vooraanstaande economen pleit voor geheel andere manier van werken AMSTERDAM - Nederlandse huishoudens en bedrijven zijn afhankelijk van een te klein aantal banken. Het bankwezen is gebaat bij veel meer concurrentie, concludeert een groep vooraanstaande Nederlandse economen. Sinds de crisis zijn diverse kleine banken verdwenen en moesten grote banken worden gered. De grote banken profiteren ervan dat de staat feitelijk garant voor hen staat, ongeacht de risico's die ze nemen.

Nederlandse markt te krijgen, omdat zij aan dezelfde zware eisen moeten voldoen als grote banken. 'Een gelijk speelveld vereist ook meer gedifferentieerd toezicht, opdat kleine banken minder worden belast,' schrijven de economen, onder wie Harald Benink, Arnoud Boot, Ewald Engelen, Arjo Klamer, Esther-Mirjam Sent en Rens van Tilburg. Vergroot het aantal spelers in de markt, stellen zij voor. SNS Bank en ABN Amro, die door de staat werden gered, moeten niet worden samengevoegd met een andere grote speler, maar zelfstandig blijven. Als ze toch met een ander partij samengaan, mag dat niet ten koste gaan van de diversiteit in het bankwezen. De overheid moet voorts alternatieve vormen van financiering, zoals kredietunies en crowdfunding stimuleren. De economen doen hun aanbevelingen in een brief aan de Commissie Structuur Nederlandse Banken, die onderzoek doet naar de toekomst van het bankwezen. Volgens de denktank is het sinds het uitbreken van de crisis bestaande wantrouwen ten opzichte van de financile sector onverminderd groot. 'Volgens de Nederlandse bevolking hebben banken onvoldoende oog voor de samenleving en duurzaamheid. Bovendien blijken de meeste mensen geen goede keuzes te kunnen maken uit financile diensten. Hoewel banken hun gedrag hebben verbeterd, valt er nog veel te doen.' Banken moeten zich meer bewust worden van hun maatschappelijke rol, stellen de economen. Zij moeten klanten meer bij hun beleid betrekken en deskundige buitenstaanders benoemen in de raad van commissarissen. De ondertekenaars van de brief vinden dat banken hun

Daar klopt niets van, vinden veertien economen, die verbonden zijn aan het door Herman Wijffels en Klaas van Egmond, beiden verbonden aan de Universiteit Utrecht, en topman Peter Blom van Triodos Bank opgerichte Sustainable Finance Lab, een denktank die streeft naar een duurzame financile sector. Zij pleiten daarom voor 'een gelijk speelveld' voor grote en kleine banken. Nu is het voor kleine banken uiterst lastig toegang tot de

Page 2 'Meer concurrentie banken' Het Parool 25 februari 2013 maandag

zakelijke activiteiten moeten scheiden van hun werkzaamheden voor particulieren. Alle zakenbankactiviteiten en handel voor eigen rekening moeten worden ondergebracht in een aparte eenheid met eigen financiering. De combinatie van consumenten- en zakenbankieren maakt het aantrekkelijk geld van particulieren te gebruiken voor speculatieve activiteiten. Dat kan ertoe leiden dat in geval van nood alle activiteiten van de bank moeten worden gered met publieke middelen, zoals onlangs nog gebeurde met SNS Reaal. Wijffels, ook voorzitter van de Commissie Structuur Nederlandse Banken, heeft al laten weten voor zo'n splitsing te zijn. Banken moeten verder hun buffers fors verhogen en gebruikmaken van 'verliesabsorberende' obligaties, die automatisch in aandelen worden omgezet als het vermogen van een bank onder een kritische waarde daalt. De Nederlandse bankensector is, ook gezien de omvang van de nationale economie, heel groot in de wereld. De laatste twintig jaar is de sector ten opzichte van het nationaal product meer dan verdubbeld, maar dat heeft Nederland uiteindelijk weinig opgeleverd, stellen de economen. De huizenprijzen stegen sterk, maar tegelijkertijd is de hoeveelheid opgeleverde woningen

gedaald. Voor het kopen van een woning moeten particulieren zich in steeds grotere schulden steken. 'We moeten concluderen dat een belangrijk deel van het kapitaal dat de Nederlandse banken sinds de jaren negentig op de internationale financile markten aantrokken, niet op een productieve wijze is aangewend. Hierdoor is de balans tussen de productieve kracht van Nederland en de schuldpositie zoek geraakt. De kosten van het nationaliseren van banken, de economische ontwrichting die volgde op de financile crisis, de grote financile sector en de hoge private schulden hebben ertoe geleid dat de van oudsher ijzersterke kredietbeoordeling van Nederland onder druk staat.' 'Hoewel zij hun gedrag hebben verbeterd, valt er nog veel te doen' LOAD-DATE: 25 February 2013 LANGUAGE: DUTCH; NEDERLANDS PUBLICATION-TYPE: Krant JOURNAL-CODE: Het Parool

Copyright 2013 Het Parool All Rights Reserved