C.V.

Daphne XX

Curriculum Vitae

Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Tel. nummers: E-mail: Geboortedatum en –plaats: Burgerlijke staat: Nationaliteit:

Daphne XX XX XX XX XX / XX XX@home.nl XX XX 1976 te XX Samenwonend Nederlandse

Werkervaring September 2001 - december 2012 September 2001 - augustus 2008 Bedrijf: XX Functie: Office Manager en Verhuiscoördinator. Werkzaamheden: Office Manager: Budget beheer, facilitair, inkoop, personeelszaken, communicatie, agendabeheer, notuleren, correspondentie Verhuiscoördinator: Opstellen huisvestingskaders, maken indelingstekeningen, organiseren van verhuizingen, opstellen verhuisdraaiboeken, coördinatie van de verhuisactiviteiten, aansturing leveranciers, communicatie naar buiten en specifiek met betrokkenen. Functie: HR (Human Resources) Assistent Werkzaamheden: Assisteren van de HR managers bij: beleidsontwikkeling, verzuimbeleid, werving en selectie. Communicatie met de arbeidsmarkt verzorgen, administratieve werkzaamheden, notuleren, algemene rapportages verzorgen, faciliteren en geven van trainingen, dossier administratie, contactpersoon van HR voor de medewerkers van het bedrijf. Functie: Onderzoeker Team Cybersecurity Werkzaamheden: Afstudeeropdracht voor de

Augustus 2008 – januari 2012

Januari 2012 – december 2012

Januari 2013

1 van 3

C.V. Daphne XX Business Unit Cyber SecurITy. Centraal staat het cybersecurity netwerk. Binnen dit netwerk werkt een diversiteit van organisaties samen, dit brengt een specifieke manier van werken mee, ook andere aspecten spelen een rol zoals: skill mix medewerkers, gunningen van producten en diensten, spelregels. Het doel is te komen tot een advies om de Thales bedrijfsdoelstellingen te kunnen verwezenlijken binnen deze samenwerking.

September 2001– 1998

Bedrijf: Secretary Plus Management Support Functie: Direct Team (detachering) Werkzaamheden: Gedetacheerd geweest bij diverse bedrijven en sectoren zowel de profit als de non-profit sector. Gewerkt binnen een dynamische, snel wisselende omgeving in diverse functies zoals: directiesecretaresse, management assistent, financieel medewerker, coördinator communicatie, project medewerker en planner.

Opleidingen 2009-2013 Saxion Hogeschool te Enschede Academie Bestuur en Recht, specialisatie Bestuurskunde en Overheidsmanagement Diploma verwacht 2013

1999 – 2001

Handelsopleiding Stemaka te Enschede Richting Management Assistente Diploma behaald

1995 – 1998

P.A.B.O. Edith Stein te Hengelo Propedeuse behaald. Tweede en derde jaar afgerond inclusief drie stages.

Januari 2013

2 van 3

C.V. Daphne XX 1993 – 1995 H.A.V.O. Carmel Lyceum te Oldenzaal Examenvakken: Nederlands, Engels, Duits, Economie, Geschiedenis en Staatsinrichting, Aardrijkskunde. Diploma behaald.

1989 – 1993

M.A.V.O. De Esch te Losser Examenvakken: Nederlands, Engels, Duits, Economie, Geschiedenis en Staatsinrichting, Aardrijkskunde, Diploma behaald.

Neven activiteiten 2007 – 2009 ZZP-er

Patiënten die doorverwezen worden vanuit de huisarts begeleiden in de beheersing van obesitas en suikerziekte door het geven van voedingsadviezen. 2005 – 2010 Voorzitter Vereniging van Eigenaren

Opzetten vereniging na lange periode van inactiviteit. Hieronder valt het mobiliseren van bewoners, het zoeken naar zakenpartners en het organiseren van Algemene Leden Vergaderingen. Daarnaast is er een meerjaren begroting en renovatie plan opgezet. Ook leidt de voorzitter het dagelijks bestuur en worden bewonersklachten behandeld. 2003 – heden Bestuurslid personeelsvereniging XX

Het organiseren van diverse activiteiten waaronder: creatieve workshops, excursies, lezingen en bedrijfsfeesten. Daarnaast verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie en branding van de vereniging.

Vaardigheden Taal Lezen Spreken Schrijven Nederlands Uitstekend Uitstekend Uitstekend Engels Uitstekend Goed Goed Duits Uitstekend Goed Matig

Software kennis: Office pakket, SPSS, Nvivo, Joombla, Autocad. Hobby’s : Duiken, lezen, mode ontwerpen, dansen. Referentie : Referenties kunnen in overleg gegeven worden.

Januari 2013

3 van 3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful