KRB 3013 : Prinsip Pengajaran Bacaan

1

UNIT 6 MEMBACA SECARA INTENSIF DAN BERFOKUS UNTUK MENCARI MAKLUMAT
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir unit ini anda akan dapat : 1. Konsep Bacaan Intensif 2. Tujuan Bacaan Intensif 3. Objektif Program Bacaan Intensif 4. Membaca Secara Intensif dan Berfokus 5. Membaca Merentas Kurikulum

PENGENALAN
Bacaan Intensif adalah ialah bacaan yang pada asasnya bertujuan memperkembangkan kebolehan dalam meneliti, memahami, dan mentafsir apa sahaja yang dibaca dengan tepat. Di samping itu, ia memberi penekanan kepada kajian-kajian terhadap ciri-ciri tatabahasa, meneliti pembentukan dan penggunaan perkataan, serta pemakaian bahasa itu dalam konteks dan situasi yang berlainan. Latihan-latihan bacaan intensif biasanya memerlukan bimbingan dan bantuan penuh daripada guru-guru terutama dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid-murid. Setelah murid-murid memperoleh asas yang kukuh dalam kemahiran membaca, mereka hendaklah dilatih untuk membaca dengan lebih mendalam dan meluas. Mereka bukan hanya setakat boleh membaca kuat, menyebut perkataan-perkataan dengan jelas dan tepat, menggunakan intonasi, gaya dan tekanan yang betul, tetapi mereka juga harus boleh memahami dengan baik apa sahaja yang dibaca. Untuk mencapai maksud ini latihan bacaan intensif dan ekstensif boleh dilaksanakan.

ISI KANDUNGAN
Konsep-Konsep Bacaan Intensif
Secara khusus, bacaan intensif diertikan sebagai kegiatan membaca mentelaah isi yang dikaitkan dengan usaha melanjutkan lagi perkembangan pembelajaran bahasa di bawah bimbingan guru. la memberi asas untuk pengajar memberi

f) Mengenal pasti laras bahasa yang berbagai-bagai. bukan hanya memberi tumpuan terhadap aspek makna tetapi juga tentang bagaimana makna tersebut dihasilkan.Berbanding dengan teks-teks yang panjang. para pelajar perlu memahami bahagian-bahagian teks seperti ayat. Ia juga dikaitkan dengan aktiviti-aktiviti mengkaji ciri-ciri tatabahasa iaitu susunan kata dalam ayat. Secara amnya. memahami dan menikmati unsur-unsur estetik dalam bahasa. atau atas sebab-sebab penyelesaian sesuatu tugas yang meminta pelajar memberikan sepenuh perhatian pada teks tersebut. Pada amnya. . gerak laju (speed) dan kelainan latihan adalah penting. penggunaan teks-teks pendek yang boleh dipelajari dalam satu atau dua sesi pengajaran sahaja adalah lebih mudah. Aspek ini dianggap penting kerana pengajaran pembacaan intensif berfungsi untuk melatih para pelajar menggunakan strategi pembacaan secara berkesan.KRB 3013 : Prinsip Pengajaran Bacaan 2 penjelasan tenteng struktur yang sukar dan juga memberi asas memperkembangkan perbendaharaan kata. d) Menilai atau mengulas isi-isi yang diperoleh daripada bahan-bahan yang dibaca. Tujuan Bacaan Intensif Pembacaan intensif melibatkan pendekatan yang teliti terhadap teks di bawah pengawasan yang bersesuaian daripada guru. tujuan pembacaan intensif adalah untuk mencapai pemahaman sesuatu teks secara mendalam dan terperinci. g) Membuat rumusan atau kesimpulan daripada apa yang dibaca dan sebagainya. intonasi. c) Membaca secara senyap dengan kepantasan yang sesuai. bacaan intensif mempunyai beberapa tujuan: a) Untuk membolehkan kanak-kanak membaca dengan baik. untuk memahami keseluruhan teks atau buku. Dalam pembelajaran bacaan intensif. lancar dan tahu menggunakan tanda-tanda bacaan dengan baik. b) Untuk mengembangkan kebolehan mentafsir apa yang tertulis dalam bacaan itu dengan mengkaji susunan kata dalam ayat dan pengertian dalam kamus. Cara menjalankannya Cara kita menghasilkan makna adalah sama penting dengan apa yang dimaksudkan oleh makna tersebut. Selain itu bacaan intensif juga berperanan mengembangkan lagi usaha mengawal penggunaan bahasa dalam pertuturan dan tulisan. e) Mengesan. Secara lebih khusus. perenggan dan bab yang membentuk keseluruhan bahan bacaan tersebut. dan pengertian menurut kamus yang ditemui oleh pelajar dalam bacaannya. Betul dari segi sebutan.

pelajar bukan lagi belajar membaca tetapi membaca untuk mendapatkan maklumat bagi tujuan pembelajaran. b) Dapat menggunakan pengetahuan bukan teks seperti carta. Ini bermakna guru perlu memberikan perhatian terhadap pembacaan intensif. c) Boleh membaca dengan cara yang berbeza mengikut tujuan dan jenis teks yang dibaca. Setiap yang dibaca itu dapat difahami secara mendalam. Guru harus menggunakan kebolehan ini dengan sepenuhnya dan menggalakkan para pelajar untuk menggunakan kemahiran tersebut. tidak dinafikan bahawa kita juga mampu untuk memahami sesebuah buku tanpa memahami setiap bahagian daripada buku itu. Antaranya adalah seperti yang berikut: a) Dapat menggunakan teknik skimning apabila diperlukan untuk memastikan pelajar membaca perkara yang berkaitan di samping membantu pemahaman yang seterusnya. bukan sebagai kerja sampingan sahaja.KRB 3013 : Prinsip Pengajaran Bacaan 3 Walau bagaimanapun. d) Tidak perlu bimbang jika pelajar tidak faham maksud setiap perkataan yang dibaca kecuali apabila melengkapkan teks pemahaman dengan perkataan yang penting. Objektif Program Bacaan Intensif Terdapat beberapa objektif dalam bacaan intensif yang boleh membantu guru menjalankan program bacaan intensif dengan berkesan di dalam bilik darjah. Jadual dan graf untuk mentakrifkan bahan-bahan teks yang dibaca dan juga meningkatkan kefahaman. dan bukan perkataan B. Pelajar yang cekap akan dapat menerangkan sebab-sebab perbezaan tersebut. Disamping itu. gambar rajah. ia memberi penekanan pada kajian terhadap ciri-ciri tatabahasa. Robert Lado (1979:138) pula mendakwa bacaan intensif sebagai peringkat membaca untuk mendapatkan maklumat. Husin (1988:173) pula menyatakan bahawa bacaan intensif ialah bacaan yang pada asasnya bertujuan untuk memperkembangkan kebolehan dalam meneliti. e) Dapat mengenal pasti bahawa penulis yang baik memilih perkataan dengan teliti dan mempunyai alasan tertentu atau maksud yang berbeza jika dia memilih perkataan A. Kamarudin Hj. memahami dan mentafsir apa sahaja yang dibaca secara tepat. meneliti pembentukan dan penggunaan perkataan serta pemakaian bahasa itu dalam konteks dan situasi yang berlainan. Azman Wan Chik (1989:24) menyebut bahawa bacaan intensif bermaksud bacaan yang dilakukan secara bersungguh-sungguh. . Pada peringkat ini.

i) Berhati-hati dengan gaya penulisan kerana seseorang penulis tidak melahirkan segala apa yang dimaksudkan di dalam teks. kita sebagai guru harus dapat mengingatkan diri kita tentang peruntukan dan jenis bantuan yang dapat kita berikan. Guru perlu mengenal pasti keadaan tersebut apabila kesimpulan penulis berbeza daripada apa yang dibuat oleh pelajar. h) Berupaya menggunakan bahasa yang retorik dalam teks untuk membantu pelajar mentafsirkan mesej yang kompleks. Oleh itu. la mengingatkan guru tentang banyak perkara yang berbeza yang kita hendak capai dalam program bacaan kita. la harus berupaya mengesan punca ketidakfahaman itu serta berusaha mengatasinya. Soalan-Soalan Objektif-objektif tersebut bukanlah satu perkara. l) Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap teks yang telah dipilih melalui kaedah penyampaian yang sesuai.KRB 3013 : Prinsip Pengajaran Bacaan 4 f) Menggunakan sistem rujukan dan penanda wacana untuk membantu pelajar menerangkan maksud petikan yang susah. j) Berhati-hati dengan jangkaan pembaca yang dapat mempengaruhi interpretasinya. yang rigid yang mesti guru ikuti sepenuhnya. Pelajar perlu diberi penjelasan tentang nilai tersebut. k) Guru perlu memberi perhatian apabila terdapat pelajar yang tidak memahami teks. . pelajar diajarkan cara membuat kesimpulan atau rumusan yang diperlukan. g) Sentiasa berwaspada terhadap ayat-ayat yang sama maksudnya tetapi mempunyai nilai budaya yang berbeza mengikut konteks. Membaca Secara Intensif Dan Berfokus Oleh sebab kita akan membicarakan khusus tentang apa yang akan berlaku di dalam bilik dadah semasa pelajaran membaca.

terutama sekali apabila pelajar menunjukkan kejayaan hasil daripada usahanya sendiri. Selepas itu. Di dalam kelas bacaan. Kemudian baru memberi tugas yang dapat membantu pelajar memahami teks tersebut. Dengan ini guru dapat menilai sejauh mana teks itu difahami oleh para pelajar. Dengan ini ia tidak memberi banyak manfaat untuk melatih pelajar dalam kemahiran bacaan senyap. dia perlu tahu bagaimana cara untuk mempelajari teks. ini merupakan suatu perbuatan yang salah kerana pelajar hanya akan cuba memahami guru bukannya teks yang dibaca.KRB 3013 : Prinsip Pengajaran Bacaan 5 Mencari alternatif daripada teks Guru yang mengajar membaca seharusnya meletakkan teks bacaan di hadapan pelajar. Perkara paling asas yang perlu dilakukan oleh pelajar sebagai pembaca adalah mengaitkan bentuk-bentuk tulisan di atas kertas dengan bahasa bahasa pertuturan yang diketahuinya. fungsinya bersesuaian dan pelajar pula mesti dilatih untuk mempelajarinya sendiri. Perkara ini bukanlah mudah untuk dijalankan. guru memberi laluan kepada pelajar sendiri untuk memahami teks yang dibaca. bermakna ia merupakan tugasan yang dilakukan oleh guru. guru perlu mendedahkan . Pelajar juga perlu mentafsir sendiri teks. jika guru memulakan pelajaran dengan menerangkan atau merumuskan sesuatu. bermakna guru telah melanggar objektif pelajaran kerana dia memberitahu pelajar perkara yang sepatutnya pelajar lakukan sendiri. guru telah melakukan salah satu tugasan pelajar. bukannya hasil kerja pelajar. Oleh itu. Walau bagaimanapun. la memerlukan dorongan yang kuat. Dari awal awal lagi pelajar mesti melakukannya sendiri. Jika guru memulakan pengajaran dengan membaca teks secara kuat sebelum satu-satu aktiviti. Kejayaan ini hanya wujud hasil daripada pengalaman teks yang sesuai dan teks yang telah dirancang dengan sempurna. Teks tersebut mestilah dipilih dengan teliti. Guru yang terlalu kerap melakukan tugas ini untuk pelajar tidak akan membantunya. Dengan kata lain. Semua aktiviti hanya sesuai untuk sesuatu tujuan dan dalam keadaan tertentu sahaja. Guru yang terlalu banyak menjelaskan dan menghuraikan tentang teks yang sepatutnya dilakukan oleh pelajar tidak sedar bahawa dia secara tidak langsung telah menurunkan tahap mutu teks dan melemahkan peranan pelajar sebagai pembaca. Jika dalam pelajaran seterusnya pelajar menghadapi masalah dan guru terus menerangkan atau menterjemahkan sesuatu. Bahagian yang paling susah sekali adalah bagaimana seseorang guru dapat memahirkan dirinya dalam pengendalian teks. Peranan pelajar sebagai pembaca Peranan pelajar sebagai pembaca memerlukan mereka menyedari tentang apa yang ada dalam teks tersebut.

kemahiran meramal. guru mungkin perlu menggubah latihan-latihan yang menggunakan format yang khusus atau penggunaan berbagai-bagai teks. guru akan beranggapan bahawa tanpa bantuannya pelajar mungkin tidak memahami teks yang dibaca. Tambahan pula. Harus diingat bahawa pengajaran membaca tidak bererti sekiranya pelajar tidak berupaya memahami dan mengesan maklumat yang dipelajarinya serta tidak menambahkan daya kreatif dan kebolehan berfikir mereka. Seandainya guru berminat mengajarkan kemahiran tertentu umpamanya. Guru tidak boleh melakukan tugas membaca untuk pelajar kerana itu hanya akan melemahkan tujuan guru mengajar membaca. demikian. Beberapa kemahiran mungkin dapat dilatih melalui pembelajaran tentang pola-pola . Jika guru sendiri biasa menggunakan cara tersebut. Walau apa pun yang diperkatakan. kesemua teks yang digunakan tidak perlu dipelajari secara terperinci. guru telah mengambil alih peranan pelajar yang sebenar. Dalam pelajaran yang sebegini rupa. penggunaan teks bercetak menjadi satu kebiasaan kerana pentafsiran makna dalam teks tersebut kebanyakannya dilakukan oleh guru. iaitu tidak menggunakan rangka kerja atau prosedur penggunaan yang sama. Ini kerana setiap teks memerlukan cara pengendalian yang berbeza-beza. Persoalan tersebut mempunyai banyak pendapat pro dan kontra. Teks bacaan boleh dilakukan merentasi kurikulum iaitu boleh digunakan dari pelbagai bidang kurikulum. bukan sahaja sebagai bantuan tetapi sebagai salah satu cara untuk memahami teks itu sendiri.. tidak semua pengajaran melibatkan hanya satu teks sahaja. Namun. Dengan kata lain. Kesan teks pada mutu persembahan Kaedah yang memerlukan guru membaca kuat teks dan memberi rumusan pada peringkat permulaan dianggap tidak baik kerana ia hanya akan menurunkan nilai teks itu sendiri. guru sering menterjemahkan teks.KRB 3013 : Prinsip Pengajaran Bacaan 6 pelajar pada kaedah tersebut supaya pelajar tidak menjadi pembaca yang pasif. Kaedah jenis ini sepatutnya hanyalah berupa bantuan atau sokongan dalam proses untuk mendapatkan makna daripada teks. Tambahan pula. Pandangan guru ini mungkin salah kerana banyak kajian menunjukkan bahawa sering berlaku guru salah anggap kemampuan pelajar mereka. Guru hanya akan mengetahui keupayaan pelajar setelah memberi peluang kepada mereka. Program Bacaan Merentasi Kurikulum Seperkara yang perlu ditekankan ialah pengajaran membaca sebenarnya tidak mempunyai satu-satu pola yang tertentu. guru mestilah faham akan tugasnya dan juga tugas murid-muridnya. Walaupun pelajar tidak memahami semua yang dibaca seperti yang diharapkan oleh guru tetapi guru sepatutnya memberi peluang kepada pelajar untuk mencuba.

Kesimpulannya. Turut telah dibincangkan tujuan bacaan intensif serta kepentingan dan keperluan membaca secara intensif. keperluan utama dalam program pembacaan merentasi kurikulum ini. Guru perlu meneliti kebaikan dan kelemahan pengajaran yang berasaskan teks. Pada masa yang sama guru perlu diingatkan bahawa pengajaran bacaan tidak terhad pada satu-satu teks sahaja. Oleh itu. guru perlu prihatin terhadap penggunaan kemahiran yang spesifik serta menggunakannya bersama-sama dengan kemahiran yang lain secara bergabung jalin. la dapat membantu guru mengendalikan bahan bacaan tersebut dengan lebih berkesan di dalam bilik darjah. guru sendiri perlu mendalami kemahiran-kemahiran spesifik dalam pembacaan. ia perlu fleksibel untuk membolehkan pelajar memberi tindak balas yang pelbagai atau di luar jangkaan. Pelajar diberi tunjuk ajar untuk terus maju secara progresif dalam bidang-bidang yang menimbulkan kesukaran kepadanya. Oleh itu. tetapi juga bahan-bahan lain yang boleh dieksploitasi untuk pengajaran dan pembelajaran. perbincangan telah diberikan kepada konsep intensif dalam bacaan bagi membolehkan pembaca memberikan fokus terhadap bacaan mereka. di samping menggalakkan penggunaan pelbagai jenis teks dan kemahiran. . kemahiran membaca yang dikenal pasti dapat diajarkan kepada para pelajar melalui latihan khusus yang dirancang untuk tujuan tersebut. Dalam program bacaan merentas kurikulum ini. apabila guru membaca sesuatu teks tertentu. dan yang lainnya merujuk buku atau teks itu secara keseluruhan. Guru mungkin akan semakin kerap dibebani dengan tugas yang mencabar apabila menggunakan teks yang menghendaki pelajar melatih koordinasi kemahiran. guru perlu meluangkan lebih masa untuk kemahiran yang hendak dikuasai serta memilih teks yang menekankan penggunaan kesemua kemahiran kursus. Terdapat beberapa.KRB 3013 : Prinsip Pengajaran Bacaan 7 ayat yang ada kaitannya dengan laras tertentu. RUMUSAN Dalam bab ini.

Strategi Pengajaran Bacaan dan Kefahaman. Allyn and Bacon. Strategies For Guiding Content Reading. H. The Content Area. Rinehart dan Winston.) Hillsdale. (1980). Brown. Jurnal Dewan Bahasa dan Pustaka.D. Boston. New York. May (1990). A.J (ed. (1992). Safiah Osman (1990). Dewan Bahasa dan Pustaka. Wadsworth Publishing Company. Teaching Reading And Study Strategies. Boston. Din (1993). Opportunity For Skinful Reading.Meningkatkan Keberkesanan Dalam Penulisan Pembacaan.Reading With Meaning. McWhorter (1984). (1980). Berita Publishing Sdn. Allyn and Bacon. New York. Alan Robinson (1978). Sharon J. Ghafar Md. Merrill Publication Company. dan Pemahaman. Crawley & Lee H. David Pearson (1978). Metacognitive Development and Reading dalam Theoritical Issues In Reading Comprehension Perspectives From Cognitive Psychology Linguistics. Kuala Lumpur.L. Spiro R. New Directions For Classroom Practice. New York. Sixty Edition. Intelligence And Education. Kathleen T. Reading Comprehension. Frank B. Johnson dan P. Artifical. Teaching Reading and Reading Vocabulary. Peningkatan Kemahiran Membaca dalam Safiah Karim (ed. Reading as Communication. Holt. New Jersey. Allyn & Bacon. Academic Reading. J. Bhd.) Membaca : Satu Pengenalan. Inc. Rinehart dan Winston. Karya Bistari. Dale D. McNeil. Harper Collins Publishers.KRB 3013 : Prinsip Pengajaran Bacaan 8 RUJUKAN Abd. Ohio. Kuala Lumpur. Holt. California. Lawrence Erlbaum Associates. Kuala Lumpur. . Marohaini Yusof (1989). Understanding Reading. Joffe. Harper Collins College Publishers. Boston. Frank Smith (1971). Dorothy Rubin (1993).A Practical Approach to Teaching Reading. Irwin L. Prentice Hall. New York. Dorothy Grant Henning (1993). Mountain (1988).

KRB 3013 : Prinsip Pengajaran Bacaan 9 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful