Tematica seminarelor

la disciplina Managementul anticriză pentru specializarea Administrarea afacerilor
comerciale, anul universitar 2012-2013
Titularul cursului:
dr., conf. univ. Alla Trusevici
Tema 1. Particularităţile apariţiei şi soluţionării crizelor economice – 2 ore
1.
2.
3.
4.

Esenţa şi legităţile crizelor economice.
Cauzele crizelor economice.
Fazele ciclurilor reproducţiei sociale şi dinamica lor.
Tipurile ciclurilor economice şi caracteristica lor.

Referat:
1. Cauzele şi trăsăturile specifice ale crizei transformaţionale din anii ’90 ai secolului XX în
economia Republicii Moldova.
2. Criza financiară mondială din 2008 şi impactul ei asupra economiei Moldovei.
Tema 2. Crizele în dezvoltarea organizaţiei – 2 ore
1.
2.
3.
4.

Esenţa şi caracteristica crizelor în cadrul organizaţiei (întreprinderii).
Apariţia crizelor şi factorii de risc în dezvoltarea organizaţiei (întreprinderii).
Tendinţele dezvoltării ciclice ale organizaţiei (întreprinderii).
Studii de caz

Tema 3. Reglementarea de către stat a situaţiilor de criză – 4 ore
Seminarul 1.
1. Rolul şi funcţiile reglementării anticriză.
2. Sistemul reglementării anticriză şi elementele lui componente.
3. Măsurile întreprinse la nivel de întreprindere în vederea reglementării anticriză
Seminarul 2.
1. Monitorizarea stării financiare a întreprinderii.
2. Procedurile aplicate întreprinderilor în stare de faliment în Republica Moldova
3. Studii de caz.
Tema 4. Trăsăturile de bază ale procesului de gestiune anticriză în cadrul întreprinderii – 2
ore
1. Posibilitatea, necesitatea şi conţinutul gestiunii anticriză.
2. Proprietăţile şi particularităţile gestiunii anticriză.
3. Eficienţa gestiunii anticriză.
Tema 5. Marketingul gestiunii anticriză – 2 ore
1. Scopurile şi funcţiile marketingului în gestiunea anticriză.
2. Formarea strategiilor de marketing în gestiunea anticriză.

2008. Metodele de apreciere a riscurilor investiţionale. 2003.. Teora. 3. Strategia firmei.. 7. 2007. 2002. C.. 2000. Inovaţiile şi investiţiile în gestiunea anticriză – 2 ore. E. – 72 p. Mocanu. V. Regulile de bază a luării deciziilor investiţionale. 5. 4. Analele ULIM. Test de evaluare – 2 ore Surse bibliografice 1. 1. Cauzele conflictelor şi rolul lor în gestiunea anticriză. 2. Tema 8. Proiecte inovaţionale şi criteriile de selectare a lor. 1. 3. Managementul crizelor pe pieţele financiare emergente. Probleme economice în managementul administrării publice în condiţiile crizei sistemice.. nr. 7. – 304 p. In: Revista Studia Universitatis. 2. – Bucureşti: Ed. 2. Economică. Principiile de bază a reglementării a activităţii de antreprenoriat. 1. . Criteriile de apreciere a proiectelor investiţionale. – Bucureşti: ASE. Mocanu. 1.. seria Ştiinţe exacte şi economice.. Utilizarea mijloacelor de marketing în gestiunea anticriză. Clarchee. Zonele antreprenoriatului liber. – 350 p. 2. – Bucureşti: Economică. Bagu. 2. Studiu de caz Tema 6. Elaborarea proiectului investiţional. Investiţiile în activitatea de antreprenoriat. Burduş. Evoluţia şi esenţa crizelor în domeniul economic al administraţiei publice. – 253 p. L. 4. 3. seria economică. E. Antreprenoriatul şi întreprinderile în Republica Moldova.. 3. 2. – Bucureşti: Ed. Tema 10. 2000. 4. Gestiunea anticriză a riscurilor. Esenţa şi clasificarea riscurilor de gestiune. 3. Conflictele în dezvoltarea organizaţiei. 2009. N. – Chişinău. N. Teza de doctorat. Interacţiunea cu sindicatele profesionale în procesul de gestiunii anticriză. Boscoianu. Procesul dezvoltării conflictului Gestiunea anticriză a conflictului. Fundamentele managementului organizaţiei. Tema 7. Seminarul 2. M. – Chişinău: Universitatea de Stat din Moldova. Burduş.. Managementul schimbării: ghid practic privind producerea. 2 (22). Tema 9. Legislaţia naţională cu privire reglementarea anticriză – 4 ore Seminarul 1. – 192 p. Managementul schimbării. Studiu de caz. 4. menţinerea şi controlul schimbărilor într-o organizaţie. Riscurile în gestiunea anticriză – 2 ore 1. Mecanismele conflictului în gestiunea anticriză – 2 ore. Licenţierea activităţii de antreprenoriat. Deac. 6. – Bucureşti: Editura Eficient. O abordare cibernetică. 3. Vol.2 3.

brmconsulting. 12. O.А. p. Выскребцев В. Мониторинг финансового состояния организаций //Антикризисное управление. 9. Козлов Ю. Любанова Т. – М. nr. – М. 1998. 14. – 424 с. N. Analiza economico-organizaţională a strategiilor aplicate în gestiunea anticriză la întreprinderile din cadrul administraţiei publice.. – М.. – Chişinău. 20..Н.. – 216 с.. 278-301. Бланк И. Ковалев А.И.: Центр экономики и маркетинга. 1999.И.В. – Вып. N. Валетов В. – М. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. – 432 с. Философов Л. ULIM. А. 28. – 223 с. Глухова З. 2000. seria economică.К.: Издательский Дом «Дашков и К».Б. p.М.3 8. Mocanu. – 215 с.А. Mocanu. N. Финансы: Учеб. Правовые основы антикризисного управления в предпринимательской деятельности: Практ.: Финансы и статистика. Анализ хозяйственного состояния предприятия. 2009. – 528 с. – 176 с.Ю.. p. Rolul şi locul gestiunii anticriză în sistemul managementului administrării publice. 1999. пособие. In: Top Business.В.Г. Mocanu. 10. 19. – М.: ПБОЮЛ Гриженко Е. – М. 2000. Морозовой. пособие для вузов. и др. – М. – К. 21. доп.: Изд – во ООО “Макцентр. N. Макроэкономические аспекты становления социально-рыночного хозяйства. Priorităţi şi modalităţi de acţiune pentru contracararea efectelor crizei în sectorul IMM-urilor. 2001. исправл. Модуль 11. – 560 с.Г.. – Изд. Белых Л.И. – М.. Козлов С. 1999. 23. Антикризисное управление предприятиями и банками: Учеб. Антикризисный менеджмент: Учеб.: ИНФРА-М.И. 216-219. 16. 5–6. 1999. A. etapele parcurgerii crizei în cadrul firmei. Короткова. Издательство”. 2000.-практ. пособие / Под ред. – 400 с. Analele ULIM.Н. Антикризисное управление: 17модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». 25. 1998. пособие. vol. Маевский В.П. 764. Кошкин В. 1999. – 144 с. In: Revista Studii economice.В..М. Ковалев В.. Бердникова Т.А. 292-296.: Современная экономика и право. 2001..П. Instrumentele realizării strategiei întreprinderii în elaborarea concepţiei proiectului de gestiune anticriză. 13. Создание. – 840 с. 78-87. 10-11 octombrie 2008. Мясоедова Л. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. Mocanu.: Дело. пособие / Под ред.. Волкова О.. Банкротство предприятий: Экономические аспекты. 3-4 (decembrie 2008).. 1997. Ştefan. Managementul crizei.:.ro 15. 58-59. 26. Антикризисное управление: Общие основы и особенности России: Учеб. – М.: ИЗ РАН. Беляев С. Родионова Н. Государственное регулирование экономики и социальный прогресс: Учеб. – Constanţa. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Edificarea societăţii moderne: probleme şi soluţii”. – М. 22.: ИНФРА-М.В. Грамотенко Т. И. p. Финансовый менеджмент: Учебный курс. Привалов В. – М.: Ника-Центр. Иванов В. – Constanţa. – М. – 248 с. 18. 30. 8. 343353. Т. 2009. N. 2001. 17. Ковалевой. – Chişinău. 24. 1999. пособие / Под ред. – М. nr. 29. – М. – М. реорганизация и ликвидация предприятий.Ю.: ИНФРА-М. Mocanu. . Evaluarea şi etapizarea apariţiei fenomenului crizei în cadrul organizaţiilor.. Антикризисное управление: Учебник / Под ред. In: Revista Info resurse umane.. 11.. 2001. проф. 2000. 27. p. Анализ хозяйственной деятельности предприятия.: Финстатинформ.. 3-е.М.: ПРИОР. Государственное регулирование рыночной экономики. 31. 2009. пособие. p. 2010. Nicolescu.. Cît de tîrziu este prea tîrziu? http://www. Э. Ларионова.П.

4 .