You are on page 1of 3

Pénzkontroll/1 A bõség megteremtése Kvantumvalóság, bõségtudat A bõségtudat jóval többet jelent annál, mint hogy egyszerûen csak elegendõ

pénzt keresünk. Ez egyfajta gondolkodásmód is, amely által az életet nem végtelen küzdelemnek, hanem varázslatos kalandnak fogjuk fel, amelyben vágyaink könnyedén és magától értetõdõen beteljesülnek. E gondolkodásmód része az is, hogy bármiben képesek vagyunk meglátni a szépséget, hogy áthat a hála érzése, és kitárjuk színünket a bennünket érõ benyomásoknak. A bõségtudat lelkiállapot is egy érzés; nem hit, hanem maga a tudás: az a tudás, hogy minden, amire csak szükségünk van, rendelkezésünkre áll, elérhetõ számunkra. A bõség és a jólét valójában az ember természetes létállapota. A kvantumelmélet szakértõi szerint minden anyagi természetû dolgot -legyen szó akár gépkocsikrõl, emberi testekrõl vagy bankjegyekrõl- atomok alkotnak, ezek az atomok pedig úgynevezett szubatomi részecskékbõl állnak, amelyek valójában nem mások, mint különbözõ energia- és információhullámok egy hatalmas energia- és információs térben. Korábbi munkáimban már részletesen kifejtettem e kvantumvalóság rermészetét. Rövid össefoglalásul: a kvantumelmélet szakértõi arra az alapvetõ következtetésre jutottak, hogy az anyagi világ alapanyaga nem anyagi természetû; az univerzum alapvetõ anyaga nem anyag. Egész technológiánk ezen a tényen alapul, és ez a tény dönti meg véglegesen napjaink materialista babonáinak uralmát. A fax, a számítógép, a rádió, a televízió technológájának létezését az teszi lehetõvé, hogy a tudósok már nem hisznek abban, hogy az atom, az anyag alapvetõ egysége valamiféle szilárd entitás. Atz atomok egyáltalán nem szilárd létezõk: az atomok valójában a minden lehetséges információ- és energiaállapot terében létezõ információs és energiabeli hierarchiák rendszerébõl állnak. Az egyes anyagi természetû dolgok -például adott mennyiségû ólom és arany- közti különbség nem az anyagi szinten található. Az arany és az ólom atomjait alkotó szubatomi részecskék -a protonok, az elektronok, a kvarkok és a bozonok- teljes mértkben ugyanazok. Ráadásul, bár részecskéknek nevezzük õket, egyáltalán nem anyagi természetûek, hanem energia- és információimpulzusok. Az aranyat az ólomtól pusztán ezen energia- és információimpulzusok elrendezése és mennyisége különbözteti meg egymástól. A teljes anyagi teremtés információból és energiából épül fel. Alapvetõen minden egyes kvantumesemény energia-és információfluktuáció, és minden létezõ anyag ezen nem anyagi természetû impulzusokból áll. Ebbõl pedig nem pusztán az válik nyilvánvalóvá, hogy az univerzum alapvetõ anyaga nem anyag, hanem az is, hogy gondolkodó nem anyag. Hiszen mi is a gondolat, ha nem egy energia- és információimpulzus? Azt hisszük, a gondolatok csakis a fejünkben léteznek, ám ez csak azért van így, mert az anyanyelvünkön "megszólaló", bizonyos nyelvi rendszerbe szervezõdõ gondolatként tapasztaljuk meg õket. Ám pontosan ugyanezek -az általunk gondolatokként megtapasztalt energia- és információimpulzusok- képezik az univerzum alapanyagát; igen, pontosan ugyanezek az impulzusok. A "fejünkön belüli" és azon kívüli gondolatok között mindösszesen annyi a különbség, hogy az elõbbieket egyfajta nyelvi rendszerben tapasztaljuk meg. Azonban mielõtt egy adott gondolat verbálissá válna, és a nyelvi eszközök segítségével kerülne kifejezõdésre, pusztán egyfajta szándékként, azaz energia- és információimpulzusként létezik. Másként fogalmazva: preverbális szinten a természet minden egyes része ugyanazt a nyelvet beszéli. Mindannyian gondolkodó testek vagyunk egy gondolkodó univerzumban. És ahogy a gondolatok tesünk molekuláiként vetítik ki önmagukat, úgy vetítik ki magukat ugyanazon energia- és információimpulzusok a környezetnkben lezajló téridõ eseményekként. A világegyetem látható öltözéke, a molekulák délibábja, a fizikai valóság májája, illúziója mögött ott rejlik a semmi természetétõl fogva láthatatlan, egyetlen öltés nélkül megalkotott szövedéke. E láthatatlan semmi csendes munkálkodása szervezi rendszerbe a világegyetemet, ez a nem anyag vezényli, irányítja és kormányozza azt, és ez készteti arra az univerzumot, hogy végtelen kreativitással, korlátlan bõséggel és magabiztos precizitással nyilvánítsa ki magát a minták és formák milliárdjai által. A semmi e varrat nélküli mátrixában, a test és a környezet kontinuumában élettapasztalataink jelentik számunkra a folytonosságot. E tapasztalások az öröm és a bánat, a siker és a kudarc, a jólét és a szegénység tapasztalatai. Ezen események lászólag egyszerûen csak megtörténnek velünk, ám egy bizonyos õseredeti, lényegi szinten valójában mi magunk teremtjük meg õket.

Pénzkontroll/2 Az élethez való hozzáállásunkban az élettapasztalatainkat alkotó energia. mert ez tűnt az egyedüli kiútnak a nehéz helyzetemből. hogy este is beraktam a magnóba. Minden gondolatomban a pénznyeremény. 2004] lalune azt az összeget. Te. Alfában egy nagy asztalt képzeltem el. A Gazdagság kazettát meg folyamatosan hallgattam. Akkor kezdtem el programozni. Ágnes megérdemlem. Képi programozás is volt. és a nyitott ajtómon sétálnak be a zsákok. aki agykontrollos programozással az egyik szerencsejátékon megnyerte a főnyereményt.És szétvet az öröm. így megyek lejjebb és lejjebb. és ez most meg is valósul számodra. Ezért ezt programoztam magamnak. Ágit.. egészséges és boldog legyek. szerencsés.. és én állok az ajtóban. ami hasonlít az MRI-géphez. meg reggel azzal ébredtem. hogy hirtelen pénzhez jussak. és zúdult be a rengeteg pénz hozzám. Úgy nézett ki.” Egyes szám második és harmadik személyben is elmondtam.a lépcsön. Most azt találtam ki. – Ezt szinte imamalomként mondogattad. és mikor hallgatom a "mélyítés"-t. amit jól láthatóan ráfestettek. Az agyunk így jobban elhiszi.. a pénzhez jutás szerepelt. csicseregnek a madarak.. amiből az adósságaimat kifizethetem. Már ott tartottam. és számolom őket. amit programozok. de főleg a Gazdagság című kazettát hallgattam. szerencsés.és információimpulzusok tükrözõdnek.A lábaim előtt Budapest panorámája. és nagyon kellett hinnem abban.” Még munkába menet is ezt mondogattam. tehát hogy szembe merjek magammal nézni. forgószél támadt. sokszor? – Így igaz.. mintha más is bizonygatná nekem. amikor végre szembe mertem nézni a ténnyel. mindig egy zsákot látok. hogy gazdag. Cs. BEZSÁKOLTAM. Ezenközben a mágnesezőgép elvégzi a dolgát. Ágnes megérdemli. Cs. és ez most meg is valósul számomra. – Konkrétan hogyan programoztad? – Mindennap ezzel a gondolattal keltem és feküdtem. úgy módosítva a szöveget. és halk zene mellett kortyolgatom az üdítőmet. Cs.és információimpulzusok megnyilvánulásának eredménye. hogy a Szeretetlaborba teszek be egy mágnesező hengert. – Mennyi ideig tartott a cél elérése? – Körülbelül két hétig. szajkóztad magadban napközben is. szerencsés. Részlet Deepak Chopra: A bõség megteremtése címû könyvébõl [Édesvíz Kiadó. hogy ülök az általam felépített kórház kertjében. Néha azt képzelem el. A vágy ereje ezek szerint kulcsfontosságú volt a sikeredben. hogy kiürítek egy szekrényt.. máris működésbe lép a vonzás. és ez most meg is valósul számomra. hogy gazdag. hogy mennyi adósságom is gyűlt össze. Olyan. Az adósságaimat akartam visszafizetni.. Hát sikerült azért többet nyernem. egészséges és boldog legyél.. a nevemmel együtt. friss a levegő. ebbe befekszem. hogy pénz áramlik az életedbe? – Igen. Budapest.. hogy még a lakás is elmegy a fejünk fölül. Ez is kellett hozzá. amint lepottyan egy helikopterről. Egy könyvből merítettem ezt az ötletet. Nem láttam más kiutat ahhoz. amin töménytelen sok pénz van. Ágnes megérdemled. felcimkézve. Bétában most megteszem. Két gyerekkel ott álltam egyedül. Annyira padlón voltál? – Nagyon. mintha egy rajzfilmet látnék. – Ági! Hogy sikerült elérned ezt a célodat? – Úgy. hogy kinyitottam az ablakot. Semmi másra nem gondoltam. ahová a zsákokból kiszedve elférnek a pénzkötegek Volt már olyan képzetem is. és minden sejtem mágneseződik. A meditációim elején pedig a következő pozitív állításokat mondtam mindig: „Én. hogy ez így fog történni. hogy gazdag..pont 50 zsákba fér bele. sok millió forintot. így aztán mást is tudtam belőle vásárolni. és megyek lefelé. ugyancsak mintha postán adták volna fel. és muszáj volt valahonnan pénzhez jutnom. és az igazságot el merjem mondani magamnak. magatartásunk és viselkedésmódunk pedig valójában az önmagukat létrehozó energia. jönnek föl szép sorban a 9. s mikor kilépek onnan. hogy szerencsejátékon nagy nyereményem legyen.. miközben vizualizálom. – Tehát izzó vágy élt benned a pénzhez jutás iránt. . Nem akartam különösebb dolgokat venni. hogy nyerek. Cs. Meginterjúvoltam Cs. hogy nagyon meg voltam szorulva. és ez most meg is valósul számára.. Ágnes megérdemlem. béke van. hogy ez igaz. – Elképzelted-e képszerűen is. mint hogy nyerek. hogy „Én. megnézem a számot. és azon aludtam el. egészséges és boldog legyen. emeletre.

nem szabad utána gondolkodni. Igen. Amikor utólag meggondoltam magam. de amikor már nagyon szorult a hurok a torkomon. Domján László . hogy ez nem jöhet össze. ha az egyik számnál az első gondolatomra hallgatok. Hitem szerint kicsit azért megmutatta ekkor a Jóisten. – A hit mennyire játszott fontos szerepet a sikeredben? El tudtad hinni. Ez esetben is. Hogy abszolút semmi másra nem gondoltam. és előtte fel akartam adni. és ez nagyon nehéz. A szomszédasszonyom háromszor jött át. hogy azt tapasztalod: szinte megszállottan kell a célodra gondolni. hogy a szelvény kitöltésekor az első gondolatomra hagyatkoztam. Ezért kivételesen nem gondolkoztam. Inkább úgy mondanám. Itt csak arra kell koncentrálni. jól járok. hogy azt hittem. Még akkor is. Nem tudom elmondani. Arra nem is szabad gondolni. Utólag megnéztem a számokat. Örömében sírva fakadt. hogy feladja a szelvényemet! Rá egy hétre nyertem 38 ezer forintot. És ez nagyon sokszor bejön nekem. Siettem munkába. megérzés segítségével jöttek? – Úgy történt. ezekkel úgyse fogok nyerni. Szóval itt nem szabad félregondolni semmit. mert ha elkezdünk gondolkozni. nagyon köszönöm az interjút azoknak a nevében is. Örült neki? – Nagyon örült. de nagyon örült annak. Az első ötlet nagyon fontos. fölajánlva. hogy ha nagyon szorul a hurok. akkor már hittem is benne. Meg kell csinálni rögtön. hogy eleinte csak bíztam a sikerben. és akkor születik meg a siker? – Ez így van. Túl sokat persze nem tudtam adni. amiket megtettél. és olyan szabályosan helyezkedtek el. a többi az már nem jön be. hogy sikerülni fog? – Ha nem tudtam volna elhinni. A negatív gondolatokat abszolút kerülni kell.Pénzkontroll/3 – A számok. hogy ha odafigyelek az első megérzésemre. akkor nem játszottam volna. hogy jók lesznek-e ezek a számok vagy nem. akiknek a tapasztalatod megosztásával hitem szerint nagy segítséget nyújtottál. Tényleg nagyon nehéz megcsinálni. – Ági. 10 milliót nyerek… – A nyereményedből adtál szegény ismerősödnek is. csak erre koncentráltam. és akkor kell cselekedni. 580 ezer forintról maradtam le így… Pedig a jel is jött. – Tehát az a tapasztalatod. hogy végül el tudd hinni annak elérhetőségét. szinte megszállottként. – Jól értem. hogy ez a hit mennyire a mélységből jön. Egyszer ezzel már megjártam egy másik szerencsejátéknál. hogy érdemes az első gondolatra hagyatkozni? – Igen. mint más téren is. Úgy egészségi téren. amit adtam.