You are on page 1of 2

CRONOGRAMA DE EXAMENES CIENCIAS BASICAS 2013-1

TERCER AO
N
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

ASIGNATURA
EPIDEMIOLOGIA ( Dr Ricardo Pea)
EPIDEMIOLOGIA ( Dr Vergara)
PSICOLOGIA MEDICA
PSICOLOGIA MEDICA
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION
EPIDEMIOLOGIA
PSICOLOGIA MEDICA
PSICOLOGIA MEDICA
EPIDEMIOLOGIA
FISIOLOGIA
FISIOLOGIA
PSICOLOGIA MEDICA
PSICOLOGIA MEDICA
EPIDEMIOLOGIA
EPIDEMIOLOGIA
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION
FISIOLOGIA
FISIOLOGIA
FISIOLOGIA
FISIOLOGIA
FISIOLOGIA
EPIDEMIOLOGIA
EPIDEMIOLOGIA
PSICOLOGIA MEDICA
PSICOLOGIA MEDICA
PSICOLOGIA MEDICA
PSICOLOGIA MEDICA
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION
EPIDEMIOLOGIA
EPIDEMIOLOGIA
FISIOLOGIA
FISIOLOGIA
FISIOLOGIA
PSICOLOGIA MEDICA
PSICOLOGIA MEDICA
EPIDEMIOLOGIA

SECCIONES
06A ,06B
07A, 07B
31A,32A,33A,34A,35A,36A,37A,38A
31B,32B,33B,34B,35B,36B,37B,38B
30A
30B
31A,32A,33A,34A,35A,36A,37A,38A
30A
30B
31B,32B,33B,34B,35B,36B,37B,38B
30A
30B
30A
30B
30A
30B
30A
30B
30A
30B
06A ,06B, 07A
30A
30B
30A
30B
31A,32A,33A,34A,35A,36A,37A,38A
30A
30B
31B,32B,33B,34B,35B,36B,37B,38B
30A
30B
31A,32A,33A,34A,35A,36A,37A,38A
31B,32B,33B,34B,35B,36B,37B,38B
30A
30B
06A, 06B, 07A
30A
30B
30A

SEMANA INDICADOR

FECHA

8
8
8

S1
S1
P1

P1

8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
12
12

S1
S1
P1
S1
S1
P1
Z1
Z1

5/6/2013
5/6/2013
5/6/2013
5/7/2013
5/8/2013
5/8/2013
5/8/2013
5/9/2013
5/9/2013
5/9/2013
5/11/2013
5/11/2013

Z1
Z1

5/13/2013
5/13/2013

Z1
Z1
Z1
Z1
S1
S1
P1
Z2
Z2
S2
S2

5/14/2013
5/14/2013
5/15/2013
5/15/2013
5/16/2013
5/16/2013
5/18/2013
6/8/2013
6/8/2013
7/1/2013
7/1/2013

P2
S2
S2
P2

7/1/2013
7/2/2013
7/2/2013
7/2/2013

S2
S2
P2
P2
S2
S2
P2

7/3/2013
7/3/2013
7/3/2013
7/4/2013
7/5/2013
7/5/2013
7/6/2013

Z2
Z2

7/8/2013
7/8/2013

Z2

7/9/2013

16
16
16
16
16

16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17

HORA
12:30
12:30
HP
HP
12:30
12:30
HP
12:30
12:30
HP
12:30
12:30
12:30
12:30
12:30
12:30
12:30
12:30
12:30
12:30
H.P
12:30
12:30
12:30
12:30
HP
12:30
12:30
HP
12:30
12:30
HP
HP
12:30
12:30
H.P
9:00
9:00
9:00

AULA
B-101
B-102
SEDE HOSP
SEDE HOSP
B-101
B-102
SEDE HOSP
B-101
B-102
SEDE HOSP
B-102
B-103
B-101
B-102
B-101
B-102
B-101
B-102
B-101
B-102
Lab-13
B-102
B-103
B-101
B-102
SEDE HOSP
B-101
B-102
SEDE HOSP
B-101
B-102
SEDE HOSP
SEDE HOSP
B-101
B-102
Lab-13
B-101
B-102
B-101

OBSERVACION
sticker con codigo de barras
sticker con codigo de barras
SIN OBSERVACION
SIN OBSERVACION
sticker con codigo de barras
sticker con codigo de barras
SIN OBSERVACION
sticker con codigo de barras
sticker con codigo de barras
SIN OBSERVACION
SIN OBSERVACION
SIN OBSERVACION
SIN OBSERVACION
SIN OBSERVACION
SIN OBSERVACION
SIN OBSERVACION
SIN OBSERVACION
SIN OBSERVACION
sticker con codigo de barras
sticker con codigo de barras
sticker con codigo de barras
SIN OBSERVACION
SIN OBSERVACION
sticker con codigo de barras
sticker con codigo de barras
SIN OBSERVACION
sticker con codigo de barras
sticker con codigo de barras
SIN OBSERVACION
sticker con codigo de barras
sticker con codigo de barras
SIN OBSERVACION
SIN OBSERVACION
sticker con codigo de barras
sticker con codigo de barras
sticker con codigo de barras
SIN OBSERVACION
SIN OBSERVACION
SIN OBSERVACION

5
5
5
5
5

EPIDEMIOLOGIA
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION
FISIOLOGIA
FISIOLOGIA

30B
30A
30B
30A
30B

17
17
17
17
17

Z2
Z2
Z2
Z3
Z3

7/9/2013
7/10/2013
7/10/2013
7/13/2013
7/13/2013

9:00
9:00
9:00
9:00
9:00

B-102
B-101
B-102
B-101
B-102

SIN OBSERVACION
SIN OBSERVACION
SIN OBSERVACION
SIN OBSERVACION
SIN OBSERVACION