You are on page 1of 8

Arhitektura računarskih sistema Seminarski rad: Fleš memorija

Predmetni nastavnik: Student: Datum predaje 15.12.2006
Fleš memorija

2/9 TABELA SADRŽAJA
UVOD U FLEŠ MEMORIJU....................................................................................................................3 PRINCIPI RADA FLEŠ MEMORIJE........................................................................................................3 USB FLASH DRIVE

...............................................................................................................................6
OGRANIČENJA FLEŠ MEMORIJE FLEŠ FAJL SISTEMI

.........................................................................................................7 .............................................................................................................................7
KAPACITET FLEŠ MEMORIJE...............................................................................................................8 BRZINA FLEŠ MEMORIJE.....................................................................................................................8 OŠTEĆENJE PODATAKA NA FLEŠ MEMORIJI

.....................................................................................8 ZAKLJUČAK ........................................................................................................................... ..............8
SPISAK KORIŠĆENIH MATERIJALA

....................................................................................................9 9
Fleš memorija Stefan Markić 36/06

TABELA SLIKA.....................................................................................................................................

3/9 UVOD U FLEŠ MEMORIJU
Fleš memorija je računarska memorija koja može da čuva podatke čak i kada nije pod naponom, a može se brisati i reprogramirati elektronskim putem. Zasnovana je na tehnologiji

svaka ćelija izgleda slično kao i ćelija kod standardnog MOSFET-a (Metal Oxide Semiconductor Field-Efect Transistor). Za razliku od EEPROM-a (Electronically Erasable Programmable Read-Only Memory). Kod Fleš-a. Jedan ulaz (gate). kao i kod ostalih MOS tranzistora. brisana je i reprogramirana u blokovima koji su sačinjeni od višestrukih lokacija. i svaka sledeća informacija je smeštena na "lebdećem" ulazu ćelije. izolovan jednim oksidnim slojem koji se nalazi svuda oko njega. u zavinosti od naponskog . osim što ima dva ulaza umesto jednog. ugrađena na memorijsku karticu USB flash drive-a PRINCIPI RADA FLEŠ MEMORIJE Fleš memorija smešta informacije u redove FTG-a (Floating Gate Transistors) koji se nazivaju "ćelijama". Pored karakteristike što joj nije potrebno električno napajanje za čuvanje podataka. kada je ćelija "očitana" postavljanjem određenog naponskog impulsa na kontrolnom ulazu. Fleš memorija košta mnogo manje od EEPROM-a. ova tehnologija memorijskih kartica je postala dominatna na tržištu od kako se pojavio USB flash drive. koristeći više od dva nivoa električnog punjenja. Kada se elektroni nalaze na lebdećem ulazu. i svaki od njih smešta po jedan bit informacije. audio plejere itd. ne tako brz kao što to nudi DRAM. koji koriste fleš memoriju. oni modifikuju (delimično prekidaju) električno polje koje se javlja sa kontrolnog ulaza. Još jedna vrlo važna karakteristika fleš memorije je i ta što ima bolju otpornost na kinetičke šokove u odnosu na hard diskove. i baš zbog toga. palmtop računare. telefone. koji se koristi za čuvanje i razmenu podataka između računara. konzole za video igrice. Slika 1. je kontrolni ulaz (CG). Lebdeći ulaz se nalazi između kontrolnog ulaza i podloge. Uređaji novijih generacija.memorijskih kartica kao što su memorijske kartice za digitalne foto aparate. fleš memorija nudi i brz pristup podacima (doduše. ali drugi ulaz je lebdeći ulaz (FG). potrebno konstantno napajanje). mogu da smeštaju više od jednog bita informacija po ćeliji. Gotovo je fizički neuništiva kada je upakovana u neku memorijsku karticu. sa druge strane. Fleš memorija. Pošto je lebdeći ulaz izolovan njegovim oksidnim slojem. što modifikuje naponski impuls (Vt) ćelije. koju koristi neki digitalni uredjaj. i na taj način smešta informaciju. bilo koji elektron koji se nađe na njemu ostaje zarobljen tu. trenutno električno stanje će ili proticati ili neće proticati. kojem je. Na taj način.

Slika 3. ili više parova bitskih linija. fleš kontrola dovodi kratak naponski impuls. Na ovaj način. kao i u uobičajenom memorijskom čipu. brisanja i programiranja se kontrolišu dvobajtnim instrukcijama. koji prima signale adrese i prenosi ih do sektora redova i kolona. za razliku od normalnih EEPROM-ova. naizmenično. međutim. reprodukujući tako smešteni podatak.  Očitavanje identifikatora memorije (Red Identifier Code): fleš memorija obezbeđuje kod na pinovima podataka. Tokom brisanja. da bi se utvrdio broj elektrona smeštenih na lebdećem ulazu. pa se brišu sve memorijske ćelije. Dizajn fleš memorije Da bi memorijska ćelija bila programirana. 1-Mbitni čip fleš memorije može biti programiran za dve sekunde. kontrola fleš memorije koristi trenutno prebacivanje brisanja za slanje impulsa brisanja u celo polje memorijske ćelije. hotelectron injection). Blok dijagram fleš memorije Centralni deo fleš memorije je matrica memorijskih ćelija. Dekoderi redova i kolona selektuju jednu liniju reči i jedan. slično SRAM čipovima. Fleš memorija Stefan Markić 36/06 5/9 Procesi očitavanja. . koji označavaju vrstu i verziju čipa. Fleš memorija Stefan Markić 36/06 4/9 U uređajima koji smeštaju više od jednog bita informacija po ćeliji (tzv. Za tipičnu fleš memoriju dostupne su sledeće instrukcije:  Čitanje memorije (Read Memory): fleš memorija obezbeđuje podatke preko pinova podataka. ne izvršavaju multipleksiranje adrese. Fleš memorije. koje eksterni mikroprocesor upisuje u registar instrukcija fleš kontrole. Čitljivi podatak izlazi preko ulazno/izlaznog bafera podataka. količina trenutnog proticanja će biti detektovana. Ovo prisustvo ili odsustvo trenutnog električnog stanja je detektovano i prevedno u nule (0) i jedinice (1).  Podešavanje brisanja/brisanja (Set-up Erase/Erase): priprema fleš memoriju za proces brisanja i izvršava brisanje. ili se upisuje u adresiranu memorijsku ćeliju ovim baferom preko U/I ulaza. koji je kontrolisan od strane broja elektrona na lebdećem ulazu. Ovo okida lavinski proboj u memorijskom tranzistoru koji puni lebdeći ulaz (tzv. Slika 2.impulsa (Vt) ćelije. brisanje čipa se izvršava istovremeno. Vreme brisanja za celu fleš memoriju je oko jedne sekunde. Ćelije su adresirane baferom adrese. multi-level cell device).

Kapacitet je ograničen samo u zavisnosti od trenutne "gustine" fleš memorije. maksimalan kapacitet USB flash drive-a je zvanično 64GB. USB flash drive. USB flash drive je mobilan i moćan memorijski uređaj – mali. Slika 4. Brisanje-potvrđivanje (Erase-Verify): briše sve memorijske ćelije i potvrđuje ovaj proces. Proizvođač Vrsta Napon programiranja AMD Am28F010 12 V AMD Am28F010A 12 V AMD Am29F010 5 V Atmel AT28C010 5 V Atmel AT28MC010 5 V Atmel ATAT29C010 5 V Catalyst CAT28F010 12 V Catalyst CAT28F010V5 5 V Fujitsu 28F010 12 V Hitachi HN28F101 12 V Hitachi HN29C010 12 V Hitachi HN29C010B 12 v Intel A28F010 12 V Intel 28FF001BX-B 12 V Intel 28F001BX-T 12 V Mitsubishi M5M28F101P 12 V Mitsubishi M5M28FRV 12 V Mitsubishi M5M28F101VP 12 V SEEQ DQ28C010A 5 V SEEQ DQM28C010 5 V SEEQ DQ28C010A 5 V SGS Tompson M28F010 12 V SGS Tompson M28F1001 12 V Tabela 1. lagan. prenosiv.  Programiranje-potvrđivanje (Program-Verify): izvršava programiranje i potvrđuje ovaj proces. mogućnost pisanja i brisanja podataka. a pre samo godinu dana kapcitet od 1GB se smatrao luksuzom.  Podešavanje programiranja/programiranje (Set-up Program/Program): priprema programiranje pojedinačnih memorjskih ćelija i izvršava ovaj proces. Prepisive vrste memorije.  Resetovanje (Reset): resetuje fleš memoriju u definisano početno stanje. prikazan sa američkim novčićem pri merenju dimenzija . veka pa sve do danas. korišćene za skladištenje BIOS-a na matičnim pločama Fleš memorija Stefan Markić 36/06 6/9 USB FLASH DRIVE Fleš memorija je postala dominantna na tržištu od kako se pojavio USB flash drive. dolaze upravo od USB flas drive-a. Danas. i sve pohvale koja je fleš memorija pokupila krajem 20. koji se koristi za čuvanje i razmenu podataka između računara.

 Sistemska administracija – Veoma je popularan kod sistemiskih i mrežnih administratora. neki USB flash drive specifičnog. OGRANIČENJA FLEŠ MEMORIJE Ono što ograničava fleš memoriju je to što se mora brisati jedan po jedan "blok". generalno brži. Slika 5. Najpopularniji audio plejer u ovakvom obliku je iPod. Ipak. tzv. Drugim rečima. mogu da nose veliku količinu podataka. ponekad i interesantnim oblicima USB flash drive. Mnogi komercijalni fleš produkti garantuju 1 milion ciklusa. Kompaktniji su. slike. svaka lokacija unutar tog bloka može biti programirana. audio i video zapisi. USB flash drive dolazi u raličitim. i Windows.  Podizanje operativnih sistema – Može da posluži kao što funkcioniše i LiveCD nekog operativnog sistema. čim se bitu jednom dodeli vrednost 0.  Igrice – Koristi se za snimanje i praćenje napretka u nekoj igrici. Live USB. ali ne može da ponudi bilo kakav nasumičan pristup ponovnom pisanju (rewrite) ili operaciji brisanja. i veoma su pouzdani (fizički pre svega). dolazi u različitim. a ponekad i interesantnim oblicima koji neretko čine uređaj nezgodnim za korišćenje. fleš memorija ima konačan broj ciklusa za brisanje i pisanje (erasewrite cycles) tako da se ovo mora malo ozbiljnije uzeti u obzir. Počevši od sveže obrisanog bloka.USB flash drive ima velike prednosti u odnosu na ostale prenosive memorijske uređaje. bitu se može promeniti vrednost ponovo na 1. Mac OS X. Potreban je samo boot-abilni flash drive. koji su povremeno potrebni za sistemsko i mrežno održavanje.  Audio plejeri – Mnoge kompanije prave audio plejere u obliku USB flash drive-a. kompanije Apple Compute’s. fleš memorija nudi nasumičan pristup operacije čitanja i programiranja. Ovo generalno svim bitovima u ćeliji dodeljuje vrednost 1. samo brisanjem celog bloka. Cena po bajtu fleš memorije ostaje i dalje značajno veća od cene hard diska (plus što ima . Moderni operativni sistemi kao što su Linux.  Popravka računara i backup podataka – Često se na njemu drži neki antivirus program kao i ostali programi za softversko održavanje sistema. imaju hardversku podršku za uređaje poput USB flash drive-a. na kojem čuvaju podatke sa nekim konfiguracionim fajlovima. Pošto su USB portovi na računarima uglavnom jedan do drugog. U odnosu na hard disk. oblika može da blokira ulaz do susednog USB porta. Fleš memorija Stefan Markić 36/06 7/9 Karakteristike USB fleš drive-a:  Prenos ličnih podataka – Uglavnom se koristi da bi čuvali i nosili sa sobom neke lične podatke kao što su dokumenti. pogotovo ako na nekom USB flash drive-u držimo neki operativni sistem.

Kapacitet fleš čipova prati Moore-ov zakon. Za neke produkte fleš memorije. U 2005. bilo je i skokova iznad tog zakona. Toshiba i SanDisk su razvili fleš čip koji je mogao da smesti 8 gibibit-a podataka koristeći MLC (multi-level cell) tehnologiju. JFFS je bio prvi specificarni fleš fajl sistem za Linux. koja je dozvoljavala fleš uređaju da izgleda kao FAT disk. Fleš memorija Stefan Markić 36/06 8/9 KAPACITET FLEŠ MEMORIJE Svaki čip fleš memorije doseže kapacitet od kibibit-a (128 byte-a) do nekoliko gibibita (1. kao što je USB-memorija. su bili tako kreirani da bi izbegli probleme sa patentima FTL-a. U martu 2006. Jedan od starijih fleš fajl sistema bio je Microsoft-ov FFS2. foto aparati i sl. kapacitet od 1GB se smatrao nekom normalnom veličinom. godine. fajl sistem će napisati novu kopiju promenjenih podataka na svež blok.konačan broj erase/write ciklusa). koji je ubrzo zamenjen fajl sistemom JFFS2. postaviće nove pokazivače (pointer-e). U septembru 2005. koji je korišćen za rad pod MS-DOS-om. Samsung je objavio fleš uređaj kapaciteta od 32GB. kao što je FlashFX kompanije Datalight. i obrisaće stari blok kada bude imao vremena. Oko 1994. Čipovi su glavnom sakupljeni zajedno kako bi se postigao što veći kapacitet memorije koju koriste uređaji kao što je iPod nano ili SanDisk Sansa e200.741.073. Samsung Electronics je proizveo prvi čip od 16 gibibit-a i godinu dana kasnije. a 2003. Osnovni koncept "ispod haube" fajl sistema je: Kada magacin fleša treba da se ažurira. FLEŠ FAJL SISTEMI Zbog posebnih karakteristika fleš memorije. PCMCIA Industry Group je odobrila FTL (Flash Translation Layer) specifikaciju. i ovo preventuje fleš da postane dobra zamena za hard diskove kod običnih desktop i laptop računara. uređaji.824 bit-a). njena upotreba je najefikasnija ako se koristi pod posebno dizajniranim fajl sistemima. se pojavio YAFFS. Drugi komercijalni sistemi. Ove fleš fajl sisteme uglavnom koriste digitalne kamere. Flash Hard Drive kapaciteta od 32 gibibyte-a. Ipak. sredinom 2006. Neke su optimizovane za . a samo godinu dana ranije se ovako nešto smatralo luksuzom. BRZINA FLEŠ MEMORIJE Kartice fleš memorije su dostupne u različitim brzinama. baziran na fleš čipu od 32GB.

.... Situacija bi bila još gora ako uz to ne bi koristili i odgovarajući fajl sistem........... audio plejera..... Blok dijagram fleš memorije.......... ugrađena na memorijsku karticu USB flash drive-a ................ a uređaj je već uklonjen). Fleš memorija.. Sve veća potražnja za USB flash drive-om je smanjio broj nezaposlenih u celoj Aziji za čak 5%........ ZAKLJUČAK Sve veće potrebe i zahtevi korisnika prenosivih memorijskih uređaja je izazvao dramatičan "boom" u proizvodnji fleš memorije...5 puta više............ Kompjuter Biblioteka 2002... Dizajn fleš memorije......3 Slika 2. Hans-Peter Messmer....... godine 2...... a 2006............. ovo 1x znači da je brzina prenosa podataka 150KB po sekundi.. itd......wikipedia.............. prikazan sa američkim novčićem pri merenju dimenzija........................... 200x.....65MB po sekundi. 15000KB / 1024 = 14..org/wiki/USB_flash_drive Link ........ Ko od koga danas zavisi – Fleš memorija od digitalnih uređaja poput foto aparata.. godine je prodato oko 12 miliona fleš memorijskih kartica...... Za takve kartice........ Ovo je bila brzina kojom su prvi CD uređaji mogli da prenose informacije......4 Slika 4.........howstuffworks. Dakle. itd... ili ako bi usledila asinhronizacija (gde podatak i dalje čeka da bude napisan.wikipedia...... Link ....org/wiki/Flash_memory Link .. 12MB po sekundi... Ostale memorijke kartice su rangirane po 100x...6 ......... USB flash drive. 130x... neka memorijska kartica od 100x je za 2....... 2004.....http://en........elitesecurity.................. delimo sa 1024...... mobilnih telefona....... OŠTEĆENJE PODATAKA NA FLEŠ MEMORIJI Najćešći razlog zbog kojeg dolazi do oštećenja podataka je taj što nekada ljudi uklone uređaj sa fleš memorijom (USB flash drive na primer) u toku pisanja podataka na nju... konzola.............http://www.....org/ TABELA SLIKA Slika 1...65MB po sekundi brža od kartice koja prenosi 12MB po sekundi....... ili obrnuto? Fleš memorija Stefan Markić 36/06 9/9 SPISAK KORIŠĆENIH MATERIJALA      Literatura – PC hardver......... možemo da dobijemo neke korisne proračune: 150KB x 100 = 15000KB po sekundi Da bi pretvorili KB u MB....... Kada poredimo neku memorijsku od 100x sa fleš memorijskom karticom brzine od 12MB po sekundi..........htm Link ..http://en....brzinu od 2MB sekundi.. pošto je bilo potrebno još više jeftine radne snage samo za ovaj produkt.4 Slika 3........http://electronics.........com/flash-memory.. kamera.

.... ponekad i interesantnim oblicima.................... USB flash drive dolazi u raličitim...Slika 5....................6 ......