You are on page 1of 4

Fazele determinante intalnite de obicei sunt urmatoarele: - Trasare constructiei; - Verificarea naturii terenului de fundare si stabilirea corespondentei cu studiul

geotehnic realizat si utilizat la faza de proiect; - Realizarea fundatiilor armate si nearmate; - Realizarea stalpilor si peretilor(lucrari care dupa turnare raman ascunse si nu mai pot fi verificate); - Realizarea placilor din beton armat(lucrari care dupa turnare raman ascunse si nu mai pot fi verificate); - Realizarea sarpantei; - Verificarea si realizarea probelor de presiune la instalatiile sanitare , termice si incendiu; - Realizarea probelor la instalatiile electrice; - Verificarea trasarii peretilor de compartimentare. La fazele determinante participa de obicei: - inspectorul din partea inspectoratului de stat pentru constructii; - Proiectantul lucrarii; - Beneficiarului investitiei; - Executantul; - Dirigintele de santier(sau dirigintii de santier); - Responsabilul tehnic cu executia. Fazele determinante se incheie cu realizarea unui proces verbal. In cazul in care executia nu este realizata corespunzator faza determinanta se respinge si se sanctioneaza persoana responsabila– sau persoanele responsabile.

COSTURI PENTRU DIRIGENTIE DE SANTIER
Dirigintele de santier este persoana fizica imputernicita de catre investitor cu atributii si competente privind verificarea calitatii materialelor si produselor de constructii puse in lucrare si/sau cu verificarea executiei corecte a lucrarilor de constructii. El este, din punct de vedere tehnic, reprezentantul beneficiarului in raporturile sale atat cu executantul cat si cu proiectantul. In exercitarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, dirigintii de santier au urmatoarele obligatii:
     

Verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si a indeplinirii conditiilor legale cu privire la incadrarea in termenele de valabilitate; Verificarea concordantei intre prevederile autorizatiei si ale proiectului; preluarea amplasamentului si a reperelor de nivelment si predarea acestora executantului, libere de orice sarcina; Participarea, impreuna cu proiectantul si cu executantul, la trasarea generala a constructiei si la stabilirea bornelor de reper; Predarea catre executant a terenului rezervat pentru organizarea de santier; Studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor si procedurilor prevazute pentru executarea constructiilor;

Urmarirea solutionarii obiectiunilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor si realizarii recomandarilor comisiei de receptie. corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in documentele de calitate. pe tot parcursul executiei acestora si admiterea la plata numai a lucrarilor corespunzatoare din punct de vedere cantitativ si calitativ. 10/1995 privind calitatea in constructii. contracte. in baza solutiilor elaborate de proiectant si vizate de verificator de proiecte atestat. procese–verbale de lucrari ce devin ascunse etc. Participarea la verificarea in faze determinante. Verificarea existentei programului de control al calitatii. declaratie de conformitate ori fara agrement tehnic (pentru materialele netraditionale). Preluarea documentelor de la constructor si proiectant si completarea cartii tehnice a constructiei cu toate documentele prevazute de reglemetarile legale. vizat de Inspectoratul de Stat in Constructii. ale reglementarilor tehnice in vigoare si ale contractului. proiecte. Urmarirea respectarii de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate. Verificarea existentei si respectarea „Planului calitatii” si a procedurilor instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva. din punct de vedere tehnic. a refacerii lucrarilor executate necorespunzator de catre executant.                      Verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate. . Urmarirea dezafectarii lucrarilor de organizare de santier si predarea terenului detinatorului acestuia. Interzicerea executarii de lucrari de catre persoane neautorizate conform reglementarilor legale in vigoare. existenta documentelor de atestare a calitatii. precum si a modului de preluare al conditiilor impuse de acestea in proiect. in contract si in normele tehnice in vigoare. cu precizarea fazelor determinante. Verificarea existentei si valabilitatea tuturor avizelor. Verificarea respectarii tehnologiilor de executie. caietelor de sarcini. Urmarirea realizarii constructiei in conformitate cu prevederile proiectelor. Interzicerea utilizarii produselor pentru constructii necorespunzatoare sau fara certificate de conformitate. Verificarea respectarii legislatiei cu privire la produsele pentru constructii. respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificator atestati si existenta vizei expertului tehnic atestat. aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica. demolarii sau dupa caz. corelarea acestora. Transmiterea catre proiectant (prin intermediul investitorului) a sesizarilor proprii sau ale participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei. Asigurarea secretariatului receptiei si intocmirea actelor de receptie. acolo unde este cazul. Asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere in opera. in cazul efectuarii de modificari ale documentatiei sau adoptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale. acordurilor. Efectuarea verificarilor prevazute in reglementarile tehnice si semnarea documentelor intocmite ca urmare a verificarilor (procese–verbale in faze determinante. Urmarirea realizarii lucrarilor. respectiv. cu modificarile ulterioare.) Interzicerea utilizarii de tehnologii noi neagrementate tehnic. Verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr. Dispunerea opririi executiei.

Statiile trafo nu sunt tocmai ieftine! o Foarte important! Intre proiectul de executie al casei si lucrarile executate pentru racordarea la utilitati. adica 220 V sau 380 V (in functie de consumurile prevazute). pentru estetica lucrarii. o De asemenea. iarna ar putea ingheta si sparge conductele de apa potabila . trebuie sa existe o concordanta. functie de frecventa vizitelor pe santier. ( daca traseul de canal s-ar sparge undeva. Predarea catre investitor / utilizator a actelor de receptie si a cartii tehnice a constructiei dupa efectuarea receptiei finale.contor de gaz la limita de proprietate sau chiar pe peretele casei. Tariful perceput de un diriginte de santier poate varia intre 150 si 800 euro/luna. va recomandam sa amplasati �ansamblul reiser . In caz contrar veti ajunge in situatia neplacuta de a finanta . dejectiile nu trebuie sa ajunga la conductele de apa potabila. pe durata executiei. pentru a fi accesat mai usor de lucratorii regiei gazului care vin sa inregistreze consumurile. chiar daca in dreptul tevilor nu aveti voie sa plantati nimic.9 m fata de nivelul solului. in reglementarile tehnice in vigoare si in contracte. Dirigintii de santier poarta raspunderea in cazul neindeplinirii obligatiilor prevazute mai sus.   . precum si in cazul neasigurarii din culpa lor a realizarii nivelului calitativ al lucrarilor prevazut in proiecte. Similar cu contorul de apa.9 m pentru a preintampina inghetuI si avarierea pe timpul iernii.  Racordul la reteaua locala se face printr-un camin. Reteaua de energie electrica o Veti avea nevoie de sursa de energie electrica de joasa tensiune. prevede ca reteaua de apa potabila sa fie amplasata la o distanta minima de 1. care reglementeaza bransarea retelelor subterane. In acest camin va recomandam sa va amplasati si contorul de apa (avizat de Regia apei). caiete de sarcini. pentru a fi accesat mai usor de persoanele care le citesc si marcheaza consumurile. asigurandu-se pante de scurgere catre canalul colector stradal. veti fi nevoit sa achizitionati un transformator electric. Reteua de canalizare o Fluxul in canal se face liber. valoarea si importanta obiectivului si categoria obligatiilor asumate de catre dirigintele de santier in fata beneficiarului.5 m fata de canalizare si la minim 0..  Reteaua de gaz o Racordul la reteaua locala de gaz se face printr-un camin de gaze cu regulator. iar daca nu s-ar respecta distanta de nivelul solului. o Adancimea minima de amplasare a conductei de canalizare fata de nivelul solului este de 0. o Daca in apropiere este amplasat doar un cablu sau fire aeriene cu energie electrica medie tensiune.spargerea" drumului proaspat asfaltat pentru amplasarea retelei/racordului la conductele de apa si gaz. executati circuitul exterior casei prin pamint. La ce trebuie sa fiti atenti cand vi se prezinta un project de bransare la o retea?  Reteaua de apa potabila  Normativul SR 8591. o Adancimea de ingropare trebuie corelata cu proiectul casei daca intentionati sa aveti la subsol un grup sanitar sau o scurgere pentru garaj.

Taxele aferente obtinerii lor fac parte din devizul total pe lucrare pe care trebuie sa-l achitati.Autorizarea executarii bransamentelor la retelele edilitare Pe baza avizelor obtinute pentru autorizatia de constructie va puteti face o imagine asupra complexitatii lucrarilor de racordare la . sau puteti alege sa lucrati cu mai multe firme. � taxa de aprobare. . � costul bransamentului (in functie de zona).relele utilitare. Puteti alege sa executati totul cu o singura firma.la cheie" totul. Motivele mai des intilnite sunt urmatoarele: � utilajele specifice lucrarii si configuratiei terenului. Indiferent de bransament. dosarul confine urmatoarele: � lista persoanelor autorizate care participa la lucrare. � taxa de proiectare. � personalul este ocupat cu alta lucrare. in functie de specialitate. � proiectul de executie bransament (in functie de zona). din imposibilitatea programarii lucrarilor si eliminarea timpilor morti. Daca optati pentru al doilea caz. care sa predea . Firma autorizata in executarea bransamentelor se ocupa si de obtinerea avizelor speciale. � taxa de autorizatie de constructie pe retea.. timpul de executie pentru fiecare ament se va prelungi. necontrolabil de mult. nu sunt disponibile.