You are on page 1of 1

Pronumele demonstrativ Pronumele demonstrativ inlocuieste numele unui obiect indicand totodata apropierea, departarea obiectului ori identitatea

acestuia cu sine insusi sau cu alt obiect. Tipurile de pronume demonstrative sunt:  pronume demonstrativ de apropiere: simple – acesta, aceasta; compuse – cestalalt, ceastalalta;  pronume demonstrativ de departare: simple – acela, aceea; compuse – celalat, cealalta;  pronume demonstrativ de identitate: compuse – acelasi, aceeasi. Pronumele demonstrative disting opozitii: de gen: acesta/aceasta; acela/aceea; acelasi/aceeasi; celalat/cealalta; de numar: acesta/acestia; aceasta/acestea; acela/aceia; de caz: acesta/acestia (N.-Ac.); acestuia/acestora (D.-G.) Dintre valorile de intrebuintare trebuie consemnata folosirea cu sens neutru a formelor de feminin: aceasta, asta, aceea. Sensul neutru se refera la faptul exprimat intr-o comunicare: „Aceasta intre noi adesea o vedem Si numai cu cei mari egalitate vrem.” (G. Alexandrescu) Formele populare ale pronumelui demonstrativ sunt: asta, asta, ala, ala, astalalt, astalalta, alalalt, ailalta: „Stii ca are haz si asta?” (I. Creanga) Cand pronumele demonstrativ determina un substantiv (omul acela), el isi schimba valoarea gramaticala devenind adjectiv pronominal demonstrativ si acordandu-se cu substantivul determinat in gen, numar si caz, cu functia sintactica de atribut adjectival. Topica Adjectivele demonstrative pot sta inainte sau dupa substantiv, exceptie facand adjectivul demonstrativ de identitate, care sta numai inaintea substantivului (acelasi elev, aceiasi oameni). Adjectivele demonstrative compuse nu-si schimba forma, indiferent de pozitia lor fata de substantiv (omul celalalt, celalalt om), pe cand adjectivele demonstrative simple pierd particula „-a” cand sunt antepuse: acest elev, acel creion, fata de elevul acesta, creionul acela. Pronumele si adjectivele demonstrative la feminin singular (fata aceea/aceeasi fata) se scriu cu diftongul ea spre deosebire de formele masculin de plural, care se scriu si se pronunta cu diftongul ia: (copiii aceia/aceiasi oameni). Model de analiza pentru pronumele demonstrativ Acestia sunt prietenii celorlalti. Ei au ramas aceiasi. acestia = pronume demonstrativ de apropiere, simplu, forma literara, genul masculin, numarul plural, cazul nominativ, functie sintactica de subiect celorlalti = pronume demonstrativ de departare, compus, forma literara, genul masculin, numarul plural, cazul genitiv, functie sintactica de atribut pronominal genitival aceiasi = pronume demonstrativ de identitate, compus, forma literara, genul masculin, numarul plural, cazul nominativ, functie sintactica de nume predicativ „Pe vremea cand apele acestora netezeau aceleasi campii, scoarta pamantului lucra, incretindu-se treptat…” (G. Bogza) acestora = pronume demonstrativ de apropiere, forma literara, genul feminin, numarul plural, cazul genitiv, functie sintactica de atribut pronominal genitival aceleasi = adjectiv pronominal demonstrativ de identitate, genul feminin, numarul plural, cazul acuzativ, functie sintactica de atribut adejectival