You are on page 1of 49

www.cartiaz.

ro Carti si articole online de la A la Z


BURSE DE VALORI TEMA: Instituia bursei.
1. Supravegherea pietei. 2. Autoritatea pietei. 3. Definire si statut juridic. 4. Membrii bursei 5 Managementul bursei 6 Agentii pietei bursiere Bursa joaca un rol esential in economia moderna: ca piata titlurilor financiare, ea asigura - alaturi de alte componente ale "economiei simbolice" (financiare) - desfasurarea neintrrupta a circuitului economic, functionarea "economiei reale". Ca atare, institutiile si activitatea acestei piete prezinta o importanta publica nationala si internationala - si fac obiectul unor reglamentari legale corespunzatoare. O trecere in revista a experientei din tarile dezvoltate arata ca sistemele institutionale ale economiei financiare difera - uneori considerabil - de la o tara la alta;in acelasi timp, eIista o serie de trasaturi comune, atit in planul conceptiei de ansamblu, cit si in ceea ce priveste solutiile practice adoptate, trasaturi ce descriu principalele modele ale pietei financire sI, respectiv, bursiere in lumea de azi. 1. Supravegherea pietei. In ceea ce priveste conceptia prvind reglamentarea sI supravegherea pietei financiare, se pot evidentia trei abordari principale: a) principiul separarii bursiere de activitatea financira; introdus in S.U.A. prin Legea privind titlurile financiare (Securities Act) din 1933 (cunoscuta ca Legfa Glass-Steagall) acest principiu instituie dreptul eIclusiv al societatilor financiare de a desfasura operatiuni pe piata primara si secundara titlurilor; b) principiul bancii universale, adoptat in mai multe tari europene, care permite bancilor sa se angajeze in toate tipurilede operatiuni financiare, acestea jucind un rol preponderent pe iata bursiera; c) abordarea mixta, caracteristica in tari ca Marea Britanie si Canada, conform careia activitatile bancare si cele financiare(de plasament) sunt cosderate ca fiind de natura diferita, fara sa fie impusa o separare institutionala a agentilor pietei. In ultimul timp,aceasta delimitare are un caracter mai putin transant, tendenta fiind de universalizare a activitatii agentilor financir-bancari, fara sa se ignore totusi distinctia dintre functiile pe care acestia le indeplinesc pe piata creditului si, respectiv, piata titlurilor financiare. In plan practic, prezinta relevanta modul concret in care este reglamentata activitatea agentilor pietei financiare. Un prim model in acest sens - ce corespunde principiului bancii universale - este acela in care nu se creaza un sistem institutional special pentru reglamentarea si urarirea pietei titlurilor, functiile respective fiind asumate - in totalitate sau in cea mai mare parte - de organele de supraveghere bancara. Este cazul unor tari ca Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Germania, LuIemburrg, Norvegia, Portugalia, Suedea si Elvetia. In acest model, o serie de atributii de reglamentare sI supravegere pot fi delegate burselor de valori (autoreglamentare), care stabilesc - prin statut si regulament - un cadru normativ strict privind tranzactiile bursiere. in unele azuri _ Finlanda, Germania, Elvetia - autoreglamentarea are un aracter foarte larg, rolul autoritatilor bancare fiind, in mod orespunzator, diminuat. Un alt model este cel care presupune crearea unui sistem institutional specific pentru reglamentarea si supravegherea pietei financiare. Sustinatorii acestui model considera ca reglamentarea distincta a pietei titlurilor este justificata de natura diferita a activitatii financiare in raport cu cea bancara; in timp ce in domeniul bancar, functia principala a agentului economic (banca) este de a asigura valorificarea fondurilor ce-i sunt puse la dispozitie, in conditiile minimizarii riscurilor pentru

www.cartiaz.ro Carti si articole online de la A la Z


deponenti,operatunile de plasament se bazeaza tocmai pe asumarea de riscuri mari, in scopul cresterii profitabilitatii activelor; ca atare, in acest din urma caz, obiectul supravegherii nu mai este - in principiu - modul de gestionare a fondurilor publicului, ci in masura in care agentul respectiv (societatea financiara) asigura informarea corecta a opiniei publice in legatura cu actiunile pe care le intreprinde si permite o transparenta perfecta in ceea ce priveste riscul. Un sistem integrat de reglamentare cuprinde in mod tipic urmatoarele nivele de competenta: national (o legislatie speciala pentru titluri si operatiuni financiare); ministerial sau paraministerial (un minister, o agentie sau un alt organism de stat cu atributii de reglamentare/supraveghere); functional (organizatii - de regula cu caracter privat - de autoreglamentare a pietei, cum sunt bursele de valori). In tari ca Franta, Grecia, Italia, Noua Zeelanda, Spania, Turcia si Marea Britanie, se respecta, in linii generale, acest model. In alte tari apar unele particularitati. Astfel, in Japonia, principalul organ de stat care asigura supravegherea pietei financiare este Ministerul de Finante, prin Biroul de Titluri Financiare; n SUA, Comisia pentru Titluri sI Operatiuni Financiare (The Securities and EIchange Commission, SEC) este competenta pentru operatiunile cu titluri si cele cu optiuni pe indice de bursa; in schimb, pentru operatiunile futures cu instrumente financiare si operatiunile cu optiuni, altele decit cele de competenta SEC, raspunde Comisia pentru Operatiuni Futures cu Marfuri (Commodity Futures Trading Commission, CFTC). 2.Autoritatea pietei Rolul principal al autoritatii de supraveghere a pietei financiare reprezentata de unul sau mai multe organisme - este de a asigura protectia intereselor investitorilor, ale publicului in domeniul operatiunilor financiare. Din acest punct de vedere se urmaresc doua obiective de baza. In primul rind impunerea unor norme de informare a publicului obligatorii pentru cei care participa la piata si inainte de toate pentru firmele ale caror titluri sunt tranzactionate. Dar obligatii specifice revin sI societatilor financiare care actioneaza pe piata primara si pe cea secundara, ca si institutiitor si mecanismelor prin care aceste titluri se negociaza (burse sau piete OTC). Este de remarcat faptul ca principiul director al supravegherii in acest domeniu este acel al transparentei perfecte si nu al valorii investitionale a titlului. Aceasta inseamna ca firmele care pun titluri in vinzare publica sa se conformeze intru totul cerintelor de informare prescrise de autoritatea pietei, in caz contrar ele nefiind admise la piata primara respectiv secundara. Daca aceste conditii sunt insa indeplinite, revine investitorului sarcina sa analizeze oportunitatea plasamentului in titlurile respective si sa-si asume sau nu riscul afacerii. Pe de alta parte, autoritatea pietei stabileste normele pentru activitatea profesionala a societatilor financiare si agentilor de bursa, astfel incit acestia sa-si indeplineasca atributiile cu stricta respectare a intereselor clientilor lor; in particular sunt interzise o serie de practici cu caracter fraudulos la care ar putea recurge societatile sau agentii de bursa pentru a obtine profituri prin deformarea realitatilor pietei sau folosirea in interes propriu a informatiilor confidentiale de care dispun (aceasta din urma situatie fiind cunoscuta sub denumirea din limba engleza de insider trading). 3. Definire si statut juridic. Dincolo de diversitatea de modele nationale si de procesele de modernizare din ultima perioda, institutia in jurul careia graviteaza si in prezent intreaga piata bursiara este bursa propriu-zisa. Ca atare, cadrul legislativ din fiecare tara acodra o atentie speciala acestei institutii, reglementind obiectul ei de activitate, forma juridica, organizarea si functionare bursei. In ceea ce privette definitia bursei de valori, intilnim in legislatia tarilor cu traditie bursiera abordari similare, dar cu diferite nuante in plan juridico-institutional sau functional.

www.cartiaz.ro Carti si articole online de la A la Z


Facind o sinteza a acestor abordari vom considera ca trasaturi definitorii ale bursei, urmatoarele: eIistenta unei piete pentru titluri financiare; localizarea tranzactiilor intr-un spatiu special destinat derularii acestora si dotat cu mijloace tehnice necesare; desfasurarea tranzactiilor pe baze concurentiale sI asigurarea accesului tuturor celor interesati la informatia bursiera; negocierea, incheierea si eIecutarea contractelor dupa o procedura consacrata, prin intermediul unor firme si persoane fizice specializate. Din punctul de vedere al regimului juridic, bursa poate fi organizata, in principiu, ca o institutie publica sau ca o entitate privata. Modelul bursei de stat, reglementata si organizata prin legi speciale, este ilustrat indeosebi in tarile de drept latin. in Franta, prin Codul Comercial din 1807 se consacra in domeniul bursier rolul central al autoritatii publice, aceasta fiind reprezentata in conducerea (managmentul) bursei print-un Comisar al Guvernului; agentii de bursa aveau (pina la reforma din 1988) calitatea de functionari publici si monopolul tranzactiilor. in Belgia,Legea privind operatiunile si titlurile financiare (1990) conserva traditia, stipulind ca bursele sint create prin Decret Regal si administrate de o persoana juridica de drept public, care nu urmareste scopuri lucrative; Decretul regal din 18 ianuaria 1991 este baza legala a Bursei de Valori Mobiliare de la BruIelles. In ceea ce priveste bursele private, ele reprezinta asociatii ale persoanelor fizice si/sau juridice, create in conditiile legii pentru constituirea si eIploatarea unei piete bursiere. Institutia bursei este o persoana juridica noua, care se autoreglementeaza se se autoguverneaza. Forma legala cea mai cunoscuta, de sorginte americana, o constituie corporatia fara scop lucrativ (engl. not-for-profit-corporation).este cazul marilor burse din SUA (NYSE), Japonia (TSE), dar si al burselor din Canada (Toronto si Montreal), Norvegia (Oslo) s.a. Fata de aceste modele de baza, in practica diferitelor tari se intilnesc o serie de variante. Bursele din Marea Britanie sint constituite de membrii asociati si sint autorizate legal ca institutii bursiere sub denumirea de "burse de investitii recunoscute" (engl. Recognised Investment EIchanges). Bursele din Germania au un statut juridic mai deosebit: in absenta unei autoritati de supraveghere specifice, ele sint considerate de persoane fizice sau companii private, cu aprobarea Guvernului din landul in care sint situate. Bursele din Elvetia au o dubla natura: partial, de institutii publice fiind guvernate de legea din cantonul unde fiinteaza, partial, dupa modul de operare, de companii private. Cele mai multe din pietele bursiere contemporane au adoptat principiul autoreglementarii, institutia bursei avind in acest caz dreptul de a-si stabili, in limitele legii, modul de organizare si functionare, prin elaborarea si adoptarea statutului si regulamentului. 4. Membrii bursei Persoanele care se asociaza in vederea constituirii unei burse de valori sau, in cazul burselor de stat, cele autorizate in mod eIpres, dobindesc calitatea de membri ai bursei, calitate din care deriva o serie de drepturi si obligatii. Principalul avantaj de care acestea dispun este posibilitatea de a efectua direct tranzactii cu titluri pe pieta respectiva; in general, acest drept are un caracter de eIclusivitate, numai membrii bursei putind efectua operatiuni cu titlurile cotate pe pieta. Accesul eIclusiv al membrilor la bursa este reglamentat de eIemplu in SUA, Japonia, Franta, Olanda, Coreea etc. Sunt si cazuri in care pot participa la bursa si nemembri ai institutiei, dar numai membrii bursei beneficiaza de toate avantajele pe care le ofera pieta respectiva. in sfirsit, la unule burse, de eIemplu la Bursa din Toronto, pot actiona pentru incheierea de tranzactii sI nemembri ai bursei, dar nu pentru titlurile inscrise la cota oficiala (prima pieta). In ceea ce priveste posibilitatile de acces la calitatea de membru, eIista doua categorii de burse. In cazul celor inchise, numarul de locuri este limitat si un tert nu poate dobindi calitatea de membru decit daca obtine un loc din partea unui titular. Aceasta este situatia la NYSE, care are 1366 de membri (locuri), ear cel care doreste sa aiba acces la bursa trebuie sa obtina locul (prin mostenire, cumparare, inchiriere sau in alt mod). In cazul burselor deschise, numarul de locuri nu este limitat prin actele constitutive, iar memrii se impart, de regula, in membri fondatori (cei care au participat la crearea institutiei) si membri asociati (cooptati ulterior). Aceasta este situatia, de eIemplu la Bursa de valori de la Budapesta.

www.cartiaz.ro Carti si articole online de la A la Z


Accesul la bursa nu este insa reglamentat numai de institutia respectiva; actele normative privind piata financira stabilesc o serie de conditii ce trebbuie indeplinirte de cei care solicita calitatea de membru, asanumitele criterii de eligibilitate. Din acest punct de vedere, in practica internationala se intilnesc mai multe situatii. In unele tari calitatea de membru al bursei poate fi dobindi atit de persoanele fizice ci si de persoanele juridice care indeplinesc condditiile legii (de eI. in Marea Britanie Germania, Olanda); in alte tari, nu pot fi membri ai bursei decit persoanele juridice (Japonia;) in sfirsit, in alta cazuri, calitatea de membru revine in principiu unor persoane fizice (la NYSE). La bursele de stat au calitatea de membri ai bursei persoanelefizice autorizate, de regula, ca agenti oficiali. Dintr-un alt punct de vedere, accesul la piata bursiera poate fi deschis in egala masura societatilor financiare si bancilor (in tarile care au adoptat principiul bacii uneversale) sau limitat eIclusiv la societatile financiare sau de bursa (cazuri tipice: SUA si Japonia). EIista insa si situatii de acces indirect - de eIemplu prin filiale - a intrmediarilor financiri (bancile) la piata bursiera. In cele mai multe tari, pentrru a fi eligibile la calitatea de membru si a-si pastra aceasta calitate firmele trebuie sa indeplineaasca o serie de conditii generale: 1.sa primeasca o autorizatia in acest sens de la organismul care reprezinta autoritatea pietei (de tipul SEC, din SUA); 2.pentru primirea licentei respective, firma trebuie sa aiba in obiectul de activitate efectuarea de operatiuni cu titluri financiare si sa dispuna de personal calificat in acest sens;

3.sa dispuna de un volum minim de capital, in functie de natura si marimea afacerilor pe care le desfasoara, si sa prezinte garantiile prevazute de lege si regulamentul bursei;
4.sa contribuie la fondurile bursei in modalitatile si volumul stabilit de regulamentele acesteia; 5. sa respecte toate obligatiile stabilite prin lege sI regulamentele bursei in legatura cu negocierea, inchierea si eIecutarea tranzactiilor bursiere. Din calitatea de membru izvorasc o serie de drepturi, a caror intindere este diferita de la o bursa la alta, dar care, in pricipal, constau in urmatoarele: ** dreptul membrului bursei de a fi prezent - direct sau prin reprezentanti - in incinta si de a efectua operatiuni bursiere, in cont propriu sau/si pentru terti; ** dreptul de a participa la elaborarea sau/si modificarea statutlui si regulamentului bursei; ** dreptul de a participa la administrarea institutiei bursei, inclusiv de a alege si de a fi ales in organele de conducere. In concluzie, accesul la tranzactiile de bursa este, in principiu, posibil fie numai pentru membrii institutiei, fie - in cazul tertilor - numai in mod indirect,respectiv operatiunile sunt efectuate prin mijlocirea unui membru al brsei. Comisioanele pe care membrii bursei le percep pentru aceaste operatiuni reprezinta venituri rezultate direct din calitatea de membru.

5 Managementul bursei
Conducerea si organizarea burselor de valori se realzeaza diferit de la tara la tara si chiar de la bursa la bursa, in functie de cadrul legilativ general, statutul juridic al institutiei, precm si de rolulpe care aceasta este chemata sa-l joace in viata economico-financiara. Totusi, din eIperienta internationala actuala se poate desprinde un model general al managementului bursei, care include patru tipuri de organe: de decizie, de eIecutie, de consultanta si de control. a) Organele de decizie Organul suprem de conducere a bursei este format, in principiu, din totalitatea membrilor institutiei si poarta diferite denumiri: adunare generala(in cazul burselor constituite ca socitati pe actiuni), asociatia bursei (in cazul asociatiilor fara scop lucrativ) s.a. Adunarea generala - care se intruneste periodic, in sedinte ordinare (cel putin o data pe an) sau, ori de cite ori estenevoie, in sedinte eItraordinare, ia decizii lestrategice necesare in vederea realizarii

www.cartiaz.ro Carti si articole online de la A la Z


obiectului de activitate al bursei, vegeaza la respectarea cadrului normativ care defineste institutia respectiva. In acest sens,printre atributiile sale se numara: elabor area si modificarea statutlui bursei; aprobarea regulamentului de functionare; desemnarea organelor de conducere permanenta, a comitetelor bursei: numirea, aprobarea/avizarea cadrelor de conducere; supravegherea si controlul general al activitatii bursei; adoptarea oricarei decizii ce-i sunt conferite in eIclusivitate prin statut. Este de remarcat faptul ca, in unele tari, atributiile adunarii generale sunt, in diferite grade, afectate de drepturile de reglamentare si supraveghre conferite prin lege autoritatii pietei; de eIemplu, numirea cadrelor poate fi conditionata de avizul favorabil al autoritatii respectve; sau o parte din afara bursei, de regula institutia de stat. Organul de conducere permanenta stabileste directiile de baza ale desfasurarii activitatii bursei si poarta, in diferite tari denumiri cum sunt urmatoarele: Consiliul directorilor (Board of directors, la NYSE), Comitetul guvernantilor (Board of governors, la TSE,Toronto,Amsterdam), Consiliul bursei (la Londra, Budapesta, Stockholm), Comitetul bursei (la Oslo, Singapore, Hong- Kong) etc. Consiliul este compus dintr-un numar anumit de membri (de la 5-13 persoane la Budapesta, pina la 27 la NYSE) si se intruneste,in princepiu,lunar. Atributiile Consiliului, stbilite prein statut si regulament, se pot limita de Adunarea Generala, sau, in unelecazuri, pot include si aspecte specifice unui aparat eIecutiv; in general, acestea se refera la: elaborarea sI urmarirea respectarii regulamentului bursei; aprobarea structurii organizatorice a institutiei; angajarea cadrelor de conducere, respectiv a functionarilor superiori din aparatul eIecutiv; coordonarea si supravegherea modului de functionare a bursei etc. La desemnarea membrilor Consiliului se are in vedere caracterul reprezentativ al acestui organ atit pentru institutia bursei, cit si pentru agentii economici terti care participa la tranzactiile bursiere, Ca atare, in cele mai multe cazuri , in Consiliu sunt reprezentati: membrii bursei, investitorii, firmele emitente de titluri si, uneori, statul (printr-un reprezentant al Guvernului sau al autoritatii pietei). b) Organele de executie. Desfasurarea curenta a activitatilor bursei se realizeaza de catre un aparat eIecutiv, format din angajati cu functii de conducere (cadre sau functionari superiori) care alcatuiesc managementul institutiei (engl. management staff) si din lucratori operativi. Conducatorul acestui aparat (engl. chief eIecutive officer, CEO) si reprezentantul de drept al institutiei este Presedintele bursei (la unele burse Director General), ales, de regula, de Consiliu si aprobat de Adunarea Generala. Presedintele nu este membru al bursei, ci un manager prin formatie, iar rolul sau este de a urmari aducerea la indeplinirea a deciziilor luate de Adunarea Generala, Consiliu. Echipa de management mai poate cuprinde unul sau mai multi vicepresedinti si/sau directori eIecutivi, acestia avind rolul sa contribuie la realizare functiilor aparatului eIecutiv, aind atrbutii precis delimitate. La multe burse, cum este cazul TSE, cadrele superioare de conducere fac parte din consiliu sub denumirea de membri permanenti (engl. standing governors), avind un statut destinct in raport cu ceilalti membri ai organului decizional. Aparatul eIecutiv al bursei transpune in practica, prin activitatea sa curenta, hotaririle Adunarii Generale si ale Consiliului. Organizat pe departamente sau servicii, acest aparat se preocupa de organizarea tranzactiilor bursiere, urmareste modul de derulare a acestora, realizeaza activitatile economice ale bursei si intretine relatiile institutiei cu tertii. Principalele departamente operative din cadrul unei burse de valori sunt urmatoarele: departamentul pentru cotatii (admiterea titlurilor de cota, transparenta informatiilor); departamentul de supraveghere a pietei (controlul modului de efectuare a tranzactiilor); departamentul de cliring (eIecutarea contractelor bursiere); departamentul pentru sistemele electronice (automatizarea tranzactiilor); deparamentul de cercetare sI dezvoltare (elaborarea strategiei bursei); depatamentul pentru membri (raporturile dintre bursa si membrii sai); departamentul de relatii internationale. Totodata eIista si o serie de servicii functionale: administrativ, personal, tehnic, secretariat etc.

www.cartiaz.ro Carti si articole online de la A la Z


c) Organele consultative. Numite genetic comitete, acestea au rolul de a asista, cu consultanta de specialitate, organele de decizie ale bursei, precum si pe Presedinte si, in general, cadrele de conducere ale institutiei. In practica diferitelor burse se intilnesc urmatoarele tipuri pricipiale de comitete: - comitetul de supraveghere, al carui obiectiv principal este de a veghea la respectarea normelor si procedurilor legale si regulamentare privind incheierea si eIecutarea tranzactiilor in incinta bursei; - comitetul pentru membri, care urmareste respectarea criterilor si normelor stabilite pentru dobindirea, pastrarea sau pierderea calitatii de membru si/sau a dreptului de tranzactionare in bursa; - comitetul de etica bursiera, raspunde de problemele deontologice legate de activitatea de bursa; el poate face investigatii din oficiu sau la cerere si raporteaza periodic in fata Adunarii Generale sau a Consiliului; - comitetul pentru operatiuni cu noi produse bursiere se preocupa de introducerea in bursa a inovatiei financiare sI de urmarirea trazactiilor in acest domeniu (de eIemplu, contractele futures si optiunile). In cadrul bursei functioneaza si o comisie de arbitraj, competenta in dezbaterea si solutionarea litigiilor legate de activitatea bursiera. Pe linga comitetele permanente, se pot constitui, ori decite ori este nevoie, comitete speciale pentru solutionarea unor probleme specifice care apar in activitatea institutiei. d) Organele de control. Controlul intern asupra intregii activitati a industriei bursei este incredintat unor organe specializate. n general, acestea sunt formati din cenzori sau revizori contabili, specialisti recunoscuti pentru competenta si probitate. Organelede control lucreaza in strinsa colaborare cu comitetul de supraveghere precum si cu comitetul de etica si raspund in fata Adunarii Generale pentru activitatea lor.

6 Agentii pietei bursiere


In activitatea de pe piata bursiera sunt implicate doua mari categorii de participanti. Pe de o parte sunt investitorii, adica firmele sau persoanele fizice care folosesc aceasta piata pentru mobilizarea de capital sau pentru plasamente.Pe de alta parte, este vorba de agentii pietei bursiere, firmele care asigura incheierea si derularea tranzactiilor de bursa. n functie de conceptia si cadrul normativ privind piata financiara din fiecare tara, in aceasta categorie pot intra fie eIclusiv societati financiare, cu diferitele lor forme de eIistenta (principiul separarii), fie atit societatile bancare, cit si cele financiare (principiul bancii universale). Forma tipica a agentului pietei bursiere este insa societatea de bursa numita in literatura sI firma de brokeraj sau firma broker/dealer. Societatea de bursa Societatea de bursa este o societate financiara care desfasoara exclusiv (sau in principal) operatiuni pe piata secundara. Ea poate indeplini doua functii de baza: de intermediere (brokeraj) in tranzactiile cu titluri, actionind ca un reprezentant (engl. broker) si fiind remunerata cu un comision ; de comert cu titluri (engl. dealing), participind in calitate de contraparte - vinzator pentru clientii care cumpara titluri sI cumparator pentru clientii care vind - in acest caz venitul ei rezultind din spread (diferenta dintre pretul de vinzare si de cumparare). De cele mai multe ori societatea de bursa actioneaza atit ca intermediar, cit si ca negustor de titluri; de aceea este numita si firma broker/dealer. in practica functiile societatilor de bursa sunt insa diversificate. Astfel, pe piata SUA, firmele de brokeraj pot oferi clientilor lor fie servicii complete (engl. full service), fie numai servicii de baza (eng. discount service). in primul caz firma de brokeraj va asigura clientilor urmatoarele activitati: 1. Cercetarea pietei titlurilor: in acest sens firma dispune de un compartiment specializat, cu atributii de urmarire a tendintilor vietii, identificarea a posibilitatilor de investitii viitoare, intocmire a unor studii de marketing;

www.cartiaz.ro Carti si articole online de la A la Z


2.Managementul activelor financiare, respectiv gestiunea fondurilor fondurilor clientilor in scopul profitabilitatii, lichiditatii si sigurantei acestora; 3.Consultanta in plasamente, asistenta de specialitate, cea ce se traduce in recomandarile facute clientilor de catre firma, pe baza analizelor proprii, in legatura cu cele mai bune oportunitati de investitie, cu modul de actiune pe piata bursiera; (este de remarcat insa faptul ca decizia de investitie); 4.Executarea ordinelor este o functie esentiala a firmelor de brokeraj, fara de care nu s-ar putea realiza relatia dintre investitor si piata bursiera. Clientii dau ordine de vinzare si cumparare de titluri pe care firmele le preiau si le eIecuta in bursa sau pe piata OTC, dupa o procedura tranzactionala specifica fiecarei piete bursiere; 5.Reglamentarea tranzitionala, adica executarea obligatiilor de livrare/plata a titlurilor, este operatiunea care urmeaza incheierii contractelor in bursa, fiind realizata prin departamentele (serviciile) specializate ale societatilor de bursa. TEMA: ANALIZA INVESTIIILOR IN VALORI MOBILIARE Scopurile analizei financiare. 1. De a intelege riscul si rentabilitatea anumitor VM. 2. De a depista hirtiile de valoare cu pret necorect, daca pretui VM este subevaluat ea este candidat pentru cumparare, daca VM supraevaluata ea este candidata pentru vindere sau pentru o vindere short. In orisicare din cazuri, actiunile, in rezultatui carora se depisteaza VM cu pret necorect pot ajuta investitorului sa asimileze plata , pe baza factorului de rise. Investorul poate primi venituri mai mari ca cele medii pe piata, asumindu-si riscuri mai mari ca cele medii pe piata. Riscurile legate cu investitiile in hirtiile de valoare. 1. Riscul pietei. Se masoara si se controleaza cu ajutorul modelului de calculare a pretului capitalului de baza, care se bazeaza pe aceia ca investorii cer un venit mai majorat cind riscul este mai inalt (Capita Asset Pricing Model -CAPM). 2. Riscul sectoarelor economice. Este legat cu diferite surse macroeconomice, asa ca sensibilitatea taxelor procentuale, dependenta de o anumita marfa, de exemplu petrol, riscul valutar, etc. Se intreprind incercari de a afia si controla riscurile pietei si riscurile sectoarelor economice prin intermediul modelului calcularii preturilor de arbitraj (arbitraj - vinderea/cumpararea simultana a unui instrument financiar pe diferite piete cu scopul primirii veniturilor de la schimbarea preturilor). 3. Riscul de ramura. Este asemanator cu riscul sectoarelor economice dar ecte mai ingust, deseori este influentat oparalel cu aspectele economice de cele politice, asa ca masurile Guvernului in domeniul formarii preturilor, schimbarile in reglarea de catre staat a ramurii, existenta subsidiilor si a privilegiilor fiscale pentru intreprinderile unei ramuri in comparatie cu alta. 4. Riscul specific al companiei. Subintelege analiza detailata a fiecarei companii in parte si anume locul ei pe piata, starea financiara , posibilitati si probleme specifice, de asemenea aprecierea posibilitatilor managementului de a intelege si rezolva aceste probleme folosind posibilitatile existente. 1. Indicii Bursieri Dac cursul bursier creaz o imagine a modului n care bursa evaluiaz titlurile financiare individuale, tendina de ansamblu a bursei reprezint micarea general a cursurilor aciunilor pe aceast pia i este reprezentat de indicii bursieri. Ei reprezint o msur a dinamicii valorice a unui grup reprezentativ de aciuni sau atutror aciunilor ce coteaz la burs. Pentru constituirea unui indice este necesar de: 1. selectat eantionul format dintr-un numr restrns de titluri. 2. Determinarea ponderii diferitor elemente ale eantionului care poate fi

www.cartiaz.ro Carti si articole online de la A la Z


pondere egal dac o aciune coteaz la 200 FR i alta la 400 FR, se vor lua 10 A ale primei companii i 5 le companiei a 2. - Pondere cu capitalizare bursier CB este produsul dintre ultimul pre de pia i numrul aciunilor n emisiune. 3. Alegerea datei re referin. Cel mai cunoscut indice bursier n lumea de afaceri este indicele Dow Jones, care reprezinta o medie a cursurilor actiunilor celor 30 de firme componente, din punct de vedere tehnic el se calculeaza in prezent nu prin insumarea cursurilor celor 30 de actiuni ci impartirea sumei la numarul actiunilor componente (asa cum sa facut la inceput), ci prin divizarea sumei cursurilor la un coeficient stabilit de NYSE ; in ultimii 10 ani acest coeficient a variat intre 0.75 si 0.9. Modificarile coeficientului respectiv in cont de schimbarile care apar in valoare de piata unitara a titlurilor componente ale indicelui in urma fuzionarilor, "divizarilor de actiuni" sau altor asemenea situatii. Prin urmare, indicele Dow Jones nu reprezint cursul mediu al actiunilor componente reflectnd nivelul pietei intr-un anumit moment in raport cu un moment de referinta; deaceia se si exprima in puncte. De exemplu, o crestere a indicelui de al 3200 in momentui to la 3250 de puncte in momentui tl, inseamna o tendinta de crestere a pietei deci un avans cu 50 de puncte sau cu 1,5%. Principalii indici utiliyiti de marile centre burslere. Tabelul Plata bursiera New York Denumirea Indicelui Dow Jones (industrial) NYSE Composite Continutui "Media cursurilor a celor mai mari 30 de Capitalizarea bursiera a celui mai important segment al pietei New Yorkeze: NYSE Capitalizarea bursiera a 500 de titluri cotate laNYSE,AMEX si pe OTC. Utilizarea Indica tendinta bursei de pe Wall Street Bun indicator al tendintei de ansamblu pentru titlurile importante.

Standard & Poor's

Indice considerat de catre specialisti drept eel mai reprezentativ pentru evolutia de ansamblu al pietei.

Tokio

Nikkei sau Nikkei Dow Jones

Media cursurilor a 225 de Reprezinta aproape 50 di titluri cuprinse de primna Capitalizarea bursiera a primei sectiune la Tokyo Stock sectiuni la TSE Exchange (TSE)

Topix

Capitalizarea bursiera a primei sectiuni la TSE

Reprezentativ pentru tendinta de ansamblu a pietei.

www.cartiaz.ro Carti si articole online de la A la Z


TSE Capitalizarea bursiera Indicator mai amplu decit Topix,cu pentru sectiuni Ie I si II de valabilitate mai mare pentru firmele al TSE (peste 1500 de de marime medie. titluri) Indicator instantaneu, eel ami utilizat la Londra. Indicator de tendinta valabil pentru urmaria mari lor corporatii Indicator reprezentativ pentru economic deoarece include titluri provenind din 15 sectoare diferite de activitate.

Londra

Ft-30 (ordinary index) Media geometrica a cursurilor celor mai mari 30 de titluri listate FTSE - 100 sau Footsie Capitalizarea bursiera a celor mai mari 100 de companii Media cursurilor bursiere a 100 de mari titluri (curs ponderat cu valoarea nominala)

Francfurt

FAZ (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

DAX - 30

Media cursurilor bursiere a Indicator instantaneu de referinta 30 de mari titluri (curs pentru urmarirea tendintelor de pe ponderat cu valoarea piata generala nominala) Media cursurilor celor mai Indicator instantaneu de referinta mari 40 de companii de pe oentru piata franceza piata la termen, ponderate cu Capitalizarea bursiera

Paris

CAC40

SBF sau CAC general Capitalizarea bursiera a Indicator mai amplu decit CAC 40 si 239 de titluri inclusiv pe deci mai reprezentativ pentru piata la termen (RM) si la ansamblul pietei vedere Indicii bursieri pot fi globali, de ramur i ce caracterizeaz o ar anume. Toi indicii naionali caracterizeaz dinamica cursurilor aciunilor ale emitenilor naionali la data de referin diferit, se calculeaz dup metode diferite din care cauz nu pot fi supui analizei comparative. Internaionalizarea pieeilor mondiale i majorarea ponderii VM strine n portofoliile investitorilor de proporii au condiionat apariia i calculul indicilor care ar reflecta dinamica total a titlurilor ar avea o baz unic i o unic metod de calcul. Cei mai cunoscui indici bursieri globali sunt: 1. FT-SE Actuaries World Index calculat pentru 2212 aciuni din 24 ri ale lumii, crora le revine peste 70% din capitalizarea fiecrei ri. Baza de calcul este egal cu 100 i este considerat decembrie 1986. 2. Morgan Stanley - calculat pentru 1375 cotate pe pieele bursiere din 19 state, crora le revine peste 60% din capitalizarea fiecrei ri. Etc. 2.. Modele de evaluare a valorilor mobiliare.

www.cartiaz.ro Carti si articole online de la A la Z


Una din cele mai incitante probleme legate de activitatea bursiera este cea a posibilitatii prevederii modului de miscare a cursului bursier, a anticiparii trendului pietei . De raspunsul la aceasta intrebare depind atit interpretarile teoretice cu privire la natura si rolul Bursei, cit si actiunile practice vizind profitui dinjocul bursier. Estimarea valorii intrinsece a aciunilor. 0 modalitate de estimare a valorii intrinceci este prin determinarea valorii patrimoniale a firmei, utilizindu-se urmatoarea formula: Vp=An/N unde : Vp - valoarea patrimoniala; An - activele nete ale firmei; N - numarul de actiuni. In acest caz, daca V < C, unde C este cursul la Bursa al actiunilor se considera ca titlurile sin supraevaluate, cea ce poate constitui un semnal de vinzare . Dimpotriva V > C poate constitui un semnal de cumparare deoarece piata nu refelecta realitatea subiacenta actiunilor si ea va trtebui - cubimperiul legitatilor sale proprii - sa revina la starea de echilibru, in care cursul reflecta valoarea intrinseca. Valoarea de randament a titlurilor. Randamentui unei actiuni se calculeaza in felul urmator: r=D/C unde: r - randamentui D - dividendul adus de actiune C - cursul in Bursa. Cum randamentui minim al unui plasament financiar e eel oferit de dobinda la banvcile comerciale - d, daca r > d inseamna ca actiunea este bine evaluata pe piata, investitia in titlu este rentabila. Plecind de la ideia ca randamentui minim acceptabil este nivelul dobinzii, putem calcula o valoare teoretica pentru actiune (valaorea de randament, Vr ) in felul urmator: Vr=D/d Sensul economic al acestei metode este urmatoarul: pretui actiunii trebuie sa fie eel putin egal cu suma de bani care, depusa la banca la dobinda curenta , produce intr-o anumita perioada de timp , de exemplu in an , exact fluxul de venituri,(dividende) aduse de actiunea respectiva. Sau, altfel spus: citi bani trebuie investiti (imprumutati) acum la dobinda pietei bancare pentru a obtine intr-un an venituri egale cu dividendele platite la acel titlu. De exz, o actiune care aduce intr-un an dividend de 2 lei, in conditiile unei rate a dobinzii de 5%, are o valaore de randament de 40 lei. Raportui pret - cistig. Raportui pret - cistig este un indicator derivat din abordarea valorii intrinceci ca o valoare de randament, care se calculeaza dupa formula: PER=C/P unde C - cursul actiunii,

www.cartiaz.ro Carti si articole online de la A la Z


P - profitui net/actiune. PER arata cit trebuie sa plateasca un investitor pentru o actiune pentru a obtine o unitate monetara (un leu) din profitrile firmei emitente. De exz., o firma care are un profit de 500 000 lei si un 1 000 000 de actiuni, va avea, in principiu un dividend pe actiune de 0,50 lei. Daca pretui acelei actiuni este de 10 lei, PER este de 20. Deci investitorul trebuie sa plateasca 20, 00 lei pentru a obtine un leu ca venituri produse de actiunea cumoparata. Cind PER este relativ mare actiunea e scumpa, ea poate fi supraevaluata si, deci, detinerea sa nu s-ar maijustifica; invers cind PER este relativ mic, actiunea este ieftina si se recomanda cumpararea acesteia. O serie de metode se bazeaz pe estimarea aciunilor n funcie de veniturile viitoare pe care le vor genera, acestea reprezint analiza investiiilor efectuate la momnet n titluri care vor crea venituri n perioade viitoare de timp.Pentru calcul se folosete metoda actualizrii veniturilor viitoare cu ajutorull unui coeficient de actualizare, i anume: Da=
n

Dt
( 1+ a ) t

t= 0

Da dividendul actualizat, Dt dividedul estimat pentru anul t, A coeficientul de actualizare, T - anul curent, N durata de via a activului. Calculul prin folosirea acestei metode este foarte complicat , deaceea se folosete modelul Gordon Sapiro n care se consider Da tinde spre zero. Modelul Gordon Sapiro. Modelul presupune, ca dividendele companiei, vor creste permanent. C=D /(r-g). C ursul aciunilor, D dividendul, g rata de cretere a dividendului, r - randamentul sperat, lund n consideraie riscul aferent. Exemplu: taxa de crestere a dividendelor pentru o actiune a portofbliului; care serveste drept baza a calculului indexsului S&P Utilitu Stock Average, pe ramurile comunale, era practic egal cu 5% pe an, venitui total fund 10% pe an. Valoarea unui leu de dividente poate fi analizata cu folosirea modelului de discont a dividendelor in felul urmator: P= 1 leu/(O.I 0-0.05) =20,00 lei. 3. Estimarea obligaiunilor. Obligaiunile sunt titluri financiare carer reprezint creana deintorului acestora asupra emitentului lor, rezultat n urma unui mprumut pentru care acesta din urm o companie, agenie sau statul pltete periodic o dobnd, de regul fix i urmeaz s rscumpere obligaiunea peste un anumit termen. Curasul obligaiunii se exprim n % din valoarea nominal. Obligaiunea permite obinerea unor venituri viitoare a cror mrime depinde de rata dobnzii nscris pe titlu (rata cuponului) i de durata de via a obligaiunii. Cel ce cumprr obligaiunea investitorul este interesat de rentabilitatea utilizrii fondurilor sale n acest plasament n raport cu alte modaliti de utilizare a fondurilor determinndu-se randamentul curent al obligaiunii: rc=(c/P)*100%

www.cartiaz.ro Carti si articole online de la A la Z


rc randamentul curent c cuponul P- preul, cursul obligaiunii. 1. Dac cursul obligaiunii sporete, atunci randamentul curent al plasamentul scade i invers 2. Rata dcuponului sporete deci, noile emisiuni se realizeaz la dobnzi mai mari, preul obligaiunilor existente trebuie s scad pentru a determina majorarea randamentului acestora la nivelul pieei. Cnd dobnda pieei scade, investitoruii sporesc cererea pentru obligaiunile existente i i pentru cele care au un cupon mai mare, reducnd randamentul lor la nivelul pieei. O problem important n determinarea randamentului curent este stabilirea valorii actuale a obligaiunii, innd cont c investitorul achiziioneaz la un moment dat (0) iar veniturile aduse de titlu se primesc ntr-o perioad urmtoare de timp (0,n). Pentru aceasta se folosete formula:
n c V Po= ( 1+ dt ) t + N t= 0 (1 + d ) t anul curent, ct cuponul, calculat ca rata cuponului*valoarea nominal a obligaiunii, V valoarea nominal a obligaiunii, N perioada pn la scaden, nr de ani d - rata curent a dobnyii la titlurile similare, Po valoarea preyent sau actual a obligaiunii.

Pentru obligaiunile pe termen scurt care de regul se emit n cupluri de 100 u.m. fr cupon i cu discont, conform formulei generale de evaluare preyentat mai sus avem: V (1 + d ) Adic randamentul titlurilor va fi dat de raportul dintre veniturile aduse de titlu i valoarea actual. Pe= V Pe Pe n cayul obligaiunilor pe termen lung trebuie s se in cont de nr. De yile rmase pn la scaden, ceea ce presupune calculul randamentului din plasament. r= ra= c + (V Pc ) / N (V Pc ) / 2

ra randamentul aproximativ pn la scaden. 3. Analiza grafic. Analiza tehnic a tendinelor pieei. Analiza tehnic are la baz legea cererii i ofertei, n sensul c preul instrumentelor financiare se determin n dependen de cerea i oferta pe piaa valorilor mobiliare. Analiza dat cerceteaz rezultatele tranzaciilor bursiere , n principal aa elemente ca preul i volumul tranzaciei. Din punct de vedere tehnic micarea pieei se reflect cu ajutorul graficelor, acestea fiind considerate i baz n determinarea evoluiei preurilor. Dup prerea experilor, folosind instrumentele analizei tehnice se poate determina evoluia pieei financiare n ansamblu, ct ceea ce privete preurile VM n tranzacii, att i cuantumul cererii i ofertei, termenele acestora. Este important de menionat c unele modele de analiz sunt folosite la prognozarea preurilor viitoare ale

www.cartiaz.ro Carti si articole online de la A la Z


diferitor instrumente ale pieei valorilor mobiliare, altele pentru determinarea micrii indicilor pieei, altele pentru cuantumul diferitor alte active. La baza analizei tehnice stau urmtoarele consideraii generale: 1. Venitul pieei este rezultatul confruntrii cererii i ofertei. 2. Cererea i oferta depinde de o multitudine de factori att raionali, ct i neraionali, cu cercetarea crora se preocup analiza investiional, i nu analiza tehnic. 3. Preurile pe piaa valorilor mobiliare se schimb n baza Trendului, care dureaz o anumit perioad de timp. 4. Modificarea trendului este influienat de schimbarea cererii i ofertei. 5. Orice schimbri ale factorilor externi, ntmpltoare sau nu, mai devreme sau trziu se reflect asupra corelaiei cererii i ofertei, i corespunztor pe graficul rpeurilor de pia. 6. Anumite poriuni ale graficului se repet periodic, dat fiind faptul c dinamica preurilor este supus anumitor legiti. n esen analiza tehnic afirm urmtoarele: 1. Analiza pieei va fi veridic, efectiv i complet dac se bazeaz pe studiul graficelor care analizeaz toi factorii posibili. 2. Analiza determin trendul i posibila lui micare, adic orice micare a pieei este de trend i anume: Taur (bullish) micarea preului n sus, Urs (bearish) micarea preului n jos, Orizontal sau bocovie preul nu are micare determinat n sus i n jos i variaz n jurul unei constante. 3. Preurile de pia se repet i aceasta permite de a presupune rpeurile viitoare. Procesul de analiz, n care permanent sunt implicai investitorii pe piaa valorilor mobiliare, presupune: 1. Calculul costului teoretic al aciumi pe baza informaiei acumulate, 2. Comparea datelor obinute cu preurile de pia curente ale aciunii, 3. Luarea deciziei privind cumprarea fie vinderea aciunilor m dependen de corelaia obinut ntre preul de pia i cursul teoretic al titlurilor. Doar n cazul coincidenei preului curent i a costului aciunii, piaa se gsete m echilibru pentru acest investitor, n cazul necoincidenei acestor dou valori, piaa treptat se agit pn ca n rezultat s se ajung la punctul de echilibru.. Majoritatea analiticilor tehnici se bazeaz pe graficele cursurilor aciunilor i volumelor tranzacionate ale valorilor mobiliare. Ciartitii (investitorii analitici, ce folosesc in activitatea sa scheme i grafice) susin c anumite modele au o importan deosebit, nectnd la faptul c muli dintre ei se contrazic reciproc. Exist trei tipuri principale de grafice + disgrame n bare - bar charts, grafice liniare - line chart, diagrame punctate- point chart. n diagrama n bare pe axa absciselor se plaseaz timpul, pe axa ordonatelor, cursul aciunilor analizate. Cifra maxim i minim de pe axa ordonatelor corespunde cursului maxim, respectiv, cursului minim, atins in ziua de referin. ntr-un anumit punct bara este intersectat de o linie orizontal, care prezint rpeul de nchidere a aciunii (a sesiunii pentru aceast aciune.). n graficele liniare axele sunt plasate i denumite ca i m cele precedente. Diferena este c pe axa ordonatelor se fixeaz doar preul de nchidere al pieei, care sunt unite ntre ele cu linii. Diagramele formate din puncte pot fi formate pe diferite ci, principiul general este ns, c este necesar de a depune pe grafic preurile de nchidere a aciunilor n aa fel, nct ntr-o colonia pot fi ntroduse mai multe preuri pentru o perioad de timp n dependen cum a evoluat piaa pentru titlul dat pe parcursul sesiunii bursiere. Orice majorare a cursului este notat prin X, orice micorare este notat prin 0. Micarea cursului bursier determin construcia graficului, avem dac preul ulterior este mai mare ca precedentul, punctul se depune mai sus de cel precedent n aceai coloni, dac ns este mai mic se depune n alt coloni, mai jos de nivelul preului de referin..

www.cartiaz.ro Carti si articole online de la A la Z


Piaa de capital din SUA 1. Aciunile corporaiilor
n SUA nu exist o lege unic federal n care ar fi dat caracteristica aciunilor i a drepturilor ce le ofer i Legea privind corporaiile la nivel naional. Exist doar legi federale privind activitatea corporaiilor, cu toate c i n ele nu sunt precutate aa noiuni ca tipul aciunilor, drepturile acionarilor a, ultimele fiind doar specificate. Se presupune c toate aceste noiuni ar trebui reflectate n statutul societii, nregistrat la serviciul Secretariat al Statului. Statutul n SUA este un document mai important din punct de vedere juridic dect orice lege. Articolele legii deobicei pot fi aplicate n cazurile cnd la problema abordat alrtceva nu este specificat n statut. Corporaia poate fi nchis Vnzarea aciunilor se efectuiaz cu o serie de restricii, n special, acionarul nu poate realiza aciunile sale dect dac mai nti nu le propune societii emitente, i doar n cazul cnd nici un acionar al societii emitente nu dorete s procure aciunile propuse, acionarul le poate vinde unui ter. De tip nchis poate fi corporaia care numrr mai puin de 50 acionari. Corporaie public numr un numr mare de acionari, de obicei cu cote mici de participare n capitalul soicietii. Corporaie privat un numr restrns de acionari cu cote considerabile. Deosebirea sistemului american este c se reglementeaz doar emisiunile de aciuni nominative, nectnd la faptul c direct nu sunt interzise emisiunile aciunilor la purttor. Aciunile pot fi emise cu certificat i fr. n cazul emisiunii cu certificat n mod obligatoriu pe certificat se introduc urmtoerele date: Denumirea corporaiei Numele persoanei, crei i este eliberat certificatul dat. Cantitatea i clasele aciunilor n cazul emisiunii ctorva clase de aciuni descrierea claselor de aciuni. Denumirea agentului de transfer Denumirea registratorului Semnturile a dou persoane cu funcii de rspundere, tampila societii. Agentul de transfer este obligat s in evidena procedurii de anulare a certificatelor nevalabile i eliberarea certificatelor noi. ndeplinind aceast funcie agentul de transfer ine i registrul acionarilor corporaiei. Registratorul care de obicei este banc sau companie de trust, urmresc faptul ca cantitatea aciunilor emise s nu depeasc cantitatea aciunilor admise spre plasare. Conform regulilor din SUA certificatul dat nu este valabil dac nu este semnat de agentul de transfer i nu este nregistrat de registrator. Tipurile aciunilor. 1. Ordinare constituie majoritatea aciunilor emise la momentul actual i ofer drepturi simple la distribuirea veniturilor societii, la participarea n conducerea societii, la distribuirea proprietii societii n cazul lichidrii SA. 2. Prefereniale au drept preferenial la distribuirea veniturilor societii, , la distribuirea proprietii societii n cazul lichidrii SA, dar nu ofer drept de participare n conducerea societii. Drepturi prefereniale la procurarea aciunilor emisiunii noi: Drepturi de subscriere: - valori mopbiliare derivate de la aciuni, care ofer deintorului dreptul la procurarea acviunilor emisiunii noi ale emitentului n cauz la un preul stabilit la momentul emisiunii. De regul preul specificat n drept este mai mic ca cel de pia, n aa fel acest document obine valoare care este diferena dintre preul de emisiune a aciunilor noi i preul de pia al aciunilor deja n circulaie. Acionarul poate vinde drepturile sale de subscriere. Nominative i la purttor max. 3 sptm. Waranturi sunt asemntoare drepturilor i ofer posibilitatea de procurare a aciunilor emisiunii noi la preul fix stabilit anterior pe parcursul unei anumite perioade - pn la 20 ani. Corporaia poate recurge doar la o emisiune a drepturilor de subscriere i la mai multe emisiuni ale waranturilor. Aciuni de tezaur - aciunile rscumprate de societate, nu ofer drept de vot, societatea le rscumpr n urmtoarele cazuri:

www.cartiaz.ro Carti si articole online de la A la Z


1. la reorganizarea corporaiei prin asociere 2. majorarea ven/ac. din contul micor numr. de ac. 3. prentmp. Falimentrii corpor sau micr numrului acionarilor. 4. susin pieei ac. proprii. Ac ordinare: Cu drept de vot Fr drept de vot Vot: Prin coresponden Cu participare Sisteme de vot: Statutar 1ac 1 vot, deci dac se aleg 5 directori, i acionarul deine 100 aciuni, el poate oferi fiecrui cte 100 voturi (la general 500 voturi). Cumulativ toate aciunile pentru o pers sau parial. acionarul poate da ale sale 500 voturi pentru 1 director sau 100 pentru unul i celelalte 400 pentru altul. Etc. Ac. Prefereniale pot fi: Cumulative dividende cumulative timp de 3 ani Cu participare plata unui divid fix stabilit la emisiunea aciunilor Cu lichidare achiziionate de emitent nainte de scaden cu o prim Asigurate (protejate) - asigur plata divid. Pentru anii fr profit Majoritatea sunt fr participare i fr lichidare. Alte tipuri de valori mobiliare. Cambii valori comerciale, emise de corporaii, i servesc drept modalitate de creditare a activitii curente a societii fr a recurge la credite bancare. n SUA cambiile fac parte din instrumentele pieei monetare. n baza Legii privind valorile mobiliare emisiunile unor tipuri de valori mobiliare nu necesit nregistrare la Comisia privind valorile mobiliare i bursele de valori cu respectarea urmtoarelor condiii: Termen pn la 270 zile. Toate cambiile se emit pe termen 5-45 zile, dar n mediu pe 30-35 zile. De obicei emitentul n permanen mprumut mijloace bneti prin intermediul emisiunii cambiilor. Plasarea titlurilor unui numr restrns de investitori. Aceste titluri sunt orientate spre marii investitori instituionali.Valoarea nominal constituie 100 000 $, dar cel mai des ntlnit este 1 mln $. Folosireamijloacelor mprumutate pentru finanarea operaiunilor curente 2. Capitalul Obligaionar Emisiunea obligaiunilor corporative se reglementeaz de Codul Comercial i Legea privind Proprietatea fiduciar (1939). Emisiunea se efectuiaz doar cu particip persoanei de ncredere trastului, care poate fi doar banc sau companie de trust cu care emitentul ncheie acord specializat. Acest acord trebuie nregistrat la Comisia privind valorile mobiliare i bursele de valori. Tipurile contractelor de trust: nchise - nu permite corporaiei emisiunea de noi obligaiuni, asigurate cu aceleai active i asigur investitorului oprotecie mai sigur. Deschise permite efectuarea emis. suplim cu aceeai acoperire, dar este necesar asigur unui nivel anumit al rentabil corporaiei. Emisiunile pe termen >270 zile se mregistreaz la CVMBV Obligaiunile pot fi asigurate cu careva proprieti. Convertibile n aciuni garantate plata dobnzii cu cupon zero- venit= P emisiunii P de lichidare

www.cartiaz.ro Carti si articole online de la A la Z


de gunoi speculative, nivel nalt al riscului Piaa secundar este extrabursier preul se reflect ca cot procentual i parte fracionar de 1/8. Perfectarea tranzaciei se efectuiaz timp de 5 zile (T+5). Dobnda se pltete de 2 ori pe an Toate Corpora iniial sunt private, apoi publice obligaiuni fa de dezvluirea informaiei. La Prima emisiune se vnd la preul < 15% ca preul de plasament., Emisiunea se efectuiaz de firme specializate sindicatele de underwriteri, baz de concurs. Orice emisiune destinat unui numr larg de investitori este nregistrat la CVMB. Note comerciale - cambii neasigurate pe termen scurt emise de corporaii. Sunt destinate unui numr restrnd de investitori. Termenul de circulaie < 270 zile, dar de obicei 5-45 zile. VN min este 100000$, se folosesc pentru finanarea operaiunilor curente ale corporaiei. Sunt instrumente de discont. Au reiting, care permite determinarea gradului de risc. Certificate de depozit emise de bnci, VN 100000$, termen 1-12 luni (pn la 5 ani), Rata procentual fie fiz ie fluctuant. Pot fi: Negociabile i nenegociabile Nominative i la purttor Piaa : Intern New-York Extern - New-York i Londra Tipurile: Emise de BC din SUA Emise de strini n dolari SUA n strintate Emise de strini n SUA Un tip al recipiselor depozitare sunt nregistrate la CVMB, atest dreptul propritarului asupra valorilor mobiliare strine, care rmn deponate n depozitarul rii emitentului. 100 ADR se negociaz la NASDAQ i 75 la NYSE. Bonuri de tezaur emise de stat i agenii federale. Tipuri: Nenegociabile 1. Pentru un spectru larg de investitori 2. Pentru un numr restrns de investitori Negociabile: Cambii trezoreriale pn la 1 an, circul pe piaa secundar, VN 10000 $, sub form de nscrieri pe conturi. Note trezoreriale de la 1 10 ani, VN 5000$ pn la 4 ani scaden, 1000$ > 4 ani. STRIP program de separare a dobnzii de suma obligaiunilor. Bonuri trezoreriale VN 1000, 5000, 10000, 100000, 1 mln $, opera cu ele nu se impoziteaz., sub form de nscrieri pe conturi. Pot fi lichidate n mod imediat , dar cu rpentmpinarea deintorilor cu 4 luni nainte. VMS nu se nregistreaz la CVMB Se negociaz pe piaa extrabursier. Se reflect n cote % i cote de pri de 1/32. Tranzacia se perfecteaz n termenul T+1. Burse de valori americane tradiionale 3.1. Structura pieei financiare americane Piaa bursier american, numit generic i Wall Street, dup numele strzii unde se afl principala burs din SUA, este o pia complex, cu un grad nalt de reglementare, unde se utilizeaz mai multe sisteme de negocieri i opereaz diferite categorii de societi i ageni de burs. Ea include bursele centrale New York

www.cartiaz.ro Carti si articole online de la A la Z


Stock Exchange (NYSE) i American Stock Exchange (AMEX), bursele regionale, precum i vasta reea naional de societi financiare (brokeri/dealeri), cunoscut sub denumirea de Over the Counter Market (OTC). n funcie de caracterul activitii desfurate de fiecare burs n parte, piaa este structurat n patru mari sectoare: 1. Sectorul A (first market) cuprinde NYSE, AMEX i bursele regionale. New York Stock Exchange, principala component a sectorului A al pieei bursiere americane, are 1366 membri persoane fizice de regul parteneri sau membri n conducerea unor societi financiare i coteaz n prezent peste 3000 dintre firmele americane i strine cele mai vechi i recunoscute. Condiiile de cotare la NYSE impun un venit minim anual de 2,5 mln $, un numr minim de aciuni de 1,1 mln distribuite public, cu o valoare de pia de minim 40 mln $ i active tangibile nete de minimum 40 mln $. Pe aceast pia acioneaz un numr de circa 5000 de investitori (din toat lumea), fiecare trebuind s dein minimum 100 de aciuni la una din societile cotate. Numrul total al titlurilor deinute de public este de 25 mln, iar valoarea acestora de circa 100 mln $. Cea de a doua component a sectorului A al pieei financiare americane este American Stock Exchange, nfiinat n 1850 i purtnd denumirea actual din 1953, Aceast burs are 661 de membri i coteaz aciunile a 890 de firme. Este a doua pia oficial de aciuni dup NYSE. Aici sunt nregistrate aciunile unor companii mai mici, dect cele listate la NYSE, dar care au o importan major pentru economia rii. nainte de 1796 acelai titlu nu putea fi cotat simultan la cele 2 burse: NYSE i AMEX. n prezent, anumite titluri de la AMEX sunt cotate la NYSE i invers. n plus, AMEX a deschis piaa i pentru valori strine, acestea reprezentnd peste 15% din activitatea sa; partea leului aparinnd celor 55 societi canadiene, cu o cifr de afaceri de circa 70% din total. De asemenea, AMEX a devenit o important pia de opiuni i warrant-uri pe indici bursieri strini (Nikkei Japonia, FTSE Londra, CAC40 Paris). Totodat, la AMEX se negociaz i blocuri de titluri a cror pia a cunoscut o evoluie accelerat. Condiiile de introducere n burs a societilor sunt mai puin riguroase dect la NYSE i anume: un beneficiu brut de 750000$ n ultimul an fiscal au n cursul celor 2 sau 3 ani precedeni; o cantitate de cel puin 500000 titluri, reprezentnd o valoare minim de 4 mln $ pentru 800 acionari. Alt deosebire fa de NYSE este aceea c AMEX accept nscrierea n cotaie i a acelor societi care realizeaz beneficii cu condiia, ns, s existe de cel puin 3 ani, cu o valoare minim de 15 mln $, 400 purttori de titluri i tranzacii zilnice medii de cel puin 2000 de aciuni. n ceea ce privete bursele regionale, n SUA funcioneaz n prezent 10 astfel de iee. ncepnd din 1798 cele mai mari cinci burse regionale (Pacific Stock Exchange, Midwest Stock Exchange, Philadelphia Stock Exchange, Boston Stock Exchange i Cincinatti Stock Exchange) au fost legate prin computer cu NYSE i AMEX. Denumirea de burse regionale (regional exchange) este determinat de faptul c fiecare din ele s-a specializat n tranzacii cu hrtiile de valoare a companiilor situate ntr-o anumit regiune a rii. Totui, n prezent la majoritatea burselor regionale s efectueze tranzacii cu aciuni care sunt incluse n listing la bursele naionale. Pe parcursul multor ani bursele regionale au jucat un rol important n posibilitatea oferit companiilor mici n anii timpurii de activitate de a-i spori capitalul prin cotare i tranzacii la burs. Principiile de funcionare a burselor regionale, n general, sunt similare celor practicate de NYSE, difer ntructva doar rolul specialistului i nivelul de automatizare. Aa dar, bursele regionale regrupeaz, n general, micile burse locale. Cea mai important burs regional, Midwest Stock Exchange, reunete pe cele din Chicago, Saint-Lous, Cleveland, Minneapolis, Saint-Paul i New-Orleans. Se apropie de bursele din Cincinnatti, Detroit i Pittsburg. Chicago Stock Exchange (CHX) s-a creat la 15 mai 1882. n anul 1998 CHX a depit indicii de activitate nregistrai n anul precedent, fiind una dintre cele mai active burse regionale din SUA cu 6,24% de tranzacii cu aciuni listate la NYSE n comparaie cu cele 4,86% la finele anului 1997 i 15,86% de tranzacii cu titluri listate la AMEX, comparativ cu cele 10,26% semnalate la finele anului 1997. CHX este o burs n cretere, dar competitiv cu alte piee din SUA Pe ea se tranzacionez mai mult de 4000 emisiuni de titluri de la NYSE, AMEX, NASDAQ i titluri proprii, mai mult dect la oricare alt burs de valori din lume.

www.cartiaz.ro Carti si articole online de la A la Z


Pacific Stock Exchange (PCX), o alt burs regional a SUA, a rezultat din fuziunea burselor din Los Angeles i San Fracisco. Bursele funcioneaz n cele 2 orae, fiind interconectate i specializate. Una, cea din Los Angeles, specializat ndeosebi n tranzacii cu aciuni; alta, cea din San Francesco, n opiuni. Cea mai mare parte din volumul tranzaciilor provine din titlurile cotate la New York, dar executate pe aceste piee n orele n care bursa new-yorkez este nchis datorit decalajului orar. Astfel, din cele peste 2600 titluri tranzacionate la PCX, 90% au listing dublu. Cele 10% rmase sunt destinate n exclusivitate titlurilor locale ale companiilor mici care nu sunt admise pentru cotare la bursele naionale. PCX are 552 membri i a fost prima burs care a dezvoltat sistemul automatizat de tranzacii. Poziia sa financiar este una de invidiat. n prognozele de activitate elaborate pentru anul 1999 bursa i propune meninerea poziiei prin asigurarea membrilor si cu instrumente, resurse i susinerea necesar n scopul ridicrii competitivitii lor. Bursa din Philadelphia, Philadelphia Stock Exchange (PHLX), a fost creat n 1790 i este prima burs organizat n SUA Rezultat din fuziunea burselor din Philadelphia, Baltimore i Washington, PHLX este specializat n tranzacii cu titluri, opiuni pe titluri, opiuni pe indici i opiuni exprimate n devize, contribuind, totodat, la inovarea unor noi produse i servicii bursiere. Bursa din Boston, dei este concurat puternic de bursa din New York, are totui un atu n favoarea sa i anume existena celui mai vechi fond mutual numit Massachussets Investors Trust. n sfrit, bursa din Cincinnatti este o pia aplicativ, pe care o firm cotat pe a treia pia ( third market) echilibreaz ordinele de cumprare sau de vnzare executate n afara cotei. 2. Sectorul B al pieei bursiere americane (sau second market) cuprinde piaa OTC pe care lucreaz aproximativ 600 firme de brokeraj. Piaa OTC are 2 componente: piaa NASDAQ i aa numitele titluri roz (pink sheet securities). Ambele componente ale pieei OTC sunt reglementate de Asociaia Naional a comercianilor de Titluri (National Assocation of Securities Dealers, NASD). Avnd n vedere volumul tranzaciilor, piaa OTC este a treia mare pia de aciuni din lume, dup NYSE i Bursa de la Tokyo. NASDAQ, prima component a pieei OTC, este o pia computerizat extins la scar naional care reunete dealerii i brokerii pieei extrabursiere, asigurndu-i cu informaia necesar privind titlurile vndute n cadrul acestui sistem. Sunt 3 nivele de acces la informaia NASDAQ: Dilearii, utilizatori ai nivelului trei al sistemului NASDAQ, introduc de la terminalele lor preurile de cumprare i vnzare, diferena constituind venitul acestora. Ei sunt cei care creeaz piaa pentru titlul dat i se numesc market maker. Ei afieaz permanent preul aciunilor cu angajamentul ferm de a ncheia tranzacii la preul dat (efectueaz cotrile). n plus, tranzaciile se ncheie nu mai puin dect pentru o unitate contractual (de obicei, 100 aciuni). La anunarea preurilor noi cele vechi se modific automat. Majoritatea firmelor de brokeraj sunt utilizatori ai nivelului doi al sistemului NASDAQ, fapt care le permite s urmreasc preurile pentru toate titlurile, anunate de market-makeri. Pe ecranul computerului pot fi vizualizate toate preurile de vnzare i cumprare cu numele dealerilor care le-au propus, de aceea ordinele pot fi trimise imediat dealerului care a oferit preul cel mai bun. Utilizatorii nivelului unu al sistemului NASDAQ sunt brokerii, care duc evidena conturilor personale ale clienilor. Ei au acces la informaia de tipul: intervalul preurilor de cumprare-vnzare ( inside quotes) pentru fiecare titlu (cel mai mare pre de cumprare i cel mai mic pre de vnzare); dri de seam privind ultimele tranzacii; informaii privind starea pieei. Conform clasificrii adoptate de NASDAQ, aciunile care fac obiectul unor tranzacii active (i satisfac unor cerine determinate), de obicei aciunile unor emiteni solizi, fac parte din Sistemul de pia naional (National System, NASDAQ/NMS). Din cele 4000 aciuni tranzacionate la NASDAQ mai mult de 2900 intr n acest sistem. Pentru fiecare aciune de alt tip trebuie s existe cel puin 4 market-makeri. Pentru aciunile incluse n NMS se prezint o informaie mult mai complet, dect pentru celelalte aciuni, oferite prin sistemul NASDAQ, iar informaia despre tranzacii este accesibil utilizatorilor sistemului. Mai mult dect att, cu aciunile incluse n NMS pot fi ncheiate tranzacii prin utilizarea mijloacelor mprumutate. Cea de a doua component a sistemului NASDAQ, numit aciuni neactive ( Small Cap Issues, NASDAQ Small Cap), cuprinde acele aciuni care nu fac obiectul unor tranzacii active. Aceste aciuni sunt trecute imediat n NMS n

www.cartiaz.ro Carti si articole online de la A la Z


momentul cnd ncep s corespund standardelor naintate de ea. La finele zilei operaionale dealerul anun doar numrul total al tranzaciilor efectuate cu aciunile n cauz. Cum indic denumirea nsi, NASDAQ este un sistem de afiare (cotare) a preului. Este de subliniat c fiecare market maker afieaz preurile sale, preuri independente de poziiile altora, ceea ce presupune o multitudine de posibiliti i acioneaz ca un factor de concuren accentuat, spre deosebire de operaiile curente de cotare la bursele obinuite, unde procesul de cotare se desfoar relativ pasiv, ntr-un cadru de ordonare i echitate specifice. Aceste caracteristici fac din NASDAQ o pia de o lichiditate i competitivitate ridicate. n cadrul NASDAQ 545 de market makeri opereaz asupra 5200 valori, iar fiecrei aciuni i revin circa 11 market makeri. n afar de aciuni la NASDAQ se schimb la fel de bine titlurile guvernamentale, instrumentele pieei monetare. NASDAQ nu este un sistem complet automatizat brokerul, primind ordinul i lund cunotin de cotrile oferite, totui, l sun pe market maker pentru a ncheia tranzacia cu el. Investitorul cumpr aciunile la un pre mai ridicat, dect cel pltit de broker pentru ele, cu aa-numitul adaos ( markup); ar n cazul vnzrii aciunilor primete pentru ele un pre mai mic, dect cel primit de broker, adic cu rabat ( markdown). (n ambele cazuri investitorul poate plti i un comision). De obicei, mrimea adaosului i rabatului nu depete 5% din preul pentru o aciune. SEC urmrete n permanen respectarea acestor condiii. ncepnd cu anul 1984 la NASDAQ funcioneaz micul sistem de execuie SOES ( Small Order Execution System) care faciliteaz execuia automat a tuturor ordinelor mai mici de 100 titluri, la preul afiat. Pentru ca aciunile companiei s poat fi tranzacionate prin sistemul NASDAQ, compania n cauz trebuie s satisfac urmtoarele cerine: valoarea total a activelor emitentului trebuie s constituie nu mai puin de 4 mln $; nu mai puin de 100000 aciuni aflate n vnzare public; numrul acionarilor trebuie s fie nu mai mic de 300; este necesar s fie nregistrai cel puin doi specialiti care creeaz piaa pentru titlurile respective. Astfel, NASDAQ ofer o larg accesibilitate societilor pe aciuni i n special celor n curs de dezvoltare, fiind o trambulin formidabil pentru tinerele ntreprinderi n cutare de capital. n practica bursier din SUA se consider c piaa over the counter (NASDAQ) este prima etap n ascensiunea unei societi, care atingnd anumite dimensiuni, trece la NYSE. Dei n prezent multe societi aui atins performanele necesare, rmn n continuare s tranzacioneze la NASDAQ. n prezent la NASDAQ coteaz multe ntreprinderi americane i strine. 53% din companiile americane cotate au mai puin de 15 ani, printre ele aflndu-se i vedetele high-tech-ului, cum ar fi Microsoft, Intel, Apple, Oracle. La 29.01.99 capitalizarea bursier a companiilor americane cotate la NASDAQ atingea numrul de 2,9 trln $, nregistrnd o cretere de 1,1 trln n comparaie cu aceeai perioad a anului precedent. La NASDAQ coteaz, de asemenea, i 414 companii strine, printre ele fiind aa companii celebre cum sunt: Reuters, Ericsson .a. rile reprezentate cel mai bine pe pia sunt Canada, Israel i Regatul Unit al Marii Britanii. Pentru ntreprinderile strine, NASDAQ cere, de asemenea ca acestea s realizeze o parte suficient din activitatea lor n SUA, pentru prezenta interes fa de investitorii naionali. Taxele de pltit pe NASDAQ sunt net inferioare celor de NYSE. Drepturile de intrare sunt limitate la 50 mii $, taxele anuale nu pot depi 20000 $, iar redevenele pentru noile emisiuni de titluri variaz de la 2000 la 17500$. Prin modul de organizare a operaiilor i n primul rnd prin tehnicile specifice folosite, NASDAQ reprezint o entitate distinct i o anticipare a viitorului nu numai prin tehnologiile ei, ci i prin faptul c vine n ntmpinarea unei anume evoluii a pieei de capital, a sistemului bancar i a cerinelor investitorilor, n continu expansiune i diversificare i a variaiei referinelor de a investi. Cea de a doua componen a pieei OTC este reprezentat de aciunile pink sheet, care nu sunt cotate prin sistemul computerizat NASDAQ, piaa acestora fiind mai puin activ dect NASDAQ. Informaiile despre aceste aciuni sunt publicate pe coli roz (de aici numele lor) de ctre Serviciile Naionale de Cotaii Zilnice (National Daily Quatation Services), din cadrul Biroului Naional de Cotare ( National Quatation Bureau), iar aceste liste sunt disponibile numai firmelor de brokeraj, firmelor de consultan i bncilor. n foile roz sunt

www.cartiaz.ro Carti si articole online de la A la Z


incluse circa 11 mii de valori n general de talie mic (uneori sub 1$) aparinnd, de regul, unor societi mai puin cunoscute i fac obiectul unor tranzacii rare i neregulate. Piaa OTC american, monopolizat ndeosebi de NASDAQ, negociaz titluri ale guvernului american, fonduri mutuale i circa 30-40000 de aciuni. Pn n anii 70 firmele membre ale NYSE erau obligate s tranzacioneze cu aciunile incluse n listing la NYSE n exclusivitate la aceast burs, iar pentru efectuarea operaiunilor se percepea un comision fix. Acest fapt era convenabil investitorilor instituionali: fonduri mutuale i de pensii, companii de asigurare a vieii. Existena unei cote minime de comision crea o problem serioas, deoarece comisioanele depeau adesea cheltuielile pentru derularea unor operaiuni de proporii. Firmele de brokeraj, care nu erau membri ai bursei, nu stabileau restricii asupra comisioanelor percepute i de aceea puteau concura eficient cu NYSE n ce privete mrimea comisioanelor, percepute pentru efectuarea unor tranzacii de proporii cu aciuni incluse n listing la NYSE. Astfel, i-a fcut apariia sectorul C al pieei bursiere americane (sau third market), pe care se tranzacioneaz titluri listate la NYSE, prin intermediul unor firme de brokeraj care nu sunt membri ai bursei de pe Wall Street. Dei semnificaia pieei a treia a sczut ntructva de la introducerea n 1975 a comisioanelor contractuale, n prezent aceast pia se extinde graie c titlurile pentru efectuarea tranzaciilor pe piaa n cauz nu este fixat i atunci cnd sesiunea la burs a luat sfrit. Volumul mediu al aciunilor tranzacionate zilnic pe piaa a treia se situeaz la 18 mln aciuni. Pn n anul 1976 prin Regula 394 firmelor membre ale NYSE li se interzicea s acioneze n calitate de dealeri pe piaa a treia i s execute aici ordinele clienilor si pentru vnzare-cumprare de aciuni, incluse n listing la NYSE. n 1976 Regula 394 a fost schimbat prin Regula 390 care permitea executarea ordinelor clienilor pe piaa a treia, dar firmele membre ale NYSE totui nu aveau dreptul s apar pe ea n calitate de dealeri. Mai trziu, la 26 aprilie 1979, SEC a stabilit o regul care permitea firmelor cu loc la burs s acioneze pe piaa a treia n calitate de dealeri pentru titlurile listate la NYSE. Dar Regula 390 continu s existe, fcnd obiectul unor discuii permanente. Unii consider necesar anularea ei n scopul stimulrii concurenei dintre NYSE i piaa extrabursier, alii pledeaz pentru executarea tuturor ordinelor la NYSE, fapt, care dup prerea lor, va contribui la ridicarea competitivitii ei. Muli investitori instituionali ncheie direct tranzacii ntre ei pentru vnzarea-cumprarea titlurilor, listate sau nu la burs, fr a apela la serviciile bursei sau brokerilor. Astfel, sectorul D este acea component a pieei bursiere americane pe care se tranzacioneaz titluri (fr utilizarea firmelor de brokeraj), prin Corporaia Reelelor Instituionale ( Institutional Networks Corporation, INSTINET) sau piaa a patra (fourth market). Sistemul este nregistrat ca pia bursier i efectueaz servicii ndeosebi pentru investitorii instituionali. INSTINET se deosebete de NASDAQ prin aceea c este un sistem automat de cotare i executare, NASDAQ fiind doar un sistem automat de cotare. Astfel, utilizatorul sistemului INSTINET trimite un ordin cu limit de pre n fiierul cu rol de carte de eviden, accesibil i altor utilizatori, care n caz de cointeresare semnaleaz despre intenia lor de a ncheia tranzacia n cauz. La apariia n fiier a dou ordine de sens contrar sistemul nregistreaz automat executarea tranzaciei. NYSE veriga esenial a burselor de valori americane. 1.2.1. Organizare i membri Celebra burs de pe Wall Street New York Stock Exchange sau NYSE- este nu numai nucleul principalului centru financiar din lume, ci i un simbol al bursei de valori contemporane, de altfel, ea este denumit i The Big Board (Marea Burs) sau The Exchange (Bursa). Dup dou secole de existen (a fost creat n 1792), NYSE apare ca una din instituiile bursiere cele mai complexe i mai riguros organizate, unde sunt reprezentate principalele categorii de ageni de burs, se regsesc caracteristici ale unor sisteme de tranzacii diferite, se mbin tehnici tradiionale cu sisteme computerizate de negociere, contractare i executare a tranzaciilor. 3.2.

www.cartiaz.ro Carti si articole online de la A la Z


NYSE este organizat sub forma unei corporaii fr scop lucrativ ( not-for-profit corporation), activitatea creia se bazeaz pe Statut i Regulament. Bursa este condus de Comitetul Directorilor un organ de conducere permanent, format din 24 persoane alese dintre membrii bursei, o parte reprezentnd societile financiare (industry directors) ntre care 7 firme care lucreaz cu publicul, 3 specialiti i un broker de burs iar cealalt parte reprezentnd publicul (public directors), adic firmele care au titluri cotate la burs i firmele cu o poziie semnificativ ca investitori. Ali trei membri ai Consiliului sunt numii din oficiu i anume, preedintele Consiliului, (Chairman of the Board), vicepreedintele execuriv (Executive Vice Chairman) i preedintele bursei (Prezident). La NYSE numrul de membri ai bursei este limitat (din 1962) la 1366 scaune ( seats), termen care i are originea n perioada de nceput a bursei, cnd numrul de membri era redus i fiecare edea la un pupitru, ncheind afaceri. Prin tradiie, calitatea de membru este proprietatea personal a persoanei fizice care deine n mod legal lotul la burs. Din calitatea de membru izvorsc o serie de drepturi, care, n principal, constau n urmtoarele: dreptul membrului bursei de a fi prezent direct sau prin reprezentani n incint i de a efectua operaiuni bursiere, n cont propriu sau/i pentru teri; dreptul de a participa la elaborarea sau/i modificarea statutului i regulamentului bursei; dreptul de a participa la administrarea instituiei bursei, inclusiv de a alege i a fi ales n organele de conducere. Cum cheltuielile cu ntreinerea locului la burs sunt relativ ridicate, de multe ori dreptul de membru este finanat de firme, care devin, astfel, organizaii membre ( member organizations) i desemneaz un angajat al lor ce ndeplinete condiiile de eligibilitate pentru a valorifica drepturile pe care le confer calitatea de membru. La 29.01.99 existau 426 organizaii membre, n spe societi financiare, dintre care peste 67% (289 firme) acionau ca intermediari ntre masa investitorilor i burs, iar restul desfurau activiti de comer cu titluri n incinta bursei. Astfel, dobndirea calitii de membru plin implic, n primul rnd, s fie asigurat eligibilitatea candidatului, acesta trebuind: s aib minimum 21 ani, s fie cetean al SUA, s fie girat de ctre doi membri ai bursei, s prezinte o scrisoare de recomandare din partea a cel puin trei persoane; s prezinte un raport individual de activitate. Pentru a fi eligibile la calitatea de membru firmele trebuie s ndeplineasc un ir de condiii generale: s primeasc o autorizaie de la SEC; pentru primirea licenei respective, firma trebuie s aib n obiectul de activitate efectuarea de operaiuni cu titluri financiare i s dispun de personal calificat n acest sens; s dispun de un volum minim de capital, n funcie de natura i mrimea afacerilor pe care le desfoar, i s prezinte garaniile prevzute de lege i regulamentul bursei; s contribuie la fondurile bursei n modalitile i volumul sabilite de regulamentele acesteia; s respecte toate obligaiile stabilite prin lege i regulamentele bursei n legtur cu negocierea, ncheierea i executarea tranzaciilor bursiere. n al doilea rnd, candidatul trebuie s poat dispune de scaun warant, ceea ce se realizeaz contra plat de la un membru al bursei care este dispus s vnd sau s dea n folosin locul su. Un loc la burs este, practic, ntotdeauna disponibil i poate fi achiziionat de ctre cel care ndeplinete condiiile de eligibilitate. Reieind din faptul c activitatea NYSE este destul de impuntoare, preul locului este relativ ridicat i variaz n raport cu volumul activitii bursiere: cnd deverul bursier crete, cererea pentru locuri n burs crete i preul acestora urc. Astfel, la 3.01.99 preul unui loc la burs se situa la nivelul 2600000$, n comparaie cu 1800000$ nregistrat n perioada corespunztoare a anului precedent. Locul la burs constituie, deci, pentru proprietarul su, un activ financiar sui generis, care poate fi valorificat pe pia. n afar de membrii plini, la NYSE se cunosc i alte categorii de membri: membri cu chirie (leased members) care i-au nchiriat un loc de membru al bursei; membri pariali (acces members) respectiv firmele care pot ncheia tranzacii n sala de negocieri, dar nu pot lucra ca specialiti n burs; membri aliai (allied members) sunt acionarii principali care nu pot ncheia tranzacii n sala de negocieri;

www.cartiaz.ro Carti si articole online de la A la Z


membri acceptai (approved persons) sunt cei care au contribuie de capital, dar nu pot avea nici un rol
n conducerea acestuia;

membri corespondeni (office members) sunt cei care particip frecvent la tranzacii (n sala de
negocieri) ocupndu-se cu gestiunea conturilor clienilor. n dependen de tipul activitii desfurate cei 1366 membri ai NYSE se mpart n 4 categorii: 1. brokeri de comision (circa 700); 2. specialiti (circa 400); 3. brokerii din sala de negocieri (circa 225); 4. comerciani nregistrai (circa 41). Brokerii de comision (commission brokers), sunt ageni care reprezint o firm de brokeraj membr a NYSE i execut ordinele de vnzare-cumprare pe care le dau clienii din afara bursei. Firmele de brokeraj pot avea unul sau mai muli brokeri n sala de negocieri (tip Merrill Lynch). Acetia primesc ordinele recepionate de brokerii de titluri (care lucreaz n birourile firmei de brokeraj). Funcia lor principal este de a obine cel mai bun pre posibil pentru client, respectnd ntocmai ordinul acestuia. Dup executarea ordinelor primite, prin intermediul brokerilor de titluri, brokerii de comision pot executa ca independeni unele tranzacii (primite deci direct de la anumii clieni). Brokerii de burs (floor brokers), execut ordinele primite de la ali ageni de burs sau de la firme membre ai cror ageni nu se afl n incinta bursei. Ei sunt solicitai n perioadele de mare intensitate ale activitii de burs sau atunci cnd o parte a brokerilor de comision constat c nu pot executa n timp util toate ordinele ce le-au fost transmise de brokerii de titluri. Ei se mai numasc brokeri ai brokerilor sau brokeri de doi dolari (two dollar brokers). Comercianii nregistrai (registered traders), sunt operatori de burs care efectueaz tranzacii (n incinta bursei) n nume i pe cont propriu. Ctigul se obine din diferenele dintre preul la care vnd i cel la care cumpr titlurile, iar profitul lor depinde, pe de o parte, de deverul bursei, iar, pe de alt parte, de modul n care reuesc s estimeze micarea cursurilor. Firete, ei particip la risc, deci nu este obligatoriu ca toate tranzaciile lor s se finalizeze cu ctig (pot fi nevoii s vnd la preuri mai mici dect au cumprat). Au o pondere sczut n totalul operaiunilor de burs (sub 10%) i, uneori, execut i operaiuni specifice brokerilor (cu condiia s nu negocieze acelai tip de titluri pentru care ei lucreaz, n ziua respectiv, n cont propriu). Figura principal la NYSE o reprezint ns specialistul, care combin activitile specifice brokerului cu cele ale dealerului, este deci specializat doar pentru un numr restrns de titluri i ocup (geografic) un loc fix n incinta bursei. Specialistul acioneaz n calitate de broker pentru ali membri ai bursei n cazul n care preul de pia curent pentru titlul respectiv se deosebete simitor de preul indicat n ordin (cazul ordinelor limit). Dac specialistul reuete s execute ordinul respectiv, el va primi o parte din remunerarea brokerului de comision. Una din funciile deosebite ale specialistului n calitate de agent de burs, e de a stabili cotaia de deschidere n aa fel nct aceasta s reflecte raportul dintre cererea i oferta care se manifest pe pia (un nivel de echilibru) la titlurile ce i sunt atribuite. n acest sens, el ia n calcul toate ordinele de burs care i-au fost transmise ordine venite din momentul nchiderii edinei de burs anterioare precum i cele valabile i neexecutate, primite anterior i notate n carnetul de ordine ( order book), principalul instrument de lucru al specialistului. Ordinele se trec n carnet specificndu-se natura lor (la pia, limit), succesiunea temporal, volumul ordinului (se noteaz 1 pentru 100 aciuni), codul membrului care a plasat ordinul i termenul de valabilitate. Pe baza ordinelor, astfel notate, specialistul stabilete care este piaa nainte de deschiderea bursei, respectiv cel mai mare pre de cumprare pentru care s-a manifestat cere i cel mai mic pre de vnzare pentru care s-a manifestat ofert. Concentrnd cererea i oferta pentru titlul financiar pe care lucreaz i evideniind modul de structurare, n acel moment, a ordinelor de burs, specialistul devine un reper pentru toi agenii de burs interesai n titlurile respective, ntr-un sens, el este piaa acelui titlu. Practic, specialistul trebuie s prezinte un pre bid la care este n msur s cumpere un anumit numr de contracte i un pre ask la care este n msur s vnd un anumit numr de contracte. Ca atare, preul anunat de specialist va permite brokerilor s execute la deschidere: ordinele la pia, ordinele limit de vnzare cu un pre egal sau mai mic dect preul bid al specialistului, ordinele limit de cumprare cu un pre egal sau mai

www.cartiaz.ro Carti si articole online de la A la Z


mare dect preul ask al specialistului. Desigur, n executarea ordinelor din cabinetul su specialistul respect regula de preceden (primul venit, primul executat). Principala obligaie a specialistului este, ns, s menin un pre corect i ordonat ( fair and ordely market) la titlurile pe care este profilat, ceea ce nseamn c trebuie s intervin pentru stabilizarea pieei ori de cte ori este nevoie, manifestndu-i astfel rolul de regulator. De obicei, aceasta se ntmpl cnd n desfurarea operaiunilor apare o lips de contrapartid, fie din partea cumprtorilor, fie din partea vnztorilor i specialistul vinde sau cumpr, pe cont propriu, tipic mpotriva evoluiei cursurilor de pia. De exemplu, atunci cnd cursurile scad i lipsesc cumprtorii, specialistul va cumpra la cursuri mai ridicate. Dimpotriv, atunci cnd cursurile cresc i lipsesc vnztorii, specialistul va vinde la cursuri mai sczute. Intervenia specialistului are, astfel, deosebite ramificaii: pe de o parte, specialistul acioneaz pentru atenuarea evoluiei cursurilor respective, pentru scderea gradului de volatilitate; pe de alt parte, specialistul acioneaz pentru creterea volumului operaiilor de contrapartid i prin aceasta majoreaz activitatea de ansamblu a bursei i sporete lichiditatea pieei. De asemenea, specialistul este obligat s asigure continuitatea pieei, astfel nct preul de deschidere s fie ct mai apropiat de cursul de nchidere ale zilei precedente, iar, pe parcursul edinei de burs fiecare tranzacie s se deosebeasc de precedenta sub aspectul preului printr-o diferen rezonabil. 3.2. Condiii de admitere la cotaie Principala burs de valori din New York, New York Stock Exchange, este una din bursele de mare rezonan mondial, pe planul tranzaciilor i experienei, ct i pe planul dimensiunilor de angajare n viaa economic a SUA i nu numai. Pentru cotare la NYSE sunt admise firme ntr-un numr relativ restrns, dar care formeaz un segment reprezentativ, prin sine nsui, o elit a ntreprinderilor americane. Potrivit propriilor aprecieri ale NYSE o firm trebuie s ndeplineasc anumite condiii, primordial, n a avea bunvoin de a informa publicul investitor privind progresul activitii sale. n selectarea firmelor cotate o atenie special este acordat: a) gradului n care compania este expresie a interesului naional; b) poziia i stabilitatea poziiei sale n viaa economic; c) angajarea ei ntr-o ramur n cretere i perspectiv, de ultim instan, de a-i menine poziia sa relativ, n ramur. Avnd n subsidiar rezultatele pozitive i o notorietate deja afirmat firmele asigur, prin includerea pe listele de cotaie, o poziie care, n sine, constituie platforma unei notorieti confirmate i de perspectiv. Firmele doritoare s fie incluse pe listele de titluri cotate la NYSE, adic s fie admise la tranzacii n burs, trebuie s se ncadreze n cerinele minimale care au variat de-a lungul timpului (cu ultima statuare la 7.07.1997) i care n prezent au formulri semnificative. De menionat c la NYSE, spre deosebire de bursele europene nu exist titluri de nivelul doi sau trei cerinele sunt unice pentru toate titlurile. n calitate de exemplu concludent de titluri nregistrate simultan la dou burse servesc aciunile unor companii strine. Tranzaciile cu ele au loc la bursa rii n care este nregistrat compania i la bursa american. Uneori, la bursa SUA se vnd i se cumpr nsi aciunile unor companii strine (n special a celor canadiene). Dar, n general, la NYSE au loc tranzacii nu cu nsi aciunile strine, ci cu aa-numitele ADR ( American Depository Receipts). ADR sunt hrtii de valoare emise de bncile americane n calitate de certificat reprezentativ pentru o aciune, mai multe, sau o fraciune dintr-o aciune, aparinnd unei societi nonamericane. Criteriile de includere n listing, destinate special firmelor non-americane (strine) sunt expuse n p. c al tabelului. Ele sunt mult mai riguroase dect cele naintate firmelor de origine american. La finele lunii ianuarie 1999 la NYSE erau listate 3105 companii. Acestea aveau peste 242 mlrd aciuni cu o capitalizare de pia de 10,5 trln disponibile pentru tranzacii la burs. La 26 februarie 1999 situaia privind companiile i titlurile listate la burs se prezenta n felul urmtor: 3.3. Ordinele de burs i executarea lor

www.cartiaz.ro Carti si articole online de la A la Z


Volumul impuntor al tranzaciilor ncheiate n incinta NYSE este datorat nu numai acelui fapt c la cotare se admit numai titluri de o calitate nalt, pentru care se manifest o cerere continu, ci i faptul c membrii bursei au posibilitatea de a executa ordinele unui cerc larg de cumprtori i vnztori. De aceea, pentru funcionarea eficient a mecanismului bursier o importan deosebit prezint existena unui sistem bine organizat de plasare, transmitere i executare a ordinelor, primite de la clieni. De obicei, se dau urmtoarele categorii de ordine: ordin la pia, ordin limit, ordin stop. Ordinul la pia (market order) este un ordin de vnzare-cumprare la cel mai bun pre oferit de pia. Ordinul la pia poate fi executat oricnd, atta timp ct piaa funcioneaz. Practic, un ordin de cumprare la pia impune obinerea celui mai sczut pre existent n burs n momentul cnd brokerul de incint primete ntiinarea de executare a ordinului. Un ordin de vnzare la pia trebuie executat la cel mai mare pre existent cnd brokerul de incint primete ordinul. Ordinele la pia se plaseaz n condiiile n care pentru client conteaz mai mult viteza executrii ordinului i nsi cumprarea titlului, dect preul afacerii. Un ordin limit (limit order) este cel n care clientul precizeaz preul maxim pe care nelege s-l plteasc n calitate de cumprtor, respectiv preul minim pe care l accept n calitate de vnztor. Aceste ordine se execut imediat ce limita fixat este atins sau depit; se execut de specialiti n ordinea sosirii lor. Un ordin stop sau de limitare a pierderii ( stop loss order) acioneaz oarecum n sens contrar ordinului cu limit de pre. El devine un ordin de vnzare-cumprare la pia, atunci cnd preul titlului evolueaz n sens contrar ateptrii clientului, respectiv crete/scade nivelul specificat. Astfel, un ordin stop de vnzare este plasat la un pre inferior nivelului curent al pieei pentru prezervarea profitului obinut la un titlu cumprat anterior cu un pre mai mic sau reducerea pierderii la anumite titluri deinute de client. Un ordin stop de cumprare este plasat la un nivel superior cursului curent al pieei urmrindu-se reducerea pierderii la o poziie de vnzare luat anterior. n afara ordinelor stop la NYSE se practic, de asemenea, plasarea ordinelor stop limit. n ele, ca i n ordinele stop, se indic preul-stop la care ele se execut cnd preul este atins. Dar spre deosebire de ordinele stop obinuite, cele stop limit se execut ca ordinele limit, i nu ca cele la pia. n aceste ordine n afara preului stop se indic preul clienilor evitarea unui control permanent asupra situaiei pieei i ofer posibilitatea limitrii pierderilor n cazul cnd preul scade brusc. n general, ordinelor de burs le sunt asociate i alte instruciuni pentru brokeri: instruciunea la zi(day order) nseamn c ordinul este valabil numai pentru edina de burs din ziua respectiv; dac nu se specific altfel, toate ordinele sunt considerate la zi; instruciunea bun pn la anulare sau ordin deschis ( open order) nseamn c ordinul rmne valabil pn cnd clientul l anuleaz sau pn cnd tranzacia a fost executat; instruciunea totul sau nimic (all or none), ordin limitat, care nu poate fi executat dect n totalitatea sa; instruciunea execut sau anuleaz (fill or kill) ordon cumprarea-vnzarea imediat i complet a unui anumit volum de titluri, ori renunarea la executare; instruciunea la deschidere (a the opening) nseamn c ordinul trebuie executat imediat ce bursa a fost deschis; instruciunea la nchidere (a the close) nseamn c ordinul trebuie executat imediat naintea nchiderii edinei de burs. Pentru ordinele de volum mic ordinele de cumprare-vnzare la preul pieei a nu mai mult de 199 aciuni i o limit nu mai mare de 100 aciuni, la NYSE se utilizeaz ncepnd cu anul 1976 un sistem computerizat denumit DOT (Designated Order Turnaround); acesta asigur legtura direct, prin reeaua electronic, ntre membrii bursei care au subscris la DOT i specialitii aflai la posturile de tranzacii din sala de negocieri. Ulterior sistemul a fost perfecionat, noua variant fiind denumit SuperDOT. Acest sistem permite executarea ordinelor de vnzare-cumprare la preul pieei a nu mai mult de 30999 aciuni i ordine limit pentru nu mai mult de 99999 aciuni. Astfel, SuperDOT este un sistem electronic de transmitere a ordinelor prin

www.cartiaz.ro Carti si articole online de la A la Z


care firmele membre pot transmite direct ctre specialiti ordine la pia sau limit pentru toate titlurile care sunt cotate la NYSE. n ceea ce privete momentul executrii contractului, n general, la NYSE se practic urmtoarele tipuri de tranzacii: cu lichidare imediat (cash delivery), cnd executarea (predarea/plata) hrtiilor are loc chiar n ziua ncheierii contractului de burs; cu lichidare normal (regular settlemment), care trebuie s fie fcut ntr-un anumit numr de zile de burs din momentul ncheierii contractului (2 zile la NYSE, T+2); cu lichidare pe baz de aranjament special: de exemplu lichidarea poate fi fcut la o scaden lsat la opiunea vnztorului, dar nu mai trziu de 60 de zile. Predarea titlurilor este garantat de National Securities Clearing Corporation. Aa cum prin cursul bursier avem o imagine a modului n care bursa evalueaz n mod curent titlurile financiare individuale, tendina de ansamblu a bursei, respectiv micarea general a cursurilor aciunilor pe acea pia, este evideniat de indicii bursieri. Indicii sunt, n esen, o msur a dinamicii valorice a unui grup reprezentativ de aciuni sau a tuturor aciunilor ce coteaz la burs. Principalii indici la NYSE sunt: a) Dow Jones este denumirea curent pentru Dow Jones Industrial Average DJIA, principal indicator pentru tendinele de la bursa NYSE. Se calculeaz pe baza unui co de 30 de valori (aciuni) de baz ale pieei americane, reprezentnd 20-25% din capitalizarea bursier a principalei piee mondiale de valori. Fiecare din cele 30 de titluri intr, potrivit unei chei (sistem cifric ce le face comparabile), n coul de calcul al indicelui, valoarea (exprimat n puncte) a indicelui fiind influenat de evoluia cotaiilor tuturor aciunilor respective. b) Standard and Poors 500 (calculat ca medie ponderat a cursului a 500 de aciuni). El este ponderat n funcie de capitalizarea bursier a societilor care-l compun (cele 500) i este urmrit din anul 1941. c) NYSE Composite Index se calculeaz ca medie pentru toate cele 1500 de aciuni cotate la NYSE i este, n prezent, cel mai cuprinztor indice al pieei americane. 4. Reglementarea pieei bursiere a SUA Bursa joac un rol esenial n economia modern: ca pia a titlurilor financiare, ea asigur alturi de alte componente ale economiei simbolice (financiare) desfurarea nentrerupt a circuitului economic, funcionarea economiei reale. Astfel, instituiile i activitatea acestei piee prezint o importan public naional i internaional i fac obiectul unor reglementri legale corespunztoare. Reglarea piaei hrtiilor de valoare se extinde asupra tuturor participanilor si: emiteni, investitori, participani profesioniti la piaa hrtiilor de valoare, organizaiile infrastructurii pieei i urmrete cteva obiective de baz: meninerea ordinii pe pia, crearea unor condiii normale de munc pentru toi participanii pieei; protejarea participanilor pieei de aciunile frauduloase ale unor persoane sau organizaii aparte; asigurarea unui proces liber i deschis de formare a preurilor la hrtiilor de valoare n baza cererii i ofertei; crearea unei piee eficiente care ar stimula activitatea de ntreprinztor; n unele cazuri, crearea unor piee noi, susinerea pieelor i structurilor acestora necesare societii, a unor inovaii .a.; influena asupra pieei cu scopul atingerii unor obiective de ordin social-economic. Piaa bursier american, cea mai dezvoltat i perfecionat pia bursier din lume, dispune de un sistem integrat de reglementare care cuprinde urmtoarele nivele de competen: naional (o legislaie special pentru titluri i operaii financiare); paraministerial (un organism de stat cu atribuii de reglementare/supraveghere- Comisia pentru Titluri i Operaii Financiare (SEC) i organe speciale de reglare n state); funcional (organizaii de regul cu caracter privat de autoreglementare a pieei, cum sunt bursele de valori i Asociaia Naional a Dealerilor (NASD). Primele 2 nivele se refer la reglementarea de stat a piaa hrtiilor de valoare.

www.cartiaz.ro Carti si articole online de la A la Z


Baza normativ de reglare a pieei hrtiilor de valoare n SUA s-a format nc la nceputul sec. 20 la nivelul statelor sub influena diferitor abuzuri i escrocherii, devenite frecvente pe piaa bursier. n unele state au fost adoptate legi orientate spre aprarea intereselor investitorilor, numite deseori legile cerului azuriu ( blue-sky laws). Aceste legi erau destinate prentmpinrii situaiilor n care investitorul nu cumpr nimic, n afar de aer. De regul, ele stabileau procedura de control asupra emisiunii hrtiilor de valoare i vnzarea lor n hotarele statului. Prima lege de acest fel a fost adoptat n anul 1911 n statul Canzas, iar n 1913 legi asemntoare existau deja n 22 state. Dar cele mai importante legi privind hrtiile de valoare au fost adoptate de Guvernul federal ncepnd cu anii 30, formnd baza normativ contemporan de reglare a piaa hrtiilor de valoare n SUA. Concepiile de baz referitor la reglarea piaa hrtiilor de valoare sunt expuse n cele 6 legi: Legea titlurilor financiare (Securities Act) din 1933; Legea operaiunilor financiare (Securities Exchange Act) din 1934; Legea privind holdingurile n domeniul utilitilor publice (Public Utility Holding Company Act) din 1935; Legea privind emisiunea instrumentelor pe datorie (Trust Indenture Act) din 1939; Legea societilor de investiii (Investment Company Act) din 1940 i Legea privind consultana financiar ( Investment Advisers Act) din 1940. Legea titlurilor financiare (1933) a fost adoptat de Congres cu scopul asigurrii transparenei depline a informaiei privind noua emisiune a hrtiilor de valoare i prentmpinarea crahurilor bursiere, analogice celui din 1929-1932. Legea include urmtoarele principii de baz: 1. Cererea de nregistrare. Legea cere ca emitentul noii hrtii de valoare s nregistreze emisiunea, prezentnd cererea de nregistrare (registration statement) la Comisia pentru Titluri i Operaii Financiare (Securities and Exchange Commission, SEC). Nu trebuie nregistrate: hrtiile de valoare de stat (ale guvernului federal, statelor i municipiilor); instrumentele utilizate n operaiunile curente, emise pe un termen mai mic de 270 zile; orice hrtii de valoare ale organizaiilor necomerciale (religioase, de caritate, educative .a.), ale asociaiilor de mprumut i economii, cooperativelor de fermieri; certificate de trust; poliele de asigurare; hrtii de valoare care se realizeaz n interiorul statului. Nu necesit o nregistrare total emisiunea public cu o valoare mai mic de 5 mln $. Cererea de nregistrare trebuie s conin informaie de ordin financiar i alt gen care ar permite efectuarea unei analize a hrtiilor de valoare n vederea aprecierii valorii lor de ctre investitorii crora le se adreseaz. Pentru aceasta investitorilor poteniali li se prezint prospectul emisiunii, aa-numitul pete rou un aviz preventiv n care se expun aspectele de baz privind emisiunea viitoare. Documentul a fost numit astfel pentru c la nceputul textului se introduce cu rou o avertizare asupra faptului c informaia inclus n documentul dat are un caracter preventiv i poate fi modificat. Emitentul nu poate ncepe plasarea hrtiilor de valoare pn n momentul n care SEC nu va aproba cererea de nregistrare, procedur pentru care sunt necesare, de obicei, 20 zile. Cererile prezentate pentru nregistrare se examineaz la Direcia finanelor corporative a SEC. nregistrarea poate fi refuzat sau poate fi suspendat (dup avizul corespunztor) dac s-a constat c cerea conine informaie neautentic sau nu conine referirile necesare. nregistrarea este amnat pn nu sunt introduse modificrile respective. 2. Principii, orientate contra fraudelor. Legea n cauz interzice transmiterea informaiei neautentice i alte aciuni de acest fel la vnzarea hrtiilor de valoare. Acest fapt se refer la toate hrtiile de valoare, dar nu numai la cele care trebuie nregistrate. Legea prevede anumite sanciuni sub form de amend pentru nclcarea ei: de la 5-100 mii $ pentru persoanele fizice i 50-500 mii $ pentru persoanele juridice. Legea operaiunilor financiare (1934) a extins proporiile reglementrii de stat a piaa hrtiilor de valoare i a creat SEC n calitate de agenie responsabil pentru executarea legilor federale despre hrtiile de valoare. Aceast lege a oferit SEC dreptul de a regla activitatea burselor de valori i pieelor extrabursiere pe calea rspndirii cerinelor de transparen a informaiei privind hrtiile de valoare aflate n circuit. Legea cerea nregistrarea la SEC att a burselor de valori, ct i hrtiilor de valoare cu care aceasta tranzacioneaz. Au fost puse n afara legii manipulrile cu hrtiile de valoare, au fost introduse limite asupra vnzrilor fr acoperire,

www.cartiaz.ro Carti si articole online de la A la Z


asupra cumprrii hrtiilor de valoare pe credit, asupra tranzaciilor cu hrtii de valoare proprii, efectuate de insaideri. Legea stabilea un ir de principii, referitor la: 1.nregistrarea hrtiilor de valoare listate. Legea extinde sfera de aciune a principiului de transparen a informaiei. Fiecare companie, hrtiile de valoare ale crora se coteaz la burs, trebuie s se nregistreze la SEC i s-i prezinte dri de seam trimestriale i anuale care pun n eviden informaie financiar i de alt gen necesar investitorilor. Cele mai rspndite dri de seam drile de seam anuale Form 10-K i trimestriale Form 10-Q. n practic, dup primirea acordului bursei includerea hrtiilor de valoare n listing, copia acestui acord se trimite la SEC. nregistrarea la SEC se consider efectuat dup 30 zile dup primirea acestui document numai atunci pot ncepe tranzaciile cu hrtiile de valoare n cauz la burs. Conform modificrilor la Legea titlurilor financiare (1964) cerine de acelai fel nainteaz i companiilor hrtiile de valoare ale crora circul pe piaa extrabursier dac activele acestor companii alctuiesc 1 mln $, iar numrul de acionari este mai mare de 500, dar mai mic de 750. Emiterea proxi, a regulamentului cu privire la insaideri, cererea de nregistrare care anterior se refereau doar la hrtiile de valoare cu circuit la burs au fost extinse i asupra hrtiilor de valoare cu circulaie pe piaa extrabursier. Informaia prezentat este analogic celei din cererea de nregistrare a emisiunii. Trebuie de inut cont de faptul c ambele legi expuse sunt documente sinestttoare, de aceea nregistrarea hrtiilor de valoare conform unei legi, nu exclude nregistrarea lor conform acestei legi. Toat informaia prezentat la SEC este accesibil publicului larg cu ea poate face cunotin gratis orice persoan care vine n sala de informaii a SEC la Washington sau la Direcia regional. n anii 90 a fost introdus sistemul EDGAR (Electronic Data gatering Analysis and Retrieval System ) care permite transferul la SEC a informaiei necesare prin canale telefonice. Ctre anul 1994 la sistemul electronic de transmitere a informaiei de ctre emiteni au trecut 10 mii din 14 mii de emiteni-clieni ai SEC, iar n 1996 a avut loc trecerea total la acest sistem. 2. Principiile referitor la insaiderii companiilor listate. Legea cere ca insaderii (conductorii, directorii i deintorii a mai mult de 10% din aciunile companiei) s prezinte regulat la SEC i bursa de valori respectiv a informaiei despre numrul hrtiilor de valoare pe care le dein i operaiunilor cu hrtiile de valoare a acelor emiteni, a cror persoane afiliate sunt. Pentru limitarea fraudelor rezultate din utilizarea informaiei interne legea cere ca insaiderii s comunice companiilor lor veniturile pe care le-au obinut de la vnzarea-cumprarea hrtiilor de valoare n ultimele 6 luni. Lor li se interzice practica vnzrilor scurte sau vnzrilor fr acoperire (short selling) a hrtiilor de valoare a companiilor lor. 3. nregistrarea burselor de valori, brokerilor i dealerilor. Legea prevede nregistrarea la SEC a burselor de valori, brokerilor i dealerilor care lucrez pe piaa extrabursier. Regulile bursei, nregistrate la SEC, nu trebuie s admit executarea tranzaciilor n mod necinstit i neechitabil de ctre membrii si, iar bursa nsi trebuie s aib drepturi depline pentru a suspenda sau exclude din membrii bursei pe cei care i ncalc regulile. SEC este n drept s controleze respectarea de ctre burse a acestor cerine. n general, n SUA funcioneaz un sistem de autoreglare, iar SEC apare n calitate de organ de control. n conformitate cu Legea Maloney (1938), prin care s-au introdus un ir de completri la Legea operaiunilor financiare, a fost creat Asociaia Naional a Dealerilor hrtiilor de valoare (NASD, National Association of Securities Dealers). Din NASD fac parte aproape toate firmele de dealer care efectueaz tranzacii pe piaa deschis. Majoritatea firmelor privesc calitatea de membru ca una obligatorie, deoarece la intrarea n asociaie ei obin posibilitatea ncheierii tranzaciilor cu ali membri ai acestei organizaii la un comision mult mai mic, dect n cazul operaiunilor cu companii care nu fac parte din NASD. n prezent, toate firmele care nu fac parte din NASD fac obiectul reglrii nemijlocite de ctre SEC. Deoarece SEC din punct de vedere juridic este n drept s anuleze nregistrarea NASD, ea are aceeai autoritate asupra acestei asociaii, ca i asupra burselor de valori SEC.

www.cartiaz.ro Carti si articole online de la A la Z


SEC are dreptul de a refuza acordarea licenei pentru efectuarea operaiunilor de broker-dealer sau de a exclude firma din membrii NASD sau a bursei de valori dac dup investigaiile efectuate de ea s-a confirmat faptul de escrocherie sau fraud. 4. Controlul asupra activitii comerciale. Conform legii n cauz SEC exercit controlul asupra metodelor de tranzacii cu hrtiile de valoare la burse i pe piaa extrabursier. Legea prevede limitarea vnzrilor fr acoperire i nainteaz cerine privind mrimea minim a capitalului propriu n raport cu pasivele firmelor de brokeri-dealeri. Regula din urm este destinat pentru reducerea pericolului falimentrii lor, fapt care ar pune n pericol mijloacele clienilor i hrtiilor de valoare a lor. n vederea respectrii cerinelor expuse, SEC efectueaz periodic controlul controlul firmelor de brokeri-dealeri. Legea interzice manipularea preurilor pe pia cunoscutele vnzri fictive ( wash sales) cumprarea i vnzarea simultan a hrtiilor de valoare pentru crearea iluziei de activitate pe pia i ordinele care se compenseaz reciproc (matched orders) ncheierea de ctre 2 ageni a tranzaciei la un pre dinainte stabilit cu scopul modificrii situaiei pe pia n favoarea lor. Orice persoan care a procurat mai mult de 5% din aciunile corporaiei, este obligat s prezinte n decurs de 10 zile SEC informaia referitor la tranzacia executat. 5. Dreptul consiliului directorilor Sistemului Federal de Rezerve (FED) de a stabili mrimea marjei, care reglementeaz mrimea maxim a creditului pe care bncile i brokerii l pot oferi la cumprarea hrtiilor de valoare listate. Timp de muli ani norma marjei de acoperire n SUA alctuiete 50% (pentru comparaie: n anii 30-40 ea ajungea pn la 100%, adic practica tranzaciilor pe credit era interzis). SEC are obligaia de a urmri respectarea de ctre brokeri i dealerilor a prevederilor FED. Legea operaiunilor financiare din 1934 cu modificrile ulterioare mpreun cu Legea titlurilor financiare din 1933 formeaz pn n prezent baza legislaiei care apar interesele participanilor la piaa hrtiilor de valoare. Urmtoarea lege privind hrtiile de valoare aprobat de Guvernul federal a fost Legea privind holdingurile n domeniul utilitilor publice (Public Utility Holding Company Act) din 1935 care nainta cerina de nregistrare a companiilor de holding la SEC. Legea privind emisiunea instrumentelor pe datorie (Trust Indenture Act) din 1939 regla procedura de emisiune a obligaiunilor de ctre corporaii. Legea societilor de investiii (Investment Company Act) din 1940 a fost adoptat pentru aprarea intereselor investitorilor care cumprau aciunile societilor de investiii. Societatea de investiii este o companie care obine mijloace bneti din vnzarea aciunilor sale investitorului public i utilizeaz aceste mijloace pentru procurarea hrtiilor de valoare a altor companii. Investitorul, cumprnd aciunile societii de investiii efectueaz simultan o plasare indirect de capital ntr-o mulime de aciuni. Exist 2 tipuri de societi de investiii: de tip nchis, care emit n circulaie un numr limitat de aciuni proprii i de tip deschis care, dimpotriv, nu au limite la vnzarea aciunilor sale. Forma cea mai rspndit a societilor de investiii tip deschis o reprezint fondul mutual. Legea societilor de investiii din 1940 a stabilit reguli i proceduri de activitate pentru societile de investiii i a mputernicit oficial SEC s regleze activitatea lor. Conform legii n cauz societile erau obligate s se nregistreze la SEC i s respecte condiiile determinate de transparen a informaiei. n 1970 n lege au fost introduse un ir de modificri care interziceau societilor de investiii s plteasc onorarii foarte mari consultanilor i s preia comisioane mari de la cumprtorii aciunilor lor. Legea avea scopul de a proteja investitorul individual de informaia incorect i/sau neautentic, de cheltuielile excesive sub forma onorariului pltit consultanilor fondului i direct sub forma comisioanelor la cumprarea aciunilor societii de investiii. Legea privind consultana financiar (Investment Advisers Act) din 1940 a fost adoptat n vederea aprrii investitorilor de eventualele cazuri de fraud i escrocherie a consultanilor investiionali angajai de investitori n scopul proiectrii unei decizii profesioniste de plasament a banilor. Conform legii n cauz consultanii financiari trebuie s prezinte informaia necesar despre calificarea profesional, precum i despre plasamentele recomandate de ei. De asemenea, consultanii financiari sunt obligai s se nregistreze la SEC i s-i prezinte acesteia dri de seam periodice referitor la activitatea lor. Modificarea introdus n lege n anul 1960 a oferit

www.cartiaz.ro Carti si articole online de la A la Z


SEC dreptul de revocare a licenei consultanilor financiari care ncalc prevederile acestei legi. Dar legea nu garanteaz competena consultanilor; ea ofer doar un ajutor investitorului de a se proteja contra fraudelor i nclcarea eticii profesionale a consultanilor respectivi. Modificri la legile privind hrtiile de valoare din 1975. n 1975 Congresul a revizuit legislaia privind hrtiile de valoare, cernd ca SEC n colaborare cu participanii profesioniti la piaa hrtiilor de valoare s creeze un sistem competitiv de tranzacii cu hrtiile de valoare. Dei problema a fost pus n faa ramurii de specialitate n mod general, SEC chiar n acelai an (1975) a anulat sistemul comisioanelor fixe, existent pn atunci, astfel punnd nceputul plii comisioanelor flexibile brokerilor. Dar aceast trecere s-a produs i datorit presiunii concureniale exercitate asupra burselor de ctre alte piee organizate, n primul rnd NASDAQ. Anularea comisioanelor fixe a creat o concuren puternic pe pia i a contribuit la reducerea cheltuielilor legate de efectuarea tranzaciilor pentru investitorii de proporii, ntruct pentru ei cotele de comision s-au micorat, n timp ce pentru micii investitori s-au mrit. Modificrile legislative din 1975 au extins i controlul SEC asupra Palatelor de clearing, introducnd cerina de nregistrare a acestora. De asemenea, n faa SEC a fost pus problema crerii unui sistem naional de tranzacii cu hrtiile de valoare (National Market System). Ca urmare a acestui fapt n 1978 a fost creat sistemul de tranzacii interpiee (Intermarket Trading System).

Piaa Valorilor mobiliare n Japonia.


1. Particularitile capitalului acionar. Piaa valorilor mobiliare a Japoniei ocup locul 2 pe aren mondial dup SUA. Capitalizarea bursier general a Japoniei constituie aproximativ 1/5 din capitalizarea mondial. Piaa aciunilor n Japonia se deosebete mult de celelalte piei din lume. Conform princiilor generale de dezvoltare a pieelor de capital capitalul acionar este dezvoltat mai mult n acele state, care acord acionarilor companieilor sale mai multe drepturi. Din aceat cauz n SUA i Marea Britanie piaa aciunilor este mult mai dezvoltat ca piaa de capital din Frana, Germania, Japonia. n Japonia, n comparaie cu alte state interesele i drepturile acionarilor sunt mai puin aprate de stat i sunt foarte multe obstacole pentru investitori n promulgarea iniiativei sale. n comparaie cu corporaiile americane, care sunt obligate s prezinte acionarilor si dri de seam trimestriale, corporaiile japoneze prezint aceste informaii acionarilor si o dat n jumate de an i informaia este foarte succint. Adunrile generale ale acionarilor sunt o simpl formalitate i un acionar care deine un procent mic de aciuni se limiteaz la drepturile unui simplu creditor al societii n cauz, n timp ce prghiile reale de conducere sunt n minile consiliului de directori i conducerii societii, pe cnd n SUA peste jumate din aciunile plasate sunt proprietate a persoanelor fizice, scopul crora este obinerea dividendelor ct mai mari. n Japonia ns, acionarii de baz sunt corporaii mari i deinerea aciunilor prevedealte scopuri dect simpla primire a dividendelor. Alte scopuri deobicei sunt: meninerea relaiilor dintre investitori i conducerea societii i deseori procurarea aciunilor de ctre dou companii concomitent de la una alteia este legat de existena unor relaii amicale n afaceri. Din acest cauz, dac n SUA un acionar i vinde aciunile ca urmare a scderii cursului acesteia, atunci n Japonia n aceleai condiii acionarul nu va ntreprinde aceleai msuri, dorind s rmn n aa fel n relaii bune cu compania aciunile creia le deine. Pentru a nelege specificul acestor relaii este necesar de analizat evoluia economiei Japoniei de la finele sec 19 pn n prezent: Poziiile de control n economia acestuii stat la finele secolului trecut erau n minile unor grupuri financiare numite dzaibazu holdinguri, care aparineau ctorva familii autohtone, care la rndul su au desfurat o politic mai activ i mai agresiv de expansiune comparativ cu cu ali proprietari i bucurnduse de o puternic susinere a statului. Piaa valorilor mobiliare organizat (bursa de valori) a aprut ceva mai trziu, era foarte slab dezvoltat din cauza c nu satifcea cerinelor dzaibazu, care aveau sub control bncile i alte instituii financiare. Abia dup anii 30 ai sec 20 holdingurile japoneze au fost obligate s plasaze aciuni n rndurile unuio cerc larg al investitorilor, cu toate acestea multe din holdinguri tindeau de a rmne societi nchise pentru populaie. Efectiv piaa valorilor mobiliare n Japonia n nelesul de azi a aprut dup al doilea rzboi mondial. Administraia american ocupaionist a lichidat holdingurile i au contribuit la achiziionarea

www.cartiaz.ro Carti si articole online de la A la Z


aciunilor acestora de masele largi ale populaiei. n 1948 parlamentul rii aprob Legea privind valorile mobilisare i bursele de valori, creat n baz legigislaiei americane. Acionari ai companiilor japoneze au devenit cetenii acestui stat crora la finele anilor 40 le aparineau peste 70% din totalul capitalului acionar al rii. Aceast perioad a fost unic n istoria acestui stat, din punct de vedere a ponderii capitalului acionar ce revine maselor largi. Foarte curnd ns corporaiile au ocupat vechile poziii prin achiziionarea aciunilor proprii de la acionari, dar dat fiind faptul c comparativ cu SUA corporaiile japoneze nu au dreptul de a achiziiona aciunile proprii i a crea holdinguri financiare, acestea au nceput a practica activitate de deinere reciproc a aciunilor. n ultimul timp n Japonia se observ o tendin de cretere treptat a numrului acionarilor i constituie aproximativ 24 mln pers, cu toate acestea 25% din aciunile nregistrate pe pia devin 6 acionari- grupuri financiar-industriale, 4 din care sunt uirmai ai dzaibazu. Bncile joac un rol primordial n economia Japonez 20% din capitalul acionar al statului. Un loc deosebit joac Banca industrial a Japoniei. Conducerea acestei bnci intr n componena consiliului de directori a peste 100 corporaii de proproii din Japonia, aciunile crora se coteaz la BVTokyo, banca este acionarul pricipal a peste 600 corporaii. Bncile comerciale formeaz baza grupurilor financiar-industriale, lor le revine peste 10% din capitalul acionar al rii. Companiilor de asigurare deasemeni le revine peste 16% din capitalul acionar, trusturile investiionale dein peste 4%. Cota instituiilor fefinanciare constituie peste 25%. Cota investitorilor strini pentru ultimii ani are tendin stabil de scdere. Pn n anii 80 emisiunea aciunilor nu juca rol deosebit n finanarea necesitilor corporaiilor, caestea fiind satisfcute prin intermediul creditelor bancare pe termen lung. La finele anilor 80 creterea preurilor aciunilor companiilor autohtone a contribuit la sporirea interesului fa de emisiunile de valori mobiliare, dar nu pentru mult timp. Cderea cursurilor aciunilor (anii 90-92) a dus la micorarea volumelor emisiunilor de aproape 22 ori. La momentul actual emisiunea aciunilor nu joac rolul primordial n finanarea activitii societii i constituie doar 0,7% din suma tuturor investiiilor. Aciunile se emit de regul cu valoare nominal, majoritatea fiind ordinare i nu prefereniale, nominative i nu la purttor (la burse de valori se coteaz doar cele nominative). 2. Particularitile pieei obligaiunilor. Dup volumul pieei Japonia cedeaz doar SUA. Piaa obligaiunilor n Japonia este prezentat de obligaiuni de stat (40%), obligaiuni bancare (27%), obligaiuni corporative (13%), obligaiuni emise de instituii de stat (11%), obligaiuni emise de minicipaliti (7%). Majoritatea obligaiunilor de stat se emit pe termen de 2,5,10,20 ani i deobicei se calific ca pentru construcii (finanarea obiectelor din sfera social) i obligaiuni pentru finanarea deficitului bugetar. Aceast clasificare nu se rsfrnge asupra circulaiei lor pe pieele primare i secundare.

Obligaiunilor pe termen lung pn la 10 ani le revine peste 74% din datoria de stat i peste 95% din circuitul pe piaa secundar. Se emit lunar cu plata cuponului de 2 ori pe an.
Obligaiunile pe termen foarte lung peste 20 ani, se emit trimestrial, se plaseaz prin inetrmediul licitaiilor, cu plata cuponului de 2 ori pe an. Obligaiunile pe termen mediu de la 2-5 ani, se emit lunar obligaiuni de doi ani cu cupon, care se plaseaz prin inetrmediul licitaiilor, i obligaiuni de 5 ani cu discont, care se plaseaz prin intermediul sindicatelor de underwriteri, cu plata cuponului de 2 ori pe an. Piaa secundar nu este dezvoltat din cauza c sunt procurate de persoane fizice i trusturi investiionale care le ineau pn la scaden. Cambiile trezoreriale pe termen scurt se emit pe termen 3 i 6 luni prin intermediul licitaiilor lunare. Ministerul Finanelor emite i cambii financiare pe termen de 2 luni pentru acoperirea deficitului bugetar curent. Piaa secundar a obligaiunilor de stat este extrabursier (95%), cu toate c obligaiunile pe termen lung i foarte lung se coteaz la BVTokyo. Se emit de obicei nominative (97%), dar i la purttor. Registrul deintorilor este inut de Banca Japoniei. Sunt valori mobiliare nematerializate, i decontrile se efectuiaz cu participarea conturilor DEPO (depozitare), deschise n unul din bncile de clearing.

www.cartiaz.ro Carti si articole online de la A la Z


n Japonia deasemeni se emit: - obligaiuni euroieni emise peste hotare Japoniei, dar exprimate n ieni i pot fi procurate i de investitorii japonezi. Cuponul se achit1 dat pe an. - Obligaiuni Samurai emise pe teritoriul Japoniei de companii strine. - Obligaiuni Daimio emise pe teritoriul Japoniei de companii transnaionale. Valori mobiliare derivate Din 1985 la BVT a nceput tranzacionarea contractelor futures pe termen de 10 ani, rotaia zilnic a acestora constituie 50 000 contracte la suma de peste 5 trln yeni. ncepnd cu anii 90 la BVT au nceput tranzacii cu options la contracte futures, obiectul crora sunt obligaiunile pe termen de 10 ani. La TIFFE (Bursa internaional a futures financiare de la Tokyo) mrimea unui contract constituie 100mln yeni, rotaia n burs 60 000 contracte. Options pe aciuni se tranzacioneaz la BV din Osaka. Options pe indici bursieri - BVT. Piaa valorilor mobiliare dertivate n Japonia este la un mai redus de dezvoltare ca n SUA i Marea Britanie. 3. Instituiile financiare i bursele de valori. Legea privind valorile mobiliare i burselel de valori (1948) aprobat sub influiena administraiei americane prevedea interzicerea bncilor efectuarea operaiunilor de brokeraj i dealer pe piaa de capital cu valori mobiliare, acestea fiind practicate de casele investiionale i companiile broker-dealer, care deja existau la momentul de referin dar nu jucau un rol nsemnat pe PVM. Din cauza c piaa aciunilor practicv nu era dezvoltat i afacerile cu aciuni erau considerate neprestigioase, oamenii solizi mergeau la bnci pentru ai rezolva problemele financiare. Democratizarea pieei aciunilor a schimbat radical situaia, pe pia au aprut companii, scopul crora era efectuarea operaiunilor cu valori mobiliare, n rezultat ocupnd un loc foarte important n economie. Pe piaa valortilor mobiliare n Japonia se practic urmtoarele tipuri de activiti, care trebuie licensate de stat, prin intermediul Ministerului Finanelor: - Activitate de dealer - Activitate de brokeraj - Activitate de urderwriting - Efectuarea operaiunilor financiare cu pachete mici de titluri ntre investitorii particulari. Majoritatea companiilor din domeniu dein licene pentru mai multe tipuri de activitate, cele de proporii pentru toate 4. Ultimelor le este stabilit mrimea minim a capitalului propriu 30 mln $. n total n Japonia activeaz peste 200 companii, cele mai mari ns sunt 4: Marea ptrime Nomura, Daiva, Iamaci, Nikko le revine peste 36% din toate operaiunile cu aciuni, dar cu cumularea companiilor fiice peste 50%. Piaa aciunilor n Japonia n majoritate este bursier. Principalele burse sunt situate n 8 orae: Tokyo, Osaka, Nagoye, Kioto, Hirosima, Fukuoke, Niigate, Sapporo. Cota BV din Tokyo constituie 80% din rotaia capitalului, Osaka 15%. BVT a fost fondat n 1878 n baz bursei de mrfuri specializat pe negocierea orezului. Pn la nchiderea BVT din 1943 regulile de tranzacionare pe piaa valorilor mobiliare i a celor de mrfuri prin nimic nu se deosebeau. Pn n 1943 BVT era o organizaie comercialial care urmrea obinerea profiturilor, iar reaprut n 1949 i-a modificat statutul. Membri ai bursei pot fi doar persoane juridice, companii-broker-dealer, componena crora comform statutului bursei este de 124 companii: 123 din care sunt membri regulari, i 1 este saitori efectuiaz operaiuni n burs prin intermediul persoanelor ce-l reprezint. Membrii regulari efectuiaz operaiuni de bropkeraj i dealer, saitori ns efectuiaz operaiuni de intermediere n tre mebrii regulari funciile acestora se aseamn cu ale specialitilor de la NYSE, dar saitori nu pot efectua operaiuni din cont propriu. Metoda de baz de tranzacionare este negocierea prin strigare, cursul de deschidere a pieei se stanbilete de saitori n baz cererilor de cumprare-vnzare. Ordinele sunt transmise n burs din companiile de brokeraj prin telefon de obicei, sau

www.cartiaz.ro Carti si articole online de la A la Z


apar pe terminalele compiuterelor , care apoi sunt transmise colaboratorilor companiilor care le-au trimis. Pentru pachete mici de titluri (pn la 3000 aciuni) la BVT a fost ntrodus din 1990 sistema automatizat de tranzacionare a acestora de ctre saitori, care i le citaionau. La Bursa de Valori din Tokyo titlurile sunt cotate n dou secii: 1 i a 2. Pentru aciunile seciei 2 este folosit sistema automatizat CORES pentru efectuarea negocierilor. BVT este una din puinele burse, care mai practic comisioane fixe, cauznd un nivel sporit al profitabilitii companiilor investiionale din Japonia. Din 1994 ns comisioanele fixe au fost anulate pentru tranzaciile de proporii la sume de peste 1 mlrd. Yeni. Indicii de baz ai PVM n Japonia sunt: - Nikkey include media ponderat a cursurilor 225 aciuni din prima secie a BVT (1950). - Indicele clasic al Japoniei este Topix- baza de calcul 1968, se calculeaz pentru toate aciunile seciei 1. Sistemul de clearing i decontri, dat fiind faptul c la BVT se coteaz doar aciuni nominative (obligaiunile pot fi att nominative ct i la purttor), certificatele acestora nu pot fi scoase dup hotarele rii i rezidenii sunt impui s le pstreze n una din bncile Japoniei sau companie ce se ocup de VM. Tranzaciile pot fi efectuate: - executarea, perfectarea obinuit a tranzaciei T+3 99% din tranzacii. - Operaiuni de cas livrarea VM i achitarea contravalorii tranzaciei se efectuiaz la T+0 sau T+1 - n baza unor acorduri speciale tranzacia poate fi perfectat pn la T+14. BV din Japonia sunt nu numai spaiu de tranzacionare dar i siste,e de decontri i clearing. Pentru efectuarea tranzaciilor cu aciuni fiecare burs deschide conturi speciale n cadrul Centrului Depozitar al Japoniei JASDEC (1984). 4. Reglementarea PVM. n Japonia pe parcusul timpului s-a creat o sistem de reglementare n dou nivele: - statul (Ministerul Finanelor). - Organizaiile de autoreglementare. n 1948 n baza experienei SUA s-a creat Comisia privind valorile mobiliare i bursele, ns dup 1951 a fost dizolvat i mputernicirile ei au fost preluate de Ministerul Finanelor, care este foarte strns legat de sectorul privat al economiei (exist tradiia n baza creia orice funcionar de stat n Japonia ajungnd la vrsta pensionar 55 ani, la dorin poate primi o funcie foarte bine remunerat n societile private, ca bonus pentru anii de activitate n sectiorul de stat sfer mai puin remunerat). Pe lng MF activeaz Comisia privind VM i BV, care este format din 20 specialiti, nemijlocit din sfera industriei VM, numii de MF pe termen de 3 ani. Funcia de baz a acestei Comisiei naintarea modificrilor fie completrilor legislaiei privind PVM, din iulie1972 criza PVMJ a scos la iveal mari nclcri, manipulri, folosirea informaiei confideniale s-a creat o nou comisie, funciile de baz a creia sunt supravegherea i controlul pieei (este persoan afiliat a MF). Comisia VMBV regelementeaz piaa, MF activitatea participanilor. n 1993 n Japonia a intrat n vigoare legea privind reforma sistemei financiare, care semnificativ a micorat barierele dinre bnci i companiilede brokeraj. n baza acestei legi bncile au obinut permisiunea de a a efectua operaiuni de underwriting cu VM cu cotaie ferm. Simultan companiilor de brokeraj li s-a deschis accesul fa de unele operaiuni bancare. ncepnd cu 1994 MF a permis bncilor nfiinarea companiilor fiice, care vor opera tranzacionarea VM i derivativelor acestora.

Piaa Valorilor Mobiliare din Marea Britanie


Piaa Valorilor mobiliare din Marea Britanie este una din cele mai vechi piee din lume.Pe parcusul multor decenii ale sec. 19-20 ea a fost cea mai mare i dezvoltat , ceea ce a fost determinat de importana Marii Britanii ca Imperiu n economia mondial.Anume n londra a aprut prima burs de valori din lume n 1773. Dup primul i al doilea rzboi mondial Maria Britanie ncetul cu ncetul i-a pierdut poziiile anterioare,

www.cartiaz.ro Carti si articole online de la A la Z


rmnnd doar centrul financiar internaional. Dup Volumul capitalizrii bursiere i rotaiei titlurilor n Burs Marea Britanie ocup locul trei n lume dup SUA i Japonia, iar dup volumul operaiunilor internaionale cu valori mobiliare este nafara concurenei. 1. Capitalul acionar. Legea de baz n care sunt menionate drepturile acionarilor n MB este Legea privind corporaiile (companiile), n prim ediie aceast lege a aprut n sec. 19 i de atunci doar se completeaz. Companiile se mpart n dou categorii: private i publice. Cele private nu pot efectua emisiunea public a aciunilor. Capitalul acionar al acestora aparine unui numr restrns de investitori, n denumirea acestor companii este abreviatura Ltd. Companmiile publice pot emite, plasa i propune aciunile sale unui numr nelimitat de persoane, ceea ce impune o serie de cerine ce se cer ndeplinite de companie. n denumirea acestor companii este necesar existena abreviaturii PLC Public Limited Company. Ca i n legile SUA privind piaa VM, n legea MB lipsete o delimitare concret a tipurilor de aciuni, procedurii de transfer a dreptului de proprietate la aciuni .a. Caracteristica deplin a aciunilor se include n Memorandum i statut. Memorandumul este documentul prezentat la momentul nregiistrrii companiei i conine denumirea companiei, adresa, date despre capitalul social, volumul emisiunii i valoarea nominal a aciunilor. Drepturile acionarilor de regul se descriu n statutu. Statutul conine descrierea chestiunilor procedurale ca procedura petrecerii adunrii generale a acionarilor, funciile consiliului de directori, anularea acetor funcii etc, caracteristica diferitor clase de aciuni. Pentru modificarea memorandumului este necesar rezoluia a 75% din voturi, cu participare fizic sau reprezentant la adunare. Aciunile ordinare pot fi emise cu orice nominal, (care esteobligator), achitate fie pe deplin fie parial.Cea mai rspndit VN este de 0,25, 0,50i 0,100 lire sterline. Este foarte rspndit emisia aciunilor la o valoare nominal mai mare ca VN. Emisiunea VM cu o valoare mai mic de VN nu se accept. De regul o aciune are 1 vot, cu toate c n unele companii se practic micorarea numrului de voturi odat cu majorarea volumului emisiunii. Aciunile se emit de obicei nominative. Pentru fondatorii companiei i Guvern se emit aciuni de constituire (de aur), ce ofer unele privilegii comparativ cu celelalte. Aciuni fr drept de vot aciuni ordinare, ce nu ofer drept de vot sau semnificativ l limiteaz. Deobicei aa aciuni nu se admit la cotare la BV i se vnd la un pre mai mic ca cele ce ofer drept de vot. Aciuni prefereniale ofer deintorilor si aceleai drepturi ca i n alte ri, deci ei au drept prioritar la achitarea dividendelor, mprirea patrimoniului n cazul lichidrii societii, de regul nu particip la voturi, cu excepia ntrebrilor discutate ce ar putea aciona asupra statutului acestor aciuni. Se deosebesc 5 tipuri de aciuni prefereniale: aciuni prefer. Cumulative constituie majoritatea aciuni acetei clase dividendele neachitate n anul de gestiune din diferite cauze nu sunt anulate ci cumulate pentru achitare n viitor ; aciuni prefer. Necumulative ofer un dividend fix, ns doar n cazurile obinerii de ctre companie a profitului; aciuni prefer. Cu lichidare pot fi achiziionate de emitent la dorina sa sau la o dat menionat anterior la valoarea nominal sau cu premie; aciuni prefer. Cu participare (la mprirea profitului) ofer deintorului ei posibilitatea de primire a dividendelor suplimentare procentului fix stabilit; aciuni prefer. Convertibile pot fi schimbate pe aciuni ordinare la un anumit pre la o anumit perioad de timp. Warantul este instrument derivat de la aciune i ofer dreptul deintorului lui de a cumpra aciunile emitentului la un pre fixat din timp peste o anumit perioad (poate fi aczul emisiunii suplimentare). Deobicei se emit mpreun cu obligaiuni, pentru a spori interesul fa de primele. Un grup aparte de valori mobiliare l constituie instrumentele investirii colective unit trust investind mijloacele sale n unit-trust deintorul primete certificat de introducere a cotei sale. Preul se determin mprind costul total al valorilor mobiliatre la numrul uniilor emii. Obligaiunile companiilor sunt de cteva tipuri: asigurate 1. Cu anumite active i 2. Cu toate activele companiei. n primul caz emitentul nu are voie s opereze cu activele cu statut de garanie, n al doilea caz nu sunt restricii la operareaa ctivelor. Obligaiuni garantate obligaiuni neasigurate, garantate de persoane tere. Obligaiunile i asigurate i neasigurate pot fi emise cu rat procentual att fix ct i fluctuant. Ambele pot fi convertite n aciuni ordinare. Pe pia circul certificate de depozit i cambii bancare.

www.cartiaz.ro Carti si articole online de la A la Z


Particularitile pieei primare i secundare a pieei aciunii i obligaiunilor. Pentru ca compania s-i poat vinde aciunile sale trebuie ca denumirea acesteia s cuprind abreviatura PLC, capitalul social minimal s fie 50 mii lire sterline, trebuie s aib cel puin 2 directori i s fie nregistrat la Palata nregistrrii de stat. Se vnd exclusiv la BV i se coteaz la 2 sinscad-uri piee 1. Listing (Official List) lista oficial i non-listing (Unlistid Securities Market). Privat se consider compania n statutul creia nu este menionat c acesta este public, capitalul social poate fi compus din doar 2 aciuni a cte 2 peni, trebuie s aib cel puin 2 acionari i un director. Cerinele Listingului sunt stabilite n Cartea Galben, cele mai importante fiind: 1. Participarea unui sponsor 2. Preul de pia cumulativ al aciunilor pretendente trebuie s fie cel puin 700 mii lire sterline , pentru obligaiuni 200 mii lire sterline. 3. Lipsa restriciilor la nstrinarea titlurilor. 4. Raportul financiar al companiei publicate pentru 3 ani. 5. Minimum 25 % acii trebuie s fie mprite ntre acionarii publici. 6. Dezvluirea permanent a informaiei. Piaa non-lisitng a aciunilor (1980) se coteaz aciuni mai puin lichide cerine: 1. Activitate cel puin 2 ani. 2. Numrul aciunilor n posesie public >10%. 3. Existena sponsorului. Emitentul poate efectua 3 tipuri de emisiune: ofert cu subscriere societatea propune investitorilor aciunile sale,ofert pentru vnzare se efectuiaz prin intermediul intermediarului companie investiional, emisiune nchis se efectuiaz cu participarea unui numr restrns de investitori. 2. Valorile mobiliare de stat. Obligaiunile de stat ale Marii Britanii se numesc British funds, British Government stocks a. dar tot mai des ultimul timp gilts . Acest termin se folosete pentru accentuarea gradului nalt de rentabilitate a acestor titluri crora le revin 90% din toate mprumuturile interne. Gilts pot fi emise n form document i nedocumentar, operarea tranzaciilor cu participarea VMS se efectuiaz de Centrul Naional depozitareclearing a gilts. Dpv al termenului exist: pe termen scurt pn la 5 ani, termen mediu - de la 5-15 ani, termen lung peste 15 ani 20-25 ani. Specific pentru MB este existena pe piaa obligaiunilor a obligaiunilor pe termen nedeterminat. Obligaiunile indexate emise de Guvernul MB n scopul atragerii investitorilor n procurarea VMS, legat de inflaia anilor 70 i fluctuarea ratelor procentuale. Bonuiri de trezorerie 91-182 zile, instrumente emise de Banca Englez din numele Guvernului. Sunt VM la purttor,VN minim 5000 lire sterline. Se plaseaz prin intermediul ofertei tender. Obligaiuni n ECU (UN ECU Bond) se emit de Banca Englez din octombrie 1988, sursele atrase se ndreapt la majorarea rezervelor valutare. Bonuiri de trezorerie n ECU se emit pe termen 1,3,6 luni odat pe lun. Notele trezoreriale se emit pe termen de 3 ani, se plaseaz n baza ofertei tender o dat n trimestru. VMS n MB se emit cu plasare prin subsriere public i tender nchis pentru market-maker-i. Bursele din Regatul Unit al Marii Britanii 3.1. Organizarea i reglementarea activitii Originile pieei bursiere londoneze dateaz cu sec.17 prin efectuarea unor tranzacii cu titluri de valoare, n special, aciuni. n acest scop, brokerii i comercianii de titluri se reuneau n cafeneaua cu numele Jonathans Coffe House, iar cteva decenii mai trziu ntr-un local din strada Threadnudle (actualmente Banca Angliei). Bursa propriu-zis London Stock Exchange (LSE) a fost creat n 1773, la vremea respectiv negociindu-se peste 150 de titluri.

www.cartiaz.ro Carti si articole online de la A la Z


Regulile adoptate n anul 1802 au oferit dreptul de efectuare a tranzaciilor n exclusivitate membrilor bursei (numrul iniial al crora era de 550). Pe parcursul anilor care au urmat, bursa n cauz s-a aflat ntr-o ascensiune permanent astfel, nct pn la primul rzboi mondial, Londra era cea mai important pia financiar internaional. Evoluia modern a bursei londoneze se caracterizeaz prin dou etape diferite, delimitate de Legea serviciilor financiare (Financial Services Act) din 1986 i msurile ntreprinse n baza ei sub denumirea de marele salt. Pn n octombrie 1986 Bursa de la Londra era marcat prin trsturi proprii unei burse tradiionale, avnd un caracter conservator i un cadru legislativ relativ restrictiv. Totodat, Londra, din punct de vedere al organizrii tranzaciilor i mecanismelor de funcionare, avea tangene cu bursele americane, n special NYSE i unele burse europene. Dup 1986 piaa financiar britanic a fost supus unor reforme de proporii ( Big Bang),ca rspuns la noile cerine ale pieei bursiere i la competiia internaional. n general, prin Big Bang n Anglia se subnelege dereglementarea pieei financiare a rii. Pe piaa hrtiilor de valoare aceste modificri s-au manifestat, n principal, prin reforma LSE: liberalizarea comisioanelor bursiere; suprimarea distinciei dintre jobberi i brokeri,care a dus practic la dispariia funciei de jobber i nlocuirea acesteia cu cea de market maker; trecerea la mecanismul de efectuare a tranzaciilor pe baza sistemului electronic; dreptul de vot la bursa a fost transmis de ctre persoanele fizice corporaiilor; admiterea intrrii a noi membri n burs, n special, societi cu rspundere limitat (naionale sau strine), bnci i alte instituii financiare. Toate acestea au contribuit la recuperarea poziiei LSE. Din noiembrie 1986 Bursa de la Londra, avnd pe atunci statut de asociaie, s-a transformat ntr-o companie privat (private limited company). Acionarii bursei sunt membrii ei firmele de broker-dealer, fiecare avnd un vot. Dei oficial bncile nu sunt membri ai bursei, ele sunt reprezentate la LSE de ctre companiile-fiice ale sale. Aa dar, n noiembrie 1986, dup fuziunea cu seciunea de titluri internaionale, bursa londonez a devenit burs internaional (International Stock Exchange, ISE). Concomitent cu bursa londonez funcioneaz i burse regionale (specializate n cotaii cu titluri regionale), dar care pot, de asemenea, negocia i titlurile cotate la Londra. Dintre acestea se pot evidenia: Midland and Western (la Birgmingham); Northern (la Manchester); Northem Ireland (la Belfast); Scotish (la Glasgow); Irish (la Dublin). Sistemul de supraveghere a pieei bursiere are un caracter complex, reprezentat de un cadru normativ adecvat, o autoritate central de supraveghere i organizaii de autoreglementare. Pachetul legislativ n domeniul bursier este reprezentat de Legea Serviciilor financiare ( Financial Servies Act) din 1986, Legea societilor ipotecare (Building Societes Act) din 1986 i Legea Bancar ( Banking Act) din 1987. Autoritatea central a pieei bursiere engleze este reprezentat de Consiliul pentru Titluri i Invenii (Securities and Investment Board, SIB), care elaboreaz i aplic reglementrile privind funcionarea diferitelor piee financiare. Acest organism are n subordinea sa 5 comisii cu funcii de autoreglare a pieei. Asociaia pentru titluri (The Securities Association, TSA) care elibereaz autorizaii pentru ansamblul instituiilor financiare ce doresc s intervin pe piaa financiar britanic;

www.cartiaz.ro Carti si articole online de la A la Z


Asociaia de Reglementare a Intermediarilor Financiari, Managerilor i Brokerilor (The Financial
Intermediaries,Managers and Brokers Regulatory Association, FIMBRA), care supravegheaz activitatea diferitelor categorii de operatori (brokeri, brokeri-dealeri i markets-makers) de pe pia; Asociaia Brokerilor i Dealerilor pentru Tranzacii Futures (The Association of Futures Brokers and Dealers, AFBD), competent n tranzacii cu titluri financiare derivate; Organizaia de reglementare a investiiilor (The Incestment Regulatory Organisation, IRO), care controleaz organismele de plasamente colective ale valorilor mobiliare; Organizaia de Reglementare pentru Asigurri i Fonduri Mutuale ( The Life Assurance and Unit Trust Regulatory Organization, LAUTRO), care supravegheaz activitatea companiilor de asigurri. O firm poate realiza operaiuni cu titluri financiare numai n cazul autorizrii de ctre una din aceste cinci organizaii sau de SIB; de asemenea, bursele britanice sunt supuse autorizrii i supravegherii din partea SIB sau a unei organizaii de autoreglementare. Pe piaa bursier opereaz un ir de intermediari financiari cu funcii distincte n derularea tranzaciilor. Se deosebesc: brokers-dealers, sunt intermediari care ntrein relaii cu clienii, avnd posibilitatea s opereze att pe cont propriu, ct i pe contul terelor; unele firme pot aprea doar ntr-o singur calitate de broker sau de dealer; markets-makers, indic preul cererii i al ofertei pentru titlul respectiv i sunt obligai s menin lichiditatea i concurena liber pe pia; gilt edged markers, care sunt intermediari specializai n operaii cu bonuri de tezaur; inter dealer brokers, sunt intermediari ntre gilt edged market makers; stock exchange money brokers, care au dreptul de a acorda membrilor bursei mijloace bneti i valori mobiliare cu mprumut. Pe piaa bursier londonez se opereaz cu cteva tipuri de valori: a) aciuni i titluri asimilabile, n structura crora distingem: aciuni ordinare, care sunt numai nominative i constituie majoritatea titlurilor; aciuni prefereniale (sau cu dividend garantat) care nu asigur drept de vot pentru posesori; certificate de depozit (depositary receipts), sunt drepturi de proprietate asupra aciunilor depozitate la o burs din ara de domiciliu a societii. Dup 1987, la Londra funcioneaz o pia a ADR ( American Depositary Receipts) care reflect activitatea firmelor britanice n SUA i a celor americane n Europa. b) obligaiuni, difereniate n: obligaiuni emise de societi; obligaiuni de tezaur pe diferite termene: pn la 5 ani, de la 5 15 ani, peste 15 ani. Ele au regimul obinuit, folosit n statele europene. 3.2. Structura pieei de valori mobiliare International Stock Exchange (ISE) include: piaa titlurilor naionale; piaa titlurilor internaionale; piaa opiunilor; piaa valorilor de tezaur. 1. Piaa titlurilor naionale. Este format din: piaa principal (oficial) i piaa n afara cotei (piaa secundar). a) Piaa principal (Official List) Este cea mai veche i include cele mai importante societi. Pentru a fi admis la cotare compania trebuie s ndeplineasc un ir de condiii. Cerinele de listing sunt stabilite n aa-numita Yellow Book un cod de reguli a bursei. ncepnd cu anul 1985 acest document are putere legislativ. Pentru obinerea listingului este necesar participarea unui sponsor unul din membrii bursei de valori. Sponsorul i asum responsabilitatea ca emitentul s corespund ntru totul cerinelor bursei, apreciaz

www.cartiaz.ro Carti si articole online de la A la Z


profesionalismul membrilor consiliului directorilor emitentului, poate recomanda acestuia s mreasc numrul aa-numitor directori externi, adic a directorilor care nu sunt funcionari ai companiei. Decizia final privind admiterea titlurilor la cotare o ia Comitetul de cotare al bursei. Pentru introducerea titlurilor n Lista oficial o societate trebuie: s existe de cel puin 3 ani; s ofere public cel puin 25% din aciunile sale; s realizeze o capitalizare bursier de minimum 700000 lire sterline; de asemenea, trebuie s informeze regulat publicul privind evoluia rezultatelor i perspectivele societii. Astfel, la finele anului 1997 pe piaa principal a bursei erau listate 2157 companii engleze, iar valoarea de pia a titlurilor era de 1011,7 mlrd . 230 din aceste companii au fost incluse n Lista Oficial pe parcursul anului 1997. Capitalizarea medie a unei companii engleze era de 157,8 mln . ncepnd cu ianuarie 1991 titlurile listate sunt clasate n 12 categorii, n funcie de numrul de valori pentru care s-au ncheiat tranzacii (Normal Market Size, NMS): de la 500 aciuni pn la 200 mii aciuni. Pn n anul 1991 titlurile erau clasate n alpha, beta i gamma. Variaia cursului depinde mult de categoria din care face parte fiecare titlu. Pentru titlurile care fac obiectul unor schimburi de volum mic, sunt desemnai doi market makers, care au funcia de a asigura lichiditatea acestor valori (pentru celelalte titluri exist cte un markets-markers), deoarece cu ct valorile au mai puin lichiditate cu att piaa trebuie mai mult animat. a) Piaa secundar (Unlisted Securities Market, USM) este destinat pentru titlurile care nu au fost incluse n Lista oficial, dar tranzaciile cu ele se realizeaz, totui, la burs. Piaa n cauz a fost creat n 1980 pentru firme de dimensiuni mijlocii (circa 550). Transparena informaiei pe aceast pia este mai puin important dect pe cea principal. Procedura de admitere la non-listing presupune c: societatea s existe de cel puin 2 ani; s disponibilizeze cel puin 10% din capitalul su pentru ofert public; volumul capitalizrii s fie mai mic de 2 mln . Costul nscrierii la aceast cot este mult mai redus n raport cu cel practicat pe piaa oficial. Aceast form a pieei bursiere este ns pe cale de dispariie, ca urmare a numrului foarte sczut de firme admise la cot, fenomen datorat faptului c, prin schimbarea unor prevederi regulamentare, multe firme au dobndit accesul direct la piaa principal, ct i din cauza lipsei de lichiditi, la rndul ei determinat de lipsa investitorilor n asemenea valori care denot o capitalizare slab a titlurilor. La sfritul anului 1996 USM dispare, societile cotate aici putndu-se transfera la Oficial List (dac ndeplinise condiiile) sau la The Alternative Investment Market (AIM). Emitentul poate utiliza cteva modaliti de emisiune a valorilor mobiliare: oferta pentru subscriere ( offer for subscription), oferta pentru vnzare (offer for sale), plasament (placing). Oferta de subscriere se realizeaz de emitentul nsui care se adreseaz investitorilor cu propunerea de subscriere la aciunile sale. Oferta pentru vnzare se efectueaz printr-un intermediar o instituie investiional (o companie pentru hrtii de valoare). Plasamentul de tip inchis se realizeaz ntre un cerc limitat de investitori instituionali, dei o parte a emisiunii poate fi oferit simultan i publicului. Aceste dou componente piaa principal i AIM formeaz piaa primar (piaa bursier). Hrtiile de valoare care nu sunt incluse n piaa primar circul pe piaa extrabursier. 2. Piaa titlurilor internaionale (International Equity Market) La Londra funcioneaz cea mai mare pia pentru negocierea titlurilor strine, tranzaciile avnd loc prin telefon, iar cursurile se stabilesc prin SEAQ International. Principalele titluri negociate pe aceast pia provin din Australia, Canada, Spania, Germania, Hong-Cong, Italia, Japonia, Olanda, Norvegia, Africa de Sud, Elveia, SUA .a.

www.cartiaz.ro Carti si articole online de la A la Z


3. Opiunile nenegociabile (tradiionale) exist n Marea Britanie nc din secolul trecut. Actualmente sunt circa 70 de opiuni pe aciuni. Piaa opiunilor a fost creat n 1978 i se utilizeaz pentru acoperirea riscurilor i n scopuri speculative. 4. Piaa valorilor de tezaur (gilt edged) Valorile de tezaur (obligaiuni, bonuri de tezaur) sunt emise de ctre stat pentru Banca Angliei i cumprare, n special, de investitori instituionali. 3.3. Mecanismul derulrii tranzaciilor Ansamblul cotaiilor pentru titlurile negociate la burs este informatizat dup cum urmeaz: 1. Sistemul electronic de cotaie (The Stock Exchange Automated Quotation System, SEAQ): a) SEAQ propriu-zis, care este un sistem electronic de cotaie a titlurilor naionale cu afiare pe ecran. Utilizatorii SEAQ vizualizeaz pe ecran, n orice moment, lista complet a tuturor markets-markers cu indicarea cursului de cumprare i cel de vnzare, inclusiv numrul de titluri. Sistemul n cauz asigur trei nivele de lucru: nivelul unu se refer la serviciile puse la dispoziia investitorilor, individuali sau instituionali, care pot s cunoasc permanent cotaiile cele mai bune pentru fiecare din titlurile cele mai active la burs; nivelul doi este cel la care pot recurge membrii ca i nemembrii bursei, cu condiia s fie nscrii la Topic (un sistem de afiare de date). El prezint preuri curente bid i offer pentru toi market makers nregistrai i pentru toate titlurile principale (aciuni); nivelul trei se refer la alimentarea cu informaii a sistemului SEAQ de ctre market makers, care asigur transmiterea simultan a preurilor i a celorlalte informaii ctre toi participanii la pia. b) SEAQ International, un sistem reglementat care exist ncepnd cu anul 1986 i se aplic pentru aciunile strine. Aproximativ 700 aciuni ale celor mai mari societi sunt cotate pe IEM ( International Equity Market). Bursa din Londra stabilete aciunile strine la negocieri. Preurile lor sunt stabilite prin circa 50 de marketmakers care se numr printre casele de titluri cele mai importante, mai ales britanice, americane i japoneze. Pentru fiecare aciune cotat este prevzut o sum minim. Suma medie a tranzaciilor pe aceast pia este de ordinul a 120000 lire. Cotaiile sunt date n USD, dar i n alte devize. SEAQ International este apreciat pentru negocierele n bloc foarte mari, rapiditatea execuiei, absena impozitului de burs pentru nerezideni i existena unei transparene mai mici a pieei, fapt care a atras la Londra un mare numr de tranzacii. 2. Sistemul de execuie automat a ordinelor de volum mic (Small Order Automatic Execution Facility, SAEF). Se refer n special la aciunile cele mai lichide, iar mrimea ordinului nu trebuie s depeasc 10% NMS. Pentru transmiterea ordinelor se folosesc terminale speciale, iar ordinele se execut automat la preul cel mai bun. 3. Sistemul alternativ de tranzacii la burs ( Stock Exchange Alternative Trading Service , SEATS) destinat n mod exclusiv valorilor mici, care trebuie susinute n condiiile lipsei investitorilor interesai n astfel de titluri. Informaia din sistem include date la ultimele tranzacii cu indicarea membrelor bursei care le-au ncheiat, propunerile de vnzare-cumprare, precum i date de baz pentru aciunea respectiv. Plata i livrarea titlurilor pn n iulie 1994 se realiza prin 2 modaliti: a) plata obinuit (account), prin care aciunile erau decontate n baza unui sistem de lichidare la cel puin 15 zile. nchiderea ncepea ntr-o luni i ncheia vinerea din sptmna urmtoare (10 zile lucrtoare); b) plata n numerar (cash settlement), care se efectueaz n ziua lucrtoare urmtoare dup ncheierea tranzaciei. ncepnd cu 18 iulie 1994 Bursa de la Londra a trecut la lichidarea tranzaciilor ntr-un termen de 10 zile (T+10), iar de la 26 iunie 1995 s-a introdus un nou standard (T+5). 3.4. Principalii indici britanici care reflect evoluia pieei bursiere londoneze sunt: 1. Indicele FT-30 (FT-30 Share Index, Financial Times Industrial Ordinary Share Index) este cel mai vechi dintre indicii bursieri utilizai pn n prezent la Londra i se public din 1935. Se calculeaz n baza cursurilor aciunilor a 30 emiteni (companii industriale i comerciale) o dat pe or.

www.cartiaz.ro Carti si articole online de la A la Z


2. Indicele FT-100, supranumit Footsee, este compus dintr-o sut de valori dintre cele mai active (n exclusivitate engleze); el nregistreaz circa 70% din capitalizarea bursier (este considerat indicele far pentru piaa britanic de valori imobiliare). Indicele n cauz se calculeaz n fiecare minut pe durata orelor de tranzacii. 3. Indicele FT-250 (FT-SE Mid 250) denot situaia pieei aciunilor companiilor mijlocii care constituie circa 20% din capitalizarea bursier. Este compus din 250 de societi care succed pe cele 100 luate n calculul indicelui FT-100. Baza, egal cu 100, are n calitate de dat de referin luna decembrie 1985. Indicele respectiv se calculeaz n regim de timp real. 4. Indicele FT-350 (FT-SE Actuaries 350) a unificat indicii FT-100 i FT-250. 5. Indicele FT-SE Small Cap se calculeaz asupra unor valori dintre cele mai puin importante. 6. Indicele FT-SE Actuaries All Share Index este cel mai cuprinztor dintre toi indicii bursieri ai Marii Britanii. Se calculeaz de ctre gazeta Financial Times n colaborare cu institutul de actuari de la Londra i cel din Scoia. Numrul companiilor incluse n eantion constituie 750. Se calculeaz o dat pe zi. 7. Indicii FT-SE Eurotrack 100, 200 reflect modificarea cursurilor aciunilor emitenilor strini. n eantioanele selectate pentru calculul acestor indici au fost incluse doar aciunile companiilor europene. 4.Reglementarea PVMMB n baza Legii privind prestarea serviiciilor financiare a fost creat Consiliul privind valorile mobiliare i investiiile (Securities and Investments Board), nsrcinat cu funcii exclusive nreglementarea pieei. Conform statutului este companie necomercial, participanii creia sunt reprezentani ai diferitor companii, ce activeaz pe piaa financiar, adic prezint o superorganizaie de autoreglementare a participanilor profesioniti la PVM. Consiliul delegheaz mputernicirile sale organizaiilor specializate care se mpart n dou categorii: Organizaiile de autoreglementare i bursele mputernicite. Legea menionat mai sus prevede licenierea obligatorie a activitii cu valorile mobiliare, ceea ce presupune urm. Activiti: cumprarea-vnzarea valorilor mobiliare fie din cont propriu fie n baz de comision, organizarea tranzaciilor cu valori mobiliare, dirijarea investiiilor de ctre persoane tere, servicii de consulting. Trebuie de menionat c acest lege se refer nu doar la valori mobiliare ci i la alte instrumente financiare, de aceea n lege se folosete termenul de investiie i nu valoare mobiliar. Aceat lege prevede rspundere penal pentru ascunderea informaiei sau prezentarea unei informaii eronate,Pedeapsa maxim poate fi 7 ani de scutire de libertate i amend n msur nelimitat. Legea privind valorile mobiliare (privind insaiderii) 1985- folosirea de ctre insaideri a informaiei care ar putea influiena preul titlurilor financiare. Insaider se consider persoana care este nemijlocit legat de activitatea companiei i dispune de acces la informaia secret a acesteia. Legea privind companiile 1985-1989 acest lege prevede c compania are dreptul de a cunoate nu doar acionarii si nominali dar i reali. Organele de baz ce reglementeaz piaa sunt Comitetul pe valori mobiliare i Futures, Comitetul din Londra privind asocierea i fuzionarea companiilor,Banca englez.

Piaa Valorilor mobiliare ale Germaniei


Capitalul acionar. Specificul PVMG este diferena mare dintre VM participante ca cote pri n formarea capitalului (aciuni) i cele ce servesc drept surs a mprumuturilor (obligaiuni). Comparativ cu rile anglo-saxone n Germania tradiional prin intermediul emisiunii aciunilor se finana o cot comparativ mult mai redus, iar conform ponderii capitalizrii n PIB constituie 20-25%, ce este de 2 ori mai puin ca n SUA i de 5 ori mai puin n 1.

www.cartiaz.ro Carti si articole online de la A la Z


Marea Britanie. Doar 6 % a populaiei dein aciuni i piaa obligaiunilor corporative, este foarte puin dezvoltat, drept cauz este influiena enorm a bncilor comerciale n economie, care satisfac cea mai mare parte a necesitilor bneti ale companiilor de proporii n ce privete capitalul pe termen lung. Pe de alt parte legislaia Germaniei impune mult mai multe restricii la procurarea pechetelor de aciuni de control, comparativ cu procedura de apelare la sursele bncilor comerciale, acionari fiind investitori stabili. SA n Germania emit dou tipuri de aciuni ordinare i prefereniale. Legislaia permite emisiunea aciunilor prefereniale cu i fr drept de vot, ns n orice caz s fie cumulative i s ofere prioritate la mprirea proprietii societii n cazul lichidrii acesteia. Societile autohtone deseori folosesc emisiunea aciunilor prefreniale n cazul primei subscrieri publice, de obicei pentru meninerea controlului societii n minile fondatorilor. Cota ac. Prefer. Constituie 10-20% din cuantumul aciunilor tranzacionate la burselel de valori, marea majoritate ns o constituie aciunile ordinare cu simplu drept de vot i drept de primire a dividendelor n mrime proporional sumei profitului net nregistrat. n Germania nu se emit aciuni cu drept de convertire. Marea majoritate sunt la purttor, cele nominative fiind emise foarte rar. Toate aciunile emise trebuie s aib valoare nominal (cea mai rspndit fiind de 50 mrci). Drepturile aciunilor sunt menionate n Legea cu privire la SA. Toate societile sunt obligate s publice anual rapoartele financiare, rapoartele consiliului de supraveghere i propunerile consiliului de directori cu pribvire la repartizarea profitului net care sunt autentificate de un auditor independent i aprobate de AGA. n ultimul timp companiile germane tind spre lrgirea drepturilor acionarilor. Pentru modificarea statutului societii sunt necesare 2/3 din voturi. Acionarii a 5% din aciuni pot cere convocarea AGA. Cei ce dein 10% au dreptul de a nainta candidaturi la posturile de conducere. La deinerea a peste 25% din aciuni investitorul este obligat s anune emitentul, Bursa i investitorii. n 1993 a fost adoptat Legea cu privire la folosirea informaiei interne (insaideri), n baza creia insaiderii care folosesc informaia intern n scopuri meschine pot fi trai la rspundere penal de la 1-3 ani. Structura proprietii capitalului acionar este asemntoare cu cea a Japoniei i se caracterizeaz prin predominarea corporaiilor investiionale mari. 2 Capitalul obligaionar. Piaa hrtiilor de valoare de stat ocup locul 3 n lume dup SUA i Japonia. Dup unirea Germaniei din 89 volumul datoriei federale a Guvernului a sporit ajungnd la 640 mlrd $ ca rezultat a ajutoarelor efectuate n Germania democratic. Ca i n alte ri , n Germania, n calitate de debitor principal, apare statul. Aproximativ 90% din obligaiunile de stat sunt la purttor i circul i pe piaa bursier i pe cea extrabursier. HVS nominative nu sunt supuse cotrii la BV i se negociez doar pe piaa extrabursier. Aproximativ 70% din HVS sunt direct sau indirect garantate de Guvern, instituii municipale sau alte instituii de stat. Majoritatea HVS se emit pe termen de la 2 la 10 ani. Guvernul federal emite dou tipuri de baz de HVS pe termen lung i mediu (dar pot fi emise i note trezopreriale i cambii). HVS sunt considerate i obligaiunile emise de Fondul Unitii germane instituia de baz de privatizare, Serviciul federal al cilor ferate i de Serviciul potal federal. Obligaiunile pe termen lung se emit cu lichidare unic la scaden peste 10 ani. Rata cuponului este fix, dobnda se achit o dat pe an, se emit sub form nedocumentar (nscrieri n conturi). Emisiunea acestora are loc prin intermediul nscrierii n registrul federal al datoriei de stat. Obligaiunile pe termen mediu se emit pe termen de 5 ani cu rata cuponului fix, se emit sub form nedocumentar (nscrieri n conturi) cu nscrierea n registrul federal al datoriei de stat, se lichideaz intergral la scaden. Obligaiunile ipotecare se emit pentru finanarea construciilor locative. 2/3 din total sunt nominative. Toate sunt asigurate cu imobilul nregistrat n registrul funciar. SA din Germani rar efectuiaz emisiuni de obligaiuni i dup al doilea rzboi mondial acestea constituiau 15% din total, la momentul actual ns acestea constutie 1%. Toate HVS i cele bancare se coteaz la BV, dar negocierea acestora are loc pe piaa extrabursier. Tranzacia se perfecteaz la T+2, iar la participarea ca contra parte a unui investitor strin la T+7.

www.cartiaz.ro Carti si articole online de la A la Z


Investitorii de baz pe piaa HVS sunt bncile, apoi urmnd investitorii instituionali locali i cei strini. 3. Bursele de valori din Germania 3.1. Organizarea i reglementarea pieei bursiere germane Piaa bursier german funcioneaz n 8 orae mai importante (Frankfurt, Bremen, Hamburg, Berlin, Dusseldorf, Hanovra, Mnchen i Stuttgart), toate instituiile bursiere fiind regrupate n interiorul unei structuri comune Holding Deutsche Borse A.G. mpreun, ele ocup locul doi n Europa n urma bursei londoneze. Din punct de vedere istoric, principala particularitate a funcionrii burselor germane este faptul c bncile au un rol preponderent (realizeaz peste 50% din tranzacii). Crearea holdingului care reunete ntreaga pia bursier a fost determinat de necesiti practice, urmrindu-se: armonizarea comisioanelor i a taxelor percepute pentru soluionarea diferendelor bursiere; accelerarea derulrii tranzaciilor printr-un aport mai sporit al informatizrii; crearea unei legturi ntre bursele regionale. Obiectivul central al transformrilor n cauz a fost ns ameliorarea competitivitii burselor germane n raport cu cele mai mari piee financiare internaionale (ndeosebi fa de piaa londonez). Supravegherea pieei bursiere germane se realizeaz de ctre o autoritate comun din domeniul bancar i cel financiar: Oficiul de supraveghere a bncilor i a operatorilor de pia. n anul 1994 n rezultatul aprobrii Legii privind operaiunile cu valorile mobiliare s-a creat un organ federal Comisia pentru valori mobiliare (Bundesamt fur das Wertpapiern) care trebuie s preia n totalitate funciile de reglementare a pieei bursiere. De asemenea, fiecare burs se afl, n mod tradiional, sub supravegherea guvernelor din landuri i a Consiliului burselor de valori. Dei n Germania exist 8 centre bursiere, 75% din tranzacii sunt concentrate la Frankfurt; alturi de acest centru financiar german, de altfel, foarte puternic, se remarc activitatea burselor din Dusseldorf i din Mnchen. Structura organizatoric a Bursei de valori de la Frankfurt (Frankfurter Wertpapierbrse, FWB) are un caracter specific, fr exemple similare n lume. Reieind din legislaia bursier german bursa de valori este o instituie de drept public o organizaie necomercial. Adic are statut de organizaie de stat, care ncepnd cu anul 1992 este subordonat Deutsche Borse A.G. Conducerea bursei este realizat de Consiliul guvernatorilor, compus din maximum 24 membri, alei pentru un termen de 3 ani. Membrii consiliului sunt reprezentani ai bncilor, maklerilor, companiilor de asigurri, emitenilor i investitorilor. Consiliul stabilete regulile de admitere la cota bursei, procedurile i condiiile de negociere. Intermediarii financiari sunt reprezentai de: a) agenii oficiali de schimb (Amtlise Kurs Marker) sunt numii de burse i stabilesc cursurile oficiale ale titlurilor. Astfel, fiecrui agent i se atribuie mai multe valori mobiliare, crora acesta trebuie s le asigure cotarea. b) Makleri independeni (Treie Makler ou Brenmakler) acioneaz n calitate de intermediari pentru tranzacii asupra tuturor titlurilor, dar nu determin cursul lor. Ei angajeaz un volum de tranzacii adesea superior celui al agenilor oficiali, fiind interlocuitorii preferai ai agenilor strini. Ei acioneaz n calitate de comerciani propriu-zii. Cu toate acestea, pentru a-i putea exercita activitatea ei trebuie s obin o autorizare din parte Consiliului Bursei, care le apreciaz starea financiar i competena profesional; c) Bncile au proprii funcionari specializai n tranzacii bursiere (Bsenhander), care denot o prezen foarte activ pe pia i asigur, pe cont propriu sau pe contul clienilor, efectuarea tranzaciilor ce se impun. Bncile sunt singurele instituii care pot lucra cu clienii externi, primind ordine de la ei. Pentru funcionarii specializai ai bncilor este, de asemenea necesar o autorizare special din partea Consiliului Bursei. Este necesar de remarcat faptul, c companiile strine pentru hrtii de valoare, care sunt membri ai bursei, sunt considerate instituii de credit (bnci).

www.cartiaz.ro Carti si articole online de la A la Z


n general, bursa este dominant de trei bnci germane mari: Deutsche Bank, creia i revine circa 1/3 din volumul total al tranzaciilor FWB, Drezdner Bank, Comerz Bank. 3.2. Structura pieei bursiere. Structura pieei bursiere germane denot existena a trei forme ale pieei respective i anume: 1. Piaa principal (cota oficial) Amtlicher Markt. Aceast pia este cea mai veche i este rezervat societilor mari i mijlocii. Aici se ncheie tranzacii pentru circa 700 de valori. Pntru a fi admise la cota oficial societile trebuie s ndeplineasc anumite condiii: s existe de cel puin 3 ani; s distribuie public cel puin 25% din aciunile emise; s aib un capital minim de 2,5 mln DM. Atunci cnd o societate este deja cotat, ea trebuie s respecte cteva obligaii de publicitate: rapoarte intermediare, evenimente importante, modificri de statut. Astfel, cele mai bine cotate aciuni (Blues Chips) pe pia sunt: Allianz, Daimler Benz, Siemens, Deutsche Bank, Bayer, Munch Rucknerisch, Veba, Hoetscht i BASF. n ceea ce privete volumul tranzaciilor pe aceast pia, acesta a nregistrat o cretere puternic, apropiindu-se ca nivel de cel de pe piaa londonez. 1. Piaa secundar (Geregelter Markt) A fost creat n 1987 i privete ntreprinderile de talie mic. Pe piaa n cauz sunt negociate circa 100 de valori. Pentru a fi admise pe piaa secundar, societile emitente trebuie s dein un capital de cel puin 500000 DM. Reglementrile privind informarea i publicitatea sunt mai puin restrictive dect pe piaa oficial. 2. Piaa n afara cotei (Freier Markt) negociaz circa 400 valori. Aceast pia funcioneaz n baza legturilor telefonice, deci nu exist un mod sistematic de realizare a cotrilor. Societile nu sunt impuse la nici o obligaie legal particular, admiterea lor fiind controlat i acceptat de autoritile bursiere locale la cererea unei instituii financiare. Nu se nainteaz cerine pentru deinerea unei sume minime de capital i nici obligaia de publicitate. Autoritile locale cer, totui, s fie avizat tot ce ine de referirile generale, de distribuirea de dividende, de modificrile survenite n mrimea capitalului etc. 3.3. Mecanismul derulrii tranzaciilor Ordinele de burs date de investitori spre executare sunt exprimate n termeni universal valabili: la curs limitat, la cursul pieei i la curs limitat cu meninerea stop. Deintorii de titluri nu pot remite ordinele lor de burs dect prin intermediul unei bnci reprezentat n burs. De altfel, n Germania, n conformitate cu Legea bancar, cumprarea i vnzarea de titluri pentru teri (din contul altor persoane) face parte din meseria de bancher. Reieind din faptul c agenii oficiali de schimb i maklerii independeni nu sunt instituii bancare, ei nu pot primi ordine de burs de la clienii particulari investitori. Bncile pot executa ordinele de burs de sinestttor, fr a apela la serviciile bursei, toate ordinele de burs pentru titlurile pieei principale sau ale pieei secundare se transmit spre executare la burs, dac ordinul dat de client nu prevede altceva. Filialele societilor emitente de titluri strine trebuie s dein o licen de la banc pentru a putea cumpra sau vinde titluri pentru teri. Reprezentanii bncilor pot folosi pentru executarea ordinelor un broker oficial sau unul independent exersat n astfel de operaiuni. Pe piaa principal (oficial) cotaia se efectueaz de ageni de schimb, agreai de autoritile din diferite landuri. Pe piaa secundar cotaia este asigurat de makleri independeni, controlai de ctre autoritile bursiere locale. n ce privete cotaia n afara cotei, se face de maklerii independeni de burs sau prin telefon ntre instituiile financiare. Pe piaa bursier german exist diferite sisteme de transmitere a ordinelor de vnzare-cumprare i de stabilire a cursurilor bursiere. Astfel, la Bursa din Frankfurt ncepnd cu luna noiembrie 1992 ordinele se transmit prin canalele de legtur telefonic cu ajutorul sistemului BOSS i nimeresc imediat n computerul agentului oficial de schimb, care trebuie s determine preul unic ( Einheitskurs) care ar satisface cel mai mare numr de ordine de vnzare i cumprare.

www.cartiaz.ro Carti si articole online de la A la Z


Preul unic se determin zilnic, o singur dat pe durata sesiunii de burs pentru aciunile mai puin lichide ale pieei oficiale, care au listing la burs (aproximativ jumtate din numrul total de aciuni cotate). Afiarea preului unic are loc la orele 1100 pentru obligaiuni i la orele 1200 pentru aciuni. Aciunile i obligaiunile cele mai lichide (active) sunt cotate continuu n timpul edinei de burs. Aciunile respective sunt negociate n loturi de 50 sau multipli de 50, iar obligaiunile n cauz n volum de 1 mln DM la valoarea nominal sau ntr-o mrime multipl 1 mln DM. De exemplu, un ordin de cumprare a 125 aciuni se va executa n felul urmtor: 100 de aciuni vor fi procurate la preul pieei continue, iar celelalte 25 la preul unic. n anumite limite, brokerul oficial influeneaz cererea i oferta de titluri, efectund tranzacii din contul su. Comisionul de curtaj ce revine brokerului oficial este de 0,07% din valoarea bursier a operaiunii. De asemenea, se percep i taxe de timbru pentru participani. Pentru prestarea serviciilor de broker banca percepe un comision care se ridic la 1% din valoarea bursier a tranzaciilor cu aciuni, cu o sum minim de 10 DM. Informaia privind tranzaciile ncheiate se transmite prin sistemul informaional KISS. Pentru cele mai lichide 36 de aciuni, cele mai active 30 obligaiuni ale emitenilor strini i 21 warranturi tranziiile au loc prin intermediul sistemului informatic IBIS ( Inter Bank Information System) care leag bncile i curtierii la aceeai banc de date, afind preurile actualizate ale titlurilor menionate mai sus. Valoarea minim a ordinului de burs, transmis n acest sistem, constituie 500 de aciuni sau 1 mln DM la valoarea nominal a obligaiunilor, adic sistemul IBIS este destinat investitorilor instituionali de proporii. Sistemul IBIS este puternic susinut de marile bnci germane care au, aa cum am mai afirmat, o influen dominant asupra tranzaciilor de burs. De altfel, circa 1/3 din volumul tranzaciilor a 30 companii germane mari se realizeaz prin sistemul IBIS. ncepnd cu anul 1970 sistemul de executare a tranzaciilor la bursele germane este complet automatizat. Toate titlurile care fac obiectul tranzaciilor la Deutche Borse A.G. (cu excepia aciunilor nominative, aciunilor pieei libere i a unor obligaiuni) se afl n Depozitariul central. Majoritatea emisiunilor de titluri se realizeaz n form dematerializat. Livrarea titlurilor se efectueaz prin simpla nscriere n conturile depo. Sistemul transfer mijloacele din contul pltitorului. Finalizarea tranzaciilor se realizeaz de obicei n a doua zi lucrtoare dup negocieri (T+2). 3.4. Evoluii i indici bursieri Piaa financiar german se plaseaz pe locul doi ntre bursele europene i pe poziia a patra n lume, dup bursele din Japonia, SUA i Marea Britanie. Ocup, n schimb, locul doi n lume dup Marea Britanie n ce privete titlurile strine. Astfel, la nceputul anului 1996 la bursele germane circulau aciunile a 678 emiteni locali i 944 aciuni ale emitenilor strini. Volumul total al capitalizrii aciunilor germane constituia 826 mlrd DM sau 577 mlrd $. Cei mai mari emiteni reieind din volumul capitalizrii sunt reprezentai de: Allianz, Siemens, Deutche Bank, Daimler Benz, Veba, Bayer, Hoetscht, Drezdner Bank, RWE, BASF. Cea mai mare parte din volumul tranzaciilor (circa 2/3) revine la 10 emiteni, dintre care mai mult de 1/3 celor 3 emiteni de proporii (Siemens, Deutche Bank, Daimler Benz). Cel mai important dintre indicii bursieri ai Germaniei este Dax ( Deutche Aktienindex), care ia n calcul 30 dintre valorile cele mai active. Se calculeaz ca un indice mediu ponderat n fiecare minut i se difuzeaz n regim de timp real. Indicele n cauz servete ca suport pentru contractele la termen (futures i options). Mai mult de 75% din tranzaciile cu aciuni au loc cu aciunile care compun acest indice. Indicele DAX COMPOSITE (creat n 1993) are menirea de a completa indicele DAX. Acesta cuprinde 320 aciuni i este ponderat n funcie n funcie de capitalizarea bursier a societilor. De asemenea FAZ (Frankfurter Allgemeine Zeitung) este specific bursei de la Frankfurt i se determin pe baza a 100 de valori semnificative pentru evoluia acestei burse care provin din 15 sectoare diferite de activitate. De asemenea, se calculeaz i civa indici care reflect micarea cursurilor obligaiunilor: REX, JCX, PEX. 4. Organele de reglementare.

www.cartiaz.ro Carti si articole online de la A la Z


Tradiional n Germania PVM este reglementat pe baz decentralizat de ctre organele specializate funciare. n 1994 n rezultatuil aprobrii Legii cu privire la operaiunile cu VM a aprut organul federal de reglementare a pieei Comisia privind VM, care ndeplinete funciile de reglementare i control. Dat fiind faptul c n Germania marea majoritate a participanilor profesioniti pe PVM o constituie bncile, un rol important n reglementarea pieei revine Bncii Centrale Banca Federal a Germaniei. mputernicirile acesteia se rspndesc asupra bncilor participante la PVM. Deasemeni un organ specializat de supraveghere, oficiul central al cruia este amplasat n Berlin este Palata Federal de supraveghere a bncilor.

Piaa valorilor mobiliare ale Franei


Piaa valorilor mobiliare francez este una din cele mai vechi. n 1724 agenii de schimb au obinut drept excusiv de negociere a aciunilor i obligaiunilor. n 1807 tipul dat de asctivitate a fost ntrit n Codul Comercial al lui Napoleon. Agenii de schimb deineau monopol asupra operaiunilor cu valori mobiliare n baz de comision pn la mijlocul anilor 80 ai sec. 20. Cu toate c pot fi emise o multitudine de tipuri de aciuni, piaa obligaiunilor este mult mai dezvoltat i prevaleaz n ce privete rotaia capitalului cu peste 4 ori. Dup volumul capitalizrii Frana ocup locul 5 n lume, Parisul, pe plan intern, fiind nucleul pieei bursiere franceze, unde se negociaz 100% din operaiunile cu aciuni. 1. Capitalul acionar. n Frana se emit aciuni care pot clasificate n - ordinare i prefereniale, cu i fr drept de vot, cu drept de vot unic sau dublu, nominative i la purttor. Majoritatea aciunilor sunt ordinare la purttor. Nominative pot fi aciunile care nu se coteaz la BV. Aciunile prefereniale se emit att nominative ct i purttor. Aciunile ordinare au caracteristicile clasice specifice acestei clase i ofer drepturile clasice. Aciunile prefereniale confer drept preferenial posesorilor si la mprirea beneficiul net al societii de primire a dividendelor majorate, primirea primordial a dividendelor fa de ceilali acionari, primirea primordial a cotei aferente aciunilor deinute la lichidarea societii. Aciuni prefereniale i ordinare ofer drept de vot. Drept de vot dublu se ofer pentru aciunile nominative cu achitare 100% i cu deinere de ctre acionar cel puin 2 ani. Aciuni prefereniale fr drept de vot prioritate la plata dividendului care nu poate fi mai mic de 7,5%, primul dividend este cumulativ, din cauza c n primul an de activitate pot s nu fie nregistrate venituri, dividendele fiind achitate din veniturile viitoare. Aceste aciuni obin drept de vot n cazul neachitrii dividendelor pe parcusul a cel puin 3 ani, i l pierd dup achitarea integral a acestora. Certificate de investiii i certificatele prefereniale de investiii (1983) scopul de a stimula investiii private n companiile de stat. Drepturile oferite sunt aceleai ca i ale acionarilor ce dein aciuni prefereniale fr drept de vot. Aceste certificate ca i aciunile prefereniale fr drept de vot nu pot constitui mai mult de 25% din capitalul acionar emis. La momentul actual toate aciunile sunt sub form dematerializat, adic ca nscrieri n conturi ale depozitarului central SICOVAM. Ceriticatele aciuni- identic cu cele americane. Waranturi certificat, emis pentru aciuni i ofer dreptul deintorului de aciuni la procurarea aciunilor emisiunii noi la condiii stabilite preventiv. Drepturi de subscriere analogic ca n SUA 2. Piaa obligaiunilor. Piaa obligaiunilor n Frana este mai dezvoltat ca cea a aciunilor. Obiectul de baz al acestui segment l constituie obligaiunile de stat, pe locul doi se situiaz obligaiunile emise de companiile de stat. Trezoreria de stat poate emite 3 tipuri de obligaiuni: pe termne scurt pn la 1 an, 4-7, 13, 26, 52 sptmni. Se negociez fiecare zi de luni n cadrul licitaiilor. VN 1mln FR.

www.cartiaz.ro Carti si articole online de la A la Z


Mediu 2-5 ani. Se negociez fiecare a treia zi de joi a lunii n cadrul licitaiilor. VN 1mln FR. Se lichideaz la scaden integral, cuponul se achit o dat pe an. Lung - 7-30 ani Se negociez n prima zi lucrtoare de joi a lunii n cadrul licitaiilor. VN 1mln FR. Se lichideaz la scaden integral, cuponul se achit o dat pe an. Acestea se coteaz att la burs ct i n afara bursei. Licitaiile au loc prin nscrierea sub form nchis a cererilor i se nregistreaz prin intermediul sistemei Telsat, teoretic orice instituie care are deschis cont la Banca Francez poate nainta cerere de participare la licitaie, practic ns se apeleaz la serviciile a 18 dealeri specializai. Toate se mit n form de nscrieri la conturi. Obliga ntreprinderilor de stat (20 emiteni) se mpart n: 1. Ale ageniilor financiare regionale i municipale, 2 ntrepr. de stat publice, 3 Instituiile financiare. 3. Bursele din Frana 3.1. Organizare se reglementare Prima burs se creeaz n Frana n anul 1719 de ctre financiarul John Law. n 1724, dup eecul Law, bursa da la Paris devine obiectul unei reglementri regale. Totui, de-a lungul vremii activitatea bursei a fost destul de modest. Dar, n ultimul deceniu, datorit unor reforme efectuate, piaa bursier francez a cunoscut o dezvoltare accelerat, fapt care I-a permis s ocupe o poziie important pe piaa bursier european. Cu toate c nu deine monopolul absolut (mai exist burse de valori la Bordeaux, Lille, Marseille, Lyon, Nancy i Nantes). Bursa din Paris se caracterizeaz printr-un grad nalt de concentrare comparativ cu celelalte centre financiare europene. Practic peste 97% din tranzaciile cu aciuni i obligaiuni se realizeaz la bursa de la Paris. Parisul reprezint de fapt piaa bursier francez, n timp ce celelalte burse nu au dect o importan regional. La 24 ianuarie 1991 intr n vigoare piaa naional, care reunete toate valorile cotate n Frana ntr-o pia unic, nlocuind organizarea anterioar care limita competena societilor de burs la negocierea n exclusivitate a titlurilor cotate n zonele ce le erau repartizate. Bursele franceze constituie deci un ansamblu coerent care funcioneaz pe aceleai principii i reguli, fiind coordonate prin aceleai instane. Acest fapt permite tuturor societilor de burs s aib acces la negocierea tuturor valorilor mobiliare, concomitent avnd loc i o simplificare a canalelor de transmitere a ordinelor de pia. Cadrul de reglementare a pieei bursiere franceze a fost revizuit n 1990, prin componentele sale garantnd securitatea pieei i operatorilor. Aceste componente sunt: 1. Comisia pentru operaiunile de Burs (COB) s-a nfiinat n 1967 dup modelul american (SEC) i este o autoritate administrativ autonom. Este condus de un Colegiu, n componena cruia intr un preedinte numit de guvern pe o perioad de 8 ani i 8 membri, al cror mandat este de 4 ani, renoibil o singur dat. Rolul COB este: de a realiza supravegherea pieelor i buna funcionare a acestora; de a controla informaiile difuzate public se societile burse; s autorizeze crearea de SICAV (Societ d`investissement capital variabil) i a fondurilor comune de plasament; s autorizeze societile care administreaz portofolii de valori mobiliare; s vegheze la desfurarea tranzaciilor n conformitate cu reglementrile stabilite (legea francez sancioneaz ncercrile de manipulare a cursului pe pia); COB poate opune vetoul su pentru admiterea sau radierea unei societi la cota bursei, din motive de protecie a deintorilor de economii; poate sanciona infraciunile constatate sau nclcarea regulilor eticii profesionale. 2. Consiliul Burselor de Valori (CBV) este autoritatea tutelar a pieei bursiere franceze, care are sarcina de a reglementa piaa n cauz. El este alctuit din 10 membri alei de societile de burs, un reprezentat al

www.cartiaz.ro Carti si articole online de la A la Z


societilor cotate i un reprezentant al personalului (din burs). Puterea public este reprezentat n CBV de ctre comisar guvernamental, numit de ctre Ministerul Economiei i Finanelor. CBV reglementeaz: condiiile de desfurare a activitii intermediarilor; condiiile de admitere sau excludere a valorilor; organizarea i funcionarea pieei; dispoziiile de ordin deontologic cu privire la activitatea societilor de burs i a salariailor lor. 3. Societatea Burselor Franceze (SBF) are statutul de instituie financiar de specialitate, fiind de fapt un organ executiv al Consiliului Burselor de Valori, care are funcia de a aplica n practic deciziile acestuia. Astfel, SBF organizarea funcionarea pieei, stabilete msurile de securitate, se ocup de dezvoltarea i promovarea pieei bursiere i de buna informare a investitorilor. SBF administreaz sistemul informatic al cotaiilor, asigur caracterul public al negocierilor i informaiile bursiere, ofer emitenilor servicii de pia bursier pentru titlurile cotate i realizarea operaiunilor lor financiare; nregistrarea i negocierile dintre societile de burs n cadrul unei Camere de compensaie, garantnd plata titlurilor vndute i livrarea titlurilor cumprate, supravegheaz i controleaz piaa i societile de burs, precum i decide privind suspendarea cotaiei unui titlu .a. 4. Asociaia Francez a Societilor de burs, avnd funcia de mediere ntre acestea i autoritile pieei. Poate realiza arbitrajul pentru diferende ntre societile de burs sau ntre acestea i teri. Intermediarii care opereaz pe piaa bursier francez au fost supui unei reglementri recente semnificative. Dup 1 ianuarie 1989, n baza reformelor ntreprinse reieind din noua lege bursier adoptat n 1988, dispare monopolul agenilor de schimb asupra operaiunilor de burs (monopol datnd din 1808). Astfel, societile de burs, n numr de 58, nlocuiesc agenii de schimb printr-un transfer al prerogativelor de la nivel de individ mputernicit, cu un statut oficial, la societi comerciale de drept comun. n 1998 din Group SBFBourse de Paris fceau parte 92 membri. Societile bursiere sunt autorizate s-i deschid capitalurile spre bnci, companii de asigurri, instituii financiare sau societi industriale i comerciale franceze i strine, care doresc s aib una din cele mai bune asistente financiare i s le fie mai apte s nfrunte concurena. Societile de burs trebuie s dispun de un minimum de fonduri proprii pentru a asigura securitatea pieei i a operaiunilor desfurate. Astfel, fiecare societate de burs este responsabil de solvabilitatea clienilor ale cror operaiuni le execut 3.2. Structura pieei valorilor mobiliare Structura actual a pieei bursiere franceze include patru compartimente distincte pentru tranzacionarea valorilor mobiliare: piaa oficial; piaa secundar; piaa n afara cotei; noua pia. 1) Piaa oficial este alctuit din: a) Piaa cu reglementare (lichidare) lunar (March Reglement Mensuel, RM) care este rezervat pentru aciunile celor mai mari societi franceze i strine, fiind cea mai reprezentativ pia a bursei franceze. Pentru a fi admise pe aceast pia, societile trebuie s ndeplineasc cumulativ anumite condiii: capitalizarea bursier s fie de cel puin 150 mln FF; 25% din aciuni sau 500000 de titluri s fie difuzate la public; ultimele 3 execuii s se ncheie cu beneficii; angajamentul de a informa publicul n mod sistematic; firmele respective s se numere printre societile care au un volum de tranzacii ct mai important. Reglementarea (finalizarea) tranzaciilor se face dup o lun, iar cotaiile se realizeaz zilnic. b) Piaa la vedere (au comptant) este destinat valorilor care nc n-au fost primite de piaa cu finalizare lunar; este deci o pia complementar acesteia pe care se negociaz marea majoritate a obligaiunilor cotate

www.cartiaz.ro Carti si articole online de la A la Z


(ndeosebi OAT, Obligations Assimilables du Trezor). Condiiile de admitere sunt practic identice cu cele ale pieei la termen, cotaiile avnd loc regulat, iar finalizarea realizndu-se imediat dup negociere. 2. Piaa secundar (second march) a fost creat n 1983 i este destinat s primeasc societile pentru a fi cotate n perspectiv creterii bonitii acestora. Valorile nscrise sunt aciuni ale unor firme franceze i strine de dimensiuni mijlocii cu un nalt potenial de cretere (dezvoltare) i cteva obligaiuni franceze. O parte a valorilor cotate pe aceast pia au o lichiditate mai sczut, din care cauz i piaa este mai puin activ (uneori chiar episodic). Pentru a fi admise pe pia, societile emitente trebuie s ndeplineasc anumite condiii: capitalizarea bursier s fie de cel puin 10 mln FF; 10% di aciuni s fie distribuite public; s se angajeze s informeze cu regularitate investitorii asupra evenimentelor majore din activitatea firmei. Negocierea se face pe unitate de titlu i la vedere. 3. Piaa n afara cotei (hors cote) permite negocierea titlurilor care nu sunt admise nici la cota oficial, nici pe piaa secundar i care fac obiectul unui numr mic de tranzacii. Astfel, este o pia n care lichiditatea titlurilor este adesea problematic. Valorile cotate sunt obligaiunile franceze, aciuni franceze i strine cu lichiditate sczut i risc relativ mare. Societile care doresc s fie cotate se adreseaz COB, prezentnd statutul, bilanul financiar (pe ultimii trei ani). Lipsesc angajamentele privind informarea publicului sau privind cota de capital oferit spre vnzare. 4. Noua pia (la nouveau march) Societile admise la noua pia trebuie s prezinte un proiect de dezvoltare pentru urmtorii 3 ani, deoarece acceptarea pe aceast pia presupune o perspectiv clar a evoluiei firmei n viitor. Pentru a fi admise pe aceast pia firmele trebuie: s aib un volum de activitate mai mare de 20 mlnFF i fonduri proprii mai mari de 8 mln FF (ceea ce corespunde nivelului small caps cotate la NASDAQ); s ofere minimum 100000 titluri la o valoare total de cel mult 10 mln FF; administratorii i acionarii fondatori se vor angaja s pstreze timp de 3 ani minimum 80% din portofoliul pe care l-au deinut la nfiinare; societile cotate vor trebui s publice informaii semestriale i contul anual de beneficii i pierderi. Pentru intrarea pe Noua pia se poate folosi una din urmtoarele tehnici: plasamentul prealabil, oferta de pre minimal sau oferta de pre ferm. Societile candidate apeleaz la un intermediar care la face introducerea (care poate cumpra integral sau parial oferta lor). a) Plasamentul prealabil poate fi total sau parial. Dac este total, intermediarul face s coteze n mod direct toate titlurile primite, iar dac este parial, cotarea se va face indirect, printr-o ofert la pre fix. b) Oferta la pre minimal: intermediarul trebuie s cunoasc numrul titlurilor propuse i preul sub care aciunile nu pot fi vndute. c) Oferta la pre ferm presupune ca intermediarul s foloseasc acest nivel de pre ca un pre definitiv, la care vor fi cedate titlurile. Pe piaa secundar i n afara cotei, tranzaciile sunt reglementate n numerar, ordinele de burs bazndu-se pe o cantitate arbitrar de titluri. n schimb, pe piaa cu reglementare lunar, negocierile se realizeaz n felul urmtor: aciunile sunt negociate prin cotiti, adic prin cantiti minime de titluri (5, 10, 25, 50, 100), n dependen de preul pieei; tranzaciile sunt ferme att n ceea ce privete preul, ct i cantitile negociate; constituirea unui depozit de acoperire. Astfel, investitorii, inclui pe piaa reglementat sunt obligai s introduc o marj de acoperire, care va fi completat n caz de necesitate (de exemplu, la scderea cursului titlului respectiv). Mrimea marjei de acoperire depinde de tipul acesteia. Astfel, la introducerea de lichiditi i active asimilabile acestora (de exemplu, obligaiuni de stat pe termen scurt) mrimea acoperirii va fi de 20%, la introducerea bonurilor de tezaur sau obligaiunilor franceze 25%, a aciunilor 40%.

www.cartiaz.ro Carti si articole online de la A la Z


n ipoteza n care destinatorii de ordine doresc s plteasc sau s livreze imediat, este necesar s verse un comision majorat; operatorii care din diferite motive nu-i inchid poziiile lor de pia (de vnztori sau cumprtori) n ziua lichidrii tranzaciei pot s le reporteze la lichidarea urmtoare. 3.3. Mecanismul derulrii tranzaciilor Formele tradiionale de cotare (par casir la ghieu, par bote la cutie i la crie la strigare n ring corbille) aplicate mult timp pe piata bursier francez n prezent nu se mai utilizeaz. n mod practic cotarea valorilor mobiliare se realizeaz prin sistemul CAC ( Cotation Asiste en Continu), introdus pe piaa francez n iunie 1986. Sistemul CAC (avnd la baz sistemul CATS, utilizat la bursa de valori din Toronto i un analog sub forma sistemului nipon CORES, aplicat de bursa de valori din Tokyo) permite oricrui membru a Societii Burselor Franceze s efectueze tranzacii de vnzare-cumprare de titluri la Bursa de valori din Paris, indiferent de faptul n care punct al rii se afl. Sistemul electronic de efectuare a tranzaciilor la Bursa din Paris funcioneaz 5 zile pe sptmn, de la orele 1000 pn la orele 1700 , dei colectarea ordinelor de burs ncepe de la orele 830. Membrii bursei, acionnd din contul clienilor sau pe cont propriu, introduc ordinele de burs n sistemul CAC. Aceste ordine se aranjeaz n mod automat reieind din preul indicat n ele, iar n limitele aceluiai pre n dependen de timpul n care au fost plasate. n intervalul de timp 830 1000 piaa se afl ntr-o etap de pregtire, cnd ordinele parvenite n acest rstimp se introduc n ordinator n scopul determinrii unui pre de deschidere. Nici o tranzacie nu poate avea loc nainte de deschidere. n fiecare societate de burs, ct i la intermediarii financiari (bnci), exist un terminal al cotaiilor, indicnd pe fiecare valoare cursurile, oferta i cererea. ncepnd cu decembrie 1991, valorile mobiliare franceze sunt clasate n trei categorii de care depinde modul de cotaie: titluri de categoria 1 i 2, cotate continuu; titluri de categoria 3, cotate la fixing de dou ori pe zi. Pentru a-i consolida poziia n Europa, Bursa din Paris nc la nceputul anilor 80 a efectuat o reform radical n domeniul decontrilor pentru titlurile tranzacionate. n 1983 toate valorile mobiliare (att cele nominative, ct i cele la purttor) au luat forma dematerializat, adic forma nscrierii n conturi aflate n depozitrile electronice ale instituiilor financiare autorizate care dein cont n depozitariul central SICOVAM (Societ interprofessionlle pour la compensation des valeurs mobilires). Astfel, industria franceza de valori mobiliare a trecut n totalitate la tehnologia non-hrtie. Sistemul de clearing-depozit SICOVAN se afl n proprietatea bncilor i a firmelor pentru titluri de valoare, care apar n calitate de depozitarii autorizai. De regul, acetia efectueaz o redepunere a titlurilor la SICOVAM i pstreaz n conturi proprii titlurile doar n cazul cnd acestea nu pot fi pstrate la SICOVAM sau la cererea clientului. La finele anului 1990, piaa financiar francez a fost echipat cu un sistem de clearing-decontri complet automatizat, numit RELIT (Reglement/livration de titres) care permite finalizarea tuturor negocierilor nregistrate la burs la trei zile de la data executrii ordinelor (T+3). ncepnd cu anul 1989 Bursa de la Paris a anulat sistemul comisioanelor fixe. n prezent mrimea remunerrii sub form de comision se determin printr-un acord dintre client i societatea de burs. Pn n 1992 n Frana exista un impozit special aferent operaiunilor cu hrtii de valoare ( impot de bourse), perceput att de la cumprtor, ct i de la vnztor n mrime fr 0,3% pentru tranzaciile cu o valoare de pn la 1 mln FF i 0.15% pentru tranzaciile, a cror valoare depete 1 mln FF. Principalii indici bursieri pe piaa francez sunt: 1. Indicele CAC 40 (Compagnie des Agents de Change-40 valeurs) este principalul indicator de referin al pieei bursiere franceze. Se calculeaz de ctre grupul SBF Bourse de Paris i regrupeaz 40 de aciuni dintre cele mai active cotate pe piaa cu reglementare lunar, care corespund la circa 53% din capitalizarea bursier. Indicele n cauz servete ca suport pentru contractele futures i options.

www.cartiaz.ro Carti si articole online de la A la Z


2. Indicele CAC General sau SBF-250, care regrupeaz 250 de aciuni franceze considerate ca fiind cele mai semnificative pentru evoluia global a pieei (aproape toate valorile din sistemul RM). 3. Indicele SBF-120 care include 120 de aciuni franceze dintre cele ce alctuiesc SBF-250, cu excepia celor ce servesc la determinarea indicelui CAC-40.Acest indice are menirea de a furniza un suport pentru valorile ce creeaz un foarte mare interes la nivelul investitorilor francezi i strini.