NAMA ………………………………………………..

Soalan Objektif

KELAS……………………………………

Setiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A,B,C dan D. pilih jawapan yang betul. 1. Bagaimana orang-orang pada zaman dahulu mendapatkan makanan? A Berburu B Membeli C Bertukar barang D Meminta sedekah

2. Apakah corak hidup manusia pada Zaman Batu Awal? A Bersendirian B Berkumpulan C Bermusuhan D Berjauhan sesama kumpulan

Soalan 3 berdasarkan rajah di bawah.

3. Apakah sebab kawasan di atas dijadikan tempat tinggal? A Sukar ditemui B Sangat gelap C sangat tinggi kedudukannya D Binaannya kukuh dan semula jadi 4. Apakah faktor utama yang mempengaruhi pembinaan rumah? A Harga yang sesuai B Reka bentuk rumah C kepadatan penduduk D Bahan binaan yang digunakan

5.

Petempatan awal manusia termasuk I. Gua II. Rumah III. Pinggir sungai IV. Kawasan lapang A. B. C. D. I,II dan III I,II dan IV I,III dan IV II,III dan IV

6. Pilih penyataan yang salah A. Tulang binatang dijadikan senjata B. Kulit binatang dibuat pakaian dan alas tempat tidur C. Manusia zaman dahulu membela binatang liar untuk menyerang kaum lain D. Manusia zaman dahulu makan daging binatang 7. Apakah kegiatan ekonomi utama manusia zaman dahulu? A. Berniaga B. Pertanian C. Melombong D. Menjual ikan 8. Apakah maksud nomad? A. Berpindah randah B. Tinggal di dalam gua C. Hidup dalam kelompok D. Tinggal di kawasan lapang 9. Mengapakah rumah pada zaman dahulu mempunyai rumah yang bertiang tinggi? A. Untuk mendapat permandangan yang cantik B. Bahan binaannya mudah diperolehi di hutan C. Mengelakkan daripada serangan binatang buas D. Lebih sejuk dan segar

Soalan 10 berdasarkan rajah di bawah.

10. Peristiwa dalam rajah di atas menyebabkan manusia zaman dahulu berpindah ke tempat lain kerana A. Cuaca akan berubah B. Tanih tidak subur C. Sumber makanan telah kehabisan D. Tidak lagi sesuai dijadikan tempat tinggal 11. Bentuk muka bumi berikut sesuai untuk pembinaan rumah kecuali A. Tanah pamah B. Paya bakau C. Tanah tinggi D. Pinggir laut 12. Cari keselamatan yang sangat penting pada rumah pangsa jika berlaku kebakaran ialah A. Lif B. Koridor berpagar C. Jeriji pada tingkap D. Tangga untuk turun naik

Soalan 12 berdasarkan rajah di bawah

13. apakah bahan uatama yang digunakan untuk membina rumah di atas? A. Kayu B. Pasir C. Simen D. Batu bata Soalan 14 berdasarkan rajah di bawah Rumah panjang Rumah kampung

14. Jenis rumah di atas lazimnya terdapat di kawasan A. Bandar B. Pendalaman C. Pertanian D. Tepi laut

15. Manakah antara berikut rumah yang dibina di kawasan luar Bandar I. Kondominium II. Rumah pangsa III. Rumah limas IV. Rumah kutai A. I dan II B. II dan III C. III dan IV D. I dan IV 16. Kegunaan unggun api yang terdapat dalam rumah orang di kawasan Zon Sejuk bertujuan untuk A. Meminta pertolongan B. Memanaskan badan C. Hiasan rumah D. Memudahkan aktiviti memasak 17. Apakah jenis rumah yang sangat sesuai didirikan di kawasan padat penduduk? A. Pangsa B. Bagan C. Berkembar D. Rumah limas

Soalan 18 berdasarkan rajah di bawah

18. Mengapakan bumbung rumah tradisional di atas berbentuk ‘V’ terbalik? A. Mengurangkan panas B. Mengukuhkan rumah C. Mencantikkan rumah D. Melindungi harta benda

Soalan 19 berdasarkan rajah di bawah

19. Tempat tinggal dalam rajak di atas di panggil ………….. A. Khemah B. Rumah bulat C. Rumah sejuk D. Iglu 20. Rumah baba dan nyonya di Melaka menerima pengaruh dari pedagang ……… A. China B. Korea C. Taiwan D. Jepun

BAHAGIAN B Jawab semua soalan

A. Gariskan jawapan yang betul 1. Manusia zaman dahulu (ada,tiada) tempat tinggal yang tetap. 2. Pada peringkat awal, manusia memilih (gua,pondok) sebagai tempat tinggal. 3. Tangga merupakan alatan yang penting bagi manusia zaman dahulu untuk menuruni dan menaiki (gua,ran) 4. Manusia zaman dahulu (tinggal dikawasan lapang, berpindah randah) untuk mencari sumber air dan makanan. 5. Petempatan awal manusia di Negara kita termasuk (Gua,Cha, Gua Niah) di Kelantan

B. Padankan kawasan petempatan awal manusia dengan nama yang betul.

Atas pokok

Kawasan lapang

Tepi tasik

gua

Pinggir sungai

C. Tandakan (

) bagi penyataan yang betul dan (

) pada penyataan yang salah

1. Burung helang membuat sarang atas pokok akibat daripada pengaruh manusia yang membina ran di atas pokok 2. Manusia pada zaman dahulu tinggal di dalam gua 3. Orang Minagkabau telah datang dan menetap di Selangor 4. Batu bata digunakan dalam pembinaan rumah panjang 5. Penempatan awal manusia bermula di bawah tanah 6. Rumah kondominium dibina di kawasan pendalaman.

A. Jawab semua soalan berikut berdasarkan gambar di bawah

Gambar A 1. Gambar A menunjukkan pembinaan rumah di kawasan …………………………………………………. 2. Kawasan ini lazimnya mempunyai penduduk yang ……………………………………………. 3. Nyatakan dua contoh kawasan yang mengalamai keadaan seperti ini a. …………………………….. b. ……………………………..

4. Berikan dua jenis rumah yang dibina di kawasan ini a. ……………………………… b. ……………………………………

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful