Curs opţional pentru ciclul gimnazial

SFINŢII – MODELE DE URMAT PENTRU NOI

AN ŞCOLAR 2012 - 2013

ŞCOALA CU CLS. I - VIII Nr. 1 PIATRA - NEAMŢ CLASA a V –a PROFESOR PROPUNĂTOR: ŢĂPUC MARILENA NINA

sfinții ne sunt contemporani. cum au câștigat lupta cu tentațiile. astfel încât ei să fie capabili să aleagă modelul pe care il vor urma conștientizând consecințele fiecărui tip de comportament. înseamnă lucrare de creare a unor oameni noi.I. personalită ți din cele mai diverse domenii care prin exemplul lor influențează cele mai intime aspecte ale vie ții omului. în felul acesta dobândind și cele mai bune rezultate pe tărâm profesional.a. cum au știut să se folosească de armele creștine – credința. Singura metodă de predare eficientă este cea a modelului propriu și de aceea orice pedagog creștin trebuie să tindă spre sfințenie în sensul trăirii unei vieți cât mai aproape de poruncile evanghelice. de a trăi după voia Lui Dumnezeu pentru că sfinții sunt vii pentru eternitate. în marea lor majoritate elevi. de ajutorul și rugăciunea lor. cu lumea înconjurătoare și chiar cu natura. Mai întâi modelul părin ților. postul. Argument De la naștere omul se dezvoltă urmând modele. blândețea in rela ție cu semenii. Dorim să aducem in atenția elevilor noștri modelul celor pe care îi cinstim ca sfin ți. considerăm acest opțional deosebit de util pentru formarea unor elevi care să devină adevărați creștini. fără sfinţenie nu există educaţie adevărată. caractere puternice capabile să lupte cu tentațiile. Vom prezenta latura cotidiană a vieții lor in lume. In fiecare etapă a vieții. . Numai sfântul este adevăratul pedagog. Pliat pe trunchiul disciplinei Religie. Ca profesori suntem datori să oferim elevilor noștri criterii de selecție intre modele pozitive și cele negative. nădejdea și dragostea. Cei mai vulnerabili la aceste influente sunt tinerii. Ei ne susțin in efortul nostru de a fi mai buni. omul caută îndrumare inspirându-se in dorințele și faptele lui din modelele pe care le admiră. am propus ca opțional cursul numit Sfinţii – modele de urmat pentru noi dorind să evidențiem faptul că împlinirea exigențelor vieții creștine impuse de Evanghelie au ca și consecință dobândirea sfințeniei care înseamnă să trăiești în armonie cu Dumnezeu. cinstitori și apărători ai valorilor care au insufletit dintotdeauna marile figuri ale patriei noastre. Societatea de azi este modelată de așa numiții lideri de opinie. Vrând să evidențieze nevoia de sfințenie perpetuă. mergând la școală – învățătorul și apoi profesorii devin tot atâtea modele care formează caracterul. In jurul nostru neîncetat apar și dispar modele.Fără sfinţi nu există învăţători şi educatori adevăraţi. rugăciunea. Ei trăiesc acum in lumina Lui Dumnezeu și în pofida faptului că unii au trăit cu multe secole înaintea noastră. apoi a celor apropiați. căutând modele pozitive și imitându-le. Spre deosebire de eroi.. plini de calităţi şi de virtuţi. identificând modelele negative și refuzând să le urmeze. Ca profesor de religie scopul principal pe care il urmărim este acela de a forma caractere creștine. Educaţia în realitate înseamnă iluminare. modul în care ei au știut să depă șească greutățile vieții. părintele Constantin Galeriu spunea: . Notă de prezentare. Lumea în care trăim este plină de încercări asemănătoare cu cele prin care au trecut și sfinții de aceea avem convingerea că pentru a le birui avem nevoie de modelul lor. nejudecarea aproapelui ș. Deci adevăratul pedagog trebuie să fie sfânt. sfin ții rămân în comuniune cu cei din lumea aceasta.” Luând în considerare avalanșa de antimodele pe care mass-media o revarsă zilnic asupra elevilor.

 Conștientizarea importantei adoptării unui stil de viață creștin.  Aprofundarea înțelegerii raportului dintre Dumnezeu și omul credincios. Identificarea modalităților creștine de a răspunde provocărilor societății. 2. Conștientizarea importantei adoptării unui stil de viață creștin. 3. Aprofundarea înțelegerii noțiunii de sfânt și sfințenie. I-VIII Nr. Avantaje și dezavantaje.Acest curs opţional se poate desfăşura prin respectarea următoarelor condiţii: • Acceptul conducerii Şcolii cu cls. E de dorit să fim sfinți? B. C. Neamţ • Opţiunea elevilor şi a părinţilor acestora II. 1. (daca sunt crestin si daca adopt un stil de viața lumesc) Vreau să trăiesc creștinește dar sunt atras și de lume.  Dezvoltarea unei legături corecte cu mediul înconjurător. Competențe generale. Mai pot ajunge sfânt? Viețuirea creștină – sfințenia. 1. 4. Ce inseamnă stil de viață? Viețuire creștină.  Aprofundarea înțelegerii noțiunii de sfânt și sfințenie. aduce protecția Lui Dumnezeu. . Ce sunt poruncile Lui Dumnezeu? (2 ore) 2.Neamţ • Aprobarea I. Viață sfântă în zilele noastre.J.  Identificarea modalităților creștine de a răspunde provocărilor societății. A. Lecții. Cum ințelegem minunea? 3. 4. 1 Piatra . 5.Ş. Sfinții și facerea de minuni.

Sfințenia de zi cu zi. 3. Diferite perspective asupra naturii. Dezvoltarea unei legături corecte cu mediul înconjurător. . / Iubirea lui Dumnezeu. III. 1. 1. Competenţe specifice 1. – rugăciunea de dimineața și seară. d. Sfințindu-se pe sine. . 4. posturile de peste an si spovedania si impărtășania. mersul la biserică. E. Dragostea lumii. Iubirea sfinților vs. 2. Poruncile Evangheliei și indemnurile modernismului. Rugăciune și griji.2 să prezinte importanţa iubirii ca mod de manifestare a lui Dumnezeu în lume 1. postul de miercuri și vineri. Milostenie vs. luarea de anafură și agheasmă dimineața. Ce lucruri sau locuri pot fi sfintite? 2 ore. D. nu avea nevoie de creaturi dar din pură iubire neconditionată a creat lumea vazuta si cea nevăzută. Abținere vs. 3. omul sfințește și mediul. b. Rugăciunea ca necesitate 3. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a V---a elevul va fi capabil 1. Virtuți creștine. Prezentarea diferitelor motive de protectie a naturii: ateu. Protejarea naturii – semnul respectului pentru Dumnezeu. (3 ore) a. evolutionist. Aprofundarea înțelegerii raportului dintre Dumnezeu și omul credincios. creștin.dialog pe tema necesităţii iubirii. Sf.descrierea unor situaţii concrete de viaţă din care să reiasă dragostea lui Dumnezeu faţă de oameni. Liturghie – unirea mai multor credincioși in rugăciune pt susținere reciprocă 5. 2. . 2. 5.1. Lumea – darul Lui Dumnezeu pentru om. Mândrie. Dumnezeu – „proprietarul” lumii. 4. Lăcomie c. Împlinirea poftelor.3 să descrie moduri de manifestare a iubirii de Dumnezeu Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a V-a se recomandă urmăoarele activităţi .dialog pe tema existenţei lui Dumnezeu şi a modurilor în care Acesta Se manifestă în lume. Motivul creării omului. Smerenie vs. postul instrument de rezistență in fața greutăților. Dumnezeu iși este suficient sie și. (2 ore).1 să recunoască prezenţa lui Dumnezeu în împrejurările concrete ale vieţii 1.

. . .relatarea. exerciţii de meditaţie pentru autocunoaştere.lecturarea de texte cu mesaj moral-creştin texte cu caracter religios Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a V--a elevul va fi capabil 3. utilizând corect . .vizitarea unei biserici şi exerciţii de observare a elementelor specifice acesteia.exerciţii de selectare a noilor termeni religioşi cuvintele şi expresiile noi din temele studiate din textele date.discuţii. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil 3. . . a evenimentelor din viaţa Mântuitorului. .1 să-L descrie pe Domnul nostru Iisus Hristos ca Mântuitor al lumii şi Om adevărat Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a V-a se recomandă urmăoarele activităţi .discutarea unor texte morale cu privire la importanţa clădirii bisericii pentru creştini. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi.exerciţii de orientare pe harta Ţării Sfinte: indicarea localităţilor şi zonele geografice legate de viaţa Mântuitorului.exerciţii de observare a părţilor şi a destinaţiei acestora. .exerciţii de integrare a expresiilor noi în contexte diverse. în succesiune logică. plan dat sau compuneri libere pe teme religioase 2. 3..participarea la activităţi caritabile.5 să motiveze importanţa cinstirii sfinţilor prin sărbătorile închinate lor . a listelor de termeni.1 să-şi dezvolte vocabularul.2 să cunoască Mântuitorului evenimentele din viaţa 3. 2.alcătuirea de scurte compuneri cuprinzând cuvintele date.reprezentarea într-o compoziţie plastică a unei biserici. .4 să descrie clădirea bisericii 3.3 să cunoască faptul că biserica reprezintă locul de rugăciune al creştinilor 3. a glosarelor. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a V-a se recomandă urmăoarele activităţi 2.utilizarea dicţionarelor.2 să manifeste interes pentru lecturarea unor .prezentarea calendarului creştin ortodox. . .lecturarea unor fragmente scripturistice din care să reiasă dumnezeirea şi umanitatea Mântuitorului ţi comentate cu ajutorul profesorului.

. .învăţarea de colinde şi cântece religioase.5 să-şi formeze deprinderea de a se ruga Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a V-a se recomandă urmăoarele activităţi . proprii sau ale altora. . .discuţii şi dezbateri pentru identificarea faţă de problemele celor din jur cazurilor de comportament pozitiv/negativ petrecute în imediata lor apropiere.2 să recunoască în faptele sfinţilor. prin activităţi îndreptate colegii. vecini).1 să se implice în acţiuni comune cu prietenii şi . . .1 să identifice faptele bune şi pricipalele calităţi ale unui bun creştin 4.povestirea unor fapte din vieţile sfinţilor studiaţi. concursuri pe teme religioase.rezolvarea unor sarcini alături de colegi colegii aparţinând altor religii sau confesiuni.4. 5. indiferent de credinţa lor spre cei aflaţi în lipsuri din alte confesiuni. modele de comportament creştin 4. 5.prezentarea icoanei sfinţilor. înţelegere şi sensibilitate . colegi.exerciţii de efectuare corectă a semnului Sfintei Cruci.exerciţii de caracterizare a unui bun creştin.învăţarea unor rugăciuni. . .organizarea de jocuri de rol.exersarea milosteniei.exersarea rugăciunii în comun. în societate şi în clasă. .2 să manifeste atenţie. Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi capabil . . Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor şi a comportamentului moralreligios Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil 4.3 să respecte regulile de comportament moralreligios în familie şi societate 4.3 să manifeste iubirea creştină faţă de toţi .povestirea unor fapte bune.organizarea de jocuri. 5.participarea la unele slujbe în zilele de sărbătoare.4 să-şi însuşească moduri de manifestare a credinţei prin gesturi liturgice 4. în mediul social apropiat (rude.dialog despre regulile de comportament creştin în familie. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă urmăoarele activităţi 5. Educarea atitudinilor de acceptare. .

ore Total ore CONŢINUTUL VIZAT Nr. ore⁄săpt. -la dispoziţia profesorului:2. cu cl. I-VIII Nr. ore 15 2 1 Total ore 18 La tema: CONŢINUTUL VIZAT De la tema: Lecţie introductivă Nr. B Nr. . total de ore: 36 din care: -predare-învăţare: 30. Conţinuturi (Tematica şedinţelor) PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ An şcolar: 2012-2013 Unitatea de învăţământ: Şc. 1 Piatra Neamţ Disciplina: Opţional Religie Clasa:a V-a A.: 1 Profesor: Ţăpuc Marilena Nina Semestrul I REPARTIZAREA ORELOR Predare-învăţare Recapitulare şi evaluare La dispoziţia profesorului Semestrul al II-lea REPARTIZAREA ORELOR Nr. -recapitulare şi evaluarea: 4.IV.

1. ore 1 1 Perioada calend. crt. 2.2 Conţinuturi Lecţie introductivă De ce un opţional la Religie? Nr. I-VIII Nr. 1. Unitatea de învăţare Noţiuni introductive Competenţe specifice 1. 1.3. S.: 1 Nr. cu cl. total de ore⁄semestru:18 Profesor: Ţăpuc Marilena Nina Nr. 1 Piatra Neamţ Disciplina:Opţional Religie Nr. 2 Obs. 1 S. .Predare-învăţare Recapitulare şi evaluare La dispoziţia profesorului 15 2 1 De la tema: 18 La tema: PLANIFICARE CALENDARISTICĂ SEMESTRIALĂ Clasa a V-a Semestrul I An şcolar: 2012-2013 Unitatea de învăţământ: Şc. ore⁄săpt.

2. 17 S.1. 11 S.3. Prin muzică mai aproape de Dumnezeu 2. 4. 4. 4.5. 14-15 Tema de evaluare 1 3.4. 9 S. prietenii şi ocrotitorii copiilor 1. 10 şi 13 4. 8 S. 5 S. 3 S.1.4.3 Sf. Filofteia – model de milostenie Sf.2.2. 4. 2.1. Ierarh Nicolae. 2. 5. 4. Înaintemergătorul Mântuitorului Iisus Hristos Cuviosul Siluan Athonitul.12 S.2.1 Rugăciunea – vorbirea omului cu Dumnezeu Rugăciunea lui Iisus Milostenia – manifestare a dragostei pentru aproapele. 2. 4 S. Filofteia Postul în viaţa creştinului 1 1 1 1 1 S. 4. o altfel de muzică Rugăciunea „Cuvine-se cu adevărat” Colinde de Crăciun .5. model de iubire şi de rugăciune Tema de evaluare 2 1 1 2 1 S. 2. Sf. 6 S. prietenul copiilor Sf. Noţiuni de morală creştină 1. 7 S. 2. 16 1 1 1 2 S.1. Ioan Botezătorul. 3. Sfinţii.2.5 Muzica bisericească.1.2.

5.1. 5 S.5.1 Conţinuturi Postul Paştilor – pregătire pentru sărbătoarea Învierii Domnului Biserica – casa lui Dumnezeu Sf.1. 1. Sfinţii. S.5. Prin muzică mai aproape de Dumnezeu . 3. 3. 2-3 S. ore 1 Perioada calend. 4. 4 S. 4. 10 2.2.2.4. Unitatea de învăţare Noţiuni de morală creştină Competenţe specifice 2. cu cl. 1. 2. 5. 9 S. 3.1. 1 Obs. total de ore⁄semestru:18 Profesor: Ţăpuc Marilena Nina Nr. 1 Piatra . 2.1. 3.2. 7-8 S.: 1 Nr. 11-12 S.1. ore⁄săpt. 5. 4.4. 4.1.5. 2 1 1 1 2 1 2 1 S. crt.2. Ioan Iacob de la Neamţ „Lăsaţi copiii să vină la Mine” Cântări din Postul Mare Cântările Învierii Cântarea „Apărătoare Doamnă” Cântările Sfintei Liturghii Tema de evaluare 1 Nr. 6 S. prietenii şi ocrotitorii copiilor 3.Neamţ Disciplina:Opţional Religie Nr.3 2.4.3. 4.2. I-VIII Nr. 3. 4.3 1.PLANIFICARE CALENDARISTICĂ SEMESTRIALĂ Clasa a V-a Semestrul al II . 3. 4.lea An şcolar: 2012-2013 Unitatea de învăţământ: Şc.3.

4. 3.3 să manifeste iubirea creştină faţă de toţi colegii.2 să manifeste interes pentru lecturarea unor texte cu caracter religios. 3.4 să-şi însuşească moduri de manifestare a credinţei prin gesturi liturgice. 5. 2.1 să-şi dezvolte vocabularul.1 să se implice în acţiuni comune cu prietenii şi colegii. ferestre deschise spre Rai Icoana bizantină şi tabloul religios Cum se pictează o icoană? Realizarea unei icoane pe sticlă Prin muzică şi icoană mai aproape de Dumnezeu 1 1 1 1 1 S. înţelegere şi sensibilitate faţă de problemele celor din jur. 13 S. modele de comportament creştin.4.1 să identifice faptele bune şi principalele calităţi ale unui bun creştin.5 să motiveze importanţa cinstirii sfinţilor prin sărbătorile închinate lor. 3. 1.2 să recunoască în faptele sfinţilor. 16 S. 4.3 să descrie moduri de manifestare a iubirii de Dumnezeu. 4. 3. Icoana din sufletul copilului 1.3 să cunoască faptul că biserica reprezintă locul de rugăciune al creştinilor.4.2.1 să-L descrie pe Domnul nostru Iisus Hristos ca Mântuitor al lumii şi Om adevărat.3 Icoanele.1. 17 Competenţe specifice La sfârşitul clasei a V. 15 S. 4. 1. . 2. 5. 1.3 să respecte regulile de comportament moral-religios în familie şi societate. 14 S. 5. 5.5 să-şi formeze deprinderea de a se ruga.1 să recunoască prezenţa lui Dumnezeu în împrejurările concrete ale vieţii.a elevul va fi capabil: 1. indiferent de credinţa lor.2 să prezinte importanţa iubirii ca mod de manifestare a lui Dumnezeu în lume. 4.4 să descrie clădirea bisericii. 3. 4. utilizând corect cuvintele şi expresiile noi din temele studiate.2 să cunoască evenimente din viaţa Mântuitorului.2 să manifeste atenţie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful