Семиолошке дисциплине

1. Семантика
2. Синтактика
3. Прагматика
Унутар ових дисциплина и њихових
правила, постављене су основе за
разумевање процеса семиозе.

Семантика
• Проучава однос између ознаке (носиоца значења) и означеног
(designatuma/denotatuma).
• Постојање њиховог стабилног односа први је и нужан предуслов да
се људи споразумевају о свим аспектима свога живота на
апстрактном нивоу, јер су познавањем знакова у стању да узму у
обзир и присутне и одсутне десигнатуме.
• Семантичко правило: сваки посебан објект, као појединачни објект
или класа објеката (означено), подразумева одређену ознаку.
• Ово правило заснива се на пертинентности знака: релативно
нераскидива веза ознака-означено.

Синтактика
• Проучава однос између знакова, тј. ознака.
• Синтаксичка правила, која увек настају у комуникациониј пракси
неке социјалне заједнице, последица су чињенице да у стварности
нема изолованих знакова.

1. Правило формације утврђује допустиве знаковне склопове
унутар једне групе знакова.
2. Правило трансформације дефинише могућност
преображаја једног у други знаковни склоп унутар исте
групе знакова (стварање друге реченице из претходне)

новог сада градско зграда веће
наложило одложи је комуналној и
паноа правилником са да
инспекцији скидање који у нису
реклама фасада са складу новим

Градско веће Новог Сада наложило је
комуналној инспекцији да одложи скидање
реклама и паноа са фасада зграда који нису
у складу са новим правилником.
Комуналној инспекцији, Градско веће Новог
Сада наложило је да, са фасада зграда
одложи скидање реклама и паноа који нису
у складу са новим правилником.

Да ли ово правило важи за боје и
звуке?

Прагматика
• Проучава како настаје значење у динамичком
контексту, имајући у виду семантичка и
синтаксичка правила.
• Динамички контекст је ментално-психички
и социјални оквир коришћења знакова за
субјекте комуницирања, који владају или
не владају одређеним кодовима.
• Прагматичка правила употребе знакова могуће
је успоставити само за субјекте комуницирања
који имају исти референтни оквир.

Семиоза
• ЈЕ ПРОЦЕС У КОМЕ НАСТАЈЕ
ЗНАЧЕЊЕ ЗНАКА
• Чиниоци процеса семиозе према Морису
(Чарлс Морис Основне теорије о знацима):
D (designatum, denotatum) ОЗНАЧЕНО
Z (носилац знака) ОЗНАКА
i (interpretant) ЗНАЧЕЊЕ
I (интерпретатор) ЧОВЕК

Процес семиозе
знак

човек
симбол

чулна јединица
ментална јединица

свесно биће

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful