D

Inspector resurse umane

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

EM

IE ATI CŢ R LE NST O

INTRODUCERE

Cel mai de preţ capital al oricărei companii sau instituţii sunt oamenii. Investiţia în resurse umane reprezintă calea cea mai sigură spre succesul unei afaceri sau al unui proiect. Instituţiile, companiile autohtone sau străine, chiar şi fundaţiile sau uniunile artistice – toate au nevoie de cel puţin un inspector de resurse umane. Persoanele care lucrează în departamentul de resurse umane sunt angajaţi de bază, deoarece asigură gestionarea optimă a acestei investiţii. Şi dumneavoastră puteţi fi unul dintre aceşti specialişti mereu căutaţi de angajatori! Începeţi chiar astăzi Cursul EUROCOR de Inspector Resurse Umane! Cursul EUROCOR de Inspector Resurse Umane vă aduce multe avantaje!  Veţi învăţa cum să întocmiţi dosare de personal şi contracte de muncă, conform legislaţiei în vigoare.  Veţi afla mai multe despre organizarea şi funcţionarea unei societăţi comerciale sau fluctuaţia de personal.  Veţi dobândi cunoştinţe despre sisteme de salarizare, taxe, impozite, asigurări sociale sau raportări statistice specifice departamentului de resurse umane.  Veţi aprofunda şi chestiuni ce ţin de evaluarea perfomanţei profesionale sau măsuri de facilitare a încadrării în muncă pentru tinerii absolvenţi şi alte categorii socio-profesionale. Învăţaţi comod! Primiţi acasă sau direct la birou pachetele de curs. Le parcurgeţi când vreţi, fără stres, în confortul propriului cămin, în weekenduri, după program, vara sau iarna... când şi unde doriţi! Vă veţi bucura de o atenţie deosebită! Beneficiaţi de sprijinul unui profesor personal, un specialist cu experienţă, care poate fi contactat prin corespondenţă poştală sau online. Profitaţi acum de şansa de a deveni un profesionist în domeniul resurselor umane alături de Eurocor! Mult succes! LECŢIA DEMONSTRATIVĂ vă ajută să vă familiarizaţi cu materialele de studiu EUROCOR. Din punctul de vedere al numărului de pagini, aceasta reprezintă mai puţin de jumătate din conţinutul unui caiet de curs. Vă prezentăm câteva secţiuni teoretice, exemple, exerciţii şi un model de temă, selectate din diverse lecţii, pentru a vedea exact cum sunt structurate caietele. Lectură plăcută!
1

2. veţi obţine Certificatul de absolvire Eurocor. după absolvirea acestui curs. în urma căruia puteţi obţine Certificatul de absolvire emis împreună cu Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei. la cutia poştală (Cutia poştală trebuie să aibă dimensiunile de minimum 22x30x1 cm. Aici găsiţi informaţii despre stadiul trimiterii pachetelor de curs sau plăţile efectuate şi înregistrate. ce alegeţi? 1. ABSOLVIREA Odată cu expedierea ultimului pachet de curs prin corespondenţă. 3. de câteva zile. ce cuprind 2 lecţii fiecare. iar procesul de memorare devine simplu şi rapid!  Modulele se parcurg uşor. cursanţii aleg unde să primească pachetul de curs! Dvs. acesta este recunoscut în peste 60 de ţări. într-un mod relaxat. obiectiv.). bine şi insuficient (în funcţie de punctajul realizat). Opţional. datorită semnelor grafice şi cuvintelor-cheie special concepute pentru a marca diverse componente ale lecţiilor.  Primiţi GRATUIT un CD cu selecţii din legislaţia actuală din domeniu.eurocor. Acasă. CONTUL DE CURSANT Fiecare cursant are propriul cont pe site-ul www. iar accentul este pus pe partea practică.  Limbajul este accesibil. Odată promovat acest test.ro. veţi primi şi testul de evaluare finală.  PRIMIREA CURSULUI La Eurocor. puteţi participa la un scurt program de pregătire faţă-n faţă. Calificativele obţinute pot fi: foarte bine.LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Inspector resurse umane  STRUCTURA LECŢIILOR Studiul eficient al cursului nostru este garantat de structura unitară a celor 12 caiete. semnatare ale Convenţiei de la Haga. Din contul de cursant se pot accesa şi aplicaţiile TemeOnline sau PlataOnline. La oficiul poştal de care aparţineţi (Adresa declarată la înscriere trebuie să fie cea din buletin). Tradus şi apostilat. La serviciu.  Informaţiile noi sunt prezentate într-un mod atractiv. @ 2 .

Inspector resurse umane LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Programa cursului Inspector resurse umane LECŢIA 1: Structura şi compartimentele funcţionale ale unui agent economic şi legislaţia pentru înfiinţarea şi funcţionarea acestuia LECŢIA 2: Evaluarea performanţei profesionale individuale LECŢIA 3: Regulamentul de organizare şi funcţionare al unei societăţi comerciale şi fişa generală a postului LECŢIA 4: Regulamentul intern LECŢIA 5: Compartimentul de resurse umane LECŢIA 6: Relaţiile de muncă LECŢIA 13: Statul de funcţiuni şi rolul acestuia în întocmirea statului de plată a salariilor LECŢIA 14: Gestiunea economică LECŢIA 15: Obligaţiile unităţii faţă de stat pentru reţinerile din veniturile angajaţilor şi virate statului LECŢIA 16: Obligaţiile unităţii faţă de stat pentru reţinerile virate de angajator LECŢIA 17: Indemnizaţiile cuvenite angajaţilor cu contract individual de muncă LECŢIA 18: Contribuţiile de asigurări sociale LECŢIA 19: Grupele de muncă şi rolul lor în asigurările sociale LECŢIA 20: Gradele de invaliditate LECŢIA 7: Întocmirea dosarului de personal al angajatului şi conflictele de muncă LECŢIA 8: Încetarea contractului individual de muncă LECŢIA 9: Sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă LECŢIA 10: Măsuri de stimulare pentru încadrarea în muncă a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ LECŢIA 11: Salarizarea LECŢIA 12: Drepturile salariale ce decurg din contractul individual de muncă LECŢIA 21: Fluctuaţia de personal – raportare statistică a compartimentului de resurse umane LECŢIA 22: Utilizarea timpului de lucru – raportare statistică a compartimentului de resurse umane LECŢIA 23: Sistemul Unitar de Pensii Publice prevăzut de Legea nr.12.2010 LECŢIA 24: Sinteza şi interpretarea unor acte normative conexe legislaţiei muncii pentru funcţia de Inspector Resurse Umane 3 . 263/16.

forma bănească prin care angajatului i se evaluează valoric sarcinile executate în fiecare lună. Normele pot fi exprimate fie în unităţi de timp/produs. un an) şi care includ salariul nominal şi veniturile încasate pentru timpul suplimentar lucrat. fiind corelat cu sarcinile prevăzute a le executa angajatul. Salariul reprezintă. Salariul angajatului derivă din acordul scris între acesta şi angajator. salariul şi profitul constituie principalele forme de venituri obţinute de lucrătorii salariaţi şi întreprinzători. Într-o economie de piaţă. sporurile salariale şi alte adaosuri salariale. Salariul individual negociat între angajat şi angajator este unul dintre cele mai importante aspecte pe care le presupune încheierea contractului individual de muncă. salariul real câştigul nominal (selecţie din Lecţia 11. precum şi a bunăstării întregii societăţi. Salariul nominal este un salariu tarifar stabilit prin contractul individual de muncă şi poate fi determinat în funcţie de formele de salarizare. Câştigul nominal. LECŢIA 11 SALARIZAREA salariul şi profitul – concepte În lecţia noastră ne vom ocupa în detaliu de aspectele salariale care îi privesc pe toţi angajaţii societăţilor comerciale. condiţiile de muncă şi valoarea muncii apreciată de angajator. sarcini care sunt precizate concret în fişa postului ocupat de angajatul respectiv. reprezintă veniturile băneşti totale dobândite de salariat pe o perioadă determinată de timp (de regulă. Mărimea şi ritmurile de creştere ce caracterizează aceste forme de venit stau la baza creşterii nivelului de trai al populaţiei active (persoanele angajate cu contract de muncă). ca produs între numărul de norme şi tariful pe normă. profitul fiind câştigul obţinut de întreprinzător pentru riscul său de a pierde capitalul financiar investit. care alocă acestora cel mai important capitol din conţinutul lor. deci. i salariul nominal Salariul reprezintă. faţă de salariul nominal.LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Inspector resurse umane INTRODUCERE Fiecare lecţie este precedată de o introducere în care sunt prezentate principalele aspecte ce vor fi studiate. fie în număr de produse/unitate de timp. Salariul real este determinat de cantitatea de bunuri şi servicii obţinute în schimbul salariului nominal. Problemele salariale constituie un subiect mult dezbătut şi în contractele colective de muncă. pagina 1) 4 . preţul muncii şi poate fi exprimat ca salariu nominal sau salariu real. deci.

Coordonează elaborarea. resurse necesare. corelat cu nevoile reale ale compartimentelor firmei. asigurarea informaţională a procesului managerial etc. • Managerului îi sunt interzise orice activităţi în beneficiul unor societăţi concurente sau al altor societăţi ce activează în acelaşi domeniu de activitate şi care se află în relaţii comerciale cu societatea pe care o conduce. Urmăreşte. Elaborează şi înaintează spre aprobare managerului (directorului general) politica de personal şi salarizare la nivelul societăţii comerciale. Pe toată durata contractului de management. specializare. optimizarea sistemului de salarizare a personalului societăţii comerciale. personal şi administrativ • Departamentul de organizare de personal şi administrativ asigură crearea cadrului organizatoric necesar desfăşurării managementului resurselor umane şi activităţilor de administraţie. actualizarea. Analizează şi avizează formele şi programele de calificare. Urmăreşte permanent optimizarea numărului de angajaţi. care să permită desfăşurarea în condiţii de eficienţă economică a tuturor activităţilor prevăzute în statutul societăţii. perfecţionare profesională a personalului societăţii comerciale şi urmăreşte eficienţa acestor acţiuni. comportându-se în activitatea sa ca un bun comerciant. modul în care sunt folosite resursele umane ale societăţii comerciale. structura sistemului managerial. urmărind atât respectarea strictă a legislaţiei în domeniu. stabileşte structura de personal şi statul de funcţii în concordanţă cu structura organizatorică aprobată. promovare a personalului. în funcţie de cerinţe. Analizează necesarul de personal. (selecţie din Lecţia 13. cât şi atragerea şi menţinerea unui personal competent şi eficient. recalificare. selecţionare. Elaborează şi prezintă spre aprobare managerului (directorului general) propuneri de optimizare a managementului firmei (obiective de atins. • Departamentul de organizare de personal şi administrativ i • atribuţiile directorului de organizare. prezent şi în perspectivă. Definiţiile şi aspectele esenţiale au fost marcate special pentru a facilita înţelegerea informaţiilor.) Urmăreşte permanent. cât şi promovarea unei politici de salarizare stimulative pentru angajaţi şi eficientă pentru societatea comercială. În ceea ce priveşte loialitatea şi confidenţialitatea: confidenţialitate • Managerul e obligat să-şi folosească întreaga capacitate de muncă în interesul societăţii. managerul e obligat să păstreze secretul datelor şi informaţiilor confidenţiale referitoare la activitatea societăţii. metode manageriale. Asigură managementul resurselor umane ale firmei. asigură şi răspunde de optimizarea structurii organizatorice a societăţii comerciale. precum şi efectivul de personal excedentar. avizează redistribuirea personalului în cadrul societăţii. Urmăreşte aplicarea unor criterii obiective de apreciere. pagina 10) • • • • • • 5 . de asemenea.Inspector resurse umane LECŢIE DEMONSTRATIVĂ lecţia 13 Inspector resurse umane 10 loialitate.

pagina 9) 6 .R. care prezintă în detaliu toate elementele necesare unui salariat pentru a putea exercita în condiţii normale postul atribuit. cerinţele postului – ce se referă la: – nivelul studiilor.LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Inspector resurse umane lecţia 3 Inspector resurse umane 9 Materia se parcurge uşor. (codificarea ocupaţiilor din România). fişa postului cuprinde: • • denumirea postului – prevăzută ca funcţie şi regăsită în C. De regulă. 6 Fişa postului 2 (31) conţinutul fişei postului Este un document operaţional important.O. datorită schemelor relevante. (selecţie din Lecţia 3. – alte cerinţe specifice. figura nr. – vechimea în activitatea postului.

figura nr. graţie figurilor reprezentative. pagina 5) 7 .Inspector resurse umane LECŢIE DEMONSTRATIVĂ lecţia 3 Inspector resurse umane 5 În organigrama circulară. persoane. ORGANIGRAMA CIRCULARĂ Teoria se asimilează rapid. conform figurii nr. 4. ORGANIGRAMA GREBLĂ figura nr. Organigrama greblă este organigrama prin care un conducător coordonează un număr relativ mare de subordonaţi. funcţiile şi subdiviziunile organizatorice ale agentului economic sunt unite între ele prin linii reprezentând relaţiile sub diferitele lor tipuri. 3 organigrama de structură organigrama greblă Organigrama de structură este organigrama prin care se defineşte poziţia în societatea comercială a diferitelor compartimente. în raport cu altele. 4 (selecţie din Lecţia 3.

Angajatorii vor depune lunar până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează drepturile salariale şi/sau veniturile de natura acestora. cota de contribuţie a angajatorilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj este de 0. În sistemul asigurărilor pentru şomaj sunt asigurate obligatoriu prin efectul legii: • persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă. respectiv de persoanele angajate cu contract individual de muncă. • persoanele cu raport de muncă în calitate de membru cooperator. indiferent de durata acestuia (determinată sau nedeterminată) şi de timpul de lucru zilnic. Se pot asigura în sistemul public de asigurări pentru şomaj: • asociaţii unici sau asociaţii. • cetăţenii români care lucrează în străinătate. • membrii asociaţiilor familiale. format din: – – – salariile de bază. pagina 5) 8 . • militarii angajaţi pe bază de contract individual de muncă. cota de contribuţie a angajatorului Conform Legii nr. Cuvintele cheie sunt reliefate prin tipar îngroşat (bold). (selecţie din Lecţia 9. 387/2007 referitoare la Legea Bugetului de Stat. declaraţia lunară privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj. sporurile şi indemnizaţiile la salarii de bază. • alte persoane care realizează venituri din activităţi ce nu se regăsesc mai sus. II.LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Inspector resurse umane lecţia 9 Inspector resurse umane 5 Aceşti asiguraţi au obligaţia să plătească contribuţiile de asigurări pentru şomaj şi au dreptul să primească indemnizaţia de şomaj. Pentru cea de-a doua categorie de persoane care pot încheia contract de asigurare de la vârsta minimă de 18 ani.5% începând cu luna decembrie 2008 şi în continuare şi în 2011 aplicată asupra fondului total de salarii brute lunare realizate de persoanele asigurate obligatoriu prin efectul legii. • administratorii care au încheiat contracte potrivit legii. • persoanele autorizate să desfăşoare activităţi independente. categorii de asiguraţi I. la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi au sediul sau domiciliul. salariile de merit. • funcţionarii publici şi alte persoane cu activităţi de numire în funcţii elective. venitul lunar pentru care se asigură este cel puţin egal cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată corespunzător lunii în care se achită contribuţia pentru fondul de şomaj.

(selecţie din Lecţia 9. Prin urmare.300 = 6.5% × 500 = 2. plata contribuţiei pentru şomaj Contribuţia de şomaj se poate plăti odată cu data plăţii drepturilor salariale aferente lunii anterioare sau cel mai târziu la data de 25 a lunii. cota de contribuţie a angajaţilor Cota de contribuţie a angajaţilor este de 0. iar neplata contribuţiei conduce la executarea silită.5% + 0.5% × (500 + 800) = 0.5% aplicată asupra veniturilor realizate lunar. pagina 6) 9 . Depăşirea termenelor duce la majorări de întârziere potrivit reglementărilor legale privind executarea creanţelor bugetare.5%) în perioada ianuarie .5 lei Pentru asiguraţii capitolului II. indemnizaţiile pentru perioadele de incapacitate temporară de muncă suportate de unităţi conform legii din fondul de salarii. indemnizaţiile concediului de odihnă.5% × 800 = 4 lei Exemplele trimit la situaţii concrete din activitatea unei companii. Exemplu Societatea „Alpha” SA are următorii salariaţi: Ion Popescu – salariu realizat: 500 lei (angajat cu CIM). angajatorul va plăti contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj astfel: 0. va reţine şi va vira contribuţia la asigurările pentru şomaj calculată astfel: Ion Popescu: Dan Dinu: 0. gărzi şi indemnizaţii clinice. care nu poate fi sub salariul minim brut pe ţară.5 lei Iar individual. pentru fiecare angajat.5% × 1. cota de contribuţie a persoanelor asigurate în baza contractului de asigurare pentru constituirea Bugetului Asigurărilor pentru Şomaj este de 1% (0. plătite din fondul de salarii. Dan Dinu – salariu realizat: 800 lei (angajat cu CIM).5 lei 0. Indemnizaţia de şomaj condiţii pentru Şomerii beneficiază de indemnizaţia de şomaj dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a primi indemnizaţia 1) au un stagiu de cotizare de 12 luni minimum în ultimele 24 luni premergătoare de şomaj datei înregistrării cererii de şomaj.Inspector resurse umane LECŢIE DEMONSTRATIVĂ lecţia 9 Inspector resurse umane 6 – – – – – sumele realizate prin plata cu ora. stimulentele şi premiile de orice fel care se plătesc din fondul de salarii. Total contribuţie pentru angajaţi: 6.noiembrie 2008 şi 1% începând cu decembrie 2008 şi în continuare aplicată asupra venitului lunar declarat în contractul de asigurare pentru şomaj. drepturile ce se acordă personalului de specialitate trimis în străinătate.

2. De deservire clădiri TOTAL GENERAL: x x x x x x (selecţie din Lecţia 13. crt. La nivel de societate 3.1.1. iar la finalizarea întocmirii statului se va face un centralizator pe structuri de personal şi pe total societate conform următorului model: Recapitulaţia generală a statului de funcţiuni din societatea comercială „Alpha SA” Nr. bază 6 2000 1320 960 Sal. Auxiliari 6. angajaţi Fond salarii tarifar Valoare spor vechime Spor condiţii Total fond Observaţii grele salarii 2. Direct productivi 5. 5.S. de netul de mele marcă muncă B C D şef Popa I. A 1 2 3 4 15 Vă prezentăm în continuare statul de funcţiuni pentru serviciul resurse umane. 0 6 7 8 9 20 Nr. În formaţii de lucru Simbol structură de personal PAD PAD PAD PC PCP PCP PCP TP TP TP M MP MA PDG PDP PAC Nr. Compartimente funcţionale 1. 3 400 120 160 Spor condiţii grele % 4 val. Personal de deservire generală 6. 6. tarif. orar 7 - Funcţia din carNumele şi prenu. La nivel de compartiment Personal tehnic productiv 4. De deservire pază şi P. TOTAL recapitulaţia generală a statului de funcţiuni Un tabel similar celui prezentat mai sus se întocmeşte pentru toate compartimentele din organigrama societăţii. StrucSal.2. Trandafir I. În compartimente de producţie 4.LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Inspector resurse umane lecţia 13 Inspector resurse umane 3 Exemplu Cod: C 1001 Nr. Vlad 007 serviciu economist Matache E. res.Nr. Doru 009 umane Vă veţi familiariza cu diverse documente folosite frecvent în departamentul de resurse umane.2.2.1. crt. 3.1. pers. Muncitori 5. 5 Total sal.I. Personal de administraţie 1. Lucreţia 008 insp. crt. Activitatea industrială 1.2. 4. comp. pagina 3) 10 . Compartimente de producţie Personal comercial Personal de cercetare şi proiectare 3.1. tarifar de tura de încadrare persoane E PAD PAD PAD 1 1600 1200 800 Spor vechime % 2 25% 10% 20% val.

În acest caz. indiferent dacă copilul se naşte viu sau mort. prelungirea concediului medical până la 63 de zile calendaristice se poate face şi de medicul de specialitate obstetrică-ginecologie din localitatea respectivă. în funcţie de recomandarea medicului şi de opţiunea persoanei beneficiare.Inspector resurse umane LECŢIE DEMONSTRATIVĂ lecţia 20 Inspector resurse umane 18 În cazul în care femeia gravidă se află în altă localitate. până la maximum 21 de zile calendaristice. se va constitui o comisie de 2 medici de profil din spitalul respectiv. În cazul în care bolnavii nu se pot deplasa. se acordă pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul de familie şi a certificatului pentru persoane cu handicap. (selecţie din Lecţia 20. Concediile medicale pentru sarcină şi lăuzie se acordă pe o perioadă de 126 de zile calendaristice. În localităţile în care nu există cabinete de expertiză medicală a capacităţii de muncă. neoplazii. pentru afecţiuni intercurente. care se pot compensa între ele. Medicii au obligaţia să îndrume bolnavul la dispensarul antituberculos la care este tratat. în vederea avizării prelungirii concediului medical sau pensionării şi întocmirii planului de recuperare a capacităţii de muncă. iar în cazurile speciale. Indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani şi a copilului cu handicap în vârstă de până la 18 ani. comisia va fi formată din medicii spitalului. Durata concediului medical în aceste cazuri va fi stabilită de medicul curant. Sanatoriile şi spitalele de tuberculoză eliberează certificatele de concedii medicale pe durata internării asiguraţilor bolnavi. dacă prezintă certificatul de persoană cu handicap. La ieşirea din spital se poate acorda un concediu medical de la 1 la 7 zile. cu aprobarea medicului-şef de secţie. cu excepţia situaţiilor în cazul în care copilul este diagnosticat cu boli infecto-contagioase. este supus unor intervenţii chirurgicale. după caz. Un semn special arată că anumite idei au fost prezentate anterior. la care va participa medicul cabinetului de expertiză medicală a capacităţii de muncă în a cărei rază teritorială este situat spitalul. Certificatele de concediu medical pentru durata internării se acordă de medicul care a îngrijit şi a externat pacientul. pagina 18) 17 (18) eliberarea certificatelor de concediu medical pentru bolnavii internaţi în spitale 11 . comunicând cabinetului de expertiză de care aparţine bolnavul avizul dat. Femeile cu handicap asigurate beneficiază de concediu pentru sarcină începând cu luna a 6-a de sarcină. emis în condiţiile legii. în alte contexte. Bolnavii internaţi în spital cărora li s-a acordat o perioadă de 90 de zile sau 183 de zile de concediu medical în ultimul an vor fi trimişi de spital la cabinetele de expertiză medicală a capacităţii de muncă în a căror rază teritorială este situat spitalul respectiv. Durata de acordare a indemnizaţiei este de maximum 45 de zile calendaristice pe an pentru un copil. iar la ieşire medicii care au îngrijit pacienţii pot acorda concediu medical până la 31 de zile calendaristice. de către medicul care a asistat naşterea sau de medicul de familie. la pagina 18. concediul medical pentru îngrijirea copilului bolnav/ cu handicap Certificatul de concediu medical pentru lăuzie se eliberează de medicul de specialitate obstetrică-ginecologie din unitatea sanitară în care a născut femeia. dar nu mai mult de 63 de zile calculate de la data naşterii copilului. În cele 90 sau 183 de zile se cuprind şi concediile medicale primite de bolnav anterior internării. le regăsim şi în Lecţia 17. este imobilizat în aparat gipsat. pentru o perioadă de 30 de zile.

se vor obţine salarii mari dacă productivitatea este mare şi există vânzări. În consecinţă. T = tariful pe unitate de produs. pe specificul ei. N = numărul de produse realizate într-o zi lucrătoare (în 8 ore). Prin tehnologia de fabricaţie a acestora. operaţiile componente sunt evidenţiate om/ore. ia în considerare timpul normal de lucru. prin vânzarea produselor realizate. acordul colectiv presupune salarizarea pe compartimente. coeficientul de acord colectiv se stabileşte în felul următor: valoarea orelor normă realizate Kacc = valoarea orelor efectiv lucrate Prin acest raport. UP Numărul de zile lucrătoare pe lună este de 20. transformându-se în bani în funcţie de salariile muncitorilor care execută operaţiile specifice şi de valoarea normelor atribuite fiecărei meserii. vom avea: T Saci = n × N × . e Exerciţiul 1 Domnul Popescu Ion trebuie să realizeze zilnic un lot de produse din aluminiu de 100 bucăţi. secţii sau ateliere de producţie. câştigurile sunt nelimitate. pagina14) 12 . UP Exemplu Vom considera tariful/produs de 0. unitar sau supraunitar: Kacc  1. Dacă dorim să calculăm salariul angajatului pentru întreaga lună. dar şi numărul de produse realizate în plus în acest timp normal de lucru sau chiar în orele peste programul normal de lucru. Prin urmare. Din normarea operaţiilor de realizare a produsului a rezultat un tarif/ bucată de 0. În această situaţie. prin această metodă.50 lei × 70 bucăţi = 35 lei/zi.30 lei. Deoarece fondul de salarii consumat de aceşti salariaţi în acord individual este asigurat din volumul încasărilor societăţii. iar timp de 5 zile domnul Popescu a depăşit norma cu câte 15 produse. Rezultă că salariul în acord individual pe zi va fi: T Saci/zi = N × = 0. ca volum. Acordul colectiv Din punct de vedere organizatoric. UP unde: n = numărul de zile lucrătoare dintr-o lună. specifice realizării unui produs sau a unui subansamblu de produs.LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Inspector resurse umane lecţia 11 Inspector resurse umane 14 Formulele de calcul specifice domeniului sunt explicate pe larg. Saci/lună = 35 × 20 = 700 lei/lună. fiecărui atelier revenindu-i un număr de salariaţi cu meserii diverse. Calculaţi valoarea salariului lunar ştiind că luna are 20 de zile lucrătoare.30 lei. Kacc  1 (selecţie din Lecţia 11. iar numărul de produse realizate de un muncitor într-o zi completă de lucru de 70 de bucăţi. Programul de producţie. coeficientul de acord colectiv poate fi subunitar.

Calculul indemnizaţiei de concediu de odihnă are la bază următoarele date: • salariul tarifar cu timp parţial de 4 ore/zi = 500 lei • indemnizaţie de conducere = 150 lei • spor de vechime = 25% Calculaţi indemnizaţia de concediu corespunzătoare fiecărei luni şi indemnizaţia de concediu totală. Exerciţiul 3 Domnul Dan Popescu este salariat la societatea Alpha S. • concedieri din motive ce ţin/nu ţin de salariat. pagina 32) 13 .O.O. în vederea realizării scopului acestuia – refacerea capacităţii de muncă. • pensionări. Indemnizaţia de C. • efectuarea stagiului militar.. deci în următoarele situaţii: • plecări cu acordul părţilor.Inspector resurse umane LECŢIE DEMONSTRATIVĂ lecţia 12 Inspector resurse umane 32 e Exerciţiile sunt marcate printr-un semn distinct. neefectuat pentru cele 6 luni lucrate în primele 6 luni ale anului. Concediul de odihnă suplimentar Concediul de odihnă suplimentar se ia obligatoriu în continuarea concediului de odihnă. În perioada concediului de odihnă. domnul Popescu beneficiază şi de un concediu medical de 7 zile calendaristice. zile de C. (selecţie din Lecţia 12. numai în cazul încetării raporturilor de muncă în cursul anului.A. iar concediul domnului Popescu intersectează 2 luni calendaristice. • plecări din iniţiativa uneia din părţi. Compensarea în bani a concediului de odihnă Compensarea în bani se poate efectua conform celor menţionate anterior. lunilor lucrate în acel an = 6 luni Nr.O. prima zi de concediu fiind în luna iulie. Indemnizaţia zilnică de concediu de odihnă calculată la nivelul unei luni este de 30 lei/zi. = 12 zile × 30 lei = 360 lei Rezultă că veniturile salariale în ultimă lună lucrată vor fi majorate cu 360 lei. beneficiind de un concediu de odihnă anual de 24 zile lucrătoare. Exemplu Domnul Popescu Vlad se pensionează la limită de vârstă începând cu luna iulie şi are dreptul la un concediu de 24 zile lucrătoare/an calendaristic. Nr. = 24 zile : 12 luni × 6 luni = 12 zile de C.O. ce reprezintă drept de C.

5 15 Calculaţi indemnizaţia corespunzătoare concediului medical. 99 alin.m. 19/2000 şi în continuare conform Legii nr. 4.2011. 108 alin. 19/2000. 3.m. 98 alin. iar luna anterioară a fost lună de cotizaţie de 22 zile. iar cuantumul indemnizaţiei medicale este de 100% din Mzbci: Luna V NZ 1 330 21 2. pentru cazurile de incapacitate temporară cu caracter special. 6 0 0  V = 1 lună × 330 u. 99 alin.01. În conformitate cu art.LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Inspector resurse umane lecţia 17 Inspector resurse umane 9 e Exerciţiile reflectă situaţii concrete care pot apărea în activitatea departamentului de resurse umane. în conformitate cu art. (3) din Legea nr. chiar dacă este singura lună de contribuţie integrală de asigurări sociale a salariatului. e Exerciţiul 3 Salariatul Ivănescu Mircea se încadrează în unul dintre cazurile de incapacitate temporară cu caracter special. se consideră că fiecare lună din ultimele 6 luni anterioare producerii riscului este diminuată cu 5 zile de concediu medical. 5. Vom considera că numărul total de zile de concediu medical este 21 zile.5 15 5 200 16 6 187. pagina 9) 14 ./zi NTZCM = 22 zile lucrătoare (lună întreagă) Ci = 15. adică întreaga lună salariatul a fost bolnav. calculul se poate face plecând de la luna anterioară producerii riscului. (2) din Legea nr. Luna V NZ 1 200 16 2 175 14 3 200 16 4 187. calculul indemnizaţiei se poate face pentru luna anterioară producerii riscului. Mzbci = 330 u.62 întregit 346 u. : 21 zile = 15. chiar dacă este singura lună de contribuţie integrală de asigurări sociale. Luna V NZ 1 340 22 (selecţie din Lecţia 17.m. pentru cazurile de incapacitate temporară de muncă. iar numărul total de zile de concediu medical este o lună întreagă. = 330 u. fără condiţii de stagiu de cotizare. adică 22 zile lucrătoare. (3).71 × 100% × 22 zile = 345.m. Exemplu Vom considera că.m. art.71 u. (3) şi art. Exerciţiul 2 În cazul salariatului Constantinescu George. 263/2010 începând cu 01. în cazul bolilor infecto-contagioase şi urgenţelor chirurgicale.

24 zile Numărul de zile de concediu de odihnă/lună = 12 luni = 2 zile/lună. perioadă în care sunt 10 zile lucrătoare. – concediu de odihnă – 14 zile lucrătoare (nu s-au luat în calcul zilele de sâmbătă şi duminică). determinat la 170 ore/lună ca medie lunară cu timp parţial de 4 ore/zi • salariul orar = 500 : 170 ore = 2. Exerciţiul 3: Vom avea în vedere că în luna iulie sunt 23 zile lucrătoare.80 × 10% = 3. zile lucrătoare 500 + 125 + 150 23 zile lucrătoare × 10 zile/CO = × 10 zile = 33. zile de concediu = nr.90 lei (selecţie din Lecţia 12. Exerciţiul 1: • salariul tarifar de încadrare = 500 lei. Domnul Popescu va lucra până la sfârşitul anului încă 10 luni.2008.Inspector resurse umane LECŢIE DEMONSTRATIVĂ lecţia 12 Inspector resurse umane 38 LECŢIA 12 Vă autoevaluaţi rapid.07. Deci se va lua în considerare şi luna decembrie.94 lei/oră • numărul de zile lucrătoare/lună = 20 zile • numărul de zile de concediu fără plată = 5 zile • numărul de zile lucrătoare considerate pentru determinarea sporului de vechime = 20 – 5 = 15 zile • numărul de ore efectiv lucrate/lună = 15 zile × 8 ore/zi = 120 ore/lună • salariul tarifar la ore efectiv lucrate = 120 ore × 2. domnul Popescu beneficiază de concediu de odihnă în perioada 18. numărul de zile de concediu de odihnă este de 24 zile.69 × 10 zile = 336. Indemnizaţia de concediu de odihnă pentru iulie este următoarea: Iz CO/iulie = = = 775 23 zile Sbază iulie × nr.07. iar numărul de zile de concediu de odihnă de care va beneficia în este: 10 luni × 2 zile/lună = 20 zile. iar în luna august 21 zile lucrătoare. pagina 38) 15 . după cum urmează: – concediu medical – 7 zile calendaristice.94 lei/oră = 352.80 lei • sporul de vechime = 352.31. În luna iulie. în care domnul Popescu urmează să-şi efectueze concediul de odihnă pe anul în curs.52 lei Exerciţiul 2: Pentru o vechime de peste 25 ani. În luna august. domnul Popescu beneficiază de concediu medical şi concediu de odihnă. . cu ajutorul răspunsurilor la exerciţii.

Cum se calculează indemnizaţia de concediu de odihnă? 10. Care sunt evenimentele familiale deosebite pentru care se acordă concediu? 11. 6. Cum se realizează programarea concediului de odihnă la nivelul societăţii comerciale? 9. Care sunt criteriile pe baza cărora se acordă concediul de odihnă suplimentar? 13. Definiţi fiecare spor permanent. Întrebări recapitulative la lecţia 12 1.LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Inspector resurse umane lecţia 12 Inspector resurse umane 35 Întrebările de verificare au rol recapitulativ. pagina 35) 16 . Prin ce se caracterizează concediul fără plată? 14. Care sunt cazurile în care se compensează în bani concediul de odihnă? 12. Care sunt sporurile cu caracter permanent? 3. În ce cazuri este plătit/neplătit de angajator concediul pentru formare profesională? (selecţie din Lecţia 12. Cum se stabileşte concediul de odihnă? 8. Care sunt sporurile cu caracter întâmplător? 5. Care sunt principiile de acordare a concediului de odihnă? 7. Caracterizaţi fiecare tip de spor întâmplător. 4. Care este rolul vechimii în muncă? Dar consecinţele acesteia? 2.

în funcţie de grupa de asiguraţi căreia îi sunt asimilate persoanele respective. 18. – concediul de odihnă. reprezentând prestaţii de asigurare sociale. pagina 39) 17 . – concediul medical pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani. – particularităţi ce determină calcularea diferită a cotei de contribuţie la asigurări sociale. – cota de contribuţie de asigurări sociale.Inspector resurse umane LECŢIE DEMONSTRATIVĂ lecţia 18 Inspector resurse umane 39 Rezumatele sintetizează aspectele cele mai importante din fiecare lecţie. angajatorul va depune documentele corespunzătoare odată cu documentaţia pentru plata salariilor şi a altor venituri ale asiguraţilor. 18. – preavizul pentru ajutorul de şomaj. se reţin de acesta din contribuţiile de asigurări sociale datorate pentru luna respectivă. (selecţie din Lecţia 18. se recuperează din contul asigurărilor sociale de la casa de pensii. 18. ce depăşesc suma contribuţiilor datorate de aceştia în luna respectivă. – concediul de maternitate. – calculul şi plata contribuţiei. în contul asigurărilor sociale. – concediul medical.4 Sumele plătite de angajat asiguraţilor. 18. – momentul în care se datorează contribuţia de asigurări sociale de către asiguraţi.3 Sumele reprezentând prestaţii de asigurări sociale care se plătesc de angajator asiguraţilor. – diferenţierea cotelor de contribuţii plecând de la particularităţile locurilor de muncă. – realizarea unor venituri mai mari decât 3 salarii medii brute pe economie.6 Principalele situaţii din statele de plată care determină particularităţi ale modului de calcul a contribuţiei la asigurările sociale sunt: – obţinerea unor bonusuri de către salariat. REZUMATUL LECŢIEI 18 18. 18. – măsuri aplicate pentru neachitarea la timp a contribuţiei. – concediul medical pentru îngrijirea copilului bolnav.5 Pentru a vira sumele reprezentând contribuţia la asigurări sociale.1 Principalele aspecte prezentate pe parcursul lecţiei au fost: – categoriile de contribuabili. – perioadele asimilate stagiului de cotizare.2 Calculul şi plata contribuţiei de asigurări sociale se fac diferenţiat.

fişe sau alte documente specifice.LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Inspector resurse umane lecţia 20 Inspector resurse umane Anexa 8 Unele caiete conţin Anexe cu formulare. (selecţie din Lecţia 20) 18 .

conform Anexei 5 de pe CD-ul care însoţeşte aceste lecţii. conform Anexei 5 de pe CD-ul care însoţeşte aceste lecţii.Inspector resurse umane LECŢIE DEMONSTRATIVĂ lecţia 24 Inspector resurse umane 46 TEMA PENTRU ACASĂ 23 ŞI 24 1. Stabiliţi data şi vârsta standard de pensionare la limită de vârstă pentru o salariată născută în anul 1952. (selecţie din Lecţia 6. Care sunt corelaţiile elementelor ce conţin Legea 54/2003 şi Legea 130/1996 republicată pentru agenţii economici cu sau fără contract colectiv de muncă aplicabil în societate? 5. luna iulie. în funcţie de vârsta standard de pensionare şi stagiul complet de cotizare. luna mai. Menţionaţi şi stagiul minim de cotizare (pentru bărbaţi). luna mai. Menţionaţi şi stagiul minim de cotizare (pentru femei). Temele vă ajută să vă fixaţi cunoştinţele dobândite. 2. Enumeraţi condiţiile de acordare şi subvenţionare a agenţilor economici din Fondul de Garantare pentru plata creanţelor salariale şi precizaţi pe ce perioadă. pagina 48) 19 . în funcţie de vârsta standard de pensionare şi stagiul complet de cotizare. 4. care şi-a început activitatea în profesia de miner la vârsta de 25 de ani şi a realizat un stagiu de cotizare de 20 de ani ca miner în subteran. Stabiliţi data şi vârsta standard de pensionare la limită de vârstă pentru un salariat născut în anul 1947. Stabiliţi data şi vârsta standard de pensionare la limită de vârstă pentru salariatul Dragomir Daniel născut în anul 1966. 3.

încă. Un profesor personal vă îndrumă pe toată durata studiului. investiţi în viitorul dumneavoastră! Pe curând! EX Tel. care menţine o echipă de succes! Dacă nu aţi avut. eurocor. 021/33.ro.eurocor.33. alegeţi cursul EUROCOR de Inspector resurse umane! Investind în educaţie. în contul de cursant de pe site-ul www. PL U . nicio tangenţă cu domeniul resurselor umane sau dacă lucraţi deja în domeniu şi vreţi să deveniţi un adevărat profesionist.ro Temele se pot rezolva pe formularele speciale inserate în caiet (dacă se trimit spre corectare prin poştă) sau online. 20 EM www.LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Inspector resurse umane Inspectorul de resurse umane este angajatul cheie al unei companii.225.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.