ŠKOLA: Učitelj/ica: PREDMET

Razred Redni broj sata 114. Nadnevak

HRVATSKI JEZIK
JEZIK

4.

NASTAVNO PODRUČJE: TEMA: KLJUČNI POJMOVI:

OBRAZOVNA POSTIGNUĆA:

AKTIVNOSTI ZA UČENIKE:

1. IMENICE 2. GLAGOLI 4. PRIDJEVI vrste riječi, muški, ženski i srednji rod, glagoli, pridjevi – opisni i posvojni odrediti imenice kao vrstu riječi, razlikovati muški, ženski i srednji rod, razlikovati jedninu i množinu imenica; razlikovati glagole od drugih riječi u govorenju i pisanju, znati da glagolima iskazujemo što tko radi ili što se događa; razlikovati pridjeve kao vrstu riječi, razlikovati opisne i posvojne pridjeve didaktička igra - Pogodi što sam zamislio! Izbaci uljeza! Lanac riječi! dopunjavanje rečenice zadanom imenicom; igre riječima u kojima se glagolima mijenjaju oblici promjenom vremena radnje, glagolskog lica... igre asocijacije (uz zadanu imenicu dopisati što više glagola); Izbaci uljeza!

NASTAVNA JEDINICA:
VRSTA NASTAVNOG SATA: ZADAĆA NASTAVNOG SATA: ENASTAVIZADATC MATERIJALNI: FUNKCIONALNI:

Mozgalice - pitalice, str. 56
ponavljanje ponoviti i utvrditi vrste riječi • ponoviti i utvrditi znanje o vrstama riječi • obogatiti učenikov jezični i stilski izraz usvajanjem novih riječi • razvijati govornu i pisanu komunikaciju • razvijati sposobnost uočavanja, prepoznavanja i razlikovanja vrsta riječi • poticati sposobnost primjene znanja na nizu primjera i u različitim situacijama • isticati važnost usmene i pisane komunikacije • poticati i razvijati osobine samostalne i stvaralačke ličnosti • poticati suradničku i prijateljsku atmosferu u razredu • razvijati ljubav prema hrvatskom jeziku 1. Frontalni 2. Individualni 3. Grupni 4. U paru Metoda razgovora, usmenoga izlaganja, metoda slušanja, metoda čitanja i pisanja, metoda demonstracije, metoda rada na tekstu, crtanje, dramatizacija, igra • U skladu sa sadržajima koji se ponavljaju i vježbaju, koristit ćemo raznolike primjerene didaktičke izvore i materijale: plakati, aplikacije, nastavni listići, didaktičke igre, ploča/prozirnica. • Međusobno koreliraju gramatičko-pravopisni sadržaji sa sadržajima književnosti i izražavanja, te s nastavom likovne kulture i sadržajima prirode i društva.

ODGOJNI:

OBLICI RADA: NASTAVNE METODE: NAST. SREDSTVA I POMAGALA: KORELACIJA:

Mogući tijek sata 1. PRIPRAVA

Učiteljica izražajno čita ili recitira pitalice iz 6. zadatka na 57. stranici jezičnog udžbenika (rješenja: kapa, jaje, knjiga).
2. NAJAVA ZADAĆE NASTAVNOG SATA

Učiteljica najavljuje rješavanje različitih mozgalica i pitalica na satu hrvatskoga jezika.
3. PONAVLJANJE I VJEŽBANJE GRAMATIČKO-PRAVOPISNOG GRADIVA

Učenici otvaraju jezični udžbenik na 56. stranici i rješavaju 1. zadatak u kojem će u osmosmjerci tražiti imenice, glagole, pridjeve i ostale vrste riječi. Nakon toga rješavaju 2. i 3. zadatak na istoj stranici (u 2. zadatku, po uzoru na pjesmu Što se od vode pravi Zvonimira Baloga u navedenim riječima pronalaze nove riječi, a u 3. zadatku od predloženih riječi, prema istom načelu smišljaju nove riječi). Uz pomoć nastavaka –ski, -ški, -čki i –ćki izgovaraju i pišu što više pridjeva (4. zadatak na 57. stranici jezičnog udžbenika).
4. PROVJERA ZNANJA NA NIZU PRIMJERA

Učenici rješavaju 5. zadatak na 57. stranici jezičnog udžbenika. Rješenja svih zadataka nalaze se na 70. stranici jezičnog udžbenika.
DAVANJE ZADATAKA ZA RAD IZVAN NASTAVNOGA VREMENA

Napiši pjesmicu koristeći riječi koje si smislio u 3. zadatku na 56. stranici udžbenika.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful