PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT Echipa de caz: Diriginte: Asistent social: Medic: Alţi membri: Concluziile evaluării complexe: Diagnostic

medical: Psiholog: Logoped: Părinţi:

Diagnostic logopedic:

Diagnostic psihologic:

Rezultatele evaluărilor iniţiale: - matematică

Kinetoterapie .P.O..C.limba română: Intervenţia terapeutică Domeniul Logopedie Obiective Conţinuturi Strategii Evaluare P.S.

Terapie educaţională complexă şi integrată Adaptări curriculare Disciplina Obiective Conţinuturi Strategii Evaluare .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful