‫هَمفٌ‬

‫كَمفني فَلَونراِ‬

‫‪1‬‬

8

Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Tidak ada tuhan melainkan Allah.
Allah Maha Besar. Allah Allah Allah ya Allah.

5
Cukuplah Allah Yang Maha Agung sebagai Tuhanku, tiada di hatiku melainkan Allah,
Cahaya Muhammad Sallallah

3
Kami bertaubat kepada Allah dan kami kembali kepada Allah,
dan kami menyesal di atas apa yang kami telah lakukan.

3
Maha suci Allah yang tidak ada kekuasaan mana-mana makhluk boleh mengatasi
kekuasaan-Nya. Dialah satu-satunya di atas arasy yang diEsakan, Raja Yang
Maha gagah Yang Menguasai kerajaan langit. Kerana Kebesaran-Nya
itu maka tunduk segala makhluk.

5
Cukuplah Allah yang Maha Agung sebagai Tuhanku, tiada di hatiku melainkan Allah,

.Cahaya Muhammad Sallallah.

Tidak ada di hatiku melainkan Allah sebagai tempat menunjuk ajar.

Tiada yang lain melainkan Allah, Raja Yang Maha Besar, Muhammad itu utusan Allah
yang benar segala janji-janji lagi dipercayai

(5x)

Aku memohon ampunan Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat.

2

‫سلفسث‬
‫ٍغ‬

‫كفد‬

‫سفر دفرمٌألن‬

‫افابَال‬
‫غن‬

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, selawat dan salam ke atas junjungan kami Saidina Muhammad,
ahli keluarga baginda serta para sahabat semuanya.

Ya Allah! Sesungguhnya aku memohon dengan fadhilat “Bismillahir-rahmanirrahim”

Aku memohon pada-Mu dengan kebesaran “Bismilahir-rahmanirrahim”

Dan aku memohon pada-Mu dengan keagungan “Bismillahir-rahmanirrahim”
3

Dan aku memohon pada-Mu dengan kehebatan “Bismillahirrahmanirrahim”
Dan dengan kehormatan “Bismillahirrahmanirrahim”

Dan dengan kekuasaan dan keagungan “Bismillahirrahmanirrahim”

Dan dengan kemuliaan, kekuatan dan kekuasaan “Bismillahirrahmanirrahim”

Tingkatkanlah keupayaanku dengan rahsia “Bismillahir-rahmanirrahim”

Ya Allah! Permudahkanlah urusanku, teguhkanlah kedudukanku, ukupkanlah kefakiranku,
dan panjangkanlah usiaku dalam keadaan sihatdan „afiat

(Tuliskanlah untuk kami kemenangan dalam pilihanraya ini) dengan kelebihan-Mu,
kemuliaan-Mu seta belas kasihan-Mu)

  
    
 

Wahai (Tuhan) yang (mengtahui rahsia) Kaf Ha Ya Ain Sod, Ha Miim, Ain Sin Qof, Alif Laam Miim, Alif Laam
Miim Raa‟, Alif Laam miim Sod. Dengan rahsia nama-nama Allah Yang Agung.

Allah (Yang) tiada tuhan selain Dia, Yang Hidup kekal terus menerus, Maha Tinggi lagi Maha Agung dan Mulia,
Yang mempunyai keagungan dan kemuliaan.

4

Dan aku memohon pada-Mu dengan keagungan kehebatan-Mu, dengan kemuliaan izzah-Mu.
Aku memohon pada-Mu dengan keagungan kebesaran-Mu dan kekuasaan qudrah-Mu, (ku memohon) agar
Engkau jadikan aku termasuk dalam golongan orang-orang yang tidak merasai takut dan tidak berdukacita.

Aku memohon dengan keelokan sinar-Mu, dan dengan memancarnya (cahaya) wajah-Mu yang Mulia,
agar Engkau memasukkan aku ke dalam syurga An-Naim, wahai Tuhan semesta alam.

Ya Allah! Aku memohon pada-Mu dengan rahsia semua ini, agar Engkau tunaikan untukku semua hajatku,
dan menyucikan aku dari segala keburukan.

(ku mohon juga) agar Engkau selamatkan aku, ahli keluargaku, anak-anakku dan orang-orang yang di bawah
perlindunganku dari segala bencana dan huru hara.

(ku mohon) agar Engkau mengangkat darjatku di sisi-Mu dengan setinggi-tinggi darjat,
dan menyampaikan aku kepada semulia-mulia tujuan dan
dan setelah mati. kebaikan semasa hidup

Aku memohon pada-Mu ya Allah agar Engkau melepaskan aku daripada (kesusahan) yang menimpa aku,
(sebaliknya) takdirkan untukku kebaikan yang aku ingini.

Ku mohon agar Engkau memelihara aku daripada fitnah, maksiat dan kekejian. (Aku memohon) agar Engkau
memeliharaku, ahli keluargaku, zuriatku dan orang-orang yang di bawah perlindunganku
dari segala keburukan, kejahatan dan bala bencana.
5

(Ku mohon) agar Engkau membantu daku (dalam menghadapi) semua para pendengki, pembuat tipu daya dan
musuh-musuh, wahai Tuhan semesta alam.

Allah berselawat ke atas junjungan Muhammad. Ahli keluarga dan para sahabat baginda semuanya.
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

‫غن‬
011
011
011
011
011
011
0111
011
011
‫غن كُ مغاهلكن‬

ٌ‫ف‬

‫ٍغُ غن‬

‫سفر ٍغ ملفريكن‬
6

Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam, pujian yang menyempurnakan segala nikmatnya
dan menolak segala balanya dan membalas limpah kurniaannya.
Ya Allah wahai Tuhan kami! Bagi Engkau sahaja segala pujian itu, sebagaimana layak bagi kebesaran zat
Engkau dan keagungan kerajaan Engkau

Wahai Tuhan kami, limpahkanlah rahmat ke atas penghulu kami Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat yang
menyelamatkan kami denganya daripada segala huru-hara dan kebinasaan. Terimalah bagi kami denganya
(selawat itu) dari segala hajat, bersihkan kami dengannya dari semua kejahatan.
Angkatlah kami dengannya ke sisiMu dengan setinggi-tinggi darjat kemuliaan. Sampaikanlah kami ke kemuncak
ketinggian dengan segala kebaikan, samada semasa hidup atau selepas mati. Limpahkanlah rahmat dan
kesejahteraan ke atas keluarga dan para sahabat baginda

Wahai Tuhan kai! Terimalah solat kami dengan keadaan sempurna, ampuni dosa kami seluruhnya, janganlah
Engkau azabkan kami di hari Kiamat. Sesungguhnya Engkau berkuasa ke atas segala sesuatu, dan Engkau
sahaja yang layak memperkenankan segala permohonan

7

Wahai Tuhan kami! Kurniakan kami perasaan takut kepadaMu, yang dapat menghalang kami dari kemaksiatan.
Kurniakan kami ketaatan kepadaMu yang menyampaikan kami ke syurgaMu.
Berilah keyakinan yang memudahkan kami menghadapi bencana di dunia.
Wahai Tuhan kami! Kurniakan kami kenikmatan pendengaran,penglihatan dan kekuatan tubuh
badan selama hidup kami, jadikanlah ia mewarisi kami.
Berilah pembalasan kepada orang yang menzalimi kami, bantulah kami menghadapi musuh-musuh kami,
janganlah jadikan kami sebagai musibah kepada agama kami, janganlah jadikan dunia ini sebesar-besar citacita kami dan batasan ilmu kami. Janganlah Engkau biarkan orang yang tidak takut kepada Engkau dan
tidak menaruh kasihan belas kepada kami dapat menguasai kami. Kepada Allah kami bertawakkal.
Tuhan kami! Janganlah jadikan kami fitnah bagi kaum yang zalim,
selamatkan kami dengan rahmatMu daripada golongan kafir

Wahai Tuhan kami! Kami pohon perlindungan dengan nur suciMu, dengan keberkatan kesucianMu dan
dengan keagungan sifat Jalal Mu, dari setiap yang dating di waktu malam kecuali yang datang dengan baik.
Wahai Tuhan kami! Engkaulah Pelindung kami, maka kepadaMu kami pohon perlindungan. Wahai Tuhan kami!
Engkaulah tempat kami menyelamatkan diri, maka kepada Engkaulah kami pohon keselamatan.

8

Wahai Tuhan yang baginya lemah dan hina segala tengkuk pembesar dunia dan tunduk kepadaNya segala
urusan dan kebesaran, selamatkan kami ari penghinaan dan hukuman siksaMu, ketika malam atau siang,
ketika kami tidur atau berada di suatu tempat. Tiada tuhan bagi kami melainkan Engkau demi kebesaran
wajahMu dan kemuliaan „tasbih‟Mu, maka hindarkanlah kami dari segala kejahatan hamba-hambaMu. Berilah
kemurahan kepada kami dengan limpah kurnia dariMu wahai Tuhan yang Maha Pemurah

3
Wahai Tuhan! Samada Engkau lembutkan hati-hati mereka untuk kami sebagaimana Engkau lembutkan besi
untuk Nabi Daud, dan Engkau menundukkan mereka sepertimana Engkau tundukkan bukit bukau dan gunungganang untuk Nabi Sulaiman, atau Engkau lipat baikkan rancangan jahat mereka supaya berpatah balik ke atas
mereka sendiri, dan Engkau hancur leburkan pakatan mereka dan kacau bilaukan kumpula mereka serta
goncangkan pendirian mereka dan turunkan bendera mereka rapat ke bumi. Wahai Tuhan yang tetap idup yang
mentadbir urusan makhlukya, wahai Tuhan yang mempunyai keagungan dan kemuliaan,
sesungguhnya Engkau berkuasa ke atas tiap-tiap sesuatu

9

‫فر‬

‫‪10‬‬

‫ف‬

‫فن غن فَوق‬

Cukuplah Allah sebagai Pelindung, Penolong, Penghitung dan wakil. Dan cukuplah Tuhanmu
sebagai pemberi petunjuk dan pembantu. Cukuplah bagi Tuhanmu yang mengetahui dan melihat
dosat-dosa hambaNya. Dan Allah mencukupkan orang2 beriman (dalam) peperangan.
Allah lah Yang Kuat dan Perkasa. Maka Allah akan mencukupkan kamu dengan mereka, Dia Maha
Mendengar dan mengetahui. Dengan rahmatMu wahai (Tuhan) Yang Maha mengasihani.
Allah berselawat ke atas Nabi Muhammad, ahli keluarga dan sahabat semuanya.
11

‫ممفرتاهنكن‬

‫اف‬-‫دلغسٌغكن اف‬

‫فر‬
‫دباج‬

   
               
  

   
              
            

   
          
          
   
12

ٌ‫فغ‬
ٌ‫فن فغ‬

‫غن مغواال‬

ٌ‫فت‬

           
    

‫كغ‬

‫غن مغواال‬

        
            

‫بغسل فانس‬
‫دباج فد بَجُ فاسري اًلَى فتٌكس كَت كتَك بردفن دغن فتٌكس مرٍك‬
.‫دبغسل فانس دان دهمبٌر كأري مرٍك‬
           


13

      

   ………
    
  

ٌ‫ بَجُ بات‬۳ ‫دباج اًلَى فاسٌقن علماء دان فاسٌقن كسالمنت كَت فد‬
: ‫كجَل كمدٍن دهمبٌركن كأري مرٍك كتَك رًسٌهن‬
            
      
          
   

14

            
             
 

         
 

     

         
         
      

ٌ‫فغ‬
‫دباج اًلَى فراٌٍ اًندِ كتَك ملَوت فغٌندِ درِ كدًا فَوق‬

15

‫فر‬

‫‪16‬‬

‫ف‬

‫سلفس‬

‫المأثورات‬
‫الوظيفة الكبرى‬
AL-MA’THURAT
ALWAZIFAH AL-KUBRA
‫أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم‬
    
(1) Dengan menyebut nama Allah yangMaha Pemurah lagi Maha Penyayang

           
(2) Segala puji bagi Allah, Tuhan semestaAlam. (3) Maha Pemurah lagi Maha penyayang.
(4) Yang menguasai di hari Pembalasan

        
(5) Hanya Engkaulah yang kami sembah,dan Hanya kepada Engkaulah kami
meminta pertolongan (6) Tunjukilah kami jalan yang lurus.

         
(7) (yaitu) jalan orang-orang yang Telah Engkau beri nikmat kepada mereka;
bukan (jalan) mereka yang dimurkaidan bukan (pula jalan) mereka yang sesat

   
Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

           
1. Alif laam miin. 2. Kitab (Al Quran) Ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi
mereka yang bertaqwa

        
3. (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat,
dan menafkahkan
sebahagian rezki yang kami anugerahkan kepada mereka.

17

           
4. Dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Quran) yang Telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab
yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat

         
5. Mereka Itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang
beruntung .
Al-Baqarah : 1 – 5

                 
               
              
         
255. Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan dia yang hidup kekal lagi terus menerus
mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di
bumi. tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di
hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah
melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. dan Allah tidak merasa berat
memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. Al-Baqarah : 255

              
           
256. Tidak ada paksaan untuk memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar
daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada
Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus.
dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

         
         
       
18

257. Allah pelindung orang-orang yang beriman; dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran)
kepada cahaya (iman). dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang
mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan (kekafiran).
mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Al-Baqarah : 256 – 257

              
           
    
284. Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. dan jika kamu
melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat
perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehandakiNya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Al-Baqarah : 284

            
            
    
285. Rasul Telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula
orang-orang yang beriman. semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan
rasul-rasul-Nya. (mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun
(dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya", dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan kami taat." (mereka
berdoa): "Ampunilah kami Ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali."

               
             
                
        
19

286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang
dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami
tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana
Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan
kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah Kami; ampunilah Kami; dan rahmatilah
kami. Engkaulah penolong kami, Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir."

Al-Baqarah : 285 – 286

   
Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

         
1. Alif laam miim. 2. Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia.
yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya. Ali Imran : 1 – 2

               
        
111. Dan tunduklah semua muka (dengan berendah diri) kepada Tuhan yang hidup kekal lagi senantiasa
mengurus (makhluk-Nya). Dan Sesungguhnya Telah merugilah orang yang melakukan kezaliman.
112. Dan barangsiapa mengerjakan amal-amal yang saleh dan ia dalam keadaan beriman, Maka ia tidak
khawatir akan perlakuan yang tidak adil (terhadapnya) dan tidak (pula) akan pengurangan haknya.

Toha : 111 – 112

7x               
129. Jika mereka berpaling (dari keimanan), Maka Katakanlah: "Cukuplah Allah bagiKu;
tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya Aku bertawakkal dan
dia adalah Tuhan yang memiliki 'Arsy yang agung".
At-Taubah : 129

               
        
110. Katakanlah: "Serulah Allah atau Serulah Ar-Rahman. dengan nama yang mana saja kamu seru, dia
mempunyai Al asmaaul husna (nama-nama yang terbaik) dan janganlah kamu mengeraskan suaramu
dalam shalatmu dan janganlah pula merendahkannya
dan carilah jalan tengah di antara kedua itu" Al-Israa’ : 110

20

               
       
111. Dan Katakanlah: "Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu
dalam kerajaan-Nya dan dia bukan pula hina yang memerlukan
penolong dan agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Al-Israa’ : 111

        
115. Maka apakah kamu mengira, bahwa Sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main
(saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?

            
116. Maka Maha Tinggi Allah, raja yang Sebenarnya; tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan (yang
mempunyai) 'Arsy yang mulia.

              
    
117. Dan barangsiapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalilpun
baginya tentang itu, Maka Sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang
yang kafir itu tiada beruntung.

       
118. Dan Katakanlah: "Ya Tuhanku berilah ampun dan berilah rahmat, dan Engkau adalah pemberi
rahmat yang paling baik."
Al-Mukminun : 115 – 118

      
17. Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari
dan waktu kamu berada di waktu subuh,

        
18. Dan bagi-Nyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di
waktu kamu berada di waktu Zuhur.

            
  
21

19. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan
menghidupkan bumi sesudah matinya. dan seperti Itulah kamu akan dikeluarkan (dari kubur).

           
20. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan kamu dari tanah,
Kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak.

           
         
21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu
sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

        
     
22. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan
bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikan itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi orang-orang yang Mengetahui.

         
     
23. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari dan
usahamumencari sebagian dari karuniaNya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

           
          
24. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk (menimbulkan)
ketakutan dan harapan, dan dia menurunkan hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu
sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum
yang mempergunakan akalnya.

22

          
      
25. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah berdirinya langit dan bumi dengan iradat-Nya.
Kemudian apabila dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi,
seketika itu (juga) kamu keluar (dari kubur).

         
26. Dan kepunyaan-Nyalah siapa saja yang ada di langit dan di bumi.
Semuanya Hanya kepada-Nya tunduk. Ar-Ruum : 17 – 26

   
            
            
1. Haa Miim. 2. Diturunkan Kitab Ini (Al Quran) dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha mengetahui,
3. Yang mengampuni dosa dan menerima Taubat lagi keras hukuman-Nya. yang mempunyai karunia.
tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Hanya kepada-Nyalah kembali (semua makhluk).

Al-Mukmin : 1 – 3

               
22. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Dia-lah yang
Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

           
        
23. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, raja, yang Maha suci, yang Maha Sejahtera, yang
Mengaruniakan Keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang
memiliki segala Keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

              
     
24. Dialah Allah yang Menciptakan, yang Mengadakan, yang membentuk Rupa, yang mempunyai
asmaaul Husna. bertasbih kepadanya apa yang di langit dan bumi. dan dialah yang Maha
Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Hasyr : 22 – 24
23

   
        
1. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan (yang dahsyat),
2. Dan bumi Telah mengeluarkan beban-beban berat(yang dikandung)nya,

        
3. Dan manusia bertanya: "Mengapa bumi (menjadi begini)?",
4. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya,

           
5. Karena Sesungguhnya Tuhanmu Telah memerintahkan kepadanya.
6. Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam,
supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka

             
7. Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.
8. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun,
niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.

   
            
             
    
(1) Katakanlah: "Hai orang-orang kafir. (2) Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
(3) Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang Aku sembah. (4) Dan Aku tidak pernah menjadi
penyembah apa yang kamu sembah, (5) Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang
Aku sembah. (6) Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku." Al-Kafiruun : 1 – 6

   
24

             
        
(1) Apabila Telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, (2) Dan kamu lihat manusia masuk
agama Allah dengan berbondong-bondong, (3) Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan
mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya dia adalah Maha Penerima taubat. An- Nasr : 1 – 3

  
               

3x   
(1) Katakanlah: "Dia-lah Allah, yangMaha Esa. (2) Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya
segala sesuatu. (3) Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan (4) Dan tidak ada seorangpun yang
setara dengan Dia." Al-Ikhlas : 1 – 4

   
                 

3x          
(1) Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh,
(2) Dari kejahatan makhluk-Nya. (3) Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita.
(4) Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul.
(5) Dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki." Al-falaq : 1 – 5

   
             
           
-

Ulang 3x

(1) Katakanlah: "Aku berlidung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia. (2) Raja
manusia. (3) Sembahan manusia. (4) Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi,
(5) Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia,
(6) Dari (golongan) jin dan manusia.
25

Kami (terjaga) di pagi/ptg hari (dengan kesedaran bahawa) Kerajaan (bumi dan segala isinya) ini
seluruhnya milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu bagiNya, tiada tuhan selain Dia dan
kepadaNya kami akan dibangkitkan. (3 x)

Kami terjaga di pagi/ptg hari dalam fitrah islam dan kalimat ikhlas, serta dalam agama nabi kami
Muhammad saw, juga dalam millat (ajaran) bapa kami Ibrahim yang hanif (lurus), sedang dia bukan
seorang yang musyrik.
(3 x)

YaAllah! Sesungguhnya aku pada pagi/ ptg ini sedang menikmati afiat
pemberian-Mu (keselamatan dari mara bencana) dan dalam keadaan terpelihara /terjaganya rahsiarahsia (dosa-dosaku). Maka sempurnakanlah nikmat-mu, afiat-Mu dan penjagaan-Mu itu ke atasku, di
dunia dan akhirat. (3 x)

Ya Allah! Nikmat apa saja yang aku perolehi di waktu pagi/ptg hari, atau seseorang di antara makhlukMu, sebenarnya adalah dari-Mu; Yang Esa dan tidak bersekutu. Maka bagi-Mu segala puji dan syukur.

Wahai Tuhan-Ku! Bagi-Mu segala puji seagung kemuliaan wajah-Mu dan
kebesaran kekuasaan-Mu. (3 x)

Aku telah rela dengan Allah sebagai Tuhanku dan dengan Islam sebagai agamaku, dan dengan
Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. (3 x)

Maha suci Allah, dan segala puji bagi-Nya sebanyak bilangan ciptaan-Nya dan keredhaan-Nya, dan
seberat timbangan arasy-Nya, dan sebanyak dakwat (yang terpakai untuk menuliskan) kalimat-Nya.

(3 x)
26

Dengan nam Allah, yang dengan nama-Nya akan terhalanglah segala sesuatu di bumi dan di langit, untuk
menimpakan bencana, dan Dia Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. (3 x)

Ya Allah! Kami berlindung dengan-Mu dari menyengutukan Engkau dengan
sesuatu yang kami ketahui, dan kami memohon ampun dari (menyengutukan-Mu)
dengan sesuatu ang tidak kami ketahui. (3 x)

Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa-apa yang diciptkan. (3 x)

Ya Allah! Aku berlindung padaMu dari kegelisahan, aku berlindug dengan-Mu dari sifat lemah dan malas,
dan aku belindung pada-Mu dari sikap pengecut dan bakhil, dan aku berlindung pada-Mu dari
cengkamam hutang dan penindasan orang lain. (3 x)

Ya Allah! Sihatkanlah tubuh badanku. Ya Allah! Sihatkanlah pendengaranku,
Ya Allah!Sihatkalah penglihatanku. (3

x)

Ya Allah! Sesungguhny aku berlindung denganMu dari kekufuran dan kefaqiran. Ya Allah!,
aku berlindung kepada-Mu dari azab kubur. Tidak ada Tuhan selain Engkau. (3 x)

Ya Allah! Engkau adalah Tuhanku, tidak ada tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan, manakalah
aku adalah abdu-Mu. Aku terikat dalam perjanjian dengan-Mu, ikrar kepada-Mu, (yang akan ku
laksanakan dengan) segala kemampuanku. Aku berlindung dengan-Mu dari kejahatan apa-apa yang
telah ku lakukan. Aku akui (dengan sebenar-benarnya)nikmat-Mu kepadaku, dan aku mengakui dosaku.
Maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. (3 x)
27

Aku memohon ampun kepada Allah yang tidak ada tuhan selain Dia,
yang hidup dan selalu jaga, dan aku bertaubat pada-Mu. (3 x)

Ya Allah! Limpahkanlah selawat dan salam atas junjungan kami; Muhammad SAW dan ke atas keluarga
Muhammad, sepertimana Engkau limpahkan selawat atas junjungan kami; Ibrahim dan keluarga Ibrahim.
Berkatilah junjungan kami Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Egkau berkati
Ibrahim dan keluarga Ibrahim, di antara segenap isi alam semesta.
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji dan Mulia. (10 x)

Maha suci allah, dan segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan selain Allah dan
Allah Maha Besar. (100 x)

Tidak ada tuhan selain Allah, Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala
kerajaan dan pujian, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. (10 x)

Maha suci Engkau Ya Allah, dan segala puji bagi-Mu. Aku bersaksi bahawa tiada tuhan selain Allah.
Aku mohon ampun dan bertaubat pada-Mu. (3 x)

Ya Allah! berkatilah junjungan kami Muhammad sebagai hamba, nabi dn rasul-Mu yang ummi.
Berkatilah keluarga dan sahabat baginda.. Sejahterakanlah baginda selama-lamanya
sebanyak bilangan apa saja yangdiketahui olehMu atau sebanyak perkara yang
ditulis oleh Qalam-Mu dan yang dirangkum oleh Kitab-Mu. (3 x)

28

Redhokanlah orang2 utama kami; Saidina Abu Bakar, Umar, Usman, Ali dan para sahabat baginda
semuanya, para tabi‟in dan orang-orang yang mengikut jejak langkah mereka sampai hari pembalasan.
Terimalah (kepulangan) mereka dengan sebaik-baiknya. Maha suci Tuhan Yang Memiliki Kebesaran dan
Kemuliaan dari segala sifat tercela yang mereka cuba sandarkan kepada-Nya. Salam sejahtera untuk
para rasul utusan. Walhamdulillahi rabbil „Alamin.

‫دعاء سلفس ويريد المأثورات‬

Ya Allah! Kurniakan kami lisan yang lembut basah mengingati dan menyebut (nama)Mu,
hati yang penuh segar mensyukuri (nikmat) Mu, serta badan yang ringan menyempurnakan ketaatan
kepada (perintah) Mu. Ya Allah! Kurniakan kami iman yang sempurna, hati yang khusyuk, ilmu yang
bermanfaat, keyakinan yang benar-benar mantap.Kurniakan kami Din (cara hidup) yang jitu dan unggul,
selamat dari mara bahaya dan petaka. Kami mohon (Ya Allah) kecukupan yang tidak sampai kami
terpaksa meminta jasa orang lain. Berikanlah kami ya Allah iman yang sebenarnya sehingga kami tidak
gentar atau mengharap orang lain selain dari Engkau sendiri. Kembangkanlah lembayung rahmat-Mu
kepada kami, keluarga dan anak-anak kami serta sesiapa sahaja yang bersama-sama kami.
Janganlah (Ya Allah) Engkau biarkan nasib kami ditentukan oleh diri kami sendiri walaupun sekadr
sekelip mata, atau kadar masa yang lebih mudah dan cepat daripada itu, wahai Yang Maha
Memperkenankan permintaan. Selawat dan restu Allah untuk junjungan kami Muhammad, Nabi yang
mulia, kepada keluarga baginda dan para sahabat baginda amnya.

             
             
29

26. Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang
Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan
orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. di tangan Engkaulah
segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

             
         
27. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang
ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari
yang hidup. dan Engkau beri rezki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab (batas)".

Ya Allah! Menjelanglah kini malam (ciptaan-Mu), beredarlah sudah siang-Mu, inilah keluhan suara dan
pinta dari para du‟at-Mu, maka oleh itu ampunkanlah daku (dosaku).

‫دعاء رابطة‬

Ya Allah! Engkau mengetahui bahawa hati-hati ini telah berkumpul kerana mengasihi-Mu, bertemu untuk
mematuhi perintah-Mu, bersatu memikul beban dakwah-Mu.Hati-hati ini telah mengikat janji setia untuk
menyokong Syari‟at-Mu.Maka pereratkanlah ya Allah ikatannya, kekalkan kasih sayang antara hati-hati
ini,Tunjukilah hati-hati ini jalan-Nya (yang sebenar), penuhkanlah piala hati ini dengan cahaya RabbaniMu yang tidak kunjung malap, lapangkanlah hati-hati ini dengan limpahan iman dan keindahan tawakkal
kepada-Mu.Hidup suburkanlah hati-hati ini dengan ma‟rifat tentang-Mu, matikanlah pemilik hati-hati ini
sebagai para syuhada‟ dalam perjuangan agama-Mu. Engkaulah sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik
penolong.Ya Allah perkenankanlah permintaan ini, restuilah Ya Allah ke atas Nabi Muhammad, ahli
keluarga baginda dan para sahabat baginda.

30

.


3

313

111

1

1


7


 

 32

131


3


00-02

3

46


3

694


3

609

3

3
3

33

             
              
        

    

             
              
             
               
             
                 
 

     

      

               
               
              
               
  

     

    

               
34

               
               
               
              
            
              
             
               


       

   

               
               
                 
                
               
               
      

      

             

35

        

      

            
              
              
                
               
               
            
         

 

         


 

          

                  
  

        

  

              
              
            
                

36

                
                
             
        

        

          

37

                
                
  

         

              
               
              
     

         

               
             
              
             
               
               
       

       

               
            
 

38

39