You are on page 1of 24

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ „ROATA TOAMNEI”

Nivel: II (grupa mare) Tema anuală: „CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ!” TOAMNA Subtema: „Roata toamnei” Integrare: la nivelul ADE: DS – Cunoaşterea mediului, Activitate matematică DLC – Educarea limbajului DEC – Educaţie muzicală Tipul de activitate: verificare de cunoştinţe şi deprinderi Forma de realizare: joc-exerciţiu Durata: 70 minute Scopuri: ● Îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre transformările naturii specifice anotimpului toamna; ● Dezvoltarea capacităţii copiilor de a descrie imagini, obiecte. Educarea unei exprimări orale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic. ● Dezvoltarea deprinderii de a grupa obiecte (castane, sâmburi, frunze) după un anumit criteriu (mărime, culoare). Dezvoltarea capacităţii de a exprima verbal acţiunile efectuate utilizând propoziţii adecvate. Dezvoltarea capacităţii de a colabora la rezolvarea unor sarcini în perechi sau în grup. ● Formarea capacităţii de exprimare prin muzică. Formarea capacităţii de receptare a lumii sonore şi a muzicii. Obiective operaţionale: ● să precizeze caracteristicile obiectelor, alimentelor din imagini specifice anotimpului toamna; ● să recite clar şi expresiv poezii; ● să se exprime corect în propoziţii; ● să dea răspunsuri corecte la ghicitori prin lipirea de buline sub imaginea ce reprezintă răspunsul corect al acestora; ● să formeze şirul crescător al frunzelor galbene şi şirul descrescător al celor roşii; ● să constituie mulţimi de obiecte după criteriul mărimii; ● să numere obiectele unei mulţimi; ● să intoneze corect cântece despre anotimpul toamna; ● să asocieze cântecelor mişcări sugerate de text. Strategii didactice: Metode şi procedee didactice : conversaţia, explicaţia, demonstraţia, problematizarea, munca în echipă/individuală. Mijloace didactice: Zâna Toamnă, clovnul Hapciu, bileţele, roată din carton, jetoane cu fructe şi legume, fişe cu aspecte de toamnă desenate punctat, frunze presate, castane, lipici, hârtie, carioca, planşe, flipchart, culegere de cântece, culegere de poezii, culegere de ghicitori, recompense. DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
1

EVENIMENT DIDACTIC 1.Moment organizatoric

2.Captarea atenţiei

3.Anunţarea temei

4.Dirijarea activităţii şi obţinerea performanţei

CONŢINUT ŞTIINŢIFIC Aerisirea sălii de grupă, aşezarea scăunelelor sub formă de semicerc, a meselor sub formă de grupuri mici, a decorului, precum şi a altor materiale necesare unei optime desfăşurări a activităţii. Intrarea ordonată a copiilor în sala de grupă. Îl invit în grupă pe covnul Hapciu, prieten al Zânei Toamna, cea care l-a trimis la noi căci era supărat că nu are cu cine să se joace. Acesta le spune copiilor că în buzunarele sale are o mulţime de jocuri pentru copii şi că azi a adus câteva şi pentru grupa noastră. În plus, le-a pregătit şi o surpriză deosebită, care se află sub pălăria sa. „Azi ne vom juca împreună cu Hapciu cu roata toamnei, vom cânta, vom recita poezii,...mai pe scurt vom face ce ne cere pentru a-i demonstra că merităm surpriza pe care ne-a pregătit-o.” „Acesta ne roagă să ne împărţim în două grupe: grupa frunzelor galbene şi grupa frunzelor portocalii”. Cunoaşterea mediului Desfăşurarea jocului didactic „Roata toamnei”: scot din buzunarul clovnului primul răvaş pentru a afla prima probă: „Învârte roata toamnei şi când s-a oprit spune ce ştii despre ceea ce vezi pe jeton”. ● precizez regulile jocului: din ambele echipe vin pe rând copii care să execute sarcina lui Hapciu. Pentru răspunsurile corecte, echipa câştigă o bulină roşie, iar pentru şoptit, pierde una. Nu se răspunde neîntrebat. Educarea limbajului: Iau din buzunarul clovnului un alt răvaş pe care scrie: Sarcina1: „Zâna Toamnă mi-a spus că aţi învăţat nişte poezii frumoase despre toamnă şi vreau să mi le recitaţi şi mie să văd dacă cumva le ştiu şi eu de la alţi copii. Grupa frunzelor galbene va recita poezia „Toamna”, iar grupa frunzelor portocalii va recita poezia „În grădina de legume”. ●copiii recită poeziile, apoi se aşează la măsuţe; Sarcina 2: „Uneşte punctele şi spune ce ai descoperit!” ●fiecare copil primeşte o fişă cu un fruct sau o legumă trasată punctat; ei trebuie să unească punctele pentru a descoperi ce fructe şi legume de toamnă îi plac lui Hapciu, apoi să le numească. Sarcina 3: „Răspunde corect la ghicitori şi lipeşte sub imaginea care reprezintă răspunsul ghicitorii o bulină (bulină galbenă pentru fructe şi albastră pentru legume).” Activităţi matematice Pe răvaş scrie aşa: „Grupul frunzelor galbene trebuie să formeze grupa

STRATEGII DIDACTICE

EVALUARE

- conversaţia; - explicaţia; -elementul surpiză;

- sesizarea atenţiei copiilor;

-conversaţia;

-observarea comportamentului verbal şi nonverbal al copiilor -aprecierea răspunsurilor corecte acordate;

-conversaţia; -explicaţia; -demonstraţia; -exerciţiul;

-conversaţia;

-recitarea poeziilor;

-aprecierea modului de recitare a poeziilor;

-munca individuală;

-aprecierea corectitudinii unirii punctelor şi a denumirii fructelor sau legumelor; -aprecierea răspunsurilor date la ghicitori;

-concursul de ghicitori;

-munca în

-aprecierea

2

5.Evaluarea şi încheierea activitîţii

sâmburilor mici şi mari, apoi să formeze un şir crescător din frunzele din coşuleţ”. „Grupul frunzelor portocalii trebuie să formeze grupa castanelor mici, mulţimea castanelor mijlocii şi mulţimea castanelor mari şi să aşeze frunzele în şir descrescător.” ●fiecare echipă rezolvă cu atenţie sarcina; După rezolvarea acestora, clovnul întreabă grupa frunzelor galbene: „Câte mere sunt în pom?”(R:5 mere); „Dar dacă eu aş mânca două, câte ar mai rămâne?” Apoi grupa grupa frunzelor portocalii: „Câte nuci sunt în coş?”(R: 3 nuci); „Dar dacă eu mai pun una, câte vor fi?” Educaţia muzicală Pe ultimul răvaş, clovnul le cere copiilor să cânte câteva cântecele despre toamnă. Amintesc preşcolarilor că în activităţile anterioare am învăţat două cântece despre toamnă – Toamna, muzica şi versurile D.D.Stancu şi Toamna, muzica M.Constantin, versurile Gr.Hiliţă. Le dau tonul copiilor pentru a-i ajuta să-şi amintească atât cântecele cât şi linia melodică. ●copiii intonează cântecele despre toamnă învăţate. Clovnul Hapciu le mulţumeşte copiilor pentru că s-au jucat cu el şi le împarte surprizele pregătite (stickere cu clovni), felicitându-i pentru răspunsurile corecte date. Copiii părăsesc sala de grupă cântând.

echipă;

corectitudinii rezolvarii sarcinilor;

-problematizarea;

-intonarea cântecelor;

-aprecierea modului de intonare a cântecelor; -aprecieri colective, stimulative adresate copiilor.

-conversaţia; -acordarea recompenselor.

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ „BUCURIILE IERNII”
Nivelul: II (grupa mare) Tema anuală: „CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?” IARNA Tema activităţii: BUCURIILE IERNII Tipul activităţii: mixtă Integrare la nivelul ADE Domenii experienţiale incluse: DŞ – Cunoaşterea mediului – Observare: „Jocurile copiilor iarna” DEC – Muzică –a)Cântec: „Omul de zăpadă” b)Joc muzical: „La ce instrument am cântat?” Modelaj – „Sania” DLC – Discuţii libere şi pe baza imaginilor Scopul: Dezvoltarea capacităţii de observare a elementelor lumii înconjurătoare; perceperea fiinţei umane ca parte integrată a mediului; înţelegerea unor fenomene ale naturii, precum şi
3

interdependenţa dintre ele; stimularea curiozităţii pentru investigarea mediului social; exprimarea corectă în propoziţii şi fraze scurte. Obiective operaţionale: Copilul să fie capabil: ● să enumere elementele din tablou în ordinea dorită; ● să descrie imagini surprinzând aspecte esenţiale; ● să evidenţieze momentul din zi când se petrece acţiunea; ● să adreseze întrebări privind relaţia om-mediu; ● să identifice sunete produse de instrumentele muzicale; ● să intoneze cântece împreună cu educatoarea şi ceilalţi colegi, respectând ritmul şi măsura; ● să asambleze părţi obţinând întregul; ● să modeleze prin mişcarea palmelor faţă în faţă; ● să motiveze alegerea locului de joacă; ● să dezaprobe comportamentele negative; ● să manifeste interes pentru activitate. Strategii didactice: a) Metode şi procedee:observaţia, brainstormingul, conversaţia, învăţarea prin cooperare, problematizarea, exerciţiul, lucrul cu cartea, turul galeriei. b) Mijloace de învăţământ:tabla magnetică, CD-player, CD-uri, puzzle, plastilină, planşete, cărţi cu imagini de iarnă, reviste, jetoane cu jocuri de iarnă. c) Forme de organizare:pe grupuri, frontal, individual. d) Resurse: - umane: reporter TV live de la emisiunea Lumea copiilor , educatoarea şi preşcolarii din grupa mare. -de timp: 105 minute. DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
EVENIMENTUL DIDACTIC 1.Momentul organizatoric CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC Aerisirea sălii de grupă, aşezarea mobilierului pe grupe de mese şi scăunelele pe o latură a sălii de grupă, organizarea centrului tematic, pregătirea materialelor pe mese, amplasarea tabloului cu jocuri de iarnă (acoperit) pe un suport. Pe o masă este pregătit un album nou (pentru fotografii, imagini). După încheierea discuţiilor de la Întâlnirea de dimineaţă, se deschide CD-player şi se aude negativul jocului cu cânt Hai la joc afară. Copii veseli, încep să cânte şi să execute mişcări sugerate de text. Când se termină melodia, se aude un ciocănit în uşă şi în sala de grupă intră un copil de la grupa pregătitoare cu un plic pe care l-a adus poştaşul. Educatoarea adresează copiilor întrebarea: STRATEGII DIDACTICE EVALUARE

2.Captarea atenţiei copiilor

-conversaţia;

4

3.Reactualizarea cunoştinţelor

4.Anunţarea temei activităţii şi a obiectivelor operaţionale

5.Dirijarea învăţării

6.Obţinerea performanţei

-De la cine credeţi că este scrisoarea? Copiii dau mai multe răspunsuri, dar nu ghicesc expeditorul. Atunci educatoarea le spune că este de la Zâna Iarnă. Deoarece copiii sunt nerăbdători să afle mesajul Zânei, educatoarea va citi scrisoarea: Dragi copii, V-am trimis din rochia mea de nea, fulgi pufoşi, zglobii să vă jucaţi. Aş dori să mă joc şi eu cu voi, dar mai am un pic de lucru. Abia aştept să ne întâlnim, Vă salută, Zâna Iarnă Educatoarea adresează întrebarea: -Vă place darul trimis de Zână? Copiii răspund. -Ce jocuri cu zăpadă cunoaşteţi? (Copiii răspund) Educatoarea aprobă răspunsurile copiilor şi spune că ar dori ca ei să cunoască mai multe jocuri, să ştie cum se desfăşoară ele, să se bucure de zăpadă (darul primit de la Zână). Astăzi la activitate vom vorbi despre Bucuriile iernii. Pentru ca să învăţaţi cât mai multe lucruri despre jocuri, despre obiectele utilizate, despre locul pe care să-l alegeţi pentru joaca cu zăpada, eu v-am pregătit mai multe surprize pe care voi le veţi descoperi în sala de grupă. Apoi vom cânta împreună şi chiar ne vom juca cu bulgări de zăpadă, în curtea grădiniţei. Acum vă invit să priviţi ce se găseşte la fiecare grup de mese. Educatoarea va prezenta zonele de activitate, sarcinile specifice fiecăruia, materialele corespunzătoare. Preşcolarii intuiesc materialele de la fiecare zonă, ascultă cerinţele educatoarei şi se aşază la centrul preferat. Zona BIBLIOTECA Răsfoim cărţi, reviste cu imagini de iarnă citire imagini. Copiii observă cărţile, intuiesc coperta, dau foile cu grijă şi descriu imaginile pe care le conţin. Ei adresează întrebări legate de locul de joacă, peisaj, patinoar. Unele răspunsuri le primesc de la colegii lor, iar pentru altele cer lămuriri doamnei educatoare. Zona JOC DE MASĂ Aici copiii se grupează câte doi, îşi aleg un joc, scot piesele şi încep să le îmbine după tabloul pe care îl au la dispoziţie. Ei caută piese, analizează elementele din imagine, le aşază, le potrivesc pentru a obţine

-brainstorming;

-expunerea;

-conversaţia;

-exerciţiul;

Educatoarea evaluează capacitatea copiilor de a răspunde în propoziţii.

-explicaţia;

-explicaţia;

-lucrul cu cartea; -învăţare prin cooperare; -conversaţia;

Educatoarea evaluează activitatea copiilor prin întăriri pozitive a răspunsurilor date.

-exerciţiul;

5

tabloul cu jocuri de iarnă (La săniuş, La patinoar, Facem oameni de zăpadă). Zona ARTĂ Copiii împart plastilina şi o modelează. Unii modelează părţi ale săniuţei pe care le asamblează. Pentru a obţine un obiect cât mai corect, copiii lucrează împreună la asamblarea părţilor, manifestând încântare. Educatoarea aşază pe masă un album nou, fără imagini. -M-am gândit să-i facem şi noi o surpriză Zânei Iarnă, să vadă cât de multe ştiţi voi despre jocurile cu zăpadă. Astfel, voi fotografia ce aţi modelat, ce tablouri aţi terminat, ce imagini din cărţi v-au plăcut. Fotografiile le veţi aşeza în album şi aşa vom proceda în fiecare zi până va sosi Zâna Iarnă să i-l dăruim. Educatoarea fotografiază, copiii încântaţi merg pe la toate centrele de interes. Un copil observă pe tabla megnetică o bucată de pânză albă, se apropie, o ridică de un colţ şi exclamă: ,,Vai, ce frumos e!” DŞ Copiii se apropie de el să vadă ce a descoperit. Vine şi educatoarea, îndepărtează pânza în totalitate.Copiii se bucură şi încep să enumere elemete din tablou – Jocurile copiilor iarna. Apoi sunt dirijaţi de educatoare să privească cu atenţie anumite scene din tablou – după preferiţe. Copiii descriu imaginile, adresează întrebări, râd, se bucură de ceea ce văd: copiii care se joacă cu bulgări, unii care cad în zăpadă, alţii care şi-au tras căciuliţa pe ochi, copii ale căror haine sunt pline de nea. La fel sunt observate şi celelalte părţi ale tabloului: la săniuş, la patinoar. O fetiţă se minunează de omul de zăpadă făcut de un grup de copii care dansează în jurul lui. Preşcolarii îi observă nasul (de ardei), oala roşie de pe cap, cojocul făcut dintr-o bucată de stofă. Toţi observă că omul de zăpadă este vesel, ca şi copiii din jurul lui. Preşcolarii adresează întrebări referitoare la modul în care a fost făcut omul de zăpadă de către copii, cât timp stă fără să se topească, de unde au luat copiii mătura, haina şi oala. Educatoarea răspunde la toate întrebările adresate de copii, apoi le propune să cânte cu toţii cu bucurie. DEC Se trece astfel la predarea cântecului ,,Omul de zăpadă” După executarea câtorva exerciţii de respiraţie,

-exerciţiul; -învăţare prin cooperare; -explicaţia;

Educatoarea evaluează capacitatea copiilor de a realiza sarcinile de lucru.

-turul galeriei;

-tablou;

-explicaţia; -învăţarea prin cooperare; Educatoarea evaluează capacitatea copiilor de a observa cât mai multe elemente semnificative. Educatoarea evaluează capacitatea copiilor de a adresa întrebări cauzale.

-observaţia;

-conversaţia;

-explicaţia; -exerciţiul;

-problematizarea;

Educatoarea evaluează capacitatea copiilor de a

6

7.Realizarea feedback-ului

educatoarea cântă, copiii ascultă interpretarea model a educatoarei, apoi se trece la invatarea acestuia pe fragmente. După ce cântecul a fost îsuşit de copii se cânta încă o data integral si se trece la desfaşurarea jocului muzical. Le spune copiilor să pună mâinile la ochi, în acest timp bate cu bagheta în tobiţă, poi o acoperă pe masă şi întreabă copiii: La ce am cântat? Aşa se trece la jocul muzical, care se repetă pentru mai multe instrumente. Spre finalul jocului se aude un ciocănit în uşă. Este reporterul TV de la emisiunea Lumea copiilor. El se prezintă la microfon şi le spune copiilor că vrea să infornmeze şi alţi copii despre ceea ce au făcut ei astăzi.

recunoaşte sursele de emisie a sunetelor.

-explicatia;

Se realizează pe tot parcursul activităţii prin întăriri pozitive a răspunsurilor copiilor.

8.Asigurarea retenţiei şi a transferului 9.Încheierea activităţii

Copiii vin pe rând la microfon şi povestesc despre activitatea derulată. Educatoarea apreciază răspunsurile copiilor, evidenţiază comportamentele pe toată durata activităţii. Copiii merg în curtea grădiniţei (echipaţi de joacă) şi organizează jocuri cu zăpadă.

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ „NE PLACE MUZICA”
Nivel: II (5-7 ani) Tema anuală: „CE SI CUM VREAU SĂ FIU?” Tema zilei şi a activităţii: „NE PLACE MUZICA” Tipul activităţii: mixtă (consolidare de cunoştinţe şi deprinderi, predare) Durata:o zi ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE ALA: -Artă: „Instrumente muzicale de percuţie” -Bibliotecă: Joc exerciţiu „completează ce lipseşte!” ADE: DŞ+DEC -Activitate matematică: a) Exerciţiu cu material individual „Fă să fie tot atâtea” b) Fişe de lucru -Educaţie muzicală: a) Cântec: „Cântecul notelor muzicale” - predare b) Joc muzical „Aplauze!!!” ADP: Joc de rol: „De-a spectacolul”
7

Scopul proiectului: ● Descoperirea aptitudinilor individuale, a talentelor artistice. ● Dezvoltarea capacităţii copiilor de a aprecia o melodie. ● Omogenizarea vocilor prin interpretarea cântecelor. Obiective operaţionale: I.ALA Artă: „Instrumente muzicale de percuţie” (activitate practică) a) „SUNĂTOAREA” - Să mânuiască materialul pus la dispoziţie; - Să înşire căpăcelele perforate pe sârmă: - Să lege sârma la capete. b) „TOBIŢA” - Să confecţioneze „o tobiţă” - Să acopere cu o folie de plastic o cutie; - Să lege cu elastic, la gură; - „Să înfrumuseţeze” tobiţa cu buline divers colorate (lipire) - Să-şi exprime opinia proprie faţă de propria lucrare sau lucrarea celorlalţi, motivându-şi părerea. Bibliotecă: Joc exerciţiu „Completează ce lipseşte” - Să aleagă din jetoanele puse la dispoziţie pe cel corespunzător astfel încât propoziţia să aibă sens; - Să completeze cuvintele eliptice cu denumiri ale notelor muzicale potrivite, întregind cuvântul; - Să găsească şi alte cuvinte care să aibă în componenţa lor denumirea uneia dintre notele muzicale; - Să formeze propoziţii cu cuvintele date. II.ADE: DŞ+DEC DŞ – la centrul ştiinţă - Activitate matematică a) Exerciţiu cu material individual: „Fă să fie tot atâtea” - Să formeze grupe de instrumente (jetoane) de acelaşi fel; - Să raporteze corect numărul la cantitate. b) Fişe de lucru Grupa I – Să deseneze pe portativele goale „tot atâtea” note muzicale (buline) cât arată cifra; - Să decoreze cu semnele grafice învăţate îmbrăcămintea copiilor; - Să dezvolte printr-o operaţie de adunare o problemă ilustrată. Grupa II - Să descopere căte instrumente muzicale sunt din fiecare, desenându-le cu aceleaşi culori; - Să scrie cifra sau „tot atătea buline” câte instrumente de acelaşi fel au descoperit; - Să rezolve printr-o operaţie de scădere o problemă ilustrată. DEC – la centrul artă – Educaţie muzicală: a) Cântec: „Cântecul notelor muzicale”;
8

b) Joc muzical: „Aplauze!!!” Cognitiv-formative: - Să execute corect exerciţii de respiraţie; - Să explice noile cerinţe prin formularea unor scurte enunţuri; - Să interpreteze cântecul corect, expresiv, nuanţat în caracter de joc (şi cu acompaniament la orgă); - Să cânte în colectiv, respectând tonul, semnalul de început şi de final. Afectiv-atitudinale: - Să manifeste bucuria şi satisfacţia execuţiei corecte şi expresive a melodiei; - Să susţină ritmul melodiei (după acompaniament). Psihomotorii: - Să aibă o poziţie corectă pe parcursul cântării; - Să bată din palme de atâtea ori câţi timpi are nota muzicală; - Să răspundă prin acţiune la cerinţele educatoarei. III.ADP: Joc de rol: „De-a spectacolul” - Să interacţioneze cu partenerii de joc; - Să-şi asume rolul de spectator, de instrument, de solist. Strategii didactice: a) Metode şi procedee: observaţia, explicaţia, conversaţia, demonstraţia, exerciţiul muzical, exerciţiul-joc, surpriza, brainstormingul, învăţarea prin cooperare. b) Material didactic folosit: ALA: bucăţi de lemne, sârmă groasă şi subţire, capace nefolosite, cutii din plastic, folii de plastic, elastic, buline colorate, jetoane (instrumente muzicale), cifre (1-10), coşuleţe. ADE: imagini reprezentative pentru cântecul notelor muzicale şi pentru jocul muzical cu note muzicale, pupitru, ecusoane cu note muzicale personificate, fişe de lucru individual, două discuri din carton care reprezintă suportul de joc. ADP: instrumente muzicale jucării şi confecţionate, bagheta magică „MI-RE-LA”, pupitru, CD, microfon. c) Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual. Locul de desfăşurare: sala de grupă. SCENARIUL ZILEI Întâlnirea de dimineaţă a debutat cu salutul: „-Bună dimineaţa, cântăreţilor!” Copiii au adus la grădiniţă câte un instrument muzical de jucărie; îl mânuiesc. Ei împărtăşesc cu ceilalţi calitatea de „mare cântăreţ”, de instrumentist, schimbă impresii cu ceilalţi, opinii, păreri. În cadrul activităţii de grup copiii vor amenaja o expoziţie cu instrumente muzicale la centrul Artă. Se face „prezenţa muzicală”. Se completează calendarul naturii cu „starea vremii” (copiii de serviciu afişează imagini reprezentative pentru ziua în curs). Noutatea zilei: Preiau bagheta magică şi pelerina, anunţându-i că astăzi vom mai face câţiva paşi în lumea muzicii. Vom descoperi muzica în toate centrele de activitate: ne vom juca cu jetoane, vom rezolva fişe de lucru, vom descoperi cuvinte din lumea muzicii, cu care
9

vom forma propoziţii, vom confecţiona instrumente muzicale, vom cânta, vom aplauda, vom dansa. Va fi o zi minunată pentru că ştiu: vă place muzica!
EVENIMEN TUL DIDACTIC 1.Introducere a în activitate 2.Moment organizatoric STRATEGII DIDACTICE

CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC Se va realiza prin întâlnirea de dimineaţă. Crearea condiţiilor necesare bunei desfăşurări a activităţii: -aerisirea sălii de grupă; -amenajarea spaţiului de desfăşurare a activităţii; -pregătirea materialului didactic; -introducerea copiilor în sala de grupă. Se va realiza cu ajutorul „baghetei magice MI-RELA”, care este preluată de către educatoare. Port o scurtă conversaţie despre „bagheta magică MIRE-LA” din povestea „Muzica vrăjită”, ascultată cu o zi în urmă. Ea va fi prezentă toată ziua la activităţi şi va observa modul cum se comportă copiii, îi va ajuta la nevoie dându-le explicaţiile necesare. Anunţ tema activităţii de azi, obiectivele pe care le au de realizat în cadrul centrelor de activitate, temele din fiecare centru. Împreună cu copiii merg la toate centrele deschise. Copiii observă materialele puse la dispoziţie, iau la cunoştinţă ceea ce au de făcut. Fiecare copil îşi alege centrul de activitate în cadrul căruia vrea să lucreze. Artă: se vor confecţiona instrumente muzicale„Sunătoare” şi „Tobiţă” a)Înfăşoară sârma groasă în jurul bucăţii de lemn, apoi înşiră capacele perforate pe sârma subţire, leagă sârma subţire de cea groasă, obţinând astfel un instrument de percuţie. b)Vor acoperi cu o folie de plastic o cutie, o vor înfăşura cu elastic, apoi o vor „înfrumuseţa” cu buline colorate (lipire), obţinând astfel o „tobiţă”. Bibliotecă: Joc exerciţiu: „Completează ce lipseşte” a)Copiii vor alege din jetoanele puse la dispoziţie pe cel corespunzător, astfel ca propoziţia să aibă sens. „Când te scoli de dimineaţă Mănânci..........(corn) uns cu dulceaţă. La ........(corn) dacă ştii să cânţi, Tu urechea o încânţi. ..........(Bou) –i mândru tare: Nu un corn, ci două are. Vor forma apoi propoziţii cu cuvântul corn (de mâncat, instrument muzical, corn de bou).

EVALUAREA

Observarea comportamentului copiilor (evaluarea globală) Observaţia Conversaţia

3.Captarea atenţiei şi reactualizarea cunoştinţelor

4.Anunţarea temei şi obiectivele activităţii 5.Dirijarea învăţării

Explicaţia

Evaluarea orală

Exerciţiul

Aprecieri verbale

Examinare prin probă practică

Problematizarea

Evaluarea orală

10

b)Vor completa cu denumiri ale notelor muzicale potrivite pentru a întregi cuvântul. (SI) MFONIE U (RE) CHE (SOL) FEGIU (RE) SPIRĂM CO (RE) CT (MI) CROFON (FA) NFARĂ Apoi, vor găsi şi alte cuvinte care să aibă în componenţa lor denumirea uneia dintre notele muzicale. La finalizarea sarcinilor din centrele anterioare, toţi copiii sunt atraşi (printr-o tranziţie) spre centrul Stiinţă unde îi aşteaptă materialul didactic şi fişe ilustrate pe tematică muzicală. Joc manipulativ a)Exerciţii cu material individual: „Fă să fie tot atâtea” b)Fişe de lucru. Copiii vor avea pe masa de lucru jetoane, imagini cu instrumente (de percuţie, cu corzi, de suflat). Vor forma grupe de acelaşi fel şi apoi vor raporta numărul la cantitate, să vadă dacă sunt „tot atâtea”. ●Grupa I – Vor lucra fişa în care va trebui să deseneze pe portative „tot atâtea”note muzicale (buline) cât arată cifra. Apoi, vor decora cu semnele grafice învăţate îmbrăcămintea copiilor. Ultima sarcină este rezolvarea printr-o operaţie de adunare a unei probleme ilustrate cu instrumente muzicale de percuţie. ●Grupa a II-a – Vor colora instrumentele de acelaşi fel, apoi vor scrie cifra sau „tot atâtea buline” câte instrumente de acelaşi fel au descoperit. Ultima sarcina este rezolvarea printr-o operaţie de scădere a unei probleme ilustrate cu instrumente muzicale cu corzi. Bagheta magică „MI-RE-LA” apreciază lucrările practice, le aşază la expoziţie alături de celelalte instrumente, iar fişele de lucru de la centrul Bibliotecă şi Joc manipulativ, le aşază la „Colţul părinţilor”. Bagheta îl atinge pe fiecare copil în parte pentru a veni muza. Copiii se ridică, merg spre centrul Artă. Educatoarea ridică o cifră în sus, iar copiii bat din palme sau din picioare „tot atâtea ori” (mai repede sau mai rar) – tranziţie. DEC: EDUCAŢIE MUZICALĂ a)Cântec:"Cântecul notelor muzicale” – predare b)Joc muzical:”Aplauze!” a)Pregătirea vocii pentru cânt Deprinderi elementare de cânt bazat pe: ● respiraţie; ● emisie; ● intonaţie; ● dicţie.

Exerciţiul

Exerciţiul

Exerciţiul

Evaluarea frontală Aprecieri verbale Evaluarea frontală

Demonstraţia Exerciţiul

11

6.Obţinerea performanţei

7.Asigurarea conexiunii inverse 8.Evaluarea performanţelor

După câteva exerciţii uşoare de respiraţie, vor urma exerciţii de emisie a vocalelor în DO MAJOR, în măsura 2/4, însoţite de acompaniament. Pe ramurile unui brad (planşă) sunt aşezate opt păsărele plasate ascendent. Bagheta magică arată copiilor nota DO (pasărea de jos), iar ei trebuie să redea înălţimea notei, apoi MI, SOL şi DO (pasărea a 3-a, a 5-a şi a 8-a). b)Reactualizarea conţinuturilor predate anterior ●sunete din natură şi din mediul înconjurător, sunete vorbite, sunete cântate, reguli de cântare vocală, cântare în grup şi în lanţ. Bagheta magică o va atinge pe educatoare, care va cânta model „Cântecul notelor muzicale”cu acompaniament la orgă. Voi explica cuvintele necunoscute. Bagheta o va atinge şi pe atorul de educatoare, care va urmări versurile pe planşa ilustrativă a cântecului, atâta timp cât educatoarea va mai cânta încă o dată. Se reia cântecul, dar de data aceasta se urmăresc notele muzicale de pe portativ (Gama Do Major). Copiii sunt întrebaţi dacă le place şi vor să înveţe „Cântecul notelor muzicale”. Cântecul va fi cântat pe grupe – băieţi sau fete, apoi cu solist şi cu toată grupa. Urmăresc execuţia în întregime a cântecului, sesizând şi corectând greşelile. Educatoarea va cânta pe clapele instrumentului (orgă) notele de început ale cântecului, iar copiii vor continua versul şi vor urmări să ia înălţimea corectă a notei muzicale şi ritmul impus. Bagheta magică va atinge un copil, care va veni la planşa ilustrată a cântecului şi va urmări conţinutul, iar educatoarea va acompania. c)Joc:”Aplauze!!!” Pe covor, în mijlocul copiilor, se aşază suportul de joc constituit din două discuri din carton, suprapuse şi fixate ambele în centru (destul de lejer cât să se mişte liber unul faţă de celălalt în jurul axei). Discul de deasupra are decupată o fantă de 60°. Cel de desubt are cadrul împărţit în şase zone pe care sunt figurate distinct: note muzicale de diferite durate (pătrime, doime, notă întreagă), cheia sol, portativul, mesajul „Mai încearcă!” Bagheta magică va atinge un copil care va veni în centru şi va roti discul superior Fanta lăsată va descoperi una dintre imagini, la care copiii va trebui să aplaude de atâtea ori cât arată nota (pătrimea – o data, doimea – de două ori, nota întreagă de patru ori). La cheia sol să se ridice şi să se învârtă o dată, iar la portativ să se prindă de mâini. La apariţia mesajului, se schimbă copilul care roteşte discul. Jocul se repetă de

Joc-exerciţiu

Demonstraţia Explicaţii Exerciţiul

Exerciţiul

Evaluare orală

Joc Explicaţia Exerciţiul

Evaluarea frontală Evaluarea orală individuală

12

9.Încheierea activităţii

mai multe ori. Bagheta magică apreciază activitatea. Se declară foarte mulţumită, oferindu-le copiilor ecusoane cu note muzicale personificate. În schimb, copiii trebuie să cânte o notă muzicală.

Expunere

Evaluare frontală Aprecieri verbale

III.ADP:Joc de rol: „De-a spectacolul” Se explică copiilor regula jocului: ● O parte din copii vor fi spectatori şi se vor aşeza pe scaune şi vor aplauda. O parte vor fi instrumentişti, îşi vor alege un instrument, se vor prezenta: „ - Eu sunt violonist (toboşar, chitarist, saxofonist, acordeonist...)” şi vor forma orchestra. ● Unii vor fi solişti: „ - Eu voi fi solistă de muzică uşoară” (populară, etno). ● Dirijor: educatoarea – cu Bagheta magică. ● Rolurile se vor schimba. IV.FINALIZAREA ZILEI. EVALUAREA ACTIVITĂŢII Bagheta magică „ MI-RE-LA” prezintă concluziile: „ – A fost ne – mai – po – me – nit!” Copiii au promis că vor învăţa să cânte cu adevărat la un instrument muzical. Au Descoperit că e foarte frumos să fii muzician sau solist...şi că: Le place muzica! Se pune CD-ul cu muzică pentru copii şi Bagheta magică îi invită la dans.

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ
Nivel: II (grupa pregătitoare) Tema anuală: CINE SUNT/SUNTEM? Tema zilei: „ Micii campioni” Tipul de activitate: mixtă Integrare la nivelul ALA şi ADE Centre de interes: Artă – Decupăm lună, copil, mâini cu degete, crai, boi, dansatori; carnet de elev; cifre şi raportăm numărul la cantitate. Desenăm: imagini pentru filele din calendar. Intepretează cântecul. Bibliotecă – Ascultă versurile cântecului sub formă de recitare şi numără din 1 în 1, din 2 în 2. Povestesc după ilustraţii secvenţe din cântec. Recită utilizând diferite tehnici (lanţ, din doi în doi). Exerciţiu grafic: scriere cifre. Ştiinţă – Reconstituim cifre, dansatori, mână cu degete, plug cu boi, copii, crai. Joc de atenţie: „Numără şi povesteşte”. Joc de rol – Ne jucăm de-a „Răţuştele”. Numărăm elementele din imagini, numărul repetărilor, numărul versurilor. Domenii experienţiale incluse: DŞ – Activitate matematică „Verificarea număratului în limitele 1-10” ( exerciţiu cu
13

material individual” DEC – Educaţie muzicală: Cântec„Numărătoarea” (repetare) Joc cu muzical „Şade raţa pe butoi” (predare) Scopul: Consoliarea număratului în limitele 1-10; consolidarea deprinderii de a interpreta corect şi expresiv o piesă muzicală. Obiective operaţionale: DŞ: ● să numere în ordine crescătoare şi descrescătoare conform cerinţei formulate; ● să recunoască cifrele de la 1 la 10; ● să raporteze corect numărul şi cifra la cantitate şi invers; ● să compare numere stabilind vecinii la stanga şi la dreapta; ● să compună şi să descompună numere identificând corect cel puţin două modalităţi; DEC: ● să interpreteze corect, expresiv şi omogen un cântec; ● să intoneze în grupuri mici şi individual fragmente muzicale, respectâd linia melodică; ● să execute mişcări sugerate de textul cântecului; ● să numere versurile, numărul de repetări; ● să-şi aprecieze propria interpretare raportându-se la ceilalţi copii; ARTĂ: ● să decupeze elementele desenate cu ajutorul şabloanelor şi să le numere; ● să deseneze câte un aspect specific fiecărei zile din săptămână; ● să aplice pe cartoane colorate elementele decupate respectând succesiunea evenimentelor; BIBLIOTECĂ: ● să asculte versuri din cântec; ● să numere versuri, elemente din imagini; ● să povestească după ilustraţii respectând ordinea cronologică a număratului; ● să scrie semne grafice învăţate. ŞTIINŢĂ: ● să realizeze un puzzle cu cifre, precizând numărul pieselor; ● să raporteze numărul la cantitate. JOC DE ROL: ● să amenajeze spaţiul în care se va desfăşura jocul numărând obiectele utilizate; ● să se costumeze adecvat rolurilor interpretate; ● să utilizeze replici adecvate. Strategii didactice: a)Metode şi procedee: conversaţia, explicţia, demonstraţia, exerciţiul, problematizarea, tehnica 6/3/5. b)Material didactic: Artă: carton pe care sunt desenate elemente din cântec, foarfeci, lipici, imagni din cântec. Bibliotecă: planşe cu imagini sugestive din cântec, foi tip I şi de matematică, carioca, stilou. Ştiinţă: puzzle cu cifre, fişe de lucru, carioca. Joc de rol: costume de răţuşte, ouă, cozonac. c)Forme de organizare: Durata:
14

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
EVENIMENTUL DIDACTIC 1.Captarea atenţiei CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC Se va face prin ascultarea de către copii a unui fragment muzical din cântecul „Numărătoarea”. Se cere copiilor să recunoască cântecul din care face parte fragmentul muzical şi să-l denumească. Copiii vor fi anunţaţi că vor repeta cântecul „Numărătoarea” şi vor învăţa un joc muzical care se numeşte „Şade raţa pe butoi” şi vor număra elementele din cântec. Pentru desfăşurarea activităţii se prezintă copiilor centrele de activtate. Se cere copiilor să numere de la 1 la 4 şi să se grupeze astfel: Bibliotecă – numărul 1; Artă – numărul 2; Ştiinţă - numărul 3; Joc de rol – numărul 4. Educatoarea distribuie materialele şi prezintă sarcinile de lucru de la fiecare centru de activitate. ▪ La centrul Bibliotecă, în timp ce unii copii au de scris cifre, unu-doi povestesc după ilustraţii secvenţe din cântec, numără elementele. ▪ La Artă, în timp ce doi-trei copii decupează elemente dn cântec, alţii colorează aceste imagini şi numără. Unul-doi copii realizează un calendar al săptămânii în care fiecare filă reprezintă imagini din activitatea omului. ▪ În timp ce la Bibliotecă copiii recită sub dferite forme versurile cântecului (din unu în unu, din doi în doi, din trei în trei...copii), la centrul ştiinţă copiii realizează un puzzle cu cifre şi sunt atenţi să raporteze corect numărul la cantitatea de elemente din cântec, compun şi descompun numărul elementelor în funcţie de cerinţa formulată. ▪ Executarea cântecului de către educatoare După finalizarea activităţii pe centre se va cere copiilor să fie atenţi la interpretarea cântecului de către educatoare. Se repetă cântecul – model. În timp ce educatoarea cântă, copiii aşează produsele realizate la centre astfel încât să creeze un tablou al cântecului. Se numără elementele de acelaşi fel din tablou. ▪ Executarea cântecului de către copii Cântecul se va repeta împreună cu copiii de 2-3 ori, antrenându-se toată grupa, apoi se cere copiilor să simuleze un dialog între grupe. Se reaminteşte copilor să cânte în acelaşi timp toţi, să pronunţe clar şi corect cuvintele, să respecte linia melodică. ▪ Anunţarea jocului muzical STRATEGII DIDACTICE -conersaţia; EVALUARE -individuală

2.Anunţarea temei

-conversaţia;

3.Dirijarea învăţării

-conversaţia; -explicaţia; -exerciţiul; Aprecieri indivduale; Evaluare orala;

-problematizarea

Examinarea prin probă practică;

-demonstraţia;

Expunerea lucrărilor de către copii şi aprecierea acestora.

-exerciţiul;

Aprecieri asupra modului de interpretare a cântecului.

15

Copiii vor fi anunţaţi că jocul muzical pe care-l vor învăţa se numeşte „Şade raţa pe butoi” şi se va desfăşura la sectorul „Joc de rol”. Copiii sunt invitaţi să se costumeze în răţuşte, la fel procedează şi educatoarea. ▪ Familiarizarea copiilor cu noul conţinut al jocului muzical Educatoarea va interpreta şi executa mişcări sugerate de versurile cântecului. -se repetă de 2-3 ori jocul muzical; -se vor explica cuvintele noi. ▪ Învăţarea jocului muzical Învăţarea se va face pe strofe: cântă educatoarea prima strofă, apoi repetă cu întreaga grupă de copii de 2-3 ori, a doua strofă se repetă cu prima, a treia cu primele două. În timp ce cântă, copiii execută mişcări adecvate Rolul de conducător „raţa”, va fi interpretat pe rând de către copii. 4.Asigurarea feed-back-ului Tehnica 6/3/5 Copiii sunt împărţiţi în grupe de câte 6. Sarcina de lucru: fiecare copil al grupului va desena trei elemente din cântecul repetat. După ce desenează trei elemnete, dă foaia colegului din dreapta pentru a „citi” desenul şi totodată pentru a-l continua cu alte trei elemente. Educatoarea întreabă: „Câte sunt în total?”(6) Se procedează la fel cu fiecare membru al grupului până desenează toţi copiii şi foaia ajunge la copilul de unde a plecat. Timpul de execuţie este de 5 minute. Se vor face aprecieri asupra modului de desfăşurare a activităţii, asupra interpretării cântecului, dacă au respectat indicaţiile primite şi dacă au executat mişcări sugerate de textul cântecului, dacă au recunoscut cifrele, au raportat numărul la cantitate şi invers, au numărat elemntele din imagini.

-conversaţia;

-demonstraţia; -explicaţia; -explicaţia; Aprecieri individule referitor la interpretarea jocului de către copii.

-exerciţiul;

-conversaţia; -explicaţia; -exerciţiul; -tehnica 6/3/5;

Aprecierea desenelor realizate de copii. Evaluare orală.

5.Încheierea activităţii

-conversaţia.

Evaluare orală, individuală şi globală.

Atenţie: - Obiectivele din cadrul domeniului experienţial „Ştiinţe” au fost realizate la toate centrele.

16

PROGRAME OPŢIONALE MUZICAL - INTERDISCIPLINARE
PLANIFICARE OPŢINAL MUZICĂ VOCALĂ (extindere) Nivel I (5-7 ani) Durata: un an Felul opţionalului: extindere Aria curriculară: Demeniul estetic şi creativ Număr de ore pe săptămână: 1

Argument:
Pentru a ştii cine este, copilul trebuie să ştie cine i-au fost strămoşii ,să-şi cunoască portul, obiceiurile, tradiţiile, muzica populară şi dansul. Cunoscându-le va înţelege că prezentul este valoros împreună cu trecutul, toate acestea nu trebuie să dispară, iar noi, dascălii şi copiii trebuie să fim păstrătorii şi continuatorii acestora, păstrând un contact direct, permanent cu izvoarele folclorului. Preşcolarii sunt diamantele care se prelucrează cel mai uşor dacă educatoarea nu are prejudecăţi, îl îndrumă, se lipeşte de sufletul lui, îi inspiră încredere, respect, convingere, dragoste şi o preocupare permanentă de a pune în valoare talentul coplului. Am ales acest opţional din dorinţa egalizării şanselor tuturor copiilor şi din nevoia de a-i atrage spre folclor de la cea mai fragedă vârstă, de a-i educa în spiritul păstrării tradiţiilor populare. Obiective cadru :  Cunoaşterea unor genuri de muzică, care definesc spiritul poporului român;  Formarea deprinderii de a asculta şi interpreta muzica;  Formarea deprinderii de coordonare psiho-motorie ;  Stimularea competiţiei între copiii din grădiniţă şi din oraş. Obiective de referinţă:  Să recepteze sonor şi afectiv muzica;  Să interpreteze corect cântece din diferite genuri muzicale;  Să fie capabili să ritmeze o melodie ( prin bătăi din palme, picioare sau la diferite instrumente simple-tobe, xilofon etc.  Să asocieze corect unei melodii, mişcări ale braţelor şi picioarelor în ritmul sugerat;  Să execute paşi simpli de dans popular în ritmil muzicii;
17

 Să cunoască interpreţi de muzică populară şi să le interpreteze unele melodii;  Stimularea competiţiei la nivel de grădiniţă, oraş, judeţ sau la nivel naţional. Exemple de comportament:               Să asculte muzica şi să o diferenţieze de zgomote; Să asculte cu plăcere diferite genuri de muzică; Să cunoască şi recunoască instrumente muzicale; Să cânte pe un ambitus de sextă, septimă, toţi deodată, cu respectarea tonalităţii, a semnelor convenţionale stabilite ; Să interpreteze corect cântece autentice cât şi din repertoriul unor interpreţi preferaţi; Să interpreteze expresiv, nuanţat cântece din diferite genuri muzicale; Să-şi coordoneze mişcări ale braţelor, picioarelor şi cu mimica feţei pentru a da strălucire melodiei; Să execute paşi simpli de dans în ritmul melodiei; Să-şi sincronizeze mişcările proprii cu cele ale partenerului în dansul popular şi cu ceilalţi membrii din trupă; Să cunoască şi peţuiască interpreţi de valoare ai judeţului nostru; Să interpreteze cântece autentice de valoare din zona Moldovei; Să-şi cultive sentimente de dragoste, preţuire şi respect faţă de muzica populară; Să se mobilizeze, depăşindu-şi emoţiile, prin participare activă şi constructivă la concursuri de genul:,, TIP-TOP, MINI –TOP” ,, TINERE TALENTE”; Să redea în mod original melodii din folclorul autentic.

Tematica activităţilor:
Nr.crt.

Luna octombrie

Mijloc de realizare 1. Audiţie muzicală 2. Învăţare cântec

Tema activităţii ,,Cântece despre toamnă” ,,A sosit toamna!” ,,Şcoală vocaţională de muzică” ,,Din viaţa interpreţilor” ,,Vioara” ,,Chitara” ,,Vioara” (din materiale natură – tuleni)

1.

3.

noiembrie

1. Vizită 2. Povestirea educ. 3. Desen 4. Confecţie:

4.

decembrie

1. Dans popular 2. Întâlnire cu un interpret 3. Învăţare de colinde

,, Mândru-i jocul românesc” (predare) ,,Un violonist din ansamblul folcloric Trandafir de la Moldova” ,,E vremea colindelor!” ,, Din cântecele Mioarei Velicu”

5.

ianuarie

1. Audiţie muzicală

18

2. Învăţare de cântec 3. Observare 4. Povestirea educ. 6. februarie 1. Cântare pe rol 2. Memorizare 3. Confecţie 4. Înregistrări radio 7. martie 1. Învăţare cântec 2. Serbare tematică 3. Vizită la muzeu 4.Vizionare de spectacol

„Sunt o fată frumuşică” ,,Portativul” ,,Povestea unei note muzicale” „Mândruţa cu ochii verzi!” ,, Cucule pasăre sură!”(ritmată pe silabe) ,,Album cu poze şi portative muzicale” ,, Cântece populare - emisiune în direct” ,,Mărţisorul! ,, E ziua ta, mamă!” ,,Costumul popular, obiecte de artizanat” ,,Inrerpreţi de muzică populară” ( Casa de cultură)

8.

aprilie

1. Jocuri muzicale

,, Albiniţa a zburat!” (activitate comună cu şcolarii)

2. Desen 9. mai 1. Audiţie muzicală 2. Convorbire 3. Concurs 4. Dans popular 10. iunie 1.. Serbare festivă 2. Distactiv

,,Decorăm iia sau fota” ,, Cântece pentru copii” ,, Vioara - regina instrumentelor!” ,, Tip-Top, Mini -Top!” (unitate) ,,Românaşul” ( dans specific local) ,, E ziua ta!”(1 Iunie) Serbare muzicală – ,,Tinere talente” ( Clubul elevilor)

Notă:Tematica se poate schimba în funcţie de preferinţele educatoarei şi ale copiilor la care se aplică opţionalul.

19

PLANIFICARE OPŢIONAL „MICII MUZICIENI” (muzică vocală) Nivel I (5-7 ani) Durata: un an Felul opţionalului: extindere Aria curriculară: Demeniul estetic şi creativ Număr de ore pe săptămână – 1

Argument:
Se ştie că muzica e prima artă descoperită de om, de aceea, a-i deprinde pe copii cu cântecul înseamnă a-i atrage spre muzică, a le dezvolta gustul artistic. Astăzi, muzica este arta din ce în ce mai mai îndrăgită ,care hrăneşte sufletul si înalţă inima , dispunând pe fiecare din noi la impulsuri noi şi puternice de viaţă. Anul acesta şcolar m-am orientat spre un opţional la nivelul disciplinei “Educaţie Muzicală”, fiind la grupa mare şi dorind să aprofundez obiectvele şi conţinuturile urmărite pană acum la grădiniţă. Dezvoltându-le copiilor setea de frumos prin cântece potrivite vârstei şi particularităţilor individuale sper să-i apropii de muzica adevărată, să le transmit câte ceva din puritatea si generozitatea ideilor marilor capodopere muzicale. Prin cântec vreau să stimulez activitatea creatoare a copiilor, dirijându-le simtirea prin cele mai nobile şi mai profunde trăiri omeneşti şi caălăuzindu-le paşii pe încântătorul, dar, dificilul drum al artei sunetelor cântate. Obiective cadru :     Cunoaşterea unor genuri de muzică, care definesc spiritul poporului român; Formarea deprinderii de a asculta şi interpreta muzica; Formarea deprinderii de coordonare psiho-motorie ; Stimularea competiţiei între copiii din grădiniţă şi din oraş.

Obiective de referinţă:  Să recepteze sonor şi afectiv muzica;  Să interpreteze corect cântece din diferite genuri muzicale;  Să fie capabili să ritmeze o melodie ( prin bătăi din palme, picioare sau la diferite instrumente simple- tobe, xilofon etc.  Să asocieze corect unei melodii, mişcări ale braţelor şi picioarelor în ritmul sugerat;  Să execute paşi simpli de dans popular în ritmil muzicii;  Să cunoască interpreţi de muzică populară şi să le interpreteze unele melodii;  Stimularea competiţiei la nivel de grădiniţă, oraş, judeţ sau la nivel naţional.
20

Exemple de comportament:         Să asculte muzica şi să o diferenţieze de zgomote; Să asculte cu plăcere diferite genuri de muzică; Să cunoască şi recunoască instrumente muzicale; Să cânte pe un ambitus de sextă, septimă, toţi deodată, cu respectarea tonalităţii, a semnelor convenţionale stabilite ; Să interpreteze corect cântece autentice cât şi din repertoriul unor interpreţi preferaţi; Să interpreteze expresiv, nuanţat cântece din diferite genuri muzicale; Să-şi coordoneze mişcări ale braţelor, picioarelor şi cu mimica feţei pentru a da strălucire melodiei; Să execute paşi simpli de dans în ritmul melodiei;

Tematica activităţilor: Nr. Crt. 1. Luna octombrie Mijloc de realizare Cântece pe grupe, în canon, în dialog si în cor Tema activităţii “Furnicuta”-D.D.Stancu “Are mama trei pisoi”- D.D.Stancu “Ecoul” “Casuta din padure” 2. noiembrie
“Capra cu trei iezi” “Cântecul Albei ca Zăpada” “Cântecul piticilor” “Scufiţa Roşie’

3.

decembrie

Cântece pentru serbare

“Fulg de nea” “Un pom de Crăciun”

4.

ianuarie

Jocuri muzicale

“Ineluş cerceluş” “La moară” “Şade raţa pe butoi” “Leagănul” “Să cântăm să dansam”

5.

februarie

Jocuri muzicale

“Hora mare” - D.G.Chiriac “Taraful kiţ” “În poiană” 21

“În pădure’

6.

martie

“Căsuţa din pădure” “Primăvara a sosit” “Glasul instrumentelor”

7.

aprilie

Cântece pentru copii (după auz)

“În pădure”(Câte unul…) “Voinicii” - N.Ionescu “Tot ce e pe lume”

8.

mai

“Alfabetul” “Clopoţelul” “Un joc” “Joaca anotimpurilor”

9.

iunie

Evaluare

,, 1 Iunie” Serbare de sfărşit de an

PLANIFICARE OPŢIONAL

„ Ne place muzica”
( Audiţie muzicală) Nivel I (5-7 ani) Grupa mare-pregătitoare Durata: un an Aria curriculară: Domeniul estetic şi creativ Număr de ore pe săptămână – 1

Argument
Rolul grădiniţei este dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor. În grădiniţă pe lângă dezvoltarea intelectului, dezvoltăm şi afectivul. Dezvoltarea simţului estetic este una din cele mai importante obiective în dezvoltarea armonioasă a personalităţii copilului preşcolar. Dintre toate domeniile artei muzica este cea care ajunge cel mai întâi şi cel mai aproape de sufletul copilului. Ascultând muzică copii se liniştesc, se creează o stare de linişte, de relaxare. Cred că este important ca încă din grădiniţă să punem baza gustului muzical al viitorului adult, chemând în ajutor marile creaţii ale muzicii naţionale şi universale.
22

Din aceste motive în grupa „Piticilor” de la Grădiniţa nr. 2, Huşi, împreună cu părinţii s-a optat pentru audiţia muzicală. Opţionalul propus se desfăşoară la nivelul mai multor arii curriculare şi este gândită pentru un an şcolar. Obiective cadru :  Cunoaşterea unor genuri muzicale, care definesc evoluţia muzicii;  Formarea deprinderii de a asculta şi interpreta muzica;  Formarea deprinderilor de exprimare a sentimentelor şi trăirilor prin muzică.
Obiective de referinţă:

 să recepteze muzica în mod afectiv;  să cunoască şi să recunoască fragmente din muzica naţională şi muzica cultă universală;  să exprime prin mişcare liberă starea sufletească creată de muzica audiată;  să-şi exprime impresiile prin desen;  să-şi cultive prin muzică imaginaţia şi creativitatea;  să facă aprecieri asupra unei melodii audiate;  cultivarea plăcerii şi interesului pentru a audia muzică. Exemple de comportament: ▪ să audieze cântece cântate de educatoare sau alţi copii,să-şi formeze deprinderi de interpret şi/sau auditor; ▪ să-şi consolideze deprinderile de audiţie, să-şi exprime impresiile prin mişcare liberă; ▪ să cunoască frumuseţea şi valoarea colindelor; ▪ să audieze şi să interpreteze colinde; ▪ să-şi exprime impresiile prin mişcare sugerate de text; ▪ să-şi exprime prin desen impresiile muzicale; ▪ să recunoască sunetele unor instrumente; ▪ să audieze muzică corală, să facă aprecieri asupra melodiilor audiate. Tematica activităţilor:
Nr. Crt.

Luna octombrie octombrie octombrie octombrie noiembrie noiembrie

Conţinuturi Vivaldi: Toamna (fragmente) Vivaldi: Toamna (fragmente) Vivaldi: Toamna (fragmente) Cântece despre animale J. Brahms - Dansuri maghiare J. Brahms - Dansuri maghiare
23

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

noiembrie decembrie decembrie decembrie ianuarie ianuarie ianuarie februarie februarie februarie martie martie martie martie martie aprilie aprilie mai mai mai mai mai iunie iunie

Vivaldi :Iarna (fragmente) Colindele naţiunilor (englez, german,român etc.) Colindele naţiunilor (englez, german, român etc.) Colindele naţiunilor (englez, german, român etc.) Cântec de leagăn, De W. A. Mozart Cântec de leagăn, De J. Brahms Cântece populare Cântece populare Poveste cu muzică - Kodaly Z., Hary Janos Wassermusik (fragment) Handel Feuerwerksmusik (fragment) Handel Beethoven. Fur Elise (pian) Tema din Romeo şi Julieta (vioară) Vivaldi :Primăvara (fragmente) Vivaldi :Primăvara (fragmente) Înregistrări ale corului Hozsanna: piese de Paşti Toccata şi fuga în Fa minor de J. S. Bach (fragment - orgă) Cântece populare cu/despre flori Cântece de primăvară, despre flori Vivaldi :Vara(fragmente) Vivaldi :Vara (fragmente) Cântece despre şcoală Cântece pentru serbarea de sfârşit de an Cântece pentru serbarea de sfârşit de an

24