You are on page 1of 160

PRIRUČNIK ZA TRENERE - ZAGOVARANJE

Organizacija priručnika
Priručnik se temelji na principu da se strategije i metode javnog zagovaranja mogu naučiti. Priručnik je organiziran oko dobro razvijenog modela testiranog kroz vrijeme i u različitim kulturama kako se postigli ciljevi javnog zagovaranja. Komponente ovog modela su jednake bez obzira na ciljeve javnog zagovaranja – bila to kampanja za zakon o pravima žena, povećanje izbora kontracepcijskih metoda ili zagovaranje lokalnog financiranja nove osnovne škole. Elementi od kojih se sastoji javno zagovaranje su formiranje mreža, identifikacija političkih mogućnosti i organizacija kampanja. Ovaj priručnik sadrži po poglavlje o svakom elementu, a pojedine teme su prezentirane u posebnim odjeljcima. Svako poglavlje počinje sa općenitim uvodom u temu. Odjeljci unutar svakog poglavlja sadrže kontekstualne bilješke (eng. Background Notes), ciljeve učenja i materijale za učenje. Navedeno je potrebno vrijeme za izvođenje svake cjeline kao i potrebni materijali za pripremu. Unutar svake cjeline prezentirane su aktivnosti poput igranja uloga, rasprava i brainstorminga kako bi pomogle sudionicima da interniziraju svoje učenje. Svaka cjelina sadrži kratak sažetak i uvid u slijedeću cjelinu. Iako se priručnik može koristiti i u svojoj cjelini, on je organiziran da bi se mogao koristiti po cjelinama ovisno o pojedinačnim potrebama pojedine mreže. Na primjer, ako je skupina NGO-a već formirala mrežu i odlučila da im je potrebno bolje poznavanje i političkog procesa i znanje kako postati vješt javni zagovaratelj, može se organizirati radionica na temelju poglavlja I i II. Ako bismo uzeli drugi primjer, npr. ako su NGO-i zainteresirani za stvaranje mreže zagovaratelja ili za bolje funkcioniranje iste, odgovaralo bi im da organiziraju radionicu na temelju poglavlja I. Koncentriranjem samo na uvod i kontekstualne bilješke svake cjeline, mreže mogu koristiti ovaj priručnik kao općenitu referencu o javnom zagovaranju bez poduzimanja određenih aktivnosti uvježbavanja (training).

Metodologija uvježbavanja
Ovaj priručnik se temelji na slijedećim principima učenja odraslih: • učenje je samousmjeravajuće. • ono zadovoljava neposrednu potrebu i traži učestvovanje. • učenje je iskustveno (tj. učesnici i instruktor uče jedni od drugih). • Ostavlja se vremena za osvrte i korektivne povratne informacije. • stvara se atmosfera međusobnog poštovanja između instruktora i učesnika. • stvara se atmosfera sigurnosti i udobnosti Metode uvježbavanja u ovom priručniku sadrže slijedeće: Prezentacije – aktivnosti medijatora ili stručnjaka u danom području u prenošenju informacija, teorija ili principa; Scenariji studija slučaja – opisi situacija iz života u pisanom obliku koji se koriste u analizama i raspravama;

2

Igranje uloga – dvije ili više osoba koje glume uloge u scenarijima bliskim sadržaju obuke; Simulacije – igranje situacija iz stvarnog života ; i Rasprave u malim grupama – sudionici izmjenjuju iskustva i ideje ili zajednički rješavaju problem

Uloga voditelja
U odgovornosti voditelja je da što jasnije prezentira materijale i aktivnosti u sklopu svake cjeline. Koriste se slijedeće vještine za poboljšavanja komunikacije:

Neverbalna komunikacija
• • • • Dok govorite održavajte kontakt očima sa svakim iz grupe. Pokušajte ne preferirati određene učesnike. Krečite se po prostoru bez udaljavanja od grupe. Izbjegavajte se obraćati grupi s mjesta gdje niste lako vidljivi. Reagirajte na ono što vam govore kimanjem glave, smiješkom ili drugim načinima pokažite da ih slušate. Stojte ispred grupe, pogotovo na početku svakog termina. Važno je da se doimate opušteno a istovremeno da budete direktni i uvjerljivi.

Verbalna komunikacija
• • • • • • • • • • • Postavljajte otvorena pitanja koja potiču odgovore. Ako sudionik odgovori jednostavno sa da ili ne, pitajte «zbog čega tako mislite» Pitajte druge sudionike slažu li se sa izjavom drugih sudionika Budite svjesni kako govorite. Govorite polako i jasno. Izbjegavajte korištenje uličnog govora i drugih «posebnih» riječi. Pobrinite se da sudionici govore više od vas. Pustite da sudionici jedni drugima odgovaraju na pitanja. Recite: «Ima li tko odgovor na ovo pitanje?» Potičite sudionike da govore i dajte im pozitivne poticaje. Parafrazirajte tvrdnje vlastitim riječima. Time možete provjeriti svoje razumijevanje onoga što sudionici govore i osnažiti njihove tvrdnje. Vodite raspravu u određenom smjeru koji ste izabrali. Obratite pažnju na neslaganja i izvlačite zaključke. Poduprite tvrdnje događajima iz vlastitog iskustva. Mogli biste reći: «Ovo me podsjeća na nešto što sam doživio/la prošle godine...» Radite sažetke rasprava. Pobrinite se da svi razumiju glavne zaključke.

Efektivno posredovanje uključuje slijedeće: 3

Potičite sudionike da iznose svoje reakcije na taj doživljaj. Koristite kontekstualne bilješke pri početku svake cjeline za uvod u temu koja će se razmatrati. držite se predloženog vremenskog okvira. Predviđajte pitanja. Ostavite vremena za osvrte. Prezentiranje ciljeva • • • Povezujte prošle cjeline sa trenutnom cjelinom. Dopustite sudionicima da taj doživljaj iskoriste kao temelj za raspravu u slijedećem koraku Ako cjelinu započinjete prezentacijom. Pridobijte zanimanje sudionika stvarajući ugodnu atmosferu između sebe i njih. pobrinite se da sudionici dobiju povratne informacije o svojem radu od drugih sudionika i od vas. Obavijestite sudionike o tome što će raditi tokom radionice kako bi bili svjesni ciljeva te cjeline. Organizirajte sve materijale koji su vam potrebni za tu priliku i držite ih u blizini. Pomozite sudionicima da izvuku općenite zaključke iz danog iskustva. Raspravljanje o naučenom • • Tražite sudionike da izvlače zaključke koji su nastali iz iskustva ili kroz diskusiju. Uključujte sudionike u rasprave koje vode rješavanju problema. nakon nje neka slijedi aktivnost koja više angažira učesnike. Počnite na vrijeme i jasno dajte do znanja da ste vi voditelj pozivom grupi da se okupi. Pozivanje na iskustvo • • • • Vodite raspravu u odnosu na gore spomenuti doživljaj. 4 . Iniciranje učenja • • • Primijenite po mogućnosti neku aktivnost u kojoj bi sudionici doživjeli situaciju koja je relevantna u odnosu na ciljeve cjeline.Uspostava atmosfere za učenje • • • • • • Pročitajte svaku cjelinu i pregledajte sve materijale i aktivnosti prije svakog nastupa kako bi dobro ovladali materijalima i procesom. Pripremite odgovore i primjere kako bi lakše usmjerili raspravu.

Raspravljajte o tome što sudionici mogu učiniti da prebrode teškoće na koje mogu naići u primjeni svoga novog znanja. Raspravljajte o tome što je potrebno za duže zadržavanje znanja i daljnje učenje o obrađenom području.Primjena naučenog u stvarnim situacijama • • • Potičite sudionike na raspravu o tome kako im informacije koje su naučili mogu dobro doći u vlastitom radu. Pomozite sudionicima da na kraju imaju pozitivne osjećaje o onome što su naučili. Razjasnite ulogu i područja odgovornosti i drugih osoba koje vam pomažu u provođenju treninga. Raspravljajte o problemima na koje bi sudionici mogli naići u primjeni i prilagodbi onoga što su naučili u stvarnim situacijama koje ih čekaju. Sastajte se svaki dan sa suradnicima kako bi pratili napredak radionice i imali povratne informacije jedni o drugima. radne materijale. vizualna pomagala i drugu opremu) i pozabavite se sa logistikom unaprijed (mjesto sastanka. pauze za kavu. Pitajte sudionike da ocjenjuju trening dnevno i na kraju radionice. Osvrnite se na ciljeve i raspravljajte o tome jesu li oni postignuti. Osigurajte povezanost između trenutne cjeline i ostatka radionice. Planirajte nadovezujuće aktivnosti i odredite dodatne potrebe za treniranjem. Obuhvaćanje svih detalja • • • • Pripremite sve materijale (izvore za istraživanja. audio-vizualna oprema). 5 . Izvlačenje zaključka • • • • • Ukratko sažmite aktivnosti na kraju svake cjeline.

interesa u slobodno vrijeme. Većina ljudi pripada formalnim ili neformalnim grupama –ili mrežama. da shvate kako se povezivanje za javno zagovaranje ne događa samo od sebe. definirati proces odlučivanja. strukturom i operativnim procedurama. dok su u Rumunjskoj koalicije vrlo strukturirane i trajne a mreže neformalne i labave. te o specifičnim interesima članova mreže. vrijeme. radnih mjesta. i 6 . Teme javnog zagovaranja mreže ovise o političkoj stvarnosti i postojećim prilikama za promjene. podupirući kampanju političara. Njihovi osnivatelji moraju spojiti zajedno resurse.organiziranih oko obiteljskog života. Politički partneri u raznim zemljama koriste različita imena u svojim grupama za javno zagovaranje – neke od njih se zovu mreže dok se druge zovu koalicije. Ime koje izabere grupa za javno zagovaranje nije važno. Što su to mreže za javno zagovaranje? Kontekstualne bilješke Mreže su univerzalne. Mreže trebaju biti dobro organizirane i moraju funkcionirati efikasno kako bi bile uspješne u javnom zagovaranju. skupljajući novac za školu ili društveni centar. ___________________________________________________________________________ Što nam govori ime? Kako bi izbjegli zbrku u priručniku ćemo koristiti termine mreža i mreža javnog zagovaranja. energiju i talente mnogih različitih ljudi i organizacija i onda vješto iskoristiti mogućnosti utjecanja na politički proces u ime svojih ciljeva. Mreže su od neprocjenjive vrijednosti u javnom zagovaranju politike jer one stvaraju strukture kako bi organizacije i pojedinci dijelili zajedničke ciljeve. CILJEVI Do kraja cjeline sudionici će moći: • Definirati i nabrojati koristi od spajanja u mrežu • Identificirati mrežu pojedinaca i organizacija u svojim osobnim i profesionalnim životima. ili vršeći pritisak na lidere da prošire sadržaje lokalne klinike. i sagledati koje vještine i resurse imaju njezini članovi. ojačati i uvježbati komunikacijske vještine. NA primjer u Boliviji su mreže jako strukturirane i trajne. Važno je da cijelo članstvo razumije i slaže se s imenom. Strukture i procesi koje pripisujemo ovim grupama mogu se razlikovati. vjerskih aktivnosti. bez obzira formiraju li novu mrežu ili jačaju postojeću. Ljudi rutinski koriste svoje osobne i profesionalne mreže zbog raznih razloga – tražeći posao. Prije nego što mreža može početi sa zagovaranjem njeni članovi moraju stvoriti njezin identitet.POGLAVLJE I Svrha poglavlja 1 ovog priručnika je pomoći sudionicima.

1.• Moći sastaviti popis elemenata potrebnih za formiranje i održavanje uspješne mreže.2. itd. članove iste vjerske institucije. Mogu uključivati članove obitelji. 7 . Elementi za formiranje i održavanje mreža PRIPREMA Pročitajte uvod u poglavlje I i kontekstualne bilješke za cjelinu 1 AKTIVNOST 1 Uvodne napomene Vrijeme: 30 minuta • • • • • Zaželite sudionicima dobrodošlicu na radionicu i predstavite se Ponovite svrhu radionice i poglavlja I Potaknite predstavljanje sudionika Proradite očekivanja sudionika Proradite dnevni plan rada i raspravite redoslijed i tok raznih cjelina poglavlja I. Kontekstualne bilješke 1. školske prijatelje. Slijede ključni momenti u vašem pregledu mreža: • • • Mreže su univerzalne i skoro svatko pripada jednoj ili više mreža Mreže mogu biti osobne ili profesionalne. privremene ili trajne. formalne ili neformalne. markeri i traka Naslovnica lokalnih novina gdje je glavni naslov izrezan van za potrebe aktivnosti 6 kopije materijala: 1.1. AKTIVNOST 2 Uvod u mreže Vrijeme: 15 minuta Napravite uvod u cjelinu 1 sa nabrajanjem ciljeva i kratkom prezentacijom o mrežama i snazi mreža za javno zagovaranje. Članovi mreže imaju najmanje jednu stvar zajedničku s drugim članovima mreže. VRIJEME 4 sata i 20 minuta MATERIJALI ZA SUDIONIKE • • • Novine.1.

AKTIVNOST 3 Definiranje mreže Vrijeme: 30 minuta 1. Bez obzira na rečeno. Mreže za javno zagovaranje su korisna i moćna sredstva za postizanje zajedničkih ciljeva Mreže za javno zagovaranje su efikasne jer daju strukturu koja dopušta organizacijama i pojedincima da surađuju i dijele znanja i resurse u svom utjecanju na politiku Kako bi bili uspješni zagovaratelji u javnosti. članovi mreže moraju razviti vještine koje im omogućuju da se upuste u dijalog sa donositeljima odluka na svim razinama Efikasne mreže su dobro organizirane. samo ime je nevažno. koriste vještine svakog člana i sve resurse u svoju maksimalnu korist. druge koalicijama a postoje još i savezi. 6. Tražite od svake osobe da na papiru napiše riječ koji ona/on povezuje s riječju «mreža». u priručniku se dosljedno rabi termin «mreža» i «mreža za javno zagovaranje». zakonu ili programima za određeno područje interesa. U slijedećoj aktivnosti sudionici sami definiraju mrežu. Napišite riječ «mreža» na dva lista papira 2. Mogu odabrati jednu od dvije definicije ili kombinirati njihove dijelove u novu zajedničku definiciju. izgrađuju sisteme i strukture za donošenje odluka i komunikaciju. Nastavite dok svi ne napišu asocijacije na papir. Prijelaz Objasnite sudionicima da se skupine za javno zagovaranje širom svijeta nazivaju različitim imenima – jedne se zovu mrežama. Usporedite obje definicije i pomozite sudionicima da postignu konsenzus oko definicije. Podijelite sudionike u dvije skupine i tražite od svake da se svrsta u kolonu po jedan ispred papira s natpisom «mreža» 3. Tražite od obje skupine da prorade riječi napisane na papiru i izvedu definiciju mreže oko koje se slažu svi članovi skupine. djeluju prema dogovorenim normama i procedurama.• • • • • Katkada mreže postaju jezgre grupe za poduzimanje ili podupiranje nekog specifičnog interesa ili aktivnosti. razvijaju identitet ekipe. Ukoliko se članovi skupine slažu sa njezinim imenom i strukturom. 8 . 4. Kažite skupini slijedeću definiciju: Mreže za javno zagovaranje su skupine organizacija i pojedinaca koji zajedno rade na promjenama u politici. 5. 7. Napišite sporazumnu definiciju na prazan papir i stavite je na vidljivo mjesto u sobi. U žarištu ove radionice je jačanje ove vrste mreže – mreže za javno zagovaranje.

Podijelite ¼ lista papira i flomaster svakom sudioniku. Tražite da svaka osoba nacrta krug u sredini papira i stave svoje inicijale unutra. Kartiranje vaše osobne mreže: primjer 9 . te četverokute povežu crtama sa krugom. • rođaci u vladi ili uredima koji se bave vašim područjem interesa • Urednici i autori publikacija i • organizacije ili ljudi koje kontaktirate putem Interneta. 3. Potaknite sudionike na sveobuhvatno razmišljanje. Koristeći niže navedeni primjer. 5. 4. 2. Uputite sudionike da napišu imena ili inicijale ljudi ili organizacija koje poznaju u vezi sa područjem kojim se bave i nacrtaju oko njih četverokute. na primjer: • ljudi koje susreću na konferencijama ili radionicama. nacrtajte shemu vlastite osobne mreže na panou kako bi vodili sudionike u njihovom zadatku. jer svatko s kime kontaktiraju ili ga znaju u vezi sa svojim područjem rada treba biti uključen.AKTIVNOST 4 Kartiranje osobnih mreža Vrijeme: 1 sat Individualan rad (30 minuta) 1.

Analizirajte karte sa sudionicima na slijedeći način: • Zadovoljavaju li sva imena na kartama kriterije koje smo odredili ranije (tj. čest kontakt sa kolegom . Pitajte sudionike imali među njima onih koji su članovi mreže nekog od sudionika. Neka odgovori sadrže slijedeće: Korisne strane mreže • • • • • • • • Drži vas u toku sa događajima daje vam pripremljenu publiku za vaše ideje Daje podršku vašim akcijama Osigurava pristup mnogobrojnim i raznolikim izvorima i vještinama Spaja ograničene resurse za zajednički cilj Postiže stvari koje pojedinci ili pojedinačne organizacije ne mogu – snaga veličine Tvori jezgru za akciju i privlači druge mreže Proširuje bazu za podršku Prijelaz Podsjetite sudionike da se mreže formiraju iz različitih razloga.. imaju li navedeni ljudi veze sa djelatnošću toga sudionika)? • Koja je priroda povezanosti i učestalost kontaktiranja (tj.Rasprava u velikoj skupini: Analiza karata osobnih mreža (15 minuta) 1. javno zagovaranje se različito shvaća u različitim zemljama. i s time i svaki dio mreže drugih. Objasnite da se radi u okruženju radionice kako bi se formiralo ili učvrstilo njihovu mrežu. tražite da ih pričvrste na zid. Kao što je to i slučaj sa svakom zamisli. Jedna takva akcija je i javno zagovaranje. bliska povezanost. Kada svi sudionici dovrše svoje karte mreža. društvima. Povucite crte po papiru da povežete krugove i time demonstrirate kako se osobna mreža sudionika proširila. • Koji se sudionici radionice pojavljuju na kartama drugih sudionika? Označite imena s markerom druge boje. Za mrežu za javno zagovaranje je važno zajedničko shvaćanje pojma javnog zagovaranja.. 2. Napravite uvod u diskusiju spominjući temeljnu korisnost rada kroz mreže – razmjenu informacija i korist koju članovi mreže imaju od tih informacija.)? Da li je došlo do kontakta kroz osobne ili profesionalne odnose? • Koje se organizacije i pojedinci pojavljuju na kartama više puta? Označite im imena markerom u boji. Slijedeće aktivnost je osmišljena da pomogne sudionicima da razviju i slože se oko definicije javnog zagovaranja u svojoj mreži. 2. Rasprava u velikoj skupini: Koje su koristi od mreža (15 minuta) 1. ali obično nastaju u svrhu poduzimanja neke akcije. kulturama. 3. Kažite sudionicima da pogledaju na veliku kartu na zidu i razmisle o dobrim stranama ove mreže. Zapišite njihove odgovore na pano. 3. 10 . s obzirom na njihova iskustva. Napišite «korisne strane mreže» na pano i tražite od sudionika da nabroje i druge koje mreža pruža.

Napišite sve odgovore na papir bez rasprave Rad u maloj grupi (30 minuta) 1. Zalijepite lokalne novine (s izrezanim naslovom) na pano. upitajte zašto se one nalaze u različitim definicijama? (podcrtajte iste/slične dijelove definicija i iste misli markerom u boji) • Razlikuju li se neke definicije značajno od drugih ili sve izražavaju slične ideje? • Koje su najprimjetnije razlike? Zašto je ova skupina razmišljala ovako? • Imaju li svi jasno i konzistentno razumijevanje javnog zagovaranja? Treba li kome objašnjenje? 5. upitajte sudionike radionice slijedeće: • Ukoliko ima u definicijama zajedničkih riječi. Objasnite da ova aktivnost zahtjeva od učesnika pogled tri godine u budućnost i da zamisle kako je njihova mreža upravo postigla veliki uspjeh u javnom zagovaranju. 3. Napišite «javno zagovaranje» na list papira 2. Podijelite sudionike u četiri male skupine 2. Tražite od svake skupine da raspravlja i postigne suglasnost oko uspješnog rezultata javnog zagovaranja kojeg bi objavili kroz tri godine. Zamolite sudionike da kažu koje im asocijacije izaziva razmišljanje o javnom zagovaranju 3. 11 . 2. napišite slijedeću definiciju na pano: Javno zagovaranje je skup ciljanih akcija usmjerenih na donosioce odluka kako bi se zagovaralo određeno političko pitanje 6. Tražite od svake skupine da izvede definiciju javnog zagovaranja koristeći riječi i zamisli na brojane na papiru 3. Uputite svaku grupu da prezentira svoju definiciju tako da je objese na zid 4.AKTIVNOST 5 Definiranje javnog zagovaranja Vrijeme: 35 minuta Brainstorming (5 minuta) 1. Kada su sve definicije na panou. Kada ste sigurni da sudionici razumiju i slažu se oko značenja javnog zagovaranja. Podijelite sudionike u male grupe. Njihov je uspjeh toliko velik da je došao na naslovnice novina širom zemlje. Ukratko istaknite sličnosti između vaše definicije i definicije izvedene u grupama AKTIVNOST 6 Razmišljanje unaprijed Vrijeme: 30 minuta 1.

Tražite od svake grupe da nabroji karakteristike i elemente na listu papira. postavite im neka od ovih pitanja. Bilješka za voditelja: Ako grupe trebaju pomoć u početku. Slijedeća aktivnost je zamišljena sa ciljem da uključi učesnike u identificiranje različitih elemenata koji su potrebni u stvaranju i održavanju mreže. 2. što je potrebno kako bi se formirala mreža? 4.4. i predane u sudjelovanju i suradnji. Dajte dvjema grupama zadatak da identificiraju praktične poteze oko formiranja mreže tj. grupa treba osmisliti naslov i prvi odjeljak novinskog članka o njihovu uspjehu. što je potrebno da mreža nastavi raditi? 5. Formiranje mreža • • • • • • • • • • • Kako biste definirali mrežu? Koja je svrha mreže? Koja je misija mreže? Koje organizacije i pojedinci dijele tu misiju? Koliko organizacija biste pozvali da pripomognu osnutku mreže? Kako biste ih pozvali? Koji dnevni red bi bio na prvom sastanku? Koji bi rezultat htjeli nakon njega? Koliko je pozvanih pristalo pridružiti se? Koju vrstu obveza bi oni preuzeli? Što je slijedeće? Održavanje mreža • Koja je misija mreže? 12 . Tražite da svaka grupa izabere predstavnika koji će prezentirati njihov naslov i priču svim sudionicima Prijelaz Naslovnice i priče koje su zamislili sudionici sa sasvim realne i dostižne za takve mreže. 3. ako su one organizirane. efikasne na strateškom planu. Ali ove karakteristike nisu automatski prisutne kada organizacije odluče formirati mrežu. Drugim dvjema grupama dajte zadatak da identificiraju praktične poteze pri održavanju mreže. AKTIVNOST 7 Praktična razmatranja za uspješne mreže Vrijeme 1 sat 1. reprezentativne.. Pitajte ih što misle o različitim vizijama javnog zagovaranja i identificirajte organizacijske karakteristike i elemente koji bi bili nužni u njihovom radu do ostvarenja vizije. 5. Članovi mreže moraju svjesno pristupiti velikoj različitosti potreba i briga ako žele da mreža funkcionira efikasno. Podijelite sudionike u četiri grupe. Kada se postigne suglasnost unutar skupine. tj.

8. Tražite od druge skupine da dopune popis ali da ne ponavljaju već nabrojano. Dodajte nove elemente na listu prve grupe. 7. Dvije bi liste minimalno trebale sadržavati slijedeće: Elementi potrebni za formiranje mreže • • • • jasna svrha članstvo predano radu jasna misija zajednička vizija Elementi potrebni za održavanje mreže • • • • • • jasne norme labava organizacija sustav komuniciranja dijeljeno vodstvo povjerenje široko sudjelovanje svih članova 9. Poruka voditelju: Osvrnite se na gore nabrojana pitanja u vezi dodataka na listu. Tražite jednu od svije skupine koje rade na «održavanju mreže» da svima prezentira svoj popis.• • • • • • • • • • • • • • Koliko je njezino članstvo? S kojim vještinama i resursima raspolaže grupa? Gdje su nedostaci? Kako ćete privući članove s potrebnim vještinama? Kako će se donositi odluke? Kako ćete održavati članove informiranima? Kako će se postizati konsenzus? Kako će se održavati ravnoteža moći? Kako će se rješavati konflikti? Kako će članovi razvijati planove za akciju? Kako će se koordinirati aktivnosti? Kako će se dijelili zadaci? Kako će se dokumentirati aktivnosti mreže? Kako ćete pratiti i ocjenjivati aktivnosti? Kako ćete smanjiti ili izbjeći zasićenja? 6. Provjerite da svi sudionici razumiju nabrojane elemente kao i zašto su oni važni za formiranje i održavanje mreže. 13 . Pitajte drugu skupinu da doda na popis eventualne nove elemente. Poruka voditelju: Osvrnite se na gore nabrojana pitanja u vezi dodataka na listu. Tražite jednu od dvije skupine koje rade na «formiranju mreža» da prezentira svoj popis svim okupljenima.

Određene mreže kao «Mreže za javno zagovaranje « imaju dodatnu svrhu – raditi zajednički za postignuće promjena u politici. slijedeća cjelina će se usredotočiti na izgradnju komunikacijskih vještina. 14 . Svatko pripada mrežama makar i samo za izmjenu informacija. Efikasna komunikacija je središnja komponenta uspješnih nastojanja za umrežavanjem. Međutim. Podijelite listove za Cjelinu 1.SAŽETAK Mreže su univerzalne. IDEMO DALJE Sada su sudionici upoznati sa pojmom mreža i njihovim potencijalima za postizanje ciljeva javnog zagovaranja. potrebno je uskladiti brojne elemente kako bi umrežavanje bilo uspješno.

Politički partneri u raznim zemljama koriste različita imena u svojim grupama za javno zagovaranje – neke od njih se zovu mreže dok se druge zovu koalicije.1.organiziranih oko obiteljskog života. 15 .list za sudionike I. Strukture i procesi koje pripisujemo ovim grupama mogu se razlikovati. strukturom i operativnim procedurama. Ljudi rutinski koriste svoje osobne i profesionalne mreže zbog raznih razloga – tražeći posao. radnih mjesta.1 CJELINA 1 Što su to mreže za javno zagovaranje? Kontekstualne bilješke Mreže su univerzalne. NA primjer u Boliviji su mreže jako strukturirane i trajne. Teme javnog zagovaranja mreže ovise o političkoj stvarnosti i postojećim prilikama za promjene. energiju i talente mnogih različitih ljudi i organizacija i onda vješto iskoristiti mogućnosti utjecanja na politički proces u ime svojih ciljeva. Ime koje izabere grupa za javno zagovaranje nije važno. ili vršeći pritisak na lidere da prošire sadržaje lokalne klinike. Mreže su od neprocjenjive vrijednosti u javnom zagovaranju politike jer one stvaraju strukture kako bi organizacije i pojedinci dijelili zajedničke ciljeve. Mreže trebaju biti dobro organizirane i moraju funkcionirati efikasno kako bi bile uspješne u javnom zagovaranju. vjerskih aktivnosti. podupirući kampanju političara. ___________________________________________________________________________ Što nam govori ime? Kako bi izbjegli zbrku u priručniku ćemo koristiti termine mreža i mreža javnog zagovaranja. Njihovi osnivatelji moraju spojiti zajedno resurse. Većina ljudi pripada formalnim ili neformalnim grupama –ili mrežama. dok su u Rumunjskoj koalicije vrlo strukturirane i trajne a mreže neformalne i labave. Važno je da cijelo članstvo razumije i slaže se s imenom. vrijeme. interesa u slobodno vrijeme. skupljajući novac za školu ili društveni centar. te o specifičnim interesima članova mreže.

Faza formiranja • • • Odredite jasnu svrhu ili misiju Uključite pojedince i organizacije koji dijele tu misiju Izgradite ustrajnost u uključivanju novih učesnika i suradnji B. sastajalište. rotacijski koordinacijski odbor) • postavite realistične ciljeve • Podijelite odgovornosti na sve članove da smanjite količinu posla i izbjegnete zasićenje. Rotirajte ulogu voditelja sastanaka. itd). vodite popis prisutnih i podijelite sažetke sa sastanka koristite vještine članova da pomognete mreži da dođe do konsenzusa i riješi sporove teška pitanja otvoreno raspravljajte tijekom sastanka Održavajte mrežne bilješke kako bi dokumentirali aktivnosti mreže. Faza održavanja i rasta Organizacija • definirajte jasne i specijalizirane uloge • Ustanovite labavu i fluidnu organizacijsku strukturu. Završavajte sastanke na vrijeme. odluke itd. Vertikalne hijerarhijske strukture ne izgrađuju dobre mreže. Poštujte dnevni red i neka sastanci budu kratki.List za sudionike I.1. • Promovirajte zajedničko planiranje i odlučivanje • Širite povjerenje i suradnju među članovima • Održavajte članove motiviranim priznavanjem njihova doprinosa Sastanci i dokumentacija • • • • • • sastajte se samo kada je potrebno postavite točno određeni dnevni red i proširite ga među članstvom na vrijeme. 16 . uključujući vještine/znanja individualnih članova i institucionalnih resursa (fax. internet. • Izradite inventarizaciju vještina.2 Elementi za formiranje i održavanje mreža A. Vodstvo • dijelite vodeće funkcije (tj.

Kako bi povećali vjerojatnost uspjeha u javnom zagovaranju. Konflikti i neslaganja se smatraju normalnim i o razlikama se razgovara. osjećaje i ideje. i svi se osjećaju slobodnim da iznose ideje. moraju odašiljati svoje poruke na način koji osigurava da će slušatelji razumjeti namjeru njihove poruke. No. mnogi uspješni ljudi provode više vremena slušajući nego govoreći. članovi mreže imaju odgovornost da međusobno komuniciraju što je moguće efektivnije. članovi znaju da je dobro unaprijed isplanirati pitanja koja će pitati s nekom namjerom.2. Razvijati dobre komunikacijske vještine je izazovno. VRIJEME 2 sata MATERIJALI ZA SUDIONIKE • • Papir. članovi trebaju protumačiti poruke drugih govornika u skladu s namjerama govornika. Kada oni govore. na primjer. CILJEVI Do kraja cjeline. Mreža je efikasnija ako se članovi trude da prenose svoje poruke jasno i slušaju pažljivo ono što drugi govore. Slično tome. Oni pažljivo slušaju druge.2 Komunikacijski model 17 . često postavljaju pitanja kako bi naučili više.1 Kontekstualne bilješke I. iskustvo i posebna znanja članova mogu podijeliti s drugima i koristiti u svrhu postizanja cilja mreže. U idealnom slučaju članovi mreže otvoreno iznose svoje misli.POGLAVLJE I CJELINA 2 EFEKTIVNA KOMUNIKACIJA: Međusobno razumijevanje Kontekstualne bilješke Slušanje je podcijenjena vještina! Većina ljudi vjeruje da će dobiti ono što hoće govorenjem. Kada pitaju pitanja. Trude se da pitanja budu kratka i jasna. Oni postavljaju pitanja drugim članovima i pitaju detaljno nakon općenitog.2. sudionici će moći identificirati i demonstrirati efektivne komunikacijske vještine. markeri i traka kopije listova za sudionike I. Da bi uspjeli u tome. Na taj se način znanje.

članovi trebaju protumačiti poruke drugih govornika u skladu s namjerama govornika. Mreža je efikasnija ako se članovi trude da prenose svoje poruke jasno i slušaju pažljivo ono što drugi govore. • Pozovite se na komunikacijski model koji ste nacrtali na papiru i objasnite slijedeće: o Svaka komunikacija uključuje pošiljatelja i primatelja. poruka je pod utjecajem govornikovih vjerovanja.4 Izražajno komuniciranje i aktivno slušanje PRIPREMA • • • • Pročitajte kontekstualne bilješke za cjelinu 2 i pogledajte list I. Kada oni govore. iskustvo i posebna znanja članova mogu podijeliti s drugima i koristiti u svrhu postizanja cilja mreže. osjećajima prema primatelju i okolišem te dobom dana. 18 .3 Obrazac za promatranje igranja uloga I. moraju odašiljati svoje poruke na način koji osigurava da će slušatelji razumjeti namjeru njihove poruke. fizičkim stanjem. poruke mogu biti iskrivljene jačinom glasa govornika.2 za Aktivnost 1 Nacrtajte komunikacijski model sa lista I. Ti isti faktori utječu na način primateljeva razumijevanja poruke. o predstavlja neke strategije protiv ometanja. ZAŠTO? o Svaki puta kada osoba počinje govoriti (pošiljatelj). • Kako bi povećali vjerojatnost uspjeha u javnom zagovaranju. o Ovaj model pokazuje kako komunikacija između pošiljatelja i primatelja može biti ometena različitim faktorima. o Često poruka koju je pošiljatelj htio poslati NIJE ista poruka koju je razumio primatelj.2. Da bi uspjeli u tome. Slično tome.2. No.2.2 na papir za Aktivnost 1 (ili podijelite list prije prezentacije) kopirajte scenarije igranja uloga i razrežite svaki u dva dijela za Aktivnost 3 Izaberite nekoga da vam pomogne glumiti u igranju uloga u Aktivnosti 2 i raspravite situaciju koja će se prezentirati AKTIVNOST 1 Uvod u komunikaciju Vrijeme 15 minuta Napravite uvod u cjelinu 2 pregledom ciljeva i kratkom prezentacijom o komunikaciji. izborom riječi. Na taj se način znanje. • Razvijati dobre komunikacijske vještine je izazovno. to su faktori iskrivljavanja za pošiljatelja. stavova i znanja.2. članovi mreže imaju odgovornost da međusobno komuniciraju što je moguće efektivnije.I. mnogi uspješni ljudi provode više vremena slušajući nego govoreći. često postavljaju pitanja kako bi naučili više. o I nadalje. Glavni oslonci vaše prezentacije slijede: • Slušanje je podcijenjena vještina! Većina ljudi vjeruje da će dobiti ono što hoće govorenjem.

i • nedostatak jasnoće u izražavanju mišljenja 4. kimanje glavom u znak slaganja). Drugo treba demonstrirati dobre komunikacijske vještine. Počnite ovu aktivnost sa dva kratka igranja uloga kako bi osnažili informacije koje ćete prenijeti kroz prezentaciju. obje strane trebaju demonstrirati loše sposobnosti slušanja i govorenja. Tema može biti bilo koja. Ove strategije uključuju otvorena i zatvorena pitanja za pomoć u utvrđivanju značenja. Prvo igranje treba demonstrirati neefektivne komunikacijske vještine. o Komunikacija se može unaprijediti usvajanjem strategija za smanjenje ili uklanjanje distorzije. AKTIVNOST 2 Efektivna komunikacija Vrijeme: 30 minuta Voditeljevo Igranje uloga (10 minuta) 1. Neka svako igranje ne traje duže od 1-2 minute. lomljenje ruku). fizičko stanje i vremenskim zahtjevima. Na primjer kolega kojeg nagrađuju za vaš rad itd. Koristite istu situaciju za oba igranja. Oni uključuju razinu interesa. 3. U prvom igranju. Uzmite nekoliko minuta i odlučite o situaciji i ulogama koje ćete igrati. Primjeri uključuju • gledanje u oči • dobra boja glasa • pozitivan govor tijela (ravno sjedenje. Primjeri uključuju • ljutit i obrambeni glas • prekidanje govornika • nedostatak kontakta očima ili okretanje očima • sarkastično držanje i glas • lošu komunikaciju tijelom ( tromost. osjećaje prema pošiljatelju. davanje ograničenih informacija da se smanji zbrka. parafraziranje već rečenog da se osigura razumijevanje. korištenje jednostavnog jezika u govoru. 2. • parafraziranje govornika • ne prekidanje govornika • traženje objašnjenja 19 . oslanjanje na višestruke komunikacijske kanale za verifikaciju poruke i njenih značenja. Poruka za voditelja: Izaberite drugog voditelja ili jednog sudionika da vam pomogne prezentirati gore spomenuto igranje uloga.• o Na suprotnom kraju prijenosa poruke postoji skup iskrivljujućih faktora koji utječu na način primanja poruke. U drugom igranju obje strane trebaju demonstrirati dobre sposobnosti slušanja i govorenja. Svrha cjeline 2 je naglasiti činjenicu da se dobre komunikacijske sposobnosti mogu naučiti i dati sudionicima priliku da vježbaju te vještine. Nije potreban uvod.

govor tijela. Poruka voditelju: Ako je nužno potaknite odgovore sudionika slijedećim pitanjima: • Je li primatelj gledao direktno u govornika? • Je li primatelj prekidao govornika? • Je li primatelj koristio primjeren govor tijela? Je li kimao glavom da se slaže? • Je li primatelj tražio pojašnjenja? • Je li primatelj parafrazirao govornikove riječi da bude siguran da je on/ona razumio poruku? Prijelaz Sada su sudionici identificirali neke efektivne komunikacijske vještine.Brainstorming (20 minuta) 1. način na koji šaljemo i primamo informacije je pod utjecajem percepcije i iskustva obje osobe. Percepcije ljudi često variraju i dovode do nerazumijevanja ili konflikta. Zapišite odgovore na papir pod rubriku «Primatelj». Zapišite odgovore na papir pod «Pošiljatelj» Poruka Voditelju: Ako je nužno potaknite reakcije sa slijedećim pitanjima: Je li pošiljatelj gledao direktno u primatelja? Je li ga gledao u oči? Je li pošiljatelj koristio boju glasa bez ljutnje i obrambenog stava? Je li pošiljatelj birao svoje riječi pažljivo. Kao što je i ranije pokazano u komunikacijskom modelu. U svakoj komunikaciji. Koja su to ponašanja povećala ili smanjila razinu povjerenja između dviju strana? 2. pitajte učesnike da razmisle o onome što su zapazili u scenarijima vezano za jezik. stilove komunikacije. Tražite od učesnika da razmisle o prvoj osobi u ulozi demonstriranja dobrih komunikacijskih vještina i opišite ponašanja koja su pomogla toj osobi da kaže jasnu poruku. 20 . bez grešaka. Napišite slijedeće na komadu papira: Efektivne komunikacijske tehnike Pošiljatelj Primatelj 3. koristio kratke rečenice i govorio jasno? Je li pošiljatelj izbjegavao sarkastične komentare i nedolična neverbalna ponašanja? Je li pošiljatelj koristio primjeren govor tijela? 4. oni će ih vježbati i promatrati te vještine kroz igranje uloga. pošiljatelj i primatelj su uključeni u razmjenu informacija. Sada pitajte sudionike da opišu što je primatelj činio kako bi dao do znanja da je primio poruku točno. itd. Kada završe igranje uloga.

Ponudite povratnu informaciju specijalisti za promatranje i ocjenjivanje (slušatelj) i neka razumije važnost poštivanja roka za ostatak skupine. Učesnici mijenjaju uloge u svakom scenariju tako da svaki sudionik odigra sve tri uloge. Posljedica toga je da obično zaostanete za dogovorenim rokovima. • Nakon svakog scenarija promatrač pokazuje govorniku i slušatelju svoje opservacije (otprilike 5 minuta). 2. • Prije početka scenarija promatrač mora pročitati OBA opisa uloga. Nekoliko puta godišnje timovi se susreću kako bi napravili prijedloge. Tada se sastajete i sklapate projekt u jednu cjelinu. Vi ste uvijek odgovorni za odjel motrenja i ocjenjivanja. AKTIVNOST 3 Vježbanje komunikacijskih vještina Vrijeme: 1 sat i 15 minuta Igranje uloga sudionika (1 sat) 1. • Promatrač gleda igranje uloga i pažljivo koristi obrazac za promatranje (List I. Scenarij 1 – Primatelj Vi ste specijalist za motrenje i ocjenjivanje u timu koji redovito radi zajednički na razvoju prijedloga. Scenarij 1 Igranje uloga za stjecanje komunikacijskih vještina Scenarij 1 – Primatelj Vi i kolege redovito radite zajedno na razvoju projektnih prijedloga. Jedan kolega. Trenutno razvijate važan prijedlog sa rokom isporuke kroz dva tjedna. Uobičajeno je da međusobno dijelite zadatke prema stručnosti i radite svako na svome dijelu do dogovorenog roka. Podijelite sudionike u grupe po tri i dajte svakoj grupi kopije tri scenarija i tri obrazaca za promatranje (List I. Vaš kolege će vam dati neke povratne informacije o ne stizanju rokova.) kako bi zabilježio efektivnu i neefektivnu komunikaciju govornika i slušatelja. dok pošiljatelj i primatelj čitaju SAMO svoju ulogu. Dajte im slijedeće upute: • Postoje tri uloge u svakom scenariju: govornik.Slijedeća igranja uloga odvajaju ulogu pošiljatelja (osobe koja želi inicirati komunikaciju o danoj situaciji) i primatelja (ili slušatelja). slušatelj i promatrač. konkretno specijalist za motrenje i ocjenjivanje.2. je rijetko spreman sa svojim materijalom. • Na početku scenarija dozvolite minutu – dvije za pripremu. ali ne možete pripremiti materijal dok nije završen ostatak projekta. 21 .3. Vi se oslanjate na informacije koje su sakupili vaše kolege kako bi izradili vaš dio projekta. • Svako igranje traje otprilike 10 minuta.2.3). Već nekoliko puta vi i vaš tim ste dovršili vaš dio i otkrili da dio o motrenju i ocjenjivanju nedostaje.

Kako rezultat nedavnog strateškog planiranja mreža je podnijela prijedloge kod tri privatne fondacije.Scenarij 2 Igranje uloga za stjecanje komunikacijskih vještina Scenarij 2 – Pošiljatelj VI ste član mreže za javno zagovaranje od voditelja NGO-a u sferi stanovništva i razvoja. Gostovali ste mnogo puta na televiziji i radiju na temu 22 . Strategijsko planiranje je rezultiralo prijedlozima za financiranje kod tri privatne fondacije. Vi pripremate prijedlog i dobivate pozitivan odgovor kako će vas fondacija financirati sa 25 tisuća dolara. Scenarij 3 Igranje uloga za stjecanje komunikacijskih vještina Scenarij 3 – Govornik Vi ste član neformalne mreže vođa žena s obzirom na pitanja stanovništva i razvoja. Pošto mreža nije legalno registrirana u vašoj zemlji. Tijekom sastanaka jedna vaša kolegica ne da drugima da dođu do riječi. Vi i još četvorica kolega činite koordinacijski odbor mreže koji je odgovoran za mobiliziranje resursa za potporu mreže. Scenarij 2 – Primatelj Član ste mreže za javno zagovaranje direktora NGO-ova u koja se bavi stanovništvom i razvojem. Vi i četvorica drugih kolega činite koordinacijski odbor mreže koji je odgovoran za mobiliziranje resursa za podršku mreže. Za vrijeme kasnijih telefonskih razgovora sa fondacijama saznajete da je Udruženje za zdravlje žene. članica vaše mreže podnijela prijedlog za financiranje koji se natječe s prijedlogom mreže. Tjedan dana kasnije kolega iz koordinacijskog odbora mreže vam prilazi kako bi raspravili financijske potrebe mreže. Čak i kada članovi skupine sastave dnevni red prije sastanka. Scenarij 3 . Pošto pitanja stanovništva sve više dolaze do izražaja na nacionalnoj razini. Pošto je ponašanje kolegice podređeno određenom obrascu. razni članovi kanaliziraju financiranje kroz vlastite NGO-e. Direktorica Udruženja za zdravlje žene je jedna od članova koordinacijskog odbora vaše mreže. Pošto pitanja stanovništva sve više dolaze do izražaja na nacionalnoj razini. Donator vam kaže da je odobrio 25 tisuća dolara za financiranje udruženja i sada neće imati sredstava za financiranje mreže.Slušatelj Vi ste član neformalne mreže vođa žena s obzirom na pitanja stanovništva i razvoja. U tijeku rasprave o aktivnostima mreže službenik vam je rekao da oni nisu spremni financirati mrežu jer nisu sigurni da se radi o dovoljno kohezivnoj skupini. ona često ignorira dogovor o tome tko će govoriti i sama raspravlja po svim točkama dnevnog reda. vi odlučujete da joj kažete da dominira strateškim komunikacijskim aktivnostima. Među svojim kolegama imate najduže iskustvo u komunikaciji. Približite joj se s problemom vaše zabrinutosti zbog toga što je stavila svoju organizaciju ispred interesa mreže. No dali su vam do znanja da će poraditi na ideji financiranja vašeg vlastitog NGO-a. Slučajno ste sreli službenika jedne od fondacija na jednom prijemu. vaša mreža ima nekoliko prilika da razgovara sa istaknutim političarima. vaša mreža ima nekoliko prilika da razgovara sa istaknutim političarima.

ako je to uopće slučaj. Nakon igranja uloga (15 minuta) Kada je igranje uloga završeno. Dobre komunikacijske tehnike će unaprijediti ciljeve napora mreže u javnom zagovaranju. političarima. U nedavnim sastancima sa političarima zauzeli ste vodeću ulogu u predstavljanju stavova svoje mreže. Podijelite listove za Cjelinu 2. spol ili kulturno porijeklo utjecalo na komunikaciju? Što ste naučili o vlastitom stilu komuniciranja? Koje su implikacije i pouke o komunikaciji u mreži s obzirom na norme? SAŽETAK Prakticiranjem dobrih vještina govorenja i slušanja članovi mreže će moći komunicirati precizno i vješto kako međusobno tako i sa pobornicima. To je tema slijedeće cjeline. IDEMO DALJE Timski rad kao i dobra komunikacija je nužna komponenta uspješnih mreža. medijima i javnosti uopće.stanovništva. prepoznajete da neki od njih nisu baš vješti u komuniciranju. Iako poštujete svoje kolege. Kolegica želi razgovarati s vama o promjeni komunikacijske strategije. 23 . povedite općenitu raspravu o tome što su učesnici primijetili. Koristite slijedeća pitanja za vođenje rasprave: • • • • • Koji je scenarij bilo najteže odigrati i zašto? Koja ste najčešća ponašanja primijetili? Koliko je .

Oni postavljaju pitanja drugim članovima i pitaju detaljno nakon općenitog. Oni pažljivo slušaju druge. na primjer. Da bi uspjeli u tome. mnogi uspješni ljudi provode više vremena slušajući nego govoreći. Razvijati dobre komunikacijske vještine je izazovno. i svi se osjećaju slobodnim da iznose ideje. članovi znaju da je dobro unaprijed isplanirati pitanja koja će pitati s nekom namjerom. članovi trebaju protumačiti poruke drugih govornika u skladu s namjerama govornika. moraju odašiljati svoje poruke na način koji osigurava da će slušatelji razumjeti namjeru njihove poruke. osjećaje i ideje.1 EFEKTIVNA KOMUNIKACIJA: Međusobno razumijevanje Kontekstualne bilješke Slušanje je podcijenjena vještina! Većina ljudi vjeruje da će dobiti ono što hoće govorenjem.List za sudionike I. Trude se da pitanja budu kratka i jasna. Kako bi povećali vjerojatnost uspjeha u javnom zagovaranju. U idealnom slučaju članovi mreže otvoreno iznose svoje misli. često postavljaju pitanja kako bi naučili više. članovi mreže imaju odgovornost da međusobno komuniciraju što je moguće efektivnije. Kada pitaju pitanja. iskustvo i posebna znanja članova mogu podijeliti s drugima i koristiti u svrhu postizanja cilja mreže. Slično tome. 24 .2. No. Mreža je efikasnija ako se članovi trude da prenose svoje poruke jasno i slušaju pažljivo ono što drugi govore. Na taj se način znanje. Kada oni govore. Konflikti i neslaganja se smatraju normalnim i o razlikama se razgovara.

2.2. 25 .List za sudionike I.

Upišite specifične primjere efektivnih i neefektivnih komunikacijskih vještina.List I.2.3. Dobre komunikacijske vještine Loše komunikacijske vještine 26 . Obrazac za promatranje igranja uloga Koristite ovaj papir za bilježenje vaših zapažanja o komunikacijskim tehnikama tijekom igranja uloga. Obratite pažnju na vještine nabrojene ranije na panou.

da pokažemo odgovornost za svoje misli. Pitanje drugih da pojasne što su htjeli reći kada nismo sigurni da ih razumijemo.4 Izražajno komuniciranje i aktivno slušanje1 Karakteristike izražajne komunikacije uključuje • • • • • Govorenje u kratkim. Pitanje za pojašnjenja ako niste potpuno sigurni za značenje onog što je rečeno.2. 1 Prema CED PA. Korištenje fraza poput: mislim. Washington DC: CED PA 27 . Opisivanje događaja objektivno nasuprot pretjerivanju: i Održavanje direktnog i dugog kontakta očima Karakteristike aktivnog slušanja uključuju: • • • • • Reagiranje na govor drugih kimanjem. i drugim akcijama koje pokazuju da slušate. direktnim rečenicama. Parafraziranje onog što je govornik govorio da provjerite da ste razumjeli. po mom mišljenju.List I. Priručnik za treniranje supervizije 1996. Ne zaključujte prerano prije nego što je govornik završio: i Oblikovanje pitanja na način da druga osoba može odgovoriti na svoj način. vjerujem da. smiješkom.

one prepoznaju da uloga vođe je uloga trenera koji • Sluša pažljivo. Osim što udružuju svoje vještine i razumijevanje. osjećaj pripadnosti nečem važnom. Iako efektivne mreže često imaju formu promjenjivog vodstva. • Vodi sastanke efektivno i efikasno. uključuju atmosferu povjerenja i otvorenosti. • Dijeli zadatke. • Odmah rješava konflikte. Znaju da zajedno mogu postići rezultate koje ne bi mogli kao pojedinci. Otvorene diskusije pomažu članovima da nađu uzroke problema bez određivanja krivnje. Lako se može dogoditi da se entuzijazam i predanost pojedinca potroše. • Stvara atmosferu povjerenja. a ne natjecanje. • Ponaša se kao uzor. Članovi efektivnih mreža prepoznaju svoju međuovisnost i međusobnu potrebu za posebnim znanjima vještinama i resursima. • Drži mrežu usmjerenu prema zadacima. Javno zagovaranje zahtjeva mnogo rada i dugoročnu predanost. oni priznaju da timski pristup osigurava međusobnu podršku. Članovi efektivnih mreža prakticiraju suradnju. Sinergija koja dolazi od ljudi koji rade zajedno na važnim pitanjima može održati razinu angažmana i u teškim periodima. • Motivira i osnažuje članove. ali cijene svoj timski identitet.Cjelina 3 Suradnja a ne natjecanje: Izgradnja tima Kontekstualne bilješke Karakteristike uspješnih mreža. Oni preuzimaju odgovornost za svoje individualne uloge u sve naprednijim zadacima mreže. one se promatraju u sklopu procesa učenja. • Spremno dijeli informacije s drugima. iskrenu komunikaciju gdje se potiče različitost iskustava te prakticira fleksibilnost i osjetljivost prema drugima. CILJEVI Do kraja cjeline učesnici će moći • Opisati ponašanja koja vode timskom uspjehu i • Opisati faze timskog rasta. kao i drugih timova. • Eliminira strah. Kada se učine pogreške. 28 .

Karakteristike uspješnih mreža. eliminira strah. Javno zagovaranje zahtjeva težak rad i dugoročnu predanost. izrežite 5 kvadrata kao što je pokazano u Predlošku za izlomljene kvadrate na kraju cjeline 3. daje zadatke.3. Koristeći karton ili čvrsti papir napravite jedan komplet od 5 puzzli izlomljenih kvadrata za svaku malu skupinu.3 Faze rasta tima PRIPREMA • • • • Za aktivnost 2. uključuju 29 • .1 Kontekstualne bilješke I. izradite grafofolije za «Faze rasta tima» (4 stranice). Oni znaju da tako mogu postići i one ciljeve koje ne bi mogli kako pojedinci. markeri i traka Grafoskop Kopije listova I. uloga vođe sliči ulozi medijatora koji sluša pažljivo. Sinergija koja dolazi od ljudi koji rade zajedno na važnim pitanjima može održati razinu angažmana i u teškim periodima. Svrha cjeline 3 je da pomogne sudionicima da prepoznaju važnost izgradnje tima unutar mreže. Unutar mreže.2 Ponašanja koja omogućuju timski uspjeh I.3. stvara povjerenje. AKTIVNOST 1 Uvod u građenje tima Vrijeme: 15 minuta Napravite uvod u cjelinu 3 nabrajanjem ciljeva i kratkom prezentacijom o izgradnji tima.3. Za aktivnost 4. Svaki član mreže je odgovoran za svoj pojedinačni doprinos u razvoju identiteta tima među članovima. Lako se može dogoditi da se entuzijazam i predanost pojedinca potroše. Napišite pravila za vježbu izlomljenih kvadrata na papir. dijeli informacije s drugima i drži mrežu usmjerenu prema ciljevima. Slijede glavni naglasci vašeg uvoda: • • • • Članovi efektivnih mreža funkcioniraju kako tim. kao i drugih timova.VRIJEME 1 sat i 40 minuta MATERIJALI • • • Papir. Oni znaju da su međuovisni i trebaju jedan od drugoga posebne vještine i sposobnosti.

Kada kažem da počnete zadatak je za svih petoro da složite pet savršenih kvadrata jednake veličine. i dodajte barem jednog promatrača svakom timu dok ne raspodijelite sve sudionike. Koristite slijedeće pitanja za vođenje rasprave: • Tko je bio spreman dati svoje komadiće puzzle? • Je li bilo nekoga tko je bio spreman dati svoj komadić? • Je li netko završio svoj kvadrat odvojeno od ostatka grupe? • Je li tko kršio pravila? • Je li bilo koga tko se borio s komadićima ali nije htio dati svoje komadiće drugima? • Kada je došlo do kritične točke kada su članovi počeli surađivati? 9. Zadatak je gotov kada svaki od vas ima svoj kvadrat Pravila igre se slijedeća: Pravila izlomljenih kvadrata • Niti jedan član tima ne smije govoriti • Članovi tima ne smiju signalizirati drugima da im daju komadić puzzle • Članovi tima mogu drugim članovima davati komadiće puzzli • Promatrači će paziti da članovi poštuju pravila • Imate 15 minuta za dovršenje zadatka 5. Recite timovima da započnu. Analizirajte što se dogodilo tijekom igre i raspravite naučene pouke. «Svaki član vašeg tima ima tri komada papira. Objasnite da je svrha igre bila da demonstrira važnost suradnje u rješavanju problema. Ljudi trebaju dijeliti svoje znanje s drugima kako bi pronašli rješenja. iskrenu komunikaciju. osjećaj pripadnosti nečem važnom. AKTIVNOST 2 Vježba izlomljenih kvadrata Vrijeme: 45 minuta Napomena voditelju: svrha ove vježbe je demonstrirati snagu timskog rješavanja problema. podijelite sudionike u timove po 5. 7.atmosferu povjerenja i otvorenosti. 4. Ne govorite je sudionicima do kraja vježbe. 6. Dajte instrukcije. napravite uvod objašnjavajući učesnicima igre da će igrati poučnu igru o čemu će se raspravljati kasnije. 1. 2. Pitajte sudionike što misle o vlastitim organizacijama? • Što ste primijetili u vlastitoj organizaciji a da je bilo demonstrirano ovom vježbom? 30 . • Što se događa kada jedna osoba završi i prestane raditi na problemu tima? • Što se događa kada ignorirate zadatak druge osobe? 10. Pokažite igračima koji nisu uspjeli kako treba raditi. 8. pomiješajte svaki set od 15 komada i podijelite tri komada nasumce svakom od 5 igrača u timu. 3. Proglasite kraj igre nakon 15 minuta.

31 . neizvjesnost. Napišite odgovore na pano. odnose. pozovite se na papir sa modelom «Faze razvoja tima» i napravite uvod u četiri faze.• Koje pouke ste naučili o tome kako biti efektivniji član tima? AKTIVNOST 3 Ponašanja koja doprinose uspjehu tima Vrijeme: 20 minuta 1.. tenzije i očekivanja kada se sklapa grupa različitih pojedinaca da radi na zajedničkom zadatku ima jak utjecaj na to kada i kako grupa postaje tim. • • • • • • • • • Razjašnjavaju svoje uloge..» 2. Slijedeća aktivnost objašnjava ove faze i potvrđuje članovima tima da su promjene koje su doživjeli kroz svoj tim normalne. dok dopuštaju neslaganja Promoviraju konstruktivnu kritičnost i korisne povratne informacije Njeguju povjerenje i angažiranost unutar grupe Njeguju norme koje traže od članova da se poštuju i podržavaju i budu realistični u međusobnim očekivanjima Prijelaz Vježba izlomljenih kvadrata je brzo i jasno pokazala neka ponašanja koja promoviraju timski rad kao i ona koja ga onemogućavaju. Tražite od sudionika da dovrše frazu iz naslova pod 1. inovacije i kreativno rješavanje problema Dosljedni su u održavanju komunikacije u grupi usmjerene na problem i tijek prema rasporedu. zadatke i odgovornosti Dijele vodeće funkcije unutar grupe i koriste resurse svih članova Toleriraju dvosmislenosti.. U stvarnom životu. Vremenski taj proces može varirati. Napišite slijedeći naslov na papir: «Ljudi u uspješnim timovima. Lako je prepoznati pa čak i modelirati ta ponašanja u okviru radionica. ali svi timovi prolaze kroz slične faze razvoja na svom putu da postanu efektivni. Pitajte cijelu grupu što misle oponašanjima i akcijama koje su vidjeli tijekom igre ili kroz druga iskustva koja su potaknula timski rad i dovela do uspješnih rezultata. u stvarnom je svijetu rad u timovima mnogo drugačiji. AKTIVNOST 4 FAZE RAZVOJA TIMA Vrijeme: 20 minuta 1. i očit nedostatak strukture Interesiraju se za postignuća svakog člana kao i za postignuća grupe Ostaju otvoreni za promjene. 3. no. Rasprava se proširila na karakteristike ljudi koji doprinose efektivnim timovima. Uključite i slijedeće ako ne bude spomenuto od sudionika: Ljudi u uspješnim timovima..

prezentirajte grafofolije o karakteristikama svake faze timskog razvoja.3. povedite raspravu o ovom konceptu pitajući pitanja poput: • U kojoj je fazi tvoja mreža trenutno? Kako to znaš? 32 .3.Faze razvoja tima 2. Nakon prezentacije faza razvoja tima. Faze razvoja tima 3. Korištenjem Lista I.

vještine grupnog odlučivanja mogu olakšati proces. A može i pomoći u oslobađanju od negativnih osjećaja ili frustracija ako grupa zna da prolazi kroz normalne faze razvoja. Nove mreže će se formirati dok će starije biti u kasnijim fazama. IDEMO DALJE Ključan zadatak za mrežu je donošenje grupnih odluka. SAŽETAK Timovi koji dobro funkcioniraju imaju rezultate! Nakon prolaženja kroz različite teškoće u učenju zajedničkom radu i povjerenju. Kada su prisutna brojna i različita mišljenja. 33 . Članovi mogu cijeniti jasnu komunikaciju i ponašanja koja koriste timu. Oni izgrađuju procedure grupnog odlučivanja i upravljanja logistikom tima. Pitajte sudionike kako smanjiti trajanje ili oštrinu pojedinih faza. Podijelite listove za cjelinu 3.Poruka voditelju: Pomozite sudionicima u razmišljanju o karakteristikama i ponašanjima koje oni trenutno pokazuju i povežite ih sa fazama. U slijedećoj cjelini će učesnici vježbati grupno odlučivanje i identificirati korake u tom procesu. Članovi mogu raspravljati o tome što se događa u svakoj fazi i pomoći si u teškim trenucima. • Zbog čega je važno i korisno razumjeti faze razvoja tima? Poruka voditelju: Razumijevanje faza razvoja tima može pomoći članovima mreže da prepoznaju i razumiju što se događa u njihovim grupama u svakom trenutku. timovi razviju jasnoću svojih ciljeva i specifičnih uloga.

• Stvara atmosferu povjerenja. Sinergija koja dolazi od ljudi koji rade zajedno na važnim pitanjima može održati razinu angažmana i u teškim periodima. osjećaj pripadnosti nečem važnom.1 Suradnja a ne natjecanje: izgradnja tima Kontekstualne bilješke Karakteristike uspješnih mreža. Lako se može dogoditi da se entuzijazam i predanost pojedinca potroše.3. ali cijene svoj timski identitet. Otvorene diskusije pomažu članovima da nađu uzroke problema bez određivanja krivnje. Članovi efektivnih mreža prepoznaju svoju međuovisnost i međusobnu potrebu za posebnim znanjima vještinama i resursima. a ne natjecanje. • Dijeli zadatke. Osim što udružuju svoje vještine i razumijevanje. • Motivira i osnažuje članove. one se promatraju u sklopu procesa učenja. oni priznaju da timski pristup osigurava međusobnu podršku. 34 . Javno zagovaranje zahtjeva mnogo rada i dugoročnu predanost. Članovi efektivnih mreža prakticiraju suradnju. Znaju da zajedno mogu postići rezultate koje ne bi mogli kao pojedinci. one prepoznaju da uloga vođe je uloga trenera koji • Sluša pažljivo. Kada se učine pogreške. • Ponaša se kao uzor. • Drži mrežu usmjerenu prema zadacima. Iako efektivne mreže često imaju formu promjenjivog vodstva. • Vodi sastanke efektivno i efikasno. • Eliminira strah. uključuju atmosferu povjerenja i otvorenosti.List I. Oni preuzimaju odgovornost za svoje individualne uloge u sve naprednijim zadacima mreže. • Odmah rješava konflikte. • Spremno dijeli informacije s drugima. iskrenu komunikaciju gdje se potiče različitost iskustava te prakticira fleksibilnost i osjetljivost prema drugima. kao i drugih timova.

List I. dok dopuštaju neslaganja Promoviraju konstruktivnu kritičnost i korisne povratne informacije Njeguju povjerenje i angažiranost unutar grupe Njeguju norme koje traže od članova da se poštuju i podržavaju i budu realistični u međusobnim očekivanjima 35 .3. odnose.2 Ponašanja koja unapređuju uspjeh tima Ljudi u uspješnim timovima • • • • • • • • • Razjašnjavaju svoje uloge. inovacije i kreativno rješavanje problema Dosljedni su u održavanju komunikacije u grupi usmjerene na problem i tijek prema rasporedu. i očit nedostatak strukture Interesiraju se za postignuća svakog člana kao i za postignuća grupe Ostaju otvoreni za promjene. zadatke i odgovornosti Dijele vodeće funkcije unutar grupe i koriste resurse svih članova Toleriraju dvosmislenosti. neizvjesnost.

2 Prema Peter R scholtes. Oni su prihvatili međusobne dobre i loše strane i naučili svoje uloge. Tim je sada efektivna i kohezivna cjelina. Faza 2 – Jurišanje Ovo je vjerojatno najteža faza jer članovi počinju shvaćati da je zadatak drugačiji nego što su zamišljali. Zbog prisutnosti mnogih stvari koje odvraćaju pažnju članova. i individualnost svakog člana.” Psychological Bulletin. Faza 3. and inspired by Bruce W.3. Postoji više prijateljstva među članovima a članovi se međusobno povjeravaju jedan drugome i raspravljaju o dinamici tima. svoje uloge. Faza 1 – Formiranje Kada se tim ili mreža formira. Madison. Oni postaju skloni eksperimentiranju. No još su uvijek premalo iskusni da bi znali mnogo o donošenju odluka. WI: Joiner Associates.Normiranje Tokom ove faze članovi pomiruju svoje konfliktne lojalnosti i odgovornosti. strah i tjeskobu o budućem radu. Pokušavaju se oslanjati samo na svoja osobna i profesionalna iskustva i opiru se suradnji. Osjećaji uključuju novu sposobnost konstruktivnog izražavanja kritike i olakšanje da će sve izaći na dobro. Faza 4 – Operiranje Članovi počinju otkrivati i rješavati probleme i primjenjivati promjene. Ovo je sasvim normalno. Članovi pokušavaju definirati zadatak koji predstoji i odrediti prihvatljivo grupno ponašanje i kako izaći na kraj s problemima grupe. Emocionalni konflikt je smanjen jer nekad natjecateljski odnosi postaju sve više odnosi suradnje. normiranje i operiranje 2 Kako tim ili mreža postaje zrelija tako članovi postupno uče da se nose sa emocionalnim i grupnim pritiscima. članovi oprezno istražuju granice i ponašanja prihvatljiva u grupi dok prelate iz individualnog u status člana grupe. čak i ako se slažu oko predmeta njihova rada. The Team Handbook: How to Use Teams to Improve Quality.3 Faze razvoja tima: formiranje. jurišanje. Ovi pritisci znače da članovi imaju malo energije za dosizanje zajedničkih ciljeva. imaju više energije za ciljeve i nastaje veliki napredak. ali počinju razumijevati jedni druge. Osjećaji u toj fazi uključuju uzbuđenje. vrijedni prijekora i puni oduševljenja. 1965. Tuckman. Oni su zadovoljni sa napretkom tima i osjećaju blisku međusobnu privrženost. Kako oni počinju rješavati svoje različitosti. uopćeno to se događa kroz četiri faze. 36 . grupa ne može uraditi mnogo. pa se svađaju oko toga koje akcije treba poduzeti. Development Sequence in Small Groups.List I. Oni prihvaćaju temeljna pravila mreže. 1998. očekivanja i optimizam kao i sumnju .

Predložak za izlomljene kvadrate 37 .

očekivanja i optimizma Sumnja strah i tjeskoba Pokušaj definiranja uloga i odgovornosti Mnogo razlika .FAZE RAZVOJA TIMA FAZA 1: FORMIRANJE Prijelaz s individualnog na status člana Članovi istražuju prihvatljiva grupna ponašanja Osjećaji uzbuđenja.malo urađenog 38 .

FAZE RAZVOJA TIMA FAZA 2: JURIŠANJE FAZE RAZVOJA TIMA FAZA 3: NORMIRANJE Članovi shvaćaju da je zadatak drugačiji i teži Proces donošenja odluka nije još definiran Članovi su se svadljivi lošeg raspoloženja Ustanovljuju grupnei norme Članovi se opiru suradnji i sumnjaju u uspjeh Članovi prihvaćaju uloge i odgovornosti Pritisci sprečavaju Smanjuje se konflikt napredak u radu Članovizamjenjuje se počinju međusobno Suradnja natjecanje razumijevati Osjećaj olakšanja da su stvari ipak krenule Konstruktivno izražavanje kritike Različitosti se rješavaju: vrijeme troši na rad 39 .

FAZE RAZVOJA TIMA FAZA 4: OPERIRANJE Počinje otkrivanje i rješavanje problema Primjenjuju se promjene Članovi prihvaćaju dobre i loše strane Zadovoljstvo s napretkom u timu Tim je kohezivan i efektivan 40 .

članovi mreže trebaju te informacije. no svi bi trebali podržavati odluku u načelu. Znajte da sporazum ne znači da se svi članovi slažu 100 %. Da bi se obavio izbor na temelju informacija. Mogu se naći u situaciji da odlučuju dali se prihvatiti teške teme za javno zagovaranje – teme koja ima malu podršku u javnosti ili je kontroverzna ili trebaju odlučivati između već postojećih problema zbog ograničenih resursa. Potičite članove da se ne predaju pred prevladavajućim mišljenjem već da izražavaju različita mišljenja. markeri i traka Kopije listova za sudionike I.CJELINA 4 Donošenje odluka: postizanje grupnog konsenzusa Kontekstualne bilješke Od članova mreža se često zahtijeva da donose teške odluke. Pitajte i provjerite da se mišljenja svih uzeta u obzir prije donošenja odluke. Razgovarajte o temi rasprave dok ne dođete do sporazuma koji će prihvatiti svi. Dobre sposobnosti slušanja i prezentacijske vještine doprinose sposobnosti držanja emocionalne distance od teme o kojoj se raspravlja.1 Kontekstualne bilješke I.4. CILJEVI Do kraja cjeline učesnici će moći demonstrirati korake u procesu donošenja odluka VRIJEME 1 sat MATERIJALI ZA SUDIONIKE • • • Papiri. Slijede upute za postizanje dogovora: • • • • • Pobrinite se da svatko tko želi govoriti to i učini i ima osjećaj da je njegovo/njezino mišljenje uzeto u obzir.2 Šest koraka u donošenju odluka Kopije tri scenarija o grupnom donošenju odluka za aktivnost 2 41 . Njihovo snalaženje u tom cijelom procesu donošenja odluka je važno za sveukupan uspjeh njihovih napora.4. Oni trebaju također znati kako postaviti limite i ciljeve svoje rasprave. Priprema je važan element donošenja odluka.

Zadatak a. Nabrojite na papiru korake koje ste pratili kako biste donijeli grupnu odluku d. Efikasnost i uspješnost mreže ovisi velikim dijelom o tome koliko dobro članovi prolaze kroz proces donošenja odluka. 4. Slijede glavni naglasci: • Članovi mreže će trebati stalno donositi odluke. 6. Članovi mreže mogu imati jake osjećaje o nekom pitanju. 5. 7.PRIPREMA Napišite zadatak za aktivnost 2 na papir AKTIVNOST 1 Uvod u donošenje odluka Vrijeme: 5 minuta Napravite uvod u cjelinu 4 osvrtanjem na cilj i kratkom prezentacijom o donošenju odluka. Slično tome. Pozovite se na papir i objasnite zadatak. Naglasite da se skupina treba usredotočiti na proces koji koriste u donošenju odluke a ne na odluku samu. Tražite svaku grupu da izvijesti o svom radu. • • AKTIVNOST 2 Vježba za grupno donošenje odluka Vrijeme: 55 minuta 1.2 «Šest koraka u donošenju odluka». 3. Dajte svakoj grupi kopije JEDNOG scenarija. Podijelite učesnike u tri grupe. Neke od njih biti će teške. Svrha cjeline 4 je vježbati grupno donošenje odluka i naučiti korake efektivnog donošenja odluka. Podijelite i osvrnite se na List I. članovi mogu imati i različita mišljenja o tome kako poduzeti aktivnosti ili tko treba preuzeti odgovornost za neke zadatke. a možda će trebati izabrati jedno od nekoliko važnih pitanja. 2. Objasnite kako ste donijeli svoju odluku c. poput biranja teme za javno zagovaranje. Tražite od grupa da se osvrnu na korake u svom procesu donošenja odluka u odnosu na one na listu uspoređujući i sučeljavajući sličnosti i razlike. Izvijestite 42 .4. Pročitajte scenarij dodijeljen vašoj grupi b.

43 . određivanje granica i ciljeva u raspravama. kao npr. Znajte da sporazum ne znači da se svi članovi slažu 100 %. Podijelite listove za cjelinu 4 IDEMO DALJE U slijedećoj cjelini će sudionici upotrijebiti svoje vještine donošenja odluka jer mreža počinje donositi dokument o svojoj misiji. Potičite članove da se ne predaju pred prevladavajućim mišljenjem već da izražavaju različita mišljenja. dobre vještine slušanja i prezentiranja i držanje emocionalne distance od teme rasprave Slijedi nekoliko jednostavnih savjeta za postizanje sporazuma: • • • • • Pobrinite se da svatko tko želi govoriti to i učini i ima osjećaj da je njegovo/njezino mišljenje uzeto u obzir. Na ovaj način pojedinačni članovi osjećaju vlasništvo nad aktivnostima mreže. Postoji nekoliko ključnih elemenata u donošenju odluka. Razgovarajte o temi rasprave dok ne dođete do sporazuma koji će prihvatiti svi. Pitajte i provjerite da se mišljenja svih uzeta u obzir prije donošenja odluke. pristup informacijama.SAŽETAK Istraživanje ideja i korištenje zajednički proces donošenja odluka su središnji elementi u izgradnji uspješnih mreža.: • • • • • Priprema. no svi bi trebali podržavati odluku u načelu.

Nakon razmatranja različitih alternativa. Prije toga bila je zdravstveni volonter u zajednici. Drugi nastavnik 23 godišnji završeni srednjoškolac ima nove ideje kako se približiti mladima. odbor je zaključio da mora ukinuti dva mjesta za zdravstveno obrazovanje. Tijekom 6 mjeseci svoga staža u klinici on je regrutirao desetke novih klijenata. Proračun za zdravstvo je u vašoj županiji smanjen za 17 % kao i vaš godišnji proračun. 44 . Zadatak: Raspravite situaciju i donesite odluku kojeg uposlenika otpustiti. Jedan nastavnik – 47 godišnja baka koja visoko kotira u zajednici ima 15 godina iskustva u klinici.Scenarij 1 Grupno donošenje odluka Vi ste članovi upravnog odbora zdravstvene klinike. Mnogi od regruta su nedavno doselili u ovo područje.

Međunarodni donator je dobio vaš prijedlog i probno je odobrio vaš zahtjev za financiranje.Scenarij 2 Grupno donošenje odluka Vi ste članovi upravnog odbora zdravstvene klinike. Proračun za zdravstvo je u vašoj županiji smanjen za 17 % kao i vaš godišnji proračun. Donacija bi pokrila 20% vaših operativnih troškova kao i donio dodatne fondove za pružanje pomoći. 45 . No donacija je uvjetovana učestvovanjem klinike u pilot programu koji bi uveo kontraceptivne metode koje dosad nisu korištene u vašoj zajednici. Zadatak: Raspravite situaciju i donesite odluku o prihvaćanju ili neprihvaćanju donacije i sudjelovanju u pilot programu.

Zadatak: Raspravite situaciju i donesite odluku treba li se tražiti dozvola roditelja prije davanja usluga edukacije i kontracepcije mladima. Podaci za vaše područje pokazuju porast stope trudnoće kod mladeži. 46 . Predstavnici odbora traže povjerljivost u davanju usluga. Skupine roditelja i crkvene skupine se naprotiv protive davanju tih usluga i zahtijevaju da klinika dobije dozvolu od roditelja prije širenja informacija i konreacepcije mladima. Članovi odbora se slažu da žele osigurati usluge mladima i stoga su osnovali Odbor za savjetovanje mladih. Proračun za zdravstvo je u vašoj županiji smanjen za 17 % kao i vaš godišnji proračun.Scenarij 3 Grupno donošenje odluka Vi ste članovi upravnog odbora zdravstvene klinike.

4. Dobre sposobnosti slušanja i prezentacijske vještine doprinose sposobnosti držanja emocionalne distance od teme o kojoj se raspravlja. Znajte da sporazum ne znači da se svi članovi slažu 100 %. Razgovarajte o temi rasprave dok ne dođete do sporazuma koji će prihvatiti svi.List I. Priprema je važan element donošenja odluka. Pitajte i provjerite da se mišljenja svih uzeta u obzir prije donošenja odluke. no svi bi trebali podržavati odluku u načelu. Njihovo snalaženje u tom cijelom procesu donošenja odluka je važno za sveukupan uspjeh njihovih napora. Mogu se naći u situaciji da odlučuju dali se prihvatiti teške teme za javno zagovaranje – teme koja ima malu podršku u javnosti ili je kontroverzna ili trebaju odlučivati između već postojećih problema zbog ograničenih resursa. članovi mreže trebaju te informacije.1 Donošenje odluka: Postizanje grupnog konsenzusa Kontekstualne bilješke Od članova mreža se često zahtijeva da donose teške odluke. 47 . Oni trebaju također znati kako postaviti limite i ciljeve svoje rasprave. Potičite članove da se ne predaju pred prevladavajućim mišljenjem već da izražavaju različita mišljenja. Slijede upute za postizanje dogovora: • • • • • Pobrinite se da svatko tko želi govoriti to i učini i ima osjećaj da je njegovo/njezino mišljenje uzeto u obzir. Da bi se obavio izbor na temelju informacija.

4.2 Šest koraka u donošenju odluka 48 .List 1.

3 Upute za pisanje izjave o misiji I. No izjava o misiji je potrebna na početku organizacijskih aktivnosti.4 Primjeri izjava o misiji I. • Definirati «izjavu o misiji» i opisati njene komponente.5. CILJEVI Do kraja cjeline učesnici će moći: • Opisati interese koji čine grupu mrežom ili potencijalnom mrežom. i • Sastaviti izjavu o misiji VRIJEME 2 sata i 15 minuta MATERIJALI • • Papir.5.5. Odluke o aktivnostima i specifičnim ciljevima su rezervirane za kasnije – kada je mreža već formirana i članovi procijenili političku klimu i izgradili saveze s drugim pojedincima ili organizacijama.5. izjavama za medije. Uzorci logoa PRIPREMA Izaberite pet različitih izjava o misiji iz lista I. Ona pojašnjava – u najširim crtama – ono što se mreža nada postići.CJELINA 5 Izjava o misiji: Stvaranje zajedničkih smjernica Kontekstualne bilješke Jedan od prvih zadataka mreže je dogovoriti izjavu o misiji. regrutira i motivira članstvo i vodi specifične aktivnosti. Ova kratka izjava je potrebna kako bi se koncentrirali napori mreže. 49 .5.2 Izjave o misiji I. Objesite papire okolo po prostoriji. Napišite svaku izjavu na poseban list papira. prijedlozima. brošurama.5.1 Kontekstualne bilješke I. publikacijama i drugim dokumentima. ostavite mjesta na dnu za komentare. Svrha joj je da definira filozofiju mreže. markeri i traka Kopije listova za sudionike I.4.5. Izjava se treba pojaviti u biltenima.

Pitajte sudionike da definiraju «izjavu o misiji» 2.. Ako to vrijeme dopusti. pročitaju svaku izjavu i zapišu komentare na papir o pozitivnim i negativnim aspektima izjava. napišite nekoliko izjava na papir i izvjesite ih AKTIVNOST 3 50 . Konačna definicija treba uključivati elemente iz slijedeće izjave: Izjava o namjere misiji: Deklaracija organizacijske 4. • Da usmjerava napore mreže i njezinih članova • Da razjasni što mreža želi postići AKTIVNOST 2 Karakteristike dobre izjave o misiji Vrijeme: 45 minuta 1. Kad završe. Raspravljajte o tome zašto je izjava o misiji potrebna. Zapišite karakteristike na pano i neka uključuju slijedeće: Izjave o misiji su. 4.. 3. osvrnite se na komentare na papiru i napravite sažetak karakteristika dobrih izjava o misiji. Pokažite sudionicima primjere izjava o misiji koje su prikazane po cijeloj prostoriji. Zapišite odgovore na papir 3. Mijenjajte i pročišćavajte definiciju dok se svi s njome ne slože. Jasne i sažete Kratke – par redaka ili kratak odlomak Reprezentativne s obzirom na organizacije Motivacijske i inspirativne • • • • identitet 5. U ovoj cjelini ćemo pokušati definirati taj interes malo preciznije.AKTIVNOST 1 Što je to izjava o misiji? Vrijeme: 15 minuta Uputa voditelju: Učesnici su se okupili zato što dijele jedan interes – bilo slabo izražen ili dobro definiran – a to je javno zagovaranje. 2. Kažite sudionicima da kažu izjave o misiji svojih organizacija 6. 1. Tražite da kruže po sobi.

Pisanje izjave o misiji za mrežu Vrijeme: 45 minuta Uputa voditelju: svrha ove vježbe je da se dođe do preliminarne verzije izjave. AKTIVNOST 4 Stvaranje mrežnog identiteta: ime i logotip Vrijeme: 30 minuta 1. Nadalje. a druge dvije grupe neka dizajniraju 2-3 primjera logotipa za mrežu. Prijelaz Izrada izjave o misiji mreže je važan korak u stvaranju mrežnog identiteta. 3. Nakon što svi završe. Odlučivanje o imenu i logotipu koji točno predstavlja trenutne članove i pomaže u privlačenju novih je zadatak koji iziskuje doprinos i slaganje svih članova. Trijade (30 minuta) 1.3. pa je prilagodite prijedlozima grupe ili napišite zajedno sa sudionicima novu izjavu koja uključuje različite dijelove izjava koje su se skupini najviše svidjele. Pomozite u postizanju grupnog konsenzusa o nacrtu izjave. Uputa voditelju: Pomozite postizanje sporazuma o svakoj izjavi tako da počnete s izjavom koja im se najviše svidjela. Upute za pisanje izjave o misiji. 2. Pitajte sudionike za njihove reakcije na različita imena. 5. Povedite raspravu o svakoj predloženoj izjavi. Ime i logotip šalju jasnu i sažetu poruku o područjima interesa mreže pa čak i o njenom općem karakteru. Distribuirajte i prođite kroz list I. Ima i drugih karakteristika mreže koje mogu pridonijeti osjećaju identiteta članova. Markerom u boji označite elemente svake izjave koja se učesnicima svidi ili ne. Izvjesite logotipe od druge dvije skupine i pitajte sudionike za reakcije. Napišite novu izjavu o misiji na papir i izvjesite je. Tražite od dvije grupe da osmisle 2 – 3 potencijalna imena za mrežu. 3. 2. Potrebno je nekoliko sati ili dana da se u potpunosti raspravi sadržaj izjave i dođe do konsenzusa. Oni moraju kasnije dobiti priliku da doprinesu izjavi. pogotovo ime mreže i njezin logotip. tražite da izvjese svoje izjave po sobi. Napišite predložena imena na papir. Grupna diskusija i konsenzus (15 minuta) 1.5. ključni članovi mreže ne moraju biti prisutni na radionici. 4. 3. Podijelite sudionike u četiri skupine. 2. Koristite slijedeća pitanja za poticanje rasprave o izvješenim imenima i logotipovima: • • Ima li tko jako utemeljeno mišljenje o nekom imenu ili logotipu? Zašto preferirate ta imena? 51 . Podijelite učesnike u trijade i pitajte svaku grupu da pripremi nacrt izjave za mrežu koja je predstavljena na radionici.

učesnici će raditi zajedno kako bi donijeli odluke o načinu na koji njihova mreža radi – o njezinoj strukturi i upravljanju. IDEMO DALJE U zadnjoj cjelini poglavlja I. 52 . što to oni rade itd. održavanju i motiviranju članstva i usmjeravati će rad mreže. Podijelite Listove za sudionike za cjelinu 5. Izjava o misiji koja izraste iz rasprava o ovim pitanjima biti će ključni element pri regrutiranju.• • Zašto ljudi vole određene logotipe? Koje poruke prenose različiti logotipi? Zašto je važno izabrati pravo ime i dizajnirati pravi logotip? SAŽETAK Članovi mreža moraju sudjelovati u odgovaranju na pitanje tko su kao organizacija.

Izjava se treba pojaviti u biltenima. Ona pojašnjava – u najširim crtama – ono što se mreža nada postići. Odluke o aktivnostima i specifičnim ciljevima su rezervirane za kasnije – kada je mreža već formirana i članovi procijenili političku klimu i izgradili saveze s drugim pojedincima ili organizacijama.5. regrutira i motivira članstvo i vodi specifične aktivnosti.1 Izjava o misiji: Stvaranje zajedničkih smjernica Kontekstualne bilješke Jedan od prvih zadataka mreže je dogovoriti izjavu o misiji. Ova kratka izjava je potrebna kako bi se koncentrirali napori mreže. brošurama.List I. izjavama za medije. publikacijama i drugim dokumentima. No izjava o misiji je potrebna na početku organizacijskih aktivnosti. Svrha joj je da definira filozofiju mreže. prijedlozima. 53 .

Oni moraju odlučiti da li da se zauzmu za kontraverznu temu (ona je malo poznata u javnosti).3 daje smjernice za pisanje izjave o misiji nakon što su održane rasprave. 3 *John M. Tko smo? Što je identitet organizacije u očima njenih članova? Što čini organizaciju različitom? 2. Definicija: Izjava o misiji je deklaracija o organizacijskoj namjeri. 6. Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations.1995. koje su temeljne društvene i političke potrebe koje želimo obraditi? 3. 54 . predvidjeli i reagirali na te potrebe ili probleme? Odgovarati na ovo pitanje znači da organizacija mora osluškivati potrebe i probleme vanjskog svijeta.5.List I. informira javnost o filozofiji mreže. ili treba udružiti snage s konkurentima ili protivnicima zbog postizanja zajedničkog cilja. Pp. Što nas čini različitim i jedinstvenim? Donošenje konsenzusa u odgovorima na ova pitanja može trajati satima pa i danima. vrijednosti i kultura? Razjašnjavanje vlastite filozofije. Najbolja vodilja u donošenju ovih odluka je izjava o misiji mreže. Općenito. 4. Razvoj izjave o misiji: Izjava o misiji proizlazi iz završenih rasprava na slijedeća pitanja: 1. pomaže organizaciji da razvije dosljedne strategije i održi svoj integritet. Kako bismo trebali reagirati na one o kojima ovisimo? Što oni cijene i kako im organizacija može priskrbiti to što cijene? 5.2 Izjave o misiji3 Članovi mreža moraju donositi teške odluke. San Francisco: Jossey-Bass. List I. Općenito. Bryson.5. 75-78. vrijednosti i kulture. Koja je naša filozofija. treba li ograničiti aktivnosti zbog ograničenih resursa. što poduzimamo kako bi prepoznali. motivira i inspirira članstvo. Svrha: Njezina svrha je da usmjerava odluke u organizaciji.

Rokovi će držati pisce usredotočene na zadatak i ograničit će duge filozofske rasprave. 55 . The Mission Statement Book: 301 Corporate Mission Statements from America’s Top Companies.5. 4 Preuzeto iz: Jeffrey Abrahams. čak i ako odluka ne odražava kompletna stajališta članova. Određivanje roka za završetak nacrta i konačnih izjava. Odlučivanje o osobi koja će pisati izjavu. Slijede upute za postizanje sporazuma: • • • • • Pobrinite se da svatko tko želi govoriti bude saslušan i njegovo / njeno mišljenje razmotreno Potičite članove da izražavaju različitost mišljenja Razgovarajte o temi rasprave dok ne postignete dogovor Pitajte pitanja i neka svačije mišljenje bude shvaćeno prije postizanja dogovora Prepoznajte da dogovor može značiti da svi mogu podržavati odluku. Izrada nacrta izjave. Pp. razmotrite slijedeće: 1. oni koji ne pišu izjavu trebaju je ocijeniti i odobriti njen konačan oblik. Ten Speed Press. 1995. Stoga je poželjno sudjelovanje po mogućnosti svih članova mreže. Priprema. publiciranju i distribuiranju. To nije praktično zbog različitih geografskih lokacija članova mreže.List I. Prije pisanja izjave.3 Upute za pisanje izjave o misiji 4 Izbor pojedinih riječi za izjavu može i treba potaknuti intenzivnu raspravu. 2. Te riječi daju izjavi njezin karakter i razlikuju tu organizaciju od svih drugih. Ljudi koji sudjeluju u donošenju izjave imat će dublje razumijevanje njezine poruke. Razvijanje plana za pregled nacrta izjava i donošenje konsenzusa o njenom konačnom obliku. 3. 63–65.

liječnika. Fondacija za socijalni marketing u Gani koristi tehnike socijalnog marketinga da ojača i inspirira obitelji i pojedince da postignu napredniju kvalitetu života. Za osnaživanje žena u svim slojevima društva kako bi bile potpuni partneri u razvoju. u svojim naporima da utječemo na naše političke vođe da stvore sadržaje dostupne mladim ljudima. ženskih organizacija. • • • 56 .5. te pružajući usluge i točne informacije da omogućimo obiteljima i pojedincima da izaberu. To radimo čineći dostupnim efektivne i pristupačne materinske proizvode i proizvode za njegu djece. Mi radimo na potpori osnovnom i međunarodno priznatom pravu žena i muškaraca za znanjem i sredstvima za stvaranje reproduktivnih izbora. učitelja i novinstva) kao i javnosti. pogotovo roditelja.4 Primjeri izjava o misijama Primjeri izjava od organizacija uključuju slijedeće: • Željeli smo dobiti podršku utjecajnih skupina u zajednici (vjerskih tijela.List I.

5 Primjeri logotipa 57 .5.List I.

oni su nužni ako mreža želi doseći svoje ciljeve. kako će članovi održavati vezu? Ovakvi detalji trebaju se odlučiti u fazi planiranja mreže. Postoje li fondovi i mehanizam za ovu komunikaciju? Korištenjem vremena na početku za određivanje kako će mreža funkcionirati može se izbjeći kasnije probleme i nesporazume. uvođenje voditelja. CILJEVI Do kraja cjeline članovi će moći: • Identificirati resurse koje imaju članovi mreže kao pojedinci i predstavnici organizacija • Identificirati operativna pitanja organizacije i strukture • Razviti plan rješavanja tih operativnih pitanja. Jednom kad se pitanja upravljanja riješe. vođenjem bilješki. Izazovno je učiniti sastanke što je moguće produktivnijim i kraćim uz poštovanje osnovnih pravila poput dnevnog reda. izjave za javnost i informacije o budućim zbivanjima. Ona također smanjuje nesporazume i identificira točke neslaganja prije nego što one postanu ozbiljni problemi. i ocjenjivanjem sastanka na njegovu kraju. članovi mreže su slobodni koncentrirati svoje napore na postizanje ciljeva javnog zagovaranja. NA primjer. hoće li održavati sastanke ad hoc ili prema redovitom tjednom ili mjesečnom rasporedu? Iako sastanci mogu biti dugi i frustrirajući. nadopune. Članovi trebaju dobivati bilješke sa sastanaka. izradom nacrta za dnevni red slijedećeg sastanka. Kasnije se po potrebi mogu mijenjati. VRIJEME 3 sata I 50 minuta 58 .Cjelina 6 Sastavljanje svega skupa: Upravljanje mrežom Kontekstualne bilješke Važno je za članove koji osnivaju mrežu uzeti dovoljno vremena i odrediti kako će upravljati logistikom svojih napora. Slijedeća važna stvar je održavanje članova informiranim i uključenim u zbivanja. i • Opisati norme ponašanja članova mreže. Koje će biti uloge pojedinaca unutar mreže temeljene na njihovim vještinama i stručnom znanju? Hoće li se odgovornosti dijeliti kroz radne grupe ili odbore? Hoće li se izabrati upravni odbor da nadgleda aktivnosti? Hoće li mehanizam rotirajuće koordinacije biti prikladan? Kako će se ustanoviti identitet mreže? Kako će se nazvati mreža? Jesu li na raspolaganju financijski izvori za pojedinosti poput memoranduma i poštarina? Ako ne. Komunikacija održava povjerenje i interes.

Ova informacija će ubrzati odlučivanje o ulogama i odgovornostima članova i aktivnostima koje će se poduzeti.4 Upute za produktivne sastanke I.6. i o Dizajnirali logotip (ili predložili ideje) koji kreativno određuje ono što mreža smatra važnim.6.1 Kontekstualne bilješke I.6. AKTIVNOST 1 Uvod u upravljanje mrežom Vrijeme: 5 minuta Napravite uvod u cjelinu 6 ponavljajući ciljeve i napravite kratku prezentaciju koja uključuje slijedeće glavne naglaske: • Do sada su sudionici već napravili značajan posao na uspostavljanju početaka mreže.MATERIJALI ZA SUDIONIKE • • Papir.6.2 Inventar resursa organizacije ili člana I.6. članovi mogu izbjeći brojne probleme i kasnije nesporazume Kada su pitanja upravljanja riješena članovi se slobodno mogu koncentrirati na zadatke javnog zagovaranja Prva aktivnost ove cjeline uključuje članove mreže u inventarizaciju vještina i resursa koje članovi i njihove organizacije donose u mrežu. struktura. Oni su: o Regrutirali članove mreže koji predstavljaju vlastite osobne mreže o Izradili nacrt izjave o misiji koja objašnjava razloge postojanja mreže o Izmislili su ime (ili prijedloge imena) za mrežu koje pokazuje njene interese i identitet. markeri traka Kopije listova za sudionike I. No održavanje mreže zahtijeva više od same misije i identiteta – potrebna je organizacija.3 inventar vještina člana I.5 Organizacijske strukture mreža za javno zagovaranje PRIPREMA Pročitajte kontekstualne bilješke u pripremi za aktivnost 1. sistemi i resursi Za članove je važno da odvoje vremena i donesu odluke oko stvar poput: o Kako održavati informiranost članstva o Kada će se održavati sastanci i s kojim dnevnim redom o Koje će biti uloge i odgovornosti članova o Koliki su financijski resursi potrebni o Jesu li financijski resursi dostupni? Provodeći vrijeme na početku u odlučivanju kako bi trebala funkcionirati mreža. 59 • • • • • .

opremu ili resurse na popis 3. Pitajte sudionike da porazmisle o listi pitanja kojih se treba dotaknuti kako bi mreža djelovala efektivno i efikasno. trebaju zajedno popunjavati prvi obrazac. hoće li ih mreža trebati • Ako su potrebni kako se mogu dobaviti i • Treba li dodati druge stavke. Aktivnost 3 Organizacija i struktura mreže Vrijeme 2 sata i 15 minuta Brainstorming (15 minuta) 1. Ovaj će obrazac biti važan resurs za mrežu. Drugi obrazac tiče se vještina samo sudionika. Pokupite individualne inventorne obrasce i fotokopirajte ih za Knjigu resursa mreže. Poruka voditelju: Mreža bi mogla biti zainteresirana za dobavljanje potrebnih resursa i vještina iz aktivnosti koje članovi moraju planirati na slijedećim sastancima. Pozovite se na svoj uvod gdje ste raspravljali o nekoliko upravnih odluka koje se moraju odraditi kao pomoć organiziranju i strukturiranju djelovanja mreže 2. Na kraju aktivnosti postojat će lista resursa i vještina koje nedostaju kao i ideja kako osigurati potrebne stavke. 2. Postojat će također i glavne liste resursa organizacije ili članova i vještina članova. U velikoj grupi pročitajte svaku stavku sa obrasca Inventar resursa organizacije ili člana i raspravite: • Jesu li resursi dostupni i gdje – ova informacija treba biti upisana na jedan inventarni obrazac • Ako nisu dostupni.AKTIVNOST 2 Inventarizacija resursa Vrijeme.6. Zapišite njihova pitanja na pano. Ako dva ili više sudionika pripadaju istoj organizaciji. obje bi trebale ući u Knjigu resursa mreže 5.6.2) i Inventar vještina člana (list I. Sažmite i sakupite informacije sa Inventara vještina članova na isti način 4. Grupna analiza informacija (1 sat) 1. Objasnite da se prvi obrazac tiče resursa dostupnih unutar sudionikove vlastite organizacije ili onih koje on/ona osobno nudi. Podijelite Inventar resursa organizacije ili člana (list I. Ova bi lista minimalno trebala sadržavati slijedeće: 60 . 1 sat i 15 minuta Individualan rad (15 minuta) 1. 2.3) svim učesnicima kako bi ga ispunili u svojstvu članova i predstavnika svojih organizacija. Tražite od sudionika sa sakupe sve informacije iz predstojeće rasprave na jedan inventarni obrazac.

Većina pitanja koja su bila identificirana tokom brainstorminga svrstava se u dvije glavne kategorije: • Organizacijska struktura mreže. formirajte radne skupine s ne više od sedam ljudi u svakoj. skupljanje sredstava. određivanje rasporeda sastanaka. Ovisno od broja sudionika zainteresiranih za svaku temu. 2. 2. eliminiraju dupliciranja i odluče kako prezentirati preporuke cijeloj grupi. Radne skupine (1 sat) 1. Prezentacija po grupama i rasprava (45 minuta) 1. tipove podataka koje treba skupiti. računovodstvo Klasificiranje pitanja (15 minuta) 1. Tražite svaku grupu da prođe kroz pitanja nabrojana za svoju temu kako bi osigurali jednoliko razumijevanje problema i kako bi došli do specifičnih preporuka kako da mreža pristupi svakom od ovih pitanja. tražite da se spoje sve grupe koje su se bavile strukturom. dijeljenje zadataka itd. radne skupine i/ili pododbori. Pitanja strukture uključuju uloge vodstva. Tražite od učesnika da sami izaberu bilo Strukturu bilo komunikaciju za rad u malim grupama. Pitanja komunikacije uključuju sustave za informiranje članova o sastancima i novim događajima. osnivanje i održavanje sistema za arhiviranje itd. komuniciranje.6. članarine itd. korištenje upravnog odbora. • Komunikacija u mreži. Proces strateškog planiranja Odgovornost za vođenje spisa Financijska odgovornost – budžetiranje. Na primjer grupe koje rade strukturu mogu predložiti specifičnu shemu organizacije vodećih struktura (primjeri u Listu I. 3.• • • • • • • • Pronalaženje organizacija i pojedinaca koji mogu dobaviti potrebne vještine i resurse Zakazivanje i održavanje sastanaka Regrutiranje novih članova Komunikacija – davanje informacija članovima Struktura – tko je zadužen za koordiniranje. Markerom u boji napišite S ili C pored svake stavke ovisno u kojoj kategoriji pripada.5) ili iznijeti preporuke za rasporede sastanaka i njihove strukture. Provjerite listu na papiru i tražite od grupe da klasificira svaku stavku pod «Organizacijska struktura mreže» ili pod «Komunikacija u mreži». Nakon što su grupe radile 45 minuta. kao i grupe koje su se bavile komunikacijom te da zajedno organiziraju preporuke. Grupe ne trebaju postići konsenzus. komuniciranje s drugim grupama/mrežama. odgovornosti članova. Grupe za pitanja komunikacije bi mogle predložiti sisteme za komunikaciju unutar mreža. sustave za pohranu informacija itd. jednostavno trebaju prezentirati nekoliko prijedloga svim sudionicima. Tražite grupe da prezentiraju svoje preporuke na način koji sami izaberu 61 .

Nakon prezentacije svake grupe. Podijelite listove za cjelinu 6 IDEMO DALJE 62 . Iz tog razloga vježba se treba koncentrirati na bilježenje odluka koje donose sudionici. Članovi tada mogu usmjeriti svoju pažnju na posao koji žele odraditi. Slično tome. davanje prioriteta otvorenim pitanjima itd. voditelje i zapisničare Odredite pravilnike Ustanovite upravni odbor i glasajte za njegovo članstvo Ustanovite komunikacijski sustav Mreža treba: o Anketirati članstvo o komunikacijskim preferencama o Ponovno proći kroz inventar vještina i izraditi bazu podataka o Odlučiti o strukturi pododbora / radnih skupina o Izraditi strategiju regrutiranja članova o Odlučiti o strukturi članarina Uputa voditelju: Sudionici trebaju prepoznati da neke odluke o operacijama mreže i upravljanju trebaju biti donesene u sada ali ne može se odlučiti o svim pitanjima tokom radionice – pogotovo ako su neki predstavnici organizacija odsutni ili nedostaje podataka. Označite te stavke markerima u boji. Tražite sudionike da odluče o datumu sastanka i izaberu volontere koji će dati nacrt dnevnog reda i kontaktirati odsutne članove. Zabilježite odluke na papir. NA primjer konačna odluka o logotipu mreže. 2. 3. pomozite grupi da naglasi neriješena pitanja koja treba riješiti u budućnosti. AKTIVNOST 4 Sastanak za praćenje problema Vrijeme 15 minuta 1. identificiranje problema koji još nisu riješeni. Prođite još jednom obje nabrojane liste i tražite sudionike da identificiraju teme koje će staviti na dnevni red slijedećeg sastanka. Najbolje je razmotriti i dogovoriti glavnu strukturu mreže na početku formiranja mreže. te izradu planova kako da im mreža pristupi. Predložite skupini da neki od tih problema mogu biti stavljeni na dnevni red mreže. sastavljanje posebnih odbora. Zabilježite ih na papiru. potaknite raspravu sa svim sudionicima i pokušajte doći do dogovora o nekim preporučenim smjernicama za upravljanje mrežom. SAŽETAK Upravljanje mrežom je trajan demokratski proces koji zahtjeva sudjelovanje što većeg broja članova. sigurni da imaju plan upravljanja mrežom i učiniti mrežne operacije što efikasnije.2. Na primjer: • • • • • Mreža se slaže da: Sastanite se formalno barem 10 puta godišnje Mijenjajte mjesta sastanka.

Poglavlje I ovog priručnika usmjerenog na unutarnja razmatranja: formiranje mreže. izgradnja komunikacijskih i timskih vještina. razumijevanje procesa donošenja odluka. Poglavlje II pomaže mreži da počne gledati prema van. Ono je sastavljeno tako da pomogne sudionicima u razumijevanju političkog procesa i prepoznavanju koje prilike za javno zagovaranje postoje u nekom određenom političkom kontekstu. izrada nacrta izjave o misiji i upravljanje mrežom. 63 .

nadopune. hoće li održavati sastanke ad hoc ili prema redovitom tjednom ili mjesečnom rasporedu? Iako sastanci mogu biti dugi i frustrirajući. članovi mreže su slobodni koncentrirati svoje napore na postizanje ciljeva javnog zagovaranja. oni su nužni ako mreža želi doseći svoje ciljeve. izjave za javnost i informacije o budućim zbivanjima. i ocjenjivanjem sastanka na njegovu kraju. vođenjem bilješki. Izazovno je učiniti sastanke što je moguće produktivnijim i kraćim uz poštovanje osnovnih pravila poput dnevnog reda. Kasnije se po potrebi mogu mijenjati. uvođenje voditelja. Koje će biti uloge pojedinaca unutar mreže temeljene na njihovim vještinama i stručnom znanju? Hoće li se odgovornosti dijeliti kroz radne grupe ili odbore? Hoće li se izabrati upravni odbor da nadgleda aktivnosti? Hoće li mehanizam rotirajuće koordinacije biti prikladan? Kako će se ustanoviti identitet mreže? Kako će se nazvati mreža? Jesu li na raspolaganju financijski izvori za pojedinosti poput memoranduma i poštarina? Ako ne.6. Članovi trebaju dobivati bilješke sa sastanaka. Ona također smanjuje nesporazume i identificira točke neslaganja prije nego što one postanu ozbiljni problemi. kako će članovi održavati vezu? Ovakvi detalji trebaju se odlučiti u fazi planiranja mreže. Postoje li fondovi i mehanizam za ovu komunikaciju? Korištenjem vremena na početku za određivanje kako će mreža funkcionirati može se izbjeći kasnije probleme i nesporazume. Jednom kad se pitanja upravljanja riješe. 64 .1 Sastavljanje svega skupa: Upravljanje mrežom Kontekstualne bilješke Važno je za članove koji osnivaju mrežu uzeti dovoljno vremena i odrediti kako će upravljati logistikom svojih napora. Komunikacija održava povjerenje i interes. izradom nacrta za dnevni red slijedećeg sastanka. NA primjer.List I. Slijedeća važna stvar je održavanje članova informiranim i uključenim u zbivanja.

6.2 Inventar resursa organizacije ili člana Resursi člana ili organizacije E-mail Fotokopirni stroj Fax Ured Skener Web stranica Soba za sastanke Vozilo Printer Organizacija / član 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Popis članova Kompjuter Internet 65 .List I.

Ime Člana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Obrada teksta podatakaRukovanje bazama Trening Istraživanje Upravljanje financijama Pravno /egulatorna pitanja Prikupljanje fondova Mediji Javno govorništvo Grafika i dizajn Jezik: Jezik: Resursi člana ili organizacije Inventar vještina člana List I.3 66 .6.

Sastanci trebaju početi s ponavljanjem dnevnog reda. On intervenira ako se rasprava raspadne na višestruke razgovore. donesene odluke (uključujući i tko je pristao da nešto uradi i kada).6. Angažirajte voditelja Svaki sastanak treba imati voditelja koji je odgovoran za usmjerenost i tok sastanka. treba zaključivati rasprave. Pp 4-6. dodavajući ili brišući točke ovisno o osjećaju skupine i promjenjivim vremenskim procjenama. Rotirajte dužnost vođenja bilješki između članova. Tada članovi moraju odlučiti hoće li nastaviti raspravu na štetu drugih točaka ili odgoditi daljnju diskusiju do slijedećeg sastanka. treba taktično sprečavati da bilo tko dominira sastankom ili da tko bude zaobiđen. Vodite bilješke Na svakom sastanku netko treba bilježiti ključne momente i teme rasprave. skicirajte dnevni red za slijedeći. WI: Joiner Associates.4 Upute za produktivne sastanke5 Slijedeća opća pravila za vođenje produktivnih i urednih sastanaka su testirani već mnogo puta u bezbrojnim uvjetima širom svijeta. Koristite dnevni red Svaki sastanak treba imati dnevni red. 1998. po mogućnosti onaj skiciran na prethodnom sastanku i detaljno razrađen s jednim ili dvojicom članova prije slijedećeg sastanka. (Ukoliko dnevni red nije određen. Dnevni red treba uključivati teme koje treba raspraviti i zašto. Scholtes. posvetite prvih 5-10 minuta sastanka određivanju dnevnog reda na panou). Članovi mogu koristiti bilješke da rekonstruiraju rasprave. Madison. Priložen treba biti i tip kojem pripada pojedina točka dnevnog reda te zahtjeva li diskusiju ili samo najavu. 67 . kao i imena govornika i vremenski okvir. The Team Handbook: How to Use Teams to Improve Quality. Ocjenjujte sastanke 5 Prema: Peter R. podsjete se na odluke ili akcije koje treba poduzeti ili vide što su propustili. Ako je moguće treba ga članovima dostaviti unaprijed. Voditelj također mora upozoravati grupu kada vrijeme za pojedinu točku dnevnog reda istekne ili je pri kraju. Skiciranje slijedećeg dnevnog reda Na kraju svakog sastanka. i pitanja koje je grupa ostavila za kasnije.List I.

Završite sastanak tako da uzmete nekoliko minuta za ocjenjivanje sastanka. 68 . čak i ako točke na dnevnom redu prijeđu zadano vrijeme. Ocjenjivanje treba uključivati odluke o tome što raditi i što unaprijediti u budućnosti i korisne povratne informacije od voditelja.

Jedan koordinator mreže je izabran od mreže da koordinira aktivnosti.5 69 . komunikacijski plan. i plan akcije.Sadćflsdflsdfćljkdflkdfgčlksdjfgčlksdjfgčlkjsdfgčlkdjfgčlkdsjfg lkjdfg Organizacijske strukture za mreže javnog zagovaranja : dva primjera U ovoj su se mreži članovi odbora organizirali u tematske timove prema ključnim područjima javnog zagovaranja u mreži.6. Izabrani voditelj predstavlja svaki tematski tim u koordinacijskom odboru. pospješuje tokove komunikacije i organizira mjesečne sastanke mreže. List I. Svaka tematska skupina je odgovorna za vlastito skupljanje podataka.

kompleksni odnosi moći i promjenjiva institucionalna rješenja. s obzirom na postojeće stvarnosti njihovog specifičnog političkog ambijenta. Neki problemi se vjerojatno rješavaju činjenicama. Kreiranje politike – način rada koji se bavi problemima određenog područja interesa. Identificiranje ovih faktora će pomoći mreži da koristi svoje resurse na način koji maksimizira utjecaj. Stoga analiza politike zahtijeva fokusiranje na ono što je zapravo učinjeno u suprotnosti s onim što je predloženo ili namjeravano. 10 prosinac 1948. Ovi faktori se svode na tri glavna procesa: prepoznavanje problema. analizama i uvjeravanjem. regionalnoj i lokalnoj razini. No. Uvod Kritičan element u uspjehu svakog javnog zagovaranja je temeljito razumijevanje mogućnosti koje postoje u utjecanju na politički proces – na državnoj. važno je što je točnije moguće identificirati razne faktore koji utječu na donošenje političkih odluka.POGLAVLJE II Akteri. Opća Skupština UN. Drugi se određuju glasanjem. Ova analiza je važna zato jer usmjerava napore mreže na ono što je potencijalno moguće. kreiranje i usavršavanje političkih prijedloga i politika. događa se u mreži sila u međusobnoj interakciji. Uključeni su višestruki izvori informacija. tako da mogu biti razvijene prikladne strategije koje utječu na politički proces. cjenjkanjem ili delegiranjem nekome na položaju. 70 . odvija politički proces i što mogu realno očekivati da će postići na političkoj razini. problemi i mogućnosti: Analiziranje političkog okoliša Svatko ima pravo sudjelovati u vladi svoje zemlje Preuzeto iz članka 21 Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Efektivna politička akcija počinjem sa proučavanjem i istraživanjem. pogotovo ako je odlučivanje u vladi kompleksno ili od vrha prema dolje ide u decentraliziranom procesu. Ne mora biti lako odrediti procese u kojima neka zemlja formulira i promjenjuje svoju politiku. Sada će članovi mreže naučiti određivati kako se. U poglavlju 1 sudionici su proradili korake nužne za sastavljanje efektivne mreže. U svim slučajevima donosioci odluka su uglavnom prisiljeni činiti političke izbore pod uvjetima dvosmislenosti i nesigurnosti.

vladina ministarstva i agencije.Politički proces: vlada u akciji Kontekstualne bilješke Formuliranje politike je opći plan ili način rada na visokom nivou koji sadrži općenite ciljeve i prihvatljive procedure tijela vlade. 71 . sudstvo. No. Isto tako one često nemaju pogodne mehanizme za uključivanje građana u probleme države. Nastaju i usavršavaju se novi oblici odlučivanja. Nema dvije zemlje na svijetu koje formuliraju politiku na jednak način. napori mreže u vladinoj areni će ciljati grane kao što su izvršna vlast. No čak i u visoko centraliziranim zemljama. Vlade i međunarodni donatori prepoznaju da ne vladine organizacije (NGO) mogu imati i imaju važnu ulogu u tom procesu služeći kao mostovi ili politički pobornici između civilnog društva i političara na svim razinama vlasti. Mnoge vlade ostaju dvolične prema poticanju NGO-a i sudjelovanju građana u političkom procesu. čak i u demokratskim zemljama. To je u velikoj mjeri politički proces. profesionalna udruženja. zakonodavna. u takvim zemljama vladajuća elita često nema političke volje da djeluje na način koji služi javnom dobru. zajednica. ali nerado riskiraju izazove vlastitoj politici i akcijama. Institucije civilnog društva – obitelj. Kako bi mogla identificirati svoje prilike. mreža prvo treba razumjeti formalna pravila i procedure donošenja političkih odluka u svojoj zemlji. NGO-i i vjerske institucije se vide kao pogodna arena za organizirano upravljanje. Bez obzira na politički sustav zemlje ili razinu prihvaćanja javnog sudjelovanja. Članovi trebaju identificirati prilike za utjecanje političkog procesa – bilo na nacionalnom nivou gdje se odluke fokusirane na politički proces u širem smislu i službene nacionalne politike ili na operativnom nivou gdje određena su formulirani alokacija resursa i naputci za izvršavanje. Politički i ekonomski interesi često diktiraju akcije elite. NA sreću zemlje svijeta napuštaju visoko centralirizane okvire. na vladu se gleda kao na vozilo koje će dovesti socijalni i ekonomski razvoj i rast. One mogu priznati važnost sudjelovanja građana. Postoji sve veći naglasak na ideji civilnog društva. lokalni dužnosnici i u nekim slučajevima policija i vojska.

profesionalni lobist.1. VRIJEME 3 sata i 15 minuta MATERIJALI ZA SUDIONIKE • • Papir. To bi mogao biti profesor političkih znanosti. Naglasite da bi ta prezentacija trebala dotaći pitanja i uključiti vizualno predstavljanje općeg političkog procesa u vašoj zemlji. Dajte predavaču popis pitanja iz aktivnosti 2 i primjer karte politike. visoki državni dužnosnik ili parlamentarac. Tražite predavača da govori maksimalno jedan sat i odvoji vrijeme za pitanja i raspravu unutar tog vremena. • • • 72 . Objasnite da je svrha prezentacije ojačati političke vještine mreže javnog zagovaranja.2 Zemlja X: karta političkog procesa PRIPREMA • • Prikupite informacije i materijalne resurse o tome kako je formulirana politika i /ili primjere nacionalne politike uznapredovale u vašoj zemlji Podražite i pozovite lokalnog političkog stručnjaka za uvodnu prezentaciju za aktivnost 2 o pristupu političkom procesu i sistemu vlasti u vašoj zemlji. Napišite pitanja za raspravu za aktivnost 2 na papiru za pano. markeri i traka Kopije Listova za sudionike II.1 Kontekstualne bilješke II. politički analitičar. ZA aktivnost 3 nacrtajte kartu političkog procesa na papiru.1. Pozvani predavač treba imati sveobuhvatno znanje o tome kako se formulira politika i implementira.CJELINA 1 CILJEVI Do kraja cjeline sudionici će moći objasniti i ilustrirati kako politički proces funkcionira u njihovoj zemlji.

Osim razumijevanja formalnih pravila i procedura koje vlada slijedi u tvorbi političkih odluka. Kako se politike formiraju i kako se primjenjuju. Prilike da se utječe na politiku i odlučujuće političare mogu se stvoriti bilo kada. koje institucije i pojedinci su uključeni. Podsjetite učesnike da se pozivaju na pitanja tokom prezentacije. Svrha poglavlja II je pomoći članovima mreže da steknu uvid i vještine koje će ojačati kredibilitet i profesionalizam mreže i ojačati sposobnost pojedinaca da uđu u dijalog sa političarima • • • • • PRIJELAZ U pripremi za prezentaciju stručnjaka. kada i gdje se angažirati da se postigne najveći učinak javnog zagovaranja. pregledajte pitanja za diskusiju koja su izložena i objasnite da će ta pitanja voditi prezentaciju. Glavne naznake slijede: • Ključan element uspjeha svakog javnog zagovaranja je temeljito razumijevanje političkog procesa dotiče zemlje. AKTIVNOST 2 Kako se stvara politika Vrijeme 1 sat i 30 minuta Prezentacija stručnjaka (1 sat) 73 . U mnogim zemljama vlada i političke vođe ostaju skeptični ako ne uplašeni NGO-a i drugih predstavnika civilnog društva koji sudjeluju na političkoj sceni Postoji zajednička percepcija među političarima da NGO-ima nedostaje iskustva. religijskih i lokalnih vođa i odlučujućih političara u odnosu na ova pitanja.AKTIVNOST 1 Uvod u politički proces Vrijeme: 15 minuta Napravite uvod u poglavlje II i cjelinu 1 ponavljanjem ciljeva i kratkom prezentacijom o važnosti razumijevanja političkog okoliša. Ova percepcija vodi do nedostatka volje ili odbijanja slušanja ili suradnje s mrežama u njihovom javnom zagovaranju. odnosi i ravnoteža moći između institucija i pojedinaca i kako. vještina i znanja potrebnog za političke analize i formiranje politike. mreže trebaju promatrati i političku. ekonomsku sociokulturnu i tehnološku okolinu kako bi bili u toku sa problemima u nastajanju i pozicijama vladinih. koje su uloge. bilježite kad je dotaknuto koje pitanje i zapišite odgovarajući odgovor. Dubinsko znanje političkog okoliša može pomoći mreži da identificira i prepozna prilike za javno zagovaranje i kritične točke upada da se utječe i na politički proces i da se usmjeri izbor tema za javno zagovaranje mreže. političkih.

1. Kako se stvaraju ideje i teme za nove revizije politike? 2. Kako se predložena tema uvodi u formalni proces odlučivanja? 3. Kako izgleda proces diskutiranja. Primjeri politika • • • • Nacionalna politika o ADIS-u Minimum 8 godina formalnog obrazovanja Zabrana pušenja u javnim zgradama Ograničavanje distribucije kontracepcije ne medicinskom osoblju Grupna diskusija (20 minuta) 1. Kako se prijedlog usvaja ili odbija? 5. Pitanja za diskusiju: Kako se stvara politika 1. nakon prezentacije potičite pitanja i odgovore i diskusiju na pitanja koja još nisu odgovorena u prezentaciji 3. Tražite od sudionika da promisle o primjerima politika koje se trenutno provode (bez obzira u kojem sektoru) i ispišite njihove odgovore na papir. Napišite primjere politika kako naslov na papiru 2. NA primjer. Prema pitanjima za diskusiju na papiru povežite svako pitanje s jednom od politika nabrojanih tijekom radionice. debatiranja i možda promjene prijedloga? Tko su akteri? 4. najavite predavača 2. debata i eventualne promjene prijedloga za politiku prema AIDS-u? Tko su bili pojedinci ili institucije uključene u proces? • Tko ili koja tijela su bila uključena u odobravanje prijedloga? • Koji su koraci bili poduzeti da bi se prijedlog doveo na slijedeću razinu odlučivanja? 74 . koji su koraci prema slijedećem nivou odlučivanja? Brainstorming (10 minuta) 1. Zahvalite predavaču. Ako je prihvaćen. s obzirom na nacionalnu politiku o AIDS-u • Gdje i kako je nastala ideja za nacionalnu politiku o AIDS-u nastala? • Kako je to pitanje uvedeno u formalni proces političkog odlučivanja? • Kakav je bio proces rasprava.

Podijelite učesnike u male grupe i podijelite papire i markere svakoj grupi. Koristeći informacije sa predavanja stručnjaka za politiku i sa diskusije. Karta treba biti što jednostavnija ali precizna. 75 . 2.AKTIVNOST 3 Kartiranje političkog procesa Vrijeme: 1 sat i 30 minuta Aktivnost u malim skupinama (45 minuta) 1. Tražite svaku grupu da prezentira svoju kartu svima i ukratko objasni kartu i na temelju čega su temeljene njihove odluke. 2. Pomozite sudionicima da postignu dogovor oko jedne karte. Raspravljajte sličnosti i razlike između karata. Grupna diskusija (45 minuta) 1. tražite svaku grupu da pripremi vizualnu kartu ili dijagram toka političkog procesa u svojoj zemlji. Osvrnite se na kartu političkog procesa u zemlji X koju ste nacrtali na papiru da pokažete sudionicima kako izgleda politički proces. 3. Zamolite jednog sudionika da precrta konačnu kartu na papir tako da se može kopirati i podijeliti.

3. Ako postoje BITNE razlike u mišljenjima ili praznine u informacijama o tome kako teče politički proces, napravite popis različitosti i vrsta informacija koje treba objasniti.

SAŽETAK
Dijeljenje informacija i istraživanje može pomoći članovima mreže da razumiju kako proces formulacije politike izgleda u njihovim uvjetima. Kada jednom članovi dobiju tu informaciju, oni je mogu primijeniti na njihovu strategiju javnog zagovaranja.

76

POGLAVLJE III
STRATEGIJA JAVNOG ZAGOVARANJA: MOBILIZACIJA NA AKCIJU

UVOD
Javno zagovaranje je i znanost i umjetnost istovremeno. Iz znanstvene perspektive nema univerzalne formule za efektivno javno zagovaranje. Bez obzira na to, iskustvo pokazuje da je kampanja javnog zagovaranja najučinkovitija kada je sistematski isplanirana. Mreže za javno zagovaranje izoliraju svoj predmet rada, postave cilj javnog zagovaranja i mjerljive ciljeve, identificiraju izvore potpore i opoziciju, istražuju političku publiku, razvijaju dirljive poruke, mobiliziraju nužne fondove i na svakom koraku do cilja skupljaju podatke i promatraju svoj plan akcije. Svaki od ovih koraka zahtjeva posebno znanje i vještine kako bi se osigurala efektivna i efikasna primjena njegova. Javno zagovaranje je također i umjetnost. Uspješni zagovaratelji mogu artikulirati probleme na načine koji inspiriraju druge i motiviraju ih na akciju. Imaju izoštren osjenčaj za pravi trenutak i mogu prepoznati priliku i djelovati kada se ukaže. Uspješni zagovaratelji su vješti pregovarači i graditelji konsenzusa koji traže prilike da dobiju skromne ali strateške političke dobitke dok kreiraju i druge prilike za veće pobjede. Umjetnici zagovaranja utjelovljuju kreativnost, stil pa čak i humor na svojim zadacima kako bi privukli javnost i medije svojoj aktivnosti. Umjetnost javnog zagovaranja ne može se poučiti kroz trening ni radionice, nego ona nastaje iz samih članova mreže. Trening javno zagovaranje daje alat koji sudionici moraju znati upotrijebiti. Poglavlje III može se alternativno nazvati «Sastavljanje svega skupa: «Kako raditi kampanju javnog zagovaranja «. U poglavlju I mreža je naučila o karakteristikama i prakticiranju vještine koje formiraju temelj za radni odnos pun suradnje i povjerenja. U poglavlju II, sudionici su istraživali i stekli dublje razumijevanje političke okoline kako konteksta u kojem se zbivaju njihovi napori javnog zagovaranja. Poglavlje III, završno poglavlje priručnika, posvećeno je osnovnim praktičnim detaljima kampanje javnog zagovaranja. Cjeline u poglavlju III odgovaraju različitim koracima procesa javnog zagovaranja i pomažu sudionicima da izgrade tehničke vještine potrebne za uspješnu primjenu svakog koraka.

77

Što je to javno zagovaranje?
Kontekstualne bilješke Postoji definicija javnog zagovaranja koliko i grupa i mreža koje se time bave. No, svaka definicija ima zajednički rječnik i ideje s drugima. Javno zagovaranje je kao prvo proces, koji se događa kroz neodređeno vrijeme, neki puta kratko a često dugotrajno. Javno zagovaranje je i strateško i cilja svojim dobro osmišljenim aktivnostima na ljude od utjecaja i ljude koji odlučuju. I napokon, javno zagovaranje je uvijek usmjereno na utjecanje na politiku, zakone, pravila, programe ili financiranje tj. odluke na najvišim razinama institucija javnog i privatnog sektora. Javno zagovaranje uključuje i kampanje s jednom temom koje su ograničenog trajanja kao i trajan rad oko niza tema. Aktivnosti javnog zagovaranja mogu biti provedene na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou. U cjelini 1, članovi mreže sebi definiraju javno zagovaranje i stiću duboko razumijevanje koncepta i strategije istraživajući različite korake kampanje javnog zagovaranja. Nadalje, sudionici identificiraju karakteristike javnog zagovaranja koji ga razlikuju od sličnih koncepata informiranja, obrazovanja i komunikacije, odnosa s javnošću i animiranja zajednice. ___________________________________________________________________________ Javno zagovaranje je niz usmjerenih aktivnosti uperenih na političare kao podrška specifičnoj političkoj temi

CILJEVI
Do kraja cjeline, sudionici će moći: • Definirati javno zagovaranje • Identificirati korake u procesu javnog zagovaranja, i • Razlikovati javno zagovaranje od sličnih koncepata

VRIJEME
2 sata i 30 minuta

MATERIJALI ZA SUDIONIKE
• • Papir, markeri i trake Kopije Listova za sudionike o III.1.1 Kontekstualne bilješke o III.1.2 Primjeri definicija javnog zagovaranja o III.1.3 Koraci u procesu javnog zagovaranja o III.1.4 Javno zagovaranje i slični koncepti 78

Svaki komplet mora biti na papiru ili kartonu drugačije boje. iskustvo pokazuje da je kampanja javnog zagovaranja najučinkovitija kada je sistematski isplanirana. Svaki od ovih koraka zahtjeva posebno znanje i vještine kako bi se osigurala efektivna i njegova efikasna primjena. 79 • • • . Trening iz javnog zagovaranja daje samo alat a sudionici ga moraju znati upotrijebiti. Tražite od predavača da ne govori više od 30 minuta. stil pa čak i humor u javno zagovaranje kako bi privukli pozornost medija i javnosti u svoju korist. objasnite da će slijediti pitanja i diskusija Za aktivnost 3 kopirajte i izrežite tri kompleta kartica «Koraci u procesu javnog zagovaranja» koristeći predložak na kraju cjeline. Cjeline u poglavlju III odgovaraju različitim koracima procesa javnog zagovaranja. Uspješni zagovaratelji mogu artikulirati probleme na načine koji inspiriraju druge i motiviraju ih na akciju. Iz znanstvene perspektive nema univerzalne formule za efektivno javno zagovaranje. • Mreže moraju pratiti i uključiti specifične korake pri izradi i implementiranju kampanje za javno zagovaranje. Poglavlje III priručnika je osmišljeno da poučava i znanosti i umjetnosti stvaranja i primjene kampanje javnog zagovaranja. Za aktivnost 4nacrtajte kartu «Javno zagovaranje i slični koncepti» na papiru • • AKTIVNOST 1 Što je to javno zagovaranje? Vrijeme 1 sat i 5 minuta Uvod (5 minuta) Napravite uvod pregledom ciljeva sa slijedećim naglascima: • Javno zagovaranje je i znanost i umjetnost istovremeno. Bez obzira na to. nego ona nastaje iz samih članova mreže. • Javno zagovaranje je također i umjetnost. Tražite predavača da raspravlja o trenutnoj i potencijalnoj ulozi NGO-a i drugih skupina civilnog društva u procesu donošenja političkih odluka. Uspješni zagovaratelji su vješti pregovarači i graditelji konsenzusa koji traže prilike da dobiju skromne ali strateške političke dobitke dok kreiraju i druge prilike za veće pobjede. Umjetnost javnog zagovaranja ne može se naučiti na radionici i treningu.• Kartonski predložak. «Koraci u procesu javnog zagovaranja» PRIPREMA • Prepoznajte lokalnog stručnjaka za područje koje želite prezentirati kako bi napravio uvodnu prezentaciju za aktivnost 1. Imaju izoštren osjenčaj za pravi trenutak i mogu prepoznati priliku i djelovati kada se ukaže. Umjetnici javnog zagovaranja uklapaju kreativnost.

Kažite grupama da na pišu definicije i izvjese ih na zidu. 4. 2. Zabilježite sve odgovore svih prisutnih. 2. Dajte im 15 minuta. 3. 80 Utjecanje Interveniranje Donošenje odluka Prodavanje ideje Lobiranje Privlačenje pažnja . Podijelite sudionike u male grupe od 4 do 5 osoba. Aktivnost bi trebala polučiti odgovore poput ovih. 5. • Elementi koji su jedinstveni u nekoj definiciji (nisu ponovljeni niti u jednoj drugoj). Pitajte grupu da odluči hoće li jedna od definicija na zidu biti mrežna dogovorna definicija javnog zagovaranja ili možda žele izraditi novu definiciju koristeći zajedničke elemente i ideje u ovim definicijama. Potičite grupe da koriste riječi sa panoa kako bi pripremili svoje definicije. Zaokružite zajedničke riječi markerom u boji. moderirajte dio sa pitanjima i odgovorima u trajanju od oko 20 minuta. Napišite javno zagovaranje na pano i zamolite sudionike da razmisle o asocijacijama na tu riječ.Stručno predavanje (1 sat) 1. 3. Javno zagovaranje Braniti Mijenjanje Uvjeravanje Isticanje Komunikacija Davanje rješenja Male grupe (45 minuta) 1. 2. Ako se riječi ili fraze ponavljaju jednostavno dodajte kod ponovljenih fraza. Najavite predavača. Zaokružite to s markerom u drugoj boji. Recite svakoj grupi da izradi nacrt definicije javnog zagovaranja. Nakon prezentacije. 3. Zahvalite predavaču i zaključite aktivnost AKTIVNOST 2 Definiranje javnog zagovaranja Vrijeme 1 sat Brainstorming (15 minuta) 1. Pročitajte svaku definiciju na glas i diskutirajte je pitajući grupu da identificira slijeće: • Sličnosti između definicija (riječi i fraze koje se pojavljuju u više od jedne).

2. Podijelite svakom timu komplet kartica za javno zagovaranje. Vrijeme. pozabavit će se drugim koracima koji kompromitiraju proces javnog zagovaranja. 8. Prijelaz Sada kada su sudionici postigle konsenzus o definiciji javnog zagovaranja. Sposobnost iskorištavanja prilika. izvjesite definiciju negdje gdje može ostati tokom cijele radionice. 81 . One dolaze iz različitih izvora uključujući i međunarodne organizacije za javno zagovaranje. AKTIVNOST 3 Koraci u procesu javnog zagovaranja Vrijeme: 1 sat i 15 minuta Slijed koraka (45 minuta) 1. Neki od najuspješnijih javnih zagovaranja rezultirali su s brzim odgovorom na potrebe i nastali su u kaotičnim sredinama. Budite sigurni da kartice pritom ne budu u pravilnom redoslijedu. Zamolite sudionike da obrade definicije i prepoznaju mjesta koja se slažu s njihovom definicijom. ne zamjenjuje važnost čvrstog procesa i pažljivog planiranja. 20 minuta. Uputa voditelju: Obično timovi poredaju kartice da izgledaju otprilike ovako. Slijedeća aktivnost pokazuje da sistematično pristupanje javnom zagovaranju pomaže mrežama da planiraju i primjenjuju efektivne kampanje.1. 3. linearan proces. Pomoću praznog papira pomozite grupi da napiše definiciju koja odražava mišljenja cijele grupe. Objasnite da svaka kartica u kompletu predstavlja jedan korak u procesu s jedne strane a s druge je kratka definicija/opis tog koraka 4.6. Zamolite svaki tim da pročita kartice i dođe do konsenzusa o redoslijedu koji bi poštovali da primjenjuju kampanju javnog zagovaranja. Podijelite List III.2 i prođite kroz pobrojane definicije. Iskustvo pokazuje da je javno zagovaranje rijetko redovan. Podijelite sudionike u tri tima. 7.

1. 2. uključujući političku. Objasnite sudionicima da je svrha određivanja slijeda koraka bila predstaviti javno zagovaranje kao sistematski proces s različitim koracima i aktivnostima. Zadatak javnog zagovaranja opisuje kratkoročna specifična. Ponovite ovaj proces za timove 2 i 3. Razvoj poruke i komunikacijski kanali).5. Zamolite timove da izvjese svoje kartice na zid ili ih prikažu na podu cijeloj grupi. Ukratko objasnite svaki korak koristeći se niže navedenim bilješkama. zamolite sudionike da se okupe oko tri aranžmana i pronađu sličnosti i razlike 7. mjerljiva postignuća koja doprinose cilju javnog zagovaranja. ekonomsku. Odredite ciljeve i zadatke. Tema treba biti u skladu sa mrežinim dogovorenim kriterijima i treba podržavati njenu misiju (tema treba biti jasno određena i trebaju je osjećati članovi mreže). Cilj je općenita izjava o tome što se mreža nada postići dugoročno (tri do pet godina). Pitajte sudionike imaju li pitanja za tim 1? 9. socijalnu i druge faktore. I dok se koraci ne moraju uvijek javiti u istom redoslijedu u stvarnoj kampanji. Ako je moguće smjestite sva tri kompleta blizu jedan drugome da sudionici mogu raditi usporedbe 6. važno je smatrati svaki korak kritičnim i integralnim dijelom napora javnog zagovaranja. Kada su svi izvjesili/poredali svoje kartice. Koraci u procesu javnog zagovaranja I Definiranje problema. 10. 3. Pozovite se na prvi set kartica i pitajte tim 1 slijedeće: • Jesu li se svi složili oko konačnog rasporeda? • Na kojim mjestima u redoslijedu je dolazilo do neslaganja i na kojima do rasprave? • Koje korake nisu razumjeli ako je to bio slučaj? 8. • Organiziranje sastanaka za identifikaciju tema i problema i • Prikupljanje i analiza podataka o području djelovanja mreže. Podijelite list III. Kada su svi timovi prezentirali svoj rad. Napišite ključne riječi i fraze na papiru dok prolazite svaki korak. Uključite slijedeće: • Analiza vanjske okoline. Neki koraci su združeni u jednu cjelinu (tj. Zamolite sudionike da prepoznaju načine na koje mreža može identificirati probleme. II. 82 . Objasnite da će se ostale cjeline na radionici baviti detaljnije svakim od koraka ali ne u istom redoslijedu kao u modelu. Zagovaranje počinje sa problemom ili temom oko koje se mreža složi da će je podržati kako i promovirala promjenu politike.3: Koraci u procesu javnog zagovaranja ili ga prezentirajte na grafoskopu ili panou. povedite raspravu oko slijedećih pitanja: • Jesu li svi timovi počeli sa istim korakom? Jesu li imali različit završni korak? • Je li bilo koraka koji su bili poredani paralelno kod svih skupina? • Jeli bilo važnih koraka koji su izostavljeni? Prezentacija procesa javnog zagovaranja (30 minuta) 1.

koalicijama. aktivistima i pojedincima koji podržavaju stvar i raditi će s vama na postizanju ciljeva javnog zagovaranja. VIII. Resursi mogu pomoći podršci za izradu i distribuciju materijala. Odabir najprikladnijeg medija za poruke ovisi o ciljanoj publici. Kampanjama javnog zagovaranja uvijek dobro dođe financiranje iz vanjskih izvora i drugih resursa. Skupljanje podataka je neprekidna aktivnost tokom trajanja kampanje. poželjan vremenski okvir i potrebne resurse. Izgradnja podrške javnosti koja bi podržavala ideju mreže je presudna za uspjeh. održavati javna okupljanja. Mreža mora identificirati pojedince u svojoj ciljanoj publici. istraživati publikacije i koristiti internet. obrazovanje medija. mrežama. pridobiti podršku medija. Skupljajte fondove. utjecanje na političare. V. utjecati na političare. relativan izvor moći i onda odrediti da li različiti pojedinci podržavaju. Razvijte poruku. njihove pozicije. IV.III. Skupljanje podataka pruža podršku mnogim koracima procesa javnog zagovaranja prikazanim na modelu. mediji. javne debate. Sekundarna ciljana publika uključuje osobe koje imaju pristup ili su u mogućnost utjecati na primarnu publiku. konferencije za državne dužnosnike. donatorima. građanskim skupinama. širiti svoju bazu podrške. Izgradite podršku. VII. Plan treba identificirati aktivnosti i zadatke. Mreža treba razviti plan implementacije koji bi vodio kampanju. prijatelji i rođaci. ženskim skupinama. odgovorne osobe i odbore. Neki od uobičajenijih komunikacijskih kanala za inicijative javnog zagovaranja uključuju priopćenja za javnost. Primarna ciljna publika uključuje donosioce odluka koji imaju autoritet da donesu željenu promjenu politike. itd. profesionalnim udruženjima. Identificirajte ciljnu publiku. izraditi poruke. Izbor medija varira za dosizanje javnosti. Kako prepoznati potencijalne suradnike? Članovi mogu pohađati konferencije i seminare. suprotstavljaju se ili su neutralni prema temi/problemu koji se zagovara. drugi političari. vjerske vođe itd. Mreže javnog zagovaranja trebaju donijeti strategiju financiranja na početku kampanje kako bi identificirali potencijalne donatore financijskih i drugih resursa. Mreže javnog zagovaranja trebaju skupljati i analizirati podatke te identificirati i izabrati svoju temu kao i razviti ciljeve javnog zagovaranja. Članovi mreže moraju se raširiti i stvoriti saveze s drugim NGO-ima. konferencije za medije. Što je veća baza podrške. Poruke javnog zagovaranja se razvijaju i kroje za specifičnu ciljanu publiku kako bi zaokružile problem i uvjerile primatelja da podrži stajalište mreže. apsorbirati komunikacijske troškove itd. stvaranje podrške za našu stvar među sličnim organizacijama mrežama i slično. Trajne aktivnosti Skupljajte podatke. to su veće šanse za uspjeh. 83 . Razvijte plan implementacije. VI. pokrivati troškove putovanja članova na sastanke s političarima i stvaranje podrške. Tri su važna pitanja na koja treba odgovoriti kada se pripremaju poruke javnog zagovaranja: Koga želite dosegnuti sa porukom? Što želite postići porukom? Što želite da primatelj poruke učini kao rezultat poruke ( akcija koju želite da se poduzme)? Odaberite komunikacijske kanale.

javno zagovaranje se često brka s drugim konceptima koji dijele zajedničke efekte: (informiranje.) • Koji je cilj IOK kampanje? • Kako mjerimo uspjeh IOK kampanje? Drugim riječima. programima ili financiranju kao rezultat svojeg rada? U specifičnim uvjetima. odnosi s javnošću. Na kraju podsjetite sudionike da se aktivnosti javnog zagovaranja često rade u turbulentnim okolinama. grupa će odrediti kako će procjenjivati i mjeriti napredak i rezultate. Pomoći će nam da opišemo ove druge koncepte kako bi smanjili ostatke zbrke. IOK (eng. IEC). socijalni marketing. A dodatno. Prije poduzimanja kampanje mreže moraju odrediti kako će promatrati svoj plan implementacije. i promatranje i procjenjivanje događa se za cijelog trajanja procesa javnog zagovaranja. AKTIVNOST 4 Javno zagovaranje i bliski koncepti Vrijeme: 45 minuta Poruka voditelju: Nakon razmatranja raznih definicija javnog zagovaranja i koraka u procesu. Kao i skupljanje podataka.Promatrajte i procjenjujte. djecu. Javno zagovaranje i bliski koncepti Koncept/pristup IOK (eng. Pomozite sudionicima da ispune tabelu. Objasnite da je aktivnost 4 osmišljena da usporedi i pokaže razlike između javnog zagovaranja i bliskih koncepata. Može li mreža realno očekivati da dovede promjene u politici. Pitajte grupu slijedeća pitanja: • Tko upravlja i primjenjuje IOK kampanjom? • Tko je ciljana publika za IOK kampanju? (mogući odgovori uključuju žene. Bez obzira na to. 1. sudionici bi trebali imati jasan osjećaj o značenju javnog zagovaranja. sistematsko razumijevanje javnog zagovaranja pomoći će mudrom planiranju. efikasnom korištenju resursa i trajnoj usredotočenosti na ciljeve javnog zagovaranja. IEC) Odnosi s javnošću Javno zagovaranje Animiranje zajednice Ciljana publika Ciljevi Kako mjeriti uspjeh 3. Mreže često nemaju priliku pratiti svaki korak procesa javnog zagovaranja prema prezentiranom modelu. počnite od IEC. određeno područje itd. koji indikatori promjene govore organizatorima IOK kampanje da je ona uspjela? 84 . obrazovanje i komunikaciju) tj. animiranje zajednice. muškarce. što će se promijeniti nakon završetka kampanje? Kako će grupa saznati da se situacija promijenila? 4. Pokažite sudionicima kartu koju ste pripremili na papiru. 2. Pa ipak.

Sada pomozite grupi da promisli o kampanji javnog zagovaranja. Uobičajeni odgovori slijede: Ciljana publika Cilj Mjerenje uspjeha Političari (oni s autoritetom koji utječe na cilj zagovaranja) Promijeniti politike. 6. Ponovite ista pitanja i popunite odgovore. zamolite grupu da promisli o konceptu i praksi animiranja zajednice i završite tablicu. Nadalje. Koristite slijedeći primjer: Ciljana publika Cilj Mjerenje uspjeha Članovi i voditelji zajednice izgraditi sposobnost zajednice da usvoji prioritete svojih potreba i krene u akciju Problem zajednice je riješen ili je potreba zadovoljena. sistematski prilazeći ključnim koracima i aktivnostima. postotna promjena u raspodjeli financiranja itd. Rad na javnom zagovaranju obično uključuje IOK komponentu da se poveća svijest ključnih publika. programe ili raspodjelu javnih fondova Usvajanje nove povoljnije politike ili programa. 5. Zamolite grupu da promisli o nekoj lokalnoj kompaniji i vide kako ona koristi odnose s javnošću i reklamiranje za promoviranje svojih proizvoda i usluga. I dok javnost može biti jedna od publika kampanje. alociranju resursa i operativnoj politici. ona je ciljana kako bi se pridobila podrška i izvršio pritisak na političare. javno zagovaranje je ipak univerzalno i lako razlučivo od bliskih koncepata poput IOK-a. odnosa s javnošću. Napravite sažetak aktivnosti kroz moderiranje diskusije oko slijedećih pitanja: • Koje karakteristike dijele sva četiri pristupa? Među raznim odgovorima uočite da sva četiri pristupa uključuju strategije za promoviranje promjena i da su najefektivnije kad su sistematski planirane. Povećano sudjelovanje i kontrola procesa rješavanja problema 7.4. mreže moraju pristupiti kampanji za javno zagovaranje kao što bi pristupili svakoj strateškoj vježbi. 85 . Proces javnog zagovaranja je završen kada političar primjeni traženu političku akciju. Napokon. Podijelite listove za cjelinu 1. animiranja zajednice. • U čemu se javno zagovaranje razlikuje o drugih pristupa? Javno zagovaranje uvijek traži promjenu u politici. Ako se mreža usredotoči na cilj ovog pristupa. Nastavite popunjavati tablicu za odnose s javnošću prema gore nabrojanim pitanjima. posebno kada se pojam prevodi na drugi jezik. itd. moći će razlikovati javno zagovaranje od bliskih koncepata SAŽETAK Javno zagovaranje mora biti definirano unutar svakog nacionalnog ili regionalnog konteksta. Sa svojim fokusom na promjenu politike. no javno zagovaranje se ne zaustavlja na tome.

86 .IDEMO DALJE Prvi korak u strategiji javnog zagovaranja je izbor problema. U slijedećoj cjelini sudionici će izvršiti kratku analizu da identificiraju i rangiraju vlastiti problem/temu za javno zagovaranje kao pretpostavku za razvijanje ciljeva i zadataka.

Aktivnosti javnog zagovaranja mogu biti provedene na nacionalnom. No. pravila. Nadalje. javno zagovaranje je uvijek usmjereno na utjecanje na politiku. odnosa s javnošću i animiranja zajednice. I napokon. odluke na najvišim razinama institucija javnog i privatnog sektora. sudionici identificiraju karakteristike javnog zagovaranja koji ga razlikuju od sličnih koncepata informiranja.1.1 Što je to javno zagovaranje? Kontekstualne bilješke Postoji definicija javnog zagovaranja koliko i grupa i mreža koje se time bave. Javno zagovaranje je i strateško i cilja svojim dobro osmišljenim aktivnostima na ljude od utjecaja i ljude koji odlučuju. Javno zagovaranje uključuje i kampanje s jednom temom koje su ograničenog trajanja kao i trajan rad oko niza tema. Javno zagovaranje je niz usmjerenih aktivnosti uperenih na političare kao podrška specifičnoj političkoj temi 87 .List III. zakone. članovi mreže sebi definiraju javno zagovaranje i stiću duboko razumijevanje koncepta i strategije istraživajući različite korake kampanje javnog zagovaranja. U cjelini 1. regionalnom i lokalnom nivou. koji se događa kroz neodređeno vrijeme. programe ili financiranje tj. svaka definicija ima zajednički rječnik i ideje s drugima. neki puta kratko a često dugotrajno. Javno zagovaranje je kao prvo proces. obrazovanja i komunikacije.

CEDPA.International Planned Parenthood Federation. tokove financiranja i druge politički određene aktivnosti» .2 Primjeri definicija javnog zagovaranja Niže navedene definicije odražavaju kako razne organizacije razumiju i operacionaliziraju javno zagovaranje. Ove promjene se mogu dogoditi u privatnom ili javnom sektoru.Advocates for Youth. privlačenje pažnje zajednice prema važnom pitanju i usmjeravanje političara prema rješenje. Advocacy 101 88 . Beijing and Beyond: A Handbook on Advocacy for Women Leaders «Javno zagovaranje se definira kao promocija neke ideje ili utjecanje na politiku.1.The Arias Foundation (Costa Rica) «Javno zagovaranje je naglašavanje. Svrha javnog zagovaranja su specifične političke promjene koje koriste stanovništvu kojeg se tiču. Efektivno javno zagovaranje se provodi prema strateškom planu u razumnom vremenu.List III. Mi zagovaramo teme jer želimo: • Graditi podršku za tu temu ili problem • Utjecati na druge da je podržavaju • Pokušavamo utjecati promjenu zakona koji utječe na nju . «Javno zagovaranje je čin ili proces podupiranja određene teme ili problema. Javno zagovaranje je rad sa drugim ljudima i organizacijama na promjenama» . IPPF Advocacy Guide «Javno zagovaranje je proces koji uključuje serije političkih akcija koje provode organizirani građani kako bi transformirali odnose moći.» . Cairo. Kampanja javnog zagovaranja je nit usmjerenih aktivnosti u podršci nekoj temi ili problemu.

1.O Proces List III.3 C zagovaranja J E N JI V A N J E I P R A Č E N J E javnog S K U P LJ A NJ E P O D A T A K A Tema Cilj i zadatak Izgradnja podrške Izrada poruke Komunikacijski kanali Skupljanje fondova implementacija 89 .

mladi.3 Javno zagovaranje i bliski koncepti Pristup Akteri / organizacije Davatelji usluga Ciljana publika Pojedinci. muškarci ..) Ciljevi Strategije Mjerenje uspjeha Informiranje.1. protesti itd) Indikatori procesa Pregledi medija Intervjui s ključnim informatorima Fokusirane skupine ankete 90 . komunikacija (IOK) Potaknuti svijest i Promijeniti ponašanje Odnosi s javnošću Komercijalne Potrošači institucije Poboljšati image kompanije i povećati prodaju Animiranje zajednice Članovi zajednice i organizacije Članovi i lideri zajednice Javno zagovaranje NGOovi/mreže Javne institucije i političari Izgraditi sposobnost zajednice da rangira potrebe i poduzme akciju Promjene politike i raspodjele resursa Sortiranje po publici Kampanje u medijima Utjecanje na zajednicu Tradicionalni mediji Masovno reklamiranje (radio TV.List III. tiskovine) Javni događaji Sponzoriranje dobrotvornih akcija Posjeti vrata do vrata. segmenti zajednice (žene .. obrazovanje. seoski sastanci Promjena u znanju ili vještinama (promjena ponašanja) Indikatori napretka Fokusirane skupine Statistika Poboljšana percepcija u javnosti Povećana prodaja Povećan tržišni udio Indikatori procesa i uspjeha specifični za pojedini problem Fokus na političare sa moći da utječu na ciljeve zagovaranja Sastanci na visokom nivou Javna događanja (debate.

Parlamentarci. tj. vremenski vezani Političari na koje pokušavate utjecati da podrže vašu stvar.Koraci u procesu javnog zagovaranja – predložak za kartice Tema Cilj Zadaci Cilj: Izjava o rezultatu koji želite postići Problem koji zahtjeva političku akciju Zadaci: koraci prema postizanju cilja koji su Specifični. mjerljivi Realistični. lokalni dužnosnici. službenici ministarstava Ciljana publika 91 .

prostor) za primjenu kampanje za javno zagovaranje 92 . navode rješenja. i opisuju akcije koje treba poduzeti Implementacija Izvršiti niz planiranih aktivnosti kako bi se postigli ciljevi javnog zagovaranja (plan akcije) Prikupljanje fondova Identificirati i privući resurse (novac. potrebne materijale.Koraci u procesu javnog zagovaranja – predložak za kartice Komunikacijski kanali Izjave skrojene prema različitim publikama koje definiraju temu. volontere. opremu.

Radio. konferencije za novinstvo. tj. organizacijama ili pojedincima koji su voljni podržati vašu stvar Razvoj poruke Sredstva za prenošenje poruke prema raznim ciljanim publikama. sastanci Ciljana publika Ciljana publika 93 . letci.Koraci u procesu javnog zagovaranja – predložak za kartice Izgradnja podrške Gradnja savezništava s drugim grupama. televizija.

Koraci u procesu javnog zagovaranja – predložak za kartice Prikupljanje podataka Prikupljanje. analiziranje i korištenje odgovarajućih kvantitativnih i kvalitativnih informacija Promatranje i procjenjivanje Promatranje: Proces prikupljanja informacija kako bi se mjerio napredak prema vašim ciljevima javnog zagovaranja Procjena: Proces prikupljanja i analiziranja informacija kako bi se odredilo jesu li postignuti ciljevi javnog zagovaranja 94 .

u drugim su značenja obrnuta. Zadatak javnog zagovaranja je kratkoročna meta (jedna do dvije godine) koja pridonosi ostvarenju dugoročnog cilja. Tema javnog zagovaranja je problem ili situacija koju grupa za javno zagovaranje želi ispraviti. Kvaliteta angažmana mreže u ovim područjima će imati važan utjecaj na uspjeh koraka koji slijede. • Postaviti kratkoročne zadatke javnog zagovaranja koji doprinose širem cilju VRIJEME 2 sata i 45 minuta 95 . Ovi dijelovi procesa čine jedan od najizazovnijih analitičkih poslova koji stoje pred mrežom. U različitim sredinama. Sudionici trebaju imati viziju kako će se politička okolina mijenjati kao rezultat njihovog zagovaranja. Jasan zadatak je specifičan. Kako bi završili ove korake treba nam sposobnost analiziranja kompleksnih sredina i međusobno povezanih problema. Bez jasne. U svrhu radionice o javnom zagovaranju cilj javnog zagovaranja je dugoročni rezultat (tri do pet godina). sigurni radni uvjeti. CILJEVI Do kraja cjeline. i vremenski ograničen. seksualno iskorištavanje žena i djevojčica.Poglavlje III CJELINA 2 Teme. U nekim slučajevima zadatak je širi a cilj je uži. razabiranja političkog rješenja za izabrani problem. ciljevi i zadaci: gradnja temelja Kontekstualne bilješke Prva dva koraka u svakoj kampanji javnog zagovaranja su izbor teme za zagovaranje i razvoj cilja i zadataka. mjerljiv realističan. Mreža NGO-a možda neće uspjeti dosegnuti svoj cilj samostalno. ostali koraci kampanje će izgubiti fokus. usredotočenje na dugoročni rezultat i artikuliranje kratkoročnih zadataka. sudionici će moći. ali izjava o cilju može orijentirati mrežu kroz dugoročni period. Ovi elementi daju temelj efektivne kampanje javnog zagovaranja. Mreža često radi na dva ili više zadataka istovremeno u težnji za postizanjem jednog cilja. pojmovi cilja i zadatka se međusobno zamjenjuju. Važno je da zadatak javnog zagovaranja identificira jedno političko tijelo koje ima moć da ispuni zadatak kao i željenu političku odluku. U ovoj cjelini. sudionici će graditi kampanju javnog zagovaranja oko ove teme. Neke globalne teme javnog zagovaranja su privukle međunarodnu pažnju poput protupješečkih mina. • Izabrati temu kao fokus svoje kampanje javnog zagovaranja • Razviti dugoročni cilj javnog zagovaranja za svoju temu. artikulirane teme i dobro definiranog cilja.

MATERIJALI ZA SUDIONIKE
• • Papiri, markeri i traka Kopije listova za sudionike III.2.1 Kontekstualne bilješke III.2.2 Kontrolna lista za izbor zadatka javnog zagovaranja Napišite definiciju cilja javnog zagovaranja na pano za aktivnost 2

AKTIVNOST 1
Identificiranje tema (30 minuta) Uputa voditelju: Ako su sudionici završili poglavlje I ovog priručnika, onda se vjerojatno dogovorili oko teme svoje akcije i javnom zagovaranju. Ako je tema dogovorena, možete preskočiti aktivnost 1 prijeći na aktivnost 2. 1. Ponovite zadatke za poglavlje I i objasnite sudionicima da će sada identificirati prioritetna pitanja u svojoj temi, odabrati temu za javno zagovaranje, postaviti jasan i relevantan cilj javnog zagovaranja i razviti zadatke. 2. Prezentirajte definiciju teme. Pročitajte definiciju na glas i zamolite jednog sudionika da učini to isto. 3. Potvrdite da sudionici razumiju definiciju i da je primjenjiva u njihovim sredinama. Ima li sudionika kojima je definicija nepoznata? Jesu li neki sudionici iznenađeni dijelovima definicije? 4. Uvedite sudionike u vježbu brainstorminga kako bi identificirali temu u svojoj zemlji /prostoru. 5. Zabilježite sve odgovore na pano i neka svi imaju priliku učestvovati. Rangiranje tema (30 minuta) 1. Ponovite popis tema da eliminirate dupliciranja i razjasnite nejasnoće. 2. Objasnite sudionicima da će sada rangirati teme. 3. Zamolite svakog sudionika da dođe do liste na panou i označi kvačicom tri teme koje mu se čine najhitnijima i najrelevantnijima u njegovu radu. 4. Ostavite dovoljno vremena da svi učesnici dođu i označe svoje teme. Uputa voditelju: Prije nego li se sudionici odluče, zamolite ih da uzmu minutu vremena za razmišljanje o nabrojanim temama i pokušaju definirati političko rješenje za svaku temu. 5. Na kraju glasanja zbrojite kvačice kraj svake teme i napišite zbroj pokraj teme. Neke će teme ispasti posebno važne. 6. Zaokružite tri teme s najvećim brojem glasova. 7. Objasnite da je slijedeći korak za sudionike da izaberu jednu temu kao najviši prioritet za strategiju javnog zagovaranja. 96

8. Raspravite svaku od tri teme detaljno koristeći se slijedećim pitanjima i pišući neke odgovore na pano: • Zašto je sada ova tema toliko važna? • Koji su primjeri političkih rješenja ovog problema? • Što točno ovo pitanje obuhvaća? • Koliko će teško ili lako biti izgraditi podršku oko ovog problema? • Što se još događa u odnosu na ovaj problem u vanjskim sredinama 9. Nakon što su sva pitanja raspravljena pomozite grupi da dođe do konsenzusa oko jedne teme kao fokusa kampanje javnog zagovaranja. Podsjetite ih da će imati priliku baviti se drugim pitanjima u budućnosti. Prijelaz Sada kada je mreža odabrala temu javnog zagovaranja za svoju prvu kampanju, sudionici će raditi zajedno na razvoju cilja javnog zagovaranja i postaviti će zadatke.

AKTIVNOST 2
Razvijanje cilja javnog zagovaranja Vrijeme 45 minuta 1. Napravite uvod u temu ciljeva i zadataka za javno zagovaranje isticanjem definicija na papirima ili grafoskopu. Pročitajte definicije i stavite slijedeće naglaske: • U ovoj fazi je važno razlikovati cilja i zadatka javnog zagovaranja jer se definicije često razlikuju od zemlje do zemlje i od mreže do mreže. • U svrhu ove radionice koriste se slijedeće definicije: Cilj javnog zagovaranja je dugoročni rezultat (3 – 5 godina) vašeg rada na javnom zagovaranju , to je vaša vizija promjena. Zadatak javnog zagovaranja je kratkoročna meta (1-2 godine) koja pridonosi cilju 2. Zamolite sudionike da naznače razlike između cilja i zadatka. Koristite slijedeće naglaske: • Cilj javnog zagovaranja je dugoročni rezultat. Teško da mreža može sama dosegnuti svoj cilj. Zato, cilj se može smatrati vanjskim u odnosu na mrežu, drugim riječima, mreža ne može sebe držati odgovornom za postizanje cilja, iako je cilj krajnji željeni rezultat • Zadatak javnog zagovaranja je s druge strane, dostižan samoj mreži. Kratkoročna meta koja je ostvariva – prema analizama mreže – unutar slijedeće dvije godine. Uspjeh se lako može mjeriti. U tom je smislu zadatak mrežina unutarnja meta. Mreža planira utjecati na promjene sa vlastitim resursima, energijom i akcijom. Zadatak javnog zagovaranja jasno doprinosi širem cilju.

97

3. Podijelite sudionike u tri radne skupine. 4. Zamolite svaku grupu da izradi nacrt cilja javnog zagovaranja za temu koju je odabrala cijela skupina. Izjava o cilju treba opisati dugoročnu željenu promjenu povezanu s temom. Dajte im 20 minuta i zapišite njihove ciljeve na papir. 5. Zamolite svaku grupu da svima iznese svoju izjavu o cilju. 6. Proradite svaku izjavu koristeći slijedeća pitanja u svojoj raspravi: • Je li cilj moguće dosegnuti kroz serije političkih odluka ili promjena? Ako politička promjena ne može doprinijeti postizanju određenog cilja onda to vjerojatno i nije cilj javnog zagovaranja. Često cilj zahtjeva političku akciju kao i poticanje svijesti u javnosti. U tom slučaju, može se koristiti strategija javnog zagovaranja da dovede do željenih političkih promjena dok se IOK kampanja ili kampanja javne svijesti može usredotočiti na javno ponašanje i norme. • Koliko su izjave o cilju slične ili različite? Pomozite sudionicima da kombiniraju ciljeve u jednu izjavu ili izaberite onaj cilj koji im se najviše svidi. Poruka voditelju: Prije početka slijedeće aktivnosti, sudionici se moraju složiti oko jednog cilja javnog zagovaranja kao fokusa kampanje.

AKTIVNOST 3
Postavljanje zadataka javnog zagovaranja Vrijeme: 1 sat 1. Pitajte sudionike jeli tko od njih imao iskustvo u postavljanju programskih zadataka. Objasnite da je takvo iskustvo korisno u postavljanju zadataka javnog zagovaranja. Dobri zadaci su nužni u svakom procesu planiranja- bez obzira koju kampanju planirali. Jasni i dosljedno napisani zadaci mogu uvesti jasnoću i smjer ostatku procesa planiranja. 2. Zamolite sudionike da nabroje kriterije ili karakteristike koje obično koriste u razvoju programskih zadataka i napišite njihove odgovore na pano. Mnoge grupe spominju ove kriterije: Kriteriji za određivanje zadataka Specifični Mjerljivi Dostižni Realistični Vremenski ograničeni 3. Sada zamolite sudionike da odgovore na slijedeća pitana: o Odgovaraju li ove karakteristike zadacima javnog zagovaranja? o Koji još kriteriji ili elementi, ako ih ima, trebaju biti uključeni u zadatak javnog zagovaranja? 4. Objasnite da zadatak javnog zagovaranja treba odgovarati ovim kriterijima ali i uključivati nekoliko drugih elemenata. Napišite slijedeće na pano i dajte kratki opis 98

Mreža za uzvrat. razvija dugoročan cilj koji obrađuje temu i postavlja zadatke javnog zagovaranja koji definiraju političke akcije kojima se želi poduprijeti dolaženje do cilja. podijelite im list III.3 i proradite ga. Pozovite svaku grupu da pročita svoj zadatak i prezentira rezultate svoje analize. SAŽETAK Kampanja javnog zagovaranja se stapa oko teme ili problema koji odgovara interesima mreže i preokupacijama publike članova mreže. Zamolite cjelu skupinu za komentare ili sugestije i budite sigurni da su politički akter i politička akcija jasno naznačeni u svakom zadatku. Neki zadaci naznačuju i stupanj promjene ili kvantitativno mjerilo promjene poželjne u političkoj akciji. Objasnite im da će ova tri zadatka biti osnova za slijedeći posao analize publike i razvoja poruke. 99 . stupanj promjene može se izraziti u preusmjeravanju 25% sredstava u fond relevantan zadatku našeg javnog zagovaranja. Podijelite sudionike u tri radne grupe i zamolite svaku da izradi nacrt zadatka koji o Odgovara temi javnog zagovaranja o Doprinosi postizanju cilja i o Poštuje kriterije i elemente nabrojane na panou Kada grupe dovrše. 7.svakog elementa: 5. ministar zdravstva.. Podijelite listove za cjelinu 2. potaknite tri grupe na usavrše svoje zadatke ako žele. Sudionici počinju izrađivati i krojiti strategije za akcije javnog zagovaranja u slijedećoj cjelini dok identificiraju i analiziraju svoje ciljne publike kroz kartiranje moći. cilj. Zamolite grupe da procjene svoje nacrte zadataka s obzirom na devet kriterija nabrojanih na listu. o Politički akter ili političar je pojedinac koji ima moć pretvoriti zadatak javnog zagovaranja u akciju (npr. o Vrijeme opisuje kada će zadatak biti dovršen. 8. IDEMO DALJE Proces javnog zagovaranja je na dobrom početku. i zadatak tvore temelj kampanje za javno zagovaranje mreže i daju okvir u kojem se smišljaju aktivnost javnog zagovaranja. 6. Ova tema.)..2. Nakon prezentacije i diskusije svakog zadatka. o Politička akcija ili odluka je potrebna akcija za obavljanje zadatka. Na primjer. Zadaci javnog zagovaranja trebali bi biti dovršeni unutar jedne do dvije godine.

Jasan zadatak je specifičan. Mreža NGO-a možda neće uspjeti dosegnuti svoj cilj samostalno. sudionici će graditi kampanju javnog zagovaranja oko ove teme. usredotočenje na dugoročni rezultat i artikuliranje kratkoročnih zadataka. Važno je da zadatak javnog zagovaranja identificira jedno političko tijelo koje ima moć da ispuni zadatak kao i željenu političku odluku.LIST III. Bez jasne. sigurni radni uvjeti. Ovi dijelovi procesa čine jedan od najizazovnijih analitičkih poslova koji stoje pred mrežom. Zadatak javnog zagovaranja je kratkoročna meta (jedna do dvije godine) koja pridonosi ostvarenju dugoročnog cilja. Ovi elementi daju temelj efektivne kampanje javnog zagovaranja.1 Teme. Tema javnog zagovaranja je problem ili situacija koju grupa za javno zagovaranje želi ispraviti. Sudionici trebaju imati viziju kako će se politička okolina mijenjati kao rezultat njihovog zagovaranja. i vremenski ograničen. U ovoj cjelini.2. razabiranja političkog rješenja za izabrani problem. ali izjava o cilju može orijentirati mrežu kroz dugoročni period. ciljevi i zadaci: gradnja temelja Kontekstualne bilješke Prva dva koraka u svakoj kampanji javnog zagovaranja su izbor teme za zagovaranje i razvoj cilja i zadataka. U svrhu radionice o javnom zagovaranju cilj javnog zagovaranja je dugoročni rezultat (tri do pet godina). Mreža često radi na dva ili više zadataka istovremeno u težnji za postizanjem jednog cilja. u drugim su značenja obrnuta. Neke globalne teme javnog zagovaranja su privukle međunarodnu pažnju poput protupješečkih mina. ostali koraci kampanje će izgubiti fokus. Kako bi završili ove korake treba nam sposobnost analiziranja kompleksnih sredina i međusobno povezanih problema. mjerljiv realističan. artikulirane teme i dobro definiranog cilja. U nekim slučajevima zadatak je širi a cilj je uži. seksualno iskorištavanje žena i djevojčica. 100 . U različitim sredinama. Kvaliteta angažmana mreže u ovim područjima će imati važan utjecaj na uspjeh koraka koji slijede. pojmovi cilja i zadatka se međusobno zamjenjuju.

Je li zadatak dostižan? Čak i uz postojanje opozicije? 3. Hoće li rad na zadatku dati ljudima prilike da nauče o i postanu uključeni u proces odlučivanja? Zadatak 2 101 . Ima li zadatak jasan i realističan vremenski okvir? 8.LIST III. Imate li nužna savezništva sa ključnim pojedincima ili organizacijama da dovršite zadatak? Kako će zadatak pomoći u stvaranju savezništava s drugim NGOima ili utjecajnim osobama? 9. Postoje li kvantitativni podaci koji pokazuju da će zadatak popraviti situaciju 2. Hoćete li uspjeti sakupiti novac ili druge resurse za podršku vašem radu na zadatku? 5. Je li zadatak lako razumjeti? 7. Hoće li zadatak dobiti podršku mnogo ljudi? Je li ljudima dovoljno stalo za to da bi poduzeli akciju? 4. Možete li jasno identificirati ciljane političare? Koja su njihova imena i pozicije? 6.2.2 Kontrolna lista za izbor zadatka javnog zagovaranja Kriterij Zadatak 1 1.

Što je veći broj osoba i skupina koje rade na zadacima mreže. Bez obzira je li opozicija umjerena ili jaka.osobe ili institucionalna tijela koja imaju ovlasti donošenja odluka kao i sekundarnu ciljanu publiku – osobe i institucionalna tijela koja mogu utjecati na donositelje odluka.POGLAVLJE III CJELINA 3 Ciljane publike: identificiranje podrške i opozicije Kontekstualne bilješke Kako bi povećale šanse za uspjeh. Kampanje javnog zagovaranja ciljane publike su određene svakim zadatkom i uključuju primarnu ciljanu publiku . NA nekim mjestima i na nekim pitanjima publika može biti i šira i sadržavati grupe koje se najvjerojatnije nikada međusobno neće susresti. I napokon. mreže za javno zagovaranje se često posvećuju širenju baze svoje podrške. stvarati saveze s komercijalnim ili privatnim sektorom i/ili stvarati podršku u javnosti kako bi proširile bazu podrške. S druge strane. to su veće šanse za uspjeh. Mišljenje javnosti može stvoriti moćan pritisak na političare i javne službenike koji izgledaju neutralno ali zapravo oklijevaju izreći mišljenje zbog moguće kontroverzne prirode problema. mreže za javno zagovaranje bi trebale biti spremne pristupiti joj na načine koji su najkorisniji za njihove napore. razvije efektivne poruke i izabere prikladne kanale komunikacije. mreže za javno zagovaranje moraju identificirati i proučavati sve pojedince i grupe koje bi mogle podržavati temu i cilj mreže kao i one koji bi se mogli suprotstaviti tom istom cilju i temi. Mreže mogu kreirati koalicije s drugim mrežama ili formalnim grupama. mreže si ne mogu dopustiti da zaborave «neodlučne» ili neutralne strane. mreža mora odrediti nivo podrške i opozicije koju se može očekivati kod predstavnika primarnih i sekundarnih ciljanih publika. mediji. Mreže mogu usmjeriti svoje napore na uvjeravanje onih utjecajnih neutralnih da se pridruže i javno podupru kampanju. 102 . I dok kategorije ljudi u ciljanim skupinama nisu identične u svakom okruženju. profesionalne organizacije i poslovne i građanske grupe. dužnosnici vlade ili lokalne uprave. poput stranih donatora i tradicionalnih vođa. Najbolji je savjet da budete što je moguće bolje informirani o posebnostima opozicije i bazi njihove podrške i da spriječite opozicijska nastojanja s porukama koje predviđaju i opovrgavaju argumente opozicije. U nekim slučajevima najbolja investicija vremena i energije je približiti se neutralnoj publici. naš cilj će vjerojatno biti politički lideri. Dokumentiranje informacija o tim publikama može pomoći mreži da usmjeri svoje aktivnosti javnog zagovaranja. Jednom kada je ciljana publika identificirana. Tema javnog zagovaranja može biti kontroverzna i izazvati jake osjećaje kod ljudi koji su tada spremni posvetiti značajne resurse za podržavanje svojih stajališta. širiti svoje članstvo.

ljepilo. CILJEVI Do kraja ove cjeline sudionici će moći: • Koristiti kartu moći da identificiraju podršku i opoziciju oko pojedinog pitanja • Identificirati primarne i sekundarne publike i analiziraju njihovo zanimanje za temu javnog zagovaranja. papir u boji ili časopise na središnje smješten stol.1 Kontekstualne bilješke III. Ova cjelina daje priliku sudionicima da identificiraju i primarnu i sekundarnu publiku za svoje specifične zadatke javnog zagovaranja i počnu analizirati nivo znanja i podrške publike prije nego što prijeđu na zadatak razvoja poruke. traku. papir u boji.3 Obrazac za analizu primarne i sekundarne publike PRIPREMA • • • Za aktivnost 1 kopirajte list III. Napravite kratak uvod u cjelinu 3 tako da proradite zadatke koristeći slijedeće naglaske: 103 .Nekoliko odluka je temeljeno na detaljnoj i dobroj analizi ciljne publike kampanje javnog zagovaranja. traka Tri do četiri škara.3.3.3. stari časopisi koje možemo izrezati za kartu moći Kopije Listova za sudionike III.2 na grafofoliju ili je nacrtajte na papiru Za aktivnost 1 napišite zadatak na papir Stavite škare.2 Karta moći za analizu publike III. VRIJEME 2 sata i 45 minuta MATERIJALI ZA SUDIONIKE • • • Papir. AKTIVNOST 1 Identificiranje podrške i opozicije Vrijeme: 1 sat i 30 minuta Uvod (15 minuta) 1.3. markeri.

U ovoj cjelini sudionici identificiraju primarne i sekundarne publike za svoje specifične zadatke javnog zagovaranja i počinju analizirati nivo znanja i podrške publike za cilj i zadatke. razvije efektivne poruke i izabere prikladne kanale komunikacije. Dokumentiranje informacija o tim publikama može pomoći mreži da usmjeri svoje aktivnosti javnog zagovaranja.osobe ili institucionalna tijela koja imaju ovlasti donošenja odluka kao i sekundarnu ciljanu publiku – osobe i institucionalna tijela koja mogu utjecati na donositelje odluka. Što je veći broj osoba i skupina koje rade na zadacima mreže. poput stranih donatora i tradicionalnih vođa. stvaranjem saveza s komercijalnim ili privatnim sektorom. naš cilj će vjerojatno biti politički lideri. širenjem svog članstva. Mreže mogu pristupiti opoziciji tako da budu što je moguće bolje informirane o posebnostima opozicije i bazi njihove podrške i da spriječite opozicijska nastojanja s porukama koje predviđaju i opovrgavaju argumente opozicije. Širenje baze podrške može se postići koalicije s drugim mrežama ili formalnim grupama. cilja i zadataka. mreže za javno zagovaranje moraju identificirati i proučavati sve pojedince i grupe koje bi mogle podržavati temu i cilj mreže kao i one koji bi se mogli suprotstaviti tom istom cilju i temi. profesionalne organizacije i poslovne i građanske grupe. Tema javnog zagovaranja može biti kontroverzna i izazvati jake osjećaje kod ljudi koji su tada spremni posvetiti značajne resurse za podržavanje svojih stajališta. Kategorije ljudi u ciljanim skupinama nisu identične u svakom okruženju. U nekim slučajevima najbolja investicija vremena i energije je približiti se neutralnoj publici. mreža mora odrediti nivo podrške i opozicije koju se može očekivati kod predstavnika primarnih i sekundarnih ciljanih publika. mreže si ne mogu dopustiti da zaborave «neodlučne» ili neutralne strane. 104 . Sudionici će kreirati karte moći da identificiraju članove ciljane publike kao izvor podrške ili opozicije za svaki zadatak javnog zagovaranja. PRIJELAZ U ovoj cjelini sudionici nastavljaju razvijati strategiju javnog zagovaranja oko svoje teme. mediji. Ciljane publike su određene svakim zadatkom i uključuju primarnu ciljanu publiku .• • • • • • • • • • • • Kako bi povećale šanse za uspjeh. S druge strane. Na nekim mjestima i na nekim pitanjima publika može biti i šira i sadržavati grupe koje se najvjerojatnije nikada međusobno neće susresti. U drugim slučajevima mreža može pronaći javne službenike i političare koji su naizgled neutralni a zapravo oklijevaju reći svoje mišljenje. Jednom kada je ciljana publika identificirana. mreže za javno zagovaranje se često posvećuju širenju baze svoje podrške. dužnosnici vlade ili lokalne uprave. to su veće šanse za uspjeh. oni osobno mogu podržavati napore mreže ali žele izgledati neutralno Postoje mnoge odluke temeljene na detaljnim analizama ciljanih publika.

neodlučne. govorite o nekoliko koraka: • Korak b. Koristite slijedeća pitanja: • Ima li dodatnih saveznika koji trebaju biti na karti? Tko su oni? • Ima li dodatnih suparnika? Tko su oni? • Pokazuje li karta međuodnose ili veze između različitih aktera? • Gdje na karti ima najviše moći i utjecaja? 105 . ili nepoznate c. Ako akter jako podržava temu/zadatak. simbol treba biti smješten na lijevoj strani karte. • Korak c. Dok prorađujete zadatak.KARTE MOĆI (1 sat i 15 minuta) 1. Objasnite da će sudionici raditi u istim skupinama kao i kod ciljeva i zadataka. Izrežite simbol ili sliku iz časopisa za svaku pojedinu instituciju i označite ih. koje mogu koristiti u izradi svojih karata moći. vodeće poslovne ljude. časopise. Sudionici trebaju razmisliti i o tradicionalnim kao i o netradicionalnim akterima u političkom procesu. itd. 3. jednu označite podrška a drugu opozicija. Zalijepite simbole na kartu na pravo mjesto – podrška. ljepilo itd. i oni akteri koji su neodlučni ili čije mišljenje nije znano trebaju biti smješteni bliže linije neutralnosti. obojani papir. opoziciju. Grupe trebaju biti što je moguće više kreativne u izboru simbola iz časopisa koji označuje različite aktere. Napravite brainstorming liste svih institucija i pojedinaca koji imaju interes za vašu temu/zadatak – podržavatelje. Pripremite papir. • Korak c. Ponovite zadatak koji ste napisali na papiru koristeći praznu kartu kao model Zadatak za karte moći a. Ako akter ima veliku moć. slavne osobe. 4. Linija neutralnosti je centar karte. neutralni 6. Srednja linija označuje neutralnost. opozicija. opoziciju i neutralne aktere – za svoj zadatak. prezentirajte praznu kartu moći koju ste nacrtali na panou ili grafofoliji. Napišite zadatak javnog zagovaranja svoje grupe na vrh i podijelite papir na dvije strane. Dopustite grupama 45 minuta da dovrše svoje karte moći Uputa voditelju: Ako imate fotografski aparat ili fotografa na radionici. rođake ciljane publike. Moderirajte diskusiju o svakoj karti pred cijelom skupinom. Ako predstavlja jaku opoziciju trebate ga staviti na desnu stranu. Zamolite svaku grupu da prezentira svoju kartu. napravite veliki simbol itd. Distribuirajte papir i markere grupama i pokažite im škare. ova vježba predstavlja dobru priliku. Nakon prezentacija možete snimiti fotografije svake grupe s njenom kartom 8. uključujući vođe zajednica. 2. d. Zadatak za svaku grupu je izraditi «kartu moći» koja vizualno određuje ciljanu publiku – podršku. Ako postoji međusobna veza između aktera simboli se trebaju preklapati ili dodirivati da odražavaju vezu. b. 7. 5.

Je li publika aktivno i javno podržavala temu? Rangirajte i opišite dokaze koji to potvrđuju. • Nivo pokazanog opiranja temi. Koliko mnogo bi publika mogla imati koristi od podupiranja teme javnog zagovaranja i njenih zadataka? Bi li publika mogla ostvariti političku. SAŽETAK Poznavnje ciljane publike ili aktera svakog zadatka javnog zagovaranja je ključna komponenta uspješne strategija javnog zagovaranja. Moderirajte diskusiju s cijelom grupom. prijatelji visoko rangiranog političara mogu biti sjajni posrednici. 6. kako bi mogli usmjeriti javno zagovaranje? Dali bi se vezali za podršku. Dovršene karte moći i analiza publike 106 . osobama koje mogu utjecati na primarnu publiku. 4. Podsjetite sudionike da dobro razmisle kada identificiraju sekundarnu publiku. Objasnite da je ovaj obrazac oruđe u planiranju koji pomaže kampanji da analizira pozicije raznih aktera u ciljanoj publici kako bi se izradile efektivne aktivnosti i poruke za javno zagovaranje. Zamolite svaku grupu da se pozove na aktere koje su identificirali na karti moći.3: Analiza ciljane publike 3. Potreba za više informacija o akterima. osobnu ili profesionalnu korist? Opišite koristi. Zamolite sudionike da nastave raditi u istim skupinama kao i kod karte moći. Zaključite aktivnost podsjećanjem sudionika da bi mreža trebala nastaviti prikupljati informacije o ciljanim publikama i dodati ih na obrazac. ako je. opozicija glasnija od podrške itd? • Općenito. pozovite svaku grupu da napravi sažetak rada.3. • Neodlučni i nepoznati. supružnici. tj. kad grupe dovrše obrasce. Identificirajte koji od tih aktera pripadaju primarnoj publici. neutralizirali suprotstavljene ili preobratili neodlučne? • Zašto je bitno identificirati potencijalne koristi? Kako se mogu iskoristiti na dobrobit mreže? • Zašto je. osobama koje direktno mogu postići zadatke javnog zagovaranja i sekundarnoj publici. 2. Slijede pitanja za primjer: • Koje su opće ocjene o analizi publike. potrebno još dodatnih informacija za točnu analizu ciljane publike? Gdje ćete dobiti informacije? 8. Podijelite i prokomentirajte List III. Je li publika dobro informirana ili joj nedostaje adekvatnih informacija? Koliko još publika zna o temi? • Nivo pokazane podrške za temu. 5.AKTIVNOST 2 Analiziranje ciljane publike Vrijeme 1 sat i 15 minuta 1. Na primjer. Utjecajne osobe se često nalaze izvan profesionalnih krugova i uključuju profesionalne odnose. Informacije o raznim publikama će pomoći pri definiranju cjelokupne strategije i kreiranju poruka. Grupe trebaju prenijeti njihova imena u za to predviđeno mjesto na obrascu i kompletirati ostale kolone kako slijedi: • Nivo znanja o temi zagovaranja. Je li se publika aktivno i/ili javno suprotstavljala temi? Rangirajte i opišite dokaze o suprotstavljanju. rođaci. pokazuju li ciljane publike više podršku ili suprotstavljanje? • Temeljeno na analizi. dozvolite 45 minuta da grupe dovrše svoje obrasce o analizi ciljane publike. 7.

otvara put budućim akcijama i one bi trebale biti održavane kad se skupi više informacija o pojedincima. IDEMO DALJE Slijedeći korak u izradi strategije javnog zagovaranja je razvoj poruka. Svaka poruka javnog zagovaranja je izrađena za jasno izraženu publiku i s jasnom svrhom. Podijelite listove za cjelinu 3. 107 .

LIST III.3.1 Ciljane publike: identificiranje podrške i opozicije
Kontekstualne bilješke Kako bi povećale šanse za uspjeh, mreže za javno zagovaranje moraju identificirati i proučavati sve pojedince i grupe koje bi mogle podržavati temu i cilj mreže kao i one koji bi se mogli suprotstaviti tom istom cilju i temi. Kampanje javnog zagovaranja ciljane publike su određene svakim zadatkom i uključuju primarnu ciljanu publiku - osobe ili institucionalna tijela koja imaju ovlasti donošenja odluka kao i sekundarnu ciljanu publiku – osobe i institucionalna tijela koja mogu utjecati na donositelje odluka. Dokumentiranje informacija o tim publikama može pomoći mreži da usmjeri svoje aktivnosti javnog zagovaranja, razvije efektivne poruke i izabere prikladne kanale komunikacije. I dok kategorije ljudi u ciljanim skupinama nisu identične u svakom okruženju, naš cilj će vjerojatno biti politički lideri, dužnosnici vlade ili lokalne uprave, mediji, profesionalne organizacije i poslovne i građanske grupe. NA nekim mjestima i na nekim pitanjima publika može biti i šira i sadržavati grupe koje se najvjerojatnije nikada međusobno neće susresti, poput stranih donatora i tradicionalnih vođa. Jednom kada je ciljana publika identificirana, mreža mora odrediti nivo podrške i opozicije koju se može očekivati kod predstavnika primarnih i sekundarnih ciljanih publika. Tema javnog zagovaranja može biti kontroverzna i izazvati jake osjećaje kod ljudi koji su tada spremni posvetiti značajne resurse za podržavanje svojih stajališta. Bez obzira je li opozicija umjerena ili jaka, mreže za javno zagovaranje bi trebale biti spremne pristupiti joj na načine koji su najkorisniji za njihove napore. Najbolji je savjet da budete što je moguće bolje informirani o posebnostima opozicije i bazi njihove podrške i da spriječite opozicijska nastojanja s porukama koje predviđaju i opovrgavaju argumente opozicije. S druge strane, mreže za javno zagovaranje se često posvećuju širenju baze svoje podrške. Što je veći broj osoba i skupina koje rade na zadacima mreže, to su veće šanse za uspjeh. Mreže mogu kreirati koalicije s drugim mrežama ili formalnim grupama, širiti svoje članstvo, stvarati saveze s komercijalnim ili privatnim sektorom i/ili stvarati podršku u javnosti kako bi proširile bazu podrške. I napokon, mreže si ne mogu dopustiti da zaborave «neodlučne» ili neutralne strane. U nekim slučajevima najbolja investicija vremena i energije je približiti se neutralnoj publici. Mišljenje javnosti može stvoriti moćan pritisak na političare i javne službenike koji izgledaju neutralno ali zapravo oklijevaju izreći mišljenje zbog moguće kontroverzne prirode problema. Mreže mogu usmjeriti svoje napore na uvjeravanje onih utjecajnih neutralnih da se pridruže i javno podupru kampanju. Nekoliko odluka je temeljeno na detaljnoj i dobroj analizi ciljne publike kampanje javnog zagovaranja. Ova cjelina daje priliku sudionicima da identificiraju i primarnu i sekundarnu 108

publiku za svoje specifične zadatke javnog zagovaranja i počnu analizirati nivo znanja i podrške publike prije nego što prijeđu na zadatak razvoja poruke.

109

LIST III.3.2
Karta moći za analizu publike

110

3 111 .3.5 visoka Razina 1 niska prije pokazane podrške 5 visoka Razina 1 niska prije pokazanog suprotstavljanja Neodlučni ili nepoznatog stava Važne koristi za publiku vezane uz temu Obrazac za analizu primarne i sekundarne publike LIST III.

Bez obzira na to koja je publika posrijedi važno je upamtiti tri druga naglaska o razvoju poruka za javno zagovaranje. Komunikacijska strategija javnog zagovaranja slijedi mnogo sličnih principa kao i reklamiranje ili kampanja socijalnog marketinga. Istraživanje publike – pogotovo kvalititativno istraživanje kao što je usmjerena grupna rasprava ili dubinski interview. 6 Background notes adapted from Elaine Murphy.PRIMARNA 5 visoka1 Razina niska (Rang znanja5) o predmetu (temi) PUBLIKA. Namjera poruke može biti da nam proda proizvod. I KRETANJE U AKCIJU Kontekstualne bilješke6 U današnjem društvu bombardirani smo sa porukama svaki dan. pomaže identificirati pogodne poruke za različite političke publike. Nužno je poznavati svoju publiku detaljno i prenijeti sažetu i dosljednu poruku koja je skrojena prema interesima vaše publike. Washington. informira nas ili obrazuje na neki način. ili promjeni naše mišljenje o nekom problemu. pojedinci ili tijelo sa autoritetom odlučivanja CJELINA 4 PORUKE: INFORMIRANJE. UVJERAVANJE. SEKUNDARNA PUBLIKA pojedinci i institucije s utjecajem na primarnu publiku 112 . DC: The Futures Group Int’l. Većina ljudi zdravorazumski oblikuje svoje poruke prema potrebama i interesima pojedine publike. 1994. Communicating Population and Family Planning Information to Policymakers.

Od sudionika se traži da primjene što znaju o razvoju poruke u javnom zagovaranju kroz igranje scenarije igranja uloga sa političarima. idealno bi bilo imati samo poručiti ljudima samo jednu stvar. na papiru napišite definiciju komunikacije u javnom zagovaranju 113 . Bolje je da ljudima ostavimo jasan dojam jedne poruke nego da ih zbunimo ako ih zasipamo s previše njih. poruke treba uvijek testirati pred predstavnicima ciljane publike da budemo sigurni da je primljena ista poruka koja je i poslana. Za aktivnost 1 napišite dvije kontroverzne izjave vezane za temu javnog zagovaranja Za aktivnost 2. formatom. U potpunosti se slaže. Uopće se ne slaže.Prvo.2 Tabela za razvoj poruke Video kamera (po mogućnosti) za snimanje igranja uloga za povratnu informaciju grupi Primjeri scenarija igranja uloga (za prilagodbu) PRIPREMA • • • Za aktivnost 1. dvije. jezikom. napišite svaki od naslova na poseban papir. VRIJEME 6 sati i 45 minuta MATERIJALI ZA SUDIONIKE • • • • • Papir.4. ali treba i opisati akciju na koju ohrabrujemo i potičemo publiku. Ova cjelina bavi se temeljnim komponentama poruke. Neodlučan. poruka treba uvjeravati samo kroz valjane podatke i jasnu logiku. najviše tri. sadržajem. Publika treba znati točno što želimo. Drugo. markeri i traka Četiri do pet poruka javnog zagovaranja izrezanih iz lokalnih novima ili časopisa Kopije listova za sudionike III.4. govornikom/izvorom.1 Kontekstualne bilješke III. i vremenom/mjestom prenošenja. Treće. • Iskrojiti poruku prema interesu pojedine ciljane publike i • Razviti poruku javnog zagovaranja u različitim scenarijima. ili ako to nije moguće. CILJEVI Do kraja cjeline sudionici će moći: • Identificirati elemente efektivne poruke javnog zagovaranja .

Kopije scenarija podijelite svakoj radnoj grupi. Osobno. 10. neka jedan ili dva sudionika koji se uopće ne slažu iznesu svoju poziciju u pokušaju da uvjere neodlučne. Recite sudionicima da ćete pročitati izjavu i da oni trebaju izraziti mišljenje tako da stanu na onu točku sobe koja najbolje odražava njihovo stajalište. 3. izvjesite drugi papir (Uopće se na slažem) na suprotni zid i treći (Neodlučan) na sredinu zida. Sudionici koji stoje pod «U potpunosti se slažem» ili pod «uopće se ne slažem» trebaju nagovoriti «neodlučne» da se primaknu i podrže njihovo stajalište. Objasnite kako je ova aktivnost za zagrijavanje za razvoj poruke. konferenciju za novine. Pročitajte prvu izjavu polako i jasno tako da svi čuju iste riječi Pročitajte je polako po drugi puta. 2. Slijedeće. Na kraju pitajte preostale neodlučne zašto se nisu pomaknuli i osjećaju li se spremni promijeniti mišljenje. Objesite list papira (U potpunosti se slažem) na kraj najduljeg zida u sobi. javnu debatu). Sudionici će se uključiti u vježbu o javnom mišljenju i tehnikama uvjeravanja 4. Ako neki sudionik tokom vježbe promjeni stajalište treba se pomaknuti na za to prikladno mjesto.• • Za aktivnost 3 izrežite četiri ili pet primjera reklamnih poruka iz časopisa. 8. Provjerite da li se neodlučni pomiču jer su uvjereni. Budite sigurni da svi razumiju instrukcije prije čitanja prve izjave. 9. Svaka poruka neka ima jednostavnu reklamnu frazu poput «Čazmatrans uvijek dolazi na vrijeme» sa slikom i dodatnim tekstom. Sudionici trebaju zamisliti da sudjeluju u brzinskoj javnoj anketi. Sudionici trebaju reagirati na izjavu u kako je pročitana – ne mogu je mijenjati niti dovoditi u pitanje. Kada su svi zauzeli mjesta objasnite da je svrha aktivnosti bila vježbanje vještine uvjeravanja. jednostavno podsjetite sudionike da zadatak javnog zagovaranja nije debatiranje teme nego uvjeravanje neodlučne publike. Pokažite na tri lista papira na zidovima i objasnite da predstavljaju kontinuitet javnog mišljenja od potpunog slaganja do ne slaganja uopće. Ne trebaju stajati točno ni pod jednim od papira nego trebaju izabrati prikladno mjesto u tom kontinuitetu. Uputa voditelju: pokušajte upravljati situacijom da se ne izazove gorljiva rasprava. 7. ako se rasprava razbukta. svaki bi scenarij trebao pokazivati drugu razinu prenošenja poruke (tj. Zamolite sudionike da se postave na mjesto u kontinuitetu koje najbolje odražava njihovo mišljenje. Zalijepite svaku poruku na papir i stavite svaku na poseban zid u sobi ali tako da su sve vidljive. Neka prvi počnu oni pod «U potpunosti se slažem» Neka jedan ili dva sudionika objasni svoje stajalište u cilju da uvjeri neodlučne. 6. Na odrezak papira napišite dvije kontroverzna izjave koje će izmamiti i jako pozitivne i jako negativne reakcije sudionika. 5. Za aktivnost 5 pročitajte scenarije igranja uloga i prilagodite ih da se slažu zadacima javnog zagovaranja donesenim u poglavlju 2. AKTIVNOST 1 Tehnike uvjeravanja Vrijeme: 45 minuta 1. 114 .

zaustavite diskusiju i pročitajte drugu izjavu. Nakon prolaska 5 do 10 minuta nakon druge izjave zaustavite diskusiju i zamolite sudionike da se vrate na svoja mjesta. uvjerila publika da se pridruži i podrži napore javnog zagovaranja ili potakne publiku da poduzme akciju i primjeni željenu političku promjenu.11. Moderirajte raspravu o tome što su sudionici naučili iz vježbe. Komunikacija u javnom zagovaranju je svaka planirana komunikacija koja želi postići jedan od slijedećih ciljeva: informirati. u mnogim slučajevima napad na opoziciju još više zagorča debatu. 13. Ova vrsta komunikacije zahtjeva poruke koje su skrojene za specifičnu publiku koju mreža želi dosegnuti. AKTIVNOST 2 Komunikacija u javnom zagovaranju Vrijeme: 1 sat i 30 minuta 1. utjecajne osobe. • Ako neki od neodlučnih nije promijenio mišljenje. Pratite instrukcije kao i za prvu izjavu. potaknuti na akciju 115 . komuniciranje u javnom zagovaranju često uključuje sposobnost uvjeravanja političara. što je efikasnije – debatirati sa protivnicima ili uvjeriti neutralnu stranu? o Odgovori mogu varirati od kampanje do kampanje. ili javne podrške za stajalište mreže i za akciju. 12. Komunikacija može željeti informirati publiku o nečemu kako bi se stvorila podrška. zašto su argumenti bili neprivlačni i neuvjerljivi? PRIJELAZ Kao što je demonstrirano u ovoj aktivnosti. Ponekad napadački pristup odvraća neutralnu publiku. uvjeriti. Slijede pitanja i mogući odgovori: • Koje su vas tehnike uvjeravanja uvjerile da promijenite mjesto dok ste stajali u kontinuitetu? (pokušajte doći do specifičnog argumenta ili komunikacijske tehnike koja ih je navela na promjenu mišljenja) o Korištenje podataka i činjenica o Korištenje primjera iz stvarnog života o Apeliranje na pojedinca na osobnom nivou o Slušanje stava govornika • Je li tko koristio tehnike koje su vas odvratile od promjene? o Glasan/agresivan glas o Pretjerivanje s činjenicama • Kad je zadatak izgraditi podršku za vašu stvar ili problem. Nakon što je prošlo 10 minuta od prve izjave. Proradite definiciju komunikacije u javnom zagovaranju na papiru.

oni će odrediti željenu akciju za svaku publiku i kako ju potaknuti na akciju kroz poruke javnog zagovaranja.2. Dok se sudionici pripremaju da razviju poruke javnog zagovaranja. situacije i željene političke promjene. Svaka komunikacija u javnom zagovaranju želi dosegnuti najviši nivo tj. kako će svaki pojedinac u ciljanoj publici imati profesionalnu. Da pokrene publiku u akciju. Drugim riječima. komunikacijska strategija kreće na slijedeći viši nivo zadatka da postigne veći učinak. komunikacija kreće na najviši nivo. Nacrtajte model komunikacije u javnom zagovaranju na papiru i koristite slijedeće bilješke da vode diskusiju o komunikaciji: • • • • • • Jedna nužnost za efektivnu komunikaciju je jasno razumijevanje publike i sposobnost gledanja na problem iz perspektive publike. oni trebaju informacije da steknu detaljno razumijevanje problema. svaka radna grupa je identificirala potencijalne koristi za ciljanu publiku ako bi ona podržala našu temu/problem. PRIJELAZ Slijedećih nekoliko aktivnosti se koncentrira na razvijanje uvjerljivih poruka javnog zagovaranja sagledavajući karakteristike i elemente poruka i vježbajući njihovo sastavljanje. političku ili osobnu korist od podupiranja teme? Odgovori na ova pitanja trebaju se razmotriti i uključiti u poruke javnog zagovaranja upućena svakom članu ciljane publike. Jednom kad je publika informirana. na trenutak kada poruke javnog zagovaranja pokreću publiku na akciju za podršku problema. Pogledajte na model i uočite da se komunikacija u javnom zagovaranju često fokusira na prvi nivo – da informira ciljanu publiku. AKTIVNOST 3 116 . Taj nivo želi uvjeriti publiku da osjeća problem jednako jako kao i mreža i da usvoji željeni stav. Ovo je izuzetan izazov – sposobnost staviti se na mjesto publike i vidjeti kako će članovi publike imati koristi od podupiranja vašeg problema Tokom analize publike. Kad je dobiveno razumijevanje i podrška publike. Da bi se publiku pomaknulo na više stupnjeve.

Pozovite sve grupe da svima iznesu utjecajne karakteristike. zabilježite glavne karakteristike na pano. Možda svi neće razumjeti temu kampanje pa poruke trebaju biti jednostavne i precizne kako bi informirale. Istaknite četiri ili pet reklamnih poruka koje su izvješene okolo po prostoriji. 2.Elementi i karakteristike poruke Vrijeme 1 sat i 15 minuta Zagrijavanje (30 minuta) 1. 4. Što je ono glavno što želite reći svojoj publici? Za koju ideju se nadate da će je publika ponijeti nakon primanja vaše poruke? • Jezik. Nakon što su si izabrali poruku. Zaključite podsjećanjem sudionika da imaju u vidu ove karakteristike kada počnu razvijati svoje poruke. Elementi poruke (45 minuta) 1. uvjerile i potaknule publiku na akciju. Proradite svaki element pomoću slijedećih bilješki: • Sadržaj / ideje. Dok grupe čitaju svoje liste. smiješan) - 5. zapišite slijedeće elemente poruke na papir Pet elemenata poruke Sadržaj / ideje Jezik Poručitelj /izvor Format / medij Vrijeme /mjesto 2. Je li jezik primjeren publici? Je li izbor riječi jasan. Sadržaj nudi središnju ideju poruke. zamolite sudionike da razgovaraju s drugima u svojoj grupi kako bi prepoznali karakteristike poruke koja je imala utjecaj na njih. Sastoji se od riječi koje izabirete za komuniciranje vaše poruke. Uključite i ove karakteristike Karakteristike efektivne poruke jednostavna sažeta prikladan jezik format dosljedan sadržaju kredibilitet poručitelja (govornika) ton i jezik dosljedni poruci (ozbiljan. Pročitajte na glas svaku poruku i zamolite sudionike da stanu pokraj poruke koja je na njih imala najveći utjecaj. može li se drugačije protumačiti 117 . Zamolite svaku grupu da zapiše te utjecajne karakteristike (ili zašto im se sviđa poruka) na papir oko poruke. Dopustite im minutu – dvije da sagledaju poruke prije nego što se odluče 3.

• Trošak. • Vidljivost. letci na javnim mjestima Paketi za informiranje službenika Peticija Javna debata Izvještaj za medije Konferencija za medije Natjecanja za izradu plakata ili slogana Javna okupljanja Prezentacijski listovi Politički forumi Nakon što su sudionici razmislili i izrekli cjelokupan popis načina prenošenja poruke. Efektivni mediji za njih uključuju informativne pakete. Takav događaj 118 . Brainstorming: Zamolite grupu da razmisli o listi medija za komunikaciju za poruke javnog zagovaranja. Kada se mreža pojavi u javnosti sa temom svog javnog zagovaranja. Izvor se odnosi na osobu ili ljude koji prenose poruku. Neki formati su efektivniji od drugih i prikladniji određenim publikama. Korištenje masovnih medija poput radija i televizije može izuzetno puno stajati. Mreža može promijeniti izbor medija ako može iskoristiti kontakt ili vezu da poveća vidljivost događaja. Zabilježite odgovore na pano i neka uključuju slijedeće: Medij za poruku Sastanci oči u oči Plakati. prezentacijske listove. izborom govornika. Format /medij. Poruka im treba prenijeti činjenice i potaknuti ih na akciju brzo pa im uvijek ostavite informaciju koju mogu kasnije pročitati.• • kod različitih publika? Je li nužno koristiti lokalni dijalekt ili govor za komuniciranje poruke? Poručitelj / izvor. Javne debate i forumi u živo naglašavaju obje strane problema i mogu se lako pretvoriti u usijanu atmosferu. uvijek možemo računati na rizik. Bez obzira na to. probama itd. Možda je slavna osoba ili visoki državni dužnosnik spreman doći u posjet projektu ili pripremiti uvodni govor na sastanku. Ima li poručitelj kredibiliteta pred vašom ciljanom publikom? Je li moguće uključiti korisnike kao govornike ili poručitelje? Mreže javnog zagovaranja mogu poslati snažnu i smisleniju poruku političarima ako poruka dolazi od člana problemom pogođene populacije. Format ili medij je komunikacijski kanal koji izabirete za slanje poruke. Određene taktike javnog zagovaranja uključuju više rizika nego druge. zamolite ih da razmisle o kriterijima koje će koristiti pri izboru pogodnog medija. političari na visokom nivou imaju malo vremena i mnogo obaveza. a pogotovo s kontroverznom. Mogući odgovori mogu uključivati slijedeće: • Publika. sastanke oči u oči i političke forume. rizik se može smanjiti pažljivim planiranjem. Mreža za javno zagovaranje treba tražiti svaku besplatnu mogućnost ili onu sa popustom ako izaberu masovni medij kao svoj izbor. Npr. • Rizik. Koji format će najviše dirnuti ciljanu publiku? Razni kanali su efektivniji za pojedine publike.

Je li u toku predizborna kampanja koja bi mogla učiniti političare spremnijima nego inače da prime vašu poruku? Prijelaz Do sada su sudionici morali steći osnovno razumijevanje karakteristika i elemenata efektivne poruke javnog zagovaranja. Ako je moguće. vremena i mjesta? AKTIVNOST 5 Prenošenje poruka javnog zagovaranja Vrijeme: 1 sat i 45 minuta Poruka od jedne minute (15 minuta) Uputa voditelju: Konačna aktivnost uključuje sudionike u prenošenju poruka javnog zagovaranja političarima. dajte svakom timu poseban scenarij koji odražava i zadatak tima i ciljanu publiku. 4. 6. Pozovite svaku grupu da prezentira sažetak svoje tablice. Kada i gdje će se poruka prenijeti? Ima li drugih političkih događaja s kojima se možete povezati kako bi privukli više pažnje? Neke grupe za javno zagovaranje spajaju svoje aktivnosti na javnom zagovaranju čak i sa međunarodnim događajima. Vrijeme /mjesto. 119 . Zamolite sudionike da se vrate svojim timovima za analizu publike.4. Koristite slijedeće pitanja da vas vode kroz diskusiju: • Koja je bila središnja ideja svake poruke? Je li bila jasna? • Je li sadržaj bio primjeren publici? Zašto je ili zašto nije? • Koje dodatne informacije treba pridodati? Koje zaobići? • Jesu li podaci bili efikasno iskorišteni? • Je li željena akcija bila jasno artikulirana? Je li bila primjereno predstavljena? • Slažu li se sudionici sa izborom formata. 2. Podijelite list III. Ova poučna vježba je najefikasnija ako je voditelj imao prilike adaptirati scenarije igranja uloga prema svakom zadatku javnog zagovaranja razvijenom u mreži. Slijedeća aktivnost daje priliku sudionicima da vježbaju razvoj i prenošenje poruka javnog zagovaranja članovima svojim ciljanih grupa. Recite timovima da izaberu jednog pojedinca ili instituciju iz svoje ciljane publike i ispune tablicu razvoja poruke. Dozvolite im 30 minuta za završetak zadatka. prezentatora.• može pružiti izvanrednu priliku za regrutiranje i drugih političara i promoviranje tog zadatka javnog zagovaranja.2: Tablica za razvoj poruke 3. pitanja i prijedloge. AKTIVNOST 4 Prenošenje poruka javnog zagovaranja Vrijeme: 1 sat 1. Nakon svake prezentacije pitajte sudionike za komentare. konferencijama i slično. 5.

Nakon iznošenja činjenica. Željena akcija je ono što želite da publika učini kao rezultat slušanja poruke. o Primjer. Dokaz. Anegdota temeljena na osobnom iskustvu može učiniti činjenice i brojke osobnima. o Dokaz . Maria je uspješno balansirala između majčinstva i karijere. Zadatak javnog zagovaranja treba biti jasno izrečen kao poziv na akciju! 3. o Željena akcija. Koristite se slijedećim bilješkama kada radite pregled: • Pozornost medija je ključna komponenta kampanje javnog zagovaranja. Prije godinu dana. glasnogovornik treba dodati ljudski oblik priči. U svakoj interakciji s masovnim medijima važno je da glasnogovornik komunicira i glavnu poruku i željenu akciju poruke javnog zagovaranja u vremenu od 30 do 60 sekundi. Prisutnost medija obično znači da će netko iz mreže biti intervjuiran o događaju ili problemu. Primjer. Glasnogovornik mora biti sposoban prezentirati bit svoje poruke u nekoliko snažnih rečenica.1. Ovaj jednostavni model će pomoći govorniku da se usredotoči na konstruiranje ili krojenje poruke za televizijski ili radijski interview. Prema izvještaju Odbora za sudstvo Senata. fizički zlostavlja se jedna žena svakih 6 minuta. Naša je mreža uzdržavala ženu po imenu Maria. Izjava je glavna ideja poruke (kako je definirano u tablici za razvoj poruke). Napravite uvod podsjećajući sudionike na važnost prezentiranja poruka koje su jasne i koncizne. Ona je nedavno izgubila posao zbog sporosti. djeca su joj bivala disciplinski kažnjavana zbog 120 . No. Nacrtajte «jednominutnu poruku na papir». Ozbiljnost i veličina problema je bila ignorirana. Nasilje protiv žene je bilo dugo tolerirano i žene su patile u tišini. 2. Mreže javnog zagovaranja mogu pozvati novinare da prisustvuju izabranim događajima da povećaju vidljivost problema i osiguraju da će njihova poruka doći do šire publike. pročitajte slijedeći primjer mreže za javno zagovaranje koja radi na nasilju u kući: Izjava. • Jednominutna poruka uključuje četiri komponente koje slijede: o Izjava. glasnogovornici moraju biti uvježbani u iznošenju «jednominutne poruke». pljačke i smrt od raka zajedno. • Medijsko praćenje događaja je normalno sažeto na 30 – 60 sekundi vrpce u televizijskim ili radijskim vijestima. Poruka treba uključivati ograničenu količinu podataka koju publika može lako razumjeti. Da se osiguramo da će se najvažniji naglasci prenijeti tokom kratkog emitiranja. Nasilje u kući protiv žena mora se zaustaviti. zlostavljanje supružnika je u SAD češće nego prometne nezgode. U SAD. spetljala se s agresivnim partnerom i njezin se život potpuno promijenio. Dokaz podupire izjavu ili glavnu ideju sa činjenicama i /ili podacima.

Podijelite listove za cjelinu 4. Igranje uloga (1 sat i 30 minuta) 1. vještine u sricanju poruka koje uključuju nužne elemente. Jeste li bili informirani. 121 . i sposobnosti izabiranja najpogodnijeg medija temeljenog na različitosti kriterija. Dozvolite im 45 minuta da razviju poruku te izrade igranje uloga i dodijele uloge. Podijelite svakoj grupi određeni scenarij. 6. Potaknite ih da koriste bilo kakve materijale koje žele. Objasnite da svaka grupa treba razviti desetminutno igranje uloga koje će demonstrirati kako su oni izabrali da razviju i prenesu poruku opisanu u scenariju. uvjereni. IDEMO DALJE Slijedeća cjelina bavi se različitim tehnikama prikupljanja podataka i analize. složite stolice kao u gledalištu. 5. Ostavite sudionicima vremena i da čitaju scenarij i da pitaju pitanja za pojašnjenja. Pitajte sudionike što nedostaje ovoj poruci – poželjna akcija publike. Pozovite svaku skupinu da predstavi svoj scenarij kratkim sažetkom. znanja onoga što čini efektivnu poruku. Bez obzira bavi li se sama mreža prikupljanjem podataka ili se oslanja na sekundarne analize. Maria je jedna od milijuna žena koje pate zbog nasilja u kući. 2. prikupljeni kvantitativni i kvalitativni podaci će poboljšati podršku svakog koraka procesa javnog zagovaranja. 7. Želi li mreža da političko tijelo postroži kazne za zlostavljanje? Da osigura još skloništa za žene? Poruka treba biti precizna u onome što je poželjno da se dogodi.agresivnog ponašanja. Potaknite sudionike da se pozovu na jednominutnu poruku ako će ih intervjuirati masovni mediji tijekom scenarija. Kada su grupe spremne prezentirati scenarije. Nakon svakog igranja pitajte sve sudionike za reakcije. 3. potaknuti na akciju? • Koje komunikacijske tehnike su pogurale publiku prema vrhu ljestvice komunikacije u javnom zagovaranju? • Koji je bio najefektivniji dio poruke? • Što bi dodali ili učinili drugačije? SAŽETAK Razvijanje i prenošenje efektivnih poruka javnog zagovaranja zahtijeva osnovno razumijevanje komunikacije. 4. Koristite pritom slijedeća pitanja da razvijete diskusiju: • Je li glavna poruka javnog zagovaranja bila jasna? Kako je glasila? • Stavite se u poziciju publike. 4.

informira nas ili obrazuje na neki način. Bez obzira na to koja je publika posrijedi važno je upamtiti tri druga naglaska o razvoju poruka za javno zagovaranje.1 PORUKE: INFORMIRANJE. 1994. formatom. Publika treba znati točno što želimo. UVJERAVANJE. najviše tri. sadržajem. Bolje je da ljudima ostavimo jasan dojam jedne poruke nego da ih zbunimo ako ih zasipamo s previše njih. ali treba i opisati akciju na koju ohrabrujemo i potičemo publiku. ili ako to nije moguće. dvije. govornikom/izvorom. Istraživanje publike – pogotovo kvalititativno istraživanje kao što je usmjerena grupna rasprava ili dubinski interview. Prvo. ili promjeni naše mišljenje o nekom problemu. 122 . I KRETANJE U AKCIJU Kontekstualne bilješke7 U današnjem društvu bombardirani smo sa porukama svaki dan. Drugo. Komunikacijska strategija javnog zagovaranja slijedi mnogo sličnih principa kao i reklamiranje ili kampanja socijalnog marketinga. poruka treba uvjeravati samo kroz valjane podatke i jasnu logiku.LIST III.4. Washington. i vremenom/mjestom prenošenja. pomaže identificirati pogodne poruke za različite političke publike. Communicating Population and Family Planning Information to Policymakers. Ova cjelina bavi se temeljnim komponentama poruke. Većina ljudi zdravorazumski oblikuje svoje poruke prema potrebama i interesima pojedine publike. Od sudionika se traži da primjene što znaju o razvoju poruke u javnom zagovaranju kroz igranje scenarije igranja uloga sa političarima. poruke treba uvijek testirati pred predstavnicima ciljane publike da budemo sigurni da je primljena ista poruka koja je i poslana. Namjera poruke može biti da nam proda proizvod. Treće. jezikom. 7 Background notes adapted from Elaine Murphy. Nužno je poznavati svoju publiku detaljno i prenijeti sažetu i dosljednu poruku koja je skrojena prema interesima vaše publike. idealno bi bilo imati samo poručiti ljudima samo jednu stvar. DC: The Futures Group Int’l.

LIST III.2 Tablica za razvoj poruke 123 .4.

Ciljana publika Akcije koje želite da publika poduzme Sadržaj poruke Forma (e) prezenteri Vrijeme i mjesto prenošenja 124 .

Prikupljanjem i distribucijom podataka o potrebama zajednice.CJELINA 5 PRIKUPLJANJE PODATAKA: POPUNJAVANJE PRAZNINE IZMEĐU ZAJEDNICA I POLITIČARA Kontekstualne bilješke Kako bi bili efektivni zagovarači za svoje teme. Poznavanje zajednice znači otkrivati što ljudi misle o temi zagovaranja. Što više podataka mreža posjeduje to će imati realističnije i reprezentativnije političke zahtjeve. Ova cjelina se usredotočuje na odabrane tehnike prikupljanja kvalitativnih i kvantitativnih podataka i njihove primjene u razvoju boljeg razumijevanja potreba i prioriteta zajednice i komuniciranje tih potreba političarima. Kvalitativni podaci su opisni ili narativni i prenose utiske ili mišljenja. Kada počinje sa skupljanjem podataka mreža treba razmotriti svoje vlastite informativne potrebe i potrebe relevantnih političara. CILJEVI Do kraja cjeline sudionici će moći: • Razlikovati tehnike prikupljanja različitih kvalitativnih i kvantitativnih podataka. Sudionici će istraživati ankete. poruka javnog zagovaranja temeljena na podacima pojačava profesionalizam i kredibilitet mreže u očima političara i drugih utjecajnih osoba. Isto tako je važno procijeniti vrijeme i troškove kao i ljudskih resursa potrebnih za izradu metodologije prikupljanja. prioritete i interese svojih zajednica. osjećaju i rade i pomažu u identificiranju važnih problema pojedine grupe ili zajednice. Prikupljanje podataka može uključivati kvalitativne i kvantitativne tehnike ili kombinaciju njih. Oni daju informaciju o tome što ljudi misle. mreža demonstrira važnost koju pridaje slušanju ljudi i prikupljanju informacija koje čine akcije javnog zagovaranja. intervjue. Nadalje. • Razumjeti komponente analize početnog stanja • Pripremati tematske vodiče za intervjue kroz razgovor i usmjerene grupne diskusije i koristiti informacije iz sekundarnih izvora podataka VRIJEME 4 sata i 40 minuta 125 . mreže moraju razumjeti i točno predstavljati potrebe. analize i prezentacija podataka. usmjerene grupne diskusije a analiza sekundarnih podataka će odrediti kako koristiti rezultate rada mreže za javno zagovaranje. Izbor same tehnike prikupljanja podataka ovisi o odgovorima na ova pitanja. Kvantitativni podaci se mogu zbrojiti ili kvantificirati da daju brojčane procjene i generiraju zaključna zapažanja.

kopirajte istraživačke scenarije Za aktivnost 4. • Prikupljanje podataka može uključivati kvalitativne i kvantitativne tehnike ili njihovu kombinaciju. Ona istražuje tehnike prikupljanja podataka.5. analizirali i prezentirali podaci? • Izbor same tehnike prikupljanja ovisi o odgovorima na gornja pitanja.5 Opis izabranih metoda Predložak za kartice «Proces analize početnog stanja» • PRIPREMA • • • Za aktivnost 2. • Ova cjelina pomaže sudionicima da razumiju i cijene potrebu za podacima za definiranje i podršku temi javnog zagovaranja. Ovo znači otkrivanje što ljudi misle o problemu i kako gledaju na prioritete.5. slijede ključni momenti: • Mreže moraju razumjeti i točno predstavljati potrebe.1 Kontekstualne bilješke List III. • Prikupljanjem. kopirajte komplete podataka na kraju cjeline AKTIVNOST 1 Vrijeme: 10 minuta Napravite uvod obradom zadataka i kratkom prezentacijom o prikupljanju podataka.3 Tipovi istraživanja List III. 126 . markeri i traka Kopije listova List III. i analizu sekundarnih podataka. pouke javnog zagovaranja temeljene na podacima će povećati kredibilitet mreže u očima političara i drugih utjecajnih osoba• Kada se planira prikupljanje podataka mreža treba razmisliti o slijedećem: o Koje to informacije treba? o Koje su informacije relevantne političaru? o Koje je vrijeme i trošak potreban za prikupljanje podataka? o Koje ljudske resurse i vještine trebaju da bi se izradila metodologija i prikupili. analizom i distribucijom podataka o potrebama zajednice mreža pokazuje da daje važnost i na slušanje ljudi i na prikupljanje podataka da podupre svoje akcije javnog zagovaranja. kopirajte i izrežite tri kompleta kartica procesa analize početnog stanja koristeći se predloškom na kraju cjeline na papiru druge boje za svaku grupu Za aktivnost 7. • Što više podataka mreža skupi to će realniji i reprezentativniji biti njeni politički zahtjevi.5. Postoje prednosti i mane različitih metoda i svaka metoda daje drugačije rezultate. Nadalje.2 Vodič za temu intervjua List III. uključujući analizu početnog stanja.MATERIJALI ZA SUDIONIKE • • Papiri. prioritete i interese svojih zajednica.4 Usporedba kvalitativnih i kvantitativnih metoda List III.5.5.

Uputite svaku grupu da izabere prezentatora za čitanje scenarija i izvještavanje o diskusiji grupe. Pitajte zamolite grupe da pročitaju scenarije i raspravljaju o pitanju koje je na kraju 3. Pozovite druge sudionike da kažu svoja mišljenja. SCENARIJI PRIKUPLJANJA PODATAKA Aktivnost 3 Tehnike prikupljanja podataka Vrijeme 15 minuta 1. Napišite riječi kvalitativno i kvantitativno kao naslove kolona na listu papira 2.AKTIVNOST 2 Scenariji istraživanja Vrijeme: 20 minuta 1. stav. Zaključite sa pitanjem sudionicima s kojim tehnikama su već imali iskustva. Podijelite kopije scenarija za svaku grupu. koje tehnike bi po njihovu mišljenju mreža mogla najlakše poduzeti i što treba uzeti u obzir prije odabira tehnike. Zaključite aktivnost zamolbom sudionicima da kažu neke od svojih iskustava u efektivnom i neefektivnom korištenju podataka. Zapišite razne odgovore u pripadajuću kolonu. 5. Pitajte cijelu grupu da identificira alate za prikupljanje podataka za svaku kategoriju podataka. Podijelite sudionike u četiri grupe. Kakve su potrebe grupe za podacima? Postoje li ti podaci? Koje su najbolje tehnike u odnosu na potrebe? Koliko vremena će se potrošiti? Koliko to košta? KVALITATIVNI Ankete Upitnici Fokusirane grupe Intervjui promatranje Kvantitativni Ankete Upitnici Popis Analiza početnog stanja ZSP (znanje. 3. 2. Na primjer. 4. Zamolite jednog sudionika da ukratko objasni razlike između ta dva tipa podataka. praksa) AKTIVNOST 4 Analiza početnog stanja Vrijeme 45minuta 127 . 4.

Podijelite jedan komplet kartica snimanja početnog stanja. 4. Podaci se koriste za mjerenje promjene nakon primjene aktivnosti 2. 5. • Intervjuiranje pojedinaca u zajednici je izvrstan izvor kvalitativnih podataka i može usmjeriti izbor zadatka javnog zagovaranja. osjećaju i percipiraju. Oni se šire i daju dubinu do kvantitativnih podataka i koristan su prvi korak u kompliciranijim aktivnostima prikupljanja podataka. Koraci analize početnog stanja uključuju: • Određivanje svrhe i zadatka analize • Okupljanje i organizacija istraživačkog tima • Izbor metoda prikupljanja podataka • Prepoznavanje tema i pitanja za podatke • Izrada alata za skupljanje podataka • Testiranje i dovršavanje alata • Određivanje veličine uzorka i izbor uzorka • Provođenje aktivnosti prikupljanja • Analiza podataka • Priprema završnog izvještaja • Ocjenjivanje procesa AKTIVNOST 5 Intervjui Vrijeme 1 sat Uvod (10 minuta) 1. Provjerite tri poretka kartica i raspravite svaki korak da budete sigurni da sudionici potpuno razumiju. Oni daju informacije o tome što ljudi misle. Grupe trebaju staviti svoje kartice na pod ili na zid kako bi se o njima složili. 128 .1. Kartice moraju biti u nepravilnom redoslijedu. Podijelite sudionike u tri manje grupe. Recite svakoj grupi da raspravi i donese odluku o pravilnom redoslijedu koraka. 3. Koristeći slijedeće bilješke prenesite kratak pregled intervjua: • Intervjui su najčešća metoda prikupljanja podataka. Zamolite grupu da raspravi o slijedećem: Koje tipove informacija može dati procjena početnog stanja u kampanji javnog zagovaranja? Zašto se te informacije važne? Snimanje početnog stanja je prikupljanje podataka prije početka aktivnosti. Zamolite sudionike da opišu analizu početnog stanja i zapišu svoju definiciju na pano.

Zaključite molbom grupi da razmisli o vještinama potrebnim za dobar intervju. 9. gradnja izvještaja. Koristite slijedeća pitanja i moderirajte raspravu o igranju uloga: • O čemu ste željeli ili niste željeli raspravljati? Mogući su slijedeći odgovori: provoditelj je koristio dobar govor tijela. nije stvorio udoban ugođaj.2) pojedincima koji igraju ulogu provoditelja intervjua. duboka diskusija. Natuknice se brinu o tome da podaci tokom svih intervjua budu sakupljeni na isti način. Objasnite da sudionici imaju priliku vježbati intervjuiranje. član zajednice ili promatrač. Pitajte provoditelja intervjua da kaže o svojem osjećaju kako provesti uspješan intervju i pitajte članove zajednice da opišu intervju iz svoje perspektive. 4. 3. natuknice za teme intervjua su podijeljene u četiri dijela: uvod. itd. Podijelite natuknice s temama intervjua (list III. 2. • Općenito. Zapišite njihove odgovore na pano i uključite slijedeće: Intervjui • • • • • Igranje uloga (50 minuta) 1. Napišite odgovore na pano i uključite slijedeće Dobri provoditelji intervjua • Imaju znanja u temi • Znaju lokalne izraze za neke stvari • Mogu razgovarati s ljudima • Znaju kako ispipati teren za informacija Su jeftini Može ih provesti svatko treniran za intervjuiranja Dobar su izvor kvalitativnih podataka Daju mnogo informacija u kratkom vremenu Mogu biti formalni i neformalni • tehnike dobivanje 129 . završetak. 8. toku pitanja. zaboravio je reći svrhu intervjua. 2. • Kako bi se intervju mogao unaprijediti? Mogući odgovori: pitanja u natuknicama za teme nisu morala biti usmjerena. 5. bio je kreativan u pitanju naknadnih pitanja. Podijelite sudionike u grupe po tri. Nakon igranja uloga zamolite svakog promatrača da izvijesti sve sudionike o svojim opservacijama. pitao je zatvorena ili neosjećajna pitanja. Zamolite sudionike da opišu neke prednosti intervjua pred drugim metodama prikupljanja podataka.Normalno je pri provođenju intervjua da ispitivač koristi natuknice s temama razgovora da pomognu u strukturiranju rasprave o temama koje istražuje. Zamolite svakog sudionika da izabere jednu od slijedećih uloga provoditelj intervjua. Popustite provoditeljima 5 minuta da prorade natuknice s temama.5. primjerenosti pitanja. Tokom intervjua promatrač treba voditi bilješke o korištenim komunikacijskim tehnikama. 7. 6. Objasnite provoditelju da treba slijediti natuknice i provesti 15 minutni intervju sa članom zajednice.

osjećajima zajednice ili prijedlozima. • Što je to fokusirana grupa? To je labavo strukturirana. mreža izvodi diskusije s fokusiranim grupama kojih se dotiče problem. • Općenito. Zamolite sudionike da podijele svoja iskustva ako su radili s fokusiranim grupama. Uvod Gradnja izvještaja Pitanja za diskusiju Zaključak 2. Pitajte ih za njihove opservacije o tehnici rada i je ovaj način rada najprikladniji. Napišite slijedeći predložak na panou i objasnite da će ga sudionici koristiti pri izradi primjera natuknica o temama za simulirane diskusije sa fokusiranim grupama: Predložak natuknica o temi Tema: I. IV. II. 1 sat 1. • Fokusirane grupe obično traju dva ili više sati. Razvoj natuknica o temi (50 minuta) 1. Sudionike treba obavijestiti o temi unaprijed i reći im kako će se koristiti ta informacija. One su korisne za prikupljanje podataka o mišljenjima. Fokusirane grupe vode voditelji. 2.AKTIVNOST 6 Rasprava s fokusiranim grupama (RFG) Vrijeme. III. Koristite slijedeće bilješke i prezentirajte ukratko o fokusiranim grupama: • Fokusirane grupe su izvrsno oruđe za pomoć istraživačima razumjeti potrebe zajednice. 130 . neformalna rasprava sa malom homogenom grupom od šest do osam osobe koja je rađena u svrhu prikupljanja informacija na određenu temu. Prenesite scenarij sudionicima: Kako bi izgradili vaš slučaj. potencijalnim problemima s planiranim aktivnostima. • Zapisničar bilježi komentare sudionika. da isključi ljude koji ne učestvuju i ohrabruje sudionike da podijele svoje misli i osjećaje. rasprave s fokusiranim grupama se ponavljaju s nekoliko različitih grupa sličnih pojedinaca sve dok rasprave ne prestanu davati nove detalje o temi. • Takav voditelj koristi natuknice s temama (slično kako kao intervjua) za organizaciju rasprave među prisutnima. Uloga voditelja je pomoći da rasprava počne i ostane u okviru teme.

Koristite slijedeće bilješke i održite kratku prezentaciju o sekundarnim podacima: • Sekundarni podaci su odličan izvor kvantitativnih i kvalitativnih informacija o ciljanoj zajednici. Mreža treba smatrati sekundarne podatke svojim najistaknutijim resursom.valjani i pouzdani . 5.sveobuhvatni Prijelaz Tokom slijedeće aktivnosti sudionici će ispitati tablice stvarnih podataka iz njihovog područja rada. Svrha aktivnosti je pomoći mreži da razumije vrijednost sekundarnih podataka. Analiza sekundarnih podataka (1 sat) 1.jeftini u nabavci . Grupe sudionika trebaju koristiti list III. prepozna različite načine uporabe podataka i identificira dodatne podatke koji su potrebni za potporu napora javnog zagovaranja. Zamolite drugu grupu sudionika da razvije natuknice o temi i izvede diskusiju s drugom fokusiranom grupom.2. • Ankete uključuju opsežne podatke vezane uz temu. Napišite «Sekundarni podaci» na papir i pitajte sudionike da nabroje neke prednosti korištenja sekundarnih podataka u prilog svojim naporima u javnom zagovaranju. AKTIVNOST 7 Analiza Sekundarnih podataka Vrijeme: 1 sat i 10 minuta Uvod (10 minuta) 1. Podijelite sudionike u tri grupe.5.2 kao predložak. distribuirajte odgovarajuće nizove podataka svakoj grupi i napišite zadatak na papir. Sekundarni podaci . • Grupa 1: tema 1 • Grupa 2: tema 2 • Grupa 3: tema 3 2. Zamolite grupu da razvije natuknice o temi izvođenjem diskusije s jednom od fokusiranih grupa. Recite svakoj grupi sudionika da napiše svoje natuknice o temi na papir i prezentira ga svim sudionicima da dobije komentare i povratne informacije. • Mnoge velike agencije koje rade ankete razlučuju podatke na regionalni i niži nivo.5.3. 2.odmah spremni . Podijelite im list III. 4. Podijelite sudionike u dvije grupe. Dozvolite im 30 minuta Zadatak A B C D 131 . Nizovi podataka su prezentirani na kraju ove cjeline.tekući .

• Kakve bi planove trebala izraditi mreža za uključivanje analize sekundarnih podataka u svoju strategiju javnog zagovaranja ? Znajte da će ti planovi biti integrirani u plan primjene koji se razvija u cjelini 7. SAŽETAK Uspješno javno zagovaranje bavi se stvarnim pitanjima i prioritetima zajednice. podržavaju političku akciju i koji su značajni za vjerodostojni za političare. 132 . Za mrežu je obavezno da prikuplja podatke koji točno predstavljaju te prioritete. Tehnike prikupljanja podataka trebaju pogoditi potrebe za komunikacijom i mreže i ciljane publike kao i dostupne resurse mreže.3. Pozovite svakog prezentatora da sažeto prikaže informacije prezentirane u tablicama svoje grupe i da prezentira svima odgovore. Koristite slijedeća pitanja: • Koji će izvori sekundarnih podataka koristiti mreži u podržavanju cilja i zadataka javnog zagovaranja ? Popišite resurse na papir. Podijelite listove za cjelinu 5. Odvojite vremena za pitanja i diskusiju 4. • Koji su članovi ili grupe već radile na analizi sekundarnih podataka? Ovi ljudi predstavljaju resurse za potencijalno prikupljanje podataka i analize. IDEMO DALJE Sljedeća se cjelina bavi potencijalnim brigama pokretanja kampanje javnog zagovaranja – pribavljanjem dovoljnih resursa (financijskih i drugih) za podršku strategiji mreže. Zaključite diskusiju pozivajući sve sudionike na diskusiju o sekundarnim podacima.

List III.5.1 PRIKUPLJANJE PODATAKA: POPUNJAVANJE PRAZNINE IZMEĐU ZAJEDNICA I POLITIČARA
Kontekstualne bilješke Kako bi bili efektivni zagovarači za svoje teme, mreže moraju razumjeti i točno predstavljati potrebe, prioritete i interese svojih zajednica. Poznavanje zajednice znači otkrivati što ljudi misle o temi zagovaranja. Prikupljanjem i distribucijom podataka o potrebama zajednice, mreža demonstrira važnost koju pridaje slušanju ljudi i prikupljanju informacija koje čine akcije javnog zagovaranja. Što više podataka mreža posjeduje to će imati realističnije i reprezentativnije političke zahtjeve. Nadalje, poruka javnog zagovaranja temeljena na podacima pojačava profesionalizam i kredibilitet mreže u očima političara i drugih utjecajnih osoba. Kada počinje sa skupljanjem podataka mreža treba razmotriti svoje vlastite informativne potrebe i potrebe relevantnih političara. Isto tako je važno procijeniti vrijeme i troškove kao i ljudskih resursa potrebnih za izradu metodologije prikupljanja, analize i prezentacija podataka. Izbor same tehnike prikupljanja podataka ovisi o odgovorima na ova pitanja. Prikupljanje podataka može uključivati kvalitativne i kvantitativne tehnike ili kombinaciju njih. Kvalitativni podaci su opisni ili narativni i prenose utiske ili mišljenja. Oni daju informaciju o tome što ljudi misle, osjećaju i rade i pomažu u identificiranju važnih problema pojedine grupe ili zajednice. Kvantitativni podaci se mogu zbrojiti ili kvantificirati da daju brojčane procjene i generiraju zaključna zapažanja. Ova cjelina se usredotočuje na odabrane tehnike prikupljanja kvalitativnih i kvantitativnih podataka i njihove primjene u razvoju boljeg razumijevanja potreba i prioriteta zajednice i komuniciranje tih potreba političarima. Sudionici će istraživati ankete, intervjue, usmjerene grupne diskusije a analiza sekundarnih podataka će odrediti kako koristiti rezultate rada mreže za javno zagovaranje.

133

List III.5.2
Natuknice s temama intervjua Svrha istraživanja: I. Uvod • Objasnite tko ste i koja je svrha istraživanja. • Objasnite proceduru. • Naglasite da nema pravih i krivih odgovora na pitanja koja ćete postavljati. • Pitajte sugovornika za ime i pitanje vezano za temu II. Sastavljanje izvještaja (Otvorite razgovor da stvorite ugodnu atmosferu). Pitajte sugovornika općenito o poslu, obitelji, zajednici) III. Dubinska diskusija (postavljajte pitanja u nizu pomičući se od općih pitanja prema onima gdje se traži sugovornikovo mišljenje) IV. Završetak • ukratko sažmite što ste čuli i pitajte za sugovornikovu konačnu reakciju (imali što o čemu nismo raspravljali i što bi htjeli dodati?) • Zahvalite sugovorniku na vremenu V. Revizija i organizacija bilješki

134

List III.5.3
Tipovi istraživanja Istraživanje može biti kvantitativno i kvalitativno. Kvantitativno istraživanje daje veličinu i obuhvat onoga što se događa. Kvalitativno daje informacije o osjećajima, atmosferi, nijansama. Kombinacija ovih metoda daje dubinski pogled na stajališta publike kako i na početno stanje stvari za mjerenje promjena. Drugim riječima, kvantitativno istraživanje daje sliku a kvalitativno joj udahnjuje život. Ove dvije metode istraživanja mogu se poduzeti neovisno jedna o drugoj ali se obično koriste zajedno da se nadopune. Izbor metoda ovisi o pojedinim ciljevima istraživanja, dostupnim resursima, obuhvatom projekta, i vremenskim okvirom. Nužno je odrediti je li istraživanje namijenjeno dobivanju relativno preciznih statističkih uopćivih nalaza koji se daju kvantificirati, ili opisnih kvalificirajućih informacija ili njihove kombinacije. • • • Kvantitativni podaci otkrivaju probleme koje treba dalje testirati kvalitativnim istraživanjem. Problemi obrađeni u kvalitativnom istraživanju ukazuju na kvantitativne podatke koje treba prikupiti kako bi se došlo do veličine i ozbiljnosti tih pitanja. Usporedba nalaza kvantitativnog i kvalitativnog istraživanja treba demonstrirati dosljednost u informacijama.

135

jezik.List III.4 Usporedba kvalitativnih i kvantitativnih metoda • • • • Kvalitativne Žele odgovoriti na razloge zašto Koriste male. 5. vještine. sažimanje. opisivanje i uspoređivanje podataka Fokusiraju se na proces • • • • 136 . percepcije. interakciju i promatranje Bilježe sudionikove emocije. slučajeve ili događaje dubinski i da skuplja informacije kroz direktno citiranje. stavove i što ih motivira Fokusiraju se na proces • • • • Kvantitativne Žele ustanoviti količinu i odnose između varijabli Koriste velike. slučajne uzorke Dozvoljavaju široke generalizacije nalaza većim populacijama Dokumentira kako su norme. nemirne uzorke Potiče duboko ispitivanje Omogućuju istraživaču da proučava izabrane teme. osjećaje. vjerovanja i stavovi povezani s pojedinim ponašanjima Potiče korištenje statistike nakupljanje.

stavova o problemu. Tehnike uključuju zajedničke brze procjene. • Diskusije s fokusiranim grupama. rezultati se ne mogu generalizirati na veće populacije. • Intervju presretanja.5 Opis izabranih metoda Uobičajene kvalitativne metode uključuju slijedeće: • Etnografije. Etnografija je korisna za identificiranje tabua i određivanje kako aspekti iz kulture mogu biti korišteni za podršku novih ponašanja. Koristi se kad je pogodan hibrid tradicionalnog kvantitativnog i kvalitativnog pristupa. brige i potrebe ciljanih publika. autobusna stajališta. Ankete znanja. Iako takve diskusije. Koristi se za razvoj hipoteza. Intervjui su stacionirani na mjestima gdje se pojedinci iz ciljane grupe često nalaze. Promatračke studije dopuštaju istraživačima da odrede opseg pojedinog ponašanja ili stupnja korištenja određenih proizvoda i jesu li prisutni materijali potrebni za potporu takvim ponašanjima.List III. karakteristika konteksta. fokusirane etnografske studije i procedure brze procjene. planeri i rasprave postaju osjetljivije na vrijednosti. produciranju velikog broja ideja. izloženosti komunikacijskim kanalima unutar određene populacije. Ova metoda cilja sekundarnu publiku kako bi se utvrdilo kakva je njihova interakcija s primarnom publikom i koliki je njihov utjecaj. Anketiranje uzorka je najvrednije kada istraživači imaju određenu ideju o tome što trebaju znati i imaju dobro razvijena pitanja. kafići. Uključuju intervjue sa velikim uzorkom izabranim da predstavlja ciljanu populaciju i tipično koriste vrlo fokusirana pitanja koja se mogu kodirati kompjutorskim analizama. Koriste se za opisivanje stvarnih obrazaca ponašanja ili za identifikaciju prepreka prihvaćanju novih ponašanja. i idealnim i stvarnim ponašanjima povezanima s istraživanim problemom. Grupno okružje potiče ljude da govore otvoreno o osjećajima. Ovaj intervju je kvalitativan u tome što ne koristi uzorke vjerojatnosti i kvantitativan u tome što obično traži velike uzorke i tablične analize podataka. Uspostavljaju se korelacije između ovih faktora.5. No. Najčešće kvantitativne metode uključuju slijedeće: • Anketiranje uzorka: Koristi se za provjeravanje hipoteza i za određivanje relativne dominacije određene prakse ili vjerovanja. Se koristi da pruži bolje razumijevanje pojedinih pitanja i stavova. Lokacije mogu biti na mjestima kao što su apoteke. stavova i prakse. vjerovanjima i stavovima. tržnice. Intervjui presretanja prikupljaju informacije u relativno kratkom vremenu i daju jeftina sredstva prikupljanja kvantitativnih podataka. Se koriste za intenzivno istraživanje ciljane nivoa znanja publike. • 137 . • Promatračke studije. Koriste se za razvoj dubokih istraživanja kulture kojoj tema pripada. Istraživači obično koriste intervjue kroz razgovor sa relativno malim brojem utjecajnih ili informiranih ljudi (informatora). ponašanja. • Intervju kroz razgovor. Anketiranja uzoraka mogu ispitati odnose između vjerovanja. istraživanje širokih tema.

• • • Studije početnog stanja. Se koriste za ispitivanja trenutnih ponašanja s obzirom na potencijal ljudi da se mijenjaju. Demografska istraživanja. 138 . Popis. Se koristi za periodično brojanje stanovništva države. Anketa se ponavlja nakon završetka intervencije da se izmjere rezultati intervencije. Se koriste za komparativne podatke o početnom stanju i indikatorima utjecaja.

Analiza početnog stanja predložak za kartice Odredite svrhu i cilj Identificirajte i organizirajte istraživački tim Izaberite istraživačke Provedite Ocijenite metode cijeli istraživanje proces Analizirajte podatke Identificirajte Testirajte Izradite i teme istraživačke dovršite Pripremite istraživanja instrumente i završni pitanja izvještaj Organizirajte Odredite logistikuuzorak i i plan rada njegovu veličinu 139 .

KVANTITATIVNI TABLIČNI PODACI O TEMI ISTRAŽIVANJA 140 .

141 . Oni znaju kako ciljati na potencijalne donatore i razviti uvjerljive poruke koje će ih dirnuti.6. Bez obzira na to koliko se mreža okoristila financijskim resursima.6. kreativnije i riskantnije aktivnosti nego što bi to bilo moguće s ograničenim fondovima. Pristup financijskim resursima širi opcije dostupne mreži i daje članovima slobodu da probaju nove. VRIJEME 1 sat i 20 minuta MATERIJALI ZA SUDIONIKE • • Papiri. moguće je pokrenuti uspješnu kampanju i sa resursima i energijom samih članova mreže. Efektivni prikupljači fondova razumiju važnost postavljanja realističnih ciljeva temeljenim na posebnostima okoline i tema javnog zagovaranja. markeri I TRAKA Kopije listova za sudionike List III. Ovo je područje koje traži značajne tehničke vještine. Oni smišljaju inovativne strategije da prikupe novac – on traženja malih donacija iz bilateralnih organizacija za razvoj do ciljanja na probleme privatnog sektora u njihovim sredinama.1 Kontekstualne bilješke List III.CJELINA 6 SKUPLJANJE FONDOVA: MOBILIZIRANJE RESURSA Kontekstualne bilješke Sposobnost mobiliziranja resursa je vrijedna vještina za mreže javnog zagovaranja. Mreže koje su usmjerene na prikupljanje novca za podršku svojih nastojanja na javnom zagovaranju trebaju razmatrati i organiziranje posebne radionice samo na tu temu i traženje usluga profesionalnih prikupljača fondova kao specijalista za resurse. napišite primjer strategije prikupljanja fondova na papir. Cjelina 6 predstavlja pregled prikupljanja fondova za javno zagovaranje.2 Proces prikupljanja fondova PRIPREMA • Za aktivnost 3. Oni također znaju izmamiti donacije iz jednog izvora da dobiju dodatne resurse iz drugog i tako osiguraju budućnost aktivnostima javnog zagovaranja. ZADACI Do kraja cjeline sudionici će moći pripremiti strategiju prikupljanja fondova za kampanju javnog zagovaranja.

) i multilateralne donatorske agencije (UNDP. Dodajte te prijedloge na listu.. Pristup financijskim resursima širi opcije dostupne mreži i daje članovima slobodu da probaju nove. moguće je pokrenuti uspješnu kampanju i sa resursima i energijom samih članova mreže. 142 .. kreativnije i riskantnije aktivnosti nego što bi to bilo moguće s ograničenim fondovima. • Efektivni prikupljači fondova razumiju važnost postavljanja realističnih ciljeva temeljenim na posebnostima okoline i tema javnog zagovaranja. • Bez obzira na to koliko se mreža okoristila financijskim resursima. Pitajte sudionike što misle o neovisnim izvorima prihoda. . Članovi mreže mogu biti uključeni u pružanje usluga. kao što su honorari od pružanja usluga. trening. Druge mreže skupljaju članarinu svojih članova. obrazovanje. Oni smišljaju inovativne strategije da prikupe novac – on traženja malih donacija iz bilateralnih organizacija za razvoj do ciljanja na probleme privatnog sektora u njihovim sredinama.. istraživanje.AKTIVNOST 1 Uvod Vrijeme: 5 minuta 1. 2. Oni znaju kako ciljati na potencijalne donatore i razviti uvjerljive poruke koje će ih dirnuti. Istaknite barem jednu mrežu za javno zagovaranje koja radi radionice o javnom zagovaranju za druge grupe na honorarnoj osnovi. Moderirajte vježbu brainstorminga za odgovor na slijedeće pitanje: Koji su izvori financijske potpore koji čine aktivnost na programu mogućim? Zamolite grupu da identificira sve kategorije financiranja koje trenutno mogu dobiti. Oni također znaju izmamiti donacije iz jednog izvora da dobiju dodatne resurse iz drugog i tako osiguraju budućnost aktivnostima javnog zagovaranja. bilateralne donatorske agencije (USAID. • Sposobnost mobiliziranja resursa je vrijedna vještina za mreže javnog zagovaranja.. AKTIVNOST 2 Vrijeme: 15 minuta 1. 3.)  Kontakti u vladi  Individualni donatori  Članarina  Komercijalno sponzorstvo 4. pomoć zajednici itd. Pitajte sudionike što misle o širini svojih sadašnjih aktivnosti na programu. Napravite uvod u cjelinu ponavljajući cilj i izlaganjem kratke prezentacije sa slijedećim naglascima. Potaknite sudionike da široko razmisle. Zabilježite odgovore na pano kao što je prikazano: Izvori financijske potpore  Donacije od privatnih donatora.

Prijelaz U slijedećoj aktivnosti. 8. 3. 2. Podijelite sudionike u četiri skupine. 5.6. Primjer strategije prikupljanja fondova Izvor Potencijalni interes Pristup Slijedeći koraci Međunarodna Trenutno je Pošaljite im pismo u Anja treba voditi fondacija usmjerena na kojem se pokušaj predstavljate i Michael treba priložite im koncept.2 Proces prikupljanja fondova. Zamolite nekoliko sudionika da rekapituliraju cilj mreže. Podijelite list III. sudionici će prebaciti svoju pažnju na budućnost mreže i kako doći do fondova za podršku i budućim nastojanjima za javno zagovaranje i održivosti mreže. dodijelite svakoj jedan izvor financiranja. Uputite grupe da razmotre svoj izvor financiranja i odgovore na slijedeća pitanja? • Zašto bi ovaj izvor bio zainteresiran podržavati ciljeve i zadatke javnog zagovaranja mreže? • Koji bi pristup bio najefektivniji u zadobivanju podrške izvora? • Koji su slijedeći koraci i tko je odgovoran za njih? 7. Temeljom budućeg usmjerenja mrežnih napora za javno zagovaranje koji bi od nabrojanih izvora financiranja bio najizgledniji da uspije? • Sudionici trebaju tražiti sklad između interesa donatora ili izvora financiranja i cilja zadataka javnog zagovaranja mreže. zadatke i ciljane publike. Pregledajte primjer strategije na panou i pomozite grupama. 10. Neki izvori mogu biti neprikladni. prijedlogom Pošaljite na vrijeme da stigne prije isteka roka za cikluse financiranja. upozoriti kontakt Ako fondacija pokaže osobu u fondaciji da interes. Zaključite aktivnost sa diskusijom o mogućim implikacijama za mrežu. Tražite komentare ili prijedloge od ostalih sudionika. Nakon što su grupe zgotovile zadatak. zamolite ih da prezentiraju svoje strategije 9. Pitanja koja potiču diskusiju mogu biti slijedeća: • Koliko si četiri strategije međusobno odgovaraju? • Koju bi strategiju mreža trebala prvo slijediti? 11. Zaokružite ih na listi. mreža bi trebala imati jasan osjećaj za slijedeće korake u mobilizaciji financijske potpore za svoju kampanju. Na kraju aktivnosti . 4. 143 . nastavite sa očekuje pismo. • Zamolite sudionike da izaberu četiri izvora koja su najizglednija za podržavanje zadataka mreže. AKTIVNOST 3 Razvoj strategije prikupljanja fondova Vrijeme: 1 sat 1. 6. Zamolite sve sudionike da široko razmisle o tipovima aktivnosti javnog zagovaranja koji bi bili prikladni i rasprave ih ukratko unutar grupe.

i stvorila strategiju prikupljanja fondova za svoju kampanju javnog zagovaranja. 144 . Temelji su postavljeni i mreža je spremana izraditi plan primjene za kampanju. Podijelite listove za cjelinu 6. Članovi mreže trebaju odrediti jesu li dodatni fondovi potrebni za potporu cilja i zadataka i ako jesu. IDEMO DALJE Mreža je izabrala temu. istražila potencijalne potrebe za podacima. Ovo je tema cjeline 7. razvila cilj i zadatke.SAŽETAK Osiguranje financijske potpore za javno zagovaranje daje mreži određene prednosti pred radom sa ograničenim proračunom. tada trebaju razviti strategiju prikupljanja fondova prema ciljanim potencijalnim izvorima. ispitala ciljane publike izradila i iskrojila poruke.

List III.1 SKUPLJANJE FONDOVA: MOBILIZIRANJE RESURSA Kontekstualne bilješke Sposobnost mobiliziranja resursa je vrijedna vještina za mreže javnog zagovaranja. Oni znaju kako ciljati na potencijalne donatore i razviti uvjerljive poruke koje će ih dirnuti. Pristup financijskim resursima širi opcije dostupne mreži i daje članovima slobodu da probaju nove. 145 . Mreže koje su usmjerene na prikupljanje novca za podršku svojih nastojanja na javnom zagovaranju trebaju razmatrati i organiziranje posebne radionice samo na tu temu i traženje usluga profesionalnih prikupljača fondova kao specijalista za resurse. Efektivni prikupljači fondova razumiju važnost postavljanja realističnih ciljeva temeljenim na posebnostima okoline i tema javnog zagovaranja. Oni smišljaju inovativne strategije da prikupe novac – on traženja malih donacija iz bilateralnih organizacija za razvoj do ciljanja na probleme privatnog sektora u njihovim sredinama.6. kreativnije i riskantnije aktivnosti nego što bi to bilo moguće s ograničenim fondovima. Oni također znaju izmamiti donacije iz jednog izvora da dobiju dodatne resurse iz drugog i tako osiguraju budućnost aktivnostima javnog zagovaranja. Ovo je područje koje traži značajne tehničke vještine. Bez obzira na to koliko se mreža okoristila financijskim resursima. Cjelina 6 predstavlja pregled prikupljanja fondova za javno zagovaranje. moguće je pokrenuti uspješnu kampanju i sa resursima i energijom samih članova mreže.

uključujući i • Pojedince • Privatni sektor (kompanije uključujući i multinacionalne) • Filantropske donatore ili agencije i fondacije i • Inicijative sponzorirane od vlade. filmskih festivala. donatori imaju vlastiti plan i stavljaju uvijete na svoje darove. Lokalno istraživanje može dati odgovore na slijedeća pitanja: • Koji zakon upravlja darovanjima i donacijama? • Postoje li ograničenja s obzirom na donacije za javno zagovaranje ili političku kampanju? • Jesu li količine koje pojedinci i organizacije smiju darovati ograničene? • Koji su zahtjevi za izvještavanje o prihodu iz donacija? Postoje li posebna pravila za knjigovodstvo? Oporezuju li se donacije? Potencijalni donatori Financiranje može dolaziti iz mnogo različitih izvora. umjetnina. Ako su ti uvjeti u 146 .Proces prikupljanja fondova Metode prikupljanja fondova Uspješni zagovarači koristili su mnogo različitih metoda da dođu do resursa. međutim. Primjeri uključuju slijedeće: • Postavljanje članarina za mrežu ili savez • Traženje priloga među sobom • Održavanje posebnih događaja za skupljanje fondova poput večera. Neki puta kompanije žele financirati inicijative u zajednicama u kojima rade. usluge printanja Tehničko znanje Administrativnu podršku Prostor za sastanke i događaje Pravna pitanja Zakoni koji upravljaju davanjem i primanjem donacija variraju od zemlje do zemlje. Pojedinci i organizacije mogu donirati Novac Rad Opremu. uredski prostor. Donacije Donatori napora za javno zagovaranje mogu biti različiti i kreativni. • Održavanje velikih individualnih donacija • Traženje korporativnih donacija • Prodavanje robe poput obrtničkih predmeta. majica • Dobivanje međunarodnih. piknika itd. nacionalnih ili lokalnih stipendija • Promoviranje donatora na prigodne datume • Održavanje aukcija doniranih dobara i usluga i • Prodajom reklamnog prostora u biltenima i drugim publikacijama. Često .

• Primjere uspješnih nastojanja. • Kako bismo izbjegli kontrolu nad temama javnog zagovaranja ili strategijom. Investirajte vrijeme i energiju u upoznavanje potencijalnih donatora. Takva potpora bi vjerojatno štetila ili oslabila nastojanja u javnom zagovaranju. • Zašto je rad važan i nužan. ako je mreža nova. stipendije ili ugovore za aktivnosti koje ne se baš ne slažu točno s našim zadacima javnog zagovaranja. koliko je tipično donirao. Ako je moguće godišnji izvještaj će dati te informacije. • Svi donatori. • Postavite kvalificirane pojedince da vode prikupljanje fondova. važno je ne prihvaćati donacije. jezik i stilovi uvjeravanja daju pozitivan odgovor izvora financiranja. imaju vlastite programatske i ideološke planove i važno je uskladiti izvore financiranja i zadatke javnog zagovaranja. • Težite prema raznolikoj bazi financiranja kako biste izbjegli ovisnost o nekoliko izvora. Donatori općenito žele: • Dobro vođenu i efikasno upravljanu organizaciju ili nastojanje. Donatori kao vaša publika Određeni tipovi informacija. • Tragove koji razlikuju mrežu od drugih organizacija na istom polju. Uopćene strategije prikupljanja fondova Važno je pronači tipove organizacija kojima je donator pomagao u prošlosti. • Financijsku stabilnost i informacije o proračunu. mreža treba odbiti tu ponudu. • 147 . i informaciju o njenim strategijama i ciljevima. Ovi pojedinci mogu pomoći u dobivanju podrške za napore javnog zagovaranja. a pogotovo fondacije. • Postignuća povezana s bivšim donatorima i • Informacije o aktivnostima i uspjesima mreže. • Dobru strategiju i izvjesne šanse za uspjeh. koja je priroda njegovih trenutnih interesa.konfliktu sa ciljem javnog zagovaranja. • Kao i u samom zagovaranju i tu su odnosi središnja točka. Uključite osoblje međunarodnih organizacija u mrežu.

odgovorne osobe i odgovarajući vremenski okvir za svaku aktivnost. Ipak. razvojem i širenjem poruka. Posao koji je pritom učinjen je bio prava a ne samo teoretska primjena znanja i vještina. CILJ Do kraja cjeline sudionici će moći razviti plan implementacije za kampanju javnog zagovaranja.7. skupe sve dijelove rada kojeg su dovršili kako bi vodili mrežu kroz kampanju. prvo. Temeljen na izabranom cilju javnog zagovaranja. Plan implementacije je prezentiran u jednostavnom formatu. Članovi mreže daju detalje opisujući potrebne resurse. Kopije listova za sudionike: List III. Plan implementacije se treba razviti iz konsenzusa cijelog članstva kako bi se stvorio osjećaj zajedničkog vlasništva i obaveze prema planu i strategiji. Sada je vrijeme da sudionici. U procesu brušenja svojih vještina. Do sada se radionica bavila izgradnjom tehničkih vještina u različitim stadijima procesa javnog zagovaranja. istraživanjem ciljane publike. VRIJEME 2 sata i 15 minuta MATERIJALI ZA SUDIONIKE • • • Papir. Plan implementacije je također i središte plana promatranja i ocjenjivanja koji će se raditi u cjelini 8. markeri. procjenjivanjem podrške i opozicije.1 Kontekstualne bilješke List III. traka Grafofolija ili pano iz cjeline 1 koja pokazuje korake u procesu javnog zagovaranja.CJELINA 7 PRIMJENA: RAZVOJ PLANA AKCIJE Kontekstualne bilješke Ova cjelina predstavlja fazu planiranja akcije na radionici. postavljanjem ciljeva i zadataka. definiranjem problema. sudionici su izabirali i poduzimali akcije prema razvoju strategije javnog zagovaranja mreže. Razvoj plana implementacije daje dobru priliku članovima mreže da rade kao tim. sudionici se približavaju kraju faze planiranja i uskoro će trebati djelovati skupa da pretvore strategiju javnog zagovaranja u zbilju. prikupljanjem podataka i fondova.7.2 Plan primjene javnog zagovaranja 148 . sudionici odrađuju specifične aktivnosti za primjenu kako bi postigli cilj mreže.

sudionici se približavaju kraju faze planiranja i uskoro će trebati djelovati skupa da pretvore strategiju javnog zagovaranja u zbilju. kopirajte plan primjene javnog zagovaranja (list III. skupe sve dijelove rada kojeg su dovršili kako bi vodili mrežu kroz kampanju. • Sada je vrijeme da sudionici.7. istraživanjem ciljane publike. sudionici odrađuju specifične aktivnosti za primjenu kako bi postigli cilj mreže. procjenjivanjem podrške i opozicije. Prezentirajte korake u procesu javnog zagovaranja na panou ili grafofoliji. trebaju ponoviti ono što su već naučili o procesu javnog zagovaranja. Plan implementacije se treba razviti iz konsenzusa cijelog članstva kako bi se stvorio osjećaj zajedničkog vlasništva i obaveze prema planu i strategiji. Prijelaz Prije nego što sudionici počnu razvijati plan implementacije. definiranjem problema. • Plan implementacije je prezentiran u jednostavnom formatu. Članovi mreže daju detalje opisujući potrebne resurse. prikupljanjem podataka i fondova. Ipak. • Do sada se radionica bavila izgradnjom tehničkih vještina u različitim stadijima procesa javnog zagovaranja. 2. prvo.PRIPREMA • Za aktivnost 3. sudionici su izabirali i poduzimali akcije prema razvoju strategije javnog zagovaranja mreže. postavljanjem ciljeva i zadataka. odgovorne osobe i odgovarajući vremenski okvir za svaku aktivnost. • Razvoj plana implementacije daje dobru priliku članovima mreže da rade kao tim. razvojem i širenjem poruka.2) na papir ili grafofoliju. Raspravite o svakom koraku koristeći slijedeća pitanja: • Koja su ključna mjesta i značenja ovog koraka? • Što ste ranije naučili o ovoj fazi procesa javnog zagovaranja? 3. Temeljen na izabranom cilju javnog zagovaranja. AKTIVNOST 1 Uvod Vrijeme: 5 minuta napravite uvod u cjelinu 7 ponavljanjem cilja cjeline i kratkom prezentacijom sa slijedećim ključnim mjestima: • Ova cjelina predstavlja fazu planiranja akcije na radionici. Bilježite odgovore sudionika na pano. AKTIVNOST 2 Ponavljanje procesa javnog zagovaranja Vrijeme: 30 minuta 1. • U procesu brušenja svojih vještina. Primjeri mogućih odgovora slijede: 149 . kako bi ojačali ključne točke o svakom koraku u procesu. Posao koji je pritom učinjen je bio prava a ne samo teoretska primjena znanja i vještina.

ako to žele. sveučilišta. realističan. vremenski okvir i odgovorne osobe • Prikupljanje podataka o Točna i tekuća potpora podacima svih faza procesa javnog zagovaranja o Uključuje kvalitativne i kvantitativne podatke • Praćenje i ocjenjivane o Prate se aktivnosti i ocjenjuju rezultati 4. Zamolite sudionike da naglase druge ključne lekcije iz javnog zagovaranja prije prelaska na plan implementacije . koncizne i skrojene prema ciljanoj publici o Pošaljite dosljednu poruku korištenjem višestrukih kanala kroz vrijeme • Kanali komunikacije o Brojne opcije za prenošenje poruke o Razmatrajte publiku. • AKTIVNOST 3 Razvoj plana implementacije Vrijeme: 1 sat i 40 minuta 150 . uključite ih u strategiju o Procijenite znanje publike. kroz tri do pet godina • Zadatak o Kratkoročan. mjerljiv i vremenski ograničen o Opisuje željenu političku akciju i publiku • Ciljana publika o Primarna publika se sastoji od političara ili institucija s ovlastima da utječu na zadatke javnog zagovaranja o Sekundarna publika se sastoji od pojedinaca ili institucija koje mogu utjecati na one sa ovlastima o Identificirajte stavove podrške i opozicije. vjerski vođe. resursi. vjerovanja i bazu moći • Građenje podrške o Povećajte bazu podrške formiranjem ili udruživanjem s drugim mrežama ili koalicijama o Gradite podršku utjecajnih osoba kao što su članovi zajednice.Tema javnog zagovaranja o Problem koji se jako osjeća u zajednici ili među klijentima mreže o Problem mora imati političko rješenje o Tvori temelj strategije javnog zagovaranja • Cilj o Dugoročna vizija promjene. trošak i druge faktore za izbor najboljeg formata poruke • Prikupljanje fondova o Resursi proširuju opcije za aktiviste javnog zagovaranja o Mreža bi mogla htjeti strategiju prikupljanja fondova za moguće donatore • Plan implementacije o Detalji aktivnosti. • Razvoj poruke o Efektivne poruke su jasne. vrijeme prenošenja. istraživački instituti itd.

ili tehnološki. Ako je moguće neka sudionici izaberu zadatak koji će obraditi. • Za svaku aktivnost odredite potrebne resurse. Koristite slijedeća pitanja: • Postoji li očit logičan redoslijed? Koji je i zašto? • Hoće li neki od zadataka dati veći doprinos širem cilju kampanje od drugih? • Osjeća li se mreža bolje pripremljeno/ kvalificirano da poduzme neke zadatke više nego druge? 4. tehnička znanja). • Analizirali podršku i opoziciju te identificirali primarne i sekundarne ciljane publike za svaki zadatak. 3. i • Razvili preliminarnu strategiju za prikupljanje fondova. Resursi mogu biti materijalni. mreža prvo mora odlučiti da li da pristupi istovremeno samo jednom zadatku javnog zagovaranja. • Postavili specifične zadatke javnog zagovaranja koji će doprinijeti dostizanju cilja. 1. Pružite sudionicima mogućnost da nastave raditi u istim skupinama kao i kod razvoja zadataka. Podijelite sudionike u radne grupe po zadacima 6. Oni su: • Identificirali temu javnog zagovaranja za akciju. • Proradili tehnike prikupljanja i analize podataka kao podršku svojim porukama javnog zagovaranja. 10. • Postavili cilj zagovaranja: dugoročnu promjenu za kojoj se nadaju pridonijeti. Da bi nastavili razvijati plan implementacije. Podsjetite sudionike da su već završili nekoliko koraka u procesu javnog zagovaranja. Podijelite list III.Poruka voditelju: plan implementacije je organiziran oko zadataka zagovaranja kojeg su razvili sudionici u cjelini 2. • Dodajte i informaciju o tome tko je odgovoran za poduzimanje aktivnosti. 2. financijski. Aktivnosti bi trebale biti relativno detaljizirane. Na primjer. • Slijedeće. ljudski (npr. Proučite djelomično popunjenu tablicu kao primjer.2: Plan implementacije javnog zagovaranja (prazan i onaj djelomično ispunjen) i objasnite slijedeći zadatak: • Napišite relevantne zadatke javnog zagovaranja na vrhu tablice. 5. Ostavite grupama 3o minuta da dovrše tablicu i da prenesu svoj plan na papir ili grafofolije. Moderirajte grupnu raspravu oko toga koje zadatke javnog zagovaranja članovi žele prve obraditi u svojoj kampanji. Nakon što su grupe dovršile zadatak. • Jesu li aktivnosti kompletne? Realne? Treba li koju dodati ili izmijeniti? 151 . Jednom kada je grupa odlučila o redoslijedu zadataka javnog zagovaranja ona je spremna za izradu plana implementacije. • Dodijelite razuman vremenski okvir za svaku aktivnost.7. • Razvili i uvježbavali prenošenje poruke javnog zagovaranja ključnim članovima svoje ciljane publike. 8. dodajte informacije o razvoju poruka i metodama. onda se sudionici moraju složiti oko logičkog redoslijeda. identificirajte svaku od aktivnosti nužnu za postizanje tog cilja. Izvjesite sva tri plana na zid i raspravite svaki. 7. U aktivnosti 3 će broj grupa biti jednak broju zadataka javnog zagovaranja. 9. ili svima istovremeno. Ako odluče ovo prvo. zamolite po jednog predstavnika svake grupe da prezentira plan grupe.

Ako su sudionici zadovoljni s planom. Plan detaljizira aktivnosti kampanje u logičan slijed i određuje slijedeće korake mreže. 152 . promatranje i ocjenjivanje. U sljedećoj cjelini mreža razvija plan za promatranje i ocjenjivanje za svoju kampanju.Pogledajte odgovornu osobu. Zaključite sa provjerom završnih pitanja ili komentara o planovima implementacije. Slaže li se grupa sa distribucijom zadataka? Jeli količina posla podijeljena između ljudi? • Jesu li potrebni resursi precizni? Je li praktično misliti da mreža može osigurati navedene resurse? • Što je s vremenskim okvirom? Je li dostižan s obzirom na rasporede i odgovornosti članova? 11. mreža osjeća količinu rada i energije potrebne da se postigne politička pobjeda. • SAŽETAK Plan implementacije čini kampanju životnijom. Promatranje i ocjenjivanje je ključno za uspjeh svakog velikog poduhvata. onda su spremni prijeći na sljedeću cjelinu. kad i kako postignut željeni rezultat. Podijelite listove za cjelinu 7 IDEMO DALJE Niti jedan posao nije završen bez upućivanja na promatranje implementacije aktivnosti i određivanja vrijednost pomoću kojih možemo prepoznati je li. Razmatranjem mnogih aktivnosti potrebnih za svaki od zadataka javnog zagovaranja.

Do sada se radionica bavila izgradnjom tehničkih vještina u različitim stadijima procesa javnog zagovaranja. Razvoj plana implementacije daje dobru priliku članovima mreže da rade kao tim. Plan implementacije je prezentiran u jednostavnom formatu. Članovi mreže daju detalje opisujući potrebne resurse. Ipak. Temeljen na izabranom cilju javnog zagovaranja.7. razvojem i širenjem poruka. istraživanjem ciljane publike. postavljanjem ciljeva i zadataka. Posao koji je pritom učinjen je bio prava a ne samo teoretska primjena znanja i vještina.1 PRIMJENA: RAZVOJ PLANA AKCIJE Kontekstualne bilješke Ova cjelina predstavlja fazu planiranja akcije na radionici.LIST III. prvo. prikupljanjem podataka i fondova. U procesu brušenja svojih vještina. sudionici odrađuju specifične aktivnosti za primjenu kako bi postigli cilj mreže. odgovorne osobe i odgovarajući vremenski okvir za svaku aktivnost. sudionici se približavaju kraju faze planiranja i uskoro će trebati djelovati skupa da pretvore strategiju javnog zagovaranja u zbilju. Plan implementacije je također i središte plana promatranja i ocjenjivanja koji će se raditi u cjelini 8. Sada je vrijeme da sudionici. definiranjem problema. 153 . procjenjivanjem podrške i opozicije. sudionici su izabirali i poduzimali akcije prema razvoju strategije javnog zagovaranja mreže. skupe sve dijelove rada kojeg su dovršili kako bi vodili mrežu kroz kampanju. Plan implementacije se treba razviti iz konsenzusa cijelog članstva kako bi se stvorio osjećaj zajedničkog vlasništva i obaveze prema planu i strategiji.

7.Zadaci javnog zagovaranja: Plan implementacije javnog zagovaranja Aktivnost Potrebni resursi Odgovorne osobe Vremenski okvir List III.2 154 .

Promatranje i ocjenjivanje uključuje prikupljanje i korištenje informacija.CJELINA 8 PROMATRANJE I OCJENJIVANJE Kontekstualne bilješke8 Informacija je nužna za odluke koje donosimo i akcije koje poduzimamo. • Stvaranju financijske i političke podrške za aktivnosti javnog zagovaranja . • Poboljšala izrada budućih kampanja i 8 Temeljeno na World Learning/SHARED Project. Informacije dobivene promatranjem mogu pomoći • Demonstrirati inovativne i efektivne strategije. važnost informacija dobivenih promatranjem i ocjenjivanjem u kontekstu projekata i organizacija nije priznata. Primatelji donacija zbog takve situacije često nerado poduzimaju zahtjevane aktivnosti promatranja. 155 . i • Reklamirati mrežu. analizu i korištenje informacija za izradu ideja i poduzimanje akcija. upravljanje i ocjenjivanje aktivnosti javnog zagovaranja. plan promatranja mora uključivati sisteme prikupljanja podataka informacija o ključnim aktivnostima kao i sisteme za zaključivanje. Ako aktivnosti javnog zagovaranja mreže dovedu do željene političke promjene. Sposobnost prikupljanja i korištenja relevantnih informacija je jednako važna za mrežu javnog zagovaranja kao i za neku pojedinačnu ne vladinu organizaciju. mreža će željeti demonstrirati jasnu vezu između svojih zadataka i aktivnosti te političkog rezultata. Njegova glavna svrha je da • Izvuče pouke iz iskustva kako bi se poboljšala kvaliteta kampanje javnog zagovaranja. Ocjenjivanje uključuje sistematsku . objektivnu analizu rada efikasnosti i utjecaja vezanih za zadatke mreže. Kako bi ispunio funkciju promatranja. Pravovremena i točna informacija omogućuje nam da: • Naučimo iz iskustava drugih • Identificiramo i iskoristimo prilike i izbjegnemo riskantne ili opasne situacije. Često je promatranje zadano institucijama od strane donatora. 1997. primjenu. I dok je vrijednost informacija u većini aspekata naših života priznata. izgrađuje kredibilitet kod donatora i motivira članove da održe razinu aktivnosti. Dobro promatranje i ocjenjivanje pomaže mreži da prati svoje uspjehe. Promatranje se često smatra aktivnošću koja je sama sebi svrhom. Promatranje je proces rutinskog skupljanja informacija o svim aspektima kampanje javnog zagovaranja korištenja informacija u upravljanju mrežom i odlučivanju. Monitoring and Evaluation as Management Tools: A Handbook for NGOs in Malawi. za koju neki voditelji projekata ispunjavaju obrasce i pripremaju izvješća bez nužnog korištenja informacija iz izvještaja o unutarnjem ocjenjivanju i planiranju programa. Plan promatranja je osnovni i vitalni upravljački alat koji daje članovima mreže i drugim utjecajnim osobama informaciju koja je neophodna za izradu.

8. Ocjenjivanje može biti izvedena kao analiza u kritičnom periodu ili proces sagledavanja utjecaja i postignuća. itd. napišite zadatke za grupe (jedan za grupu promatrača i drugi za grupu ocjenjivača) na pano. Istaknite da je promatranje proces koji prati implementaciju aktivnosti. političarima. markeri traka kopije Plana implementacije javnog zagovaranja razvijenog u cjelini 7 kopije listova za sudionike List III. Važno pitanje pri promatranju je: «Jesmo li primijenili aktivnosti prema planu akcije?» Ocjenjivanje je proces koji analizira rezultate aktivnosti. Drugim riječima. «Jesmo li postigli očekivane rezultate?» 3. članovima. Zamolite sudionike da opišu razliku između promatranja i ocjenjivanja. Sada napravite uvod u cjelinu osvrtanjem na zadatak i na slijedeće bilješke o promatranju i ocjenjivanju: 156 .Demonstrirale zasluge mreže njenim simpatizerima. VRIJEME 1 sat i 50 minuta MATERIJALI ZA SUDIONIKE • • • papir. • CILJEVI Do kraja cjeline sudionici će moći pripremiti okvir za promatranje i procjenu za kampanju javnog zagovaranja. Za aktivnost 2. Izmamite nekoliko odgovora i onda zapišite slijedeću jednostavnu frazu na pano kako bi razlikovali promatranje od ocjenjivanja: Promatramo aktivnosti a ocjenjujemo rezultate 2. donatorima. AKTIVNOST 1 Uvod u promatranje i ocjenjivanje Vrijeme: 20 minuta 1.1 Kontekstualne bilješke PRIPREMA • • Napišite definicije promatranja i ocjenjivanja na papir (vidi kontekstualne bilješke).

Promatranje i ocjenjivanje uključuje prikupljanje i korištenje informacija. • Promatranje se često smatra aktivnošću koja je sama sebi svrhom. 3. Izvori podataka)? Pripremite kratku prezentaciju na papiru 157 . Jedna grupa će se usmjeriti na promatranje a druga na ocjenjivanje. • AKTIVNOST 2 Razvoj okvira za promatranje i ocjenjivanje Vrijeme: 1 sat i 30 minuta 1. • Promatranje i ocjenjivanje uključuje pribavljanje i korištenje informacija. Ocjenjivanje se rjeđe koristi kao alat za pojačavanje projekta i osnaživanje njegovih sudionika ili klijenata • Sposobnost prikupljanja i korištenja relevantnih informacija je jednako važna za mrežu javnog zagovaranja kao i za neku pojedinačnu ne vladinu organizaciju. Podijelite sudionike u dvije radne grupe jednake veličine. 4. • Slično tome ocjenjivanje se često provodi da se zadovolje zahtjevi izvana ili da bi se donio sud o tome treba li nastaviti financirati dotični projekt. za koju neki voditelji projekata ispunjavaju obrasce i pripremaju izvješća bez nužnog korištenja informacija iz izvještaja o unutarnjem ocjenjivanju i planiranju programa. Grupa za promatranje se treba pozvati na Plan implementacije javnog zagovaranja iz cjeline 7. važnost informacija dobivenih promatranjem i ocjenjivanjem u kontekstu projekata i organizacija nije priznata. Dobro promatranje i ocjenjivanje pomaže mreži da prati svoje uspjehe. 2. • Ako aktivnosti javnog zagovaranja mreže dovedu do željene političke promjene. 4. da identificiramo i iskoristimo prilike i da izbjegnemo riskantne situacije. Točna i pravovremena informacija omogućuje nam da učimo od iskustava drugih. • Često je promatranje zadano institucijama od strane donatora.Informacije su nužne za odluke koje donosimo i akcije koje poduzimamo. Objasnite im da imaju različite zadatke. Prezentirajte zadatke za radne grupe na panou Zadatak grupe za promatranje Pozovite se na Plan implementacije javnog zagovaranja i odgovorite slijedeća pitanja:  Zašto mreža promatra aktivnosti u našem planu javnog zagovaranja?  Što trebamo promatrati?  Tko će biti odgovoran za prikupljanje i analizu prikupljenih informacija?  Kada će se izvoditi promatranje?  Kako ćemo prikupljati nužne informacije (tj. mreža će željeti demonstrirati jasnu vezu između svojih zadataka i aktivnosti te političkog rezultata. izgrađuje kredibilitet kod donatora i motivira članove da održe razinu aktivnosti. I dok je vrijednost informacija u većini aspekata naših života priznata. Primatelji donacija zbog takve situacije često nerado poduzimaju zahtjevane aktivnosti promatranja. Prezentirajte definicije promatranja i ocjenjivanja na panou i razjasnite eventualna pitanja o razlikama promatranja i ocjenjivanja.

Dozvolite grupama 45 minuta da dovrše zadatak. zamolite jednog predstavnika svake skupine da prezentira rezultate grupe. SAŽETAK Promatranje i ocjenjivanje su oruđa za upravljanje koja daju korisne informacije o aktivnostima i rezultatima. NO još mnogo toga treba napraviti. Krećite se okolo dok grupe rade da se uvjerite da razumiju proces.Zadatak za grupu za ocjenjivanje Pozovite se na list III. Prepoznajući da su kampanje javnog zagovaranja radno intenzivne tokom diskretnih i često dugih vremenskih perioda. Ova radionica je dala temelj za kampanju javnog zagovaranja.3 Proces javnog zagovaranja. Nakon što grupe završe svoj posao. pitanja za razvoj poruke mogu biti • Kako je ciljana publika reagirala na poruku javnog zagovaranja? • Koja je akcija poduzeta kao rezultat vaše poruke javnog zagovaranja? Opišite. mreže moraju imati dobro izrađene planove kao i ustrajnost ako žele postići političku pobjedu. kada će se događati promatranje i kako će se podaci prikupljati i koristiti? • Hoće li ocjenjivanje stvoriti korisne informacije? Ciljaju li pitanja na rezultate kampanje javnog zagovaranja? • Hoće li kampanja javnog zagovaranja biti ocjenjivana i od koga? 8. Mreže moraju prepoznati specifične potrebe za podacima i odlučiti kako ih je najbolje prikupljati. Odluke i planovi koje je mreža napravila tokom radionice formiraju solidnu osnovu za pokretanje kampanje. Pripremite kratku prezentaciju na papiru 5. Smislite dva pitanja za ocjenjivanje za slijedeće izabrane stadije u strategiji javnog zagovaranja mreže: • Tema • Cilj/zadatak • Ciljana publika • Razvoj poruke • Prikupljanje podataka • Promatranje i ocjenjivanje Na primjer.1. i mreža je spremna početi implementirati aktivnosti opisane u njenom planu akcije. širenje prema ciljanoj zajednici i potrebnim resursima. vezama s drugim mrežama ili grupama. 7. IDEMO DALJE Ova cjelina zaključuje poglavlje III. 6. 158 . Izmamite povratne informacije od svakog tima o prezentacijama drugih sa slijedećim pitanjima: • Je li plan promatranja jasan i realističan? Slažu li se sudionici oko toga tko će promatrati aktivnosti. Rezultati rada u ovoj cjelini se trebaju natipkati i podijeliti članovima mreže. Podijelite listove za cjelinu 8. Moraju se donijeti odluke u vezi poruka i načina prenošenja.

Ocjenjivanje može biti izvedena kao analiza u kritičnom periodu ili proces sagledavanja utjecaja i postignuća. Njegova glavna svrha je da • Izvuče pouke iz iskustva kako bi se poboljšala kvaliteta kampanje javnog zagovaranja. 9 Temeljeno na World Learning/SHARED Project. Primatelji donacija zbog takve situacije često nerado poduzimaju zahtjevane aktivnosti promatranja. izgrađuje kredibilitet kod donatora i motivira članove da održe razinu aktivnosti. objektivnu analizu rada efikasnosti i utjecaja vezanih za zadatke mreže. itd.1 PROMATRANJE I OCJENJIVANJE Kontekstualne bilješke9 Informacija je nužna za odluke koje donosimo i akcije koje poduzimamo. važnost informacija dobivenih promatranjem i ocjenjivanjem u kontekstu projekata i organizacija nije priznata. Promatranje i ocjenjivanje uključuje prikupljanje i korištenje informacija. Sposobnost prikupljanja i korištenja relevantnih informacija je jednako važna za mrežu javnog zagovaranja kao i za neku pojedinačnu ne vladinu organizaciju. Dobro promatranje i ocjenjivanje pomaže mreži da prati svoje uspjehe. 1997. i • Reklamirati mrežu. mreža će željeti demonstrirati jasnu vezu između svojih zadataka i aktivnosti te političkog rezultata. za koju neki voditelji projekata ispunjavaju obrasce i pripremaju izvješća bez nužnog korištenja informacija iz izvještaja o unutarnjem ocjenjivanju i planiranju programa. upravljanje i ocjenjivanje aktivnosti javnog zagovaranja. donatorima. Pravovremena i točna informacija omogućuje nam da: • Naučimo iz iskustava drugih • Identificiramo i iskoristimo prilike i izbjegnemo riskantne ili opasne situacije. Ocjenjivanje uključuje sistematsku .LIST III. plan promatranja mora uključivati sisteme prikupljanja podataka informacija o ključnim aktivnostima kao i sisteme za zaključivanje. Informacije dobivene promatranjem mogu pomoći • Demonstrirati inovativne i efektivne strategije. Monitoring and Evaluation as Management Tools: A Handbook for NGOs in Malawi. Kako bi ispunio funkciju promatranja. primjenu. 159 . Plan promatranja je osnovni i vitalni upravljački alat koji daje članovima mreže i drugim utjecajnim osobama informaciju koja je neophodna za izradu. • Stvaranju financijske i političke podrške za aktivnosti javnog zagovaranja . analizu i korištenje informacija za izradu ideja i poduzimanje akcija. I dok je vrijednost informacija u većini aspekata naših života priznata. političarima. Često je promatranje zadano institucijama od strane donatora.8. Promatranje se često smatra aktivnošću koja je sama sebi svrhom. Promatranje je proces rutinskog skupljanja informacija o svim aspektima kampanje javnog zagovaranja korištenja informacija u upravljanju mrežom i odlučivanju. članovima. • Poboljšala izrada budućih kampanja i • Demonstrirale zasluge mreže njenim simpatizerima. Ako aktivnosti javnog zagovaranja mreže dovedu do željene političke promjene.

......................................................................................................................70 AKTERI.....................................................................70 POGLAVLJE III...............2 ULOGA VODITELJA........................................................................................................................................................................................141 CJELINA 7............1...........................49 CJELINA 6................................................................................................................................................................................................................................................................2............................ PROBLEMI I MOGUĆNOSTI: ANALIZIRANJE POLITIČKOG OKOLIŠA.....................................................................................................................................................................................................................PRIRUČNIK ZA TRENERE ..............................................................................................................................................................................................3 POGLAVLJE I...................6 LIST ZA SUDIONIKE I...................15 CJELINA 1.................................................................ZAGOVARANJE....................................................................77 POGLAVLJE III...........................................................................................................................41 CJELINA 5............................................2 METODOLOGIJA UVJEŽBAVANJA...................28 CJELINA 4..........................................................58 POGLAVLJE II ...............................................1....................................148 CJELINA 8...................................................95 POGLAVLJE III..................................................16 POGLAVLJE I.....125 CJELINA 6.........................................................................................................................155 160 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................15 LIST ZA SUDIONIKE I.........................................................................................................................................................1..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................17 CJELINA 2..........................................................................1 ORGANIZACIJA PRIRUČNIKA...............................................................................................................................................................95 CJELINA 2.........................17 CJELINA 3..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................102 CJELINA 4.........................................................................................112 CJELINA 5............................